Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRINCIPIILE SI LINIILE DIRECTOARE din 25 iulie 2006  de buna practica de fabricatie pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PRINCIPIILE SI LINIILE DIRECTOARE din 25 iulie 2006 de buna practica de fabricatie pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 4 august 2006
PRINCIPIILE ŞI LINIILE DIRECTOARE din 25 iulie 2006
de buna practica de fabricaţie pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica
EMITENT: MINISTERUL SÃNÃTÃŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 4 august 2006


CAP. I
Introducere

ART. 1
Prezentul document transpune Directiva Comisiei Europene 2003/94/CE privind Principiile şi liniile directoare de buna practica de fabricaţie pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica*1).
------------
*1) JO L 262, 14.10.2003, p. 22

CAP. II
Domeniu de aplicare

ART. 2
Prezentul document stabileşte principiile şi liniile directoare de buna practica de fabricaţie pentru medicamentele de uz uman, a cãror fabricaţie necesita autorizaţia la care se face referire în <>art. 748 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii şi de buna practica de fabricaţie pentru medicamentele de uz uman pentru investigatie clinica, a cãror fabricaţie necesita autorizaţia la care se face referire în <>art. 48 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica în desfãşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

CAP. III
Definiţii

ART. 3
În înţelesul prezentului document, termenii şi notiunile folosite au urmãtoarele semnificatii:
1. medicament - orice produs definit în <>art. 695 pct. 1 din Legea nr. 95/2006 ;
2. medicament pentru investigatie clinica - orice produs definit în <>art. 21 lit. d) din Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 ;
3. fabricant - orice persoana angajata în activitãţi pentru care este necesarã autorizaţia de fabricaţie la care se face referire în <>art. 748 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 sau pentru care este necesarã autorizaţia de fabricaţie la care face referire <>art. 48 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 ;
4. persoana calificatã - persoana la care se face referire în <>art. 757 din Legea nr. 95/2006 sau în <>art. 49 din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 ;
5. asigurarea calitãţii farmaceutice - suma totalã a acţiunilor realizate în scopul asigurãrii faptului ca medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica, au calitatea impusa de scopul utilizãrii lor;
6. buna practica de fabricaţie - acea parte din asigurarea calitãţii care garanteazã ca produsele sunt, în mod consecvent, realizate şi controlate în acord cu standardele de calitate corespunzãtoare pentru scopul utilizãrii lor;
7. procedeul orb - ascunderea, în mod deliberat, a identitãţii unui medicament pentru investigatie clinica, în acord cu instrucţiunile sponsorului;
8. decodificarea - dezvaluirea identitãţii ascunse a unui produs.

CAP. IV
Inspecţii

ART. 4
Prin inspectiile repetate la care se face referire în <>art. 823 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 şi prin intermediul inspectiilor la care se face referire în <>art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 , Agenţia Nationala a Medicamentului se asigura ca fabricantii respecta principiile şi liniile directoare de buna practica de fabricaţie stabilite în prezentul document. Agenţia Nationala a Medicamentului trebuie, de asemenea, sa ţinã seama de procedurile privind inspectiile şi schimbul de informaţii, publicate de Comisia Europeanã şi transpuse în România prin hotãrâri ale Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului.
ART. 5
Pentru interpretarea acestor principii şi linii directoare de buna practica de fabricaţie, fabricantii şi Agenţia Nationala a Medicamentului aplica prevederile ghidurilor detaliate la care se face referire în <>art. 756 din Legea nr. 95/2006 , aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice, precum şi prevederile Ghidului de buna practica de fabricaţie pentru medicamente şi medicamentele pentru investigatie clinica, aprobat prin hotãrâre a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului.

CAP. V
Respectarea bunei practici de fabricaţie

ART. 6
Fabricantul trebuie sa se asigure ca operaţiile de fabricaţie sunt realizate în acord cu buna practica de fabricaţie şi cu autorizaţia de fabricaţie. Aceasta prevedere se aplica şi medicamentelor destinate exclusiv exportului.
ART. 7
(1) Pentru medicamentele importate din tari terţe, inclusiv cele pentru investigatie clinica, importatorul trebuie sa se asigure ca au fost fabricate în acord cu standarde care sunt cel puţin echivalente cu standardele de buna practica de fabricaţie stabilite în România şi în Comunitatea Europeanã.
(2) Suplimentar, un importator de medicamente trebuie sa se asigure ca aceste produse au fost realizate de fabricanti autorizaţi pentru aceasta activitate; un importator de medicamente pentru investigatie clinica trebuie sa se asigure ca aceste produse au fost realizate de un fabricant declarat la Agenţia Nationala a Medicamentului şi acceptat de aceasta pentru scopul menţionat.

CAP. VI
Respectarea autorizaţiei de punere pe piata

ART. 8
(1) Fabricantul trebuie sa se asigure ca toate operaţiile de fabricaţie efectuate pentru un medicament autorizat de punere pe piata sunt realizate în acord cu informaţiile furnizate în dosarul de autorizare de punere pe piata care a fost acceptat de Agenţia Nationala a Medicamentului.
(2) În cazul medicamentelor pentru investigatie clinica, fabricantul trebuie sa se asigure ca toate operaţiile de fabricaţie sunt realizate în acord cu informaţiile furnizate de sponsor conform <>art. 37 din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 , care au fost acceptate de Agenţia Nationala a Medicamentului.
ART. 9
(1) Fabricantul trebuie sa-şi revizuiasca în mod regulat procesele de fabricaţie, din perspectiva progreselor ştiinţifice şi tehnice şi a dezvoltãrii medicamentului pentru investigatie clinica.
(2) Atunci când apare o variatie la dosarul pentru autorizarea de punere pe piata sau un amendament la cererea la care se face referire în <>art. 37 din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 , cererea de modificare va fi înaintatã Agenţiei Naţionale a Medicamentului.

CAP. VII
Sistemul de asigurare a calitãţii

ART. 10
Fabricantul trebuie sa stabileascã şi sa implementeze un sistem eficient de asigurare a calitãţii în domeniul farmaceutic, care sa implice participarea activa a conducerii şi a personalului din diferitele departamente.

CAP. VIII
Personal

ART. 11
La fiecare loc de fabricaţie, fabricantul trebuie sa aibã la dispoziţia sa personal competent şi calificat corespunzãtor, în numãr suficient pentru a îndeplini obiectivul de asigurare a calitãţii în domeniul farmaceutic.
ART. 12
(1) Sarcinile personalului de conducere şi de supraveghere, inclusiv ale persoanei/persoanelor calificate, responsabili pentru implementarea şi aplicarea bunei practici de fabricaţie, trebuie sa fie definite în fişele postului.
(2) Relaţiile ierarhice ale acestor persoane trebuie sa fie definite într-o organigrama.
(3) Organigramele şi fişele postului trebuie sa fie aprobate în acord cu procedurile interne ale fabricantului.
ART. 13
Personalului menţionat în art. 12 alin. (1) trebuie sa i se acorde autoritate suficienta pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod corect.
ART. 14
Personalul trebuie sa beneficieze de instruire iniţialã şi continua, a carei eficienta trebuie sa fie verificata şi care sa includã teoria şi aplicatiile conceptului de asigurare a calitãţii şi de buna practica de fabricaţie şi, când este cazul, cerinţe speciale pentru fabricatia medicamentelor pentru investigatie clinica.
ART. 15
Trebuie stabilite şi respectate programe de igiena adaptate activitãţilor ce urmeazã sa se desfãşoare; aceste programe trebuie sa includã, în special, proceduri referitoare la sãnãtatea, practicile de igiena şi echiparea personalului.

CAP. IX
Localuri şi echipamente

ART. 16
Localurile şi echipamentele de fabricaţie trebuie sa fie pozitionate, proiectate, construite, adaptate şi întreţinute într-un mod adecvat operaţiilor cãrora le sunt destinate.
ART. 17
Pozitionarea, proiectarea şi funcţionarea localurilor şi echipamentelor de fabricaţie trebuie sa se facã astfel încât sa reducã la minimum riscul erorilor şi sa permitã curatarea şi întreţinerea eficienta în scopul evitãrii contaminarii, contaminarii incrucisate şi, în general, a oricãrui efect advers asupra calitãţii medicamentului.
ART. 18
Localurile şi echipamentele destinate operaţiilor de fabricaţie care sunt inadecvate pentru calitatea produselor trebuie sa facã obiectul unor calificãri şi validari corespunzãtoare.

CAP. X
Documentaţie

ART. 19
(1) Fabricantul trebuie sa stabileascã şi sa menţinã un sistem de documentaţie bazat pe specificaţii, formule de fabricaţie şi instrucţiuni de procesare şi ambalare, proceduri şi înregistrãri care sa acopere diversele operaţii de fabricaţie care sunt realizate; documentele trebuie sa fie clare, lipsite de erori şi pãstrate la zi.
(2) Procedurile prestabilite pentru operaţiile şi condiţiile de fabricaţie generale trebuie sa fie disponibile, împreunã cu documentele specifice de fabricaţie ale fiecãrei serii; acest set de documente trebuie sa facã posibila urmãrirea istoricului fabricaţiei fiecãrei serii şi a modificãrilor introduse în timpul dezvoltãrii unui medicament pentru investigatie clinica.
ART. 20
Documentaţia seriei unui medicament trebuie sa fie pastrata cel puţin un an dupã data de expirare a seriei respective sau cel puţin 5 ani de la certificarea la care se face referire în <>art. 760 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 , alegandu-se cea mai lungã perioada.
ART. 21
Documentaţia seriei unui medicament pentru investigatie clinica trebuie sa fie pastrata cel puţin 5 ani dupã încheierea sau oprirea oficialã a ultimului studiu clinic în care a fost utilizata seria respectiva; sponsorul sau deţinãtorul autorizaţiei de punere pe piata, dacã este diferit, este responsabil de asigurarea faptului ca înregistrãrile sunt pãstrate conform cerinţelor pentru autorizarea de punere pe piata, în acord cu <>Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 906/2006 pentru aprobarea Normelor şi protocoalelor analitice, farmaco-toxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor, dacã este necesar pentru o autorizaţie de punere pe piata ulterioara.
ART. 22
(1) În cazul în care în locul documentelor scrise se utilizeazã sisteme electronice, fotografice sau alte sisteme de procesare a datelor, fabricantul trebuie mai întâi sa valideze aceste sisteme, demonstrand ca datele vor fi pãstrate în mod corespunzãtor pe tot parcursul perioadei de pãstrare anticipate; datele pãstrate de aceste sisteme trebuie puse cu usurinta la dispoziţia Agenţiei Naţionale a Medicamentului, în forma lizibila, şi furnizate acesteia la cerere.
(2) Datele pãstrate pe suport electronic trebuie sa fie protejate impotriva pierderii sau distrugerii, prin metode precum duplicarea sau "back-up" şi transfer în alt sistem de arhivare; trebuie sa existe înregistrãri ale tuturor intrãrilor şi modificãrilor operate în sistemul computerizat ("audit trails").

CAP. XI
Fabricatia

ART. 23
(1) Diversele operaţii de fabricaţie trebuie realizate în acord cu instrucţiunile şi procedurile prestabilite şi cu buna practica de fabricaţie.
(2) Pentru controalele în proces trebuie sa fie disponibile resurse adecvate şi suficiente.
(3) Toate deviatiile de proces şi neconformitãţile produsului trebuie sa fie documentate şi investigate minutios.
ART. 24
(1) Trebuie luate mãsuri tehnice sau organizatorice adecvate pentru a se evita contaminarea incrucisata şi amestecarile.
(2) În cazul medicamentelor pentru investigatie clinica, o atentie deosebita trebuie sa se acorde manipulãrii produselor în timpul şi dupã orice operaţiune de codificare.
ART. 25
(1) Pentru medicamente, orice fabricaţie noua sau modificare importanta a procesului de fabricaţie trebuie sa fie validatã.
(2) Etapele critice ale procesului de fabricaţie trebuie sa fie revalidate în mod regulat.
ART. 26
(1) În cazul medicamentelor pentru investigatie clinica, procesul de fabricaţie trebuie sa fie validat în întregime, în mãsura în care este necesar, avându-se în vedere etapa din dezvoltarea produsului.
(2) Trebuie validate cel puţin etapele critice ale procesului de fabricaţie, cum este sterilizarea.
(3) Toate etapele proiectãrii şi dezvoltãrii procesului de fabricaţie trebuie sa fie documentate complet.

CAP. XII
Controlul calitãţii

ART. 27
(1) Fabricantul trebuie sa stabileascã şi sa menţinã un sistem de control al calitãţii, condus de o persoana care are calificarile necesare şi care este independenta fata de producţie.
(2) Aceasta persoana trebuie sa aibã la dispoziţie ori sa aibã acces la unul sau mai multe laboratoare de control cu personal suficient şi dotate corespunzãtor, pentru a efectua examinarile şi testarile necesare pentru materii prime, materiale de ambalare şi testarile necesare pentru produse intermediare şi finite.
ART. 28
(1) În cazul medicamentelor, inclusiv al celor importate din tari terţe, se pot folosi laboratoare pe baza de contract, dacã acestea sunt autorizate/recunoscute în acord cu prevederile prezentului document şi cu cele ale <>art. 725 lit. b) din Legea nr. 95/2006 .
(2) În cazul medicamentelor pentru investigatie clinica, sponsorul trebuie sa se asigure ca laboratorul contractat respecta conţinutul cererii la care se face referire în <>art. 37 din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 , care a fost acceptatã de Agenţia Nationala a Medicamentului; când produsele sunt importate din tari terţe, controlul analitic nu este obligatoriu.
ART. 29
În timpul controlului final al produsului finit, înainte de eliberarea lui pentru distribuţie, sistemul de control al calitãţii trebuie sa ia în considerare, în plus fata de rezultatele analitice, informaţii esenţiale, cum ar fi: condiţiile de producţie, rezultatele controalelor interfazice, examinarea documentelor de fabricaţie şi conformitatea produsului cu specificaţiile sale, inclusiv cu ale ambalajului final.
ART. 30
Trebuie pãstrate probe din fiecare serie de produs finit timp de cel puţin un an dupã data de expirare.
ART. 31
În cazul medicamentelor pentru investigatie clinica, trebuie pãstrate probe suficiente din fiecare serie de produs vrac şi din materialele de ambalare cheie utilizate pentru fiecare serie de produs finit, timp de cel puţin 2 ani de la încheierea sau oprirea oficialã a ultimului studiu clinic în care a fost utilizata seria, alegandu-se perioada cea mai lungã.
ART. 32
(1) Probe din materiile prime utilizate (altele decât solventii, gazele şi apa) trebuie pãstrate timp de cel puţin 2 ani dupã eliberarea produsului.
(2) Aceasta perioada poate fi redusã dacã, asa cum se menţioneazã în specificaţiile relevante, stabilitatea materialului este mai redusã.
(3) Toate aceste probe trebuie sa fie menţinute la dispoziţia Agenţiei Naţionale a Medicamentului.
ART. 33
În acord cu Agenţia Nationala a Medicamentului, pot fi definite alte condiţii de prelevare şi pãstrare a materiilor prime şi anumitor produse fabricate individual sau în cantitãţi mici ori în cazul în care stocarea lor poate ridica probleme speciale.

CAP. XIII
Activitãţi contractate în exterior

ART. 34
Orice operaţie de fabricaţie sau legatã de fabricaţie, care se desfãşoarã sub contract, trebuie sa facã obiectul unui contract scris între furnizorul şi beneficiarul de contract.
ART. 35
Contractul trebuie sa defineascã clar responsabilitãţile fiecãrei pãrţi şi în special respectarea bunei practici de fabricaţie de cãtre beneficiarul de contract, precum şi modalitatea în care persoana calificatã responsabilã pentru eliberarea fiecãrei serii isi asuma intreaga responsabilitate.
ART. 36
Beneficiarul de contract nu subcontracteaza nicio activitate încredinţatã lui de cãtre furnizorul de contract fãrã autorizaţia scrisã a acestuia.
ART. 37
Beneficiarul de contract trebuie sa respecte principiile şi liniile directoare de buna practica de fabricaţie şi trebuie sa se supunã inspectiilor efectuate de Agenţia Nationala a Medicamentului, asa cum este prevãzut în <>art. 823 din Legea nr. 95/2006 şi în <>art. 55, 56 şi 57 din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 904/2006 .

CAP. XIV
Reclamaţii, retragerea produsului şi decodificarea de urgenta

ART. 38
(1) În cazul medicamentelor, fabricantul trebuie sa implementeze un sistem pentru înregistrarea şi examinarea reclamatiilor şi un sistem eficient pentru retragerea prompta şi în orice moment a medicamentelor din reţeaua de distribuţie.
(2) Orice reclamaţie referitoare la o neconformitate trebuie înregistratã şi investigata de cãtre fabricant.
(3) Agenţia Nationala a Medicamentului trebuie sa fie informatã de cãtre fabricant despre orice neconformitate care ar putea conduce la o retragere totalã sau limitatã a stocului indicând, pe cat posibil, ţãrile de destinaţie.
(4) Orice retragere trebuie facuta în acord cu cerinţele <>art. 840 din Legea nr. 95/2006 .
ART. 39
(1) În cazul medicamentelor pentru investigatie clinica, fabricantul trebuie, în colaborare cu sponsorul, sa implementeze un sistem pentru înregistrarea şi examinarea reclamatiilor şi un sistem eficient pentru retragerea prompta şi în orice moment a medicamentelor pentru investigatie clinica, care au intrat deja într-un program de studiu.
(2) Fabricantul trebuie sa înregistreze şi sa investigheze orice reclamaţie referitoare la o neconformitate şi trebuie sa informeze Agenţia Nationala a Medicamentului despre orice neconformitate care ar putea conduce la o retragere totalã sau limitatã a stocului.
(3) În cazul medicamentelor pentru investigatie clinica, toate unitãţile implicate în efectuarea studiilor clinice trebuie sa fie identificate indicandu-se, pe cat posibil, ţãrile de destinaţie.
(4) În cazul unui medicament pentru investigatie clinica pentru care s-a emis o autorizaţie de punere pe piata, fabricantul acestuia trebuie, în colaborare cu sponsorul, sa informeze deţinãtorul autorizaţiei de punere pe piata despre orice neconformitate care ar putea avea legatura cu medicamentul autorizat.
ART. 40
(1) Sponsorul trebuie sa implementeze o procedura pentru decodificarea de urgenta a produselor oarbe (codificate), care este necesarã pentru retragerea prompta menţionatã în art. 39 alin. (1).
(2) Sponsorul trebuie sa se asigure ca procedura dezvaluie identitatea produsului orb (codificat) numai când este necesar.

CAP. XV
Autoinspectie

ART. 41
Fabricantul trebuie sa efectueze autoinspectii repetate, ca parte a sistemului de asigurare a calitãţii, pentru a monitoriza implementarea şi respectarea bunei practici de fabricaţie şi pentru a propune mãsurile corective necesare; trebuie pãstrate înregistrãri ale acestor autoinspectii şi ale oricãror acţiuni corective ulterioare.

CAP. XVI
Etichetare

ART. 42
În cazul unui medicament pentru investigatie clinica, etichetarea trebuie sa se facã astfel încât sa asigure protecţia subiectului şi trasabilitatea, sa permitã identificarea produsului şi a studiului şi sa faciliteze utilizarea adecvatã a medicamentului pentru investigatie clinica.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016