Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 6 ianuarie 2021  de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 6 ianuarie 2021 de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2 din 6 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 17 din 7 ianuarie 2021.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare procedura, reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.

    ART. 2
    (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 3
    (1) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. I alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    b) actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în copie;
    c) actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în copie.

    (2) Pentru cetăţenii români din categoriile de vârstă prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), angajatorii depun actele în baza cărora au încetat raporturile de muncă, în copie, însoţite de traducerea legalizată în limba română a acestora sau, după caz, documente care atestă încetarea raporturilor de muncă.
    (3) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (1) şi (2), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.
    (4) În situaţia în care documentele transmise conform alin. (1) şi (2), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.
    (5) În situaţia în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele în termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut la alin. (4), acesta poate solicita acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit la art. 2 alin. (1).

    ART. 4
    Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor în situaţia în care persoanele din categoriile menţionate la acest alineat sunt înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 5
    Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cât şi condiţiile prevăzute de art. 80,85 şi 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute la aceste articole.

    ART. 6
    (1) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute de acest alineat.
    (2) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.
    (3) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt suspendate, sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nu se acordă.
    (4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

    ART. 7
    (1) Pentru verificarea şi decontarea sumelor lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariaţi, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul sau, în situaţia în care plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar, de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, precum şi de ordinele de plată a salariului şi extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.
    (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nu se acordă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor sume.
    (4) Perioada pentru care nu se acordă sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.
    (5) În situaţia în care documentele transmise în termen, conform alin. (1), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.
    (6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (5) ca urmare a solicitării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a acestor sume.

    ART. 8
    Termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (4) şi la art. 7 alin. (5) se împlineşte la ora 24,00 a celei de-a 5-a zile lucrătoare, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.

    ART. 9
    Sumele lunare cuvenite conform art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se decontează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi decontarea acestor sume.

    ART. 10
    Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se fac în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 11
    Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează, potrivit prevederilor Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004, cu modificările şi completările ulterioare, controlul asupra:
    a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea convenţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), derularea acestora şi acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;
    b) respectării de către angajatori a obligaţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acesteia, precum şi a obligaţiilor asumate prin încheierea convenţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1).


    ART. 12
    Debitele rezultate în urma constatării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a nerespectării condiţiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a obligaţiilor asumate de angajatori prin încheierea convenţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la procedură
    CONVENŢIE
    Nr. ........./............
    Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă .............................................../Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin doamna/domnul ............................................, având funcţia de .........................................., denumită în continuare agenţia, şi angajatorul ........................................................................., cu sediul/adresa în ...................................................., judeţul ................................, telefon .............................., cod fiscal (CUI) ......................................, cod CAEN ..................................., cont IBAN ......................................., deschis la ........................................., reprezentat legal prin doamna/domnul ..............................................., în calitate de ...................................., denumit în continuare angajatorul, convin următoarele:
    1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, un număr de:
    - .............................. persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiei;
    – .............................. persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiei;
    – .............................. persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiei.
    Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

    2. Angajatorul se obligă:
    a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă;
    b) să restituie, în totalitate, agenţiei sumele încasate pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la pct. 1 pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat la lit. a), plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumei lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, la agenţie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariaţi, extras, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, sau, în situaţia în care plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar, de pontajul şi de statul de plată pentru luna respectivă, extras, precum şi de ordinele de plată a salariului şi extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul;
    d) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;
    e) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului IBAN, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.

    3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit prevederilor art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi acordarea acestor sume.
    4. Agenţia exercită dreptul de control asupra:
    a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;
    b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de ordonanţa de urgenţă şi de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acesteia.

    5. Debitele rezultate în urma constatării de către agenţie a nerespectării condiţiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a obligaţiilor asumate de angajator prin încheierea prezentei convenţii se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenţie şi un exemplar pentru angajator.
    AGENŢIA
    Director executiv
    Numele şi prenumele, în clar
    ...........................................
    Semnătura
    ...................................................
    ANGAJATOR
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar
    .....................................................................................
    Semnătura
    ....................................................
    Data ..................................
    ANEXA 1

    la convenţie
    Angajator .........................................................
    CUI/CIF ............................................................
    Cod CAEN .......................................................
    Adresa .............................................................
    Cont IBAN .......................................................
    Deschis la .......................................................
    Telefon/Fax ......................................................
    E-mail ..............................................................
    TABEL NOMINAL
    cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020
    privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
    precum şi pentru modificarea unor acte normative
    Convenţia nr. .........../....................

┌────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Nr. şi data │ │
│ │ │ │ │încheierii │ │
│Nr. │Numele şi│Codul │Categoria│contractului│Semnătura │
│crt.│prenumele│numeric │de │individual │angajatului│
│ │ │personal│persoane │de muncă/ │ │
│ │ │ │ │data │ │
│ │ │ │ │angajării │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴───────────┘


    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ...............................................
    Semnătura ...........................
    Data ....................................
    NOTĂ:
    Coloana 3 se completează după cum urmează:
    - cod A - persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    – cod B - persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    – cod C - persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    Angajator .........................................................
    CUI/CIF ............................................................
    Cod CAEN .......................................................
    Adresa .............................................................
    Cont IBAN .......................................................
    Deschis la .......................................................
    Telefon/Fax ......................................................
    E-mail ..............................................................
    Către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă ............................../Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata, .............................., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ............................................................, cu sediul social în localitatea .............................., str. .............................. nr. ..............., judeţul ............................../municipiul .............................., sectorul .........., în temeiul art. I alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, vă solicit acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol*):
    [] pentru fiecare dintre cele ......................... persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiei;
    *) Se bifează în mod corespunzător de către angajator.

    [] pentru fiecare din cele ......................... persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiei;
    [] pentru fiecare din cele ......................... persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiei.

    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ....................................
    Semnătura .........................
    Data .........................

    ANEXA 3

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ................ nr. ..............., eliberată/eliberat de ........................... la data de ......................, CNP......................................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ..................................................., având CUI ................................, cod CAEN ........................, cu sediul social în localitatea ................................, str. ........................ nr. ............, judeţul ........................../municipiul ......................, sectorul ....................., telefon ......................., fax...................., e-mail .............................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că angajatorul nu se află în situaţiile prevăzute de art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv:
    a) nu deţine statut de instituţie sau de autoritate publică, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu se află în faliment, dizolvare, lichidare, nu are activităţile suspendate sau nu are impuse restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar
    ...................................................................
    Semnătura ...................................
    Data ...................................    ANEXA 4

    la procedură
    Angajator .........................................................
    CUI/CIF ............................................................
    Cod CAEN .......................................................
    Adresa .............................................................
    Cont IBAN .......................................................
    Deschis la .......................................................
    Telefon/Fax .......................................................
    E-mail ..............................................................
    TABEL NOMINAL*)
    cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020
    privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
    precum şi pentru modificarea unor acte normative
    Luna ......................... anul ...................

┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cuvenită │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │art. I alin.│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1) din │ │
│ │ │ │ │Codul │Nivelul │Reşedinţa│Categoria│ │Numărul │Numărul│Ordonanţa de│ │
│Nr. │Convenţia│Data │Numele şi│numeric │de │(urban/ │de │Salariul │orelor │orelor │urgenţă a │Observaţii│
│crt.│nr. │convenţiei│prenumele│personal│educaţie│rural) │persoane │angajatului│lucrătoare│efectiv│Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │(ISCED) │ │ │ │din lună │lucrate│nr. 220/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2020, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proporţional│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu timpul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectiv │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucrat │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL: │A1 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘


    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ...................................
    Semnătura ................................
    Data ...........................
    *) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document.
    NOTĂ:
    Coloana 1 se completează cu numărul convenţiei încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Coloana 2 se completează cu data convenţiei încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti (zz/ll/aa).
    Coloanele 3 şi 4 se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal.
    Coloana 7 se completează după cum urmează:
    cod A - persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    cod B - persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    cod C - persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Coloana 10 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 (inclusiv orele aferente concediului de odihnă).
    Coloana 11 se completează cu suma cuvenită potrivit art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020, respectiv 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, proporţional cu numărul de ore completat în coloana 10.
    Coloana 12 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.
    Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 11.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016