Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 15 martie 2021  de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 15 martie 2021 de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 393 din 15 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 286 din 22 martie 2021.
──────────
    1. Organul fiscal anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, prezintă risc fiscal ridicat.
    2. (1) Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecţiei efectuate, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.
    (2) Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice au alocat un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.
    (3) Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obţinut este mai mic de 51 de puncte.
    (4) Selecţia prevăzută la alin. (1) nu cuprinde persoanele impozabile care se regăsesc în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicaţiei informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, şi nici persoanele impozabile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal.

    3. (1) Dacă pe parcursul procedurii de evaluare au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile de scoatere din evidenţă prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedează la sistarea procedurii şi transmiterea către compartimentul de specialitate a listei cuprinzând persoanele impozabile respective.
    (2) Compartimentul de evaluare procedează potrivit dispoziţiilor alin. (1) şi în situaţia în care la nivelul organului fiscal au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. f) şi g) din Codul fiscal.
    (3) Înainte de luarea deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. Persoana impozabilă are dreptul să îşi exprime punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept, precum şi să transmită informaţiile, documentele şi probele suplimentare considerate relevante în susţinerea cauzei, prin intermediul poştei electronice, fără a mai fi necesară prezenţa acesteia la sediul organului fiscal competent, caz în care persoana impozabilă va comunica organului fiscal adresa de email utilizată în relaţia cu acesta. Compartimentul de specialitate va indica în cadrul notificării adresa de e-mail a organului fiscal utilizată în procesul audierii.

    4. (1) Persoanele impozabile aflate în situaţia prevăzută la pct. 2 alin. (1) care nu se regăsesc într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal sunt înştiinţate de către compartimentul de evaluare cu privire la posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere asupra faptelor şi împrejurărilor relevante în luarea deciziei, precum şi de a prezenta date, informaţii şi documente în susţinerea cauzei.
    (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), compartimentul de evaluare aplică dispoziţiile pct. 9 alin. (1)-(3) şi (5) din anexa nr. 2 la ordin. În cazul în care audierea are loc prin intermediul poştei electronice, persoana impozabilă, precum şi compartimentul de evaluare vor avea în vedere dispoziţiile pct. 3 alin. (3).
    (3) Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care sunt de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal întrucât acestea au legătură cu cauza astfel încât să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA.
    (4) Dacă persoana impozabilă nu prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente sau datele, informaţiile şi documentele prezentate nu sunt de natură să determine modificarea nivelul riscului fiscal întrucât acestea nu au legătură cu cauza astfel încât să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
    (5) Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care au legătură cu cauza, dar care impun efectuarea unor verificări faptice şi documentare ce pot determina modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei structurilor cu atribuţii de control competente.
    (6) În urma verificărilor efectuate, structurile cu atribuţii de control competente care au efectuat verificarea transmit compartimentului de evaluare o adresă care va cuprinde menţiuni referitoare la confirmarea sau infirmarea riscului fiscal, inclusiv motivele de fapt şi temeiul de drept. Compartimentul de evaluare întocmeşte, în baza adresei primite de la structurile cu atribuţii de control competente, referatul cu propunerea de anulare sau de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
    (7) Dacă persoana impozabilă refuză explicit audierea în cadrul căreia poate să îşi exprime punctul de vedere cu privire la decizia ce urmează a fi luată sau nu răspunde la cele două termene consecutive stabilite în vederea audierii, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

    5. În situaţia prevăzută la pct. 4 alin. (5), compartimentul de evaluare poate solicita, după caz, înainte de transmiterea către structurile cu atribuţii de control competente a documentaţiei analizate, prezenţa persoanei impozabile la sediul organului fiscal competent în vederea clarificării nivelului riscului fiscal. În cazul în care persoana impozabilă prezintă probe suplimentare de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal astfel încât să rezulte că aceasta nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă la sediul organului fiscal competent sau acesta nu prezintă probe suplimentare de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare procedează potrivit celor prevăzute la pct. 4 alin. (5) şi (6).
    6. În urma aplicării dispoziţiilor pct. 4 şi 5, compartimentul de evaluare transmite către:
    a) compartimentul de specialitate referatul cu propunerea de anulare, în vederea emiterii de către acesta a deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri;
    b) persoana impozabilă analizată înştiinţarea cu privire la menţinerea calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

    7. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă prevăzută la pct. 3 alin. (1) şi (2), anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;
    b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare. Decizia se întocmeşte pe baza referatului elaborat potrivit lit. a), respectiv pct. 6 lit. a), cu menţionarea motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza deciziei adoptate. Modelul şi conţinutul deciziei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se aprobă procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.

    8. Documentele prevăzute la pct. 7 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    9. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    10. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    11. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    12. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016