Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 1 februarie 2021  de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum şi soţului/soţiei poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 1 februarie 2021 de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum şi soţului/soţiei poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 143 din 11 februarie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL Nr. 475/C din 1 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 143 din 11 februarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au următorul înţeles:
    a) instituţie de învăţământ a poliţiei penitenciare - instituţie de învăţământ aflată în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    b) unităţi din sistemul administraţiei penitenciare - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia;
    c) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile vacante ale căror cerinţe de ocupare corespund studiilor, experienţei şi calificării beneficiarilor prezentului ordin;
    d) dosarul de înscriere - dosar cu documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale poliţiei penitenciare;
    e) copil aflat în întreţinere are semnificaţia prevăzută de art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    f) soţ al poliţistului de penitenciare are semnificaţia prevăzută de art. 258 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    g) invaliditate are semnificaţia prevăzută de art. 2 pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) decizie medicală are semnificaţia prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiţiei şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.66/98/3.005/8.966/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară;
    i) procesul-verbal de cercetare a evenimentului are semnificaţia prevăzută de art. 29 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) are semnificaţia prevăzută de art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 2
    Măsurile de sprijin prevăzute de art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, se acordă la cerere, conform prezentei proceduri, după caz, copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, denumiţi în continuare copiii poliţistului de penitenciare, şi/sau soţului/soţiei poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, denumit în continuare soţul poliţistului de penitenciare.

    ART. 3
    Din decizia medicală emisă în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru îndeplinirea serviciului în poliţia penitenciară sau, după caz, decesul au legătură de cauzalitate cu rănirea poliţistului de penitenciare în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

    CAP. II
    Înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale poliţiei penitenciare a copiilor poliţistului de penitenciare
    ART. 4
    (1) Copiii poliţistului de penitenciare pot fi înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ a poliţiei penitenciare, la cererea acestora, adresată directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi depusă la cea mai apropiată unitate din sistemul administraţiei penitenciare din raza de domiciliu sau reşedinţă.
    (2) Înmatricularea se realizează la data începerii anului şcolar, cu respectarea cifrei de şcolarizare.

    ART. 5
    (1) Înmatricularea într-o instituţie de învăţământ a poliţiei penitenciare se realizează, fără examen ori concurs, în situaţia în care, cumulativ, copilul poliţistului de penitenciare:
    a) îndeplineşte condiţiile stabilite prin reglementările specifice privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale poliţiei penitenciare;
    b) după caz, este declarat apt în urma contravizitei medicale.

    (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se verifică potrivit calendarului şi procedurii de recrutare şi selecţie pentru admiterea în instituţia de învăţământ a poliţiei penitenciare, similar celorlalţi candidaţi.

    ART. 6
    (1) Dosarul de înscriere conţine, pe lângă documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale poliţiei penitenciare, şi următoarele documente, depuse în fotocopie:
    a) procesul-verbal de cercetare a evenimentului şi formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM);
    b) decizia medicală, emisă pe numele poliţistului de penitenciare încadrat într-un grad de invaliditate sau al poliţistului de penitenciare decedat;
    c) certificatul de deces al poliţistului de penitenciare, dacă este cazul;
    d) documente din care să reiasă obligaţia de întreţinere, după caz;
    e) documente din care să reiasă gradul de rudenie cu poliţistul de penitenciare decedat sau cu poliţistul de penitenciare încadrat într-un grad de invaliditate.

    (2) Cererea prevăzută la art. 4 alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (1) fac parte din dosarul de înscriere, constituit potrivit reglementărilor în domeniul resurselor umane, ce va fi depus la cea mai apropiată unitate penitenciară din raza de domiciliu sau reşedinţă.

    ART. 7
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin structura de resurse umane, monitorizează modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol şi, după caz, rezervă locurile pentru copiii poliţiştilor de penitenciare, din totalul cifrelor de şcolarizare aprobat.

    CAP. III
    Încadrarea ca poliţist de penitenciare sau angajarea ca personal contractual în sistemul administraţiei penitenciare a copiilor, precum şi a soţului poliţistului de penitenciare
    ART. 8
    (1) Pentru a fi încadraţi în funcţii de poliţist de penitenciare în unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, fără examen sau concurs, copiii sau soţul poliţistului de penitenciare trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale de dobândire a calităţii de poliţist de penitenciare prevăzute la art. 11 din Lege, precum şi criteriile specifice postului.
    (2) Pentru a fi angajaţi ca personal contractual în unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, fără examen sau concurs, copiii sau soţul poliţistului de penitenciare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi criteriile specifice postului.

    ART. 9
    (1) Cererea privind încadrarea în funcţii de poliţist de penitenciare sau angajarea ca personal contractual, formulată de copiii sau de soţul poliţistului de penitenciare, se depune la cea mai apropiată unitate penitenciară din raza de domiciliu sau reşedinţă.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie însoţită de următoarele documente:
    a) actul de identitate al solicitantului;
    b) decizia medicală emisă pe numele poliţistului de penitenciare încadrat într-un grad de invaliditate sau al poliţistului decedat, după caz;
    c) certificatul de deces al poliţistului de penitenciare, dacă este cazul;
    d) procesul-verbal de cercetare a evenimentului şi formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM);
    e) documente din care să reiasă gradul de rudenie cu poliţistul de penitenciare decedat sau cu poliţistul de penitenciare încadrat într-un grad de invaliditate, precum: certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie etc.;
    f) documente din care să reiasă obligaţia de întreţinere, după caz;
    g) curriculum vitae, însoţit de documentele care atestă studiile sau formarea profesională;
    h) certificat de cazier judiciar;
    i) alte documente prevăzute de legislaţia specifică.

    (3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) fac parte din dosarul de înscriere, constituit potrivit reglementărilor în domeniul resurselor umane.

    ART. 10
    În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, structura de resurse umane de la nivelul unităţii verifică dosarul de înscriere şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 din Lege, cu excepţia verificării aptitudinii din punct de vedere medical şi psihologic şi a condiţiilor specifice postului, după caz, solicitând completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.

    ART. 11
    (1) După încheierea activităţilor prevăzute la art. 10, structura de resurse umane de la nivelul unităţii transmite directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dosarul de înscriere, însoţit de un referat cuprinzând situaţia poliţistului de penitenciare decedat sau a poliţistului de penitenciare încadrat într-un grad de invaliditate.
    (2) În termen de 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor identifică posturile vacante existente, comunicate de către unităţile sistemului administraţiei penitenciare, şi întocmeşte lista posturilor vacante compatibile conform documentelor depuse la dosarul de înscriere.
    (3) Pe baza listei posturilor vacante compatibile, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobă lista posturilor vacante propozabile, în raport cu necesităţile de personal şi cu priorităţile de ocupare a posturilor vacante.
    (4) Comunicarea către solicitant a posturilor vacante propozabile conform alin. (3), realizată de structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, trebuie însoţită şi de descrierea succintă a posturilor aferente.

    ART. 12
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante propozabile şi a descrierii succinte a posturilor respective, potrivit art. 11 alin. (4), solicitantul îşi exprimă, în scris, opţiunea privind ocuparea unui post vacant şi o înaintează structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Opţiunea solicitantului potrivit alin. (1) şi dosarul de înscriere se transmit unităţii din sistemul administraţiei penitenciare pentru care acesta a optat, de către structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.

    ART. 13
    (1) Ulterior exprimării opţiunii pentru ocuparea unui post, copiii poliţistului de penitenciare sau soţul poliţistului de penitenciare, după caz, vor fi programaţi pentru verificarea aptitudinii din punct de vedere medical şi psihologic, conform reglementărilor specifice sistemului administraţiei penitenciare.
    (2) În cazul în care solicitanţii îndeplinesc condiţia de a fi apt din punct de vedere psihologic şi medical pentru exercitarea funcţiei, se realizează verificările specifice în vederea aprecierii comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, în conformitate cu procedura stabilită în acest sens prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Documentele prin care candidaţii sunt declaraţi admişi în urma verificărilor de la alin. (1), precum şi celelalte documente necesare constituirii dosarului de încadrare se înaintează, dacă este cazul, structurii de resurse umane competente, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea deciziei de numire în funcţie sau de angajare ca personal contractual.
    (4) Decizia de numire în funcţie prevăzută la alin. (3) se emite în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data finalizării verificărilor prevăzute la alin. (1).
    (5) În mod excepţional, pentru motive temeinic justificate, decizia de numire în funcţie poate fi emisă cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (4), în acest caz fiind obligatorie informarea de îndată a solicitantului.

    ART. 14
    (1) În situaţia în care copiii sau soţul poliţistului de penitenciare îndeplinesc condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de poliţist de penitenciare prevăzute de lege sau încadrarea ca personal contractual şi nu s-a identificat niciun post vacant, cererea rămâne în evidenţa structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor până la identificarea unui post vacant compatibil, dar nu mai mult de 6 luni, o nouă cerere putând fi formulată ulterior, cu actualizarea documentaţiei.
    (2) Cererea se clasează dacă:
    a) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de poliţist de penitenciare, prevăzute de lege, sau pentru încadrarea ca personal contractual;
    b) nu a fost identificat niciun post vacant compatibil în termenul prevăzut la alin. (1);
    c) solicitantul nu îşi exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant din lista posturilor vacante propozabile, prevăzută la art. 11 alin. (3).

    (3) Solicitantul va fi înştiinţat, în scris, de către structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor despre clasarea cererii în situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016