Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 18 decembrie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 18 decembrie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 77 bis din 25 ianuarie 2021
──────────
        Aprobată prin Hotărârea nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 77 din 25 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură reglementează organizarea, desfăşurarea şi metodologia alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, precum şi pentru forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România.
    (2) Calendarul alegerilor pentru forurile de conducere se stabileşte prin Hotărâre a Comitetului director cu cel puţin 4 luni înainte de data şedinţei Convenţiei naţionale.
    (3) Perioada alegerilor începe cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor.
    (4) Perioada alegerilor din cadrul filialelor teritoriale va începe în termen de cinci zile de la data adoptării hotărârii menţionate la alin. (2) şi va avea o întindere de 2 luni, după cum urmează:
    (a) în etapa I, cu o durată de cel puţin 45 de zile, se vor realiza toate procedurile privind organizarea alegerilor filialelor teritoriale, inclusiv, dar fără a se limita la, înscrierea candidaturilor, validarea candidaturilor, întocmirea listelor de alegeri, întocmirea buletinelor de vot.
    (b) în etapa a II-a, cu o durată de cel puţin 10 zile de la data finalizării etapei I, vor avea loc convenţiile pentru alegeri ale filialelor teritoriale, prima şi a doua convocare, după caz, cu respectarea termenului de 7 zile între cele două şedinţe prevăzut de art. 11 alin. (3) din prezenta hotărâre.

    (5) În termen de 5 zile la data adoptării hotărârii menţionate la alin. (2), comitetele filialelor teritoriale stabilesc data alegerilor filialelor teritoriale, prima şi a doua convocare, în condiţiile alin. (3) şi (4).
    (6) În termen de 10 zile de la data şedinţelor comitetelor filialelor în cadrul cărora s-au stabilit datele alegerilor filialelor teritoriale, preşedinţii filialelor teritoriale, preşedintele Colegiului sau persoana desemnată de către majoritatea simplă a Comitetului filialei convoacă şedinţele convenţiilor teritoriale.
    (7) Şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului este convocată prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului, cu cel puţin 3 luni înainte de data stabilită prin Hotărârea Comitetului director prevăzută la alin. (1), în condiţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

    CAP. II
    Metodologia alegerii membrilor forurilor de conducere ale colegiului
    ART. 2
    (1) Psihologii cu drept de liberă practică, denumiţi în continuare psihologi, au dreptul de a alege şi de a fi aleşi ca membri în forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale, în condiţiile prezentei proceduri.
    (2) Pentru a fi validaţi în calitate de candidaţi, psihologii trebuie să îndeplinească criteriile de alegere prevăzute în prezenta procedură.
    (3) Persoanele sancţionate pe linie deontologică nu au dreptul de a candida la primele alegeri generale organizate după primirea sancţiunii.
    (4) Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului au în vedere obţinerea următoarelor mandate: preşedinte al Colegiului, membru în Comitetul director al Colegiului şi reprezentant la Convenţia naţională a Colegiului.
    (5) Persoanele alese în forurile de conducere exercită un mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv în fiecare for de conducere al Colegiului, respectiv cel mult două mandate consecutive pentru poziţia de reprezentant în Convenţia Naţională, cel mult două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului, cel mult două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Comitetului director al Colegiului, cel mult două mandate consecutive pentru poziţia de Preşedinte al Colegiului. Cele două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deţinute petru poziţia de preşedinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Preşedinte al Colegiului.
    (6) Alegerile pentru forurile de conducere ale filialei teritoriale au în vedere obţinerea următoarelor mandate: preşedinte al filialei teritoriale a Colegiului şi membru în Comitetul filialei teritoriale a Colegiului.

    ART. 3
    (1) Dreptul de vot se exercită personal de către fiecare psiholog, în cadrul convenţiilor filialelor teritoriale.
    (2) În cadrul Convenţiei naţionale a Colegiului dreptul de vot se exercită personal de către fiecare reprezentant al filialei teritoriale la Convenţia naţională a Colegiului, denumit în continuare reprezentant.
    (3) Votul este secret, iar dreptul de vot se exercită cu asigurarea secretului acestuia, prin intermediul buletinelor de vot şi al urnelor de vot. Buletinele de vot şi urnele de vot se asigură la nivel local, prin grija Comitetelor filialelor teritoriale.
    (4) Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului se desfăşoară în două etape distincte, succesive, după cum urmează:
    (a) depunerea candidaturilor la filialele teritoriale ale Colegiului şi desemnarea candidaţilor filialei teritoriale pentru funcţiile de preşedinte al Colegiului şi membru în Comitetul director; şi
    (b) alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului în cadrul Convenţiei naţionale a Colegiului.

    (5) În cazul acelor poziţii înscrise pe buletinul de vot care presupun alegerea unei singure persoane, fiecare psiholog cu drept de vot poate vota un singur candidat de pe buletinul de vot. În cazul acelor poziţii înscrise pe buletinul de vot care presupun alegerea mai multor persoane, fiecare psiholog cu drept de vot poate vota un număr de candidaţi la poziţia respectivă de pe buletinul de vot mai mic sau egal cu numărul poziţiilor pentru care se organizează alegerile.

    ART. 4
    (1) Norma de reprezentare pentru alegerea membrilor în Convenţia raţională a Colegiului este de un reprezentant delegat la 35 de psihologi.
    (2) În cazul filialelor teritoriale în care se înregistrează o diferenţă constând dintr-un număr al psihologilor mai mic de 35, va fi desemnat încă un reprezentant în Convenţia naţională a Colegiului.

    ART. 5
    (1) Psihologii votează în baza actului de identitate, iar reprezentanţii delegaţi la Convenţia naţională a Colegiului, în baza mandatului acordat de către convenţiile filialelor teritoriale şi a actului de identitate.

    ART. 6
    (1) În vederea asigurării transparenţei şi publicităţii procesului de desfăşurare a alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale, prin hotărârea Comitetului director prin care stabileşte data alegerilor pentru forurile de conducere şi calendarul pentru alegerile filialelor teritoriale. Comitetul director numeşte Comisia pentru alegeri, compusă din 5 membri ai Comitetului director sau ai Consiliului Colegiului, care nu candidează pentru o poziţie în cadrul forurilor de conducere prevăzute la art. 2 alin. (4) şi (6).
    (2) Pe pagina de internet www.alegericpr.ro vor fi publicate toate documentele prevăzute de prezentele proceduri în condiţiile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (3) Listele de alegeri se întocmesc de către Comitetele filialelor teritoriale conform anexei 4a şi se trimit pentru verificare la Comisia pentru alegeri, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea convenţiilor filialelor teritoriale. În urma verificărilor, Comisia pentru alegeri redactează listele de alegeri pentru fiecare filială teritorială şi comunică Comitetelor filialelor rezultatele verificărilor efectuate de către aceasta, în termen de 10 zile de la data primirii listelor de alegeri.
    (4) Listele de alegeri cuprind numele, prenumele şi codul personal al psihologului care are dreptul de a alege, pentru fiecare filială teritorială înregistrată şi se publică pe pagina de internet www.alegericpr.ro de către Comisia pentru alegeri cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea convenţiilor filialelor teritoriale.
    (5) Plângerile privind omisiunile, înscrierile greşite sau oricare alte erori din cuprinsul listelor, precum şi cu privire la refuzul de a permite verificarea înscrierii în listele de alegeri se formulează în scris în cel mult cinci zile lucrătoare de la publicare şi se adresează preşedintelui filialei teritoriale, pentru alegerile pentru forurile de conducere ale filialei teritoriale a Colegiului, acesta fiind obligat să se pronunţe în termen cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizării. Rezultatul soluţionării plângerii va fi comunicat, de îndată, petentului. În situaţia în care se constată omisiuni sau erori, acestea vor fi îndreptate de îndată, listele de alegeri cuprinzând menţiunile corecte fiind publicate pe site-ul www.alegericpr.ro cu 5 zile înainte de data alegerilor filialei teritoriale respective.
    (6) Plângerile privind omisiunile, înscrierile greşite sau oricare erori din cuprinsul listelor reprezentanţilor delegaţi pentru Convenţia naţională se adresează Comisiei pentru alegeri, aceasta fiind obligată să se pronunţe în termen cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizării. Rezultatul soluţionării plângerii va fi comunicat, de îndată, petentului. În situaţia în care se constată omisiuni sau erori, acestea vor fi îndreptate de îndată, listele reprezentanţilor delegaţi cuprinzând menţiunile corecte fiind publicate pe site-ul www.alegericpr.ro cu 5 zile înainte de data şedinţei Convenţiei naţionale.

    ART. 7
    (1) Candidatul la forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale poate fi orice psiholog care îndeplineşte criteriile de alegere prevăzute în prezentele proceduri şi a cărui candidatură a fost declarată validă în conformitate cu principiu1 competenţei şi al autonomiei profesionale.
    (2) Cererea de depunere a candidaturii pentru forurile de conducere ale Colegiului se depune la una sau mai multe filiale teritoriale.
    (3) Conducerea filialei teritoriale poate solicita avizul juridic în vederea validării candidaturilor. Avizul juridic nu este obligatoriu.
    (4) Filialele teritoriale având un număr de maximum 700 de membri desemnează câte un candidat pentru fiecare poziţie din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere şi potrivit principiului specializării.
    (5) Filialele teritoriale având un număr de membri cuprins între 700 şi 1.000 pot desemna cel mult 2 candidaţi pentru fiecare poziţie din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere şi potrivit principiului specializării.
    (6) Filialele teritoriale având un număr de peste 1.000 de membri pot desemna cel mult 3 candidaţi pentru fiecare poziţie din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere şi potrivit principiului specializării.
    (7) Orice candidat, la orice for de conducere al Colegiului, îşi poate depune candidatura la orice filială teritorială, indiferent de domiciliul acestuia.

    ART. 8
    (1) Prin criterii de alegere se înţelege totalitatea condiţiilor ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ de către un psiholog pentru a fi ales în forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale, stabilite prin prezentele proceduri.
    (2) Conflictul de interese se exprimă în raport cu deţinerea calităţii de membru al forurilor de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale şi reprezintă situaţia în care psihologul are un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin, definită prin prezentele proceduri.
    (3) Situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 20 şi 21 din lege sunt operabile şi în cazul deţinerii calităţii de membru în forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale.

    ART. 9
    (1) În cadrul alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale trebuie să se asigure accesul tuturor membrilor Colegiului, indiferent de treapta de specializare şi specialitatea procesională a acestora, în acord cu principiul competenţei, principiul specializării şi principiul nediscriminării, egalităţii şi autonomiei.
    (2) Potrivit principiului competenţei, pentru deţinerea calităţii de membru într-o comisie aplicativă din cadrul Comitetului director al Colegiului candidatul trebuie să deţină atestat de liberă practică în aceeaşi specialitate profesională a comisiei pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog principal.
    (3) Potrivit principiului specializării, pentru deţinerea calităţii de membru într-o comisie aplicativă din cadrul Comitetului director al Colegiului, candidatul poate să îşi depună candidatura doar pentru o singură specialitate profesională.
    (4) Conform principiului nediscriminării, egalităţii şi autonomiei, pentru deţinerea calităţii de membru în orice for de conducere, orice psiholog care deţine atestatul de liberă practică autonomă poate candida pentru un mandat de membru în forurile de conducere ale Colegiului, cu excepţia membrilor Comitetului director al Colegiului şi a preşedintelui Colegiului, cărora li se aplică în mod complementar criteriile descrise în capitolul III, secţiunea IV din prezentele proceduri.
    (5) Preşedintele Colegiului, membrii Comitetului directori şi preşedinţii de filială nu pot cumula nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, cu excepţia celei de reprezentant în Convenţia naţională.

    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în filialele teritoriale
    SECŢIUNEA 1
    Convocarea alegerilor
    ART. 10
    (1) Alegerile pentru forurile de conducere ale filialelor teritoriale au loc o dată la 4 ani, în cadrul şedinţei convenţiei filialei, pe baza calendarului alegerilor, aprobat conform art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre.
    (2) Convenţia filialei teritoriale este constituită din totalitatea psihologilor, cu drept de vot, cu domiciliul în raza teritorială a filialei respective.
    (3) În cadrul Convenţiei filialei pot participa în calitate de alegători psihologii care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) domiciliază în raza teritorială a filialei;
    b) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi 19 din lege şi la art. 8 din prezenta procedură;
    c) au fost atestaţi şi au obţinut calitatea de membru al Colegiului până la data emiterii dispoziţiei de convocare a şedinţei de alegeri pentru filiala teritorială.

    (4) În cazuri speciale, preşedintele filialei teritoriale poate propune motivat o altă dată privind organizarea alegerilor, asupra căreia Comitetul director se pronunţă prin hotărâre.

    SECŢIUNEA 2
    Şedinţa de alegere
    ART. 11
    (1) Şedinţa de alegeri a convenţiei filialei teritoriale, convocată în condiţiile prezentei proceduri, este condusă de către preşedintele în funcţie al filialei teritoriale.
    (2) Convenţia filialei teritoriale este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor, raportată la numărul psihologilor din filiala teritorială ce se regăsesc pe listele de alegeri întocmite potrivit art. 6 din prezenta procedură.
    (3) În cazul neîndeplinirii condiţiei de cvorum, comitetul filialei teritoriale stabileşte o nouă dată, în termen de 7 zile calendaristice. În această situaţie, şedinţa convenţiei filialei teritoriale este legal constituită în prezenţa membrilor prezenţi şi adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
    (4) Condiţiile pentru organizarea şedinţei sunt asigurate de către comitetul filialei teritoriale. Accesul şi votul în cadrul şedinţei convenţiei filialei teritoriale pentru membrii săi, înscrişi pe listele de alegeri întocmite potrivit art. 6 din prezentele proceduri, sunt garantate.
    (5) Pe baza actului de identitate, fiecare membru al filialei teritoriale are acces în sala de şedinţă, semnând lista de prezenţă pentru confirmarea participării sale Ia convenţie.
    (6) Buletinele de vot se întocmesc de către Comitetul fiecărei filiale teritoriale, conform, după caz, formularelor ce constituie Anexele 3a, 3b, 3c la prezenta hotărâre şi se printează de către fiecare filială teritorială, în număr de exemplare egal cu numărul psihologilor cu drept de vot, potrivit listelor de alegeri. Fiecare exemplar va fi semnat de către preşedintele filialei teritoriale.

    ART. 12
    (1) În debutul şedinţei convenţiei filialei teritoriale sunt desemnaţi prin vot membrii Comisiei de numărare a voturilor şi ai Comisiei de validare a alegerilor din rândul psihologilor prezenţi care nu candidează. Fiecare comisie va fi formată dintr-un număr impar de membri, în funcţie de mărimea filialei, fără a putea fi mai mare de 5. Membrii celor două comisii sunt propuşi din rândul membrilor prezenţi, care nu candidează la nicio funcţie în forurile de conducere. Componenţa comisiilor se aprobă prin vot deschis.
    (2) Pe baza actului de identitate, fiecare membru al filialei teritoriale, prezent la convenţie, primeşte un buletin de vot în care sunt înscrişi candidaţii validaţi pentru obţinerea calităţii de membru în comitetul filialei teritoriale, de preşedinte al filialei teritoriale sau de reprezentant delegat la Convenţia naţională a Colegiului, precum şi propunerile pentru funcţiile de preşedinte al Colegiului şi de membru în Comitetul director al Colegiului. Fiecare psiholog va semna pentru primirea buletinului de vot respectiv.
    (3) Exercitarea dreptului de vot individual, personal, egal, direct şi secret se finalizează cu introducerea buletinului de vot în urna de votare, special amenajată în acest scop.
    (4) Înainte de exercitarea dreptului de vot, urna este verificată, sigilată şi preluată de către Comisia de numărare a voturilor, în prezenţa membrilor filialei teritoriale participanţi la convenţia filialei teritoriale.
    (5) Comisia de numărare a voturilor poartă întreaga răspundere pentru siguranţa şi integritatea urnei de vot, pe toată durata lucrărilor convenţiei.
    (6) După finalizarea votului, urna de vot se desigilează de către Comisia de numărare a voturilor, care procedează la numărarea voturilor exprimate.
    (7) După numărarea voturilor şi încheierea procesului-verbal privind numărarea voturilor, urna de vot se predă preşedintelui filialei teritoriale.
    (8) Procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil exprimate, anulate şi neutilizate se predau Comisiei pentru alegeri, numită conform dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din prezenta hotărâre.

    SECŢIUNEA 3
    Candidaţii
    ART. 13
    (1) Pentru a fi ales în funcţia de preşedinte de filială, membru în comitetul filialei teritoriale sau reprezentant delegat la Convenţia naţională a Colegiului, fiecare candidat trebuie să fie înscris şi să aibă domiciliul în circumscripţia filialei teritoriale pentru care candidează.
    (2) Candidaţii la funcţia de membru în comitetul filialei teritoriale sau la funcţia de reprezentant delegat la Convenţia naţională a Colegiului trebuie să fi obţinut atestatul de liberă practică la data convocării şedinţelor de alegere în convenţiile filialelor teritoriale.
    (3) Candidaturile la funcţiile de membru în comitetul filialei teritoriale, preşedinte al filialei teritoriale sau reprezentant la Convenţia naţională a Colegiului, cât şi propunerile pentru funcţiile de preşedinte al Colegiului sau de membru în Comitetul director al Colegiului se transmit spre înregistrare la comitetul filialei teritoriale, în termen de 15 zile de la data începerii perioadei alegerilor filialelor teritoriale - etapa I stabilită potrivit art. 1 din prezenta procedură. Candidaturile se depun la sediul comitetului filialei teritoriale, utilizând, după caz, unul sau mai multe dintre formularele ce constituie Anexele 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f sau 1g la prezenta procedură.
    (4) În vederea validării candidaţilor, preşedintele filialei teritoriale poate solicita avizul juridic. Avizul juridic nu este obligatoriu.

    SECŢIUNEA 4
    Criteriile de alegere, dosarul de candidatură şi criteriile de validare a candidaturilor
    ART. 14
    (1) Candidaţii la obţinerea calităţii de membru în comitetul filialei teritoriale trebuie să îndeplinească condiţiile generale pentru obţinerea mandatului în forurile de conducere şi să fie atestaţi în specialitatea profesională pentru care candidează.
    (2) Candidaţii la obţinerea calităţii de reprezentant delegat în Convenţia naţională a Colegiului trebuie să îndeplinească condiţiile generale pentru obţinerea mandatului în forurile de conducere.
    (3) Cererea de depunere a candidaturii conţine în mod obligatoriu şi declaraţia de asumare a candidaturii, în scris, conform, după caz, Anexelor 1a, 1b, 1c la prezenta hotărâre.
    (4) Candidaţii la obţinerea calităţii de preşedinte al comitetului filialei teritoriale trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute în prezentele proceduri şi următoarele condiţii specifice:
    a) au obţinut un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condiţiile legii;
    b) îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii;
    c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi 19 din lege şi la art. 8 din prezenta procedură.

    (5) Poziţiile de candidatură, aferente mandatelor în forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România sunt:
    a) mandat de preşedinte al filialei - o poziţie,
    b) mandat de membru în Comitetul filialei - într-un număr de poziţii variabil conform hotărârii Comitetului director;


    ART. 14^1
        Dosarul de candidatură va conţine următoarele:
    1. cererea de candidatură, completată, semnată şi parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se şi declaraţia pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplineşte toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului potrivit din Anexele 1a - g; se depune câte o cerere distinctă pentru fiecare candidatură depusă;
    2. CV, în format Europass în care se completează poziţia sau poziţiile vizate;


    ART. 14^2
        Procedura de validare a candidaturilor:

    (1) Validarea candidaturilor se face la nivel teritorial, de către comitetele filialelor teritoriale utilizând Anexele 2a-g din prezentele proceduri.

    (2) În termen de cel mult 5 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor. Comitetul filialei teritoriale va analiza fiecare candidatură şi, în urma analizei, va emite o hotărâre de validare, invalidare sau completare a dosarului de candidatură. Deciziile de invalidare sau completare a dosarului vor fi comunicate, în termen de cel mult 3 zile calendaristice, respectivului candidat prin e-mail, la adresa specificată pe cererea de candidatură.

    (3) Împotriva hotărârii menţionate la alin. (2), candidatul nemulţumit poate face plângere motivată, în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii menţionate la alin. (2), pe care o va depune la Comisia pentru alegeri. Comisia pentru alegeri este obligată să soluţioneze plângerea şi să comunice rezultatul petentului, precum şi comitetului filialei respective în vederea întocmirii buletinelor de vot, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

    (4) Împotriva hotărârii menţionate la alin. (3), petentul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    (5) Centralizatorul cu rezoluţiile finale (Anexele 2a-g), toate dosarele de candidatură depuse la filială şi buletinele de vot (Anexele 3a-c) sunt transmise, în format electronic, Comisiei pentru alegeri în vederea publicării pe site-ul www.alegericpr.ro.


    SECŢIUNEA 5
    Şedinţa convenţiei filialei teritoriale
    ART. 15
    (1) Şedinţa convenţiei filialei teritoriale este prezidată de către preşedintele comitetului filialei teritoriale care va îndeplini şi funcţia de preşedinte de şedinţă.
    (2) Şedinţa debutează cu verificarea listelor de prezenţă, în vederea aprobării condiţiei de cvorum. În cazul lipsei cvorumului, şedinţa se reconvoacă, potrivit prezentelor proceduri.
    (3) În cazul îndeplinirii condiţiilor de cvorum, şedinţa continuă cu prezentarea evidenţei membrilor filialei teritoriale de către preşedintele de şedinţă, potrivit listei întocmite conform art. 6.
    (4) După prezentarea listei participanţilor, preşedintele de şedinţă supune spre aprobarea convenţiei alegerea secretarului de şedinţă, din rândul psihologilor prezenţi, care întocmeşte, după desemnare, un proces-verbal al şedinţei de alegeri.
    (5) În continuare, preşedintele de şedinţă supune spre aprobarea convenţiei membrii Comisiei de numărare a voturilor şi membrii Comisiei de validare.

    ART. 16
    (1) Membrii Comisiei de numărare a voturilor întocmesc procesul-verbal privind numărarea voturilor, stabilind ordinea candidaţilor potrivit numărului de voturi exprimate în convenţia filialei teritoriale.
    (2) Procesul-verbal privind numărarea voturilor se semnează pe fiecare pagină de către toţi membrii Comisiei de numărare a voturilor şi se înmânează preşedintelui de şedinţă.
    (3) După validarea rezultatelor alegerilor, Comisia de numărare a voturilor îşi încetează existenţa.

    SECŢIUNEA 6
    Validarea rezultatelor alegerilor
    ART. 17
    (1) Pe baza procesului-verbal privind numărarea voturilor, preşedintele de şedinţă dispune începerea procedurilor de validare a rezultatelor alegerilor.
    (2) Membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor îşi aleg un preşedinte şi verifică procesul-verbal privind numărarea voturilor şi ordinea candidaţilor, după care validează rezultatele alegerilor, prin întocmirea unui proces verbal de validare a rezultatelor alegerilor, care se semnează pe fiecare pagină de către toţi membrii comisiei.
    (3) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor se comunică preşedintelui de şedinţă, care îl citeşte în faţa psihologilor prezenţi şi enumeră candidaţii care au obţinut calitatea de membru în comitetul filialei teritoriale, de preşedinte al comitetului filialei teritoriale şi de reprezentant delegat la Convenţia naţională a Colegiului.
    (4) Preşedintele de şedinţă asigură centralizarea şi păstrarea în siguranţă a tuturor documentelor şi materialelor utilizate în cadrul lucrărilor convenţiei filialei teritoriale şi declară şedinţa închisă.

    SECŢIUNEA 7
    Comunicarea rezultatelor alegerilor din filialele teritoriale şi procedura de urmat în lipsa validării rezultatelor alegerilor sau în alte situaţii
    ART. 18
    (1) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, procesul-verbal privind numărarea voturilor, procesul-verbal al şedinţei convenţiei filialei teritoriale şi lista de prezenţă se comunică, sub semnătura preşedintelui Comisiei de validare, Comisiei pentru alegeri şi Secretariatului Colegiului, în vederea publicării pe site-ul www.alegericpr.ro, în termen de cel mult 3 zile.
    (2) Prin excepţia de la alin. (1), procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor filialelor teritoriale se publică pe site-ul www.alegericpr.ro în termen de 24 de ore.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia pentru alegeri publică documentele sus menţionate pe site-ul www.alegericpr.ro.
    (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la ultima şedinţă a convenţiilor teritoriale, Comisia pentru alegeri întocmeşte lista reprezentanţilor delegaţi pentru Convenţia naţională a Colegiului, conform formularului ce reprezintă Anexa 4b la prezenta hotărâre şi dispune publicarea listei reprezentanţilor aleşi, precum şi a buletinelor de vot pentru Convenţia naţională a Colegiului (Anexa 3d) pe site-ul www.alegericpr.ro.

    ART. 18^1
        Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului şi pentru membrii comitetelor filialelor teritoriale pot fi suspendate, amânate sau anulate în următoarele situaţii:
    a) în situaţia în care listele de alegeri puvăzute la art. 6 nu conţin toţi psihologii cu drept de vot, cu domiciliul în raza teritorială a filialei respective;
    b) în situaţia în care lista reprezentanţilor aleşi prevăzută la art. 18 nu conţine toţi reprezentanţii filialelor teritoriale aleşi în cadrul convenţiilor filialelor teritoriale;
    c) în situaţia în care buletinele de vot nu conţin toţi candidaţii validaţi sau desemnaţi, după caz, în condiţiile prezentelor proceduri;
    d) în situaţia în care numărul buletinelor de vot este mai mic decât numărul psihologilor cu drept de vot înscrişi pe listele de alegeri din filiala respectivă, respectiv numărul reprezentanţilor aleşi pentru Convenţia naţională;
    e) în situaţia în care numărul candidaţilor pentru funcţia de membru în comitetul filialei teritoriale nu este suficient pentru a asigura numărul minim al membrilor comitetului filialei teritoriale stabilit în condiţiile art. 14 alin. (6) din prezenta hotărâre;
    f) în situaţia în care numărul candidaţilor pentru funcţia de reprezentant delegat nu este suficientă pentru a asigura norma de reprezentare stabilită de art. 4 alin. (1) din prezentele proceduri;
    g) în situaţia în care alegerile filialelor teritoriale nu sunt finalizate cu validarea acestora.


    ART. 18^2
    (1) În situaţia în care rezultatele alegerilor locale nu sunt finalizate cu validarea acestora sau în situaţia suspendării, amânării, anulării a procedurilor de alegeri în convenţiile teritoriale, procesul verbal al şedinţei, împreună cu toate celelalte documente întocmite se transmit, în aceeaşi zi, prin email la Comisia pentru alegeri, de către comitetele filialelor teritoriale, care le rândul ei va înştiinţa membrii Comitetului director.
    (2) În termen cel mult 3 zile de la primirea documentaţiei prevăzute la alin. (1), Comisia pentru alegeri va analiza motivele pentru care şedinţa convenţiei teritoriale nu s-a finalizat cu validarea rezultatelor alegerilor şi va comunica soluţia către comitetul filialei.
    (3) Odată cu stabilirea noii perioade pentru alegerile teritoriale, Comisia pentru alegeri stabileşte prin hotărâre o nouă dată pentru Convenţia naţională, pe care o prezintă preşedintelui Colegiului, împreună cu solicitarea de publicare a dispoziţiei acestuia de convocare pe site-ui www.alegericpr.ro în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
    (4) În situaţia în care rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiul Psihologilor din România în şedinţa Convenţiei naţionale nu sunt finalizate cu validarea acestora sau în situaţia suspendării, amânării, anulării a procedurilor de alegeri în Convenţia naţională, procesul verbal al şedinţei, împreună cu toate celelalte documente întocmite se comunică Comisiei pentru alegeri.
    (5) În termen de cel mult 3 zile de la primirea documentaţiei prevăzute la alin. (4), Comisia pentru alegeri va analiza motivele pentru care şedinţa Convenţiei naţionale nu s-a finalizat cu validarea rezultatelor alegerilor şi va stabili, prin hotărâre, o nouă dată pentru Convenţia naţională, pe care o prezintă preşedintelui Colegiului, împreună cu solicitarea de publicare a dispoziţiei acestuia de convocare pe site-ul www.alegericpr.ro în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
    SECŢIUNEA 1
    Convocarea alegerilor
    ART. 19
    (1) Potrivit calendarului alegerilor, şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului nu poate fi stabilită mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data finalizării alegerilor în filialele teritoriale ale Colegiului.

    SECŢIUNEA 2
    Şedinţa de alegere
    ART. 20
    (1) În baza convocatorului, la data, ora şi în locaţia stabilite pentru desfăşurarea şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului, se prezintă reprezentanţii filialelor teritoriale la Convenţia naţională a Colegiului, în conformitate cu lista reprezentanţilor desemnaţi întocmită potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (4).
    (2) La şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului au acces numai preşedintele de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi de către filialele teritoriale ale Colegiului, personalul Secretariatului Colegiului şi personalul Comisiei pentru alegeri care deserveşte organizarea şedinţei de alegeri, precum şi membrii Comitetului director în funcţie, exclusiv pentru perioada de timp necesară prezentării raportului de activitate aferent mandatului acestora.
    (3) Prin excepţie de la art. 20 alin. (2), la şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului, pot participa şi alte persoane în calitate de experţi şi/sau consultanţi, urmare a aprobării participării acestora de către jumătate plus unu din membrii prezenţi.
    (4) Candidaţii la forurile de conducere ale Colegiului care nu au şi calitatea de reprezentanţi părăsesc sala de şedinţă imediat după prezentarea şi confirmarea candidaturii, aceştia neputând participa la şedinţa de desfăşurare a alegerilor.

    ART. 21
    (1) Preşedintele Colegiului este şi preşedintele de şedinţă al Convenţiei naţionale, în condiţiile legii.
    (2) În debutul şedinţei, preşedintele de şedinţă verifică listele de prezenţă şi comunică reprezentanţilor prezenţi îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei de cvorum. În cazul neîndeplinirii condiţiei de cvorum, şedinţa urmează să fie reconvocată la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice.
    (3) În cazul îndeplinirii condiţiilor de cvorum, preşedintele de şedinţă declară deschisă şedinţa de alegere pentru forurile de conducere ale Colegiului.
    (4) Pentru consemnarea modului de desfăşurare a lucrărilor Convenţiei naţionale, preşedintele de şedinţă desemnează două persoane din cadrul Comisiei pentru alegeri pentru redactarea procesului-verbal al şedinţei de alegeri.

    ART. 22
    (1) Pentru alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului, preşedintele de şedinţă prezintă procedura de votare.
    (2) Preşedintele de şedinţă solicită membrilor prezenţi constituirea Comisiei pentru numărarea voturilor şi a Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor, formate din câte 5 membri.
    (3) Membrii celor două comisii sunt propuşi din rândul reprezentanţilor prezenţi, care nu candidează la nicio funcţie în forurile de conducere ale Colegiului. Componenţa comisiilor se aprobă prin vot deschis.
    (4) Preşedintele de şedinţă prezintă listele candidaţilor pentru forurile de conducere ale Colegiului.
    (5) Înregistrarea în listele de candidaţi a oricărei persoane înainte sau în timpul desfăşurării şedinţei de alegeri a Convenţiei naţionale, fără desemnarea prealabilă a acestora de către convenţia unei filiale teritoriale, este interzisă.

    ART. 23
    (1) Condiţiile pentru organizarea şedinţei sunt asigurate de către Comisia pentru alegeri, cu sprijinul Secretariatului Colegiului.
    (2) Pe baza actului de identitate, fiecare reprezentant la Convenţia naţională are acces în sala de şedinţă, semnând pentru confirmarea prezenţei.
    (3) Buletinele de vot sunt întocmite de către Comisia pentru alegeri, conform formularului ce reprezintă Anexa 3d şi sunt semnate pe fiecare pagină şi poartă ştampila Colegiului, pentru conformitate. Buletinele de vot vor conţine numele şi prenumele candidatului, precum şi poziţia pentru care acesta candidează în cadrul Colegiului.
    (4) Preşedintele de şedinţă asigură prin intermediul Comisiei pentru alegeri utilizarea în siguranţă a urnelor de vot.
    (5) Înainte de începerea procesului de votare, Comisia pentru alegeri afişează în locuri vizibile lista reprezentanţilor, în ordinea de exercitare a dreptului de vot în cabinele de votare.

    ART. 24
    (1) Reprezentanţii primesc înainte de intrarea în cabinele de votare un buletin de vot securizat şi ştampila cu menţiunea "Votat". În cabina de vot poate fi prezent numai un singur reprezentant, care îşi exercită dreptul de vot în condiţii de confidenţialitate. Votul se exercită prin aplicarea ştampilei înăuntrul patrulaterului corespunzător candidatului pentru care s-a optat.
    (2) După ce au votat, reprezentanţii vor îndoi buletinul de vot, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ştampila încredinţată pentru votare se restituie persoanei delegate de către preşedintele de şedinţă, care asigură ordinea de prezenţă în cabina de votare.
    (3) După finalizarea votului, urna de vot se desigilează de către Comisia de numărare a voturilor, care procedează la numărarea voturilor exprimate.
    (4) După numărarea voturilor şi încheierea procesului-verbal privind numărarea voturilor, urna de vot se predă reprezentanţilor Comisiei pentru alegeri.
    (5) Procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil exprimate, anulate şi/sau neutilizate se predau reprezentanţilor Comisiei pentru alegeri.

    SECŢIUNEA 3
    Candidaţii
    ART. 25
    (1) Au calitatea de candidaţi psihologii care îndeplinesc criteriile de alegere pentru forurile de conducere ale Colegiului şi care sunt înscrişi în buletinele de vot, elaborate de către Comisia pentru alegeri.
    (2) Depunerea candidaturii se realizează pentru maximum două foruri de conducere ale Colegiului. Forurile de conducere ale Colegiului pentru care pot fi depuse candidaturi, în înţelesul acestui articol, sunt preşedintele Colegiului şi Comitetul director.

    SECŢIUNEA 4
    Criteriile de alegere pentru forurile de conducere, dosarul de candidatură şi criteriile de validare a candidaturilor
    ART. 26
        Candidaţii pentru mandatul de preşedinte al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de alegere:
    a) au obţinut un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condiţiile legii;
    b) îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii;
    c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi 19 din lege şi la art. 8 din prezenta procedură.


    ART. 26^1
        Dosarul de candidatură pentru mandatul de preşedinte al Colegiului va conţine următoarele:
    1. cererea de candidatură, completată, semnată şi parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se şi declaraţia pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplineşte toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1d;
    2. CV, în format Europass în care se completează poziţia vizată;


    ART. 27
        Candidaţii pentru mandatul de membru în comisiile aplicative din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de alegere:
    a) au obţinut un atestat de liberă practică în specialitatea profesională pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog principal, în condiţiile legii;
    b) îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii;
    c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi 19 din lege şi la art. 8 din prezenta procedură.


    ART. 27^1
    Dosarul de candidatură pentru mandatul de membru în comisiile aplicative din cadrul Comitetului director al Colegiului va conţine următoarele:
    1. cererea de candidatură, completată, semnată şi parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se şi declaraţia pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplineşte toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1e;
    2. CV, în format Europass în care se completează poziţia vizată.


    ART. 28
        Candidaţii pentru mandatul de membru în Comisia metodologică din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de alegere:
    a) au obţinut un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condiţiile legii;
    b) îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii;
    c) au experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice;
    d) deţin titlul de doctor în psihologie, în condiţiile legii;
    e) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18, 19 din lege şi la art. 8 din prezenta procedură.


    ART. 28^1
        Dosarul de candidatură pentru mandatul de membru în Comisia metodologică din cadrul Comitetului director al Colegiului va conţine următoarele:
    1. cererea de candidatură, completată, semnată şi parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se şi declaraţia pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplineşte toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1f;
    2. CV, în format Europass în care se completează poziţia vizată.


    ART. 29
        Candidaţii pentru mandatul de membru în Comisia de deontologie şi disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc următoarele criterii de alegere:
    a) au obţinut un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog principal, în condiţiile legii;
    b) îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii;
    c) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi 19 din lege şi la art. 8 din prezenta procedură.


    ART. 29^1
        Dosarul de candidatură pentru mandatul de membru în Comisia de deontologie şi disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului va conţine următoarele:
    1. cererea de candidatură, completată, semnată şi parafată cu parafa de psiholog corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, în cuprinsul cererii regăsindu-se şi declaraţia pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul îndeplineşte toate criteriile pentru candidatură precizate în prezenta hotărâre conform modelului din Anexa 1g;
    2. CV, în format Europass în care se completează poziţia vizată.


    ART. 30
    (1) Candidaţii îşi pot depune candidatura pentru maximum două foruri de conducere ale Colegiului şi/sau pentru o singură poziţie în cadrul Comitetului director.
    (2) Poziţiile de candidatură, aferente mandatelor în forurile de conducere ale Colegiului, sunt următoarele:
    a) mandatul de preşedinte al Colegiului - o poziţie;
    b) mandatele de membri în Comitetul director, aferenta unui număr de 12 poziţii, după cum urmează:
        Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie
    1. cinci mandate pentru specialitatea psihologie clinică;
    2. patru mandate pentru specialitatea psihoterapie;
    3. două mandate pentru specialitatea consiliere psihologică.

    Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor:
    4. trei mandate pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională;
    5. trei mandate pentru specialitatea psihologia transporturilor;
    6. un mandat pentru specialitatea psihologie aplicată în servicii.

    Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională:
    7. cinci mandate pentru specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
    8. două mandate pentru specialitatea psihopedagogie specială.

    Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:
    9. şase mandate pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
    10. un mandat pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

    Comisia metodologică:
    11. şapte mandate.

    Comisia de deontologie şi disciplină:
    12. nouă mandate.
    SECŢIUNEA 5
    Comisia de numărare a voturilor
    ART. 31
        În şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului, preşedintele supune spre aprobare Convenţiei naţionale a Colegiului membrii comisiei de numărare a voturilor, din rândul reprezentanţilor prezenţi care nu candidează. Comisia de numărare a voturilor are 5 membri.

    ART. 32
    (1) Membrii Comisiei de numărare a voturilor, împreună cu secretarul de şedinţă, întocmesc procesul-verbal privind numărarea voturilor şi consemnează ordinea candidaţilor potrivit numărului de voturi exprimate.
    (2) Procesul-verbal privind numărarea voturilor se semnează pe fiecare pagină de către toţi membrii Comisiei de numărare a voturilor şi se comunică preşedintelui de şedinţă.
    (3) După numărarea voturilor, Comisia de numărare a voturilor îşi încetează existenţa.

    SECŢIUNEA 6
    Validarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere
    ART. 33
    (1) Preşedintele de şedinţă supune procesul-verbal întocmit de către Comisia de numărare a voturilor spre analiza şi verificarea acestuia de către membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor.
    (2) Membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor verifică procesul-verbal privind numărarea voturilor şi ordinea candidaţilor, după care validează sau invalidează rezultatele alegerilor prin întocmirea unui proces-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, care se semnează pe fiecare pagină de către toţi membrii.
    (3) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor se înmânează preşedintelui de şedinţă, care îl citeşte în faţa reprezentanţilor prezenţi la Convenţia naţională.
    (4) Preluarea mandatului de către membrii forurilor de conducere nou - aleşi se face în ziua următoare validării alegerilor de către Comisia de validare a alegerilor.
    (5) Preşedintele de şedinţă se asigură că toate documentele utilizate sau rezultate în cadrul alegerilor vor fi predate Comisiei pentru alegeri.
    (6) Preşedintele de şedinţă declară şedinţa de alegere închisă.

    SECŢIUNEA 7
    Rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului
    ART. 34
    (1) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, procesul-verbal privind numărarea voturilor, procesul-verbal al şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului şi listele de prezenţă se transmit, sub semnătura preşedintelui Comisiei de validare, şi se înregistrează la Secretariatul Colegiului.
    (2) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor forurilor de conducere ale Colegiului se publică pe site-ul www.alegericpr.ro în termen de 24 de ore.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării alegerilor, preşedintele ales al Comitetului director al Colegiului aprobă prin dispoziţie înregistrarea rezultatelor alegerilor din Convenţia naţională a Colegiului şi dispune organizarea activităţii Colegiului în noua componenţă.
    (4) Personalul din structura administrativă a Colegiului procedează la luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării funcţionării noilor foruri de conducere ale Colegiului.
    (5) Dispoziţia preşedintelui Colegiului privind înregistrarea rezultatelor alegerilor la Convenţia naţională a Colegiului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1a


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

                        CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU
                      UN MANDAT DE PREŞEDINTE FILIALĂ TERITORIALĂ
        Subsemnatul/a ........................ psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială .........., domiciliat în .............., judeţul .........., având CNP: ............., cod personal: .............., email .............., îmi depun candidatura pentru un mandat de preşedinte al Filialei teritoriale ........... a Colegiului Psihologilor din România.
        Declaraţie de asumare a candidaturii
        Subsemnatul/a ...................., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziţia menţionată mai sus şi îndeplinesc condiţiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:
        [] sunt membru în Filiala teritorială ........ a Colegiului Psihologilor din România, având domiciliul în .........., judeţul ..........;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Comitetului director al Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de Preşedinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deţinute pentru poziţia de preşedinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Preşedinte al Colegiului);
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condiţiile legii;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfăşor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii:
        [] titular/ [] angajat cabinet individual - .................., cod formă de exercitare ...........;
        [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ...................., cod formă de exercitare ...........;
        [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - ............, cod formă de exercitare ...........

    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 14 alin. (4) lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România,
        [] cu excepţia celei de reprezentant în Convenţia naţională (excepţia se bifează doar dacă este cazul).

        Data ....... /........
        Semnătura şi parafa

    ANEXA 1b


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

                         CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII
            PENTRU UN MANDAT DE MEMBRU ÎN COMITETUL FILIALEI TERITORIALE
        Subsemnatul/a .............., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............., domiciliat în ..............., judeţul ............., având CNP: ............, cod personal: ............, email ................., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în comitetul Filialei teritoriale ............ a Colegiului Psihologilor din România, pentru:
        [] specialitatea psihologie clinică;
        [] specialitatea psihoterapie;
        [] specialitatea consiliere psihologică;
        [] specialitatea psihologia muncii şi organizaţională;
        [] specialitatea psihologia transporturilor;
        [] specialitatea psihologie aplicată în servicii;
        [] specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
        [] specialitatea psihopedagogie specială;
        [] specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
        [] specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

        Declaraţie de asumare a candidaturii
        Subsemnatul/a ...................., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziţia menţionată mai sus şi îndeplinesc condiţiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:
        [] sunt membru în Filiala teritorială .......... a Colegiului Psihologilor din România, având domiciliul în .............., judeţul .......;
     [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) coroborat cu art. 14 alin. (1) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin minimum treapta de psiholog practicant, regim de exercitare autonom în specialitatea profesională pentru care candidez;
     [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în vreo situaţie de conflict de interese şi nici în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 20 şi 21 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

        Data ...... /..........
        Semnătura şi parafa

    ANEXA 1c


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

                        CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII
               PENTRU UN MANDAT DE REPREZENTANT ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Subsemnatul/a ............, psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............., domiciliat în ..........., judeţul ........, având CNP: .........., cod personal: ..........., email ........, îmi depun candidatura pentru un mandat de reprezentant în Convenţia Naţională din partea Filialei teritoriale ............ a Colegiului Psihologilor din România.
        Declaraţie de asumare a candidaturii
        Subsemnatul/a ............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziţia menţionată mai sus şi îndeplinesc condiţiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:
        [] sunt membru în Filiala teritorială .......... a Colegiului Psihologilor din România, având domiciliul în ........., judeţul ..........;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin minimum treapta de psiholog practicant, regim de exercitare autonom în cel puţin o specialitate profesională;
     [] îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în vreo situaţie de conflict de interese şi nici în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 20 şi 21 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de reprezentant în Convenţia Naţională;

        Data ....... /..........
        Semnătura şi parafa

    ANEXA 1d


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

                      CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII
            PENTRU UN MANDAT DE PREŞEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR
        Subsemnatul/a ............., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ......., CNP: .........., cod personal: ..........., email ........... îmi depun candidatura pentru un mandat de preşedinte al Colegiului Psihologilor din România.
        Declaraţie de asumare a candidaturii
        Subsemnatul/a .............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziţia menţionată mai sus şi îndeplinesc condiţiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de Preşedinte al Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Comitetului director al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deţinute pentru poziţia de preşedinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Preşedinte al Colegiului);
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condiţiile legii;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 26 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfăşor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii:
        [] titular/ [] angajat cabinet individual - .........., cod formă de exercitare .............;
        [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ............, cod formă de exercitare .............;
        [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - .........., cod formă de exercitare .......... .

    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 26 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România,
        [] cu excepţia celei de reprezentant în Convenţia naţională (excepţia se bifează doar dacă este cazul).

        Data ..... /...........
        Semnătura şi parafă

    ANEXA 1e


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

                  CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU UN MANDAT
             DE MEMBRU ÎNTR-O COMISIE APLICATIVĂ A COMITETULUI DIRECTOR
        Subsemnatul/a .................., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............, CNP: ..........., cod personal: ............, email ..........., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România, pentru:
        [] specialitatea psihologie clinică;
        [] specialitatea psihoterapia
        [] specialitatea consiliere psihologică;
        [] specialitatea psihologia muncii şi organizaţională;
        [] specialitatea psihologia transporturilor;
        [] specialitatea psihologie aplicată în servicii;
        [] specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
        [] specialitatea psihopedagogie specială;
        [] specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
        [] specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

        Declaraţie de asumare a candidaturii
        Subsemnatul/a ................., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziţia menţionată mai sus şi îndeplinesc condiţiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Comitetului director al Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de Preşedinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deţinute pentru poziţia de preşedinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Preşedinte al Colegiului);
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin un atestat de liberă practică în specialitatea profesională pentru care candidez, având treapta de specializare psiholog principal, în condiţiile legii;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 27 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfăşor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii:
        [] titular/ [] angajat cabinet individual - ........., cod formă de exercitare ..........;
        [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ..........., cod formă de exercitare ..........;
        [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - .........., cod formă de exercitare .......... .

    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 27 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România,
        [] cu excepţia celei de reprezentant în Convenţia naţională (excepţia se bifează doar dacă este cazul).

        Data ..... /..........
        Semnătura şi parafa

    ANEXA 1f


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

                CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU UN MANDAT
            DE MEMBRU ÎN COMISIA DE METODOLOGIE A COMITETULUI DIRECTOR
        Subsemnatul/a .............., psiholog cu drept de libera practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială .........., CNP: ..........., cod personal: .........., email .........., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în comisia de metodologie a Comitetului directoral Colegiului Psihologilor din România.
        Declaraţie de asumare a candidaturii
        Subsemnatul/a ..............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziţia menţionată mai sus şi îndeplinesc condiţiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conduccre ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Comitetului director al Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de Preşedinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deţinute pentru poziţia de preşedinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Preşedinte al Colegiului);
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 28 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, în condiţiile legii;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 28 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfăşor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii:
        [] titular/ [] angajat cabinet individual - ........, cod formă de exercitare ..........;
        [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ........., cod formă de exercitare ..........;
        [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - .........., cod formă de exercitare ........ .

    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 28 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv am experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice pe care o confirm prin CV-ul anexat la această cerere;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzut în cuprinsul dispoziţiilor art. 28 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin titlul de doctor în psihologie, în condiţiile legii, pe care îl confirm prin copia diplomei, anexată la această cerere;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 28 lit. e) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România,
        [] cu excepţia celei de reprezentant în Convenţia naţională (excepţia se bifează doar dacă este cazul).

        Data ..... /........
        Semnătura şi parafa

    ANEXA 1g


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

                 CERERE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU UN MANDAT DE
         MEMBRU ÎN COMISIA DE DEONTOLOGIE ŞI DISCIPLINĂ A COMITETULUI DIRECTOR
        Subsemnatul/a ..................., psiholog cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Psihologilor din România, filiala teritorială ............, CNP: ............, cod personal: .........., email ..........., îmi depun candidatura pentru un mandat de membru în comisia de deontologie şi disciplină a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.
        Declaraţie de asumare a candidaturii
        Subsemnatul/a .............., declar pe propria răspundere că îmi asum candidatura pentru poziţia menţionată mai sus şi îndeplinesc condiţiile în vederea participării la procedurile electorale pentru aceasta:
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Comitetului director al Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului, nu deţin două mandate consecutive pentru poziţia de Preşedinte al Colegiului (cele două mandate consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele deţinute pentru poziţia de preşedinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau Preşedinte al Colegiului);
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor la art. 29 lit. a) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv deţin un atestat de liberă practică în cel puţin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog principal, în condiţiile legii;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 29 lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv îmi desfăşor activitatea în una dintre următoarele forme de exercitare ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii:
        [] titular/ [] angajat cabinet individual - ........., cod formă de exercitare .........;
        [] titular/ [] angajat cabinet asociat - ........., cod formă de exercitare ..........;
        [] titular/ [] angajat societate civilă profesională - ........, cod formă de exercitare ......... .

    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 29 lit. c) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu mă aflu în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi art. 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi la art. 8 din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020;
    [] îndeplinesc condiţia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Anexa la Hotărârea nr. 5 din 2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, respectiv nu cumulez nicio altă calitate în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România,
        [] cu excepţia celei de reprezentant în Convenţia naţională (excepţia se bifează doar dacă este cazul).

        Data ..... /.......
        Semnătura şi parafa

    ANEXA 2a


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

        CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU POZIŢIA DE PREŞEDINTE FILIALĂ

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │ │ │
│ │ │ │ │Număr │ │Membru │Domiciliul în │prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│ │ │
│Nr. │Numele │Cod │Data │de │Număr │în │circumscripţia│art. 2, │art. 14. │art. 14, │art. 14, │art. 9, │Rezoluţie │ │
│crt.│candidatului│personal│depunerii │înregistrare│pagini │filială│teritorială a │alin. (5) │alin. (4), │alin. (4), │alin. (4), │alin. (5) │[Validat/ │Observaţii│
│ │ │ │candidaturii│candidatură │candidatură│[Da/Nu]│filialei │din Anexa la│lit. a) din │lit. a) din │lit. c) din │din Anexa la│Invalidat]│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │HCC │Anexa la │Anexa la │Anexa la HCC│HCC │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │HCC │HCC │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Preşedinte filială (nume, semnătură şi parafa)
        Membrii comitetului filialei participanţi la procesul de validare (lista cu nume, semnătura şi parafa)

    ANEXA 2b


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

    CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR
    PENTRU UN MANDAT DE MEMBRU ÎN COMITETUL FILIALEI TERITORIALE

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Domiciliul │condiţia │condiţia │condiţia │ │ │
│ │ │ │Data │Număr │Număr │Membru │în │prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│Rezoluţie │ │
│Nr. │Numele │Cod │depunerii │de │pagini │în │circumscripţia│art. 9, │art. 14, │art. 8 din │[Validat/ │Observaţii│
│crt.│candidatului│personal│candidaturii│înregistrare│candidatură│filială│teritorială a │alin. (4) │alin. (1) │Anexa la │Invalidat]│ │
│ │ │ │ │candidatură │ │[Da/Nu]│filialei │din Anexa la│din Anexa la│H CC │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │H CC │HCC │nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │5/2020 │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Preşedinte filială (nume, semnătură şi parafă)
        Membrii comitetului filialei participanţi la procesul de validare (lista cu nume, semnătura şi parafa)

    ANEXA 2c


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială │....... │
│...............│/.....................│
└───────────────┴──────────────────────┘

    CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR
    PENTRU UN MANDAT DE REPREZENTANT ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Îndeplineşte│ │Îndeplineşte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţia │Îndeplineşte│condiţia │ │ │
│ │ │ │ │Număr │ │Membru │Domiciliul │prevăzută la│condiţia │prevăzută la│ │ │
│Nr. │Numele │Cod │Data │de │Număr │în │în │art. 9, │prevăzută la│art. 2, │Rezoluţie │ │
│crt.│candidatului│personal│depunerii │înregistrare│pagini │filială│circumscripţia│alin. (4) │art. 8, din │alin. (5) │[Validat/ │Observaţii│
│ │ │ │candidaturii│candidatură │candidatură│[Da/Nu]│teritorială a │din Anexa la│Anexa la │din Anexa la│Invalidat]│ │
│ │ │ │ │ │ │ │filialei │H CC │HCC │H CC │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5/2020 │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Preşedinte filială (nume, semnătură şi parafă)
        Membrii comitetului filialei participanţi la procesul de validare (lista cu nume, semnătura şi parafa)

    ANEXA 2d


┌────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială.....................│....... │
│ │/...................│
└────────────────────────────────┴────────────────────┘

    CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR
    PENTRU UN MANDAT DE PREŞEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │ │ │
│ │ │ │Data │Număr │Număr │prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│Rezoluţie │ │
│Nr. │Numele │Cod │depunerii │de │pagini │art. 2, │art. 26, │art. 20, │art. 26, │art. 9, │[Validat/ │Observaţii│
│crt.│candidatului│personal│candidaturii│înregistrare│candidatură│alin. (5) │lit. a) din │lit. b) din │lit. c) din │alin. (5) │Invalidat]│ │
│ │ │ │ │candidatură │ │din Anexa la│Anexa la │Anexa la │Anexa la │din Anexa la│ │ │
│ │ │ │ │ │ │H CC │H CC │H CC │H CC │H CC │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Preşedinte filială (nume, semnătură şi parafă)
        Membrii comitetului filialei participanţi la procesul de validare (lista cu nume, semnătura şi parafa)

    ANEXA 2e


┌────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială.....................│....... │
│ │/...................│
└────────────────────────────────┴────────────────────┘

    CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU UN MANDAT
    DE MEMBRU ÎNTR-O COMISIE APLICATIVĂ A COMITETULUI DIRECTOR

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │ │ │
│ │ │ │Data │Număr │Număr │prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│Rezoluţie │ │
│Nr. │Numele │Cod │depunerii │de │pagini │art. 2, │art. 27, │art. 27, │art. 27, │art. 9, │[Validat/ │Observaţii│
│crt.│candidatului│personal│candidaturii│înregistrare│candidatură│alin. (5) │lit. a) din │lit. b) din │lit. c) din │alin. (5) │Invalidat]│ │
│ │ │ │ │candidatură │ │din Anexa la│Anexa la │Anexa la │Anexa la │din Anexa la│ │ │
│ │ │ │ │ │ │H CC │H CC │H CC │H CC │H CC │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Preşedinte filială (nume, semnătură şi parafă)
        Membrii comitetului filialei participanţi la procesul de validare (lista cu nume, semnătura şi parafa)

    ANEXA 2f


┌────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială.....................│....... │
│ │/...................│
└────────────────────────────────┴────────────────────┘

    CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU UN MANDAT
    DE MEMBRU ÎN COMISIA DE METODOLOGIE A COMITETULUI DIRECTOR

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │ │ │
│ │ │ │Data │Număr │Număr │prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│Rezoluţie │ │
│Nr. │Numele │Cod │depunerii │de │pagini │art. 2, │art. 28, │art. 28, │art. 28, │art. 28, │art. 28, │art. 9, │[Validat/ │Observaţii│
│crt.│candidatului│personal│candidaturii│înregistrare│candidatură│alin. (5) │lit. a) din │lit. b) din │lit. c) din │lit. d) din │lit. e) din │alin. (5) │Invalidat]│ │
│ │ │ │ │candidatură │ │din Anexa la│Anexa la │Anexa la │Anexa la │Anexa la │Anexa la │din Anexa la│ │ │
│ │ │ │ │ │ │H CC │H CC │H CC │H CC │H CC │H CC │H CC │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Preşedinte filială (nume, semnătură şi parafă)
        Membrii comitetului filialei participanţi la procesul de validare (lista cu nume, semnătura şi parafa)

    ANEXA 2g


┌────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Filiala │Nr. înregistrare │
│teritorială.....................│....... │
│ │/...................│
└────────────────────────────────┴────────────────────┘

    CENTRALIZATOR AL VALIDĂRILOR CANDIDATURILOR PENTRU UN MANDAT
    DE MEMBRI ÎN COMISIA DE DEONTOLOGIE Şi DISCIPLINĂ A COMITETULUI DIRECTOR

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│Îndeplineşte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │condiţia │ │ │
│ │ │ │Data │Număr │Număr │prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│prevăzută la│Rezoluţie │ │
│Nr. │Numele │Cod │depunerii │de │pagini │art. 2, │art. 29, │art. 29, │art. 29, │art. 9, │[Validat/ │Observaţii│
│crt.│candidatului│personal│candidaturii│înregistrare│candidatură│alin. (5) │lit. a) din │lit. b) din │lit. c) din │alin. (5) │Invalidat]│ │
│ │ │ │ │candidatură │ │din Anexa la│Anexa la │Anexa la │Anexa la │din Anexa la│ │ │
│ │ │ │ │ │ │H CC │H CC │H CC │H CC │H CC │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │nr. 5/2020 │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        Preşedinte filială (nume, semnătură şi parafă)
        Membrii comitetului filialei participanţi la procesul de validare (lista cu nume, semnătura şi parafa)

    ANEXA 3a

        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
                    BULETIN DE VOT PENTRU CONVENŢIA FILIALEI
        În COMITETUL FILIALEI sunt aleşi:
    a) un preşedinte al filialei;
    b) câte un candidat pentru fiecare poziţie în Comitetul Filialei;
    c) un număr de .... candidaţi ca reprezentanţi în Convenţia Naţională.
        Pentru FORURILE DE CONDUCERE NAŢIONALE SUNT PROPUŞI:
    d) un candidat pentru poziţia de preşedinte al Colegiului;
    e) câte un candidat pentru fiecare poziţie din Comitetului Director


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    I. BULETIN DE VOT - PREŞEDINTELE FILIALEI TERITORIALE Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie clinică
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihoterapie
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Consiliere psihologică
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologia muncii şi organizaţională
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologia transporturilor
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihopedagogie specială
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Se votează un număr maxim de ...... candidaţi [a se completa cu numărul de reprezentanţi care pot fi desemnaţi de filială]

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Se votează un număr maxim de ...... candidaţi [a se completa cu numărul de reprezentanţi care pot fi desemnaţi de filială]

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│11. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│12. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│13. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│14. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│15. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│16. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│17. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│18. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│19. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│20. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    IV. BULETIN DE VOT - PREŞEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie clinică
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihoterapie
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Consiliere psihologică
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia muncii şi organizaţională
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia transporturilor
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihopedagogie specială
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Comisia metodologică
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Comisia de deontologie şi disciplină
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘    ANEXA 3b

        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
                        BULETIN DE VOT PENTRU CONVENŢIA FILIALEI
        În COMITETUL FILIALEI sunt aleşi:
    a) un preşedinte al filialei;
    b) doi candidaţi pentru fiecare poziţie în Comitetul Filialei;
    c) un număr de .... candidaţi ca reprezentanţi în Convenţia Naţională.
        Pentru FORURILE DE CONDUCERE NAŢIONALE SUNT PROPUŞI:
    d) doi candidaţi pentru poziţia de preşedinte al Colegiului;
    e) câte doi candidaţi pentru fiecare poziţie din Comitetului Director


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    I. BULETIN DE VOT - PREŞEDINTELE FILIALEI TERITORIALE
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie clinică
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihoterapie
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Consiliere psihologică
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologia muncii şi organizaţională
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologia transporturilor
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihopedagogie specială
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Se votează un număr maxim de .... candidaţi [a se completa cu numărul de reprezentanţi care pot fi desemnaţi de filială]

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    III. BULETIN DE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Se votează un număr maxim de .... candidaţi [a se completa cu numărul de reprezentanţi care pot fi desemnaţi de filială]

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│11. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│12. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│13. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│14. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│15. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│16. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│17. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│18. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│19. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│20. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    IV. BULETIN DE VOT - PREŞEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie clinică
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihoterapie
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Consiliere psihologică
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia muncii şi organizaţională
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia transporturilor
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihopedagogie specială
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Comisia metodologică
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Comisia de deontologie şi disciplină
        Se votează doi candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘    ANEXA 3c

        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
                   BULETIN DE VOT PENTRU CONVENŢIA FILIALEI
        În COMITETUL FILIALEI sunt aleşi:
    a) un preşedinte al filialei;
    b) trei candidaţi pentru fiecare poziţie;
    c) un număr de ..... candidaţi ca reprezentanţi în Convenţia Naţională.
        Pentru FORURILE DE CONDUCERE NAŢIONALE SUNT PROPUŞI:
    d) trei candidaţi pentru poziţia de preşedinte al Colegiului;
    e) câte trei candidaţi pentru fiecare poziţie din Comitetului Director.


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    I. BULETIN DE VOT - PREŞEDINTELE FILIALEI TERITORIALE
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie clinică
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihoterapie
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Consiliere psihologică
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologia muncii şi organizaţională
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologia transporturilor
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihopedagogie specială
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL FILIALEI Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    III. BULETIN PE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Se votează un număr maxim de .... candidaţi [a se completa cu numărul de reprezentanţi care pot fi desemnaţi de filială]

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    III. BULETIN PE VOT - REPREZENTANT AL FILIALEI ÎN CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Se votează un număr maxim de .... candidaţi [a se completa cu numărul de reprezentanţi care pot fi desemnaţi de filială]

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│11. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│12. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│13. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│14. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│15. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│16. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│17. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│18. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│19. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│20. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    IV. BULETIN DE VOT - PREŞEDINTE AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie clinică
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihoterapie
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Consiliere psihologică
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia muncii şi organizaţională
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia transporturilor
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihopedagogie specială
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
        Se votează candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Comisia metodologică
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA FILIALEI TERITORIALE ...........
        Data şedinţei: ...........
    V. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Comisia de deontologie şi disciplină
        Se votează trei candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘    ANEXA 3d

        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
                 BULETIN DE VOT PENTRU CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    I. BULETIN DE VOT - PREŞEDINTELE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR
        Se votează un candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie clinică
        Se votează maxim CINCI candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihoterapie
        Se votează maxim PATRU candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN PE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Consiliere psihologică
        Se votează maxim DOI candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN PE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia muncii şi organizaţională
        Se votează maxim TREI candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologia transporturilor
        Se votează maxim TREI candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN PE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în servicii
        Se votează maxim UN candidat

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
        Se votează maxim CINCI candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihopedagogie specială
        Se votează maxim DOI candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
        Se votează maxim DOI candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN PE VOT - COMITETUL DIRECTOR Specialitatea Psihologie judiciară - tehnica poligraf
        Se votează maxim ŞASE candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT COMITETUL DIRECTOR Comisia metodologică
        Se votează maxim ŞAPTE candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


        COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
        CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        Data şedinţei: ...........
    II. BULETIN DE VOT - COMITETUL DIRECTOR Comisia de deontologie şi disciplină
        Se votează maxim NOUĂ candidaţi

┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│2. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│3. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│4. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│5. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘


┌──────┬────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │Cod │Psiholog │VOT │
│crt. │psiholog │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│6. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│7. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│8. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│9. │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼─────┤
│10. │ │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴─────┘    ANEXA 4a


┌───────────────────────────────┬──────────────┐
│ │Nr. │
│ │înregistrare │
│Filiala teritorială │............ │
│...............................│/......... . │
│ │......... . │
│ │..............│
└───────────────────────────────┴──────────────┘

               LISTĂ DE ALEGERI PENTRU FILIALA TERITORIALĂ ..........
        (Seria şi numărul CI şi semnătura se completează la prezentarea la vot pentru confirmarea prezenţei)

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │Nume şi │Cod │ │
│Crt.│prenume │psiholog │Semnătură│
│ │psiholog │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│5. │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────┘


    ANEXA 4b


┌───────────────────────────────┬──────────────┐
│ │Nr. │
│ │înregistrare │
│Convenţia Naţională │............ │
│...............................│/......... . │
│ │......... . │
│ │..............│
└───────────────────────────────┴──────────────┘

               LISTĂ CU REPREZENTANŢI DELEGAŢI LA CONVENŢIA NAŢIONALĂ
        (Seria şi numărul CI şi semnătura se completează la prezentarea la vot pentru confirmarea prezenţei)

┌────┬────────────┬────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │Nume şi │Cod │ │ │
│Crt.│prenume │psiholog│Filială│Semnătură│
│ │reprezentant│ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│3 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│4 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│5 │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┘


                                      -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016