Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 10 martie 2021  privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 10 martie 2021 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 259 din 16 martie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 15 din 10 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 259 din 16 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi persoanele fizice sau juridice care solicită:
    a) racordarea unui loc de consum şi de producere nou, prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum;
    b) racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum;
    c) certificarea calităţii de prosumator pentru utilizatorul care deţine un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum;
    d) racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu;
    e) racordarea la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, în situaţia în care este necesară creşterea puterii faţă de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum şi de producere respectiv.

    (2) Prezenta procedură se aplică prosumatorilor clienţi casnici, respectiv clienţi finali noncasnici care se racordează la reţeaua electrică de interes public prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care operatorul are concesiunea serviciului public de distribuţie, denumiţi în continuare prosumatori.
    (3) În înţelesul prezentei proceduri, puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum reprezintă puterea electrică instalată însumată a capacităţilor de producere a energiei electrice din cadrul unui loc de consum, care este mai mică sau egală cu 100 kW.
    (4) Prezenta procedură se aplică şi în situaţia în care prosumatorul solicită racordarea unei instalaţii de stocare la locul de consum şi de producere, caz în care prevederile prezentei proceduri referitoare la locul de consum şi de producere se aplică pentru loc de consum şi de producere cu instalaţie de stocare.

    ART. 3
    Prevederile prezentei proceduri nu se aplică:
    a) utilizatorilor locurilor de producere şi de consum, la care racordarea instalaţiei de producere a energiei electrice la reţeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator;
    b) în situaţiile prevăzute în Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei care necesită aplicarea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:
    1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament;
    4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea“, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare;
    6. Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor;
    7. Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);
    8. Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (2) În sensul prezentei proceduri, termenii „prosumator“ şi „utilizator“ sunt echivalenţi.

    CAP. IV
    Reguli pentru racordarea unui loc de consum şi de producere nou care deţine instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum
    ART. 5
    Pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum şi de producere nou prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape:
    a) etapa preliminară de documentare şi informare a prosumatorului;
    b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuţie şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;
    c) stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de distribuţie a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
    d) încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuţie şi prosumator;
    e) realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
    f) punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe;
    g) emiterea de către operatorul de distribuţie a certificatului de racordare a locului de consum şi de producere;
    h) punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.


    ART. 6
    (1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuţie informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru instalaţiile de stocare, după caz.
    (2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie este obligat să transmită solicitantului informaţii generale privind:
    a) necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situaţie se indică documentaţia şi datele necesare emiterii avizului de amplasament;
    b) posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi de producere;
    c) etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de consum şi de producere;
    d) acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de distribuţie, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;
    e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuţie, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora;
    f) documentele pe care solicitantul trebuie să le transmită pentru a dovedi îndeplinirea conformităţii tehnice, precum şi informaţiile pe care aceste documente trebuie să le conţină referitoare la cerinţele şi datele tehnice ale instalaţiei de producere a energiei electrice şi ale instalaţiei de stocare, după caz.

    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.
    (4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

    ART. 7
    (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie cererea de racordare a locului de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calităţii de prosumator.
    (3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică. În cazul în care la locul de consum şi de producere prosumatorul solicită racordarea unei instalaţii de stocare, acesta confirmă în cuprinsul cererii deţinerea instalaţiei de stocare.
    (4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct;
    b) prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;
    c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

    (5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
    (6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie;
    b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.


    ART. 8
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuţie verifică documentaţia depusă.
    (2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuţie comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).
    (3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).
    (4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalităţile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poştal în contul bancar al operatorului de distribuţie.
    (5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de distribuţie a necesităţii completării documentaţiei, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuţie notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menţionat anterior.

    ART. 9
    (1) Soluţia de racordare a locurilor de consum şi de producere noi prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum se stabileşte de către operatorul de distribuţie prin fişă de soluţie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

    ART. 10
    Operatorul de distribuţie are obligaţia de a finanţa şi realiza lucrările de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare aparţinând prosumatorilor care deţin locuri de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum în conformitate cu prevederile Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    ART. 11
    (1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuţie la reţeaua căruia se racordează locul de cel mult 100 kW pe loc de consum, conform soluţiei de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 şi se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare şi a documentaţiei complete.
    (2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.
    (3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuţie conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a locului de consum şi de producere şi respectă prevederile conţinutului-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi pe cele ale procedurii prevăzute la art. 10.

    ART. 12
    Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la art. 33 din regulament.

    ART. 13
    (1) După primirea avizului tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuţie încheierea contractului de racordare. Cererea conţine anexate copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz, şi va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
    (2) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită operatorului de distribuţie, conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 10, componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii stabilită conform metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Componenta tarifului de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.
    (3) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare, anexă la procedura prevăzută la art. 10.

    ART. 14
    (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 13 alin. (1).
    (2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului, operatorul împreună cu prosumatorul convin modificări la proiectul de contract prevăzut la alin. (1), operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită prosumatorului contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.

    ART. 15
    Pentru racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum se execută următoarele categorii de lucrări:
    a) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare;
    b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare.


    ART. 16
    (1) Proiectarea instalaţiei de racordare, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile legale, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a acesteia se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 10.
    (2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 15 lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala acestuia.

    ART. 17
    După recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, operatorul de distribuţie pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare şi în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

    ART. 18
    (1) Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuţie pe baza cererii transmise de prosumator, însoţite de documentaţia completă conţinută de dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 19 alin. (1).
    (2) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuţie transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz.

    ART. 19
    (1) Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente:
    a) procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor;
    b) buletinul de încercare a prizei la pământ;
    c) certificatele de conformitate şi fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare şi, după caz, fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalaţiei de stocare;
    d) schema electrică monofilară a instalaţiei de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora.

    (2) În situaţia în care documentaţia prevăzută la alin. (1) nu este completă, operatorul de distribuţie comunică în scris solicitantului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care prosumatorul a transmis documentaţia respectivă, necesitatea completării acesteia, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.
    (3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuţie documentaţia completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.

    ART. 20
    (1) Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
    (2) Montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie în punctul de delimitare se realizează de către operatorul de distribuţie înainte de data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    (3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum şi de producere trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Pentru un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuţie procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere şi, după caz, a instalaţiei de stocare.

    ART. 22
    (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.
    (2) Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalaţiei de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.
    (3) Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator şi, după caz, cu alte prevederi aplicabile în conformitate cu dispoziţiile procedurii prevăzute la art. 10.

    ART. 23
    Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente unui loc consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

    CAP. V
    Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum
    ART. 24
    (1) După realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalaţii de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum conform modelului din anexa nr. 2, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează şi o instalaţie de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deţinerea instalaţiei de stocare.
    (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct;
    b) prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;
    c) prin furnizorul de energie electrică, în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

    (3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
    (4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie;
    b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.


    ART. 25
    (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuţie verifică documentaţia depusă.
    (2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuţie comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informaţiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.
    (3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuţie documentaţia completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.
    (4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalităţile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poştal în contul bancar al operatorului de distribuţie.

    ART. 26
    (1) În cazul în care la instalaţia de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, operatorul de distribuţie:
    a) actualizează certificatul de racordare existent
    sau

    b) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuţie a notificării prevăzute la art. 24 alin. (1).

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.
    (3) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a analiza şi utiliza releele/funcţiile de protecţie existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron şi în restul instalaţiei de utilizare, în vederea respectării cerinţelor prevăzute în Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    (1) Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, precum şi de achiziţia şi montarea altor echipamente din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură şi protecţie dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării la locul de consum existent a instalaţiei de producere a energiei electrice, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
    (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării transmise de prosumator conform prevederilor art. 24 alin. (1), însoţite de documentaţia completă, operatorul de distribuţie înlocuieşte contorul, montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (1), şi transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz.
    (3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum şi de producere trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    (1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului, montării echipamentelor necesare conform prevederilor art. 27 alin. (1) şi transmiterii de către operator prosumatorului a notificării de punere sub tensiune.
    (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuţie procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere şi, după caz, a instalaţiei de stocare.

    ART. 29
    (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să actualizeze/emită şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.
    (2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.
    (3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

    ART. 30
    Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.

    CAP. VI
    Reguli pentru racordarea la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, în situaţia în care este necesară creşterea puterii faţă de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum şi de producere respectiv
    ART. 31
    (1) După realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum şi de producere existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie cererea de emitere a avizului tehnic de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează şi o instalaţie de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deţinerea instalaţiei de stocare.
    (2) Prin cererea prevăzută la alin. (1) prosumatorul solicită operatorului de distribuţie înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri şi punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent.
    (3) Ca urmare a solicitării prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare în situaţia în care:
    a) prosumatorul solicită creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată anterior pentru locul de consum existent;
    b) puterea solicitată pentru a fi evacuată depăşeşte puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare pe baza căreia a fost dimensionată instalaţia de racordare a locului de consum existent;
    c) prosumatorul solicită modificarea unor elemente de natură tehnică la un loc de consum şi de producere existent care include instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, în situaţia creşterii puterii pentru consum şi/sau evacuare faţă de puterea aprobată anterior prin certificatul de racordare emis prosumatorului.

    (4) Lucrările prevăzute la alin. (3) se realizează în limita unei creşteri a puterii aprobate pentru evacuare până la valoarea corespunzătoare puterii instalate de 100 kW pe loc de consum a instalaţiei de producere a energiei electrice. Pentru puterile care depăşesc această limită se aplică prevederile regulamentului.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c)-e) şi se aplică prevederile art. 8-16. Stabilirea soluţiei de racordare se realizează cu respectarea de către operatorul de distribuţie a prevederilor art. 26 alin. (3).

    ART. 32
    (1) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calităţii de prosumator.
    (2) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct;
    b) prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;
    c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

    (3) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
    (4) Cererea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie;
    b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.


    ART. 33
    (1) După recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, operatorul de distribuţie pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare şi în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
    (2) Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuţie pe baza notificării transmise de prosumator sau împuternicitul acestuia conform prevederilor art. 31 alin. (1) şi (2) şi a documentaţiei complete constând în documentele prevăzute în cuprinsul notificării şi documentele prevăzute la alin. (5).
    (3) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuţie transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz.
    (4) Înlocuirea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie şi montarea, după caz, a echipamentelor necesare conform prevederilor alin. (6), în punctul de delimitare, se realizează de către operatorul de distribuţie înainte de data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    (5) În cazul în care, ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), au fost realizate lucrări în instalaţia de utilizare aferentă locului de consum respectiv, prosumatorul transmite operatorului documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) şi d) corespunzătoare instalaţiei de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens.
    (6) Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, precum şi de achiziţia şi montarea altor echipamente din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură şi protecţie dacă acestea sunt necesare ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
    (7) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum şi de producere trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 34
    (1) Având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuţie pune sub tensiune, pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, instalaţia de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalaţia de producere a energiei electrice şi, după caz, instalaţia de stocare, racordată la locul de consum existent/locul de consum şi de producere existent.
    (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuţie procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi, după caz, a instalaţiei de stocare.

    ART. 35
    (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalaţiei de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.
    (2) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator şi, după caz, cu alte prevederi aplicabile, în conformitate cu dispoziţiile procedurii prevăzute la art. 10.

    ART. 36
    Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

    CAP. VII
    Reguli pentru certificarea calităţii de prosumator pentru utilizatorul care deţine un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum
    ART. 37
    (1) Pentru certificarea calităţii de prosumator, utilizatorul care deţine un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum adresează operatorului de distribuţie o notificare conform modelului din anexa nr. 3, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
    (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct;
    b) prin împuternicit, în numele şi pe seama solicitantului.

    (3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
    (4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie;
    b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.

    (5) În termen de maximum o zi lucrătoare de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalităţile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poştal în contul bancar al operatorului de distribuţie.

    ART. 38
    (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să actualizeze şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a notificării şi a documentaţiei complete prevăzute la art. 37.
    (2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.
    (3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

    ART. 39
    Prevederile art. 37 şi 38 se aplică în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care, până la data transmiterii notificării prevăzute la art. 37 alin. (1), utilizatorul nu a obţinut certificarea de prosumator şi nu deţine un certificat de racordare completat cu această calitate emis pentru locul de consum şi de producere existent;
    b) în situaţia modificării unor elemente de natură tehnică la un loc de consum şi de producere existent care include instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, cu creşterea puterii pentru evacuare faţă de puterea aprobată anterior prin certificatul de racordare emis, în cazul în care nu sunt necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.


    CAP. VIII
    Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu
    ART. 40
    (1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, în situaţia în care prosumatorul accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5, după caz, în funcţie de necesitatea realizării de lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.
    (2) Prosumatorul poate parcurge etapa preliminară de documentare şi informare conform prevederilor art. 6.

    ART. 41
    (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie cererea de racordare conform modelului din anexa nr. 4, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calităţii de prosumator.
    (3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică.
    (4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct;
    b) prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;
    c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

    (5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
    (6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie;
    b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.


    ART. 42
    (1) Etapele de racordare se parcurg cu respectarea termenelor şi condiţiilor aferente fiecărei etape, conform prevederilor art. 8-23.
    (2) În situaţia prevăzută în prezentul capitol, termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) se referă la înlocuirea contorului existent în punctul de delimitare cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri şi la montarea altor echipamente din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură şi protecţie dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării la locul de consum existent a instalaţiei de producere a energiei electrice, inclusiv a sistemului de comunicaţie.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 43
    (1) Operatorii de distribuţie au obligaţia să verifice ori de câte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăşi un an, calitatea tehnică a energiei electrice livrate în reţea de către prosumatorii care deţin locuri de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum.
    (2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerinţelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie stabileşte de comun acord cu prosumatorul perioada în care prosumatorul are obligaţia să elimine neconformitatea.
    (3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuţie, în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformităţii şi la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoţită de rezultatul verificărilor.
    (4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerinţelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările şi completările ulterioare, până la remedierea neconformităţilor constatate, operatorul de distribuţie deconectează instalaţia de producere, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea reconectării acesteia, sau locul de consum şi de producere dacă prosumatorul refuză accesul operatorului de distribuţie în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere.

    ART. 44
    Sunt interzise operatorilor de distribuţie solicitarea oricăror altor documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură, precum şi solicitarea realizării de probe/teste pentru instalaţiile de producere a energiei electrice şi pentru instalaţiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 45
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE DE RACORDARE
    pentru un loc de consum şi de producere care deţine instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile
    cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum
    [] Loc de consum şi de producere nou
    [] Loc de consum existent/Loc de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior
    Utilizatorul .............................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ........................, municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ............................., codul poştal ................, str. ........................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/...................../......................, e-mail ..............................., cod de înregistrare fiscală ............................ /CNP ..............................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................., reprezentat prin ......................................, în calitate de ................................., contul ........................, deschis la banca ........................, sucursala ............................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ......................................, CNP ..........................., cu domiciliul/sediul în judeţul ..................................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ................................, codul poştal ............., str. ................................ nr. ......., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/............../.............., e-mail .................................., nr. /dată act autorizare ..........., emis de .........,
    solicit prin prezenta:
    [] obţinerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în judeţul .............................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ..............................., str. ........................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... şi certificarea calităţii de prosumator;
    [] înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum şi de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;
    [] punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum şi de producere existent.

    Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare*): ...............................................
    Modul de alimentare actual al obiectivului şi descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară**):
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

     *) Se completează numai în cazul locului de consum şi de producere nou.
    **) Se completează numai în cazul locului de consum/locului de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior.
    1. Date tehnice şi energetice pentru locul de consum:
    1.1. Puterea aprobată

┌─────────────────────────────────┬┬───┐
│Puterea maximă simultan absorbită││kW │
│din reţea ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│Puterea maximă simultan absorbită││kVA│
│din reţea ││ │
└─────────────────────────────────┴┴───┘    1.2. Tipul de racord solicitat: \u-3928? monofazat \u-3928? trifazat
    1.3. Lista receptoarelor, cu precizarea puterii şi a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica şi regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

┌────┬──────────┬─────────┬──────────────────┐
│ │ │Puterea │Observaţii │
│Nr. │Denumire │instalată│(caracteristicile,│
│crt.│receptoare│Pi │regim de │
│ │ │(kW) │funcţionare) │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│3 │ │ │ │
├────┴──────────┼─────────┼──────────────────┤
│Total Pi (kW) │ │ │
└───────────────┴─────────┴──────────────────┘
    2. Date tehnice şi energetice pentru locul de producere:
    2.1. Puterea aprobată

┌─────────────────────────────────┬┬───┐
│Puterea maximă simultan evacuată ││kW │
│în reţea ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│Puterea maximă simultan evacuată ││kVA│
│în reţea ││ │
└─────────────────────────────────┴┴───┘    2.2. Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice
    Generatoare asincrone şi sincrone:

┌────┬───┬────┬───┬───┬───┬────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────────┐
│ │ │Tip │Tip│ │ │ │ │ │Pmax │Pmin │ │ │ │ │
│Nr. │Nr.│UG │UG │U │Un │Pn │Sn │Pi │produsă│produsă│Qmax │Qmin │Sevac│ │
│crt.│UG │(As,│(T,│(V)│UG │UG │UG │total│de UG │de UG │(kVAr)│(kVAr)│(kVA)│Observaţii│
│ │ │S) │H, │ │(V)│(kW)│(kVA)│(kW) │(kW) │(kW) │ │ │ │ │
│ │ │ │E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───┼────┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴────┴───┴───┴───┴────┴─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────────┘    Mijloace de compensare a energiei reactive:
    NU
    DA

┌────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────────┐
│ │Tip │ │ │ │ │ │
│Nr. │echipament│Qn │Qmin │Qmax │Nr. │Observaţii│
│crt.│de │(kVAr)│(kVAr)│(kVAr)│trepte*│ │
│ │compensare│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────────┘


    * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

    Module generatoare de tip fotovoltaic:

┌────┬───────┬─────┬──────┬───────┬───────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pi │Pmax │Pi total│ │
│ │ │ │Pi │total │debitat│panouri │ │
│Nr. │Nr. │Tip │panou │panouri│de │pe 1 │Observaţii│
│crt.│panouri│panou│(c.c.)│(c.c.) │panouri│invertor│ │
│ │ │ │(kW) │(kW) │(c.c.) │(c.c.) │ │
│ │ │ │ │ │(kW) │(kW) │ │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────────┘    Invertoare:

┌────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pmax │Pmax │ │
│ │ │ │Un │Pi │invertor│centrală │ │
│Nr. │Nr. │Tipul │invertor│invertor│evacuată│formată din│Observaţii│
│crt.│invertoare│invertoarelor│(c.a.) │(c.a.) │în reţea│module │ │
│ │ │ │(V) │(kW) │(c.a.) │generatoare│ │
│ │ │ │ │ │(kW) │(c.a.) (kW)│ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────────┴────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┘    NOTĂ:
    U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As - asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian;
    Qn - putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;
    c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;
    Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;
    Un = tensiune nominală la borne;
    U = tensiunea în punctul de racordare;
    Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.


    2.3. Serviciile interne ale instalaţiei de producere

┌──────────────────────────────────┬┬──┐
│Pi servicii interne ││kW│
├──────────────────────────────────┼┼──┤
│Puterea maximă simultan absorbită ││kW│
│servicii interne ││ │
└──────────────────────────────────┴┴──┘
    Anexez prezentei următoarele documente:
    a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
    b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;
    c*) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;
    d*) planul de situaţie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi de producere, în copie;
    e*) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
    f*) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum şi de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice;
    g*) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia;
    h**) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării;
    i**) buletinul de încercare a prizei la pământ;
    j**) certificatele de conformitate şi fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare şi, după caz, fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalaţiei de stocare;
    k**) schema electrică monofilară a instalaţiei de producere a energiei electrice şi modul de racordare a acesteia în instalaţia de utilizare existentă, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi reglajelor acestora.
    *) Se anexează numai în cazul locului de consum şi de producere nou. Pentru un loc de consum şi de producere nou de tip locuinţă individuală, aparţinând unui client casnic, cu excepţia celor din ansamblurile de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul dintre documentele prevăzute la lit. f), acesta poate transmite:
    a) o adeverinţă eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; şi
    b) o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:
    (i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
    (ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;


    **) Se anexează numai în cazul locului de consum/locului de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior. În cazul locului de consum şi de producere nou, documentele fac parte din dosarul instalaţiei de utilizare şi se transmit împreună cu cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile procedurii.
    În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informaţii privind:
    a) deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile
    NU DEŢIN.
    DEŢIN.

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Detalii schemă alimentare │ │
├──────────────────────────────────┼┬──┤
│Capacitate baterii de acumulatoare││Ah│
└──────────────────────────────────┴┴──┘    b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice
    NU
    DA

┌───────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Serie │Tip │Date │
│crt. │contor │contor │tehnice │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴──────────┘

    Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.
    Data .....................................
               Solicitant/Împuternicit,
    .......................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 2

    la procedură
    NOTIFICARE
    privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalaţii de producere a energiei electrice
    cu putere instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum
    Utilizatorul ........................................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ................................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ..............................., codul poştal ...................., str. .......................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ............................/............................./............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală .........................../CNP ..................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................., reprezentat prin ............................................, în calitate de .............................., contul ................................, deschis la banca ............................................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ........................................, CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul.........................., codul poştal ...................., str. .............................. nr. ........, bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ......................../...................../......................, e-mail .................................., nr. /dată act autorizare ..............., emis de .............................,
    notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent situat în judeţul .............................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ............................, str. ................................. nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral .........., având codul unic de identificare............................. (înscris pe factura de energie electrică), a unei instalaţii de producere a energiei electrice cu putere maximă simultană ce poate fi evacuată în reţeaua de distribuţie de ........ kW ........ kVA.
    Prin prezenta notificare solicit:
    - înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;
    – punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice.

    Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice:
    Generatoare asincrone şi sincrone:

┌────┬───┬────┬───┬───┬───┬────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────────┐
│ │ │Tip │Tip│ │ │ │ │ │Pmax │Pmin │ │ │ │ │
│Nr. │Nr.│UG │UG │U │Un │Pn │Sn │Pi │produsă│produsă│Qmax │Qmin │Sevac│ │
│crt.│UG │(As,│(T,│(V)│UG │UG │UG │total│de UG │de UG │(kVAr)│(kVAr)│(kVA)│Observaţii│
│ │ │S) │H, │ │(V)│(kW)│(kVA)│(kW) │(kW) │(kW) │ │ │ │ │
│ │ │ │E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───┼────┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴────┴───┴───┴───┴────┴─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────────┘    Mijloace de compensare a energiei reactive:
    NU
    DA

┌────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────────┐
│ │Tip │ │ │ │ │ │
│Nr. │echipament│Qn │Qmin │Qmax │Nr. │Observaţii│
│crt.│de │(kVAr)│(kVAr)│(kVAr)│trepte*│ │
│ │compensare│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────────┘


    * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

    Module generatoare de tip fotovoltaic:

┌────┬───────┬─────┬──────┬───────┬───────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pmax │Pi total│ │
│ │ │ │Pi │Pi │debitat│panouri │ │
│Nr. │Nr. │Tip │panou │total │de │pe │ │
│crt.│panouri│panou│(c.c.)│panouri│panouri│1 │Observaţii│
│ │ │ │(kW) │(c.c.) │(c.c.) │invertor│ │
│ │ │ │ │(kW) │(kW) │(c.c.) │ │
│ │ │ │ │ │ │(kW) │ │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────────┘    Invertoare:

┌────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pmax │Pmax │ │
│ │ │ │Un │Pi │invertor│centrală │ │
│Nr. │Nr. │Tipul │invertor│invertor│evacuată│formată din│ │
│crt.│invertoare│invertoarelor│(c.a.) │(c.a.) │în reţea│module │Observaţii│
│ │ │ │(V) │(kW) │(c.a.) │generatoare│ │
│ │ │ │ │ │(kW) │(c.a.) │ │
│ │ │ │ │ │ │(kW) │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────────┴────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┘    NOTĂ:
    U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As - asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian;
    Qn - putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;
    c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;
    Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;
    Un = tensiune nominală la borne;
    U = tensiunea în punctul de racordare;
    Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.

    Serviciile interne ale instalaţiei de producere:

┌──────────────────────────────────┬┬──┐
│Pi servicii interne ││kW│
├──────────────────────────────────┼┼──┤
│Puterea maximă simultan absorbită ││kW│
│servicii interne ││ │
└──────────────────────────────────┴┴──┘    Anexez prezentei următoarele documente:
    a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
    b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;
    c) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de producere a energiei electrice şi instalaţiei de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării;
    d) buletinul de încercare a prizei la pământ;
    e) certificatele de conformitate şi fişele tehnice ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, şi, după caz, fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalaţiei de stocare;
    f) schema electrică monofilară a instalaţiei de producere a energiei electrice şi modul de racordare a acesteia în instalaţia de utilizare existentă, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi reglajelor acestora.

    În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informaţii privind:
    a) deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile
    NU DEŢIN.
    DEŢIN.

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Detalii schemă alimentare │ │
├──────────────────────────────────┼┬──┤
│Capacitate baterii de acumulatoare││Ah│
└──────────────────────────────────┴┴──┘    b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice
    NU
    DA

┌───────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Serie │Tip │Date │
│crt. │contor │contor │tehnice │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴──────────┘


    Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.


    Data .....................................
              Solicitant/Împuternicit,
    ........................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 3

    la procedură
    NOTIFICARE
    privind certificarea calităţii de prosumator pentru utilizatorul care deţine un loc de consum
    şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile
    cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum
    Utilizatorul ................................................, cu domiciliul/sediul în judeţul ........................................, municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ................................, codul poştal ...................., str. ........................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................../......................./........................, e-mail .................................., codul de înregistrare fiscală ............................/CNP ............................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ............................................, reprezentat prin ................................................., în calitate de .............................................., contul ..................................., deschis la banca ........................, sucursala ......................................., reprezentat prin împuternicit ............................................................, CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ..................................................., municipiul/oraşul/ comuna/satul/sectorul ......................................., cod poştal ...................., str. ............................................ nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ................................., nr./dată act autorizare ............., emis de ..................,
    solicit prin prezenta certificarea calităţii de prosumator pentru locul de consum şi de producere situat în judeţul ..............................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ................................., str. ..................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ..........., având codul unic de identificare.................................. (înscris pe factura de energie electrică) şi pentru care a fost emis Certificatul de racordare nr. .......... din data de ....... .
    Anexez prezentei următoarele documente:
    a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
    b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

    În sprijinul solicitării mele transmit următoarele informaţii privind:
    a) deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile
    NU DEŢIN.
    DEŢIN.

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Detalii schemă alimentare │ │
├──────────────────────────────────┼┬──┤
│Capacitate baterii de acumulatoare││Ah│
└──────────────────────────────────┴┴──┘    b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice
    NU
    DA

┌───────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Serie │Tip │Date │
│crt. │contor │contor │tehnice │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴──────────┘    Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.
    Data .....................................
              Solicitant/Împuternicit,
    ........................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 4

    la procedură
    CERERE
    de racordare pentru un loc de consum existent la care se racordează instalaţii de producere a energiei electrice
    din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum,
    deţinut de prosumatorul care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice
    pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului
    în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu
    Utilizatorul ...................................................., cu domiciliul/sediul în judeţul .................................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ................................, codul poştal ................, str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ..................../...................../......................., e-mail ........................., codul de înregistrare fiscală ............................/CNP ............................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............................................., reprezentat prin ................................................., în calitate de ......................................., contul ............................., deschis la banca ......................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ..........................................................., CNP ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ................................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ....................................., codul poştal ...................., str. ........................................ nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ............./............../.............., e-mail ....................................., nr./dată act autorizare ............., emis de ........................,
    solicit prin prezenta obţinerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în judeţul ................................., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ..............................., str. ...................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... şi certificarea calităţii de prosumator.
    Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare: ........................................
    Modul de alimentare actual al obiectivului şi descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    1. Date tehnice şi energetice pentru locul de consum:
    1.1. Puterea aprobată

┌─────────────────────────────────┬┬───┐
│Puterea maximă simultan absorbită││kW │
│din reţea ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│Puterea maximă simultan absorbită││kVA│
│din reţea ││ │
└─────────────────────────────────┴┴───┘    1.2. Tipul de racord solicitat: \u-3928? monofazat \u-3928? trifazat
    1.3. Lista receptoarelor, cu precizarea puterii şi a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica şi regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

┌────┬──────────┬─────────┬──────────────────┐
│ │ │Puterea │Observaţii │
│Nr. │Denumire │instalată│(caracteristicile,│
│crt.│receptoare│Pi (kW) │regim de │
│ │ │ │funcţionare) │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────┤
│3 │ │ │ │
├────┴──────────┼─────────┼──────────────────┤
│Total Pi (kW) │ │ │
└───────────────┴─────────┴──────────────────┘
    2. Date tehnice şi energetice pentru locul de producere:
    2.1. Puterea aprobată

┌─────────────────────────────────┬┬───┐
│Puterea maximă simultan evacuată ││kW │
│în reţea ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│Puterea maximă simultan evacuată ││kVA│
│în reţea ││ │
└─────────────────────────────────┴┴───┘    2.2. Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice
    Generatoare asincrone şi sincrone:

┌────┬───┬────┬───┬───┬───┬────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────────┐
│ │ │Tip │Tip│ │ │ │ │ │Pmax │Pmin │ │ │ │ │
│Nr. │Nr.│UG │UG │U │Un │Pn │Sn │Pi │produsă│produsă│Qmax │Qmin │Sevac│ │
│crt.│UG │(As,│(T,│(V)│UG │UG │UG │total│de UG │de UG │(kVAr)│(kVAr)│(kVA)│Observaţii│
│ │ │S) │H, │ │(V)│(kW)│(kVA)│(kW) │(kW) │(kW) │ │ │ │ │
│ │ │ │E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───┼────┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴────┴───┴───┴───┴────┴─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────────┘    Mijloace de compensare a energiei reactive:
    NU
    DA

┌────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────────┐
│ │Tip │ │ │ │ │ │
│Nr. │echipament│Qn │Qmin │Qmax │Nr. │Observaţii│
│crt.│de │(kVAr)│(kVAr)│(kVAr)│trepte*│ │
│ │compensare│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────────┘


    * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

    Module generatoare de tip fotovoltaic:

┌────┬───────┬─────┬──────┬───────┬───────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pi │Pmax │Pi total│ │
│ │ │ │Pi │total │debitat│panouri │ │
│Nr. │Nr. │Tip │panou │panouri│de │pe 1 │Observaţii│
│crt.│panouri│panou│(c.c.)│(c.c.) │panouri│invertor│ │
│ │ │ │(kW) │(kW) │(c.c.) │(c.c.) │ │
│ │ │ │ │ │(kW) │(kW) │ │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────────┘    Invertoare:

┌────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pmax │Pmax │ │
│ │ │ │Un │Pi │invertor│centrală │ │
│Nr. │Nr. │Tipul │invertor│invertor│evacuată│formată din│Observaţii│
│crt.│invertoare│invertoarelor│(c.a.) │(c.a.) │în reţea│module │ │
│ │ │ │(V) │(kW) │(c.a.) │generatoare│ │
│ │ │ │ │ │(kW) │(c.a.) (kW)│ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    U.G. = unitate generatoare; Panou = panou fotovoltaic; As - asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian;
    Qn - putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;
    c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;
    Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;
    Un = tensiune nominală la borne;
    U = tensiunea în punctul de racordare;
    Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.    2.3. Serviciile interne ale instalaţiei producere:

┌──────────────────────────────────┬┬──┐
│Pi servicii interne ││kW│
├──────────────────────────────────┼┼──┤
│Puterea maximă simultan absorbită ││kW│
│servicii interne ││ │
└──────────────────────────────────┴┴──┘
    Anexez prezentei următoarele documente:
    a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
    b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

    În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informaţii privind:
    a) deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile
    NU DEŢIN.
    DEŢIN.

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Detalii schemă alimentare │ │
├──────────────────────────────────┼┬──┤
│Capacitate baterii de acumulatoare││Ah│
└──────────────────────────────────┴┴──┘    b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice
    NU
    DA

┌───────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Serie │Tip │Date │
│crt. │contor │contor │tehnice │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴──────────┘


    Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.


    Data .....................................
              Solicitant/Împuternicit,
    ........................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016