Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020  privind soluţionarea reclamaţiilor părţilor interesate în sectorul energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020 privind soluţionarea reclamaţiilor părţilor interesate în sectorul energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1033 din 5 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 194 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 5 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte modalitatea de soluţionare a petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor adresate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, de persoane fizice şi juridice din sectorul energiei.

    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:
    a) audiere - etapă a procedurii de soluţionare a reclamaţiei în cadrul căreia părţile expun ANRE punctele proprii de vedere;
    b) compartiment de resort - structură organizatorică din cadrul ANRE care iniţiază şi participă la procesul de soluţionare a reclamaţiilor;
    c) compartiment de specialitate - structură organizatorică din cadrul ANRE care participă la soluţionarea reclamaţiilor;
    d) parte interesată - participanţii la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale, titularii de licenţă, titularii de atestate, titularii de autorizaţii, utilizatorii şi viitorii utilizatori prevăzuţi în Lege;
    e) comisie - grup de persoane din cadrul ANRE, constituit din angajaţi care împreună posedă abilităţile, experienţa şi competenţa necesare, inclusiv juridică, astfel încât să garanteze imparţialitatea acţiunilor sale, desemnat să soluţioneze reclamaţia;
    f) reclamaţie (petiţie/sesizare) - orice solicitare formulată de o persoană fizică sau juridică, în sectorul energiei, la adresa unui participant la piaţa de energie/titular de licenţă/titular de atestat/titular de autorizaţie, înaintată spre soluţionare ANRE, cu excepţia disputelor, neînţelegerilor, litigiilor, divergenţelor, investigaţiilor;
    g) solicitant - persoană fizică sau juridică care transmite la ANRE o reclamaţie/petiţie/sesizare.

    (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
    (3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării soluţionării petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor părţilor interesate este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea în limba română, certificată de un traducător autorizat; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

    ART. 3
    (1) Prezenta procedură se aplică la soluţionarea de către ANRE a petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoane fizice sau juridice, care urmează a dobândi sau care au calitatea de client final şi/sau de utilizator, aşa cum sunt definiţi în Lege.
    (2) Intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri soluţionarea petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor la adresa unui prestator de servicii/activităţi. Petiţia/Sesizarea/Reclamaţia trebuie să fie însoţită de răspunsul acestuia în cauză sau cel puţin de dovada transmiterii către acesta a solicitării prealabile şi să fie formulată după expirarea termenului legal de răspuns.
    (3) Este îndreptăţită să formuleze petiţie/sesizare/reclamaţie împotriva unui participant la piaţa de energie/titular de licenţă/titular de atestat/titular de autorizaţie persoana fizică sau juridică care, prin actul emis de către oricare dintre aceştia sau prin răspunsul primit la cererea sa, adresat lui sau altui subiect de drept, consideră că îi este încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia.
    (4) Este îndreptăţită să formuleze petiţie/sesizare/reclamaţie împotriva unui participant la piaţa de energie/titular de licenţă/titular de atestat/titular de autorizaţie persoana fizică sau juridică care nu a primit un răspuns în termenul prevăzut de legislaţia aplicabilă.
    (5) Este îndreptăţită să formuleze petiţie/sesizare/reclamaţie împotriva unui participant la piaţa de energie/titular de licenţă/titular de atestat/titular de autorizaţie persoana fizică sau juridică care s-a adresat unui participant la piaţa de energie/titular de licenţă/titular de atestat/titular de autorizaţie şi se află în situaţia unui refuz nejustificat din partea acestuia de a efectua o anumită operaţiune necesară pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului său legitim.

    ART. 4
    Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:
    a) neînţelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. k), precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 33/2007;
    b) plângerile/litigiile/disputele contractuale pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie, conform dispoziţiilor art. 20 alin. (3)-(5), art. 62 alin. (1) lit. h^6) şi j), ale art. 145 alin. (4) lit. j) şi ale art. 174 alin. (8)-(10) din Lege;
    c) plângerile/disputele/divergenţele privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (3), ale art. 153 din Lege, precum şi ale prevederilor art. 11 alin. (2) din OUG 33/2007;
    d) plângerile/litigiile împotriva operatorului de reţea/sistem din domeniul energiei, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. l) şi art. 10 alin. (1) lit. s) din OUG 33/2007, precum şi ale art. 7^1 alin. (2), ale art. 131 alin. (3) şi ale art. 174 alin. (11) din Lege;
    e) plângerile privind declanşarea unor investigaţii conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. y) şi z), ale art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) lit. d) din OUG 33/2007;
    f) soluţionarea unor probleme care nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din domeniul energiei;
    g) soluţionarea unor aspecte a căror rezolvare nu intră în competenţa ANRE, inclusiv aspecte legate de proprietate, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau alte drepturi reale.


    ART. 5
    (1) Nu se supun soluţionării prezentei proceduri petiţiile/sesizările/reclamaţiile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii.
    (2) Orice petiţie/sesizare/reclamaţie transmisă cu nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) se respinge ca fiind tardiv introdusă.
    (3) Petiţiile/Sesizările/Reclamaţiile deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE.

    CAP. II
    Soluţionarea petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor
    ART. 6
    (1) Persoanele fizice/juridice care au calitatea de solicitant se pot adresa ANRE în vederea soluţionării unor petiţii/sesizări/reclamaţii formulate cu respectarea prevederilor art. 3-5.
    (2) Înainte de a adresa o petiţie/sesizare/reclamaţie la ANRE spre soluţionare, solicitantul are obligaţia ca, în prealabil, să se adreseze prestatorului de servicii/activităţi de a cărei prestaţie este nemulţumit.
    (3) Petiţia/Sesizarea/Reclamaţia adresată ANRE trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare ale solicitantului, ale persoanei reclamate, descrierea speţei, precizarea temeiului legal pe care îşi întemeiază reclamaţia. Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei, din proprie iniţiativă sau la solicitarea ANRE. În măsura în care petiţia/sesizarea/reclamaţia nu cuprinde toate elementele de mai sus, aceasta nu va fi considerată completă şi nu va fi supusă analizei ANRE, fapt care conduce la clasarea acesteia prin emiterea unui răspuns în acest sens.
    (4) Petiţia/Sesizarea/Reclamaţia adresată ANRE trebuie să cuprindă, anexat acesteia, răspunsul formulat de participantul la piaţa de energie/titularul de licenţă/titularul de atestat/titularul de autorizaţie, lipsa acestuia, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5), putând conduce la clasarea cererii prin emiterea unui răspuns în acest sens.
    (5) Începând cu 1 ianuarie 2021, petiţiile/sesizările/ reclamaţiile adresate ANRE spre soluţionare care nu sunt însoţite de răspunsul formulat de participantul la piaţa de energie/titularul de licenţă/titularul de atestat/titularul de autorizaţie sau de dovada transmiterii solicitării către acesta conduc la clasarea acestora prin emiterea unui răspuns în acest sens.

    ART. 7
    Soluţionarea petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor la nivelul ANRE este gratuită.

    ART. 8
    (1) Petiţiile/Sesizările/Reclamaţiile se adresează ANRE în scris, prin poştă, prin depunerea în mod direct la registratură, prin completarea formularului dedicat existent pe pagina proprie de internet a ANRE, sau prin transmiterea în format electronic la adresa de e-mail a ANRE, sau prin transmiterea la numărul de fax al ANRE.
    (2) Fiecărei petiţii/sesizări/reclamaţii i se atribuie un număr de înregistrare de către registratura ANRE.

    ART. 9
    Din momentul înregistrării petiţiei/sesizării/ reclamaţiei la registratura ANRE, procesul de soluţionare devine obligatoriu, cu excepţia cazului în care solicitantul s-a adresat pentru soluţionarea petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor sale şi altei entităţi juridice pe cale extrajudiciară, inclusiv instanţelor judecătoreşti, situaţie în care petiţia/sesizarea/reclamaţia acestuia se clasează, cu informarea părţilor implicate în termen de maximum 15 zile.

    ART. 10
    (1) În cazul în care solicitantul adresează mai multe petiţii/sesizări/reclamaţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, solicitantul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile/ sesizările/reclamaţiile primite.
    (2) Dacă după transmiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie/sesizare/reclamaţie de la acelaşi solicitant, având acelaşi obiect, fără alte argumente/documente suplimentare, aceasta se clasează prin informarea solicitantului.

    ART. 11
    (1) Petiţiile/Sesizările/Reclamaţiile care fac obiectul prezentei proceduri sunt analizate la nivelul ANRE de persoane desemnate din cadrul compartimentului de resort.
    (2) În situaţia în care se apreciază că soluţionarea petiţiei/sesizării/reclamaţiei necesită o analiză complexă, pot fi desemnate şi alte persoane din cadrul compartimentelor de specialitate sau poate fi constituită o comisie.
    (3) În situaţia unor speţe complexe supuse soluţionării ANRE se poate apela şi la consultanţi, persoane fizice/juridice. Consultanţii nu fac parte din comisii. Contravaloarea serviciului prestat de consultanţi va fi suportată de ANRE.

    ART. 12
    (1) Pe parcursul soluţionării petiţiei/sesizării/ reclamaţiei, în măsura în care se apreciază necesar, se pot organiza audieri/întâlniri cu reprezentanţii părţilor interesate şi/sau persoane din cadrul ANRE.
    (2) Părţile pot fi reprezentate şi pot participa la audiere/întâlnire prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite.
    (3) Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri această calitate nu vor fi acceptate la audiere/întâlnire.
    (4) Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul reclamaţiei.

    ART. 13
    (1) Petiţiile/Sesizările/Reclamaţiile greşit adresate vor fi transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca solicitantul să fie înştiinţat despre acest fapt.
    (2) Petiţiile/Sesizările/Reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt menţionate datele de identificare a solicitantului sau a locului de consum şi a localităţii în care se află se clasează.

    ART. 14
    Soluţionarea petiţiei/sesizării/reclamaţiei se materializează prin emiterea unui răspuns întocmit prin grija compartimentului de resort/comisiei desemnate, care se comunică părţilor implicate.

    ART. 15
    (1) Termenul standard de soluţionare a petiţiei/sesizării/reclamaţiei şi de transmitere a răspunsului către solicitant este de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei/ sesizării/reclamaţiei.
    (2) În situaţia în care aspectele sesizate în petiţie/ sesizare/reclamaţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu 30 de zile, sub condiţia notificării prealabile a solicitantului.
    (3) În situaţia în care se apreciază necesar se poate efectua o acţiune de control, conform regulamentului specific emis în acest sens.

    ART. 16
    (1) Pe toată durata procesului de soluţionare a petiţiei/sesizării/reclamaţiei, părţile pot stabili soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă.
    (2) Părţile sunt obligate să comunice ANRE înţelegerea la care au ajuns, în termen de 3 zile lucrătoare de la data soluţionării amiabile. În acest caz, înţelegerea trebuie să fie însuşită prin semnătură de fiecare parte şi să cuprindă data încheierii. Prin înţelegere părţile nu pot deroga de la prevederile legale în vigoare.
    (3) În cazul în care solicitantul şi-a retras reclamaţia sau părţile au încheiat o înţelegere conform alin. (2), acesta nu mai are dreptul să revină ulterior la ANRE cu o nouă cerere având acelaşi obiect.
    (4) Luând act de retragerea petiţiei/sesizării/reclamaţiei sau de înţelegerea părţilor, aceasta se clasează.

    ART. 17
    (1) Dosarul este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a persoanelor implicate în procesul de soluţionare a petiţiei/sesizării/reclamaţiei şi a preşedintelui ANRE sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea persoanelor implicate în procesul de soluţionare, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE cu atribuţii de control, investigaţii, sau o autoritate a statului, în condiţiile legii, şi a situaţiei în care date, informaţii şi documente sunt solicitate de către/transmise către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE sau părţilor implicate.
    (2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, persoanele implicate în procesul de soluţionare a petiţiei/sesizării/reclamaţiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.
    (3) Dosarul se păstrează la sediul ANRE timp de 1 an de la data emiterii răspunsului prin care este soluţionată petiţia/ sesizarea/reclamaţia, după care se arhivează timp de 4 ani.
    (4) Evidenţa dosarelor privind soluţionarea petiţiilor/ sesizărilor/reclamaţiilor se va ţine în registre speciale, în format electronic.

    ART. 18
    Activitatea de soluţionare a petiţiilor/sesizărilor/ reclamaţiilor se prezintă sintetic în cadrul rapoartelor semestriale şi anuale.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    ANRE poate îndrepta erorile materiale din conţinutul răspunsului, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor documentul modificat.

    ART. 20
    Petiţiile/Sesizările/Reclamaţiile aflate în curs de soluţionare, dar nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data declanşării procesului de soluţionare a acestora.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016