Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 mai 2021  de organizare la distanţă a Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 mai 2021 de organizare la distanţă a Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 631 din 28 iunie 2021
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 28 iunie 2021.
──────────
    ART. 1
    (1) În cazul existenţei unor considerente de optimizare economică şi/sau a unor situaţii extraordinare, în care, prin reglementări ale autorităţilor publice, se limitează numărul de participanţi şi nu este posibilă organizarea şedinţelor Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România întro singură locaţie, Convenţia naţională poate fi organizată în sistem de teleconferinţă, concomitent în mai multe locaţii, respectiv la sediul central al Colegiului Psihologilor din România, în sălile sediilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România şi/sau în alte locaţii conectate la reţeaua informatică care permite desfăşurarea dezbaterilor şi a votului în timp real (sincron).
    (2) Preşedintele Colegiului Psihologilor din România conduce şi prezidează şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România.

    ART. 2
    (1) Şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România este constituită din reprezentanţii membrilor colegiului specificaţi la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, iar condiţia de cvorum precizată la art. 26 alin. (5) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, se determină în raport de reprezentanţii prezenţi în toate locaţiile stabilite pentru desfăşurarea şedinţei Convenţiei naţionale.
    (2) Condiţia de cvorum prevăzută la alin. (1) se va verifica la începutul şedinţei Convenţiei naţionale. În acest sens, fiecare secretar de şedinţă de la fiecare locaţie stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Convenţiei naţionale va comunica secretarului de şedinţă de la sediul central al Colegiului Psihologilor din România, la debutul şedinţei, prin sistemul de teleconferinţă, numărul reprezentanţilor prezenţi în fiecare locaţie.
    (3) Hotărârile Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România sunt aprobate prin vot la vedere sau prin vot secret, acolo unde este prevăzut acest lucru în normele de drept superioare. Prin decizia majorităţii membrilor Convenţiei naţionale se poate stabili ca aspectele pentru care legea prevede votul la vedere să fie votate prin vot secret.

    ART. 3
    (1) Dezbaterile Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România se desfăşoară la sediul central, prin sistemul de teleconferinţă, şi vor fi conduse de preşedintele Colegiului Psihologilor din România. Preşedinţii filialelor teritoriale şi ceilalţi coordonatori de şedinţă vor coordona participarea reprezentanţilor delegaţi la dezbaterile Convenţiei naţionale. În cazul locaţiilor suplimentare din cadrul filialelor teritoriale, altele decât cele în care se află preşedintele filialei teritoriale, coordonator de şedinţă va fi membrul comitetului filialei teritoriale cu vechimea cea mai mare în profesie.
    (2) În fiecare sală de şedinţă unde se desfăşoară dezbaterile Convenţiei naţionale se va alege un secretar de şedinţă din rândul reprezentanţilor participanţi, prin votul majorităţii acestora.

    ART. 4
    Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor în cadrul Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România este cel menţionat în art. 9 alin. (1)-(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018.

    ART. 5
    (1) Pentru desfăşurarea şedinţelor Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România în sistem de teleconferinţă, conform prezentei proceduri, Colegiul Psihologilor din România va asigura dotarea sălilor în care se organizează şedinţele în mod corespunzător, cu cabine de vot, ştampile de vot, cu un sistem audiovideo conectat la reţeaua Colegiului Psihologilor din România, precum şi cu orice alte echipamente necesare care să permită membrilor aflaţi în sălile de şedinţă din reţea să participe la dezbateri şi să îşi exprime votul, fie el la vedere sau secret.
    (2) Convenţia naţională care se desfăşoară în sistem de teleconferinţă se poate convoca doar după recepţia şi punerea în funcţiune a dotărilor specificate mai sus.

    ART. 6
    (1) În cazul hotărârilor adoptate prin vot deschis, membrii votează la vedere prin ridicarea mâinii, iar secretarul de şedinţă consemnează votul (număr de voturi, voturi pentru, împotrivă şi/sau abţineri) în procesul-verbal de şedinţă, după expirarea timpului alocat votului.
    (2) După finalizarea votului, fiecare secretar de şedinţă de la fiecare locaţie stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Convenţiei naţionale va comunica secretarului de şedinţă de la sediul central al Colegiului Psihologilor din România, prin sistemul de teleconferinţă, numărul de voturi pentru, împotrivă şi/sau abţineri, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a şedinţei. Secretarul de şedinţă de la sediul central al Colegiului Psihologilor din România va consemna numărul de voturi pentru, împotrivă şi/sau abţineri aferente fiecărei locaţii în procesul-verbal al şedinţei.

    ART. 7
    (1) Pentru desfăşurarea votului în regim secret, Colegiul Psihologilor din România va asigura dotarea fiecărei săli în mod corespunzător, cu buletine de vot, ştampile şi cu urnă transparentă de colectare a buletinelor de vot, securizată de către comisia de numărare a voturilor, cu 48 de ore înainte de desfăşurarea Convenţiei naţionale.
    (2) Coordonatorul de şedinţă va verifica şi consemna într-un proces-verbal de predare-primire integritatea elementelor de securizare, atât la primirea, cât şi la expedierea/predarea urnei de colectare a voturilor.
    (3) La nivelul fiecărei locaţii se va numi o comisie de numărare a voturilor şi o comisie de validare a voturilor, formată din 3 membri. Nu pot avea calitatea de membru în cele două comisii anterior menţionate reprezentanţii delegaţi în Convenţia naţională, preşedinţii de filiale teritoriale, membrii comitetelor filialelor teritoriale sau candidaţii la orice funcţie în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România.
    (4) Membrii comisiilor de numărare a voturilor şi cei ai comisiilor de validare a voturilor vor fi aleşi, aleatoriu, prin tragere la sorţi, de către comitetele filialelor teritoriale din rândul psihologilor cu drept de liberă practică care se vor oferi voluntar să facă parte din aceste comisii.
    (5) Întregul proces de numărare şi validare a voturilor va avea loc după finalizarea procesului de vot, membrii celor două comisii prezentându-se la locaţia de desfăşurare a procesului de vot doar după momentul finalizării acestuia, iar procesul de numărare şi validare a voturilor se va înregistra video prin grija secretarului de şedinţă.
    (6) Buletinele de vot neutilizate sau anulate, procesele-verbale şi urna de colectare a voturilor se expediază spre sediul Colegiului Psihologilor din România de către coordonatorul de şedinţă din cadrul fiecărei săli de dezbatere, în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea şedinţei.

    ART. 8
    (1) Pentru desfăşurarea votului în regim secret, Colegiul Psihologilor din România va asigura tipărirea şi trimiterea buletinelor de vot prevăzute cu o serie asociată fiecărui punct de pe ordinea de zi, incluzând şi serii pentru puncte de ordine de zi suplimentare, în număr de cinci.
    (2) Securizarea buletinelor se face prin aplicarea pe fiecare buletin a unui număr de ordine ce va fi înregistrat în registrele Colegiului Psihologilor din România într-o bază de date centrală şi în procesul-verbal de şedinţă, precum şi prin aplicarea unei alte forme de securizare (ştampilă, timbru etc.).

    ART. 9
    (1) Pentru exprimarea votului în regim secret, reprezentantul cu drept de vot se prezintă în sala de şedinţă, prezintă cartea sa de identitate, semnează în borderoul de prezenţă, primeşte ştampila şi buletinul de vot de la secretarul de şedinţă, după care votează în cabina de vot. În cabina de vot poate intra un singur reprezentant, care îşi exercită dreptul de vot în condiţii de confidenţialitate.
    (2) După exprimarea votului, la ieşirea din cabina de vot, reprezentantul se va asigura că buletinul său de vot este împăturit astfel încât votul său să nu fie vizibil.
    (3) După această operaţiune va depune buletinul de vot în urna amplasată la vedere în sala de şedinţe, după care va preda ştampila secretarului de şedinţă şi va primi înapoi cartea sa de identitate.

    ART. 10
    (1) În cazul votului la vedere se vor consemna în procesul-verbal al şedinţei numărul membrilor prezenţi la deschiderea şedinţei şi numărul de voturi pentru/împotrivă/ abţineri, înregistrate defalcat pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
    (2) În cazul votului secret se va preciza numărul buletinelor de vot primite, distribuite, depuse în urnă, anulate şi retrimise către sediul central.

    ART. 11
    (1) Procesul-verbal de şedinţă se întocmeşte de către secretarul ales, se semnează şi se ştampilează cu ştampila filialei de către coordonatorul de şedinţă.
    (2) Procesul-verbal de şedinţă se ştampilează cu ştampila filialei, iar în cazul sălilor suplimentare acestea se vor ştampila cu ştampila alocată sălii de şedinţă.
    (3) Procesul-verbal de şedinţă se trimite la sediul Colegiului Psihologilor din România în formă fizică, odată cu buletinele de vot, şi scanat/fotocopiat la închiderea şedinţei de către coordonatorul acesteia.

    ART. 12
    (1) Membrii comisiilor răspund legal pentru activitatea acestor comisii.
    (2) Comisiile sunt sprijinite în activitatea de organizare de către Secretariatul Colegiului Psihologilor din România, la solicitarea preşedinţilor de filială.

    ART. 13
    (1) Toate dezbaterile din reţeaua de şedinţe organizate în sistem de teleconferinţă se înregistrează audiovideo şi se arhivează de către Secretariatul Colegiului Psihologilor din România.
    (2) Conform legii şi normelor generale privind protecţia datelor, este interzisă filmarea sau înregistrarea dezbaterilor de către persoane neautorizate. Documentele şi activitatea din timpul şedinţei nu vor putea fi preluate şi difuzate în spaţiul public. Încălcarea acestor prevederi atrage după sine sancţiuni disciplinare.

    ART. 14
    Cheltuielile de dotare a sălilor de şedinţă şi de organizare a Convenţiei naţionale, cu elementele prevăzute în prezenta procedură, se includ în bugetul Colegiului Psihologilor din România pentru anul în care are loc şedinţa Convenţiei naţionale.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016