Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 februarie 2021  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal la specia ovine şi caprine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal la specia ovine şi caprine

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021
──────────
     Aprobată prin ORDINUL nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 din 10 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii
    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de colectare, prelucrare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal, la nivel naţional.

    ART. 2
    Scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului seminal, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor comerciale şi urmărirea trasabilităţii acestuia după comercializare, pe baza unor înregistrări credibile.

    ART. 3
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) organizarea şi executarea lucrărilor tehnice de colectare, control, prelucrare, ambalare, conservare, depozitare şi comercializare la nivel naţional a materialului seminal la speciile ovine şi caprine;
    b) utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal provenit de la berbeci/ţapi aprobaţi de autoritatea competentă;
    c) monitorizarea mişcărilor de material seminal (stoc, intrări, ieşiri), inclusiv pe beneficiari;
    d) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului seminal la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.


    ART. 4
    Prezenta procedură se aplică prestatorilor la nivel naţional, dar şi serviciilor furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi serviciilor furnizate transfrontalier, în România, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative
    ART. 5
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 1188/2014, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea zootehniei nr. 32/2019;
    c) O.M. nr. 344/2019, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    d) Regulamentul nr. 1012/2016, privind ameliorarea animalelor;
    e) Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;
    f) Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020, de modificare a Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017, privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;
    g) Directiva 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.


    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia
    ART. 6
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de colectare, control, prelucrare, ambalare, conservare, depozitare şi comercializare la nivel naţional a materialului seminal, precum şi comercializarea materialului germinativ (m.s.c., embrioni), care circulă din ţările membre ale Uniunii Europene sau intră din ţări terţe şi teritorii.

    ART. 7
    Codurile CAEN corespunzătoare activităţii (serviciului) de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare, şi după caz, clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare.

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura
    ART. 8
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ), cu sediul în şos. Bucureşti – Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, şi structurile sale teritoriale.
    (2) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare
    ART. 9
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, g, se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ prin care se solicită autorizarea zootehnică a centrului de colectare (anexa nr. 3 a);
    b) actul constitutiv al societăţii, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, controlul, prelucrarea, conservarea, depozitarea şi comercializarea la nivel naţional a materialului seminal destinat însămânţării artificiale;


    ART. 10
    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.
    (2) În acest sens, va depune documentaţia completă prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic.
    (3) Autoritatea competentă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:
    a) termenul de procesare a cererii;
    b) căile de atac disponibile;
    c) după caz, menţiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, autorizaţia se consideră acordată.

    (4) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.
    (5) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor şi precizărilor necesare, prin intermediul PCU electronic, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (4).
    (6) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 3 b).
    (7) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării documentaţiei complete.

    ART. 11
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.


    ART. 12
    (1) Autoritatea competentă are obligaţia de a răspunde, prin intermediul PCU electronic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, oricărei cereri de informaţii sau asistenţă, care vizează furnizarea de informaţii generale asupra modului în care cerinţele sunt interpretate sau aplicate.
    (2) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare.

    CAP. VI
    Libera circulaţie a serviciilor
    ART. 13
    (1) Activităţile de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrioni, pot fi efectuate de operatori economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. Serviciile pot fi furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi transfrontalier, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru, numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
    **) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, h, i se vor depune în copie tradusă, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ prin care se solicită autorizarea centrului de colectare (anexa nr. 3 a);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea la nivel naţional a materialului seminal destinat însămânţării artificiale;
    h) autorizaţia, sau similar emisă de statul emitent.


    ART. 14
    Documentele se depun prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic (PCUe), conform art. 10.

    ART. 15
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    CAP. VII
    Condiţiile zootehnice pentru autorizarea centrelor de colectare a materialului seminal
    Condiţii zootehnice generale
    ART. 16
    Centrele de colectare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

    (1) Centrul trebuie să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru recoltare, prelucrare, ambalare şi difuzare a materialului seminal şi să dispună de următoarele spaţii şi utilităţi: adăposturi pentru întreţinerea berbecilor şi/sau ţapilor donatori, sau după caz, padocuri şopron pentru berbecii şi/sau ţapii donatori, adăpost pentru carantina şi izolarea animalelor, sală pentru recoltarea materialului seminal, laborator pentru controlul şi prelucrarea materialului seminal, sală pentru depozitare, sală pentru livrarea materialului seminal, sală pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea sticlăriei şi aparaturii utilizate la recoltare, control şi prelucrare, sală pentru evidenţe şi personal.

    (2) Adăposturile sau padocurile şopron se vor compartimenta în: zonă comună, zonă pentru berbecii şi/sau ţapii programaţi la recoltare, zonă pentru berbecii şi/sau ţapii de la care s-a efectuat recoltarea.

    (3) Adăposturile sau padocurile şopron trebuie să fie separate efectiv de sala de recoltare, laboratorul pentru controlul şi prelucrarea materialului seminal şi sala de depozitare.

    (4) Sala de recoltare trebuie să comunice cu padocul pentru berbecii şi/sau ţapii programaţi la recoltare, cu padocul pentru berbecii şi/sau ţapii de la care s-a efectuat recoltarea, cu laboratorul şi camera de spălare-sterilizare. Trebuie să aibe în dotare apă curentă, prosoape, materiale şi substanţe dezinfectante.

    (5) Colectarea materialului seminal se poate face şi în aer liber într-o zonă protejată de condiţiile meteorologice nefavorabile, dotată cu podea antialunecare cu protecţie împotriva accidentelor grave în caz de cădere, la locul şi în jurul locului de colectare a materialului seminal.

    (6) Laboratorul pentru controlul si prelucrarea materialului seminal comunică după caz, cu sala de recoltare printr-o fereastră tip ghişeu (50 x 50 cm), care serveşte la predarea-preluarea paharului colector şi sala pentru livrarea materialului seminal. Se impune ca laboratorul în care se lucrează cu material seminal să fie separat de sala de colectare şi de sala pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea echipamentelor, care nu trebuie să se afle neapărat în acelaşi loc.

    (7) Sala pentru depozitarea materialului seminal nu trebuie să se afle neaparăt în acelaşi loc.

    (8) Pe lângă spaţiile menţionate centrul trebuie să mai dispună de încăperi anexe cu următoarea destinaţie: magazie de furaje, magazie pentru aparatură, instrumentar şi diverse materiale.

    (9) Centrul trebuie să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare şi difuzare a materialului seminal.

    (10) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.

    (11) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.

    (12) Obligatoriu aparatele din dotare se vor verifica şi etalona conform cărţilor tehnice de utilizare a acestora.

    (13) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.

    (14) Centrul trebuie să dispună de un număr suficient de angajaţi cu formare adecvată, pentru activităţile desfăşurate pe flux tehnologic.    Condiţii zootehnice specifice
    Condiţii zootehnice şi genetice pentru masculii de reproducţie de rasă pură din specia ovine/caprine, şi a materialului germinativ utilizat la însămânţare artificială
    ART. 17
    (1) Materialul biologic (berbeci, ţapi, m. s. c., embrioni), indiferent de specie şi rasă, care circulă din ţările membre ale Uniunii Europene sau intră din ţări terţe şi teritorii, trebuie să provină din centre autorizate, care figurează pe o listă întocmită, actualizată şi comunicată de autorităţile competente ale statelor respective Comisiei Europene.
    (2) Materialul biologic (berbeci, ţapi, m.s.c., embrioni), trebuie să fie însoţit de certificat sanitar veterinar intracomunitar eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine.
    (3) Materialul biologic (berbeci, ţapi, m.s.c., embrioni), trebuie să îndeplinească condiţiile sanitar veterinare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
    (4) Prin derogare de la alin. (1), materialul seminal poate fi colectat şi prelucrat în vederea însămânţării artificiale într-o exploataţie care îndeplineşte cerinţele sanitar veterinare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
    (5) Recipientele utilizate pentru depozitarea şi transportul materialului seminal şi/sau după caz, a materialului seminal congelat trebuie să fie dezinfectate şi/ sau sterilizate periodic şi aprovizionate cu agent criogenic (azot lichid), care nu a fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală.
    (6) Dozele de material seminal trebuie să fie marcate corespunzător şi vizibil, care să permită stabilirea cu uşurinţă a datei de colectare a materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, numărul autorizaţiei centrului de colectare a materialului seminal.

    ART. 18
    (1) Pentru însămânţare artificială se utilizează materialul seminal colectat sau embrionii obţinuţi de la animale de reproducţie de rasă pură din specia ovină şi caprine, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă rezultatele testării performanţelor;
    b) să aibă actualizat rezultatul evaluării genetice estimat printr-o metodă acceptabilă din punct de vedere ştiinţific în conformitate cu principiile zootehnice, normele şi standardele stabilite de centrele de referinţă relevante ale Uniunii Europene;
    c) să aibă rezultatele testelor din care rezultă particularităţile şi defectele genetice;
    d) să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza ADN-ului.

    (2) Materialul germinativ (m.s.c., embrioni), comercializat sau introdus în Uniune trebuie însoţit de certificatul zootehnic tip, conform regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/717 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea, modificat de Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020, (anexele nr. 3 g - l).
    (3) Certificatul zootehnic se eliberează numai de societatea de ameliorare sau de autoritatea competentă care trimite materialul germinativ, atunci când acesta este comercializat în Uniune, sau de organismul de ameliorare sau de serviciul oficial al ţării terţe de expediere, atunci când acesta este introdus în Uniune.
    (4) Autoritatea competentă poate autoriza ca materialul germinativ să fie însoţit de un certificat zootehnic emis pe baza informaţiilor primite de la societatea de ameliorare autorizată, de către un centru de colectare sau un centru de depozitare a materialului seminal, sau de o echipă de colectare sau de producere de embrioni autorizată pentru comerţul în cadrul Uniunii, în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor.
    (5) Autoritatea competentă poate autoriza ca modelul certificatului zootehnic să nu fie utilizat cu condiţia ca, informaţiile legate de materialul germinativ (m.s.c., embrioni), să fie cuprinse în alte documente, care însoţesc materialul germinativ în cauză, emise de societatea de ameliorare sau organismul de ameliorare autorizat.
    (6) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul internet, societăţile de ameliorare, organismele de ameliorare şi/sau centrele de colectare sau centrele de depozitare a materialului seminal, echipele de colectare sau de producere de embrioni autorizate, pot să facă în certificatul zootehnic o trimitere la site-ul internet unde pot fi accesate aceste rezultate.

    ART. 19
    Se aprobă pentru însămânţare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovină sau caprină, înscrise în registrele genealogice, care au fost supuse evaluării genetice, conform programelor de ameliorare.


    Criterii zootehnice pentru producerea materialului seminal refrigerat şi/sau congelat
    ART. 20
    Prelucrarea materialului seminal brut în vederea obţinerii materialului seminal refrigerat şi/sau după caz, a materialului seminal congelat cuprinde următoarele faze tehnologice:
    1. Recoltarea materialului seminal brut.
    2. Aprecierea materialului seminal recoltat, cu determinarea principalilor indicatori spermatici.
    Întocmirea spermogramei uzuale constă în utilizarea a două metode: metoda (examenul) macroscopică; metoda (examenul) microscopică.

    3. Prelucrarea, ambalarea, refrigerarea şi/sau congelarea materialului seminal.

    Diluarea se execută cu diluanţi sintetici, utilizând diferite metodologii de lucru în funcţie de dotare. Obligatoriu se vor respecta următoarele principii:
    - se diluează numai materialul seminal care îndeplineşte indicii minimali ai spermogramei uzuale;
    – sticlăria de laborator utilizată trebuie să fie sterilizată;
    – se vor asigura condiţii de izotermie, indiferent de metodologia de lucru aplicată pentru sticlărie, diluant şi spermă;
    – diluantul se pune peste spermă şi nu invers.

    Imediat după recoltarea şi aprecierea spermei se execută diluarea acesteia. Diluarea se face în două etape:
    Etapa a I-a, se face diluţia 1/1, adică peste cantitatea de spermă recoltată şi menţinută la temperatura de 37° C, se adaugă o cantitate egală de diluant ţinut la temperatura de 37°C.
    După diluţia 1/1 sperma diluată se pune pe un stativ la temperatura laboratorului (20 – 22°C), unde se păstrează şi restul de diluant.
    Etapa a II-a constă în diluţia finală, care se execută în funcţie de concentraţia spermei. Diluţia finală se face la 20-30 minute de la diluţia iniţială şi constă în adăugarea diluantului păstrat la temperatura laboratorului peste sperma diluată 1/1. După diluţia finală se examinează mobilitatea spermatozoizilor, după care se face ambalarea în flacoane sau paiete.
    Pentru echilibrare sperma diluată şi ambalată se ţine la frigider (temperatura de +4°C), cel puţin 40 – 60 minute.
    Se recomandă ca din momentul recoltării până la diluţia finală şi refrigerarea spermei să nu treacă mai mult de 3 ore.
    Durata de utilizare a materialului seminal de la recoltare-refrigerare până la însămânţare artificială, este de cel mult 36-48 ore.
    Pentru materialul seminal congelat diluantul utilizat la prelucrarea materialului seminal brut trebuie să conţină un crioprotector, iar ambalarea se face în paiete de 0,25 sau 0,5 ml. Congelarea se face treptat, mai întâi în vapori de azot, apoi paietele sunt imersate în azot lichid în containărul de prestocaj.
    Controlul calitativ al materialului seminal congelat se efectuează la 24 – 48 ore de la congelare, precum şi la 28 - 30 de zile, de către o persoană neutră, respectiv un specialist al unităţii producătoare, care nu îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului de control şi prelucrare a materialului seminal.
    Verificarea calităţii se face la câte două doze de material seminal congelat, preluate din fiecare şarjă de producţie realizată (ejaculat recoltat şi prelucrat).
    Aprecierea mobilităţii spermatozoizilor după decongelare, se face în condiţii de metabolism activ, la temperatura de 37 – 38°C.
    Timpul de decongelare pentru control este de 2 minute.
    Pentru determinarea mobilităţii spermatozoizilor după decongelare se efectuează un preparat simplu între lamă şi lamelă şi se examinează la microscop între 3 şi 5 câmpuri. În fiecare câmp microscopic se urmăreşte tipul de mişcare a câte 10 spermatozoizi. În câmpul microscopic se determină raportul spermatozoizilor cu mişcări vioaie de înaintare, rectilinii, dar şi cel al spermatozoizilor imobili sau cu mişcări anormale.
    Dozele de material seminal congelat (paietele) signate necorespunzător nu se utilizează pentru control.
    Datele obţinute sunt completate în registrul pentru controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat.
    Materialul seminal congelat corespunzător din punct de vedere al parametrilor spermatici se depozitează în containere de stocare.
    Evidenţa producţiei de material seminal refrigerat sau congelat se ţine în registru de depozit.
    Livrarea materialului seminal refrigerat sau congelat se face pe baza buletinului de calitate.
    În buletinul de calitate se completează numele şi numărul matricol al berbecului/ţapului, numărul de doze, şarja dozelor, mobilitatea spermatozoizilor, numărul de spermatozoizi totali/doză, numărul de spermatozoizi mobili/doză. Obligatoriu buletinul de calitate trebuie semnat de ambele părţi.
    Beneficiarul poate solicita furnizorului evaluarea calităţii materialului seminal congelat (mobilitatea spermatozoizilor după decongelare), recepţionând numai materialul seminal congelat cu o mobilitate de minimum 0,30.


    Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut, refrigerat şi congelat
    ART. 21
    Centrele pentru colectarea şi comercializarea materialului seminal vor respecta următoarele condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut, refrigerat şi congelat.
    A. Cerinţe şi indici minimi pentru materialul seminal brut de berbec şi/sau ţap
    - volumul ejaculatului 0,6 ml;
    – culoarea materialului seminal alb-lăptos cu nuanţă gălbuie;
    – aspect opac fără impurităţi, sânge, urină, corpuri străine, etc.;
    – energia valurilor V.F.E: (valuri foarte energice);
    – desimea D (deasă) şi M (medie) ;
    – mobilitatea spermatozoizilor ≥ 0,70%;
    – concentraţia în spermatozoizi 1,0 miliarde/ml;
    – spermatozoizi vii 75%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 14%;
    – spermatozoizi imaturi maximum 2%.

    B. Cerinţe şi indici minimi pentru materialul seminal refrigerat de berbec şi/sau ţap
    - elemente de identificare a dozei: număr matricol, rasa, data recoltării, codul centrului;
    – volumul dozei 0,4 ml;
    – mobilitatea spermatozoizilor 0,60%;
    – concentraţia de spermatozoizi totali/doză 200 - 400 milioane;
    – concentraţia de spermatozoizi mobili/doză 120 – 240 milioane;
    – spermatozoizi vii peste 60%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 14%;
    – spermatozoizi imaturi maximum 2%.

    C. Cerinţe şi indici minimi pentru materialul seminal congelat de berbec şi/sau ţap
    - elemente de identificare a dozei: număr matricol, rasa, data recoltării, codul centrului;
    – volumul dozei 0,5 –0,25 ml;
    – mobilitatea spermatozoizilor 0,35%;
    – concentraţia de spermatozoizi totali/doză 250 - 350 milioane;
    – concentraţia de spermatozoizi mobili/doză 87,5 – 122,5 milioane;
    – spermatozoizi vii peste 35%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 14%;
    – spermatozoizi imaturi maximum 2%.    ART. 22
    (1) Permanent se vor executa spermogramele uzuale. Rezultatele spermogramelor uzuale (volumul, mobilitatea spermatozoizilor în sperma brută, concentraţia, mobilitatea spermatozoizilor în sperma refrigerată, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de doze obţinute, numărul de doze depozitate), se vor completa în registru de laborator şi în spermograma individuală a berbecului/ţapului donator. Obligatoriu lunar şi anual datele înscrise în spermograma individuală a berbecului/ţapului vor fi centralizate.
    (2) Periodic şi prin sondaj, se vor executa spermogramele morfologice la materialul seminal brut, de către centrele de colectare. Datele obţinute vor fi consemnate în registrul de laborator.
    (3) Expertiza materialului seminal pentru centrele de colectare se execută de către Laboratorul de profil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie.


    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal refrigerat şi/sau congelat
    ART. 23
    (1) Se va comercializa material seminal refrigerat şi/sau congelat provenit de la berbecii şi ţapii donatori, inclusiv materialul seminal congelat care circulă din ţările membre ale Uniunii Europene sau intră din ţări terţe şi teritorii, aprobat de autoritatea competentă.
    (2) Se va comercializa numai material seminal congelat după o stocare de 30 de zile în depozitul centrului de colectare.
    (3) Comercializarea materialului seminal refrigerat şi/sau congelat se face numai la solicitarea beneficiarilor, în funcţie de caz, societăţi de ameliorare recunoscute, care desfăşoară un program de ameliorare rasial aprobat, asociaţii ale crescătorilor, fermieri-crescători de ovine/caprine înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor, conform legislaţiei în vigoare, societăţi comerciale, ingineri zootehnişti şi medici veterinari autorizaţi, operatori de însămânţări artificiale, autorizaţi prin recunoaşterea calificării profesionale.
    (4) Transferul gobletelor cu material seminal congelat din containerul de depozit în containerele de transport şi PIAO/PIAC se va efectua cât mai rapid posibil (maximum 5 secunde). În containerele de transport şi PIAO/PIAC nivelul azotului lichid trebuie să depăşească extremitatea superioară a paietelor, cu excepţia containerelor cu vaporizator.
    (5) Furnizorul predă m.s.r./m.s.c.-ul beneficiarului însoţit de următoarele documente: pedigreul cu valoarea de ameliorare a berbecilor/ţapilor (la solicitarea beneficiarului), buletin de analiză a calităţii, aviz de expediţie şi factură.
    (6) În caz de litigii, la solicitarea beneficiarilor, ANZ-ul în cadrul laboratorului de profil va executa expertiza calitativă a parametrilor spermatici şi va elibera buletin de calitate, ca urmare a evaluării unui număr de 2 doze/ şarjă/berbec, ţap.
    (7) Comercializarea materialului seminal refrigerat şi/sau congelat provenit de la berbeci/ţapi care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 41 şi 42 din Legea zootehniei.


    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor
    ART. 24
    (1) Fiecare centru de colectare, prelucrare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal refrigerat şi/sau congelat autorizat trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea berbecilor/ţapilor donatori (data colectării, rezultatul spermogramelor, dozele prelucrate, dozele respinse, dozele depozitate, rezultatul controlului tehnic de calitate);
    b) identificarea importurilor (centru de provenienţă, berbecii/ţapii donatori, numărul de doze, data importului);
    c) rezultatele actualizate a testelor de evaluare genetică ale berbecilor/ţapilor al cărui material seminal îl comercializează;
    d) identificarea beneficiarului, numărul de doze livrate, data livrării;
    e) intrări şi ieşiri de berbeci/ţapi din efectiv;

    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic şi se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Anual, la finele anului se va transmite la autoritatea competentă (ANZ), situaţia mişcărilor de material seminal pe berbeci/ţapi (stoc, intrări, ieşiri, stoc final), inclusiv pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    (4) Centrul de colectare autorizat va notifica către autoritatea competentă (ANZ), situaţia materialului seminal comercializat către centre de depozitare autorizate de autoritatea competentă (ANZ), respectiv numărul de doze şi centrul de depozitare.

    CAP. VIII
    Documente furnizate de procedura administrativă
    ART. 25
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilată (anexa nr. 3 c).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 d.

    CAP. IX
    Controalele centrelor de colectare autorizate
    ART. 26
    (1) Centrele de colectare autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate la intervale adecvate, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CRZ–OJZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de comisia desemnată prin decizia directorului general.

    ART. 27
    Centrele de colectare autorizate trebuie să permită accesul comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, facturi, etc.

    ART. 28
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau la solicitarea beneficiarilor, în caz de litigii.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic) se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi se comunică centrului de depozitare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere solicitat de beneficiari se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare autorizat.

    ART. 29
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 3 e), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANZ;
    b) un exemplar la CRZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare controlat.

    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.


    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
    ART. 30
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată că centrul de colectare nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea conducerii centrului de colectare ca, într-un interval rezonabil de timp de la comunicare să remedieze deficienţele constatate;
    d) căi de atac.

    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de suspendare se întocmeste în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare controlat;
    b) CRZ - OJZ.


    ART. 31
    Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de colectare autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.

    ART. 32
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru comercializarea materialului seminal stipulate în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) sustragere de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de colectare autorizat, pe perioada suspendării, a comercializat material seminal;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.


    ART. 33
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 32, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.

    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare controlat;
    b) CRZ - OJZ.


    ART. 34
    În cazul în care se retrage autorizaţia zootehnică de funcţionare ANZ notifică către DSVSA judeţean, centrul de colectare căruia i-a fost retrasă autorizaţia.

    ART. 35
    (1) Centrul de colectare căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de colectare solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.

    CAP. X
    Preschimbarea autorizaţiei
    ART. 36
    În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic depune prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, PCU electronic următoarele documente:
    a) cerere tip de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 3 f);
    b) documentele care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.


    ANEXA 3a

    S.C. .......................
    Nr. ...... din ............
    CERERE-TIP DE AUTORIZARE
    Către, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, ..............., în calitate de ........... al .................., cu sediul în localitatea ..............., judeţul ........, str. ............... nr. ..., înregistrată la registrul comerţului sub nr. ......., solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de colectare, prelucrare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal refrigerat şi/sau congelat, la specia ovine/caprine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.
    Data
    Semnătura

    ANEXA 3b

 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
    RAPORT DE EVALUARE
    pentru autorizarea zootehnică a centrelor de colectare
    şi comercializare a materialului seminal refrigerat
    şi/sau congelat, la specia ovine/caprine
    Subsemnaţii ................ salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. .........., din ................., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019 şi Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ............. din judeţul ......... în vederea emiterii autorizaţiei zootehnice de funcţionare a unităţii pentru activitatea de colectare, prelucrare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal refrigerat şi/sau congelat, clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Materialul biologic (berbeci/ţapi, m.s.r., m.s.c.):
    a) nr. berbeci, din care pe rase: .....................
    b) nr. ţapi, din care pe rase: ..........................
    c) nr. doze msc în stoc de berbec, din care pe rase ........
    d) nr. doze msc în stoc de ţap, din care pe rase ...........
    e) nr. doze msr în stoc de berbec, din care pe rase ........
    f) nr. doze msr în stoc de ţap, din care pe rase ...........
    g) nr. doze msc în stoc de berbec provenite din import, din care pe rase ......
    h) nr. doze msc în stoc de ţap provenite din import, din care pe rase .........

    2. Spaţii aferente fluxului tehnologic:
    - sală recoltare/suprafaţă ...........................
    – laborator evaluare, prelucrare, ambalare, echilibrare/suprafaţă ..............
    – sală conservare, CTC m.s.r., m.s.c., stocare – depozitare/suprafaţă ..........
    – sală evaluare difuzare m.s.r., m.s.c./suprafaţă ..............................
    – sală curăţare, dezinfectare, sterilizare echipamente, instrumentare, materiale utilizate pe flux tehnologic/suprafaţă .......
    – sală pentru prepararea diluantului/suprafaţă ..........
    – birou evidenţe/suprafaţă .........

    3. Personal încadrat:
    a) nr. total ........
    b) nr. specialişti .......

    4. Dotare instrumentar şi materiale pe fluxul tehnologic:
    a) recoltare material seminal .........................
    ......................................
    ......................................

    b) controlul calităţii materialului seminal brut şi conservat .......
    ......................................
    ......................................

    c) prelucrare, ambalare, echilibrare material seminal ........
    ......................................

    d) preparare diluant .............
    ......................................

    e) depozitare m.s.r., m.s.c. .....
    ......................................

    f) livrare m.s.r., m.s.c. ........
    ......................................


    5. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (berbeci, ţapi, m.s.)
    ......................................
    ......................................

    6. Suprafaţa agricolă necesară obţinerii furajelor pentru hrănirea berbecilor/ţapilor de reproducţie ........
    .....................................

    7. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile ..........
    b) surse poluante în vecinătate ......................

    8. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ............
    .....................................

    9. Alte aspecte: .......
    ......................................

    10. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de producere şi comercializare a materialului seminal congelat, la specia ovine/caprine, conform claselor CAEN 0162, 4690, 4719, 5210.....................
    ..................................

    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare.
    .....................    Din partea ANZ
    Din partea CRZ
    Din partea OJZ
    Din partea S.C.

    ANEXA 3c

        Avizat MADR
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
    AUTORIZAŢIE
    ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
    NR. ......... DIN .................
    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. ..........., Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/20104, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019, Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009 şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. ............. din ........., dispune:
    Autorizarea zootehnică a centrului de colectare al S.C. .................. din localitatea ................., str. ..................., nr. ......., judeţul ......., având ca scop: Colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea la nivel naţional a
    materialului seminal refrigerat şi/sau congelat, la speciile ovine şi/sau caprine


    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.
    DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 3d

    REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE COLECTARE AUTORIZATE

┌────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Adresa, │ │ │ │ │ │
│ │Data │ │sediu │Denumirea │ │ │ │ │
│Nr. │depunerii/ │Denumirea │social, │unităţii │ │Nr./data │Materialul│ │
│crt.│înregistrării│operatorului│tel., fax, │conform │Activităţile│autorizaţiei│genetic │Observaţii*)│
│ │cererii şi a │economic │CUI, cod de │legislaţiei│ │ │utilizat │ │
│ │documentaţiei│ │exploataţie,│specifice │ │ │ │ │
│ │ │ │după caz │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
└────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┘

    *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.

    ANEXA 3e

 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
    NOTĂ DE CONTROL
    Subsemnaţii ........ salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ..., din ......., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019 şi Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ............... din judeţul ........., autorizată zootehnic pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare m.s.r. şi/sau m.s.c., clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Materialul biologic (berbeci, ţapi, m.s.r., m.s.c.):
    a) nr. berbeci în exploatare, din care pe rase: ...........
    b) nr. ţapi în exploatare, din care pe rase: ..............
    c) nr. doze m.s.c. în stoc de la berbecii/ţapii în exploatare, din care pe rase: ...........
    d) nr. doze m.s.c. în stoc de la berbecii/ţapii ieşiţi din efectiv, din care pe rase: ......
    e) nr. doze m.s.r. în stoc de la berbecii/ţapii în exploatare, din care pe rase: ...........
    f) nr. doze m.s.r. în stoc de la berbecii/ţapii ieşiţi din efectiv, din care pe rase: ......
    g) nr. doze m.s.c în stoc de berbec/ţap provenite din import, din care pe rase: ............

    2. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (berbeci, ţapi, m.s.)
    ............................................

    3. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ...........
    ....................................

    4. Aspecte ale mişcărilor de material seminal (intrări, ieşiri, stoc la zi). .........
    ....................................
    ....................................

    5. Aspecte privind utilizarea materialului seminal difuzat în teritoriu şi rezultatele obţinute de către beneficiari.
    ......................................

    6. Alte aspecte ..................
    .....................................

    7. PROPUNERI:

    Din partea ANZ,
    Din partea CRZ,
    Din partea OJZ,
    Din partea S.C.

    ANEXA 3f

    S.C. .....................
    Nr. ...... din ............
    CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI
    Către, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, ............, în calitate de al ............, cu sediul în localitatea ............, judeţul ........., str. .............. nr. ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ....... autorizată pentru ..................... cu Autorizaţia nr. ..... din ................, solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: .......................
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în procedura de autorizare.
    Data
    Semnătura

    ANEXA 3g

    Certificat zootehnic pentru comerţul cu animale de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Certificat zootehnic, │ │
│în conformitate cu │ │
│Regulamentul (UE) 2016│ │
│/1012, pentru comerţul│(se poate │
│cu animale de │include un logo│
│reproducţie de rasă │al societăţii │
│pură din următoarele │de ameliorare │
│specii: │emitente sau al│
│(a) specia bovină (Bos│autorităţii │
│taurus, Bos indicus, │competente) │
│Bubalus bubalis) (*1) │ │
│(b) specia porcină │ │
│(Sus scrofa) (*1) (*2)│ │
│(c) specia ovină (Ovis│ │
│aries) (*1) ├───────────────┤
│(d) specia caprină │ │
│(Capra hircus) (*1) │ │
│Toate limbile oficiale│ │
│ale UE în care sunt │Numărul │
│redactate │certificatului │
│certificatele │(*3) │
│zootehnice, inclusiv │ │
│notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex│ │
├──────────────────────┴───────────────┤
│1.Numele societăţii de ameliorare │
│emitente/autorităţii competente (se │
│furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet) │
├──────────────────────┬───────────────┤
│ │3.Numele rasei │
│2. Numele registrului │animalului de │
│genealogic │reproducţie de │
│ │rasă pură │
├──────────────────────┴───────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a │
│registrului genealogic în care este │
│înscris animalul (*3) │
├──────────────────────┬───────────────┤
│ │6.Numărul din │
│5. Sexul animalului │registrul │
│ │genealogic al │
│ │animalului │
├──────────────────────┼───────────────┤
│7. Identificarea │ │
│animalului de │ │
│reproducţie de rasă │ │
│pură (*4) │8. Verificarea │
│7.1.Sistem │identităţii │
│7.2.Numărul individual│(*3) (*6) (*7) │
│de identificare │8.1.Metodă │
│7.3.Numărul de │8.2. Rezultat │
│identificare în │ │
│materie de sănătate a │ │
│animalelor (*5) │ │
│7.4. Nume (*3) │ │
├──────────────────────┴───────────────┤
│9. Data (se utilizează formatul │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*8) şi ţara │
│de naştere a animalului │
├──────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail│
│(*3) a crescătorului │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail│
│(*3) a proprietarului │
├──────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul animalului de │
│reproducţie de rasă pură (*7) (*9) │
├──────────────────────┬───────────────┤
│ │12.1.1.Bunicul │
│ │patern │
│ │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(*4) (*10) │
│12.1.Tatăl │Numărul de │
│Numărul şi secţiunea │identificare în│
│din registrul │materie de │
│genealogic │sănătate a │
│Numărul individual de │animalelor (*5)│
│identificare (*4) │Nume (*3) │
│(*10) ├───────────────┤
│Numărul de │12.1.2.Bunica │
│identificare în │paternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi │
│animalelor (*5) │secţiunea din │
│Nume (*3) │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(*4) (*10) │
│ │Numărul de │
│ │identificare în│
│ │materie de │
│ │sănătate a │
│ │animalelor (*5)│
│ │Nume (*3) │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │12.2.1.Bunicul │
│ │matern │
│ │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(*4) (*10) │
│12.2.Mama │Numărul de │
│Numărul şi secţiunea │identificare în│
│din registrul │materie de │
│genealogic │sănătate a │
│Numărul individual de │animalelor (*5)│
│identificare (*4) │Nume (*3) │
│(*10) ├───────────────┤
│Numărul de │12.2.2.Bunica │
│identificare în │maternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi │
│animalelor (*5) │secţiunea din │
│Nume (*3) │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(*4) (*10) │
│ │Numărul de │
│ │identificare în│
│ │materie de │
│ │sănătate a │
│ │animalelor (*5)│
│ │Nume (*3) │
├──────────────────────┴───────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (3) (7) │
│(11) │
│13.1.Rezultatele testării │
│performanţelor │
│13.2.Rezultatele actualizate ale │
│evaluării genetice efectuate ultima │
│dată la ....(se introduce data în │
│format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3.Defectele genetice şi │
│particularităţile genetice ale │
│animalului legate de programul de │
│ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre│
│animalul de reproducţie de rasă pură │
│13.5. Alte informaţii relevante, │
│inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării │
│genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt │
│indicate la punctul 12 │
├──────────────────────────────────────┤
│14. Inseminare (*1)/montă (*1) (*3) │
│(*12) │
│14.1.Data (se introduce data în format│
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601 sau se indică,│
│în acelaşi format ca şi data, perioada│
│de împerechere de la .... până la ...)│
│14.2. Identificarea masculului │
│(masculilor) folosit(folosiţi) pentru │
│fertilizare │
│14.2.1. Numărul (numerele) şi │
│secţiunea (secţiunile) din registrul │
│genealogic │
│14.2.2. Numărul (numerele) individual │
│(e) de identificare (*4) (*10) │
│14.2.3. Numărul (numerele) de │
│identificare în materie de sănătate a │
│animalelor (*5) │
│14.2.4. Nume (*3) │
│14.2.5. Sistemul (sistemele) de │
│verificare a identităţii şi rezultatul│
│(rezultatele) (*6) │
├──────────────────────────────────────┤
│15. Validare │
├──────────────────────┬───────────────┤
│15.1. Întocmit la: ...│15.2. data: ...│
├──────────────────────┼───────────────┤
│(se introduce locul │(se introduce │
│eliberării) │data │
│ │eliberării) │
├──────────────────────┴───────────────┤
│15.3. Numele şi funcţia semnatarului: │
│... │
├──────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi │
│funcţia persoanei (*13) care semnează │
│certificatul) │
├──────────────────────────────────────┤
│15.4. Semnătura: ... │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează│
│în cel puţin una dintre limbile │
│oficiale ale statului membru de │
│expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie │
│diferită de cea a textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi │
│eliberat în orientare tip portret sau │
│orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din│
│acest certificat zootehnic nu pot fi │
│tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă │
│multilingvă de informaţii direct │
│accesibilă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3h

    Certificat zootehnic pentru comerţul cu material
    seminal provenit de la animale de reproducţie de rasă pură

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul │ │
│(UE) 2016/1012, pentru │ │
│comerţul cu material seminal │ │
│provenit de la animalele de │(se poate include un logo al │
│reproducţie de rasă pură din │societăţii de ameliorare │
│următoarele specii: │emitente, al autorităţii │
│(a) specia bovină (Bos │competente sau al centrului │
│taurus, Bos indicus, Bubalus │de colectare sau de │
│bubalis) (*14) │depozitare a materialului │
│(b) specia porcină (Sus │seminal) │
│scrofa) (*14) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries)│ │
│(*14) │ │
│(d) specia caprină (Capra │ │
│hircus) (*14) ├─────────────────────────────┤
│(e) specia ecvină (Equus │ │
│caballus şi Equus asinus) │ │
│(*14) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE│ │
│în care sunt redactate │Numărul certificatului (*15) │
│certificatele zootehnice, │ │
│inclusiv notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente/centrului de colectare sau de depozitare a │
│materialului seminal (se furnizează datele de contact şi, │
│dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet)/ │
│trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator │
│(*16) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre masculul donator de reproducţie│
│de rasă pură (*17) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente (se furnizează datele de contact şi, dacă este │
│cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei masculului │
│genealogic │donator │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic │
│în care este înscris masculul donator (*15) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │6.Numărul individual de │
│5.Numărul din registrul │identificare a masculului │
│genealogic al masculului │donator din specia ecvină │
│donator (*18) │(*15) (*19) │
│ │|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|│
│ │_|_|_| │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│7. Identificarea masculului │ │
│donator (*20) │ │
│7.1.Sistem │8. Verificarea identităţii │
│7.2.Numărul individual de │(*15) (*22) (*23) │
│identificare (*19) │8.1. Metodă │
│7.3.Numărul de identificare │8.2. Rezultat │
│în materie de sănătate a │ │
│animalelor (*21) │ │
│7.4. Nume (*15) │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│9.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│(*24) şi ţara de naştere a masculului donator │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*15) a │
│crescătorului │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*15) a │
│proprietarului │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul masculului donator (*23) (*25) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │12.1.1.Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*19) (*20) │
│12.1.Tatăl │Numărul de identificare în │
│Numărul şi secţiunea din │materie de sănătate a │
│registrul genealogic │animalelor (*21) │
│Numărul individual de │Nume (*15) │
│identificare (*19) (*20) ├─────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.1.2.Bunica paternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din │
│animalelor (*21) │registrul genealogic │
│Nume (*15) │Numărul individual de │
│ │identificare (*19) (*20) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a │
│ │animalelor (*21) │
│ │Nume (*15) │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │12.2.1.Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*19) (*20) │
│12.2.Mama │Numărul de identificare în │
│Numărul şi secţiunea din │materie de sănătate a │
│registrul genealogic │animalelor (*21) │
│Numărul individual de │Nume (*15) │
│identificare (*19) (*20) ├─────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.2.2.Bunica maternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din │
│animalelor (*21) │registrul genealogic │
│Nume (*15) │Numărul individual de │
│ │identificare (*19) (*20) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a │
│ │animalelor (*21) │
│ │Nume (*15) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (*15) (*23) (*26) │
│13.1.Rezultatele testării performanţelor │
│13.2.Rezultatele actualizate ale evaluării genetice │
│efectuate ultima dată la ....(se introduce data în format │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3.Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│masculului donator legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele │
│testării performanţelor sau ale evaluării genetice, cu │
│privire la părinţi şi bunici, în cazul în care nu sunt │
│indicate la punctul 12 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (*27) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: ... │14.2. data: ... │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(se introduce locul │(se introduce data │
│eliberării) │eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*28)│
│care semnează certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii cu privire la materialul seminal (*29)│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (*20) │
│(*27) │
│1.1.Numărul (numerele) individual(e) de identificare (*19) │
│1.2.Numărul (numerele) de identificare în materie de │
│sănătate a animalelor (*21) │
│1.3.Numărul individual de identificare a masculului │
│(masculilor) donator(i) din specia ecvină (*15) (*19) │
│|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│1.4.Trimiterea (trimiterile) la certificatul │
│(certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului (animalelor) │
│donator (donatoare) (*15) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea materialului seminal │
├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │Numărul │ │ │ │
│paietelor│Codul │paietelor│ │Data │ │
│sau a │paietelor│sau al │Locul │colectării │Altele│
│altor │sau al │altor │colectării│(zz.ll.aaaa│(*15) │
│ambalaje │altor │ambalaje │ │sau ISO │(*32) │
│(*15) │ambalaje │(*31) │ │8601) │ │
│(*30) │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│3. Centrul de colectare sau de depozitare a materialului │
│seminal de unde se expediază │
│3.1. Nume │
│3.2. Adresă │
│3.3. Numărul aprobării │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.Numele şi adresa societăţii de ameliorare (*14), sau ale │
│părţii terţe (*14) desemnate de societatea de ameliorare │
│respectivă, responsabilă cu efectuarea testărilor (*15) │
│(*33) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Validare │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6.1. Întocmit la: ... │6.2. data: ... │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(se introduce locul │(se introduce data │
│eliberării) │eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│6.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*34)│
│care semnează certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. Semnătura: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una │
│dintre limbile oficiale ale statului membru de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │
│textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip│
│portret sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat │
│zootehnic nu pot fi tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă multilingvă de informaţii│
│direct accesibilă. │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3i

    Certificat zootehnic pentru comerţul cu embrioni
    proveniţi de la animale de reproducţie de rasă pură

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul (UE) │ │
│2016/1012, pentru comerţul cu │ │
│embrioni proveniţi de la animalele│(se poate include un logo al │
│de reproducţie de rasă pură din │societăţii de ameliorare emitente,│
│următoarele specii: │al autorităţii competente sau al │
│(a)specia bovină (Bos taurus, Bos │echipei de colectare sau de │
│indicus, Bubalus bubalis) (*54) │producere a embrionilor) │
│(b) specia porcină (Sus scrofa) │ │
│(*54) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries) │ │
│(*54) │ │
│(d) specia caprină (Capra hircus) ├──────────────────────────────────┤
│(*54) │ │
│(e) specia ecvină (Equus caballus │ │
│şi Equus asinus) (*54) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE în │Numărul certificatului (*55) │
│care sunt redactate certificatele │ │
│zootehnice, inclusiv notele de │ │
│subsol şi observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii competente/ │
│echipei de colectarea sau de producere a embrionilor (se furnizează │
│datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet)/trimiterea la certificatul (certificatele) zootehnic(e) al │
│(e) animalului (animalelor) donator (donatoare) (*56) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre femela donatoare de reproducţie de rasă │
│pură (*57) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii competente (se│
│furnizează datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la │
│site-ul internet) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei femelei donatoare │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscrisă femela donatoare (*55) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │6.Numărul individual de │
│5.Numărul din registrul genealogic│identificare a femelei donatoare │
│al │din specia ecvină (*55) (*59) │
│femelei donatoare (*58) │|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ │| │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│7. Identificarea femelei donatoare│ │
│(*60) │ │
│7.1.Sistem │8. Verificarea identităţii (*55) │
│7.2.Numărul individual de │(*62) (*63) │
│identificare (*59) │8.1.Metodă │
│7.3.Numărul de identificare în │8.2.Rezultat │
│materie de sănătate a animalelor │ │
│(*61) │ │
│7.4. Nume (*55) │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│9.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*64) şi ţara│
│de naştere a femelei donatoare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a crescătorului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a proprietarului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul femelei donatoare (*63) (*65) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │12.1.1.Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│12.1.Tatăl │(*59) (*60) │
│Numărul şi secţiunea din registrul│Numărul de identificare în materie│
│genealogic │de sănătate a animalelor (*61) │
│Numărul individual de identificare│Nume (*55) │
│(*59) (*60) ├──────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în materie│12.1.2.Bunica paternă │
│de sănătate a animalelor (*61) │Numărul şi secţiunea din registrul│
│Nume (*55) │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│ │(*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în materie│
│ │de sănătate a animalelor (*61) │
│ │Nume (*55) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │12.2.1.Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│12.2.Mama │(*59) (*60) │
│Numărul şi secţiunea din registrul│Numărul de identificare în materie│
│genealogic │de sănătate a animalelor (*61) │
│Numărul individual de identificare│Nume (*55) │
│(*59) (*60) ├──────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în materie│12.2.2.Bunica maternă │
│de sănătate a animalelor (*61) │Numărul şi secţiunea din registrul│
│Nume (*55) │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│ │(*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în materie│
│ │de sănătate a animalelor (*61) │
│ │Nume (*55) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (*55) (*63) (*66) │
│13.1.Rezultatele testării performanţelor femelei donatoare │
│13.2Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate ultima │
│dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3.Defectele genetice şi particularităţile genetice ale femelei │
│donatoare legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre femela donatoare │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (*67) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: ... │14.2. data: ... │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*68) care │
│semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii despre masculul donator de reproducţie de rasă │
│pură (*57) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele societăţii de ameliorare emitente (se furnizează datele de │
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei masculului donator│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscris masculul donator (*55) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │6.Numărul individual de │
│5.Numărul din registrul genealogic│identificare a masculului donator │
│al │din specia ecvină (*55) (*59) │
│masculului donator (*58) │|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ │| │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│7. Identificarea masculului │ │
│donator (*60) │ │
│7.1.Sistem │8. Verificarea identităţii (*55) │
│7.2.Numărul individual de │(*62) (*63) │
│identificare (*59) │8.1.Metodă │
│7.3.Numărul de identificare în │8.2.Rezultat │
│materie de sănătate a animalelor │ │
│(*61) │ │
│7.4.Nume (*55) │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│9.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*64) şi ţara│
│de naştere a masculului donator │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a crescătorului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a proprietarului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul masculului donator (*63) (*65) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │12.1.1.Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│12.1.Tatăl │Numărul de identificare în materie│
│Numărul şi secţiunea din registrul│de sănătate a animalelor (*61) │
│genealogic │Nume (*55) │
│Numărul individual de identificare├──────────────────────────────────┤
│(*59) (*60) │12.1.2.Bunica paternă │
│Numărul de identificare în materie│Numărul şi secţiunea din registrul│
│de sănătate a animalelor (*61) │genealogic │
│Nume (*55) │Numărul individual de identificare│
│ │(*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în materie│
│ │de sănătate a animalelor (*61) │
│ │Nume (*55) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │12.2.1.Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│12.2.Mama │(*59) (*60) │
│Numărul şi secţiunea din registrul│Numărul de identificare în materie│
│genealogic │de sănătate a animalelor (*61) │
│Numărul individual de identificare│Nume (*55) │
│(*59) (*60) ├──────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în materie│12.2.2.Bunica maternă │
│de sănătate a animalelor (*61) │Numărul şi secţiunea din registrul│
│Nume (*55) │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│ │(*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în materie│
│ │de sănătate a animalelor (*61) │
│ │Nume (*55) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (*55) (*63) (*66) │
│13.1.Rezultatele testării performanţelor masculului donator │
│13.2.Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate ultima │
│dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3.Defectele genetice şi particularităţile genetice ale masculului │
│donator legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (*67) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: ... │14.2. data: ... │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*68) care │
│semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea C. Informaţii cu privire la embrioni (*69) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea femelei donatoare (*60) (*67) │
│1.1.Numărul individual de identificare (*59) │
│1.2.Numărul de identificare în materie de sănătate a animalelor (*61)│
│1.3. Numărul individual de identificare a femelei donatoare din │
│specia ecvină (*55) (*59) │
│|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│1.4.Trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator (*55) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (*60) (*67) │
│2.1. Numărul (numerele) individual(e) de identificare (*59) │
│2.2. Numărul (numerele) de identificare în materie de sănătate a │
│animalelor (*61) │
│2.3.Numărul individual de identificare a masculului (masculilor) │
│donator(i) din specia ecvină (*55) (*59) │
│|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│2.4. Trimiterea (trimiterile) la certificatul (certificatele) │
│zootehnic(e) al(e) │
│2.4.1. masculului (masculilor) donator (donatori) (*54) (*55) │
│2.4.2. materialului seminal (*54) (*55) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Identificarea embrionilor │
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │ │ │ │Data │ │
│paietelor│Codul │Numărul │Numărul │Locul │colectării │ │
│sau a │paietelor│paietelor│de │colectării│sau a │Altele│
│altor │sau al │sau al │embrioni │sau al │producerii │(*55) │
│ambalaje │altor │altor │(*71) │producerii│(zz.ll.aaaa│(*73) │
│(*55) │ambalaje │ambalaje │(*72) │ │sau ISO │ │
│(*70) │ │ │ │ │8601) │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│4. Echipa de colectare sau de producere a embrionilor care face │
│expedierea │
│4.1. Nume │
│4.2. Adresă │
│4.3. Numărul aprobării │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea D. Informaţii cu privire la purtătoarea surogat a embrionului │
│sau a embrionilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Numărul individual de identificare (*59) a purtătoarei surogat │
│(*55) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Validare │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│7.1. Întocmit la: ... │7.2. data: ... │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│7.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*74) care │
│semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4. Semnătura: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una dintre │
│limbile oficiale ale statului membru de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului │
│tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip portret │
│sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat zootehnic nu │
│pot fi tipărite, cu condiţia includerii în titlu a unei trimiteri la │
│o sursă multilingvă de informaţii direct accesibilă. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (*1) Se elimină dacă nu se aplică.
    (*2) Pentru un grup de animale de reproducţie de rasă pură din specia porcină se poate elibera un certificat zootehnic unic, cu condiţia ca animalele de reproducţie de rasă pură în cauză să aibă aceeaşi vârstă şi aceiaşi părinţi genetici, iar la punctele 5, 6, 7.2, 13 şi, dacă este cazul, 14 din prezentul certificat zootehnic, să fie furnizate informaţii individuale.
    (*3) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (*4) Pentru animalele din speciile bovină, ovină şi caprină, identificare individuală în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Pentru animalele din specia porcină, identificare individuală în conformitate cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/1012, şi număr de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
    (*5) Numai pentru animalele din specia porcină: Numărul de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animale privind identificarea şi înregistrarea animalelor din specia porcină.
    (*6) Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină şi caprină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de către societăţile de ameliorare, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială ori în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni.
    (*7) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (*8) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (*9) Se introduce, după caz, „secţiunea principală” sau „secţiunea suplimentară”. Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (*10) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic.
    (*11) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (*12) Se solicită în cazul femelelor gestante. Se pot indica informaţii într-un document separat.
    (*13) Persoana respectivă este un reprezentant al societăţii de ameliorare sau al unei autorităţi competente menţionate la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*14) Se elimină dacă nu se aplică.
    (*15) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (*16) Dacă partea A certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la certificatul zootehnic al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură.
    (*17) Partea A a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 16.
    (*18) În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se lasă spaţiu liber dacă numărul din registrul genealogic este egal cu numărul individual de identificare.
    (*19) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic. În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se indică numărul individual de identificare în conformitate cu anexa II partea 1 capitolul I punctul 3 din Regulamentul (UE) 2016/1012, denumit „cod unic” la articolul 114 alineatul litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429. În cazul în care numărul individual de identificare fie nu este disponibil, fie este diferit de numărul sub care este înscris animalul în registrul genealogic, se introduce numărul din registrul genealogic.
    (*20) Pentru animalele din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină, identificare individuală în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Pentru animalele din specia porcină, identificare individuală în conformitate cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/1012, şi număr de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
    (*21) Numai pentru animalele din specia porcină: Numărul de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animale privind identificarea şi înregistrarea animalelor din specia porcină.
    (*22) Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de către societăţile de ameliorare în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială.
    (*23) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (*24) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (*25) Se introduce, după caz, „secţiunea principală” sau „secţiunea suplimentară”. Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (*26) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (*27) Obligatoriu doar dacă partea A a certificatului zootehnic este eliberată de societatea de ameliorare sau de o autoritate competentă menţionată la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012 şi dacă partea B din certificatul zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din regulamentul respectiv.
    (*28) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare sau al unei autorităţi competente menţionate la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*29) Dacă doar partea B a certificatului zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 şi partea A a certificatului zootehnic rămâne necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic, punctul 1 din partea B trebuie completat, iar o copie a certificatului zootehnic pentru masculii donatori trebuie să fie ataşată după cum urmează:
    (a) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa I la Regulamentul (UE) 2017/717;
    (b) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/1940, din care cel puţin partea I este inclusă în documentul unic de identificare pe viaţă emis în conformitate cu articolul 118 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429.

    (*30) Opţional.
    (*31) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine material seminal colectat de la mai mult de un animal de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 1.4 din partea B.
    (*32) Dacă este cazul, se pot furniza informaţii privind materialul seminal sexat.
    (*33) Pentru materialul seminal destinat testării animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină care nu au fost supuse testării performanţelor sau evaluării genetice, în conformitate cu limitele cantitative menţionate la articolul 21 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) 2016/1012.
    (*34) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare, al unei autorităţi competente menţionate la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012 sau al unui centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din regulamentul respectiv, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*54) Se elimină dacă nu se aplică.
    (*55) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (*56) Dacă partea A sau partea B a certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru femela (femelele) donatoare de reproducţie de rasă pură sau pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, sau pentru materialul seminal al acestora, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la respectivul certificat zootehnic al femelei (femelelor) donatoare de reproducţie de rasă pură sau al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură, sau al materialului seminal al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură respectiv(i).
    (*57) Partea A sau B a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 16.
    (*58) În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se lasă spaţiu liber dacă numărul din registrul genealogic este egal cu numărul individual de identificare.
    (*59) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic. În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se indică numărul individual de identificare în conformitate cu anexa II partea 1 capitolul I punctul 3 din Regulamentul (UE) 2016/1012, denumit „cod unic” la articolul 114 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429. În cazul în care numărul individual de identificare fie nu este disponibil, fie este diferit de numărul sub care este înscris animalul în registrul genealogic, se introduce numărul din registrul genealogic.
    (*60) Pentru animalele din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină, identificare individuală în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Pentru animalele din specia porcină, identificare individuală în conformitate cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/1012, şi număr de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
    (*61) Numai pentru animalele din specia porcină: Numărul de identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animale privind identificarea şi înregistrarea animalelor din specia porcină.
    (*62) Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de către societăţile de ameliorare în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială ori în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină, porcină şi ecvină utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni.
    (*63) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (*64) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (*65) Se introduce, după caz, „secţiunea principală” sau „secţiunea suplimentară”. Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (*66) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (*67) Obligatoriu doar dacă partea A sau B a certificatului zootehnic este eliberată de societatea de ameliorare sau de o autoritate competentă menţionată la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012 şi dacă părţile C şi D din certificatul zootehnic sunt eliberate de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor autorizată în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din regulamentul respectiv.
    (*68) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare sau al unei autorităţi competente menţionate la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*69) Dacă doar partea C şi, după caz, partea D a certificatului zootehnic este eliberată de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor autorizată în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012, şi partea (părţile) A şi/sau B a (ale) certificatului zootehnic rămâne (rămân) necompletată (necompletate) sau este (sunt) retrasă (retrase) din certificatul zootehnic, punctele 1 şi 2 din partea C trebuie completate şi copii ale certificatului zootehnic trebuie ataşate după cum urmează:
    (a) pentru femelele donatoare:
    (i) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa I la Regulamentul (UE) 2017/717;
    (ii) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/1940, din care cel puţin partea I reprezintă o secţiune special concepută a documentului unic de identificare pe viaţă emis în conformitate cu articolul 118 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429;

    (b) pentru materialul seminal fertilizator:
    (i) astfel cum se descrie la litera (a), cu adaptările necesare pentru masculii donatori, sau
    (ii) în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea B din anexa I la Regulamentul (UE) 2017/717.


    (*70) Opţional.
    (*71) În cazul în care există mai mulţi embrioni într-o paietă sau într-un alt ambalaj, trebuie să existe o indicaţie clară a numărului de embrioni.
    (*72) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine embrioni colectaţi sau produşi din ovule colectate de la o singură femelă donatoare de reproducţie de rasă pură fertilizată cu material seminal colectat de la mai mult de un mascul donator de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 2.4 din partea C.
    (*73) După caz, se pot furniza informaţii cu privire la embrionii sexaţi sau la stadiul de dezvoltare a embrionului.
    (*74) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al societăţii de ameliorare, al unei autorităţi competente menţionate la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012 sau al unei echipe de colectare sau de producere a embrionilor autorizate în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din regulamentul respectiv, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.

    ANEXA 3j

    Certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a animalelor de
    reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină şi ecvină

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Certificat zootehnic în│ │
│conformitate cu │ │
│Regulamentul (UE) 2016/│ │
│1012 pentru │ │
│introducerea în Uniune │(se poate │
│a animalelor de │include un │
│reproducţie de rasă │logo al │
│pură din următoarele │organismului │
│specii: │de ameliorare │
│(a) specia bovină (Bos │emitent) │
│taurus, Bos indicus, │ │
│Bubalus bubalis) (*1) │ │
│(b) specia porcină (Sus│ │
│scrofa) (*1) (*2) │ │
│(c) specia ovină (Ovis │ │
│aries) (*1) ├──────────────┤
│(d) specia caprină │ │
│(Capra hircus) (*1) │ │
│(e) specia ecvină │ │
│(Equus caballus şi │ │
│Equus asinus) (*1) │Numărul │
│Toate limbile oficiale │certificatului│
│ale UE în care sunt │(*3) │
│redactate certificatele│ │
│zootehnice, inclusiv │ │
│notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├───────────────────────┴──────────────┤
│1.Numele organismului de ameliorare │
│emitent (se furnizează datele de │
│contact şi, dacă este cazul, o │
│trimitere la site-ul internet) │
├───────────────────────┬──────────────┤
│ │3.Numele rasei│
│2. Numele registrului │animalului de │
│genealogic │reproducţie de│
│ │rasă pură │
├───────────────────────┴──────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a │
│registrului genealogic în care este │
│înscris animalul (*3) │
├───────────────────────┬──────────────┤
│ │6.Numărul din │
│5. Sexul animalului │registrul │
│ │genealogic al │
│ │animalului │
├───────────────────────┼──────────────┤
│7. Identificarea │ │
│animalului de │8. Verificarea│
│reproducţie de rasă │identităţii │
│pură (*4) │(*3) (*5) (*6)│
│7.1.Sistem │8.1.Metodă │
│7.2.Numărul individual │8.2.Rezultat │
│de identificare │ │
│7.3.Nume (*3) │ │
├───────────────────────┴──────────────┤
│9. Data (se utilizează formatul │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*7) şi ţara │
│de naştere a animalului │
├──────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail│
│(*3) a crescătorului │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail│
│(*3) a proprietarului │
├──────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul (*6) (*8) animalului de │
│reproducţie de rasă pură │
├───────────────────────┬──────────────┤
│ │12.1.1.Bunicul│
│ │patern │
│ │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│12.1. Tatăl │identificare │
│Numărul şi secţiunea │(*4) (*9) │
│din registrul │Nume (*3) │
│genealogic ├──────────────┤
│Numărul individual de │12.1.2.Bunica │
│identificare (*4) (*9) │paternă │
│Nume (*3) │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(*4) (*9) │
│ │Nume (*3) │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │12.2.1.Bunicul│
│ │matern │
│ │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│12.2. Mama │identificare │
│Numărul şi secţiunea │(*4) (*9) │
│din registrul │Nume (*3) │
│genealogic ├──────────────┤
│Numărul individual de │12.2.2.Bunica │
│identificare (*4) (*9) │maternă │
│Nume (*3) │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(*4) (*9) │
│ │Nume (*3) │
├───────────────────────┴──────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (3) (6) │
│(10) │
│13.1.Rezultatele testării │
│performanţelor │
│13.2.Rezultatele actualizate ale │
│evaluării genetice efectuate ultima │
│dată la ....(se introduce data în │
│format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3.Defectele genetice şi │
│particularităţile genetice ale │
│animalului legate de programul de │
│ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre│
│animalul de reproducţie de rasă pură │
│13.5. Alte informaţii relevante, │
│inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării │
│genetice ale părinţilor şi bunicilor, │
│în cazul în care nu sunt indicate la │
│punctul 12 │
├──────────────────────────────────────┤
│14. Inseminare (*1)/montă (*1) (*3) │
│(*11) │
│14.1.Data (se introduce data în format│
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601 sau se indică,│
│în acelaşi format ca şi data, perioada│
│de împerechere de la .... până la │
│....) │
│14.2. Identificarea masculului │
│(masculilor) folosit(folosiţi) pentru │
│fertilizare │
│14.2.1. Numărul (numerele) şi │
│secţiunea (secţiunile) din registrul │
│genealogic │
│14.2.2. Numărul (numerele) individual │
│(e) de identificare (*4) (*9) │
│14.2.3. Nume (*3) │
│14.2.4. Sistemul (sistemele) de │
│verificare a identităţii şi rezultatul│
│(rezultatele) (*5) │
├──────────────────────────────────────┤
│15.Numele societăţii de ameliorare │
│(*1)/autorităţii competente (*1)/ │
│exploataţiei de ameliorare (*1) care │
│ţine registrul genealogic (*1)/ │
│registrul zootehnic (*1) în care se │
│intenţionează să se înscrie (*1)/să se│
│înregistreze (*1) animalul de │
│reproducţie de rasă pură (se │
│furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet) │
├───────────────────────┬──────────────┤
│16. Validare │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│16.1. Întocmit la: ... │16.2. data: │
│ │... │
├───────────────────────┼──────────────┤
│(se introduce locul │(se introduce │
│eliberării) │data │
│ │eliberării) │
├───────────────────────┴──────────────┤
│16.3. Numele şi funcţia semnatarului: │
│... │
├──────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi │
│funcţia persoanei (*12) care semnează │
│certificatul) │
├──────────────────────────────────────┤
│16.4. Semnătura: ... │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează│
│în cel puţin una dintre limbile │
│oficiale ale ţării de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie │
│diferită de cea a textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi │
│eliberat în orientare tip portret sau │
│orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din│
│acest certificat zootehnic nu pot fi │
│tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă │
│multilingvă de informaţii direct │
│accesibilă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3k

    Certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a
    materialului seminal provenit de la animale de reproducţie de rasă pură

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic în │ │
│conformitate cu Regulamentul │ │
│(UE) 2016/1012 pentru │ │
│introducerea în Uniune a │ │
│materialului seminal provenit│ │
│de la animalele de │(se poate include un logo al │
│reproducţie de rasă pură din │organismului de ameliorare │
│următoarele specii: │emitent sau al centrului de │
│(a) specia bovină (Bos │colectare sau de depozitare a│
│taurus, Bos indicus, Bubalus │materialului seminal) │
│bubalis) (*13) │ │
│(b) specia porcină (Sus │ │
│scrofa) (*13) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries)│ │
│(*13) │ │
│(d) specia caprină (Capra ├─────────────────────────────┤
│hircus) (*13) │ │
│(e) specia ecvină (Equus │ │
│caballus şi Equus asinus) │ │
│(*13) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE│ │
│în care sunt redactate │Numărul certificatului (*14) │
│certificatele zootehnice, │ │
│inclusiv notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
│ │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Numele organismului de ameliorare emitent/centrului de │
│colectare sau de depozitare a materialului seminal (se │
│furnizează datele de contact şi, dacă este cazul, o │
│trimitere la site-ul internet)/trimiterea la certificatul │
│zootehnic al animalului donator (*15) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre masculul donator de reproducţie│
│de rasă pură (*16) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează │
│datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la │
│site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei masculului │
│genealogic │donator │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic │
│în care este înscris masculul donator (*14) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al masculului donator │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6. Identificarea masculului │ │
│donator (*17) │7. Verificarea identităţii │
│6.1.Sistem │(*14) (*18) (*19) │
│6.2.Numărul individual de │7.1. Metodă │
│identificare │7.2. Rezultat │
│6.3. Nume (*14) │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│8.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│(*20) şi ţara de naştere a masculului donator │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*14) a crescătorului│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*14) a │
│proprietarului │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul masculului donator (*19) (*21) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.1. Tatăl │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din │identificare (*17) (*22) │
│registrul genealogic │Nume (*14) │
│Numărul individual de ├─────────────────────────────┤
│identificare (*17) (*22) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (*14) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*17) (*22) │
│ │Nume (*14) │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │11.2.1.Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.2. Mama │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din │identificare (*17) (*22) │
│registrul genealogic │Nume (*14) │
│Numărul individual de ├─────────────────────────────┤
│identificare (*17) (*22) │11.2.2.Bunica maternă │
│Nume (*14) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*17) (*22) │
│ │Nume (*14) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (*14) (*19) (*23) │
│12.1.Rezultatele testării performanţelor │
│12.2.Rezultatele actualizate ale evaluării genetice │
│efectuate ultima dată la ....(se introduce data în format │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3.Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│masculului donator legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele │
│testării performanţelor sau ale evaluării genetice ale │
│părinţilor şi bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate │
│la punctul 11 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (*24) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: ... │13.2. data: ... │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(se introduce locul │(se introduce data │
│eliberării) │eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*25)│
│care semnează certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii cu privire la materialul seminal (*26)│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (*17) │
│(*24) │
│1.1.Numărul (numerele) individual(e) de identificare │
│1.2.Trimiterea (trimiterile) la certificatul │
│(certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului (animalelor) │
│donator (donatoare) (*14) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Sistem de identificare │
├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │Numărul │ │ │ │
│paietelor│Codul │paietelor│ │Data │ │
│sau a │paietelor│sau al │Locul │colectării │Altele│
│altor │sau al │altor │colectării│(zz.ll.aaaa│(*14) │
│ambalaje │altor │ambalaje │ │sau ISO │(*29) │
│(*14) │ambalaje │(*28) │ │8601) │ │
│(*27) │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│3. Centrul de colectare sau de depozitare a materialului │
│seminal de unde se expediază │
│3.1. Nume │
│3.2. Adresă │
│3.3. Numărul aprobării │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.Numele şi adresa societăţii de ameliorare (*13), sau ale │
│părţii terţe (*13) desemnate de societatea de ameliorare │
│respectivă, responsabilă cu efectuarea testărilor (*14) │
│(*30) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Validare │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6.1. Întocmit la: ... │6.2. data: ... │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(se introduce locul │(se introduce data │
│eliberării) │eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│6.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*31)│
│care semnează certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. Semnătura: ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una │
│dintre limbile oficiale ale ţării de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │
│textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip│
│portret sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat │
│zootehnic nu pot fi tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă multilingvă de informaţii│
│direct accesibilă. │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3l

    Certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a embrionilor
    proveniţi de la animale de reproducţie de rasă pură

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul (UE) │ │
│2016/1012, pentru introducerea în │ │
│Uniune a embrionilor proveniţi de │(se poate include un logo al │
│la animalele de reproducţie de rasă│organismului de ameliorare │
│pură din următoarele specii: │emitent sau al echipei de │
│(a) specia bovină (Bos taurus, Bos │colectare sau de producere a │
│indicus, Bubalus bubalis) (*49) │embrionilor) │
│(b) specia porcină (Sus scrofa) │ │
│(*49) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries) (*49)│ │
│(d) specia caprină (Capra hircus) │ │
│(*49) ├────────────────────────────────┤
│(e) specia ecvină (Equus caballus │ │
│şi Equus asinus) (*49) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE în │ │
│care sunt redactate certificatele │Numărul certificatului (*50) │
│zootehnice, inclusiv notele de │ │
│subsol şi observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
│ │ │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│Numele organismului de ameliorare emitent/echipei de colectare sau │
│producere a embrionilor (se furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul internet)trimiterea la │
│certificatul (certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului │
│(animalelor) donator (donatoare) (*51) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre femela donatoare de reproducţie de rasă │
│pură (*52) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează datele de│
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei femelei │
│ │donatoare │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscrisă femela donatoare (*50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al femelei donatoare │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│6. Identificarea femelei donatoare │ │
│(*53) │7. Verificarea identităţii (*50)│
│6.1.Sistem │(*54) (*55) │
│6.2.Numărul individual de │7.1.Metodă │
│identificare │7.2.Rezultat │
│6.3. Nume (*50) │ │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│8.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*56) şi │
│ţara de naştere a femelei donatoare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul femelei donatoare (*55) (*57) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.1.Tatăl │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din registrul │identificare (*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare ├────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │11.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.2.Mama │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din registrul │identificare (*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare ├────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.2.2. Bunica maternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (*50) (*55) (*59) │
│12.1.Rezultatele testării performanţelor │
│12.2.Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate ultima│
│dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3.Defectele genetice şi particularităţile genetice ale femelei │
│donatoare legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre femela donatoare │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice ale părinţilor şi │
│bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 11 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (*60) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: ... │13.2. data: ... │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*61) care │
│semnează certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii despre masculul donator de reproducţie de rasă │
│pură (*52) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează datele de│
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei masculului │
│ │donator │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscris masculul donator (*50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al masculului donator │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│6. Identificarea masculului donator│ │
│(*53) │7. Verificarea identităţii (*50)│
│6.1.Sistem │(*54) (*55) │
│6.2.Numărul individual de │7.1.Metodă │
│identificare │7.2.Rezultat │
│6.3.Nume (*50) │ │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│8.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*56) şi │
│ţara de naştere a masculului donator │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul masculului donator (*55) (*57) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.1.Tatăl │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din registrul │identificare (*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare ├────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │11.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│11.2.Mama │Numărul individual de │
│Numărul şi secţiunea din registrul │identificare (*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare ├────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.2.2. Bunica maternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (*50) (*55) (*59) │
│12.1.Rezultatele testării performanţelor │
│12.2.Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate ultima│
│dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3.Defectele genetice şi particularităţile genetice ale masculului│
│donator legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice ale părinţilor şi │
│bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 11 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (*60) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: ... │13.2. data: ... │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*61) care │
│semnează certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea C. Informaţii cu privire la embrioni (*62) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea femelei donatoare (*53) (*60) │
│1.1.Numărul individual de identificare │
│1.2.Trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator (*50)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (*53) (*60) │
│2.1.Numărul (numerele) individual(e) de identificare │
│2.2.Trimiterea (trimiterile) la certificatul (certificatele) │
│zootehnic(e) al(e) │
│2.2.1. masculului (masculilor) donator (donatori) (*49) (*50) │
│2.3.materialului seminal (*49) (*50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Identificarea embrionilor │
├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │ │ │ │Data │ │
│paietelor│Codul │Numărul │Numărul │Locul │colectării │ │
│sau a │paietelor│paietelor│de │colectării│sau a │Altele│
│altor │sau al │sau al │embrioni│sau al │producerii │(*50) │
│ambalaje │altor │altor │(*64) │producerii│(zz.ll.aaaa│(*66) │
│(*50) │ambalaje │ambalaje │(*65) │ │sau ISO │ │
│(*63) │ │ │ │ │8601) │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│4. Echipa de colectare sau de producere a embrionilor care face │
│expedierea │
│4.1. Nume │
│4.2. Adresă │
│4.3. Numărul aprobării │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea D. Informaţii cu privire la purtătoarea surogat a embrionului│
│sau a embrionilor │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Numărul individual de identificare (*53) a purtătoarei surogat │
│(*50) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Validare │
├────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│7.1. Întocmit la: ... │7.2. data: ... │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│7.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*67) care │
│semnează certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4. Semnătura: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una dintre │
│limbile oficiale ale ţării de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului │
│tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip portret │
│sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat zootehnic nu│
│pot fi tipărite, cu condiţia includerii în titlu a unei trimiteri la│
│o sursă multilingvă de informaţii direct accesibilă.” │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (*1) Se elimină dacă nu se aplică.
    (*2) Pentru un grup de animale de reproducţie de rasă pură din specia porcină se poate emite un certificat zootehnic unic, cu condiţia ca animalele de reproducţie de rasă pură în cauză să aibă aceeaşi vârstă şi aceiaşi părinţi genetici, iar la punctele 5, 6, 7.2, 13 şi, dacă este cazul, 14 din prezentul certificat zootehnic, să fie furnizate informaţii individuale.
    (*3) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (*4) În conformitate cu legislaţia privind identificarea şi înregistrarea animalelor din ţara de expediere.
    (*5) Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de către societăţile de ameliorare care conduc registrul genealogic în care urmează să fie înscris animalul, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială ori în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină, porcină şi ecvină utilizate pentru colectarea de ovule şi de embrioni în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012.
    (*6) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (*7) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (*8) În legătură cu secţiunea din registrul genealogic, se introduce „secţiunea principală” sau „secţiunea suplimentară”. Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (*9) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic.
    (*10) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (*11) Se solicită în cazul femelelor gestante. Se pot indica informaţii într-un document separat.
    (*12) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*13) Se elimină dacă nu se aplică.
    (*14) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (*15) Dacă partea A a certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la certificatul zootehnic al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură.
    (*16) Partea A a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 14.
    (*17) În conformitate cu legislaţia privind identificarea şi înregistrarea animalelor din ţara de expediere.
    (*18) Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, de către societatea de ameliorare care ţine registrul genealogic în care urmează să fie înscris descendentul animalului donator.
    (*19) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (*20) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (*21) Se introduce, după caz, „secţiunea principală” sau „secţiunea suplimentară”. Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (*22) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic.
    (*23) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (*24) Obligatoriu doar dacă partea A a certificatului zootehnic este eliberată de organismul de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere, care este enumerat în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012 şi dacă partea B din certificatul zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din regulamentul respectiv.
    (*25) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*26) Dacă doar partea B a certificatului zootehnic este eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 şi dacă partea A a certificatului zootehnic rămâne necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic, punctul 1 din partea B trebuie completat şi trebuie să se ataşeze copii ale certificatelor zootehnice pentru masculii donatori, eliberate în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa III la Regulamentul (UE) 2017/717.
    (*27) Opţional.
    (*28) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine material seminal colectat de la mai mult de un animal de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 1.2 din partea B.
    (*29) Dacă este cazul, se pot furniza informaţii privind materialul seminal sexat.
    (*30) Pentru materialul seminal destinat testării animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină care nu au fost supuse testării performanţelor sau evaluării genetice, în conformitate cu limitele cantitative menţionate la articolul 21 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) 2016/1012.
    (*31) Persoana respectivă este un reprezentant autorizat să semneze certificatul zootehnic, al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere, care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012, sau al unui centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din respectivul regulament.
    (*49) Se elimină dacă nu se aplică.
    (*50) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (*51) Dacă partea A sau partea B a certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru femela (femelele) donatoare de reproducţie de rasă pură sau pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, sau pentru materialul seminal al acestora, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la certificatul zootehnic al femelei (femelelor) donatoare de reproducţie de rasă pură sau al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură, sau al materialului seminal al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură respectiv(i).
    (*52) Partea A sau B a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 14.
    (*53) În conformitate cu legislaţia privind identificarea şi înregistrarea animalelor din ţara de expediere.
    (*54) Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012, de către societăţile de ameliorare care conduc registrul genealogic în care urmează să fie înscris descendentul obţinut din embrionii respectivi.
    (*55) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (*56) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (*57) Se introduce, după caz, „secţiunea principală” sau „secţiunea suplimentară”. Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (*58) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic.
    (*59) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (*60) Obligatoriu doar dacă partea A sau B a certificatului zootehnic este eliberată de organismul de ameliorare, inclusiv de serviciul oficial al ţării de expediere, care este enumerat în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012 şi dacă părţile C şi D ale certificatului zootehnic sunt eliberate de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din regulamentul respectiv.
    (*61) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*62) Dacă doar partea C şi, după caz, partea D a certificatului zootehnic este eliberată de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul din Regulamentul (UE) 2016/1012, şi partea (părţile) A şi/sau B a (ale) certificatului zootehnic rămâne (rămân) necompletată (necompletate) sau este (sunt) retrasă (retrase) din certificatul zootehnic, punctele 1 şi 2 din partea C trebuie completate şi copii ale certificatelor zootehnice trebuie ataşate după cum urmează:
    (a) pentru femelele donatoare, în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa III la Regulamentul (UE) 2017/717;
    (b) pentru materialul seminal fertilizator:
    (i) astfel cum se descrie la litera (a), cu adaptările necesare pentru masculii donatori, sau
    (ii) în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea B din anexa III la Regulamentul (UE) 2017/717.


    (*63) Opţional.
    (*64) În cazul în care există mai mulţi embrioni într-o paietă sau într-un alt ambalaj, trebuie să existe o indicaţie clară a numărului de embrioni.
    (*65) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine embrioni colectaţi sau produşi din ovule colectate de la o singură femelă donatoare de reproducţie de rasă pură fertilizată cu material seminal colectat de la mai mult de un mascul donator de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 2.2 din partea C.
    (*66) După caz, se pot furniza informaţii cu privire la embrionii sexaţi sau la stadiul de dezvoltare a embrionului.
    (*67) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant autorizat să semneze certificatul zootehnic, al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere, care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012, sau al unei echipe de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din respectivul regulament.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016