Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2020  privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 47 din 15 ianuarie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.039 din 26 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 47 din 15 ianuarie 2021.
──────────
    ARTICOL UNIC
    (1) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, emisă de către FNGCIMM în calitate de administrator al schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare. Prin emiterea Deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, administratorul schemei certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor privind determinarea sumei.
    Angajarea cheltuielilor se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se întocmesc de către Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală ajutor de stat.

    (2) Ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii va informa FNGCIMM cu privire la limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, în termen de maximum 5 zile de la data la care aceasta i-a fost comunicată.
    (3) FNGCIMM poate emite decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM doar în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală ajutor de stat.
    (4) Deciziile de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM emise de către administratorul schemei în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor prezentei proceduri se transmit Direcţiei generale ajutor de stat, până la data de 15 a fiecărei luni, în format electronic, pe adresa de e-mail a registraturii generale a Ministerului Finanţelor Publice - registratura@mfinante.gov.ro.
    (5) Angajamentul legal materializat în dispoziţie de plată se întocmeşte de către Direcţia generală ajutor de stat în formă scrisă exclusiv în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM. Modelul dispoziţiei de plată este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (6) Pentru întocmirea angajamentului legal, Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală ajutor de stat verifică dacă Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM este conformă cu prevederile legale, respectiv dacă conţine:
    - cuantumul sumei;
    – datele de identificare ale beneficiarului: denumire, adresă, nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, cod de identificare fiscală;
    – codul IBAN al contului în care se va face plata;
    – semnătura administratorului schemei.

    (7) Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu şi control financiar preventiv delegat, după caz, împreună cu formularele „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ şi/sau „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare“ şi „Angajament bugetar individual/global“, după care se aprobă de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii şi se transmit structurii de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu astfel de atribuţii pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate.
    (8) La exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu şi a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz, asupra proiectului de angajament legal se verifică corespondenţa sumei din Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM cu suma din angajamentul legal, existenţa semnăturii persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei generale ajutor de stat, existenţa creditelor de angajament şi bugetare.
    (9) Lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare care poartă viza pentru „Bun de plată“ a ordonatorului principal de credite sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor legale şi bugetare şi existenţa sumei datorate potrivit Deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM.
    (10) Nota de lichidare stă la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituţiei publice a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori.
    (11) Înainte de efectuarea plăţii, ordonanţarea de plată va fi supusă controlului financiar preventiv propriu şi delegat, după caz, după care se semnează de ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.
    (12) Pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat, după caz, asupra ordonanţării de plată se verifică corespondenţa sumelor înscrise cu cele din angajamentul legal, existenţa semnăturii persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate - Direcţia generală ajutor de stat, existenţa creditelor bugetare, existenţa disponibilului de credite bugetare deschise şi repartizate, subdiviziunea clasificaţiei bugetare, codul IBAN în care se va face virarea ajutorului de stat, conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM. De asemenea se verifică existenţa notei de lichidare vizate pentru „Bun de plată“ de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, precum şi a menţiunii „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii“, conform pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) După obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat, după caz, ordonanţarea de plată se transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.
    (14) Plăţile se efectuează de către structura de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu astfel de atribuţii, pe baza ordonanţării de plată aprobate de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, transmisă de către Direcţia generală ajutor de stat cu minimum două zile lucrătoare anterior termenului prevăzut la art. 1 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Ordinul de plată se întocmeşte cel târziu în prima zi lucrătoare următoare datei la care s-a primit ordonanţarea de plată.
    (15) Sumele de plată datorate FNGCIMM se virează în contul acestuia, înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM.
    (16) Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate, se restituie FNGCIMM de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, în termen de maximum 5 zile de la data constatării datelor eronate.

    ANEXA 1

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Direcţia generală ajutor de stat
    Numărul: ..........................
    Data: ................................
    DISPOZIŢIE DE PLATĂ

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea beneficiarului: FNGCIMM │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
│..................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: │
│............................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cont/Cod IBAN ............................................., deschis la Banca │
│........... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod de identificare fiscală: │
│..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În conformitate cu Decizia de plata nr. ............./................ emisă de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă realitatea cuantumului obligaţiei de plată şi modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare, precum şi realitatea datelor de identificare ale beneficiarului de ajutor de stat, se emite Dispoziţia de plată pentru suma de: .......................... lei.
    Prezentul document constituie angajament legal în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ordonator principal de credite,
    ...............................................

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Direcţia generală ajutor de stat, │Direcţia generală ajutor de stat │
│Director general adjunct, │Consilier cu studii juridice, │
│...............................................│...............................................│
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Direcţia generală ajutor de stat │Direcţia generală ajutor de stat │
│Şef serviciu, │Responsabil, │
│...............................................│...............................................│
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Structura de specialitate din Ministerul │Direcţia generală control financiar preventiv │
│Finanţelor Publice cu astfel de atribuţii │Vizat C.F.P.D. │
│Vizat C.F.P.P. │...............................................│
│...............................................│ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016