Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE EVALUARE din 28 iulie 2020  a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE EVALUARE din 28 iulie 2020 a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 835 din 11 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 128/1.669/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Transportul animalelor vii în călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine se poate efectua doar cu condiţia deţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru astfel de călătorii şi a certificatului de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine, emise în baza prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 2
    Autorizaţia sanitar-veterinară deţinută de transportatorii maritimi la data intrării în vigoare a prezentei proceduri rămâne valabilă până la data înscrisă pe aceasta.

    ART. 3
    Certificatul de autorizare sanitar-veterinară deţinut de navele de transport animale vii la data intrării în vigoare a prezentei proceduri rămâne valabil până la data înscrisă pe acesta.

    ART. 4
    (1) În vederea autorizării navelor de transport animale vii se efectuează o inspecţie de către echipe mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române, concomitent cu o inspecţie realizată de inspectori independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
    (2) Reprezentanţii Autorităţii Navale Române sunt responsabili de verificarea conformităţii şi valabilităţii documentelor prevăzute la art. 13 alin. (12) care certifică respectarea regulilor internaţionale de navigaţie, precum şi faptul că sunt îndeplinite cerinţele Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării şi completează partea I din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(11), incluse în partea a II-a din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
    (4) Inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 şi la art. 13 alin. (1)-(11), incluse în referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 6.

    ART. 5
    Înainte de operarea pe teritoriul României a navelor de transport animale vii autorizate de autoritatea competentă a României sau a altui stat membru al Uniunii Europene, acestea sunt supuse unei inspecţii efectuate de către echipe mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române, concomitent cu o inspecţie realizată de către inspectori independenţi autorizaţi în domeniul maritim.

    ART. 6
    Modul de realizare a inspecţiilor în cazul navelor care operează de pe teritoriul României este detaliat în cap. IV.

    ART. 7
    (1) Pentru autorizarea sanitar-veterinară a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii, precum şi pentru inspecţiile prevăzute la art. 5 se percep tarifele prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele stabilite de inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
    (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită de către transportator/reprezentantul său în România.

    CAP. II
    Procedura privind autorizarea sanitar-veterinară a transportatorilor maritimi
    ART. 8
    În vederea autorizării sanitar-veterinare, transportatorul/reprezentantul său în România transmite următoarele documente, prin mijloace electronice sau în format hârtie, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
    b) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului;
    c) dovadă scrisă că solicitantul este stabilit/reprezentat în România, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv copia certificatului de înregistrare fiscală;
    d) proceduri operaţionale pentru echipaj referitoare la manipularea animalelor la îmbarcare şi debarcare, precum şi la manipularea şi îngrijirea acestora în timpul călătoriei, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute de anexa I din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;
    e) dovezi ale instruirii echipajului, asigurată de transportator/reprezentantul său în România şi susţinută de un medic veterinar cu competenţe şi experienţă de minimum 2 ani în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului, inclusiv materialele de instruire cu privire la îmbarcarea, debarcarea, manipularea, separarea, adăparea, furajarea şi inspecţia zilnică a animalelor, asigurarea aşternutului, precum şi la îngrijirea şi izolarea animalelor bolnave sau rănite;
    f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
    g) plan general pentru situaţii de urgenţă care specifică procedurile referitoare la remedierea problemelor mecanice, tratamentul bolilor şi accidentelor la animale, mijloacele de ucidere şi de eliminare a cadavrelor, gestionarea situaţiilor de întârziere a debarcării animalelor în ţara terţă de destinaţie, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3;
    h) dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia în vigoare.


    ART. 9
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană soluţionează cererea depusă de solicitant în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei.
    (2) În cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emite autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, cu o perioadă de valabilitate de maximum 3 ani.
    (3) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în maximum două zile lucrătoare de la depunere, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
    (4) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană informează solicitantul cu privire la neacordarea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine.

    CAP. III
    Procedura privind autorizarea navelor de transport animale vii
    ART. 10
    (1) În vederea autorizării navei de transport animale vii, transportatorul autorizat/reprezentantul său în România transmite documentele prevăzute la art. 12, prin mijloace electronice sau în format hârtie, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.
    (2) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în maximum două zile lucrătoare de la depunere cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
    (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană transmite prin poşta electronică la Autoritatea Navală Română, în vederea verificării, documentele prevăzute la art. 12 lit. e) şi f).

    ART. 11
    (1) Echipa mixtă alcătuită din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române verifică, în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei complete, îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13, după cum urmează:
    a) reprezentanţii Autorităţii Navale Române verifică conformitatea şi valabilitatea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (12) şi completează partea I din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5;
    b) reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene verifică, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(11) şi completează partea a II-a din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.

    (2) O copie a referatului de evaluare completat de echipa prevăzută la alin. (1) se înmânează transportatorului/ reprezentantului său în România.
    (3) Concomitent cu verificarea prevăzută la alin. (1), inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 şi la art. 13 alin. (1)-(11) din capitolul III al prezentei proceduri, incluse în referatul prevăzut la anexa nr. 6; o copie a referatului completat se înmânează transportatorului sau reprezentantului său în România, precum şi direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
    (4) Durata verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (3) este de minimum o zi, în funcţie de mărimea navei de transport animale vii, precum şi de numărul şi suprafaţa punţilor.

    ART. 12
    În vederea autorizării navei de transport animale vii se depun următoarele documente:
    a) cerere scrisă, conform modelului prevăzut la anexa nr. 7;
    b) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 8;
    c) planul navei care specifică următoarele:
    (i) amplasarea şi identificarea boxelor, a pasajelor, a rampelor de acces şi a altor tipuri de rampe, a zonei de depozitare pentru diverse tipuri de hrană şi diverse tipuri de rezervoare;
    (ii) dimensiunile suprafeţelor utilizabile pentru animale per platformă, respectiv suprafeţele per boxă, exclusiv suprafeţele coridoarelor, ale rampelor de acces şi ale boxelor de izolare;
    (iii) sistemele de iluminat, alimentare cu apă, evacuare a dejecţiilor, stingere a incendiilor şi ventilaţie;

    d) documente care indică modul de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă, evacuare a dejecţiilor, stingere a incendiilor şi ventilaţie, precum şi faptul că:
    (i) capacitatea de stocare şi/sau producţie de apă proaspătă îndeplineşte cerinţele prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, ţinând cont de numărul maxim şi speciile de animale care vor fi transportate, precum şi de durata maximă a călătoriei intenţionate;
    (ii) echipamentele de stingere a incendiilor sunt instalate în conformitate cu cele mai recente norme solicitate de Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, în legătură cu prevenirea, detectarea şi stingerea incendiilor;
    (iii) capacitatea de ventilaţie asigură cel puţin: 40 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul este total închis, iar înălţimea este mai mică sau egală de 2,3 m; 30 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul este total închis, iar înălţimea este mai mare de 2,3 m; 75% din capacitatea menţionată anterior, în cazul în care compartimentul este parţial închis;
    (iv) sursa principală de alimentare cu electricitate este suficientă pentru alimentarea continuă cu electricitate a sistemelor de ventilaţie, alimentare cu apă proaspătă, evacuare a dejecţiilor şi iluminat, iar sursa secundară de alimentare cu electricitate este suficientă pentru a înlocui sursa principală de alimentare cu electricitate pe o perioadă neîntreruptă de 3 zile;

    e) copii ale certificatelor eliberate de o societate de clasificare recunoscută de statul de pavilion al navei, pentru corpul navei şi maşini, valabile pe anul în curs;
    f) certificat de naţionalitate a navei de transport animale vii emis de autoritatea competentă a statului în care a fost înmatriculată nava;
    g) declaraţia, în original, privind inspectorul independent autorizat în domeniul maritim care efectuează inspecţia prevăzută la art. 4, conform modelului prevăzut la anexa nr. 9;
    h) copii ale rapoartelor comandantului pentru ultimele 5 transporturi de animale vii, după caz, cuprinzând informaţiile prevăzute la anexa nr. 10;
    i) dovada efectuării curăţării şi dezinfecţiei navei de transport animale vii;
    j) dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia în vigoare.


    ART. 13
    (1) Nava de transport animale vii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe generale:
    a) este proiectată, construită, întreţinută şi exploatată corespunzător pentru speciile şi categoriile de animale care urmează să fie transportate;
    b) poate fi curăţată şi dezinfectată;
    c) asigură o protecţie suficientă la acţiunea condiţiilor meteorologice şi maritime.

    (2) Boxele, punţile, rampele şi pasajele de pe navele de transport animale vii îndeplinesc următoarele cerinţe:
    a) nu prezintă margini ascuţite, proeminenţe, goluri, spaţii sau accesorii care pot cauza căderea sau rănirea animalelor;
    b) laturile boxelor, pasajelor de acces şi rampelor sunt verticale;
    c) pardoseala de la fiecare capăt al rampelor este antiderapantă;
    d) rampele sunt prevăzute cu bariere laterale, iar unghiurile rampelor sunt corespunzătoare pentru speciile şi categoriile de animale care urmează să fie transportate, respectiv: maximum 20 de grade pentru ecvine, porcine şi viţei şi 26 de grade şi 34 de minute pentru ovine şi bovine;
    e) rampele sunt prevăzute cu şipci transversale sau alte mijloace antiderapante, în cazul în care înclinaţia acestora depăşeşte 10 grade;
    f) rampele pentru animale sunt prevăzute, după caz, cu rampe laterale adecvate pentru personalul care îngrijeşte animalele, în scopul facilitării deplasării animalelor pe rampă;
    g) pasajele de acces, intrările şi rampele au o înălţime suficientă pentru a permite deplasarea animalelor fără să se rănească;
    h) platformele elevatoare sunt dotate cu bariere de siguranţă, astfel încât să se împiedice căderea sau evadarea animalelor în timpul operaţiunilor de îmbarcare şi debarcare;
    i) boxele sunt numerotate, iar pardoseala acestora are suprafaţa antiderapantă;
    j) boxele sunt etanşeizate sau izolate, după caz, în mod eficient;
    k) mijloacele de închidere a boxelor sunt asigurate împotriva deschiderii accidentale;
    l) este prevăzut un pasaj de serviciu pe cel puţin una dintre laturile fiecărei boxe, pentru accesul la animale;
    m) sunt prevăzute boxe de izolare, identificate în mod clar, cu spaţiu suficient pentru un procent de 1% din numărul total;
    n) se asigură o densitate corespunzătoare fiecărei specii de animale de pe platformă, precum şi un spaţiu suficient deasupra capului, astfel încât animalele să se poată mişca natural atunci când sunt în poziţie patrupedă;
    o) există spaţiu suficient pentru depozitarea cantităţilor de apă şi hrană pentru întreaga durată a călătoriei, plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru încă 3 zile în cazul călătoriilor care depăşesc 24 de ore;
    p) există spaţiu pentru depozitarea unei cantităţi suficiente de aşternut.

    (3) Sistemul de iluminat funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:
    a) zonele pentru animale, precum şi pasajele şi rampele spre aceste zone sunt iluminate corespunzător, lămpile fixe asigurând cel puţin 20 lucşi;
    b) pe toate platformele pentru animale sunt disponibile suficiente surse portabile de iluminat suplimentare care asigură cel puţin 110 lucşi;
    c) sunt disponibile echipamente de iluminat de urgenţă în cazul defectării instalaţiei electrice principale, care furnizează 8 lucşi în pasaje şi pe căile de acces, pe o perioadă neîntreruptă de minimum 15 minute.

    (4) Sistemul de alimentare cu apă funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:
    a) sistemul are capacitatea de a furniza continuu apă proaspătă în fiecare boxă;
    b) jgheaburile/recipientele pentru apă sunt corespunzătoare speciilor, categoriilor şi numărului de animale şi asigură accesul facil şi constant al tuturor animalelor la apă proaspătă;
    c) rezervoarele pentru apă sunt dotate cu sistem de verificare a nivelului apei;
    d) există echipamente alternative de pompare pentru apă în cazul defectării sistemelor principale de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile.

    (5) Sistemul de ventilaţie funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:
    a) există o înălţime corespunzătoare deasupra fiecărei boxe pentru a se asigura ventilaţia adecvată pentru speciile şi categoriile de animale transportate;
    b) gurile de admisie a aerului sunt amplasate astfel încât fluxul de aer să nu fie împiedicat de nicio obstrucţie precum partiţii solide, aşternuturi, nutreţ;
    c) la bord sunt transportate piese de schimb suficiente pentru repararea sau înlocuirea ventilatoarelor sau motoarelor ventilatoarelor.

    (6) Sistemul de evacuare a dejecţiilor funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:
    a) are o capacitate corespunzătoare pentru evacuarea fluidelor din boxe şi de pe punţi, în orice condiţii;
    b) conductele şi canalele colectează fluidele în puţuri sau în rezervoare din care acestea pot fi evacuate prin pompe sau ejectoare;
    c) există echipamente alternative de pompare pentru evacuarea dejecţiilor în cazul defectării sistemelor principale de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile.

    (7) Sistemul de stingere a incendiilor funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:
    a) există un sistem adecvat de stingere a incendiilor în toate zonele pentru animale;
    b) există un program de inspecţie şi testare a extinctoarelor de pe platformele pentru animale, în conformitate cu reglementările Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare;
    c) în cazul în care se utilizează sau se transportă fân, paie, alte tipuri de nutreţ ori materiale de aşternut de natură inflamabilă, trebuie afişate, în locuri vizibile, notificări privind interzicerea fumatului şi a utilizării de lămpi cu flacără deschisă.

    (8) Pentru sistemele de ventilaţie, alimentare cu apă, evacuare a dejecţiilor, stingere a incendiilor şi iluminat există o sursă principală şi o sursă secundară de electricitate care funcţionează conform specificaţiilor din planurile navei.
    (9) Există un sistem de monitorizare, control şi alarmă pentru ventilaţie, alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat.
    (10) Există un pistol cu bolţ captiv şi capse suficiente.
    (11) Există instrumente de măsurare a temperaturii, amplasate în zonele care, în funcţie de caracteristicile de proiectare, pot fi supuse celor mai aspre condiţii climatice, după cum urmează:
    a) cel puţin 2, în cazul punţilor deschise;
    b) cel puţin 3, în cazul punţilor închise.

    (12) În conformitate cu legislaţia maritimă privind respectarea regulilor internaţionale de navigaţie şi a cerinţelor Codului
    internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării, nava de transport animale vii prezintă la inspecţie următoarele documente:
    a) certificat de registru/naţionalitate;
    b) certificat de tonaj;
    c) certificat de siguranţă a echipamentului;
    d) certificat de siguranţă a construcţiei;
    e) certificat de siguranţă radio;
    f) certificat de clasă;
    g) certificat de bord liber;
    h) certificat cu privire la personalul minim de siguranţă;
    i) certificat de prevenire a poluării;
    j) certificat de prevenire a poluării cu ape uzate;
    k) certificat de prevenire a poluării aerului;
    l) certificat de deratizare;
    m) certificat de asigurare poluare cu combustibil;
    n) certificat de eficienţă energetică;
    o) certificat sistem antivegetativ;
    p) document de conformitate;
    q) certificat de management al siguranţei;
    r) registru sinoptic permanent;
    s) certificat de securitate a navei;
    t) poliţa de asigurare;
    u) ultimul raport de inspecţie PSC;
    v) certificat de muncă în domeniul maritim.    ART. 14
    (1) În cazul în care, în urma inspecţiei efectuate, se constată faptul că sunt respectate cerinţele prezentei proceduri, în baza referatului de evaluare întocmit de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană în comun cu Autoritatea Navală Română şi a referatului întocmit de inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară a navelor de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
    (2) În cazul în care, în urma inspecţiei efectuate, se constată faptul că nava nu respectă cerinţele prezentei proceduri, transportatorul/reprezentantul său în România poate solicita efectuarea unei noi evaluări în vederea autorizării, prin depunerea documentelor prevăzute la art. 12, după remedierea neconformităţilor înscrise în referatele de evaluare.
    (3) Orice modificare sau reechipare a navei de transport animale vii care afectează bunăstarea animalelor trebuie notificată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, impunând reluarea procedurii de autorizare.
    (4) În cazul schimbării denumirii sau a pavilionului unei nave autorizate sanitar-veterinar în România, fără schimbarea proprietarului şi fără modificări structurale care pot afecta condiţiile de bunăstare a animalelor, se poate elibera un nou certificat de autorizare sanitar-veterinară, în baza unei inspecţii efectuate de către autoritatea competentă din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene.
    (5) În cazul în care inspecţia prevăzută la alin. (4) este efectuată de către autoritatea competentă din alt stat membru al Uniunii Europene, este necesară notificarea autorităţii competente din România privind inspecţia; noul certificat de autorizare sanitar-veterinară se eliberează de către autoritatea competentă din România, cu păstrarea valabilităţii iniţiale şi fără a se percepe taxă de autorizare.
    (6) Certificatul de autorizare sanitar-veterinară prevăzut la alin. (1) are o perioadă de valabilitate de maximum 3 ani, dar fără a depăşi perioada de valabilitate a documentelor prevăzute la art. 12 lit. e).

    CAP. IV
    Evaluarea navelor pentru transport animale vii autorizate de autoritatea competentă din România sau a altui stat membru care îmbarcă animale vii destinate exportului din România
    ART. 15
    (1) Înainte de operarea pe teritoriul României a navelor de transport animale vii autorizate de autoritatea competentă a României sau a altui stat membru al Uniunii Europene, acestea sunt supuse unei inspecţii efectuate de către echipe mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române, concomitent cu o inspecţie realizată de către inspectori independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
    (2) În cadrul inspecţiilor realizate de echipele mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române se completează o fişă de inspecţie comună, al cărei model se elaborează de către cele două instituţii în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri.
    (3) Reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005.
    (4) Reprezentanţii Autorităţii Navale Române sunt responsabili de verificarea conformităţii şi valabilităţii documentelor prevăzute la art. 13 alin. (12) care certifică respectarea regulilor internaţionale de navigaţie, precum şi faptul că sunt îndeplinite cerinţele Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării.
    (5) În cadrul inspecţiei realizate de inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim se verifică respectarea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 12.
    (6) Inspecţiile realizate de către echipele mixte ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ale Autorităţii Navale Române se desfăşoară concomitent cu cele realizate de către inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim.

    ART. 16
    (1) În vederea evaluării navei de transport animale vii, transportatorul autorizat/reprezentantul său legal în România, cu minimum 4 zile înainte de sosirea navei în port pentru îmbarcare, notifică, în scris sau electronic, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
    (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană notifică Autoritatea Navală Română, în vederea evaluării navei pentru transport animale vii care soseşte în port pentru îmbarcare, iar transportatorul autorizat/reprezentantul său legal în România notifică inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim.

    ART. 17
    Costurile generate de inspecţia realizată înainte de fiecare îmbarcare de animale vii destinate exportului sunt suportate de către exportatorul animalelor vii.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    (1) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri, Autoritatea Navală Română publică pe pagina web lista inspectorilor independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează lunar de către Autoritatea Navală Română.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Operatorul economic ...........
    C.U.I.
    Adresa ..........................................
    Tel./fax ..........................................
    Nr. de înregistrare .................... din data .........................
    CERERE
    Subsemnatul, .............................................., reprezentant legal al ............................................., cu sediul social în ..........................(adresa completă, nr. tel., fax)................., posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ..................................., eliberat/ă
    de ...................................... la data ...................................., prin prezenta solicit eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine pentru transportatorul ........................
    Anexat, depun următoarele documente:
    [] copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului;
    [] dovadă scrisă că transportatorul are sediul/este reprezentat în România, conform prevederilor legale în vigoare;
    [] declaraţie scrisă pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la Procedura de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 128/1.669/2020;
    [] plan general pentru situaţii de urgenţă.

    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura

    ANEXA 2

    la procedură
    D E C L A R A Ţ I E
    Subsemnatul/a, ..............................................................................., reprezentantul legal al ...................................................., cu sediul în localitatea ................................................................., înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. ............................, declar pe propria răspundere că:
    [] transportatorul nu a fost autorizat în alt stat membru;
    [] transportatorul dispune de echipaj instruit alcătuit din ........................... persoane, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi corespunzătoare, referitoare la manipularea şi îngrijirea animalelor la îmbarcarea şi debarcarea animalelor, precum şi în timpul călătoriei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    [] transportatorul nu a fost înregistrat pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor, în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizaţia.

    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura

    ANEXA 3

    la procedură
    PLAN GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Probleme mecanice - descriere │
│(exemple), remediere │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Funcţionarea defectuoasă a │
│sistemelor automate de furajare şi │
│adăpare - detalierea măsurilor │
│întreprinse │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Apariţia unei boli/accidentări la │
│animale în timpul călătoriei │
│1. Tratamente administrate - în cazul │
│în care la bord este prezent un medic │
│veterinar │
│2. Ucidere de urgenţă │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Înregistrarea de mortalităţi - │
│metode de eliminare a cadavrelor │
├──────────────────────────────────────┤
│E. Condiţii meteorologice extreme - │
│detalierea măsurilor întreprinse │
├──────────────────────────────────────┤
│F. Întârzierea debarcării animalelor │
│în ţara terţă de destinaţie - │
│gestionarea situaţiei │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    la procedură
    ^1 Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .....................................
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
    AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
    Nr. ................. data .........................
    REFERAT DE EVALUARE
    pentru autorizarea sanitar-veterinară a navei de transport animale vii
    Subsemnaţii, ................................................, medic veterinar oficial în cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............................................., şi ........................, căpitan specialist în cadrul Autorităţii Navale Române, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor cu nr. ........................ din data de ........................ privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare pentru nava de transport animale vii aparţinând operatorului economic ................................................., prin societatea de exploatare ..................................,
                                                                                           (armatorul)
    cu nr. IMO .............................., adresa ........................................., str. .............................. nr. ........., cod poştal ................, telefon ............, fax ......, e-mail ..............., reprezentată legal prin .................................. , în calitate de ................................. al S.C. ......................................., deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea ..................................., nr. IMO ........................................ sub pavilion ....................., în suprafaţă de .............(capacitatea de transport)................. mp,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, cu amendamentele ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    am verificat documentaţia şi cerinţele de construcţie şi echipare pe care le îndeplineşte nava de transport animale vii, constatând următoarele:
    Partea I

┌──────────────┬────────┬─────────┬──────┐
│ │Data │Data │Data │
│Document │emiterii│expirării│vizei │
│ │ │ │anuale│
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│registru/ │ │ │ │
│naţionalitate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│tonaj │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│siguranţă a │ │ │ │
│echipamentului│ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│siguranţă a │ │ │ │
│construcţiei │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│siguranţă │ │ │ │
│radio │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│clasă │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│bord liber │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│personalul │ │ │ │
│minim de │ │ │ │
│siguranţă │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│prevenire a │ │ │ │
│poluării │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│prevenire a │ │ │ │
│poluării cu │ │ │ │
│ape uzate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│prevenire a │ │ │ │
│poluării │ │ │ │
│aerului │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│deratizare │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │
│poluare cu │ │ │ │
│combustibil │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│eficienţă │ │ │ │
│energetică │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat │ │ │ │
│sistem │ │ │ │
│antivegetativ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Document de │ │ │ │
│conformitate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│management al │ │ │ │
│siguranţei │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Registru │ │ │ │
│sinoptic │ │ │ │
│permanent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│securitate a │ │ │ │
│navei │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Poliţa de │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Ultimul raport│ │ │ │
│de inspecţie │ │ │ │
│PSC │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Certificat de │ │ │ │
│muncă în │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│maritim │ │ │ │
└──────────────┴────────┴─────────┴──────┘


        Partea a II-a
    1. Cerinţe generale:
    - nava poate fi curăţată şi dezinfectată .................................................................... [] conform [] neconform
    2. Cerinţe privind boxele, punţile, rampele şi pasajele:

    – nu prezintă margini ascuţite, proeminenţe, goluri, spaţii sau accesorii care pot cauza
    căderea sau rănirea animalelor ............................................................................. [] conform [] neconform

    – pardoseala de la fiecare capăt al rampelor este antiderapantă ..................................................... [] conform [] neconform
    – rampele sunt prevăzute cu bariere laterale, iar unghiurile rampelor sunt corespunzătoare
    pentru speciile şi categoriile de animale care vor fi transportate ........................................................ [] conform [] neconform

    – rampele sunt prevăzute cu şipci transversale sau alte mijloace antiderapante în cazul
    în care înclinaţia acestora depăşeşte 10 grade ........................................................................... [] conform [] neconform

    – rampele pentru animale sunt prevăzute, după caz, cu rampe laterale adecvate pentru
    personalul care îngrijeşte animalele, în scopul facilitării deplasării animalelor pe rampă ................................ [] conform [] neconform

    – pasajele, intrările şi rampele asigură o înălţime suficientă care permite deplasarea
    animalelor fără rănirea acestora .......................................................................................... [] conform [] neconform

    – platformele elevatoare sunt dotate cu bariere de siguranţă, astfel încât să se împiedice căderea
    sau evadarea animalelor în timpul operaţiunilor de îmbarcare şi debarcare ................................................. [] conform [] neconform

    – boxele sunt numerotate, iar pardoseala acestora are suprafaţa antiderapantă ............................ [] conform [] neconform
    – există un pasaj de serviciu pe cel puţin una dintre laturile fiecărei boxe ...................................... [] conform [] neconform
    – există boxe de izolare clar identificate pe fiecare platformă, cu spaţiu suficient pentru 1%
    din animale ............................................................................................................................ [] conform [] neconform

    – mijloacele de închidere a boxelor sunt asigurate împotriva deschiderii accidentale ..................... [] conform [] neconform
    – boxele sunt etanşeizate sau izolate, după caz, în mod eficient .................................................... [] conform [] neconform
    – laturile boxelor, pasajelor de acces şi rampelor sunt verticale ...................................................... [] conform [] neconform
    – se asigură o densitate corespunzătoare fiecărei specii/mp/punte şi spaţiu deasupra capului
    astfel încât atunci când animalele sunt în poziţie patrupedă să se poată mişca natural ...................................[] conform [] neconform

    – există spaţiu suficient pentru depozitarea unei cantităţi de apă şi hrană pentru întreaga
    durată a călătoriei, plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru încă 3 zile
    în cazul călătoriilor care depăşesc 24 de ore ............................................................................ [] conform [] neconform

    – există spaţiu suficient pentru depozitarea unei cantităţi suficiente de aşternut ............................ [] conform [] neconform
    3. Sistemul de iluminat

    – zonele pentru animale, precum şi pasajele şi rampele spre aceste zone sunt iluminate
    corespunzător, lămpile fixe asigurând cel puţin 20 lucşi ....................................................................... [] conform [] neconform

    – pe toate platformele pentru animale sunt disponibile suficiente surse portabile de iluminat
    suplimentare care asigură cel puţin 110 lucşi ...................................................................................... [] conform [] neconform

    – sunt disponibile echipamente de iluminat de urgenţă în cazul defectării instalaţiei electrice
    principale, care furnizează 8 lucşi în pasaje şi pe căile de acces, pe o perioadă neîntreruptă
    de minimum 15 minute ...................................................................................................................... [] conform [] neconform
    4. Sistemul de alimentare cu apă

    – există adăpători adecvate speciei, categoriei şi numărului de animale transportate .................... [] conform [] neconform
    5. Sistemul de ventilaţie

    – există o înălţime corespunzătoare deasupra fiecărei boxe pentru a se asigura ventilaţia
    adecvată pentru speciile şi categoriile de animale transportate ............................................................. [] conform [] neconform

    – gurile de admisie a aerului sunt amplasate astfel încât fluxul de aer să nu fie împiedicat de
    nicio obstrucţie precum partiţii solide, aşternuturi, nutreţ ......................................................................... [] conform [] neconform
    6. Altele

    – există 1 pistol cu bolţ captiv şi capse ........................................................................................... [] conform [] neconform
    – există cel puţin 2 instrumente de măsurare a temperaturii, în cazul punţilor deschise
    şi cel puţin 3 în cazul punţilor închise .................................................................................................... [] conform [] neconform

┌──────────────────────────────────────┐
│7. SUPRAFAŢA UTILĂ PENTRU ANIMALE (m^ │
│2) │
├─────┬───────────────┬─────────┬──────┤
│Nr. │Suprafaţa boxei│Suprafaţa│Specia│
│punte│de izolare │utilă │ │
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
└─────┴───────────────┴─────────┴──────┘


    [] nava de transport animale vii îndeplineşte cerinţele pentru autorizare şi este destinată pentru transportul următoarelor specii ............................................... şi categorii .......................................... de animale.
    [] nava de transport animale vii nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare.
    Se propune autorizarea navei ......................................... şi emiterea certificatului de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine de către DSVSA ...................................
    Partea I
    Căpitan specialist,
    ................................
    (semnătura)
    Verificat
    Partea I
    Căpitan-şef,
    ................................
    (numele şi semnătura)
    Aprobat
    Director,
    ................................
    (semnătura, parafa şi ştampila)
    Partea a II-a
    Medic veterinar oficial,
    ................................
    (semnătura, parafa şi ştampila)
    Partea a II-a
    Şef Serviciu Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată (S.C.A.I.E.I.),
    ................................
    (numele, semnătura, parafa şi ştampila)
    Reprezentant legal al operatorului economic,
    ................................
    (numele şi semnătura)
    Comandant navă,
    ......................
    (numele, semnătura şi ştampila navei)    ANEXA 6

    la procedură
    Nr. ....................... data ............................
    REFERAT
    pentru evaluarea anumitor cerinţe în vederea autorizării sanitar-veterinare a navei de transport animale vii
    Subsemnatul/ţii, ......................................................, inspector/i independent/ţi în cadrul ........................................................, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor cu nr. .......................... din data ........................ privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare pentru nava de transport animale vii aparţinând operatorului economic .............................................................................., prin societatea de exploatare ...................................., cu
                                                                  (armatorul)
    nr. IMO ......................................, adresa ........................................., str. ......................... nr. ..........., cod poştal ................, telefon ............, fax ......, e-mail, ..............., reprezentată legal prin .................................................. , în calitate de ........................... al S.C. ................................................., deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea ......................................., nr. IMO ......................................... sub pavilion ............................... în suprafaţă de ......................................... mp,
                                                                                                                                                                                (capacitatea de transport)
    în conformitate cu prevederile Regulamentului(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, cu amendamentele ulterioare,
    1. Cerinţe generale:
    - nava este proiectată, construită, întreţinută şi exploatată corespunzător pentru speciile şi
    categoriile de animale care urmează să fie transportate ............................................................................. [] conform [] neconform

    – rezistenţa barelor şi a platformelor boxelor este adecvată pentru speciile şi categoriile ce
    urmează a fi transportate .................................................................................................................... [] conform [] neconform

    – se asigură protecţie suficientă la acţiunea condiţiilor meteorologice şi maritime ........................ [] conform [] neconform
    2. Sistemul de alimentare cu apă

    – există un sistem care are capacitatea de furnizare continuă a apei proaspete în fiecare boxă ... [] conform [] neconform
    – există echipamente alternative de pompare pentru apă în cazul defectării sistemelor
    principale de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile ............................................................ [] conform [] neconform

    – există rezervoare de apă curate, dotate cu sistem de verificare a nivelului apei ....................... [] conform [] neconform
    3. Sistemul de ventilaţie

    – se asigură cel puţin: - 40 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul este total
    închis, iar înălţimea este mai mică sau egală cu 2,3 m;

    – 30 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul
    este total închis, iar înălţimea este mai mare de 2,3 m;

    – 75% din capacitatea menţionată anterior în cazul
    în care compartimentul este parţial închis ................................................ [] conform [] neconform

    – la bord sunt transportate piese de schimb suficiente pentru repararea sau înlocuirea
    ventilatoarelor sau motoarelor ventilatoarelor ................................................................................ [] conform [] neconform
    4. Sistemul de evacuare a dejecţiilor

    – are o capacitate suficientă pentru a evacua fluidele din boxe şi de pe platforme, în
    orice condiţii ................................................................................................................................. [] conform [] neconform

    – conductele şi canalele de evacuare colectează fluidele în puţuri sau rezervoare din care
    reziduurile sunt evacuate prin pompe sau ejectoare ............................................................................. [] conform [] neconform

    – există echipamente alternative de pompare care asigură evacuarea în cazul defectării
    sistemului principal de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile ............................................... [] conform [] neconform
    5. Sistemul de stingere a incendiilor

    – există un sistem adecvat de stingere a incendiilor în toate zonele pentru animale ................... [] conform [] neconform
    – există un program de inspecţie şi testare a extinctoarelor de pe platformele pentru animale,
    în conformitate cu reglementările Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ........ [] conform [] neconform

    – în cazul în care se utilizează sau se transportă fân, paie, alte tipuri de nutreţ ori
    materiale de aşternut de natură inflamabilă, trebuie afişate, în locuri vizibile, notificări privind
    interzicerea fumatului şi a utilizării de lămpi cu flacără deschisă .................................................................. [] conform [] neconform
    6. Altele

    – există o sursă principală şi o sursă secundară de electricitate care funcţionează conform
    specificaţiilor din planurile navei ...................................................................................................... [] conform [] neconform

    – există un sistem de monitorizare, control şi alarmă în cabina timonei pentru sistemele de
    alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat ....................................................... [] conform [] neconform
    □ Nava de transport animale vii îndeplineşte cerinţele pentru autorizare şi este destinată pentru transportul următoarelor specii ........................................ şi categorii ......................................... de animale.
    □ Nava de transport animale vii nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare.
    Se propune autorizarea navei .................................... şi emiterea certificatului de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine de către DSVSA ............................ .
    Verificat
    Inspector independent autorizat în domeniul maritim,
    .....................................
    (numele şi semnătura)
    Reprezentant legal al operatorului economic,
    ..........................................
    (numele şi semnătura)
    Comandant navă,
    .........................................
    (numele, semnătura şi ştampila navei)    ANEXA 7

    la procedură
    Operatorul economic ...............................
    C.U.I.
    Adresa ....................................................
    Tel./Fax ...................................................
    Nr. de înregistrare ................. din data .............
    CERERE
    Subsemnatul, .................................., reprezentant legal al ......................, cu sediul social în ..................................................,
                                                                                                                                                                                            (adresa completă, nr. tel., fax)
    posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ........................., eliberat/ă de ............................ la data ..............................,
    prin prezenta solicit autorizarea navei de transport animale vii ........................., aparţinând armatorului .................., cu sediul în .......................................................
                                                                                                                 (adresa completă)
    Detalii privind nava de transport animale vii:
    a) Numărul Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) al navei: ...............................................
    b) Denumirea actuală a navei: ...............................................
    c) Denumirea anterioară cunoscută a navei: ...............................................
    d) Statul de pavilion: ................................................
    e) Numărul IMO al armatorului/proprietarului navei: ...............................................
    f) Compania de management: ...............................................
    g) Numărul IMO al companiei de management: ...............................................
    h) Portul de înmatriculare: ...............................................
    i) Data construcţiei: ...............................................
    j) Tipul navei: ...............................................
    k) Data conversiei în navă pentru animale vii (dacă este cazul): ...............................................
    l) Societatea de clasificare: ...............................................
    m) Speciile pentru care se solicită autorizaţia: ...............................................
    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura    ANEXA 8

    la procedură
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/a, ............................................................, reprezentantul legal al ......................................, cu sediul în localitatea ....................................................., înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. .................., declar pe propria răspundere că:
    □ nava de transport animale vii nu face obiectul vreunei cereri de autorizare depuse în alt stat membru şi că aceasta nu este deja autorizată;
    □ orice modificare sau reechipare a navei de transport animale vii care afectează bunăstarea animalelor va fi imediat adusă la cunoştinţa direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura

    ANEXA 9

    la procedură
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/a, ...................................., reprezentant legal al ................................. în România, cu sediul social în ........................................................,
                                                                                                                 (adresa completă, nr. tel., fax)
    posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ..................................., eliberat/ă de ...................................... la data ...................................., declar pe propria răspundere că inspectorul independent autorizat în domeniul maritim ............................................ va efectua inspecţia în vederea autorizării navei de transport animale vii cu denumirea ..................................................., înregistrată cu numărul (IMO) ................................. la Organizaţia Maritimă Internaţională şi statul de pavilion .......................... .
    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura

    ANEXA 10

    la procedură
    Raportul comandantului/Master’s report

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea navei/Name of Vessel ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul OMI/IMO Number ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Portul de înmatriculare/Port of ││
│Registry ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul navei/Data conversiei în navă ││
│de transport animale vii, dacă este ││
│cazul/Type of vessel/Date of ││
│conversion to livestock vessel, if ││
│applicable ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. autorizaţie/Approval Number ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele proprietarului navei/Name of ││
│Owner of Vessel ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa/Address ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Portul (porturile) de îmbarcare/ ││
│Loading Port(s) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data (datele) îmbarcării/Date(s) of ││
│Loading ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi specia de animale ││
│îmbarcate/ Number of Livestock Loaded││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Portul (porturile) de îmbarcare/ ││
│Loading Port(s) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data (datele) debarcării/Date(s) of ││
│Unloading ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi specia de animale ││
│debarcate/Number of Livestock ││
│Discharged ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea şi tipul furajelor ││
│încărcate/existente la bord în ││
│momentul plecării/Amount and type of ││
│feed loaded/on board at departure ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea de apă încărcată/existentă││
│la bord în momentul plecării/Amount ││
│of drinking water loaded/on board at ││
│departure ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea zilnică de apă produsă la ││
│bord/Daily amount of water produced ││
│on board ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea de apă încărcată în ││
│porturile intermediare (Se ataşează ││
│documente suplimentare.)/Amount of ││
│water taken on board at intermediate ││
│ports (Attach documentary evidence.) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Condiţiile meteorologice/Weather ││
│conditions ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Defecţiuni/Breakdowns ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Direcţia│
│Ziua│Temperatura pe punţi/ │Umiditatea pe punţi/ │ │navei/ │
│/Day│Temperature in decks │Humidity in decks │Vânt/Wind │Course │
│ │ │ │ │of │
│ │ │ │ │vessel │
├────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼──────┬─────────┼────────┤
│ │Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│Viteză│ │ │
│1 │/ │/ │/ │/ │/ │/ │/ │/ │/ │Direcţie/│ │
│ │Deck │Deck │Deck │Deck │Deck │Deck │Deck │Deck │Speed │Direction│ │
│ │1 │2 │3 │4 │1 │2 │3 │4 │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────────┴────────┘┌──────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │Nr. │Nr. │Nr. │ │
│ │ │Nr. │animale │animale │total │ │
│ │Nr. total│animale │rănite/ │rănite/ │de │ │
│ │de │rănite la│bolnave în│bolnave │animale│ │
│Puntea│animale │îmbarcare│timpul │la │rănite/│ │
│/ │îmbarcate│/ No. of │călătoriei│debarcare│bolnave│Motive/│
│Deck │/ Total │injured │/ No. of │/ No. of │/ Total│Reasons│
│ │no. of │animals │ill/ │ill/ │no. of │ │
│ │loaded │during │injured │injured │ill/ │ │
│ │animals │loading │animals │animals │injured│ │
│ │ │ │during │during │animals│ │
│ │ │ │voyage │discharge│ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴───────┘┌──────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┐
│ │Nr. total│ │ │ │ │ │
│ │de │Mortalitate│Mortalitate│Mortalitate│ │ │
│Puntea│animale │la │în timpul │la │Mortalitate│ │
│/ │îmbarcate│îmbarcare/ │călătoriei/│debarcare/ │totală/ │Motive/│
│Deck │/Total │Mortalities│Mortalities│Mortalities│Total │Reasons│
│ │no. of │during │during │during │mortalities│ │
│ │loaded │loading │voyage │discharge │ │ │
│ │animals │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘


    Numele şi semnătura comandantului/Master’s name and signature
    Data/Date

    ANEXA 11

    ^1) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.
    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    la procedură
    CERINŢE
    pentru evaluarea navei de transport animale vii autorizate de autoritatea competentă din România sau a altui stat membru
     al Uniunii Europene care îmbarcă animale vii destinate exportului din România
    Subsemnatul/ţii, ............................................, inspector/i independent/ţi în cadrul ..........................................., având în vedere notificarea Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene cu nr. ........................ din data de ................................. privind solicitarea evaluării navei de transport animale vii aparţinând operatorului economic ......................(armatorul)............................., prin societatea de exploatare ..............................,
    cu nr IMO ................................... adresa .................................., str. ................. nr. ........, cod poştal ................ telefon ............, fax ......, e-mail ..............., reprezentată legal prin ....................................., în calitate de ........................
    al S.C. .............................., deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea ..................................., nr. IMO ......................................................, sub pavilion .............................. în suprafaţă de ......................(capacitatea de transport)..........................mp,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, cu amendamentele ulterioare,
    1. Cerinţe generale privind proiectarea, construcţia, întreţinerea şi exploatarea navei de transport animale vii ........................................................................................... [] conform .................... [] neconform
    2. Cerinţe privind sistemul de alimentare cu apă ...................................................... [] conform .................... [] neconform
    3. Cerinţe privind sistemul de ventilaţie .................................................................... [] conform .................... [] neconform
    4. Cerinţe privind sistemul de evacuare al dejecţiilor ................................................ [] conform .................... [] neconform
    5. Cerinţe privind sistemul de stingere a incendiilor .................................................. [] conform .................... [] neconform
    6. Alte cerinţe:
    a) există o sursă principală şi o sursă secundară de electricitate care funcţionează conform specificaţiilor din planurile navei ........................................................ [] conform .................... [] neconform
    b) există un sistem de monitorizare, control şi alarmă în cabina timonei pentru sistemele de alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat ......................................................... [] conform .................... [] neconform
    c) există cel puţin două instrumente de măsurare a temperaturii, în cazul punţilor deschise şi cel puţin 3 în cazul punţilor închise ........................................................... [] conform .................... [] neconform
    [] Nava de transport animale vii îndeplineşte condiţiile pentru îmbarcarea animalelor.
    [] Nava de transport animale vii nu îndeplineşte condiţiile pentru îmbarcarea animalelor şi se propune remedierea deficienţelor constatate.


    Verificat
    Reprezentanţii societăţii de certificare
    Inspector independent,
    ......................................
    (numele şi semnătura)
    Reprezentant legal al operatorului economic,
    ...................................
    (numele şi semnătura)
    Comandant navă,
    .....................................
    (numele, semnătura şi ştampila navei)

    ANEXA 13

    la procedură
    NOTIFICARE
    Subsemnatul/a, ....................................................., reprezentant legal al ...................................... în România, cu sediul social în ................................................................,
                                                                                                                      (adresa completă, nr. tel., fax)
    posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ............................., eliberat/ă de ................................ la data ...................., declar pe propria răspundere următoarele:
    Nava de transport animale vii cu denumirea ..............................., înregistrată cu numărul (IMO) ........................... la Organizaţia Maritimă Internaţională şi statul de pavilion ............................, cu nr. de autorizare al navei ........................ emis de ..........................................., intenţionează să sosească în România pentru îmbarcare în data de ....................
    Precizez că am contactat inspectorul independent autorizat în domeniul maritim .........................., care va efectua inspecţia navei ................ .
    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016