Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019  a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019 a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.175/39/2020, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 239 din 24 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Procedura de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase se aplică amplasamentelor definite la art. 3 pct. 1 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Scopul procedurii este stabilirea unei abordări unitare privind modul de întocmire şi structura conţinutului notificării activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, denumită în continuare notificare, transmisă de operator potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (2) Prezenta procedură asigură cadrul organizatoric şi funcţional în vederea transmiterii notificării de către operator şi a verificării acesteia de către autorităţile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, precum şi a încadrării sau, după caz, a excluderii amplasamentului de sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    ART. 3
    Prezenta procedură utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, şi în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    CAP. II
    Reguli procedurale
    SECŢIUNEA 1
    Transmiterea şi conţinutul notificării
    ART. 4
    (1) Informaţiile corespunzătoare notificării prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, precum şi cele corespunzătoare actualizării acesteia se transmit la secretariatele de risc din cadrul agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, denumite în continuare SRAPM, structurate potrivit formularului de notificare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    (2) Notificarea sau actualizarea acesteia, după caz, se transmite de către operator cu respectarea termenelor şi situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2), (6) şi (7) şi la art. 11 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (3) Pentru amplasamentele noi, prima notificare se depune odată cu solicitarea obţinerii acordului de mediu, autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu, după caz.
    (4) Pentru cazul în care un operator închiriază/ concesionează un/o amplasament/instalaţie/capacitate de depozitare către un alt operator, notificarea va fi transmisă de către acel operator care asigură controlul operaţional ori i-a fost delegată puterea de luare a deciziilor asupra funcţionării din punct de vedere tehnic şi al siguranţei amplasamentului/ instalaţiei/capacităţii de depozitare în cauză.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evaluarea notificării şi încadrarea amplasamentului
    ART. 5
    După primirea notificării de la operator, în termen de 5 zile lucrătoare, SRAPM verifică notificarea din punctul de vedere al conţinutului şi al formatului acesteia în raport cu cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

    ART. 6
    Dacă cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură sunt îndeplinite, SRAPM transmite notificarea către Comisariatul Municipiului Bucureşti, Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi comisariatele judeţene din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu (CJGNM) şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) şi/sau inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă (ISUJ), după caz, pe suport hârtie şi în format electronic, în vederea stabilirii de către cele trei autorităţi competente de la nivel judeţean a încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Dacă cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură nu sunt îndeplinite, SRAPM solicită în scris operatorului completări sau clarificări privind datele incluse în notificare.
    (2) Operatorul are obligaţia de a transmite completările sau clarificările în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (3) Dacă după primirea completărilor sau clarificărilor cerinţele art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură sunt îndeplinite, SRAPM transmite, pe suport hârtie şi în format electronic, către ISUBIF/ISUJ şi CJGNM, în termen de 5 zile lucrătoare, notificarea cu completările şi modificările primite de la operator, în vederea stabilirii de către cele trei autorităţi competente de la nivel judeţean a încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (4) În situaţia în care operatorul nu transmite completările sau clarificările în termenul prevăzut la alin. (2) sau completările şi modificările transmise nu oferă clarificările necesare, SRAPM returnează două exemplare ale notificării, însoţite de o adresă prin care înştiinţează operatorul cu privire la încetarea procedurii de notificare din lipsa informaţiilor necesare, fiind necesară reluarea procedurii de notificare.

    ART. 8
    (1) Pentru stabilirea încadrării unui amplasament nou, SRAPM, CJGNM şi ISUBIF/ISUJ parcurg următoarele etape:
    a) evaluarea notificării;
    b) stabilirea încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, după primirea de la operator a tuturor informaţiilor necesare;
    c) comunicarea încadrării către operator se face de către SRAPM în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de la lit. b). O copie a comunicării se transmite de către SRAPM şi către ISUBIF/ISUJ, respectiv CJGNM.

    (2) Pentru stabilirea încadrării unui amplasament existent sau care îşi modifică încadrarea, precum şi pentru alte amplasamente, SRAPM, CJGNM şi ISUBIF/ISUJ parcurg următoarele etape:
    a) evaluarea notificării;
    b) planificarea vizitei pe amplasament în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării;
    c) verificarea pe amplasament a veridicităţii datelor din notificare şi întocmirea unui document constatator comun, semnat de către cele trei autorităţi competente de la nivel judeţean;
    d) solicitarea de la operator, dacă este cazul, de către SRAPM a completărilor sau modificărilor notificării;
    e) transmiterea de către operator, dacă este cazul, a completărilor şi modificărilor către SRAPM, în termen de 5 zile;
    f) stabilirea încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, după primirea de la operator a tuturor informaţiilor necesare;
    g) comunicarea încadrării către operator se face de către SRAPM în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de la lit. f). O copie a comunicării se transmite de către SRAPM şi către ISUBIF/ISUJ, respectiv CJGNM.

    (3) Stabilirea încadrării amplasamentului prevăzută la alin. (1) lit. b), respectiv alin. (2) lit. f) presupune ca:
    a) ISUBIF/ISUJ şi CJGNM să transmită către SRAPM câte un punct de vedere după analizarea notificării primite şi efectuarea vizitei pe amplasament, după caz;
    b) SRAPM să organizeze o întâlnire care se încheie prin redactarea unei minute care să conţină concluziile, calculul de încadrare după caz şi semnăturile reprezentanţilor celor trei autorităţi competente de la nivel judeţean.

    (4) Cantităţile de substanţe prezente sau posibil a fi prezente în mijloacele de transport auto, pe cale ferată sau navale aflate pe amplasament nu se socotesc în calculul de încadrare, dar se iau în considerare în analiza de risc, respectiv scenariile posibile de accidente majore.
    (5) Pentru amplasamentele care au instalaţii unde deşeurile periculoase sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte sau stochează deşeurile periculoase înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani ori stochează deşeurile periculoase înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an, precum şi pentru amplasamentele care pe lângă substanţe periculoase conţin şi deşeuri periculoase, cantităţile de deşeuri periculoase prezente sau posibil a fi prezente se iau în considerare în calculul de încadrare şi se tratează în conformitate cu precizările din nota 5 la anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (6) Modul de realizare a calculului de încadrare este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    (7) În situaţia în care, în procesul de stabilire a încadrării unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în urma verificărilor fişelor cu date de securitate ale substanţelor şi amestecurilor, respectiv fişelor de caracterizare a deşeurilor, se sesizează aspecte neclare în ceea ce priveşte caracteristicile acestora, SRAPM solicită operatorului documentaţia care a stat la baza întocmirii fişelor cu date de securitate, efectuată de un laborator acreditat.
    (8) În situaţia în care operatorul nu transmite completările în termenul prevăzut la alin. (2) lit. e) sau completările şi modificările transmise nu oferă clarificările necesare, SRAPM transmite operatorului o adresă prin care îl înştiinţează cu privire la încetarea procedurii de notificare şi motivarea acesteia, fiind necesară reluarea procesului de notificare.

    ART. 9
    Autorităţile competente de la nivel judeţean comunică autorităţilor competente de la nivel central încadrarea amplasamentului sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, printr-o adresă comună semnată de către conducătorii celor trei autorităţi competente de la nivel judeţean, însoţită de documentele care au stat la baza încadrării.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Inventarul amplasamentelor
    ART. 10
    (1) Autorităţile competente de la nivel judeţean realizează inventarul amplasamentelor care se află sub incidenţa Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, denumite amplasamente de tip Seveso.
    (2) Autorităţile competente au obligaţia de a actualiza permanent inventarul amplasamentelor de tip Seveso.
    (3) Amplasamentele noi se introduc în inventarul cu amplasamentele de tip Seveso după obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu şi punerea în funcţiune.
    (4) Excluderea din inventar se face în baza notificării transmise de operator în următoarele situaţii:
    a) reducerea capacităţilor de producţie şi stocare prin conservare, dezafectare sau debranşare de la utilităţi, blindare şi sigilare a capacităţilor neutilizate, astfel încât cantităţile de substanţe să fie sub cele prevăzute în coloana 2 din părţile 1 şi 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;
    b) reducerea cantităţilor de substanţe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament, sub cele prevăzute în coloana 2 din părţile 1 şi 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în baza declaraţiei pe propria răspundere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    c) operatorul se află în dizolvare urmată de lichidare, faliment sau lichidare judiciară, cu îndeplinirea obligaţiilor de mediu;
    d) la încetarea definitivă sau temporară a activităţii, cu îndeplinirea obligaţiilor de mediu;
    e) suspendarea/anularea autorizaţiei de mediu.

    (5) La schimbarea denumirii operatorului şi păstrarea activităţii pe amplasament, în inventar se operează modificarea denumirii acestuia, amplasamentul rămânând în inventar.

    ART. 11
    (1) În baza inventarelor judeţene, autorităţile competente prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, întocmesc inventarul naţional cu amplasamentele de tip Seveso.
    (2) Lista amplasamentelor de tip Seveso aflate în inventar la sfârşitul fiecărui an se publică pe site-urile autorităţilor competente în cursul lunii februarie pentru anul anterior.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Înregistrări
    ART. 12
    Operatorul păstrează un exemplar original al comunicării transmise către SRAPM în baza căruia s-a făcut încadrarea, precum şi toată corespondenţa purtată, pe suport hârtie şi în format electronic.

    ART. 13
    Formularul pentru formatul electronic al notificării, la care se face referire în cuprinsul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, se publică pe site-urile web ale autorităţilor competente desemnate potrivit art. 6 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în vederea completării de către operator şi transmiterii către SRAPM.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Anexe
    ART. 14
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI
    1. Fişa cu date de securitate - FDS - întocmită în conformitate cu prevederile anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    2. Fişa de caracterizare a deşeului - întocmită în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea proprietăţilor periculoase ale deşeurilor - frazelor de pericol (HP1-HP15) conform Regulamentului UE 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CEa Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive şi Regulamentului (UE) 2017/997 al Consiliului din 8 iunie 2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice“
    3. Capacităţile maxime de stocare de pe amplasament - suma volumelor, transformată în unităţi de masă, a tuturor echipamentelor în care se utilizează, manipulează sau stochează substanţe periculoase, cum ar fi rezervoare, pompe, compresoare, conducte, butelii, butoaie etc. existente pe amplasament şi în care există sau nu substanţe periculoase în cantităţile admise prin prescripţiile şi normele tehnice de exploatare. Pentru materialele stocate în vrac sau ambalate se consideră cantităţile maxime prevăzute în declaraţia pe propria răspundere pentru obţinerea acordului de mediu, respectiv prevăzute în autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu
    4. Scădere semnificativă - scăderea cantităţilor de substanţe periculoase de pe amplasament care conduce la trecerea amplasamentului de la nivel superior la amplasament de nivel inferior sau operator care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, şi trecerea amplasamentului de la nivel inferior la operator care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, sau o scădere cu cel puţin 5% din cantităţile prevăzute în coloana 3 partea 1 sau 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare
    5. Creştere semnificativă - creşterea cantităţilor de substanţe periculoase de pe amplasament care conduce la trecerea amplasamentului de la nivel inferior la nivel superior şi trecerea operatorului care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, la un amplasament de nivel inferior şi/sau superior sau o creştere cu cel puţin 5% din cantităţile prevăzute în coloana 3 partea 1 sau 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare
    6. Schimbare semnificativă a naturii substanţei periculoase - trecerea substanţei de la o categorie de pericol la o altă categorie de pericol, categorii prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, datorată schimbărilor de natură anorganică, organică şi/sau biochimică, care ar conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenţei de apariţie a unui eventual eveniment
    7. Schimbare semnificativă a formei fizice a substanţei periculoase - schimbarea stării de agregare a substanţei care conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenţei de apariţie a unui eventual eveniment
    8. Modificare semnificativă a proceselor - creşterea sau scăderea parametrilor de proces (presiune, temperatură, volum etc.) ori schimbarea proceselor care conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenţei de apariţie a unui eventual eveniment
    9. Consecinţe semnificative - efecte ale unui accident, în care sunt implicate substanţe periculoase, care conduc la pericole asupra sănătăţii umane, mediului, proprietăţii sau daune transfrontaliere în conformitate cu criteriile de notificare a accidentului major către Comisia Europeană, prezentate în anexa nr. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    10. Încetarea temporară a activităţii - oprirea unei instalaţii sau a unui amplasament cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:
    a) perioada de timp pentru care nu funcţionează respectiva instalaţie sau respectivul amplasament este mai mare de un an;
    b) nu mai există substanţă periculoasă în respectiva instalaţie sau respectivul amplasament;
    c) s-au implementat măsuri tehnice de siguranţă, astfel încât nu mai există pericole de producere a unor daune asupra sănătăţii umane ori a mediului.

    11. CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională
    12. NACE - Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană

    ANEXA 2

    la procedură
    NOTIFICARE
    1. Elemente de identificare a operatorului şi a amplasamentului
    A. Datele de identificare a operatorului
    • Numele operatorului
    • Denumirea comercială a operatorului
    • Adresa sediului social al operatorului
    • Codul de identificare fiscală (CUI)

    B. Date de identificare a amplasamentului
    • Denumirea
    • Adresa
    • Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)
    • Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)
    • Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)
    • Descrierea activităţii/activităţilor desfăşurate sau propuse
    • Codul CAEN principal
    • Alte coduri CAEN
    • Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III (vezi tabelul 1)


    2. Persoana responsabilă de administrarea amplasamentului:
    • numele şi prenumele;
    • funcţia;
    • adresa de corespondenţă;
    • telefon/fax/e-mail.

    3. Persoana responsabilă în domeniul managementului securităţii conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare:
    • numele şi prenumele;
    • telefon/fax/e-mail.

    4. Substanţe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament
    • inventarul de substanţe, amestecuri şi deşeuri periculoase conform tabelului 2, respectiv tabelului 3 din prezenta anexă;
    • fişele cu date de securitate;
    • fişele de caracterizare a deşeurilor.

    5. Tipul activităţii/activităţilor în care sunt implicate substanţele periculoase
    Se specifică:
    a) descrierea sau tipul fluxurilor tehnologice (producţie, depozitare, manipulare etc.);
    b) anul proiectării şi construcţiei instalaţiei;
    c) anul punerii în funcţiune;
    d) anul când s-au făcut ultimele modificări BAT, BREF, dacă este şi amplasament care se supune prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) modul în care sunt controlate procesele tehnologice;
    f) tipul producţiei:
    (i) continuă (24 de ore/zi timp de 7 zile/săptămână);
    (ii) semicontinuă (24 de ore/zi timp de 5-6 zile/ săptămână);
    (iii) discontinuă.    6. Informaţii cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora:
    • date despre imediata vecinătate a amplasamentului (arii protejate, căi rutiere, căi ferate, cursuri de apă, zone locuite, zone cu aglomerări de persoane, instituţii publice etc.);
    • date despre platforme industriale, operatori economici, amplasamentele vecine, siturile de exploatare chiar dacă nu intră în domeniul de aplicare a prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, care ar putea provoca un accident major sau agrava consecinţele acestuia;
    • grupuri cu efecte domino (zone şi dezvoltări care ar putea fi sursa unui accident major sau care ar putea creşte riscul sau agrava consecinţele unui accident major).

    7. Informaţii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei
    8. Scopul notificării (prima notificare, schimbarea informaţiilor conţinute în notificarea anterioară, notificare la termen, scădere sau creştere semnificativă, schimbare semnificativă a naturii sau formei fizice a substanţelor periculoase, modificare semnificativă a proceselor, consecinţe semnificative, încetare de activitate etc.)
    9. Alte informaţii:
    • dacă amplasamentului i se aplică şi prevederile IED (Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare);
    • dacă amplasamentului i se aplică şi prevederile Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR);
    • Secţiune de hărţi, planuri şi schiţe pentru:
    • amplasament, instalaţii, fluxuri tehnologice;
    • vecinătăţi.

    10. Datele de final
    • data întocmirii notificării;
    • numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a întocmit notificarea;
    • numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care răspunde de amplasament.

    Tabelul nr. 1. Principalele tipuri de industrie care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

┌────┬──────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ │Codul │
│crt.│Tipul de sector industrial│CAEN/ │
│ │ │NACE │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│1. │Agricultură │A │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Activităţi recreative şi │ │
│2. │sportive (de exemplu, │R93 │
│ │patinoar) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Activităţi miniere │ │
│3. │(reziduuri miniere şi │B │
│ │procese fizico-chimice) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│4. │Prelucrarea metalelor │C24 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Prelucrarea metalelor │C2451,│
│5. │feroase (turnătorii, │C452 │
│ │topitorii etc.) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Prelucrarea metalelor │C2453,│
│6. │neferoase (turnătorii, │C2454 │
│ │topitorii etc.) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Prelucrarea metalelor prin│ │
│7. │procese electrolitice sau │C2561 │
│ │chimice │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│8. │Rafinării petrochimice/ │C19 │
│ │petroliere │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Producţia, furnizarea şi │ │
│9. │distribuţia energiei │D3511 │
│ │electrice │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Depozitarea │G4671,│
│10. │combustibililor (inclusiv │G473, │
│ │încălzirea, vânzarea cu │H521 │
│ │amănuntul etc.) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│11. │Producerea, distrugerea şi│C2051,│
│ │depozitarea explozibililor│H521 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│12. │Producerea şi depozitarea │C2051,│
│ │artificiilor │H521 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Producerea, îmbutelierea │H521, │
│13. │şi distribuţia în vrac a │C19 │
│ │GPL │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│14. │Depozitarea GPL │H521, │
│ │ │C19 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│15. │Depozitarea şi distribuţia│H521 │
│ │GNL │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Depozitarea şi distribuţia│ │
│16. │angro şi en détail (cu │H521 │
│ │excepţia GNL) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Producerea şi depozitarea │ │
│17. │pesticidelor, biocidelor, │C2020 │
│ │fungicidelor │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│18. │Producerea şi depozitarea │C2015 │
│ │îngrăşămintelor │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│19. │Fabricarea produselor │C21 │
│ │farmaceutice │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│20. │Depozitarea, tratarea şi │E38 │
│ │eliminarea deşeurilor │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Apă şi ape uzate │ │
│21. │(colectare, furnizare, │E37 │
│ │tratare) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│22. │Instalaţii chimice │C20 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│23. │Producerea substanţelor │C201 │
│ │organice de bază │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│24. │Fabricarea materialelor │C201, │
│ │plastice şi a cauciucului │C22 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│25. │Producerea şi fabricarea │C171 │
│ │celulozei şi hârtiei │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│26. │Tratarea lemnului şi │C31 │
│ │mobilier │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│27. │Fabricarea şi tratarea │C13 │
│ │textilelor │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│28. │Fabricarea de produse │C10 │
│ │alimentare şi băuturi │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│29. │Sectorul ingineriei, │F42 │
│ │producţiei şi asamblării │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│30. │Construirea, demolarea, │C301, │
│ │repararea navelor │C331 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Construcţii şi lucrări de │ │
│31. │inginerie în domeniul │F42 │
│ │construcţiilor │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Produse ceramice │ │
│32. │(cărămizi, ceramică, │C234 │
│ │sticlă, ciment etc.) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│33. │Fabricarea sticlei │C231 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│34. │Fabricarea cimentului, │C235 │
│ │varului şi ipsosului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Electronică şi inginerie │C26, │
│35. │electrică │C27, │
│ │ │C29 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Centre de manipulare şi │ │
│ │transport (porturi, │ │
│36. │aeroporturi, parcuri de │H52 │
│ │camioane, staţii de triaj │ │
│ │etc.) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Cercetare şi formare │ │
│37. │medicală (inclusiv │M72 │
│ │spitale, universităţi │ │
│ │etc.) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Fabricarea substanţelor │ │
│38. │chimice (nespecificate în │C2059 │
│ │altă parte în listă) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │
│39. │(nespecificate în altă │C │
│ │parte în listă) │ │
└────┴──────────────────────────┴──────┘    Tabelul nr. 2. Inventarul şi clasificarea substanţelor periculoase

┌────┬─────────────┬───────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬──────┬────────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Denumirea │ │ │ │ │ │Capacităţile │ │ │ │ │
│ │ │comercială │ │ │ │ │Cantitatea│maxime de │ │ │ │ │
│ │Denumirea │a │ │ │ │Categoria │existentă │stocare de pe │ │ │Condiţiile│Localizarea în │
│Nr. │substanţei │substanţei │Nr.│Fraza de │Clasa de │de │ │amplasament***)│Starea│Modul de │de stocare│cadrul │
│crt.│periculoase/ │periculoase│CAS│pericol**)│pericol**)│pericol**)│ │ │fizică│stocare****)│/ operare │amplasamentului│
│ │amestecului*)│/ │ │ │ │ ├───┬──────┼───────┬───────┤ │ │Atm/ºC │ │
│ │ │amestecului│ │ │ │ │m^3│tone │m^3 │tone │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴──────┴───────┴───────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────────┘    Tabelul nr. 3. Inventar şi clasificare deşeuri

┌────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬──────┬────────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │Frazele de │ │ │Capacităţile │ │ │Condiţiile│Localizarea în │
│ │ │ │Proprietatea│pericol ale │Categorie │Cantitatea│maxime de │Starea│Modul de │de stocare│cadrul │
│Nr. │Denumirea│Codul │periculoasă │substanţelor│de │existentă │stocare de pe │fizică│stocare****)│/operare │amplasamentului│
│crt.│deşeului │deşeului│(HP1-HP15) │prezente în │pericol**)│ │amplasament***)│ │ │Atm/ºC │ │
│ │ │ │ │deşeu │(H; P; E) ├───┬──────┼───────┬───────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │m^3│tone │m^3 │tone │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───┴──────┴───────┴───────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────────┘    *) Se vor nominaliza toate substanţele/amestecurile aşa cum sunt definite în Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    **) Conform prevederilor fişei cu date de securitate (FDS) şi a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
    ***) Conform definiţiei de la pct. 3 al anexei nr. 1 la procedură.
    ****) Mod de stocare - forma în care substanţa periculoasă este stocată (de exemplu: rezervor atmosferic/cu răcire/sub presiune, sferă, cilindric, orizontal, vertical, rezervor suprateran, subteran, batal, iaz de decantare, pe platforma betonată, în depozit închis/acoperit, saci, lăzi, butelii, butoaie, bidoane etc.), precum şi numărul şi capacitatea maximă (m^3/tone).

    ANEXA 3

    la procedură
    Modul de realizare a calculului de încadrare
    Pentru încadrarea unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, trebuie să se ia în considerare substanţele prezente sau posibil a fi prezente pe amplasamentul în cauză, inclusiv deşeurile periculoase, aplicându-se regula sumei, prevăzută la nota 4 a anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, conform modelului prezentat în tabelul nr. 1. Un exemplu de calcul de încadrare pentru un amplasament este prezentat în tabelul nr. 2. Regula sumei se aplică substanţelor şi amestecurilor cu frazele de risc prevăzute în tabelul nr. 4. Pentru cazul deşeurilor periculoase, regula sumei se aplică prin atribuirea proprietăţilor echivalente substanţelor sau amestecurilor periculoase, conform tabelului nr. 5. Clasificarea deşeurilor ca fiind periculoase se face în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind orientări tehnice referitoare la clasificarea deşeurilor (2018/C 124/01).
    Tabelul nr. 1. Regula sumei pentru stabilirea încadrării unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

┌────┬───────────┬────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Capacităţile maxime de stocare de pe amplasament/Cantităţi relevante prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │în anexa nr. 1 partea 1 şi partea 2 aLegii nr. 59/2016 privind controlul asupra │
│ │ │ │ │ │ │Încadrare în │pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase │
│ │ │ │ │ │ │prevederile ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │anexei nr. 1 │Categorii de │ │Categorii de │Categorii de │Categorii de │Categorii de │
│ │ │Capacităţile│ │ │ │la Legea │substanţe din │Categorii de │substanţe din │substanţe din │substanţe din │substanţe din │
│ │Denumirea │maxime de │Fraze │Clasă │Categorie│nr. 59/2016, │partea 1 │substanţe din │partea 1 │partea 1 │partea 1 │partea 1 │
│Nr. │substanţei │stocare de │de │de │de │cu │secţiunea H şi │partea 1 │secţiunea E şi │secţiunea O_1 şi │secţiunea O_2 şi │secţiunea O_3 şi │
│crt.│periculoase│pe │pericol│pericol│pericol │completările │substanţe din │secţiunea P şi │substanţe din │substanţe din │substanţe din │substanţe din │
│ │ │amplasament │ │ │ │ulterioare │partea 2 - din │substanţe din │partea 2 - │partea 2 - din │partea 2 - din │partea 2 - din │
│ │ │(tone) │ │ │ │ │categoria │partea 2 - │Pericole pentru │categoria Alte │categoria Alte │categoria Alte │
│ │ │ │ │ │ │ │Pericole pentru │Pericole fizice P│mediu E │pericole O_1 │pericole O_2 │pericole O_3 │
│ │ │ │ │ │ │ │sănătate H │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┬──────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea│Partea│Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │
│ │ │ │ │ │ │1 │2 │inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│
├────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │∑q_x/Q_Lx, ∑q_x/Q_Ux │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│ │Coeficienţi rezultaţi din aplicarea regulilor de însumare conform Legii nr. 59/ │
│ │2016, cu completările ulterioare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care │ │ │ │ │ │ │ │
│ │se încadrează în categoriile de toxicitate acută 1, 2 sau 3 │∑q_x/ │∑q_x/ │ │ │ │ │ │
│ │(prin inhalare) sau STOT SE categoria 1, împreună cu substanţele│Q_Lx │Q_Ux │ │ │ │ │ │
│ │periculoase care se încadrează în secţiunea H, de la H1 la H3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din partea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┼────────┬────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sunt explozivi, gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oxidante, lichide inflamabile, substanţe şi amestecuri │ │∑q_x/ │∑q_x/ │ │ │ │ │
│ │autoreactive, peroxizi organici, lichide şi solide piroforice, │ │Q_Lx │Q_Ux │ │ │ │ │
│ │lichide şi solide oxidante, împreună cu substanţele periculoase │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care se încadrează la secţiunea P, de la P1 la P8 din partea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┴────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘┌┬────────────┬─┬─┬────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┐
││Însumarea │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţelor│ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │
││enumerate în│ │ │ │ │ │ │ │
││partea 2, │ │ │ │ │ │ │ │
││care sunt │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrate ca│ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │
││pentru │ │ │ │ │ │ │ │
││mediul │ │ │ │ │ │ │ │
││acvatic, în │ │ │∑q_x│∑q_x│ │ │ │
││categoriile │ │ │/ │/ │ │ │ │
││Acut 1, │ │ │Q_Lx│Q_Ux│ │ │ │
││Cronic 1 sau│ │ │ │ │ │ │ │
││Cronic 2, │ │ │ │ │ │ │ │
││împreună cu │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţele │ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │
││care se │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrează │ │ │ │ │ │ │ │
││la secţiunea│ │ │ │ │ │ │ │
││E, de la E1 │ │ │ │ │ │ │ │
││la E2 din │ │ │ │ │ │ │ │
││partea 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├┼────────────┼─┼─┼────┼────┼────┬────┼─────────┼─────────┤
││Însumarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │
││enumerate în│ │ │ │ │ │ │ │ │
││partea 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
││care sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrate la│ │ │ │ │ │ │ │ │
││O1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
││sau │ │ │ │ │∑q_x│∑q_x│ │ │
││amestecuri │ │ │ │ │/ │/ │ │ │
││cu frază de │ │ │ │ │Q_Lx│Q_Ux│ │ │
││pericol │ │ │ │ │ │ │ │ │
││EUH014 │ │ │ │ │ │ │ │ │
││împreună cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │
││care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
││la secţiunea│ │ │ │ │ │ │ │ │
││O, de la O1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
││din partea 1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼────────────┼─┼─┼────┼────┼────┴────┼────┬────┼─────────┤
││Însumarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │
││enumerate în│ │ │ │ │ │ │ │ │
││partea 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
││care sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrate la│ │ │ │ │ │ │ │ │
││O2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţe şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
││amestecuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
││care în │ │ │ │ │ │∑q_x│∑q_x│ │
││contact cu │ │ │ │ │ │/ │/ │ │
││apa emit │ │ │ │ │ │Q_Lx│Q_Ux│ │
││gaze │ │ │ │ │ │ │ │ │
││inflamabile,│ │ │ │ │ │ │ │ │
││categoria 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
││împreună cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │
││care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
││la secţiunea│ │ │ │ │ │ │ │ │
││O, de la O2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
││din partea 1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼────────────┼─┼─┼────┼────┼─────────┼────┴────┼────┬────┤
││Însumarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │
││enumerate în│ │ │ │ │ │ │ │ │
││partea 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │
││care sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrate la│ │ │ │ │ │ │ │ │
││O3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
││sau │ │ │ │ │ │ │∑q_x│∑q_x│
││amestecuri │ │ │ │ │ │ │/ │/ │
││cu frază de │ │ │ │ │ │ │Q_Lx│Q_Ux│
││pericol │ │ │ │ │ │ │ │ │
││EUH029 │ │ │ │ │ │ │ │ │
││împreună cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
││substanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
││periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │
││care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
││încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
││la secţiunea│ │ │ │ │ │ │ │ │
││O, de la O3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
││din partea 1│ │ │ │ │ │ │ │ │
└┴────────────┴─┴─┴────┴────┴─────────┴─────────┴────┴────┘


    NOTE:
    q_x = cantitatea de substanţă periculoasă x (sau categoria de substanţe periculoase) inclusă în partea 1 sau în partea 2;
    Q_LX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanţa periculoasă sau categoria x din coloana 2, partea 1 sau din coloana 2, partea 2;
    Q_UX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanţa periculoasă sau categoria x din coloana 3, partea 1 sau din coloana 3 partea 2, în conformitate cu Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    Tabelul nr. 2. Exemplu de calcul de încadrare

┌────┬──────────────┬────────────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Capacităţile maxime de stocare de pe amplasament/Cantităţi relevante prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │în partea 1 şi partea 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul │
│ │ │ │ │ │ │ │asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe │
│ │ │ │ │ │ │Încadrare în │periculoase, cu completările ulterioare │
│ │ │ │ │ │ │prevederile ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Capacităţile│ │ │ │anexei nr. 1 │Categorii de │ │Categorii de │Categorii de │Categorii de │Categorii de │
│ │ │maxime de │ │ │ │la Legea │substanţe din │Categorii de │substanţe din │substanţe din │substanţe din │substanţe din │
│Nr. │Denumirea │stocare de │Fraze │Clasă de │Categorie│nr. 59/2016, │partea 1 │substanţe din │partea 1 │partea 1 │partea 1 │partea 1 │
│crt.│substanţei │pe │de │pericol │de │cu │secţiunea H şi │partea 1 │secţiunea E şi │secţiunea O1 şi │secţiunea O2 şi │secţiunea O3 şi │
│ │periculoase │amplasament │pericol│ │pericol │completările │substanţe din │secţiunea P şi │substanţe din │substanţe din │substanţe din │substanţe din │
│ │ │(tone) │ │ │ │ulterioare │partea 2 - din │substanţe din │partea 2 - │partea 2 - din │partea 2 - din │partea 2 - din │
│ │ │ │ │ │ │ │categoria │partea 2 - │Pericole pentru │categoria Alte │categoria Alte │categoria Alte │
│ │ │ │ │ │ │ │Pericole pentru │Pericole fizice P│mediu E │pericole O1 │pericole O2 │pericole O3 │
│ │ │ │ │ │ │ │sănătate H │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┬──────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea│Partea│Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │Nivel │
│ │ │ │ │ │ │1 │2 │inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│inferior│superior│
├────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │H225 │Lichide │2 │P5c │ │ │ │384/500 │384/5000│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inflamabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H301 │acută cale │3 │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │orală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H311 │acută cale │3 │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cutanată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Substanţa │384 ├───────┼────────────┼─────────┼──────┤poz. ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │nominalizată 1│ │ │Toxicitate │ │ │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H331 │acută prin │3 │H2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inhalare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┤ │ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │asupra unui │ │ │ │384/500 │384/5000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │organ-ţintă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H370 │specific, o │1 │H3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │singură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │expunere, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STOT SE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cronică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H410 │pentru │1 │E1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acvatic │ │ │ │ │ │ │ │30/100 │30/200 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H400 │acută pentru│1 │E1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Substanţa │ │ │acvatic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │nenominalizată│30 ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │2 │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H331 │acută prin │3 │H2 │ │30/50 │30/200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inhalare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │H272 │Solid │3 │P8 │ │ │ │30/50 │30/200 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │oxidant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Reacţionează│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUH014 │violent cu │ │O1 │ │ │ │ │ │ │ │30/100 │30/500 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cronică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H410 │pentru │1 │E1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acvatic │ │ │ │ │ │ │ │3/100 │3/200 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Amestec │3 │H400 │acută pentru│1 │E1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │periculos 3 │ │ │mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acvatic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Reacţionează│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUH014 │violent cu │ │O1 │ │ │ │ │ │ │ │3/100 │3/500 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │H310 │Toxic acut │1 │H1 │ │3/5 │3/20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Provoacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H318 │leziuni │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │oculare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │grave │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4 │Deşeu │70 │ │Toxicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │periculos 4 │ │H310 │acută cale │2 │H2 │ │70/50 │70/200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cutanată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Poate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H350 │provoca │1B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cancer. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────┴──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │∑q_x/Q_Lx, ∑q_x/Q │3,368 │0,727 │1,368 │0,227 │0,33 │0,165 │0,33 │0,066 │0 │0 │0 │0 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    Exemplu de calcul pentru clasificare deşeuri:
    Operatorul X în urma procesării unor materii prime pentru a obţine produsul finit dorit produce şi o cantitate considerabilă de deşeu. Pentru a se conforma prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în vederea notificării de activitate, operatorul X trebuie să ia în calcul şi posibilitatea includerii deşeului rezultat din procesul tehnologic, prin verificarea îndeplinirii criteriilor necesare conform precizărilor din nota 5 la anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    Deşeul a făcut obiectul unor analize care au stabilit compoziţia de substanţe, astfel:
    • 3% dintr-o substanţă A, clasificată H318 şi H310 categoria 2;
    • 0,5% dintr-o substanţă B, clasificată H318 şi H350 1B;
    • restul apă.

    Tabelul nr. 3. Detalii privind caracterizarea deşeului

┌────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │Frazele de │ │ │
│ │ │pericol şi │ │ │
│Tipul │ │categoriile│ │Regula de │
│deşeului│Pericolul │de │Valori-limită│clasificare│
│ │ │substanţe │ │ │
│ │ │incluse în │ │ │
│ │ │calcule │ │ │
├────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │H314 Skin │ │A : Σ H314 │
│ │ │corr. 1A │ │1A ≥ 1% │
│ │ │H318 Eye │ │B : Σ H318 │
│HP 4 │Iritante │dam. 1 │1% │≥ 10% │
│ │ │H315 Skin │ │C : Σ (H315│
│ │ │irrit. 2 │ │şi H319) ≥ │
│ │ │H319 Eye │ │20% │
│ │ │irrit. 2 │ │ │
├────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │H300 Acute │ │ │
│ │ │Tox. 1 │ │ │
│ │ │(Oral) H300│ │A : Σ H300 │
│ │ │Acute Tox. │ │cat. 1 ≥ │
│ │ │2 (Oral │ │0,1% │
│ │ │H301 Acute │ │B : Σ H300 │
│ │ │Tox. 3 │ │cat. 2 ≥ │
│ │ │(Oral) H302│ │0,25% │
│ │ │Acute Tox. │ │C : Σ H301 │
│ │ │4 (Oral) │ │≥ 5% │
│ │ │H310 Acute │ │D : Σ H302 │
│ │ │Tox. 1 │ │≥ 25% │
│ │ │(Dermal) │ │E : Σ H310 │
│ │ │H310 Acute │Cat. 1, 2 sau│cat. 1 ≥ │
│ │ │Tox. 2 │3 (H300, │0,25% │
│ │ │(Dermal) │H310, H330, │F : Σ H310 │
│HP 6 │Toxicitate │H311 Acute │H301, H311, │cat. 2 ≥ │
│ │acută │Tox. 3 │H331) : 0,1% │2,5% │
│ │ │(Dermal) │Cat. 4 (H302,│G : Σ H311 │
│ │ │H312 Acute │H312, H332) :│≥ 15% │
│ │ │Tox 4 │1% │H : Σ H312 │
│ │ │(Dermal) │ │≥ 55% │
│ │ │H330 Acute │ │I : Σ H330 │
│ │ │Tox 1 │ │cat. 1 ≥ │
│ │ │(Inhal.) │ │0,1% │
│ │ │H330 Acute │ │J : Σ H330 │
│ │ │Tox. 2 │ │cat. 2 ≥ │
│ │ │(Inhal.) │ │0,5% │
│ │ │H331 Acute │ │K : Σ H331 │
│ │ │Tox. 3 │ │≥ 3,5% │
│ │ │(Inhal.) │ │L : Σ H332 │
│ │ │H332 Acute │ │≥ 22,5% │
│ │ │Tox. 4 │ │ │
│ │ │(Inhal.) │ │ │
├────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │H350 Carc. │ │A : max │
│ │ │1A şi 1B │ │(H350) ≥ │
│HP 7 │Cancerigene│H351 Carc. │/ │0,1% │
│ │ │2 │ │B : max │
│ │ │ │ │(H351) ≥ 1%│
└────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘    Regula de clasificare
    Se va lua în considerare faptul că frazele de pericol atribuite substanţelor periculoase (A şi B) identificate în deşeuri corespund categoriilor de deşeuri:
    - HP4-B (substanţele A şi B);
    – HP6-F (substanţa A);
    – HP7-A (substanţa B).

    Pentru fiecare dintre aceste categorii, evaluarea se va face după cum urmează:
    1. HP4-B (H318): numai substanţa A este luată în considerare pentru stabilirea categoriei de pericol a deşeului deoarece 3% > 1%, iar substanţa B este sub valoarea de prag („valoarea cut-off“), stabilită la 1% pentru HP4. Cum 3% < 10%, deşeul nu este clasificat ca fiind periculos de această regulă.
    2. HP6-F (H310 categoria 2): numai substanţa A este luată în considerare (3% > 2,5%) - deşeul este clasificat ca fiind periculos pentru proprietatea de pericol corespunzătoare HP6.
    3. HP7-A (H350 Carc. 1A): numai substanţa B este luată în considerare (0,5% > 0,1%), deşeul este clasificat ca periculos pentru proprietatea de pericol corespunzătoare HP7.
    – Este suficient ca o singură regulă să fie îndeplinită pentru a stabili dacă deşeul este sau nu considerat periculos.
    – În acest exemplu, regulile de clasificare pentru HP6-F şi HP7-A sunt verificate şi acest fapt înseamnă că deşeul este clasificat ca periculos.

    Analiza privind încadrarea sub incidenţa Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare
    În vederea încadrării sub incidenţa legii se vor analiza proprietăţile ce includ deşeul în categoria celor periculoase. Având în vedere cele precizate mai sus, rezultă că acestea sunt:
    - HP6-F pentru fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal), şi
    – HP7-A pentru fraza de pericol H350 Carc. 1A şi 1B.

    Se constată că fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal) se încadrează în anexa nr. 1 partea 1 la secţiunea H-H2 toxicitate acută, categoria 2, toate căile de expunere, cu limitele 50/200 tone.
    În ceea ce priveşte fraza de pericol H350 carc. 1B, aceasta nu este frază de pericol care să încadreze o substanţă sub incidenţa Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    Prin urmare, pentru încadrare se va lua în calcul numai HP6-F cu fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal).
    Tabelul nr. 4. Fraze de pericol relevante pentru categoriile de substanţe periculoase^1
    ^1 În tabelul nr. 4 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative.

┌─────────────┬─────────────────┬─────────┐
│Categorii de │Cantităţile │ │
│pericol în │relevante (tone) │ │
│conformitate │ │ │
│cu ├────────┬────────┤Fraze de │
│Regulamentul │nivel │nivel │pericol │
│(CE) nr. │inferior│superior│relevante│
│1.272/2008 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┤ │
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┤
│Secţiunea „H“ - PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┤
│H1 TOXICITATE│ │ │ │
│ACUTĂ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Categoria 1, │ │ │H300; │
│toate căile │5 │20 │H310; │
│de expunere │ │ │H330 │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│H2 TOXICITATE│ │ │ │
│ACUTĂ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Categoria 2, │ │ │H300; │
│toate căile │50 │200 │H310; │
│de expunere │ │ │H330 │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Categoria 3, │ │ │ │
│căi de │ │ │ │
│expunere - │50 │200 │H301; │
│prin inhalare│ │ │H331 │
│(a se vedea │ │ │ │
│nota 7) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│H3 STOT │ │ │ │
│TOXICITATE │ │ │ │
│ASUPRA UNUI │ │ │ │
│ORGAN-ŢINTĂ │ │ │ │
│SPECIFIC │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Expunere │ │ │ │
│singulară │50 │200 │H370 │
│STOT SE │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┤
│Secţiunea „P“ - PERICOLE FIZICE │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┤
│P1a EXPLOZIVI│ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │
│nota 8) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Explozivi │ │ │ │
│instabili; │10 │50 │H200 │
│sau │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Explozivi, │ │ │ │
│diviziunea │ │ │ │
│1.1, 1.2, │ │ │ │
│1.3, 1.5 sau │ │ │ │
│1.6; sau - │ │ │ │
│substanţe sau│ │ │ │
│amestecuri │ │ │ │
│având │ │ │ │
│proprietăţi │ │ │ │
│explozive în │ │ │ │
│conformitate │ │ │ │
│cu metoda │ │ │H201; │
│A.14 din │10 │50 │H202; │
│Regulamentul │ │ │H203; │
│(CE) nr. 440/│ │ │H205 │
│2008 (a se │ │ │ │
│vedea nota 9)│ │ │ │
│şi care nu │ │ │ │
│fac parte din│ │ │ │
│clasele de │ │ │ │
│pericol │ │ │ │
│peroxizi │ │ │ │
│organici sau │ │ │ │
│substanţe şi │ │ │ │
│amestecuri │ │ │ │
│autoreactive │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P1b EXPLOZIVI│ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │
│nota 8) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Explozivi, │ │ │ │
│Diviziunea │ │ │ │
│1.4 (a se │50 │200 │H204 │
│vedea nota │ │ │ │
│10) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P2 GAZE │ │ │ │
│INFLAMABILE │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Gaze │ │ │ │
│inflamabile, │10 │50 │H220; │
│categoria 1 │ │ │H221 │
│sau 2 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P3a AEROSOLI │ │ │ │
│INFLAMABILI │ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │
│nota 11.1) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Aerosoli │ │ │ │
│„inflamabili“│ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │
│sau 2, care │ │ │ │
│conţin gaze │150 │500 │H222; │
│inflamabile │(net) │(net) │H223 │
│categoria 1 │ │ │ │
│sau 2 sau │ │ │ │
│lichide │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P3b AEROSOLI │ │ │ │
│INFLAMABILI │ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │
│nota 11.1) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Aerosoli │ │ │ │
│„inflamabili“│ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │
│sau 2, care │ │ │ │
│nu conţin │ │ │ │
│gaze │ │ │ │
│inflamabile │5.000 │50.000 │H222; │
│categoria 1 │(net) │(net) │H223 │
│sau 2 sau │ │ │ │
│lichide │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │
│nota 11.2) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P4 GAZE │ │ │ │
│OXIDANTE │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Gaze │ │ │ │
│oxidante, │50 │200 │H270 │
│categoria 1 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P5a LICHIDE │ │ │ │
│INFLAMABILE │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Lichide │ │ │ │
│inflamabile, │10 │50 │H224 │
│categoria 1; │ │ │ │
│sau │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Lichide │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │
│categoria 2 │ │ │ │
│sau 3 │ │ │ │
│menţinute la │ │ │ │
│o temperatură│ │ │ │
│superioară │ │ │ │
│punctului de │ │ │ │
│fierbere; sau│ │ │ │
│- alte │ │ │H225; │
│lichide cu │ │ │H226 │
│punct de │ │ │ │
│aprindere ≤ │ │ │ │
│60 °C, │ │ │ │
│menţinute la │ │ │ │
│o temperatură│ │ │ │
│superioară │ │ │ │
│punctului lor│ │ │ │
│de fierbere │ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │
│nota 12) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P5b LICHIDE │ │ │ │
│INFLAMABILE │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│- Lichide │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │
│de categoria │ │ │ │
│2 sau 3 în │ │ │ │
│cazul cărora │ │ │ │
│anumite │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│procesare, │ │ │ │
│cum ar fi │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│înaltă sau │ │ │ │
│temperatură │ │ │ │
│ridicată, pot│ │ │ │
│crea pericole│ │ │ │
│de accidente │ │ │ │
│majore; sau -│ │ │ │
│alte lichide │50 │200 │H225; │
│cu punct de │ │ │H226 │
│aprindere ≤ │ │ │ │
│60°C, în │ │ │ │
│cazul cărora │ │ │ │
│anumite │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│procesare, │ │ │ │
│cum ar fi │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│înaltă sau │ │ │ │
│temperatură │ │ │ │
│ridicată, pot│ │ │ │
│crea pericole│ │ │ │
│de accidente │ │ │ │
│majore (a se │ │ │ │
│vedea nota │ │ │ │
│12) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P5c LICHIDE │ │ │ │
│INFLAMABILE │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Lichide │ │ │ │
│inflamabile, │ │ │ │
│categoria 2 │ │ │H225; │
│sau 3, care │5.000 │50.000 │H226 │
│nu sunt │ │ │ │
│incluse în │ │ │ │
│P5a şi P5b │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P6a SUBSTANŢE│ │ │ │
│ŞI AMESTECURI│ │ │ │
│AUTOREACTIVE │ │ │ │
│şi PEROXIZI │ │ │ │
│ORGANICI │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Substanţe şi │ │ │ │
│amestecuri │ │ │H240; │
│autoreactive,│10 │50 │H241 │
│tipul A sau │ │ │ │
│B, sau │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│peroxizi │ │ │H240; │
│organici, │ │ │H241 │
│tipul A sau B│ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P6b SUBSTANŢE│ │ │ │
│ŞI AMESTECURI│ │ │ │
│AUTOREACTIVE │ │ │ │
│şi PEROXIZI │ │ │ │
│ORGANICI │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Substanţe şi │ │ │ │
│amestecuri │ │ │ │
│autoreactive,│50 │200 │H242 │
│tipul C, D, E│ │ │ │
│sau F, sau │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│peroxizi │ │ │ │
│organici, │50 │200 │H242 │
│tipul C, D, E│ │ │ │
│sau F │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P7 LICHIDE ŞI│ │ │ │
│SOLIDE │ │ │ │
│PIROFORICE │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Lichide │ │ │ │
│piroforice, │50 │200 │H250 │
│categoria 1 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Solide │ │ │ │
│piroforice, │ │ │H250 │
│categoria 1 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│P8 LICHIDE ŞI│ │ │ │
│SOLIDE │ │ │ │
│OXIDANTE │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Lichide │ │ │ │
│oxidante, │50 │200 │H271; │
│categoria 1, │ │ │H272 │
│2 sau 3; sau │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Solide │ │ │ │
│oxidante, │50 │200 │H271; │
│categoria 1, │ │ │H272 │
│2 sau 3 │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┤
│Secţiunea „E“ - PERICOLE PENTRU MEDIU │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┤
│E1 │ │ │ │
│Periculoase │ │ │ │
│pentru mediul│ │ │ │
│acvatic │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Categoria │100 │200 │H400 │
│acut 1 sau │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Cronic 1 │100 │200 │H410 │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│E2 │ │ │ │
│Periculoase │ │ │ │
│pentru mediul│ │ │ │
│acvatic │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│categoria │200 │500 │H411 │
│cronic 2 │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┤
│Secţiunea „O“ - ALTE PERICOLE │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┤
│O1 Substanţe │ │ │ │
│sau │ │ │ │
│amestecuri cu│100 │500 │EUH014 │
│frază de │ │ │ │
│pericol │ │ │ │
│EUH014 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│O2 Substanţe │ │ │ │
│şi amestecuri│ │ │ │
│care în │ │ │ │
│contact cu │100 │500 │H260 │
│apa emit gaze│ │ │ │
│inflamabile, │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│O3 Substanţe │ │ │ │
│sau │ │ │ │
│amestecuri cu│50 │200 │EUH029 │
│frază de │ │ │ │
│pericol │ │ │ │
│EUH029 │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴─────────┘    Tabelul nr. 5. Fraze de pericol relevante pentru substanţele periculoase nominalizate^2
    ^2 În tabelul 5 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative. Prezentul tabel cu actualizările şi modificările care apar ca urmare a procesului de adaptare la progresul tehnic în ceea ce priveşte clasificarea şi etichetarea armonizată a substanţelor periculoase, în conformitate cu procedura ECHA, se publică, anual, pe site-urile autorităţilor competente.

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Cantităţile │Regula de cumulare │Fraze de │
│ │ │relevante (tone) │ │pericol │
│Substanţa periculoasă │Numărul CAS ├────────┬────────┼─────────────┬───┬─────────────┤H, │
│ │ │nivel │nivel │H │P │E │relevante│
│ │ │inferior│superior│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│1. Azotat de amoniu (îngrăşăminte care pot │ │ │ │ │ │ │ │
│suferi o descompunere autoîntreţinută, a se │/ │5.000 │10.000 │ │P8 │ │H272 │
│vedea nota 13) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│2. Azotat de amoniu (îngrăşământ de │/ │1.250 │5.000 │ │P8 │ │H272 │
│calitate, a se vedea nota 14) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│3. Azotat de amoniu (calitate tehnică, a se │/ │350 │2.500 │ │P8 │ │H272 │
│vedea nota 15) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│4. Azotat de amoniu (materii în afara │ │ │ │ │ │ │ │
│specificaţiilor şi îngrăşăminte care nu │/ │10 │50 │ │P8 │ │H272 │
│îndeplinesc testul de detonare) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│5. Azotat de potasiu - se aplică │ │ │ │ │ │ │ │
│îngrăşămintelor compuse pe bază de azotat de│ │ │ │ │ │ │ │
│potasiu sub formă de tablete, perle sau │/ │5.000 │10.000 │ │P8 │ │H272 │
│granule, care au aceleaşi proprietăţi │ │ │ │ │ │ │ │
│periculoase ca azotatul de potasiu pur. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│6. Azotat de potasiu - se aplică în cazul │ │ │ │ │ │ │ │
│îngrăşămintelor compuse pe bază de azotat de│ │ │ │ │ │ │ │
│potasiu sub formă cristalină care au │/ │1.250 │5.000 │ │P8 │ │H272 │
│aceleaşi proprietăţi periculoase ca şi │ │ │ │ │ │ │ │
│azotatul de potasiu pur. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│7. Pentaoxid de arsen, acid arsenic (V) şi/ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│sau sărurile lor │1303-28-2 │1 │2 │H2 │ │E1 │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H300, │
│8. Trioxid de arsen, acid arsenos (III) acid│ │ │ │ │ │ │H314, │
│şi/sau sărurile lor │1327-53-3 │ │0.1 │H2 │ │E1 │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H314, │
│9. Brom │7726-95-6 │20 │100 │H2 │ │E1 │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H270, │
│ │ │ │ │ │ │ │H315, │
│10. Clor │7782-50-5 │10 │25 │H2 │P4 │E1 │H319, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│11. Compuşi de nichel sub formă de pudră │/ │/ │1 │ │ │ │ │
│inhalabilă │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H317, │
│- monoxid de nichel │1313-99-1 │ │ │ │ │ │H350i, │
│ │ │ │ │ │ │ │H372, │
│ │ │ │ │ │ │ │H413 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H317, │
│- dioxid de nichel │12035-36-8 │ │ │ │ │ │H350i, │
│ │ │ │ │ │ │ │H372, │
│ │ │ │ │ │ │ │H413 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H317, │
│ │16812-54-7, │ │ │ │ │ │H341, │
│- sulfură de nichel │sau │ │ │ │ │E1 │H350i, │
│ │11113-75-0, │ │ │ │ │ │H372, │
│ │sau 1314-04-1 │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H317, │
│ │ │ │ │ │ │ │H341, │
│- disulfură de trinichel │12035-72-2 │ │ │ │ │E1 │H350i, │
│ │ │ │ │ │ │ │H372, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H317, │
│- trioxid de dinichel │1314-06-3 │ │ │ │ │ │H350i, │
│ │ │ │ │ │ │ │H372, │
│ │ │ │ │ │ │ │H413 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │ │ │H300, │
│ │ │ │ │ │ │ │H310, │
│12. Etilenamină │151-56-4 │10 │20 │H1; H2 │P5^│E2 │H314, │
│ │ │ │ │ │3 │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H340, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H411 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H270, │
│13. Fluor │7782-41-4 │10 │20 │H2 │P4 │ │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314, │
│14. Formaldehidă (concentraţie ≥ 90%) │50-00-0 │5 │50 │H2 │ │ │H317, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H341, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│15. Hidrogen │1333-74-0 │5 │50 │ │P2 │ │H220 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│16. Acid clorhidric (gaz lichefiat) │7647-01-0 │25 │250 │H2 │ │ │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H300, │
│ │ │ │ │ │ │ │H310, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330, │
│17. Alchili de plumb │/ │5 │50 │H1, H2 │ │E1 │H360Df, │
│ │ │ │ │ │ │ │H373, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H220, │
│18. Gaze lichefiate inflamabile, categoria 1│ │ │ │a se verifica│ │ │H221 + │
│sau 2 (inclusiv GPL) şi gaz natural │/ │50 │200 │conformitatea│P2 │ │alte │
│ │ │ │ │FDS │ │ │fraze H │
│ │ │ │ │ │ │ │posibile │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│19. Acetilenă │74-86-2 │5 │50 │ │P2 │ │H220 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H220, │
│ │ │ │ │ │ │ │H315, │
│ │ │ │ │ │ │ │H319, │
│20. Oxid de etilenă │75-21-8 │5 │50 │H2 │P2 │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H340, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H224, │
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│ │ │ │ │ │ │ │H311, │
│21. Oxid de propilenă │75-56-9 │5 │50 │H2 │P5a│ │H319, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H340, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │P5^│ │H301, │
│22. Metanol │67-56-1 │500 │5.000 │H2; H3 │3 │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H370 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│23. 4, 4’-Metilen-bis (2-cloranilină) şi/sau│101-14-4 │/ │0,01 │ │ │E1 │H350, │
│sărurile sale, sub formă de pudră │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H315, │
│24. Metilizocianat │624-83-9 │ │0,15 │H2 │P5^│ │H317, │
│ │ │ │ │ │3 │ │H318, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H334, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H361d │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│25. Oxigen │7782-44-7 │200 │2.000 │ │P4 │ │H270 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H315, │
│ │ │ │ │ │ │ │H317, │
│ │ │ │ │ │ │ │H319, │
│26. 2,4-Toluen di-izocianat 2,6-Toluen │584-84-9 │10 │100 │H2 │ │ │H330, │
│di-izocianat │91-08-7 │ │ │ │ │ │H334, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H351, │
│ │ │ │ │ │ │ │H412 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│27. Diclorură de carbonil (fosgen) │75-44-5 │0.3 │0.75 │H2 │ │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H220, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330, │
│28. Arsină (hidrogen arsenios) │7784-42-1 │0.2 │1 │H2 │P2 │E1 │H373, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H220, │
│29. Fosfină (hidrogen fosforat) │7803-51-2 │0.2 │1 │H2 │P2 │E1 │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H314, │
│30. Diclorură de sulf │10545-99-0 │ │1 │ │ │E1 │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │EUH014 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│31. Trioxid de sulf │7446-11-9 │15 │75 │H2 │ │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│32. Policlordibenzofurani şi │ │ │ │a se verifica│ │a se verifica│ │
│policlordibenzodioxine (inclusiv TCDD), │/ │ │0.001 │conformitatea│ │conformitatea│H3xx │
│calculate în echivalenţi TCDD (a se vedea │ │ │ │FDS │ │FDS │ │
│nota 20) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│33. Următoarele substanţe cancerigene sau │ │ │ │ │ │ │ │
│amestecurile care conţin următorii agenţi │/ │0.5 │2 │ │ │ │ │
│cancerigeni în concentraţii de peste 5% în │ │ │ │ │ │ │ │
│greutate: │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│- 4-Aminodifenil şi/sau sărurile sale │92-67-1 │ │ │ │ │ │H302, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│ │ │ │ │ │ │ │H315, │
│- Benzotriclorură │98-07-7 │ │ │H2 │ │ │H318, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│- Benzidină şi/sau sărurile sale │92-87-5 │ │ │ │ │E1 │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │P5^│ │H302, │
│- Di(clormetil)eter │542-88-1 │ │ │H2 │3 │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │P5^│ │H302, │
│- Clormetil-metil-eter │107-30-2 │ │ │ │3 │ │H312, │
│ │ │ │ │ │ │ │H332, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H315, │
│- 1,2-dibrometan │106-93-4 │ │ │H2 │ │E2 │H319, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H411 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│ │ │ │ │ │ │ │H312, │
│- Sulfat de dietil │64-67-5 │ │ │ │ │ │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H332, │
│ │ │ │ │ │ │ │H340, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314, │
│- Sulfat de dimetil │77-78-1 │ │ │H1, H2 │ │ │H317, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H341, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│ │ │ │ │ │ │ │H315, │
│- Clorură de dimetil-carbonil │79-44-7 │ │ │H2 │ │ │H319, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H340, │
│- 1,2-dibrom-3- clorpropan │96-12-8 │ │ │ │ │ │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H360F, │
│ │ │ │ │ │ │ │H373, │
│ │ │ │ │ │ │ │H412 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H311, │
│- 1,2-dimetil-hidrazină │540-73-8 │ │ │H2 │ │E2 │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H411 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H330, │
│- Dimetil-nitrozamină │62-75-9 │ │ │H1, H2 │ │E2 │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H372, │
│ │ │ │ │ │ │ │H411 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│- Triamidă hexametil fosforică │680-31-9 │ │ │ │ │ │H340, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H226, │
│ │ │ │ │ │ │ │H301, │
│ │ │ │ │ │ │ │H311, │
│ │ │ │ │ │P5^│ │H314, │
│- Hidrazină │302-01-2 │ │ │H2 │3 │E1 │H317, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│- 2-naftilamină şi/sau sărurile sale │91-59-8 │ │ │ │ │E2 │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H411 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│- 4-nitrodifenil │92-93-3 │ │ │ │ │E2 │H350, │
│ │ │ │ │ │ │ │H411 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│- 1,3 propansultonă │1120-71-4 │ │ │ │ │ │H312, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│34. Produse petroliere şi carburanţi │ │ │ │ │ │ │ │
│alternativi a) benzine şi păcure; │ │ │ │ │ │ │ │
│b) kerosen (inclusiv carburanţi pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│avioane); │ │ │ │ │ │ │ │
│c) distilate de petrol, exclusiv fracţia │ │ │ │ │ │ │ │
│grea (inclusiv motorină, combustibil gazos │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru încălzirea locuinţelor şi │/ │2.500 │25.000 │ │P5^│E^4 │ │
│amestecurile de combustibili gazoşi); │ │ │ │ │3 │ │ │
│d) păcură; │ │ │ │ │ │ │ │
│e) carburanţi alternativi utilizaţi în │ │ │ │ │ │ │ │
│aceleaşi scopuri şi având proprietăţi │ │ │ │ │ │ │ │
│similare în ceea ce priveşte │ │ │ │ │ │ │ │
│inflamabilitatea şi pericolele pentru mediu │ │ │ │ │ │ │ │
│ca produsele menţionate la literele a)-d) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H221, │
│35. Amoniac anhidru │7664-41-7 │50 │200 │H2 │P2 │E1 │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H314, │
│36. Trifluorură de bor │7637-07-2 │5 │20 │H2 │ │ │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │EUH014 │
├────────────────────────────────────────────┴───┬──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H220, │
│37. Acid sulfhidric │7783-06-4 │5 │20 │H2 │P2 │E1 │H330, │
│ │ │ │ │ │ │ │H400 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│38. Piperidină │110-89-4 │50 │200 │H2 │P5^│ │H311, │
│ │ │ │ │ │3 │ │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│39. Bis(2-dimetilaminoetil) (metil)amină │3030-47-5 │20 │200 │ │ │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│40. 3-(2-Etil-hexiloxi) propilamină │5397-31-9 │50 │200 │ │ │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│41. Amestecurile^5 de hipoclorit de sodiu │ │ │ │ │ │ │ │
│clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic│ │ │ │ │ │ │ │
│- pericol acut, categoria 1 [H400] care conţin │ │ │ │ │ │ │ │
│mai puţin de 5% clor activ şi neclasificate în │ │200 │500 │ │ │E1 │H400 │
│niciuna dintre celelalte categorii de pericole │ │ │ │ │ │ │ │
│din partea 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/ │ │ │ │ │ │ │ │
│2016, cu completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │ │ │H290, │
│ │ │ │ │ │P5^│ │H302, │
│42. Propilamină^6 │107-10-8 │500 │2.000 │H2 │3 │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│ │ │ │ │ │ │ │H312, │
│43. Acrilat de terţ-butil^6 │1663-39-4 │200 │500 │ │P5^│E2 │H315, │
│ │ │ │ │ │3 │ │H317, │
│ │ │ │ │ │ │ │H332, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H411 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │ │ │H226, │
│ │ │ │ │ │P5^│ │H301, │
│44. 2-Metil-3-butenonitril^6 │16529-56-9│500 │2.000 │H2 │3 │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H340, │
│ │ │ │ │ │ │ │H350 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│45. │ │ │ │ │ │ │H302, │
│Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5,-tiadiazină-2-tionă│533-74-4 │100 │200 │ │ │E1 │H319, │
│(dazomet)^6 │ │ │ │ │ │ │H400, │
│ │ │ │ │ │ │ │H410 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│ │ │ │ │ │ │ │H312, │
│46. Acrilat de metil^6 │96-33-3 │500 │2.000 │ │P5^│ │H315, │
│ │ │ │ │ │3 │ │H317, │
│ │ │ │ │ │ │ │H319, │
│ │ │ │ │ │ │ │H332, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H225, │
│ │ │ │ │ │ │ │H226, │
│ │ │ │ │ │P5^│ │H302, │
│47. Metilpiridină^6 │108-99-6 │500 │2.000 │H2 │3 │ │H311, │
│ │ │ │ │ │ │ │H314, │
│ │ │ │ │ │ │ │H318, │
│ │ │ │ │ │ │ │H331 │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼───┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │H226, │
│ │ │ │ │ │ │ │H302, │
│48. 1-Bromo-3-cloropropan^6 │109-70-6 │500 │2.000 │H2 │P^6│ │H331, │
│ │ │ │ │ │ │ │H335, │
│ │ │ │ │ │ │ │H412 │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────┴───┴─────────────┴─────────┘


    ^3 A se lua în considerare condiţiile de depozitare sau utilizare pentru a determina mai precis subcategoria.
    ^4 A se verifica conformitatea FDS.
    ^5 Cu condiţia ca amestecul, în absenţa hipocloritului de sodiu, să nu fie clasificat ca periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 (H400).
    ^6 În cazul în care substanţa periculoasă se încadrează la categoriile P5a lichide inflamabile sau P5b lichide inflamabile, se aplică cantităţile inferioare de prag.

    Tabelul nr. 6. Fraze de pericol şi cantităţi relevante pentru încadrarea deşeurilor^7
    ^7 În tabelul nr. 6 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative.

┌─────────────┬─────────────────┬─────────┬──────────────┐
│Categorii de │Cantităţile │ │ │
│pericol în │relevante │ │Proprietatea │
│conformitate │(tone) │ │de pericol │
│cu │ │Fraze de │(HP) - conform│
│Regulamentul ├────────┬────────┤pericol │Regulamentului│
│(CE) nr. │nivel │nivel │relevante│1.357/2014 şi │
│1.272/2008 │inferior│superior│ │Regulamentului│
│ │ │ │ │997/2017 │
├─────────────┼────────┼────────┤ │ │
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┼─────────┼──────────────┤
│Secţiunea „H“ - PERICOLE PENTRU│ │ │
│SĂNĂTATE │ │ │
├───────────────────────────────┴─────────┼──────────────┤
│H1 TOXICITATE ACUTĂ │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Categoria 1, │ │ │H310; │ │
│toate căile │5 │20 │H300; │HP6 │
│de expunere │ │ │H330 │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│H2 TOXICITATE ACUTĂ │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Categoria 2, │ │ │H300; │ │
│toate căile │50 │200 │H310; │HP6 │
│de expunere │ │ │H330 │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│Categoria 3, │ │ │ │ │
│căi de │ │ │ │ │
│expunere - │ │ │H301; │HP6 │
│prin inhalare│ │ │H331 │ │
│(a se vedea │ │ │ │ │
│nota 7) │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│H3 STOT TOXICITATE ASUPRA UNUI │ │
│ORGAN-ŢINTĂ SPECIFIC │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Expunere │ │ │ │ │
│singulară │50 │200 │H370 │HP5 │
│STOT SE │ │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│Secţiunea „P“│ │ │ │ │
│- PERICOLE │ │ │ │ │
│FIZICE │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8) │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Explozivi │ │ │ │ │
│instabili; │ │ │H200 │HP1, HP15 │
│sau │ │ │ │ │
├─────────────┤ │ ├─────────┼──────────────┤
│Explozivi, │ │ │ │ │
│diviziunea │ │ │ │ │
│1.1, 1.2, │ │ │ │ │
│1.3, 1.5 sau │ │ │ │ │
│1.6; sau - │ │ │ │ │
│Substanţe sau│ │ │ │ │
│amestecuri │ │ │ │ │
│având │ │ │ │ │
│proprietăţi │ │ │ │ │
│explozive în │ │ │ │ │
│conformitate │10 │50 │ │ │
│cu metoda │ │ │H201; │ │
│A.14 din │ │ │H202; │HP1, HP15 │
│Regulamentul │ │ │H203; │ │
│(CE) nr. 440/│ │ │H205 │ │
│2008 (a se │ │ │ │ │
│vedea nota 9)│ │ │ │ │
│şi care nu │ │ │ │ │
│fac parte din│ │ │ │ │
│clasele de │ │ │ │ │
│pericol │ │ │ │ │
│peroxizi │ │ │ │ │
│organici sau │ │ │ │ │
│substanţe şi │ │ │ │ │
│amestecuri │ │ │ │ │
│autoreactive │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┼─────────┼──────────────┤
│P1b EXPLOZIVI (a se vedea nota │ │ │
│8) │ │ │
├─────────────┬────────┬────────┼─────────┼──────────────┤
│Explozivi, │ │ │ │ │
│diviziunea │ │ │ │ │
│1.4 (a se │50 │200 │H204 │HP1, HP15 │
│vedea nota │ │ │ │ │
│10) │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P2 GAZE INFLAMABILE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Gaze │ │ │ │ │
│inflamabile, │10 │50 │H220; │HP3 │
│categoria 1 │ │ │H221 │ │
│sau 2 │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P3a AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota│ │
│11.1) │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Aerosoli │ │ │ │ │
│„inflamabili“│ │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │ │
│sau 2, care │ │ │ │ │
│conţin gaze │150 │500 │H222; │ │
│inflamabile │(net) │(net) │H223 │HP3 │
│categoria 1 │ │ │ │ │
│sau 2 sau │ │ │ │ │
│lichide │ │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P3b AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota│ │
│11.1) │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Aerosoli │ │ │ │ │
│„inflamabili“│ │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │ │
│sau 2, care │ │ │ │ │
│nu conţin │ │ │ │ │
│gaze │ │ │ │ │
│inflamabile │5.000 │50.000 │H222; │HP3 │
│categoria 1 │(net) │(net) │H223 │ │
│sau 2 sau │ │ │ │ │
│lichide │ │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │ │
│nota 11.2) │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P4 GAZE OXIDANTE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Gaze │ │ │ │ │
│oxidante, │50 │200 │H270 │HP2 │
│categoria 1 │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P5a LICHIDE INFLAMABILE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Lichide │ │ │ │ │
│inflamabile, │ │ │H224 │HP3 │
│categoria 1; │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
├─────────────┤ │ ├─────────┼──────────────┤
│Lichide │ │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │ │
│categoria 2 │ │ │ │ │
│sau 3 │ │ │ │ │
│menţinute la │ │ │ │ │
│o temperatură│ │ │ │ │
│superioară │ │ │ │ │
│punctului de │10 │50 │ │ │
│fierbere; sau│ │ │ │ │
│- alte │ │ │H225; │ │
│lichide cu │ │ │H226 │HP3 │
│punct de │ │ │ │ │
│aprindere ≤ │ │ │ │ │
│60°C, │ │ │ │ │
│menţinute la │ │ │ │ │
│o temperatură│ │ │ │ │
│superioară │ │ │ │ │
│punctului lor│ │ │ │ │
│de fierbere │ │ │ │ │
│(a se vedea │ │ │ │ │
│nota 12) │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P5b LICHIDE INFLAMABILE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│- Lichide │ │ │ │ │
│inflamabile │ │ │ │ │
│de categoria │ │ │ │ │
│2 sau 3 în │ │ │ │ │
│cazul cărora │ │ │ │ │
│anumite │ │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │ │
│procesare, │ │ │ │ │
│cum ar fi │ │ │ │ │
│presiune │ │ │ │ │
│înaltă sau │ │ │ │ │
│temperatură │ │ │ │ │
│ridicată, pot│ │ │ │ │
│crea pericole│ │ │ │ │
│de accidente │ │ │ │ │
│majore; sau -│ │ │ │ │
│alte lichide │50 │200 │H225; │HP3 │
│cu punct de │ │ │H226; │ │
│aprindere ≤ │ │ │ │ │
│60°C în cazul│ │ │ │ │
│cărora │ │ │ │ │
│anumite │ │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │ │
│procesare, │ │ │ │ │
│cum ar fi │ │ │ │ │
│presiune │ │ │ │ │
│înaltă sau │ │ │ │ │
│temperatură │ │ │ │ │
│ridicată, pot│ │ │ │ │
│crea pericole│ │ │ │ │
│de accidente │ │ │ │ │
│majore (a se │ │ │ │ │
│vedea nota │ │ │ │ │
│12) │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P5c LICHIDE INFLAMABILE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Lichide │ │ │ │ │
│inflamabile, │ │ │ │ │
│categoria 2 │ │ │H225; │ │
│sau 3, care │5.000 │50.000 │H226 │HP3 │
│nu sunt │ │ │ │ │
│incluse în │ │ │ │ │
│P5a şi P5b │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P6a SUBSTANŢE ŞI AMESTECURI AUTOREACTIVE │ │
│ŞI PEROXIZI ORGANICI │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Substanţe şi │ │ │ │ │
│amestecuri │ │ │H240; │ │
│autoreactive,│ │ │H241 │HP1 │
│tipul A sau │ │ │ │ │
│B, sau │10 │50 │ │ │
├─────────────┤ │ ├─────────┼──────────────┤
│peroxizi │ │ │H240; │ │
│organici, │ │ │H241 │HP1 │
│tipul A sau B│ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P6b SUBSTANŢE ŞI AMESTECURI AUTOREACTIVE │ │
│ŞI PEROXIZI ORGANICI │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Substanţe şi │ │ │ │ │
│amestecuri │ │ │ │ │
│autoreactive,│ │ │ │ │
│tipul C, D, E│ │ │ │ │
│sau F, sau │50 │200 │H242 │ │
├─────────────┤ │ │ ├──────────────┤
│peroxizi │ │ │ │ │
│organici, │ │ │ │HP3 │
│tipul C, D, E│ │ │ │ │
│sau F │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P7 LICHIDE ŞI SOLIDE PIROFORICE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Lichide │ │ │ │ │
│piroforice, │ │ │H250 │HP3 │
│categoria 1 │ │ │ │ │
├─────────────┤50 │200 ├─────────┼──────────────┤
│Solide │ │ │ │ │
│piroforice, │ │ │H250 │HP3 │
│categoria 1 │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│P8 LICHIDE ŞI SOLIDE OXIDANTE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Lichide │ │ │ │ │
│oxidante, │ │ │H271; │HP2 │
│categoria 1, │ │ │H272 │ │
│2 sau 3; sau │ │ │ │ │
├─────────────┤50 │200 ├─────────┼──────────────┤
│Solide │ │ │ │ │
│oxidante, │ │ │H271; │HP2 │
│categoria 1, │ │ │H272 │ │
│2 sau 3 │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│Secţiunea „E“ – PERICOLE PENTRU MEDIU │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│E1 Periculoase pentru mediul acvatic │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│Categoria │ │ │H400 │HP14 │
│acut 1 sau │100 │200 │ │ │
├─────────────┤ │ ├─────────┼──────────────┤
│Cronic 1 │ │ │H410 │HP14 │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│E2 │ │ │ │ │
│Periculoase │ │ │ │ │
│pentru mediul│ │ │ │ │
│acvatic │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│categoria │200 │500 │H411 │HP14 │
│cronic 2 │ │ │ │ │
├─────────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────────┤
│Secţiunea „O“ - ALTE PERICOLE │ │
├─────────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────────┤
│O1 Substanţe │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
│amestecuri cu│100 │500 │EUH014 │ │
│frază de │ │ │ │ │
│pericol │ │ │ │ │
│EUH014 │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│O2 Substanţe │ │ │ │ │
│şi amestecuri│ │ │ │ │
│care în │ │ │ │ │
│contact cu │100 │500 │H260 │HP3 │
│apa emit gaze│ │ │ │ │
│inflamabile, │ │ │ │ │
│categoria 1 │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│O3 Substanţe │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
│amestecuri cu│50 │200 │EUH029 │HP12 │
│frază de │ │ │ │ │
│pericol │ │ │ │ │
│EUH029 │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┘
    ANEXA 4

    la procedură
     - Model -
    Declaraţie
    Subsemnatul, ..................................., în calitate de reprezentant legal al ..................................., prin prezenta declar că începând cu data de .................. în următoarele instalaţii, aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, nu mai sunt produse, utilizate, manipulate, depozitate substanţe periculoase, pentru o perioadă de timp mai mare de 12 luni.
    Instalaţii:
    - .......................................................................................
    – .......................................................................................

    Prezenta declaraţie a fost dată pentru a justifica şi susţine că în instalaţiile mai sus menţionate nu mai sunt produse, utilizate, manipulate, depozitate substanţe periculoase.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în această declaraţie sunt adevărate.
    Data ........................
    Semnătura şi ştampila,
    ......................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016