Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 26 septembrie 2022  a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 26 septembrie 2022 a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 976 bis din 7 octombrie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 3.033/21.494/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 7 octombrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
        Obiectivul principal al Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION constă în asigurarea lichidităţilor pentru desfăşurarea activităţii curente şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, prin intermediul instituţiilor de credit, afectate de conflictul armat din Ucraina, precum şi încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu capitalizare medie care deţin o componentă de inovare, a celor care realizează invenţii şi inovaţii, şi a susţinerii activităţilor care promovează exportul IMM-urilor constând în activităţi care să conducă la stimularea exporturilor româneşti, respectiv la susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate, stimularea comerţului online şi a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, şi care activează în industria exportatoare nepoluantă.

    ART. 2
        Criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit care acordă finanţări garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION sunt următoarele:
    a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;
    b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
    c) acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    d) acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, precum şi a capacităţii de rambursare a potenţialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;
    e) prevăd în mod expres în contractele de finanţare costurile cu dobândă fixă/variabilă, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate, incluse în marjă;
    f) nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
    g) acordă finanţările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiţii (inclusiv perioada de graţie), respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitatea prelungirii acestora în condiţiile cadrului temporar.


    ART. 3
    Modalitatea de înscriere a instituţiilor de credit în Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituţiile de credit transmit F.R.C., cererile de înscriere în programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 11 lit. a).

    ART. 4
        Definiţii:
    a) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.R.C., în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat F.R.C;
    b) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit,;
    c) convenţie privind implementarea Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION - document cadru, prevăzut în Anexa nr. 3 încheiat între M.F. şi F.R.C. care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat F.R.C., şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    d) convenţie de garantare şi plată a granturilor - document semnat între F.R.C., în calitate de mandatar al MF, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat, prevăzut în Anexa nr. 4;
    c) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.R.C. în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    e) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere.


    CAP. II
    Durata programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi alocarea plafoanelor de garantare
    ART. 5
        Perioada de derulare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION va deveni operaţional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi va funcţiona până la 31 decembrie 2022. Plata dobânzilor se realizează în termen de maximum 13 luni de la data acordării creditului.

    ART. 6
    (1) Ministerul Finanţelor alocă plafonul de garantare în favoarea F.R.C.. În vederea acordării de garanţii, F.R.C., formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituţiilor de credit participante în Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de instituţiile de credit depăşeşte valoarea plafonului total aprobat, F.R.C. este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări prorata în cadrul acestuia.
    (2) Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în anul 2022 în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION este în sumă totala de 750.000.000 lei.
    (3) Plafoanele alocate instituţiilor de credit participante în programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se utilizează pentru acordarea garanţiilor pentru toate categoriile de facilităţi de credit prevăzute la art. 9.
    (4) F.R.C. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al MF.
    (5) După alocarea iniţială a plafonului total, în conformitate cu prevederile alin. (1), după caz, suplimentarea plafoanelor alocate finanţatorilor se poate realiza lunar, sub condiţia înregistrării unui grad de consum de peste 75% din plafonul alocat finanţatorului în anul de referinţă şi a transmiterii de către acesta a unei solicitări justificate până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii precedente lunii de acordare a suplimentării. Un finanţator participant în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION poate beneficia de maximum trei suplimentări ale plafoanelor alocate într-un an.
    (6) Plafoanele finanţatorilor suplimentate în conformitate cu prevederile alin. (4) nu se pot diminua prin operaţiuni de realocare efectuate într-un interval de 30 de zile calendaristice calculate de la data punerii plafoanelor suplimentare la dispoziţia finanţatorilor, pe parcursul derulării programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, cu excepţia cazului în care operaţiunea de suplimentare/realocare se efectuează în ultima lună calendaristică de derulare a programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, situaţie în care intervalul este de 15 zile calendaristice.
    (7) În cadrul unei proceduri de realocare, onorarea solicitărilor justificate de suplimentare transmise de finanţatorii participanţi în Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se realizează prin diminuarea plafoanelor alocate finanţatorilor care au realizat un grad de consum situat sub media consumului înregistrat de toţi finanţatorii participanţi în programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION de la începutul anului. Diminuarea se efectuează pro-rata în raport cu plafonul disponibil, până la concurenţa sumei propuse pentru suplimentare.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în situaţia în care, după efectuarea celei de-a doua proceduri de realocare în anul de referinţă, plafoanele de garantare alocate finanţatorilor care înregistrează grade de consum ale plafoanelor de garantare alocate de 0% se vor realoca integral în favoarea finanţatorilor care au transmis solicitări justificate de suplimentare a plafoanelor alocate.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în ultima lună calendaristică a fiecărui an de derulare a programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, finanţatorii pot transmite solicitări de suplimentare a plafoanelor de garantare alocate cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de acordare a garanţiilor.

    CAP. III
    Sectoarelor/domeniilor de activitate neeligibile
    ART. 7
        În cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii activităţile finanţate din sectoarele/domeniile:
    - intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare,
    – asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare,
    – tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare,
    – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,
    – producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool,
    – substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope,
    – activităţi de închiriere şi leasing,
    – activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare.


    ART. 8
        Sectoarele/domeniile de activitate eligibile pentru activităţile finanţate în cadrul PROGRAMULUI IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    În cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pot fi finanţate activităţi din sectoarele/domeniile inovării şi activităţii de export cu excepţia celor neeligibile conform prevederilor art. 7.
        Domenii/sectoare de activitate eligibile:
        45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
        451 - Comerţ cu autovehicule
        4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
        4519 - Comerţ cu alte autovehicule

        452 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
        4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

        453 - Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
        4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
        4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

        454 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
        4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor


        4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
        4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
        4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
        4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
        4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
        4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
        4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
        4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
        462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
        4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
        4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
        4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
        4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

        4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
        4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
        4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
        4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
        4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
        4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
        4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
        4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
        4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
        4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere
        4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
        4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
        4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
        4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
        4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
        465 - Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
        4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
        4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

        466 - Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
        4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
        4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
        4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
        4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
        4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
        4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
        4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

        4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
        4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
        4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
        4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
        4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
        4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
        4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
        4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
        4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
        4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
        4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
        4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
        4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
        4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
        473 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
        4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

        4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate
        4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
        4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
        475 - Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
        4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
        4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
        4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
        4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
        4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

        4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
        4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
        4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
        4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
        4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
        4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
        4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
        4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
        4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
        4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
        4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
        4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
        4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
        4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
        4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
        4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
        4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
        4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

        Obiectul de activitate finanţat în domeniul cercetare-dezvoltare se regăseşte în următoarea listă CAEN:
        7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
        7219 - Cercetare - dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
        7220 - Cercetare - dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
        8411 - Servicii de administraţie publică generală


    CAP. IV
    Finanţarea şi garantarea
    ART. 9
    (1) În baza prezentei proceduri de implementare se acordă garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii.
        Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu poate depăşi 10.000.000 lei.
        În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; sau
    b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni.

        Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.
        Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.


    ART. 10
        În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

    ART. 11
        Costul total al creditelor şi garanţiei acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, se compune din:
    a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, marja este de maximum 2.25% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, marja este de maximum 2.50% pe an.
        Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);

    b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de risc se calculează de către F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F. ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau după caz, la data plăţii de executare a garanţiei de către M.F., în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau după caz până la data plăţii valorii de executare a garanţiei prin plata diferenţei de către beneficiar către M.F. respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.R.C. dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Pentru garanţiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se aprobă comisionul de risc astfel:
    a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
    b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se percep comisioane de risc la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.

        Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    c) comisionul de administrare cuvenit F.R.C, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de administrare se calculează de către F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, sau, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei estimat la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.R.C.. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat în contul de cheltuieli bugetare din care a fost efectuată plata iniţial, dacă restituirea se realizează în acelaşi an bugetar, respectiv potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi. Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
    ART. 12
    (1) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
    (2) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru beneficiarii din cadrul schemei de ajutor de stat.

    ART. 13
    Garanţiile creditului
    (1) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit. În cazul creditelor de investiţii, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne.
    (3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii schemei de ajutor de stat la instituţia de creditare.
    (4) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) şi (3) se instituie în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat, şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (5) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) şi (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul naţional de publicitate mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.
    (6) Contractele de garantare prin care F.R.C. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (7) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, F.R.C mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (8) Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
    (9) În cazul în care prin programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se finanţează o achiziţie de soft, beneficiarul are obligaţia de a constitui garanţii colaterale (depozite colaterale) pe întreaga perioada de valabilitate a garanţiei în valoare de minim 10% din valoarea investiţiei aferentă softului.

    ART. 14
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.R.C.
    (2) Mandatul prevăzut la art. 13 alin. (7) se consideră acordat şi în privinţa modificărilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 15
        Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor, schimbarea sediului social al beneficiarului, diminuarea valorii garanţiei ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei, se notifică F.R.C. de către instituţia de credit pe adresa de e-mail dedicată.

    ART. 16
        Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul F.R.C. în numele şi în contul său, este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.R.C. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 17
        Caracteristicile garanţiei de stat şi dispoziţiile aplicabile acestora.

    (1) Garanţia emisă de F.R.C. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.R.C a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii, al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, acordate unui beneficiar, în limita sumei maxime de 5.000.000 de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii;
    f) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.
    g) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.


    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.


    CAP. V
    Raportarea şi plata ajutorului de stat
    ART. 18
    (1) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor cu titlu de grant în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se realizează conform Mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Instituţia de credit va asuma şi va transmite lunar F.R.C până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului, respectiv componenta de dobândă, acordată beneficiarilor în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum şi modul de transmitere către F.R.C. sunt agreate şi detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţiile de credit, respectiv în convenţia privind implementarea Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    ART. 19
    Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor se efectuează până la data de 31 ianuarie 2024 inclusiv, în limita creditelor bugetare aferente Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale la subdiviziunea de clasificaţie bugetară "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.R.C., conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION prevăzută în Anexa 1, emisă şi transmisă lunar de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componentele comision de administrare şi dobândă este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 20
        Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către M.F., în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.

    ART. 21
        Plata pentru componentele comision de administrare şi dobândă se efectuează în lei, în termen de 10 zile lucrătoare. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a MF.

    CAP. VI
    Sursa de plată a grantului şi a valorii de executare a garanţiei
    ART. 22
    (1) Ministerul Finanţelor subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, prevăzută în Anexa 1 în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    (2) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.R.C. prin programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.R.C. şi se recuperează de la beneficiarul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în condiţiile prevăzute în prezentul ordin.
    (3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către instituţia de credit şi statul român, prin Ministerul Finanţelor.

    CAP. VII
    Implementarea programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
    ART. 23
    Înregistrarea beneficiarilor în programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
    (1) Înregistrarea beneficiarilor în programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată, potenţial beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secţiunea IMM INNOVATION;
    b) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi a bugetului alocat programului;
    c) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    d) aplicaţia software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum şi un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    (2) FRC, pune în format electronic la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de aprobare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă prevăzută la art. 9. Ulterior deciziei de aprobare a creditului banca transmite către fond solicitarea de garantare şi documentele aferente acesteia prin platforma web destinată derulării programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, respectiv: https://programe.contragarantare.ro.

    ART. 24
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între F.R.C. şi instituţiile de credit participante în Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Modelul convenţiei de garantare şi plată a granturilor este prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Creditele prevăzute la art. 9 alin. (2) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale F.R.C., condiţiile de acordare a garanţiilor de stat şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.
    (3) Instituţia de credit transmite F.R.C. după caz, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web dedicate pentru F.R.C.
    (4) Solicitarea de garantare însoţită de formularul cunoaşterea clientelei se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare; sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (Anexa nr. 5a la Convenţia de garantare şi plată)
    b) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate, prevăzută în Anexa nr. 5b la Convenţia de garantare şi plată, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit
    c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanţării din care să rezulte situaţia fiscală a acestuia. În cazul în care înregistrează obligaţii fiscale restante şi se solicită garantarea creditelor pentru investiţii se va prezenta dovada achitării acestora.
    e) Declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, 2020 şi 2021 (după caz, ultima declaraţie depusă la data solicitării garanţiei). În cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente veniturile sunt verificate de finanţator în baza declaraţiilor date de beneficiar;
    f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) cazierul judiciar şi cazierul fiscal din care să rezulte că administratorul nu are fapte înscrise.

    (5) F.R.C. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor alin. (4) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.R.C. pentru IMM-uri:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, la data aprobării garanţiei, în vederea verificării dacă împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    c) datele financiare aferent ultimilor doi ani fiscali încheiaţi obţinute de F.R.C. de pe site-ul oficial al MF.

    (6) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la alin. (3) şi (4), F.R.C. comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (7) F.R.C. transmite instituţiei de credit contractul de garantare şi acordul de finanţare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (8) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, instituţia de credit remite F.R.C. prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.R.C. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (9) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5), din Anexa la OUG nr. 99/2022.
    (10) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor legale mobiliare/imobiliare şi a ipotecilor convenţionale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.
    (11) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanţiei.
    (12) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit.
    (13) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.
    (14) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, perioada de graţie, individualizarea şi descrierea ipotecilor legale, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată al comisionului de administrare şi modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din plata garanţiilor, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (15) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de garantare va cuprinde şi clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (16) Acordul de finanţare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant, modalitatea de revocare a acordului de finanţare, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (17) Contractele de garantare prin care F.R.C. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    ART. 25
    (1) Orice majorare a valorii garanţiei sau a procentului de garantare se consideră o nouă acordare.
    (2) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.R.C. îşi menţine valabilitatea.

    ART. 26
    (1) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, F.R.C. mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire şi radiere atât a garanţiilor colaterale, cât şi a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3), constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi, după caz, în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (3) Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, instituţia de credit trebuie să obţină acordul expres al F.R.C. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.R.C. şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. În cazul în care prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. Garanţiile reale prevăzute la art. 13 alin. (1) vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.R.C. şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.R.C. în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.R.C.
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.R.C. la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (6) Se acordă F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât şi pentru ipotecile convenţionale în care statul român are calitatea de cocreditor.
    (7) Se acordă F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (8) Se acordă F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    (9) Beneficiarii Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (10) Se acordă F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 27
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin M.F., proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MF a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (7) Suma încasată de MF, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la F.R.C. a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.R.C. şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.R.C. şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării F.R.C. şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.R.C. acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.R.C. şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    CAP. VIII
    Plata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale
    ART. 28
    (1) Cererea de plată se depune de către instituţia de credit, ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, dacă este cazul, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor prevederile art. 9 alin. (5) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante, şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În situaţia în care finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite Fondului după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) * procent de garantare.
    (3) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.R.C., într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (4) F.R.C., poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, iar aceasta este obligată să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.R.C.. Documentele solicitate în completare se depun de către instituţia de credit la sediul F.R.C., cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 29 alin. (1), se vor ataşa de F.R.C., la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 29
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.R.C., aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.R.C. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 28 şi a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 14 alin. (1), art. 24 alin. (9) şi art. 27 alin. (1) şi (2).
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia de a transmite contractele de garantare, în original, obligaţia F.R.C., de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin. (7).
    (4) F.R.C., după caz, respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 28 şi a nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 14 alin. (1), art. 24 alin. (9) şi art. 27 alin. (1) şi (2).
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.R.C. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata garanţiei se face de către MF într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.R.C. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.R.C., a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.R.C., în numele şi contul statului se plătesc instituţiei de credit de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

    ART. 30
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MF transmite F.R.C. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), F.R.C., întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.R.C., transmite înscrisul spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea înscrisului potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.R.C., şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului;
    b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care înscrisul se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea garanţiei este de 15 zile de la data comunicării înscrisului.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), înscrisul devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către F.R.C., organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.R.C., din care rezultă efectuarea procedurii de afişare);
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.R.C., sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituţiile de credit a valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de F.R.C., se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (10) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (11) F.R.C., revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.R.C., a cererii de plată transmise de către instituţia de credit, şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.R.C., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.R.C., va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.R.C., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.R.C..
    (14) În cazul beneficiarilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, MF poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de F.R.C., într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, după caz.
    (15) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, Ministerul Finanţelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (16) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor.

    CAP. IX
    Recuperarea creanţelor
    ART. 31
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Codul de Procedură Fiscală, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.R.C., prin programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, în numele şi contul statului, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (3) În cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor, valorificarea activelor finanţate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a activelor finanţate din creditul de investiţii garantat în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporţional cu procentul de garantare, se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, între statul român, prin Ministerul Finanţelor, şi instituţia de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
    (5) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să înştiinţeze din oficiu instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.
    (7) Instituţia de credit va introduce în contractele de credit şi în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanţiilor colaterale prevăzute la art. 2 lit. h), din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, precum şi a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiţii, altele decât obiectul finanţat prin credit şi garanţia de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanţelor.
    (8) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român.
    (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (8), instituţia de credit va distribui şi va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către instituţia de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
    (10) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanţiilor accesorii finanţării garantate, instituţia de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanţiilor şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor instituţiei de credit şi a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.
    (11) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (9) şi datele din documentele justificative potrivit alin. (10), părţile vor proceda la regularizare.
    (12) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (9), instituţia de credit datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituţia de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Codul de Procedură Fiscală. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.
    (13) Dacă creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate pentru creditele de investiţii în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (9) şi (11), fie în cazul în care activele finanţate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanţei, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică prevederile Codului de Procedură fiscală.
    (14) Pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor plătite instituţiei de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, suplimentar faţă de sumele recuperate prevăzute la alin. (8), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Codului de Procedură Fiscală, până la recuperarea integrală a creanţelor datorate în temeiul contractului de garantare.
    (15) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.R.C., organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 30 alin. (8), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea.
    (16) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a ipotecilor legale aferente creditelor de investiţii de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

    ART. 32
    Dispoziţii finale
        În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin instituţiile de credit participante în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION transmit F.R.C., o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în dobânda variabilă.

    ART. 33
    Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta anexă.

    ANEXA 1

    la procedură
       Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite
       beneficiarilor în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii care contractează credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 500.000 de euro per întreprindere, Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
        Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor (MF) de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de risc se calculează de către F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau după caz până la data plăţii valorii de executare a garanţiei prin plata diferenţei de către beneficiar către M.F., respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către FRC, dacă este cazul.
        Comisionul de administrare este datorat F.R.C. de către beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de administrare este calculat de F.R.C. şi este virat de instituţia de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.R.C., după caz.
    Nivelul comisionului de administrare se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat.
        Dobânzile aferente creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanţatorului de către beneficiarul Programului IMM IN VEST PLUS componenta INNOVATION. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat asociată programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, pentru perioada de maximum 12 de luni de la data acordării creditului, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION de către Ministerul Finanţelor sub formă de grant. După încetarea perioadei de 12 de luni de la data acordării creditului (data primei utilizări), beneficiarii achită finanţatorului dobânda datorată.
        Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION:

┌────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente-suport│Responsabil │Termen │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Decizia de plată│ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │
│ │ │sumele de virat │ │ │
│ │ │în contul F.R.C.│ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │F.R.C. comunică │stat aferent │ │ │
│ │lunar către MF │dobânzilor şi │ │ │
│ │sumele totale ce│comisioanelor de│ │ │
│ │trebuie alocate │administrare în │ │Lunar, pe │
│ │din grant în │cadrul │ │toată │
│ │vederea │programului IMM │ │perioada de │
│ │acoperirii │INVEST PLUS │ │derulare a │
│ │costului total │conform │F.R.C., în │schemei de │
│ │al finanţării │prevederilor │calitate de │ajutor de │
│1. │însoţite de │Schemei de │administrator│stat, până pe│
│ │detalierea pe │ajutor de stat │al schemei │data de 23 a │
│ │cele 3 │asociate │ │lunii │
│ │componente: │Programului IMM │ │curente, │
│ │dobânzi, │INVEST PLUS │ │pentru luna │
│ │comisioane de │componenta │ │anterioară. │
│ │administrare şi │INNOVATION- │ │ │
│ │comisioane de │Anexa 2e la │ │ │
│ │risc │Convenţia │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │
│ │ │schemei de │ │ │
│ │ │ajutor de stat │ │ │
│ │ │IMM INVEST PLUS │ │ │
│ │ │componenta- │ │ │
│ │ │INNOVATION │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │În termen de │
│ │ │ │ │maximum 10 │
│ │MF virează lunar│ │ │zile │
│ │în contul de │ │ │lucrătoare de│
│ │tranzit al │ │ │la data │
│ │F.R.C. deschis │ │ │înregistrării│
│ │la │ │MF, în │deciziilor de│
│ │................│ │calitate de │plată │
│2. │(cont curent │Virament bancar │furnizor de │referitoare │
│ │deschis la o │ │ajutor de │la sumele de │
│ │instituţie de │ │stat │virat în │
│ │credit) dobânda │ │ │contul │
│ │şi comisionul de│ │ │F.R.C., la │
│ │administrare. │ │ │Registratura │
│ │ │ │ │generală a │
│ │ │ │ │Ministerului │
│ │ │ │ │Finanţelor │
├────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │F.R.C. virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │ │În termen de │
│ │finanţator │ │F.R.C., în │maximum 5 │
│ │sumele aferente │ │calitate de │zile de la │
│3. │componentei de │Virament bancar │administrator│primirea │
│ │dobândă din │ │al schemei. │sumelor de la│
│ │grantul acordat │ │ │pct. 2 în │
│ │de furnizorul de│ │ │contul F.R.C.│
│ │ajutor de stat. │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    la procedură
                                    DECIZIE DE PLATĂ
          a sumelor de virat în contul F.R.C. conform prevederilor Schemei de
       ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        Către: Ministerul Finanţelor Direcţia Generala Ajutor de Stat
        În temeiul art. ..... din Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare,, vă solicităm plata ajutorului de stat, în suma de ......... lei, stabilit de F.R.C. în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............, reprezentând comisionul de administrare şi componenta de dobândă conform următorului centralizator.
        Centralizatorul sumelor de virat în contul F.R.C:

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoare│ │ │
│ │ │totală │ │Componenta │
│Nr. │Instituţia│grant │Componenta│comision de │
│crt.│de credit │(lei), │de dobândă│administrare│
│ │ │din │ │(lei) │
│ │ │care: │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘


        Vă rugăm să viraţi suma de ........ lei în contul nostru curent nr. ............... deschis la ...........
        Director General,

    ANEXA 3

    la procedură
                                       CONVENŢIE
                    privind implementarea schemei de ajutor de stat
               asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
    Încheiată în temeiul art. 11 alin. (1) din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr.99/2022 între:
        Ministerul Finanţelor, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ...................., în calitate de ...................., denumit în continuare M.F.,
        şi

        Fondul Român de Contragarantare, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. ...................., reprezentat de ...................., în calitate de ...................., şi de ...................., în calitate de ...................., denumit în continuare F.R.C.

        În scopul derulării Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
        Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.R.C. de către MF, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanţiilor şi acordarea granturilor prevăzute la art. 3- 5 din Schema de ajutor de stat pentru componenta INNOVATION prevăzută în Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    ART. 2
    (1) Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici de către instituţiile de credit.
    (2) Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, are ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie care deţin o componentă de inovare, a celor care realizează invenţii şi inovaţii, şi a susţinerii activităţilor care promovează exportul IMM-urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie constând în activităţi care să conducă la stimularea exporturilor româneşti, respectiv la susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate, stimularea comerţului on-line şi a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, şi care activează în industria exportatoare nepoluantă.

    ART. 3
    (1) În cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se acordă garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu poate depăşi 10.000.000 lei. În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; sau
    b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.
        Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.

    (3) Durata maximă a finanţărilor prevăzute la alin. (2) este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
    (4) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru beneficiarii din cadrul schemei de ajutor de stat.
    (5) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru principal.
    (6) În completarea garanţiilor de stat pot fi acordate garanţii financiare proprii de către alte instituţii financiare bancare şi nebancare, conform normelor şi procedurilor proprii ale acestora.
    (7) Pentru creditele prevăzute la alin. (2), Ministerul Finanţelor finanţează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii în procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, de la titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Plata dobânzilor se realizează în termen de maximum 13 luni de la data acordării creditului.
    (8) Schema de ajutor de stat prevăzută în Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, este implementată de către M.F., prin F.R.C., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat conform căreia M.F. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată F.R.C. prin efectul legii.

    ART. 4
    (1) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 11 alin. (1) din anexa la OUG nr. 99/2022, prin prezenta convenţie F.R.C. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit beneficiarilor definiţi la art. 2 lit. a) pct. 6. din anexa la OUG nr. 99/2022, eligibili în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION conform art. 6 alin. (2), (4), (5), (6), (7) din anexa la OUG nr. 99/2022, şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate acestuia, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;

    ART. 5
    (1) Costul total al creditelor şi garanţiei acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, se compune din:
    a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, marja este de maximum 2.25% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, marja este de maximum 2.50% pe an.
        Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);

    b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de risc se calculează de către F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi după caz , pană la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F. ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau după caz, la data plăţii de executare a garanţiei de către M.F. , în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau după caz până la data plăţii valorii de executare a garanţiei prin plata diferenţei de către beneficiar către M.F. respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.R.C. dacă este cazul. Pentru garanţiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se aprobă comisionul de risc astfel:
    a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
    b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se percep comisioane de risc la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Pentru garanţiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
        Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    c) comisionul de administrare cuvenit F.R.C., pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de administrare se calculează de către F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei estimat la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.R.C. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat.
        Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    (2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de F.R.C. cu instituţiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION din bugetul MF - Acţiuni generale către F.R.C. este prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de către F.R.C. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.R.C. şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, în condiţiile legii.
    (4) Perioada de derulare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION este determinată de alocarea de către M.F. a plafonului de garanţii de stat.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 6
        M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    b) să stabilească anual, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. cu respectarea paragrafului 47 lit. b) din Cadrul temporar Ucraina, şi al comisionului de administrare cuvenit F.R.C. datorat de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către instituţiile de credit a plafonului disponibil în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a Addendumului, dacă este cazul, transmise de F.R.C. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării F.R.C. a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanţiei de stat, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;
    f) să transmită F.R.C. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    g) să transmită F.R.C. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    h) să informeze F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1).


    ART. 7
        F.R.C., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.R.C. lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta Convenţie de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    b) să propună M.F. alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în vederea obţinerii acordului prealabil al M.F.;
    c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al M.F.;
    d) să încheie convenţii de garantare şi de plată a granturilor cu instituţiile de credit participante în Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, conform modelului standard aprobat;
    e) să predea M.F. o copie certificată a convenţiei de garantare şi de plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    f) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile O.U.G. nr. 99/2022, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de instituţia de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;
    g) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituţiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de acestea şi în funcţie de tipul modificării şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    h) să notifice instituţiei de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc;
    i) să semneze şi să transmită instituţiei de credit exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în funcţie de numărul semnatarilor;
    j) să comunice M.F. datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune, pe baza informaţiilor primite de la instituţiile de credit, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu aceştia;
    k) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    l) să verifice îndeplinirea de către instituţia de credit a obligaţiei privind plata de către beneficiar a comisioanelor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    m) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    n) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate utilizând formularele din anexele nr. 2a, 2b, 2c, 2d la prezenta convenţie;
    o) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute la Cap. VIII din "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION", în convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi în contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii;
    p) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    q) să comunice M.F. Addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    r) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.R.C. a cererii de plata transmisa de instituţia de credit şi să comunice decizia de revocare instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    s) să restituie instituţiei de credit cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului sau la solicitarea instituţiei de credit;
    t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F. şi instituţiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plata prin poştă electronică;
    u) să publice pe pagina oficială web a F.R.C. anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor, dacă nu s-a putut realiza comunicarea prin posta potrivit art. 30 alin. (3) din procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    v) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. t), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    w) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidenţa fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanţelor;
    x) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    y) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 13 din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, precum şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    z) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    aa) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convenţională, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    ab) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Programul IMM IN VEST PLUS componenta INNOVATION şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    ac) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, solicitate de M.F.;
    ad) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc şi să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după perioada de derulare a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    ae) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă/faliment a beneficiarilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pentru înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate.


    ART. 8
        M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze lunar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în lei, componentele de grant, reprezentând subvenţia de dobândă şi comisioane, aprobate de administratorul schemei, în contul deschis de F.R.C. şi înscris în Decizia de plată prevăzută în anexa nr. 2 la Anexa la Ordin; termenul curge de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a M.F.
    b) să transmită F.R.C. şi instituţiei de credit, eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    c) să informeze F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1);


    ART. 9
        F.R.C., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;
    c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de stat, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit finanţatoare, iar beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte şi să faciliteze controlul F.R.C., asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    g) să vireze până la finalul lunii în curs, fiecărei instituţii de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;
    h) să transmită lunar către M.F. notificările de plată aferente comisionului de administrare şi comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării de plată anuale pentru garanţiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;
    i) în situaţia în care F.R.C., constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau cele ale Acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de F.R.C..
        Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

    j) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION conform prevederilor art. 11 lit. b) din "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION" şi să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare instituţie de credit;
    k) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 11 lit. c) "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION".


    CAP. III
    Raportări
    ART. 10
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.R.C. va transmite M.F. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către instituţiile de credit, prevăzută în anexa nr. 2a;
    b) situaţia garanţiilor acordate şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2b;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate prevăzută în anexa nr. 2c;
    d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2d.

    (2) Anexele nr. 2a - 2d, semnate de către reprezentantul F.R.C., se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.
    (4) La solicitarea M.F., F.R.C. va transmite informaţii referitoare la:
    a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani;
    b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F. urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.


    ART. 11
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 12
    (1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către F.R.C. conform prevederilor cap. VIII din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION din anexa la Ordin.
    (2) La solicitarea instituţiei de credit de retragere a cererii de plată, F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.R.C.

    ART. 13
    (1) F.R.C. transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.R.C. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.R.C. a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al instituţiei de credit.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.R.C. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.R.C. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

    ART. 14
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.R.C. dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie, F.R.C. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MF, F.R.C. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea înscrisului nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) - (5) din "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION".
    (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, şi de documentele prevăzute la art. 30 alin. (8) din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, conform prevederilor art. 30 alin. (3) şi (4) din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (6) Contractele de garantare prin care F.R.C. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (7) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se face de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F., debitorul-beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (9) Garanţiile legale prevăzute la art. 13 alin. (1) din "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION" se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 13 alin. (1) din "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION" de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (11) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (12) În cazul beneficiarilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de Ministerul Finanţelor a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, Ministerul Finanţelor poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmise Ministerului Finanţelor de F.R.C. anterior termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 15
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    ART. 16
        Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 17
        Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 14 şi 15, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 18
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) F.R.C. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.

    ART. 19
        Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 20
        Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
        M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general
        telefon/fax:

    – director general adjunct - back office
        telefon: .............; fax: ....................


        MF - Direcţia generală ajutor de stat
    - director general
        telefon: .............; fax: ....................


        F.R.C. - Departamentul....
    - director coordonator
        telefon: .............; fax: ....................
    ART. 21
        Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 22
    Anexele nr. 1, 2a - 2e fac parte integrantă din prezenta Convenţie.

    ART. 23
    (1) Prezenta Convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 24
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.R.C., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F. la data de .................... şi de F.R.C. la data de ...................., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. şi unul pentru F.R.C.

    ANEXA 1

    la Convenţia privind implementarea schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        FONDUL ....................
        Str. .................... nr. ..., localitatea ....................
        Persoana de contact ...................., telefon ....................
        Înscris nr. ............ din data de ...............
        Către: ....................*),
        *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.

        Spre ştiinţă: ....................**)
        **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

     Întrucât la termenul din data de ............ beneficiarul ...................., cu sediul social în localitatea ...................., str. .................... nr. ..., bloc ...., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/judeţul .........., telefon .........., fax .........., e-mail ...................., înregistrat la registrul comerţului cu numărul ...................., cod unic de înregistrare ...................., nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS - componenta INNOVATION, de instituţia de credit ***), cu sediul în localitatea , str nr , bloc ...., etaj ...., sectorul/judeţul ...................., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ............... din data de ..........., s-a întocmit, în temeiul art. 14 alin. (1) din anexa la OUG nr. 99/2022 şi al art. 30 alin. (2) din "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS - componenta INNOVATION", prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
        ***) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.


┌──────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │contractului│ │
│ │ │de garantare│ │
│ │ │a creditului│ │
│ │ │de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│Natura │Scadenţa │creditului/ │Cuantumul│
│obligaţiei│obligaţiei │liniei de │sumei │
│bugetare │bugetare****)│credit │datorate │
│ │ │pentru │- lei - │
│ │ │capital de │ │
│ │ │lucru │ │
│ │ │garantate în│ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Componentei │ │
│ │ │INNOVATION │ │
├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────┴─────────┘

        ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor.
        Sumele menţionate mai sus se achită în contul ................
        Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului.
     Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului înscris nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 30 alin. (7) din "Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION", prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
        Data emiterii .................
        Director,
        Numele şi prenumele ...............
        Semnătura ......................
        L.S.

    ANEXA 2a

    la Convenţia privind implementarea schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
                                        SITUAŢIA
             utilizării plafonului de garantare la data de ................

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├───────┬──────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┤
│ │Denumire │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr.crt.│instituţie│contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│ │de credit │în │alocat│emise │neutilizat│
│ │ │derulare │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │… │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘

        Persoană împuternicită de F.R.C.
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2b

    la Convenţia privind implementarea schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        SITUAŢIA
    garanţiilor emise de către F.R.C şi a comisionului de risc
    aferent la data de ............ la data de ............

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare comision de │ │
│ │ │Valoare garantată │Alte intrări │Total intrări │risc suportat în │Valoare comision de│
│ │ │emisă │ │ │cadrul schemei de │risc de regularizat│
│Nr. │Denumirea │ │ │ │ajutor de stat │ │
│crt.│instituţiei├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬──────────┼─────────┬─────────┤
│ │de credit │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat de│în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul │raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 3 + 5│8=4+6 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de F.R.C.
        Mod de completare
    - Acest formular se completează în cadrul Programului IMMINVEST PLUS - componenta INNOVATION, cu valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

        Persoană împuternicită de F.R.C.,
        Mod de completare
    - Acest formular se completează în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION cu valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2c

    la Convenţia privind implementarea schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
                                 SCADENŢARUL ESTIMATIV
                      al rambursărilor de rate de capital aferente
          împrumuturilor garantate de către F.R.C. la data de ...............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├───┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┤
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │ │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │ │
│Nr.│Denumire │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │ │
│crt│instituţiei│primul an al│al 2-lea an │al 3-lea an │al 4-lea an │al 5-lea an │al 6-lea an │al 7-lea an │TOTAL │
│ │de credite │contractului│al │al │al │al │al │al │ │
│ │ │de credit │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│ │
│ │ │ │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+4+…+9│
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┘

        Persoană împuternicită de F.R.C.,
        Mod de completare
    - Pentru garanţiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.


    ANEXA 2d

    la Convenţia privind implementarea schemei de ajutor de stat asociata Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
                                      RAMBURSĂRILE
                 de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor
                 garantate de către F.R.C. la data de .................

┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări la │Diminuări la │Valoarea soldurilor│Valoarea soldurilor│ │
│ │ │de capital │contracte de │contracte de │garanţiilor │garanţiilor plătite│Total ieşiri │
│ │Denumirea │efectuate │garantare │garantare │refuzate la plată │de MF │ │
│Nr. │instituţiei├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼──────────┬───────────┤
│crt.│de credit │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │ │cumulat de │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │în luna de│la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare │începutul │
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13= │14= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+5+7+9+11│4+6+8+10+12│
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

        Persoană împuternicită de F.R.C.,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.R.C., precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 4

    la Procedura de implementare
                                       CONVENŢIE
                       de garantare şi plată a granturilor pentru
                    Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        Încheiată între următoarele părţi:
        Finanţatorul ...................., cu sediul social în ..................., str. ..................., nr. ..., telefon/fax ............., cod unic de înregistrare ................, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. ................. şi în Registrul Bancar sub nr. .............., reprezentat de ................... în calitate de ................... şi de ................... în calitate de ..................., denumit în continuare instituţie de credit/finanţator,
        Şi

        Fondul Român de Contragarantare, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. ...................., sectorul înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ........... cod unic de înregistrare ...................., reprezentat de ...................., în calitate de Preşedinte Directorat, denumit în continuare F.R.C. sau

        În scopul derulării Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. 1
    DEFINIŢII
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) Beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-up-uri sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
    b) Microîntreprindere şi întreprindere mică - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) Întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    d) Instituţie de credit/finanţator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    e) Credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit.
    f) Contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, instituţia de credit şi F.R.C., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor denumit în continuare M.F., reprezentat de F.R.C., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit, iar beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.
    g) Garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.R.C., pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului.
    h) Procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală.
    i) Riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.
    j) Valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit.
    k) Comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, în limita maximă prevăzută de paragraful 47 lit. b) din Cadrul temporar Ucraina. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
    l) Comision de administrare - suma cuvenită F.R.C. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    m) Finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în baza contactului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.R.C. în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanţie în numele şi contul statului în condiţiile prezentei Convenţii;
    n) Garanţie de stat - angajamentul expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.R.C. în numele şi pe contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la schema de ajutor de stat nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
    o) Garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin MF, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare.
    p) Soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.
    q) Declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz.
    r) Perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.R.C. în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat F.R.C.
    s) Acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.R.C. în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2022.
    t) Codul RUE - codul unic atribuit unui beneficiar al Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    u) Grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere.
    v) Zonă urbană - localitate complexă, cu o structură administrativă autonomă şi funcţii industriale, comerciale, politice, culturale şi o populaţie densă.
    w) Data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrala.


    ART. 1.2
        Obiectivul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION consta în sprijinirea realizării invenţiilor şi inovaţiilor, susţinerea activităţilor de export ale IMM-urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie care deţin o componentă de inovare, a celor care realizează invenţii şi inovaţii, şi a susţinerii activităţilor care promovează exportul IMM-urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie constând în activităţi care să conducă la stimularea exporturilor româneşti, respectiv la susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate, stimularea comerţului on-line şi a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, şi care activează în industria exportatoare nepoluantă, prin acordarea de garanţii guvernamentale şi granturi în mod transparent şi nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanţărilor accesate de aceşti beneficiari.

    ART. 1.3
    Procentul de garantare şi valoarea maxima a garanţiei acordate
    (1) F.R.C. acordă garanţii garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, după cum urmează:
    (2) Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei.
        Pentru creditele de investiţii valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 10.000.000 lei.
        Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu poate depăşi 10.000.000 lei.
        În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; sau
    b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.


    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat, prevăzute la alin. (2), care pot fi acordate unui beneficiar este de 10.000.000 lei.

    ART. 1.4
        Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se compune din: rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii marja este de maximum 2.25 % pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru marja este de maximum 2.50% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).

    ART. 1.5
        Pentru toate categoriile de credite nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.

    ART. 1.6
     Finanţatorul este obligat să menţină condiţiile prevăzute la art. 1.4. şi art. 1.5. pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    CAP. 2
    OBIECTUL CONVENŢIEI DE GARANTARE ŞI PLATĂ A GRANTURILOR
    ART. 2.1
     Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.R.C. şi Finanţator în scopul implementării Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.R.C. în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţatori beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanţatorului şi pentru plata grantului.

    ART. 2.2
        F.R.C. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.

    ART. 2.3
    (1) Durata maximă a finanţărilor aferente creditelor de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. Instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru principal.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca, în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
    (3) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru beneficiarii din cadrul schemei de ajutor de stat.

    ART. 2.4
     Pentru creditele prevăzute la art. 1.3 alin. (2), MF plăteşte granturile pentru beneficiarii care au contractat credite de investiţii şi/sau linii de credit reprezentând dobânzile aferente acestora pe o perioada de maximum 12 luni, comisionul de administrare şi comisionul de risc aferente garanţiilor de stat acordate beneficiarilor în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pe toată durata de valabilitate a garanţiei, din bugetul MF în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    CAP. 3
    CRITERII DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE BENEFICIARII PROGRAMULUI IMM INVEST PLUS COMPONENTA INNOVATION PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT
    ART. 3.1
     Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie care deţin o componentă de inovare, care îşi desfăşoară activitatea în baza CAEN-urilor eligibile descrise la Capitolul III art. 8 din procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare ale F.R.C., după caz;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
    f) la data acordării garanţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obliga să le achite prin creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. În cazul creditelor de investiţiei beneficiarul se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare.
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
    j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C131/01.(conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării);
    k) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. Pentru creditele de investiţii, valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţării.


    ART. 3.2
    (1) Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru respectiv creditul pentru investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor.
    (2) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 24 alin. (10) din Procedura de implementare.
    (3) Instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, doar pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului, prevăzute la art. 9 alin. (5) din anexa la O.U.G. 99/2022.

    ART. 3.3
    (1) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
        Valoarea de piaţă a bunului care face obiectul investiţiei şi va fi adus în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţării garantate.
        În cazul în care se finanţează o achiziţie de soft, beneficiarul are obligaţia de a constitui garanţii colaterale (depozite colaterale) pe întreaga perioada de valabilitate a garanţiei în valoare de minim 10% din valoarea investiţiei aferenta softului.

    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (1) şi (2) din prezenta Convenţie se instituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (4) Ipotecile legale prevăzute la art. 3.3 alin. (1) şi (2) din prezenta Convenţie se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (6) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară şi/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională, şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.

    ART. 3.4
        Contractele de garantare prin care F.R.C. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    COSTUL GARANŢIEI
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de risc se calculează de către F.R.C. pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.R.C., dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Pentru garanţiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se aprobă comisionul de risc astfel:
    a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
    b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se percep comisioane de risc la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.


    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.R.C. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data plăţii de către M.F. a valorii de executare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.R.C.
        În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat în contul de cheltuieli bugetare din care a fost efectuată plata iniţial, dacă restituirea se realizează în acelaşi an bugetar, respectiv potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.
        Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

    (2) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    (3) În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat.

    CAP. 5
    CARACTERISTICILE GARANŢIEI
    ART. 5.1
    (1) Garanţia emisă de F.R.C. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.R.C., a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadenţă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în baza contractului de credit;
    f) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    g) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros;

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. 6
    IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI IMM INVEST PLUS COMPONENTA INNOVATION
    ART. 6.1
    (1) Înregistrarea beneficiarilor în Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secţiunea imminvestplus;
    b) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului;
    c) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM INVEST PLUS pe componenta INNOVATION şi să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format .pdf, completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;
    d) aplicaţia software va genera automat solicitantului un număr de înregistrare, precum şi mesajul de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    (2) F.R.C, pune în format electronic (online) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant, datele şi documentele înregistrate de acesta.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1.3 alin. (2) din prezenta Convenţie.
    (4) Fiecare instituţie de credit din cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION va avea o secţiune proprie în portalul www.imminvest.ro la secţiunea imminvestplus şi va putea accesa exclusiv informaţiile beneficiarilor care l-au ales ca potenţial finanţator. În acest sens, partenerii vor comunica F.R.C lista operatorilor desemnaţi pentru a se asigura mijloacele de acces necesare.

    CAP. 7
    ANALIZA ŞI ACORDAREA GARANŢIILOR
    ART. 7.1
        Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:
     După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.R.C, solicitarea de garantare (Anexa nr. 1), însoţită de formularul cunoaşterea clientelei (Anexa nr. 1a) utilizând aplicaţia web https://innovation.contragarantare.ro, împreună cu următoarele documente:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare; sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (Anexa nr. 5a la prezenta Convenţie)
    b) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate, prevăzută în Anexa nr. 5b la prezenta Convenţie, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit
    c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanţării din care să rezulte situaţia fiscala a acestuia, copii de pe documentele care atesta achitarea datoriilor restante evidenţiate, dacă este cazul, în cazul solicitării creditelor pentru investiţii a cărui valabilitate să cuprindă şi data solicitării de garantare, în cazul în care valabilitatea documentului a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite un alt document valabil. În cazul certificatelor de atestare fiscala emise în format electronic, finanţatorul are obligaţia validării veridicităţii lui pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala la următorul link https://www.anaf.ro/VerifAdev/verificareAdeverinta.do;
        Rezultatul Consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul de către salariatul finanţatorului;

    e) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    f) cazierul judiciar şi cazierul fiscal , documente valabile la data solicitării garanţiei de stat din care să rezulte ca administratorul nu are fapte înscrise în acestea;
    g) Codul RUE - aferent programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, codul unic atribuit beneficiarului să figureze Aprobat Banca/Finanţator    ART. 7.2
     F.R.C. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1 şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.R.C.:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. d) ;
    c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de F.R.C., de pe site-ul oficial al MF;
    d) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală de către instituţia de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, finanţatorul va pune la dispoziţie un nou document valabil. În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. În cazul în care pentru creditele de investiţii solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare.


    ART. 7.3
    (1) După verificarea documentelor precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, F.R.C. comunică finanţatorului decizia sa în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul Înştiinţării de aprobare a garanţiei prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Convenţie.
    (2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.

    ART. 7.4
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înştiinţării de aprobare, F.R.C. transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 7.5
    (1) În temeiul mandatului special acordat de F.R.C. conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Procedura de implementare, instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plata a garanţiei de către Finanţator la F.R.C şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei.
    (3) În cazul în care prin programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de către F.R.C. în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
        În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.R.C.

    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.R.C, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 7.6
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituţia de credit remite F.R.C, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.R.C. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite F.R.C. toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la garanţie, formulată conform Anexei nr. 9.
    (3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5), din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022.
    (4) Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din linia de credit pentru activităţile neeligibile prevăzute la art. 7 din Procedura de implementare.
    (5) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanţiei.

    ART. 7.7
     Solicitările de majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 7.1 - art. 7.6, transmise F.R.C. de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat din Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pentru respectivul Finanţator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.

    ART. 7.8
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al F.R.C., şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (2) Solicitarea transmisă F.R.C. va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (3) F.R.C. analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (4) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.R.C. prin adresă letric/electronic, precum şi prin raportările lunare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii inclusiv, în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.R.C. - prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%. Excepţie fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziţiei de softuri.
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    (ii) situaţii în care F.R.C. va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării, excepţie fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziţiei de softuri.
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale, excepţie fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziţiei de softuri.


    (5) F.R.C., confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite F.R.C. de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (6) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.R.C, de către instituţia de credit.

    ART. 7.9
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.R.C. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.R.C. în numele şi contul statului.

    ART. 7.10
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, care va fi transmisă în termen de 10 zile de la data închiderii finanţării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.R.C. emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    CAP. 8
    MONITORIZAREA FINANŢĂRILOR GARANTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI IMM INVEST PLUS COMPONENTA INNOVATION
    ART. 8.1
    (1) F.R.C. monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie de credit va transmite către F.R.C. în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate acordate în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF. Pentru raportare se utilizează Anexa nr. 4. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de efectuare plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat.
        Modalitatea de completare, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexelor mai sus menţionate. De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.R.C. prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.R.C., prin raportare conform anexelor lunare;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.


    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat INNOVATION, F.R.C. în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut în Anexa nr. 1 la procedura de implementare.

    ART. 8.2
    (1) F.R.C., va verifica utilizarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform prevederilor art. 3.2. alin. (3) din Convenţie, respectiv pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, prevăzute la art. 9 alin. (5) din anexa la OUG 99/2022.
    (2) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru F.R.C. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.R.C. comunică instituţiilor de credit, până la data de 25 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare verificării. Instituţiile de credit vor transmite în termen de 15 zile, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru şi extrase de cont în care să fie evidenţiate utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor OUG nr. 99/2022. În cadrul procesului de monitorizare, pentru beneficiarii incluşi în eşantion, instituţia de credit va transmite şi documentele care au stat la baza dimensionării valorii finanţării conform art. 1.3 alin. (3), precum şi documentele probatorii ale informaţiile completate de instituţia finanţatoare privind cunoaşterea clientelei (anexa nr. 1a). Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care la secţiunea sedii/activităţi autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile.
    (3) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.R.C. cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit.
    (4) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1.3 alin. (2) din prezenta Convenţie trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (5) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie F.R.C. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (6) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.
    (7) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia, F.R.C., va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Data la care încetează răspunderea F.R.C. în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.R.C., a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.

    (9) Finanţatorul are obligaţia de a notifica F.R.C., de îndată ce a luat la cunoştinţă, despre situaţiile privind declanşarea procedurilor de insolvenţă, lichidare judiciara sau faliment a beneficiarului. Notificarea va fi transmisa prin intermediul postei electronice la adresa contragarantare@frc.ro.

    CAP. 9
    PLATA GARANŢIEI
    ART. 9.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Convenţie, se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 9 alin. (5), din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 (Anexa nr. 6 la prezenta convenţie);
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru a obligaţiilor fiscale restante, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.R.C. după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (3) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.R.C., într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (4) F.R.C., poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.R.C., cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 9.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 9.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.R.C. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.R.C. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1 alin. (1), a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin. (3) şi a respectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3 alin. (5) şi (6) şi art. 7.8 alin. (1).
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 7.6 alin. (1) din prezenta convenţie, obligaţia F.R.C. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la art. 9.2. alin. (1) din prezenta convenţie se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) F.R.C. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 9.1. alin. (1) şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin. (3) şi/sau a nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3 alin. (5) şi (6) şi art. 7.8. alin. (1).
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.R.C. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.R.C. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.R.C. a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.R.C. în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 9.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.R.C. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.R.C., întocmeşte un înscris act premergător procedurii de executare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.R.C., transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
        În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.R.C. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.

    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.R.C. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respective confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.R.C., din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.R.C. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (4) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (5) F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.R.C. letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.R.C., va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Adendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (7) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.R.C. pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.R.C.
    (8) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.
    (9) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoţite de acordul M.F.

    CAP. 10
    ALTE DISPOZIŢII
    ART. 10.1
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 10.2
        Forţa majoră aşa cum este aceasta definită la art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a aprobării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 10.3
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 10.4
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 10.5
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.

    ART. 10.6
        Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse O.U.G. nr. 99/2022, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare;

    ART. 10.7
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 10.8
     Pentru cazul prevăzut la art. 10.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 10.9
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 1 Solicitare de garantare a garanţiei în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION,
    Anexa nr. 1a Cunoaşterea clientelei
    Anexa nr. 2 Înştiinţarea de aprobare a garanţiei
    Anexa nr. 3 Cererea de plată
    Anexa nr. 4 Situaţia finanţărilor garantate de F.R.C. în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, pentru finanţatorul ..........., în luna ..............;
    Anexa nr. 5a Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    Anexa nr. 5b Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant şi a criteriilor de eligibilitate
    Anexa nr. 6 Declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului
    Anexa nr. 7 Acord de finanţare pentru beneficiarii INNOVATION
    Anexa nr. 8 Contractul de garantare
    Anexa nr. 9 Solicitare de renunţare la garanţia solicitată în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
    Anexa nr. 10 Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român.
    Anexa nr. 11 Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul INNOVATION.


    ART. 10.10
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.R.C., dintre care unul va fi comunicat M.F., şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către F.R.C., în data de ................. şi de către Finanţator în data de ................. şi intră în vigoare la data de .................


┌─────────────────────────┬────────────┐
│BANCA ……………………. │F.R.C. S.A. │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Funcţia Director General │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    ANEXA 1

    la convenţie
                                       SOLICITARE
                           de garantare a garanţiei în cadrul
                   Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION,
                            Nr. ......... din data .........
                        emisă în baza Convenţiei de garantare şi
                        plată a granturilor ........./.........
        Finanţatorul ........., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ........., cu sediul în localitatea ........., str ......... nr ......, bl ..., sc ..., et ..., ap ..., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........., e-mail .........,
    înregistrat la registrul comerţului cu nr ..... şi în Registrul bancar cu nr ....., cod unic de înregistrare ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., reprezentat prin dl/dna ........., în calitate de ........., şi dl/dna ........., în calitate de ........., având contul bancar nr ......... deschis la ........., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr. .........*1) din data ......... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
        *1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi.
        şi

        beneficiarul ........., cu sediul social în localitatea ........., str ......... nr ....., bl ..., sc ..., et ..., ap ..., sectorul/judeţul ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului cu nr ........., cod unic de înregistrare ........., CAEN activitate principală ........., reprezentat de ........., CNP/CUI ........., în calitate de ........., cont bancar nr ......... deschis la ........., având următorul acţionariat .........
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate .........
        Cod CAEN .........
        Cod CAEN activitate finanţată .........

    2. Valoarea finanţării aprobate: ......... lei
    3. Destinaţia finanţării .........
    4. Data rambursării finale ......... (zz/ll/aa). Durata finanţării ......... (luni)
    5. Data expirării garanţiei ......... (zz/ll/aa). Durata garanţiei ......... (luni)
    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare F.R.C. în numele şi în contul statului:

┌───┬───────────┬────────┬─────────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr.│garanţiilor│Valoarea│acceptată în │
│crt│(inclusiv │de piaţă│garanţie │
│ │rangul │-lei- │-lei │
│ │ipotecii) │ │ │
├───┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├───┴───────────┴────────┴─────────────┤
│Total garanţii │
└──────────────────────────────────────┘

        În cazul creditelor de investiţii valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate.

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: ......... (zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.R.C., în numele şi în contul statului:
        Procentul de garantare a finanţării este de ......... % din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
        Valoarea garanţiei este de ......... lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, completată pe propria răspundere, este:
        [ ] întreprindere mijlocie;
        [ ] întreprindere mică;
        [ ] microîntreprindere;
        [ ] întreprindere mică cu capitalizare de piaţa medie;

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului
        * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
        Dacă Da, această valoare este de ........ lei.
        * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [ ].

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.R.C a Acordului de finanţare, se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ....... lei*);
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiţie (până la scadenţa finală):

┌──────┬─────────┬─────────────────────┐
│Nr crt│Data Sold│Sold Finanţare │
│ │ │Estimat │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│2 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│3 │ │ │
└──────┴─────────┴─────────────────────┘    14. Administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal
        DA [ ] NU [ ]


    Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (2) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST , cu modificările şi completările ulterioare, şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.3. alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor şi ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, nr ......../2022.
        Finanţator,
        Persoane autorizate
        ..............

    ANEXA 1a

                                 CUNOAŞTEREA CLIENTELEI
    A. Informaţii referitoare la verificările efectuate de instituţia finanţatoare pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
    - A fost efectuată evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului asociat societăţii comerciale, asociaţilor şi administratorilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale şi normele interne ale instituţiei financiare?
        Da [ ] Nu [ ]

    – Care este nivelul de risc rezultat în urma evaluării?
        .................................

    – A fost identificat, la nivelul instituţiei de credit, beneficiarul real al societăţii debitoare, în conformitate cu prevederile Legii 129/2019? În caz afirmativ, vă rugăm să ne transmiteţi datele de identificare ale acestuia:
        .................................
        .................................
        .................................

    – Asociaţii/administratorii potenţialului beneficiar al garanţiei de stat au rezidenţa sau provin din jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale? În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi jurisdicţia asociată fiecărei persoane aflată într-o astfel de situaţie:
        .................................
        .................................
        .................................

    – A fost verificată societatea comercială şi asociaţii/administratorii acesteia pe listele de sancţiuni internaţionale?
        Da [ ] Nu [ ]


    B. Informaţii referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligaţiilor fiscale
    1. Potenţialul beneficiar al garanţiei de stat în calitate de persoana juridică precum şi asociaţii şi administratorii acesteia intră sub incidenţa prevederilor prevederile Directivei (UE) 2018/822 a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2011/16 în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal cu privire la modalităţile transfrontaliere care fac obiectul raportării, aşa cum a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare?
        Da [ ] Nu [ ]

    2. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituţia de credit a transmis către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) formularul de raportare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1029/2020?
        Da [ ] Nu [ ]

    3. Potenţialul beneficiar al garanţiei de stat în calitate de persoana juridică precum şi asociaţii şi administratorii acesteia intră sub incidenţa prevederilor prevederile Directivei (UE) modificarea Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal- Standardul Comun de Raportare - transpusă în România prin intermediul Codului de Procedură Fiscală. (CRS)?
        Da [ ] Nu [ ]

    4. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituţia de credit: - A identificat rezidenţa fiscală a societăţii sau asociaţilor/administratorilor acesteia? Vă rugăm să precizaţi rezultatul identificării.
        .................................
        .................................
        .................................
    – A raportat către ANAF conturile financiare ale persoanelor fizice/juridice în cauză?
        Da [ ] Nu [ ]        Certificăm, prin prezenta, că au fost verificate/comunicate, după caz, atât informaţiile referitoare pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cât şi informaţiile referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligaţiilor fiscale
        În cadrul procesului de monitorizare a utilizării creditului FRC, îşi rezervă dreptul de a solicita instituţiei finanţatoare, pentru beneficiarii incluşi în eşantion., elementele probatorii ale răspunsurilor formulate în prezentul document.
        Finanţator,
        Persoane autorizate (nume şi prenume)
        Data completării

    ANEXA 2

    la convenţie
        F.R.C.
        Nr. ..........
        Înştiinţare de aprobare a garanţiei
        Către ..........
        În atenţia ..........
        Referitor la Solicitarea de garantare nr ....../..... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de ........ lei în favoarea ........, cu sediul social în localitatea ........, str ........ nr ....., bloc ...., scara ..., etaj ....., apartament ...., sectorul/judeţul ..........., telefon ........, fax ........, e-mail ........, înregistrat la registrul comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........, CAEN activitate principală ........, vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.R.C. în data de ........ în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr ......../........ şi ale O.U.G. nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, F.R.C. acordă Finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului/în limita sumei maxime de ........ lei, reprezentând ........ % din valoarea creditului/liniei de credit/investiţii aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze aferente creditului garantat
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.R.C. un comision de administrare de ........ lei, iar beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION de a plăti M.F. un comision de risc de ........ lei.
    c) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.R.C. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.R.C. în numele şi contul statului

        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 3

    la convenţie
                                    CEREREA DE PLATĂ
                  nr ....... din data de .......... privind ..........
                 Contractul de garantare nr ........../(data)..........
    1. Finanţatorul ........, prin ........ (Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ........, str ........, nr ....., bl ..., sc ..., ap. ..., et ...., judeţul/sectorul ........, înregistrat în registrul comerţului sub nr ........, cod unic de înregistrare ........, înregistrat în Registrul bancar sub numărul ........, reprezentat de ........, în calitate de ........ şi de ........, în calitate de ........, vă comunicăm că la data de ........
    2. Beneficiarul: ........, înregistrat în registrul comerţului sub nr. ........, J ......../......../........, CUI ........, cu sediul social în localitatea ........, strada ........ nr ....., bloc ........, scara ..., etaj ...., apartament ...., judeţul/sectorul ........, telefon ........, fax ........, e-mail ........, a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, suma de ........ lei.
    3. Finanţare restantă: ........ lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a ........ % din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    5. Valoarea plăţii solicitate: ........ lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului deschis la ........ cod IBAN:
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 6 la Convenţia de garantare şi plată, referitoare la respectarea prevederilor art. 9 alin. (5) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022.
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

     Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 14 alin.(1), art. 24 alin (9) şi art. 27 alin. (1) şi (2) din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
        Adresa de e-mail la care F.R.C. transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ........
        Data ..........
        Finanţator ..........
        Persoane autorizate

    ANEXA 4

    la convenţie
    Situaţia finanţărilor garantate de FRC în numele şi contul statului
    şi a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului INNOVATION în luna ......

┌┬┬┬┬──┬────────────────────────────────┐
│││││1 │Nr. crt. │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││2 │Contract ID │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││3 │Banca │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││4 │Unitatea teritorială a băncii │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││5 │Beneficiar garanţie │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││6 │CUI │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││ │Tip întreprindere: Micro/Mică/ │
│││││7 │Mijlocie/Capitalizare medie de │
│││││ │piată/Mare. │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││8 │Număr contract de credit │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││9 │Data de emitere a contractului │
│││││ │de credit │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││10│Tip credit (investiţii, linie de│
│││││ │credit) │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││11│Credit acordat │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││12│Scadentă credit garantat │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││13│Număr contract de garantare │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││14│Data emiterii contractului de │
│││││ │garantare │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││15│Garanţie maximă │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││16│% Garantare │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││17│Acordat în luna de raportare/ │
│││││ │majorat în luna de raportare │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││18│Valoare garanţie acordată în │
│││││ │luna de raportare │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││19│Valoare garanţie diminuată în │
│││││ │luna de raportare │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││20│Total valoare garanţie diminuată│
│││││ │luna precedentă │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││21│Credit utilizat │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││22│Sold credit curent │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││23│Sold credit restant │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││24│Sold angajament (credit │
│││││ │neutilizat, disponibil) │
├┼┼┼┼──┼────────────────────────────────┤
│││││25│Sold angajament neutilizat │
│││││ │(garanţie neutilizată) │
├┼┼┼┼──┼──────────┬─────────────────────┤
│││││26│în luna de│ │
│││││ │raportare │ │
├┼┼┼┼──┼──────────┤ │
│││││ │Total │ │
│││││27│rambursări│Rambursări rate ( în │
│││││ │de rate în│contul garanţiilor) │
│││││ │an │ │
├┼┼┼┼──┼──────────┤ │
│││││ │Total │ │
│││││28│rambursări│ │
│││││ │de rate │ │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││29│ │Sold garanţie luna │
│││││ │ │curentă │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││30│ │Sold garanţie luna │
│││││ │ │precedentă │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││ │ │Garanţie închisă în │
│││││31│ │luna de raportare (DA│
│││││ │ │/NU) │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││32│ │Tip ieşire luna de │
│││││ │ │raportare │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││ │ │Valoare de ieşire în │
│││││33│ │luna de raportare a │
│││││ │ │garanţiei │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││ │ │Verificare valori │
│││││ │ │raportate (sold │
│││││34│ │precedent + intrări │
│││││ │ │luna curentă - ieşiri│
│││││ │ │luna curentă = sold │
│││││ │ │curent') │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││35│ │Iniţiere procedură de│
│││││ │ │insolvenţă (DA/NU) │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││36│ │Grant dobândă │
│││││ │ │solicitat de bancă │
├┼┼┼┼──┼──────────┼─────────────────────┤
│││││37│ │Observaţii │
└┴┴┴┴──┴──────────┴─────────────────────┘

        Dicţionar de termeni utilizaţi în completarea Anexei nr. 4

┌───────┬──────────────┬─────────────────┐
│Număr │Denumire │Observaţii mod │
│coloana│coloane Anexa │completare │
│ │4 │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│1 │Nr. crt │Se va completa cu│
│ │ │numărul curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul │
│2 │Contract ID │„ContractID-ului”│
│ │ │atribuit de către│
│ │ │Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│3 │Banca │Se va completa cu│
│ │ │numele Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa cu│
│4 │teritorială a │Unitatea │
│ │băncii │Teritorială a │
│ │ │Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Beneficiar │Se va completa cu│
│5 │garanţie │numele │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│6 │CUI │CUI-ul │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va competa cu │
│ │ │tipul │
│ │Întreprindere:│intreprinderii în│
│ │Micro/Mică/ │funcţie de │
│7 │Mijlocie/ │dimensiunea │
│ │Capitalizare │acesteia: Micro/ │
│ │medie de piaţă│Mică/Mijlocie/ │
│ │/Mare │Capitalizare │
│ │ │medie de piaţă/ │
│ │ │Mare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│8 │Număr contract│numărul │
│ │de credit │contractului de │
│ │ │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Data de │Se va completa cu│
│9 │emitere a │data acordării │
│ │contractului │contractului de │
│ │de credit │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │tipul de credit │
│ │ │(investitii/linie│
│ │ │de credit). │
│ │ │Pentru liniile de│
│ │Tip credit │credit nu se vor │
│ │(investiţii, │completa valorile│
│10 │linie de │rambursărilor de │
│ │credit) │rate/soldul │
│ │ │garanţiei. Soldul│
│ │ │garanţiei pentru │
│ │ │liniile de credit│
│ │ │= valoarea │
│ │ │garanţiei emise │
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat. în cazul│
│ │ │majorarilor │
│ │ │finantarilor │
│ │ │garantate, │
│11 │Credit acordat│valoarea noua a │
│ │ │creditului va fi │
│ │ │completata │
│ │ │incepand cu luna │
│ │ │urmatoare │
│ │ │majorarii │
│ │ │finantarii │
│ │ │garantate. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Scadenţă │Se va completa cu│
│12 │credit │data de sfarsit a│
│ │garantat │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Număr contract│numărul │
│13 │de garantare │contractului de │
│ │ │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Data emiterii │data acordării │
│14 │contractului │contractului de │
│ │de garantare │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei emise │
│ │ │de către Fond din│
│ │ │contractul de │
│ │ │garantare. în │
│ │ │cazul majorarilor│
│ │Valoare │finanţărilor │
│15 │garanţie │garantate, │
│ │acordată │valoarea noua a │
│ │ │garanţiei va fi │
│ │ │completată │
│ │ │începand cu luna │
│ │ │următoare │
│ │ │majorării │
│ │ │finanţării │
│ │ │garantate. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│16 │% Garantare │procentului de │
│ │ │garantare a │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: „Acordat în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare” pentru│
│ │Acordat în │toate contractele│
│ │luna de │de garantare │
│ │raportare/ │emise de către │
│17 │majorat în │Fond în luna de │
│ │luna de │raportare, sau cu│
│ │raportare │„Majorat în luna │
│ │ │de raportare” │
│ │ │pentru │
│ │ │contractele │
│ │ │majorate în luna │
│ │ │de raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │acordate în luna │
│18 │acordata în │de raportare/ │
│ │luna de │majorate în luna │
│ │raportare │de raportare, │
│ │ │conform descriere│
│ │ │de la punctul nr.│
│ │ │17 │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │diminuate în luna│
│19 │diminuată în │de raportare, │
│ │luna de │valoare pe care │
│ │raportare │Beneficiarul o │
│ │ │mai/nu o mai │
│ │ │poate trage/ │
│ │ │utiliza. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei totale │
│ │Total valoare │neutilizate pe │
│ │garanţie │care Beneficiarul│
│20 │diminuată luna│o mai/nu o mai │
│ │precedentă │poate trage/ │
│ │ │utiliza (col.19 +│
│ │ │col.20 din luna │
│ │ │precedentă de │
│ │ │raportare). │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│21 │utilizat │soldul creditului│
│ │ │utilizat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│22 │curent │soldul creditului│
│ │ │curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│23 │restant │soldul creditului│
│ │ │restant │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │soldul creditului│
│24 │(credit │neutilizat │
│ │neutilizat, │(disponibil) │
│ │disponibil) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │valoarea │
│25 │neutilizat │garanţiei │
│ │(garanţie │neutilizata ce │
│ │neutilizată) │mai poate fi │
│ │ │utilizata │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │În luna de │rate din garanţie│
│26 │raportare │în luna de │
│ │ │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │Total │rate din garanţie│
│27 │rambursări de │în an, în luna de│
│ │rate în an │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totala a│
│ │Total │rambursărilor de │
│28 │rambursări de │rate din garanţie│
│ │rate │(pentru creditele│
│ │ │cu grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa si│
│ │ │se va verifica, │
│ │ │astfel -pentru │
│ │ │finantari │
│ │ │garantate în │
│ │ │vigoare: Soldul │
│ │ │garanţiei (29) = │
│ │ │Valoare garanţie │
│ │ │acordata (15) - │
│ │ │Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │ │diminuată în luna│
│ │ │de raportare (19)│
│ │ │- Total valoare │
│ │ │garanţie │
│ │ │diminuată luna │
│ │ │precedentă (20) -│
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de capital │
│ │ │(28). │
│ │ │-pentru majorari │
│ │ │ale valorii │
│ │ │garanţiei: Soldul│
│ │Sold garanţie │garanţiei (29) = │
│29 │luna curenta │Valoare garanţie │
│ │ │acordata (15) + │
│ │ │Valoare garanţie │
│ │ │acordata în luna │
│ │ │de raportare (18)│
│ │ │- Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │ │diminuată în luna│
│ │ │de raportare (19)│
│ │ │- Total valoare │
│ │ │garanţie │
│ │ │diminuată luna │
│ │ │precedentă (20) -│
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de capital │
│ │ │(28) │
│ │ │-pentru │
│ │ │renunţări: se va │
│ │ │completa cu 0 │
│ │ │-pentru │
│ │ │garantiile │
│ │ │plătite/refuzate │
│ │ │la plată în luna │
│ │ │de raportare, se │
│ │ │va completa cu 0 │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Sold garanţie │soldul raportat │
│30 │luna │de către Banca │
│ │precedentă │din luna │
│ │ │precedentă │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│ │garantat │DA/NU în funcţie │
│31 │închis în luna│de statusul │
│ │de raportare │creditului │
│ │(DA/NU) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │tipul de ieşire │
│ │ │în luna pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate, │
│ │ │astfel: pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a renuntat│
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │,Renunţare’; │
│ │ │pentru rambursări│
│ │ │de rate în luna │
│ │ │de raportare │
│ │ │aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate în │
│ │ │derulare cu: , │
│ │ │Rambursare rata’;│
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat în luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │„Rambursare │
│ │ │integrala │
│ │ │anticipata’; │
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │Tip ieşire │integral la │
│32 │luna de │termen în luna de│
│ │raportare │raportare cu: │
│ │ │„Rambursare │
│ │ │integrala la │
│ │ │termen”; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Ministerul │
│ │ │de Finanţe a │
│ │ │efectuat plata │
│ │ │garanţiei în luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │„Plata garanţie”;│
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Fondul a │
│ │ │emis decizia de │
│ │ │refuz de plata în│
│ │ │luna de raportare│
│ │ │cu: ,Refuz plata │
│ │ │garanţie’; pentru│
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-au │
│ │ │realizat │
│ │ │diminuari cu: │
│ │ │„Diminuare”. │
│ │ │Pentru │
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-au │
│ │ │inregistrat 2 │
│ │ │tipuri de iesire,│
│ │ │acestea se vor │
│ │ │mentionata │
│ │ │cumulat. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea de │
│ │ │Ieşire în luna de│
│ │ │raportare a │
│ │ │garanţiei, │
│ │ │astfel: cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │precedent │
│ │ │raportat pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │s-a rambursat la │
│ │ │termen/ anticipat│
│ │ │integral sau │
│ │ │pentru care sa │
│ │ │comunicat │
│ │ │renunţarea în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rata în luna │
│ │ │pentru: │
│ │Valoare de │finanţările în │
│33 │ieşire în luna│derulare; cu │
│ │de raportare a│valoarea │
│ │garanţiei │garanţiei │
│ │ │diminuate în luna│
│ │ │de raportare; cu │
│ │ │valoarea plaţii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │efectuate de │
│ │ │către Ministerul │
│ │ │Finanţelor în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │din decizia de │
│ │ │refuz plata │
│ │ │garanţie emisa de│
│ │ │către Fond în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare. Pentru│
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care sau │
│ │ │inregistrat 2 │
│ │ │tipuri de iesire,│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │suma acestora. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa si│
│ │Verificare │se va verifica: │
│ │valori │sold garanţie │
│ │raportate │luna precedentă │
│ │(sold │(30) + intrări │
│34 │precedent + │luna curenta (18)│
│ │intrări luna │- ieşiri în luna │
│ │curenta - │de raportare a │
│ │ieşiri luna │garanţiei (33) = │
│ │curenta = sold│Sold garanţie │
│ │curent) │luna curenta │
│ │ │(29) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Iniţiere │Se va completa cu│
│ │procedura de │DA/NU în funcţie │
│35 │insolvenţă (DA│de iniţierea │
│ │/NU) │procedurii de │
│ │ │insolventa │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Grant dobanda │Se va completa │
│36 │solicitat de │valoarea dobânzii│
│ │banca │aferente lunii de│
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│37 │Observaţii │observaţiile │
│ │ │semnificative │
└───────┴──────────────┴─────────────────┘    ANEXA 5a

    la convenţie
                DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..........
        Adresa sediului social ..........
        Cod unic de înregistrare ..........
        Numele şi funcţia (preşedintelui Consiliului de Administraţie, Director General sau echivalent) ............................

    II. Date utilizate în vederea încadrării întreprinderii în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie

┌───────────────┬────────┬───┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │ │Cifra │ │
│ │ │ │ │de │Total │
│ │ │ │Numărul │afaceri│Active│
│Perioada de │Denumire│CUI│mediu │anuală │(mii │
│referinţă*: │ │ │anual de │netă │lei/ │
│ │ │ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │ │lei/mii│eur) │
│ │ │ │ │eur) │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Solicitant │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/│ │ │ │ │ │
│întreprinderile│ │ │ │ │ │
│controlată/ │ │ │ │ │ │
│controlate │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea │ │ │ │ │ │
│/ │ │ │ │ │ │
│întreprinderile│ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│controlează │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴───┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Se vor completa cu datele aferente ultimei situaţii financiare depuse şi validate de organele fiscale.

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
        Data întocmirii
        Semnătura autorizată*1)
        *1) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 5b

    la convenţie
                           DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A
             BENEFICIARULUI PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ACORDARE A
        AJUTORULUI DE STAT SUB FORMĂ DE GRANT ŞI A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
        Subsemnatul/Subsemnata, .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr .........., eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str .......... nr ...., bl ..., sc ..., ap. ..., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 24.03.2022, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
        [ ] a beneficiat de ajutor de stat acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, iar prin prezenta declar că sprijinul solicitat pentru acoperirea nevoilor de lichidităţi în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă diferenţa ce a rămas neacoperită cu finanţare aferentă nevoilor de lichiditate;
        [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei *);
        *) se vor declara toate ajutoarele de stat acordate în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv cele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.


┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │CAEN/ │
│ │ │ │ │normativ │ │CAEN- │
│ │Anul │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │uri │
│Nr. │acordării │ajutorului│ajutorului│caruia a │ajutorului│pentru │
│crt.│ajutorului│de stat │de stat │beneficiat│de stat │care s-a│
│ │de stat │ │ │de │(moneda) │acordat │
│ │ │ │ │finanţare │ │ajutorul│
│ │ │ │ │ │ │de stat │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘


    b) împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] nu se află în insolvenţă şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
        [ ] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
        [ ] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
        [ ] nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă);
        [ ] nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene/ajutoare de stat;

    C. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] respectă prevederile art. 6 alin. (7) din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022.
        [ ] este afectata de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C131/01.
        [ ] nu a solicitat garanţii în cadrul programului IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi RURAL INVEST.
        [ ] a solicitat garanţii de la ......... (se completează cu denumirea fondurilor de garantare - FNGCIMM, FGCR, FRC- altele decât Fondul de garantare la care s-a depus solicitarea de garantare) în cadrul programului IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST şi INNOVATION, după cum urmează:
        (se vor detalia: valoarea creditelor şi garanţiilor solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanţare/acordare ajutor de stat, tipul creditului: capital de lucru sau investiţii).
        [ ] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de Componenta IMM INVEST ROMÂNIA/AGRO IMM INVEST/IMM PROD/GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST pentru a submina efectele scontate ale sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali şi sunt în deplină concordanţă cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile;
        [ ] nu este o entitate care face obiectul sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali;
        [ ] nu facem obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici:
    a) persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) întreprindere deţinută sau controlată de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de UE;
    c) întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.    D. Declar pe propria răspundere în calitate de administrator al societăţii nu am înscrise fapte în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
        Numele .........
        Semnătura*) .........
        Data semnării .........
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru Componenta IMM INVEST ROMÂNIA/AGRO IMM INVEST/IMM PROD/GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 6

    la convenţie
                   Declaraţie pe propria răspundere a Finanţatorului
        Denumirea Finanţatorului ........., Sediul social ........., Telefon .........; Fax .........; E-mail ........., Nr. de înmatriculare la registrul comerţului ........., Codul unic de înregistrare ........., reprezentat prin dl/dna ......... în calitate de .........
        Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului din creditul*1) ........., garantate prin Contractul de garantare nr ........./......... au fost utilizate numai pentru finanţarea*2)........., respectând prevederile art. 9 alin. (5), din anexa la O.U.G. nr. 99/2022.
        *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiţii/credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        *2) Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru

        Date privind ......... beneficiar/ă a/al Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION conform O.U.G. nr. 99/2022.
        Denumirea ........., sediul social ........., cod poştal ......... telefon .........; fax .........; e-mail ........., nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului ........., codul unic de înregistrare .........
        Obiectul principal de activitate .........
        Cod CAEN .........
        Obiectul secundar de activitate*3) .........
        *3) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Cod CAEN .........
        Numele .........
        Funcţia .........
        Semnătura autorizată .........
        Data semnării .........

    ANEXA 7

    la convenţie
                                   ACORD DE FINANŢARE
         pentru beneficiarii Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
                               Nr ......... din .........
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul Român de Contragarantare S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Andrei Mureşanu nr. 16, sectorul 1, denumit în continuare F.R.C., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 , cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2022,
        Instituţia de credit ........., cu sediul social în ........., str ......... nr ........., telefon/fax ........., cod unic de înregistrare ........., înregistrată în registrul comerţului cu nr ......... şi în Registrul bancar cu nr ........., reprezentată de ........., în calitate de ........., şi de ........., în calitate de ........., denumită în continuare finanţator,
        şi beneficiarul de finanţare ........., cu sediul în ........., telefon ........., fax ........., înregistrată cu nr ......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr ........., cont curent nr ........., cod CAEN pentru finanţare ........., reprezentată legal prin ........., având funcţia de ........., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.

    ART. 1.
    Obiectul acordului
        Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION implementată de către F.R.C., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2022.

    ART. 2.
    Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ......... lei, acordat pe o perioadă de .........
        sau

    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de lei, acordat(ă) pe o perioadă de .........


    ART. 3.
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei 2022/C131/01 Cadru temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi a O.U.G. nr. 99/2022, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 500.000 euro pe întreprindere în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ......... lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ......... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ......... lei;
    – dobândă*), în valoare de maximum ......... lei.
        *) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.


    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 12 luni de la acordarea creditului).
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (M.F.) lunar, în contul F.R.C., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.R.C., virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi 31 ianuarie 2024 (inclusiv).

    ART. 4.
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.R.C., administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.R.C., are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru, conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3.2 alin.(2) şi (3) din Convenţia de garantare şi plata;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    c) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5.
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6.
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7.
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8.
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 ianuarie 2024 (inclusiv), poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comision, dobândă). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9.
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.R.C., de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.R.C., în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.R.C., solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10.
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11.
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12.
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13.
    Dispoziţii
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.R.C., ce nu poate fi ulterioară datei de 31 decembrie 2022.

    ART. 14.
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 99/2022 şi cu prevederile Procedurii de implementare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .............
        F.R.C. S.A.
        ...............
        Finanţator,
        ...............
        Beneficiar,
        ...............

    ANEXA 8

    la convenţie
                                 CONTRACT DE GARANTARE
                            Nr ......... din data de .......
    Încheiat, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, , denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2022, şi în baza Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr ......./2022 între:
    1. Fondul Român de Contragarantare, împuternicit conform O.U.G. nr. 99/2022, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Andrei Mureşanu nr. 16, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/703/2010, cod unic de înregistrare 26308846, cont bancar ......., reprezentat de ......., în calitate de ......., denumit în continuare F.R.C.
    2. Instituţia de credit ......., cu sediul social în localitatea ......., str. ....... nr ......., bl ...., sc ..., et .... , ap ...., judeţul/sectorul ......., înregistrată la registrul comerţului cu nr. J ......./......., şi în Registrul bancar cu nr ......., cod unic de înregistrare ......., reprezentată prin dl/dna ......., în calitate de ......., cont nr ......., deschis la ......., denumită în continuare Finanţator,
        şi

    3. Beneficiarul, cu sediul social în localitatea ......., str ....... nr ...., bl ...., sc. ..., et ..., ap ...., judeţul/sectorul ......., telefon ......., fax ......., e-mail ......., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ....... J......./......./....... , cod unic de înregistrare ......., reprezentat prin dl/dna ......., în calitate de ......., şi prin dl/dna ......., în calitate de ......., cont nr ......., deschis la ......., denumit în continuare Beneficiar, în următoarele condiţii

    CAP. I.
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-up-uri sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
    b) Credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit.
    c) Garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.R.C., pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului.
    d) Procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală.
    e) Riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.
    f) Valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit.
    g) Comision de risc suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, în limita maximă prevăzută de paragraful 47 lit. b) din Cadrul temporar Ucraina. Comisionul de risc se regularizează la scadenta finala a creditului, sau după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F.,în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioada de derulare a garanţiei, sau după caz, până la data înregistrării cererii de plata prin plata diferenţei de către beneficiar către M.F., respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.R.C., dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
    h) Comision de administrare - suma cuvenită F.R.C., pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
        Comisionul de administrare se calculează de către F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.R.C., dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

    i) Soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.


    CAP. II.
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.R.C. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de ....... lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii se acordă prin Contractul de credit nr ....... din data de ....... pe termen de ....... luni, cu scadenţă la data de ....... şi cu o perioadă de graţie ....... (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului.
    (5) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene.
    (6) Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pot fi utilizate pentru activităţile care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de ....... lei, reprezentând ....... % din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit, conform prevederilor art. 13 alin. (1) şi (3) din Procedura de implementare.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3.1. lit. e) din Convenţia de garantare şi plata, în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
        În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III.
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
    Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 3.2
    Comision de administrare = (valoarea* 1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. IV.
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3.2. alin. (3) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor;
    c) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.R.C, la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit F.R.C., la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    f) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    g) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. g), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1. din Convenţia de garantare şi plata;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 9 alin. (5), din anexa la O.U.G. 99/2022;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pe o perioadă de maximum 36 de luni;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION pe o perioadă de maximum 72 de luni;
    g) să transmită F.R.C., două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare; Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.R.C,, în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 9.1 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.R.C., în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 1.4., 1.5 şi 1.6 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    m) să asigure o perioadă de graţie de maximum 18 luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.R.C.;
    o) să solicite F.R.C. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022 şi la art. 13 alin. (1) şi (3) din Procedura de implementare, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    p) să solicite F.R.C, emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.R.C., emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    r) să solicite F.R.C. emiterea acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    s) să notifice F.R.C. de îndată ce a luat cunoştinţă despre situaţiile privind declanşarea procedurii de insolvenţă, lichidare judiciara sau faliment a beneficiarului.


    ART. 4.3
        F.R.C., se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 99/2022, ale Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr ........../2022, ale Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1. alin (1), în condiţiile asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin (3) şi a respectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3. alin. (5) şi (6) şi art. 7.8. alin. (1) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plata şi prevăzute la art. 9.1. alin. (1), şi/sau nerespectării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin. (3) şi a respectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3. alin. (5) şi (6) şi art. 7.8. alin. (1) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii sau în cazul în care comunicarea înscrisului nu a fost posibilă aceasta se realizează prin publicitate, conform prevederilor art. 6.2 alin. (8) şi (9);
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.R.C., dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.R.C. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să se calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Comisionul de risc se calculează de către F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi după caz , până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F. ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către FRC, dacă este cazul.
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.R.C., de către beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau restituirea către M.F. efectuată de către F.R.C. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat în contul de cheltuieli bugetare din care a fost efectuată plata iniţial, dacă restituirea se realizează în acelaşi an bugetar, respectiv potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar , cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    r) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, după caz, şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator


    CAP. V.
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea Finanţatorului, precum şi a statului român, prin M.F., în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului);
    c) alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.R.C. mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
        Sunt exceptate biletul la ordin, fidejusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare se efectuează de către Finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.
        Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plata a garanţiei de către Finanţator la F.R.C. şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei.
        Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION.
        Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale, Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.R.C.

    (4) În cazul în care se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
        În cazul primirii de către instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.R.C., în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.R.C.

    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.R.C., la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    CAP. VI.
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
        În cazul în care Beneficiarul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.R.C., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.R.C., ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.R.C., aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.R.C., aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 9.2. alin. (2) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor.
    (3) F.R.C., respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 9.2. alin. (4) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.R.C., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.R.C., va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.R.C, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.R.C., de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.R.C, a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.R.C, dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (6), F.R.C., întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (6).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.R.C., şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (8) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.R.C., organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII.
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1.
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII.
    Litigii
    ART. 8.1.
        Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX.
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1.
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.R.C.

    ART. 9.2.
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.R.C., în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.R.C., a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
     Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ........, sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 99/2022.

    ART. 9.6
        În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, .............., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.R.C.
        *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.

        F.R.C. S.A.
        ..............
        Finanţator,
        ..............
        Beneficiar,
        ..............

    ANEXA 9

        la convenţie
        SOLICITARE DE RENUNŢARE
        la garanţia acordată în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        Finanţatorul, prin ........, cu sediul în localitatea ........, str. ........ nr ...., judeţul/sectorul ........, înmatriculat la registrul comerţului cu nr ........, cod unic de înregistrare ........, telefon ........, fax ........, e-mail ........, reprezentat de ........, în calitate de ........, şi de ........, în calitate de ........, solicită FRC renunţarea la garanţia acordată în baza contractului de garantare nr ........ pentru beneficiarul ........, CUI ........, înregistrat la registrul comerţului ........, întrucât beneficiarul nu a semnat contractul de garantare şi acordul de finanţare.
        Ataşăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum şi pe cele ale acordului de finanţare.
        Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........, funcţia ........, tel ........, e-mail ........
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        .....................

    ANEXA 10

        la convenţie
        SOLICITARE DE RADIERE*1)
    a ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
    în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        *1) Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr ......../........,
    1. Finanţatorul ........, prin Sucursala/Agenţia ........, cu sediul în localitatea ........, str ........ nr ........, judeţul/sectorul ........, înmatriculat la registrul comerţului cu nr ........, cod unic de înregistrare ........, telefon ........, fax ........, e-mail ........, reprezentat de ........, în calitate de ........, şi de ........, în calitate de ........, solicită F.R.C., acordul pentru radierea ipotecii legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 11 alin. (4) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ......../........, încheiat cu
    Beneficiarul ........, înregistrat la registrul comerţului cu nr. J ......../......../........, cod unic de înregistrare, ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat neutilizării creditului garantat.

    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.R.C.: str ........ nr ........, bl ....., sc ..., et ..., ap ..., localitatea ........ judeţul/sectorul ........
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.R.C.
        ........................
        ........................

    4. Data rambursării integrale a creditului garantat:
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ........ lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F., proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    7. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........, funcţia ........, tel ........, e-mail ........
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ........

    ANEXA 11

        la convenţie
        ACORD*1)
    privind radierea ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
    în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
        *1) Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere
        Către
        Finanţator: .......
        Beneficiar .......
        Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.R.C.,: str ....... nr ......., bl ..., sc ..., et ..., ap ..., localitate ....... judeţ/sector .......
        sau

        Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.R.C.
        .....................
        .....................

     Având în vedere Adresa dumneavoastră nr ......./....... înregistrată la F.R.C., cu nr. ......., în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION, vă transmitem acordul F.R.C., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr .......,
        Beneficiar ....... înregistrat la registrul comerţului cu nr. J ......./......./......., cod unic de înregistrare ......., deoarece creditul acordat de Finanţator prin Programul IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.
        Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru F.R.C., şi unul pentru Finanţator.
        F.R.C.,
        Persoane autorizate,
        .......

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016