Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE EVALUARE din 28 februarie 2017  a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE EVALUARE din 28 februarie 2017 a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 174 din 9 martie 2017
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 12 din 28 februarie 2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 9 martie 2017.
──────────
     În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare, acordarea de finanţări nerambursabile se face pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP).
     Procedura de evaluare, selectare şi aprobare a programelor, proiectelor sau acţiunilor, precum şi derularea şi utilizarea fondurilor alocate vor respecta principiile liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal, definite potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Constituirea şi funcţionarea Comisiei de evaluare
     Membrii Comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.
     Comisia de evaluare este alcătuită din 5 membri cu drept de vot şi 2 membri supleanţi.
     La şedinţele Comisiei de evaluare vor participa, fără drept de vot, reprezentanţi ai compartimentelor juridic şi financiar, responsabilul de proiect şi un membru al Secretariatului tehnic. La lucrările Comisiei de evaluare pot participa în calitate de observatori, în vederea asigurării transparenţei decizionale, membri ai comisiilor de specialitate de la Senat sau Camera Deputaţilor.
     În cazul în care se evaluează gestionat de către unul dintre membrii Comisiei de evaluare, membrul aflat în incompatibilitate va fi înlocuit cu un membru supleant.
     Pe lângă Comisia de evaluare funcţionează Secretariatul tehnic, alcătuit din 3 persoane. Secretariatul tehnic gestionează activitatea comisiei între şedinţe. De asemenea, Secretariatul tehnic asigură informarea, la cererea beneficiarilor, cu privire la sesiunea de finanţare, procedura de depunere a cererilor, programele de finanţare etc.
     După înregistrarea cererilor de finanţare depuse la MpRP, acestea sunt redirecţionate către Secretariatul tehnic, care le centralizează şi le înaintează responsabililor de proiect conform procedurii de repartiţie.
     Ulterior analizării îndeplinirii condiţiilor de conformitate şi de eligibilitate, cererile de finanţare sunt predate de către responsabilii de proiect Secretariatului tehnic, în vederea evaluării acestora de către Comisia de evaluare.
     Secretariatul tehnic asigură pregătirea lucrărilor Comisiei de evaluare şi, de comun acord cu membrii acesteia, stabileşte data şi ora şedinţei.
     Comisia de evaluare se întruneşte la sediul MpRP o dată la 2 luni sau de câte ori este nevoie. Fiecare membru al Comisiei de evaluare va semna la începerea activităţii în comisie o declaraţie de imparţialitate.
     Membrii Comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de solicitanţi individual şi/sau în şedinţe comune.

    II. Atribuţiile Comisiei de evaluare şi ale Secretariatului tehnic
     Evaluarea se realizează în cadrul unor sesiuni de evaluare, fiind avute în vedere proiectele depuse până la acel moment.
     Şedinţele Comisiei de evaluare sunt conduse de preşedintele comisiei.
     Comisia de evaluare analizează fiecare proiect, inclusiv proiectele iniţiate de către MpRP, ţinând cont de criteriile generale stabilite de prevederile legale referitoare la regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, de modul de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, precum şi de prezentul regulament. Evaluarea proiectelor de către Comisia de evaluare se va realiza în ordine cronologică şi, totodată, în ordinea perioadei de derulare a acţiunilor. Astfel, se va avea în vedere numărul de înregistrare pe care proiectul îl primeşte la momentul transmiterii/depunerii la registratura MpRP, cu excepţia celor ale căror activităţi au loc într-un termen scurt, care vor fi evaluate cu prioritate.
     Fiecare membru al Comisiei de evaluare va întocmi o fişă de punctaj, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
     Ulterior evaluării se va completa fişa de proiect, conţinând următoarele:
    - punctajele obţinute de la fiecare membru al Comisiei de evaluare;
    – data la care s-a evaluat proiectul;
    – punctajul final reprezentând media punctajelor membrilor Comisiei de evaluare.

     Deciziile, propunerile şi concluziile Comisiei de evaluare, precum şi fişa de punctaj întocmită pentru fiecare proiect se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, redactat, datat şi înregistrat de către reprezentantul Secretariatului tehnic. La solicitarea membrilor Comisiei de evaluare pot fi consemnate în procesul-verbal opinii, propuneri, puncte de vedere etc.
     Comisia de evaluare analizează fiecare proiect, inclusiv proiectele iniţiate de către MpRP, ţinând cont de criteriile generale privind acordarea finanţărilor nerambursabile, precum şi de criteriile specifice fiecărui program de finanţare, astfel cum acestea sunt prevăzute mai jos.
     Formularul de evaluare se structurează în:
    1. criteriu eliminator ELIGIBIL/NEELIGIBIL;
    2. criterii referitoare la solicitant - 20 de puncte;
    3. criterii referitoare la proiect - 72 de puncte;
    4. criterii specifice programului de finanţare - 8 puncte.


┌──────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Criteriu eliminator │Eligibil/ │
│crt. │ │Neeligibil│
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│1. │Eligibilitate │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Încadrarea │ │
│ │proiectului în Legea│ │
│ │nr. 321/2006, cu │ │
│ │modificările │ │
│ │ulterioare, Legea │ │
│ │nr. 299/2007 privind│ │
│ │sprijinul acordat │ │
│ │românilor de │ │
│1.1. │pretutindeni, │DA/NU │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, │ │
│ │Programul de │ │
│ │guvernare 2017-2020 │ │
│ │şi Strategia privind│ │
│ │relaţia cu românii │ │
│ │de pretutindeni │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Criteriu │Punctaj │
│ │ │maxim │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Capacitatea │ │
│2. │organizatorică şi │20 │
│ │funcţională a │ │
│ │solicitantului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Experienţa în │ │
│2.1. │derularea │4 │
│ │proiectelor │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Calitatea │ │
│2.2. │activităţilor │4 │
│ │organizate │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Calificarea │ │
│ │membrilor echipei şi│ │
│2.3. │capacitatea de │3 │
│ │implementare a │ │
│ │proiectelor │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Colaborările şi │ │
│ │parteneriatele cu │ │
│ │alţi finanţatori, │ │
│2.4. │autorităţi publice, │3 │
│ │organizaţii │ │
│ │guvernamentale sau │ │
│ │neguvernamentale │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Asigurarea │ │
│2.5. │continuităţii │3 │
│ │proiectelor │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Existenţa unor surse│ │
│2.6. │de finanţare proprii│3 │
│ │sau atrase de │ │
│ │solicitant │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│3. │Criterii referitoare│72 │
│ │la proiect │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Asocierea şi │ │
│ │contribuţia mai │ │
│3.1. │multor organizaţii │4 │
│ │în vederea │ │
│ │implementării │ │
│ │proiectului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Relevanţa şi │ │
│ │impactul proiectului│ │
│ │pentru obiectivele │ │
│3.2. │programelor MpRP şi │4 │
│ │pentru grupul-ţintă │ │
│ │şi beneficiarii │ │
│ │direcţi │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Caracterul novator, │ │
│ │faptul că aduce idei│ │
│ │şi metode noi în │ │
│3.3. │domeniul susţinerii │4 │
│ │activităţilor │ │
│ │destinate românilor │ │
│ │de pretutindeni │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│3.4. │Obiective clar │4 │
│ │definite şi realiste│ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Concordanţă între │ │
│ │obiective, │ │
│3.5. │activităţi şi │4 │
│ │rezultatele │ │
│ │aşteptate │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Definirea clară a │ │
│3.6. │etapelor de │4 │
│ │realizare a │ │
│ │proiectului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Eficienţa dintre │ │
│3.7. │costuri şi │4 │
│ │activităţi │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Planificarea │ │
│3.8. │coerentă a │4 │
│ │activităţilor │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Definirea clară a │ │
│ │grupului-ţintă şi a │ │
│ │beneficiarilor, │ │
│ │ţinând cont de │ │
│ │numărul, │ │
│ │diversitatea, │ │
│3.9. │distribuţia │ │
│ │geografică şi gradul│ │
│ │de implicare a │ │
│ │beneficiarilor │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │3.9.1. Numărul │2 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │3.9.2. Diversitatea │2 │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │3.9.3. Distribuţia │2 │
│ │geografică │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Alocarea │ │
│3.10. │corespunzătoare a │4 │
│ │resurselor │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Estimarea realistă a│ │
│ │bugetului în │ │
│3.11. │concordanţă cu │4 │
│ │activităţile │ │
│ │planificate │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│3.12. │Parteneriatele din │4 │
│ │cadrul proiectului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Promovarea │ │
│3.13. │activităţilor din │4 │
│ │cadrul proiectului │ │
│ │în mass-media │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Impactul şi │ │
│ │multiplicarea │ │
│3.14. │rezultatelor │4 │
│ │scontate asupra │ │
│ │grupului-ţintă şi a │ │
│ │beneficiarilor │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│3.15. │Monitorizarea şi │4 │
│ │evaluarea │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Durabilitatea, în ce│ │
│ │măsură activităţile │ │
│3.16. │proiectului vor │4 │
│ │putea fi continuate │ │
│ │şi după încheierea │ │
│ │finanţării │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │
│ │imaginii României în│ │
│ │statul în care se │ │
│ │desfăşoară proiectul│ │
│3.17. │şi a imaginii │3 │
│ │comunităţii │ │
│ │româneşti din statul│ │
│ │de reşedinţă/ │ │
│ │cetăţenie │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Relevanţa pentru │ │
│ │consolidarea │ │
│ │legăturilor dintre │ │
│ │comunităţile │ │
│ │româneşti din afara │ │
│3.18. │graniţelor şi statul│3 │
│ │român, coagularea, │ │
│ │dinamizarea mediului│ │
│ │asociativ românesc │ │
│ │ca urmare a │ │
│ │implementării │ │
│ │proiectului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Criterii specifice │ │
│ │programelor de │8 │
│ │finanţare │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Program pentru │ │
│ │păstrarea, │ │
│ │dezvoltarea şi │ │
│4.1. │afirmarea │8 │
│ │identităţii │ │
│ │româneşti - │ │
│ │CULTURĂ │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Păstrarea şi │ │
│ │afirmarea │ │
│4.1.1.│identităţii │2 │
│ │culturale a │ │
│ │românilor de │ │
│ │pretutindeni │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Promovarea valorilor│ │
│ │culturale şi │ │
│ │spirituale româneşti│ │
│4.1.2.│la nivelul opiniei │2 │
│ │publice din statele │ │
│ │de reşedinţă/ │ │
│ │domiciliu │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Susţinerea │ │
│4.1.3.│tradiţiilor şi │2 │
│ │obiceiurilor locale │ │
│ │româneşti │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Identificarea mai │ │
│4.1.4.│bună şi promovarea │2 │
│ │elitelor româneşti │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Program pentru │ │
│ │păstrarea, │ │
│4.2. │dezvoltarea şi │8 │
│ │afirmarea │ │
│ │identităţii │ │
│ │româneşti - EDUCAŢIE│ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Păstrarea şi │ │
│ │afirmarea │ │
│4.2.1.│identităţii │2 │
│ │lingvistice a │ │
│ │românilor de │ │
│ │pretutindeni │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Transmiterea │ │
│ │elementelor de │ │
│ │limbă, cultură şi │ │
│4.2.2.│civilizaţie │2 │
│ │românească la noile │ │
│ │generaţii de români │ │
│ │de pretutindeni │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea gradului │ │
│ │de conştientizare a │ │
│4.2.3.│apartenenţei la │2 │
│ │identitatea │ │
│ │românească │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Stimularea │ │
│4.2.4.│interesului pentru │2 │
│ │studii aprofundate │ │
│ │în limba română │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Criterii specifice │ │
│ │programelor de │8 │
│ │finanţare │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Program pentru │ │
│ │păstrarea, │ │
│ │dezvoltarea şi │ │
│4.3. │afirmarea │8 │
│ │identităţii │ │
│ │româneşti - │ │
│ │SPIRITUALITATE ŞI │ │
│ │TRADIŢIE │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Păstrarea, │ │
│ │exprimarea şi │ │
│ │dezvoltarea │ │
│4.3.1.│identităţii │2 │
│ │spirituale a │ │
│ │românilor de │ │
│ │pretutindeni │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Susţinerea │ │
│4.3.2.│tradiţiilor şi │2 │
│ │obiceiurilor │ │
│ │româneşti │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea gradului │ │
│4.3.3.│de coeziune şi │2 │
│ │solidaritate │ │
│ │comunitară │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Promovarea şi │ │
│4.3.4.│protejarea │2 │
│ │libertăţii │ │
│ │religioase │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Program pentru │ │
│ │păstrarea, │ │
│ │dezvoltarea şi │ │
│4.4. │afirmarea │8 │
│ │identităţii │ │
│ │româneşti - │ │
│ │MASS MEDIA │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Păstrarea şi │ │
│ │afirmarea │ │
│ │identităţii │ │
│4.4.1.│româneşti la nivelul│2 │
│ │opiniei publice din │ │
│ │statele de reşedinţă│ │
│ │/domiciliu │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Promovarea României │ │
│4.4.2.│şi a valorilor │2 │
│ │comunităţilor │ │
│ │româneşti │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Apărarea intereselor│ │
│4.4.3.│comunităţilor │2 │
│ │româneşti │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea gradului │ │
│ │de informare a │ │
│4.4.4.│comunităţilor │2 │
│ │româneşti cu privire│ │
│ │la realităţile din │ │
│ │ţară │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Program pentru │ │
│ │păstrarea, │ │
│ │dezvoltarea şi │ │
│4.5. │afirmarea │8 │
│ │identităţii │ │
│ │româneşti - │ │
│ │SOCIETATE CIVILĂ │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea gradului │ │
│ │de implicare civică │ │
│4.5.1.│în urma │2 │
│ │implementării │ │
│ │proiectului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea gradului │ │
│ │de solidaritate pe │ │
│ │care societatea │ │
│4.5.2.│civilă o generează │2 │
│ │în rândul │ │
│ │comunităţilor │ │
│ │româneşti │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Apărarea intereselor│ │
│4.5.3.│comunităţilor │2 │
│ │româneşti │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Dezvoltarea │ │
│4.5.4.│legăturilor cu │2 │
│ │mediul asociativ din│ │
│ │România │ │
└──────┴────────────────────┴──────────┘

     În total sunt 29 de criterii. Primul criteriu este eliminator, iar următoarele 28 sunt punctate fiecare cu o valoare cumulată de 100 de puncte.
     Punctajul pentru fiecare criteriu se acordă astfel:
    1. pentru punctaj maxim de 4 puncte:
    - nesatisfăcător - 0 puncte;
    – satisfăcător - 1 punct;
    – bine - 2 puncte;
    – foarte bine - 3 puncte;
    – excepţional - 4 puncte;

    2. pentru punctaj maxim de 3 puncte:
    - nesatisfăcător - 0 puncte;
    – satisfăcător - 1 punct;
    – bine - 2 puncte;
    – foarte bine - 3 puncte;

    3. pentru punctaj maxim de 2 puncte:
    - nesatisfăcător - 0 puncte;
    – satisfăcător - 1 punct;
    – bine, foarte bine - 2 puncte.


     Proiectele care obţin un punctaj de minimum 50 de puncte sunt prezentate de Comisia de evaluare spre analiză şi aprobare ordonatorului principal de credite.
     Nu vor fi evaluate proiectele propuse de persoane fizice autorizate sau persoane juridice care au conturile blocate, au încălcat clauzele unui contract de finanţare anterior, neîndeplinind obligaţia de a restitui fondurile primite, ori au prezentat declaraţii inexacte, de natură să influenţeze acordarea finanţării, precum şi orice acţiuni sau inacţiuni care îndeplinesc elementele constitutive ale infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri, astfel cum aceasta este prevăzută în Codul penal.
     Secretariatul tehnic participă la şedinţele Comisiei de evaluare, completează şi calculează punctajele acordate tuturor proiectelor evaluate.
     De asemenea, redactează, respectiv actualizează periodic lista cu proiectele care au fost declarate admise, cu cele care au fost respinse, precum şi cu cele care nu întrunesc criteriile de eligibilitate, asigurând publicarea acesteia pe site-ul MpRP.
     La finalizarea evaluării, Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, în baza fişei de punctaj centralizat care va fi supusă aprobării ordonatorului principal de credite.
     Procesul-verbal conţine propunerile de aprobare sau respingere a proiectelor şi anexele centralizatoare de punctaj, obţinut prin media punctajelor acordate individual de membrii Comisiei de evaluare.
     Acesta va fi însoţit de un memorandum intern.
     Promovarea documentaţiei în vederea încheierii contractului de finanţare, precum şi iniţierea memorandumului intern pentru aprobarea proiectelor se vor face numai după evaluarea şi selectarea proiectelor în cadrul Comisiei de evaluare şi după aprobarea acestora de către ordonatorul principal de credite al MpRP.
     Secretariatul tehnic asigură repartizarea cererilor de finanţare aferente proiectelor aprobate către responsabilii de proiecte.
     Secretariatul tehnic păstrează şi gestionează întreaga documentaţie legată de activitatea Comisiei de evaluare, precum şi arhiva comisiei, inclusiv dosarele proiectelor respinse şi neeligibile.

    III. Constituirea şi funcţionarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
     Comisia de soluţionare a contestaţiilor va funcţiona după regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare.
     Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi membrii supleanţi sunt numiţi prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.
     Rezultatele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi nu mai pot fi contestate.
     Proiectele care în urma soluţionării contestaţiei sunt declarate admise vor fi supuse aprobării ordonatorului principal de credite.

    ANEXA 1

    la procedură
     FIŞA
     de punctaj individual de evaluare
        Evaluator (nume/prenume): .......................... PUNCTAJ TOTAL ACORDAT: .........
        Nr. de înregistrare al proiectului: ................
        Titlul proiectului: ............................
        Solicitant: .............................
        Suma solicitată: ......................

┌──────┬────────────────┬──────────┬───────┐
│Nr. │Criteriu │Eligibil/ │ │
│crt. │eliminator │Neeligibil│ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│1. │Eligibilitate │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Încadrarea │ │ │
│ │proiectului în │ │ │
│ │Legea nr. 321/ │ │ │
│ │2006, cu │ │ │
│ │modificările │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │
│ │Legea nr. 299/ │ │ │
│ │2007, │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │
│1.1. │modificările şi │Da/Nu │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │
│ │Programul de │ │ │
│ │guvernare │ │ │
│ │2017-2020 şi │ │ │
│ │Strategia │ │ │
│ │privind relaţia │ │ │
│ │cu românii de │ │ │
│ │pretutindeni │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Criteriu │Punctaj │Punctaj│
│ │ │maxim │acordat│
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Capacitatea │ │ │
│2. │organizatorică │20 │ │
│ │şi funcţională a│ │ │
│ │solicitantului │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Experienţa în │ │ │
│2.1. │derularea │4 │ │
│ │proiectelor │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Calitatea │ │ │
│2.2. │activităţilor │4 │ │
│ │organizate │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Calificarea │ │ │
│ │membrilor │ │ │
│2.3. │echipei şi │3 │ │
│ │capacitatea de │ │ │
│ │implementare a │ │ │
│ │proiectelor │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Colaborările şi │ │ │
│ │parteneriatele │ │ │
│ │cu alţi │ │ │
│ │finanţatori, │ │ │
│2.4. │autorităţi │3 │ │
│ │publice, │ │ │
│ │organizaţii │ │ │
│ │guvernamentale │ │ │
│ │sau │ │ │
│ │neguvernamentale│ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Asigurarea │ │ │
│2.5. │continuităţii │3 │ │
│ │proiectelor │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Existenţa unor │ │ │
│ │surse de │ │ │
│2.6. │finanţare │3 │ │
│ │proprii sau │ │ │
│ │atrase de │ │ │
│ │solicitant │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │TOTAL (2) │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Criterii │ │ │
│3. │referitoare la │72 │ │
│ │proiect │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Asocierea şi │ │ │
│ │contribuţia mai │ │ │
│ │multor │ │ │
│3.1. │organizaţii în │4 │ │
│ │vederea │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Relevanţa şi │ │ │
│ │impactul │ │ │
│ │proiectului │ │ │
│ │pentru │ │ │
│3.2. │obiectivele │4 │ │
│ │programelor MpRP│ │ │
│ │şi pentru │ │ │
│ │grupul-ţintă şi │ │ │
│ │beneficiarii │ │ │
│ │direcţi │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Caracterul │ │ │
│ │novator, faptul │ │ │
│ │că aduce idei şi│ │ │
│ │metode noi în │ │ │
│3.3. │domeniul │4 │ │
│ │susţinerii │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │destinate │ │ │
│ │românilor de │ │ │
│ │pretutindeni │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Obiective clar │ │ │
│3.4. │definite şi │4 │ │
│ │realiste │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Concordanţă │ │ │
│ │între obiective,│ │ │
│3.5. │activităţi şi │4 │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │aşteptate │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Definirea clară │ │ │
│3.6. │a etapelor de │4 │ │
│ │realizare a │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Eficienţa dintre│ │ │
│3.7. │costuri şi │4 │ │
│ │activităţi │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Planificarea │ │ │
│3.8. │coerentă a │4 │ │
│ │activităţilor │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Definirea clară │ │ │
│ │a grupului-ţintă│ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │beneficiarilor, │ │ │
│ │ţinând cont de │ │ │
│3.9. │numărul, │ │ │
│ │diversitatea, │ │ │
│ │distribuţia │ │ │
│ │geografică şi │ │ │
│ │gradul de │ │ │
│ │implicare al │ │ │
│ │beneficiarilor: │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│3.9.1.│Numărul │2 │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│3.9.2.│Diversitatea │2 │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│3.9.3.│Distribuţia │2 │ │
│ │geografică │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Alocarea │ │ │
│3.10. │corespunzătoare │4 │ │
│ │a resurselor │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Estimarea │ │ │
│ │realistă a │ │ │
│3.11. │bugetului în │4 │ │
│ │concordanţă cu │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │planificate │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Parteneriatele │ │ │
│3.12. │din cadrul │4 │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Promovarea │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│3.13. │din cadrul │4 │ │
│ │proiectului în │ │ │
│ │mass-media │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Impactul şi │ │ │
│ │multiplicarea │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │
│3.14. │scontate asupra │4 │ │
│ │grupului-ţintă │ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│3.15. │Monitorizarea şi│4 │ │
│ │evaluarea │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Durabilitatea, │ │ │
│ │în ce măsură │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │proiectului vor │ │ │
│3.16. │putea fi │4 │ │
│ │continuate │ │ │
│ │şi după │ │ │
│ │încheierea │ │ │
│ │finanţării │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │
│ │imaginii │ │ │
│ │României în │ │ │
│ │statul în care │ │ │
│ │se desfăşoară │ │ │
│3.17. │proiectul şi a │3 │ │
│ │imaginii │ │ │
│ │comunităţii │ │ │
│ │româneşti din │ │ │
│ │statul de │ │ │
│ │reşedinţă/ │ │ │
│ │cetăţenie │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Relevanţa pentru│ │ │
│ │consolidarea │ │ │
│ │legăturilor │ │ │
│ │dintre │ │ │
│ │comunităţile │ │ │
│ │româneşti din │ │ │
│ │afara graniţelor│ │ │
│3.18. │şi statul român,│3 │ │
│ │coagularea, │ │ │
│ │dinamizarea │ │ │
│ │mediului │ │ │
│ │asociativ │ │ │
│ │românesc ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────┼───────┤
│ │TOTAL (3) │ │ │
└──────┴────────────────┴──────────┴───────┘


┌──────┬──────────────────────────┬───┬┐
│ │Criterii specifice │8 ││
│ │programelor de finanţare │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Program pentru păstrarea, │ ││
│4.1. │dezvoltarea şi afirmarea │8 ││
│ │identităţii româneşti - │ ││
│ │CULTURĂ │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Păstrarea şi afirmarea │ ││
│4.1.1.│identităţii culturale a │2 ││
│ │românilor de pretutindeni │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Promovarea valorilor │ ││
│ │culturale şi spirituale │ ││
│4.1.2.│româneşti la nivelul │2 ││
│ │opiniei publice din │ ││
│ │statele de reşedinţă/ │ ││
│ │domiciliu │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Susţinerea tradiţiilor şi │ ││
│4.1.3.│obiceiurilor locale │2 ││
│ │româneşti │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Identificarea mai bună şi │ ││
│4.1.4.│promovarea elitelor │2 ││
│ │româneşti │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Program pentru păstrarea, │ ││
│4.2. │dezvoltarea şi afirmarea │8 ││
│ │identităţii româneşti - │ ││
│ │EDUCAŢIE │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Păstrarea şi afirmarea │ ││
│4.2.1.│identităţii lingvistice a │2 ││
│ │românilor de pretutindeni │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Transmiterea elementelor │ ││
│ │de limbă, cultură şi │ ││
│4.2.2.│civilizaţie românească │2 ││
│ │noilor generaţii de români│ ││
│ │de pretutindeni │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Creşterea gradului de │ ││
│4.2.3.│conştientizare a │2 ││
│ │apartenenţei la │ ││
│ │identitatea românească │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Stimularea interesului │ ││
│4.2.4.│pentru studii aprofundate │2 ││
│ │în limba română │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Program pentru păstrarea, │ ││
│4.3. │dezvoltarea şi afirmarea │8 ││
│ │identităţii româneşti - │ ││
│ │SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢIE│ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Păstrarea, exprimarea şi │ ││
│4.3.1.│dezvoltarea identităţii │2 ││
│ │spirituale a românilor de │ ││
│ │pretutindeni │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│4.3.2.│Susţinerea tradiţiilor şi │2 ││
│ │obiceiurilor româneşti │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Creşterea gradului de │ ││
│4.3.3.│coeziune şi solidaritate │2 ││
│ │comunitară │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│4.3.4.│Promovarea şi protejarea │2 ││
│ │libertăţii religioase │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Program pentru păstrarea, │ ││
│4.4. │dezvoltarea şi afirmarea │8 ││
│ │identităţii româneşti - │ ││
│ │MASS-MEDIA │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Păstrarea şi afirmarea │ ││
│ │identităţii româneşti, la │ ││
│4.4.1.│nivelul opiniei publice │2 ││
│ │din statele de reşedinţă/ │ ││
│ │domiciliu │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Promovarea României şi a │ ││
│4.4.2.│valorilor comunităţilor │2 ││
│ │româneşti │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│4.4.3.│Apărarea intereselor │2 ││
│ │comunităţilor româneşti │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Creşterea gradului de │ ││
│4.4.4.│informare a comunităţilor │2 ││
│ │româneşti cu privire la │ ││
│ │realităţile din ţară │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Program pentru păstrarea, │ ││
│4.5. │dezvoltarea şi afirmarea │8 ││
│ │identităţii româneşti - │ ││
│ │SOCIETATE CIVILĂ │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Creşterea gradului de │ ││
│4.5.1.│implicare civică drept │2 ││
│ │urmare a implementării │ ││
│ │proiectului │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Creşterea gradului de │ ││
│ │solidaritate pe care │ ││
│4.5.2.│societatea civilă o │2 ││
│ │generează în rândul │ ││
│ │comunităţilor româneşti │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│4.5.3.│Apărarea intereselor │2 ││
│ │comunităţilor româneşti │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │Dezvoltarea legăturilor cu│ ││
│4.5.4.│mediul asociativ din │2 ││
│ │România │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │TOTAL (4) │ ││
├──────┼──────────────────────────┼───┼┤
│ │TOTAL GENERAL │100││
└──────┴──────────────────────────┴───┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Recomandări ││
│(dacă este cazul) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    ANEXA 2

    la procedură
     Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
     Nr. .................
     Aprob
     Ordonator principal de credite
     PROCES-VERBAL
     al Comisiei de evaluare a programelor,
     proiectelor sau acţiunilor pentru anul 2017
     Comisia de evaluare a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru anul 2017, întrunită în data de ....................... la sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a analizat şi propune spre aprobare următoarele proiecte:

┌────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────┬────┐
│ │ │ │ │Punctaj │ │ │
│Nr. │Titlul │Nr. de │Beneficiar│întrunit│Anexa│Suma│
│crt.│proiectului│înregistrare│ │conform │nr. │ │
│ │ │ │ │anexei │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────┴────┘


     Comisia de evaluare a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru anul 2017, întrunită în data de ....................... la sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a analizat şi propune spre respingere următoarele proiecte:

┌────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────┬────┐
│ │ │ │ │Punctaj │ │ │
│Nr. │Titlul │Nr. de │Beneficiar│întrunit│Anexa│Suma│
│crt.│proiectului│înregistrare│ │conform │nr. │ │
│ │ │ │ │anexei │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────┴────┘


     Comisia de evaluare:
     Data ......................
    1. Preşedinte (nume/prenume/semnătura) ........................
    2. Membru (nume/prenume/semnătura) ........................
    3. Membru (nume/prenume/semnătura) ........................
    4. Membru (nume/prenume/semnătura) ........................
    5. Membru (nume/prenume/semnătura) ........................
    6. Membru supleant (nume/prenume/semnătura) ........................
    7. Membru supleant (nume/prenume/semnătura) ........................
        Secretariat tehnic:
    1. (nume/prenume/semnătura) ........................
    2. (nume/prenume/semnătura) ........................
    3. (nume/prenume/semnătura ........................

    ANEXA 1

    la procesul-verbal
     CENTRALIZATOR PUNCTAJ
                                                PUNCTAJ TOTAL PROIECT: .........
        Nr. de înregistrare proiect: .........................
        Titlul proiectului: ..................................
        Solicitant: ..........................................
        Suma solicitată: .....................................

┌────┬─────────────────────┬──────────┬┐
│Nr. │Criteriu eliminator │Eligibil/ ││
│crt.│ │Neeligibil││
├────┼─────────────────────┼──────────┼┤
│1. │Eligibilitate │ ││
├────┼─────────────────────┼──────────┼┤
│ │Încadrarea │ ││
│ │proiectului în Legea │ ││
│ │nr. 321/2006, cu │ ││
│ │modificările │ ││
│ │ulterioare, Legea nr.│ ││
│ │299/2007, │ ││
│ │republicată, cu │ ││
│1.1.│modificările şi │Da/Nu ││
│ │completările │ ││
│ │ulterioare, Programul│ ││
│ │de guvernare │ ││
│ │2017-2020 şi │ ││
│ │Strategia privind │ ││
│ │relaţia cu românii de│ ││
│ │pretutindeni │ ││
└────┴─────────────────────┴──────────┴┘


┌──────┬────────────────┬───────┬────────┐
│ │Criteriu │Punctaj│Punctaj │
│ │ │maxim │calculat│
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Capacitatea │ │ │
│2. │organizatorică │20 │ │
│ │şi funcţională a│ │ │
│ │solicitantului │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Experienţa în │ │ │
│2.1. │derularea │4 │ │
│ │proiectelor │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Calitatea │ │ │
│2.2. │activităţilor │4 │ │
│ │organizate │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Calificarea │ │ │
│ │membrilor │ │ │
│2.3. │echipei şi │3 │ │
│ │capacitatea de │ │ │
│ │implementare a │ │ │
│ │proiectelor │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Colaborările şi │ │ │
│ │parteneriatele │ │ │
│ │cu alţi │ │ │
│ │finanţatori, │ │ │
│2.4. │autorităţi │3 │ │
│ │publice, │ │ │
│ │organizaţii │ │ │
│ │guvernamentale │ │ │
│ │sau │ │ │
│ │neguvernamentale│ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Asigurarea │ │ │
│2.5. │continuităţii │3 │ │
│ │proiectelor │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Existenţa unor │ │ │
│ │surse de │ │ │
│2.6. │finanţare │3 │ │
│ │proprii sau │ │ │
│ │atrase de │ │ │
│ │solicitant │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL (2) │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Criterii │ │ │
│3. │referitoare la │72 │ │
│ │proiect │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Asocierea şi │ │ │
│ │contribuţia mai │ │ │
│ │multor │ │ │
│3.1. │organizaţii în │4 │ │
│ │vederea │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Relevanţa şi │ │ │
│ │impactul │ │ │
│ │proiectului │ │ │
│ │pentru │ │ │
│3.2. │obiectivele │4 │ │
│ │programelor MRP │ │ │
│ │şi pentru │ │ │
│ │grupul-ţintă şi │ │ │
│ │beneficiarii │ │ │
│ │direcţi │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Caracterul │ │ │
│ │novator, faptul │ │ │
│ │că aduce idei şi│ │ │
│ │metode noi în │ │ │
│3.3. │domeniul │4 │ │
│ │susţinerii │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │destinate │ │ │
│ │românilor de │ │ │
│ │pretutindeni │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Obiective clar │ │ │
│3.4. │definite şi │4 │ │
│ │realiste │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Concordanţă │ │ │
│ │între obiective,│ │ │
│3.5. │activităţi şi │4 │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │aşteptate │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Definirea clară │ │ │
│3.6. │a etapelor de │4 │ │
│ │realizare a │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Eficienţa dintre│ │ │
│3.7. │costuri şi │4 │ │
│ │activităţi │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Planificarea │ │ │
│3.8. │coerentă a │4 │ │
│ │activităţilor │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Definirea clară │ │ │
│ │a grupului-ţintă│ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │beneficiarilor, │ │ │
│ │ţinând cont de │ │ │
│3.9. │numărul, │ │ │
│ │diversitatea, │ │ │
│ │distribuţia │ │ │
│ │geografică şi │ │ │
│ │gradul de │ │ │
│ │implicare al │ │ │
│ │beneficiarilor: │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│3.9.1.│Numărul; │2 │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│3.9.2.│Diversitatea; │2 │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│3.9.3.│Distribuţia │2 │ │
│ │geografică. │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Alocarea │ │ │
│3.10. │corespunzătoare │4 │ │
│ │a resurselor │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Estimarea │ │ │
│ │realistă a │ │ │
│3.11. │bugetului în │4 │ │
│ │concordanţă cu │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │planificate │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Parteneriatele │ │ │
│3.12. │din cadrul │4 │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Promovarea │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│3.13. │din cadrul │4 │ │
│ │proiectului în │ │ │
│ │mass-media │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Impactul şi │ │ │
│ │multiplicarea │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │
│3.14. │scontate asupra │4 │ │
│ │grupului ţintă │ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│3.15. │Monitorizarea şi│4 │ │
│ │evaluarea │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Durabilitatea, │ │ │
│ │în ce măsură │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │proiectului vor │ │ │
│3.16. │putea fi │4 │ │
│ │continuate │ │ │
│ │şi după │ │ │
│ │încheierea │ │ │
│ │finanţării │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │
│ │imaginii │ │ │
│ │României în │ │ │
│ │statul în care │ │ │
│ │se desfăşoară │ │ │
│3.17. │proiectul │3 │ │
│ │şi a imaginii │ │ │
│ │comunităţii │ │ │
│ │româneşti din │ │ │
│ │statul de │ │ │
│ │reşedinţă/ │ │ │
│ │cetăţenie │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Relevanţa pentru│ │ │
│ │consolidarea │ │ │
│ │legăturilor │ │ │
│ │între │ │ │
│ │comunităţile │ │ │
│ │româneşti din │ │ │
│ │afara graniţelor│ │ │
│3.18. │şi statul român,│3 │ │
│ │coagularea, │ │ │
│ │dinamizarea │ │ │
│ │mediului │ │ │
│ │asociativ │ │ │
│ │românesc ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL (3) │ │ │
└──────┴────────────────┴───────┴────────┘


┌──────┬────────────────────────────┬─┬┐
│ │Criterii specifice │8││
│ │programelor de finanţare │ ││
├──────┼────────────────────────────┼─┼┤
│ │Program pentru păstrarea, │ ││
│4.1. │dezvoltarea şi afirmarea │8││
│ │identităţii româneşti - │ ││
│ │CULTURĂ │ ││
├──────┼────────────────────────────┼─┼┤
│ │Păstrarea şi afirmarea │ ││
│4.1.1.│identităţii culturale a │2││
│ │românilor de pretutindeni │ ││
├──────┼────────────────────────────┼─┼┤
│ │Promovarea valorilor │ ││
│ │culturale şi spirituale │ ││
│4.1.2.│româneşti la nivelul opiniei│2││
│ │publice din statele de │ ││
│ │reşedinţă/domiciliu │ ││
├──────┼────────────────────────────┼─┼┤
│ │Susţinerea tradiţiilor şi │ ││
│4.1.3.│obiceiurilor locale │2││
│ │româneşti │ ││
├──────┼────────────────────────────┼─┼┤
│ │Identificarea mai bună şi │ ││
│4.1.4.│promovarea elitelor │2││
│ │româneşti │ ││
└──────┴────────────────────────────┴─┴┘


┌──────┬──────────────┬───────┬────────┐
│ │Criteriu │Punctaj│Punctaj │
│ │ │maxim │calculat│
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Program pentru│ │ │
│ │păstrarea, │ │ │
│ │dezvoltarea şi│ │ │
│4.2. │afirmarea │8 │ │
│ │identităţii │ │ │
│ │româneşti - │ │ │
│ │EDUCAŢIE │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Păstrarea şi │ │ │
│ │afirmarea │ │ │
│4.2.1.│identităţii │2 │ │
│ │lingvistice a │ │ │
│ │românilor de │ │ │
│ │pretutindeni │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Transmiterea │ │ │
│ │elementelor de│ │ │
│ │limbă, cultură│ │ │
│ │şi civilizaţie│ │ │
│4.2.2.│românească │2 │ │
│ │noilor │ │ │
│ │generaţii de │ │ │
│ │români de │ │ │
│ │pretutindeni │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Creşterea │ │ │
│ │gradului de │ │ │
│4.2.3.│conştientizare│2 │ │
│ │a apartenenţei│ │ │
│ │la identitatea│ │ │
│ │românească │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Stimularea │ │ │
│ │interesului │ │ │
│4.2.4.│pentru studii │2 │ │
│ │aprofundate în│ │ │
│ │limba română │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Program pentru│ │ │
│ │păstrarea, │ │ │
│ │dezvoltarea şi│ │ │
│4.3. │afirmarea │8 │ │
│ │identităţii │ │ │
│ │româneşti - │ │ │
│ │SPIRITUALITATE│ │ │
│ │ŞI TRADIŢIE │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Păstrarea, │ │ │
│ │exprimarea şi │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4.3.1.│identităţii │2 │ │
│ │spirituale a │ │ │
│ │românilor de │ │ │
│ │pretutindeni │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Susţinerea │ │ │
│4.3.2.│tradiţiilor şi│2 │ │
│ │obiceiurilor │ │ │
│ │româneşti │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Creşterea │ │ │
│ │gradului de │ │ │
│4.3.3.│coeziune şi │2 │ │
│ │solidaritate │ │ │
│ │comunitară │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Promovarea şi │ │ │
│4.3.4.│protejarea │2 │ │
│ │libertăţii │ │ │
│ │religioase │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Program pentru│ │ │
│ │păstrarea, │ │ │
│ │dezvoltarea şi│ │ │
│4.4. │afirmarea │8 │ │
│ │identităţii │ │ │
│ │româneşti - │ │ │
│ │MASS-MEDIA │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Păstrarea şi │ │ │
│ │afirmarea │ │ │
│ │identităţii │ │ │
│ │româneşti, la │ │ │
│4.4.1.│nivelul │2 │ │
│ │opiniei │ │ │
│ │publice din │ │ │
│ │statele de │ │ │
│ │reşedinţă/ │ │ │
│ │domiciliu │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Promovarea │ │ │
│ │României şi a │ │ │
│4.4.2.│valorilor │2 │ │
│ │comunităţilor │ │ │
│ │româneşti │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Apărarea │ │ │
│4.4.3.│intereselor │2 │ │
│ │comunităţilor │ │ │
│ │româneşti │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Creşterea │ │ │
│ │gradului de │ │ │
│ │informare a │ │ │
│4.4.4.│comunităţilor │2 │ │
│ │româneşti cu │ │ │
│ │privire la │ │ │
│ │realităţile │ │ │
│ │din ţară │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Program pentru│ │ │
│ │păstrarea, │ │ │
│ │dezvoltarea şi│ │ │
│4.5. │afirmarea │8 │ │
│ │identităţii │ │ │
│ │româneşti - │ │ │
│ │SOCIETATE │ │ │
│ │CIVILĂ │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Creşterea │ │ │
│ │gradului de │ │ │
│ │implicare │ │ │
│4.5.1.│civică drept │2 │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Creşterea │ │ │
│ │gradului de │ │ │
│ │solidaritate │ │ │
│ │pe care │ │ │
│4.5.2.│societatea │2 │ │
│ │civilă o │ │ │
│ │generează în │ │ │
│ │rândul │ │ │
│ │comunităţilor │ │ │
│ │româneşti │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Apărarea │ │ │
│4.5.3.│intereselor │2 │ │
│ │comunităţilor │ │ │
│ │româneşti │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │
│ │legăturilor cu│ │ │
│4.5.4.│mediul │2 │ │
│ │asociativ din │ │ │
│ │România │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL (4) │ │ │
├──────┼──────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL GENERAL │100 │ │
└──────┴──────────────┴───────┴────────┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Recomandări ││
│(dacă este cazul) ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Comisia de evaluare:
        Data ......................
    1. Preşedinte (nume/prenume/semnătura) .........................
    2. Membru (nume/prenume/semnătura) .........................
    3. Membru (nume/prenume/semnătura) .........................
    4. Membru (nume/prenume/semnătura) .........................
    5. Membru (nume/prenume/semnătura) .........................
    6. Membru supleant (nume/prenume/semnătura) .........................
    7. Membru supleant (nume/prenume/semnătura) .........................
        Secretariat tehnic:
    1. (nume/prenume/semnătura) .........................
    2. (nume/prenume/semnătura) .........................
    3. (nume/prenume/semnătura) .........................

     ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016