Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 27 martie 2020  privind recunoaşterea calificărilor profesionale ale cetăţenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 27 martie 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale ale cetăţenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 811 din 3 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 8 din 27 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 811 din 3 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Domeniu de aplicare
    ART. 1
    Profesia de psiholog se exercită pe teritoriul României, în condiţiile prezentei proceduri, de către următoarele persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în psihologie care nu este emis de către autorităţile competente din România:
    a) cetăţeni ai statului român;
    b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau ai Confederaţiei Elveţiene;
    c) cetăţeni ai statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E.


    ART. 2
    (1) Prezenta procedură este în concordanţă cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost implementată Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013.
    (2) Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta procedură sunt cele prevăzute de dispoziţiile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013.

    ART. 3
    Colegiul Psihologilor din România este autoritatea de recunoaştere a calificării profesionale obţinute de persoanele prevăzute la art. 1.

    CAP. II
    Condiţiile şi procedura privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România
    ART. 4
    Cetăţenii unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederaţiei Elveţiene pot să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România, urmând prezenta procedură.

    ART. 5
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România sunt exceptate de la procedura atestării, precum şi de la obligativitatea înscrierii în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România sau de la plata unei taxe administrative.
    (2) Colegiul Psihologilor din România va ţine evidenţa persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România.

    ART. 6
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România au obligaţia de a depune la Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, prin poştă, e-mail, respectiv prin orice serviciu de curierat sau prin platforma aferentă punctului de contact unic european, o declaraţie autentificată de un notar public referitoare la serviciile psihologice pe care le vor presta pe teritoriul României, precum şi la durata prestării acestor servicii.
    (2) În cazul în care solicitantul intenţionează să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, temporar sau ocazional, în România pe o perioadă mai mare de un an, declaraţia se va reînnoi o dată pe an, în decursul anului respectiv.
    (3) Cu ocazia solicitării iniţiale sau în cazul intervenirii unei schimbări materiale privind situaţia stabilită în documente, declaraţia prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:
    a) cererea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România:
    b) dovada cetăţeniei solicitantului;
    c) o atestare care să certifice faptul că, la momentul eliberării atestării, solicitantul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de psiholog, că nu îi este interzisă exercitarea acesteia, nici măcar temporar, precum şi că nu există condamnări penale sau vreo suspendare temporară sau definitivă de la exercitarea profesiei;
    d) dovada calificărilor profesionale, respectiv documentele care atestă competenţele profesionale în domeniul psihologiei, eliberate de statul de origine, în copie legalizată;
    e) declaraţie privind cunoaşterea limbii române.

    (4) Documentul prevăzut la alin. (1), precum şi cele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi e) se vor întocmi în limba română, iar cele prevăzute la alin. (3) lit. b)-d) vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat.
    (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4), în ceea ce priveşte documentele întocmite într-o limbă de circulaţie internaţională, se pot stabili de la caz la caz excepţii de la regula traducerii în limba română de către un traducător autorizat.

    ART. 7
    (1) Analiza declaraţiei şi a documentelor prevăzute la art. 6 se va realiza de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România.
    (2) Caracterul temporar şi ocazional al prestării se verifică de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România de la caz la caz, în special în funcţie de durata prestării, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea sa.

    ART. 8
    (1) În termen de cel mult o lună de la data primirii declaraţiei şi a documentelor însoţitoare complete prevăzute la art. 6, Colegiul Psihologilor din România informează solicitantul cu privire la decizia sa:
    a) de respingere a cererii şi de a nu verifica calificările profesionale, în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6;
    b) după verificarea calificărilor profesionale ale solicitantului:
    (i) de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini în situaţia prevăzută la alin. (3);
    (ii) de admitere a cererii şi de a permite exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.


    (2) În cazul întâmpinării unor dificultăţi care ar putea conduce la o întârziere în luarea unei decizii, Colegiul Psihologilor din România notifică prestatorul de servicii, în acelaşi termen de o lună, cu privire la motivele întârzierii. Dificultatea se rezolvă în termen de o lună de la notificare şi decizia se finalizează în termen de două luni de la rezolvarea dificultăţii.
    (3) În cazul unor diferenţe semnificative între calificările profesionale ale solicitantului şi formarea impusă din România, în măsura în care această diferenţă este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea sau siguranţa publică şi nu poate fi compensată de experienţa profesională a solicitantului sau de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, Colegiul Psihologilor din România oferă solicitantului posibilitatea de a demonstra, printr-o probă de aptitudini, potrivit alin. (1) lit. b) pct. (i), că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care îi lipseau. Proba de aptitudini se va organiza în termen de cel mult 6 luni de la decizia motivată a conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România privind obligativitatea susţinerii probei de aptitudini.
    (4) Ca urmare a susţinerii probei de aptitudini, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România ia o decizie pe baza rezultatelor acesteia referitoare la prestarea de către solicitant a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
    (5) În situaţia în care conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România decide admiterea cererii şi i se permite solicitantului să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România, preşedintele Colegiului Psihologilor din România va elibera autorizaţia provizorie de prestare a serviciilor psihologice pentru perioada şi activităţile solicitate prin cerere, astfel încât prestarea activităţii să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate.
    (6) În lipsa unei reacţii din partea Colegiului Psihologilor din România în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), solicitantul poate exercita profesia de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România.

    ART. 9
    (1) Solicitantul poate contesta decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, la Comitetul director.
    (2) În termen de 30 de zile de la comunicare, Comitetul director va analiza contestaţia formulată şi, după caz:
    a) va dispune eliberarea autorizaţiei provizorii de prestare a serviciilor psihologice pentru perioada şi activităţile solicitate prin cerere;
    b) va respinge contestaţia.

    (3) Hotărârea Comitetului director poate fi atacată la instanţa competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III

    Procedura privind autorizarea cetăţenilor unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederaţiei Elveţiene atestaţi ca psiholog de către autorităţile competente din statul de origine să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică
    ART. 10
    Cetăţenii unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederaţiei Elveţiene atestaţi ca psiholog de către autorităţile competente din statul de origine se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, urmând prezenta procedură.

    ART. 11
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. b) care doresc să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România trebuie să depună la Colegiul Psihologilor din România, personal, prin poştă, e-mail, respectiv prin orice serviciu de curierat sau prin platforma aferentă punctului de contact unic european, dosarul care va conţine următoarele documente:
    a) cererea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România;
    b) dovada cetăţeniei solicitantului;
    c) o atestare care să certifice faptul că, la momentul eliberării atestării, solicitantul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de psiholog, că nu îi este interzisă exercitarea acesteia, nici măcar temporar, precum şi că nu există condamnări penale sau vreo suspendare temporară sau definitivă de la exercitarea profesiei;
    d) dovada atestatului de competenţă profesională sau a titlului de calificare care asigură accesul la profesia de psiholog în statul de origine şi, după caz, atestarea experienţei profesionale a persoanei în cauză, însoţite de dovada calificărilor profesionale în domeniul psihologiei, eliberate de statul de origine, din care să rezulte disciplinele urmate de către solicitant;
    e) dovada stării de sănătate fizică şi psihică a solicitantului;
    f) dovada cunoştinţelor de limbă română ale solicitantului pentru nivelul de competenţă lingvistică C1.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) se vor întocmi în limba română, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat.
    (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în ceea ce priveşte documentele întocmite într-o limbă de circulaţie internaţională, se pot stabili de la caz la caz excepţii de la regula traducerii în limba română de către un traducător autorizat.
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii acestuia.
    (5) Dacă solicitantul nu este în măsură să furnizeze informaţiile solicitate la alin. (1) lit. d), Colegiul Psihologilor din România se poate adresa autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al statului de origine prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI) pentru cooperarea administrativă.

    ART. 12
    Analiza documentelor prevăzute la art. 11 se va realiza de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România.

    ART. 13
    (1) În termen de o lună de la data înregistrării dosarului, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România confirmă solicitantului primirea acestuia şi îl informează cu privire la lipsa oricărui document dintre cele prevăzute la art. 11.
    (2) În termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, termen care poate fi prelungit motivat cu o lună, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România analizează documentele şi informează solicitantul cu privire la decizia sa:
    a) de respingere a cererii şi de a nu verifica calificările profesionale, în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 11;
    b) după verificarea calificărilor profesionale ale solicitantului, respectiv a disciplinelor studiate de către solicitant în statul de origine:
    (i) de a-i solicita solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult 3 ani sau să susţină o probă de aptitudini;
    (ii) de admitere a cererii şi de a permite exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.


    (3) Procedura de examinare se finalizează prin emiterea unei decizii motivate de către Conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România, decizie care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.

    ART. 14
    (1) Conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România va decide necesitatea parcurgerii unui stagiu de adaptare, respectiv a susţinerii unei probe de aptitudini în cazul în care:
    a) formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare necesar în România;
    b) desfăşurarea activităţii de psiholog în România cuprinde una sau mai multe activităţi profesionale reglementate care nu există în statul de origine al solicitantului, iar formarea care este necesară în România include discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în atestatul de competenţă sau în titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.

    (2) Prin discipline semnificativ diferite se înţelege disciplinele a căror cunoaştere, abilităţi şi competenţe dobândite sunt esenţiale pentru exercitarea profesiei de psiholog în România şi în cazul cărora formarea urmată de solicitant prezintă diferenţe importante în ceea ce priveşte conţinutul în raport cu formarea necesară în România.
    (3) Alin. (1) se aplică respectându-se principiul proporţionalităţii. Astfel, în cazul în care conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România preconizează să îi impună solicitantului finalizarea unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, aceasta trebuie să verifice în prealabil dacă cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite de solicitant în decursul experienţei sale profesionale sau prin învăţare pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, în orice stat membru sau într-o ţară terţă, sunt de natură să acopere, total sau parţial, disciplinele semnificativ diferite definite la alin. (2).
    (4) Decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România de impunere a unui stagiu de adaptare sau a unei probe de aptitudini se motivează corespunzător şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) nivelul de calificare profesională necesar în România şi nivelul de calificare profesională deţinut de solicitant în conformitate cu clasificarea stabilită în Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) diferenţele semnificative menţionate la alin. (2) şi motivele pentru care respectivele diferenţe nu pot fi compensate prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite în decursul experienţei sale profesionale sau prin învăţare pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant.

    (5) Decizia menţionată la alin. (4) se comunică solicitantului.
    (6) Solicitantul are dreptul să aleagă între urmarea stagiului de adaptare de cel mult 3 ani sau susţinerea probei de aptitudini.
    (7) În situaţia în care solicitantul va opta pentru susţinerea probei de aptitudini, aceasta va avea loc în termen de cel mult 6 luni de la decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România privind impunerea probei de aptitudini.
    (8) Modalitatea de desfăşurare a stagiului de adaptare, respectiv susţinerea probei de aptitudini se stabilesc de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România, cu colaborarea comisiilor aplicative din cadrul Colegiului Psihologilor din România, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Proba de aptitudini poate viza şi cunoaşterea normelor deontologice care se aplică profesiei de psiholog în România.
    (10) Ca urmare a parcurgerii stagiului de adaptare sau a susţinerii probei de aptitudini, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România ia o decizie pe baza rezultatelor obţinute de către solicitant referitoare la prestarea de către solicitant a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
    (11) În situaţia în care conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România decide admiterea cererii şi îi permite solicitantului să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România, secretariatul Comitetului director va asigura înscrierea psihologului în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

    ART. 15
    (1) Solicitantul poate contesta decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, la Comitetul director.
    (2) În termen de 30 zile de la comunicare, Comitetul director va analiza contestaţia formulată şi, după caz:
    a) va admite contestaţia şi va permite solicitantului să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România şi, prin secretariatul Comitetului director, va asigura înscrierea psihologului în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;
    b) va respinge motivat contestaţia.

    (3) Hotărârea Comitetului director poate fi atacată la instanţa competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV

    Procedura privind autorizarea cetăţenilor unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederaţiei Elveţiene care au dobândit în statul de origine o diplomă de licenţă în psihologie şi care doresc să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică
    ART. 16
    Cetăţenii unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau ai Confederaţiei Elveţiene care au dobândit în statul de origine o diplomă de licenţă în psihologie pot obţine atestatul de liberă practică în România, urmând prezenta procedură.

    ART. 17
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. b) care doresc să obţină atestatul de liberă practică în România şi să exercite profesia de psiholog cu drept de liberă practică în România trebuie să depună la conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România personal, prin poştă, e-mail, respectiv prin orice serviciu de curierat sau prin platforma aferentă punctului de contact unic european, dosarul care va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea privind recunoaşterea diplomei de licenţă în psihologie obţinute în statul de origine;
    b) dovada cetăţeniei solicitantului;
    c) dovada studiilor efectuate de către solicitant în statul membru de origine, respectiv diploma de licenţă în psihologie obţinută de către solicitant în statul membru de origine;
    d) dovada sănătăţii fizice şi psihice a solicitantului;
    e) dovada cunoştinţelor de limbă română ale solicitantului.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi e) se vor întocmit în limba română, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat.
    (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în ceea ce priveşte documentele întocmite într-o limbă de circulaţie internaţională, se pot stabili de la caz la caz excepţii de la regula traducerii în limba română de către un traducător autorizat.
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii acestuia.
    (5) Dacă solicitantul nu este în măsură să furnizeze informaţiile solicitate la alin. (1) lit. c), Colegiul Psihologilor din România se poate adresa autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al statului de origine prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI) pentru cooperarea administrativă.

    ART. 18
    Analiza documentelor prevăzute la art. 17 se va realiza de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România.

    ART. 19
    (1) În termen de o lună de la data înregistrării dosarului, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România confirmă solicitantului primirea acestuia şi îl informează cu privire la lipsa oricărui document dintre cele prevăzute la art. 17 alin. (1).
    (2) În termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, termen care poate fi prelungit motivat cu o lună, conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România analizează documentele şi informează solicitantul cu privire la decizia sa:
    a) de respingere a cererii şi de a nu verifica calificările profesionale, în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 17;
    b) după verificarea calificărilor profesionale ale solicitantului, respectiv a disciplinelor studiate de către solicitant în statul de origine:
    (i) de a-i solicita solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult 3 ani sau să susţină o probă de aptitudini;
    (ii) de admitere a cererii şi recunoaştere a diplomei de licenţă în psihologie obţinute de către solicitant în statul membru de origine.


    (3) Procedura de examinare se finalizează prin emiterea unei decizii motivate de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România, decizie care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.
    (4) Dispoziţiile art. 14 sunt pe deplin aplicabile.

    ART. 20
    (1) Solicitantul poate contesta decizia conducerii operative a Colegiului Psihologilor din România, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, la Comitetul director.
    (2) În termen de 30 de zile de la comunicare, Comitetul director va analiza contestaţia formulată şi, după caz:
    a) va admite contestaţia şi va recunoaşte diploma de licenţă în psihologie obţinută de către solicitant în statul membru de origine;
    b) va respinge motivat contestaţia.

    (3) Hotărârea Comitetului director poate fi atacată la instanţa competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    Ulterior recunoaşterii diplomei de licenţă în psihologie obţinute de către solicitant în statul membru de origine, pentru a obţine atestatul de liberă practică în psihologie, solicitantul trebuie să urmeze procedura prevăzută de dispoziţiile legale care reglementează profesia de psiholog.

    CAP. V

    Procedura privind autorizarea cetăţenilor unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E., atestaţi ca psiholog de către autorităţile competente din statul de origine şi care doresc să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică
    ART. 22
    Cetăţenii unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E., atestaţi ca psiholog de către autorităţile competente din statul de origine, se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, urmând prezenta procedură.

    ART. 23
    (1) Cetăţenii unui stat terţ titulari ai unei Cărţi Albastre a U.E. beneficiază de tratament egal cu cel al cetăţenilor români în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi a altor calificări profesionale.
    (2) Cetăţenii unui stat terţ titulari ai unei Cărţi Albastre a U.E., atestaţi ca psiholog de către autorităţile competente din statul de origine, se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, potrivit dispoziţiilor art. 10-15 din capitolul III.

    CAP. VI

    Procedura privind autorizarea cetăţenilor unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E. care au dobândit în statul de origine o diplomă de licenţă în psihologie şi care doresc să exercite în România profesia de psiholog cu drept de liberă practică
    ART. 24
    Cetăţenii unui stat terţ titulari ai Cărţii Albastre a U.E. care au dobândit în statul de origine o diplomă de licenţă în psihologie pot obţine atestatul de liberă practică în România, urmând prezenta procedură.

    ART. 25
    (1) Cetăţenii unui stat terţ titulari ai unei Cărţi Albastre a U.E. beneficiază de tratament egal cu cel al cetăţenilor români în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi a altor calificări profesionale.
    (2) Cetăţenii unui stat terţ titulari ai unei Cărţi Albastre a U.E. care au dobândit în statul de origine o diplomă de licenţă în psihologie se pot înscrie în Registrul Psihologilor din România, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, potrivit dispoziţiilor art. 16-21 din capitolul IV.

    Prezenta procedură transpune prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2018.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016