Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 decembrie 2020  de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2020 de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 13 din 7 ianuarie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.131/151/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 13 din 7 ianuarie 2021.
──────────
    ART. 1
    Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 341/2004), beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun.

    ART. 2
    (1) Pentru călătoria gratuită cu metroul a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se utilizează legitimaţii de călătorie, denumite în continuare cartele magnetice, acordate în baza art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, care au valabilitate anuală.
    (2) Cartela magnetică este valabilă numai însoţită de actul de identitate şi de legitimaţia de revoluţionar, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezenta procedură.

    ART. 3
    (1) Tipărirea cartelelor magnetice se va face de către Societatea Comercială „Metrorex“ - S.A., denumită în continuare Metrorex, pe baza comenzii numerice făcute de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare S.S.R.M.L.
    (2) Costul tipăririi cartelelor magnetice intră în preţul călătoriei.

    ART. 4
    Obligaţiile S.S.R.M.L. sunt următoarele:
    1. să transmită comanda de cartele magnetice pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 cu aprobarea secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu avizul secretarului general/general adjunct şi al şefului Serviciului pentru Revoluţionari, până la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor, iar Metrorex va onora comanda, numeric, începând cu data de 1 decembrie;
    2. eventualele suplimentări ale numărului de cartele magnetice, comandate conform pct. 1, se pot face pe baza unei noi comenzi numerice făcute de către S.S.R.M.L. şi va fi onorată de Metrorex în termen de 10 zile;
    3. să preia de la Metrorex cartelele magnetice, să le elibereze beneficiarilor Legii nr. 341/2004, care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la sediul S.S.R.M.L. din Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, parter, camera 16, personalizate prin înscrierea pe versoul cartelei magnetice a numelui, prenumelui, seriei şi numărului certificatului de revoluţionar al beneficiarului începând cu 1 ianuarie pentru anul în curs şi să le înlocuiască pe cele demagnetizate (ale căror cod şi valabilitate sunt vizibile). Cartelele magnetice se vor elibera numai personal beneficiarilor Legii nr. 341/2004, după prezentarea de către aceştia a cărţii de identitate însoţite de certificatul sau legitimaţia de revoluţionar în original şi, după caz, cartela demagnetizată;
    4. să solicite Metrorex blocarea seriei cartelei demagnetizate după înlocuirea acesteia conform pct. 3;
    5. în cazul pierderii sau deteriorării cartelelor eliberate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov (ale căror cod şi valabilitate nu sunt vizibile), să avizeze cererea beneficiarului în cauză. Avizul constă în confirmarea şi menţionarea codului cartelelor pierdute/deteriorate, în vederea blocării acestora de către Metrorex. Înlocuirea cartelelor pierdute sau deteriorate se va face numai de către Metrorex, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea cererii avizate de către S.S.R.M.L., prin e-mail;
    6. să transmită, până pe data de 5 decembrie a anului în curs pentru anul următor, tabelul nominal cu beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, tabel ce trebuie să cuprindă: numele şi prenumele, CNP-ul, seria şi numărul certificatului de revoluţionar, precum şi judeţul de domiciliu, urmând ca orice modificare care intervine în situaţia beneficiarilor să fie adusă la cunoştinţa Metrorex în scris de către S.S.R.M.L.


    ART. 5
    Obligaţiile S.C. Metrorex - S.A. sunt următoarele:
    1. să preia comanda transmisă de către S.S.R.M.L. conform art. 4pct. 1, împreună cu CD-ul care conţine tabelul cu beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, conform art. 4 pct. (6), în care sunt menţionate numele şi prenumele, CNP-ul, seria şi numărul certificatului de revoluţionar, precum şi judeţul de domiciliu;
    2. să onoreze comanda transmisă până la 30 septembrie de către S.S.R.M.L., în luna decembrie a anului în curs pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
    3. să elibereze cartele magnetice personalizate prin înscrierea pe versoul cartelei a numelui, prenumelui, seriei şi numărului certificatului de revoluţionar şi să înlocuiască cartelele demagnetizate (ale căror cod şi valabilitate sunt vizibile) pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Eliberarea cartelelor se va face începând cu data de 1 ianuarie pentru anul în curs, de la punctul de lucru comunicat şi postat pe site-ul Metrorex. Cartelele magnetice se vor elibera numai personal beneficiarilor Legii nr. 341/2004, după prezentarea de către aceştia a cărţii de identitate însoţite de certificatul sau legitimaţia de revoluţionar în original şi, după caz, cartela demagnetizată;
    4. în cazul pierderii sau deteriorării cartelelor eliberate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov (ale căror cod şi valabilitate nu sunt vizibile) să preia cererea beneficiarului şi să procedeze la blocarea cartelei pierdute/deteriorate;
    5. înlocuirea cartelei se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii la Metrorex, de către beneficiar;
    6. să completeze pe versoul cartelei magnetice „numele şi prenumele beneficiarului“, seria şi numărul certificatului de revoluţionar al beneficiarului;
    7. să întocmească lunar evidenţa cu cartelele magnetice eliberate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în care se vor menţiona numele, prenumele, seria şi numărul certificatului de revoluţionar şi seria cartelei magnetice eliberate;
    8. să transmită lunar către S.S.R.M.L. evidenţa prevăzută la pct. 7;
    9. să elibereze o nouă cartelă, în cazul demagnetizării cartelei magnetice, numai dacă beneficiarul prezintă cartea de identitate, certificatul sau legitimaţia de revoluţionar în original şi cartela demagnetizată, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
    10. să blocheze seria cartelei demagnetizate după înlocuirea acesteia conform pct. 9.


    ART. 6
    (1) Calculul contravalorii aferente gratuităţilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 se va face de către Metrorex, lunar, pe baza situaţiei centralizatoare cuprinzând numărul de călători transportaţi pentru tipul de gratuitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a centralizatorului de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, conform tarifului pentru cartela cu o singură călătorie stabilit prin ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul.
    (2) Cheltuielile efectuate pentru transportul beneficiarilor Legii nr. 341/2004 cu metroul se finanţează din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 57 „Asistenţă socială“, în limita creditelor bugetare aprobate anual.
    (3) Decontarea călătoriilor gratuite ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se va face lunar prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - Direcţia economică şi ajutor de stat, pe baza situaţiilor centralizatoare întocmite conform anexelor nr. 2 şi 3, transmise până pe data de 15 ale lunii.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la procedură
    Societatea Comercială „Metrorex“ - S.A.
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a numărului de călători transportaţi

┌──────┬──────┬────────────────────────┐
│Nr. │Staţia│Număr de călători │
│crt. │ │transportaţi │
├──────┼──────┼────────────────────────┤
│1 │ │ │
├──────┼──────┼────────────────────────┤
│2 │ │ │
├──────┼──────┼────────────────────────┤
│..... │ │ │
├──────┴──────┼────────────────────────┤
│Total │ │
│călători │ │
└─────────────┴────────────────────────┘


    Director general,
    ................................
    Director economic,
    .............................
    Şeful Oficiului de calcul,
    .............................

    ANEXA 3

    la procedură
    Societatea Comercială „Metrorex“ - S.A.
    CENTRALIZATOR DE DECONT

┌────────────┬──────────────┬──────────┐
│Număr de │Valoarea │Valoarea │
│călători │călătoriei │totală - │
│transportaţi│simple - lei -│lei - │
├────────────┼──────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 = 1 x 2 │
├────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└────────────┴──────────────┴──────────┘


    Director general,
    ................................
    Director economic,
    ..............................
    Şeful Oficiului de calcul,
    ..............................
    Viza C.F.P.
    ................

    ANEXA 4

    la procedură
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la procedură
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la procedură
    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016