Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 25 ianuarie 2021  de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 25 ianuarie 2021 de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import

EMITENT: Autoritatea Naţională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 149 din 25 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355 din 7 aprilie 2021.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte modalitatea şi condiţiile de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, denumită în continuare Autoritate, a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    Autorizaţia se eliberează de către Autoritate potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările ulterioare, şi are modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    ART. 3
    (1) Articolele importate în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi sunt bunuri special proiectate pentru educaţia, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap fizic sau mental, dacă sunt importate de instituţii sau organizaţii a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap şi care sunt autorizate de Autoritate să primească astfel de articole scutite de taxă.
    (2) La articolele importate în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi, prevăzute la alin. (1), se adaugă şi piesele de schimb, componentele şi accesoriile specifice bunurilor în cauză şi instrumentele folosite pentru întreţinerea, verificarea, calibrarea şi repararea acestora, cu condiţia ca astfel de piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelaşi timp cu bunurile respective sau, dacă sunt importate ulterior, să se poată identifica faptul că sunt destinate folosirii în legătură cu bunurile scutite anterior la import sau care sunt eligibile pentru acordarea scutirii la momentul în care se solicită scutirea pieselor de schimb, a componentelor sau a accesoriilor şi a instrumentelor în cauză.
    (3) Bunurile scutite la import nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru educarea, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap.

    ART. 4
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 2, instituţiile sau organizaţiile care respectă cerinţele prevăzute la art. 3 depun la Autoritate următoarele documente:
    a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    b) actele de înfiinţare, organizare şi funcţionare ale instituţiei sau organizaţiei solicitante, în copie;
    c) extras din actul constitutiv şi statutul organizaţiei din care să rezulte că activitatea principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap;
    d) declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal, că sunt respectate condiţiile de autorizare şi că va fi comunicată Autorităţii orice modificare intervenită cu privire la obiectul principal de activitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

    (2) Documentele menţionate la alin. (1) trebuie să fie datate, semnate de către reprezentantul legal, ştampilate, în termen de valabilitate şi îndosariate în ordinea în care acestea sunt solicitate, de la lit. a) la d), în mod obligatoriu.

    ART. 5
    (1) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei este soluţionată de către Autoritate în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la registratura Autorităţii.
    (2) În cazul în care documentele depuse sunt conforme, structura de specialitate întocmeşte o notă în care propune preşedintelui Autorităţii eliberarea autorizaţiei.
    (3) În cazul în care documentele sunt incomplete sau nu sunt respectate condiţiile de autorizare prevăzute la art. 3 şi 4, Autoritatea transmite o notificare de respingere a cererii, în termen de 15 zile de la data înregistrării.
    (4) După transmiterea notificării de respingere a cererii, documentele lipsă sau neconforme se pot transmite la Autoritate în condiţiile art. 4.

    ART. 6
    În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost eliberată autorizaţia, instituţia sau organizaţia are obligaţia să informeze atât autorităţile vamale, cât şi Autoritatea.

    ART. 7
    Fiecare autorizaţie eliberată este evidenţiată de către structura de specialitate a Autorităţii într-un registru special.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    ANTET
    AUTORIZAŢIE
    pentru primirea de articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import
    nr. ........../..............
    ......................^1, care funcţionează în/cu sediul social în ................., str. .............. nr. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............, având numărul de înregistrare în registrul comerţului ...................., codul unic de înregistrare ................... din data de ....................., având numărul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .................., codul de înregistrare fiscală ................ din data de .................., cu sediul secundar în ...................., str. ................ nr. ....., bl. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ....................., este autorizată să primească articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.
    ^1 Se completează denumirea organizaţiei/instituţiei.

    În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările ulterioare, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost eliberată prezenta autorizaţie, ...............................................^2 se obligă să informeze atât autorităţile vamale, cât şi Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.
    ^2 Se completează denumirea organizaţiei/instituţiei.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
    (L.S.)

    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    pentru eliberarea autorizaţiei
    Subsemnatul(a) ..................................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ........... nr. ....., CNP ...................., reprezentant legal al:
    [ ] instituţiei publice (IP) .............................................. (denumirea), cu sediul social în localitatea ......................, judeţul/sectorul ........................, str. ................ nr. ....., cod unic de înregistrare (CUI) ...........................
    [ ] organizaţiei neguvernamentale (ONG) ......................................... (denumirea), cu sediul în localitatea ....., judeţul/sectorul ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., numărul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ................../.................., cod de înregistrare fiscală ......................./data atribuirii ......................................,

    solicit eliberarea autorizaţiei pentru primirea de articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.
    Data ...................
    Solicitant,
                                                                                                                               ...................................,
                                                                                                                                                                (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 3

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a) ............................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ....... nr. ....., CNP .............................., reprezentant legal al:
    [ ] instituţiei publice (IP) ................................................ (denumirea), cu sediul social în localitatea ....., judeţul/sectorul ....., str. ..... nr. ....., cod unic de înregistrare (CUI) .....
    [ ] organizaţiei neguvernamentale (ONG) ........................................ (denumirea), cu sediul în localitatea ....., judeţul/sectorul ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., numărul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ...../....., cod de înregistrare fiscală ...../data atribuirii .....,

    declar pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal, că sunt respectate toate condiţiile de autorizare pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.
    Data .................
    Semnătura şi ştampila
    ........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016