Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 27 iulie 2010  ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară*) - PT R 2-2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 27 iulie 2010 ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară*) - PT R 2-2010

EMITENT: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 634 bis din 9 septembrie 2010
──────────
*) Aprobată de Ordinul nr. 1.404 din 27 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 9 septembrie 2010.──────────
    Indicativ: PT R 2-2010 Ediţia 1
    CAP. I
    GENERALITĂŢI
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru autorizarea funcţionării, supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, întreţinerea, revizia şi repararea ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară.
    (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

    ART. 2
    Ascensoarele electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară sunt denumite în continuare "ascensoare".

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    Prezenta prescripţie tehnică se aplică la următoarele tipuri de ascensoare şi componente de securitate:
    a) ascensoare electrice şi hidraulice care deservesc niveluri precizate, având o cabină ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15° faţă de orizontală, destinate transportului de:

    1) persoane, inclusiv bolnavi;
    2) persoane şi mărfuri;
    3) mărfuri exclusiv, atunci când cabina este accesibilă, ceea ce înseamnă că o persoană poate intră în cabină fără dificultate, cabina fiind echipată cu elemente de comandă în interiorul acesteia sau în raza de acţiune a unei persoane aflate în interiorul acesteia;
    b) componente de securitate destinate ascensoarelor.


    ART. 4
    Ascensoarele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt cu sau fără camera maşinii.

    ART. 5
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică şi ascensoarelor care se deplasează de-a lungul unei curse determinate, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide, cum sunt, de exemplu, ascensoarele foarfecă.

    ART. 6
    Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice următoarele instalaţii:
    a) ascensoarele de mărfuri exclusiv cu comandă exterioară;
    b) ascensoarele montate pe nave;
    c) ascensoarele care echipează puţurile de mină;
    d) instalaţiile de transport pe cablu, inclusiv instalaţiile de transport pe plan înclinat care se deplasează pe şine, pentru transport public sau privat de persoane;
    e) trapele de scenă utilizate pentru deplasarea artiştilor în timpul spectacolelor;
    f) ascensoarele instalate în mijloace de transport;
    g) ascensoarele instalate pe maşini industriale şi utilizate exclusiv pentru accesul la punctul de lucru;
    h) trenurile cu cremalieră;
    i) ascensoarele utilizate pe şantierele de construcţii, destinate transportului persoanelor sau persoanelor şi mărfurilor;
    j) ascensoarele a căror viteză nominală nu depăşeşte 0,15 m/s.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative
    ART. 7
    Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
    a) Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
    c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
    d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
    e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
    j) Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
    k) Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
    l) Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri
    ART. 8
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcţionarea normală a unui ascensor, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor sau mediul.
    b) ascensor de mărfuri exclusiv - ascensor destinat transportului de mărfuri cu personal de deservire în cabină. Acţionarea cabinei se face prin comandă interioară.
    c) ascensor de mărfuri şi persoane - ascensor destinat transportului de mărfuri a cărui construcţie permite şi transportul persoanelor concomitent sau independent de cel al mărfurilor.
    d) ascensor de persoane - ascensor destinat transportului persoanelor şi bagajelor de mână.
    e) ascensor electric - ascensor montat fix în puţ care deserveşte niveluri precizate, având o cabină acţionată cu roată de fricţiune sau tambur ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15° faţă de orizontală, destinat transportului de persoane şi mărfuri.
    f) ascensor electric cu roată de fricţiune - ascensor ale cărui cabluri de tracţiune sunt acţionate prin frecarea cu canalele roţii motoare a troliului.
    g) ascensor electric cu tambur - ascensor a cărui cabină este suspendată de lanţuri sau cabluri şi antrenată prin alt procedeu decât prin frecare.
    h) ascensor hidraulic - ascensor montat fix în puţ care deserveşte niveluri precizate, având o cabină acţionată cu un grup de pompare printr-un sistem electrohidraulic ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15° faţă de orizontală, destinat transportului de persoane şi mărfuri.
    i) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora.
    j) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică în legătură cu un ascensor.
    k) autorizarea funcţionării - acordul emis de ISCIR în scopul atestării faptului că un ascensor îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţă.
    l) autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordă persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică.
    m) avarie - deteriorare suferită de un ascensor, care scoate din funcţiune ascensorul respectiv.
    n) cabină - componentă formată din cel puţin doi pereţi plini, cu excepţia uşilor, şi tavane închise.
    o) cablu flexibil - cablu electric flexibil montat între cabină şi un punct fix de pe peretele puţului.
    p) cablul limitatorului de viteză - cablu legat de cabină/contragreutate şi destinat declanşării paracăzătorului în cazul depăşirii vitezei nominale a cabinei.
    q) camera roţilor de deviere - camera în care nu se află troliul/grupul de pompare, în care sunt roţi de deviere şi unde se pot găsi, eventual, limitatorul de viteză şi/sau echipamentul electric.
    r) camera maşinii - camera unde se află troliul/grupul de pompare şi echipamentul auxiliar al acestuia.
    s) cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe.
    t) cilindru hidraulic - dispozitiv hidraulic care asigură deplasarea şi susţinerea cabinei.
    u) componentă de securitate - componentă introdusă pe piaţă de producător sau reprezentantul său autorizat, pentru a îndeplini o funcţie de securitate atunci când este utilizată şi a cărei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează siguranţa în funcţionare a ascensorului.
    v) contragreutate - masă rigidă ghidată care asigură echilibrarea cabinei.
    w) declaraţia de conformitate - parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care montatorul dă o asigurare scrisă că ascensorul este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi/sau satisface cerinţele esenţiale din reglementarea tehnică aplicabilă.
    x) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine sub orice titlu un ascensor în exploatare.
    y) distribuitor electrohidraulic - componentă a blocului electrohidraulic.
    z) documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea.
    aa) durată normală de funcţionare - durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a ascensorului pe calea amortizării.
    bb) expert ISCIR - persoană fizică autorizată de către ISCIR, pe baza evaluării capabilităţii şi competenţei sale, în scopul realizării de sarcini specifice.
    cc) expertiză tehnică - investigaţie/examinare cu caracter tehnic a unui ascensor.
    dd) glisiere - elemente rigide care asigură ghidarea cabinei sau a contragreutăţii.
    ee) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoană fizică angajată în cadrul ISCIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ff) introducerea pe piaţă - acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un ascensor în vederea distribuirii şi/sau utilizării.
    gg) încercări de casă - verificări pentru a demonstra buna funcţionare a ascensorului.
    hh) înregistrare - acţiunea de a înregistra ascensoarele în evidenţa ISCIR.
    îi) întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea unui ascensor în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă.
    jj) jug - structură metalică ce susţine cabina sau contragreutatea legată de suspensie.
    kk) lanţ electric de securitate - componente de securitate electrice legate în serie.
    ll) limitator de sfârşit de cursă - componentă destinată să întrerupă automat acţionarea mecanismelor ascensorului când părţile sale în mişcare depăşesc poziţiile de lucru limită stabilite, permiţând acţionarea mecanismelor în sens invers celui în care s-a limitat mişcarea respectivă.

    mm)limitator de viteză - componentă de securitate care la depăşirea unei viteze stabilite acţionează paracăzătoarele şi comandă oprirea ascensorului.
    nn) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unui ascensor, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acestuia.
    oo) montatorul unui ascensor - persoană fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării, fabricării, montării şi introducerii pe piaţă a ascensorului, care aplică marcajul de conformitate şi întocmeşte, în scris, declaraţia de conformitate.
    pp) neconformitate - neîndeplinirea condiţiilor specificate.
    qq) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - persoană fizică sau juridică autorizată de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a ascensoarelor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice.
    rr) paracăzător - componentă de securitate destinată să oprească şi să menţină oprită pe glisiere cabina sau contragreutatea în cazul depăşirii vitezei.
    ss) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică.
    tt) personal tehnic de specialitate - persoană angajată a persoanei juridice şi desemnată prin decizie internă, atestată de către ISCIR şi nominalizată în autorizaţia eliberată de către ISCIR.
    uu) prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare.

    vv) producător - persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unui ascensor în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează un ascensor în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu.
    ww) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unui ascensor.

    xx) puţ - spaţiu în care se deplasează cabina şi/sau contragreutatea.
    yy) regim de autorizare şi verificare tehnică - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, un ascensor, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate în legătură cu acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice.
    zz) registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific.

    aaa) reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la un ascensor, în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia, conform prescripţiilor tehnice.
    bbb) repunere în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui ascensor ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acestuia.
    ccc) revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unui ascensor în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripţii tehnice.
    ddd) sarcină nominală - sarcina maximă pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul şi este marcată pe acesta.
    Termen echivalent = sarcină maximă de utilizare
    eee) spaţiul inferior al puţului sau fundătura puţului - parte a puţului cuprinsă între nivelul cel mai de jos deservit şi podeaua puţului.
    fff) spaţiul superior al puţului - parte a puţului cuprinsă între nivelul cel mai de sus deservit şi tavanul sau plafonul puţului.
    ggg) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    hhh) tampon - componentă de securitate aflată în fundătura puţului, destinată pentru a prelua şocul căderii cabinei sau contragreutăţii.
    iii) troliul sau grupul de pompare al ascensorului - grup de antrenare format din motor electric şi reductor, în cazul ascensoarelor electrice sau grup de antrenare format din motor electric şi pompă hidraulică, în cazul ascensoarelor hidraulice.
    jjj) utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă un ascensor.
    kkk) verificare tehnică - totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui ascensor şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care ascensorul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă.
    lll) verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfăşurată periodic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    mmm) verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic - ansamblu de verificări, examinări şi încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă la o/un instalaţie/echipament.
    nnn) viteză nominală (v) - viteza în metri pe secundă a cabinei, pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul.
    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:
    a) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    b) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificări în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
    c) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
    d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;
    e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;
    f) RVTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor.


    CAP. II
    AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 9
    (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea funcţionării ascensoarelor.
    (2) Autorizarea funcţionării ascensoarelor se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (3) Se admite autorizarea funcţionării pentru:
    a) ascensoarele noi, care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice şi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de reglementările naţionale ce transpun directivele europene aplicabile;
    b) ascensoarele vechi, care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, care au funcţionat şi:

    1) provin din Uniunea Europeană:
    I. care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite, prin directivele europene specifice;
    II. care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
    2) provin din afara Uniunii Europene:
    I. care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind autorizarea funcţionării
    ART. 10
    Pentru obţinerea autorizării funcţionării ascensorului, deţinătorul/utilizatorul trebuie să înainteze la ISCIR o cerere, însoţită de următoarele documente:
    a) documentaţia tehnică a ascensorului;
    b) declaraţia de conformitate CE a ascensorului, întocmită de montator şi declaraţiile de conformitate CE ale componentelor de securitate, întocmite de producătorii acestora;
    c) buletinul de verificare a rezistenţei de izolaţie;
    d) procesul-verbal de probe de casă, în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, întocmit şi semnat de către montator.


    ART. 11
    Documentaţia tehnică a ascensorului trebuie să conţină cel puţin următoarele:
    a) desenul de ansamblu al ascensorului, acolo unde este cazul;
    b) informaţii privind inscripţionarea: denumirea şi adresa montatorului, marcajul de conformitate CE aplicat pe ascensor, indicarea modelului sau a tipului ascensorului, numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie al ascensorului;
    c) caracteristicile tehnice ale ascensorului:

    1) datele de identificare ale ascensorului;
    2) caracteristicile de bază ale ascensorului;
    3) caracteristicile cablurilor/lanţurilor şi ale glisierelor;
    4) caracteristicile componentelor de securitate;
    5) schemele circuitelor de comandă şi protecţie, precum şi descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea funcţionării ascensorului; schemele electrice pot fi limitate la circuitele necesare pentru evidenţierea componentelor de securitate;
    6) schemele hidraulice, acolo unde este cazul.
    d) manualul de instrucţiuni al ascensorului, care cuprinde:

    1) planuri, diagrame şi informaţii necesare pentru utilizarea în condiţii normale, întreţinere, revizie, reparare, verificări tehnice periodice şi manevre de salvare;
    2) informaţii cu privire la măsurile de protecţie împotriva riscurilor, acolo unde este cazul.

    ART. 12
    La verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării ascensorului trebuie să participe reprezentantul montatorului, reprezentantul deţinătorului/utilizatorului, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigură întreţinerea şi revizia ascensorului, personalul de deservire şi numai unde este cazul, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă persoană implicată în montarea, întreţinerea şi revizia ascensorului.

    ART. 13
    (1) Verificările şi încercările tehnice care se efectuează sunt următoarele:
    a) verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului;
    b) încercări în gol;
    c) încercări în sarcină, statice şi dinamice;
    d) alte încercări prevăzute de producătorul ascensorului sau de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, după caz.

    (2) Verificările şi încercările tehnice de la alin. (1) se efectuează în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, dacă nu este altfel prevăzut de către montatorul ascensorului.
    (3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate lua în considerare verificările şi încercările tehnice efectuate de organismul notificat cu ocazia certificării ascensorului, dacă acestea sunt menţionate în certificatul de inspecţie finală, prezentat de către montatorul ascensorului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificări şi încercări funcţionale pentru ascensoarele electrice
    ART. 14
    Se verifică funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor de zăvorâre ale uşilor de palier.

    ART. 15
    Se verifică funcţionarea corespunzătoare a contactelor şi întreruptorilor electrici de securitate prezentaţi în schema de comandă a ascensorului.

    ART. 16
    (1) Limitatoarele de sfârşit de cursă trebuie poziţionate astfel încât să intervină cât mai aproape posibil de staţiile extreme, întrerupând în cazul acţionării lor funcţionarea ascensorului. Ele trebuie să acţioneze înainte de intrarea cabinei sau contragreutăţii în contact cu tampoanele.
    (2) Acţiunea limitatoarelor de sfârşit de cursă trebuie să fie efectivă atât timp cât tampoanele sunt comprimate.

    ART. 17
    La verificarea aderenţei trebuie controlat ca, la urcare, cabina goală să nu poată fi deplasată atunci când contragreutatea se află pe tampoanele comprimate.

    ART. 18
    La limitatorul de viteză se verifică concordanţa dintre datele de identificare, parametrii limitatorului şi datele din documentaţia tehnică.

    ART. 19
    (1) La paracăzătoarele contragreutăţii se verifică dacă există spaţii de acces situate sub traiectoria contragreutăţii. Paracăzătoarele contragreutăţii trebuie să acţioneze numai în sensul de coborâre al acesteia şi să fie capabile să o oprească la viteza de declanşare a limitatorului de viteză al contragreutăţii sau în caz de rupere a organelor de suspendare, prinzând-o pe glisierele sale şi menţinând-o oprită.
    (2) Scopul încercării înainte de punerea în funcţiune este de a verifica montajul, reglajul şi soliditatea ansamblului contragreutate, paracăzătoare, glisiere şi fixarea acestora de clădire.

    ART. 20
    Fiecare ascensor trebuie să conţină un sistem de comunicare vocală bidirecţională care permite contactul cu dispeceratul/echipa de intervenţie rapidă. Se efectuează o încercare funcţională.

    ART. 21
    La sistemul de iluminare de urgenţă se verifică funcţionarea corespunzătoare a acestuia.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu sarcina nominală la ascensoarele electrice şi ascensoarele hidraulice cu tracţiune indirectă
    ART. 22
    (1) La paracăzătoarele cabinei, cu priză instantanee, încercarea trebuie să se facă la coborâre, cu cabina încărcată cu sarcina nominală distribuită uniform în cabină, la viteza nominală, troliul oprindu-se şi paracăzătoarele fixându-se pe glisiere.
    (2) Scopul încercării este de a verifica montajul corespunzător, reglajul corespunzător şi soliditatea ansamblului cabină-paracăzătoare-glisiere şi fixarea acestora de clădire.

    ART. 23
    (1) Tampoanele pentru ascensoare electrice şi ascensoare hidraulice cu tracţiune indirectă se verifică în modul următor:
    a) pentru tampoane cu acumulare de energie, cabina cu sarcina nominală se aşează pe tampon/tampoane, se provoacă slăbirea cablurilor şi se verifică dacă comprimarea corespunde cu cea menţionată în documentaţia tehnică;
    b) pentru tampoanele cu acumulare de energie cu amortizarea mişcării de revenire şi tampoanele cu disipare de energie, cabina cu sarcina sa nominală sau contragreutatea se pune în contact cu tampoanele la viteza nominală sau la viteza pentru care a fost calculată cursa tampoanelor, în cazul folosirii tampoanelor cu cursă redusă cu verificarea încetinirii.

    (2) După încercare, trebuie controlat dacă nu s-a produs nicio deteriorare care ar putea compromite utilizarea normală a ascensorului.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală pentru ascensoarele electrice
    ART. 24
    La elementele suspensiei şi sistemele de fixare trebuie verificată conformitatea caracteristicilor acestora cu cele indicate în documentaţia tehnică a ascensorului şi dacă nu au apărut deformaţii în timpul sau după efectuarea încercării.

    ART. 25
    (1) La sistemul de frânare încercarea trebuie să se facă la coborâre, cu viteza nominală, cu 125% din sarcina nominală şi cu întreruperea alimentării motorului şi a frânei.
    (2) Frâna trebuie să oprească singură troliul, cabina deplasându-se cu viteza nominală şi având sarcina nominală mărită cu 25%.
    (3) Troliul trebuie prevăzut cu un dispozitiv manual de manevră de urgenţă care să permită aducerea cabinei la una din staţii cu ajutorul unei roţi volante fără spiţe.
    (4) Volanta demontabilă trebuie să se afle într-un loc accesibil din camera maşinii şi să fie uşor identificabilă, dacă există riscul unei confuzii asupra troliului pentru care este destinat.
    (5) La montarea volantei pe troliu trebuie activat, cel mai târziu până la fixarea pe acesta, un dispozitiv electric de securitate.

    ART. 26
    (1) Aderenţa se verifică prin efectuarea unor opriri repetate cu frânarea cea mai puternică, compatibilă cu instalaţia, prin întreruperea alimentării ascensorului cu energie electrică.
    (2) La fiecare încercare trebuie să se obţină oprirea completă a cabinei.
    (3) Încercarea trebuie să fie efectuată la coborâre, cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală, în partea de jos a cursei.

    ART. 27
    (1) La paracăzătoarele cabinei, cu frânare progresivă, verificarea trebuie să se facă la coborâre, cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală distribuită uniform în cabină, la viteză nominală sau mai mică, troliul oprindu-se în momentul prinderii paracăzătoarelor pe glisiere.
    (2) După încercare trebuie să se asigure că nu s-a produs nicio deteriorare care ar putea compromite funcţionarea normală a ascensorului. Dacă este necesar se pot înlocui elementele deteriorate.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Verificări şi încercări funcţionale pentru ascensoarele hidraulice
    ART. 28
    (1) Verificările şi încercările funcţionale de la art. 14-16, art. 18 şi art. 20-21 sunt aceleaşi şi pentru ascensoarele hidraulice.
    (2) Verificările şi încercările cu cabina încărcată cu sarcina nominală la ascensoarele electrice sunt aceleaşi şi pentru ascensoarele hidraulice.
    (3) În cazul încercării cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală, în locul acesteia se poate accepta declaraţia de conformitate a supapei de reţinere a fluidului.

    ART. 29
    În plus faţă de verificările şi încercările menţionate la art. 28, se efectuează şi următoarele verificări şi încercări:
    a) se verifică dacă pistonul se opreşte cu efect de amortizare;
    b) se verifică la manometrul grupului de pompare valoarea presiunii la sarcina maximă;
    c) se verifică etanşeitatea ascensorului hidraulic încărcat cu sarcina nominală, având distribuitorul electrohidraulic pe poziţia zero şi cabina situată în poziţia limită superioară; nu trebuie să se înregistreze o coborâre a cabinei mai mare de 10 mm, în timp de 10 minute, datorită neetanşeităţilor circuitului hidraulic;
    d) se verifică reglajul timpului de declanşare a limitatorului de timp pentru menţinerea sub tensiune a motorului electric de acţionare a grupului de pompare;
    e) se verifică dispozitivul electric de detectare a temperaturii fluidului hidraulic, unde este cazul.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării
    ART. 30
    (1) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt corespunzătoare, se acordă autorizarea funcţionării, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică, conform modelului din anexa 1, iar persoana juridică autorizată pentru lucrări de reparare, revizie şi întreţinere trebuie să aplice în mod vizibil, lizibil şi durabil, în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari, o etichetă autocolantă al cărei model este prezentat în anexa 2.
    (2) Termenul de valabilitate al autorizării funcţionării (ziua, luna şi anul) este de maxim 3 ani.
    (3) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării.
    (4) Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului, iar un exemplar se înmânează montatorului/întreţinătorului.
    (5) Ascensorul se înregistrează în evidenţa ISCIR.

    ART. 31
    Cartea ascensorului se păstrează de către deţinător/utilizator.

    ART. 32
    (1) Evidenţa ascensoarelor trebuie ţinută la zi de către persoanele juridice autorizate pentru activităţile de întreţinere şi revizie, într-un registru întocmit conform modelului din anexa 3.
    (2) Registrul poate fi ţinut şi în format electronic.

    ART. 33
    (1) Nu se acordă autorizarea funcţionării ascensorului dacă întreţinerea şi revizia nu este asigurată de o persoană juridică autorizată ISCIR.
    (2) Nu se acordă autorizarea funcţionării ascensorului cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare.

    ART. 34
    Nu se admite utilizarea ascensorului decât după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică.

    ART. 35
    (1) Pentru fiecare ascensor care a obţinut autorizarea funcţionării se întocmeşte o carte a ascensorului, ce trebuie să conţină:
    a) documentaţia tehnică menţionată la art. 11;
    b) partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:

    1) copertă fixă;
    2) parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate;
    3) parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toată durata de utilizare a ascensorului.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Autorizarea funcţionării ascensoarelor care au suferit modificări importante
    ART. 36
    Ascensoarele care au suferit modificări importante menite să le schimbe parametrii tehnici iniţiali (de exemplu: sarcina nominală sau cursa), tipul sau componentele de securitate prevăzute de montator în documentaţia tehnică a ascensorului, se consideră ca fiind ascensoare modernizate şi trebuie să respecte cerinţele directivei europene aplicabile pentru componentele de securitate înlocuite.

    ART. 37
    (1) Persoana juridică care a efectuat modificări importante la un ascensor trebuie să îşi asume responsabilitatea privind îndeplinirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a componentelor de securitate înlocuite la ascensorul respectiv.
    (2) Se admite repunerea în funcţiune a ascensoarelor care au suferit modificări importante numai după obţinerea autorizării funcţionării, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

    CAP. III
    UTILIZAREA/EXPLOATAREA ASCENSOARELOR
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 38
    (1) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii, alţii decât cei menţionaţi la alin. (2) au obligaţia să asigure RSVTI pe toată perioada de utilizare a ascensorului.
    (2) Asociaţiile de proprietari şi persoanele fizice nu sunt obligate să numească RSVTI pentru ascensoarele deţinute.
    (3) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Supravegherea ascensoarelor
    ART. 39
    (1) Pentru fiecare ascensor trebuie să existe un registru de supraveghere cu evidenţa funcţionării, care trebuie păstrat în condiţii bune la ascensor. Înscrierile în registru trebuie să fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise corecturi sau ştersături, ci numai anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
    (2) Şeful echipei de reparare, revizie şi întreţinere consemnează, sub semnătură, în registrul de supraveghere lucrările de reparare, revizie şi întreţinere care s-au efectuat.
    (3) Personalul de deservire, consemnează în registrul de supraveghere observaţiile proprii la preluarea ascensorului, în timpul lucrului şi la predarea ascensorului; dacă nu are nimic de consemnat, menţionează, în scris.
    (4) În registrul de supraveghere se consemnează sub semnătură dispoziţiile privind oprirea din funcţionare a ascensorului ca urmare a unor deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare, inclusiv natura deficienţelor respective.

    ART. 40
    Registrul de supraveghere a ascensorului se întocmeşte conform modelului din anexa 4 şi se vizează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului sau de către RSL din cadrul persoanei juridice autorizate pentru lucrări de reparare, revizie şi întreţinere, în cazul ascensoarelor deţinute de persoane fizice sau asociaţiile de proprietari.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Manevrarea ascensoarelor
    ART. 41
    (1) Ascensoarele prevăzute prin documentaţia tehnică să funcţioneze cu însoţitor, trebuie să fie manevrate de personal de deservire autorizat, denumit în continuare "liftier".
    (2) Liftierul se autorizează în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

    CAP. IV
    VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 42
    (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică a ascensoarelor.
    (2) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică periodică a ascensoarelor trebuie să fie consemnate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RVTA al persoanei juridice autorizate pentru lucrări de reparare, revizie şi întreţinere în procesul-verbal de verificare tehnică.

    ART. 43
    Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice se efectuează de către:
    a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau
    b) RVTA, numai după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind verificarea tehnică periodică
    ART. 44
    La verificarea tehnică periodică a ascensorului efectuată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să participe RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, unde este cazul, reprezentantul deţinătorului/utilizatorului, personalul care efectuează lucrările de întreţinere şi revizie la ascensorul respectiv, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigură întreţinerea şi revizia ascensorului, personalul de deservire şi numai unde este cazul, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă persoană implicată în întreţinerea şi revizia ascensorului.

    ART. 45
    Dacă verificarea tehnică periodică se efectuează de către RVTA, acesta trebuie să transmită la ISCIR, în termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a ascensorului.

    ART. 46
    (1) Nu se admite utilizarea ascensorului cu termenul de valabilitate al autorizării funcţionării în continuare depăşit.
    (2) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice sunt necorespunzătoare, neconformităţile se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare a ascensorului.
    (3) Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului-partea de exploatare, iar un exemplar se înmânează personalului care efectuează lucrările de întreţinere şi revizie la ascensorul respectiv.

    ART. 47
    Cu ocazia verificării tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică dacă:
    a) registrul de supraveghere a ascensorului este completat corect şi ţinut la zi;
    b) întreţinerea şi revizia ascensorului se efectuează planificat, în condiţii corespunzătoare, de către persoane juridice autorizate pentru aceste activităţi şi se asigură funcţionarea ascensorului în condiţii de siguranţă.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor cu marcaj de conformitate
    ART. 48
    (1) Încercările şi verificările funcţionale la ascensoarele electrice se efectuează în conformitate cu prevederile art. 14-21.
    (2) Acolo unde construcţia limitatorului de viteză o permite, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RVTA, după caz, solicită trecerea cablului limitatorului de viteză pe canalul de probă şi efectuează operaţia de împănare controlată în unul dintre sensurile de mers, verificând astfel dacă limitatorul de viteză lucrează atât mecanic cât şi electric.

    ART. 49
    Verificările şi încercările cu cabina încărcată cu sarcina nominală la ascensoarele electrice şi ascensoarele hidraulice cu tracţiune indirectă se efectuează în conformitate cu prevederile art. 22 şi art. 23.

    ART. 50
    Verificările şi încercările cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală la ascensoarele electrice se efectuează în conformitate cu prevederile art. 24-27.

    ART. 51
    Verificările şi încercările ascensoarelor hidraulice se efectuează în conformitate cu prevederile art. 28-29.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor fără marcaj de conformitate
    ART. 52
    Verificarea tehnică periodică constă în:
    a) verificări şi încercări funcţionale în gol;
    b) încercări în sarcină, statice şi dinamice.


    ART. 53
    Verificările şi încercările funcţionale în gol se efectuează în condiţii normale de utilizare, verificându-se, cel puţin:
    a) funcţionarea corespunzătoare a componentelor de securitate ale ascensorului;
    b) funcţionarea corespunzătoare a frânei;
    c) funcţionarea corespunzătoare a troliului, urmărindu-se, printre altele, pierderile de fluid;
    d) funcţionarea corespunzătoare a componentelor panoului de comandă din camera maşinii;
    e) oprirea cabinei în staţii, ţinându-se seama de abaterile admise;
    f) componentele electrice de protecţie, sub aspectul respectării timpului de declanşare prevăzut de producător;
    g) funcţionarea circuitelor electrice de forţă, comandă şi semnalizare, conform schemelor electrice din documentaţia tehnică de însoţire;
    h) elementele cinematice şi statice ale ascensorului.


    ART. 54
    (1) Încercarea statică are drept scop:
    a) verificarea alunecării cablurilor de tracţiune în canalele roţii de fricţiune;
    b) verificarea rezistenţei troliului;
    c) verificarea rezistenţei jugului cabinei şi a suspensiei aferente;
    d) verificarea frânei.

    (2) Încercarea statică se efectuează cu cabina situată la staţia cea mai de jos, timp de 10 minute, încărcată cu:
    a) 150% din sarcina nominală, la ascensoarele cu tambur şi la ascensoarele pentru mărfuri exclusiv cu roată de fricţiune;
    b) 200% din sarcina nominală, la toate tipurile de ascensoare cu roată de fricţiune, destinate transportului persoanelor.


    ART. 55
    Încercarea statică la ascensoarele hidraulice se efectuează cu cabina încărcată cu 150% din sarcina nominală, având distribuitorul electrohidraulic pe poziţia "zero"; cabina situată în poziţia limită superioară, nu trebuie să înregistreze o coborâre mai mare de 100 mm, timp de 10 minute, datorită neetanşeităţilor circuitului hidraulic.

    ART. 56
    (1) În timpul încercării statice este interzis accesul persoanelor în cabină.
    (2) Sarcina de încercare trebuie să fie constituită numai din greutăţi verificate metrologic sau a căror masă este determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic.
    (3) Sarcina de încercare trebuie să fie pusă la dispoziţie de către întreţinător.

    ART. 57
    (1) Încercarea dinamică are drept scop:
    a) verificarea funcţionării troliului;
    b) verificarea funcţionării motorului de acţionare;
    c) verificarea funcţionării frânei;
    d) verificarea funcţionării elementelor de comandă;
    e) verificarea funcţionării dispozitivelor de oprire a cabinei în staţii;
    f) verificarea funcţionării dispozitivelor de zăvorâre mecanică şi electrică a uşilor de palier;
    g) verificarea funcţionării contactelor de securitate;
    h) verificarea funcţionării sistemelor de semnalizare optică şi acustică.

    (2) Încercarea dinamică se efectuează prin deplasări repetate ale cabinei încărcate cu sarcina nominală şi apoi cu 110% din sarcina nominală, în regimul de funcţionare prevăzut de producător.
    (3) Sarcina de încercare trebuie să fie constituită numai din greutăţi verificate metrologic sau a căror masă este determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic.
    (4) Sarcina de încercare trebuie să fie pusă la dispoziţie de către întreţinător.

    ART. 58
    În timpul încercării dinamice se verifică funcţionarea corespunzătoare a limitatorului de viteză şi a paracăzătoarelor.

    ART. 59
    (1) La ascensoarele cu roată de fricţiune şi cu viteza cabinei până la 1 m/s inclusiv, verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face prin acţionarea limitatorului de viteză, trecând cablul de acţionare al acestuia pe canalul de probă, mărind astfel turaţia limitatorului de viteză.
    (2) Dacă lipseşte canalul de probă, verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face prin blocarea mecanică a limitatorului de viteză, respectiv a cablului acestuia.

    ART. 60
    La ascensoarele cu roată de fricţiune şi cu viteza nominală a cabinei mai mare de 1 m/s, verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face:
    a) în cazul existenţei canalului de probă, prin mutarea cablului limitatorului de viteză pe canalul de probă;
    b) în cazul lipsei canalului de probă, prin mărirea vitezei cabinei modificând parametrii electrici ai ascensorului, în cazul în care există această posibilitate.


    ART. 61
    Verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face cu cabina sau contragreutatea, după caz, poziţionată în apropierea celei mai de jos staţii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Concluzii privind verificarea tehnică periodică a ascensoarelor
    ART. 62
    (1) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice efectuate corespund cu prevederile documentaţiei tehnice a ascensorului şi ale prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RVTA, după caz, întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică prin care se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna şi anul) efectuării următoarei verificări tehnice periodice, care este de maxim 2 ani.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte procesul-verbal de verificare tehnică conform modelului din anexa 1, iar RVTA conform modelului din anexa 5.
    (3) Data următoarei verificări tehnice periodice se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale ascensorului.
    (4) Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului-partea de exploatare.
    (5) Persoana juridică autorizată pentru lucrări de reparare, revizie şi întreţinere trebuie să aplice în mod vizibil, lizibil şi durabil, în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari, o etichetă autocolantă al cărei model este prezentat în anexa 2.
    NOTĂ: La ascensoarele ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, data efectuării următoarei verificări tehnice periodice este de maxim un an.

    ART. 63
    (1) Neconformităţile menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică trebuie să fie înlăturate la termenele stabilite.
    (2) Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal de verificare tehnică conduce la retragerea autorizării funcţionării în continuare a ascensorului.

    ART. 64
    Cu ocazia efectuării verificării tehnice periodice, dacă inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consideră necesar, sau la cererea deţinătorului/utilizatorului, se verifică pregătirea profesională a liftierului.

    CAP. V
    ÎNTREŢINEREA, REVIZIA ŞI REPARAREA ASCENSOARELOR
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 65
    (1) Lucrările de întreţinere, revizie şi reparare a ascensoarelor se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.
    (2) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la întreţinerea, revizia şi repararea ascensoarelor.

    ART. 66
    (1) Lucrările de întreţinere, revizie şi reparare a ascensoarelor se efectuează de către montatorul acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează întreţinerea, revizia şi repararea ascensoarelor precum şi condiţiile de înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.
    (2) În sensul prezentei prescripţii tehnice, persoanele juridice autorizate care efectuează lucrări de întreţinere şi revizie sunt denumite "întreţinători", iar persoanele juridice autorizate care efectuează lucrări de reparare sunt denumite "reparatori".
    (3) Pentru lucrările de reparare care se efectuează de către montatorul ascensorului nu este necesară autorizarea de către ISCIR a acestuia.
    (4) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate care efectuează întreţinerea, revizia şi repararea ascensoarelor sunt prevăzute la capitolul XI.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Întreţinerea şi revizia ascensoarelor
    ART. 67
    Nu este necesară autorizarea de către ISCIR pentru următoarele operaţii de curăţare:
    a) curăţarea exterioară a puţului ascensorului, acolo unde unde cazul;
    b) curăţarea cabinei ascensorului.


    ART. 68
    (1) Lucrările de întreţinere şi revizie se efectuează periodic, conform instrucţiunilor date de montator în documentaţia tehnică a ascensoarelor cu marcaj de conformitate sau cel puţin de două ori pe lună pentru ascensoarele fără marcaj de conformitate.
    (2) Principalele operaţii din cadrul lucrărilor de revizie şi întreţinere sunt:
    a) curăţarea ascensorului, cu excepţia operaţiilor precizate la art. 67;
    b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
    c) verificarea uzurii lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
    d) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
    e) verificarea uzurii cablurilor de tracţiune şi a fixării acestora;
    f) verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora;
    g) verificarea funcţionării mecanismelor ascensorului;
    h) verificarea elementelor de prindere a cabinei şi contragreutăţii;
    i) verificarea strângerii elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor;
    j) verificarea fixării tampoanelor şi a limitatoarelor de sfârşit de cursă;
    k) verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare şi semnalizare;
    l) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice;
    m) verificarea conexiunilor la aparate şi clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de conexiuni;
    n) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susţinere a glisierelor şi a roţii de fricţiune;
    o) verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
    p) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricţiune;
    q) verificarea uşilor de acces la puţul ascensorului.


    ART. 69
    (1) La ascensoarele fără marcaj de conformitate, se efectuează obligatoriu o revizie generală la un interval de timp cuprins între 6 luni şi cel mult 2 ani, în funcţie de:
    a) destinaţia ascensorului;
    b) starea tehnică a ascensorului;
    c) vechimea ascensorului;
    d) condiţiile de mediu;
    e) regimul de funcţionare (frecvenţa de conectare şi durata de acţionare).

    (2) Dacă un ascensor a fost oprit din funcţiune mai mult de 90 zile, repunerea acestuia în funcţiune se face numai după efectuarea unei revizii generale de către un întreţinător autorizat ISCIR.
    (3) Data efectuării reviziei generale se consemnează în cartea ascensorului-partea de exploatare.
    (4) Revizia generală are drept scop asigurarea continuităţii în funcţionare a ascensorului.
    (5) Revizia generală constă în examinarea generală a ascensorului şi remedierea deficienţelor constatate şi rămase nerezolvate în cadrul lucrărilor de întreţinere. Cu această ocazie se efectuează cel puţin următoarele:
    a) demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării de uzură a angrenajului arbore melcat - roată melcată, a lagărelor şi a rulmentului axial al reductorului;
    b) spălarea lagărelor motorului electric şi schimbarea uleiului;
    c) spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt;
    d) verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabina ascensorului;
    e) demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea şi verificarea funcţionării acestora;
    f) demontarea roţii de fricţiune, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor.

    (6) Neefectuarea reviziei generale până la termenul stabilit conduce la oprirea din funcţiune a ascensorului de către întreţinător şi anunţarea la ISCIR.

    ART. 70
    (1) Întreţinătorul răspunde de calitatea lucrărilor efectuate pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a ascensorului, conform instrucţiunilor elaborate de montatorul ascensorului şi prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Calitatea reviziilor generale va fi confirmată de către întreţinătorul care a efectuat lucrările respective printr-un certificat de garanţie, care se ataşează la cartea ascensorului-partea de exploatare.

    ART. 71
    Componentele de securitate defecte se înlocuiesc doar cu altele noi având caracteristici tehnice similare, cu prezentarea declaraţiilor de conformitate CE, emise de către producătorii acestora.

    ART. 72
    (1) Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemnează de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului, al cărui model este prevăzut în anexa 4.
    (2) Lucrările de revizie şi întreţinere se consemnează în registrul de evidenţă a lucrărilor de revizie şi întreţinere, al cărui model este prevăzut în anexa 7, responsabilitatea revenind RSL.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Repararea ascensoarelor
    ART. 73
    (1) Repararea ascensoarelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizată de către RADTP.
    (2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a ascensoarelor sunt prevăzute în legislaţia în vigoare.
    (3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a ascensoarelor sunt prevăzute la capitolul XI.
    NOTĂ: În cazul în care pe parcursul lucrărilor de reparare apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceste modificări se avizează de către RADTP.

    ART. 74
    Lucrările de reparare efectuate la ascensoare, care se verifică de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea reprezentantului deţinătorului/utilizatorului şi a personalului care a efectuat lucrările de reparare, sunt:
    a) transformarea de principiu a modului de acţionare, cum ar fi: trecerea de la acţionarea electrică la acţionarea hidraulică şi invers, de la selector la traductori, de la tracţiune cu tambur la tracţiune cu roată de fricţiune;
    b) înlocuirea dispozitivelor de zăvorâre ale uşilor de palier cu alte tipodimensiuni;
    c) înlocuirea sistemului de comandă;
    d) înlocuirea glisierelor cu alte tipodimensiuni sau a sistemului de prindere al acestora;
    e) înlocuirea sau recondiţionarea elementelor cinematice ale troliului (angrenajul arbore melcat - roată melcată al troliului);
    f) înlocuirea frânei cu alte tipodimensiuni;
    g) înlocuirea limitatorului de viteză cu alte tipodimensiuni;
    h) înlocuirea dispozitivului de protecţie pentru limitarea vitezei cabinei la urcare cu alte tipodimensiuni, acolo unde cazul;
    i) înlocuirea tampoanelor cu alte tipodimensiuni;
    j) înlocuirea paracăzătoarelor cu alte tipodimensiuni;
    k) înlocuirea cilindrului hidraulic cu alte tipodimensiuni, acolo unde cazul;
    l) înlocuirea grupului de pompare cu alte tipodimensiuni, acolo unde cazul.


    ART. 75
    (1) Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte, cu excepţia componentelor principale cum ar fi: mecanismul de acţionare, cabina, panoul de comandă se efectuează conform instrucţiunilor date de montator în documentaţia tehnică a ascensorului şi ori de câte ori se constată o defecţiune sau o uzură avansată.
    (2) Aceste lucrări constau în remedierea ansamblurilor şi subansamblurilor ale căror componente prezintă defecţiuni.
    (3) Se recomandă ca remedierea să se facă prin înlocuirea cu subansambluri sau componente noi de aceeaşi tipodimensiune.
    (4) Componentele de uzură se înlocuiesc la intervalele de timp stabilite de montator, indiferent de starea de uzură din momentul înlocuirii.

    ART. 76
    (1) Documentaţia tehnică preliminară de reparare a ascensorului trebuie să conţină cel puţin următoarele:
    a) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul;
    b) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente ascensorului ce urmează să se înlocuiască, după caz.

    (2) În cazul în care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte neconformităţi care nu au fost tratate în documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceasta se completează cu partea aferentă tratării acestor neconformităţi.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Etapele lucrărilor de reparare
    ART. 77
    (1) După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează următoarele:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR în raza căreia se află ascensorul, cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificării tehnice;
    b) verificările şi încercările tehnice menţionate la art. 13 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 48-61.

    (2) Documentaţia tehnică de reparare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) memoriu tehnic de reparare;
    b) documentaţia tehnică preliminară de reparare;
    c) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente ascensorului care au fost înlocuite, acolo unde este cazul;
    d) schema cinematică, schema electrică sau schema hidraulică, dacă s-au efectuat modificări ale acestora;
    e) documente privind efectuarea pe parcursul lucrărilor de reparare şi în final a verificării lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnică preliminară de reparare şi cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, acolo unde este cazul;
    f) documentele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor nedistructive/distructive efectuate de către persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, acolo unde este cazul;
    g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că ascensorul poate fi supus verificării tehnice în vederea repunerii în funcţiune după reparare;
    h) declaraţia pentru lucrările de reparare efectuate, întocmită conform modelului din anexa 6.


    ART. 78
    Nu se admite repunerea în funcţiune a ascensorului fără verificarea tehnică după reparare.

    ART. 79
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, pentru lucrările de reparare menţionate la art. 74, sau RVTA pentru lucrările de reparare, altele decât cele menţionate la art. 74, efectuează următoarele verificări şi încercări tehnice:
    a) pentru ascensoarele cu marcaj de conformitate, verificările şi încercările prevăzute la art. 48-51;
    b) pentru ascensoarele fără marcaj de conformitate, verificările şi încercările prevăzute la art. 52-61.

    (2) Rezultatele verificării tehnice după reparare, pentru lucrările de reparare menţionate la art. 74, precum şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal de verificare tehnică, conform modelului din anexa 1. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului-partea de exploatare.
    (3) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare, altele decât cele menţionate la art. 74, se verifică de către RVTA împreună cu personalul care a efectuat lucrările de reparare. Rezultatele verificării tehnice după reparare, se consemnează într-un proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către RVTA, conform modelului din anexa 5, iar data următoarei verificări este cea stabilită la ultima verificare tehnică periodică, efectuată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RVTA. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea ascensorului-partea de exploatare.
    (4) Dacă verificarea tehnică a lucrărilor de reparare se efectuează de către RVTA, acesta trebuie să transmită la ISCIR, în termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a ascensorului.
    NOTĂ: Lucrările de reparare care constau doar în înlocuirea pieselor de schimb defecte cu altele noi (de exemplu: relee, contactoare, siguranţe fuzibile, becuri/afişoare, butoane şi altele asemenea), cu excepţia componentelor de securitate, se verifică de către şeful echipei de reparare, fără participarea RVTA.

    ART. 80
    Persoana juridică autorizată care a efectuat lucrările de reparare trebuie să aplice în mod vizibil, lizibil şi durabil, în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari, o etichetă autocolantă al cărei model este prezentat în anexa 2.

    ART. 81
    Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează de către RSL al persoanei juridice autorizate pentru această activitate în registrul de evidenţă a lucrărilor de reparare, întocmit conform modelului din anexa 8.

    CAP. VI
    VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 82
    (1) Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a ascensoarelor se efectuează de către montatorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a ascensoarelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XI din prezenta prescripţie tehnică.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic nu se aplică montatorilor, pentru ascensoarele montate de aceştia.

    ART. 83
    Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de funcţionare remanentă şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă a ascensoarelor.

    ART. 84
    Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în următoarele cazuri:
    a) dacă la ascensor s-au produs avarii şi/sau accidente;
    b) când se constată coroziune la elementele portante datorită mediului de lucru;
    c) după un seism major sau atunci când zona în care este montat ascensorul a suferit o acţiune susceptibilă să-i afecteze structura sau stabilitatea;
    d) dacă în urma verificărilor tehnice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare, care periclitează funcţionarea în condiţii de siguranţă a ascensorului;
    e) atunci când ascensorul urmează să fie repus în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprit, fără să fie conservat în mod corespunzător conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice, iar repunerea acestuia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
    f) la sfârşitul duratei de viaţă a ascensorului, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică;
    g) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a ascensorului;
    h) atunci când documentaţia tehnică a ascensorului lipseşte sau este incompletă şi montatorul nu poate fi identificat.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic
    ART. 85
    (1) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:
    a) descrierea ascensorului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare;
    b) prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare a ascensorului;
    c) planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la ascensor;
    d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi încercărilor care se propun a fi efectuate la ascensor şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.

    (2) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate.

    ART. 86
    Programul avizat se înaintează la ISCIR pentru acceptare.

    ART. 87
    În cazul întocmirii programului conform art. 85, ISCIR transmite acceptul efectuării programului, cu sau fără completări.

    ART. 88
    (1) Programul de investigaţii/examinări acceptat de ISCIR se efectuează sub supravegherea persoanei juridice autorizate de ISCIR pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
    (2) Examinările nedistructive/distructive se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

    ART. 89
    (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
    (2) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic împreună cu laboratorul care execută examinările, verificările sau încercările respective au obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
    (3) Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate examinările, verificările şi încercările prevăzute în programul acceptat de ISCIR.

    ART. 90
    (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care trebuie să conţină concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a ascensorului.
    (2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate.
    (3) Raportul tehnic împreună cu documentaţia tehnică conţinând buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, ca urmare a examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.

    ART. 91
    (1) După acceptarea de către ISCIR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizatorul trebuie să respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
    (2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul trebuie să solicite la ISCIR efectuarea verificării tehnice în vederea obţinerii autorizării funcţionării ascensorului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate rezultă necesitatea efectuării unor lucrări de reparare, acestea se efectuează conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar verificările tehnice în vederea obţinerii autorizării funcţionării se efectuează ulterior.

    ART. 92
    Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR (programul de investigaţii/examinări, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea ascensorului-partea de exploatare, urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, atunci când se solicită efectuarea verificărilor tehnice în vederea repunerii în funcţiune.

    CAP. VII
    TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA
    ART. 93
    (1) Ascensoarele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fără placă de timbru, se timbrează în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Aplicarea plăcii de timbru la ascensoarele aflate în funcţionare se poate face în următoarele situaţii:
    a) atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă;
    b) atunci când se modifică parametrii de funcţionare ai ascensoarelor, în urma reparării sau a efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic.


    ART. 94
    (1) Pentru ascensoarele aflate în funcţionare, la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta se poate reconstitui de către persoana juridică deţinătoare, în baza documentaţiei existente (din care să rezulte sarcina nominală, numărul de staţii şi anul de fabricaţie).
    (2) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi trebuie să fie aplicată de către persoana juridică autorizată pentru întreţinere şi reparaţii în prezenţa RVTA care trebuie să întocmească un proces-verbal în cartea ascensorului. Datele care trebuie să fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a ascensorului.

    ART. 95
    Pentru ascensoarele neautorizate, la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi la care se solicită autorizarea funcţionării, aplicarea plăcii de timbru se face în urma efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

    ART. 96
    În cazul modificării parametrilor de funcţionare ai ascensorului, ca urmare a efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic, se efectuează retimbrarea conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

    CAP. VIII
    AVARII ŞI ACCIDENTE
    ART. 97
    În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a unui ascensor, precum şi în cazurile de accidente provocate la ascensor, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia de a opri din funcţionare ascensorul şi de a anunţa de îndată ISCIR şi întreţinătorul despre producerea evenimentului; cu această ocazie se anunţă cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, urmările avariei/accidentului.

    ART. 98
    Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează ascensorul care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are următoarele obligaţii de îndeplinit, prin RSVTI:
    a) să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;
    b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
    c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a ascensorului avariat sau la care s-a produs accidentul;
    d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a ascensorului imediat după avarie/accident, care include şi fotografii ale ascensorului avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
    e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea funcţionării ascensorului (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus; în cazurile justificate raportul nu mai este necesar.


    ART. 99
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţionare a ascensorului.

    ART. 100
    (1) Ascensorul care a suferit avarii în urma cărora s-a determinat oprirea lui din funcţionare, trebuie să fie supus unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic (în vederea evaluării stării tehnice a acestuia), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
    (2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare în măsura în care persoana fizică sau juridică deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea ascensorului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.

    ART. 101
    Expertizele în caz de avarii sau accidente la instalaţii/echipamente se realizează de către experţii ISCIR.

    CAP. IX
    SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA ASCENSOARELOR
    ART. 102
    (1) Scoaterea din uz a ascensoarelor se face de către persoana fizică sau juridică deţinătoare.
    (2) Oprirea din funcţionare şi conservarea ascensorului nu înseamnă scoatere din uz.

    ART. 103
    Ascensoarele scoase din uz sunt casate prin grija persoanei fizice sau juridice deţinătoare.

    ART. 104
    Operaţia de casare a ascensorului se confirmă printr-un proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către RVTA al persoanei juridice care asigură întreţinerea şi revizia ascensorului şi semnat de către RSVTI al persoanei juridice deţinătoare, acolo unde este cazul.

    ART. 105
    Placa de timbru a ascensorului trebuie să fie demontată şi distrusă în prezenţa RVTA al persoanei juridice care asigură întreţinerea şi revizia ascensorului sau RSVTI al persoanei juridice deţinătoare, acolo unde este cazul. Acest fapt trebuie menţionat într-un proces-verbal de verificare tehnică întocmit de RVTA.

    ART. 106
    Procesul-verbal încheiat se ataşează la cartea ascensorului-partea de exploatare, şi rămâne în arhiva persoanei fizice sau juridice deţinătoare.

    ART. 107
    (1) Persoana fizică sau juridică deţinătoare comunică în scris, scoaterea din uz şi casarea ascensorului la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţă.
    (2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 104.

    ART. 108
    Nu se admite utilizarea ascensoarelor scoase din uz şi casate.

    CAP. X
    ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI
    ART. 109
    (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
    (2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:
    a) repararea, revizia şi întreţinerea ascensoarelor;
    b) verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

    (3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:
    a) RSVTI;
    b) liftieri.


    ART. 110
    Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 109, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară în vederea atestării/autorizării sunt prevăzute în prescripţia tehnică şi celelalte reglementări aplicabile.

    ART. 111
    Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    CAP. XI
    OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 112
    Persoanele fizice sau juridice autorizate, deţinătorii/utilizatorii de ascensoare trebuie să respecte prevederile Legii nr. 64/2008, legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor
    ART. 113
    Deţinătorul/utilizatorul de ascensoare are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) să răspundă de funcţionarea în condiţii de siguranţă a ascensoarelor;
    b) să efectueze lucrările de întreţinere şi revizie numai cu societăţi autorizate ISCIR;
    c) să aibă aceeaşi persoană juridică autorizată pentru lucrări de întreţinere şi revizie în cazul în care deţine mai multe ascensoare care au în comun puţul şi/sau camera maşinii;
    d) să nu permită instalarea în puţ sau în camera maşinii a altor instalaţii decât cele prevăzute în documentaţia tehnică a ascensorului şi alimentarea altor echipamente/instalaţii din instalaţia electrică a ascensorului;
    e) să asigure în puţ şi în camera maşinii condiţiile normale de funcţionare, luând măsuri operative pentru repararea hidroizolaţiei, pereţilor şi a tâmplăriei, şi să asigure în camera maşinii cel puţin un stingător de incendiu;
    f) să anunţe persoana juridică ce asigură întreţinerea şi revizia: înainte de orice verificare tehnică; după scoaterea din funcţiune a ascensorului în cazul unei situaţii periculoase; după observarea funcţionării necorespunzătoare a ascensorului; înainte de scoaterea din funcţiune a ascensorului în vederea conservării acesteia pentru o perioadă nedeterminată; înainte de repunerea în funcţiune a ascensorului la sfârşitul perioadei de conservare a acesteia;
    g) să informeze persoana juridică ce asigură întreţinerea şi revizia, în special, despre: căile de acces care trebuie utilizate şi procedurile de evacuare din clădire, în caz de incendiu; locul în care pot fi găsite cheile de la zonele rezervate; dacă este necesar, persoanele care trebuie să însoţească la ascensor personalul tehnic de specialitate care efectuează lucrări de întreţinere, revizie şi reparaţie; dacă este necesar, echipamentul individual de protecţie care trebuie utilizat pe căile de acces şi locul unde poate fi găsit acest echipament;
    h) să se asigure că denumirea şi numărul de telefon al întreţinătorului, precum şi instrucţiunile de exploatare sunt disponibile pentru pasagerii ascensorului şi sunt afişate permanent clar şi vizibil;
    i) să se asigure că cheile uşilor camerelor maşinilor şi roţilor de deviere, precum şi ale uşilor de inspecţie şi de urgenţă sunt permanent disponibile în clădire şi sunt utilizate numai pentru accesul persoanelor autorizate;
    j) să asigure accesul, în clădire şi la ascensor, a echipei de reparare, întreţinere şi revizie a întreţinătorului şi a echipei de intervenţie rapidă pentru salvarea persoanelor blocate în cabină;
    k) să dispună măsuri şi să controleze respectarea acestora astfel ca întreg personalul implicat în transporturile efectuate cu ascensoarele să fie instruit şi să cunoască atât condiţiile de utilizare;
    l) să menţină în bune condiţii a instrucţiunile de exploatare şi a marcajele din cabina ascensorului şi să anunţe întreţinătorul în cazul deteriorării acestora;
    m) să nu efectueze nicio intervenţie asupra ascensorului şi să anunţe telefonic dispeceratul întreţinătorului, dacă constată existenţa unor persoane blocate în cabină.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate
    ART. 114
    (1) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparare ascensoare are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) să efectueze lucrările de întreţinere, revizie şi reparare în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a ascensorului şi ale tehnologiei de reparare, ale instrucţiunii sau procedurii operaţionale proprii şi ale prezentei prescripţii tehnice;
    b) să pregătească şi să prezinte ascensoarele şi toate documentaţiile tehnice necesare la verificările tehnice care se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sau RVTA;
    c) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RVTA ale persoanei juridice autorizate pentru lucrări de întreţinere, revizie şi reparare să-şi poată îndeplini în condiţii bune obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică;
    d) să organizeze şi să deţină un dispecerat propriu cu funcţionare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgenţă şi o echipă de intervenţie rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure salvarea persoanelor blocate în cabină. După confirmarea apelurilor de urgenţă primite, timpul de intervenţie nu trebuie să depăşească 60 de minute, în condiţii normale de trafic şi meteo;
    e) să întocmească un registru special pentru înregistrarea apelurilor primite cu privire la blocarea pasagerilor în cabină. Registrul se poate ţine şi în format electronic;
    f) să elibereze la finalizarea lucrărilor de reparare a ascensoarelor o declaraţie, al cărei model este prevăzut în anexa 6;
    g) pentru lucrările de revizie şi întreţinere, să ţină la zi evidenţa lucrărilor efectuate într-un registru, al cărui model este prevăzut în anexa 7, sau în format electronic;
    h) pentru lucrările de reparare, să ţină la zi evidenţa lucrărilor efectuate într-un registru, al cărui model este prevăzut în anexa 8, sau în format electronic;
    i) să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL sau RVTA; personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după nominalizarea acestuia de ISCIR;
    j) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei, solicitate cu ocazia controalelor efectuate de către aceştia;
    k) să se supună verificărilor tehnice neprogramate şi activităţii de supraveghere privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activităţile pentru care a fost autorizată;
    l) în cazul în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de întreţinere şi revizie, se constată defecţiuni care periclitează siguranţa în funcţionare a ascensorului sau pot crea situaţii periculoase, întreţinătorul, prin membrii echipei de întreţinere şi revizie, are obligaţia să oprească din funcţiune ascensorul în vederea efectuării remedierilor necesare, făcând menţiunea respectivă în registrul de supraveghere al ascensorului;
    m) în timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi revizie, întreţinătorul, prin membrii echipei de întreţinere şi revizie, are obligaţia să aplice pe toate uşile de palier de acces la puţ tăbliţe cu menţiunea "ASCENSOR ÎN REVIZIE", care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata efectuării lucrărilor respective;
    n) să comunice la ISCIR ascensoarele pe care le-a cedat de la întreţinere şi revizie sau pe care le-a preluat pentru întreţinere şi revizie;
    o) să afişeze vizibil, lizibil şi durabil datele sale de identificare, numărul de telefon al dispeceratului propriu şi data următoarei verificări tehnice a ascensorului în cabină, pe uşa de palier de la parter şi la avizierul asociaţiei de proprietari, prin aplicarea unei etichete autocolante al cărei model este prezentat în anexa 2.


    ART. 115
    Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor, RSL, din cadrul persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de reparare, revizie şi întreţinere ascensoare:
    a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) să verifice ca lucrările de întreţinere, revizie şi reparare a ascensoarelor să se efectueze conform prevederilor documentaţiei tehnice;
    c) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească ţinerea la zi a acestora;
    d) să participe la cercetarea avariilor şi accidentelor;
    e) să ţină evidenţa echipelor de întreţinere şi revizie sau reparare;
    f) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de întreţinere şi revizie şi reparare a ascensoarelor, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
    g) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate, precum şi concordanţa ascensorului cu documentaţia respectivă;
    h) să verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a ascensoarelor, completarea corectă a acestora şi consemnarea sub semnătură a defecţiunilor constatate;
    i) să verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrărilor de reparare, din punct de vedere al respectării prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie şi ale prescripţiilor tehnice specifice, şi să supună la încercări ascensoarele reparate;
    j) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările de reparare efectuate sub aspectul concordanţei ascensorului cu documentaţia tehnică respectivă şi al respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    k) să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de inspecţia teritorială ISCIR;
    l) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare care se face prin aplicarea ştampilei conform modelului de mai jos:


    ┌──────────────────────────────────────┐
    │*) │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Numele şi prenumele: │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │RSL IR........................... │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Data: Semnătura: │
    └──────────────────────────────────────┘
──────────
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.──────────
    ART. 116
    Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu verificarea tehnică a ascensoarelor, RVTA, din cadrul persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de reparare, revizie şi întreţinere ascensoare:
    a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) să participe la cercetarea avariilor şi accidentelor;
    c) să participe la repunerea în funcţiune după reparare;
    d) să efectueze verificările tehnice periodice numai în baza împuternicirii scrise primite din partea ISCIR;
    e) în urma verificărilor tehnice efectuate, să întocmească procese-verbale de verificare tehnică în care să consemneze rezultatele acestora şi dispoziţiile obligatorii date;
    f) să ţină evidenţa verificărilor tehnice efectuate;
    g) să urmărească efectuarea la termen a verificărilor tehnice periodice, în baza planificărilor depuse la ISCIR;
    h) să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică cu ocazia VTP, din care întreţinătorul a primit un exemplar;
    i) să întocmească procese-verbale de oprire din funcţiune a ascensoarelor care nu mai prezintă siguranţă în funcţionare sau care au depăşit termenul stabilit pentru verificarea tehnică periodică, anunţând aceste opriri la ISCIR;
    j) să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR;
    k) să semneze şi să aplice ştampila personală pe toate procesele-verbale de verificare tehnică întocmite, conform modelului de mai jos:

    ┌──────────────────────────────────────┐
    │*) │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Numele şi prenumele: │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │RVTA .......................... │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Data: Semnătura: │
    └──────────────────────────────────────┘
──────────
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.──────────
    ART. 117
    Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea verificărilor şi încercărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la ascensoare:
    a) să elaboreze instrucţiuni suplimentare, după caz, privind utilizarea, întreţinerea şi verificarea tehnică a ascensoarelor, atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări a acestora;
    b) să ţină la zi evidenţa lucrărilor efectuate;
    c) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, RADTE, să-şi poată îndeplini în condiţii bune obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică;
    d) să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare sau să facă dovada colaborării cu alte persoane juridice autorizate;
    e) să desfăşoare activitatea autorizată conform procedurii operaţionale proprii, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
    f) să solicite, la ISCIR, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la investigaţiile/examinările care urmează să fie efectuate, după caz;
    g) să comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după nominalizarea acestuia de către ISCIR;
    h) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei, solicitate cu ocazia controalelor efectuate de către aceştia;
    i) să se supună verificărilor tehnice neprogramate şi activităţii de supraveghere privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activităţile pentru care a fost autorizată.


    ART. 118
    Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
    a) să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
    b) să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea ascensoarelor în condiţii de siguranţă;
    c) să prevadă în documentaţia investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la ascensoarele pentru care au fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţă sau a duratei normale de utilizare;
    e) să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    f) să urmărească existenţa în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) să ţină la zi evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, într-un registru, întocmit conform modelului din anexa 9, sau în format electronic;
    h) la cerere, să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    i) să participe la instructaje profesionale şi la examinările organizate de ISCIR (când este cazul);
    j) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

    ┌──────────────────────────────────────┐
    │*) │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Numele şi prenumele: │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Atestat RADTE IR ................. │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │AVIZAT CORESPUNDE:**) │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Data: Semnătura: │
    └──────────────────────────────────────┘
──────────
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.──────────
──────────
**) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.──────────
    ART. 119
    Obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare:
    a) să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
    b) să verifice dacă au fost adoptate soluţii de reparare care să permită funcţionarea ascensoarelor în condiţii de siguranţă;
    c) să verifice dacă au fost prevăzute în documentaţia tehnică, verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de reparatori la locul de funcţionare, în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) să avizeze documentaţiile tehnice şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    e) să urmărească existenţa în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    f) să ţină la zi evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, într-un registru, întocmit conform modelului din anexa 10, sau în format electronic;
    g) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    h) să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR, când este cazul;
    i) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

    ┌──────────────────────────────────────┐
    │Numele şi prenumele: │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Atestat RADTP IR ................. │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Nr.: │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │AVIZAT CORESPUNDE:*) │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │Data: Semnătura: │
    └──────────────────────────────────────┘
──────────
*) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.──────────
    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire
    ART. 120
    (1) Liftierul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) să cunoască instrucţiunile de exploatare a ascensorului pe care lucrează şi să le aplice întocmai;
    b) să anunţe RSVTI despre apariţia unor defecţiuni la ascensor;
    c) să nu efectueze nicio comandă atâta timp cât există persoane pe cabină, în puţ, în camera maşinii sau în camera roţilor de conducere; în cazul când se fac verificări şi reglaje, comenzile se efectuează numai sub stricta supraveghere a RVTA.

    (2) Obligaţiile şi responsabilităţile liftierului înainte de începerea lucrului sunt:
    a) să verifice existenţa şi funcţionarea corectă a dispozitivelor de închidere şi zăvorâre a uşilor de acces la puţ;
    b) să verifice funcţionarea corectă a sistemelor de semnalizare optică şi acustică;
    c) să nu pună în funcţiune ascensorul în cazul în care constată o defecţiune.

    (3) Obligaţiile şi responsabilităţile liftierului în timpul lucrului sunt:
    a) să urmărească folosirea ascensorului numai în scopul pentru care a fost construit şi autorizat;
    b) să interzică încărcarea cabinei ascensorului peste sarcina nominală;
    c) să nu încarce cabina ascensorului cu obiecte voluminoase care depăşesc gabaritul cabinei şi pot crea situaţii periculoase;
    d) să însoţească permanent cabina ascensorului, fiind interzisă încredinţarea comenzilor unei persoane neautorizate;
    e) să încarce sarcina uniform pe toată suprafaţa cabinei ascensorului pentru a evita crearea de situaţii periculoase;
    f) să nu permită transportul de persoane cu ascensorul destinat transportului de mărfuri exclusiv;
    g) să acţioneze sistemul de semnalizare acustică în cazul în care cabina s-a oprit între staţii şi să liniştească pasagerii;
    h) să nu permită pasagerilor să intervină la deschiderea uşilor sau să părăsească cabina când aceasta nu se află în staţie;
    i) să oprească din funcţiune ascensorul când aude zgomote anormale în timpul deplasării cabinei sau când constată alte defecţiuni care pot periclita siguranţa în funcţionare a ascensorului.

    (4) Obligaţiile şi responsabilităţile liftierului după terminarea lucrului sunt:
    a) să descarce cabina ascensorului de orice sarcină;
    b) să deplaseze cabina la palierul stabilit de deţinătorul/utilizatorul ascensorului şi să întrerupă comanda acestuia;
    c) să cureţe cabina ascensorului.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
    ART. 121
    RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) să urmărească pregătirea ascensoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificări tehnice şi să participe la efectuarea acestora;
    b) să supravegheze ascensoarele astfel încât acestea să fie utilizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice furnizate de montator;
    c) să verifice şi să vizeze lunar registrul de supraveghere a ascensorului;
    d) să urmărească afişarea instrucţiunilor de exploatare şi a altor marcaje necesare în locurile stabilite;
    e) să nu permită manevrarea ascensoarelor, acolo unde este cazul, de către persoane neautorizate;
    f) să efectueze semestrial instruirea liftierilor, acolo unde este cazul;
    g) să ţină evidenţa liftierilor, acolo unde este cazul;
    h) să organizeze examinarea anuală a liftierilor şi să facă parte din comisia de examinare;
    i) să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere şi revizie a ascensorului şi să urmărească îndeplinirea acestuia la termenele prevăzute;
    j) să urmărească efectuarea verificării cablurilor ascensorului, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
    k) să prezinte registrul de evidenţă a ascensoarelor, la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
    l) să aducă la cunoştinţa ISCIR în cazul schimbării deţinătorului ascensorului, datele de identificare ale noului deţinător, căruia îi transmite cartea ascensorului.


    CAP. XII
    MĂSURI ADMINISTRATIVE
    ART. 122
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
    a) avertisment;
    b) suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR;
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

    (2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
    (3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
    (4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
    (5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    CAP. XIII
    TARIFE
    ART. 123
    Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite în lista de tarife ISCIR.

    CAP. XIV
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 124
    (1) În cazul în care cartea ascensorului se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează duplicat la partea de exploatare.
    (2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie însoţită de documentaţia tehnică a ascensorului prevăzută la art. 11 sau de documentaţia tehnică întocmită de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru examinări/investigaţii cu caracter tehnic.

    ART. 125
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către traducător autorizat.

    ART. 126
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 127
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice neprogramate la ascensoarele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

    ART. 128
    Autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire. Autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

    ART. 129
    La ascensoarele neautorizate de ISCIR pentru funcţionare sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 130
    Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică autorizată/atestată sau persoana juridică autorizată poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată/atestată.

    ART. 131
    (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:
    a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;
    b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre ascensor, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
    c) avize, după caz, de la montatorul ascensorului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de reparare.

    (2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

    ART. 132
    Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

    ANEXA NR. 1
    (model)
    Proces-verbal de verificare tehnică întocmit de ISCIR


    ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
    │ [SIGLA │ Proces-verbal │ ISCIR │
    │ ISCIR] │ de verificare tehnică │ ....... *5) .......... │
    │ │ nr. ............ │Adresa .................│
    │ │ │........................│
    │ │ │Telefon ................│
    │ │ │Fax ....................│
    └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    Sigla ISCIR se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 bis din 9 septembrie 2010, la pagina 127, (a se vedea imaginea asociată).
    Încheiat astăzi ............................ cu ocazia .................. efectuat(ă) în baza prevederilor*1) ...................... şi prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ........................... Colecţia ISCIR, la ............................................ tip ..................... cu numărul de fabricaţie ...................... şi cartea instalaţiei nr. ................. având parametrii ultimei verificări ...............................
    Deţinătorul/Utilizatorul ......................................... din localitatea .................. str. ..................... nr. ...... judeţ/sector ................. CUI ................../J..........................
    Verificarea s-a efectuat la ............................................. din localitatea ....................................... str. .................................... nr. ........ judeţ/sector .............................Tel./Fax..............................
    Subsemnatul*3) ...................................................... am constatat următoarele: ............................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    Am dat următoarele dispoziţii: .....................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    După această verificare s-a admis*4) ................................
    Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de .....................
    Pentru această verificare se plăteşte suma de ................. lei, de către ................................. din localitatea ........................... str. ................................. nr. ...... judeţ/sector .................. în cont ................................. deschis la Banca/Trezoreria........................... filiala ..................................
    Am luat la cunoştinţă
    Reprezentant Deţinător/ Operator responsabil Delegatul
    ISCIR, Utilizator, cu supravegherea şi montatorului,
    verificarea tehnică reparatorului,
    a instalaţiilor, întreţinătorului
    etc.,
    ............. ............. .................. ................
    ............. ............. .................. ................
    -----------
    *1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

    *2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR ........*6)......
    *6) Localitatea de reşedinţă.
     ANEXA NR. 2
    (model)
    Model etichetă autocolantă

         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │ │
         │ DATA │
         │ următoarei verificări tehnice a ascensorului: │
         │ │
         │ __________________________ │
         │ │
         │ DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE │
         │ CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRILE DE │
         │ ÎNTREŢINERE, REVIZIE ŞI REPARARE │
         │ │
         │ ____________________________________ │
         │ │
         │ Tel.:________________________________ │
         │ │
         └───────────────────────────────────────────────────────┘


    Etichetele trebuie să fie completate cu caractere negre pe fond alb. Font caractere: Times New Roman 18, aldin;
    Dimensiunile etichetei: maxim 12 x 7 cm.
    ANEXA NR. 3
    (model)
    Registru de evidenţă a ascensoarelor

    ┌───────────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────────┬──────────┬────┐
    │Nr. înre- │Loc │Tip │Nr. fabri- │Montator│Proces-verbal │Data │Obs.│
    │gistrare │funcţionare │ascensor; │caţie sau │ │de verificare │următoarei│ │
    │în evidenţa│ascensor │parametri │inventar/ │ │tehnică/data │verificări│ │
    │inspecţiei │(secţia, │principali│anul │ │autorizării │tehnice**)│ │
    │teritoriale│localitatea,│ │fabricaţiei│ │funcţionării*)│ │ │
    │ISCIR │strada, nr.,│ │ │ │ │ │ │
    │ │sector, │ │ │ │ │ │ │
    │ │judeţ) │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┼────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────────┴──────────┴────┘
──────────
*) Se completează numărul procesului-verbal de verificare tehnică şi ziua, luna şi anul autorizării funcţionării ascensorului în baza procesului verbal primit de la inspectorului de specialitate care a efectuat verificarea.──────────
──────────
**) Se completează ziua, luna şi anul următoarei verificări tehnice periodice.──────────

    ANEXA NR. 4
    (model)
    Registru de supraveghere a ascensorului
    Registrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare ascensor în parte şi cuprinde următoarele:
    4.1. Pe prima copertă, în exterior, se menţionează următoarele:
    1) REGISTRU DE SUPRAVEGHERE;
    2) Denumirea şi adresa deţinătorului/utilizatorului;
    3) Numărul şi anul fabricaţiei ascensorului;
    4) Numărul de înregistrare în evidenţa inspecţiei teritoriale ISCIR;
    5) Caracteristicile tehnice principale ale ascensorului;
    6) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de întreţinere şi revizie.
    În partea de jos se menţionează următoarele:

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ ATENŢIE: │
    │ │
    │● Acest registru se păstrează numai în camera maşinii. │
    │● Cheile camerei maşinii se păstrează de către deţinătorul/utilizatorul │
    │ascensorului, într-un loc potrivit, pentru a fi la îndemâna echipei de │
    │reparare, revizie şi întreţinere şi a echipei de intervenţie rapidă a │
    │întreţinătorului ascensorului. │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │● Registrul de supraveghere este valabil numai dacă pe ultima pagină poartă │
    │numele şi prenumele şi semnătura RSL al persoanei juridice autorizate pentru │
    │lucrări de reparare, revizie şi întreţinere │
    │● De păstrarea în stare corespunzătoare a registrului de supraveghere │
    │răspunde deţinătorul/utilizatorul, împreună cu întreţinătorul ascensorului. │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4.2. Pe prima copertă, în interior, se scrie următoarele:
    "Tabel cu numele şi prenumele echipei de reparare, revizie şi întreţinere" (titlu), care are următoarele coloane:
    1) Numărul curent;
    2) Numele şi prenumele şefului echipei de reparare, revizie şi întreţinere;
    3) Numele şi prenumele membrilor echipei de reparare, revizie şi întreţinere;
    4) Observaţii.
    4.3. Pe prima filă şi pe următoarele file se scrie următoarele:
    "Deranjamente şi defecţiuni" (titlu). Sub titlu se scrie: (Se menţionează în ordinea constatării lor în timpul utilizării de către membrii echipei de reparare, revizie şi întreţinere).
    Tabelul are următoarele coloane:
    1) Numărul curent;
    2) Data, împărţită în trei coloane (ziua, luna, anul);
    3) Deranjamente şi defecţiuni constatate în timpul utilizării;
    4) Măsuri de remediere;
    5) Data şi ora terminării lucrărilor de reparare, revizie şi întreţinere;
    6) Numele şi prenumele şi semnătura persoanei care a făcut constatarea sau remedierea.
    4.4. Pe a doua copertă, în interior, la sfârşitul registrului, se scrie:
    Se certifică astăzi............... că prezentul registru, şnuruit şi sigilat, conţine .............. pagini numerotate (în cifre şi litere).
    (Numele şi prenumele şi semnătura RSL al persoanei juridice
    autorizate pentru lucrări de reparare, revizie şi întreţinere)
    ANEXA NR. 5
    (model)
    Proces-verbal de verificare tehnică întocmit de RVTA

    ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
    │ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal de │ÎNTREŢINĂTOR ...........│
    │ISCIR Nr. .......... │ verificare tehnică │........................│
    │ │ nr. ............ │Adresa .................│
    │ │ │........................│
    │ │ │Telefon ................│
    │ │ │Fax ....................│
    └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    Încheiat astăzi .......................... cu ocazia ......................... efectuat(ă) în baza prevederilor*1)...................... şi prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ........................................, la ......................................... tip ................................ cu numărul de fabricaţie .................... şi cartea instalaţiei nr. ................... având parametrii ultimei verificări ....................
    Deţinătorul/Utilizatorul .................................................. din localitatea ............... str. ................. nr. ...... judeţ/sector .................. CUI ................../J..............
    Verificarea s-a efectuat la ...................................................... din localitatea .............................. str. ............................. nr. ........ judeţ/sector ............................ Tel./Fax...........................
    Subsemnatul*3) .................................................... am constatat următoarele: .......................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    Am dat următoarele dispoziţii: ...................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    După această verificare s-a admis*4) .............................
    Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ......................
    Pentru această verificare se plăteşte suma de ........... lei, de către ................ din localitatea ........................... str. ........................... nr. ...... judeţ/sector .................. în cont ....................... deschis la Banca/Trezoreria ........................... filiala ..............................
    Am luat la cunoştinţă
    Responsabil cu Deţinător/ Delegatul montatorului,
    verificarea tehnică Utilizator, reparatorului,
    a ascensoarelor, întreţinătorului etc.,
    .................. ........... ........................
    -----------
    *1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

    *2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    ANEXA NR. 6

                                        (model)

                               Declaraţie de conformitate                               DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

                                        Nr. .......


        Noi, ....................................................................,
        (denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
        .........................................................................,
                                         (sediul)
        cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ......./.................,
        asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul
        ..........................................................................
        (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual
         sursele şi numărul de exemplare)
        la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea,
        securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este
        în conformitate cu:
        ..........................................................................
                       (titlul şi/sau numărul şi data publicării
                     documentului/documentelor normativ/normative)
        ........................ .........................................
        (locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

    ANEXA NR. 7


                                    (model)
          Registru de evidenţă a lucrărilor de revizie şi întreţinere

    ┌────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────┐
    │Nr. │Nr. înregistrare │Elemente reparate│Data efectuării│Obs.│
    │crt.│în evidenţa ISCIR│sau înlocuite │lucrărilor de │ │
    │ │ │ │revizie şi │ │
    │ │ │ │întreţinere │ │
    ├────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────┤
    │ │ │ │ │ │
    └────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────┘

    ANEXA NR. 8

                                    (model)


    ┌────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───┐
    │Nr. │Nr. │Tip │Nr. înre-│Documentaţie │Parametrii│Elemente │Deţinător/│Declaraţie │Obs│
    │crt.│fabricaţie │ascensor│gistrare │tehnică │ascenso- │reparate │utilizator│de │ │
    │ │ / anul │ / │în │preliminară │rului*1) │sau │(denumire/│conformitate │ │
    │ │fabricaţiei │montator│evidenţa │reparare / │ │înlocuite│nume şi │(nr. şi data)│ │
    │ │ascensorului│ │ISCIR │persoana │ │ │prenume şi│ │ │
    │ │ │ │ │atestată │ │ │sediu/ │ │ │
    │ │ │ │ │(date de │ │ │domiciliu)│ │ │
    │ │ │ │ │identificare)│ │ │ │ │ │
    ├────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───┘┘

    -------------
          *1) Sarcina maximă (kg); numărul de persoane; numărul de staţii; viteza nominală (m/s).

    ANEXA NR. 9

                                    (model)

                      Registru de evidenţă a lucrărilor de
                  investigaţii/examinări cu caracter tehnic*1)

    ┌────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬─────────────────────────┬────┐
    │Nr. │Tip ascensor; │Parametri│Deţinător/│Nr. │ VERIFICAT raport tehnic │Obs.│
    │crt.│nr./an fabricaţie;│maximi │Utilizator│raport ├───────────────┬─────────┤ │
    │ │nr. înregistrare │ │ascensor │tehnic │Nume şi prenume│Semnătura│ │
    │ │în evidenţa ISCIR │ │ │şi data│ │şi data │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────────┴─────────┴────┘

    -------------
    *1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.

    ANEXA NR. 10


                                    (model)

                          Registru de evidenţă avizări
                 documentaţii tehnice ..................*1)*2)

    ┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┬────┐
    │Nr. │Tipul │Documentaţie│Parametrii │Deţinător/│AVIZAT corespunde │Obs.│
    │crt.│ascensorului│de ......*1)│maximi de │Utilizator│prescripţiei │ │
    │ │ │ │lucru a │ascensor │tehnice ISCIR │ │
    │ │ │ │ascensorului│(denumire/├──────────────────┤ │
    │ │ │ │ │nume şi │Nume şi prenume │ │
    │ │ │ │ │prenume, │RADTP semnătura │ │
    │ │ │ │ │sediu/ │şi data efectuării│ │
    │ │ │ │ │domiciliu)│verificării │ │
    ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┴────┘

    -------------
    *1) În cuprinsul său, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (preliminare de reparare).


    *2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016