Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020  privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020 privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 204 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.037 din 6 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta procedură are ca scop stabilirea condiţiilor financiare pentru preluarea în proprietate de către operatorul de transport şi de sistem sau de către operatorul de distribuţie a bunurilor necesare desfăşurării activităţii de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale aflate în proprietatea terţilor, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) din Lege.

    ART. 2
    Prevederile prezentei proceduri se aplică:
    a) operatorului de transport şi de sistem şi operatorului de distribuţie al/a gazelor naturale;
    b) persoanelor fizice/juridice şi autorităţilor administraţiei publice din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale care deţin în proprietate în cotă-parte sau în totalitate bunuri necesare pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale.


    CAP. II
    Domeniul de aplicare, definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) În sensul prezentei proceduri, termenii şi abrevierile folosite au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate publică - autoritate a administraţiei publice locale sau centrale din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, care deţin în proprietate în cotă-parte sau în totalitate obiective utilizate pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;
    b) solicitant - persoana fizică/juridică care solicită racordarea la sistemul de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale;
    c) operator - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie al/a gazelor naturale.

    (2) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri şi prescurtări:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ief - cota-parte eficientă din valoarea totală a bunurilor Itotal, care se poate prelua de operator în proprietate;
    d) Iinef - cota-parte ineficientă din valoarea totală a bunurilor Itotal;
    e) Itotal - valoarea totală a bunurilor care fac obiectul ofertei de preluare.

    (3) Termenii utilizaţi în prezenta procedură care nu sunt prevăzuţi la alin. (1) şi (2) au semnificaţia prevăzută în:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;
    c) Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.


    CAP. III
    Preluarea în proprietate a bunurilor aparţinând terţilor
    ART. 4
    Bunurile din sectorul gazelor naturale aflate în proprietatea terţilor se pot prelua în proprietate de către operatorul de transport şi de sistem sau de operatorul de distribuţie a gazelor naturale, cu acordul proprietarilor, dacă sunt necesare pentru asigurarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 5
    (1) Bunurile sunt considerate necesare pentru asigurarea serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor naturale dacă fac parte din cea mai avantajoasă soluţie tehnico-economică prin care să fie asigurată livrarea de gaze naturale către cel puţin doi clienţi în condiţii de siguranţă conform normelor tehnice în vigoare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul poate prelua bunuri care nu respectă condiţiile de siguranţă, dacă înainte de preluare se realizează lucrările necesare aducerii bunurilor la starea tehnică de siguranţă prevăzută de normele tehnice în vigoare, caz în care aceste costuri sunt luate în considerare la determinarea valorii de preluare a bunurilor.

    ART. 6
    (1) Transferul bunurilor se poate realiza la iniţiativa persoanei fizice/juridice care le deţine în proprietate sau la iniţiativa operatorului.
    (2) Persoana fizică/juridică deţinătoare a bunurilor înaintează o ofertă de vânzare operatorului de transport şi de sistem sau, după caz, operatorului de distribuţie concesionar din zona de concesiune în care se află acestea.
    (3) În oferta de vânzare prevăzută la alin. (2) sunt nominalizate activele supuse vânzării şi preţul de vânzare propus şi sunt anexate, după caz, documentele prevăzute la art. 13.
    (4) Operatorul de transport şi de sistem sau operatorul concesionar în aria căruia se află bunurile proprietate a terţilor poate propune preluarea în proprietate a acestora înaintând o ofertă de preluare către proprietar.
    (5) Preţul de vânzare/preluare a bunurilor propus de persoana fizică/juridică deţinătoare sau de operator se stabileşte de către aceasta/acesta având în vedere, după caz: valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate, valoarea de piaţă a bunurilor, valoarea despăgubirilor primite în condiţiile legii pentru racordarea altor solicitanţi prin intermediul obiectivului/conductei, starea tehnică a bunurilor, costurile expertizei tehnice, costurile asociate realizării transferului, alte costuri justificate.

    ART. 7
    (1) Transferul bunurilor se realizează pe baza acordului de voinţă dintre deţinătorul bunurilor care vinde şi operatorul care cumpără aceste bunuri, prin contract încheiat conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) În contractul încheiat între părţi se precizează condiţiile de transfer şi valoarea de preluare.
    (3) Valoarea de preluare în proprietate a bunurilor se stabileşte prin acordul părţilor, fără a depăşi valoarea-limită prevăzută la art. 11.
    (4) Părţile pot conveni plata eşalonată a valorii de preluare; recunoaşterea valorii bunurilor preluate în baza reglementată a activelor se face în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile, în vigoare.

    ART. 8
    Operatorul evaluează eficienţa economică a bunurilor, ţinând seama de valoarea solicitată de proprietar, prin analiza următorilor indicatori financiari, stabiliţi în conformitate cu modelul de calcul al eficienţei investiţiilor în domeniul gazelor naturale, aprobat de ANRE:
    a) valoarea actualizată netă a fluxurilor viitoare de numerar (VAN);
    b) durata de recuperare a investiţiei (DRI).


    ART. 9
    Pentru calculul indicatorilor financiari prevăzuţi la art. 8 se utilizează:
    a) rata de actualizare, egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), utilizată la stabilirea tarifului pentru serviciul de transport, respectiv de distribuţie la data calculării indicatorilor prevăzuţi la art. 8;
    b) durata de analiză a eficienţei, determinată ca medie ponderată a duratelor de viaţă reglementate rămase, cu valoarea mijloacelor fixe care fac parte din bunurile ce fac obiectul ofertei de preluare.


    ART. 10
    Obiectivul este eficient din punct de vedere economic dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
    a) VAN > 0;
    b) DRI ≤ durata prevăzută la art. 9 lit. b).


    ART. 11
    (1) Valoarea de preluare a obiectivului nu poate depăşi cota-parte eficientă Ief din valoarea totală a bunurilor Itotal din cadrul ofertei.
    (2) Cota-parte eficientă a bunurilor Ief este valoarea maximă pentru care sunt îndeplinite simultan ambele condiţii prevăzute la art. 10, stabilită de către operator în conformitate cu modelul de calcul al eficienţei investiţiilor în domeniul gazelor naturale, aprobat de ANRE.

    ART. 12
    Cota de eficienţă a obiectivului se calculează prin raportarea cotei-părţi eficiente din valoarea bunurilor Ief la valoarea totală a bunurilor care fac obiectul ofertei de preluare Itotal.

    ART. 13
    (1) Preluarea în proprietate a obiectivului se face cu respectarea prevederilor din prezenta procedură, pe baza următoarele documente, după caz:
    a) lista mijloacelor fixe aferente obiectivului;
    b) caracteristicile tehnice ale obiectivului;
    c) documentele de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe aparţinând obiectivului, din care să rezulte: valoarea de inventar, data înregistrării, durata normală de funcţionare;
    d) documente din care să rezulte starea tehnică şi nivelul de siguranţă în funcţionare a obiectivului: lucrările de mentenanţă sau retehnologizare efectuate, valoarea acestora;
    e) lista clienţilor finali racordaţi la obiectivele preluate;
    f) schema de alimentare, pe care sunt marcate punctele de delimitare patrimonială;
    g) documente referitoare la situaţia patrimonială a terenului pe care este amplasat obiectivul;
    h) documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor.

    (2) În cazul în care deţinătorul bunurilor care fac obiectul ofertei de preluare nu poate pune la dispoziţie documentele prevăzute la alin. (1) şi acestea sau informaţiile aferente nu sunt deţinute nici de către operator, preluarea bunurilor se poate realiza pe baza documentaţiei întocmite în urma unei expertize tehnice efectuate de un expert tehnic autorizat.
    (3) Costul expertizei tehnice prevăzute la alin. (2) se include în valoarea Itotal a bunurilor din oferta de preluare.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 14
    (1) Valoarea de preluare a bunurilor în conformitate cu prevederile prezentei proceduri se include în planul de investiţii al operatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Valoarea bunurilor preluate în proprietate de operator este recunoscută de ANRE în baza reglementată a activelor luată în considerare la stabilirea tarifelor reglementate, conform prevederilor metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile, în vigoare.

    ART. 15
    (1) Lucrările de extindere şi/sau redimensionare a obiectivelor/conductelor necesare pentru soluţionarea cererilor de racordare depuse la operator de autorităţile publice/solicitant înainte de data intrării în vigoare a prezentei proceduri pentru care au fost încheiate contracte de cofinanţare conform cadrului de reglementare în vigoare la data încheierii acestora se realizează conform contractelor de cofinanţare încheiate între părţi.
    (2) Recalcularea cotei de eficienţă a lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivelor/conductelor necesare racordării, prevăzută în contractele de cofinanţare de la alin. (1), se realizează la expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcţiune a obiectivelor/conductelor, în conformitate cu modelul de calcul al eficienţei investiţiilor în domeniul gazelor naturale, aprobat de ANRE.

    ART. 16
    Modelul de calcul al eficienţei investiţiilor în domeniul gazelor naturale se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE şi se publică pe site-ul www.anre.ro, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

    ART. 17
    Operatorii au obligaţia de a elabora o procedură operaţională proprie prin care se asigură implementarea prezentei proceduri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016