Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 15 ianuarie 2020  de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 15 ianuarie 2020 de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.520 din 15 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează procedura de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“.

    ART. 2
    (1) Finanţarea nerambursabilă se acordă de către Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“, denumită în continuare Asociaţia, în urma unei proceduri de selecţie derulate de către aceasta, cu respectarea prezentei proceduri, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, precum şi a normelor europene speciale referitoare la domeniul ajutorului de stat, după caz.
    (2) În cazul în care, în cadrul procedurii de selecţie, Asociaţia identifică proiecte/activităţi beneficiare ale finanţării care sunt susceptibile a fi calificate ca având caracter economic, Asociaţia are obligaţia luării în considerare a incidenţei normelor privind ajutoarele de stat, urmând să ia măsurile legale privind respectarea acestor norme şi a prezentei proceduri. În analizarea incidenţei normelor referitoare la ajutorul de stat, Asociaţia va avea în vedere Comunicarea Comisiei Europene privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (Comunicarea Comisiei Europene), cu precădere pct. 33-37, după cum urmează:
    a) Cultura este un vehicul de identităţi, de valori şi de sensuri care oglindesc şi modelează societăţile Uniunii Europene (Uniunea). Domeniul culturii şi al conservării patrimoniului acoperă o gamă largă de obiective şi activităţi, printre care: muzee, arhive, biblioteci, centre sau spaţii artistice şi culturale, teatre, opere, săli de concerte, situri arheologice, monumente, situri şi clădiri istorice, obiceiuri tradiţionale şi artizanat, festivaluri şi expoziţii, precum şi activităţi de educaţie culturală şi artistică. Patrimoniul natural bogat al Europei, inclusiv conservarea biodiversităţii, a habitatelor şi a speciilor oferă, de asemenea, beneficii importante pentru societăţile din Uniune.
    b) Ţinând seama de caracterul special al acestora, anumite activităţi legate de cultură şi de conservarea patrimoniului şi a naturii pot fi organizate într-un mod necomercial, neavând astfel un caracter economic. Finanţarea publică a acestora ar putea, prin urmare, să nu constituie ajutor de stat.
    Comisia consideră că finanţarea publică a unei activităţi culturale sau de conservare a patrimoniului accesibilă publicului larg în mod gratuit îndeplineşte un scop pur social şi cultural care are un caracter neeconomic. În aceeaşi ordine de idei, faptul că vizitatorii unei instituţii culturale sau participanţii la o activitate culturală sau de conservare a patrimoniului, inclusiv de conservare a naturii, deschisă publicului larg trebuie să plătească o contribuţie bănească ce acoperă numai o fracţiune din costurile reale nu afectează caracterul neeconomic al activităţii respective, deoarece această contribuţie nu poate fi considerată drept o remuneraţie veritabilă pentru serviciul furnizat.

    c) Spre deosebire de cele expuse mai sus, activităţile culturale sau de conservare a patrimoniului (inclusiv de conservare a naturii) finanţate preponderent din taxele plătite de vizitatori sau de utilizatori sau prin alte mijloace comerciale (de exemplu, expoziţii cu caracter comercial, cinematografe, evenimente muzicale şi festivaluri cu caracter comercial, precum şi şcoli de artă finanţate în principal din taxele de şcolarizare) ar trebui să fie calificate ca având caracter economic. Similar, activităţile culturale sau de conservare a patrimoniului de care beneficiază exclusiv anumite întreprinderi, iar nu publicul larg (de exemplu, restaurarea unei clădiri istorice utilizate de o companie privată), ar trebui în mod normal să fie calificate ca având un caracter economic.
    d) În plus, multe activităţi culturale sau de conservare a patrimoniului sunt nesubstituibile în mod obiectiv (de exemplu, păstrarea arhivelor publice care deţin documente unice) şi, prin urmare, exclud existenţa unei pieţe reale. În opinia Comisiei, astfel de activităţi ar putea fi calificate, de asemenea, ca neavând un caracter economic.
    e) În cazurile în care o entitate desfăşoară activităţi culturale sau de conservare a patrimoniului, dintre care unele sunt activităţi neeconomice, astfel cum sunt descrise la pct. 34 şi 36 şi unele sunt activităţi economice, finanţarea publică pe care o primeşte va intra sub incidenţa normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activităţile economice.
    f) Este considerată activitate economică orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă.

    (3) În cazul în care Asociaţia constată incidenţa normelor referitoare la ajutorul de stat, atât prin raportare la pct. 33-37 din Comunicarea Comisiei Europene, cât şi cu privire la sumele alocate către acelaşi beneficiar al finanţării, iar Ministerul Culturii (Ministerul), dacă după analizarea informării constată că se confirmă susceptibilitatea, va elabora actul administrativ referitor la schema/ajutorul individual/ajutorul de minimis, pe care îl va trimite, spre avizare, Consiliului Concurenţei, urmând ca finanţarea să fie acordată doar după avizare.
    (4) În cazul proiectelor supuse procedurii prevăzute la alin. (3), monitorizarea ajutoarelor acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către Asociaţie. Asociaţia poate să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate, respectiv informarea Ministerului.
    (5) În cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutorului şi nerealizarea proiectului care a beneficiat de ajutor, Ministerul dispune măsurile legale şi emite actele administrative referitoare la recuperarea ajutorului conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În acordarea de finanţări nerambursabile, Asociaţia va asigura respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019.
    (7) Asociaţia are obligaţia să utilizeze sumele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, numai pentru activităţi neeconomice şi să asigure evidenţierea în contabilitate a fondurilor gestionate conform prezentei proceduri, inclusiv prin defalcarea cheltuielilor de natură economică şi a celor care sunt aferente activităţilor fără caracter economic.

    ART. 3
    (1) Fiecare sesiune de selecţie se organizează de către Asociaţie şi se anunţă public pe pagina de internet a acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea acţiunilor şi proiectelor culturale.
    (2) Anunţul public va cuprinde informaţii cu privire la:
    a) locul şi modalităţile de depunere de către solicitanţi a documentaţiei de solicitare a finanţării;
    b) termenul-limită pentru depunerea documentaţiei de solicitare a finanţării;
    c) conţinutul documentaţiei de solicitare a finanţării;
    d) suma totală disponibilă pentru finanţarea acţiunilor şi proiectelor culturale, precum şi suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/o acţiune;
    e) calendarul sesiunii de finanţare;
    f) perioada de derulare a proiectelor care pot fi eligibile.


    ART. 4
    Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
    b) dispune de personal calificat pentru a derula acţiunea/proiectul cultural;
    c) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.


    ART. 5
    (1) Pentru a participa la selecţie, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a finanţării.
    (2) Documentaţia solicitanţilor trebuie să conţină următoarele:
    a) copia, certificată „conform cu originalul“, a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, definitivă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul;
    b) copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, a statutului şi a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz;
    c) copia, conform cu originalul, a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare) şi, după caz, copia certificatului de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru CAEN-ul principal/secundar de activitate în domeniul cultural;
    d) copia, conform cu originalul, a certificatului de înregistrare fiscală;
    e) certificatul de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi certificatul fiscal emis de administraţiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original;
    f) acordul de parteneriat, prevăzut în anexa nr. 1, după caz;
    g) CV-urile echipei de proiect;
    h) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante pentru activitatea sa (extrase/mostre, înregistrări audio/video, materiale scrise, CD-uri, fotografii, dosar de presă, recenzii, recomandări etc.);
    i) cererea de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, prevăzută în anexa nr. 2;
    j) formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli al proiectului/acţiunii, prevăzut în anexa nr. 3, şi formularul pentru bugetul descriptiv, prevăzut în anexa nr. 4;
    k) declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5;
    l) declaraţia de ajutor de stat/de minimis, prevăzută în anexa nr. 9.

    (3) În cazul proiectelor care cad sub incidenţa regulilor de ajutor de stat, condiţiile de eligibilitate şi documentaţia care va trebui depusă la dosar vor fi completate în conformitate cu prevederile europene aplicabile în materia ajutorului de stat/ de minimis.

    ART. 6
    (1) Din finanţările nerambursabile acordate de către Asociaţie beneficiarii pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile de realizare a acţiunilor şi proiectelor culturale, precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii;
    b) achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectelor sau programului cultural;
    c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor;
    d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, seminare, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate;
    e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor, în limita maximă aprobată pentru invitaţii secretarilor generali ai ministerelor, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) diurnă pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, acordată în situaţia în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e);
    g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural.

    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    (4) Finanţările nerambursabile acordate de către Asociaţie pentru realizarea de bunuri şi proiecte culturale nu pot fi folosite de către beneficiari, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, pentru acoperirea unor debite.
    (5) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
    (6) Categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) care pot fi acoperite prin finanţări nerambursabile ar putea necesita modificări pentru proiectele care cad sub incidenţa ajutorului de stat, costurile eligibile fiind diferite şi, unde este cazul, intensităţile permise, în funcţie de regulamentul european aplicabil.

    ART. 7
    Vor fi supuse evaluării numai acţiunile şi proiectele culturale care conţin toate documentele prevăzute la art. 5 şi respectă termenele şi condiţiile de participare stabilite prin anunţul public al selecţiei.

    ART. 8
    (1) Solicitările care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 sunt evaluate pe baza criteriilor de evaluare şi a punctajelor cuprinse în Grila de evaluare a proiectelor culturale, prevăzută în anexa nr. 6.
    (2) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt evaluate din punctul de vedere al incidenţei ajutorului de stat.

    ART. 9
    (1) Selecţia acţiunilor şi proiectelor culturale se face de un juriu, alcătuit dintr-un număr impar de personalităţi şi specialişti din domeniile culturale de referinţă.
    (2) În cazul în care în cadrul unei sesiuni vor fi finanţate acţiuni şi proiecte culturale din mai multe arii tematice, se va organiza câte un juriu pentru fiecare dintre acestea.
    (3) Membrii juriului sunt desemnaţi de directorul executiv al Asociaţiei, cu consultarea Unităţii artistice, a directorului de program şi a managerului de operaţiuni.
    (4) Fiecare membru al juriului va semna la începutul sesiunii o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    (5) Nu poate avea calitatea de membru în cadrul juriului persoana care se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
    a) este autor/organizator/producător/colaborator în cadrul unui/unei proiect/acţiuni participant(e) la selecţie;
    b) este soţ, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu oricare dintre solicitanţi;
    c) face parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al vreunuia dintre solicitanţi;
    d) deţine părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al oricăruia dintre solicitanţi;
    e) are un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu programele sau acţiunile depuse în cadrul sesiunii de selecţie.

    (6) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul juriului este obligat să informeze de îndată Asociaţia, care va dispune înlocuirea acestuia în juriu.
    (7) În situaţia în care un membru al juriului nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (6), Asociaţia va dispune înlocuirea acestuia.
    (8) Secretariatul juriului este asigurat de Asociaţie, care asigură convocarea membrilor acestuia şi ţine evidenţa declaraţiilor de imparţialitate depuse de membri.

    ART. 10
    Juriul are următoarele atribuţii:
    a) verifică documentaţia depusă de către solicitanţi, în ceea ce priveşte conformitatea acestora cu prevederile art. 4-6, sub aspectul respectării condiţiilor de participare şi din punctul de vedere al respectării categoriilor de cheltuieli prevăzute în formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli;
    b) analizează şi evaluează acţiunile şi proiectele culturale depuse, în conformitate cu grila de evaluare;
    c) selectează acţiunile şi proiectele culturale ce urmează să primească finanţare;
    d) întocmeşte ierarhia acţiunilor şi proiectelor culturale evaluate, în ordinea punctajului obţinut.


    ART. 11
    (1) Acţiunile şi proiectele culturale vor fi declarate câştigătoare în ordinea punctajului obţinut, dar nu mai puţin de 70 de puncte, după verificarea respectării condiţiilor de ajutor de stat, în cazul proiectelor care implică ajutor de stat, până la epuizarea bugetului alocat fiecărei sesiuni din cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“.
    (2) Lista cuprinzând acţiunile şi proiectele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, punctajul obţinut, cuantumul finanţării acordate, precum şi lista celor care nu au fost selectate spre finanţare şi punctajul obţinut de acestea se aduc la cunoştinţa publică, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor juriului de selecţie.

    ART. 12
    (1) Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listelor prevăzute la art. 11 alin. (2).
    (2) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisii special constituite în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membri care au făcut parte din juriu sau din secretariat.
    (3) După soluţionarea contestaţiilor se publică lista finală, delimitându-se clar acţiunile şi proiectele culturale care urmează să primească finanţare.
    (4) În situaţiile în care unul sau mai mulţi dintre solicitanţii selecţionaţi de juriu renunţă la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu Asociaţia, suma rămasă disponibilă se va redistribui de către juriu, până la epuizarea acesteia, următoarelor proiecte/acţiuni, în ordinea punctajului, care au întrunit minimum 70 de puncte şi nu au fost selectate pentru finanţare.

    ART. 13
    (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă prin încheierea unui contract de finanţare pentru proiecte/acţiuni culturale în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“ între Asociaţie şi solicitantul selecţionat.
    (2) Contractul de finanţare este prevăzut în anexa nr. 8.

    ART. 14
    Modul de utilizare de către beneficiari a sumelor acordate de către Asociaţie sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului acesteia, Ministerului Culturii, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul de inspecţie economico-financiară, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în conformitate cu prevederile legale în materie.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    ACORD DE PARTENERIAT
    Prin prezentul acord de parteneriat, partenerii consimt la principiile de bună practică ale parteneriatului, pentru buna implementare a proiectului ................................, propus spre finanţare de organizaţia/instituţia ....................., desfăşurat în perioada ................. şi finanţat de către ....................................... .
    Scopul proiectului este ................................................................
    Principiile de bună practică a parteneriatului sunt următoarele:
    a) toţi partenerii cunosc conţinutul proiectului şi au înţeles rolul lor în derularea acestuia;
    b) promotorul proiectului se consultă cu partenerii şi îi informează constant asupra evoluţiei proiectului;
    c) modificările esenţiale aduse proiectului (de exemplu, activităţi, parteneri) trebuie să fie consimţite de parteneri;
    d) partenerii beneficiază de rezultatele şi promovarea proiectului în media locală şi naţională.

    Am citit şi aprobat conţinutul proiectului înaintat spre finanţare.
    Ne angajăm să respectăm principiile practicii unui bun parteneriat.

    COORDONATORUL PROIECTULUI (SOLICITANTUL)

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Organizaţia: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Rolul în proiect ││
│(Se vor menţiona activităţile asumate││
│de partener.) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contribuţia financiară (după caz) sau││
│alt tip de contribuţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele/Funcţia: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Semnătura: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data şi locul: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Ştampila organizaţiei/instituţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    Partenerul nr. 1^1
    ^1 Se vor adăuga tabele în funcţie de numărul de parteneri. Declaraţiile pot fi pentru fiecare partener în parte sau cumulate.

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Organizaţia: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele/Funcţia: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Rolul în proiect: ││
│(Se vor menţiona activităţile asumate││
│de partener.) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contribuţia financiară (după caz) sau││
│alt tip de contribuţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Semnătura: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data şi locul: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Ştampila organizaţiei/instituţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    pentru acţiuni şi proiecte în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Informaţii generale despre proiect │
├──────────────────────────────────────┤
│• Denumirea proiectului cultural: │
├──────────────────────────────────────┤
│• Locul desfăşurării proiectului │
│cultural: │
├──────────────────────────────────────┤
│• Perioada de desfăşurare* a │
│proiectului cultural: │
│* Proiect anual. │
├─────────────────────────────────────┬┤
│2. Denumirea solicitantului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Director/Preşedinte (nume, funcţie): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Director economic/Contabil (nume, ││
│funcţie): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Date de identificare (CUI + R/): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod fiscal: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont IBAN nr.: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sucursala băncii: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sediu social: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă de corespondenţă: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă web: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Responsabilul de proiect (nume, ││
│funcţie): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3. Scurtă prezentare a solicitantului │
│şi a domeniului/domeniilor cultural/e │
│în care îşi desfăşoară activitatea │
│(maximum 500 de cuvinte): │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Argumentaţi apartenenţa conceptului│
│proiectului la o anumită staţie, un │
│anumit traseu, tematică din structura │
│dosarului de candidatură (maximum │
│1.000 de cuvinte): │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Date generale despre proiectul │
│cultural │
├──────────────────────────────────────┤
│Sumarul şi activităţile proiectului │
│Sumarul proiectului (maximum 1.000 de │
│cuvinte) │
└──────────────────────────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

┌──────────────────────────────────────┐
│10. Metode de implementare a │
│proiectului cultural │
│a) Prezentaţi succint metodele de │
│realizare a activităţilor proiectului │
│şi argumentele pentru care aţi optat │
│pentru această abordare (maximum 500 │
│de cuvinte): │
│b) Metode de promovare şi vizibilitate│
│(cum veţi promova evenimentele şi │
│produsele proiectului, cum veţi │
│asigura vizibilitatea proiectului şi a│
│finanţatorului) (maximum 1.000 de │
│cuvinte): │
│c) Menţionaţi riscurile/dificultăţile │
│care ar putea influenţa derularea │
│proiectului. Identificaţi măsurile de │
│prevenire/diminuare a acestora │
│(maximum 500 de cuvinte): │
│1. Risc identificat: │
│1.1. Măsură de prevenire: │
│2. Risc identificat: │
│2.1. Măsură de prevenire: │
│3. .............. │
│4. .............. │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Evaluarea proiectului cultural │
│Prezentaţi modul în care veţi evalua │
│proiectul şi efectele/impactul │
│acestuia asupra publicului şi a │
│mediului cultural local (maximum 500 │
│de cuvinte): │
├──────────────────────────────────────┤
│12. Continuitatea şi sustenabilitatea │
│proiectului cultural │
│Prezentaţi succint posibilităţile de │
│continuare/reluare a proiectului │
│cultural. Descrieţi în ce măsură │
│proiectul generează mecanisme, procese│
│sau produse durabile (maximum 500 de │
│cuvinte): │
├──────────────────────────────────────┤
│13. Bugetul proiectului │
│Bugetul proiectului va conţine │
│categorii de cheltuieli eligibile, │
│detaliate şi NU sume globale. │
│Sumele se vor fundamenta pe baza │
│ofertelor aferente fiecărei categorii │
│de cheltuieli, mai puţin onorariile, │
│care se vor justifica prin oferte de │
│colaborare negociate. │
│- Bugetul va fi întocmit în mod │
│realist, evidenţiindu-se concordanţa │
│dintre activităţi - rezultatele │
│propuse şi costuri. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL PROIECTULUI/ACŢIUNII
    1. Venituri

┌─────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │%^3 │
│ │ │ │Suma │^3 Procentul│
│ │ │ │contractată│pe care îl │
│ │Suma │ │^2 │reprezintă │
│ │solicitată│ │^2 Contract│suma │
│Sursa de │^1 │Suma │semnat sau │solicitată │
│finanţare│^1 Cereri │aprobată│în curs de │din │
│ │depuse. │(lei) │semnare la │cheltuielile│
│ │(lei) │ │data │totale │
│ │ │ │depunerii │necesare │
│ │ │ │cererii. │pentru │
│ │ │ │(lei) │realizarea │
│ │ │ │ │proiectului.│
├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │
├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┘

    ^1 Cereri depuse.
    ^2 Contract semnat sau în curs de semnare la data depunerii cererii.
    ^3 Procentul pe care îl reprezintă suma solicitată din cheltuielile totale necesare pentru realizarea proiectului.
    ^4 Capitolele de cheltuieli eligibile, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara- Capitala Europeană a Culturii în anul 2021", aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019;
    Vă rugăm să completaţi în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., şi să vă încadraţi, pe cât posibil, în spaţiul alocat pentru fiecare rubrică.


    2. Deviz estimativ de cheltuieli

┌─────────────────────┬──────┬───────────┬──────────┐
│Tipul cheltuielilor^4│ │ │ │
│^4 Capitolele de │ │ │ │
│cheltuieli eligibile,│ │ │ │
│conform art. 6 din │ │ │Suma │
│Ordonanţa de urgenţă │ │ │solicitată│
│a Guvernului nr. 42/ │ │ │de la │
│2019 privind │Suma │Contribuţia│Asociaţia │
│stabilirea unor │totală│altor │„Timişoara│
│măsuri financiare │(lei) │finanţatori│2021 - │
│pentru susţinerea │1 = 2 │(lei) │Capitală │
│desfăşurării │+ 3 │2 │Europeană │
│Programului cultural │ │ │a │
│naţional „Timişoara -│ │ │Culturii“ │
│Capitală Europeană a │ │ │(lei) │
│Culturii în anul │ │ │3 │
│2021“, aprobată cu │ │ │ │
│completări prin Legea│ │ │ │
│nr. 198/2019; │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │
│(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)│ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│a) costuri de │ │ │ │
│producţie │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│b) închirieri de │ │ │ │
│spaţii şi aparatură │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│c) onorarii (drept de│ │ │ │
│autor şi drepturi │ │ │ │
│conexe în temeiul │ │ │ │
│Legii nr. 8/1996 │ │ │ │
│privind dreptul de │ │ │ │
│autor şi drepturile │ │ │ │
│conexe, republicată, │ │ │ │
│cu modificările şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare) şi │ │ │ │
│prestări servicii │ │ │ │
│(colaboratori, alte │ │ │ │
│servicii) │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│d) premii │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│e) dotări necesare │ │ │ │
│derulării proiectelor│ │ │ │
│sau programului │ │ │ │
│cultural* │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│f) cheltuieli │ │ │ │
│ocazionate de cazarea│ │ │ │
│şi transportul intern│ │ │ │
│şi internaţional ale │ │ │ │
│participanţilor/ │ │ │ │
│invitaţilor │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│g) cheltuieli de masă│ │ │ │
│ale participanţilor │ │ │ │
│şi/sau invitaţilor, │ │ │ │
│în limita maximă │ │ │ │
│aprobată pentru │ │ │ │
│invitaţii │ │ │ │
│secretarilor generali│ │ │ │
│ai ministerelor, │ │ │ │
│potrivit prevederilor│ │ │ │
│Ordonanţei Guvernului│ │ │ │
│nr. 80/2001 privind │ │ │ │
│stabilirea unor │ │ │ │
│normative de │ │ │ │
│cheltuieli pentru │ │ │ │
│autorităţile │ │ │ │
│administraţiei │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │
│instituţiile publice,│ │ │ │
│aprobată cu │ │ │ │
│modificări prin Legea│ │ │ │
│nr. 247/2002, cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare** │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│h) diurna pentru │ │ │ │
│participanţi în │ │ │ │
│aceleaşi condiţii │ │ │ │
│precum cele stabilite│ │ │ │
│pentru salariaţii │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │
│publice, acordată în │ │ │ │
│situaţia în care nu │ │ │ │
│se asigură │ │ │ │
│cheltuielile │ │ │ │
│prevăzute la lit. g) │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│i) tipărituri şi │ │ │ │
│acţiuni promoţionale │ │ │ │
│şi de publicitate │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│j) cheltuieli de │ │ │ │
│personal şi │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│administrative** │ │ │ │
└─────────────────────┴──────┴───────────┴──────────┘


    * Se acoperă în limita unui procent de maximum 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    ** Se acoperă, cumulat, în limita unui procent de maximum 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    Numele şi prenumele
    Semnătura
    L.Ş.
    ........................

    ANEXA 4

    la procedură
    BUGET DESCRIPTIV
    Bugetul ce însoţeşte cererea de finanţare pentru proiectul „......“ se referă la toate sumele necesare pentru implementarea proiectului.
    Finanţarea va acoperi următoarele cheltuieli:
    a) costuri de producţie:
    Denumire produs 1: ..... - nr. unităţi x preţ = ... lei;
    Denumire produs 2: ..... - nr. unităţi x preţ = ... lei;
    ...

    b) închirieri de spaţii şi aparatură:
    Chirie spaţiu ... - nr. unităţi x preţ = ... lei;
    Chirie aparatură ... - nr. unităţi x preţ = ... lei;
    ...

    c) onorarii şi prestări servicii:
    Onorariu 1 ... buc. x ..... lei = ... lei;
    Onorariu 2 ... buc. x ..... lei = ... lei;
    Prestări servicii documentare foto - ... lei;
    Prestări servicii documentare video - ... lei;
    Prestări servicii studii/cercetări/consultanţă - ... lei;
    ...

    d) premii:
    Premiu ... nr. persoane x lei = ... lei;
    ...

    e) dotări:
    Denumire produs 1: ..... - nr. unităţi x preţ = ... lei;
    Denumire produs 2: ..... - nr. unităţi x preţ = ... lei;

    f) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor:
    Cazare - ... nopţi x .... lei = ... lei;
    Transport invitaţi - ... bilete avion x ... lei = ... lei;
    ...

    g) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor:
    Nr. persoane x .... lei = ... lei;
    ...

    h) diurna pentru participanţi:
    Diurna .... nr. persoane x ... lei = .... lei
    ...

    i) tipărituri şi acţiuni promoţionale şi de publicitate:
    Tipărituri ... buc. x ... lei = ... lei;
    Tipărituri afişe ... buc. x ... lei = ... lei;
    Promovare ... buc. x ... lei = ... lei;
    Banner ... buc. x ... lei = ... lei
    etc.

    j) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative
    Nr. contracte de muncă x valoare contract = ... lei;
    Denumire produs/serviciu: ..... - nr. unităţi x preţ = ... lei
    etc.


    Pentru fundamentarea cheltuielilor de mai sus au fost luate în considerare oferte de preţ.
    Numele şi prenumele coordonatorului de proiect,
    .......................

    ANEXA 5

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul
    Date de identificare:
    CNP
    CI seria .......... nr. .........., eliberată de ....................... la data de ..................
    Adresa: ..................................................................................
    Localitatea: ..................., judeţul: ...........................................
    Contacte: tel.: ......................, fax: ...................., mobil .......................
    e-mail: ..................................., website: .............................
    în calitate de:
    [ ] PFA
    [ ] reprezentant legal al ...............................................................

    Denumirea instituţiei/organizaţiei: ...................................................
    Funcţia: .................................................................................
    Titlul acţiunii/proiectului cultural: .................................................
    Cod de identificare:
    Declar pe propria răspundere că (bifaţi cu pixul căsuţele respective):
    I. Solicitantul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
    [ ] Solicitantul nu se află în incapacitate de plată;
    [ ] Solicitantul nu are plăţile sau conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
    [ ] Solicitantul nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
    [ ] Solicitantul nu este vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    [ ] Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale;
    [ ] Solicitantul nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
    [ ] Solicitantul nu se află în stare de dizolvare sau lichidare;
    [ ] Solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabile anterioare;
    [ ] Activitatea desfăşurată în cadrul acţiunii/proiectului cultural nu este generatoare de profit.

    II. Finanţarea solicitată, în situaţia acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de participare la sesiunea de finanţare.
    III. Toate informaţiile cuprinse în Cererea de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“ sunt reale, corecte şi complete.

    Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi semnătura reprezentantului │
│legal al instituţiei: │
├──────────────────────────────────────┤
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6

    la procedură
    GRILA DE EVALUARE
    a proiectelor culturale

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Observaţii│
│Criteriu evaluare │Punctaj│privind │
│ │ │punctajul │
│ │ │acordat │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│1. Calitatea │ │ │
│artistică a │ │ │
│proiectului │ │ │
│cultural │ │ │
│1.1. Conţinutul │ │ │
│artistic şi │ │ │
│cultural │ │ │
│Punctaj maxim: 12 │ │ │
│puncte (3 puncte x │ │ │
│4 criterii) │ │ │
│a) existenţa unei │ │ │
│viziuni şi a unei │ │ │
│strategii artistice│ │ │
│clare şi coerente; │ │ │
│b) gama şi │ │ │
│diversitatea │ │ │
│activităţilor │ │ │
│propuse şi nivelul │ │ │
│general al │ │ │
│calităţii lor │ │ │
│artistice; │ │ │
│c) capacitatea de a│ │ │
│îmbina patrimoniul │ │ │
│cultural local şi │ │ │
│formele de artă │ │ │
│tradiţionale cu │ │ │
│expresiile │ │ │
│culturale noi, │ │ │
│inovatoare şi │ │ │
│experimentale; │ │ │
│d) implicarea │ │ │
│artiştilor locali │ │ │
│şi a organizaţiilor│ │ │
│culturale în │ │ │
│elaborarea şi │ │ │
│punerea în aplicare│ │ │
│a programului │ │ │
│cultural. │ │ │
│1.2. Formatul de │ │ │
│prezentare: │ │ │
│Punctaj maxim: 8 │ │ │
│puncte (2 puncte x │ │ │
│4 criterii) │ │ │
│a) claritatea │ │ │
│expunerii ideilor │ │ │
│solicitantului; │ │ │
│b) structurarea │ │ │
│articulată şi │ │ │
│coerenţa │ │ │
│activităţilor │ │ │
│proiectului; │ │ │
│c) respectarea │ │ │
│cerinţelor de │ │ │
│conţinut şi │ │ │
│adecvare pentru │ │ │
│fiecare rubrică a │ │ │
│cererii de │ │ │
│finanţare; │ │ │
│d) acordarea │ │ │
│demersului artistic│ │ │
│la grupul-ţintă şi │ │ │
│la rezultatele │ │ │
│estimate. │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│2. Relevanţa │ │ │
│proiectului în │ │ │
│relaţie cu │ │ │
│criteriile │ │ │
│enumerate în │ │ │
│dosarul de │ │ │
│candidatură │ │ │
│Punctaj maxim: 10 │ │ │
│puncte (secţiunea 6│ │ │
│din Cererea de │ │ │
│finanţare │ │ │
│nerambursabilă); (1│ │ │
│punct x 10 │ │ │
│criterii) │ │ │
│Punctajul maxim se │ │ │
│acordă doar pentru │ │ │
│reflectarea │ │ │
│încadrării în │ │ │
│criteriile │ │ │
│enumerate în │ │ │
│dosarul de │ │ │
│candidatură şi │ │ │
│concretizarea │ │ │
│acestora prin │ │ │
│activităţile │ │ │
│propuse. │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│3. Încadrarea │ │ │
│tematică şi │ │ │
│motivarea │ │ │
│apartenenţei │ │ │
│proiectului la o │ │ │
│anumită/un anumit │ │ │
│staţie/traseu din │ │ │
│dosarul de │ │ │
│candidatură │ │ │
│Punctaj maxim: 10 │ │ │
│puncte │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│4. Relevanţa │ │ │
│proiectului pentru │ │ │
│grupul-ţintă │ │ │
│Punctaj maxim: 10 │ │ │
│puncte (2 puncte x │ │ │
│5 criterii) │ │ │
│a) calitatea şi │ │ │
│relevanţa │ │ │
│informaţiilor │ │ │
│despre │ │ │
│grupurile-ţintă şi │ │ │
│nevoile/ │ │ │
│oportunităţile │ │ │
│identificate, se │ │ │
│oferă informaţii │ │ │
│despre motivaţia │ │ │
│selectării │ │ │
│grupului-ţintă; │ │ │
│b) corelaţia dintre│ │ │
│grupuri-ţintă, │ │ │
│nevoi/oportunităţi,│ │ │
│activităţi propuse │ │ │
│şi rezultate │ │ │
│anticipate; │ │ │
│c) aprecierea │ │ │
│realistă a │ │ │
│impactului şi │ │ │
│efectelor pe termen│ │ │
│lung ale │ │ │
│proiectului, prin │ │ │
│raportarea la │ │ │
│nevoile/ │ │ │
│oportunităţile │ │ │
│precizate; │ │ │
│d) relevanţa │ │ │
│apartenenţei │ │ │
│proiectului la un │ │ │
│anumit/o anumită │ │ │
│traseu, staţie, │ │ │
│tematică în │ │ │
│legătură cu │ │ │
│grupul-ţintă ales; │ │ │
│e) prin natura │ │ │
│activităţilor │ │ │
│proiectului se pot │ │ │
│genera rezultate şi│ │ │
│beneficii pentru │ │ │
│grupul-ţintă. │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│5. Fezabilitate │ │ │
│Punctaj maxim: 9 │ │ │
│puncte (3 puncte x │ │ │
│3 criterii) │ │ │
│a) experienţa │ │ │
│managerială │ │ │
│(numărul, tipul şi │ │ │
│complexitatea │ │ │
│proiectelor │ │ │
│anterioare │ │ │
│implementate de │ │ │
│către solicitant); │ │ │
│b) solicitantul şi │ │ │
│partenerii au │ │ │
│derulat proiecte │ │ │
│sau au desfăşurat │ │ │
│anterior proiecte │ │ │
│culturale; │ │ │
│c) CV-urile echipei│ │ │
│de proiect au │ │ │
│competenţe │ │ │
│specifice │ │ │
│managementului de │ │ │
│proiect. │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│6. Metodologie │ │ │
│Punctaj maxim: 11 │ │ │
│puncte │ │ │
│a) obiectivele │ │ │
│proiectului sunt │ │ │
│reflectate în mod │ │ │
│coerent în │ │ │
│activităţile şi │ │ │
│rezultatele │ │ │
│proiectului; planul│ │ │
│de activităţi este │ │ │
│cursiv, logic, │ │ │
│fiecare activitate │ │ │
│are o durată │ │ │
│specifică şi │ │ │
│coerentă (7 │ │ │
│puncte); │ │ │
│b) măsurile/ │ │ │
│soluţiile asociate │ │ │
│fiecărui risc sunt │ │ │
│realiste şi pot │ │ │
│conduce la │ │ │
│rezultate pozitive │ │ │
│(4 puncte). │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│7. Promovare şi │ │ │
│impact │ │ │
│Punctaj maxim: 10 │ │ │
│puncte │ │ │
│a) sunt descrise │ │ │
│materialele de │ │ │
│promovare şi │ │ │
│diseminare, │ │ │
│canalele de │ │ │
│comunicare (3 │ │ │
│puncte); │ │ │
│b) comunicarea şi │ │ │
│promovarea sunt │ │ │
│relevante pentru │ │ │
│grupurile-ţintă │ │ │
│vizate şi se │ │ │
│folosesc metode │ │ │
│adecvate acestora │ │ │
│(4 puncte); │ │ │
│c) dimensiunile │ │ │
│calitativă şi │ │ │
│cantitativă a │ │ │
│măsurilor de │ │ │
│comunicare şi │ │ │
│promovare sunt │ │ │
│adecvate scopurilor│ │ │
│şi obiectivelor, │ │ │
│precum şi │ │ │
│anvergurii │ │ │
│proiectului şi sunt│ │ │
│bugetate corect (3 │ │ │
│puncte). │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│8. Buget │ │ │
│Punctaj maxim: 20 │ │ │
│de puncte (4 puncte│ │ │
│x 5 criterii) │ │ │
│a) concordanţa │ │ │
│dintre │ │ │
│activităţile, │ │ │
│rezultatele propuse│ │ │
│şi costurile │ │ │
│prevăzute este │ │ │
│realistă; │ │ │
│b) cheltuielile │ │ │
│propuse sunt │ │ │
│necesare şi │ │ │
│alocarea │ │ │
│resurselor, │ │ │
│inclusiv cele │ │ │
│umane, este │ │ │
│realistă; │ │ │
│c) fundamentarea │ │ │
│cheltuielilor │ │ │
│pentru anumite │ │ │
│categorii de │ │ │
│cheltuieli; │ │ │
│d) respectarea │ │ │
│limitelor de │ │ │
│alocări bugetare; │ │ │
│e) costurile │ │ │
│incluse în buget │ │ │
│permit obţinerea │ │ │
│rezultatelor │ │ │
│propuse. │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│PUNCTAJ TOTAL: 100 │ │ │
│de puncte │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

    Semnătură expert .............
    Data ................

    ANEXA 7

    la procedură
    DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
    Subsemnatul, ................................................ (numele şi datele de identificare) membru în juriul de evaluare pentru selecţia proiectelor şi acţiunilor culturale, numit prin documentul ........................ (denumire ctr.), emis de autoritatea contractantă .................................. (denumire autoritate contractantă) la data de .............................
    declar pe propria răspundere următoarele:
    Nu mă aflu în niciuna din situaţiile de mai jos:
    - nu sunt autor/organizator/producător/colaborator în cadrul unui/unei proiect/acţiuni participant(e) la selecţie;
    – nu sunt soţ, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu niciunul dintre solicitanţi;
    – nu fac parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al vreunuia dintre solicitanţi;
    – nu deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al niciunuia dintre solicitanţi;
    – nu am niciun interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îmi revin în calitate de membru, în legătură cu programele sau acţiunile depuse în cadrul sesiunii de selecţie.

    În cazul în care, pe durata activităţii juriului, voi constata că mă aflu în vreuna din situaţiile de incompatibilitate enumerate, voi declara imediat acest lucru Asociaţiei „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ şi mă voi retrage din juriu.
    Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile legale care reglementează Programul cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“ şi am verificat datele din prezenta declaraţie, pe care o declar completă şi corectă.
    Semnătura .................
    Data ...................

    ANEXA 8

    la procedură
    CONTRACT DE FINANŢARE
    pentru proiecte/acţiuni culturale în cadrul Programului cultural naţional
    „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“
    Nr. .............. din .............. 2019
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019,
    în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ prin care asociaţia pregăteşte, planifică şi asigură punerea în practică a evenimentelor incluse în program,
    între
    Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“, cu sediul în Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2, parter, CIF 29217769, având contul nr. RO43 BRDE 360S V350 1588 3600 deschis la BRD Groupe Société Générale, reprezentată prin ............................., în calitate de director executiv, denumit în continuare finanţator (ATCEC),
    şi

    ......................................, cu sediul social în ...................., str. .................., cod fiscal ......................., având contul ........................... deschis la ........................, reprezentat prin ......................., preşedinte/director/manager, şi .........................., director economic/contabil, denumit în continuare beneficiar, a intervenit următorul contract:
    CAP. I
    Obiectul contractului
    ART. 1
    Finanţarea nerambursabilă a proiectului/acţiunii cultural/culturale ......................, organizat/ă de către beneficiar ....................... la ........................, în perioada ....................., în termenii şi condiţiile stabilite în Cererea de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“ nr. ................., parte integrantă a prezentului contract.

    CAP. II
    Durata contractului
    ART. 2
    Durata contractului este cuprinsă între data semnării acestuia de către părţile contractante şi data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative în condiţiile prevăzute de art. 11.

    CAP. III
    Valoarea contractului
    ART. 3
    Valoarea contractului este de ..............., conform devizului anexat, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract, reprezentând 100% din bugetul proiectului/acţiunii cultural/culturale.

    ART. 4
    Suma reprezentând finanţarea nerambursabilă va fi virată din contul finanţatorului cu nr. RO43 BRDE 360S V350 1588 3600 deschis la BRD Groupe Société Générale Timişoara în contul beneficiarului cu nr. ........................, deschis la .............................., potrivit legii.

    CAP. IV
    Modalităţi de plată. Eligibilitatea cheltuielilor. Decontări
    ART. 5
    Suma prevăzută la art. 3 se acordă prin virament bancar, pe baza facturilor emise de către beneficiar pentru fiecare tranşă, însoţite de documente justificative, conform legii.

    ART. 6
    Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se vor face în baza Graficului de finanţare nerambursabilă pe activităţi prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în cererea de finanţare.

    ART. 7
    Prima tranşă, în sumă de ................. lei, se va acorda, sub formă de avans, în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi. A doua tranşă, în sumă de .................. lei, se va acorda sub formă de avans, în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi, dar numai după justificarea tranşei anterioare. Ultima tranşă, în valoare minimă de 15%, respectiv de .............. lei, se acordă în baza documentelor justificative prezentate de beneficiar, dar numai după justificarea tranşei anterioare.

    ART. 8
    (1) Beneficiarul este obligat să respecte categoriile de cheltuieli prevăzute în devizul proiectului/acţiunii.
    (2) Pe parcursul derulării proiectului/acţiunii, dacă situaţia o impune, beneficiarul poate face realocări de buget între categoriile de cheltuieli, fără acordul finanţatorului, cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    a) suma realocată nu depăşeşte 50% din bugetul categoriei/categoriilor de cheltuieli din care se face realocarea;
    b) suma realocată nu depăşeşte 50% din bugetul categoriei de cheltuieli către care se face realocarea;
    c) totalul cheltuielilor se încadrează în valoarea contractului.

    (3) Pentru sumele realocate cu încălcarea prevederilor de la alin. (2) devin aplicabile prevederile art. 13 lit. b).

    ART. 9
    (1) Vor fi acceptate spre decontare numai cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiar în perioada executării contractului, conform Ghidului privind decontarea sumelor alocate, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract.
    (2) Cheltuielile sunt eligibile cu condiţia să fie cuprinse în deviz, să fie necesare proiectului/acţiunii, să fie efectuate numai pentru realizarea proiectului/acţiunii şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului contract.
    (3) Pentru a fi cheltuieli eligibile, documentele prezentate în dosarul de decont trebuie să facă dovada legăturii directe dintre cheltuielile efectuate şi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului/acţiunii cultural/culturale.
    (4) Toate cheltuielile vor fi efectuate între data semnării contractului de finanţare nerambursabilă şi data finalizării proiectului şi în scopul exclusiv al acestuia.
    (5) Toate documentele justificative prevăzute la pct. 5 din Ghidul privind decontarea sumelor alocate trebuie să fie întocmite între data semnării contractului şi data prezentării acestora la decont.
    (6) Cheltuielile efectuate înaintea semnării prezentului contract nu sunt eligibile.

    ART. 10
    (1) Pentru fiecare cheltuială efectuată, conform contractului, se vor prezenta documente justificative întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) Documentele justificative vor fi depuse în copie lizibilă, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi semnate de către beneficiar pe fiecare pagină.

    ART. 11
    Documentele justificative, raportul financiar şi de activitate, întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract, şi raportul narativ se vor transmite finanţatorului în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului/acţiunii cultural/culturale.

    ART. 12
    Documentele justificative, raportul financiar şi de activitate şi raportul narativ se vor transmite prin poştă sau se vor depune la sediul Asociaţiei „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“. Pe plic se va menţiona: Departamentului responsabil cu deconturile (persoana desemnată).

    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    ART. 13
    Drepturile şi obligaţiile finanţatorului sunt următoarele:
    a) are dreptul să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar;
    b) are dreptul de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective până la data recuperării lor, precum şi dobânda legală, calculată în condiţiile legii;
    c) are dreptul să nu acorde sprijinul financiar în condiţiile în care beneficiarul nu face dovada îndeplinirii obiectivelor urmărite prin proiectul/acţiunea cultural/culturală, astfel cum sunt menţionate în Cererea de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“;
    d) are obligaţia să aducă la cunoştinţa beneficiarului orice informaţie de natură să afecteze executarea prezentului contract.


    ART. 14
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:
    a) să contracteze şi să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale în materie, inclusiv ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să asigure îndeplinirea oricărei alte activităţi legate de buna desfăşurare a proiectului/acţiunii cultural/culturale;
    c) să prezinte finanţatorului documente justificative, astfel cum sunt prevăzute în Ghidul privind decontarea sumelor alocate, însoţite de raportul financiar şi de activitate şi de raportul narativ, în termenul prevăzut la art. 11;
    d) se obligă să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării proiectului/acţiunii cultural/culturale care face obiectul prezentului contract şi să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare de profit;
    e) se obligă să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea finanţării;
    f) se obligă să transmită completările solicitate de finanţator, privind documentele prezentate spre decontare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării; în caz contrar decontarea se va efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate iniţial la decont;
    g) se obligă să specifice menţiunea „Proiect cultural finanţat de Asociaţia «Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii», cu sprijinul Ministerului Culturii“, împreună cu siglele acestora, pe toate tipăriturile, pe afişe, cataloage şi alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, DVD-urilor, cărţilor, filmelor de promovare şi altor bunuri similare rezultate în urma acestui/acestei proiect cultural/acţiuni culturale;
    h) se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului, ale Ministerului Culturii, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul de inspecţie economico-financiară, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în conformitate cu prevederile legale în materie;
    i) să distribuie gratuit materialele de promovare şi/sau publicitate realizate în cadrul proiectului/acţiunii cultural/culturale şi să documenteze modalitatea de distribuire a acestora. Toate drepturile de autor asupra bunurilor rezultate în urma acestui/acestei proiect cultural/acţiuni culturale sunt considerate a fi cesionate neexclusiv către finanţator;
    j) se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ în temeiul prezentului contract să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la Ministerul Culturii, Administraţia Fondului Cultural Naţional sau din alte fonduri publice sau private;
    k) are dreptul să i se aducă la cunoştinţă de către finanţator orice informaţie de natură să afecteze executarea prezentului contract;
    l) se obligă să realizeze proiectul/acţiunea astfel cum este descris/descrisă în cererea de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“;
    m) se obligă să finalizeze proiectul/acţiunea cultural(ă).


    CAP. VI
    Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului
    SECŢIUNEA 1
    Modificarea contractului
    ART. 15
    (1) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părţi, consemnat în scris prin act adiţional.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată finanţatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului/acţiunii cultural(e). Informarea va conţine şi descrierea condiţiilor şi a circumstanţelor în care proiectul/acţiunea cultural(ă) se va desfăşura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract.
    (3) Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea beneficiarului, acesta trebuie să o adreseze finanţatorului cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înaintea momentului la care doreşte ca această modificare să intre în vigoare.
    (4) Schimbarea adresei şi modificarea contului bancar pot face obiectul unei simple notificări către finanţator.
    (5) Suma maximă a finanţării nerambursabile menţionată la art. 3 nu poate fi majorată.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Rezilierea contractului
    ART. 16
    (1) Prezentul contract poate fi reziliat în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia ori a mai multor obligaţii contractuale.
    (3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract de finanţare din vina sa, acesta este obligat, ca în termen de 15 zile de la data primirii notificării, să restituie finanţatorului sumele primite.
    (4) Nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective până la data recuperării lor, precum şi dobânda legală, calculată în condiţiile legii.
    (5) În ipoteza nerespectării obligaţiilor prevăzute de art. 14 lit. c), g), l) şi m), contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a fi necesară emiterea unei notificări, şi finanţarea nu se mai acordă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Încetarea contractului
    ART. 17
    Prezentul contract încetează să producă efecte:
    1. la data rezilierii acestuia;
    2. la data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative şi rapoartelor, în condiţiile prevăzute la art. 11;
    3. prin acordul părţilor, consemnat în scris;
    4. în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.


    CAP. VII
    Clauza penală
    ART. 18
    Încălcarea de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. j) atrage după sine aplicarea clauzei penale, constând în restituirea de către beneficiar către Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ a unei sume al cărei cuantum va fi dublul sumei decontate de Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ şi decontată/transmisă spre decontare la Ministerul Culturii, Administraţia Fondului Cultural Naţional sau din alte fonduri publice sau private.

    CAP. VIII
    Forţa majoră
    ART. 19
    Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

    ART. 20
    Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

    ART. 21
    Data de referinţă este ştampila poştei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se opune cazul de forţă majoră.

    CAP. IX
    Clauze speciale
    ART. 22
    Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în materie, aflate în vigoare.

    ART. 23
    Beneficiarul va prezenta raportul narativ care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum şi la gradul de mediatizare a proiectului/acţiunii cultural(e) şi reflectarea în presă a activităţilor derulate în cadrul proiectului/acţiunii cultural(e) ce reprezintă obiectul prezentului contract.

    CAP. X
    Litigii
    ART. 24
    (1) Părţile vor acţiona pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce pot apărea pe parcursul derulării prezentului contract.
    (2) În cazul în care părţile nu ajung la o înţelegere potrivit alin. (1), acestea se pot adresa instanţelor de judecată competente.

    CAP. XI
    Transparenţă
    ART. 25
    Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.

    ART. 26
    Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial, cu excepţia primei categorii de la pct. a) pentru care se vor avea în vedere prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 65/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):
    a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi numărul de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;
    b) valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, exprimată atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului-ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai proiectului;
    d) informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
    e) rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului.


    CAP. XII
    Confidenţialitate
    ART. 27
    Părţile convin prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului confidenţial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiilor din proiect, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile.

    ART. 28
    Autoritatea contractantă, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire sau partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    CAP. XIII
    Protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 29
    Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul proiectului, sunt folosite cu scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 30
    Datele cu caracter personal ale grupului-ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. XIV
    Publicarea datelor
    ART. 31
    Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 26 referitor la transparenţă să fie publicate de către autoritatea contractantă, cu excepţia datelor cu caracter personal menţionate la lit. a).

    CAP. XV
    Clauze finale
    ART. 32
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

    ART. 33
    Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele două părţi vor ţine legătura permanent, sunt:
    • din partea finanţatorului: .....................................................
    Număr de telefon: ..................................................................
    Adresa de e-mail ..................................................................

    • din partea beneficiarului: .....................................................


    ART. 34
    Prezentul contract s-a încheiat astăzi, în două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Asociaţia „Timişoara 2021- │ │
│Capitală Europeană a │Beneficiar │
│Culturii” │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Director executiv, │Preşedinte/Director/Manager, │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│.............................│................................................│
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Director economic/Contabil, │Director economic/Contabil, │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│............................ │.............................................. │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Departamentul juridic │ │
├─────────────────────────────┤ │
│............................ │ │
├─────────────────────────────┤ │
│Întocmit │ │
├─────────────────────────────┤ │
│........................... │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

    la Contractul de finanţare nr. ................./............
    DEVIZ
    Programul de finanţare nerambursabilă pentru proiecte/acţiuni culturale în cadrul Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“
    Denumirea beneficiarului: ............................................
    Denumirea proiectului/acţiunii: ...........................................
    Perioada de desfăşurare: ...............................................................
    Locul de desfăşurare: ..............................................................
    Categoriile de cheltuieli eligibile, conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“:

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────────────────────┬┤
│a) costuri de producţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│b) închirieri de spaţii şi aparatură ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│c) onorarii (drept de autor şi ││
│drepturi conexe în temeiul Legii nr. ││
│8/1996 privind dreptul de autor şi ││
│drepturile conexe, republicată, cu ││
│modificările şi completările ││
│ulterioare) şi prestări servicii ││
│(colaboratori, alte servicii) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│d) premii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│e) dotări necesare derulării ││
│proiectelor sau programului cultural ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│f) cheltuieli ocazionate de cazarea ││
│şi transportul intern şi ││
│internaţional ale participanţilor/ ││
│invitaţilor ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│g) cheltuieli de masă ale ││
│participanţilor şi/sau invitaţilor, ││
│în limita maximă aprobată pentru ││
│invitaţii secretarilor generali ai ││
│ministerelor, potrivit prevederilor ││
│Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 ││
│privind stabilirea unor normative de ││
│cheltuieli pentru autorităţile ││
│administraţiei publice şi ││
│instituţiile publice, aprobată cu ││
│modificări prin Legea nr. 247/2002, ││
│cu modificările şi completările ││
│ulterioare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│h) diurna pentru participanţi în ││
│aceleaşi condiţii precum cele ││
│stabilite pentru salariaţii ││
│instituţiilor publice, acordată în ││
│situaţia în care nu se asigură ││
│cheltuielile prevăzute la lit. g) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│i) tipărituri şi acţiuni promoţionale││
│şi de publicitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│j) cheltuieli de personal şi ││
│cheltuieli administrative ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│TOTAL (a....j) (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“
    Director, Direcţia economică,
    ...........................
    Coordonator proiect,
    ........................
    Beneficiar
    Preşedinte/Director/Manager,
    .......................

    ANEXA 2

    la Contractul de finanţare nr. ................./............
    GRAFIC
    de finanţare nerambursabilă pe activităţi
    Denumirea solicitantului: ..........................................
    Denumirea proiectului/acţiunii cultural(e): .......................................................

┌───────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │Activităţi│ │
│ │Perioada│ │specifice │Suma de │
│ │de │Etapele │pe │facturat │
│ │emitere │proiectului│categorii │(conform │
│ │a │/acţiunii │de │contractului de│
│ │facturii│cultural(e)│cheltuieli│finanţare │
│ │ │ │eligibile │nerambursabilă)│
│ │ │ │din deviz │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Tranşa 1 │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Subtotal 1 │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Tranşa 2 │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Subtotal 2 │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Tranşa (n) │ │ │ │ │
│(min. 15%) │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Etapa │ │ │ │ │
│finală a ├────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│proiectului│ │ │ │ │
│/acţiunii ├────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│cultural(e)│ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Subtotal │ │ │ │ │
│(n) │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│Total │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │
│[subtotal 1│ │ │ │ │
│+ subtotal │ │ │ │ │
│2 +... + │ │ │ │ │
│subtotal │ │ │ │ │
│(n)] │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘

    Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“
    Director economic,
    .......................
    Director, Compartimentul de specialitate care a iniţiat nota de fundamentare,
    ..........................
    Beneficiar,
    Preşedinte/Director/Manager,
    ............................
    Director economic/Contabil,
    .............................

    ANEXA 3

    la Contractul de finanţare nr. ................./............
    GHID
    privind decontarea sumelor alocate
    1. Condiţii necesare efectuării plăţilor
    Plata sumelor reprezentând finanţare nerambursabilă se efectuează prin virament bancar, din bugetul Asociaţiei „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ (ATCEC) în contul bancar al beneficiarului, în baza facturii emise de beneficiar.
    Factura va conţine următoarele informaţii: seria şi numărul facturii; data emiterii; datele de identificare ale beneficiarului (denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, numărul din registrul comerţului sau similar, contul bancar IBAN şi banca la care este deschis acesta); datele de identificare ale finanţatorului, respectiv Asociaţia „Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“: cod fiscal 29217769, cont RO43 BRDE 360S V350 1588 3600 deschis la BRD Groupe Société Générale; denumirea serviciului: contravaloare finanţare nerambursabilă acordată pentru programul/proiectul/acţiunea .........., Contract de finanţare nr. ....... din data de ............; valoarea (în lei); delegatul, în persoana reprezentantului legal al beneficiarului finanţării; semnătura beneficiarului finanţării.
    Factura emisă de beneficiarul finanţării trebuie transmisă către ATCEC în original.
    Finanţarea se va acorda în tranşe, pe bază de factură însoţită de dosarul de decont aferent întregii sume alocate. Prima tranşă se va acorda, sub formă de avans, în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi. A doua tranşă se va acorda sub formă de avans, în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi, dar numai după justificarea tranşei anterioare. Ultima tranşă, în valoare minimă de 15%, se acordă în baza documentelor justificative prezentate de beneficiar, dar numai după justificarea tranşei anterioare.
    Beneficiarii vor respecta prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019.

    2. Justificarea cheltuielilor efectuate
    Acceptarea cheltuielilor este condiţionată în mod obligatoriu de îndeplinirea următoarelor criterii:
    - documentele justificative (facturi, avize, chitanţe etc.) primite de la furnizorii de servicii/produse/lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarului finanţării;
    – documentele justificative trebuie să fie înscrise cu toate informaţiile necesare din punctul de vedere al formei, respectiv seria şi numărul documentului, data emiterii şi cea a scadenţei, emitentul documentului cu toate datele de identificare, codul de identificare fiscală, conturile bancare şi banca unde sunt deschise acestea şi să fie semnate;
    – angajamentele legale şi documentele justificative trebuie să aibă înscrisă denumirea exactă şi detaliată a produselor sau serviciilor achiziţionate în vederea implementării activităţilor proiectului/acţiunii;
    – documentele justificative trebuie să fie însoţite de documente care să ateste efectuarea plăţii;
    – documentele justificative emise de furnizorii bunurilor şi serviciilor din afara graniţelor României, pe numele beneficiarului, vor fi prezentate în dosarul de decont împreună cu dovada plăţii lor, însoţite de traducerea în limba română şi semnate;
    – achiziţia produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare implementării proiectelor de către beneficiari se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    Nerespectarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice va determina stabilirea ca neeligibilă a respectivei cheltuieli.

    3. Prezentarea dosarelor de decontare de către beneficiarii finanţărilor nerambursabile
    Beneficiarii vor depune documentele justificative la termenele convenite în contractele de finanţare, îndosariate în ordinea stabilită în devizul anexat la contractul de finanţare. În aceeaşi ordine vor fi înscrise şi în Raportul financiar.
    Dosarele de decont vor conţine, în mod obligatoriu, elementele de identificare ale proiectului/acţiunii, respectiv denumirea beneficiarului, denumirea (titlul) proiectului/acţiunii, numărul şi data contractului de finanţare.
    Dosarele de decont vor conţine un opis al documentelor depuse, semnat de către beneficiar. În conţinutul său va fi obligatorie păstrarea ordinii în care sunt aşezate documentele în dosar.
    Documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul“ şi semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.
    Factura emisă de beneficiarul finanţării, în original, necesară pentru decontare va fi inclusă în dosarul de decont.

    4. Modul de ordonare şi aranjare a documentelor în dosarul de decont
    Documentele vor avea următoarea ordine:
    1. factura, în original, emisă de beneficiarul finanţării nerambursabile către ATCEC în vederea decontării, semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului finanţării;
    2. opisul documentelor justificative anexate;
    3. documentele justificative, separate pe categorii de cheltuieli eligibile.


    5. Lista documentelor justificative ce vor fi anexate în dosarul de decont
    Aceste documente justificative ale cheltuielilor de implementare reprezintă cerinţe obligatorii pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor, în vederea decontării acestora.

┌────────────────┬──────────────────┬──────────────┐
│ │ │Documentele │
│Tipul │Documentele │justificative │
│cheltuielii │justificative │care atestă │
│ │privind cheltuiala│efectuarea │
│ │ │plăţii │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │• dovada │ │
│ │procedurii de │ │
│ │achiziţie; │ │
│ │• contractul sau │ │
│ │comanda, dacă este│ │
│ │cazul; │ │
│ │• factura, cu │ │
│ │detalierea │ │
│ │bunurilor │ │
│ │achiziţionate, UM,│ │
│ │cantitate, preţ; │ │
│ │• avizul de │- ordinul de │
│ │expediţie, pentru │plată; │
│ │bunurile livrate, │- chitanţa, │
│ │ataşat la factura │bonul fiscal, │
│ │aferentă; │dispoziţia de │
│ │• NIR (nota │plată (în │
│Costuri de │internă de │cazul plăţilor│
│producţie │recepţie); │în numerar); │
│ │• bonul de consum │- extrasul de │
│ │pentru materialele│cont din care │
│ │achiziţionate şi │să rezulte │
│ │consumate; │viramentele/ │
│ │• raportul de │registrul de │
│ │producţie sau de │casă │
│ │activitate │ │
│ │periodică, dacă │ │
│ │din bunurile │ │
│ │consumate a │ │
│ │rezultat un alt │ │
│ │bun; │ │
│ │• dovada plăţii; │ │
│ │• referatul de │ │
│ │necesitate pentru │ │
│ │producţia │ │
│ │evenimentului. │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Închiriere săli, │ │
│ │spaţii pentru │ │
│ │derularea unor │ │
│ │spectacole, │ │
│ │închiriere │ │
│ │aparatură pentru │ │
│ │sonorizare; │ │
│ │iluminare; │ │
│ │video-proiecţie: │ │
│ │• cereri de │ │
│ │oferte; │- ordin de │
│ │• oferte; │plată; │
│ │• document │- chitanţă, │
│ │justificativ de │dispoziţia de │
│ │prospecţie a │plată (în │
│Închirieri de │pieţei sau │cazul plăţilor│
│spaţii şi │proces-verbal de │în numerar); │
│aparatură │selecţie a │- extras de │
│ │ofertelor, după │cont din care │
│ │caz; │să rezulte │
│ │• contract de │viramentele/ │
│ │închiriere cu │registrul de │
│ │deţinătorul │casă │
│ │spaţiilor/ │ │
│ │echipamentelor; │ │
│ │• proces-verbal de│ │
│ │predare-primire a │ │
│ │bunurilor │ │
│ │închiriate; │ │
│ │• factura emisă de│ │
│ │deţinătorul │ │
│ │spaţiilor/ │ │
│ │echipamentelor; │ │
│ │• dovada plăţii. │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │• contractul de │ │
│ │drept de autor/ │ │
│ │drepturi conexe cu│ │
│ │respectarea │ │
│ │prevederilor │ │
│ │legale, încheiat │ │
│ │în baza Legii nr. │ │
│ │8/1996, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, în │ │
│ │care se │ │
│ │menţionează clar │ │
│ │obiectul │ │
│ │contractului, │ │
│ │valoarea │ │
│ │contractului, │ │
│ │modalitatea de │ │
│ │plată, perioada de│ │
│ │valabilitate a │ │
│ │contractului şi │ │
│ │termenele de │ │
│ │predare; │ │
│ │• statul de plată │ │
│ │a onorariilor, cu │ │
│ │înscrierea în clar│ │
│ │a sumelor reţinute│ │
│ │la sursă (semnat │ │
│ │de titularul │ │
│ │dreptului de autor│ │
│ │/ de drepturi │ │
│ │conexe - în cazul │ │
│ │plăţilor în │ │
│ │numerar), semnat │ │
│ │de beneficiarul │ │
│ │finanţării │ │
│ │nerambursabile; │ │
│ │• dovada achitării│ │
│ │sumelor reţinute │ │
│ │la sursă, potrivit│ │
│ │legislaţiei în │ │
│ │vigoare; │ │
│ │• raport vizat de │ │
│ │beneficiar/ │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │recepţie a │ │
│ │lucrării, în care │ │
│ │se specifică │- ordin de │
│ │îndeplinirea │plată - pentru│
│ │obiectului │onorarii, │
│ │contractului; │contribuţii şi│
│ │• copia actului de│impozite; │
│ │identitate al │- dispoziţia │
│ │titularului │de plată (în │
│ │dreptului de autor│cazul plăţilor│
│ │/executantului; │în numerar) şi│
│ │• dovada plăţii │registrul de │
│ │către beneficiarul│casă; │
│ │de contract; │- extras de │
│ │• contract │cont din care │
│ │prestări servicii,│să rezulte │
│ │cereri de oferte, │viramentele; │
│ │oferte, │- stat de │
│ │proces-verbal de │plată care să │
│ │selecţie oferte, │conţină │
│ │după caz, sau │semnătura │
│ │documente │titularului │
│ │justificative de │dreptului de │
│ │prospecţie a │autor, pentru │
│ │pieţei, facturi │confirmarea │
│ │sau state de │primirii │
│Onorarii │plată, după caz. │banilor; │
│(drepturi de │Colaboratori: │- ordin de │
│autor/conexe în │• contractele de │plată - pentru│
│temeiul Legii │prestări servicii │remuneraţii, │
│nr. 8/1996 │încheiate, în baza│sume reţinute │
│privind dreptul │Codului civil, cu │la sursă │
│de autor şi │respectarea │(contribuţii │
│drepturile │prevederilor │şi impozite); │
│conexe, │legale, pe │- dispoziţia │
│republicată, cu │perioada derulării│de plată şi │
│modificările şi │proiectului │registrul de │
│completările │finanţat de │casă (în cazul│
│ulterioare) şi │Asociaţia │plăţilor în │
│prestări │„Timişoara 2021 - │numerar); │
│servicii │Capitală Europeană│- stat de │
│(colaboratori, │a Culturii“ │plată care să │
│alte servicii) │(ATCEC), în care │conţină │
│ │se vor menţiona │semnătura │
│ │obligatoriu │prestatorului,│
│ │obiectul şi │pentru │
│ │valoarea │confirmarea │
│ │contractului, │primirii │
│ │tipul activităţii,│banilor; │
│ │perioada de │- extras de │
│ │valabilitate a │cont din care │
│ │contractului şi │să rezulte │
│ │termenele de │viramentele; │
│ │finalizare; │- ordin de │
│ │• statul de plată,│plată - pentru│
│ │cu înscrierea în │valoarea │
│ │clar a sumelor │achitată şi │
│ │reţinute la sursă │extras de │
│ │(semnat de │cont; │
│ │colaborator - în │- chitanţă/bon│
│ │cazul plăţilor în │fiscal, │
│ │numerar), semnat │dispoziţia de │
│ │de beneficiarul │plată; │
│ │finanţării; │- registrul de│
│ │• dovada achitării│casă - pentru │
│ │sumelor reţinute │plăţile în │
│ │la sursă, potrivit│numerar. │
│ │legislaţiei în │ │
│ │vigoare; │ │
│ │• dovada plăţii │ │
│ │către beneficiarul│ │
│ │de contract; │ │
│ │• copia actului de│ │
│ │identitate al │ │
│ │colaboratorului; │ │
│ │• raport/ │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │recepţie a │ │
│ │serviciului, vizat│ │
│ │de beneficiar, în │ │
│ │care se specifică │ │
│ │îndeplinirea │ │
│ │obiectului │ │
│ │contractului/ │ │
│ │raportului de │ │
│ │activitate. │ │
│ │Alte servicii: │ │
│ │• cereri de │ │
│ │ofertă; │ │
│ │• oferte; │ │
│ │• document │ │
│ │justificativ de │ │
│ │prospecţie a │ │
│ │pieţei sau │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │selecţie a │ │
│ │ofertelor, după │ │
│ │caz; │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii │ │
│ │sau comandă; │ │
│ │• factură, cu │ │
│ │detalierea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │prestate; │ │
│ │• proces-verbal de│ │
│ │recepţie a │ │
│ │serviciilor (acolo│ │
│ │unde este cazul); │ │
│ │• alte documente, │ │
│ │după caz (aviz de │ │
│ │expediţie, notă de│ │
│ │intrare-recepţie, │ │
│ │bon de consum │ │
│ │etc.); │ │
│ │• dovada plăţii. │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │• regulament de │ │
│ │premiere; │ │
│ │• proces-verbal de│ │
│ │jurizare; │ │
│ │• stat de plată cu│ │
│ │înscrierea în clar│- ordin de │
│ │a sumelor reţinute│plată - pentru│
│ │la sursă (semnat │onorarii, │
│ │de titularul │contribuţii şi│
│ │dreptului de autor│impozite; │
│ │/de drepturi │- dispoziţia │
│ │conexe - în cazul │de plată şi │
│Premii │plăţilor în │registru de │
│ │numerar), semnat │casă (în cazul│
│ │de beneficiar; │plăţilor în │
│ │• copia actelor de│numerar); │
│ │identitate ale │- extras de │
│ │titularilor │cont din care │
│ │premiilor; │să rezulte │
│ │• dovada achitării│viramentele │
│ │sumelor nete şi a │ │
│ │sumelor reţinute │ │
│ │la sursă, potrivit│ │
│ │legislaţiei în │ │
│ │vigoare. │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │• dovada │ │
│ │procedurii de │ │
│ │achiziţie; │ │
│ │• contract sau │ │
│ │comandă, dacă este│ │
│ │cazul; │ │
│ │• factură, cu │ │
│ │detalierea │ │
│ │bunurilor │ │
│ │achiziţionate, │ │
│ │unitate de măsură,│ │
│ │cantitate, preţ; │ │
│ │• avizul de │- ordin de │
│ │expediţie, pentru │plată; │
│ │bunurile livrate, │- chitanţă, │
│ │ataşat la factura │bon fiscal, │
│ │aferentă; │dispoziţia de │
│ │• proces-verbal de│plată (în │
│Dotări │recepţie pentru │cazul plăţilor│
│ │activele fixe; │în numerar); │
│ │• NIR (nota de │- extras de │
│ │intrare-recepţie);│cont din care │
│ │• bonul de consum;│să rezulte │
│ │fişa mijlocului │viramentele/ │
│ │fix; │registrul de │
│ │• raportul de │casă; │
│ │producţie sau de │ │
│ │activitate │ │
│ │periodică, dacă │ │
│ │din bunurile │ │
│ │consumate a │ │
│ │rezultat un alt │ │
│ │bun; │ │
│ │• dovada plăţii; │ │
│ │• referat de │ │
│ │necesitate pentru │ │
│ │producţia │ │
│ │evenimentului. │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │• cereri de ofertă│ │
│ │/cazare hotel (3) │ │
│ │trei stele conform│ │
│ │legii; │ │
│ │• oferte; │ │
│ │• document │ │
│ │justificativ de │ │
│ │prospecţie a │ │
│ │pieţei sau │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │selecţie a │ │
│ │ofertelor, după │ │
│ │caz; │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii;│ │
│ │• factură emisă de│ │
│ │prestatorul de │ │
│ │servicii; │ │
│ │• diagrama │ │
│ │locurilor de │ │
│ │cazare pe │ │
│ │perioadele vizate,│ │
│ │numărul │ │
│ │persoanelor │ │
│ │cazate, durata │ │
│ │cazării, │ │
│ │confirmată de │ │
│ │prestatorul │ │
│ │serviciilor │ │
│ │hoteliere şi de │ │
│ │către beneficiarul│ │
│ │finanţării │ │
│ │nerambursabile; │ │
│ │• dovada plăţii. │ │
│ │Transportul rutier│ │
│ │cu autoturism/ │ │
│ │microbuz sau alte │ │
│ │autovehicule │ │
│ │destinate │ │
│ │transportului de │ │
│ │persoane (auto │ │
│ │personal/vehicule │ │
│ │închiriate/ │ │
│ │servicii prestate │ │
│ │de către firme de │ │
│ │transport) - se │ │
│ │decontează │ │
│ │consumul legal, │ │
│ │potrivit │ │
│ │certificatului de │ │
│ │înmatriculare al │ │
│ │vehiculului │ │
│ │(consum legal │ │
│ │exprimat în litri/│ │
│ │100 km x preţ/1 │ │
│ │litru de benzină x│ │
│ │nr. de km │ │
│ │parcurşi). │ │
│ │• certificatul de │ │
│ │înmatriculare al │ │
│ │vehiculului sau │ │
│ │declaraţie pe │ │
│ │propria răspundere│ │
│ │privind consumul │ │
│ │autoturismului/ │ │
│ │microbuzului; │ │
│ │• contract de │ │
│ │închiriere a │ │
│ │autovehiculelor/de│ │
│ │prestări servicii,│- ordin de │
│ │după caz; │plată - pentru│
│ │• dovada aplicării│onorarii, │
│ │procedurii de │contribuţii şi│
│ │achiziţie, în │impozite; │
│ │condiţiile Legii │- dispoziţia │
│ │nr. 98/2016 │de plată şi │
│ │privind │registrul de │
│ │achiziţiile │casă (în cazul│
│ │publice, cu │plăţilor în │
│ │modificările şi │numerar); │
│ │completările │- extras de │
│ │ulterioare │cont din care │
│ │(închirieri auto/ │să rezulte │
│Cheltuieli │prestări servicii │viramentele │
│ocazionate de │de către firme de │- ordin de │
│cazarea şi │transport); │plată; │
│transportul │• factură, care │- chitanţă, │
│intern şi │trebuie să conţină│dispoziţia de │
│internaţional │toate informaţiile│plată, biletul│
│ale │despre rută şi │/tichetul de │
│participanţilor/│numărul de │călătorie, │
│invitaţilor │persoane │bonul fiscal, │
│ │transportate; │bon de │
│ │• foaie de │combustibil cu│
│ │parcurs, după caz,│valoare fixă │
│ │completată │(în cazul │
│ │potrivit legii; │plăţilor în │
│ │• tabel │numerar); │
│ │centralizator │- extras de │
│ │întocmit, semnat │cont din care │
│ │de beneficiar, │să rezulte │
│ │cuprinzând numele │viramentele/ │
│ │şi prenumele │registrul de │
│ │persoanelor care │casă (pentru │
│ │au călătorit, │plăţi în │
│ │ruta, data, km │numerar). │
│ │parcurşi (pentru │ │
│ │transport cu │ │
│ │microbuz, autocar │ │
│ │etc.); │ │
│ │• ordin de │ │
│ │deplasare │ │
│ │(delegaţie), după │ │
│ │caz; │ │
│ │• bonul fiscal de │ │
│ │combustibil, │ │
│ │ştampilat, datat │ │
│ │cu cel mult 24 de │ │
│ │ore înainte de │ │
│ │efectuarea │ │
│ │deplasării sau │ │
│ │datat în timpul │ │
│ │programului; │ │
│ │• dovada plăţii. │ │
│ │Pentru transport │ │
│ │feroviar: │ │
│ │• tichetele/ │ │
│ │biletele de │ │
│ │călătorie; │ │
│ │• tabel │ │
│ │centralizator │ │
│ │întocmit, semnat │ │
│ │şi ştampilat de │ │
│ │beneficiar, │ │
│ │cuprinzând numele │ │
│ │şi prenumele │ │
│ │persoanelor care │ │
│ │au călătorit, │ │
│ │ruta, seria şi │ │
│ │numărul biletului,│ │
│ │data, preţul │ │
│ │biletului; │ │
│ │• ordin de │ │
│ │deplasare │ │
│ │(delegaţie), după │ │
│ │caz. │ │
│ │Pentru transport │ │
│ │aerian: │ │
│ │• oferte; │ │
│ │• cereri ofertă; │ │
│ │• document │ │
│ │justificativ de │ │
│ │prospecţie a │ │
│ │pieţei sau │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │selecţie a │ │
│ │ofertelor, după │ │
│ │caz; │ │
│ │• tichetele/ │ │
│ │biletele de │ │
│ │călătorie; │ │
│ │• ordin de │ │
│ │deplasare │ │
│ │(delegaţie), după │ │
│ │caz; │ │
│ │• talonul de │ │
│ │îmbarcare; │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii │ │
│ │sau comandă; │ │
│ │• factură, cu │ │
│ │descrierea │ │
│ │explicită a │ │
│ │cheltuielii │ │
│ │efectuate; dovada │ │
│ │plăţii. │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de │ │ │
│masă ale │• liste cu toate │ │
│participanţilor,│persoanele care │ │
│şi/sau │beneficiază de │ │
│invitaţilor, în │masă, cu │ │
│limita maximă │precizarea │ │
│aprobată pentru │calităţii în │ │
│invitaţii │proiect (invitat, │ │
│secretarilor │membru al echipei │ │
│generali ai │de proiect, │ │
│ministerelor, │participant etc.) │ │
│potrivit │şi semnătura care │ │
│prevederilor │confirmă faptul că│- bonul fiscal│
│Ordonanţei │persoanele │/chitanţa/ │
│Guvernului nr. │respective au │ordinul de │
│80/2001 privind │beneficiat de masă│plată; │
│stabilirea unor │în perioada │- registrul de│
│normative de │precizată; │casă şi/sau │
│cheltuieli │• contract sau │extrasul de │
│pentru │comandă, dacă este│cont. │
│autorităţile │cazul; │ │
│administraţiei │• factura fiscală │ │
│publice şi │(din ţară sau │ │
│instituţiile │străinătate), │ │
│publice, │reprezentând │ │
│aprobată cu │contravaloarea │ │
│modificări prin │mesei servite cu │ │
│Legea nr. 247/ │detalierea │ │
│2002, cu │produselor │ │
│modificările şi │consumate. │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Diurnă │ │ │
│- la nivelul │ │ │
│prevăzut pentru │ │ │
│salariaţii │ │ │
│instituţiilor │• tabel nominal cu│ │
│publice, │datele de │ │
│acordată în │identitate ale │- ordin de │
│situaţia în care│beneficiarilor de │plată/ │
│nu se asigură │diurnă, cu │dispoziţia de │
│cheltuielile de │precizarea sumelor│plată (în │
│masă ale │primite, perioada │cazul plăţilor│
│participanţilor │şi semnăturile │în numerar); │
│şi/sau │beneficiarilor │- extras de │
│invitaţilor, în │diurnei; │cont/registru │
│limita maximă │• copia actului de│de casă. │
│aprobată pentru │identitate; │ │
│invitaţii │• dovada plăţii. │ │
│secretarilor │ │ │
│generali ai │ │ │
│ministerelor, │ │ │
│potrivit │ │ │
│prevederilor │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Ordonanţei │ │ │
│Guvernului nr. │ │ │
│80/2001 privind │ │ │
│stabilirea unor │ │ │
│normative de │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│autorităţile │ │ │
│administraţiei │ │ │
│publice şi │ │ │
│instituţiile │ │ │
│publice, │ │ │
│aprobată cu │ │ │
│modificări prin │ │ │
│Legea nr. 247/ │ │ │
│2002, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Afişe, pliante, │ │
│ │programe, broşuri,│ │
│ │bannere, mesh-uri,│ │
│ │roll-up, │ │
│ │publicitate în │ │
│ │presa scrisă: │ │
│ │• cereri de │ │
│ │ofertă; │ │
│ │• oferte; │ │
│ │• document │ │
│ │justificativ de │ │
│ │prospecţie a │ │
│ │pieţei sau │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │selecţie a │ │
│ │ofertelor, după │ │
│ │caz; │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii │ │
│ │sau comandă; │ │
│ │• aviz de însoţire│ │
│ │a mărfii şi/sau │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │predare-primire; │ │
│ │• factură, cu │ │
│ │detalierea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │prestate; │ │
│ │• note │ │
│ │intrare-recepţie │ │
│ │(NIR); │ │
│ │• bon consum, │- ordin de │
│Tipărituri │pentru materiale │plată; │
│Acţiuni │achiziţionate şi │- chitanţa, │
│promoţionale şi │consumate; │bon fiscal, │
│de publicitate │• 1 exemplar din │dispoziţia de │
│Realizarea de │fiecare material │plată (în │
│studii şi │tipărit; │cazul plăţilor│
│cercetări, │• print screen │în numerar); │
│consultanţă de │prezentări online;│- extras de │
│specialitate, │• declaraţie pe │cont din care │
│seminare, │propria răspundere│să rezulte │
│conferinţe, │conform căreia │viramentele/ │
│ateliere de │tipăriturile s-au │registrul de │
│lucru │distribuit cu │casă │
│ │titlu gratuit; │ │
│ │• în cazul │ │
│ │contractelor de │ │
│ │promovare prin │ │
│ │spoturi │ │
│ │publicitare │ │
│ │(radio, tv, │ │
│ │online) se vor │ │
│ │preciza timpii de │ │
│ │difuzare/ │ │
│ │intervalul orar pe│ │
│ │zile şi se va │ │
│ │prezenta dovada │ │
│ │acestora de la │ │
│ │televiziune/postul│ │
│ │radio care le-a │ │
│ │difuzat; │ │
│ │• declaraţie unde │ │
│ │au fost amplasate │ │
│ │bannerele şi │ │
│ │fotografii; │ │
│ │• dovada plăţii; │ │
│ │• un exemplar din │ │
│ │fiecare material │ │
│ │rezultat în urma │ │
│ │cercetării; poze/ │ │
│ │filmări realizate │ │
│ │în timpul │ │
│ │seminarelor, │ │
│ │conferinţelor, │ │
│ │atelierelor de │ │
│ │lucru. │ │
├────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │
│ │personal │ │
│ │• contracte │ │
│ │individuale de │ │
│ │muncă; │ │
│ │• statul de plată;│ │
│ │• dovada achitării│ │
│ │sumelor reţinute │ │
│ │la sursă şi a │ │
│ │contribuţiilor │ │
│ │angajatorului, │ │
│ │potrivit │ │
│ │legislaţiei în │ │
│ │vigoare; │ │
│ │• dovada plăţii │ │
│ │sumelor nete către│ │
│ │angajat. │ │
│ │Cheltuieli │ │
│ │administrative: │- ordin de │
│ │materiale │plată; │
│ │consumabile │- extras de │
│ │aferente │cont din care │
│ │costurilor pe care│să rezulte │
│ │le implică │viramentele/ │
│Cheltuieli de │realizarea │registrul de │
│personal şi │proiectului şi │casă │
│cheltuieli │utilităţi: │- ordin de │
│administrative │• fundamentări │plată; │
│ │pentru preţurile │- extras de │
│ │transmise │cont din care │
│ │(solicitări de │să rezulte │
│ │oferte extrase de │viramentele/ │
│ │pe site-uri sau │registrul de │
│ │catalogul SEAP, │casă │
│ │după caz); │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii │ │
│ │sau comandă; │ │
│ │• aviz de însoţire│ │
│ │a mărfii şi/sau │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │predare-primire; │ │
│ │• factură, cu │ │
│ │detalierea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │prestate; │ │
│ │• note │ │
│ │intrare-recepţie │ │
│ │(NIR); │ │
│ │• bon consum, │ │
│ │pentru materiale │ │
│ │achiziţionate şi │ │
│ │consumate. │ │
└────────────────┴──────────────────┴──────────────┘    ANEXA 4

    la Contractul de finanţare nr. ..../..........
    RAPORT
    financiar şi de activitate
    (model-cadru)
    Formular pentru raportări intermediare şi finale
    Contract nr. ...................................................
    Data încheierii contractului ................................................
    Asociaţia/Fundaţia/Instituţia .......................................................
    - adresa: ..................................................................
    – telefon/fax: ..................................................................

    Denumirea proiectului ...................................................................
    Data înaintării raportului .....................................................................

    I. Raport de activitate - descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului (maximum o pagină)
     ..........................................................................................................................................

    II. Raport financiar
    1. Date despre instituţia finanţată:
    - cont bancar nr. ........................................., deschis la Banca .........................................,
                                                                                                                                                                      (denumirea şi sediul)
    persoana cu drept de semnătură ..................................................................
                                                                                         (numele şi prenumele)


    2. Date despre finanţare:
    - valoarea totală a finanţării în conformitate cu contractul încheiat: .................................................
    – valoarea contribuţiei proprii: ...........................................................................................................
    – valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: ..............................................................
    2.1. Buget proiect

┌──────────┬─────────┬───────────┬─────┐
│ │ │Sume │ │
│ │Buget │realocate │ │
│ │aprobat │conform │Buget│
│Categoria │conform │art. 7 din │final│
│de │devizului│contractul │ │
│cheltuieli│la │de │ │
│ │contract │finanţare │ │
│ │ ├─────────┬─┼─────┤
│ │ │Valoare │%│ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─┼─────┤
│...... │....... │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─┼─────┤
│....... │........ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─┼─────┤
│..... │....... │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────┴─┴─────┘


    2.2. Decont cheltuieli:

┌──────────┬────────────┬──────────┬────┬────┬──────────┐
│Categoria │Numărul │Unitatea │ │ │ │
│de │documentului│care a │Data│Suma│Ce │
│cheltuieli│justificativ│emis │ │ │reprezintă│
│ │ │documentul│ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
│(lei): │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────┴────┴────┴──────────┘    Semnătura beneficiarului
    ........................................
    Semnătura finanţatorului
    Verificat
    ............................
    (persoana responsabilă din cadrul Departamentului contabil)
    Avizat ......................
    (director direcţia emitentă)

    ANEXA 9

    la procedură
    DECLARAŢIE
    de ajutor de stat/de minimis
    Subsemnatul, ...........................................................................
    Date de identificare:
    CNP ........................................................................................
    CI seria ............ nr. ............., eliberată de ....................... la data de ......................
    Adresa: ................................................................................
    Localitatea: ............................. Judeţul: ...................................
    Contacte: tel.: ....................., fax: ....................., mobil: .....................,
    e-mail: ...................................., website: ................................

    în calitate de:
    [ ] PFA
    [ ] reprezentant legal al ...............................................................

    Denumirea instituţiei/organizaţiei: ..............................................
    Funcţia: .............................................................................
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.
    DA [ ]
    NU [ ]

    De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
    DA [ ]
    NU [ ]

    Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │Tipul │ │ │Programul │ │
│ │minimis sau de │ajutorului│ │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │stat (pentru │(de │Anul │Furnizorul│s-a │ajutorului│
│crt.│toate │minimis/ │acordării │de ajutor │beneficiat│acordat │
│ │întreprinderile│ajutor de │ajutorului│ │de │(euro/lei)│
│ │care constituie│stat) │ │ │finanţare │ │
│ │întreprindere │ │ │ │ │ │
│ │unică) │ │ │ │ │ │
├────┼────────┬──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┬─────┤
│ │Denumire│C.U.I.│ │ │ │ │euro│lei │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┴─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi semnătura reprezentantului │
│legal al instituţiei: │
├──────────────────────────────────────┤
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016