Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 14 septembrie 2019  privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 14 septembrie 2019 privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 781 din 26 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 26 septembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    Transferul unui membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul se efectuează la solicitarea acestuia, în una dintre următoarele situaţii:
    a) în cazul schimbării locului principal de exercitare a profesiei;
    b) în cazul schimbării domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz.


    ART. 2
    (1) Cererea de transfer va avea anexate obligatoriu următoarele acte:
    a) copie de pe actul de identitate, care se prezintă şi în original pentru conformitate;
    b) documente justificative, pe baza cărora se solicită transferul, în original sau în copie, cu prezentarea originalului pentru conformitate, după caz.

    (2) Cererea de transfer, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), se depune la colegiul teritorial unde fizioterapeutul este înscris, personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, sau se transmite prin curier rapid, achitat de solicitant.
    (3) Documentele transmise în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului.
    (4) Modelul cererii de transfer este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Soluţionarea cererii de transfer este de competenţa preşedintelui colegiului teritorial şi se face în condiţiile achitării la zi a obligaţiilor profesionale ale acestuia.
    (2) În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de transfer, preşedintele colegiului teritorial decide aprobarea sau respingerea motivată a transferului.
    (3) Decizia de aprobare a cererii va fi însoţită de o notă de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (4) Înaintea eliberării notei de transfer, fizioterapeutul solicitant are obligaţia de a achita la zi cotizaţia datorată către colegiul teritorial de unde doreşte să se transfere. Cotizaţia plătită în avans se va vira către colegiul teritorial unde urmează să se transfere fizioterapeutul, făcându-se menţiune în nota de transfer.
    (5) În cazul în care solicitantul deţine o funcţie în organele de conducere la nivel naţional sau teritorial, această calitate încetează de drept odată cu confirmarea transferului, colegiul teritorial de unde se transferă fizioterapeutul urmând a lua măsurile statutare şi legale ce se impun pentru alegerea unui nou membru în locul rămas vacant.

    ART. 4
    (1) Nota de transfer se întocmeşte în două exemplare originale; un exemplar va fi înmânat, sub semnătură, solicitantului, împuternicitului prin procură notarială sau va fi transmis prin curier rapid, cu plata la destinaţie. Nota de transfer poate fi însoţită, la cererea fizioterapeutului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de liberă practică.
    (2) În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea documentelor prin serviciul de curierat rapid, acesta îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri corespondenţă, întârzieri etc.).
    (3) Un exemplar al documentului prevăzut la alin. (1) se va arhiva în original la dosarul profesional al fizioterapeutului, cu menţiunea datei comunicării către solicitant, ataşându-se dovada corespunzătoare.
    (4) Nota de transfer este valabilă 30 de zile de la data emiterii.
    (5) Dacă transferul nu este confirmat de colegiul teritorial la care se transferă solicitantul în termenul prevăzut la alin. (4), fizioterapeutul va rămâne înscris în colegiul teritorial de la care a solicitat emiterea notei de transfer.

    ART. 5
    Dacă la nivelul colegiului teritorial de unde se transferă fizioterapeutul s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declanşată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar, se va transmite colegiului teritorial la care fizioterapeutul se transferă.

    ART. 6
    (1) Solicitantul va depune la colegiul teritorial unde doreşte să se transfere nota de transfer personal, prin împuternicit, cu procură notarială specială, sau se transmite prin curier rapid, achitat de solicitant.
    (2) La luarea în evidenţă a fizioterapeutului de către noul colegiu teritorial, i se va emite o nouă autorizaţie de liberă practică, păstrându-se numărul unic alocat din Registrul unic al fizioterapeuţilor, şi se va reţine cea eliberată anterior.

    ART. 7
    Originalul dosarului profesional se va comunica colegiului teritorial unde solicitantul doreşte să se transfere, în termen de cel mult 15 zile de la data confirmării transferului, colegiul teritorial care a emis nota de transfer păstrând o copie a dosarului profesional, certificată pentru conformitate cu originalul de preşedintele colegiului teritorial, în care se va păstra arhivat şi al doilea exemplar original al notei de transfer.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Cerere de transfer
    - model -
    Către: Colegiul Fizioterapeuţilor ..............................
    Domnule/Doamnă Preşedinte,
    Subsemnatul(a), ......................., identificat cu CNP ...................., membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România - Colegiul teritorial ......................., înregistrat în Registrul unic al fizioterapeuţilor cu nr. ................, solicit aprobarea transferului la Colegiul teritorial .......................... începând cu data de ...................... şi eliberarea unei note de transfer corespunzătoare.
    I. Motivul transferului îl constituie:
    ............................................................................

    II. Ataşez următoarele documente:
    ......................................................................

    III. : |_| Solicit copii ale documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de liberă practică.
    IV. Date de contact:
    Telefon: ....................................
    E-mail: ......................................
    Domiciliu/Reşedinţă/Adresă de corespondenţă: .............................
    ........................................

    V. Doresc ca documentele să îmi fie transmise astfel:
    |_| ridicare personal/împuternicit;
    |_| prin servicii de curierat cu plata la destinatar la următoarea adresă:
    oraşul ............................, str. ................... nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ....., sectorul (judeţul) ......................, cod poştal |_|_|_|_|_|_|_|, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.


    VI. Datele cu caracter personal furnizate către Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de membru (înscriere, emitere şi predare/transmitere documente, avizarea anuală etc.) în vederea respectării obligaţiilor care reies din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare, din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi din alte acte normative aplicabile CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Mai multe detalii despre drepturile şi obligaţiile părţilor se regăsesc în Politica de protecţia datelor disponibilă la sediul CFZRO şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.
    VII. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele anexate corespund realităţii.
    Data .................
    Semnătura (numele şi prenumele) ............................

    ANEXA 2

    la procedură
    Notă de transfer
    - model -

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Am primit originalul. │Transmis prin curier rapid │
│Data │Data │
│.............................│.............................│
│Semnătura │AWB │
│.................... │.......................... │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


    NOTĂ DE TRANSFER
    nr. .........../.................................
    Se adevereşte că dl/dna ...........(numele şi prenumele).........., domiciliat(ă) în ..........(localitatea)......, str. ...................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......., sectorul/judeţul ...................., este membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, având nr. din Registrul unic al fizioterapeuţilor ................. .
    Proceduri disciplinare (de la data înscrierii în Colegiul teritorial .................................... până în prezent):
    |_| Da
    |_| s-au aplicat sancţiuni/abateri disciplinare:
    .........................................................................

    |_| nu s-au aplicat sancţiuni/abateri disciplinare.
    |_| Nu

    În prezent:
    |_| este înregistrată Sesizarea/Plângerea nr. ............../......................................
    (Se va transfera/comunica împreună cu originalul dosarului profesional.)

    |_| este declanşată cercetarea disciplinară .......................................................
    (Dosarul disciplinar se va transfera/comunica împreună cu originalul dosarului profesional.)


    Cotizaţia a fost achitată pentru anul ................., în cuantum de ....................... .
    Sumă de transferat .......................................... .
    Funcţia deţinută în organele de conducere ale Colegiul Fizioterapeuţilor din România este ............................. şi încetează de drept odată cu confirmarea transferului.
    |_| Anexat s-au eliberat copii ale următoarelor acte din dosarul personal:
    • ...........................................................
    • ..........................................................
    • ...........................................................
    |_| Alte menţiuni:.........................................
    S-a eliberat prezenta, pentru transferul la Colegiul teritorial .................................. .
    Preşedinte
    Colegiul Fizioterapeuţilor ...........................
    .......................................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016