Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 9 decembrie 2020  de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 9 decembrie 2020 de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1210 din 11 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.077 din 9 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1210 din 11 decembrie 2020.
──────────
    1. Scopul procedurii
    Procedura de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală are ca scop definirea acţiunilor ce trebuie efectuate pentru parcurgerea etapelor specifice pentru finalizarea unei inspecţii fiscale.
    Procedura urmăreşte standardizarea acţiunilor de efectuat pentru înscrierea constatărilor, avizarea de şeful de serviciu şi aprobarea de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

    2. Documente de referinţă
    În cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza următoarele documente:
    - raportul de inspecţie fiscală (parţială sau generală) încheiat cu respectarea modelului şi conţinutului aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice;
    – nota privind constatările în divergenţă;
    – înştiinţare pentru discuţia finală.


    3. Modul de desfăşurare a procedurii
    Această procedură presupune derularea a 4 (patru) etape, astfel:
    3.1. analiza constatărilor fiscale împreună cu şeful de serviciu coordonator;
    3.2. întocmirea raportului de inspecţie fiscală şi a dosarului acţiunii de inspecţie fiscală;
    3.3. avizarea raportului de inspecţie fiscală de către şeful de serviciu coordonator;
    3.4. aprobarea raportului de inspecţie fiscală de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.


    Etapa 1. Analiza constatărilor fiscale împreună cu şeful de serviciu coordonator
    3.1.1. Pe parcursul efectuării inspecţiei fiscale, echipa de inspecţie fiscală trebuie să comunice direct cu şeful de serviciu coordonator, pe care trebuie să îl informeze periodic asupra modului de desfăşurare a controlului, a constatărilor pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie verificată, precum şi a problemelor şi particularităţilor acţiunii de inspecţie fiscală şi încadrarea în termenele stabilite pentru efectuarea inspecţiei fiscale.
    3.1.2. Pe toată durata de realizare a unei inspecţii fiscale, organele de inspecţie fiscală îşi vor fundamenta constatările pe baza investigaţiilor pe teren, a documentelor şi registrelor solicitate sau puse la dispoziţie de contribuabil, a informaţiilor deţinute de organul fiscal sau obţinute de acesta de la terţi etc.
    3.1.3. Orice constatare a organelor de inspecţie fiscală va fi discutată, după fundamentarea acesteia, cu şeful de serviciu pentru a susţine cele constatate şi pentru a fi validată încadrarea legală a acestora.
    3.1.4. Analiza constatărilor efectuate de echipa de inspecţie fiscală cu şeful de serviciu se va face pentru acele constatări care au implicaţii fiscale, fiind totodată stabilite şi acţiunile ce trebuie efectuate pentru fundamentarea şi finalizarea unor constatări, cum ar fi:
    - efectuarea de verificări încrucişate/constatări la faţa locului;
    – obţinerea de informaţii suplimentare;
    – solicitarea unui punct de vedere de la direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    – încadrarea situaţiilor privind faptele constatate ce pot să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni.

    3.1.5. În situaţia unor constatări care pot conduce la stabilirea unor fapte de evaziune fiscală, a unor constatări fiscale de amploare sau a unor probleme majore care privesc desfăşurarea şi finalizarea inspecţiei fiscale va fi informat şi conducătorul activităţii de inspecţie fiscală competent pentru valorificarea rapidă a constatărilor fiscale.

    Etapa 2. Întocmirea raportului de inspecţie fiscală
    3.2.1. Rezultatele inspecţiei fiscale se consemnează în raportul de inspecţie fiscală, întocmit conform prevederilor din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.710/2015 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015.
    3.2.2. Pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale echipa de inspecţie fiscală va informa contribuabilul/plătitorul despre aspectele constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală. După caz, dovada informării poate fi, spre exemplu, e-mailul transmis, minută, o semnătură pe un document, „Nota explicativă“ dată de contribuabil, adrese înaintate sau primite etc. care se vor arhiva la dosarul acţiunii de inspecţie fiscală.
    3.2.3. Inspecţia fiscală la contribuabil/plătitor se încheie la data programată pentru discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunţă la acest drept, conform prevederilor art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.2.4. În acest sens, echipa de inspecţie fiscală va întocmi şi comunica contribuabilului „Înştiinţare pentru discuţia finală“, la care se anexează obligatoriu proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, însoţit de anexele aferente, acordându-i contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. Formularul va fi anexat de echipa de inspecţie fiscală la raportul de inspecţie fiscală.
    3.2.5. Raportul de inspecţie fiscală se va întocmi indiferent dacă se stabilesc sau nu diferenţe de obligaţii fiscale suplimentare, cu respectarea instrucţiunilor privind obiectivele minimale pentru fiecare capitol în parte.
    3.2.6. În cazul în care pe parcursul efectuării unei inspecţii fiscale se consideră necesară mărirea sau micşorarea numărului de membri ai echipei de inspecţie fiscală sau este necesară înlocuirea unuia sau mai multor membri ai echipei de inspecţie fiscală, atunci constatările vor fi înscrise de către echipa de control care finalizează acţiunea de inspecţie fiscală, indiferent de persoanele care au participat la efectuarea verificărilor.
    3.2.7. Pentru persoanele nou-incluse în echipa de inspecţie fiscală se vor întocmi alte ordine de serviciu, care se vor înscrie în registrul unic de control al contribuabilului verificat la aceeaşi poziţie la care s-a înscris echipa de inspecţie care a început acţiunea de inspecţie fiscală.
    3.2.8. Organele de inspecţie fiscală care au participat la verificări, dar care nu mai fac parte din echipa de inspecţie la finalizarea acţiunii vor fi nominalizate în raportul de inspecţie fiscală ca participanţi la efectuarea verificărilor, cu precizarea perioadei efective de control, dar nu vor fi înscrişi la pagina de semnături a raportului de inspecţie fiscală şi nici în decizia de impunere.
    3.2.9. Constatările care se înscriu în raportul de inspecţie fiscală trebuie să fie proprii organelor de control, bazate pe date, informaţii sau documente, să fie expuse clar şi concis, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale inutile, neconcludente şi nedocumentate, care încarcă nejustificat conţinutul raportului de inspecţie fiscală.
    3.2.10. Neregulile constatate se vor consemna numai după efectuarea tuturor verificărilor şi investigaţiilor fiscale privind modul de stabilire, de declarare a obligaţiilor fiscale, cu precizarea concretă a actelor normative încălcate (articol, alineat) şi cu determinarea exactă a influenţelor fiscale.
    3.2.11. La fiecare abatere constatată se vor înscrie, după caz, măsurile luate operativ şi duse la îndeplinire în timpul controlului, cu menţionarea documentelor pe baza cărora s-au materializat, urmând ca asupra măsurilor ce urmează a fi luate în continuare să se emită „Dispoziţie privind măsurile stabilite de inspecţia fiscală“.
    3.2.12. Constatările se vor prezenta şefului de serviciu pe parcursul efectuării inspecţiei fiscale, cu precizarea exactă şi documentată a stării de fapt, a temeiului de drept şi a influenţelor fiscale.
    3.2.13. La raportul de inspecţie fiscală se anexează:
    - pentru fiecare impozit, taxă şi contribuţie care a făcut obiectul verificării: situaţii, tabele, copii de pe documente şi note explicative necesare susţinerii constatărilor;
    – pentru fiecare obligaţie fiscală la care s-au constatat diferenţe suplimentare ale bazei de impozitare de către organele de inspecţie fiscală se anexează o situaţie privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale aferente bazelor de impozitare stabilite suplimentar; situaţia cuprinde şi diferenţele de obligaţii fiscale datorate la anumite termene de plată, inclusiv în cazurile în care la finalizarea inspecţiei fiscale organele fiscale nu stabilesc obligaţii fiscale principale suplimentare pentru perioada verificată. Situaţia cuprinde date referitoare la obligaţia fiscală principală defalcată pe fiecare perioadă impozabilă verificată şi termenele scadente, în vederea calculării obligaţiilor fiscale accesorii de către organul fiscal competent;
    – procese-verbale pentru consemnarea unor constatări în timpul inspecţiei fiscale;
    – procese-verbale încheiate ca urmare a unor controale inopinate/constatare la faţa locului/controale încrucişate, în situaţia în care constatările înscrise în acestea au influenţă în stabilirea situaţiei de fapt fiscale la contribuabilul verificat;
    – procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
    – orice documente întocmite pentru înştiinţarea contribuabilului, solicitarea de documente din partea acestuia sau obţinerea de informaţii pentru fundamentarea constatărilor.

    3.2.14. Înainte de discuţia finală cu contribuabilul, raportul de inspecţie fiscală, în forma sa preliminară, va fi discutat cu şeful de serviciu şi conducătorul activităţii de inspecţie fiscală competent. În cazul în care se constată că au fost înscrise fapte care nu sunt temeinic argumentate sau cuprind erori, din punctul de vedere al motivelor de fapt sau temeiului de drept, şeful de serviciu sau, după caz, conducătorul activităţii de inspecţie fiscală dispune corectarea raportului de inspecţie fiscală, în măsura în care echipa de inspecţie nu este în contradicţie cu şeful de serviciu şi/sau cu conducătorul activităţii de inspecţie fiscală faţă de constatările din raportul de inspecţie fiscală.
    3.2.15. În situaţia în care echipa de inspecţie este în contradicţie cu şeful de serviciu sau/şi conducătorul activităţii de inspecţie fiscală faţă de constatările din raportul de inspecţie fiscală, se va întocmi o Notă privind constatările în divergenţă.
    Soluţionarea divergenţelor între organele fiscale are ca scop stabilirea corectă a stării de fapt fiscale la un contribuabil verificat prin consensul opiniilor între reprezentanţii echipei de inspecţie fiscală, şeful de serviciu şi conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.
    În activitatea de inspecţie fiscală sunt întâlnite 2 (două) situaţii posibile de soluţionare a divergenţelor:
    A. Soluţionarea divergenţelor dintre membrii echipei de inspecţie fiscală;
    B. Soluţionarea divergenţelor dintre membrii echipei de inspecţie fiscală, şeful de serviciu coordonator şi/sau conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.
    A. Soluţionarea divergenţelor dintre membrii echipei de inspecţie fiscală
    a) În cazul unor divergenţe de opinii între membrii echipei de inspecţie fiscală, competenţa de mediere revine şefului de serviciu.
    b) În acest caz echipa de inspecţie fiscală va întocmi o notă privind constatările în divergenţă, în care fiecare membru al echipei îşi va înscrie opinia. Rezultatul medierii va fi înscris de şeful de serviciu în Nota privind constatările în divergenţă, document care va fi arhivat de echipa de inspecţie fiscală la dosarul acţiunii de inspecţie fiscală.
    c) Constatarea supusă medierii şefului de serviciu va fi preluată în raportul de inspecţie fiscală, în forma rămasă după mediere.
    d) Analiza constatărilor efectuate de echipa de inspecţie fiscală cu şeful de serviciu se va face pentru acele constatări care au implicaţii fiscale, precum şi asupra acţiunilor ce trebuie efectuate pentru fundamentarea şi finalizarea unor constatări, cum ar fi:
    - efectuarea de verificări încrucişate;
    – obţinerea de informaţii suplimentare;
    – solicitarea unui punct de vedere de la direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    – fapte ce întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni.


    B. Soluţionarea divergenţelor dintre membrii echipei de inspecţie fiscală, şeful de serviciu coordonator şi/sau conducătorul activităţii de inspecţie fiscală
    a) Echipa de inspecţie fiscală va prezenta şefului de serviciu constatările pe parcursul efectuării inspecţiei fiscale, cu precizarea exactă şi documentată a stării de fapt, a temeiului de drept şi a influenţelor fiscale.
    b) Înainte de discuţia finală cu contribuabilul, raportul de inspecţie fiscală, în forma sa preliminară, va fi discutat cu şeful de serviciu. În cazul în care se constată că au fost înscrise fapte care nu sunt temeinic argumentate sau cuprind erori, din punctul de vedere al motivelor de fapt sau de drept, şeful de serviciu poate dispune corectarea raportului de inspecţie fiscală.
    c) În cazul unor divergenţe de opinii între membrii echipei de inspecţie fiscală şi şeful de serviciu coordonator, competenţa de mediere revine conducătorului activităţii de inspecţie fiscală.
    d) În măsura în care echipa de inspecţie este în contradicţie cu şeful de serviciu faţă de constatările din raportul de inspecţie fiscală, se va completa o notă privind constatările în divergenţă. În Nota privind constatările în divergenţă îşi vor înscrie opinia membrii echipei de inspecţie fiscală, pe de o parte, şi şeful de serviciu, pe de altă parte.
    e) După întocmirea Notei privind constatările în divergenţă, aceasta va fi înaintată spre aprobare/propunere a unei soluţii proprii conducătorului activităţii de inspecţie fiscală care coordonează acţiunea.
    f) Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală poate opta pentru una dintre variantele propuse sau poate propune o soluţie proprie, opţiunea acestuia fiind obligatorie pentru ambele părţi. Rezultatul medierii va fi înscris de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală în Nota privind constatările în divergenţă şi acesta poate fi:
    - se aprobă propunerea echipei de inspecţie fiscală;
    – se aprobă propunerea şefului de serviciu;
    – conducătorul activităţii de inspecţie fiscală propune o soluţie proprie.

    g) Soluţia stabilită de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală va fi preluată în raportul de inspecţie fiscală, inclusiv pentru situaţia în care echipa de inspecţie fiscală are aceeaşi opinie cu şeful de serviciu coordonator, opinie contrară cu cea a conducătorului activităţii de inspecţie fiscală. Nota privind constatările în divergenţă va fi arhivată la dosarul acţiunii de inspecţie fiscală.    3.2.16. Raportul de inspecţie fiscală se va întocmi în forma finală numai după medierea tuturor divergenţelor şi după discuţia finală cu contribuabilul şi analiza punctului de vedere formulat de acesta.
    3.2.17. Punctul de vedere al contribuabilului prezentat la data programată pentru discuţia finală (data încheierii inspecţiei fiscale) sau în termen de cel mult 5/7 zile lucrătoare de la data încheierii inspecţiei fiscale se va anexa la raportul de inspecţie fiscală.
    3.2.18. În situaţia în care, după discuţia finală, analizarea punctului de vedere al contribuabilului de către echipa de inspecţie fiscală şi discutarea acestuia cu şeful de serviciu, înainte de întocmirea raportului de inspecţie fiscală în formă finală, apar divergenţe de natura celor prevăzute la pct. 3.2.15, se va proceda în mod similar pentru soluţionarea acestora, în funcţie de natura divergenţei exemplificată la literele A şi B ale punctului menţionat.

    Etapa 3. Avizarea raportului de inspecţie fiscală
    3.3.1. Raportul de inspecţie fiscală se avizează de către şeful de serviciu coordonator al acţiunii de inspecţie fiscală numai după redactarea sa în forma finală.
    3.3.2. În situaţii justificate în care, la finalizarea raportului de inspecţie fiscală, şeful de serviciu care a coordonat activitatea de inspecţie fiscală lipseşte o perioadă mai mare de timp, avizarea raportului de inspecţie fiscală se va face de către înlocuitorul acestuia.
    3.3.3. Pentru o bună conlucrare, şeful de serviciu sau echipa de inspecţie fiscală va informa înlocuitorul şefului de serviciu asupra stadiului de efectuare a inspecţiei fiscale, a constatărilor şi a problemelor cu care se confruntă aceasta, precum şi a măsurilor ce trebuie luate în continuare pentru finalizarea inspecţiei fiscale.
    3.3.4. Avizarea raportului de inspecţie fiscală constă în verificarea corectitudinii încadrării în prevederile legale a constatărilor din raportul de inspecţie fiscală, precum şi înscrierea numelui şi prenumelui şefului de serviciu, data semnării şi semnătura acestuia.

    Etapa 4. Aprobarea raportului de inspecţie fiscală
    3.4.1. Raportul de inspecţie fiscală se supune spre aprobare conducătorului activităţii de inspecţie fiscală după avizarea sa de către şeful de serviciu coordonator al acţiunii de inspecţie fiscală.
    3.4.2. Aprobarea raportului de inspecţie fiscală constă în acordul dat asupra modului de încadrare în termenele propuse (durata inspecţiei fiscale), asupra modului de prezentare şi susţinere a constatărilor, a încadrării în prevederile legale, semnarea şi datarea acestuia.
    3.4.3. Data aprobării raportului de inspecţie fiscală de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală reprezintă data finalizării tuturor acţiunilor premergătoare emiterii actelor administrativ-fiscale.
    3.4.4. După aprobare, raportul de inspecţie fiscală se înregistrează la registratura activităţii de inspecţie fiscală sau îi va fi alocat un număr de înregistrare unic, generat de sistemul informatic, în cazul actelor emise prin intermediul aplicaţiilor informatice, şi urmează să se emită actul/actele administrativ-fiscal(e).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016