Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 12 iunie 2020  de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 12 iunie 2020 de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 532 bis din 22 iunie 2020
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 1.256 din 12 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 22 iunie 2020.
──────────
    CAP. 1
    Prevederi generale
    SECŢIUNEA 1
    Aplicabilitate
    ART. 1
        Prezenta procedură reglementează condiţiile de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, denumită în continuare "autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră".

    ART. 2
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe din categoriile de activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei proceduri instalaţiile utilizate pentru cercetarea, dezvoltarea şi testarea unor produse şi procese noi, precum şi cele care utilizează exclusiv biomasă.
    (3) Pentru instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe din categoriile de activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se face în condiţiile în care operatorul deţine autorizaţia integrată de mediu şi/sau autorizaţia de mediu, emisă potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, sau se află în procedură de autorizare.
    (4) Pentru instalaţiile pentru care se solicită prima dată o autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, emiterea acesteia se face în condiţiile existenţei autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu în termen de valabilitate.

    ART. 3
    (1) Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră se emite pentru întreaga instalaţie sau pentru o parte a acesteia, în care se desfăşoară una sau mai multe din categoriile de activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, dacă operatorul îndeplineşte cerinţele legale privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei.
    (2) Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră conţine cerinţele de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, corespunzătoare planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.
    (3) Planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră se constituie anexă la autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 şi face parte integrantă din aceasta.
    (4) Planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră se întocmeşte de către operator, cu respectarea prevederilor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 2018/2066, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.

    ART. 4
    (1) La stabilirea puterii termice nominale totale a unei instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în vederea emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, puterile termice nominale ale tuturor unităţilor tehnice de pe amplasament, care fac parte din instalaţie şi în care se ard combustibili, se însumează.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unităţile cu putere termică nominală mai mică de 3 MW şi unităţile care utilizează exclusiv biomasă, care folosesc combustibili fosili doar pentru pornirea sau oprirea unităţii.
    (3) Pentru instalaţiile în care limita de capacitate este mai mare decât valoarea prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură, toate unităţile în care are loc arderea combustibililor, cu excepţia unităţilor pentru incinerarea deşeurilor periculoase sau municipale, sunt incluse în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, indiferent de puterea termică a acestora.
    (4) Pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, pentru care limita de capacitate nu este exprimată ca putere termică nominală, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră se emite inclusiv pentru activitatea de ardere a combustibililor, dacă este îndeplinită condiţia privind puterea termică nominală totală a unităţilor în care are loc arderea combustibililor.
    (5) În instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile care fac parte din aceeaşi categorie de activitate, capacităţile acestora se însumează.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Competenţe
    ART. 5
    (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru:
    a) analizarea solicitărilor operatorilor şi luarea deciziei în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de intrare a instalaţiilor sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
    b) emiterea sau revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    c) verificarea şi aprobarea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră revizuit.
    d) luarea deciziei de încetare a valabilităţii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru instalaţiile care şi-au încetat activitatea sau nu mai ating limita de capacitate prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    (2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au obligaţia să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare "autoritate competentă" cu privire la orice modificări care intervin în instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, inclusiv cele care conduc la revizuirea autorizaţiei integrate de mediu sau a autorizaţiei de mediu şi care au legătură cu activitatea autorizată conform prezentei proceduri.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea operatorului care deţine o instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    (4) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, identifică, în baza solicitării depusă de operator în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu, instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură şi notifică autoritatea competentă, până cel târziu la data de 1 decembrie a fiecărui an.
    (5) Reprezentanţii autorităţii competente efectuează vizite pe amplasamentul instalaţiilor în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru a constata dacă informaţiile incluse în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră reflectă situaţia reală de pe amplasament.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Tarife
    ART. 6
    (1) Cuantumul tarifelor pentru procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 este prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură şi se actualizează periodic, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită, în avans şi integral, în contul afişat pe pagina de internet a autorităţii competente.

    CAP. 2
    Solicitarea şi emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030
    SECŢIUNEA 1
    Documentele necesare pentru emiterea autorizaţiei
    ART. 7
    (1) În vederea emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, operatorul are obligaţia să depună la autoritatea competentă, următoarele documente:
    a) solicitarea pentru emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    b) documentaţia tehnică pentru emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    c) planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, însoţit de o anexă cu calculul estimativ al emisiilor de gaze cu efect de seră;
    d) schema de principiu a instalaţiei în care sunt evidenţiate sursele de emisii de gaze cu efect de seră, fluxurile de sursă, fluxul de energie termică, produsele obţinute, localizarea echipamentelor de măsură asociate surselor de emisii de la nivelul instalaţiei;
    e) dovada privind plata tarifului corespunzător;
    f) autorizaţia integrată de mediu şi/sau autorizaţia de mediu, după caz, pe suport electronic în formă autentificată.
    g) o copie conformă cu originalul a certificatului constatator emis de Registrul Comerţului.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit a) -d) şi g) se transmit în format letric, în 2 exemplare, semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al operatorului şi în format electronic.
    (3) Planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzut la alin. (1) lit. c) este însoţit de documentele stabilite conform Regulamentului (UE) nr. 2018/2066.
    (4) Operatorul are obligaţia să asigure corectitudinea informaţiilor furnizate în documentele depuse la autoritatea competentă în vederea obţinerii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.
    (5) Autoritatea competentă solicită, după caz, operatorului să furnizeze informaţii suplimentare referitoare la activitatea desfăşurată în instalaţie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Termene de depunere a documentelor pentru emiterea autorizaţiei
    ART. 8
    (1) În vederea emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră valabilă de la 1 ianuarie 2021, pentru perioada 2021-2030, documentele prevăzute la art. 7 se depun de către operator până la data de 1 august 2020.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) se va depune până la data 1 noiembrie 2020.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Analiza documentelor depuse pentru emiterea autorizaţiei
    ART. 9
    (1) După primirea documentelor prevăzute la art. 7, autoritatea competentă efectuează:
    a) analizarea documentaţiei transmise de către operator;
    b) transmiterea către operator, dacă este cazul, a solicitărilor de refacere a documentaţiei şi analizarea documentaţiei retransmise;
    c) emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

    (2) Termenul maxim de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră este de 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.
    (3) Pe durata verificării documentelor prevăzute la art. 7, autoritatea competentă, solicită, după caz, informaţii suplimentare de la operator precum şi de la agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi cele ale Gărzii Naţionale de Mediu.
    (4) Operatorii au obligaţia de a întocmi corect documentaţia şi de a o transmite, în termenul comunicat de autoritatea competentă.
    (5) În cazul în care operatorul nu respectă termenul prevăzut la alin. (4), autoritatea competentă poate respinge solicitarea de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

    CAP. 3
    Valabilitatea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030
    ART. 10
        Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 este valabilă atât timp cât activitatea desfăşurată de operator în instalaţie se realizează în conformitate cu prevederile din autorizaţia emisă conform prezentei proceduri şi fără a aduce atingere prevederilor altor reglementări şi acte normative în vigoare.

    ART. 11
    (1) Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 se suspendă de către autoritatea competentă, în următoarele condiţii:
    a) pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o somaţie prealabilă, care se menţine până la eliminarea cauzelor suspendării, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare.
    b) în cazul suspendării autorizaţiei integrate de mediu şi/sau autorizaţiei de mediu.

    (2) Pe durata suspendării autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, funcţionarea instalaţiei în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură este interzisă.
    (3) După expirarea termenului de suspendare prevăzut la alin. (1) lit. a), autoritatea competentă dispune anularea şi/sau retragerea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, precum şi încetarea activităţii instalaţiei, în următoarele condiţii:
    a) dacă nu sunt eliminate cauzele suspendării;
    b) în cazul anulării autorizaţiei integrate de mediu şi/sau autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    (4) Dispoziţia de suspendare, anulare şi/sau retragere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum şi cea de încetare a activităţii sunt executorii de drept.
    (5) Orice litigiu generat de anularea şi/sau retragerea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. 4
    Revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030
    ART. 12
        Autoritatea competentă revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor prezentei proceduri şi cele ale Hotărârii de Guvern nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Operatorul are obligaţia să solicite revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în următoarele situaţii:
    a) la schimbarea operatorului şi a denumirii instalaţiei;
    b) în cazul în care sunt realizate modificări cu privire la sursele de emisii sau fluxurile de sursă şi regimul de funcţionare;
    c) la modificarea metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, determinată de modificări privind accesibilitatea datelor care permit o mai mare acurateţe a metodologiei;
    d) la identificarea unei surse de emisii sau a unui flux de sursă care nu a existat în momentul emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră şi aprobării planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră;
    e) la identificarea unor erori în metodologia de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră;
    f) la modificarea cerinţelor legale aplicabile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
    g) la solicitarea autorităţii competente;
    h) la recomandarea verificatorului raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră întocmit de operator.

    (2) Operatorul care deţine o instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, are obligaţia de a informa în avans, autoritatea competentă, cu privire la orice modificări planificate privind funcţionarea instalaţiei.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit în termen de maxim 30 de zile înainte de realizarea efectivă a modificării.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) autoritatea competentă decide cu privire la necesitatea revizuirii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi informează în scris operatorul cu privire la aceasta.
    (5) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică în cazul în care modificările se referă la eliminarea, înlocuirea sau includerea unor surse de emisii şi fluxuri de sursă.
    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -e) operatorul are obligaţia să notifice autoritatea competentă cu privire la motivele pentru care solicită revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030.
    (7) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (5), operatorul are obligaţia să depună la autoritatea competentă documentele care atestă modificările referitoare la sursele de emisii, conform prevederilor legale.
    (8) În vederea revizuirii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, operatorul are obligaţia să depună la autoritatea competentă următoarele documente:
    a) solicitarea pentru revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    b) documentaţia tehnică pentru revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    c) planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, revizuit, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, împreună cu documentaţia aferentă şi o anexă cu calculul estimativ al emisiilor de gaze cu efect de seră;
    d) schema de principiu a instalaţiei în care sunt evidenţiate sursele de emisii de gaze cu efect de seră, fluxurile de sursă, fluxul de energie termică, produsele obţinute, localizarea echipamentelor de măsură asociate surselor de emisii de la nivelul instalaţiei;
    e) autorizaţia integrată de mediu şi/sau autorizaţia de mediu, în copie şi/sau în format electronic autentificată, după caz;
    f) dovada privind plata tarifului corespunzător;
    g) operatorii care solicită revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) trebuie să depună o copie a documentului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. g).

    (9) Documentele prevăzute la alin. (8) lit. a) -b) se depun la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, într-un exemplar în format letric, iar documentele prevăzute la alin. 8 lit. c) -d) se depun la autoritatea competentă, în două exemplare, în format letric, toate documentele fiind semnate în original, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal al operatorului.
    (10) Documentele prevăzute la alin. (8) lit. a) -e) se transmit inclusiv în format electronic.

    CAP. 5
    Obligaţiile operatorului
    ART. 14
    (1) Operatorul care deţine o instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, are obligaţia de a notifica autoritatea competentă, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, dacă au existat/nu au existat modificări cu privire la toate informaţiile incluse în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi anexele aferente acestuia.
    (2) Operatorul care deţine o instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, are obligaţia de a notifica autoritatea competentă cu privire la situaţia juridică a operatorului instalaţiei, inclusiv intrarea în insolvenţă sau faliment.

    CAP. 6 Informarea publicului

    ART. 15
    (1) Informaţiile referitoare la emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum şi informaţiile cuprinse în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente, www.anpm.ro.
    (2) Informaţiile din planul de monitorizarea şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi cele comunicate de către operator autorităţii competente, care pot afecta activitatea operatorului din punct de vedere comercial, sunt exceptate de la prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. 7 Dispoziţii finale

    ART. 16
    (1) Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Prezenta procedură nu intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
        Semnificaţia termenilor şi expresiilor folosite în prezenta procedură este cea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la procedură
                         CATEGORII DE ACTIVITĂŢI - INSTALAŢII
    1. Valorile limitelor menţionate mai jos se referă, în general, la capacitatea de producţie sau randamente

┌───────────────────────────────┬──────┐
│ │Emisii│
│ │de │
│ │gaze │
│Activităţi - instalaţii │cu │
│ │efect │
│ │de │
│ │seră │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Arderea combustibililor în │ │
│instalaţii cu putere termică │Dioxid│
│nominală totală de peste 20 MW │de │
│(cu excepţia instalaţiilor │carbon│
│pentru incinerarea deşeurilor │ │
│periculoase sau municipale) │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Rafinarea uleiurilor minerale │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea cocsului │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Prăjirea sau sinterizarea, │Dioxid│
│inclusiv peletizarea │de │
│minereurilor metalice (inclusiv│carbon│
│a minereurilor sulfidice) │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea fontei sau oţelului │ │
│(topire primară sau secundară) │Dioxid│
│inclusiv instalaţii pentru │de │
│turnare continuă, cu o │carbon│
│capacitate de producţie mai │ │
│mare de 2,5 tone pe oră │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea sau prelucrarea │ │
│metalelor feroase (inclusiv │ │
│fero-aliaje), atunci când sunt │ │
│exploatate instalaţii de ardere│ │
│cu o putere termică nominală │Dioxid│
│totală de peste 20 MW. │de │
│Prelucrarea include, printre │carbon│
│altele, laminoare, │ │
│reîncălzitoare, cuptoare de │ │
│recoacere, forje, topitorii, │ │
│acoperire şi decapare. │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea de aluminiu primar │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de aluminiu │ │
│secundar, atunci când sunt │Dioxid│
│exploatate instalaţii de ardere│de │
│cu o putere termică nominală │carbon│
│totală de peste 20 MW │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea sau prelucrarea │ │
│metalelor neferoase, inclusiv │ │
│producerea aliajelor, rafinare,│ │
│topire-turnare etc., atunci │Dioxid│
│când sunt exploatate instalaţii│de │
│de ardere cu o putere termică │carbon│
│nominală totală (incluzând │ │
│combustibilii folosiţi ca │ │
│agenţi de reducere) de peste 20│ │
│MW │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea clincherului de │ │
│ciment în cuptoare rotative cu │ │
│o capacitate de producţie de │Dioxid│
│peste 500 de tone pe zi sau în │de │
│alte cuptoare cu o capacitate │carbon│
│de producţie de peste 50 tone │ │
│pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de var sau │ │
│calcinarea dolomitei sau a │Dioxid│
│magnezitei în cuptoare rotative│de │
│sau în alte cuptoare cu o │carbon│
│capacitate de producţie de │ │
│peste 50 tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Fabricarea sticlei, inclusiv a │Dioxid│
│fibrei de sticlă, cu o │de │
│capacitate de topire de peste │carbon│
│20 tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Fabricarea prin ardere de │ │
│produse ceramice, în special de│ │
│ţigle, cărămizi, cărămizi │Dioxid│
│refractare, plăci ceramice, │de │
│gresie ceramică sau porţelan, │carbon│
│cu o capacitate de producţie de│ │
│peste 75 tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Fabricarea de material izolant │ │
│din vată minerală folosind │Dioxid│
│sticlă, rocă sau zgură, cu o │de │
│capacitate de topire de peste │carbon│
│20 tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Uscarea sau calcinarea gipsului│ │
│sau fabricarea plăcilor din │ │
│ipsos şi a altor produse din │Dioxid│
│gips, atunci când sunt │de │
│exploatate instalaţii de ardere│carbon│
│cu o putere termică nominală │ │
│totală de peste 20 MW │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de celuloză din lemn│Dioxid│
│sau alte materiale fibroase │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de hârtie sau │Dioxid│
│carton, având o capacitate de │de │
│producţie mai mare de 20 tone │carbon│
│pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de negru de fum, │ │
│implicând carbonizarea unor │ │
│substanţe organice precum │ │
│uleiurile, gudronul, │Dioxid│
│reziduurile de cracare şi de │de │
│distilare, atunci când sunt │carbon│
│exploatate instalaţii de ardere│ │
│cu o putere termică nominală │ │
│totală de peste 20 MW │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea acidului azotic │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea acidului adipic │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea acidului glioxalic │Dioxid│
│şi glioxilic │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea amoniacului │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea substanţelor chimice│ │
│organice vrac prin cracare, │ │
│reformare, oxidare completă sau│Dioxid│
│parţială sau prin procese │de │
│similare, cu o capacitate de │carbon│
│producţie care depăşeşte 100 │ │
│tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de hidrogen (H2) şi │ │
│de gaze de sinteză prin │Dioxid│
│reformare sau oxidare parţială,│de │
│cu o capacitate de producţie │carbon│
│care depăşeşte 25 tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de sodă calcinată │Dioxid│
│(Na2CO3) şi de bicarbonat de │de │
│sodiu (NaHCO3) │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Captarea gazelor cu efect de │ │
│seră de la instalaţiile care │ │
│intră în sfera de aplicare a │Dioxid│
│Directivei 2003/87/CE în │de │
│vederea transportului şi │carbon│
│stocării geologice într-un sit │ │
│de stocare autorizat în temeiul│ │
│Directivei 2009/31/CE │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Transportarea gazelor cu efect │ │
│de seră prin intermediul │Dioxid│
│conductelor în vederea stocării│de │
│geologice într-un sit de │carbon│
│stocare autorizat în temeiul │ │
│Directivei 2009/31/CE │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Stocarea geologică a gazelor cu│Dioxid│
│efect de seră într-un sit de │de │
│stocare în temeiul Directivei │carbon│
│2009/31/CE │ │
└───────────────────────────────┴──────┘    ANEXA 2

    la procedură
        Nr. înregistrare operator ..........
        Data: ..........
             SOLICITARE PENTRU EMITEREA/REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI PRIVIND
            EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, PENTRU PERIOADA 2021-2030
    A.1. Date de identificare
    A.1.1. Date de identificare ale operatorului (titularului)

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea operatorului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Forma de organizare a societăţii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. de înregistrare în Registrul ││
│Comerţului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod Unic Înregistrare ││
├───────────────────────┬─────────────┼┤
│ │Strada, număr││
│ ├─────────────┼┤
│ │Localitate ││
│Adresa sediului social ├─────────────┼┤
│ │Judeţ ││
│ ├─────────────┼┤
│ │Cod poştal ││
└───────────────────────┴─────────────┴┘


    A.1.2. Date de identificare ale instalaţiei

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea instalaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Activitatea/activităţile principală/ ││
│principale a/ale instalaţiei*1) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Activitatea/activităţile din anexa ││
│nr. 1*2) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul sub care operatorul raportează ││
│date şi informaţii statistice: ││
│1. Codul CAEN raportat pentru anul ││
│2007, utilizând clasificarea CAEN ││
│rev. 1.1*3) ││
│2. Codul CAEN raportat pentru anul ││
│2010, utilizând clasificarea CAEN ││
│rev. 2*4) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul de identificare al instalaţiei ││
│din Registrul Unic Consolidat al ││
│Uniunii Europene*5) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Punctul de lucru (amplasament) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instalaţia este producător de energie││
│electrică*6) ││
├───────────────────────┬─────────────┼┤
│ │Strada, număr││
│ ├─────────────┼┤
│ │Localitate ││
│Adresa amplasamentului ├─────────────┼┤
│ │Judeţ ││
│ ├─────────────┼┤
│ │Cod poştal ││
└───────────────────────┴─────────────┴┘

        *1) Exemplu: producerea clinkerului de ciment, producerea zahărului, fabricarea cauciucului sintetic, producerea energie termice şi electrice în sistem de cogenerare, producerea berii, fabricarea varului, producerea acidului azotic, fabricarea aluminiului primar, producerea sticlei, fabricarea amoniacului etc.
     *2) Se vor completa activităţile prevăzute în anexa nr. 1 din prezenta procedură.
        *3) Clasificarea CAEN rev.1.1 disponibilă pe pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&St rLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC.
        *4) Clasificarea CAEN rev. 2 disponibilă pe pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_REV2& StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC.
        *5) Nu se va completa de către operatorii care deţin instalaţii nou intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
     *6) Se completează cu DA sau NU. Conform art. 3 lit. u) din Directiva nr. 2009/29/CE producător de energie electrică este instalaţia care face obiectul schemei, care la 1 ianuarie 2005 sau după această dată a produs energie electrică în vederea vânzării către părţi terţe şi care nu desfăşoară nicio altă activitate prevăzută la anexa 1 în afară de «arderea combustibililor»".

    A.1.3. Date privind situaţia autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului

┌───────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Revizuire│
│ │Tip │Nr. │Data │Emitent│(nr. şi │
│ │autorizaţie│autorizaţie│emiterii│ │data)/ │
│ │ │ │ │ │Transfer │
│ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│Situaţia │Autorizaţie│ │ │ │ │
│autorizării│Integrată │ │ │ │ │
│din punct │de Mediu │ │ │ │ │
│de vedere ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│al │Autorizaţie│ │ │ │ │
│protecţiei │de Mediu │ │ │ │ │
│mediului ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Autorizaţie│ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │emisiile de│ │ │ │ │
│ │gaze cu │ │ │ │ │
│ │efect de │ │ │ │ │
│ │seră*7) │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┘

        *7) Se completează numai când se solicită revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

    A.1.4. Informaţii privind revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră*8)

┌──────────────────────────────────────┐
│Precizaţi clar care sunt motivele care│
│conduc la necesitatea revizuirii │
│autorizaţiei privind emisiile de gaze │
│cu efect de seră. │
└──────────────────────────────────────┘

        *8) Se va completa numai în cazul în care operatorul solicită revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind procedura de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030.


        A.2. Contacte autorizate
    A.2.1. Reprezentantul legal al societăţii

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Funcţia în cadrul societăţii ││
├───────────────────────┬─────────────┼┤
│ │Strada, număr││
│ ├─────────────┼┤
│ │Localitate ││
│Adresa sediului social ├─────────────┼┤
│ │Judeţ ││
│ ├─────────────┼┤
│ │Cod poştal ││
├───────────────────────┼─────────────┼┤
│ │Telefon ││
│ ├─────────────┼┤
│Contact │FAX ││
│ ├─────────────┼┤
│ │E-mail ││
└───────────────────────┴─────────────┴┘


    A.2.2. Persoana de contact responsabilă pentru documentaţia depusă în vederea emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Funcţia în cadrul societăţii ││
├───────────────────────┬─────────────┼┤
│ │Strada, număr││
│ ├─────────────┼┤
│ │Localitate ││
│Adresa locului de muncă├─────────────┼┤
│ │Judeţ ││
│ ├─────────────┼┤
│ │Cod poştal ││
├───────────────────────┼─────────────┼┤
│ │Telefon ││
│ ├─────────────┼┤
│Contact │FAX ││
│ ├─────────────┼┤
│ │E-mail ││
└───────────────────────┴─────────────┴┘


    A.2.3. Persoana de contact pentru aspecte tehnice şi operaţionale privind instalaţia

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Funcţia în cadrul societăţii ││
├─────────────┬───────────────────────┼┤
│ │Strada, număr ││
│ ├───────────────────────┼┤
│Adresa │Localitate ││
│locului de ├───────────────────────┼┤
│muncă │Judeţ ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │Cod poştal ││
├─────────────┼───────────────────────┼┤
│ │Număr de telefon ││
│ │(inclusiv număr de ││
│ │mobil) ││
│Contact ├───────────────────────┼┤
│ │FAX ││
│ ├───────────────────────┼┤
│ │E-mail ││
└─────────────┴───────────────────────┴┘


    A.3. Formularea solicitării şi declaraţia de conformitate
        În numele societăţii mai sus menţionate, solicităm prin prezenta emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030.
        Operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea tuturor datelor şi informaţiilor furnizate în documentele pe care le depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în vederea analizării şi demarării procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră conform prezentei proceduri.


        Numele şi prenumele reprezentantului legal:
        Funcţia:
        Semnătura

    ANEXA 3

    la procedură
               DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU EMITEREA/REVIZUIREA
           AUTORIZAŢIEI PRIVIND EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
    A.4. Date tehnice despre instalaţia pentru care se solicită emiterea autorizaţiei
    A.4.1. Descrierea instalaţiei şi a activităţilor desfăşurate la nivelul instalaţiei
    A.4.1.1. Poziţionarea şi vecinătăţile instalaţiei
    - faceţi o descriere a poziţionării instalaţiei, se vor menţiona coordonatele geografice, suprafaţa şi vecinătăţile amplasamentului, precum şi dacă există alte societăţi pe amplasamentul instalaţiei

    A.4.1.2. Activitatea/activităţile din anexa 1 la procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră
    - precizaţi care este activitatea/activităţile desfăşurată/desfăşurate în instalaţie şi capacitatea de producţie proiectată a instalaţiei, stabilită pe baza informaţiilor din documentaţia tehnică din actele de reglementare obţinute în domeniul protecţiei mediului

    A.4.1.3. Sursele de emisii de gaze cu efect de seră identificate pe amplasamentul instalaţiei
    - se vor prezenta clar toate sursele de emisii de gaze cu efect de seră identificate pe amplasamentul instalaţiei
        Tabel 1. Sursele de emisii de gaze cu efect de seră existente pe amplasamentul instalaţiei

┌────┬─────┬──────┬───────────┬────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Puterea │ │ │ │ │
│ │ │ │termică │ │ │ │ │
│ │ │ │nominală │Stadiu (ex: │Anul │Nr. de zile│ │
│Nr. │Ref. │Numele│(MW)/ │funcţională, în │punerii │de │Alte │
│Crt.│sursă│sursei│capacitatea│conservare, │în │funcţionare│informaţii│
│ │ │ │de │nefuncţională..)│funcţiune│/an │relevante │
│ │ │ │producţie │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectată │ │ │ │ │
│ │ │ │(t) │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
└────┴─────┴──────┴───────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘


        Tabelul 2*9). Sursele*10) de emisii de gaze cu efect de seră care au condus la revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră (surse noi/surse dezafectate)

┌────┬─────┬──────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │Puterea │ │ │ │
│ │ │ │termică │ │ │ │
│ │ │ │nominală/ │Data punerii│Nr. zile de│Alte │
│Nr. │Ref. │Numele│capacitatea│în funcţiune│funcţionare│infomaţii│
│Crt.│sursă│sursei│de │/ │/an │relevante│
│ │ │ │producţie │dezafectării│ │ │
│ │ │ │proiectată │ │ │ │
│ │ │ │(MW/t) │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
├────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
└────┴─────┴──────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────┘

        *9) Se completează doar dacă este cazul
        *10) Prezentaţi informaţiile necesare referitoare la surse noi puse în funcţiune pe amplasament sau surse dezafectate


    A.4.1.4. Combustibilii/materiile prime/produsele care prin utilizare generează emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv biomasa

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Tipul de combustibil│Alte │
│Crt.│/materie primă/ │informaţii │
│ │produs │relevante │
├────┼────────────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┤
└────┴────────────────────┴────────────┘


    A.4.1.5. Descrierea surselor de emisii de gaze cu efect de seră şi a proceselor tehnologice existente pe amplasament
    - se va face o descriere clară a procesului tehnologic şi a surselor identificate pe amplasament precum şi a conexiunilor dintre sursele de emisii;
    – precizaţi care sunt conexiunile cu alte instalaţii incluse/care nu sunt incluse în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi cu alte instalaţii/operatori care sunt pe amplasamentul instalaţiei (ex: export/import energie termică, export/import energie electrică, etc.)
    – precizaţi clar dacă părţi din instalaţie sau întreaga instalaţie sunt închiriate de la sau către alte entităţi, precum şi nr. contractului de închiriere şi perioada de valabilitate a acestuia


    A.4.2. Activitatea/activităţile din anexa nr. 1 la procedură

┌───────────┬───────────┬──────┬───────────────┬──────┐
│Activitatea│Capacitatea│ │ │ │
│din anexa │proiectată │ │ │ │
│nr. 1 la │a │ │Perioada de │Tipul │
│procedură │instalaţiei│UM*11)│funcţionare*12)│de │
│desfăşurată│(MW/ tone/ │ │ │produs│
│în │zi) │ │ │ │
│instalaţie │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────┼───────────────┼──────┤
├───────────┼───────────┼──────┼───────────────┼──────┤
├───────────┼───────────┼──────┼───────────────┼──────┤
└───────────┴───────────┴──────┴───────────────┴──────┘

        *11) Se va completa după caz, în tone de produs sau în MW, dacă activitatea desfăşurată este cea de ardere a combustibililor în instalaţii cu putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu excepţia instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor periculoase sau municipale).
        *12) Perioada de funcţionare se referă la numărul de zile de funcţionare al întregii instalaţii într-un an, excluzând perioadele de revizie tehnică.

    A.4.3. Combustibili/materii prime/produse a căror utilizare generează emisii de gaze cu efect de seră, pentru fiecare tip de activitate din anexa nr. 1 la procedură

┌───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┐
│Activitatea din│Tipul │Procesul care │Gazul │
│anexa nr. 1 la │combustibilului│generează │cu │
│procedură │/materiei prime│emisii de gaze │efect │
│desfăşurată în │/produse*13) │cu efect de │de seră│
│instalaţie │ │seră │generat│
├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
│ │ │ │ │
│Exemplu: │ │ │ │
│1. Producerea │ │ │ │
│clincherului de│- Gaz natural │ │ │
│ciment în │- Combustibili │Arderea │ │
│cuptoare │alternativi │combustibililor│CO2 │
│rotative cu o │- Biomasă │ │ │
│capacitate de │ │ │ │
│producţie de │ │ │ │
│peste 500 de │ │ │ │
│tone pe zi sau │ │ │ │
│în alte ├───────────────┼───────────────┼───────┤
│cuptoare cu o │ │ │ │
│capacitate de │ │ │ │
│producţie de │ │ │ │
│peste 50 de │ │Decarbonatarea │ │
│tone pe zi │Materii prime │materiilor │CO2 │
│2. Arderea │Produs │prime │ │
│combustibililor│ │ │ │
│în instalaţii │ │ │ │
│cu putere │ │ │ │
│termică │ │ │ │
│nominală totală├───────────────┼───────────────┼───────┤
│de peste 20 MW │ │ │ │
│(cu excepţia │ │ │ │
│instalaţiilor │ │ │ │
│pentru │Gaz natural │Arderea │ │
│incinerarea │Păcură │combustibililor│CO2 │
│deşeurilor │ │ │ │
│periculoase sau│ │ │ │
│municipale) │ │ │ │
│ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┘

        *13) Se completează doar pentru instalaţiile pentru care produsul realizat este monitorizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare (ex: în cazul produselor monitorizate în cadrul bilanţului masic)


    A.5. Monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră
        Măsurile planificate de operator şi metodologia pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt prezentate de către operator în Planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră care trebuie să respecte prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/2066 al comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei, publicat pe pagina de Internet a autorităţii competente.
        Declaraţie de angajare a răspunderii operatorului
        Prin prezenta, operatorul instalaţiei se angajează:
    a) să întocmească Planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu respectarea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/2066 al comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei, în conformitate cu Directiva nr. 2003/87/CE şi să-l transmită la autoritatea competentă, până cel târziu la data de 1 noiembrie 2020, în vederea verificării şi aprobării;
    b) să respecte cerinţele referitoare la monitorizarea şi raportarea emisiilor prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/2066 al comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei atunci când realizează monitorizarea şi raportarea anuală a emisiilor;
    c) să asigure corectitudinea informaţiilor transmise către autoritatea competentă;
    d) să informeze autoritatea competentă ori de câte ori intervin modificări cu privire la informaţiile incluse în documentaţia prevăzută la art. 7 şi art. 13 din prezenta procedură;
    e) să pună la dispoziţia autorităţii competente toate documentele suplimentare solicitate în legătură cu documentaţia prevăzută la art. 7 şi art. 13 din prezenta procedură;

        În numele societăţii pe care o reprezint, declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de faptul că:
    1. activitatea societăţii nu poate fi autorizată, conform prevederilor Directivei nr. 2003/87/CE, fără depunerea la termenul stabilit de legislaţia specifică a planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, întocmit pe baza cerinţelor din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/2066 al comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei;
    2. funcţionarea instalaţiei în lipsa unei autorizaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 este interzisă, conform prevederilor din domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.


        Numele şi prenumele reprezentantului legal:
        Funcţia:
        Semnătura:
        Data:

    ANEXA 4

    la procedură
                                       ANTET
                       AUTORIZAŢIE NR. ........../..........
                    PRIVIND EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
                          PENTRU PERIOADA 2021-2030
    A.1. Date de identificare
    A.1.1. Date de identificare ale operatorului (titularului)

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea operatorului (titularului) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Forma de organizare a societăţii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. de înregistrare în Registrul ││
│Comerţului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod Unic de Înregistrare ││
├─────────────────────┬───────────────┼┤
│ │Strada, numărul││
│ ├───────────────┼┤
│Adresa sediului │Localitatea ││
│social ├───────────────┼┤
│ │Judeţul ││
│ ├───────────────┼┤
│ │Codul poştal ││
└─────────────────────┴───────────────┴┘


    A.1.2. Date de identificare ale instalaţiei

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea instalaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Activitatea/activităţile principală/ ││
│principale a/ale instalaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Activitatea/activităţile din anexa ││
│nr. 1 la procedură*14) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul sub care operatorul a raportat ││
│date şi informaţii statistice: 1. ││
│Codul CAEN raportat pentru anul 2007,││
│utilizând clasificarea CAEN rev. 1.1 ││
│2. Codul CAEN raportat pentru anul ││
│2010, utilizând clasificarea CAEN ││
│rev. 2 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul de identificare al instalaţiei ││
│din Registrul Unic Consolidat al ││
│Uniunii Europene*15) ││
├────────────────────┬────────────────┼┤
│ │Strada, număr ││
│ ├────────────────┼┤
│ │Localitate ││
│Adresa instalaţiei ├────────────────┼┤
│ │Judeţ ││
│ ├────────────────┼┤
│ │Cod poştal ││
└────────────────────┴────────────────┴┘

        *14) Procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030.
        *15) Pentru instalaţiile nou intrate nu se completează.

    A.1.3. Date privind situaţia autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului şi alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

┌──────────────┬───────────┬────────────┬────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Revizuire│
│ │Tip │Nr. │Data │Emitent│(nr. şi │
│Situaţia │autorizaţie│autorizaţiei│emiterii│ │dată)/ │
│autorizării │ │ │ │ │Transfer │
│din punct de ├───────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│vedere al │Autorizaţie│ │ │ │ │
│protecţiei │Integrată │ │ │ │ │
│mediului │de Mediu │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │Autorizaţie│ │ │ │ │
│ │de Mediu │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┴────────────┼────────┴───────┴─────────┤
│Situaţia │ │ │
│alocării │ │Din Rezerva pentru │
│certificatelor│Alocare iniţială*) │instalaţiile nou intrate │
│de emisii de │ │în perioada 2021-2030 │
│gaze cu efect │ │ │
│de seră în ├────────────────────────┼──────────────────────────┤
│perioada │ │ │
│2021-2030 │DA/NU │DA/NU │
│ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘

        *) Alocare realizată în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/331 AL COMISIEI din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

    A.1.4. Informaţii privind emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Data emiterii │Motivul │
│Autorizaţie├────┬────┬────┤revizuirii │
│ │Ziua│Luna│Anul│ │
├───────────┼────┼────┼────┼───────────┤
│Iniţială │ │ │ │ │
│(nr.) │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼───────────┤
│Revizuire I│ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼───────────┤
│Revizuire │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼────┼───────────┤
│Revizuire .│ │ │ │ │
│. . n │ │ │ │ │
└───────────┴────┴────┴────┴───────────┘    A.2. Durata de valabilitate a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră
        Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 este valabilă pentru întreaga perioadă pentru care a fost emisă, atât timp cât activitatea desfăşurată de operator în instalaţie se realizează în conformitate cu autorizaţia emisă conform prezentei proceduri.

    A.3. Temeiul legal
    A.3.1. Emiterea/revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se face în baza:
    A.3.2. Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

    A.4. Documentaţia care a stat la baza emiterii/revizuirii prezentei autorizaţii
    A.5. Date tehnice despre instalaţia autorizată
    A.5.1. Scurtă descriere a amplasării instalaţiei
    A.5.2. Descrierea surselor de emisii de gaze cu efect de seră şi a proceselor tehnologice existente pe amplasament
     Conform datelor din Anexa nr. 3 la procedură, prezentată de operatorul instalaţiei.

    A.5.3. Date tehnice despre fiecare activitate identificată din Anexa nr. 1 la procedură

┌────────────┬───────────┬────┬───────────┬──────┐
│Activitatea/│ │ │ │ │
│activităţile│ │ │ │ │
│din anexa │Capacitatea│UM │ │ │
│nr. 1 la │proiectată │(MW,│Perioada de│Tipul │
│procedură │a │tone│funcţionare│de │
│desfăşurată/│instalaţiei│/zi)│ │produs│
│desfăşurate │ │ │ │ │
│în │ │ │ │ │
│instalaţie │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────┼───────────┼──────┤
│ ├───────────┼────┼───────────┼──────┤
│ ├───────────┼────┼───────────┼──────┤
└────────────┴───────────┴────┴───────────┴──────┘


    A.5.4. Combustibili/materii prime a căror utilizare generează emisii de gaze cu efect de seră şi produse*16)
        *16) Prin produse se înţelege doar acele produse realizate în instalaţiile în care acestea sunt monitorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (ex: produsele monitorizate în cadrul bilanţului masic)

┌────────────┬───────────────┬─────────┬───────┐
│Activitatea/│ │ │ │
│activităţile│ │Procesul │ │
│din anexa │Tipul │care │Gazul │
│nr. 1 la │combustibilului│generează│cu │
│procedură │/materiei prime│emisii de│efect │
│desfăşurată/│/produsului │gaze cu │de seră│
│desfăşurate │ │efect de │generat│
│în │ │seră │ │
│instalaţie │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼─────────┼───────┤
│ ├───────────────┼─────────┼───────┤
└────────────┴───────────────┴─────────┴───────┘    A.6. Cerinţe legale privind obligaţiile operatorului
    A.6.1. Cerinţe privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră
        Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către operator, inclusiv metodologia şi frecvenţa de monitorizare, se realizează de către operator cu respectarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi ataşat la prezenta autorizaţie.

    A.6.2. Cerinţe privind raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră
        Raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră se întocmeşte de către operator pe baza planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a metodologiei de monitorizare aprobată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu respectarea cerinţelor din Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) nr. 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei.
        În primul trimestru al fiecărui an, consecutiv anului pentru care s-a realizat monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, operatorul are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, verificat de către un verificator acreditat conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030.
        În cazul în care în primul trimestru al fiecărui an din perioadă, raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor din Directiva nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la cont. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător şi predat la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

    A.6.3. Cerinţe privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
        Operatorul are obligaţia de a restitui, până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul calendaristic anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030.

    A.6.4. Cerinţe privind informarea autorităţii competente pentru protecţia mediului asupra modificărilor la nivelul instalaţiei
        Operatorul are obligaţia să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări intervenite la nivelul instalaţiei, care pot determina revizuirea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.
        Operatorul are obligaţia de a notifica în scris Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până la data de 1 decembrie a fiecărui an, dacă au existat/nu au existat modificări cu privire la toate informaţiile incluse în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi anexele aferente acestuia.

    A.6.5. Cerinţe privind asigurarea corectitudinii informaţiilor
        Operatorul instalaţiei are obligaţia de a asigura corectitudinea şi completitudinea tuturor datelor şi informaţiilor furnizate în documentele pe care le depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră.
        Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului revine în întregime operatorului instalaţiei.
        Prezenta autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră conţine ....... pagini şi a fost emisă în 2 exemplare.


        PREŞEDINTE,
        Nume şi prenume
        Semnătura şi ştampila
        Director (numele direcţiei): nume şi prenume, semnătura
        Şef Serviciu (numele serviciului): nume şi prenume, semnătura
        Întocmit: nume şi prenume, funcţia, semnătura

    ANEXA 5

    la procedură
                Plan de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze
                    cu efect de seră pentru perioada 2021-2030
                     PLAN DE MONITORIZARE A EMISIILOR ANUALE

    CUPRINS
    Denumirile foilor sunt scrise cu caractere aldine, iar denumirile secţiunilor cu caractere normale.
    a Cuprins
    b Orientări şi condiţii
    A. Monitoring Plan versions (Versiuni ale planului de monitorizare)
    1. Lista versiunilor planului de monitorizare

    B. Operator & Installation Identification (Identificarea operatorului şi a instalaţiei)
    2. Despre operator
    3. Despre instalaţia dvs.
    4. Date de contact

    C. Installation Description (Descrierea instalaţiei)
    5. Despre activităţile instalaţiei
    6. Despre emisiile dvs.

    D. Calculation Based Approaches (Metode bazate pe calcul)
    7. Calcul: detalii care sunt necesare pentru intrări suplimentare în foaia următoare

    E. SourceStreams (Fluxuri de sursă)
    8. Detalii privind nivelurile aplicate pentru datele de activitate şi factorii de calcul

    F. Measurement Based Approaches (Metode bazate pe măsurare)
    9. Măsurarea emisiilor de CO2 şi de N2O
    10. Detalii privind punctele de măsurare
    11. Gestionare şi proceduri pentru metodele bazate pe măsurare

    G. Fall-back Approaches (Metode alternative)
    12. Descrierea metodei alternative

    H. N2O emissions (Emisiile de N2O)
    13. Gestionare si proceduri pentru monitorizarea emisiilor de N2O


    I. Determination of PFC emissions from production of primary aluminium (Determinarea emisiilor de PFC
    14. Determinarea emisiilor de PFC
    15. Detalii de monitorizare pentru fluxurile sursă de emisii de PFC
    16. Gestionare şi proceduri scrise pentru monitorizarea PFC
    J. Determination of transferred or inherent CO2 (Determinarea CO2 transferat sau inerent)
    17. Determinarea CO2 inerent şi transferat
    18. Informaţii relevante pentru reţelele de conducte utilizate la transportul CO2
    19. Informaţii relevante pentru instalaţiile de stocare geologică a CO2

    K. Management & Control (Gestionare şi control)
    20. Gestionare
    21. Activităţi privind fluxul de date
    22. Activităţi de control
    23. Lista definiţiilor şi abrevierilor utilizate
    24. Informaţii suplimentare
    25. Schimbări în exploatare

    L. Member State specific further information (Alte informaţii, specifice statului membru)
    26. Observaţii    Informaţii cu privire la prezentul fişier:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Acest plan de monitorizare a fost ││
│depus de: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea instalaţiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Identificatorul unic al instalaţiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul versiunii acestui plan de ││
│monitorizare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Dacă autoritatea competentă în cazul dvs. impune furnizarea unei copii semnate a planului de monitorizare, folosiţi pentru semnătură spaţiul de mai jos:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Data│Numele şi semnătura │
│ │responsabilului legal │
└────┴─────────────────────────────────┘


    Informaţii cu privire la versiunea formularului:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Formular │European Commission │
│furnizat de: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │24/07/2012 │
│publicării: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Versiunea │Romanian │
│lingvistică: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Numele │MP P3 │
│fişierului de │Inst_COM_ro_240712.xls│
│referinţă: │ │
└───────────────┴──────────────────────┘    GUIDELINES AND CONDITIONS (ORIENTĂRI ŞI CONDIŢII)
    1. Directiva nr. 2003/87/CE ("Directiva ETS") prevede obligaţia ca operatorii de instalaţii care sunt incluse în schema de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră a Uniunii (EU ETS) să deţină un permis valabil de emisie de GES eliberat de autoritatea competentă relevantă şi să îşi monitorizeze şi raporteze emisiile, precum şi ca rapoartele acestora să fie verificate de un verificator independent şi acreditat.
    Directiva poate fi descărcată de la adresa:
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:RO:PDF


    2. Regulamentul privind monitorizarea şi raportarea [Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012] (denumit în continuare "RMR"), defineşte cerinţe suplimentare privind monitorizarea şi raportarea. RMR poate fi descărcat de la adresa:
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:RO:PDF
    Articolul 12 din RMR stabileşte cerinţe specifice privind conţinutul şi depunerea planului de monitorizare şi ale actualizărilor acestuia. Articolul 12 prezintă importanţa planului de monitorizare după cum urmează:
    Planul de monitorizare constă într-o documentaţie detaliată, completă şi transparentă a metodologiei de monitorizare a unei instalaţii specifice [sau a unui operator de aeronave] şi conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa I.

    Mai mult, articolul 74 alineatul (1) prevede:
    Statele membre pot solicita operatorului sau operatorului de aeronave să utilizeze modele electronice sau formate specifice de fişiere pentru prezentarea planurilor de monitorizare şi a modificărilor aduse planului de monitorizare, precum şi pentru prezentarea rapoartelor de emisii anuale, a rapoartelor privind datele tonă-kilometru, a rapoartelor de verificare şi a rapoartelor privind îmbunătăţirile.
    Modelele respective sau specificaţiile privind formatul fişierelor stabilite de către statele membre trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile incluse în modelele electronice sau specificaţiile privind formatul fişierelor publicate de către Comisie.


    3. Prezentul fişier constituie modelul menţionat anterior pentru planurile de monitorizare a instalaţiilor elaborat de serviciile Comisiei şi cuprinde cerinţele definite în anexa I, precum şi cerinţe suplimentare pentru a ajuta operatorul să demonstreze respectarea RMR. În anumite condiţii, descrise mai jos, e posibil să fi fost modificat, într-o măsură limitată, de autoritatea competentă a unui stat membru.
    Acest model de plan de monitorizare reprezintă punctul de vedere al serviciilor Comisiei la momentul publicării.
    Acesta este versiunea finală a modelului de plan de monitorizare pentru instalalaţii, astfel cum a fost aprobat de Comitetul privind schimbările climatice cu ocazia reunirii sale din 7 iunie 2012.

    4. Mai mult, RMR (articolul 13) permite statelor membre să elaboreze planuri de monitorizare simplificate şi standardizate pentru instalaţiile "simple".
    Statele membre pot permite operatorilor şi operatorilor de aeronave să utilizeze planuri de monitorizare standardizate şi simplificate, fără a aduce atingere articolului 12 alineatul (3).
    În acest scop, statele membre pot publica modele pentru planurile de monitorizare respective, inclusiv descrierea fluxului de date şi a procedurilor de control menţionate la articolele 57 şi 58, pe baza modelelor şi a liniilor directoare publicate de către Comisie.
    Conform documentului de orientare nr. 1 al Comisiei ("General guidance for installations" - orientări generale pentru instalaţii), aceste modele standardizate ar trebui furnizate prin adăugarea de texte standard, acolo unde este cazul, în modelul de faţă.
    Dacă instalaţia dvs. este eligibilă pentru un astfel de plan de monitorizare simplificat şi/sau standardizat în conformitate cu cerinţele stabilite în documentul de orientare 1, verificaţi la autoritatea competentă în cazul dvs. sau pe site-ul web al acesteia dacă statul dvs. membru pune la dispoziţie astfel de modele simplificate.

    5. Toate documentele de orientare ale Comisiei referitoare la Regulamentul privind monitorizarea şi raportarea pot fi găsite la:
    http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

    6. Înainte de a utiliza acest fişier, vă rugăm să respectaţi etapele următoare:
    (a) Citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos privind completarea formularului.
    (b) Identificaţi autoritatea competentă (denumită în continuare "AC") responsabilă pentru instalaţia dvs. în statul membru în care este amplasată instalaţia (într-un stat membru pot exista mai multe AC). Luaţi notă de faptul că "stat membru" în acest context înseamnă toate statele care participă la EU ETS, nu doar
    (c) Consultaţi pagina web a AC sau contactaţi direct AC pentru a afla dacă sunteţi în posesia versiunii corecte a modelului. Versiunea modelului (în special numele fişierului de referinţă) este menţionată clar pe pagina de gardă a prezentului fişier.
    (d) Este posibil ca unele state membre să vă solicite să folosiţi un sistem alternativ, precum un formular pe internet, în loc de o foaie electronică de calcul. Verificaţi cerinţele statului dvs. membru. În acest caz, AC vă va oferi informaţii suplimentare.

    7. Acest plan de monitorizare trebuie înaintat autorităţii competente în cazul dvs., la următoarea adresă:
    A se furniza adresa detaliată de către statul membru.

    8. AC vă poate contacta pentru a discuta modificări ale planului dvs. de monitorizare în vederea asigurării unei monitorizări şi raportări precise şi verificabile a emisiilor anuale, în conformitate cu cerinţele generale şi specifice ale RMR. Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (1) din RMR, după notificarea aprobării din partea AC veţi utiliza cea mai recentă versiune aprobată a planului de monitorizare ca metodologie pentru determinarea emisiilor anuale şi implementarea activităţilor dvs. de colectare şi tratare a datelor, precum şi a activităţilor dvs. de control. De asemenea, aceasta va servi drept referinţă pentru verificarea raportului dvs. anual privind emisiile.
    9. Trebuie să notificaţi către AC, fără întârzieri nejustificate, orice propunere de modificare semnificativă a planului de monitorizare. Orice modificare importantă a metodologiei de monitorizare trebuie să facă obiectul aprobării de către AC, astfel cum prevăd articolele 14 şi 15 din RMR. În cazul în care puteţi presupune în mod rezonabil (în conformitate cu articolul 15) că actualizările necesare ale planului de monitorizare nu sunt semnificative, puteţi să notificaţi AC toate aceste actualizări în comun, o dată pe an, în conformitate cu termenul limită menţionat la articolul respectiv (sub rezerva acordului autorităţii competente).
    10. Trebuie să implementaţi şi să păstraţi o evidenţă a tuturor modificărilor aduse planului de monitorizare, în conformitate cu articolul 16 din RMR.
    11. Contactaţi autoritatea competentă în cazul dvs. dacă aveţi nevoie de asistenţă pentru completarea planului dvs. de monitorizare. Unele state membre au elaborat documente orientative care v-ar putea fi utile.
    12. Declaraţie de confidenţialitate - Informaţiile furnizate în legătură cu prezenta cerere pot intra sub incidenţa normelor de acces public la informaţii, inclusiv a Directivei nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile despre mediu. Anunţaţi autoritatea competentă în cazul dvs. atunci când consideraţi că o informaţie furnizată de dvs. în legătură cu cererea trebuie tratată drept secret comercial. Trebuie să aveţi în vedere că, în conformitate cu dispoziţiile Directivei nr. 2003/4/CE, AC poate fi obligată să facă publice informaţii chiar dacă solicitantul cere ca acestea să rămână confidenţiale.
    13. Surse de informaţii:
    Site-uri web ale UE:
    Legislaţie UE: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
    Generalităţi EU ETS: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
    Monitorizare şi raportare în cadrul EU ETS: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
    Alte site-uri web:
    < a se specifica de către statul membru>

    Serviciul de asistenţă (helpdesk):
    < a se specifica de către statul membru, dacă este cazul>


    14. Cum se utilizează acest fişier:
    Acest model a fost elaborat pentru a cuprinde informaţiile minime pe care trebuie să le conţină planul de monitorizare cerut de RMR. Prin urmare, operatorii ar trebui să se raporteze la RMR şi la cerinţele suplimentare ale statului membru (dacă este cazul) atunci când îl completează.
    Se recomandă să parcurgeţi fişierul de la început până la sfârşit. Există câteva funcţii care vă vor orienta în cadrul formularului şi care depind de date introduse anterior, de ex. celule care îşi schimbă culoarea dacă introducerea unor date nu este necesară (a se vedea mai jos codul culorilor).
    În anumite câmpuri puteţi alege între opţiuni predefinite. Pentru a selecta dintr-o astfel de "listă verticală", fie faceţi click cu mouse-ul pe săgeata mică de la marginea din dreapta a celulei, fie apăsaţi "Alt+SăgeatăJos" după ce aţi selectat celula. Unele câmpuri vă permit să introduceţi propriul text chiar dacă există astfel de liste verticale. Este cazul listelor verticale care conţin spaţii necompletate.
 (a se vedea imaginea asociată)

    15. Panourile de navigare din partea de sus a fiecărei foi conţin hyperlinkuri pentru saltul rapid la secţiunile de introducere a datelor. Primul rând ("Cuprins", "Foaia precedentă", "Foaia următoare") şi punctele "Începutul foii" şi "Sfârşitul foii" sunt aceleaşi pentru toate foile. În funcţie de foaie, se adaugă elemente suplimentare în meniu.
    16. Acest model este protejat împotriva introducerii de date în alte zone decât în câmpurile galbene. Cu toate acestea, din motive de transparenţă, nu a fost setată nicio parolă, ceea ce permite vizualizarea completă a tuturor formulelor. Se recomandă ca la utilizarea acestui fişier pentru introducerea datelor să se menţină protecţia activă. Protecţia se dezactivează numai în scopul verificării validităţii formulelor. Se recomandă ca acest lucru să se facă într Ǧun fişier separat.
    17. Pentru a proteja formulele împotriva modificărilor neintenţionate, care duc de obicei la rezultate eronate şi generatoare de confuzii, este extrem de important să NU UTILIZAŢI funcţia CUT & PASTE (tăiere & lipire).
    Dacă doriţi să mutaţi anumite date, întâi folosiţi funcţia COPY (copiere) şi apoi funcţia PASTE (lipire), după care ştergeţi datele din locaţia precedentă (greşită).

    18. Câmpurile de date nu au fost formatate pentru un format numeric specific sau pentru alte formate. Cu toate acestea, protecţia foii este limitată astfel încât să vă permită să utilizaţi propriile formate. În special, puteţi decide cu privire la numărul de zecimale afişate. În principiu, numărul de zecimale este independent de precizia calculului şi trebuie dezactivată opţiunea "Precision as displayed" (precizie conform valorii afişate) din MS Excel. Pentru mai multe detalii, consultaţi meniul " Help" (ajutor) al MS Excel cu privire la acest subiect.
    19. DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII: Toate formulele au fost elaborate cu atenţie şi în detaliu. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă în totalitate posibilitatea ca acestea să conţină greşeli.
    Aşa cum s-a menţionat mai sus, se asigură o transparenţă totală pentru verificarea validităţii calculelor. Nici Comisia Europeană, nici autorii acestui fişier nu pot fi consideraţi responsabili pentru eventuale prejudicii care rezultă din calcule cu rezultate eronate sau generatoare de confuzii. Utilizatorul acestui fişier (adică operatorul unei instalaţii EU ETS) este pe deplin responsabil pentru raportarea unor date corecte către autoritatea competentă.

    20. În multe cazuri, în acest model trebuie să completaţi descrierea instalaţiei, funcţionarea acesteia şi metodele specifice pe care le aplicaţi pentru monitorizare. În astfel de situaţii vă sunt puse la dispoziţie câmpuri pentru text în care să introduceţi informaţiile dvs. şi care uneori se pot dovedi insuficiente pentru informaţiile pe care doriţi să le introduceţi.
    21. În astfel de cazuri, vă rugăm să anexaţi informaţiile dvs. (text, formule, date de referinţă, diagrame şi desene) ca fişiere separate atunci când le transmiteţi autorităţii competente. Vi se va solicita apoi să furnizaţi o trimitere la respectivul fişier. Vă rugăm să indicaţi în astfel de situaţii denumirea fişierului anexat. Este de asemenea recomandabil să se adauge data ultimei modificări a documentului de referinţă şi să se includă un indicator lizibil pentru data respectivă direct în fişier (imprimabil).
    22. Autoritatea competentă poate limita formatele de fişiere acceptate. Asiguraţi-vă că folosiţi numai tipuri de fişiere standard, precum cele cu extensia .doc, .xls, .pdf. Pentru a afla alte tipuri de fişiere acceptabile, contactaţi autoritatea competentă în cazul dvs. sau consultaţi site-ul web al acesteia.
    23. Acest fişier conţine macro-uri pentru unele funcţii (adăugarea de elemente la liste şi arătarea/ascunderea exemplelor). Dacă macro-urile sunt dezactivate pe calculatorul dvs., veţi putea totuşi utiliza modelul, dar fără aceste funcţii.
    Pentru a asigura faptul că macro-urile nu conţin un virus, acestea au fost semnate electronic. Consultaţi site-ul web al Comisiei sau al autorităţii competente pentru instrucţiuni privind verificarea autenticităţii fişierului care conţine modelul.

    24. Orientările specifice statelor membre sunt menţionate aici:
    ..............

    A. Monitoring Plan versions (Versiuni ale planului de monitorizare)
    1. Lista versiunilor planului de monitorizare (a se vedea imaginea asociată)


    B. Operator & Installation Identification (Identificarea operatorului şi a instalaţiei)
    2. Despre operator (a se vedea imaginea asociată)

    3. Despre instalaţia dvs. (a se vedea imaginea asociată)

    4. Date de contact (a se vedea imaginea asociată)


    C. Installation Description (Descrierea instalaţiei)
    5. Despre activităţile instalaţiei (a se vedea imaginea asociată)

    6. Despre emisiile dvs (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    D. Calculation Based Approaches (Metode bazate pe calcul) (a se vedea imaginea asociată)
    7. Calcul: detalii care sunt necesare pentru intrări suplimentare în foaia următoare (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    E. Source Streams (Fluxuri de sursă) (a se vedea imaginea asociată)
    8. Detalii privind nivelurile aplicate pentru datele de activitate şi factorii de calcul (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    F. Measurement Based Approaches (Metode bazate pe măsurare) (a se vedea imaginea asociată)
    9. Măsurarea emisiilor de CO2 şi de N2O (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    10. Detalii privind punctele de măsurare (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    11. Gestionare şi proceduri pentru metodele bazate pe măsurare (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    G. Fall-back Approaches (Metode alternative) (a se vedea imaginea asociată)
    12. Descrierea metodei alternative (a se vedea imaginea asociată)


    H. N2O emissions (Emisiile de N2O) (a se vedea imaginea asociată)
    13. Gestionare şi proceduri pentru monitorizarea emisiilor de N2O (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    I. Determination of PFC emissions from production of primary aluminium (Determinarea emisiilor de PFC generate de producţia de aluminium primar) (a se vedea imaginea asociată)
    14. Determinarea emisiilor de PFC (a se vedea imaginea asociată)

    15. Detalii de monitorizare pentru fluxurile sursă de emisii de PFC (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    16. Gestionare şi proceduri scrise pentru monitorizarea PFC (a se vedea imaginea asociată)


    J. Determination of transferred of inherent CO2 (Determinarea CO2 transferat sau inerent) (a se vedea imaginea asociată)
    17. Determinarea CO2 inerent şi transferat (a se vedea imaginea asociată)

    18. Informaţii relevante pentru reţelele de conducte utilizate la transportul CO2 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    19. Informaţii relevante pentru instalaţiile de stocare geologică a CO2 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    K. Management & Control (Gestionare şi control) (a se vedea imaginea asociată)
    20. Gestionare (a se vedea imaginea asociată)

    21. Activităţi privind fluxul de date (a se vedea imaginea asociată)

    22. Activităţi de control (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    23. Lista definiţiilor şi abrevierilor utilizate (a se vedea imaginea asociată)

    24. Informaţii suplimentare (a se vedea imaginea asociată)

    25. Schimbări în exploatare (a se vedea imaginea asociată)


    L. Member State specific further information (Alte informaţii, specifice statului)
    26. Observaţii (a se vedea imaginea asociată)    ANEXA 6

    la procedură
                                         TARIFE
                 pentru emiterea/revizuirea autorizaţiei privind emisiile
                  de gaze cu efect de seră/planului de monitorizare şi
                      raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Analiza documentelor│Aprobare plan de │
│pentru emiterea/ │monitorizare şi │
│revizuirea │raportare a │
│autorizaţiei privind│emisiilor de gaze│
│emisiile de gaze cu │cu efect de seră,│
│efect de seră │revizuit │
│Emisii anuale totale│Emisii anuale │
│< 50/< 500/> 500 │totale < 50/< 500│
│ktone CO2 │/> 500 ktone CO2 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│800/1400/1800 lei │600/1200/1800 lei│
└────────────────────┴─────────────────┘

                                         ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016