Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019  a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019 a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.176/40/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 240 din 24 martie 2020.
──────────
    ART. 1
    Scop
    (1) Prezenta procedură prezintă modul de întocmire a notificării unui accident major în care sunt implicate categoriile de substanţe periculoase şi cele nominalizate din părţile 1 şi 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare.
    (2) În cadrul prezentei proceduri sunt precizate datele, informaţiile, formularele şi responsabilităţile asociate schimbului şi diseminării informaţiilor în cazul producerii unui accident major.

    ART. 2
    Definiţii
    Prezenta procedură utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    ART. 3
    Informarea autorităţilor
    (1) În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) şi/sau inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă (ISUJ), după caz, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (2) După primirea informaţiilor de la operator sau din alte surse cum ar fi mass-media, cetăţeni etc., ISUBIF/ISUJ verifică veridicitatea datelor primite şi informează imediat celelalte autorităţi competente prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (3) Fiecare autoritate competentă de la nivel judeţean informează în cel mai scurt timp, pe cale ierarhică, autorităţile competente prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, cu privire la producerea accidentului.
    (4) În vederea asigurării managementului accidentului major, autorităţile competente de la nivel judeţean fac permanent schimb de informaţii.
    (5) În maximum 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului, ISUBIF/ISUJ transmite către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) notificarea accidentului în conformitate cu cerinţele MARS - Sistem de raportare a accidentelor majore. Notificarea trebuie să cuprindă cel puţin datele şi informaţiile structurate potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 4
    Evaluarea accidentului
    Evaluarea accidentului se face în funcţie de criteriile stabilite în cuprinsul anexei nr. 7 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    ART. 5
    Responsabilităţi ale operatorului
    (1) În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul ia în cel mai scurt timp următoarele măsuri:
    a) informează ISUBIF/ISUJ în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;
    b) alarmează populaţia din zona de impact a accidentului major, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

    (2) În situaţia în care accidentul poate avea efecte pe termen mediu şi lung asupra mediului, informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, se transmit de către operator autorităţilor competente în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operaţiilor de intervenţie pentru lichidarea urmărilor imediate ale accidentului major.
    (3) După fiecare accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia să reanalizeze raportul de securitate/documentul care pune în aplicare politica de prevenire a accidentelor majore şi planul de urgenţă internă şi să transmită autorităţilor competente măsurile identificate a fi implementate pentru prevenirea repetării unui asemenea accident major.
    (4) Măsurile de prevenire a repetării accidentelor majore se transmit în scris şi în format electronic în termen de 90 de zile de la finalizarea intervenţiei pentru lichidarea urmărilor accidentului major, împreună cu planul de măsuri asumat de către operator pentru operarea modificărilor necesare în vederea implementării acestora în practică.
    (5) Se notifică orice incident sau accident care are loc pe un amplasament ce intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, chiar dacă nu îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 7 la aceasta.
    (6) Operatorul are obligaţia de a avea un registru de evidenţă a incidentelor/accidentelor, completat la zi, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

    ART. 6
    Responsabilităţi ale autorităţilor competente
    În cazul unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în care se preconizează efecte în afara amplasamentului, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, autorităţile competente de la nivel judeţean întreprind următoarele:
    a) asigură informarea publicului prin toate mijloacele disponibile;
    b) înştiinţează autorităţile publice locale aflate în zonele de planificare la urgenţă despre producerea accidentului;
    c) informează autorităţile competente din judeţul vecin în situaţia în care sunt posibile efecte asupra populaţiei, proprietăţii sau mediului de pe teritoriul administrativ al unui judeţ vecin;
    d) notifică autorităţile similare din ţările vecine în caz de producere a unui accident major cu posibile efecte transfrontaliere.


    ART. 7
    Evidenţe
    Autorităţile competente de la nivel judeţean elaborează un registru de evidenţă a accidentelor care au avut loc pe amplasamente din zona de competenţă, completat la zi, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

    ART. 8
    Informaţii care trebuie furnizate către Comisia Europeană în urma producerii unui accident major
    (1) În scopul prevenirii şi limitării consecinţelor accidentelor majore, IGSU informează Comisia Europeană asupra accidentelor majore produse pe teritoriul naţional, potrivit art. 18 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.
    (2) Anual, autorităţile competente de la nivel central organizează întâlniri de analiză a datelor şi informaţiilor existente la nivelul fiecărei autorităţi şi stabilesc de comun acord informaţiile relevante care urmează a fi transmise către Comisia Europeană cu privire la accidentele majore înregistrate pe teritoriul naţional.
    (3) În situaţia în care accidentul major are sau se preconizează a avea şi impact transfrontalier, IGSU furnizează autorităţilor centrale similare din statul sau statele afectate informaţiile necesare pentru luarea măsurilor ce se impun cu privire la protecţia populaţiei, mediului şi proprietăţii.
    (4) Pentru transmiterea către statele vecine a informaţiilor relevante pentru implementarea măsurilor de protecţie se vor utiliza toate mijloacele la dispoziţie stabilite prin acorduri şi convenţii la care România este parte, precum şi prin protocoale de colaborare.
    (5) Raportarea accidentelor majore la Comisia Europeană se realizează de către IGSU în baza unei proceduri interne aprobate de inspectorul general al IGSU.

    ART. 9
    Înregistrări
    (1) Operatorul este obligat să păstreze notificarea transmisă autorităţilor competente de la nivel judeţean în original şi în format electronic.
    (2) Autorităţile competente au obligaţia să înregistreze şi să păstreze în original documentele primite şi transmise cu privire la producerea accidentului major.
    (3) Formatul electronic al formularului de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, prevăzut în anexa nr. 1, utilizat în procesul de raportare, se publică pe site-urile web ale autorităţilor competente desemnate potrivit art. 6 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    ART. 10
    Dispoziţii finale
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură de notificare.

    ANEXA 1

    la procedura de notificare
    CONŢINUTUL-CADRU
    al formularului de notificare a accidentului major
    1. Accidentul îndeplineşte criteriile din anexa nr. 7 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare.
    2. Tipul accidentului
    3. Data şi ora producerii accidentului (început şi sfârşit)
    4. Amplasament
    a) Nume
    b) Adresă
    c) Tip industrie
    d) Statut Seveso


    Profilul accidentului (raport simplificat)
    5. Descriere succintă şi explicaţia cauzei producerii accidentului, indicarea nivelului de gravitate cunoscut
    6. Substanţe direct implicate - descriere succintă (nume şi/sau nr. CAS, cantitate pierdută etc.)
    7. Sursa imediată a accidentului - descriere (locaţia, tipul, locul etc.)
    8. Cauza (cauzele) bănuită (bănuite)
    9. Efecte imediate: descriere succintă (pe/în afara amplasamentului, număr, măsuri, costuri, arie de răspândire etc.)
    10. Măsuri de urgenţă ce au fost luate: descriere succintă (pe/în afara amplasamentului, număr, durată, tip etc.)
    11. Lecţii învăţate pe moment: descriere succintă (măsuri de precauţie imediate)

    Analiza accidentului (raport complet)
    A. Manifestare
    1. Tipul accidentului
    a) Evenimentul:
    (i) manifestare primară
    (ii) eveniment iniţiator
    (iii) eveniment asociat

    b) Observaţii:

    2. Substanţe periculoase
    a) Inventarul total de pe amplasament:

┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│Identificare │Cantitate│Implicarea│
│substanţă (nume │maximă │în │
│şi/sau număr CAS)│(tone) │eveniment │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────────┘


    b) Substanţele relevante implicate direct:

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Cantitate │Cantitate │
│Identificare│efectivă │potenţială │
│substanţă │prezentă pe │implicată în│
│ │amplasament │eveniment │
│ │(tone) │(tone) │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    c) Substanţe relevante indirect implicate:

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Identificare│Cantitate │Cantitate │
│substanţă │efectivă │potenţială │
│ │(tone) │(tone) │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    d) Observaţii:

    3. Sursa accidentului
    a) Reprezentare grafică - locaţia amplasamentului, instalaţiile relevante şi formaţiunile geografice învecinate de interes (incluzând detalii topografice şi rezidenţiale sau alte dezvoltări) trebuie ilustrate prin ataşarea unei hărţi adecvate, adăugând orice explicaţii necesare. Fotografii şi/sau diagrame ale amplasamentului etc. trebuie ataşate dacă se dovedesc a fi utile.
    b) Situaţia: (a se vedea imaginea asociată)

    c) Observaţii:

    4. Condiţii meteorologice (se vor indica cele aplicabile)
    a) Precipitaţii
    b) Viteza vântului (m/s); direcţia
    c) Clasa de stabilitate atmosferică (Pasquill)
    d) Temperatura aerului (°C)
    e) Observaţii

    5. Cauzele principale ale producerii accidentului
    a) Cauzele principale
    - tehnice/fizice
    – umane/organizatorice

    b) Observaţii:

    6. Discuţii despre manifestarea accidentului

    B. Consecinţe
    1. Zona afectată
    a) Magnitudinea efectelor (Se vor indica doar cele relevante.) (a se vedea imaginea asociată)

    b) Ilustrarea efectelor - extinderea geografică a efectelor trebuie marcată pe o hartă adecvată împreună cu fotografii şi/sau diagrame şi/sau orice alte date cantitative/calitative relevante, în cazul în care sunt disponibile.
    c) Observaţii:

    2. Populaţia afectată (a se vedea imaginea asociată)
    Observaţii:

    3. Daune ecologice (Se vor indica cele aplicabile.)
    a) Componente ecologice implicate

┌──────┬─────────────────┬─────────────┐
│Tip │Ameninţat │Afectat │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└──────┴─────────────────┴─────────────┘


    b) Poluarea/Contaminarea/Daune asupra:
    - unor zone rezidenţiale (acoperite de norul toxic)
    – unor zone cu faună/floră comună
    – unor zone cu faună/floră protejată
    – unor zone de colectare a apei pentru consum sau recreere
    – unui teren (potenţial afectat ecologic pe perioade lungi sau care împiedică desfăşurarea activităţilor sau accesului oamenilor)
    – unui habitat marin sau de apă dulce
    – unor zone de conservare cu valoare ridicată sau grad ridicat de protecţie

    c) Observaţii:

    4. Pierderi din patrimoniul naţional (Se vor indica cele aplicabile.)
    a) Efecte asupra:
    - unor situri istorice
    – unor clădiri istorice
    – unor monumente istorice
    – unor valori artistice

    b) Observaţii

    5. Pierderi materiale
    a) Costuri (monedă locală) (a se vedea imaginea asociată)

    b) Observaţii:

    6. Întreruperea activităţii comunitare (Se vor indica cele aplicabile.)
    a. Amplasament/Instalaţie:
    - reşedinţe/hoteluri din apropiere
    – fabrici/birouri/magazine din apropriere
    – şcoli/spitale/instituţii
    – alte locuri de adunare a populaţiei

    b) Întreruperea utilităţilor etc. (a se vedea imaginea asociată)

    c) Îngrijorare publică:
    - populaţia din afara amplasamentului
    – interesul media
    – interesul politic

    d) Observaţii:

    7. Analiza consecinţelor

    C. Intervenţia
    1. Măsuri de urgenţă
    a) Luate:
    - pe amplasament
    – în afara amplasamentului

    b) Încă necesare:
    - pe amplasament
    – în afara amplasamentului

    c) Contaminare sau pericol încă prezent (Se vor indica cele aplicabile.):
    - pe amplasament
    – în afara amplasamentului

    d) Observaţii:

    2. Cerinţe conform Directivei Seveso III
    a) Evaluarea dinaintea accidentului (Se vor indica cele aplicabile.)

┌───────┬───────────┬──────────────────┐
│ │ │Statut (nu este │
│ │ │necesară/nu este │
│Articol│Cerinţă │elaborată/ │
│ │ │elaborată şi │
│ │ │depusă/evaluată) │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│7 │Notificare │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│8 │Politică │ │
│ │(PPAM) │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│10 │Raport de │ │
│ │securitate │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│10, 11,│Revizuire │ │
│12 │ │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│ │Plan de │ │
│12 │urgenţă │ │
│ │internă │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│ │Plan de │ │
│12 │urgenţă │ │
│ │externă │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│14 │Informarea │ │
│ │publicului │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│13 │Amenajare │ │
│ │teritorială│ │
└───────┴───────────┴──────────────────┘


    b) Evaluarea după accident (Se vor indica cele aplicabile.)

┌───────┬───────────┬────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Comparativ │
│ │ │Au fost │Au fost │cu │
│ │ │abordate│abordate │consecinţele│
│Articol│Cerinţă │măsurile│consecinţele│efective, │
│ │ │de │care au │simulările │
│ │ │urgenţă │rezultat? │anterioare │
│ │ │luate? │ │au arătat │
│ │ │ │ │zone: │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│7 │Notificare │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│8 │Politică │ │ │ │
│ │(PPAM) │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│10 │Raport de │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│10, 11,│Revizuire │ │ │ │
│12 │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ │Plan de │ │ │ │
│12 │urgenţă │ │ │ │
│ │internă │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ │Plan de │ │ │ │
│12 │urgenţă │ │ │ │
│ │externă │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│14 │Informarea │ │ │ │
│ │publicului │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│13 │Amenajare │ │ │ │
│ │teritorială│ │ │ │
└───────┴───────────┴────────┴────────────┴────────────┘


    c) Evaluarea siguranţei la nivel organizaţional (Se vor indica cele aplicabile.) (a se vedea imaginea asociată)

    d) Evaluarea controlului împotriva impactului ecologic (Se vor indica cele aplicabile.) (a se vedea imaginea asociată)

    e) Observaţii:

    3. Acţiuni legale întreprinse
    a) Acţiuni legale
    b) Alte acţiuni legale

    4. Lecţii învăţate
    a) Măsuri de prevenire a repetării accidentului
    b) Măsuri de diminuare a consecinţelor
    c) Referinţe utile

    5. Comentarii referitoare la intervenţie


    ANEXA 2

    la procedura de notificare
    Denumirea operatorului economic
    (.......................)
    Nr. .................. din ..................
    REGISTRU DE EVIDENŢĂ
    a incidentelor/accidentelor care au loc pe amplasament

┌────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────┬─────────────────────────────────────┐
│ │Îndeplineşte│ │ │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din anexa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 6 la │ │ │ │ │ │ │Efecte imediate │
│ │Legea nr. 59│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/2016 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │asupra │Tipul │Data/ora │Substanţa│Scurtă │Sursa │ ├─────┬──────┬────────┬─────┬─────────┤
│crt.│pericolelor │accidentului│producerii│implicată│descriere a │imediată a │Cauza│ │ │ │ │ │
│ │de accident │ │ │ │accidentului│accidentului│ │ │ │ │ │ │
│ │major în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Daune│ │
│ │implicate │ │ │ │ │ │ │Morţi│Răniţi│Evacuaţi│de │Pagube │
│ │substanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu│economice│
│ │periculoase,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴────────┴─────┴─────────┘


    ANEXA 3

    la procedura de notificare
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ..../
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov
    Nr. ................... din .....................
    REGISTRU DE EVIDENŢĂ
    a accidentelor care au loc pe amplasamentele care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016
    privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase,
    cu completările ulterioare

┌────┬────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────┬─────────────────────────────────────┐
│ │Denumirea operatorului │Îndeplineşte│ │ │ │ │ │ │ │
│ │economic │condiţiile │ │ │ │ │ │ │Efecte imediate │
│ │ │din anexa │ │ │ │Scurtă │Sursa │ │ │
│Nr. ├────┬──────┬─────────┬──────┤nr. 6 la │Tipul │Data/ora │Substanţa│descriere a │imediată a │Cauza├─────┬──────┬────────┬─────┬─────────┤
│crt.│ │ │ │ │Legea nr. 59│accidentului│producerii│implicată│accidentului│accidentului│ │ │ │ │Daune│ │
│ │Nume│Adresa│Tip │Statut│/2016, cu │ │ │ │ │ │ │Morţi│Răniţi│Evacuaţi│de │Pagube │
│ │ │ │industrie│Seveso│completările│ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu│economice│
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────┼─────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────┼─────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴──────┴─────────┴──────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┴──────┴────────┴─────┴─────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016