Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 10 septembrie 2020  de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 10 septembrie 2020 de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 836 din 11 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 593 din 10 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, angajatorii depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială aceştia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, îşi desfăşoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, care va fi datată şi semnată de reprezentantul legal.

    ART. 2
    (1) Cererea prevăzută la art. 1 va fi însoţită de următoarele documente justificative:
    a) lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    b) copii de pe statele de plată şi pontajele din care să reiasă acordarea indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă;
    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de ordonanţa de urgenţă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    d) dovada plăţii impozitului şi contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă.

    (2) Cererea şi documentele justificative prevăzute la alin. (1) se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
    (3) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).
    (4) În situaţia identificării unor inadvertenţe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum şi în situaţia în care informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti solicită angajatorilor clarificări scrise şi/sau prezentarea de documente suplimentare.

    ART. 3
    Verificarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidenţiate pe unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, de învăţământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmise de către instituţiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unităţile de învăţământ sau serviciile de zi în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţilor din serviciile de zi, prevăzut de art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 4
    (1) Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se respinge în situaţia în care cererea şi documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) se transmit după împlinirea termenului prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în situaţia în care se constată de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti neîndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.

    ART. 5
    (1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, în termenul de 15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, care curge de la data înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).
    (2) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (4), termenul de 15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă curge de la data înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a clarificărilor scrise şi/sau a documentelor suplimentare solicitate.

    ART. 6
    Debitele rezultate în urma constatării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a nerespectării condiţiilor de decontare a indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE
    Angajator ...............................................................……
    CUI/CIF ….....................................................................
    Cod CAEN ..............................................................…..
    Cont bancar nr. …....…
    Telefon …..................…
    E-mail ….......….............
    Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ...........................……./a Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata …..............…, legitimat/legitimată cu CI/BI seria ….. nr. …......…, eliberată/eliberat de …....… la data de …..........., CNP ...............……, în calitate de reprezentant legal al angajatorului …....................….., având CUI .....….., cu sediul social în localitatea …................… str. ….......................… nr. ….., judeţul ……/municipiul ............., sectorul …........., telefon …...........…, fax …...................., e-mail …....................., în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, vă solicit decontarea sumei totale de ……. lei reprezentând indemnizaţiile brute aferente unui număr de …… angajaţi pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
    Ataşez prezentei:
    a) lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
    b) copii de pe statele de plată şi pontajele din care reiese acordarea indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă;
    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020;
    d) dovada plăţii impozitului şi contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ….....................................
    Semnătura …...................…
    Data ….....................    ANEXA 2

    la procedură
    Angajator …..
    CUI/CIF ……
    LISTA*)
    angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă luna …../anul …..
    *) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta listă.

┌────┬───────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────────┬───────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Numele şi│ │ │Perioada │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │prenumele│ │Salariul de │pentru care │ │Indemnizaţia│ │Contribuţia│ │ │
│ │Numele şi │Codul │Numele şi│Codul │copilului│Codul │bază │a fost │Numărul│brută │Contribuţia│de │Contribuţia │ │
│Nr. │prenumele │numeric │prenumele│numeric │/ │numeric │corespunzător│acordată │de zile│aferentă │de │asigurări │asiguratorie│Impozitul│
│crt.│angajatului│personal│celuilalt│personal│persoanei│personal│locului de │indemnizaţia│libere │zilelor │asigurări │sociale de │pentru muncă│ │
│ │ │ │părinte │ │cu │ │muncă ocupat │(zi/lună/ │ │libere**) │sociale │sănătate │ │ │
│ │ │ │ │ │handicap │ │(lei) │an-zi/lună/ │ │(lei) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │an) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
│... │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────────┴───────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────┘


    **) Se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ….....................................
    Semnătura …...................…
    Data ….....................
    **) Se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

    ANEXA 3

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ….............…., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ……. nr. ….., eliberată/eliberat de ..........….. la data de …........., CNP …..........…, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ….........., având CUI …............., cu sediul social în localitatea ....................…. str. …...........… nr. ….., judeţul ..........…../municipiul ….............…, sectorul ….., telefon …........., fax …............…, e-mail ............……., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ….....................................
    Semnătura …...................…
    Data ….....................

    ANEXA 4

    la procedură
    Instituţia publică …..........................., cu sediul în localitatea …......................., str. ….........................., nr. ....., judeţul ….........../municipiul ….., sectorul ….., telefon ….........., fax …..........., e-mail …..................
    LISTA NOMINALĂ
    conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020
    privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor,
    în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun
    prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile
    de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
    Unitatea*)/Serviciul de zi …........................…, cu sediul în localitatea …................, str. …................, nr. …......, judeţul …................./municipiul .....................….., sectorul …...................., telefon …..............., fax ….........., e-mail …..........
    *) Unitatea de educaţie timpurie antepreşcolară sau unitatea de învăţământ.
    Nr. şi data deciziei de limitare sau suspendare a cursurilor în unitate*) sau a activităţilor din serviciul de zi …..

┌────┬──────────────┬───┬──────────────┐
│Nr. │Numele şi │CNP│Statutul │
│crt.│prenumele │ │deţinut**) │
├────┼──────────────┼───┼──────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────────┤
│n. │ │ │ │
└────┴──────────────┴───┴──────────────┘


    **) Se completează în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:
    "1" - preşcolar;
    "2" - şcolar de până la 12 ani inclusiv;
    "3" - copil cu handicap înscris în unitate de învăţământ special;
    "4" - copil înscris în unitate de educaţie timpurie antepreşcolară;
    "5" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei;
    "6" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

    Numele şi prenumele conducătorului instituţiei publice, în clar …................................
    Semnătura ............................….
    Data …........................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016