Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 30 septembrie 2020  de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 30 septembrie 2020 de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.990 din 30 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 911 din 7 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Procedura de depunere şi evaluare - analiza administrativă
    ART. 1
    Alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Înregistrarea cererilor de finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe site-ul său, în secţiunea dedicată.
    (2) Nu se mai pot înregistra cereri de finanţare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.

    ART. 3
    (1) În vederea obţinerii finanţării, solicitantul transmite formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, însoţit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, este prevăzută în anexa nr. 3.
    (2) Documentaţia este transmisă în format letric, într-un singur exemplar, la registratura generală a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, denumită în continuare Registratură, din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa cinematografie@mturism.ro.
    (3) Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat şi poştă electronică. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la Registratură.
    (4) Pe plic se menţionează „Proiecte în baza schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018“.
    (5) Se iau în considerare numai cererile de finanţare înregistrate la Registratură, începând cu data comunicată pe site.
    (6) Cererile de finanţare depuse la o altă adresă decât cea indicată sau înaintea datei comunicate se restituie solicitanţilor.

    ART. 4
    (1) Cererile de finanţare se analizează în ordinea înregistrării la Registratură şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, iar soluţionarea se face astfel:
    a) formularul „Cerere de finanţare“ prevăzut în anexa nr. 1 şi documentele prevăzute în anexa nr. 2 se depun la Registratură, conform art. 3 alin. (2) şi (3);
    b) în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor la Registratură, Secretariatul tehnic verifică existenţa punctuală a documentelor solicitate;
    c) în situaţia în care Secretariatul tehnic constată că dosarul este incomplet, solicită clarificări şi/sau completări, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, urmând ca solicitantul să depună documentele solicitate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la momentul înştiinţări;
    d) în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea la Registratură a documentelor suplimentare solicitate conform lit. c), Secretariatul tehnic verifică dacă acestea sunt complete;
    e) în situaţia în care Secretariatul tehnic constantă că dosarul de proiect este în continuare incomplet, în termen de 5 zile lucrătoare, întocmeşte o notă privind propunerea de respingere a cererii de finanţare, care, după aprobare de către conducerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se comunică solicitantului.

    (2) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri publică periodic pe site-ul său, în sesiunea dedicată, lista cererilor de finanţare depuse şi stadiul analizei acestora (în analiză s-a emis acord de finanţare, s-a emis scrisoare de respingere, după caz) în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.
    (3) În cazul în care în urma evaluării, pe parcursul exerciţiului financiar, se emit hotărâri de respingere a cererilor de finanţare sau solicitanţii comunică Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri renunţarea la finanţare şi astfel rămân disponibile credite de angajament şi bugetare, cererile de finanţare rămase în aşteptare, care au fost evaluate, dar nu au fost aprobate, deoarece ajutorul solicitat depăşea bugetul anual alocat, vor fi supuse aprobării în ordinea înregistrării la Registratură. Pentru cererile de finanţare aflate iniţial în aşteptare, termenele de analiză/soluţionare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a bugetului rămas disponibil.

    ART. 5
    Dosarele complete, verificate de către Secretariatul tehnic, se transmit către Comisia de Film în România, în termen de 3 zile lucrătoare, însoţite de o adresă şi de grila de verificare a documentelor prevăzute în anexa nr. 4.

    CAP. II
    Analiza şi evaluarea cererilor de finanţare de către Comisia de Film în România
    ART. 6
    (1) Evaluarea cererii de finanţare de către Comisia de Film în România cuprinde următoarele etape:
    1. etapa 1 - analiza conformităţii administrative - respectarea prevederilor legale a documentelor prevăzute în anexa nr. 2. Comisia de Film în România analizează cererea şi documentele justificative însoţite de adresa şi grila de verificare transmise de Secretariatul tehnic, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora de la secretariat. Această etapă include în principal:
    a) verificarea conformităţii formularului „Cerere de finanţare“ şi a documentaţiei anexate acestuia cu prevederile legale;
    b) în situaţia în care proiectul necesită clarificări, Comisia de Film în România solicită informaţii suplimentare şi completări beneficiarului, prin secretariat, urmând ca solicitantul să depună la Registratură documentele solicitate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la momentul înştiinţării;
    c) verificarea conformităţii documentelor transmise în urma solicitării de informaţii suplimentare, dacă este cazul;
    d) în urma primirii documentelor solicitate conform lit. b), în termen de 5 zile lucrătoare, Comisia de Film în România reanalizează şi evaluează dosarul;

    2. etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibităţii proiectului cinematografic, în conformitate cu Testul Cultural într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în urma finalizării etapei 1. Această etapă include în principal:
    a) în situaţia în care proiectul necesită clarificări, Comisia de Film în România solicită informaţii suplimentare şi completări beneficiarului, prin secretariat, urmând ca solicitantul să depună la Registratură documentele solicitate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la momentul înştiinţării;
    b) în urma primirii documentelor solicitate conform lit. a), în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţia acestora, Comisia de Film în România reanalizează şi evaluează dosarul.

    Secretariatul tehnic va comunica beneficiarului necesitatea completării/corectării documentelor anexate, însoţită de motivarea corespunzătoare. Comisia va putea reveni cu solicitare de clarificări, în măsura în care răspunsul primit nu este edificator sau/şi dacă ori de câte ori consideră necesare noi clarificări.

    (2) În situaţia în care dosarul este incomplet sau informaţiile şi documentele nu răspund criteriilor prevăzute legal, Comisia de Film în România hotărăşte că proiectul nu este eligibil. În acest caz, Comisia de Film în România emite o hotărâre de respingere motivată şi o transmite către Secretariatul tehnic.
    (3) În situaţia în care proiectul este declarat eligibil, Comisia de Film în România emite o hotărâre şi o transmite către Secretariatul tehnic, în vederea redactării acordului de finanţare.
    (4) Cererile de finanţare se selectează în ordinea în care documentaţia este completă şi cu condiţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Comisia de Film în România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:
    a) nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat;
    b) formularul „Cerere de finanţare“ nu este însoţit de documentele conforme cu prevederile legale, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    c) solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. 1 şi 2.


    ART. 8
    (1) În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film în România emite hotărâri, în conformitate cu procesul-verbal aferent şedinţei. Acestea sunt publicate pe site şi comunicate solicitanţilor, prin Secretariatul tehnic.
    (2) Hotărârile vor cuprinde:
    a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;
    b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere;
    c) valoarea şi procentul ajutorului de stat maxim aprobat.


    CAP. III
    Încheierea acordurilor de finanţare
    ART. 9
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea hotărârilor Comisiei de Film în România cu privire la proiectele evaluate şi declarate eligibile se semnează acordul de finanţare între autoritatea finanţatoare şi beneficiar.
    (2) Hotărârea privind emiterea acordului de finanţare sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film în România către Secretariatul tehnic.
    (3) Hotărârile menţionate la alin. (2) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Secretariatul comunică solicitantului rezultatul evaluării.
    (5) Acordurile pentru finanţare nu asigură beneficiarilor plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condiţiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu sunt transferabile.
    (7) Cererile de finanţare nesoluţionate până la data epuizării bugetului anual aprobat vor fi analizate şi evaluate prioritar, în prima sesiune a anului următor din bugetul anului respectiv aprobat conform legii, păstrând data înregistrării cererii de finanţare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 10
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Formularul „Cerere de finanţare“
    Sesiunea aferentă apelului de proiecte deschis la data:
    Solicitant: ......................
    Titlul proiectului: .........................
    Data înregistrării .......................... (Se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al solicitantului.)
    Numărul înregistrării ..................... (Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al solicitantului.)
    Cerere de finanţare
    Subscrisa, ..................................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna .............................., având calitatea de ........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de .................... la data de ............................, cu domiciliul în localitatea ..................., str. ........................ nr. .........., bl. ............, sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul ................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Prezentarea solicitantului
    1. Elemente de identificare ale solicitantului
    Denumirea solicitantului .....................................................................
    Data înregistrării solicitantului .......................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului sau alt oficiu cu competenţe similare din alte state ..................................
    Nr. de autorizaţie în Registrul cinematografiei (în cazul întreprinderilor române) ....................................................................
    Codul de identificare fiscală ...................................................
    Adresa ..........................., cod poştal.....................................
    Telefon .............................../fax ...........................................
    E-mail ...........................................................
    Forma juridică ...................................................
    Capitalul social ............................. (valută), deţinut de:
    [ ] persoane fizice: ...................................%;
    [ ] întreprinderi mici şi mijlocii^1:....................%;
    ^1 Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.

    [ ] întreprinderi mari^2: ...............................%.
    ^2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.

    Obiectul principal de activitate: activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, cod CAEN 5911

    2. Prezentarea situaţiei actuale a solicitantului
    Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi .................................
    – cifra de afaceri ................................
    – profit/pierdere .................................


    3. Calitatea solicitantului
    [ ] Producător
    [ ] Coproducător reprezentant
    Se vor menţiona toţi ceilalţi coproducători şi se va indica ţara de provenienţă a acestora.
    .............................................................................................


    [ ] Prestator de servicii
    Se va menţiona producătorul străin cu care are încheiat contract de prestări servicii şi se va indica ţara de provenienţă a acestuia.


    4. Deţinerea drepturilor asupra operei
    [ ] Deţin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. (Se ataşează actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor în copie şi tradus autorizat în limba română - de exemplu, contract de vânzare-cumpărare, contract de cesiune drepturi proprietate intelectuală etc.)
    [ ] Deţin o parte din drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. Se vor menţiona procentul şi modul de repartizare între coproducători. Se ataşează contractul de coproducţie în copie şi tradus autorizat în limba română, în care se menţionează procentul contribuţiei fiecărui coproducător în proiect şi procentul drepturilor deţinute în mod corespunzător.)
    [ ] Deţin un contract/precontract de prestări de servicii cu un producător străin deţinător al drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei. (Se ataşează copia contractului de prestări de servicii cu producătorul străin şi actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei de către producătorul străin/deal memo/MOA - în copie şi traduse autorizat în limba română.)


    II. Prezentarea proiectului pentru care se solicită ajutorul de stat
    1. Tipul de producţie audiovizuală ce face obiectul proiectului (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.)
    [ ] Film de ficţiune
    * lungmetraj (> 70 min.)
    * mediu metraj (30-50 min.)
    * scurtmetraj (< 30 min.)

    [ ] Serial de televiziune ^3
    ^3 Următorii termeni vor fi interpretaţi după cum urmează:
    - serial de televiziune - opera audiovizuală, alta decât sitcomul şi telenovela, destinată a fi difuzată prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va conţine între 8 şi 13 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 45 de minute;
    – sitcom - operă audiovizuală realizată în proporţie de 80% într-un platou de filmare în faţa unei audienţe live sau înregistrate şi a unor decoruri limitate ca număr, multicameră, respectiv filmare simultană cu maximum 3 camere, cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade şi care înfăţişează situaţii comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive şi pentru care producţia unui episod nu necesită mai mult de două zile de filmare;

    telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvenţă de cel puţin 3 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfăţişează fapte de viaţă şi relaţiile sufleteşti ale unui număr mare de personaje, în mod esenţial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfăşoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conţine până la 20 de episoade şi perioada de timp dintre începutul unui sezon şi începutul următorului trebuie să fie de minimum 12 luni.
    * miniserie ( ≤ 8 episoade şi maximum 60 min./episod)

    [ ] Documentar artistic
    * lungmetraj (≥ 50 min.)
    * scurtmetraj (< 50 min.)
    * serial (minimum 8 - maximum 13 episoade şi mai mult de un sezon şi maximum 45 min./episod)

    [ ] Film de animaţie
    * lungmetraj (> 70 min.)
    * mediumetraj (30-50 min.)
    * scurtmetraj (< 30 min.)


    2. Primul mediu de exploatare al operei audiovizuale
    (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.)
    [ ] Cinematograf
    [ ] TV
    [ ] Suport video (CD/DVD/Blu-ray etc.)
    [ ] Internet

    3. Prezentarea subiectului proiectului pe baza sinopsisului/conceptului artistic (maximum 1.000 de caractere)
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................

    4. Încadrarea proiectului în categoria produs cultural
    4.1. a) Înregistrează un număr de ............. puncte la simularea privind îndeplinirea Testului Cultural prevăzut în anexa la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. .../2020 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

┌──────────────────────────────────────┐
│Se vor ataşa extrase scenariu care vor│
│evidenţia îndeplinirea criteriilor de │
│eligibilitate de mai sus, inclusiv │
│încadrarea în criteriile Testului │
│Cultural. │
└──────────────────────────────────────┘


    b) Îndeplineşte criteriile Testului Cultural.

    4.2. Perioada realizării proiectului
    Data începerii proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):
    Data finalizării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):
    Data estimată a premierei/lansării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):

    4.3. Date privind realizarea proiectului în România
    Perioadă pregătire filmare în România (Se vor menţiona luna şi anul începerii, respectiv ale încheierii.):
    Perioadă filmare în România (Se vor menţiona luna şi anul începerii, respectiv ale încheierii.):
    Perioadă postproducţie în România (Se vor menţiona luna şi anul începerii, respectiv ale încheierii.):
    Locaţiile din România în care se desfăşoară subiectul filmului^4
    ^4 Se va completa respectivul tabel pentru fiecare locaţie relevantă din România în care se desfăşoară subiectul filmului.

┌────────────────────────────────────┬┬┐
│Regiunea de dezvoltare din România │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Judeţul │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Localitatea │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Reper arhitectural/cultural │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│% din subiectul producţiei │││
│desfăşurat în locaţia respectivă │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Identificare vizuală │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Identificare verbală │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Indicare pagină/secvenţă din │││
│scenariul ataşat │││
└────────────────────────────────────┴┴┘    4.4. Echipa de proiect^5
    ^5 Enumerarea prezentată este indicativă, fără a fi limitativă, şi poate fi completată/modificată în mod corespunzător în funcţie de specificul proiectului.

┌────┬─────────────┬────┬───────┬─────────┐
│Nr. │Poziţie │Nume│Prenume│Cetăţenie│
│crt.│echipă │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│1. │Regizor │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│2. │Scenarist │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│3. │Producător │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│4. │Actor │ │ │ │
│ │principal │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│5. │Actor │ │ │ │
│ │secundar │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│6. │Actor voce │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│7. │Director de │ │ │ │
│ │imagine │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│8. │Compozitor │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│9. │Artist │ │ │ │
│ │animator │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│10. │Editor de │ │ │ │
│ │imagine │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│11. │Scenograf │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│12. │Pictor de │ │ │ │
│ │costume │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│13. │Makeup artist│ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│14. │Hairstyle │ │ │ │
│ │artist │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│15. │Editor de │ │ │ │
│ │sunet │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│16. │Cameraman │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│17. │Asistent │ │ │ │
│ │regie/1st AD │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│18. │Director de │ │ │ │
│ │film │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│19. │Supervizor │ │ │ │
│ │postproducţie│ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│20. │Inginer de │ │ │ │
│ │sunet │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│21. │Colorist │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼───────┼─────────┤
│22. │Instrumentist│ │ │ │
└────┴─────────────┴────┴───────┴─────────┘
    III. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
    1. Bugetul total al proiectului^6
    ^6 Cursul de schimb lei/euro va fi cursul Băncii Naţionale a României din ziua începerii sesiunii de depunere a cererilor.

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Bugetul │Bugetul total│
│ │total al │al │
│Bugetul │proiectului│proiectului │
│total al │realizat pe│realizat în │
│proiectului │teritoriul │afara │
│ │României │teritoriului │
│ │ │României │
├──────┬─────┼──────┬────┼───────┬─────┤
│euro │lei │euro │lei │euro │lei │
├──────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────┴────┴───────┴─────┘


    2. Cheltuieli eligibile şi ajutor de stat solicitat

┌─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │Valoarea │ │Valoarea │
│ │Tipul de │cheltuielilor│ │ajutorului│
│ │cheltuială │eligibile - │Intensitatea│de stat │
│Denumirea │eligibilă pentru│lei - │maximă a │solicitat │
│activităţii │care se solicită│ │ajutorului │- lei - │
│ │finanţare ├───┬───┬─────┤ ├──────────┤
│ │ │An │An │Total│ │Total │
│ │ │I │II │ │ │ │
├─────────────┼──┬─────────────┼───┼───┼─────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Onorarii, │ │ │ │ │ │
│ │ │salarii şi │ │ │ │ │ │
│ │ │alte plăţi │ │ │ │ │ │
│ │ │către │ │ │ │ │ │
│ │ │persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │fizice^7 în │ │ │ │ │ │
│ │1.│legătură cu │ │ │ │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │acestora │ │ │ │ │ │
│Furnizarea de│ │direct legată│ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │de │ │ │ │ │ │
│prestarea de │ │implementarea│ │ │ │ │ │
│servicii │ │proiectului │ │ │ │ │ │
│direct legate├──┼─────────────┼───┼───┼─────┼────────────┼──────────┤
│de │ │Plăţi pentru │ │ │ │ │ │
│implementarea│ │bunuri şi │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │servicii │ │ │ │ │ │
│ │ │prestate de │ │ │ │ │ │
│ │2.│persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │juridice │ │ │ │ │ │
│ │ │direct legate│ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea│ │ │ │ │ │
│ │ │proiectului^8│ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────┼───┼───┼─────┼────────────┼──────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──┴─────────────┴───┴───┴─────┴────────────┴──────────┘

    ^7 Veniturile pe care aceste persoane le obţin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislaţiei fiscale române, convenţiilor fiscale bilaterale şi acordurilor internaţionale în vigoare la data obţinerii venitului.
    ^8 Persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România, bunurile sunt furnizate şi serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora.


    IV. Alte aspecte
    1. Declar pe propria răspundere că solicitantul:
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    [ ] nu a început lucrul la proiectul pentru care solicită finanţarea, respectiv nu a încheiat niciun fel de angajament prin care realizarea proiectului în România devine ireversibilă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat^9;
    ^9 Prospecţiunile preliminare pentru determinarea locaţiei de realizarea a proiectului, obţinerea permiselor şi realizarea studiilor nu sunt considerate drept „începutul lucrului“.

    [ ] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor pct. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    [ ] nu are datorii la bugetul de stat;
    [ ] nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal.

    2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^10, solicitantul: (Se bifează una dintre cele două variante.):
    ^10 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
    [ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;
    [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis sau ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │Denumirea │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│proiectului│ajutorului│ajutorului│normativ│- euro^11 │
│ │ │ │ │ │- │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

    ^11 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.


    3. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.

    Numele/Prenumele: ............................
    Funcţia: ......................................
    Semnătura^12: .....................................
    ^12 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.

    Data semnării: ........................

    ANEXA 2

    la procedură
    LISTA
    documentelor justificative ce însoţesc cererea de finanţare

┌────┬─────────────────┬─────┬──────────┐
│ │ │Fila │ │
│Nr. │Document │nr. │Observaţii│
│crt.│ │din │ │
│ │ │dosar│ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │
│1. │înscriere în │ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │cinematografiei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Certificat │ │ │
│ │constatator │ │ │
│2. │eliberat de │ │ │
│ │registrul │ │ │
│ │comerţului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│3. │Certificat de │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Situaţii │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │aferente │ │ │
│4. │ultimului │ │ │
│ │exerciţiu │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │încheiat (după │ │ │
│ │caz) │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Document de │ │ │
│ │identificare al │ │ │
│5. │persoanei │ │ │
│ │autorizate să │ │ │
│ │reprezinte legal │ │ │
│ │solicitantul │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴──────────┤
│Dosarul tehnic (filă distinctă cu │
│titlul dosarului. Se numerotează.) │
├────┬─────────────────┬─────┬──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│6. │subiectului │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Planul de │ │ │
│7. │producţie al │ │ │
│ │filmului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│8. │Simulare punctaj │ │ │
│ │Testul Cultural │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Extrase scenariu │ │ │
│ │care vor │ │ │
│ │evidenţia │ │ │
│ │îndeplinirea │ │ │
│9. │criteriilor de │ │ │
│ │eligibilitate şi │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │
│ │criteriile │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Actul juridic │ │ │
│ │prin care se face│ │ │
│ │dovada deţinerii │ │ │
│10. │drepturilor de │ │ │
│ │proprietate │ │ │
│ │intelectuală │ │ │
│ │asupra │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Scenariul │ │ │
│ │integral în limba│ │ │
│ │română. Pentru │ │ │
│ │seriale TV şi │ │ │
│ │miniserii TV se │ │ │
│ │vor depune │ │ │
│11. │scenariile în │ │ │
│ │limba română sau │ │ │
│ │descrierile │ │ │
│ │extinse pentru │ │ │
│ │fiecare episod în│ │ │
│ │parte pentru care│ │ │
│ │se solicită │ │ │
│ │finanţarea. │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴──────────┤
│CV-uri │
├────┬─────────────────┬─────┬──────────┤
│12. │Lista cu autorii │ │ │
│ │filmului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│13. │CV producător/ │ │ │
│ │coproducători │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│14. │CV regizor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│15. │CV scenarist │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │succintă (golden │ │ │
│ │para) a │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │aferente echipei │ │ │
│16. │de proiect pe │ │ │
│ │baza cărora se │ │ │
│ │realizează │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │
│ │criteriile │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │locaţiilor/ │ │ │
│ │studiourilor din │ │ │
│ │România în care │ │ │
│ │se vor realiza │ │ │
│17. │filmările şi │ │ │
│ │dotările acestora│ │ │
│ │pe baza cărora se│ │ │
│ │realizează │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │
│ │criteriile │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │
│ │studiourilor/ │ │ │
│ │laboratoarelor │ │ │
│ │din România în │ │ │
│ │care se │ │ │
│ │realizează │ │ │
│18. │diferite etape în│ │ │
│ │finalizarea │ │ │
│ │producţiei pe │ │ │
│ │baza cărora se │ │ │
│ │realizează │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │
│ │criteriile │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴──────────┤
│Bugetul (filă distinctă cu titlul │
│dosarului. Se numerotează.) │
├────┬─────────────────┬─────┬──────────┤
│ │Centralizator │ │ │
│19. │buget total │ │ │
│ │proiect │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Centralizator │ │ │
│20. │buget proiect │ │ │
│ │România │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Dovezile privind │ │ │
│ │contribuţia │ │ │
│ │financiară │ │ │
│ │proprie/a │ │ │
│ │cofinanţatorilor │ │ │
│ │la finanţarea │ │ │
│ │proiectului în │ │ │
│ │cazul │ │ │
│21. │producătorilor/ │ │ │
│ │coproducătorilor,│ │ │
│ │iar în cazul │ │ │
│ │prestatorilor de │ │ │
│ │servicii dovada │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │
│ │proprii a │ │ │
│ │producătorului │ │ │
│ │străin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│22. │Alte documente │ │ │
│ │justificative │ │ │
└────┴─────────────────┴─────┴──────────┘

    Numele/Prenumele: ............................................
    Funcţia: .........................................
    Semnătura^13: .............................
    ^13 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.

    Data semnării: ..............................

    ANEXA 3

    la procedură
    STRUCTURA INDICATIVĂ
    a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile

┌────┬─────────────────┬──────┬────┬───┐
│Nr. │Categorie │Pagină│Euro│Lei│
│crt.│ │^1 │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┴─────────────────┴──────┴────┴───┤
│Secţiunea 1 │
├────┬─────────────────┬──────┬────┬───┤
│ │Scenariu şi alte │ │ │ │
│ │drepturi │ │ │ │
│ │intelectuale │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Scenarist │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Producător şi │ │ │ │
│ │echipă proprie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Regizor şi echipă│ │ │ │
│ │regie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Compozitor │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Director de │ │ │ │
│ │imagine │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Director de │ │ │ │
│ │casting │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Interpreţi │ │ │ │
│ │(cântăreţi; │ │ │ │
│ │orchestră) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Cascadori │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Actori │ │ │ │
├────┴─────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total secţiunea 1 │ │ │ │
├──────────────────────┴──────┴────┴───┤
│Secţiunea a 2-a │
├────┬─────────────────┬──────┬────┬───┤
│ │Echipă producţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri producţie│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Echipament cameră│ │ │ │
│ │filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │cameră/ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │speciale │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │scenografie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Construcţie decor│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Efecte speciale │ │ │ │
│ │realizate la │ │ │ │
│ │cadru │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Maşinişti │ │ │ │
│ │echipament │ │ │ │
│ │filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │recuzită │ │ │ │
│ │(închiriere, │ │ │ │
│ │achiziţie şi │ │ │ │
│ │manufacturare │ │ │ │
│ │recuzită) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Amenajare decor │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Recuziteri la │ │ │ │
│ │cadru │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Vehicule la cadru│ │ │ │
│ │şi animale │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Grafică │ │ │ │
│ │computerizată │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Filmări speciale │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Figuraţie simplă │ │ │ │
│ │şi specială │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │costume (inclusiv│ │ │ │
│ │închiriere, │ │ │ │
│ │achiziţie şi │ │ │ │
│ │manufacturare, │ │ │ │
│ │curăţare costume)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │machiaj şi │ │ │ │
│ │coafură │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Sunet priză │ │ │ │
│ │directă │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri locaţii │ │ │ │
│ │de filmare │ │ │ │
│ │(inclusiv costuri│ │ │ │
│ │cu ambulanţa, │ │ │ │
│ │poliţie, pompieri│ │ │ │
│ │la cadru, permise│ │ │ │
│ │speciale) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Asistare video la│ │ │ │
│ │cadru │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Transport │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Peliculă film şi │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
│ │procesare/unităţi│ │ │ │
│ │stocare digitală/│ │ │ │
│ │film │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri studio │ │ │ │
│ │filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri studio │ │ │ │
│ │postproducţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Efecte speciale │ │ │ │
│ │computerizate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Paza │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Masa pe platoul │ │ │ │
│ │de filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Ore suplimentare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Total costuri │ │ │ │
│ │perioadă │ │ │ │
│ │producţie │ │ │ │
│ │secţiunea a 2-a │ │ │ │
├────┴─────────────────┴──────┴────┴───┤
│Secţiunea a 3-a │
├────┬─────────────────┬──────┬────┬───┤
│ │Montaj video │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Video │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Achiziţie muzică │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri │ │ │ │
│ │postproducţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Montaj sunet, │ │ │ │
│ │mixaj, efecte │ │ │ │
│ │sunet │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Achiziţie │ │ │ │
│ │elemente grafice │ │ │ │
│ │librării etc. │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Efecte speciale │ │ │ │
│ │computerizate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Realizarea de │ │ │ │
│ │generice │ │ │ │
├────┴─────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total costuri perioadă│ │ │ │
│postproducţie │ │ │ │
│secţiunea a 3-a │ │ │ │
├──────────────────────┴──────┴────┴───┤
│Secţiunea a 4-a │
├────┬─────────────────┬──────┬────┬───┤
│ │Poliţe asigurări │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Publicitate │ │ │ │
├────┴─────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total alte cheltuieli │ │ │ │
│secţiunea a 4-a │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────┼───┤
│A. Total secţiunea 1 │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────┼───┤
│B. Total secţiunile │ │ │ │
│2+3+4 │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total general (A + B) │ │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────┴───┘


    ANEXA 4

    la procedură
    GRILĂ DE VERIFICARE

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele proiectului: │
├──────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │
├──────────────────────────────────────┤
│Producător străin cu care a încheiat │
│contract de prestări servicii: │
├──────────────────────────────────────┤
│Locaţia de Implementare a proiectului:│
├──────────────────────────────────────┤
│Nr. înregistrare MEEMA/data: │
├──────────────────────────────────────┤
│.......: │
├──────────────────────────────────────┤
│.......: │
└──────────────────────────────────────┘


┌────┬─────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │Tipul │DA│NU│Observaţii│
│crt.│documentului │ │ │ │
├────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. Depunere │
├────┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Formularul de │ │ │ │
│ │cerere însoţit de│ │ │ │
│ │documentele │ │ │ │
│ │justificative │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │
│ │evaluării │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│1. │anexa nr. 2, │ │ │ │
│ │depus la │ │ │ │
│ │Registratura │ │ │ │
│ │MEEMA din Calea │ │ │ │
│ │Victoriei nr. 152│ │ │ │
│ │- format letric │ │ │ │
│ │- suport │ │ │ │
│ │electronic │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Pe plic se │ │ │ │
│ │menţionează │ │ │ │
│ │„Concursul de │ │ │ │
│ │selecţie proiecte│ │ │ │
│2. │in baza schemei │ │ │ │
│ │de ajutor de stat│ │ │ │
│ │instituite prin │ │ │ │
│ │H.G. nr. 421/ │ │ │ │
│ │2018“. │ │ │ │
├────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. Evaluarea cererii de finanţare, │
│conform anexei nr. 2 la procedură, de │
│către Secretariatul tehnic │
├────┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Documente de │ │ │ │
│ │identificare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │ │
│1. │înscriere în │ │ │ │
│ │Registrul │ │ │ │
│ │cinematografiei │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat │ │ │ │
│ │constatator │ │ │ │
│2. │eliberat de │ │ │ │
│ │registrul │ │ │ │
│ │comerţului │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│3. │Certificat de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Situaţii │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│4. │ultimului │ │ │ │
│ │exerciţiu │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │
│ │încheiat (după │ │ │ │
│ │caz) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Document de │ │ │ │
│ │identificare al │ │ │ │
│5. │persoanei │ │ │ │
│ │autorizate să │ │ │ │
│ │reprezinte legal │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
├────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│Dosarul tehnic (filă distinctă cu │
│titlul dosarului. Se numerotează.) │
├────┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │ │
│6. │subiectului │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Planul de │ │ │ │
│7. │producţie al │ │ │ │
│ │filmului │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│8. │Simulare punctaj │ │ │ │
│ │Testul Cultural │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Extrase scenariu │ │ │ │
│ │care vor │ │ │ │
│ │evidenţia │ │ │ │
│ │îndeplinirea │ │ │ │
│9. │criteriilor de │ │ │ │
│ │eligibilitate şi │ │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │ │
│ │criteriile │ │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul juridic │ │ │ │
│ │prin care se face│ │ │ │
│ │dovada deţinerii │ │ │ │
│10. │drepturilor de │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Scenariul │ │ │ │
│ │integral în limba│ │ │ │
│ │română. Pentru │ │ │ │
│ │seriale TV şi │ │ │ │
│ │miniserii TV se │ │ │ │
│ │vor depune │ │ │ │
│11. │scenariile în │ │ │ │
│ │limba română sau │ │ │ │
│ │descrierile │ │ │ │
│ │extinse pentru │ │ │ │
│ │fiecare episod în│ │ │ │
│ │parte pentru care│ │ │ │
│ │se solicită │ │ │ │
│ │finanţarea. │ │ │ │
├────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│CV-uri │
├────┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│12. │Lista cu autorii │ │ │ │
│ │filmului │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│13. │CV producător/ │ │ │ │
│ │coproducători │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│14. │CV regizor │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│15. │CV scenarist │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │ │
│ │succintă (golden │ │ │ │
│ │para) a │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │
│ │aferente echipei │ │ │ │
│16. │de proiect pe │ │ │ │
│ │baza cărora se │ │ │ │
│ │realizează │ │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │ │
│ │criteriile │ │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │ │
│ │locaţiilor/ │ │ │ │
│ │studiourilor din │ │ │ │
│ │România în care │ │ │ │
│ │se vor realiza │ │ │ │
│17. │filmările şi │ │ │ │
│ │dotările acestora│ │ │ │
│ │pe baza cărora se│ │ │ │
│ │realizează │ │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │ │
│ │criteriile │ │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Prezentarea │ │ │ │
│ │studiourilor/ │ │ │ │
│ │laboratoarelor │ │ │ │
│ │din România în │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │
│ │realizează │ │ │ │
│18. │diferite etape în│ │ │ │
│ │finalizarea │ │ │ │
│ │producţiei pe │ │ │ │
│ │baza cărora se │ │ │ │
│ │realizează │ │ │ │
│ │încadrarea în │ │ │ │
│ │criteriile │ │ │ │
│ │Testului Cultural│ │ │ │
├────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│Bugetul (filă distinctă cu titlul │
│dosarului. Se numerotează.) │
├────┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Centralizator │ │ │ │
│19. │buget total │ │ │ │
│ │proiect │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Centralizator │ │ │ │
│20. │buget proiect │ │ │ │
│ │România │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dovezile privind │ │ │ │
│ │contribuţia │ │ │ │
│ │financiară │ │ │ │
│ │proprie/a │ │ │ │
│ │cofinanţatorilor │ │ │ │
│ │la finanţarea │ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │
│21. │producătorilor/ │ │ │ │
│ │coproducătorilor,│ │ │ │
│ │iar în cazul │ │ │ │
│ │prestatorilor de │ │ │ │
│ │servicii dovada │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │
│ │proprii a │ │ │ │
│ │producătorului │ │ │ │
│ │străin │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│22. │Alte documente │ │ │ │
│ │justificative │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──┴──┴──────────┘


┌─────────────────────────┬──────┬──────┐
│CLARIFICĂRI SOLICITATE │DA [] │NU [] │
└─────────────────────────┴──────┴──────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ALTE OBSERVAŢII/CONCLUZII: │
└──────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016