Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 februarie 2020  de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 februarie 2020 de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 112 din 13 februarie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 193 din 11 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale privind redistribuirea funcţionarilor publici
    ART. 1
    (1) Redistribuirea funcţionarilor publici se face din corpul de rezervă al funcţionarilor publici, la solicitarea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, pe o funcţie publică vacantă sau temporar vacantă, în baza informaţiilor/propunerilor transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, în conformitate cu prevederile art. 526 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
    (2) Ocuparea funcţiei publice prin redistribuire se face:
    a) pe durată nedeterminată, în situaţia în care constituie o modalitate de ocupare a unei funcţii publice vacante;
    b) pe durată determinată, până la revenirea titularului pe post, în situaţia în care constituie o modalitate de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.


    ART. 2
    (1) Redistribuirea funcţionarilor publici se face întro funcţie publică de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, sau într-o funcţie publică de nivel inferior, cu acordul scris al funcţionarului public. Pentru identificarea nivelului funcţiei publice, raportarea se face la funcţia publică deţinută de funcţionarul public la data intrării în corpul de rezervă.
    (2) Pentru înalţii funcţionari publici, prin funcţie publică de nivel inferior se înţelege orice funcţie publică de conducere sau de execuţie.
    (3) Pentru funcţionarii publici de conducere, prin funcţie publică de nivel inferior se înţelege o funcţie publică de conducere situată ierarhic la un nivel inferior funcţiei publice deţinute, potrivit ierarhizării prevăzute la art. 390 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, precum şi orice funcţie publică de execuţie.
    (4) Pentru funcţionarii publici de execuţie, prin funcţie publică de nivel inferior se înţelege orice funcţie publică cu grad profesional mai mic decât gradul profesional al funcţiei publice deţinute sau de clasă de nivel inferior.
    (5) Funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite conform fişei postului pentru ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie redistribuit.
    (6) Verificarea condiţiilor de realizare a redistribuirii este în sarcina autorităţii sau instituţiei publice în a cărei structură de funcţii se regăseşte funcţia publică supusă ocupării prin redistribuire.

    CAP. II
    Procedura de redistribuire a funcţionarilor publici
    ART. 3
    (1) Procedura de redistribuire în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde următoarele etape:
    a) solicitarea ocupării funcţiei publice vacante sau temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici prin redistribuire, transmisă Agenţiei de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţiile publice de secretar general, secretar general adjunct şi inspector guvernamental, respectiv de ministrul care coordonează instituţia prefectului, pentru funcţiile publice de prefect şi subprefect;
    b) verificarea corpului de rezervă de către Agenţie, identificarea înalţilor funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 526 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare şi transmiterea informaţiilor rezultate persoanei care a solicitat ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici prin redistribuire, potrivit lit. a);
    c) selecţia funcţionarului public în vederea redistribuirii de către persoana care a solicitat ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici prin redistribuire, potrivit lit. a), respectiv de către comisia de testare profesională în vederea redistribuirii;
    d) transmiterea de către persoana care a solicitat ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici prin redistribuire, potrivit lit. a), către persoana care are competenţa de numire a propunerii de redistribuire a înaltului funcţionar public selectat, care urmează să fie redistribuit;
    e) emiterea actului administrativ de redistribuire în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici, potrivit competenţei de numire prevăzute de art. 397 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare.

    (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite Agenţiei cu aprobarea persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică şi cuprinde în mod obligatoriu:
    a) modalitatea de redistribuire, respectiv prin selecţie directă sau ca urmare a testării profesionale;
    b) funcţia publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum şi durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;
    c) condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcţiei publice.


    ART. 4
    (1) Procedura de redistribuire în funcţiile publice de conducere şi de execuţie cuprinde următoarele etape:
    a) solicitarea ocupării funcţiei publice vacante sau temporar vacante prin redistribuire, transmisă Agenţiei de persoana care are competenţa de numire în funcţia publică;
    b) verificarea corpului de rezervă de către Agenţie, identificarea funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 526 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, şi transmiterea informaţiilor rezultate persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică;
    c) selecţia funcţionarului public în vederea redistribuirii, de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, respectiv de către comisia de testare profesională în vederea redistribuirii;
    d) transmiterea către Agenţie de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică a propunerii de redistribuire a funcţionarului public selectat, care urmează să fie redistribuit;
    e) emiterea ordinului de redistribuire de către preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

    (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde în mod obligatoriu:
    a) modalitatea de redistribuire, respectiv prin selecţie directă sau ca urmare a testării profesionale;
    b) funcţia publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum şi durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;
    c) condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcţiei publice.


    ART. 5
    (1) Selecţia directă a funcţionarului public în vederea redistribuirii se face de către persoana care a solicitat ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici prin redistribuire, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c), respectiv de către persoana care are competenţa de numire potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) pe baza informaţiilor transmise de Agenţie potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) sau, după caz, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), raportat la condiţiile de ocupare a funcţiei publice vacante sau temporar vacante supuse ocupării prin redistribuire.
    (2) Selecţia directă se desfăşoară potrivit procedurii aprobate la nivelul autorităţii sau instituţiei publice şi publicate pe pagina de internet a acesteia.

    CAP. III
    Modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii
    ART. 6
    (1) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data testării profesionale în vederea redistribuirii, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice emite un act administrativ prin care se stabilesc:
    a) funcţia publică pentru a cărei ocupare se organizează testarea profesională în vederea redistribuirii, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum şi durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;
    b) condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcţiei publice;
    c) data, ora şi locul susţinerii testării profesionale în vederea redistribuirii;
    d) probele testării profesionale în vederea redistribuirii;
    e) dacă procedura de testare profesională în vederea redistribuirii cuprinde o probă suplimentară se stabilesc data şi ora desfăşurării acestei probe, precum şi numele expertului/experţilor desemnat/desemnaţi pentru evaluarea cunoştinţelor testate în cadrul probei suplimentare;
    f) bibliografia pentru testarea profesională în vederea redistribuirii;
    g) componenţa comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii;
    h) datele de contact ale secretarului comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.

    (2) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a testării profesionale în vederea redistribuirii are obligaţia de a afişa la locul desfăşurării testării şi pe site-ul propriu, cu cel puţin 10 zile înainte de data testării, un anunţ care cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. g).
    (3) Autoritatea sau instituţia publică are obligaţia de a publica pe site-ul propriu, în timp util, orice modificare intervenită din motive obiective în desfăşurarea testării profesionale în vederea redistribuirii.

    ART. 7
    (1) Testarea profesională în vederea redistribuirii cuprinde următoarele probe succesive:
    a) selecţia dosarelor de înscriere;
    b) proba suplimentară, dacă este cazul;
    c) proba interviu.

    (2) Testarea profesională în vederea redistribuirii se desfăşoară potrivit procedurii aprobate de autorităţile şi instituţiile publice prin act administrativ, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. 8
    (1) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii este formată din trei funcţionari publici desemnaţi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a testării, cel puţin din clasa corespunzătoare celei pentru care se organizează redistribuirea şi care nu ocupă o funcţie publică aflată în raporturi ierarhice directe cu funcţia publică pentru a cărei ocupare se organizează testarea profesională în vederea redistribuirii.
    (2) Preşedintele comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.
    (3) Secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii este desemnat din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a testării, prin actul administrativ de constituire a comisiei.
    (4) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii are următoarele atribuţii principale:
    a) selectează dosarele de înscriere la testarea profesională în vederea redistribuirii;
    b) stabileşte planul de interviu;
    c) notează proba de interviu;
    d) transmite conducătorului autorităţii/instituţiei organizatoare, prin secretarul comisiei, raportul final încheiat în urma susţinerii testării profesionale în vederea redistribuirii.

    (5) Secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de înscriere;
    b) convoacă membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de testare profesională în vederea redistribuirii întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
    d) asigură transmiterea rezultatelor testării profesionale în vederea redistribuirii candidaţilor;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii.


    ART. 9
    (1) Pentru a participa la testarea profesională în vederea redistribuirii organizată de autorităţile sau instituţiile publice în conformitate cu dispoziţiile art. 526 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, funcţionarii publici care se află în corpul de rezervă şi care îndeplinesc condiţiile de realizare a redistribuirii prevăzute la art. 2 depun la persoana care asigură secretariatul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii, în termen de 8 zile de la data publicării pe site a anunţului, un dosar de înscriere care cuprinde următoarele documente:
    a) formularul de înscriere;
    b) copia actului de identitate al funcţionarului public;
    c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
    d) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării testării profesionale în vederea redistribuirii de către medicul de familie al candidatului;
    e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
    f) cazierul judiciar.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii ordinului de redistribuire.
    (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a testării din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii testării profesionale, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

    ART. 10
    (1) În etapa de selecţie a dosarelor de înscriere, comisia de testare profesională în vederea redistribuirii verifică îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) funcţionarul public să se găsească în corpul de rezervă, să îndeplinească condiţiile generale şi specifice stabilite pentru ocuparea funcţiei publice şi să fi ocupat la data intrării în corp o funcţie publică de acelaşi nivel sau de nivel superior funcţiei publice supuse ocupării prin redistribuire;
    b) funcţionarul public să fi depus dosarul de înscriere la testare în termen de 8 zile de la data publicării pe site a anunţului privind organizarea testării.

    (2) Selecţia dosarelor candidaţilor are loc în cel mult 24 de ore de la împlinirea termenului prevăzut pentru depunerea dosarelor.
    (3) Rezultatele selecţiei candidaţilor, cu calificativul admis sau respins, se afişează la locul desfăşurării testării şi se publică pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice.

    ART. 11
    (1) Proba suplimentară se organizează în situaţia în care pentru ocuparea funcţiei publice s-au stabilit condiţii specifice care necesită deţinerea unor competenţe specializate care nu pot fi evaluate în etapa interviului şi este gestionată de unul sau mai mulţi experţi în domeniu.
    (2) La proba suplimentară participă candidaţii declaraţi admişi la proba selecţiei dosarelor de înscriere.
    (3) Proba suplimentară este eliminatorie.
    (4) Rezultatul probei suplimentare, cu calificativul admis sau respins, se afişează la locul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii şi se publică pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de maximum 24 de ore de la încheierea acestei probe.

    ART. 12
    (1) La proba interviului pot participa candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor de înscriere şi la proba suplimentară, în cazul în care aceasta a fost organizată.
    (2) Candidaţii sunt evaluaţi de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii, pe baza criteriilor stabilite în planul de interviu.
    (3) Planul de interviu se stabileşte pe baza bibliografiei afişate, astfel încât să reflecte nivelul de pregătire profesională a funcţionarului public şi gradul de adaptabilitate al funcţionarului public la specificul atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice supuse ocupării prin redistribuire.
    (4) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii stabileşte planul de interviu în ziua în care se desfăşoară testarea profesională în vederea redistribuirii şi îl aduce la cunoştinţa fiecărui candidat la începutul probei interviului.
    (5) Planul de interviu se semnează de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.
    (6) Rezultatele probei interviu, cu calificativul admis sau respins, se comunică în maximum 24 de ore de la finalizarea acesteia, prin afişare la locul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii şi pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

    ART. 13
    (1) La finalizarea procedurii de testare profesională în vederea redistribuirii se întocmeşte un raport final care conţine modul de desfăşurare a probelor şi rezultatele obţinute de candidaţi şi se semnează de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.
    (2) Rezultatul final al testării profesionale în vederea redistribuirii se comunică, de regulă, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea probei interviu, prin afişare la locul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii şi prin publicare pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.
    (3) Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul testării profesionale în vederea redistribuirii se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 14
    Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele testării profesionale în vederea redistribuirii, precum şi a rezultatului final al testării profesionale în vederea redistribuirii se realizează prin raportare la numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere pentru fiecare candidat.

    ART. 15
    (1) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care se regăseşte funcţia corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici transmite persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică propunerea de redistribuire a înaltului funcţionar public declarat admis în urma desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii, însoţită de o copie a raportului final întocmit potrivit art. 13 alin. (1).
    (2) După primirea propunerii formulate de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a testării profesionale în vederea redistribuirii, persoana care are competenţa numirii în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici emite actul administrativ de redistribuire a înaltului funcţionar public declarat admis.

    ART. 16
    (1) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care se regăseşte funcţia publică de conducere sau de execuţie supusă ocupării prin redistribuire transmite Agenţiei propunerea de redistribuire a funcţionarului public declarat admis în urma desfăşurării testării profesionale, însoţită de o copie a raportului final întocmit potrivit art. 13 alin. (1).
    (2) După primirea propunerii formulate de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a testării profesionale în vederea redistribuirii, preşedintele Agenţiei emite ordinul de redistribuire a funcţionarului public declarat admis în urma desfăşurării procedurii de testare profesională în vederea redistribuirii pe funcţia publică de conducere sau de execuţie care face obiectul redistribuirii.

    ART. 17
    (1) Termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început şi ziua când s-au sfârşit.
    (2) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare.
    (3) Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
    (4) Dosarele de înscriere depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta procedură la oficiul poştal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termen atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii până cel târziu la data şi ora afişării rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs.
    (5) Modalitatea de comunicare prin intermediul faxului sau poştei electronice este permisă cu respectarea procedurilor legale aplicabile, în activitatea membrilor comisiilor de testare în vederea redistribuirii, precum şi a secretarilor acestora.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016