Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 11 decembrie 2019  pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi de verificare a conformităţii acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 11 decembrie 2019 pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi de verificare a conformităţii acestora

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 33 bis din 17 ianuarie 2020
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 220 din 11 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2020
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură stabileşte modul de desfăşurare şi etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe, conţinutul testelor de verificare a conformităţii şi etapele procesului de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice prevăzute în Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din modulele generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale în Domeniul Energiei nr. 185/2019, denumită în continuare Norma Tehnică, pentru racordarea:
    a) sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, denumite în continuare sisteme HVDC;
    b) centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor HVDC, denumite în continuare MGCCC.

    (2) Conformitatea instalaţiilor prevăzute la alin. (1) cu cerinţele tehnice privind racordarea acestora la reţelele electrice de interes public este dovedită prin emiterea de către operatorul de transport şi de sistem a notificării de funcţionare finală, denumită în continuare NFF, care atestă respectarea de către acestea a cerinţelor tehnice corespunzătoare.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică de către operatorul de transport şi de sistem, operatorii de reţea relevanţi, gestionarii instalaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi operatorii economici atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru efectuarea testelor de verificare a conformităţii cu cerinţele prevăzute în Norma Tehnică.
    (2) Prezenta procedură se aplică:
    a) sistemelor HVDC noi prevăzute la art. 2 din Norma Tehnică;
    b) centralelor electrice formate din module generatoare noi, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor HVDC.


    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;
    b) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;
    d) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg), aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 208/2018;
    f) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din modulele generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 185/2019;
    g) Procedura de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019.

    (2) Alţi termeni decât cei prevăzuţi la alin. (1) sunt definiţi după cum urmează:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │acceptul emis de către │
│ │OTS unui gestionar de │
│ │sistem HVDC sau de │
│notificare de │MGCCC, după caz, care │
│funcţionare │îndeplineşte cerinţele │
│finală │solicitate, oferindu-i │
│ │dreptul acestuia să │
│ │opereze sistemul HVDC │
│ │sau MGCCC, după caz │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │o notificare emisă de │
│ │către OTS unui │
│ │gestionar de sistem │
│ │HVDC sau de MGCCC, după│
│ │caz, care a beneficiat │
│ │anterior de statutul │
│ │acordat prin │
│notificare de │notificarea de │
│funcţionare │funcţionare finală, dar│
│limitată │care trece temporar │
│ │printr-o modificare │
│ │semnificativă sau are o│
│ │pierdere importantă de │
│ │capabilitate care │
│ │conduce la │
│ │nerespectarea │
│ │cerinţelor prevăzute in│
│ │Norma Tehnică │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │acceptul emis de către │
│ │ORR unui gestionar de │
│ │sistem HVDC sau de │
│ │MGCCC, după caz, care │
│ │îi permite acestuia să │
│ │opereze sistemul HVDC │
│ │sau MGCCC, prin │
│ │utilizarea instalaţiei │
│ │de racordare/a │
│ │punctului de interfaţă │
│ │HVDC pentru o perioadă │
│ │limitată şi să │
│ │efectueze testele de │
│ │conformitate şi │
│ │simulările necesare │
│ │pentru dovedirea │
│ │completă a │
│ │conformităţii cu │
│ │cerinţele prevăzute în │
│ │Norma Tehnică. │
│ │Notificarea de │
│ │funcţionare provizorie │
│ │conferă gestionarului │
│ │sistemului HVDC sau │
│ │MGCCC, dreptul de a │
│notificare de │utiliza instalaţia de │
│funcţionare │racordare, conform │
│provizorie │avizului tehnic de │
│ │racordare, şi de a │
│ │funcţiona în piaţa de │
│ │energie ca unitate în │
│ │probe, până la │
│ │îndeplinirea │
│ │condiţiilor de punere │
│ │sub tensiune finală, │
│ │dar nu mai mult de 24 │
│ │de luni de la punerea │
│ │sub tensiune pentru │
│ │perioada de probe. În │
│ │perioada aferentă │
│ │notificării de │
│ │funcţionare provizorie,│
│ │gestionarul efectuează │
│ │testele de verificare a│
│ │conformităţii necesare │
│ │pentru dovedirea │
│ │conformităţii cu │
│ │cerinţele tehnice │
│ │aplicabile, prevăzute │
│ │în Norma Tehnică, şi ia│
│ │măsurile necesare │
│ │pentru înlăturarea │
│ │neconformităţilor, după│
│ │caz. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │acceptul emis de către │
│ │ORR unui gestionar de │
│ │sistem HVDC sau MGCCC, │
│ │după caz, prin care i │
│ │se conferă dreptul de a│
│notificare de │pune sub tensiune │
│punere sub │instalaţia de utilizare│
│tensiune │pentru începerea │
│ │perioadei de probe, │
│ │conform soluţiei de │
│ │racordare prevăzute în │
│ │avizul tehnic de │
│ │racordare. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │document emis în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile │
│ │Regulamentului (CE) nr.│
│ │765/2008 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului din 9│
│ │iulie 2008 de stabilire│
│ │a cerinţelor de │
│ │acreditare şi de │
│ │supraveghere a pieţei │
│ │în ceea ce priveşte │
│ │comercializarea │
│ │produselor şi de │
│ │abrogare a │
│ │Regulamentului (CE) nr.│
│ │339/93, de un organism │
│ │de evaluare a │
│ │conformităţii pentru │
│certificatul │echipamentele utilizate│
│echipamentului│de sistemul HVDC sau de│
│ │MGCCC. Certificatul │
│ │echipamentului │
│ │defineşte domeniul │
│ │valabilităţii sale la │
│ │nivel naţional sau la │
│ │alt nivel care necesită│
│ │o valoare specifică din│
│ │intervalul permis la │
│ │nivel european. În │
│ │scopul înlocuirii │
│ │anumitor părţi din │
│ │procesul de asigurare a│
│ │conformităţii, │
│ │certificatul │
│ │echipamentului poate │
│ │include modele │
│ │matematice care au fost│
│ │verificate comparativ │
│ │cu rezultatele reale de│
│ │testare │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │un document furnizat de│
│ │gestionarul sistemului │
│ │HVDC sau al MGCCC, după│
│declaraţie de │caz, în care prezintă │
│conformitate │situaţia actuală a │
│ │conformităţii cu │
│ │cerinţele prevăzute în │
│ │Norma Tehnică │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │document prezentat ORR │
│documentul │de către gestionarul │
│sistemului │sistemului HVDC, ce │
│HVDC │conţine informaţii │
│ │despre sistemul HVDC/ │
│ │staţiile HVDC │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │document prezentat ORR,│
│documentul │de către gestionarul │
│MGCCC │MGCCC, ce conţine │
│ │informaţii despre MGCCC│
└──────────────┴───────────────────────┘


    (3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele acronime şi abrevieri:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ATR │Aviz tehnic de racordare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│c.a. │Curent alternativ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│c.c. │Curent continuu │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DEC │Dispecerul Energetic │
│ │Central │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DED │Dispecerul Energetic de │
│ │Distribuţie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DET │Dispecerul Energetic │
│ │Teritorial │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DI │Documentul sistemului │
│ │HVDC │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DLC │Dispecer local │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Sistemul SCADA al │
│ │operatorului de │
│DMS-SCADA │distribuţie (Energy │
│ │Management System - │
│ │Supervisory Control and │
│ │Data Acquisition) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DUG │Documentul MGCCC │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Sistemul SCADA al │
│ │operatorului de transport│
│EMS-SCADA │(Energy Management System│
│ │- Supervisory Control and│
│ │Data Acquisition) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│HVDC │Înaltă tensiune în curent│
│ │continuu │
├────────────┼─────────────────────────┤
│LEA │Linie electrică aeriană │
├────────────┼─────────────────────────┤
│LES │Linie electrică subterană│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Capabilitate de trecere │
│LVRT │peste un defect (Low │
│ │voltage ride through) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Centrale electrice │
│ │formate din module │
│ │generatoare, care se │
│MGCCC │racordează la reţelele │
│ │electrice de interes │
│ │public prin intermediul │
│ │sistemelor HVDC │
├────────────┼─────────────────────────┤
│NFF │Notificare de funcţionare│
│ │finală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│NFL │Notificare de funcţionare│
│ │limitată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│NFP │Notificare de funcţionare│
│ │provizorie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│NPT │Notificare de punere sub │
│ │tensiune │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Norma tehnică privind │
│ │cerinţele tehnice de │
│ │racordare la reţelele │
│ │electrice de interes │
│ │public pentru sistemele │
│ │de înaltă tensiune în │
│ │curent continuu şi pentru│
│ │centralele electrice │
│ │formate din modulele │
│Norma │generatoare care se │
│Tehnică │racordează la reţelele │
│ │electrice de interes │
│ │public prin intermediul │
│ │sistemelor de înaltă │
│ │tensiune în curent │
│ │continuu, aprobată prin │
│ │Ordinul preşedintelui │
│ │Autorităţii Naţionale de │
│ │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei nr. 185/2019 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Norma tehnică privind │
│ │cerinţele tehnice de │
│ │racordare la reţelele │
│ │electrice de interes │
│ │public pentru module │
│Norma │generatoare, centrale │
│tehnică │formate din module │
│aprobată │generatoare şi centrale │
│prin Ordinul│formate din module │
│ANRE nr. 208│generatoare offshore │
│/2018 │(situate în larg), │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │preşedintelui Autorităţii│
│ │Naţionale de Reglementare│
│ │în Domeniul Energiei nr. │
│ │208/2018 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procedura de notificare │
│ │pentru racordarea │
│ │unităţilor generatoare şi│
│ │de verificare a │
│Procedura de│conformităţii unităţilor │
│notificare │generatoare cu cerinţele │
│aprobată │tehnice privind │
│prin Ordinul│racordarea unităţilor │
│ANRE nr. 51/│generatoare la reţelele │
│2019 │electrice de interes │
│ │public, aprobată prin │
│ │Ordinul preşedintelui │
│ │Autorităţii Naţionale de │
│ │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei nr. 51/2019 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procedura privind │
│ │acordarea derogărilor │
│ │sistemelor de înaltă │
│ │tensiune în curent │
│ │continuu şi centralelor │
│ │electrice formate din │
│ │module generatoare, care │
│ │se racordează la reţelele│
│ │electrice de interes │
│Procedura │public prin intermediul │
│privind │sistemelor de înaltă │
│acordarea │tensiune în curent │
│derogărilor │continuu, de la obligaţia│
│ │de îndeplinire a uneia │
│ │sau mai multor cerinţe │
│ │prevăzute în norma │
│ │tehnică de racordare, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │preşedintelui Autorităţii│
│ │Naţionale de Reglementare│
│ │în Domeniul Energiei nr. │
│ │186/2019 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PIF │Punere în funcţiune │
├────────────┼─────────────────────────┤
│OTS │Operatorul de transport │
│ │şi de sistem │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ORR │Operator de reţea │
│ │relevant │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) 2016/ │
│ │1447 al Comisiei din 26 │
│ │august 2016 de instituire│
│ │a unui cod de reţea │
│ │privind cerinţele pentru │
│Regulament │racordarea la reţea a │
│ │sistemelor de înaltă │
│ │tensiune în curent │
│ │continuu şi a modulelor │
│ │generatoare din centrală │
│ │conectate în curent │
│ │continuu │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul privind │
│ │racordarea utilizatorilor│
│ │la reţelele electrice de │
│Regulamentul│interes public, aprobat │
│de racordare│prin Ordinul │
│ │preşedintelui ANRE nr. 59│
│ │/2013, cu modificările şi│
│ │completările ulterioare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│RET │Reţea electrică de │
│ │transport │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Reglaj de frecvenţă activ│
│RFA │- răspuns la abaterile de│
│ │frecvenţă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Reglaj de frecvenţă activ│
│RFA-CR │- limitat la creşterea │
│ │frecvenţei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Reglaj de frecvenţă activ│
│RFA-SC │- limitat la scăderea │
│ │frecvenţei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Funcţia de stabilizare a │
│PSS │puterii active la │
│ │oscilaţiile interzonale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│RAT │Regulator automat de │
│ │tensiune │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Sistem informatic de │
│ │monitorizare, comandă şi │
│SCADA │achiziţie de date a unui │
│ │proces tehnologic sau │
│ │instalaţii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Gestionarul sistemului │
│ │HVDC şi/sau a MGCCC sau o│
│solicitantul│terţă parte delegată de │
│ │gestionar care solicită o│
│ │NPT/NFP/NFF/NFL, după caz│
├────────────┼─────────────────────────┤
│u.r. │unitate relativă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Un │tensiunea nominală a │
│ │reţelei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ZVRT │Zero Voltage Ride Through│
└────────────┴─────────────────────────┘    CAP. IV
    Documente de referinţă
    ART. 4
        Aplicarea prevederilor prezentei proceduri se face prin coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;
    b) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;
    d) Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, cu modificările ulterioare;
    e) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016;
    h) Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg), aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 208/2018;
    j) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din modulele generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 185/2019;
    k) Procedura privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 186/2019;
    l) Procedura de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019;
    m) Regulile privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015;
    n) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015.


    CAP. V
    Responsabilităţi şi mod de lucru
    SECŢIUNEA 1
    Notificarea
    §1. Notificarea pentru racordarea sistemelor HVDC
    ART. 5
        Procedura de notificare pentru racordarea unui sistem HVDC cuprinde:
    a) notificarea de punere sub tensiune (NPT);
    b) notificarea de funcţionare provizorie (NFP);
    c) notificarea de funcţionare finală (NFF).


    ART. 6
    (1) Solicitantul are obligaţia de a parcurge toate etapele prezentei proceduri pentru a demonstra OTS, prin obţinerea NFF, că a îndeplinit cerinţele prevăzute în Norma Tehnică.
    (2) Solicitantul are următoarele responsabilităţi:
    a) să întocmească DI în conformitate cu prevederile art. 9 şi ale secţiunii 1 din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) să depună la ORR şi la OTS, după caz, cu cel puţin 6 luni înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, însoţită de documentele prevăzute la art. 9 lit. b) şi d) şi să specifice termenul planificat pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe. Modelele matematice pot fi transmise ORR şi OTS, după caz, cu cel puţin o lună înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, astfel cum prevede secţiunea 1 din anexa nr. 1;
    c) să transmită OTS solicitarea pentru obţinerea NFF;
    d) să încheie pentru perioada de probe convenţia de exploatare şi, după caz, contractul/contractele pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
    e) să pună sub tensiune pentru perioada de probe sistemul HVDC condiţionat de primirea NPT;
    f) să notifice ORR şi OTS, după caz, calendarul şi tipul testelor pentru verificarea conformităţii sistemului HVDC cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea acestora. OTS aprobă în prealabil calendarul testelor şi procedurile de efectuare a acestora. OTS acordă, în timp util, această aprobare care nu poate fi refuzată în mod nejustificat;
    g) să efectueze, prin intermediul operatorilor economici atestaţi de ANRE, testele de verificare a performanţelor din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică;
    h) să depună la ORR şi OTS, după caz, rezultatele testelor preliminare şi finale, de verificare;
    i) să se asigure că sistemele HVDC şi staţiile de conversie HVDC sunt conforme cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, pe toată durata de viaţă a acestora. Solicitantul se bazează pe certificatele de conformitate a echipamentelor componente, obţinute de la producătorul echipamentelor la momentul achiziţiei acestora. Certificatele de conformitate a echipamentelor se pun la dispoziţia ORR şi OTS, după caz, la momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea ATR şi fac parte din DI;
    j) să transmită la ORR şi la OTS, după caz, cu cel puţin 1 lună înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, orice modificări planificate ale capabilităţilor tehnice care pot afecta conformitatea sistemelor HVDC cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, înainte de iniţierea modificărilor respective;
    k) să notifice ORR şi OTS, după caz, orice incident sau deficienţă de funcţionare a sistemelor HVDC care afectează conformitatea acestora cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, fără întârzieri nejustificate, imediat după apariţia acestor incidente/deficienţe.


    ART. 7
        OTS are următoarele responsabilităţi:
    a) să publice pe pagina proprie de internet cerinţele tehnice pentru sistemele HVDC/staţiile de conversie HVDC şi detaliile privind procedura de notificare;
    b) să stabilească modelul DI, în conformitate cu prevederile art. 9 şi cu datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, şi să îl publice pe pagina proprie de internet;
    c) să analizeze documentaţia tehnică prezentată de solicitant;
    d) în situaţia în care OTS nu este ORR, să transmită la solicitant şi la ORR, în termen de maximum 30 de zile de la primirea documentaţiei prevăzute la art. 9 lit. b) şi d) şi în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei prevăzute la art. 9 lit. f), orice neconformitate sesizată şi acţiunile pe care trebuie să le realizeze, iar în cazul lipsei neconformităţilor, să transmită acceptul tehnic pentru documentaţia depusă în vederea punerii sub tensiune pentru perioada de probe, respectiv acordul pentru punerea sub tensiune;
    e) în situaţia în care OTS este şi ORR, să emită şi să transmită solicitantului NPT, în condiţiile prevăzute la art. 10 şi art. 11. Solicitantul nu pune sub tensiune sistemul HVDC în absenţa NPT;
    f) să asigure transparenţa procesului de notificare şi verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice prin publicare pe pagina proprie de internet a situaţiei NPT, NFP, NFF şi NFL emise;
    g) să convină cu gestionarul, în coordonare cu ORR, după caz, perioada de efectuare a testelor de verificare şi să acorde în timp util aprobarea pentru calendarul şi tipul testelor şi să nu întârzie nejustificat efectuarea testelor;
    h) să participe la efectuarea testelor finale de verificare pentru sistemele HVDC/staţiile de conversie HVDC/unităţile de conversie HVDC puse sub tensiune pentru perioada de probe conform etapei de dezvoltare menţionate în ATR;
    i) să analizeze documentaţia care conţine rezultatele testelor preliminare şi finale, de verificare;
    j) să evalueze conformitatea sistemului HVDC cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, pe toată durata de viaţă a instalaţiilor şi să informeze solicitantul cu privire la rezultatul acestei evaluări;
    k) să emită NFF în situaţia în care testele de verificare efectuate demonstrează conformitatea sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică şi respectarea condiţiilor din ATR, conform etapei de dezvoltare menţionate în ATR.


    ART. 8
        ORR are următoarele responsabilităţi, în situaţia în care acesta nu este OTS:
    a) să analizeze documentaţia tehnică prezentată de solicitant pentru sistemul HVDC care se racordează la reţeaua proprie;
    b) să emită şi să transmită solicitantului NPT, în condiţiile prevăzute la art. 11, numai după primirea acceptului tehnic al OTS pentru documentaţia tehnică în vederea punerii sub tensiune a instalaţiei, respectiv a acordului pentru punerea sub tensiune. Solicitantul nu pune sub tensiune sistemul HVDC în absenţa NPT;
    c) să asigure transparenţa procesului de notificare prin publicare pe pagina proprie de internet a situaţiei NPT şi NFP emise.


    ART. 9
        DI depusă de solicitant conţine următoarele:
    a) solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, elaborată în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din anexa nr. 1;
    b) schema electrică monofilară a sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC;
    c) o declaraţie de conformitate defalcată pe puncte referitoare la:
    - echipamente;
    – schimbul de putere reactivă în punctul de racordare;

    d) documentaţia tehnică în conformitate cu prevederile secţiunii 1 din anexa nr. 1;
    e) programul de teste şi detaliile metodei practice preconizate de realizare a testelor de verificare a conformităţii, executantul lor şi datele tehnice ale echipamentelor de măsurare cu care se realizează testele;
    f) documentele care atestă realizarea lucrărilor premergătoare punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, prevăzute în secţiunea 2 din anexa nr. 1, inclusiv rezultatele testelor de verificare a funcţionării căii de comunicaţie şi a integrării noii instalaţii în DMS- SCADA şi/sau EMS-SCADA, după caz;
    g) solicitarea pentru obţinerea NFF.


    ART. 10
        Procesul de emitere a NPT conţine următoarele etape:
    a) depunerea de către solicitant la ORR şi la OTS, după caz, cu cel puţin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru perioada de probe, a documentaţiei prevăzute la art. 9 lit. a), b), c) şi d);
    b) refacerea de către ORR a calculelor de regimuri statice şi dinamice, dacă este cazul, cu luarea în considerare a situaţiei reale, conform prevederilor Regulamentului de racordare;
    c) depunerea de către solicitant la OTS şi ORR, după caz, cu cel puţin 10 zile înainte de punerea sub tensiune pentru perioada de probe, a documentaţiei prevăzute la art. 9 lit. f);
    d) analizarea de către OTS a documentaţiei tehnice prevăzute la art. 9 lit. f);
    e) transmiterea de către OTS, după caz, a acceptului tehnic pentru documentaţia depusă în vederea punerii sub tensiune pentru perioada de probe;
    f) încheierea convenţiei de exploatare şi, după caz, a contractului/contractelor pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
    g) emiterea de către DED/DET/DEC a ordinului de investire pentru sistemul HVDC;
    h) emiterea de către ORR a NPT.


    ART. 11
        ORR emite NPT numai dacă sunt îndeplinite în totalitate următoarele condiţii:
    a) documentaţia tehnică aferentă DI prevăzută la art. 9, este completă şi conformă cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică;
    b) în cazul în care ORR nu este OTS, există acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe emis de către OTS şi acesta a transmis acceptul solicitantului;
    c) rezultatele calculelor pentru regimurile de funcţionare, prevăzute la art. 10 lit. b), indică faptul că sistemul HVDC poate fi pus sub tensiune fără realizarea lucrărilor de întărire prevăzute în ATR, după caz;
    d) documentele care atestă realizarea lucrărilor premergătoare punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, prevăzute în secţiunea a 2-a din anexa nr. 1, sunt complete;
    e) sunt instalate protecţiile solicitate prin ATR şi reglajele sunt setate la valorile dispuse de către OTS, confirmate prin buletine de probe şi, după caz, există acordurile dintre solicitant şi OTS privind schemele de protecţie;
    f) sunt încheiate convenţia de exploatare şi, după caz, contractul/contractele pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.


    ART. 12
     În cazul în care cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 11 nu este îndeplinită până la data solicitată pentru punerea sub tensiune, ORR transmite solicitantului şi după caz, spre ştiinţă OTS, în termen de 5 zile lucrătoare, lista neconformităţilor, precum şi amânarea termenului de punere sub tensiune pentru perioada de probe până la eliminarea acestora.

    ART. 13
    (1) ORR emite şi transmite NPT solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la constatarea îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute la art. 11 sau a eliminării tuturor neconformităţilor conform prevederilor art. 12.
    (2) Sistemul HVDC este pus sub tensiune pentru perioada de probe în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la emiterea NPT, în conformitate cu programul întocmit de către DED/DET/DEC, după caz.

    ART. 14
    (1) În maximum două zile lucrătoare de la data punerii sub tensiune pentru perioada de probe a sistemului HVDC, ORR emite NFP şi publică pe pagina proprie de internet denumirea sistemului HVDC, gestionarul acestuia, data de punere sub tensiune pentru perioada de probe şi puterea activă maximă de absorbţie, respectiv de evacuare aprobată şi prevăzută în ATR;
    (2) Pe parcursul funcţionării provizorii ORR are obligaţia de a monitoriza conformitatea sistemului HVDC cu cerinţele prevăzute în Norma Tehnică.
    (3) Statutul de NFP, în care sistemul HVDC este în funcţionare provizorie sau de probă, începe după primirea NPT şi durează de la punerea în funcţiune pentru perioada de probe până la data obţinerii NFF.

    ART. 15
    (1) Perioada maximă pe parcursul căreia gestionarul sistemului HVDC poate menţine statutul de NFP este de 24 de luni.
    (2) OTS este îndreptăţit să stabilească o perioadă de valabilitate mai scurtă a NFP.
    (3) O prelungire a perioadei de valabilitate a NFP prevăzute la alin. (2) se acordă numai în cazul în care solicitantul a înregistrat progrese semnificative privind realizarea conformităţii integrale.
    (4) Neconformităţile trebuie să fie clar identificate în momentul depunerii cererii de prelungire.
    (5) O prelungire a perioadei maxime prevăzute la alin. (1), poate fi acordată în cazul în care solicitantul sistemului HVDC transmite la ORR o cerere de derogare înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile Procedurii privind acordarea derogărilor.

    ART. 16
        Pe perioada funcţionării de probă, sistemul HVDC răspunde ordinelor de dispecer, prin:
    a) deconectare/conectare;
    b) modificarea puterii active absorbite sau evacuate la valoarea dispusă de către dispecer prin deconectare/conectare totală sau parţială, după caz, a unităţilor de conversie HVDC;
    c) modificarea puterii reactive evacuate/absorbite în/din reţea la valoarea dispusă de către dispecer, în limitele capabilităţii de putere reactivă a sistemului HVDC.


    ART. 17
        Condiţiile de realizare a testelor de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice de racordare a sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC sunt:
    a) testele de verificare a conformităţii pot începe numai după primirea aprobării din partea OTS pentru programul de teste şi perioada de efectuare a testelor de verificare;
    b) testele de verificare a conformităţii se efectuează conform prevederilor cuprinse în capitolul V, secţiunea a 2-a din prezenta procedură;
    c) testele de verificare a conformităţii se efectuează după ce a fost pusă în funcţiune cel puţin 90% din capacitatea maximă de transport al puterii active a sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC, prevăzută în ATR, pentru fiecare dintre etapele de punere sub tensiune prevăzute în ATR, după caz;
    d) testele de verificare a conformităţii se efectuează de către o terţă parte (operator economic atestat);
    e) testele se realizează în două etape: etapa preliminară, în care testele se realizează de către solicitant împreună cu operatorul economic atestat şi testele finale, la care participă un reprezentant al OTS;
    f) pentru sistemele HVDC/staţiile de conversie HVDC care se vor realiza etapizat conform ATR, testele preliminare şi finale se efectuează pentru fiecare etapă de dezvoltare;
    g) la terminarea testelor finale de verificare a conformităţii cu cerinţele prevăzute în Norma Tehnică, solicitantul, executantul testelor şi OTS întocmesc o minută cu referire la neconformităţile semnalate în timpul probelor finale, cu stabilirea unor termene de eliminare a acestora, precum şi cu referire la valorile pentru reglajele protecţiilor, la parametrii setabili din buclele de reglaj şi la modul de funcţionare a sistemului HVDC la sfârşitul perioadei de probe;
    h) documentaţia completă conţinând rezultatele testelor preliminare şi finale de verificare a conformităţii se transmite la OTS şi la ORR, după caz.


    ART. 18
    (1) OTS emite NFF după eliminarea prealabilă a tuturor neconformităţilor identificate în timpul statutului NFP şi condiţionat de finalizarea procesului de verificare a performanţelor şi de rezultatele testelor şi simulărilor de verificare a conformităţii.
    (2) NFF se emite în situaţia în care se îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:
    a) rezultatele testelor de verificare dovedesc conformitatea cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică;
    b) calitatea energiei electrice monitorizate în punctul de racordare, pe o perioadă de cel puţin 2 săptămâni, inclusiv pe parcursul testelor, se încadrează în limitele prevăzute în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice sau în standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, după caz;
    c) mijloacele de compensare a puterii reactive au fost puse sub tensiune şi integrate în sistemele de comandă sau în buclele de reglaj aferente, după caz;
    d) existenţa şi funcţionarea unui dispecer energetic local pentru sistemul HVDC de la care pot fi transmise consemne de putere activă, de putere reactivă şi de tensiune;
    e) consemnele transmise de OTS prin EMS SCADA, sunt recepţionate şi sunt integrate în sistemele proprii de comandă şi reglaj ale sistemului HVDC/unităţii de conversie HVDC;
    f) analizorul de calitate a energiei electrice aferent sistemului HVDC/unităţii de conversie HVDC este integrat în sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice al ORR şi al OTS, după caz, aşa cum este precizat în ATR;
    g) reglajele definitive ale protecţiilor, inclusiv ale protecţiilor speciale, după caz, sunt setate la valorile dispuse de către OTS, confirmate prin buletine de probe;
    h) au fost implementate măsurile pentru evitarea funcţionării în insulă, pentru sistemele HVDC;
    i) sunt asigurate căile de comunicaţie a datelor către ORR, menţionate în ATR.


    ART. 19
        Procesul de emitere a NFF conţine următoarele etape:
    a) depunerea de către solicitant la OTS a cererii pentru emiterea NFF, însoţite de datele tehnice actualizate;
    b) confirmarea de către solicitant şi, după caz, de către ORR, a setărilor protecţiilor, inclusiv a protecţiilor speciale, după caz. Se transmit buletine de probe;
    c) confirmarea de către solicitant şi, după caz, de către ORR, a implementării măsurilor pentru evitarea funcţionării în insulă;
    d) confirmarea de către solicitant şi, după caz, de către ORR, a realizării tuturor cerinţelor din ATR.


    ART. 20
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor testelor prevăzute la art. 17 lit. e), OTS analizează conformitatea documentelor care atestă realizarea cerinţelor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. b) - d), precum şi rezultatele testelor de verificare a conformităţii şi solicită completări, după caz. În situaţia în care nu există neconformităţi, OTS emite NFF.
    (2) Termenul de emitere a NFF este de 10 zile lucrătoare de la data la care toate documentele şi testele efectuate dovedesc conformitatea sistemului HVDC cu cerinţele tehnice de racordare prevăzute în Norma Tehnică.
    (3) OTS transmite NFF solicitantului, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea acesteia.
    (4) OTS publică pe pagina proprie de internet situaţia emiterii/suspendării NFF.

    ART. 21
        Pentru sistemele HVDC a căror capacitate maximă de transport al puterii active este prevăzută în ATR a se realiza în mod etapizat, se acordă NFF pentru fiecare etapă de dezvoltare prevăzută în ATR.

    ART. 22
    (1) În situaţia în care se identifică o singură neconformitate care împiedică emiterea NFF, solicitantul poate transmite la OTS o cerere de derogare în conformitate cu prevederile Procedurii privind acordarea derogărilor.
    (2) OTS poate emite NFF în baza cererii de derogare prevăzute la alin. (1) dacă sistemul HVDC respectă dispoziţiile derogării.
    (3) O NFF cu derogare se emite în condiţiile existenţei unei singure neconformităţi şi are o durată egală cu cea pentru care s-a acordat derogarea.

    ART. 23
    (1) În cazul în care cererea prevăzută la art. 22 alin. (1) este respinsă sau la expirarea termenului aferent NFF emise cu derogare fără eliminarea neconformităţii, ORR are dreptul de a refuza să permită funcţionarea sistemelor HVDC până în momentul în care solicitantul remediază neconformitatea şi sistemul HVDC este conform cu cerinţele tehnice prevăzute de Norma Tehnică.
    (2) Dacă ORR şi solicitantul nu rezolvă neconformitatea într-un interval de timp de cel mult şase luni de la comunicarea deciziei de neacordare a derogării, fiecare parte poate prezenta problema spre soluţionare ANRE.

    ART. 24
    (1) Solicitanţii care deţin NFF, informează imediat ORR şi OTS, după caz, în cel mult 24 de ore, dacă apar următoarele situaţii:
    a) sistemul HVDC face temporar obiectul unei modificări semnificative sau al unei pierderi de capabilitate care îi afectează performanţa şi conduce la neîndeplinirea oricărei cerinţe prevăzute în Norma Tehnică; sau
    b) apar defecţiuni ale echipamentelor care conduc la nerespectarea unor cerinţe tehnice prevăzute în Norma Tehnică.

    (2) În funcţie de situaţie, poate fi stabilită în prealabil, prin acord cu solicitantul, o perioadă de timp mai lungă pentru informarea ORR şi OTS, după caz, de maximum 3 zile lucrătoare.

    ART. 25
     Gestionarul sistemului HVDC solicită NFL dacă preconizează în mod rezonabil că situaţiile descrise la art. 24 alin. (1) durează mai mult de trei luni.

    ART. 26
    (1) OTS emite şi transmite solicitantului NFL în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la art. 25.
    (2) NFL conţine următoarele informaţii, clar identificabile:
    a) problemele neremediate care justifică acordarea NFL;
    b) responsabilităţile şi calendarul pentru soluţionarea problemelor prevăzute la lit. a); şi
    c) durata de valabilitate a NFL, care nu poate depăşi 12 luni.

    (3) Durata de valabilitate a NFL acordate poate fi mai scurtă, cu posibilitatea de prelungire, dacă se prezintă dovezi considerate satisfăcătoare de către OTS, care demonstrează că au fost înregistrate progrese substanţiale în vederea realizării conformităţii integrale.
    (4) NFF se suspendă în perioada de valabilitate a NFL pentru cerinţele tehnice neîndeplinite pentru care a fost emisă NFL.

    ART. 27
    (1) La încetarea valabilităţii NFL, OTS are dreptul de a refuza să permită funcţionarea sistemului HVDC.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), NFF se anulează automat, iar OTS informează solicitantul referitor la această situaţie.
    (3) OTS solicită refacerea testelor de verificare a conformităţii pentru cerinţele neîndeplinite pentru care a fost emisă NFL, în vederea emiterii unei noi NFF.

    ART. 28
        O nouă prelungire a perioadei de valabilitate a NFL poate fi acordată în urma unei cereri de derogare adresate OTS înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile Procedurii privind acordarea derogărilor.

    ART. 29
     În cazul în care OTS nu acordă prelungirea perioadei de valabilitate a NFL în conformitate cu prevederile art. 28 sau în cazul în care acesta refuză să permită funcţionarea sistemului HVDC la încetarea valabilităţii NFL, solicitantul poate transmite o cerere de soluţionare la ANRE în termen de şase luni de la notificarea deciziei OTS prin care nu se acordă o nouă prelungire a perioadei de valabilitate a NFL sau este refuzată funcţionarea.


    §2. Notificarea pentru racordarea MGCCC
    ART. 30
        Procedura de notificare pentru racordarea MGCCC constă în:
    a) notificarea de punere sub tensiune (NPT);
    b) notificarea de funcţionare provizorie (NFP);
    c) notificarea de funcţionare finală (NFF).


    ART. 31
    (1) Solicitantul are obligaţia de a parcurge toate etapele prezentei proceduri pentru a demonstra OTS, prin obţinerea NFF, că a îndeplinit cerinţele prevăzute în Norma Tehnică.
    (2) Solicitantul are următoarele responsabilităţi:
    a) să întocmească DUG în conformitate cu prevederile art. 34 şi ale secţiunii 1 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) să depună la ORR şi la OTS, după caz, cu cel puţin 6 luni înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune, solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, însoţită de documentele prevăzute la art. 34 lit. b) şi d) şi să specifice termenul planificat pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe. Modelele matematice pot fi transmise ORR şi OTS, după caz, cu cel puţin o lună înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, astfel cum prevede secţiunea 2 din anexa nr. 2;
    c) să transmită OTS solicitarea pentru obţinerea NFF;
    d) să încheie pentru perioada de probe convenţia de exploatare şi, după caz, contractul/contractele pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
    e) să pună sub tensiune pentru perioada de probe MGCCC condiţionat de primirea NPT;
    f) să notifice ORR şi OTS, după caz, calendarul şi tipul testelor pentru verificarea conformităţii MGCCC cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea acestora. OTS aprobă în prealabil calendarul şi tipul testelor şi procedurile de efectuare a acestora. OTS acordă, în timp util, această aprobare care nu poate fi refuzată în mod nejustificat;
    g) să efectueze, prin intermediul operatorilor economici atestaţi de ANRE, testele de verificare a performanţelor din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică;
    h) să depună la ORR şi OTS, după caz, rezultatele testelor preliminare şi finale de verificare;
    i) să se asigure că MGCCC este conformă cu cerinţele tehnice aplicabile prevăzute în Norma Tehnică, pe toată durata de viaţă a acesteia. Gestionarul MGCCC se bazează pe certificatele de conformitate a echipamentelor componente, obţinute de la producătorul echipamentelor la momentul achiziţiei acestora. Certificatele de conformitate a echipamentelor se pun la dispoziţia ORR şi OTS, după caz, la momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea ATR şi fac parte din DUG;
    j) să transmită la ORR şi la OTS, după caz, cu cel puţin 1 lună înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probă, orice modificări planificate ale capabilităţilor tehnice care pot afecta conformitatea MGCCC cu cerinţele tehnice aplicabile prevăzute în Norma Tehnică, înainte de iniţierea modificărilor respective;
    k) să notifice ORR şi OTS, după caz, orice incidente sau deficienţe de funcţionare a MGCCC care afectează conformitatea acestora cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, fără întârzieri nejustificate, imediat după apariţia acestor incidente/deficienţe.


    ART. 32
        OTS are următoarele responsabilităţi:
    a) să publice pe pagina proprie de internet cerinţele tehnice pentru MGCCC şi detaliile privind procedura de notificare;
    b) să stabilească modelul DUG, în conformitate cu prevederile art. 34 şi cu datele tehnice prevăzute la secţiunea 1 din anexa nr. 2, şi să îl publice pe pagina proprie de internet;
    c) să analizeze documentaţia tehnică prezentată de solicitant;
    d) în situaţia în care OTS nu este ORR, să transmită solicitantului şi ORR, în maximum 30 de zile de la primirea documentaţiei prevăzute la art. 34 lit. b) şi d) şi în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei prevăzute la art. 34 lit. (f) orice neconformitate sesizată şi acţiunile care trebuie să fie realizate; în cazul lipsei neconformităţilor, să transmită acceptul tehnic pentru documentaţia depusă în vederea punerii sub tensiune pentru perioada de probe, respectiv acordul pentru punerea sub tensiune;
    e) în situaţia în care OTS este şi ORR, să emită şi să transmită solicitantului NPT, în condiţiile prevăzute la art. 36. Solicitantul nu pune sub tensiune MGCCC în absenţa NPT;
    f) să asigure transparenţa procesului de notificare şi de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice prin publicare pe pagina proprie de internet a situaţiei NPT, NFP, NFF şi NFL emise;
    g) să convină cu gestionarul, în coordonare cu ORR, după caz, perioada de efectuare a testelor de verificare şi să acorde în timp util aprobarea pentru calendarul şi tipul testelor şi să nu întârzie nejustificat efectuarea testelor;
    h) să participe la efectuarea testelor de verificare pentru MGCCC puse sub tensiune pentru perioada de probe conform etapei de dezvoltare menţionate în ATR;
    i) să analizeze documentaţia ce conţine rezultatele testelor preliminare şi finale de verificare;
    j) să evalueze conformitatea MGCCC cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică, pe toată durata de viaţă a acestora şi să informeze gestionarul cu privire la rezultatul acestei evaluări;
    k) să emită NFF în situaţia în care testele de verificare efectuate demonstrează conformitatea MGCCC cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică şi respectarea condiţiilor din ATR, conform etapei de dezvoltare menţionate în ATR.


    ART. 33
        ORR are următoarele responsabilităţi, în situaţia în care acesta nu este OTS:
    a) să analizeze documentaţia tehnică prezentată de solicitant pentru MGCCC care se racordează la reţeaua proprie;
    b) să emită şi să transmită solicitantului NPT, în condiţiile prevăzute la art. 36, numai după primirea acceptului tehnic al OTS pentru documentaţia tehnică în vederea punerii sub tensiune a instalaţiei, respectiv a acordului OTS pentru punerea sub tensiune. Solicitantul nu pune sub tensiune MGCCC în absenţa NPT.
    c) să asigure transparenţa procesului de certificare a conformităţii cu cerinţele tehnice prin publicare pe pagina proprie de internet a situaţiei NPT şi NFP emise.


    ART. 34
        DUG depusă de solicitant conţine următoarele:
    a) solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din anexa nr. 2;
    b) schema electrică monofilară a MGCCC;
    c) o declaraţie de conformitate defalcată pe puncte referitoare la:
    - echipamente;
    – schimbul de putere reactivă în punctul de racordare;

    d) documentaţia tehnică în conformitate cu prevederile secţiunii 1 din anexa nr. 2;
    e) programul de teste şi detaliile metodei practice preconizate de realizare a testelor de verificare a conformităţii, executantul lor şi datele tehnice ale echipamentelor de măsurare cu care se realizează testele;
    f) documentele care atestă realizarea lucrărilor premergătoare punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, prevăzute în secţiunea 2 din anexa nr. 2, inclusiv rezultatele testelor de verificare a funcţionării căii de comunicaţie şi a integrării noii instalaţii în DMS- SCADA şi/sau EMS-SCADA, după caz;
    g) solicitarea pentru obţinerea NFF.


    ART. 35
        Procesul de emitere a NPT conţine următoarele etape:
    a) depunerea de către solicitant la ORR şi la OTS, după caz, cu cel puţin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru perioada de probe, a documentaţiei prevăzute la art. 34 lit. a), b), c) şi d);
    b) refacerea de către ORR a calculelor de regimuri statice şi dinamice, dacă este cazul, cu luarea în considerare a situaţiei reale, conform prevederilor Regulamentului de racordare;
    c) depunerea de către solicitant la OTS şi ORR, după caz, cu cel puţin 10 zile înainte de punerea sub tensiune pentru perioada de probe, a documentaţiei prevăzute la art. 34 lit. f);
    d) analizarea de către OTS a documentaţiei tehnice prevăzute la art. 34 lit. f);
    e) transmiterea de către OTS, după caz, a acceptului tehnic pentru documentaţia depusă în vederea punerii sub tensiune pentru perioada de probe;
    f) încheierea convenţiei de exploatare şi, după caz, a contractului/contractelor pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
    g) înscrierea MGCCC la piaţa de echilibrare ca unitate în probe;
    h) emiterea de către DED/DET/DEC a ordinului investire pentru MGCCC;
    i) emiterea de către ORR a NPT.


    ART. 36
    (1) ORR emite NPT numai dacă sunt îndeplinite în totalitate următoarele condiţii:
    a) documentaţia tehnică aferentă DUG prevăzută la art. 34 este completă şi conformă cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică;
    b) în cazul în care ORR nu este OTS, există acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe, emis de către OTS şi acesta a transmis acceptul solicitantului;
    c) rezultatele calculelor pentru regimurile de funcţionare, prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. b), indică faptul că MGCCC poate fi pusă sub tensiune fără realizarea lucrărilor de întărire prevăzute în ATR, după caz;
    d) documentele care atestă realizarea lucrărilor premergătoare punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, prevăzute în secţiunea nr. 2 din anexa nr. 2, sunt complete;
    e) sunt instalate protecţiile solicitate prin ATR şi reglajele sunt setate la valorile dispuse de către OTS, confirmate prin buletine de probe şi, după caz, există acordurile dintre gestionar şi OTS privind schemele de protecţie;
    f) sunt încheiate convenţia de exploatare şi, după caz, contractul/contractele pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.


    ART. 37
        În cazul în care cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 36 nu este îndeplinită până la data solicitată pentru punerea sub tensiune, ORR transmite solicitantului şi după caz, spre ştiinţă OTS, în termen de 5 zile lucrătoare, lista neconformităţilor, precum şi amânarea termenului de punere sub tensiune pentru perioada de probe, până la eliminarea acestora.

    ART. 38
    (1) ORR emite şi transmite NPT solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la constatarea îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute la art. 36 sau a eliminării tuturor neconformităţilor conform prevederilor art. 37.
    (2) MGCCC este pusă sub tensiune pentru perioada de probe în maximum 5 zile lucrătoare de la emiterea NPT, în conformitate cu programul întocmit de către DED/DET/DEC, după caz.

    ART. 39
    (1) În maximum două zile lucrătoare de la data punerii sub tensiune pentru perioada de probe a MGCCC, ORR emite NFP şi publică pe pagina proprie de internet denumirea MGCCC, gestionarul acesteia, data de punere sub tensiune pentru perioada de probe şi puterea activă aprobată, prevăzută în ATR;
    (2) Pe parcursul funcţionării provizorii ORR are obligaţia de a monitoriza conformitatea MGCCC cu cerinţele prevăzute în Norma Tehnică.
    (3) Statutul de NFP, în care MGCCC este în funcţionare provizorie sau de probă, începe după primirea NPT şi durează de la punerea în funcţiune pentru perioada de probe până la data obţinerii NFF.

    ART. 40
    (1) Perioada maximă pe parcursul căreia gestionarul MGCCC poate menţine statutul de NFP este de 24 de luni.
    (2) OTS este îndreptăţit să stabilească o perioadă de valabilitate mai scurtă a NFP.
    (3) O prelungire a perioadei de valabilitate a NFP prevăzute la alin. (2), se acordă numai în cazul în care solicitantul a înregistrat progrese semnificative privind realizarea conformităţii integrale.
    (4) Neconformităţile trebuie să fie clar identificate în momentul depunerii cererii de prelungire.
    (5) O prelungire a perioadei maxime prevăzute la alin. (1), poate fi acordată în cazul în care gestionarul MGCCC transmite la ORR o cerere de derogare înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile Procedurii privind acordarea derogărilor.

    ART. 41
        Pe perioada funcţionării de probă, MGCCC răspunde ordinelor de dispecer prin:
    a) deconectare/conectare;
    b) modificarea puterii active produse la valoarea dispusă de către dispecer prin deconectare/conectare totală sau parţială, după caz, a MGCCC;
    c) modificarea puterii reactive evacuate/absorbite în/din reţea la valoarea dispusă de către dispecer, în limitele capabilităţii de putere reactivă a MGCCC.


    ART. 42
        Condiţiile de realizare a testelor de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice de racordare a MGCCC sunt:
    a) testele de verificare a conformităţii pot începe numai după primirea aprobării din partea OTS pentru programul de teste şi perioada de efectuare a testelor de verificare;
    b) testele de verificare a conformităţii se efectuează conform prevederilor cuprinse în capitolul V, secţiunea a 2-a din prezenta procedură;
    c) testele de verificare a conformităţii se efectuează după ce a fost pusă în funcţiune cel puţin 90% din puterea instalată prevăzută în ATR, pentru fiecare dintre etapele de punere sub tensiune prevăzute în ATR, după caz;
    d) testele de verificare a conformităţii se efectuează de către o terţă parte (operator economic atestat);
    e) testele se realizează în două etape: etapa preliminară, în care testele se realizează de către solicitant împreună cu operatorul economic atestat şi testele finale, la care participă şi un reprezentant al OTS;
    f) pentru MGCCC a cărei putere instalată totală este prevăzută în ATR a se realiza în mod etapizat, testele de verificare preliminare şi finale se efectuează pentru puterea instalată corespunzătoare fiecărei etape;
    g) la terminarea testelor finale de verificare a conformităţii cu cerinţele prevăzute în Norma Tehnică, solicitantul, executantul testelor şi OTS întocmesc o minută cu referire la neconformităţile semnalate în timpul testelor şi termenele de eliminare a acestora, precum şi cu referire la valorile stabilite în timpul probelor pentru reglajele existente la nivelul MGCCC, la valorile parametrilor setabili din buclele de reglaj şi la modul de funcţionare a MGCCC la sfârşitul perioadei de probe;
    h) documentaţia completă conţinând rezultatele testelor de verificare a conformităţii se transmite la OTS şi la ORR, după caz.


    ART. 43
    (1) OTS emite NFF după eliminarea prealabilă a tuturor neconformităţilor identificate în timpul statutului NFP şi condiţionat de finalizarea procesului de verificare a performanţelor şi de rezultatele testelor şi simulărilor de verificare a conformităţii.
    (2) NFF se emite în situaţia în care se îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:
    a) rezultatele testelor de verificare dovedesc conformitatea cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma Tehnică;
    b) calitatea energiei electrice monitorizate în punctul de racordare, pe o perioadă de cel puţin 2 săptămâni, inclusiv pe parcursul testelor, se încadrează în limitele prevăzute în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice sau în standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, după caz;
    c) mijloacele de compensare a puterii reactive au fost puse sub tensiune şi integrate în sistemele de comandă sau în buclele de reglaj aferente, după caz;
    d) existenţa şi funcţionarea unui dispecer energetic local pentru MGCCC de la care pot fi transmise consemne de putere activă, de putere reactivă şi de tensiune;
    e) consemnele transmise de OTS prin EMS-SCADA, sunt recepţionate şi sunt integrate în sistemele proprii de comandă şi reglaj ale MGCCC;
    f) MGCCC a fost integrată în sistemul de prognoză al OTS;
    g) analizorul de calitate a energiei electrice aferent MGCCC, montat în circuitul de c.a., în punctul de racordare, este integrat în sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice al ORR şi al OTS, după caz, aşa cum este precizat în ATR;
    h) reglajele definitive ale protecţiilor, inclusiv ale protecţiilor speciale, după caz, sunt setate la valorile dispuse de către OTS, confirmate prin buletine de probe;
    i) au fost implementate măsurile pentru evitarea funcţionării în insulă, pentru MGCCC;
    j) sunt asigurate căile de comunicaţie a datelor către ORR, menţionate în ATR.


    ART. 44
        Procesul de emitere a NFF conţine următoarele etape:
    a) depunerea de către solicitant la OTS a cererii pentru emiterea NFF, însoţite de datele tehnice actualizate;
    b) confirmarea de către solicitant şi, după caz, de către ORR, a setărilor protecţiilor, inclusiv a protecţiilor speciale, după caz. Se transmit buletine de probe;
    c) confirmarea de către solicitant şi, după caz, de către ORR, a implementării măsurilor pentru evitarea funcţionării în insulă, pentru MGCCC;
    d) confirmarea de către solicitant şi, după caz, de către ORR, a realizării tuturor cerinţelor din ATR.


    ART. 45
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor testelor prevăzute la art. 42 lit. e), OTS analizează conformitatea documentelor care atestă realizarea cerinţelor prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. b) -d), precum şi rezultatele testelor de verificare a conformităţii şi solicită completări, după caz. În situaţia în care nu există neconformităţi, OTS emite NFF.
    (2) Termenul de emitere a NFF este de 10 zile lucrătoare de la data la care toate documentele şi testele efectuate dovedesc conformitatea MGCCC cu cerinţele tehnice de racordare prevăzute în Norma Tehnică.
    (3) OTS transmite NFF solicitantului, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea acesteia.
    (4) OTS publică pe pagina proprie de internet situaţia emiterii/suspendării de NFF.

    ART. 46
        Pentru MGCCC a căror putere aprobată totală este prevăzută în ATR a se realiza în mod etapizat, se acordă NFF pentru fiecare etapă de dezvoltare prevăzută în ATR.

    ART. 47
    (1) În situaţia în care se identifică o singură neconformitate care împiedică emiterea NFF, solicitantul poate transmite la OTS o cerere derogare în conformitate cu prevederile Procedurii privind acordarea derogărilor.
    (2) OTS poate emite NFF în baza cererii de derogare prevăzute la alin. (1) dacă MGCCC respectă dispoziţiile derogării.
    (3) O NFF cu derogare se emite în condiţiile existenţei unei singure neconformităţi şi are o durată egală cu cea pentru care s-a acordat derogarea.

    ART. 48
     În cazul în care cererea prevăzută la art. 47 alin. (1) este respinsă sau la expirarea termenului aferent NFF emise cu derogare fără eliminarea neconformităţii, ORR are dreptul de a refuza să permită funcţionarea MGCCC până în momentul în care solicitantul remediază neconformitatea şi MGCCC respectă integral cerinţele prevăzute în Norma Tehnică.

    ART. 49
    (1) Solicitanţii care deţin NFF, informează imediat ORR şi OTS, după caz, în cel mult 24 de ore, dacă apar următoarele situaţii:
    a) MGCCC face temporar obiectul unei modificări semnificative sau al unei pierderi de capabilitate care îi afectează performanţa şi conduce la neîndeplinirea oricărei cerinţe prevăzute în Norma Tehnică sau
    b) apar defecţiuni ale echipamentelor care conduc la nerespectarea unor cerinţe tehnice prevăzute în Norma Tehnică.

    (2) În funcţie de situaţie, poate fi stabilită în prealabil, prin acord cu solicitantul, o perioadă de timp mai lungă pentru informarea ORR şi OTS, după caz, de maximum 3 zile lucrătoare.

    ART. 50
     Gestionarul MGCCC solicită NFL dacă preconizează în mod rezonabil că situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) durează mai mult de trei luni.

    ART. 51
    (1) OTS emite şi transmite solicitantului NFL în maximum cinci zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la art. 50.
    (2) NFL conţine următoarele informaţii, clar identificabile:
    a) problemele neremediate care justifică acordarea NFL;
    b) responsabilităţile şi calendarul pentru soluţionarea problemelor prevăzute la lit. a) şi
    c) durata de valabilitate a NFL, care nu poate depăşi 12 luni.

    (3) Durata de valabilitate a NFL acordate poate fi mai scurtă, cu posibilitatea de prelungire, dacă se prezintă dovezi considerate satisfăcătoare de către OTS, care demonstrează că au fost înregistrate progrese substanţiale în vederea realizării conformităţii integrale.
    (4) NFF se suspendă în perioada de valabilitate a NFL pentru cerinţele tehnice neîndeplinite pentru care a fost emisă NFL.

    ART. 52
    (1) La încetarea valabilităţii NFL, OTS are dreptul de a refuza să permită funcţionarea MGCCC.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), NFF se anulează automat, iar OTS informează solicitantul referitor la această situaţie.
    (3) OTS solicită refacerea testelor de verificare a conformităţii pentru cerinţele neîndeplinite pentru care a fost emisă NFL, în vederea emiterii unei noi NFF.

    ART. 53
        O nouă prelungire a perioadei de valabilitate a NFL poate fi acordată în urma unei cereri de derogare adresate OTS înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile Procedurii privind acordarea derogărilor.

    ART. 54
     În cazul în care OTS nu acordă prelungirea perioadei de valabilitate a NFL în conformitate cu prevederile art. 53 sau în cazul în care acesta refuză să permită funcţionarea MGCCC la încetarea valabilităţii NFL, solicitantul poate transmite o cerere de soluţionare la ANRE în termen de şase luni de la notificarea deciziei OTS prin care nu se acordă o nouă prelungire a perioadei de valabilitate a NFL sau este refuzată funcţionarea.


    SECŢIUNEA 2
    Testarea conformităţii
    §1. Dispoziţii comune pentru testarea conformităţii
    ART. 55
    (1) Testarea performanţelor sistemelor HVDC şi ale MGCCC urmăreşte să demonstreze că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în Norma Tehnică.
    (2) Testarea sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC sau a MGCCC se aplică:
    a) după PIF, în perioada de probe;
    b) la sfârşitul fiecărei etape de dezvoltare specificate în ATR;
    c) în timpul funcţionării, pentru determinarea performanţelor sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC/unităţilor de conversie HVDC sau a MGCCC, în cazul constatării nerespectării cerinţelor tehnice prevăzute în Norma Tehnică;
    d) în urma monitorizării modului în care sistemele HVDC/staţiile de conversie HVDC/unităţile de conversie HVDC sau MGCCC respectă dispoziţiile de funcţionare şi parametrii declaraţi în procesul de racordare;
    e) după modificări semnificative, inclusiv reparaţii capitale, înlocuiri, modernizări ale sistemelor SCADA sau ale sistemelor de reglaj aferente;
    f) după defecţiuni, modificări sau înlocuiri ale echipamentelor aferente sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC sau a MGCCC, după caz;
    g) la cererea justificată a OTS sau ORR, după caz, pentru efectuarea oricăruia dintre testele prevăzute în prezenta procedură.


    ART. 56
        OTS are următoarele responsabilităţi:
    a) verifică întreaga documentaţie referitoare la realizarea buclelor de reglaj putere activă, putere reactivă şi tensiune şi solicită documentaţii suplimentare în situaţia în care cerinţele tehnice care trebuie confirmate prin teste nu sunt dovedite prin documentaţia prezentată;
    b) participă la testele finale de verificare a sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC şi a MGCCC;
    c) iniţiază verificarea funcţionării sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC şi a MGCCC în cazul în care se încalcă în mod repetat una din cerinţele tehnice prevăzute în Norma Tehnică;
    d) aprobă programul de teste transmis de solicitant;
    e) în cazul abaterilor de la prezenta procedură, rezultate ca urmare a unor cauze obiective, prezentate de responsabilul cu efectuarea testelor înainte de realizarea acestora, OTS este responsabil pentru interpretarea aplicării procedurii;
    f) în situaţia în care testele sau simulările de conformitate nu pot fi efectuate în conformitate cu prezenta procedură din cauza unor motive aflate exclusiv în competenţa OTS, acesta acceptă teste alternative, prezentate de responsabilul cu efectuarea testelor, înainte de realizarea acestora, şi nu refuză în mod nerezonabil efectuarea testelor;
    g) publică pe pagina proprie de internet alocarea responsabilităţilor către gestionar, precum şi propriile responsabilităţi în ceea ce priveşte testele de verificare, simulările şi monitorizarea conformităţii.


    ART. 57
        Gestionarul sistemului HVDC/MGCCC are următoarele responsabilităţi:
    a) iniţiază efectuarea testelor;
    b) întocmeşte programul de teste de verificare a conformităţii împreună cu operatorul economic atestat de ANRE pentru realizarea testelor de verificare a conformităţii şi pentru întocmirea documentaţiei (înregistrărilor);
    c) transmite la ORR şi la OTS, după caz, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea începerii testelor, programul de teste şi solicitarea de participare la teste a reprezentanţilor ORR şi OTS, după caz, convenind cu acesta/aceştia data pentru efectuarea testelor;
    d) informează ORR şi OTS, după caz, despre perioadele în care se vor realiza testele şi solicită acceptul acestuia/acestora din punct de vedere al condiţiilor de funcţionare în reţeaua electrică;
    e) asigură condiţiile tehnice pentru efectuarea testelor de verificare a conformităţii şi este disponibil la faţa locului pe parcursul întregii perioade de testare;
    f) asigură pe tot parcursul testelor siguranţa în funcţionare a echipamentelor proprii, fiind răspunzător de integritatea întregii instalaţii pe această perioadă;
    g) desemnează, de comun acord cu executantul testelor, un responsabil al testelor;
    h) efectuează testele de verificare a performanţelor conform prevederilor din prezenta procedură;
    i) furnizează semnalele specificate de OTS dacă, pentru anumite teste, OTS doreşte să utilizeze propriile echipamente pentru înregistrarea performanţelor;
    j) după efectuarea testelor de verificare a conformităţii, transmite la OTS documentaţia finală completă, în conformitate cu prezenta procedură.


    ART. 58
        ORR are următoarele responsabilităţi:
    a) să colaboreze cu OTS, după caz, pentru asigurarea condiţiilor de testare, efectuarea testelor şi analiza rezultatelor testelor cuprinse în prezenta procedură, din punct de vedere al condiţiilor de funcţionare din reţeaua electrică proprie;
    b) să coopereze cu solicitantul în vederea realizării testelor şi să nu întârzie nejustificat efectuarea acestora;
    c) să furnizeze, la cererea OTS, după caz, rezultatele testelor de verificare şi a simulărilor de conformitate menţionate în prezenta procedură.


    ART. 59
        ORR are următoarele drepturi:
    a) să permită gestionarului să efectueze o serie de teste alternative, cu condiţia ca acestea să fie eficiente şi suficiente pentru a demonstra că un sistem HVDC/staţie de conversie HVDC sau o MGCCC îndeplineşte cerinţele prevăzute în Norma Tehnică;
    b) să solicite responsabilului cu efectuarea testelor reluarea unuia sau mai multor teste, după cum consideră a fi necesar;
    c) să solicite gestionarului să efectueze teste suplimentare sau alternative în cazul în care informaţiile furnizate ORR şi OTS, după caz, în ceea ce priveşte rezultatele testelor de verificare prevăzute în prezenta procedură nu sunt suficiente pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele prevăzute în Norma Tehnică;
    d) să participe la efectuarea testelor de verificare fie la faţa locului, fie de la distanţă, de la camera de comanda a operatorului de reţea şi să efectueze înregistrări ale performanţei în funcţionare a sistemului HVDC/unităţii de conversie HVDC sau a MGCCC, după caz. În acest scop, gestionarul trebuie să furnizeze echipamentele de monitorizare necesare pentru a înregistra toate semnalele şi măsurătorile relevante, precum şi să se asigure că reprezentanţii săi sunt disponibili la faţa locului pe întreaga perioada de testare. Semnalele specificate de ORR trebuie să fie furnizate dacă, pentru anumite teste, operatorul de reţea doreşte să utilizeze propriile echipamente pentru înregistrarea performanţelor. ORR este singurul în măsură să decidă cu privire la participarea sa.


    ART. 60
    (1) Testele de verificare prevăzute în prezenta procedură se execută integral în cadrul testelor preliminare şi se reiau parţial/integral în cadrul testelor finale executate în prezenţa reprezentanţilor OTS.
    (2) În locul anumitor teste pot fi utilizate certificate pentru echipamente, cu condiţia ca acestea să fie furnizate ORR şi OTS, după caz.

    ART. 61
        Cerinţele privind aparatele de măsură, echipamentele de simulare şi înregistrare sunt următoarele:
    a) traductorii de frecvenţă trebuie să aibă: precizie = 0.005 Hz, timp de răspuns < 100 ms, domeniu de măsură (45-55) Hz;
    b) traductori P, Q, U, trebuie să aibă clasa de precizie de 0,3 sau mai precisă;
    c) sistemul achiziţie al mărimilor măsurate trebuie să aibă rată de achiziţie de minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziţionată şi posibilitatea de înregistrare în fişiere de tip ".xls". Pentru cerinţele testelor de reconectare la o durată de maximum 1 secundă după o deconectare voită, de test, se asigură viteze de înregistrare de minimum 40 ms;
    d) simularea de frecvenţă trebuie să aibă precizie < 0,005 Hz, domeniul (45-55) Hz în trepte sau cu rampă de maximum 2 Hz/sec;
    e) să prezinte sistem GPS (sistem de poziţionare globală) pentru ştampila de timp;
    f) se asigură măsura de putere disponibilă şi viteza vântului preluate din echipamentele MGCCC;
    g) se asigură analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbaţii pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate post înregistrare (de exemplu: determinarea perturbaţiei pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar şi pe interval de 1 săptămână (standardizat)). Calitatea energiei electrice se înregistrează pe parcursul tuturor testelor, inclusiv pe o perioadă de minimum 2 săptămâni de funcţionare;
    h) testele de verificare a conformităţii sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC sau a MGCCC se efectuează de către un operator economic atestat.    §2. Teste de conformitate pentru sistemele HVDC
    A. Testul privind capabilitatea de a furniza putere reactivă
    ART. 62
    (1) Testul privind capabilitatea de a furniza putere reactivă demonstrează capabilitatea tehnică a unităţii de conversie HVDC sau a staţiei de conversie HVDC de a absorbi putere reactivă în regim capacitiv şi de a evacua putere reactivă în regim inductiv, cu respectarea prevederilor art. 17 şi ale art 61 alin. (2) din Norma Tehnică.
    (2) Testul prevăzut la alin. (1) are drept scop verificarea diagramei P-Q determinată prin studiu în punctul de racordare şi compararea acesteia cu diagrama reală P-Q în punctul de racordare, obţinută în urma testelor, la valoarea tensiunii din momentul testelor şi a schimbului de putere reactivă nul cu sistemul în punctul de racordare, la putere activă nulă.

    ART. 63
        Testul privind capabilitatea de a furniza putere reactivă se efectuează pentru valori de putere reactivă maximă, atât în regim inductiv (evacuare de putere reactivă), cât şi în regim capacitiv (absorbţie de putere reactivă), corespunzătoare valorilor de putere activă absorbită, respectiv evacuată în reţea, rezultate din diagrama P-Q, în scopul verificării următorilor parametri:
    a) funcţionarea la capacitatea minimă de transport al puterii active a sistemului HVDC;
    b) funcţionarea la capacitatea maxima de transport al puterii active a sistemului HVDC;
    c) funcţionarea la valori ale puterii active prescrise între valoarea minimă şi cea maximă a capacităţii de transport al puterii active a sistemului HVDC.


    ART. 64
        Testul se consideră reuşit dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) unitatea de conversie HVDC sau staţia de conversie HVDC a funcţionat cel puţin o oră la puterea reactivă maximă, atât în regim inductiv, cât şi în regim capacitiv, pentru fiecare parametru (valoare de putere activă) menţionat la art. 63;
    b) se demonstrează capabilitatea unităţii de conversie HVDC sau a staţiei de conversie HVDC de a trece la orice valoare de consemn a puterii reactive din intervalul aplicabil, în cadrul obiectivelor de performanţă specificate ale sistemului relevant de reglaj al puterii reactive;
    c) nu are loc nicio acţiune de protecţie în limitele de funcţionare definite de diagrama de capabilitate a puterii reactive.    B. Testul pentru modul de reglaj al tensiunii
    ART. 65
        Testarea are drept scop demonstrarea capabilităţii sistemului HVDC de a funcţiona în modul de reglaj al tensiunii în punctul de racordare cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 20 din Norma Tehnică.

    ART. 66
        Testul pentru modul de reglaj al tensiunii urmăreşte verificarea următorilor parametri:
    a) panta şi banda moartă ale caracteristicii statice, implementate;
    b) precizia reglajului;
    c) insensibilitatea reglajului;
    d) durata de activare a puterii reactive.


    ART. 67
        Testul se consideră reuşit dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) intervalul de reglaj şi statismul şi banda moartă ajustabile respectă parametrii caracteristici conveniţi sau stabiliţi, în conformitate cu prevederile Normei Tehnice;
    b) insensibilitatea reglajului tensiunii nu este mai mare de 0,01 u.r.;
    c) după o modificare a treptei de tensiune, 90% din variaţia producţiei de putere reactivă a fost realizată în intervalele de timp şi toleranţele prevăzute în Norma Tehnică.    C. Testul pentru modul de reglaj al puterii reactive
    ART. 68
    Pentru a demonstra capabilitatea unităţii de conversie HVDC sau a staţiei de conversie HVDC de a funcţiona în modul de reglaj al puterii reactive, OTS indică o variaţie de putere reactivă în MVAr/minut (de regulă 20 MVAr/minut) sau în % din valoarea maximă a puterii reactive pe minut (de regulă 90% Qmax pe minut), precum şi precizia aferentă în punctul de racordare (de regulă +/-5% Qmax), utilizând capacităţile sistemului HVDC şi respectând totodată prevederile art. 17 şi art. 18 din Norma Tehnică.

    ART. 69
        Testul pentru modul de reglaj al puterii reactive completează testul pentru verificarea capabilităţii de a furniza putere reactivă.

    ART. 70
        Testul pentru modul de reglaj al puterii reactive se aplică pentru verificarea următorilor parametri:
    a) intervalul şi treapta valorii de consemn a puterii reactive;
    b) precizia reglajului;
    c) durata de activare a puterii reactive.


    ART. 71
        Testul se consideră reuşit dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) intervalul şi treapta valorii de consemn a puterii reactive sunt asigurate în conformitate cu art. 68;
    b) precizia reglajului îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 68.    D. Testul pentru modul de reglaj al factorului de putere
    ART. 72
        Testul trebuie să demonstreze capabilitatea unităţii de conversie HVDC sau a staţiei de conversie HVDC de a funcţiona în modul de reglaj al factorului de putere, în următoarele condiţii: staţia de conversie HVDC trebuie să poată regla factorul de putere în punctul de racordare la o valoare ţintă definită, respectând prevederile art. 17 şi 18 din Norma Tehnică. Valorile prescrise referinţei trebuie să fie disponibile în trepte care să nu depăşească o valoare maximă permisă stabilită de ORR, de regulă 0,05.

    ART. 73
        Testul pentru modul de reglaj al factorului de putere se aplică pentru verificarea următorilor parametri:
    a) intervalul valorii de consemn a factorului de putere;
    b) precizia reglajului;
    c) răspunsul puterii reactive declanşat la schimbarea de treaptă a puterii active.


    ART. 74
        Testul se consideră reuşit dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) intervalul şi treapta valorii de consemn a factorului de putere sunt asigurate în conformitate cu art. 72;
    b) durata de activare a puterii reactive ca rezultat al schimbării treptei de putere activă nu depăşeşte cerinţele specificate în conformitate cu art. 72;
    c) precizia reglajului respectă valoarea menţionată la art. 72.    E. Testul pentru răspunsul RFA
    ART. 75
    (1) Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a sistemului HVDC de a modifica permanent puterea activă pe întregul interval de funcţionare între capacitatea maximă de transport al puterii active a sistemului HVDC şi capacitatea minimă de transport al puterii active a sistemului HVDC pentru a contribui la reglajul frecvenţei şi să verifice parametrii staţionări ai reglajelor, precum statismul şi banda moartă, şi parametrii dinamici, inclusiv stabilitatea puterii active în timpul răspunsului la schimbarea treptei de frecvenţă şi a variaţiilor rapide de frecvenţă.
    (2) Cerinţele tehnice aplicabile răspunsului la abaterile de frecvenţă sunt prevăzute la art. 10 din Norma Tehnică.

    ART. 76
        Testul se efectuează prin simularea unor trepte şi rampe de frecvenţă suficient de mari pentru a activa cel puţin 10% din intervalul total de răspuns la frecvenţă a puterii active în fiecare direcţie, luând în considerare setările pentru statism şi banda moartă. Vor fi introduse semnale simulate de deviere a frecvenţei în regulatorul unităţii de conversie HVDC sau al staţiei de conversie HVDC.

    ART. 77
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) timpul de activare a întregii cantităţi de putere activă ca rezultat al unei variaţii de frecvenţă de tip treaptă, nu a depăşit valoarea prevăzută la art. 10 alin. (4) din Norma Tehnică;
    b) nu apar oscilaţii neatenuate în putere, ca răspuns la variaţiile de frecvenţă de tip treaptă;
    c) timpul de întârziere iniţial a fost conform cu cel prevăzut în tabelul 3 de la art. 10 alin. (4) din Norma Tehnică;
    d) setările pentru statism sunt disponibile în intervalul prevăzut în tabelul 2 de la art. 10 alin. (2) din Norma Tehnică, iar banda moartă nu depăşeşte valoarea prevăzută în tabelul 2 de la art. 10 alin. (2) din Norma Tehnică;
    e) insensibilitatea răspunsului frecvenţă/putere activă în orice punct de funcţionare relevant nu depăşeşte valorile prevăzute în tabelul 2 de la art. 10 alin. (2) din Norma Tehnică.    F. Testul pentru răspunsul RFA-CR
    ART. 78
    (1) Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a sistemului HVDC de a modifica permanent puterea activă pentru a contribui la reglajul frecvenţei în cazul unei creşteri importante a frecvenţei în sistem şi trebuie verificaţi parametrii staţionări ai reglajelor, precum statismul şi banda moartă, şi parametrii dinamici, inclusiv răspunsul la schimbarea treptei de frecvenţă.
    (2) Cerinţele tehnice privind răspunsul la abaterile de frecvenţă - creşterea frecvenţei (RFA-CR), sunt prevăzute la art. 11 din Norma Tehnică.

    ART. 79
        Testul se efectuează prin simularea unor trepte şi rampe de frecvenţă suficient de mari pentru a declanşa o variaţie de cel puţin 10 % din întregul interval de funcţionare pentru puterea activă, luând în considerare valorile de consemn pentru statism şi banda moartă. Vor fi introduse semnale simulate de deviere a frecvenţei în regulatorul unităţii de conversie HVDC sau al staţiei de conversie HVDC.

    ART. 80
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) rezultatele încercărilor, atât pentru parametrii dinamici, cât şi pentru cei statici, sunt în concordanţă cu cerinţele menţionate la art. 78 alin. (2);
    b) nu apar oscilaţii neatenuate ale puterii active după răspunsul la variaţiile de frecvenţă de tip treaptă.    G. Testul pentru răspunsul RFA-SC
    ART. 81
    (1) Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a sistemului HVDC de a regla permanent puterea activă pe întregul interval de funcţionare la puncte de funcţionare situate sub capacitatea sa maximă de transport al puterii active pentru a contribui la reglajul frecvenţei în cazul unei scăderi mari de frecvenţă în sistem.
    (2) Cerinţele privind răspunsul RFA-SC sunt prevăzute la art. 12 din Norma Tehnică.

    ART. 82
        Testul se efectuează prin simularea unor puncte de sarcină cu putere activă corespunzătoare, cu trepte de frecvenţă mici şi rampe suficient de mari pentru a declanşa o variaţie a puterii active de cel puţin 10% din întregul interval de funcţionare pentru puterea activă, luând în considerare setările pentru statism şi banda moartă. Vor fi introduse semnale simulate de deviere a frecvenţei în regulatorul unităţii de conversie HVDC sau al staţiei de conversie HVDC.

    ART. 83
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) rezultatele testelor, atât pentru parametrii dinamici, cât şi pentru cei statici, sunt în concordanţă cu cerinţele menţionate la art. 81;
    b) nu apar oscilaţii neatenuate ale puterii active după răspunsul la variaţiile de frecvenţă de tip treaptă.    H. Testul pentru reglajul puterii active
    ART. 84
    (1) Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a sistemului HVDC de a regla permanent puterea activă pe întregul interval de funcţionare.
    (2) Un sistem HVDC trebuie să permită ajustarea puterii active transportate, atât ca absorbţie, cât şi ca evacuare, până la capacitatea sa maximă de transport în fiecare direcţie, conform dispoziţiilor primite de la OTS, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Norma Tehnică.
    (3) În cazul sistemelor HVDC care conectează zone de reglaj sau zone sincrone diferite, acestea trebuie să fie echipate cu funcţii de reglaj care să permită OTS să modifice puterea activă transportată în scopul echilibrării transfrontaliere.

    ART. 85
        Testul se efectuează prin trimiterea de dispoziţii de dispecer şi automate prin intermediul EMS SCADA, de către OTS.

    ART. 86
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) sistemul HVDC a demonstrat că funcţionează stabil;
    b) timpul de ajustare a puterii active este mai scurt decât termenul limită stabilit în temeiul art. 6 alin. (1) din Norma Tehnică;
    c) a fost demonstrat răspunsul dinamic al sistemului HVDC la primirea dispoziţiilor în scopul efectuării schimbului sau al partajării rezervelor ori în scopul participării la procesele de protecţie împotriva instabilităţii, dacă pot îndeplini cerinţele pentru aceste produse, astfel cum sunt specificate de OTS.    I. Testul pentru modificarea rampei de variaţie a puterii active
    ART. 87
    (1) Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a sistemului HVDC de a ajusta rampa vitezei de variaţie a puterii active.
    (2) Un sistem HVDC trebuie să permită ajustarea valorii rampei de variaţie a puterii active, în limita capabilităţilor sale tehnice, în conformitate cu dispoziţiile transmise de OTS. În cazul modificărilor puterii active în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Norma Tehnică, nu se ajustează valoarea rampei.

    ART. 88
        Testul se efectuează de către OTS care solicită verificarea unor valori diferite ale rampei de variaţie a puterii.

    ART. 89
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) rampa de variaţie a puterii active este ajustabilă;
    b) sistemul HVDC a demonstrat că funcţionează stabil în timpul perioadelor de oscilaţie de putere activă după aplicarea unor trepte asupra consemnului de putere activă pentru diferite rampe ajustabile de variaţie a puterii active. Rampa de variaţie a puterii active se poate modifica prin variaţia vitezei de răspuns în putere activă la o treaptă aplicată consemnului de putere activă.    J. Testul pentru capabilitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem
    ART. 90
        Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a sistemului HVDC de a pune sub tensiune bara colectoare a staţiei electrice de conversie în curent alternativ, în intervalul stabilit, conform prevederilor art. 43 alin. (2) şi (3) din Norma Tehnică.

    ART. 91
        Testul se efectuează în timp ce sistemul HVDC porneşte din starea de oprire.

    ART. 92
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) trebuie să se demonstreze că sistemul HVDC poate pune sub tensiune bara colectoare a staţiei electrice de conversie în curent alternativ;
    b) sistemul HVDC funcţionează într-un punct de funcţionare stabil la capacitatea convenită între OTS şi gestionar conform prevederilor art. 43 alin. (4) din Norma Tehnică.
    §3. Teste de conformitate pentru MGCCC şi pentru unităţile de conversie HVDC din capete
    A. Testul pentru capabilitatea MGCCC de a furniza putere reactivă
    ART. 93
        Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a MGCCC de a furniza putere reactivă capacitivă şi inductivă în conformitate cu prevederile art. 53 din Norma Tehnică.

    ART. 94
        Testul privind capabilitatea de a furniza putere reactivă se efectuează pentru valori de putere reactivă maximă, atât în regim inductiv (evacuare de putere reactivă), cât şi în regim capacitiv, (absorbţie de putere reactivă), corespunzătoare valorilor de putere activă evacuată/absorbită în reţea, rezultate din diagrama P-Q, în scopul verificării următorilor parametri:
    a) funcţionare la mai mult de 60 % din capabilitatea maximă de furnizare a puterii active, timp de 30 de minute;
    b) funcţionare în intervalul 30-50 % din capabilitatea maximă de furnizare a puterii active, timp de 30 de minute;
    c) funcţionare în intervalul 10-20 % din capabilitatea maximă de furnizare a puterii active, timp de 60 de minute.


    ART. 95
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) MGCCC a funcţionat cel puţin pe durata solicitată, la puterea reactivă maximă, atât inductivă, cât şi capacitivă, pentru fiecare parametru prevăzut la art. 94;
    b) MGCCC are capabilitatea de a furniza orice valoare de consemn a puterii reactive în intervalul convenit sau stabilit, în limitele obiectivelor de performanţă specificate ale sistemului de reglaj al puterii reactive relevante;
    c) nu are loc nicio acţiune a sistemelor de protecţie în limitele de funcţionare definite de diagrama de capabilitate a puterii reactive.    B. Testul pentru capabilitatea unităţilor de conversie HVDC din capete de a furniza putere reactivă
    ART. 96
        Testul trebuie să demonstreze capabilitatea tehnică a unităţii de conversie HVDC sau a staţiei de conversie HVDC de a evacua puterea reactivă în regim capacitiv şi de a absorbi putere reactivă în regim inductiv în conformitate cu prevederile art 61 alin. (2) din Norma Tehnică.

    ART. 97
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) unitatea de conversie HVDC sau staţia de conversie HVDC a funcţionat cel puţin o oră la puterea reactivă maximă, atât în regim inductiv, cât şi în regim capacitiv, la:
    (i) capacitatea sa minimă de transport al puterii active;
    (ii) capacitatea sa maximă de transport al puterii active;
    (iii) un punct de funcţionare între intervalele minime şi maxime respective;

    b) trebuie demonstrată capabilitatea unităţii de conversie HVDC sau a staţiei de conversie HVDC de a trece, la orice valoare de consemn a puterii reactive, în intervalul convenit sau stabilit în limitele obiectivelor de performanţă specificate ale sistemului de reglaj al puterii reactive relevante;
    c) nu are loc nicio acţiune de protecţie în limitele de funcţionare definite de diagrama de capabilitate a puterii reactive.    C. Testul pentru modul de reglaj al tensiunii la MGCCC
    ART. 98
        Testul trebuie să demonstreze capabilitatea MGCCC de a funcţiona în modul de reglaj al tensiunii, în condiţiile prevăzute la art. 166, art. 167 şi art. 172 lit. c) - h) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018.

    ART. 99
        Testul pentru modul de reglaj al tensiunii se aplică în ceea ce priveşte verificarea următorilor parametri:
    a) panta şi banda moartă ale caracteristicii statice implementate;
    b) precizia reglajului;
    c) insensibilitatea reglajului;
    d) durata de activare a puterii reactive.


    ART. 100
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) intervalul de reglaj, statismul ajustabil şi banda moartă respectă parametrii caracteristici conveniţi sau stabiliţi, în conformitate cu prevederile art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    b) insensibilitatea reglajului tensiunii nu este mai mare de 0,01 u.r., în conformitate cu prevederile prevederile art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    c) după o schimbare a treptei de tensiune, 90% din variaţia producţiei de putere reactivă a fost realizată în intervalele de timp şi toleranţele menţionate la prevederile art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018.    D. Testul pentru modul de reglaj al puterii reactive la MGCCC
    ART. 101
        Testul trebuie să demonstreze capabilitatea MGCCC de a funcţiona în modul de reglaj al puterii reactive, în condiţiile prevăzute la art. 172 lit. f) pct. (iii) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018.

    ART. 102
        Testul pentru modul de reglaj al puterii reactive completează testul pentru capabilitatea de furnizare a puterii reactive.

    ART. 103
        Testul pentru modul de reglaj al puterii reactive se aplică pentru verificarea următorilor parametri:
    a) intervalul şi treapta valorii de consemn a puterii reactive;
    b) precizia reglajului;
    c) durata de activare a puterii reactive.


    ART. 104
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) intervalul şi treapta valorii de consemn a puterii reactive sunt asigurate în conformitate cu prevederile art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    b) precizia reglajului îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018.    E. Testul pentru modul de reglaj al factorului de putere la MGCCC
    ART. 105
        Testul trebuie să demonstreze capabilitatea MGCCC de a funcţiona în modul de reglaj al factorului de putere, în condiţiile prevăzute la art. 172 lit. f) pct. (iv) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018.

    ART. 106
        Testul pentru modul de reglaj al factorului de putere urmăreşte verificarea următorilor parametri:
    a) intervalul valorii de consemn a factorului de putere;
    b) precizia reglajului;
    c) răspunsul puterii reactive la schimbarea de treaptă a puterii active.


    ART. 107
        Testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) intervalul şi treapta valorii de consemn a factorului de putere sunt asigurate în conformitate cu prevederile art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    b) durata de activare a puterii reactive ca rezultat al schimbării treptei de putere activă nu depăşeşte cerinţa privind modurile de comandă a puterii reactive, prevăzută la art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    c) precizia reglajului respectă valoarea menţionată la art. 172 lit. f) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018.


    ART. 108
     Pentru testele prevăzute la art. 98-art. 107, OTS nu poate selecta decât două dintre cele trei opţiuni de reglaj pentru testare.


    F. Testele pentru răspunsul MGCCC la abaterile mari de frecvenţă (RFA-CR, RFA-SC şi ROCOF)
    ART. 109
    (1) Testul privind răspunsul MGCCC la variaţiile mari de frecvenţă se efectuează în conformitate cu art. 114-116 şi art. 121-125 din Procedura de notificare aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019.
    (2) Testul este considerat reuşit dacă rezultatele pentru parametrii în regim permanent şi parametrii dinamici respectă dispoziţiile de la alin. (1).


    G. Testul pentru reglajul puterii active
    ART. 110
        În ceea ce priveşte reglajul puterii active a MGCCC, testul se efectuează în conformitate cu art. 126-131 din Procedura de notificare aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019 astfel:
    a) se demonstrează capabilitatea tehnică a MGCCC de a funcţiona la o putere activă sub o valoare de convenită în prealabil cu OTS, conform prevederilor de la art. 128 din Procedura de notificare aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019;
    b) testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    (i) nivelul de putere activă al MGCCC este menţinut sub valoarea stabilită;
    (ii) valoarea de referinţă este implementată în conformitate cu cerinţele prevăzute la lit. a); şi
    (iii) acurateţea reglajului este conformă cu valoarea specificată la lit. a).
    H. Testul pentru răspunsul RFA al MGCCC
    ART. 111
        În ceea ce priveşte răspunsul RFA al MGCCC, testele se efectuează în conformitate cu art. 117, 118 şi 120 din Procedura de notificare aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019:
    a) se demonstrează că MGCCC are capabilitatea de a modifica continuu puterea activă pe întregul interval/domeniu de funcţionare, pentru a contribui la reglajul frecvenţei. Se verifică parametrii în regim permanent ai reglajelor, precum insensibilitatea, statismul, banda moartă şi domeniul de reglaj şi parametrii dinamici, întârzierea (t1), timpul de răspuns (t2), inclusiv răspunsul la modificarea treptei de frecvenţă în condiţiile prevăzute la art. 117 din Procedura de notificare aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019;
    b) testul se consideră reuşit dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    (i) timpul de activare a întregii puteri active ca răspuns la abaterea de frecvenţă ca rezultat al modificării treptei de frecvenţă nu depăşeşte valoarea prevăzută în Norma Tehnică;
    (ii) nu apar oscilaţii neatenuate după răspunsul la modificările de tip treaptă;
    (iii) timpul de întârziere iniţial este conform cu valoarea prevăzută în Norma Tehnică;
    (iv) valoarea statismului poate fi setată în domeniul prevăzut în Norma Tehnică, iar banda moartă nu este mai mare decât valoarea prevăzută în Norma Tehnică; şi
    (v) insensibilitatea răspunsului la frecvenţă al puterii active nu depăşeşte valoarea prevăzută în Norma Tehnică.
    J. Testele pentru participarea MGCCC la reglajul restabilirii frecvenţei
    ART. 112
        În ceea ce priveşte verificarea participării MGCCC la reglajul pentru restabilirea frecvenţei, testele se efectuează cu respectarea prevederilor art. 136 din Procedura de notificare aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019.


    K. Testul pentru răspunsul MGCCC la semnale rapide
    ART. 113
        În ceea ce priveşte răspunsul MGCCC la semnale/comenzi rapide, testul se consideră reuşit dacă MGCCC poate demonstra că este capabil să primească un semnal transmis rapid, de la un punct de racordare din zona sincronă în care se furnizează răspunsul la abaterile de frecvenţă, semnal pe care trebuie să fie capabil să îl prelucreze în decurs de 0,1 secunde de la emitere şi să asigure activarea răspunsului la variaţia de frecvenţă. Frecvenţa trebuie măsurată în punctul de racordare în zona sincronă în care este furnizat răspunsul la frecvenţă.

    ART. 114
        În ceea ce priveşte testele pentru MGCCC în cazul cărora reţeaua colectoare c.a. nu este la frecvenţa nominală de 50 Hz, OTS convine testele de conformitate necesare cu gestionarul MGCCC.    SECŢIUNEA 3
    Monitorizarea conformităţii
    ART. 115
        OTS pune la dispoziţia publicului alocarea responsabilităţilor către gestionarul sistemului HVDC sau către gestionarul MGCCC, în vederea efectuării testelor de conformitate, a simulărilor de conformitate şi a monitorizării conformităţii.

    ART. 116
    (1) OTS poate să cesioneze unor terţi, parţial sau total, exercitarea activităţii sale de monitorizare a conformităţii.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), OTS trebuie să respecte prevederile art. 10 din Regulament, referitoare la obligaţiile de confidenţialitate, prin angajamente de confidenţialitate încheiate cu cesionarul.

    ART. 117
        OTS poate stabili teste alternative pentru verificarea conformităţii.

    SECŢIUNEA 4
    Simulări de conformitate
    §1. Dispoziţii comune pentru simularea conformităţii
    ART. 118
        Simularea performanţelor sistemelor HVDC şi a MGCCC urmăreşte să demonstreze că cerinţele prevăzute în Norma Tehnică au fost îndeplinite.

    ART. 119
        OTS solicită:
    a) gestionarului sistemului HVDC sau al MGCCC să efectueze o serie de simulări alternative, cu condiţia ca acestea să fie eficiente şi să demonstreze îndeajuns că un sistem HVDC sau MGCCC este în conformitate cu cerinţele Normei Tehnice; şi
    b) gestionarului sistemului HVDC sau al MGCCC să efectueze simulări suplimentare sau alternative în cazurile în care informaţiile furnizate OTS în ceea ce priveşte simularea conformităţii nu sunt suficiente pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele Normei Tehnice.


    ART. 120
        Pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din Norma Tehnică, gestionarul sistemului HVDC şi gestionarul MGCCC trebuie să furnizeze un raport cu rezultatele simulărilor. Gestionarul sistemului HVDC şi gestionarul MGCCC elaborează şi furnizează un model de simulare validat pentru un anumit sistem HVDC sau MGCCC.

    ART. 121
        OTS are dreptul de a verifica dacă sistemul HVDC şi MGCCC respectă cerinţele Normei Tehnice, prin efectuarea propriilor simulări de conformitate pe baza rapoartelor de simulare furnizate, a modelelor de simulare şi a măsurătorilor de la testele de conformitate.

    ART. 122
        OTS furnizează gestionarului sistemului HVDC şi gestionarului MGCCC datele tehnice şi un model de simulare a reţelei, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a efectua simulările.


    §2. Simulări de conformitate pentru sistemele HVDC
    ART. 123
        În locul unei părţi a simulărilor de conformitate pentru sistemele HVDC pot fi utilizate certificate pentru echipamente, cu condiţia ca acestea să fie furnizate OTS.

    ART. 124
        În ceea ce priveşte simularea pentru furnizarea componentei tranzitorii a curentului de defect:
    a) gestionarul unităţii de conversie HVDC sau al staţiei de conversie HVDC simulează furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Norma Tehnică;
    b) simularea se consideră reuşită cu condiţia să se demonstreze respectarea cerinţelor specificate la art. 16 din Norma Tehnică.


    ART. 125
        În ceea ce priveşte simularea pentru capabilitatea de trecere peste defect cu nivel minim de tensiune:
    a) gestionarul sistemului HVDC simulează capabilitatea de trecere peste defect cu nivel minim de tensiune, în condiţiile prevăzute la art. 26-31 din Norma Tehnică; şi
    b) simularea se consideră reuşită cu condiţia să se demonstreze respectarea cerinţelor specificate la art. 26 -31 din Norma Tehnică.


    ART. 126
        În ceea ce priveşte simularea pentru restabilirea puterii active după defect:
    a) gestionarul sistemului HVDC simulează revenirea puterii active după defect, în condiţiile prevăzute la art. 32 din Norma Tehnică;
    b) simularea se consideră reuşită cu condiţia să se demonstreze respectarea cerinţelor specificate la art. 32 din Norma Tehnică.


    ART. 127
        În ceea ce priveşte simularea pentru capabilitatea de furnizare a puterii reactive:
    a) gestionarul unităţii de conversie HVDC sau al staţiei de conversie HVDC simulează capabilitatea de furnizare a puterii reactive capacitive şi inductive, în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (3) - (5) din Norma Tehnică;
    b) simularea se consideră reuşită sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    (i) modelul de simulare al unităţii de conversie HVDC sau al staţiei de conversie HVDC este validat în raport cu testele de conformitate pentru capabilitatea de putere reactivă, prevăzute la art. 62-92;
    (ii) se demonstrează respectarea cerinţelor prevăzute la art. 17 alin. (3) - (5) din Norma Tehnică.    ART. 128
        În ceea ce priveşte simularea pentru capabilitatea de amortizare a oscilaţiilor de putere:
    a) gestionarul sistemului HVDC demonstrează performanţa sistemului său de reglaj în ceea ce priveşte atenuarea oscilaţiilor de putere, în condiţiile prevăzute la art. 36 din Norma Tehnică;
    b) ajustarea trebuie să conducă la îmbunătăţirea atenuării răspunsului puterii active corespunzătoare sistemului HVDC în combinaţie cu funcţia de atenuare a oscilaţiilor de putere, comparativ doar cu răspunsul puterii active a sistemului HVDC fără funcţia de amortizare a oscilaţiilor de putere;
    c) simularea se consideră reuşită sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    (i) funcţia de atenuare a oscilaţiilor de putere contribuie la amortizarea oscilaţiilor de putere existente în punctul de conectare al sistemului HVDC, într-o gamă de frecvenţe specificată de către OTS. Această gamă de frecvenţe include frecvenţa din nodul la care este racordat sistemul HVDC şi oscilaţiile interzonale posibile; şi
    (ii) o variaţie a puterii active de transport prin sistemului HVDC, specificată de către OTS, nu conduce la oscilaţii neatenuate/neamortizate ale puterii reactive sau active a sistemului HVDC.    ART. 129
        În ceea ce priveşte simularea pentru modificarea puterii active în caz de avarie în reţeaua la care este racordat sistemul HVDC:
    a) gestionarul sistemului HVDC simulează capabilitatea de a modifica rapid puterea activă în conformitate cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Norma Tehnică; şi
    b) simularea se consideră reuşită sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    (i) sistemul HVDC a demonstrat că funcţionează stabil atunci când urmează secvenţa prestabilită a variaţiei puterii active;
    (ii) timpul iniţial de ajustare a puterii active este mai scurt decât valoarea specificată la art. 6 alin. (2) din Norma Tehnică sau, dacă este mai lung, gestionarul va justifica motivul neconformităţii.    ART. 130
        În ceea ce priveşte simularea pentru inversarea rapidă a puterii active, după caz:
    a) gestionarul sistemului HVDC simulează capabilitatea de a inversa rapid puterea activă în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Norma Tehnică;
    b) simularea se consideră reuşită sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    (i) sistemul HVDC a demonstrat că funcţionează stabil;
    (ii) timpul iniţial de ajustare a puterii active este mai scurt decât valoarea specificată la art. 6 alin. (3) din Norma Tehnică sau, dacă este mai lung, se justifică în mod rezonabil.
    §3. Simulări de conformitate pentru MGCCC şi pentru unităţile de conversie HVDC din capete
    ART. 131
        MGCCC se supun simulărilor de conformitate prevăzute în prezenta procedură. În locul anumitor simulări, pot fi utilizate certificate pentru echipamente, cu condiţia ca acestea să fie furnizate OTS.

    ART. 132
        În ceea ce priveşte simularea pentru furnizarea componentei tranzitorii a curentului de defect:
    a) gestionarul MGCCC simulează capabilitatea de furnizare a componentei tranzitorii a curentului de defect, în condiţiile prevăzute la art. 172 lit. a) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    b) simularea se consideră reuşită cu condiţia să se demonstreze conformitatea cu cerinţele prevăzute la lit. a).


    ART. 133
        În ceea ce priveşte simularea pentru revenirea puterii active după defect:
    a) gestionarul MGCCC simulează capabilitatea de recuperare a puterii active după defect, în condiţiile prevăzute la art. 168 lit. b) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    b) simularea se consideră reuşită cu condiţia să se demonstreze conformitatea conform lit. a).


    ART. 134
        În ceea ce priveşte simularea pentru capabilitatea de furnizare de putere reactivă a MGCCC:
    a) gestionarul MGCCC simulează capabilitatea de furnizare de putere reactivă în regim capacitiv şi inductiv, în condiţiile prevăzute la art. 53 din Norma Tehnică; şi
    b) simularea se consideră reuşită sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    (i) modelul de simulare a MGCCC este validat în raport cu testele de conformitate pentru capacitatea de furnizare de puterii reactive stabilite în condiţiile prevăzute la art. 93-95;
    (ii) este demonstrată respectarea cerinţei prevăzute la art. 53 din Norma Tehnică.    ART. 135
        În ceea ce priveşte simularea pentru capabilitatea de evacuare, respectiv de absorbţie de putere reactivă a unităţilor de conversie HVDC din capete, se aplică următoarele cerinţe:
    a) gestionarul unităţii de conversie HVDC din capete sau al staţiei de conversie HVDC din capete simulează capabilitatea de evacuare a puterii reactive în regim inductiv, respectiv capabilitatea de absorbţie a puterii reactive în regim capacitiv, în condiţiile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Norma Tehnică; şi
    b) simularea se consideră reuşită sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    (i) modelul de simulare al unităţii de conversie HVDC din capete sau al staţiei de conversie HVDC din capete este validat în raport cu încercările de conformitate pentru capacitatea de a furniza putere reactivă, prevăzute la art. 96 şi 97;
    (ii) este demonstrată respectarea cerinţei prevăzute la art. 61 alin. (2) din Norma Tehnică.    ART. 136
        În ceea ce priveşte simularea pentru capacitatea de atenuare a oscilaţiilor de putere:
    a) gestionarul MGCCC simulează capabilitatea de atenuare a oscilaţiilor de putere în condiţiile menţionate la art. 172 lit. h) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018; condiţiile sunt specificate de către OTS la emiterea ATR-ului. MGCCC trebuie să fie capabilă să contribuie la amortizarea oscilaţiilor de putere între aceasta şi punctul de racordare. Caracteristicile sistemelor de reglaj al tensiunii şi puterii reactive ale MGCCC nu trebuie să afecteze în mod negativ atenuarea oscilaţiilor de putere.
    b) simularea se consideră reuşită cu condiţia să se demonstreze că modelul respectă condiţiile prevăzute la lit. a).


    ART. 137
        În ceea ce priveşte capabilitatea de trecere peste defect cu nivel minim de tensiune:
    a) gestionarul simulează capabilitatea de trecere peste defect în condiţiile prevăzute la art. 168 lit. a) pct. (i) - (iii) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018;
    b) simularea se consideră reuşită cu condiţia să se demonstreze că modelul respectă condiţiile prevăzute la art. 168 lit. (a) pct. (i) - (iii) din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 208/2018.    ANEXA 1

    la procedură
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia tehnică a sistemului HVDC şi a staţiilor de conversie HVDC
        Documentaţia conţine:
    1. copia ATR;
    2. autorizaţia de înfiinţare acordată de ANRE, sau după caz licenţa de exploatare comercială;
    3. datele de contact ale gestionarului sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC;
    4. punctul de racordare;
    5. data preconizată pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe;
    6. certificatele de conformitate pentru echipamentele utilizate de sistemele HVDC/staţiile de conversie HVDC, însoţite de rezultatele testelor, în cazul în care certificatele sunt invocate de OTS sau ORR, după caz, ca parte a dovezilor de conformitate.
        Acestea cuprind:
    a) verificarea curbei de capabilitate P - Q;
    b) trecerea peste defect;
    c) funcţionarea sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC în plaja de frecvenţă (47,5:51,5) Hz, la o viteză de variaţie a frecvenţei de 2 Hz/sec pentru o fereastră de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s şi de 1,25 Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, reducerea de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă în cazul scăderii frecvenţei sub valoarea de 49,5 Hz, capabilitatea asigurării răspunsului limitat la creşterile de frecvenţă peste valoarea nominală de 50 Hz, capabilitatea asigurării răspunsului limitat la scăderile de frecvenţă sub valoarea nominală de 50 Hz, capabilitatea menţinerii constante a puterii active mobilizate indiferent de variaţiile de frecvenţă, în limita puterii oferite de către sursa de putere, capabilitatea de reconectare automată a sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC la variaţiile de tensiune de (0,85:1,1) Un;
    d) perturbaţiile electrice în punctul de racordare, determinate pe partea de c.a., conform EN 50160 ediţia în vigoare, comunicate de fabricant, confirmate prin buletine emise de laboratoare atestate la nivel european sau măsurate, în punctul de racordare, de un operator economic care deţine atestat de ANRE. Măsurătorile de calitate a energiei electrice se finalizează prin raport de măsurare, având anexate datele extrase din analizorul de calitate de clasă A;
    e) modul de răspuns la variaţii ale consemnelor de putere activă şi putere reactivă.


    7. în ceea ce priveşte echipamentele utilizate pentru care nu a fost primit un certificat, trebuie furnizate informaţii (teste şi rezultatele acestora etc.) în conformitate cu instrucţiunile date de către ORR, relevante pentru cerinţele tehnice aplicabile, specifice sistemului HVDC/unităţii de conversie HVDC;
    8. datele tehnice detaliate ale sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC, conform Tabelului nr. 1-HVDC precum şi proiectul tehnic din care să rezulte: lungimile şi caracteristicile tehnice ale cablurilor şi ale racordului la staţia/celula aparţinând ORR, modul de conectare al sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC şi al instalaţiilor auxiliare, precum şi schema electrică monofilară.
    9. modelele matematice utilizate în simulare sau informaţii echivalente, prevăzute în Norma Tehnică şi solicitate de OTS sau ORR, după caz, care să simuleze complet comportamentul sistemelor HVDC, în condiţii de regim staţionar şi dinamic, inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, schimb de putere activă şi reactivă în punctul de racordare, calitatea energiei electrice asigurată în punctul de racordare, după caz. Formatul şi programul de calcul în care se furnizează modelele utilizate în simulare, sunt specificate de OTS. Modelele se pot asimila cu modele generice din una din aplicaţiile Eurostag sau PSS-E. Conţinutul modelelor matematice include condiţiile/setările pentru regimurile permanente şi dinamice, topologia reţelei şi schema electrică monofilară. Modelele matematice se transmit cu cel puţin o lună înainte de data prognozată de solicitant pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe. Cerinţele de modelare pentru studiile de sistem de regim permanent şi de regim dinamic, respectiv modelele matematice ale sistemelor HVDC/staţiilor de conversie HVDC, se realizează după cum urmează:
    a) pentru calculul regimului staţionar şi al curenţilor de scurtcircuit, sunt necesare:
    (i) schema electrică a staţiei de racord la sistem;
    (ii) lungimea tuturor LEA sau LES dintre sistemul HVDC/staţia de conversie HVDC şi staţia de racordare la sistem;
    (iii) parametrii electrici specifici tuturor cablurilor şi liniilor: tipul (material), R+ [Ω/km], R0 [Ω/km], Rm0 [Ω/km], X+ [Ω/km], X0 [Ω/km], Xm0 [Ω/km], C+ [μFarad/km], C0 [μFarad/km], S [mm], Un [kV] etc.
    (iv) pentru unităţile de transformare: puterea nominală a înfăşurărilor, tensiunile nominale, pierderile în gol, pierderile în cupru, tensiunea de scurtcircuit, curentul de mers în gol, grupa de conexiuni, reglajul tensiunii (tipul de reglaj, domeniul de reglaj, inclusiv numărul plotului nominal, numărul maxim al ploturilor), tratarea neutrului;
    (v) date privind sistemul de compensare a puterii reactive (de exemplu, dacă sunt instalate baterii de condensatoare: numărul de trepte, puterea instalată pe fiecare treaptă) şi indicarea pe schema electrică solicitată a locului de instalare a sistemului de compensare.
    (vi) date referitoare la sistemele HVDC/staţiile de conversie HVDC: puterea activă nominală, diagrama P-Q, viteza de variaţie a puterii active;

    b) pentru calculul regimului dinamic sunt necesare:
    (i) schema logică de funcţionare a sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC;
    (ii) modelul matematic al sistemului HVDC/staţiei de conversie şi parametrii acestuia/acesteia;
    (iii) sistemul de reglaj electric: scheme de reglaj şi parametri pentru reglajul de putere activă şi reglajul de putere reactivă şi, după caz, a tensiunii la borne sau în punctul de racordare;
    (iv) modelul matematic al sistemului HVDC/staţiei de conversie şi modelul sistemelor de reglaj în formă de diagrame (incluzând funcţiile matematice), precum şi setul de parametri corespunzător. În cazul în care modelul include funcţii suplimentare de reglaj sau caracteristici specifice, acestea se vor menţiona şi se vor adăuga scheme grafice;
    (v) protecţiile la variaţii de tensiune: "trecerea peste defect cu tensiune scăzută" (LVRT, ZVRT);
    (vi) alte funcţii speciale: "logica de putere la tensiune scăzută", participare la reglajul de frecvenţă etc;
    (vii) echivalentul dinamic al sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC.


    10. studii efectuate de către gestionarul sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC inclusiv simulări pe model, pentru a demonstra performanţele în regim permanent şi dinamic, inclusiv utilizarea valorilor măsurate a testelor de fabrică la nivelul de detaliu solicitat de ORR;
    11. schemele de reglare a puterii active, a puterii reactive, în detaliu, la nivelul sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC, în scopul evidenţierii modului în care:
    a) sunt preluate şi modificate consemnele de putere activă şi putere reactivă;
    b) este preluată măsura de putere reactivă la nivel de sistem HVDC/staţie de conversie HVDC;

    12. studiul de reţea pentru calculul necesarului de putere reactivă în punctul de racordare, pentru îndeplinirea cerinţelor privind puterea reactivă în punctul de racordare (0,9 inductiv - 0,9 capacitiv) pe toată plaja de putere activă, cu asigurarea schimbului de reactiv nul cu sistemul în situaţia în care puterea activă este nulă. Se ataşează diagrama P - Q a sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC în punctul de racordare şi diagrama U-Q/Pmax;
    13. studiul de regim dinamic al sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC şi al zonei pentru determinarea măsurilor de evitare a funcţionării insularizate al acestuia;
    14. datele necesare calculelor aferente reglajelor protecţiilor, care se trimit la ORR cu cel puţin o lună înainte de data la care se solicită punerea sub tensiune pentru perioada de probe:
    i) proiectul tehnic complet;
    ii) protecţiile proprii pentru defecte interne şi externe, reglajele şi timpii de acţionare; caracteristicile electrice ale sistemelor HVDC şi ale transformatoarelor aferente;
    iii) caracteristicile electrice, protecţiile proprii cu reglajele aferente şi automatizările de conectare/deconectare ale elementelor de compensare a puterii reactive;

    15. caracteristicile tehnice ale analizorului de calitate a energiei electrice, care se montează în punctul de racordare. Analizorul trebuie să fie de clasă A, certificat PSL şi să fie capabil să transmită fişiere de tip "SQL", "PQDIF", ".txt" sau ".xls" în structura impusă de sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice al ORR. Acesta se integrează în sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice al ORR;
    16. documente privind caracteristicile tehnice ale căii de comunicaţie şi a echipamentelor de integrare în DMS-SCADA şi/sau EMS-SCADA, după caz, precum şi contracte de realizare şi mentenanţă a căii de comunicaţie;
    17. rezultatele testelor de verificare a funcţionării căii de comunicaţie şi a integrării noii instalaţii în DMS-SCADA şi/sau EMS-SCADA, după caz;
    18. studii de stabilitate statică şi dinamică sau de integrare în sistem, dacă e cazul şi dacă acestea nu au fost realizate la etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică.


    Tabelul nr. 1-HVDC: Date pentru sistemele HVDC şi staţiile de conversie HVDC

┌─────────────────┬──────────┬─────────┐
│Descrierea │Unitate de│Categoria│
│datelor │măsură │datelor │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Puterea │MW │S, D, R │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Frecvenţa: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Domeniul de │ │ │
│frecvenţă în care│ │ │
│sistemul HVDC/ │ │ │
│staţia de │Hz │S, D │
│conversie HVDC │ │ │
│rămâne în │ │ │
│funcţiune │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Frecvenţa │Hz │S, D │
│nominală │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Dependenţa │ │ │
│puterii absorbite│kW/Hz │S, D │
│funcţie de │ │ │
│frecvenţa reţelei│ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Timpul de │ │ │
│rămânere în │ │ │
│funcţiune în │min │S, D │
│domeniul de │ │ │
│frecvenţă │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Tensiuni: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Tensiune nominală│ │ │
│/tensiune │kV │S, D │
│contractuală │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tensiune minimă/ │ │ │
│maximă la care │ │ │
│sistemul HVDC/ │ │ │
│staţia de │kV │S, D │
│conversie HVDC │ │ │
│rămâne în │ │ │
│funcţiune │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Dependenţa │ │ │
│puterii absorbite│grafic │S, D │
│în funcţie de │ │ │
│frecvenţa reţelei│ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Timpii de │ │ │
│rămânere în │ │ │
│funcţiune în │min │S, D │
│funcţie de │ │ │
│domeniile de │ │ │
│tensiune │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Sistem de comandă şi achiziţie de │
│date: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Calea de │ │ │
│comunicaţie (tip,│Text │S, D │
│performanţe │ │ │
│tehnice etc) │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Comanda la │ │ │
│distanţă şi date │Text │D │
│transmise │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Transformatoare │ │ │
│de măsurare de │A/A │D │
│curent │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Transformatoare │ │ │
│de măsurare de │kV/kV │D │
│tensiune │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Caracteristicile │ │ │
│sistemului de │Text │R │
│măsurare │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Transformatoare │ │ │
│de măsurare - │ │ │
│detalii privind │Text │R │
│certificatele de │ │ │
│testare │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Configuraţia reţelei: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Schema de │ │ │
│funcţionare a │ │ │
│circuitelor │ │ │
│electrice a │ │ │
│instalaţiilor │ │ │
│existente şi │ │ │
│propuse, inclusiv│Schemă │S, D, R │
│dispunerea │monofilară│ │
│barelor, tratarea│ │ │
│neutrului, │ │ │
│echipamente de │ │ │
│comutaţie şi │ │ │
│tensiunile de │ │ │
│funcţionare │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Structura radială│ │ │
│a sistemului OTS │Schemă │ │
│în punctul de │monofilară│S, D, R │
│racordare la RET │ │ │
│a sistemului HVDC│ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Impedanţa reţelei: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Impedanţele de │ │ │
│secvenţă │Ω │S, D, R │
│pozitivă, │ │ │
│negativă şi zero │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Curenţi de scurtcircuit: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Curentul maxim de│kA │S, D, R │
│scurtcircuit │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Transformatoarele în punctul de │
│racordare: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Curba de │Diagramă │R │
│saturaţie │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Date referitoare │ │ │
│la unităţile de │ │ │
│transformare │ │ │
│(număr de │Diagramă, │S, D, R │
│ploturi, raport │text │ │
│de tensiune, tip │ │ │
│comutare ploturi │ │ │
│etc) │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Date/schema │ │ │
│logică RAT pentru│ │ │
│transformatoarele│Diagramă, │ │
│cu comutator │text │S, D, R │
│automat de │ │ │
│ploturi sub │ │ │
│sarcină │ │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘

    1. Gestionarul sistemului HVDC are obligaţia de a transmite la ORR şi la OTS, după caz, datele tehnice prevăzute în tabelul nr. 1-HVDC, în conformitate cu prevederile Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, şi de verificare a conformităţii acestora, aprobată prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    2. În cadrul Procedurii prevăzute la pct. 1, ORR şi OTS, după caz, pot solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare şi de verificare a conformităţii.
    3. Datele standard de planificare (S) comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluţie, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează sistemul HVDC şi staţiile de conversie HVDC.
    4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică şi tranzitorie, dimensionarea instalaţiilor de automatizare şi reglajul protecţiilor, precum şi alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit la ORR şi OTS, după caz, cu minimum 6 luni înainte de PIF.
    5. Datele, validate şi completate la punerea sub tensiune a instalaţiei pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice privind racordarea la reţelele electrice de interes public (R).
    SECŢIUNEA 2
    Documentaţia care atestă realizarea lucrărilor premergătoare punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probă pentru sistemele HVDC
        Documentaţia conţine:
    1. dovada unui acord privind schemele de protecţii aplicabile în punctul de racordare;
    2. documentele care atestă realizarea căilor de comunicaţie cu DMS-SCADA şi/sau EMS- SCADA (o cale de comunicaţie), după caz;
    3. documentele care atestă realizarea implementării soluţiei de agregare şi integrare în DMS- SCADA şi/sau în EMS-SCADA convenită cu ORR şi/sau OTS, după caz (individual prin propriul centru local de dispecer sau printr-un DLC). Integrarea se referă cel puţin la integrarea măsurilor P, Q, U şi frecvenţă precum şi a consemnelor P, Q, U; verificarea integrării în DMS-SCADA şi/sau EMS-SCADA a fost realizată prin semnale simulate de la nivelul sistemului HVDC;
    4. programul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC şi, în cazul punerii sub tensiune succesive a instalaţiilor, data la care se preconizează punerea sub tensiune pentru perioada de probe a sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC, corespunzătoare etapei de dezvoltare specificate în ATR; ORR are obligaţia de a publica acest program pe pagina proprie de internet;
    5. convenţia de exploatare încheiată între ORR şi gestionarul sistemului HVDC/staţiei de conversie HVDC, dosarul instalaţiei de utilizare şi procesele verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de racordare;
    6. documentul prin care se dovedeşte existenţa şi montarea mijloacelor de compensare a puterii reactive în punctul de racordare, dacă acest lucru reiese din studiul de putere reactivă;
    7. dovada înfiinţării unui dispecer local sau a integrării sistemului HVDC într-un DLC existent;
    8. dovada obţinerii ordinului de investire;

    SECŢIUNEA 3
    Model de solicitare pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a sistemelor HVDC
        ANTET
        Către,
        .................*
        * - ORR


        Societatea (denumirea firmei, adresa, număr de înregistrare, reprezentantul legal, telefon, fax, e-mail) .............. înregistrată la Registrul Comerţului din ................ cu numărul ..........., solicită punerea sub tensiune pentru perioada de probe a sistemului HVDC .................. aflat în gestiunea sa.
        În susţinerea acestei cereri, se anexează documentele prevăzute în Procedura de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, şi de verificare a conformităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ................ .
        Director/Reprezentant legal
        Data: .....................

    ANEXA 2

    la procedură
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia tehnică a MGCCC
        Documentaţia conţine:
    1. copia ATR;
    2. autorizaţia de înfiinţare acordată de ANRE, sau după caz licenţa de exploatare comercială;
    3. datele de contact ale gestionarului;
    4. punctul de racordare;
    5. data preconizată pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe;
    6. certificatele de conformitate pentru echipamentele utilizate de MGCCC, însoţite de rezultatele testelor, în cazul în care acestea sunt invocate de OTS sau ORR, după caz, ca parte a dovezilor de conformitate. Acestea cuprind:
    a) verificarea curbei de capabilitate P - Q;
    b) trecerea peste defect;
    c) funcţionarea MGCCC în plaja de frecvenţă, la o viteză de variaţie a frecvenţei de 2 Hz/sec pentru o fereastră de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s şi de 1,25 Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, reducerea de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă în cazul scăderii frecvenţei sub valoarea de 49,5 Hz, capabilitatea asigurării răspunsului limitat la creşterile de frecvenţă peste valoarea nominală de 50 Hz, capabilitatea asigurării răspunsului limitat la scăderile de frecvenţă sub valoarea nominală de 50 Hz, capabilitatea menţinerii constante a puterii active mobilizate indiferent de variaţiile de frecvenţă, în limita puterii oferite de către sursa primară, capabilitatea de reconectare automată a MGCCC la variaţiile de tensiune de (0,85:1,1) Un;
    d) perturbaţiile electrice, conform EN 50160 ediţia în vigoare, comunicate de fabricant prin buletine emise de laboratoare atestate la nivel european sau măsurate, în punctul de racordare, în c.a., de un operator economic atestat de ANRE. Măsurătorile de calitate a energiei electrice se finalizează prin raport de măsurare, având anexate datele extrase din analizorul de calitate de clasă A;
    e) modul de răspuns la variaţii ale consemnelor de putere activă şi putere reactivă.

    7. în ceea ce priveşte echipamentele utilizate pentru care nu a fost primit un certificat, trebuie furnizate informaţii (teste şi rezultatele acestora etc.) în conformitate cu instrucţiunile date de către ORR şi/sau OTS, după caz, relevante pentru cerinţele tehnice aplicabile, specifice MGCCC;
    8. datele tehnice detaliate ale MGCCC, conform Tabelului nr. 1-MGCCC, precum şi proiectul tehnic din care să rezulte: lungimile şi caracteristicile tehnice ale cablurilor şi ale racordului la staţia/celula aparţinând ORR, modul de conectare al MGCCC şi al instalaţiilor auxiliare, precum şi schema electrică monofilară.
    9. modelele matematice utilizate în simulare sau informaţii echivalente, prevăzute în Norma Tehnică şi solicitate de ORR şi OTS, după caz, care să simuleze complet comportamentul MGCCC, în punctul de interfaţă HVDC, în regim staţionar şi dinamic, inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, schimbul de putere activă şi reactivă în punctul de racordare, calitatea energiei electrice asigurată în punctul de racordare. Formatul şi programul de calcul în care se furnizează modelele de mai sus utilizate în simulare, este specificat de ORR şi OTS, după caz, de regulă Eurostag sau PSS-E. Conţinutul modelelor matematice include condiţiile/setările pentru regimurile permanente şi dinamice, topologia reţelei şi schema electrică monofilară. Modelele matematice se transmit cu cel puţin o lună înainte de data prognozată de solicitant pentru de punerea sub tensiune. Cerinţele de modelare pentru studiile de sistem de regim permanent şi de regim dinamic, respectiv modelele matematice ale MGCCC, se realizează după cum urmează:
    a) pentru calculul regimului staţionar şi al curenţilor de scurtcircuit, sunt necesare:
    (i) schema electrică şi a staţiei de racord la sistem;
    (ii) lungimea tuturor LEA sau LES dintre MGCCC şi staţia de racordare la sistem;
    (iii) parametrii electrici specifici tuturor cablurilor şi liniilor: tipul (material), R+ [Ω/km], R0 [Ω/km], Rm0 [Ω/km], X+ [Ω/km], X0 [Ω/km], Xm0 [Ω/km], C+ [μFarad/km], C0 [μFarad/km], S [mm], Un [kV] etc.
    (iv) pentru unităţile de transformare: puterea nominală a înfăşurărilor, tensiunile nominale, pierderile în gol, pierderile în cupru, tensiunea de scurtcircuit, curentul de mers în gol, grupa de conexiuni, reglajul tensiunii (tipul de reglaj, domeniul de reglaj, inclusiv numărul plotului nominal, numărul maxim al ploturilor), tratarea neutrului;
    (v) date privind sistemul de compensare a puterii reactive şi indicarea pe schema electrică solicitată a locului de instalare a sistemului de compensare;
    (vi) date referitoare la MGCCC: puterea activă nominală, diagrama P-Q, viteza de variaţie a puterii active;

    b) pentru calculul regimului dinamic sunt necesare:
    (i) schema logică de funcţionare a MGCCC;
    (ii) modelul matematic al modulelor MGCCC şi al centralei în totalitate, inclusiv staţia de conversie HVDC, precum şi parametrii lege acestuia/acesteia;
    (iii) sistemul de reglaj electric: scheme de reglaj şi parametri pentru reglajul de putere activă şi reglajul de putere reactivă şi, după caz, al tensiunii la borne sau în punctul de racordare;
    (iv) modelul matematic al sistemelor de reglaj putere activă, reactivă şi tensiune, în formă de diagrame (incluzând funcţiile matematice), precum şi setul de parametri corespunzător. Ca alternativă se poate specifica asimilarea cu un model generic din una din aplicaţiile PSSE v32 (se vor furniza obligatoriu şi fişierele tip ".dll") sau Eurostag v4.5 pentru care se furnizează parametrii. În cazul în care modelul include funcţii suplimentare de reglaj sau caracteristici specifice, acestea se vor menţiona şi se vor adăuga scheme grafice;
    (v) protecţiile la variaţii de tensiune: "trecerea peste defect - tensiune scăzută" (LVRT, ZVRT);
    (vi) alte funcţii speciale: "logica de putere la tensiune scăzută", participare la reglajul de frecvenţă etc;
    (vii) echivalentul dinamic al MGCCC.


    10. studii efectuate de către gestionarul MGCCC inclusiv simulări pe model, pentru a demonstra performanţele în regim permanent şi dinamic, inclusiv utilizarea valorilor măsurate a testelor de fabrică la nivelul de detaliu solicitat de ORR şi OTS, după caz.
    11. schemele de reglare a puterii active, a puterii reactive, în detaliu, la nivelul MGCCC, în scopul evidenţierii modului în care:
    a) sunt preluate şi modificate consemnele de putere activă şi putere reactivă;
    b) este preluată măsura de putere reactivă la nivel de MGCCC;

    12. studiul de reţea pentru calculul necesarului de putere reactivă în punctul de racordare, pentru îndeplinirea cerinţelor privind puterea reactivă în punctul de racordare (0,9 inductiv - 0,9 capacitiv) pe toată plaja de putere activă, cu asigurarea schimbului de reactiv nul cu sistemul în situaţia în care puterea activă produsă este nulă. Se ataşează diagrama P - Q a MGCCC în punctul de racordare (inclusiv contribuţia tuturor modulelor şi a mijloacelor auxiliare) şi diagrama U-Q/Pmax;
    13. studiul de regim dinamic al MGCCC şi al zonei electrice în care se racordează şi care poate fi luată în calcul pentru determinarea măsurilor de evitare a funcţionării insularizate al acestuia;
    14. datele necesare calculelor aferente reglajelor protecţiilor, care se trimit la ORR şi/sau OTS, după caz, cu cel puţin o lună înainte de data la care se solicită punerea sub tensiune pentru perioada de probe: proiectul tehnic complet, protecţiile proprii pentru defecte interne şi externe, reglajele şi timpii de acţionare, caracteristicile electrice ale MGCCC şi ale transformatoarelor aferente, caracteristicile electrice, protecţiile proprii cu reglajele aferente şi automatizările de conectare/deconectare ale elementelor de compensare a puterii reactive;
    15. caracteristicile tehnice ale analizorului de calitate a energiei electrice, care se montează în punctul de racordare, în circuitul de c.a.. Analizorul trebuie să fie de clasă A, certificat PSL şi să fie capabil să transmită fişiere de tip "SQL", "PQDIF", ".txt" sau ".xls" în structura impusă de sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice al OTS. Acesta se integrează în sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice al OTS;
    16. documente privind caracteristicile tehnice ale căii de comunicaţie şi a echipamentelor de integrare în DMS-SCADA şi/sau EMS-SCADA, după caz, precum şi contracte de realizare şi mentenanţă a căii de comunicaţie;
    17. rezultatele testelor de verificare a funcţionării căii de comunicaţie şi a integrării noii instalaţii în DMS-SCADA şi/sau EMS-SCADA;
    18. studii de stabilitate statică şi dinamică sau de integrare în sistem, dacă e cazul şi dacă acestea nu au fost realizate la etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică.


    Tabelul nr. 1 - MGCCC: Date pentru MGCCC

┌──────────────────┬───────────┬─────────┐
│Descrierea datelor│Unitatea de│Categoria│
│ │măsură │datelor │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Punctul de │ │ │
│racordare/ │Text, │S, D, R │
│delimitare, după │schemă │ │
│caz │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Condiţiile │ │ │
│standard de mediu │ │ │
│pentru care au │Text │D, R │
│fost determinate │ │ │
│datele tehnice │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tensiunea nominală│ │ │
│în punctul de │ │ │
│racordare/ │kV │S, D, R │
│delimitare, după │ │ │
│caz │ │ │
├──────────────────┴───────────┴─────────┤
│Valoarea curentului maxim de │
│scurtcircuit în punctul de racordare/ │
│delimitare, după caz, furnizat de MGCCC │
│(înainte de echipamentul de electronică │
│de putere/ după echipamentul de │
│electronică de putere) la un defect: │
├──────────────────┬───────────┬─────────┤
│- Simetric │kA │D, R │
│(trifazat) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│- Nesimetric │ │ │
│(bifazat, bifazat │kA │D, R │
│cu pământul şi │ │ │
│monofazat) │ │ │
├──────────────────┴───────────┴─────────┤
│Valoarea curentului minim de │
│scurtcircuit în punctul de racordare/ │
│delimitare, după caz, furnizat de MGCCC │
│(înainte de echipamentul de electronică │
│de putere/ după echipamentul de │
│electronică de putere) la un defect: │
├──────────────────┬───────────┬─────────┤
│- Simetric │kA │D, R │
│(trifazat) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│- Nesimetric │ │ │
│(bifazat, bifazat │kA │D, R │
│cu pământul şi │ │ │
│monofazat) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea nominală │MVA │S, D, R │
│aparentă │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Factor de putere │- │S, D, R │
│nominal (cos ᵩn) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Putere netă │MW │S, D, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea activă │ │ │
│nominală produsă │MW │S, D, R │
│la borne │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea activă │ │ │
│maximă produsă la │MW │S, D, R │
│borne │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Putere activă │MW │S, D, R │
│minimă produsă │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tensiunea nominală│kV │S, D, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Frecvenţa maximă/ │ │ │
│minimă de │ │ │
│funcţionare la │Hz │S, D, R │
│parametrii │ │ │
│nominali │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Consumul │ │ │
│serviciilor │ │ │
│proprii la puterea│MW │S, D,R │
│maximă produsă la │ │ │
│borne (după caz) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea reactivă │MVAr │S, D, R │
│maximă la borne │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Putere reactivă │MVAr │S, D, R │
│minimă la borne │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Capabilitatea de │ │ │
│trecere peste │Diagramă │S, D,R │
│defect LVRT │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Funcţiile de │ │ │
│protecţie interne │Text │D │
│conţinute │ │ │
├──────────────────┴───────────┴─────────┤
│Diagrame │
├──────────────────┬───────────┬─────────┤
│Diagrama de │Date │S, D, R │
│capabilitate P-Q │grafice │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Diagrama de │ │ │
│variaţie a datelor│ │ │
│tehnice în funcţie│ │R │
│de abaterile faţă │ │ │
│de condiţiile │ │ │
│standard de mediu │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Răspunsul la │ │ │
│scăderea de │Diagramă │R │
│frecvenţă │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Răspunsul la │ │ │
│creşterea de │Diagramă │R │
│frecvenţă │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Domeniul de setare│% │R │
│al statismului │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Valoarea │% │R │
│statismului s1 │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Banda moartă de │mHz │R │
│frecvenţă │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Timpul de │ │ │
│întârziere (timpul│s │R │
│mort t1) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Timpul de răspuns │s │R │
│(t2) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Zona de │mHz │R │
│insensibilitate │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Capabilitatea de │Da/NU │S, D, R │
│insularizare │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Detalii asupra │ │ │
│reglajului de │ │ │
│viteză prezentat │ │ │
│în schema bloc │ │ │
│referitoare la │ │ │
│funcţiile de │Schemă │R │
│transfer asociate │ │ │
│elementelor │ │ │
│individuale şi │ │ │
│unităţile de │ │ │
│măsură │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Funcţia de │ │ │
│transfer │ │ │
│echivalentă, │ │ │
│eventual │ │ │
│standardizată a │Text │S │
│reglajului de │ │ │
│tensiune, valori │ │ │
│şi unităţi de │ │ │
│măsură │ │ │
├──────────────────┴───────────┴─────────┤
│Unităţi de transformare: │
├──────────────────┬───────────┬─────────┤
│Număr de │Text │S, D, R │
│înfăşurări │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea nominală │ │ │
│pe fiecare │MVA │S, D, R │
│înfăşurare │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Raportul nominal │kV/kV │S, D, R │
│de transformare │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tensiune de │ │ │
│scurtcircuit pe │ │ │
│fiecare pereche de│ │ │
│înfăşurări (u12 │ │ │
│pentru │% din Unom,│ │
│transformator cu │la Snom │S, D, R │
│două înfăşurări, │ │ │
│u12, u13, u23 │ │ │
│pentru │ │ │
│transformator cu │ │ │
│trei înfăşurări) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Pierderi în gol │kW │S, D, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Pierderi în │kW │S, D, R │
│sarcină │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Curentul de │% │S, D, R │
│magnetizare │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Grupa de conexiuni│Text │S, D, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Domeniul de reglaj│kV-kV │S, D, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Schema de reglaj │Text, │ │
│(longitudinal sau │diagramă │D, R │
│longo-transversal)│ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Mărimea treptei de│ │ │
│reglaj şi numărul │% │S, D, R │
│de prize │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Reglaj sub sarcină│Da/Nu │D, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tratarea neutrului│Text, │S, D, R │
│ │diagramă │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Curba de saturaţie│Diagramă │R │
├──────────────────┴───────────┴─────────┤
│Date pentru module generatoare de tip │
│eolian (după caz) │
├──────────────────┬───────────┬─────────┤
│Tipul unităţii │ │ │
│eoliene (cu ax │Descriere │S, R │
│orizontal/ │ │ │
│vertical) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Diametrul │m │S, R │
│rotorului │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Înălţimea axului │m │S, R │
│rotorului │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Sistemul de │ │ │
│comandă a palelor │Text │S, R │
│(pitch/stall) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Sistemul de │ │ │
│comandă a vitezei │Text │S, R │
│(fix/cu două │ │ │
│viteze/variabil) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tipul de generator│Descriere │S, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Certificate de │ │ │
│tip, însoţite de │ │ │
│rezultatele │ │ │
│testelor efectuate│ │ │
│de laboratoare │ │ │
│recunoscute pe │Certificate│D │
│plan european │ │ │
│pentru variaţii de│ │ │
│frecvenţă, de │ │ │
│tensiune şi │ │ │
│trecere peste │ │ │
│defect │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tipul de convertor│ │ │
│de frecvenţă şi │kW │S,R │
│parametrii │ │ │
│nominali │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Viteza de variaţie│MW/min │S, R │
│a puterii active │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Curentul nominal │A │S, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tensiunea nominală│V │S, R │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Viteza vântului de│m/s │S, R │
│pornire │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Viteza vântului │ │ │
│(corespunzătoare │m/s │S, R │
│puterii nominale │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Viteza vântului de│m/s │S, R │
│deconectare │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Variaţia puterii │ │ │
│generate cu viteza│Tabel │S, R │
│vântului │ │ │
├──────────────────┴───────────┴─────────┤
│Parametrii de calitate ai energiei │
├──────────────────┬───────────┬─────────┤
│Coeficient de │ │ │
│flicker la │ │S │
│funcţionare │ │ │
│continuă │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Factorul treaptă │ │ │
│de flicker pentru │ │S │
│operaţii de │ │ │
│comutare │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Factor de variaţie│ │S │
│a tensiunii │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Număr maxim de │ │ │
│operaţii de │ │ │
│comutare la │Număr │S │
│interval de 10 │ │ │
│minute │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Număr maxim de │ │ │
│operaţii de │Număr │S │
│comutare la │ │ │
│interval de 2 ore │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Date pentru module│ │ │
│generatoare de tip│ │ │
│fotovoltaic │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Numărul de panouri│Număr │S │
│fotovoltaice │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tipul panourilor │Descriere │D │
│fotovoltaice │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea nominală a│ │ │
│panoului │kW │S │
│fotovoltaic (c.c.)│ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea maximă a │ │ │
│panoului │kW │S │
│fotovoltaic (c.c.)│ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Date pentru │ │ │
│invertoarele │ │ │
│utilizate │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Numărul de │Număr │S │
│invertoare │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tipul invertorului│Descriere │S │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Certificate de tip│ │ │
│pentru invertoare,│ │ │
│însoţite de │ │ │
│rezultatele │ │ │
│testelor efectuate│ │ │
│de laboratoare │ │ │
│recunoscute pe │Certificate│D │
│plan european │ │ │
│pentru variaţii de│ │ │
│frecvenţă, de │ │ │
│tensiune şi │ │ │
│trecere peste │ │ │
│defect │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea nominală │kW │S │
│de intrare (c.c.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea maximă de │ │ │
│intrare │kW │S │
│recomandată (c.c.)│ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Domeniul de │ │ │
│tensiune de │V │S │
│intrare (c.c.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tensiunea maximă │V │S │
│de intrare (c.c.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Curentul maxim de │A │S │
│intrare (c.c.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea activă │ │ │
│nominală de ieşire│kW │S │
│(c.a.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea activă │ │ │
│maximă de ieşire │kW │S │
│(c.a.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Puterea reactivă │ │ │
│nominală de ieşire│kVAr │S │
│(c.a.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Tensiunea nominală│V, kV │S │
│de ieşire (c.a.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Curentul nominal │A │S │
│de ieşire (c.a.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Domeniul de │Hz │S │
│frecvenţă │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Domeniul de reglaj│ │ │
│al factorului de │Text │D │
│putere │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Consumul propriu │W │D │
│maxim (c.a.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Consumul pe timp │W │D │
│de noapte (c.a.) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Parametrii de │ │ │
│calitate ai │ │ │
│energiei electrice│ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Număr maxim de │ │ │
│variaţii ale │Număr/min │S │
│puterii (ΔS/Ssc) │ │ │
│pe minut │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Valoarea maximă │ │ │
│pentru variaţiile │V, kV │S │
│rapide de tensiune│ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Factor total de │ │ │
│distorsiune de │Text │S │
│curent electric │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Armonice de curent│ │ │
│electric (până la │ │S │
│armonica 50) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Factor total de │ │ │
│distorsiune de │ │S │
│tensiune │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Armonice de │ │ │
│tensiune (până la │ │S │
│armonica 50) │ │ │
├──────────────────┼───────────┼─────────┤
│Factor de │ │ │
│nesimetrie de │ │S │
│secvenţă negativă │ │ │
│de tensiune │ │ │
└──────────────────┴───────────┴─────────┘

    1. Gestionarul MGCCC are obligaţia de a transmite la ORR datele tehnice prevăzute în tabelul nr. 1- MGCCC, în conformitate cu prevederile Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, şi de verificare a conformităţii acestora, aprobată prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    2. În cadrul Procedurii prevăzute la pct. 1, ORR şi OTS, după caz, pot solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare şi de verificare a conformităţii.
    3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluţie, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează MGCCC.
    4. Datele detaliate pentru planificare (D), sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică şi tranzitorie, dimensionarea instalaţiilor de automatizare şi reglajul protecţiilor, precum şi alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit la ORR şi OTS, după caz, cu minimum 6 luni înainte de PIF.
    5. Datele, validate şi completate la punerea sub tensiune a instalaţiei pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice privind racordarea la reţelele electrice de interes public (R).
    SECŢIUNEA 2
    Documentaţia care atestă realizarea lucrărilor premergătoare punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probă pentru MGCCC
        Documentaţia conţine:
    1. dovada unui acord privind schemele de protecţii aplicabile în punctul de racordare;
    2. documentele care atestă realizarea căilor de comunicaţie cu DMS-SCADA şi/sau EMS- SCADA (o cale de comunicaţie), după caz;
    3. documentele care atestă realizarea implementării soluţiei de agregare şi integrare în DMS- SCADA şi/sau EMS-SCADA convenită cu ORR şi/sau OTS, după caz. Integrarea se referă cel puţin la integrarea măsurilor P (putere activă), Q (putere reactivă), U (tensiune) şi frecvenţă precum şi a consemnelor P, Q, U;
    4. programul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a MGCCC şi data la care se preconizează punerea sub tensiune pentru perioada de probe până la puterea aprobată prin ATR corespunzătoare etapei specificate în ATR/ etapizat, pentru MGCCC; Programul se detaliază pe paliere de putere instalată; (dacă este cazul) ORR şi OTS, după caz, are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet acest program;
    5. convenţia de exploatare între ORR şi OTS, după caz, şi gestionarul MGCCC, dosarul instalaţiei de utilizare şi procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de racordare;
    6. documentul prin care se dovedeşte existenţa şi montarea mijloacelor de compensare a puterii reactive în punctul de racordare, dacă acest lucru reiese din studiul de putere reactivă;
    7. dovada înfiinţării unui centru de dispecer local sau a integrării MGCCC într-un centru de dispecer local existent;
    8. dovada obţinerii ordinului de investire;
    9. dovada înscrierii la piaţa de energie.

    SECŢIUNEA 3
    Model de solicitare pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a MGCCC
        ANTET
        Către,
        ..............(*)
        (*) ORR


        Societatea (denumirea firmei, adresa, număr de înregistrare, reprezentantul legal, telefon, fax, e-mail) ............ înregistrată la Registrul Comerţului din ............. cu numărul .............., solicită punerea sub tensiune pentru perioada de probe a MGCCC ........... aflat(e) în gestiunea sa.
        În susţinerea acestei cereri, se anexează documentele prevăzute în Procedura de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, şi de verificare a conformităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ........... .
        Director/Reprezentant legal
    Data: ..................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016