Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 octombrie 2019  privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 octombrie 2019 privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 897 din 6 noiembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.862 din 24 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 897 din 6 noiembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă şi categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală.
    2. Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    3. Prin organ fiscal central competent se înţelege:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

    4. Stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată se efectuează asupra veniturilor impozabile în România, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declaraţii de impunere, conform legii.
    5.
    (1) Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi nu priveşte perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspecţiei fiscale.
    (2) Cuantumul impozitului pe venit se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare, potrivit legii.

    6. Compartimentul de specialitate este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea situaţiei fiscale a contribuabilului.
    CAP. II
    Identificarea şi notificarea contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, potrivit legii
    SECŢIUNEA 1
    Identificarea contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii
    7. (1) Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate, după caz, în funcţie de natura venitului realizat, precum şi din schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate.
    (2) Lista de la alin. (1) va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:
    a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;
    c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    d) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi pentru care nu s-a exercitat opţiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;
    e) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    f) silvicultură şi/sau piscicultură;
    g) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condiţiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;
    h) activităţi independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;
    i) cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;
    j) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
    k) venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;
    l) venituri din străinătate pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii.

    (3) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-f), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile cuprinse în declaraţiile unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate“ subsecţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real“ de la capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate“, depuse pentru anul de impunere.
    (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. g), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile cuprinse în declaraţiile unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate“ subsecţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real“ de la capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate“, depuse pentru anul precedent celui de impunere.
    (5) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. g), la întocmirea listei de la alin. (1) nu se au în vedere veniturile pentru care a fost exercitată opţiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real sau veniturile pentru care, la sfârşitul anului de raportare, sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea acestora în categoria veniturilor din activităţi independente.
    (6) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. h) şi i), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile cuprinse în declaraţiile unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate“ subsecţiunea 2 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit“ de la capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate“, depuse pentru anul precedent celui de impunere.
    (7) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. j), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile cuprinse în Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit (formularul 205), depusă pentru anul de impunere.
    (8) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. k), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile cuprinse în declaraţiile anuale de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (formularul 204), completate la „Anexa nr. ... privind calcularea venitului net anual impozabil din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică“, depuse pentru anul de impunere.
    (9) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. l), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile obţinute în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate, în cazul veniturilor realizate din străinătate pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii, prin intermediul aplicaţiei informatice naţionale „Automatic Exchange of Information“ (AEOI), începând cu data de la care va deveni operaţională.
    (10) În cazul activităţilor începute în luna decembrie a anului precedent celui de impunere, în condiţiile continuării activităţii, la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile cuprinse în declaraţiile unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România“ de la capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate“, depuse pentru anul precedent celui de impunere.
    (11) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-k), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere şi informaţiile de la terţi, obţinute pe baza declaraţiilor fiscale sau în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte instituţii.
    (12) Pentru anul fiscal 2018, la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere următoarele surse de informaţii:
    a) declaraţiile unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018“ subsecţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real“ de la capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018“, depuse pentru anul fiscal 2018, în cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-f);
    b) deciziile de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260), emise de organul fiscal pentru anii anteriori, în cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. g)-i);
    c) declaraţiile privind veniturile estimate/norma de venit (formularul 220), depuse pentru anul 2017, în cazul activităţilor începute în luna decembrie a anului 2017, în condiţiile continuării activităţii în anul 2018;
    d) declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit (formularul 205), depuse pentru anul 2018, în cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. j);
    e) informaţii de la terţi, obţinute pe baza declaraţiilor fiscale sau în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte instituţii, în cazul veniturilor obţinute din România;
    f) informaţii obţinute în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate, în cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. l).

    (13) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) se vor avea în vedere şi informaţiile cuprinse în declaraţiile anuale de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (formularul 204), depuse pentru anul de impunere, precum şi informaţiile cuprinse în deciziile de impunere prevăzute la alin. (12) lit. b), după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Lista contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere
    8. (1) În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicaţia informatică, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declaraţia de impunere.
    (2) Lista persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele contribuabilului;
    b) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului;
    c) categoria/categoriile de venit pentru care contribuabilul are obligaţia declarării;
    d) ţara în care s-a realizat venitul;
    e) anul la care se referă obligaţia de declarare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Notificarea contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, potrivit legii
    9. (1) În termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere, compartimentul de specialitate emite şi comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la pct. 7 alin. (2) lit. g)-i) şi k), compartimentul de specialitate emite şi comunică notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de plată a impozitului, prevăzut la art. 107 alin. (7), respectiv la art. 120^1 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Organul fiscal efectuează următoarele operaţiuni:
    a) editează, prin aplicaţia informatică, notificările privind nedepunerea declaraţiilor de impunere;
    b) comunică contribuabililor notificările, potrivit legii;
    c) înregistrează data comunicării notificării în evidenţa fiscală.

    (4) Dispoziţiile art. 9 din Codul de procedură fiscală se aplică corespunzător.
    (5) Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere
    10. (1) În termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, ca urmare a notificării primite, au depus declaraţia de impunere.
    (2) Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu şi comunicarea deciziilor de impunere din oficiu, pentru fiecare an fiscal.
    (3) În cazul depunerii declaraţiei de impunere de către un contribuabil pentru care a fost începută procedura de stabilire din oficiu a impozitului anual pe venit, compartimentul de specialitate încetează procedura de impunere din oficiu şi întocmeşte un referat aprobat de conducătorul unităţii fiscale, în care sunt expuse motivele care au condus la încetarea acesteia.

    CAP. III
    Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    11. După parcurgerea etapelor procedurale de la pct. 7-10, la sfârşitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu.
    12. Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele contribuabilului;
    b) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului;
    c) categoria de venit pentru care contribuabilul are obligaţia declarării;
    d) ţara în care s-a realizat venitul;
    e) anul la care se referă obligaţia de declarare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Estimarea bazei de impozitare
    13. (1) Estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza informaţiilor cuprinse în următoarele documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informaţiilor existente în evidenţa fiscală, după caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale:
    a) declaraţii fiscale: declaraţii de impunere, declaraţii anuale de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, deconturile privind taxa pe valoarea adăugată;
    b) decizii emise de inspecţia fiscală pentru anii anteriori;
    c) decizii de impunere din oficiu emise în anii anteriori;
    d) informaţii de la terţi, obţinute pe baza declaraţiilor fiscale sau în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte instituţii;
    e) informaţii obţinute în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate;
    f) informaţii despre contribuabilii cu activităţi şi condiţii de desfăşurare a activităţii similare;
    g) nivelul normei de venit de la locul desfăşurării activităţii, aprobată pentru anul de impunere, corespunzătoare activităţii desfăşurate;
    h) contracte privind cedarea folosinţei bunurilor;
    i) alte informaţii care au relevanţă în procesul de stabilire din oficiu a impozitului pe venit.

    (2) Estimarea bazei de impozitare se efectuează având în vedere toate datele şi documentele care au relevanţă pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venit, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale.
    (3) Compartimentul de specialitate decide asupra felului şi volumului examinărilor, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte şi de limitele prevăzute de lege.

    14. (1) În cazul veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat, potrivit legii, pe baza normei de venit de la locul desfăşurării activităţii, aprobată pentru anul fiscal de impunere, corespunzător activităţii desfăşurate.
    (2) În cazul veniturilor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat prin deducerea din venitul brut a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislaţia specifică pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu.
    (3) În cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere, corespunzător grupei de produse vegetale/animale şi suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine deţinute.
    (4) În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat prin deducerea din venitul brut anual a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislaţia specifică pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu.
    (5) În cazul veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere.
    (6) În cazul câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi pentru transferul aurului financiar, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere câştigul net anual determinat ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului. Câştigul net anual se stabileşte pe baza datelor din declaraţiile fiscale depuse de intermediar, societatea de administrare a investiţiilor/societatea de investiţii autoadministrată sau alţi plătitori de venit, după caz.
    (7) Pentru următoarele categorii de venituri pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, compartimentul de specialitate estimează venitul net anual pe baza documentelor şi informaţiilor relevante pentru impunere, prevăzute la pct. 13alin. (1):
    a) venituri din activităţi independente;
    b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
    c) venituri din activităţi agricole;
    d) venituri din silvicultură;
    e) venituri din piscicultură;
    f) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală;
    g) venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

    (8) Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză cu indicele de inflaţie.
    (9) În cazul veniturilor din activităţi independente care se regăsesc în nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sau al veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, venitul net anual nu poate fi mai mic decât norma de venit aprobată pentru anul fiscal de impunere, corespunzător activităţii desfăşurate.
    (10) În cazul veniturilor din alte surse pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, baza de impozitare se determină pe baza venitului brut din alte surse.
    (11) În cazul veniturilor din străinătate, venitul net anual se determină pe fiecare ţară şi sursă de venit, după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

    15. (1) Compartimentul de specialitate întocmeşte „Referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice“, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în care se consemnează elementele care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitului pe venit, precum şi rezultatul analizei efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitului pe venit.
    (2) Referatul de la alin. (1) se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Stabilirea impozitului anual datorat/impozitului pe venitul/câştigul net anual datorat
    16. (1) Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câştigul net anual datorat se stabileşte de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare stabilite potrivit pct. 14.
    (2) Dispoziţiile art. 96 din Codul de procedură fiscală se aplică corespunzător.
    (3) Înainte de emiterea deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligaţiile fiscale identificate pentru contribuabilii cuprinşi în Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu au fost depuse declaraţii de impunere, în vederea încetării procedurii de impunere din oficiu. În această situaţie se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile de la pct. 10, referitoare la actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere.
    (4) Pe baza referatului prevăzut la pct. 15, compartimentul de specialitate stabileşte impozitul pe venit şi emite formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    (5) Formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“ se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:
    a) un exemplar se comunică contribuabilului;
    b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    17. (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia de impunere privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declaraţiei de impunere, fiind aplicabile prevederile art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.
    (2) Compartimentul de specialitate emite formularul 257 „Decizia de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, în două exemplare, din care:
    a) un exemplar se comunică contribuabilului;
    b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    18. (1) Formularele „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“ şi „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“ se comunică contribuabilului în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    (2) În termen de 24 de ore de la primirea informaţiei privind data comunicării deciziilor de impunere din oficiu sau a deciziei de anulare a deciziei de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa fiscală data comunicării acestora.
    (3) După operaţiunea de la alin. (2), compartimentul de specialitate transmite, automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite prin deciziile de impunere şi data comunicării acestora către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori persoane fizice.

    19. În cazul în care contribuabilul depune declaraţia de impunere privind obligaţiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul prevăzut la art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se menţin, prin emiterea şi transmiterea către contribuabili a Notificării privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    20. (1) În situaţia în care informaţiile şi documentele necesare pentru aplicarea procedurilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate întocmeşte, pentru fiecare an fiscal, o listă a persoanelor fizice pentru care nu există informaţiile necesare impunerii din oficiu.
    (2) Lista persoanelor fizice pentru care nu există informaţiile necesare impunerii din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele contribuabilului;
    b) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului;
    c) categoria de venit pentru care contribuabilul are obligaţia declarării;
    d) anul la care se referă obligaţia de declarare;
    e) motivul care a condus la includerea contribuabilului în listă.

    (3) Lista persoanelor fizice pentru care nu există informaţiile necesare impunerii din oficiu se transmite, anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor celui în care persoanele fizice au fost incluse în listă, structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu atribuţii de inspecţie fiscală persoane fizice, analiză de risc, analiză informaţii fiscale, control operativ şi inopinat, control venituri persoane fizice, executări silite cazuri speciale.
    (4) Lista persoanelor fizice pentru care nu există informaţii necesare impunerii din oficiu poate fi utilizată de către structurile prevăzute la alin. (3) pentru efectuarea de analize ulterioare, iar în situaţia identificării unor informaţii şi date, utile pentru impunerea din oficiu, acestea vor fi transmise organelor de administrare competente în vederea stabilirii din oficiu a impozitului anual pe veniturile respectivelor persoane fizice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii tranzitorii
    21. Pentru anul 2019, termenul prevăzut la pct. 8 din prezenta procedură începe să curgă de la data distribuirii aplicaţiei informatice către organul fiscal.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016