Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 19 octombrie 2020  de implementare a măsurii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 19 octombrie 2020 de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 965 bis din 20 octombrie 2020
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 3.083 din 19 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 965 din 20 octombrie 2020.
──────────
    1. Obiectivul măsurii
        Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-i9, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
        Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) conform Anexei 4 şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 în contextul crizei provocate de COVID- 19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prin prezenta procedură se implementează o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID 19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
        Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condiţiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislaţiei în vigoare, prevederea se va aplica de drept şi asupra prezentei proceduri.
        Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat şi coparticipare (cofinanţare) de 42.500.000 euro de la beneficiari. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maxim 100.500 de beneficiari. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.

    3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii
    3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

    3.2. (1) Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile (definite conform Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare) din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agenţiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum şi al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
    (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat şi ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învăţământ.
    (3) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au obţinut certificat de situaţii de urgenţă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economie şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
    b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse;
    c) dispun de coparticipare (cofinanţare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
    d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
    e) menţin sau suplimentează numărul de angajaţi existenţi la data înscrierii electronice (Registru salariaţilor din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal) pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plăţii ajutorului financiar, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri;
    f) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei (declaraţie Anexa 7)
    g) sunt IMM conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare. Eşantionul se realizează prin metoda cu probabilităţi de selectare egală, respectiv eşantionarea aleatorie simplă realizată cu funcţia disponibilă în cadrul MS Excel = RAND(): număr aleatoriu între 0 şi 1, preluat dintr-o distribuţie uniformă. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.
        Notă referitoare la conflictul de interese:
        Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;
    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată, proiectele, măsurile şi programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate. Între MEEMA şi organizaţia/organizaţiile ori instituţia/instituţiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituţie/instituţii parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează măsura de ajutor. Instituţiile partenere selecţionate au calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de stat şi pot acorda din surse proprii facilităţi de creditare pentru implementarea proiectelor.
    4.2. Prin prezenta măsură se finanţează în ordinea depunerii cererii de finanţare, în următoarele condiţii:
    a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
    b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 şi 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileşte în procent de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă ajutorului este de 150.000 euro.

    4.2.1. Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate şi a depus mai multe cereri de finanţare pentru obţinerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăşi 250.000 euro echivalent în lei la data plăţii grantului pentru capital de lucru.
    4.3.1. (1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studiilor şi altor categorii de servicii indirecte;
    e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
    f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mică de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
    g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare reluării activităţii;
    h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepţia TVA deductibil.

    (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
        Eşantionul se realizează prin metoda cu probabilităţi de selectare egală, respectiv eşantionarea aleatorie simplă realizată cu funcţia disponibilă în cadrul MS Excel = RAND(): număr aleatoriu între 0 şi 1, preluat dintr-o distribuţie uniformă. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

    (3) Beneficiarii vor depune declaraţie pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.
    (4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
    (5) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile şi facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanţare. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor şi impozitelor salariale.
    (6) Cheltuielile cu consultanţa nu sunt eligibile în cadrul prezenţi măsuri.
    (7) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achiziţiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achiziţiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepţia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţare.
    (8) În cadrul acestei măsuri, nu fac parte din categoria Capital de lucru şi nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: Terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate şi/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanţii.

    4.3.2. Codul CAEN pe care aplicantul solicită finanţare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăseşte în Anexa 2 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

    5. Procedura de înscriere în Program
    5.1. (1) Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare), precum şi în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.
    (2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
    a) Etapa de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit (Anexa 3) cât şi datele IMM/ONG eligibile conform art. 3.2, din prezenta procedură.
    b) Etapa de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite formularul de înscriere conform Anexei 1.


    5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user şi parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu zis.
    (2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
    (3) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user şi parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul tuturor măsurilor instituite prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
    (4) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor" va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

    5.3. Pentru participarea la măsura "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acţiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării şi încărcării de documente diverse aferente plăţii sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. Aplicaţia va trimite pe toată perioada de implementare a măsurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondenţei cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondenţă prin care aplicanţii vor fi informaţi asupra acţiunilor ulterioare înscrierii precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, etc.
    5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online (Anexa 1), aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în front office.
    (2) După completarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.
    (3) După trimiterea formularului aplicanţii vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul MEEMA a listei cu solicitanţii înscrişi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului primul venit-primul servit. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare unic pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
    (4) Aplicanţii care nu au înregistrat la ANAF Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data înscrierii în aplicaţie, vor primi decizie de respingere.

    5.5. (1) Documentele ilizibile sau incomplet încărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.
    (2) Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.


    6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor
        În scopul verificării solicitărilor şi implementării măsurii, în cadrul MEEMA/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terţiar de credite. Formularele şi documentaţia care intră în verificare în limita bugetului va fi repartizată de către minister în ordinea RUE şi în mod egal pentru verificare la cele 9 agenţii şi echipei UIP din cadrul ministerului.
    6.1. (1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicaţie. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative şi de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi decizii de respingere a cererii de finanţare.
    (2) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicaţia electronică. Clarificările solicitate se trimit la emitent în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
    (3) Dacă în urma analizei documentaţiei integral completate se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere a cererii de finanţare.

    6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    6.3. Înainte de a se adresa instanţei de judecată, solicitantul trebuie să urmeze procedura plângerii prealabile.
    6.4. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparţine, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere, on-line cu documentele justificative depuse.
    6.5. (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.

    (2) Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.5.(1).

    6.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentaţiei pentru care s-a depus contestaţie.
    6.7. Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office.
    6.8. (1) Pentru aplicanţii acceptaţi în urma verificărilor administrative şi de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicaţia informatică va genera contract de finanţare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office şi va trimite pe adresa de corespondenţă un mesaj de atenţionare în acest sens. Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor descărca contractul de finanţare, îl vor semna cu semnătură electronică şi îl vor reîncărca semnat în aplicaţie în maxim 20 zile de la primire, dar nu mai târziu de data limita prevăzută în schema de ajutor/OUG nr. 130/2020, împreună cu dovada co-finanţării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit). Aplicanţii/solicitanţii care nu semnează şi nu transmit contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, vor primi Decizie de respingere semnată electronic de Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicaţie. După semnarea acestuia de către ordonatorul terţiar de credite şi reîncărcarea în aplicaţie a contractului semnat de ambele părţi, instituţia de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înştiinţată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia. Aplicanţii la măsura 1 "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul prezentei măsuri "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor".
    (2) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituţia parteneră selectată, cu rol de agenţie de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanţare.
    (3) În termen de maxim 180 de zile din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligaţia efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în acelaşi termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligaţia încărcării în aplicaţie a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres (Anexa 8), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat. În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(3), solicitanţii vor primi Decizie de respingere a finanţării cu recuperare a ajutorului de stat semnată electronic de Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicaţie.
    (4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1.
    (5) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi verificate pe bază de eşantion de către reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE. Eşantionul se realizează prin metoda cu probabilităţi de selectare egală, respectiv eşantionarea aleatorie simplă realizată cu funcţia disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() număr aleatoriu între 0 şi 1, preluat dintr-o distribuţie uniformă. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

    6.9. (1) Finanţarea beneficiarilor contractaţi se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituţiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a contractului de finanţare din partea AIMMAIPE şi în contul deschis pentru proiect de beneficiar la instituţia parteneră.
    (2) Instituţia de credit, pe seama convenţiilor bancare, în termen de maximum 7 zile, efectuează plăţile în conturile bancare de proiect indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat. Toate plăţile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect şi nici plăţi în numerar ale cheltuielilor eligibile.

    6.10. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.
    6.11. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
    a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
    b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.
    c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

    6.12. Toate proiectele cu valoarea grantului mai mare de 10.000 euro sunt obligate să realizeze cel puţin un Anunţ/comunicat de presă privind începerea şi finalizarea proiectului, vor aplica etichete autocolante pe echipamentele achiziţionate prin proiect, vor aplica Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România pe site-urile realizate prin proiect, iar bunurile achiziţionate prin proiect vor purta obligatoriu etichete autocolante conform Manualului de identitate vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de stat
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE.
    7.2. Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect.
        În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

    7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanţare (Anexa 2) sau în legislaţia măsurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEEMA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.
    7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului comun MFE-MEEMA pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
        Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    7.5. UIP MEEMA/AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare. Menţinerea locurilor de muncă existente la data înscrierii şi după caz creşterea numărului de locuri de muncă pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării se va verifica automat de către aplicaţia electronică prin interogare a bazelor de date a instituţiilor statului.
    7.6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Măsura "Granturi pentru capital de lucru".

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEEMA şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2.1. MFE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    8.2.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor de stat se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    8.3. Furnizorul de ajutor şi administratorul măsurii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    8.4.1. Administratorul măsurii are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană, aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Administratorul măsurii are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*1), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
        *1) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.
    8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.
    8.7. (1) Administratorul măsurii va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordări, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat şi administratorul măsurii timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către administratorul măsurii toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
    (3) Administratorul măsurii va pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, la termenele stabilite de către acesta, orice informaţii cu privire la ajutoarele de stat acordate.
    (4) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

    8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.
    8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
        Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii de către MEEMA/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.

    8.10. Ajutorul de stat va fi recuperat integral şi în situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate după semnarea contractelor de finanţare, se constată că beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum este prevăzut în OUG nr. 130/2020 ghidul solicitantului, Îndrumarului şi/sau prezentei proceduri.

    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii UIP MEEMA/AIMMAIPE având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. MEEMA - prin direcţia de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    10. Informare şi Publicitate
    10.1. Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art. 3, art. 4 şi Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obţinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenţia publicului larg şi cetăţenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.
    10.2. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
    10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menţionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea unor corecţii financiare.

    11. Precizări
    Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1 M2

    la procedura măsurii Granturi pentru capital de lucru
        FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 1 - creare profil
        Profilul Meu:
        Nume: .............. Prenume: ..............
        CNP: .............. BI/CI: Serie: ..............
        Număr: ........... Ţara: ..............
        Judeţ/Echivalent: .............. Localitate: ..............
        Strada: .......... Nr: ......
        Bloc/Scară/Apartament: ..............
        Cod poştal: ........ Telefon ..............
        Prin continuarea folosirii acestui site, declaraţi faptul că sunteţi de acord ca Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.
        Consimţământul dumneavoastră în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi pentru transmiterea datelor personale către partenerii indicaţi mai sus este acordat pentru scopul implementării schemelor de ajutor de stat.
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, şi am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.
        Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteţi de acord cu cele de mai sus.
        Înscrie persoană juridică:
        Cod fiscal: .............. Data înfiinţării: ..............
        Denumire: ..............
        Paşi
    1. Descarcă declaraţie Reprezentant/Împuternicit
    2. Semnează digital declaraţia descărcată
    3. Încarcă declaraţia semnată

        FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - Granturi pentru capital de lucru
        Reprezentant legal: Nume şi prenume ..............
        CNP ..............
        Serie şi număr CI ..............
        Adresa ............................
        Date de identificare
        Nume firmă: ..............
        Cod unic de înregistrare: ..............
        Formă juridică: ..............
        Categorie întreprindere: ..............
        Sediu social ..............
        Judeţ: ..............
        Localitate: ..............
        Cod poştal: ..............
        Stradă: ..............
        Telefon: ..............
        Email: ..............
        Date suplimentare
        Activitate principală a societăţii: ..............
        Cod CAEN al activităţii principale: ..............
        Dată înfiinţare: ..............
        Număr Registrul Comerţului: ..............
        Certificat CSU: ..............
        Sumă solicitată: ..............
        Valoare cofinanţare: ..............
        Valoare cifră de afaceri la 31.12.2019: ..............
        Indicatori de eligibilitate
        Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă
        Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate
        Întreprinderea nu se află în dificultate.
        Societatea a înregistrat profit din exploatare în bilanţul anual 2018 sau 2019
        Asociaţi/acţionari ..............
        Nume CUI/CNP ..............
        Pondere capital ..............
        Listă documente ataşate cererii
        Tip document
        Denumire fişier
        Informaţii cerere
        Număr de angajaţi: ..............
        Cod CAEN autorizat al activităţii pentru care se solicită AFN: ..............
        Bancă parteneră: ..............
        Locaţia implementării: Denumire ..............
        Judeţ ..............
        Localitate ..............
        Strada ..............
        Număr .........
        Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, ma angajez să:
    - asigur coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru
    – menţin sau după caz, suplimentez numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim şase luni de la data acordării grantului
    – folosesc fondurile obţinute numai în scopurile prevăzute de OUG nr. 130/2020 sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor
    – mă asigur ca cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au făcut obiectul unui alt ajutor de stat

        Prin semnarea fişierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:
    - nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile care caracteristică pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste
    – nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţii cooperatiste care figurează pe lista UE a jurisdicţii cooperatiste.


    ANEXA 2 M2

    la procedura programului
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                                  Nr. .... din .......
        În conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei ne ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19, se încheie prezentul contract de finanţare între:
        Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului .............. denumită în continuare AIMMAIPE, cu sediul în .............., str. .............. nr. ...., sectorul ........, telefon .............., fax .............., e-mail: ..........., reprezentată prin ordonator terţiar de credite, Director Executiv .............. şi Coordonatorul Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) .............., în calitate de administrator de Program,
        şi
        .............., cu sediul în ..............., telefon .............., înregistrată sub nr. ......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ........., reprezentată legal prin .............., având funcţia de .............., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.
        Precizări prealabile
        În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
    – Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;
    – Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare;
    – În termen de maxim 180 de zile din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar acesta are obligaţia efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 din procedura de implementare a măsurii; - În acelaşi termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligaţia încărcării în aplicaţie a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres (Anexa 8 la procedura măsurii), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

    I. Obiectul contractului
    ART. 1
        Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură "Granturi pentru capital de lucru", denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) ............. în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

    ART. 2
        Beneficiarul poate primi grantul în valoare de maxim 15% din cifra de afaceri şi în maximele specificate în procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru" în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura măsurii, care constituie anexă la prezentul contract şi care face parte integrantă din acesta.
        Valoarea maximă a contractului de finanţare va fi afişată automat în formularul de înscriere prin calcularea procentului de 15% aplicat la valoarea cifrei de afaceri preluată, din baza de date a ANAF, valoare aprobată în urma verificării administrative şi de eligibilitate realizate de MEEMA/AIMMAIPE.


    II. Durata contractului
    ART. 3
        Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare.
        Prezentul contract intră în vigoare .............. (se completează automat în aplicaţie de către AIMMAIPE).
        Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:
    - o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil.
    – o perioadă de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.
    – cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.


    ART. 4
        Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor, a plăţilor prevăzute în procedura măsurii şi de depunere a raportului de progres pentru toate activităţile este de ..............


    III. Finanţare
    ART. 5
    (4) În situaţia în care fondurile acordate beneficiarilor rămân neutilizate în termen de 180 de zile de la virarea sumelor, suma rămasă neconsumată va fi returnată administratorului de schemă în termen de 10 zile de la depunerea raportului de progres.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
        Beneficiarii programului vor deschide conturi curente distincte la instituţia de credit parteneră la care au optat în formularul electronic de înscriere. Sumele reprezentând grantul vor fi transferate de către banca parteneră în contul beneficiarului în urma semnării de ambele părţi a contractului de finanţare.

    ART. 7
        Plăţile efectuate înaintea intrării în vigoare a prezentului contract nu sunt eligibile. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile şi facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din ajutorul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului, conform prevederilor procedurii de implementare a măsurii.
        Pentru verificarea utilizării fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute în OUG nr. 130/2020, beneficiarul va încărca în aplicaţie toate sumele plătite şi documentele justificative aferente acestora.
        Toate plăţile se vor face prin transfer bancar. Plăţile în numerar nu sunt permise în cadrul proiectului, sub sancţiunea recuperării acestora.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 8
        Administratorul de Program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Măsură, cuprinse în bugetul acesteia;
    b) nu poate acorda plata parţială a ajutorului de stat;
    c) va recupera ajutorul de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor legislative ale măsurii;
    d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul contract şi în schema de ajutor de stat pe o perioadă 6 luni, începând cu data acordării ajutorului.

        Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE ............. şi reprezentanţii instituţiei partenere au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Măsurii.

    ART. 9
        Beneficiarul:
    a) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislaţia măsurii. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru implementarea proiectului său finanţat din măsura "granturi pentru capital de lucru".
    b) este obligat să menţină activitatea şi numărul de salariaţi înscrişi în cererea de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat,
    c) este obligat să pună la dispoziţia MEEMA/AIMMAIPE toate documentele solicitate care dovedesc respectarea legislaţiei măsurii. Administratorul de Program poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
    d) este obligat să deschidă cont curent distinct la instituţia de credit parteneră şi să implementeze proiectul numai prin acesta;
    e) este obligat să asigure respectarea elementelor de identitate vizuală proiectului, precum şi prevederile prezentului contract de finanţare şi cele ale schemei de ajutor de stat.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
        Administratorul de Măsură nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
        În cazul în care prin bugetul măsurii nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
        Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
        În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEEMA/ AIMMAIPE/instituţiei partenere, sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat ori au schimbat destinaţia grantului, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data acordării.

    ART. 15
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program şi succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 16
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEEMA şi/sau AIMMAIPE poate refuza plata grantului în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 17
        În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 18
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 19
        Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.


    IX. Modificarea contractului
    ART. 20
        Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 21
        Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea contractului
    ART. 22
        Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 23
        Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de Măsură, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract sau în legislaţia măsurii.
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la ONRC, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze MEEMA/AIMMAIPE în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate.
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu păstrează numărul de locuri de muncă existente la data înscrierii pe o perioadă de minim 6 luni.


    ART. 24
    (1) Rezilierea contractului din motive precizate la art. 23 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEEMA/AIMMAIPE, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Contractul poate fi reziliat şi grantul acordat va fi recuperat şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi menţine activitatea pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 3.


    XI. Cesiune
    ART. 25
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 26
        Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 27
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră sau situaţii de urgenţă
    ART. 28
        Forţa majoră sau situaţiile de urgenţă exonerează părţile de răspundere în cazul obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 29
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 30
        Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 31
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 32
        Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.


    ART. 33
        Prezentul contract se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19.
        Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la procedura de implementare a măsurii.
        Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Agenţia pentru IMM, │ │
│Atragere de Investiţii│Beneficiar, │
│şi Promovarea │…………………………………….│
│Exportului, │ │
│……………………………………. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Ordonator principal de│Reprezentant │
│credite/ Ordonator │legal/funcţia, │
│terţiar de credite, │………………………… │
│…………………………….. │(semnătura │
│(semnătura │electronică) │
│electronică) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Control financiar │ │
│preventiv propriu, │ │
│………………………… │ │
│(semnătura │ │
│electronică) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Compartiment economic,│ │
│juridic resurse umane │ │
│şi administrativ, │ │
│………………………….. │ │
│(semnătura │ │
│electronică) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Coordonator UIP │ │
│……………………….. │ │
│(semnătura │ │
│electronică) │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3 M2

    la procedura programului
                                     ÎMPUTERNICIRE
        Subsemnatul .........., legitimat prin BI/CI seria ..... nr. ......, având funcţia de ..........., reprezentant legal al ............., CUI ............, cu sediul în ............, împuternicesc pe Dl/Dna ............, să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării măsurilor instituite prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
        Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice .......... în implementarea măsurilor de sprijin, în numele şi pentru Reprezentantul legal.
        REPREZENTANT LEGAL AL ..............
        Nume Prenume .................
        Data
        ................
        Semnătura ...........

    ANEXA 4 M2

    la procedura programului
              Lista Agenţiilor pentru IMM, Atragere de investiţii şi
                      Promovare a Exportului (AIMMAIPE)

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/ FAX/E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BRAŞOV │Turnului, │Callcenter: 0217950098 │
│ │Braşov │nr.5, │0268-548.018 tel. │
│1. │Covasna │Cladirea │0268-548.017 fax │
│ │Sibiu │AJOFM, et. 1.│www.imm.gov.ro │
│ │ │Braşov. C.P. │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │ │500152 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea, │Callcenter: 0217950098 │
│ │Bistriţa │nr. 3, et. 3,│0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud Cluj │Cluj- Napoca,│0264-487.244 fax │
│ │Maramureş │C.P. 400174 │www.imm.gov.ro │
│ │Satu Mare │ │agentia.cluj@imm.gov.ro │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis, │Callcenter: 0217950098 │
│ │Buzău │nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │
│3. │Constanţa │et. 3, │0241-661.254 fax │
│ │Galaţi │Constanţa, │www.imm.gov.ro │
│ │Tulcea │C.P. 900669 │agentia.constanta@imm.gov.ro │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare nr. │Callcenter: 0217950098 │
│4. │Gorj │12, et. 3, │0251-510.785 tel./fax │
│ │Mehedinţi │Craiova, C.P.│www.imm.gov.ro │
│ │Olt │200130 │agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │IAŞI │Bdul Tudor │ │
│ │Bacău │Vladimirescu,│Callcenter: 0217950098 │
│ │Botoşani │nr. 45A, Bl │0232-261.101 tel./fax │
│5. │Iaşi │B2, Iasicom, │0232-240.213 tel. │
│ │Neamţ │Iaşi, │www.imm.gov.ro │
│ │Suceava │C.P.700305 │agentia.iasi@imm.gov.ro │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │Bd. │Callcenter: 0217950098 │
│ │Călăraşi │Republicii, │0244-522.085 tel. │
│6. │Dâmboviţa │nr. 12, Bl. │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │33, B1-B2, │www.imm.gov.ro │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Str. Gheorghe│Callcenter: 0217950098 │
│ │Alba │Doja, nr. 25,│0265-311.660 tel. │
│7. │Harghita │Târgu Mureş, │0265-260.818 fax │
│ │Mureş │C.P. 540342 │www.imm.gov.ro │
│ │ │ │agentia.targumures@imm.gov.ro│
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │Callcenter: 0217950098 │
│ │Arad │de la Tisa, │0256-292.739 tel. │
│8. │Caraş-Severin│nr. 22, │0256-292.767 fax │
│ │Hunedoara │Timişoara. │www.imm.gov.ro │
│ │Timiş │C.P. 300575 │agentia.ti misoa │
│ │ │ │ra@imm.gov.ro │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │Callcenter: 0217950098 │
│ │BUCUREŞTI │Poterasi, nr.│0374-490.686 tel. │
│9. │Bucureşti │11, sector 4,│0374-092.945 fax. │
│ │Ilfov │Bucureşti, │www.imm.gov.ro │
│ │ │C.P. 040263 │agentia.bucuresti@imm.gov.ro │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘


    ANEXA 5 M2

    la procedura programului
                                       DECLARAŢIE
                    privind încadrarea întreprinderii în categoria
                         întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ............................
        Adresa sediului social ..............................
        Cod unic de înregistrare ..............................
        Numele şi funcţia ............(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent) ..........

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [] Întreprindere autonomă
        În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.

        [] Întreprindere parteneră
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

        [] Întreprindere legată
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)
        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├────────────┬─────────────────┬───────┤
│ │ │Active │
│Numărul │Cifra de afaceri │totale │
│mediu anual │anuală netă (mii │(mii │
│de salariaţi│lei/mii Euro) │lei/mii│
│ │ │Euro) │
├────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │ │
├────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │ │
└────────────┴─────────────────┴───────┘

        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2019, dacă societatea este parteneră sau legată.

        Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
        [] Nu
        [] Da (În acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele .....................
        Funcţia: ...................
        Semnătura ..................
        Data semnării: .............

    ANEXA 6 M2

    la procedura programului
                                       CALCULUL
                  pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2019 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/ │Euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │Euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2)) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.l

        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │Cifra │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │de │ │
│ │ │ │Numele şi │ │afaceri│Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │anuală │totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │netă │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │(mii │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│lei/ │mii │
│ │ │ │Director │ │mii │Euro) │
│ │ │ │General sau │ │Euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

                               FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ........................
        Adresa sediului social ..........................
        Codul unic de înregistrare ......................
        Numele, prenumele şi funcţia ........Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent..........

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2019 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu │anuală │totale*2)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│(mii lei/│mii Euro)│
│ │ │mii Euro)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        .........................................................
        .........................................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, Ia care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        .........................................................
        .........................................................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii Euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
        *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬─────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*5) │netă │lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii │
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/ │Euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│l.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)


        Reprezentantul legal împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ...................
        Funcţia: .................
        Semnătura ................
        Data semnării: ...........

                                         FIŞA
              privind legătura dintre întreprinderi nr. ......... din
                               tabelul B2, secţiunea B
             (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
                   în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii
        .................................................................

        Adresa sediului social
        .................................................................

        Codul unic de înregistrare
        .................................................................

        Numele, prenumele şi funcţia
        ............Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent ..........


    2. Date referitoare Ia întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - 2019 │
├─────┬─────────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*7) │netă │lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii │
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele .............................
        Funcţia: ...........................
        Semnătura ..........................
        Data semnării: .....................


    ANEXA 7 M2

    la procedura programului
                        Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....., nr. ......, eliberat de .............. la data de ........, cu domiciliul în localitatea ............... str. ......... nr. .... bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........, în calitate de reprezentant legal al ..............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.
    B. Declar pe propria răspundere că
        [] NU am beneficiat de ajutor de stat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană
        [] am beneficiat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aplicat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat:


┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │ajutorului│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

        Semnătura electronică a solicitantului

    ANEXA 8 M2

    la procedura programului
                 RAPORTUL DE PROGRES al solicitantului ...........
        Perioada de raportare: .................
        [ATENŢIE: Raportul de Progres va avea ca referinţă perioada de la începutul implementării proiectului, până la finalul perioadei de raportare curente, astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.]
    I. Prezentare generală

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Contract de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţii de implementare ale ││
│proiectului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Regiunea de dezvoltare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de începere a perioadei de ││
│implementare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de finalizare a perioadei de ││
│implementare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Detalii despre beneficiar

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CUI/Cod fiscal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa / sediu (strada, număr, cod ││
│poştal, localitate, municipiu, judeţ)││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Email ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suma totală acordată în cadrul ││
│măsurii 1 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii "granturi pentru capital de lucru" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

┌──────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │Valoare│Valoare│Nr. │
│Denumire │contract │Nr. │Data │totală │totală │Ordinului│
│cheltuială│furnizare│factură│factură│fără │cu TVA │de plată │
│ │(Lei) │ │ │TVA │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┤
│TOTAL │ │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

        Suma rămasă neutilizată în valoare de ......... lei, va fi returnată furnizorului de ajutor de stat în termen de maxim 10 zile de la data prezentului raport.


                                            -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016