Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 februarie 2021  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la speciile ovine şi caprine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la speciile ovine şi caprine

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021
──────────
     Aprobată prin ORDINUL nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 din 10 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii
    ART. 1
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform H.G. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de depozitare, care depozitează şi comercializează material seminal congelat şi/sau embrioni, la nivel naţional, achiziţionat din ţările membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe şi teritorii.

    ART. 2
        Scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului germinativ, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor comerciale şi urmărirea trasabilităţii acestuia după comercializare, pe baza unor înregistrări credibile.

    ART. 3
        Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal congelat provenit de la berbeci/ţapi aprobaţi de autoritatea competentă;
    b) monitorizarea mişcărilor de material germinativ (stoc, intrări, ieşiri), inclusiv pe beneficiari;
    c) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului germinativ la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.


    ART. 4
        Prezenta procedură se aplică prestatorilor la nivel naţional, dar şi serviciilor furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi serviciilor furnizate transfrontalier, în România, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii operaţionale
    ART. 5
        Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 1188/2014, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea zootehniei nr. 32/2019;
    c) O.M. nr. 344/2019, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    d) Regulamentul nr. 1012/2016, privind ameliorarea animalelor;
    e) Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;
    f) Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020, de modificare a Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017, privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;
    g) Directiva nr. 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.


    CAP. III
    Activitatea pentru care se emite autorizaţia
    ART. 6
        Autorizaţia se emite pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la nivel naţional, achiziţionat din ţările membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe şi teritorii.

    ART. 7
        Codurile CAEN corespunzătoare activităţii de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura
    ART. 8
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, şi structurile sale teritoriale.
    (2) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. IV
    Desfăşurarea procesului de autorizare
    ART. 9
        Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
        *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, g, h se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ prin care se solicită autorizarea zootehnică a centrului de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor (anexa nr. 4 a);
    b) actul constitutiv al societăţii, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţia sanitară veterinară;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale la nivel naţional (amplasarea, amenajarea şi dotarea), precum şi schiţa depozitului;
    h) contractul specialistului responsabil cu gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului.


    ART. 10
    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.
    (2) În acest sens, va depune documentaţia completă prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic.
    (3) Autoritatea competentă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:
    a) termenul de procesare a cererii;
    b) căile de atac disponibile;
    c) după caz, menţiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, autorizaţia se consideră acordată.

    (4) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.
    (5) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor şi precizărilor necesare, prin intermediul PCU electronic, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (4).
    (6) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 4 b).
    (7) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării documentaţiei complete.

    ART. 11
        Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.


    ART. 12
    (1) Autoritatea competentă are obligaţia de a răspunde, prin intermediul PCU electronic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, oricărei cereri de informaţii sau asistenţă, care vizează furnizarea de informaţii generale asupra modului în care cerinţele sunt interpretate sau aplicate.
    (2) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare.

    CAP. V
    Libera circulaţie a serviciilor
    ART. 13
    (1) Activităţile de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrioni, pot fi efectuate de operatori economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. Serviciile pot fi furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi transfrontalier, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru, numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
        **) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, h, i se vor depune în copie tradusă, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ prin care se solicită autorizarea centrului de achiziţie, depozitare şi comercializare de material seminal congelat (anexa nr. 4 a);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţia sanitară veterinară, sau similar;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale la nivel naţional (amplasarea, amenajarea şi dotarea), precum şi schiţa depozitului;
    h) contractul specialistului, responsabil cu gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului, sau similar;
    i) autorizaţia emisă de statul emitent, sau similar.


    ART. 14
        Documentele se depun prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic (PCUe), conform art. 10.

    ART. 15
        În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    CAP. VI
    Condiţiile zootehnice pentru autorizarea centrelor de depozitare a materialului seminal
    Condiţii zootehnice generale
    ART. 16
    (1) Centrul trebuie să dispună de spaţiu aferent desfăşurării fluxului tehnologic pentru stocarea, controlul şi difuzarea materialului seminal congelat, spaţiu separat pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarelor şi materialelor utilizate la control, precum şi birou pentru acte şi evidenţe.
    (2) Centrul trebuie să fie dotat cu echipamentele, instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru stocarea, controlul, şi difuzarea materialului seminal (containere pentru stocare şi transport, goblete de capacităţi diferite, pensă cu braţe lungi, microscop, platină încălzitoare, lame, lamele, fiole, coloranţi, termostat, etc.).
    (3) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.
    (4) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.
    (5) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.
    (6) Centrul trebuie să deţină personal tehnic de specialitate, pregătit pentru gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, prezentarea catalogului cu valoarea de ameliorare a berbecilor/ţapilor.
    (7) În centrele autorizate pot fi depozitaţi, de asemenea, embrioni congelaţi, cu condiţia ca embrionii să fie depozitaţi în recipiente separate, în spaţiile prevăzute pentru depozitarea materialului seminal congelat.


    Condiţii zootehnice specifice
    Condiţii zootehnice şi genetice pentru materialul germinativ (m.s.c., embrioni), utilizat la însămânţare artificială
    ART. 17
    (1) Materialul germinativ (m. s. c., embrioni), indiferent de specie, care circulă din ţările membre ale Uniunii Europene sau intră din ţări terţe şi teritorii, trebuie să provină din centre autorizate, care figurează pe o listă întocmită, actualizată şi comunicată de autorităţile competente ale statelor respective Comisiei Europene.
    (2) Materialul germinativ (m.s.c., embrioni), trebuie să îndeplinească condiţiile sanitar veterinare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
    (3) Materialul germinativ (m.s.c., embrioni), trebuie să fie însoţit de certificat sanitar veterinar intracomunitar eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine.
    (4) Recipientele utilizate pentru depozitarea şi transportul materialului seminal congelat trebuie să fie dezinfectate şi/ sau sterilizate periodic şi aprovizionate cu agent criogenic (azot lichid), care nu a fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală.
    (5) Dozele de material seminal congelat trebuie să fie signate (marcate) vizibil, care să permită stabilirea cu uşurinţă a datei de colectare a materialului seminal, specia, rasa şi identificarea animalului donator, numărul autorizaţiei centrului de colectare.
    (6) Centrele de depozitare trebuie să deţină registre, în care să înregistreze toate intrările şi ieşirile de material seminal congelat.

    ART. 18
    (1) Pentru însămânţare artificială se utilizează materialul seminal colectat sau embrionii obţinuţi de la animale de reproducţie de rasă pură din specia ovină şi caprine, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă rezultatele testării performanţelor;
    b) să aibă actualizat rezultatul evaluării genetice estimat printr-o metodă acceptabilă din punct de vedere ştiinţific în conformitate cu principiile zootehnice, normele şi standardele stabilite de centrele de referinţă relevante ale Uniunii Europene;
    c) să aibă rezultatele testelor din care rezultă particularităţile şi defectele genetice;
    d) să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza ADN-ului.

    (2) Materialul germinativ (m.s.c., embrioni), comercializat sau introdus în Uniune trebuie însoţit de certificatul zootehnic tip, conform regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/717 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea, modificat de Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020, (anexele nr. 4 g - j).
    (3) Certificatul zootehnic se eliberează numai de societatea de ameliorare sau de autoritatea competentă care trimite materialul germinativ, atunci când acesta este comercializat în Uniune, sau de organismul de ameliorare sau de serviciul oficial al ţării terţe de expediere, atunci când acesta este introdus în Uniune.
    (4) Autoritatea competentă poate autoriza ca materialul germinativ să fie însoţit de un certificat zootehnic emis pe baza informaţiilor primite de la societatea de ameliorare autorizată, de către un centru de colectare sau un centru de depozitare a materialului seminal, sau de o echipă de colectare sau de producere de embrioni autorizată pentru comerţul în cadrul Uniunii, în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor.
    (5) Autoritatea competentă poate autoriza ca modelul certificatului zootehnic să nu fie utilizat cu condiţia ca, informaţiile legate de materialul germinativ (m.s.c., embrioni), să fie cuprinse în alte documente, care însoţesc materialul germinativ în cauză, emise de societatea de ameliorare sau organismul de ameliorare autorizat.
    (6) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul internet, societăţile de ameliorare, organismele de ameliorare şi/sau centrele de colectare sau centrele de depozitare a materialului seminal, echipele de colectare sau de producere de embrioni autorizate, pot să facă în certificatul zootehnic o trimitere la site-ul internet unde pot fi accesate aceste rezultate.


    Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat de berbec/ţap
    ART. 19
        Centrele pentru depozitare şi comercializare a materialului seminal vor respecta următoarele condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat:
    - elemente de identificare a dozei: unitatea producătoare (codul centrului de colectare), număr matricol, numele şi rasa berbec/ţap, data colectării şi congelării materialului seminal (şarja);
    – volumul dozei 0,5 ml;
    – mobilitatea spermatozoizilor 0,30%;
    – concentraţia de spermatozoizi totali/doză 100 - 200 milioane;
    – concentraţia de spermatozoizi mobili/doză 30 - 60 milioane;
    – spermatozoizi vii peste 30%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 14%;
    – spermatozoizi imaturi maximum 2%.    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal congelat
    ART. 20
    (1) Se va comercializa materialul germinativ (m.s.c., embrioni), care circulă din ţările membre ale Uniunii Europene sau intră din ţări terţe şi teritorii, aprobat de autoritatea competentă.
    (2) Materialul seminal congelat în paiete va fi livrat către beneficiari, numai în goblete cu capacitate corespunzătoare numărului de doze solicitate.
    (3) Transferul gobletelor cu material seminal congelat din containerul de depozit în containerele de transport se va efectua cât mai rapid posibil (maximum 5 secunde).
    (4) În containerele de transport şi ale beneficiarilor nivelul azotului lichid trebuie să depăşească extremitatea superioară a paietelor, cu excepţia containerelor cu vaporizator.
    (5) Furnizorul predă m.s.c.-ul beneficiarului însoţit de următoarele documente: pedigreul cu valoarea de ameliorare a berbecilor/ţapilor (la solicitarea beneficiarului), buletin de analiză a calităţii, aviz de expediţie şi factură. În buletinul de calitate se completează numele şi numărul matricol al berbecului/ţapului, numărul de doze, şarja dozelor, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de spermatozoizi mobili/doză. Obligatoriu buletinul de calitate trebuie semnat de ambele părţi.
    (6) Beneficiarul poate solicita furnizorului evaluarea calităţii materialului seminal congelat (mobilitatea spermatozoizilor după decongelare), recepţionând numai materialul seminal congelat cu o mobilitate de minimum 0,30.
    (7) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea beneficiarilor, în funcţie de caz, societăţi de ameliorare recunoscute, care desfăşoară un program de ameliorare rasial aprobat, asociaţii ale crescătorilor, fermieri-crescători de ovine/caprine înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor, conform legislaţiei în vigoare, societăţi comerciale, ingineri zootehnişti şi medici veterinari autorizaţi, operatori de însămânţări artificiale, autorizaţi prin recunoaşterea calificării profesionale.
    (8) În caz de litigii, la solicitarea beneficiarilor, ANZ-ul în cadrul laboratorului de profil va executa expertiza calitativă a parametrilor spermatici şi va elibera buletin de calitate, ca urmare a evaluării unui număr de 2 doze/ şarjă/berbec/ţap.
    (9) Comercializarea materialului germinativ (m.s.c, embrioni), care nu a fost aprobat, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 41 şi 42 din Legea zootehniei.


    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor
    ART. 21
    (1) Fiecare centru de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat autorizat trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea importurilor (centru de provenienţă, berbecii/ţapii donatori, numărul de doze, data importului);
    b) rezultatele actualizate a testelor de evaluare genetică ale berbecilor/ţapilor al cărui material seminal congelat îl comercializează;
    c) identificarea beneficiarului, numărul de doze livrate, data livrării;

    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic, se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Anual, la finele anului se va transmite la autoritatea competentă (ANZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe berbeci/ţapi (stoc, intrări, ieşiri, stoc final), inclusiv pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    (4) Centrul de depozitare autorizat va notifica către autoritatea competentă (ANZ), situaţia materialului seminal congelat achiziţionat din centre de colectare autorizate de autoritatea competentă (ANZ), respectiv numărul de doze şi centrul de colectare.
        Registrul pentru evidenţa importurilor de material seminal congelat

┌────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬─────┐
│ │Berbecul/ţapul │ │ │ │
│Nr. ├────┬────────┬────┤Provenienţa│Data │Număr│
│crt.│Nume│Nr. │Rasa│ │importului│doze │
│ │ │matricol│ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
├────┼────┼────────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
└────┴────┴────────┴────┴───────────┴──────────┴─────┘

        Registrul pentru evidenţa comercializării materialului seminal congelat

┌────┬──────────────────┬─────┬───────┬────────────┐
│ │Berbecul/ţapul │ │ │ │
│Nr. ├────┬────────┬────┤Număr│Judeţul│Beneficiarul│
│crt.│Nume│Nr. │Rasa│doze │ │ │
│ │ │matricol│ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼────┼─────┼───────┼────────────┤
├────┼────┼────────┼────┼─────┼───────┼────────────┤
└────┴────┴────────┴────┴─────┴───────┴────────────┘

        Situaţia mişcării materialului seminal congelat

┌────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│ │Berbecul/ţapul │ │Număr doze │
│Nr. ├────┬────────┬────┤Provenienţa├───────┬───────┬──────┬─────┤
│crt.│Nume│Nr. │Rasa│ │Stoc │Intrări│Ieşiri│Stoc │
│ │ │matricol│ │ │iniţial│ │ │final│
├────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤
├────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤
└────┴────┴────────┴────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴─────┘


    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă
    ART. 22
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilat (anexa nr. 4 c).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 d.

    CAP. VIII
    Controalele centrelor de depozitare autorizate
    ART. 23
    (1) Centrele de depozitare autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate la intervale adecvate, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CRZ-OJZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de comisia desemnată prin decizia directorului general.

    ART. 24
        Centrele de depozitare autorizate trebuie să permită accesul comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, certificate, facturi, etc.

    ART. 25
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic), sau la solicitarea beneficiarilor, în caz de litigii.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi se comunică centrului de depozitare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere solicitat de beneficiari se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de depozitare autorizat.

    ART. 26
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 4 e), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANZ;
    b) un exemplar la CRZ;
    c) un exemplar la centrul de depozitare controlat.

    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor, ori retragerea autorizării.


    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
    ART. 27
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată că centrul de depozitare nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea conducerii centrului de depozitare ca, într-un interval rezonabil de timp de la comunicare să remedieze deficienţele constatate;
    d) căi de atac.

    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de suspendare se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de depozitare controlat;
    b) CRZ - OJZ.


    ART. 28
        Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de depozitare autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.

    ART. 29
        Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru comercializarea materialului seminal congelat stipulate în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) sustragere de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de depozitare autorizat, pe perioada suspendării, a comercializat material seminal congelat;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.


    ART. 30
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 29, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.

    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de depozitare controlat;
    b) CRZ - OJZ.


    ART. 31
    În cazul în care se retrage autorizaţia zootehnică de funcţionare ANZ notifică către DSVSA judeţean, centrul de depozitare căruia i-a fost retrasă autorizaţia.

    ART. 32
    (1) Centrul de depozitare căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de depozitare solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei
    ART. 33
        În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic depune prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, PCU electronic următoarele documente:
    a) cerere tip de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 4 f);
    b) documentele care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.


    ANEXA 4a

        S.C. ..............
        Nr. ........ din ..........
                             CERERE-TIP DE AUTORIZARE
        Către,
        Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie
        Subsemnatul/Subsemnata, .........., în calitate de ........... al .........., cu sediul în localitatea .........., judeţul .........., str. ......... nr. ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........., solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrioni, din specia ovine/caprine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.
        Data
        Semnătura

    ANEXA 4b

 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
                                RAPORT DE EVALUARE
        pentru autorizarea zootehnică a centrului de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la specia ovine şi caprine
        Subsemnaţii ................. salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din .........., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019 şi Directiva nr. 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG nr. 49/2009, am verificat S.C. ............. din judeţul .......... în vederea emiterii autorizaţiei zootehnice de funcţionare a unităţii pentru activitatea de achiziţie, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Personal încadrat:
    a) nr. total .....................................
    b) nr. specialişti ..............................

    2. Fluxul tehnologic:
    a) spaţii pentru recepţie, depozitare, livrare .....................................
    b) condiţii de depozitare şi de transport .......................................
    c) dotarea cu aparatură pentru controlul calităţii m.s.c.-ului ....................................

    3. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile ....................................
    b) surse poluante în vecinătate ............................................

    4. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ..................................
    5. Alte aspecte: ...................................................
    6. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de depozitare a materialului seminal congelat, având ca obiectiv comercializarea materialului seminal congelat, conform claselor CAEN 5210, 0162, 4690, 4719 ............................... .
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare ......................................


        Din partea ANZ,
        Din partea CRZ,
        Din partea OJZ,
            Din partea S.C.

    ANEXA 4c

        Avizat MADR
 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
                       AUTORIZAŢIE ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
                          NR. .......... DIN ..........
        În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. ........., Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O. M. 344/2019, Directiva nr. 2006/123/CEE transpusă parţial în OUG nr. 49/2009 şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. ......... din .........., dispune:
        Autorizarea zootehnică a centrului de depozitare al S.C. ............. din localitatea .........., str. ........., nr. ........., judeţul .........., având ca scop:
        Depozitarea şi comercializarea la nivel naţional a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la speciile ovine şi/sau caprine
        Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.
        DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 4d

        REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE DEPOZITARE AUTORIZATE

┌────┬─────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Adresa,│ │Adresă │ │ │ │ │
│ │Data │ │sediu │Denumirea │punct │ │ │ │ │
│Nr. │depunerii/ │Denumirea │social,│unităţii │de │ │Nr./data │Materialul│ │
│crt.│înregistrării│operatorului│tel., │conform │lucru │Activităţile│autorizaţiei│genetic │Observaţii*)│
│ │cererii şi a │economic │fax, │legislaţiei│social,│ │ │utilizat │ │
│ │documentaţiei│ │CUI │specifice │tel., │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fax │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
└────┴─────────────┴────────────┴───────┴───────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┘

        *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.

    ANEXA 4e

 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
                                    NOTĂ DE CONTROL
        Subsemnaţii ................ salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din .........., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019 şi Directiva nr. 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG nr. 49/2009, am verificat S.C. .......... din judeţul .......... autorizată zootehnic pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .......................................
    2. Aspecte ale mişcărilor de material seminal congelat (intrări, ieşiri, stoc la zi): ........................................ .
    3. Aspecte privind utilizarea materialului seminal congelat difuzat în teritoriu şi rezultatele obţinute de către beneficiari: .......................................
    4. Alte aspecte .....................................................
    5. PROPUNERI: ............................................................... .

        Din partea ANZ,
        Din partea CRZ,
        Din partea OJZ,
            Din partea S.C.

    ANEXA 4f

        S.C. ...............
        Nr. ......... din ..........
                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI
        Către,
        Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie
        Subsemnatul/Subsemnata, .........., în calitate de ........... al .........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul .........., str. ......... nr. ........., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......... autorizată pentru ........... cu Autorizaţia nr. ......... din .........., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ..................................
        În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în procedura de autorizare.
        Data
        Semnătura

    ANEXA 4g

        Certificat zootehnic pentru comerţul cu material seminal provenit de la animale de reproducţie de rasă pură

┌─────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Certificat │ │
│zootehnic, în│ │
│conformitate │ │
│cu │ │
│Regulamentul │ │
│(UE) nr. 2016│ │
│/1012, pentru│ │
│comerţul cu │ │
│material │ │
│seminal │ │
│provenit de │ │
│la animalele │(se poate include un logo al societăţii│
│de │de ameliorare emitente, al autorităţii │
│reproducţie │competente sau al centrului de │
│de rasă pură │colectare sau de depozitare a │
│din │materialului seminal) │
│următoarele │ │
│specii: │ │
│(a) specia │ │
│bovină (Bos │ │
│taurus, Bos │ │
│indicus, │ │
│Bubalus │ │
│bubalis) (14)│ │
│(b) specia │ │
│porcină (Sus │ │
│scrofa) (14) │ │
│(c) specia │ │
│ovină (Ovis ├───────────────────────────────────────┤
│aries) (14) │ │
│(d) specia │ │
│caprină │ │
│(Capra │ │
│hircus) (14) │ │
│(e) specia │ │
│ecvină (Equus│ │
│caballus şi │ │
│Equus asinus)│ │
│(14) │ │
│Toate limbile│ │
│oficiale ale │Numărul certificatului (15) │
│UE în care │ │
│sunt │ │
│redactate │ │
│certificatele│ │
│zootehnice, │ │
│inclusiv │ │
│notele de │ │
│subsol şi │ │
│observaţiile,│ │
│sunt │ │
│disponibile │ │
│în EUR-Lex │ │
├─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente/centrului de colectare sau de depozitare a│
│materialului seminal (se furnizează datele de contact│
│şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet)│
│/trimiterea la certificatul zootehnic al animalului │
│donator (16) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre masculul donator de │
│reproducţie de rasă pură (17) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele societăţii de ameliorare emitente/ │
│autorităţii competente (se furnizează datele de │
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet) │
├─────────────┬───────────────────────────────────────┤
│2. Numele │ │
│registrului │3. Numele rasei masculului donator │
│genealogic │ │
├─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a registrului │
│genealogic în care este înscris masculul donator (15)│
├─────────────┬───────────────────────────────────────┤
│5. Numărul │6. Numărul individual de identificare a│
│din registrul│masculului donator din specia ecvină │
│genealogic al│(15) (19) │
│masculului │[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][│
│donator (18) │][ ][ ] │
├─────────────┼───────────────────────────────────────┤
│7. │ │
│Identificarea│ │
│masculului │ │
│donator (20) │ │
│7.1. Sistem │ │
│7.2. Numărul │ │
│individual de│ │
│identificare │8. Verificarea identităţii (15) (22) │
│(19) │(23) │
│7.3. Numărul │8.1. Metodă │
│de │8.2. Rezultat │
│identificare │ │
│în materie de│ │
│sănătate a │ │
│animalelor │ │
│(21) │ │
│7.4. Nume │ │
│(15) │ │
├─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│9.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO │
│8601) (24) şi ţara de naştere a masculului donator │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (15) a │
│crescătorului │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (15) a │
│proprietarului │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul masculului donator (23) (25) │
├─────────────┬───────────────────────────────────────┤
│12.1. Tatăl │12.1.1. Bunicul patern │
│Numărul şi │Numărul şi secţiunea din registrul │
│secţiunea din│genealogic │
│registrul │Numărul individual de identificare (19)│
│genealogic │(20) │
│Numărul │Numărul de identificare în materie de │
│individual de│sănătate a animalelor (21) │
│identificare │Nume (15) │
│(19) (20) ├───────────────────────────────────────┤
│Numărul de │12.1.2. Bunica paternă │
│identificare │Numărul şi secţiunea din registrul │
│în materie de│genealogic │
│sănătate a │Numărul individual de identificare (19)│
│animalelor │(20) │
│(21) │Numărul de identificare în materie de │
│Nume (15) │sănătate a animalelor (21) │
│ │Nume (15) │
├─────────────┼───────────────────────────────────────┤
│12.2. Mama │12.2.1. Bunicul matern │
│Numărul şi │Numărul şi secţiunea din registrul │
│secţiunea din│genealogic │
│registrul │Numărul individual de identificare (19)│
│genealogic │(20) │
│Numărul │Numărul de identificare în materie de │
│individual de│sănătate a animalelor (21) │
│identificare │Nume (15) │
│(19) (20) ├───────────────────────────────────────┤
│Numărul de │12.2.2. Bunica maternă │
│identificare │Numărul şi secţiunea din registrul │
│în materie de│genealogic │
│sănătate a │Numărul individual de identificare (19)│
│animalelor │(20) │
│(21) │Numărul de identificare în materie de │
│Nume (15) │sănătate a animalelor (21) │
│ │Nume (15) │
├─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (15) (23) (26) │
│13.1. Rezultatele testării performanţelor │
│13.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice │
│efectuate ultima dată la . . . . . . . . . . (se │
│introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3. Defectele genetice şi particularităţile │
│genetice ale masculului donator legate de programul │
│de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre masculul │
│donator │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele│
│testării performanţelor sau ale evaluării genetice, │
│cu privire la părinţi şi bunici, în cazul în care nu │
│sunt indicate la punctul 12 │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (27) │
├─────────────┬───────────────────────────────────────┤
│14.1. │ │
│Întocmit la: │ │
│. . . . . . .│14.2. data: . . . . . . . . . . (se │
│. . . (se │introduce data eliberării) │
│introduce │ │
│locul │ │
│eliberării) │ │
├─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . .│
│. . (se introduc cu majuscule numele şi funcţia │
│persoanei (28) care semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii cu privire la materialul seminal│
│(29) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) │
│(20) (27) │
│1.1. Numărul (numerele) individual(e) de identificare│
│(19) │
│1.2. Numărul (numerele) de identificare în materie de│
│sănătate a animalelor (21) │
│1.3. Numărul individual de identificare a masculului │
│(masculilor) donator(i) din specia ecvină (15) (19)܆ │
│[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│1.4. Trimiterea (trimiterile) la certificatul │
│(certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului │
│(animalelor) donator (donatoare) (15) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea materialului seminal │
├─────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │Numărul │ │Data │ │
│paietelor sau│paietelor│ │colectării │Altele│
│a altor │sau al │Locul │(zz.ll.aaaa│(15) │
│ambalaje (15)│altor │colectării│sau ISO │(32) │
│(30) │ambalaje │ │8601) │ │
│ │(31) │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│3. Centrul de colectare sau de depozitare a │
│materialului seminal de unde se expediază │
│3.1. Nume │
│3.2. Adresă │
│3.3. Numărul aprobării │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numele şi adresa societăţii de ameliorare (14), │
│sau ale părţii terţe (14) desemnate de societatea de │
│ameliorare respectivă, responsabilă cu efectuarea │
│testărilor (15) (33) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Validare │
├───────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6.1. Întocmit la: . . .│6.2. data: . . . . . . . . . │
│. . . . . . . (se │. (se introduce data │
│introduce locul │eliberării) │
│eliberării) │ │
├───────────────────────┴─────────────────────────────┤
│6.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . │
│. . (se introduc cu majuscule numele şi funcţia │
│persoanei (34) care semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin │
│una dintre limbile oficiale ale statului membru de │
│expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea │
│a textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în │
│orientare tip portret sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest │
│certificat zootehnic nu pot fi tipărite, cu condiţia │
│includerii în titlu a unei trimiteri la o sursă │
│multilingvă de informaţii direct accesibilă. │
└─────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4h

        Certificat zootehnic pentru comerţul cu embrioni proveniţi de la animale de reproducţie de rasă pură

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul │ │
│(UE) nr. 2016/1012, pentru │ │
│comerţul cu embrioni │ │
│proveniţi de la animalele de │(se poate include un logo al │
│reproducţie de rasă pură din │societăţii de ameliorare emitente, al │
│următoarele specii: │autorităţii competente sau al echipei │
│(a) specia bovină (Bos │de colectare sau de producere a │
│taurus, Bos indicus, Bubalus │embrionilor) │
│bubalis) (54) │ │
│(b) specia porcină (Sus │ │
│scrofa) (54) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries)│ │
│(54) │ │
│(d) specia caprină (Capra ├──────────────────────────────────────┤
│hircus) (54) │ │
│(e) specia ecvină (Equus │ │
│caballus şi Equus asinus) │ │
│(54) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE│Numărul certificatului (55) │
│în care sunt redactate │ │
│certificatele zootehnice, │ │
│inclusiv notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii competente/ │
│echipei de colectarea sau de producere a embrionilor (se furnizează │
│datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet)/trimiterea la certificatul (certificatele) zootehnic(e) al│
│(e) animalului (animalelor) donator (donatoare) (56) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre femela donatoare de reproducţie de rasă │
│pură (57) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii competente │
│(se furnizează datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la│
│site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei femelei donatoare │
│genealogic │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscrisă femela donatoare (55) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │6. Numărul individual de identificare │
│5. Numărul din registrul │a femelei donatoare din specia ecvină │
│genealogic al femelei │(55) (59) │
│donatoare (58) │[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ]│
│ │[ ][ ][ ] │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│7. Identificarea femelei │ │
│donatoare (60) │ │
│7.1. Sistem │8. Verificarea identităţii (55) (62) │
│7.2. Numărul individual de │(63) │
│identificare (59) │8.1. Metodă │
│7.3. Numărul de identificare │8.2. Rezultat │
│în materie de sănătate a │ │
│animalelor (61) │ │
│7.4. Nume (55) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│9. Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (64) şi │
│ţara de naştere a femelei donatoare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (55) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (55) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul femelei donatoare (63) (65) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │12.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│12.1. Tatăl │(59) (60) │
│Numărul şi secţiunea din │Numărul de identificare în materie de │
│registrul genealogic │sănătate a animalelor (61) │
│Numărul individual de │Nume (55) │
│identificare (59) (60) ├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.1.2. Bunica paternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din registrul │
│animalelor (61) │genealogic │
│Nume (55) │Numărul individual de identificare │
│ │(59) (60) │
│ │Numărul de identificare în materie de │
│ │sănătate a animalelor (61) │
│ │Nume (55) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │12.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│12.2. Mama │(59) (60) │
│Numărul şi secţiunea din │Numărul de identificare în materie de │
│registrul genealogic │sănătate a animalelor (61) │
│Numărul individual de │Nume (55) │
│identificare (59) (60) ├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.2.2. Bunica maternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din registrul │
│animalelor (61) │genealogic │
│Nume (55) │Numărul individual de identificare │
│ │(59) (60) │
│ │Numărul de identificare în materie de │
│ │sănătate a animalelor (61) │
│ │Nume (55) │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (55) (63) (66) │
│13.1. Rezultatele testării performanţelor femelei donatoare │
│13.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate │
│ultima dată la . . . . . . . . . . (se introduce data în format │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale femelei │
│donatoare legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre femela donatoare │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 12 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (67) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: . . . . . │14.2. data: . . . . . . . . . . (se │
│. . . . . (se introduce locul│introduce data eliberării) │
│eliberării) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . (se │
│introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (68) care semnează│
│certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii despre masculul donator de reproducţie de rasă │
│pură (57) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele societăţii de ameliorare emitente (se furnizează datele de │
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei masculului donator │
│genealogic │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscris masculul donator (55) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │6. Numărul individual de identificare │
│5. Numărul din registrul │a masculului donator din specia ecvină│
│genealogic al masculului │(55) (59) │
│donator (58) │[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ]│
│ │[ ][ ][ ] │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│7. Identificarea masculului │ │
│donator (60) │ │
│7.1. Sistem │8. Verificarea identităţii (55) (62) │
│7.2. Numărul individual de │(63) │
│identificare (59) │8.1. Metodă │
│7.3. Numărul de identificare │8.2. Rezultat │
│în materie de sănătate a │ │
│animalelor (61) │ │
│7.4. Nume (55) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│9. Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (64) şi │
│ţara de naştere a masculului donator │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (55) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (55) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul masculului donator (63) (65) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │12.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│12.1. Tatăl │(59) (60) │
│Numărul şi secţiunea din │Numărul de identificare în materie de │
│registrul genealogic │sănătate a animalelor (61) │
│Numărul individual de │Nume (55) │
│identificare (59) (60) ├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.1.2. Bunica paternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din registrul │
│animalelor (61) │genealogic │
│Nume (55) │Numărul individual de identificare │
│ │(59) (60) │
│ │Numărul de identificare în materie de │
│ │sănătate a animalelor (61) │
│ │Nume (55) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │12.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│12.2. Mama │(59) (60) │
│Numărul şi secţiunea din │Numărul de identificare în materie de │
│registrul genealogic │sănătate a animalelor (61) │
│Numărul individual de │Nume (55) │
│identificare (59) (60) ├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.2.2. Bunica maternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din registrul │
│animalelor (61) │genealogic │
│Nume (55) │Numărul individual de identificare │
│ │(59) (60) │
│ │Numărul de identificare în materie de │
│ │sănătate a animalelor (61) │
│ │Nume (55) │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (55) (63) (66) │
│13.1. Rezultatele testării performanţelor masculului donator │
│13.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate │
│ultima dată la . . . . . . . . . . (se introduce data în format │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) 13.3. Defectele genetice şi │
│particularităţile genetice ale masculului donator legate de │
│programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 12 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (67) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: . . . . . │14.2. data: . . . . . . . . . . (se │
│. . . . . (se introduce locul│introduce data eliberării) │
│eliberării) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . (se │
│introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (68) care semnează│
│certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea C. Informaţii cu privire la embrioni (69) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea femelei donatoare (60) (67) │
│1.1. Numărul individual de identificare (59) │
│1.2. Numărul de identificare în materie de sănătate a animalelor │
│(61) │
│1.3. Numărul individual de identificare a femelei donatoare din │
│specia ecvină (55) (59) │
│[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│1.4. Trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator (55)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (60) (67) │
│2.1. Numărul (numerele) individual(e) de identificare (59) │
│2.2. Numărul (numerele) de identificare în materie de sănătate a │
│animalelor (61) │
│2.3. Numărul individual de identificare a masculului (masculilor) │
│donator(i) din specia ecvină (55) (59) │
│[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│2.4. Trimiterea (trimiterile) la certificatul (certificatele) │
│zootehnic(e) al(e) │
│2.4.1. masculului (masculilor) donator (donatori) (54) (55) │
│2.4.2. materialului seminal (54) (55) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Identificarea embrionilor │
├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │ │ │ │Data │ │
│paietelor│Codul │Numărul │Numărul │Locul │colectării │ │
│sau a │paietelor│paietelor│de │colectării│sau a │Altele│
│altor │sau al │sau al │embrioni│sau al │producerii │(55) │
│ambalaje │altor │altor │(71) │producerii│(zz.ll.aaaa│(73) │
│(55) (70)│ambalaje │ambalaje │(72) │ │sau ISO │ │
│ │ │ │ │ │8601) │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│4. Echipa de colectare sau de producere a embrionilor care face │
│expedierea │
│4.1. Nume │
│4.2. Adresă │
│4.3. Numărul aprobării │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea D. Informaţii cu privire la purtătoarea surogat a embrionului│
│sau a embrionilor │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Numărul individual de identificare (59) a purtătoarei surogat │
│(55) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Validare │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│7.1. Întocmit la: . . . . . .│7.2. data: . . . . . . . . . . (se │
│. . . . (se introduce locul │introduce data eliberării) │
│eliberării) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│7.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . (se │
│introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (74) care semnează│
│certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una dintre │
│limbile oficiale ale statului membru de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului │
│tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip portret │
│sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat zootehnic nu│
│pot fi tipărite, cu condiţia includerii în titlu a unei trimiteri la│
│o sursă multilingvă de informaţii direct accesibilă. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (14) Se elimină dacă nu se aplică.
    (15) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (16) Dacă partea A certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la certificatul zootehnic al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură.
    (17) Partea A a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 16.
    (18) În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se lasă spaţiu liber dacă numărul din registrul genealogic este egal cu numărul individual de identificare.
    (19) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic. În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se indică numărul individual de identificare în conformitate cu anexa II partea 1 capitolul I punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, denumit "cod unic" la art. 114 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/429. În cazul în care numărul individual de identificare fie nu este disponibil, fie este diferit de numărul sub care este înscris animalul în registrul genealogic, se introduce numărul din registrul genealogic.
    (20) Pentru animalele din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină, identificare individuală în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Pentru animalele din specia porcină, identificare individuală în conformitate cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu art. 8 alin. (3) şi, după caz, cu art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, şi număr de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
    (21) Numai pentru animalele din specia porcină: Numărul de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animale privind identificarea şi înregistrarea animalelor din specia porcină.
    (22) Se solicită în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de către societăţile de ameliorare în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială.
    (23) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (24) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (25) Se introduce, după caz, "secţiunea principală" sau "secţiunea suplimentară". Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (26) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (27) Obligatoriu doar dacă partea A a certificatului zootehnic este eliberată de societatea de ameliorare sau de o autoritate competentă menţionată la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi dacă partea B din certificatul zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate cu art. 31 alin. (1) din regulamentul respectiv.
    (28) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare sau al unei autorităţi competente menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (29) Dacă doar partea B a certificatului zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi partea A a certificatului zootehnic rămâne necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic, punctul 1 din partea B trebuie completat, iar o copie a certificatului zootehnic pentru masculii donatori trebuie să fie ataşată după cum urmează:
    (i) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2017/717;
    (ii) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/1940, din care cel puţin partea I este inclusă în documentul unic de identificare pe viaţă emis în conformitate cu art. 118 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/429.

    (30) Opţional.
    (31) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine material seminal colectat de la mai mult de un animal de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 1.4 din partea B.
    (32) Dacă este cazul, se pot furniza informaţii privind materialul seminal sexat.
    (33) Pentru materialul seminal destinat testării animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină care nu au fost supuse testării performanţelor sau evaluării genetice, în conformitate cu limitele cantitative menţionate la art. 21 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012.
    (34) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare, al unei autorităţi competente menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 sau al unui centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate cu art. 31 alin. (1) din regulamentul respectiv, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (54) Se elimină dacă nu se aplică.
    (55) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (56) Dacă partea A sau partea B a certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru femela (femelele) donatoare de reproducţie de rasă pură sau pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, sau pentru materialul seminal al acestora, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la respectivul certificat zootehnic al femelei (femelelor) donatoare de reproducţie de rasă pură sau al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură, sau al materialului seminal al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură respectiv(i).
    (57) Partea A sau B a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 16.
    (58) În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se lasă spaţiu liber dacă numărul din registrul genealogic este egal cu numărul individual de identificare.
    (59) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic. În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se indică numărul individual de identificare în conformitate cu anexa II partea 1 capitolul I punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, denumit "cod unic" la art. 114 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/429. În cazul în care numărul individual de identificare fie nu este disponibil, fie este diferit de numărul sub care este înscris animalul în registrul genealogic, se introduce numărul din registrul genealogic.
    (60) Pentru animalele din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină, identificare individuală în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Pentru animalele din specia porcină, identificare individuală în conformitate cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu art. 8 alin. (3) şi, după caz, cu art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, şi număr de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
    (61) Numai pentru animalele din specia porcină: Numărul de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animale privind identificarea şi înregistrarea animalelor din specia porcină.
    (62) Se solicită în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de către societăţile de ameliorare în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială ori în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină, porcină şi ecvină utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni.
    (63) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (64) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (65) Se introduce, după caz, "secţiunea principală" sau "secţiunea suplimentară". Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (66) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (67) Obligatoriu doar dacă partea A sau B a certificatului zootehnic este eliberată de societatea de ameliorare sau de o autoritate competentă menţionată la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi dacă părţile C şi D din certificatul zootehnic sunt eliberate de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor autorizată în conformitate cu art. 31 alin. (1) din regulamentul respectiv.
    (68) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare sau al unei autorităţi competente menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (69) Dacă doar partea C şi, după caz, partea D a certificatului zootehnic este eliberată de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor autorizată în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, şi partea (părţile) A şi/sau B a (ale) certificatului zootehnic rămâne (rămân) necompletată (necompletate) sau este (sunt) retrasă (retrase) din certificatul zootehnic, punctele 1 şi 2 din partea C trebuie completate şi copii ale certificatului zootehnic trebuie ataşate după cum urmează:
    (a) pentru femelele donatoare:
    (i) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2017/717;
    (ii) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/1940, din care cel puţin partea I reprezintă o secţiune special concepută a documentului unic de identificare pe viaţă emis în conformitate cu art. 118 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/429;

    (b) pentru materialul seminal fertilizator:
    (i) astfel cum se descrie la lit. (a), cu adaptările necesare pentru masculii donatori, sau
    (ii) în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2017/717.


    (70) Opţional.
    (71) În cazul în care există mai mulţi embrioni într-o paietă sau într-un alt ambalaj, trebuie să existe o indicaţie clară a numărului de embrioni.
    (72) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine embrioni colectaţi sau produşi din ovule colectate de la o singură femelă donatoare de reproducţie de rasă pură fertilizată cu material seminal colectat de la mai mult de un mascul donator de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 2.4 din partea C.
    (73) După caz, se pot furniza informaţii cu privire la embrionii sexaţi sau la stadiul de dezvoltare a embrionului.
    (74) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare, al unei autorităţi competente menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 sau al unei echipe de colectare sau de producere a embrionilor autorizate în conformitate cu art. 31 alin. (1) din regulamentul respectiv, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.

    ANEXA 4i

        Certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a materialului seminal provenit de la animale de reproducţie de rasă pură

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic în │ │
│conformitate cu Regulamentul │ │
│(UE) nr. 2016/1012 pentru │ │
│introducerea în Uniune a │ │
│materialului seminal provenit│ │
│de la animalele de │(se poate include un logo al │
│reproducţie de rasă pură din │organismului de ameliorare │
│următoarele specii: │emitent sau al centrului de │
│(a) specia bovină (Bos │colectare sau de depozitare a│
│taurus, Bos indicus, Bubalus │materialului seminal) │
│bubalis) (13) │ │
│(b) specia porcină (Sus │ │
│scrofa) (13) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries)│ │
│(13) │ │
│(d) specia caprină (Capra ├─────────────────────────────┤
│hircus) (13) │ │
│(e) specia ecvină (Equus │ │
│caballus şi Equus asinus) │ │
│(13) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE│ │
│în care sunt redactate │Numărul certificatului (14) │
│certificatele zootehnice, │ │
│inclusiv notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
│ │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Numele organismului de ameliorare emitent/centrului de │
│colectare sau de depozitare a materialului seminal (se │
│furnizează datele de contact şi, dacă este cazul, o │
│trimitere la site-ul internet)/trimiterea la certificatul │
│zootehnic al animalului donator (15) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre masculul donator de reproducţie│
│de rasă pură (16) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează│
│datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la │
│site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei masculului │
│genealogic │donator │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic │
│în care este înscris masculul donator (14) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al masculului donator │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6. Identificarea masculului │ │
│donator (17) │7. Verificarea identităţii │
│6.1. Sistem │(14) (18) (19) │
│6.2. Numărul individual de │7.1. Metodă │
│identificare │7.2. Rezultat │
│6.3. Nume (14) │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│8. Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│(20) şi ţara de naştere a masculului donator │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (14) a crescătorului │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (14) a │
│proprietarului │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul masculului donator (19) (21) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.1. Tatăl │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din │identificare (17) (22) │
│registrul genealogic │Nume (14) │
│Numărul individual de ├─────────────────────────────┤
│identificare (17) (22) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (14) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (17) (22) │
│ │Nume (14) │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │11.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.2. Mama │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din │identificare (17) (22) │
│registrul genealogic │Nume (14) │
│Numărul individual de ├─────────────────────────────┤
│identificare (17) (22) │11.2.2. Bunica maternă │
│Nume (14) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (17) (22) │
│ │Nume (14) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (14) (19) (23) │
│12.1. Rezultatele testării performanţelor │
│12.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice │
│efectuate ultima dată la . . . . . . . . . . (se introduce │
│data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│masculului donator legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele │
│testării performanţelor sau ale evaluării genetice ale │
│părinţilor şi bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate │
│la punctul 11 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (24) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: . . . . . │13.2. data: . . . . . . . . .│
│. . . . . (se introduce locul│. (se introduce data │
│eliberării) │eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . │
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (25) │
│care semnează certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii cu privire la materialul seminal (26) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (17) │
│(24) │
│1.1. Numărul (numerele) individual(e) de identificare │
│1.2. Trimiterea (trimiterile) la certificatul │
│(certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului (animalelor) │
│donator (donatoare) (14) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Sistem de identificare │
├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │Codul │Numărul │ │Data │ │
│paietelor│paietelor│paietelor│ │colectării │Altele│
│sau a │sau al │sau al │Locul │(zz.ll.aaaa│(14) │
│altor │altor │altor │colectării│sau ISO │(29) │
│ambalaje │ambalaje │ambalaje │ │8601) │ │
│(14) (27)│ │(28) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│3. Centrul de colectare sau de depozitare a materialului │
│seminal de unde se expediază │
│3.1. Nume │
│3.2. Adresă │
│3.3. Numărul aprobării │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numele şi adresa societăţii de ameliorare (13), sau ale │
│părţii terţe (13) desemnate de societatea de ameliorare │
│respectivă, responsabilă cu efectuarea testărilor (14) (30)│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Validare │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6.1. Întocmit la: . . . . . .│6.2. data: . . . . . . . . . │
│. . . . (se introduce locul │. (se introduce data │
│eliberării) │eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│6.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . │
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (31) │
│care semnează certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una │
│dintre limbile oficiale ale ţării de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │
│textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip│
│portret sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat │
│zootehnic nu pot fi tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă multilingvă de informaţii│
│direct accesibilă. │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4j

        Certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a embrionilor proveniţi de la animale de reproducţie de rasă pură

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul │ │
│(UE) nr. 2016/1012, pentru │ │
│introducerea în Uniune a │ │
│embrionilor proveniţi de la │ │
│animalele de reproducţie de │(se poate include un logo al │
│rasă pură din următoarele │organismului de ameliorare emitent sau│
│specii: │al echipei de colectare sau de │
│(a) specia bovină (Bos │producere a embrionilor) │
│taurus, Bos indicus, Bubalus │ │
│bubalis) (49) │ │
│(b) specia porcină (Sus │ │
│scrofa) (49) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries)│ │
│(49) ├──────────────────────────────────────┤
│(d) specia caprină (Capra │ │
│hircus) (49) │ │
│(e) specia ecvină (Equus │ │
│caballus şi Equus asinus) │ │
│(49) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE│Numărul certificatului (50) │
│în care sunt redactate │ │
│certificatele zootehnice, │ │
│inclusiv notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Numele organismului de ameliorare emitent/echipei de colectare sau │
│producere a embrionilor (se furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul internet) trimiterea la │
│certificatul (certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului │
│(animalelor) donator (donatoare) (51) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre femela donatoare de reproducţie de rasă │
│pură (52) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează datele │
│de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei femelei donatoare │
│genealogic │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscrisă femela donatoare (50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al femelei donatoare │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│6. Identificarea femelei │ │
│donatoare (53) │7. Verificarea identităţii (50) (54) │
│6.1. Sistem │(55) │
│6.2. Numărul individual de │7.1. Metodă │
│identificare │7.2. Rezultat │
│6.3. Nume (50) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│8.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (56) şi ţara│
│de naştere a femelei donatoare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (50) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (50) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul femelei donatoare (55) (57) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│11.1. Tatăl │Numărul individual de identificare │
│Numărul şi secţiunea din │(53) (58) │
│registrul genealogic │Nume (50) │
│Numărul individual de ├──────────────────────────────────────┤
│identificare (53) (58) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (50) │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│ │(53) (58) │
│ │Nume (50) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │11.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│11.2. Mama │Numărul individual de identificare │
│Numărul şi secţiunea din │(53) (58) │
│registrul genealogic │Nume (50) │
│Numărul individual de ├──────────────────────────────────────┤
│identificare (53) (58) │11.2.2. Bunica maternă │
│Nume (50) │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│ │(53) (58) │
│ │Nume (50) │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (50) (55) (59) │
│12.1. Rezultatele testării performanţelor │
│12.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate │
│ultima dată la . . . . . . . . . . (se introduce data în format │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale femelei │
│donatoare legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre femela donatoare │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice ale părinţilor şi │
│bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 11 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (60) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: . . . . . │13.2. data: . . . . . . . . . . (se │
│. . . . . (se introduce locul│introduce data eliberării) │
│eliberării) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . (se │
│introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (61) care semnează│
│certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii despre masculul donator de reproducţie de rasă │
│pură (52) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează datele │
│de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei masculului donator │
│genealogic │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscris masculul donator (50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al masculului donator │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│6. Identificarea masculului │ │
│donator (53) │7. Verificarea identităţii (50) (54) │
│6.1. Sistem │(55) │
│6.2. Numărul individual de │7.1. Metodă │
│identificare │7.2. Rezultat │
│6.3. Nume (50) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│8. Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (56) şi │
│ţara de naştere a masculului donator │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (50) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (50) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul masculului donator (55) (57) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│11.1. Tatăl │Numărul individual de identificare │
│Numărul şi secţiunea din │(53) (58) │
│registrul genealogic │Nume (50) │
│Numărul individual de ├──────────────────────────────────────┤
│identificare (53) (58) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (50) │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│ │(53) (58) │
│ │Nume (50) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │11.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│11.2. Mama │Numărul individual de identificare │
│Numărul şi secţiunea din │(53) (58) │
│registrul genealogic │Nume (50) │
│Numărul individual de ├──────────────────────────────────────┤
│identificare (53) (58) Nume │11.2.2. Bunica maternă │
│(50) │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare │
│ │(53) (58) │
│ │Nume (50) │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (50) (55) (59) │
│12.1. Rezultatele testării performanţelor │
│12.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate │
│ultima dată la . . . . . . . . . . (se introduce data în format │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│masculului donator legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice ale părinţilor şi │
│bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 11 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (60) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: . . . . . │13.2. data: . . . . . . . . . . (se │
│. . . . . (se introduce locul│introduce data eliberării) │
│eliberării) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . (se │
│introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (61) care semnează│
│certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea C. Informaţii cu privire la embrioni (62) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea femelei donatoare (53) (60) │
│1.1. Numărul individual de identificare │
│1.2. Trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator (50)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (53) (60) │
│2.1. Numărul (numerele) individual(e) de identificare │
│2.2. Trimiterea (trimiterile) la certificatul (certificatele) │
│zootehnic(e) al(e) │
│2.2.1. masculului (masculilor) donator (donatori) (49) (50) │
│2.2.2. materialului seminal (49) (50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Identificarea embrionilor │
├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │ │ │ │Data │ │
│paietelor│Codul │Numărul │Numărul │Locul │colectării │ │
│sau a │paietelor│paietelor│de │colectării│sau a │Altele│
│altor │sau al │sau al │embrioni│sau al │producerii │(50) │
│ambalaje │altor │altor │(64) │producerii│(zz.ll.aaaa│(66) │
│(50) (63)│ambalaje │ambalaje │(65) │ │sau ISO │ │
│ │ │ │ │ │8601) │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│4. Echipa de colectare sau de producere a embrionilor care face │
│expedierea │
│4.1. Nume │
│4.2. Adresă │
│4.3. Numărul aprobării │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea D. Informaţii cu privire la purtătoarea surogat a embrionului│
│sau a embrionilor │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Numărul individual de identificare (53) a purtătoarei surogat │
│(50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Validare │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│7.1. Întocmit la: . . . . . .│7.2. data: . . . . . . . . . . (se │
│. . . . (se introduce locul │introduce data eliberării) │
│eliberării) │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│7.3. Numele şi funcţia semnatarului: . . . . . . . . . . (se │
│introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (67) care semnează│
│certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4. Semnătura: . . . . . . . . . . │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una dintre │
│limbile oficiale ale ţării de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului │
│tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip portret │
│sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat zootehnic nu│
│pot fi tipărite, cu condiţia includerii în titlu a unei trimiteri la│
│o sursă multilingvă de informaţii direct accesibilă. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (13) Se elimină dacă nu se aplică.
    (14) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (15) Dacă partea A a certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la certificatul zootehnic al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură.
    (16) Partea A a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 14.
    (17) În conformitate cu legislaţia privind identificarea şi înregistrarea animalelor din ţara de expediere.
    (18) Se solicită în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, de către societatea de ameliorare care ţine registrul genealogic în care urmează să fie înscris descendentul animalului donator.
    (19) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (20) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (21) Se introduce, după caz, "secţiunea principală" sau "secţiunea suplimentară". Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (22) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic.
    (23) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (24) Obligatoriu doar dacă partea A a certificatului zootehnic este eliberată de organismul de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere, care este enumerat în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi dacă partea B din certificatul zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu art. 33 alin. (1) din regulamentul respectiv.
    (25) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere care figurează pe listă în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (26) Dacă doar partea B a certificatului zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi dacă partea A a certificatului zootehnic rămâne necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic, punctul 1 din partea B trebuie completat şi trebuie să se ataşeze copii ale certificatelor zootehnice pentru masculii donatori, eliberate în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 2017/717.
    (27) Opţional.
    (28) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine material seminal colectat de la mai mult de un animal de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 1.2 din partea B.
    (29) Dacă este cazul, se pot furniza informaţii privind materialul seminal sexat.
    (30) Pentru materialul seminal destinat testării animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină care nu au fost supuse testării performanţelor sau evaluării genetice, în conformitate cu limitele cantitative menţionate la art. 21 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012.
    (31) Persoana respectivă este un reprezentant autorizat să semneze certificatul zootehnic, al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere, care figurează pe listă în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, sau al unui centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu art. 33 alin. (1) din respectivul regulament.
    (49) Se elimină dacă nu se aplică.
    (50) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (51) Dacă partea A sau partea B a certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru femela (femelele) donatoare de reproducţie de rasă pură sau pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, sau pentru materialul seminal al acestora, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la certificatul zootehnic al femelei (femelelor) donatoare de reproducţie de rasă pură sau al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură, sau al materialului seminal al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură respectiv(i).
    (52) Partea A sau B a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 14.
    (53) În conformitate cu legislaţia privind identificarea şi înregistrarea animalelor din ţara de expediere.
    (54) Se solicită în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, de către societăţile de ameliorare care conduc registrul genealogic în care urmează să fie înscris descendentul obţinut din embrionii respectivi.
    (55) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (56) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (57) Se introduce, după caz, "secţiunea principală" sau "secţiunea suplimentară". Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (58) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic.
    (59) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (60) Obligatoriu doar dacă partea A sau B a certificatului zootehnic este eliberată de organismul de ameliorare, inclusiv de serviciul oficial al ţării de expediere, care este enumerat în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi dacă părţile C şi D ale certificatului zootehnic sunt eliberate de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu art. 33 alin. (1) din regulamentul respectiv.
    (61) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere care figurează pe listă în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (62) Dacă doar partea C şi, după caz, partea D a certificatului zootehnic este eliberată de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, şi partea (părţile) A şi/sau B a (ale) certificatului zootehnic rămâne (rămân) necompletată (necompletate) sau este (sunt) retrasă (retrase) din certificatul zootehnic, punctele 1 şi 2 din partea C trebuie completate şi copii ale certificatelor zootehnice trebuie ataşate după cum urmează:
    (a) pentru femelele donatoare, în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 2017/717;
    (b) pentru materialul seminal fertilizator:
    (i) astfel cum se descrie la lit. (a), cu adaptările necesare pentru masculii donatori, sau
    (ii) în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea B din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 2017/717.


    (63) Opţional.
    (64) În cazul în care există mai mulţi embrioni într-o paietă sau într-un alt ambalaj, trebuie să existe o indicaţie clară a numărului de embrioni.
    (65) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine embrioni colectaţi sau produşi din ovule colectate de la o singură femelă donatoare de reproducţie de rasă pură fertilizată cu material seminal colectat de la mai mult de un mascul donator de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 2.2 din partea C.
    (66) După caz, se pot furniza informaţii cu privire la embrionii sexaţi sau la stadiul de dezvoltare a embrionului.
    (67) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant autorizat să semneze certificatul zootehnic, al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere, care figurează pe listă în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, sau al unei echipe de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu art. 33 alin. (1) din respectivul regulament.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016