Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE ANULARE din 11 martie 2021  a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE ANULARE din 11 martie 2021 a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 266 din 17 martie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 85 din 11 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266 din 17 martie 2021.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) prin entităţile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AJOFM/AMOFM) şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor (CRFPA), şi stabileşte modul de realizare a activităţii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.
    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de ANOFM prin entităţile publice subordonate se înţelege obligaţii financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte debite pentru care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM şi CRFPA au competenţe în stabilire şi recuperare, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
    a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;
    b) procese-verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM;
    c) hotărâri judecătoreşti emise de instanţa competentă;
    d) decizii/procese-verbale referitoare la obligaţiile bugetare accesorii.

    (3) Prin obligaţii bugetare administrate de ANOFM prin entităţile publice subordonate se înţelege inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa AJOFM/AMOFM/CRFPA în vederea recuperării.
    (4) Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.
    (5) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (4) se includ şi următorii debitori:
    a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
    b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
    c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv până la data de 14 mai 2020;
    e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de imputare.

    (6) Facilităţile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către ANOFM prin AJOFM/AMOFM/CRFPA.
    (7) Obligaţiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităţilor sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre entităţile publice cu personalitate juridică, subordonate ANOFM.
    (8) Obligaţiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către entităţile publice cu personalitate juridică, subordonate ANOFM (AJOFM/AMOFM/CRFPA).
    (9) Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, AJOFM/AMOFM/CRFPA verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. IX,XI,XII din ordonanţa de urgenţă, după caz, pentru ansamblul obligaţiilor bugetare existente atât pe codul unic de identificare/codul de identificare fiscală (CUI/CIF), cât şi pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală (CNP/NIF) potrivit legii.
    (10) Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile fiscale se acordă atât pentru obligaţiile bugetare datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi pentru debitorii persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.
    (11) În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilităţile fiscale se acordă de către AJOFM/AMOFM/CRFPA în a cărei/cărui rază teritorială debitorul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condiţiilor de acordare a facilităţilor fiscale se realizează fără a ţine seama de modul de îndeplinire a obligaţiilor bugetare datorate de membrii acestora.

    ART. 2
    Obiectul facilităţilor fiscale
    (1) ANOFM prin entităţile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM/AMOFM/CRFPA) acordă următoarele facilităţi fiscale:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii fişei de calcul/deciziei, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

    (2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) dobânzi/majorări de întârziere;
    b) penalităţi de întârziere;
    c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

    (3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
    a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
    b) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată;
    c) obligaţiilor bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv şi cuprinse în decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat în derulare la data de 14 mai 2020.

    (4) În sensul prevederilor art. VIII alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor.
    (5) În sensul prevederilor art. XII din ordonanţa de urgenţă, prin controale aflate în derulare la data de 14 mai 2020 se înţeleg controalele începute anterior acestei date şi pentru care decizia de imputare/procesul-verbal:
    a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu data de 14 mai 2020;
    b) s-a emis înainte de data de 14 mai 2020 şi s-a comunicat începând cu 14 mai 2020.


    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
    a) la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), AJOFM/AMOFM/CRFPA procedează la:
    a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor bugetare până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile bugetare, AJOFM/AMOFM/CRFPA îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
    b) efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. IX,XI,XII din ordonanţa de urgenţă, după caz.

    (3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite şi comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi fişa de calcul, actualizate.
    (4) Fişa de calcul se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    (5) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în fişa de calcul şi evidenţa contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării fişei de calcul. După clarificarea neconcordanţelor, AJOFM/AMOFM/CRFPA
    întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noua fişă de calcul.

    (6) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (5), AJOFM/AMOFM/CRFPA emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă.
    (7) Notificările depuse anterior aprobării prezentei proceduri, prin ordin al preşedintelui ANOFM, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului.
    (8) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (9) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, după caz.

    (10) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), AJOFM/AMOFM/CRFPA emit, odată cu această decizie, şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (3) şi (9) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare accesorii emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA se transmit debitorului.
    (11) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, AJOFM/AMOFM/CRFPA emit decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare accesorii emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA se transmit debitorului.
    (12) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie 2021 inclusiv, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.
    (13) În cazul obligaţiilor de plată stabilite de AJOFM/AMOFM/CRFPA, prin decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii se înţelege titlul de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de plată accesorii, potrivit legislaţiei specifice.
    (14) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (9).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AJOFM/AMOFM/CRFPA, conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 31 martie 2021 inclusiv.
    (2) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanţa de urgenţă, vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
    (3) Renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţa de urgenţă şi nu dă dreptul AJOFM/AMOFM/CRFPA de a începe sau continua procedura de executare silită.
    (4) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. IX,XI,XII din ordonanţa de urgenţă, după caz;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (5) Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. IX lit. b) din ordonanţa de urgenţă, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de AJOFM/AMOFM/CRFPA cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
    (6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, AJOFM/ AMOFM/CRFPA:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de cap. II din ordonanţa de urgenţă;
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface fişa de calcul în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

    (7) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, AJOFM/AMOFM/CRFPA audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (8) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 31 martie 2021 inclusiv, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare, potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (9) În aplicarea prevederilor art. XI din ordonanţa de urgenţă, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.

    (10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.
    (11) În situaţia în care AJOFM/AMOFM/CRFPA acordă facilitatea fiscală prevăzută la art. XII din ordonanţa de urgenţă, iar ulterior este emisă o decizie de soluţionare a contestaţiilor prin care se dispune desfiinţarea deciziei de imputare în cauză, cu consecinţa refacerii controlului, după primirea noii decizii de imputare, debitorul poate depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de imputare, AJOFM/AMOFM/CRFPA reface evidenţa financiară şi emite, după caz, decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta procedură, şi/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

    ART. 5
    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
    (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri. AJOFM/AMOFM/CRFPA comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AJOFM/AMOFM/CRFPA. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă.

    ART. 6
    Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea
    (1) În situaţia debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA în raza căreia/căruia aceştia îşi au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedură fiscală, cu indicarea debitorului principal şi a cuantumului obligaţiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicânduse în mod corespunzător prevederile art. 3-5.
    (2) La acordarea facilităţii pentru obligaţiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţa de urgenţă, AJOFM/AMOFM/CRFPA care administrează obligaţiile bugetare ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligaţiile ce îi revin acesteia, nu şi cele ce revin debitorului principal.


    ART. 7
    Dispoziţii finale
    (1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către AJOFM/AMOFM/CRFPA, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de debit al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (6).
    (2) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.
    (3) Formularele prevăzute în anexele prezentei proceduri se editează de către AJOFM/AMOFM/CRFPA, utilizând sau nu, după caz, sistemul informatic.

    ART. 8
    Anexe
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii
    potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea
    Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    A. Datele de identificare ale debitorului
    Codul de identificare fiscală: ..................................
    Denumirea/Numele şi prenumele: .........................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ........., localitatea ……..........……., str. ….............….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …..,
    Telefon …………, fax ………….., e-mail ……………….
    Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare:
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri:
    ..............................................................


    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele: .................................
    Adresa: .........................................................................
    Codul de identificare fiscală: .........................................

    C. Obiectul notificării*
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare (ordonanţa de urgenţă):

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale │
││restante la data de 31 martie 2020 │
││(art. IX din ordonanţa de urgenţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││termene de plată până la data de 31 │
││martie 2020 şi stinse până la această│
││dată (art. XI din ordonanţa de │
││urgenţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││termene de plată până la data de 31 │
││martie 2020 individualizate în │
││decizii de imputare (art. XII din │
││ordonanţa de urgenţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘
    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Număr document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Dată document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Denumire obligaţie bugetară│Suma (lei)│
├───────────────────────────┼──────────┤
│…............….......………. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│…............….......………. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    E. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    Numele şi prenumele reprezentantului/împuternicitului legal ......................................
    Semnătura ................................
    * Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.

    ANEXA 2

    la procedură
    ANTET*)
    FIŞĂ DE CALCUL
    Nr. ......... data eliberării ..........
    Ca urmare a Notificării nr. …………… din data de ……………., se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele**): ……….............…………
    Codul de identificare fiscală**): …......................………………
    Domiciliul fiscal: judeţul ……………, localitatea ………………., sectorul …………, str. …………. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, codul poştal ………….
    OBLIGAŢII BUGETARE
    administrate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală
    pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti/centrele regionale
    de formare profesională a adulţilor (AJOFM/AMOFM/CRFPA)
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele financiare cu următoarele obligaţii bugetare, restante la data eliberării prezentei:

┌────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│……… │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘    din care***):
    Cap. I. - Obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentei fişe, conform art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare (ordonanţa de urgenţă):

┌────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│……… │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘    Cap. II. - Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentei fişe, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. XI din ordonanţa de urgenţă:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │de │întârziere│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│……… │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘    Cap. III. - Obligaţiile bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de imputare emise ca urmare a controlului, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentei fişe, conform art. XII din ordonanţa de urgenţă:

┌────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│……… │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘    Cap. IV. - Obligaţii bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data eliberării prezentei fişe, rămase nestinse la data eliberării fişei:

┌────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │ │de │întârziere│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│……… │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────────┘

┌──────────────────────────────────────┐
│Conducătorul entităţii (funcţia) │
│Numele şi prenumele: ……………. │
│Semnătura şi ştampila: …………. │
└──────────────────────────────────────┘


    Prezenta fişă de calcul se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligaţiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare.
      *) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.
     **) În situaţia contribuabililor persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume şi cod numeric personal, şi datele de identificare ale formei de exercitare a activităţii, respectiv denumirea şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, se înscriu denumirea şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.
    ***) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Cap. IV se va completa obligatoriu în cazul completării cap. I, II şi III.

    ANEXA 3

    la procedură
    ANTET*)
    Dosar nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul AJOFM/AMOFM/CRFPA
    Subsemnatul(a), .............................., având funcţia de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..............................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa contribuabilului şi sumele înscrise în Fişa de calcul nr. .......... din data de ............. . Drept urmare, am constatat că ..................................... **^) figurează în evidenţa financiară cu următoarele obligaţii accesorii ce pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, conform Fişei de calcul nr. ............. din data de .............***^):

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │de │întârziere│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Alte menţiuni: ...........................................
    Obiecţiile debitorului: ......................................
    Debitor,
    ..............................
    Avizat
    Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
    ........................
    Întocmit
    ........................
      *^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.
     **^) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    ***^) Se menţionează numărul şi data fişei de calcul eliberate după punerea de acord a sumelor.

    ANEXA 4

    la procedură
    ANTET*^)
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ......................................................
    Adresa: .......................................
    Codul de identificare fiscală: .................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ..................................................
    Adresa: ........................................
    Codul de identificare fiscală: ...............
    În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    luând în considerare motivele de fapt ..........................................,
    având în vedere Notificarea nr. ......... din data de ................, înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. .............. din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │de │întârziere│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    *^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.

    ANEXA 5

    la procedură
    ANTET*^)
    *^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.

    Nr. ......... din ..............
    ÎNŞTIINŢARE
    de respingere a notificării
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ....................................................

    Adresa: ..........................................
    Codul de identificare fiscală: ..............
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    .................................................

    Adresa: .......................................
    Codul de identificare fiscală: ..............
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ...............din data de ..............., înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. ............... din data de ..............................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
    ..............................................................................................

    Temeiul de drept:
    ..............................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ..............................................................................................

    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătura şi ştampila .................................

    ANEXA 6

    la procedură
    ANTET*^)
    *^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ......................................................

    Adresa: ........................................
    Codul de identificare fiscală: ..............
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ......................................................

    Adresa: ..........................................
    Codul de identificare fiscală: .................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    luând în considerare motivele de fapt .........................................................,
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │de │întârziere│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ............. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila .....................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 7

    la procedură
    ANTET*^)
    *^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.

    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ......................................................
    Adresa: .........................................
    Codul de identificare fiscală: ................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ......................................................

    Adresa: ........................................
    Codul de identificare fiscală: ...............
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de: ....................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................… lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ...............................................................................................

    Temeiul de drept:
    ..............................................................................................

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ...............................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ...............................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ......................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 8

    la procedură
    CERERE DE ANULARE
    a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea
    şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    A. Date de identificare ale debitorului
    Codul de identificare fiscală: ...................................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele: ...................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ........................., localitatea ....................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....
    Telefon ............................., fax .........................., e-mail .................................
    Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare:
    ......................................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri:
    …...............................................................


    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele: .....................................................
    Adresa: ........................................................
    Codul de identificare fiscală: .............................

    C. Obiectul cererii*)
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare (ordonanţa de urgenţă):

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale │
││restante la data de 31 martie 2020 │
││(art. IX din ordonanţa de urgenţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││termene de plată până la data de 31 │
││martie 2020 şi stinse până la această│
││dată (art. XI din ordonanţa de │
││urgenţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││termene de plată până la data de 31 │
││martie 2020 individualizate în │
││decizii de imputare (art. XII din │
││ordonanţa de urgenţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘
    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Număr document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Dată document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Denumire obligaţie bugetară│Suma (lei)│
├───────────────────────────┼──────────┤
│…............….......………. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│…............….......………. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    Numele şi prenumele reprezentantului/împuternicitului legal
    Semnătura
    *) Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.

    ANEXA 9

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.

    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ..............................................
    Adresa: ......................................
    Codul de identificare fiscală: ……………..
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ..........................................
    Adresa: ........................................
    Codul de identificare fiscală: ..................
    În temeiul prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    având în vedere motivele de fapt ............................................................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │de │întârziere│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii.
    Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 10

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.

    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ...................................................
    Adresa: ..........................................
    Codul de identificare fiscală: ...................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ...................................................................
    Adresa: ..........................................
    Codul de identificare fiscală: .................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la (AJOFM/AMOFM/CRFPA) cu nr. .............. din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
    ...................................................................

    Temeiul de drept:
    ...................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ...................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 11

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.

    Nr. .........din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    .............................................
    Adresa: .....................................
    Codul de identificare fiscală: …................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................
    Adresa: ...................................
    Codul de identificare fiscală: …..................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    având în vedere motivele de fapt ...............................................................,
    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. .......din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │de │întârziere│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ................ .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 12

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.

    Nr. ......... din ...............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ..................................................
    Adresa: ........................................
    Codul de identificare fiscală: ................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ..................................................
    Adresa: .......................................
    Codul de identificare fiscală: ................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............ din data de ................, înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. .............. din data de .................,
    vă comunicăm că anularea obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ........................., se desfiinţează pentru suma de .........................…. lei, reprezentând:
     - lei -

┌───────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │obligaţii│
│crt.│bugetare │de │întârziere│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Motivele de fapt: ............................ .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

    ANEXA 13

    la procedură
    ANTET*)
    Nr. .........din ..............
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării
    şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    .....................................................
    Adresa: .........................................
    Codul de identificare fiscală: …..................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ...................................................
    Adresa: ........................................
    Codul de identificare fiscală: ................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    luând în considerare motivele de fapt .........................................................,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............… prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. ............... din data de ..............., precum şi Cererea nr. .......... din data de ........... de retragere a notificării înregistrate la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. ............... din data de .........................,
    vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ............ din data de ............. se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ................. .
    *) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul entităţii (funcţia)
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016