Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZĂRI nr. 4.175 din 30 iunie 1993  cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRECIZĂRI nr. 4.175 din 30 iunie 1993 cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 iulie 1993

    1. După data de 1 iulie 1993, conturile 225 "Produse, lucrări şi servicii facturate" şi 223 "Diferenţe de preţ la produse, lucrări şi servicii facturate" vor fi menţinute în contabilitate numai pentru produsele, lucrările şi serviciile facturate şi neîncasate la 30 iunie 1993.
    În contabilitatea agenţilor economici, lichidarea soldurilor conturilor 225 şi 226 se va face pe măsura încasării facturilor emise până la 30 iunie 1993, efectuându-se înregistrările contabile utilizate până în prezent, în conformitate cu instrucţiunile de aplicare a planurilor de conturi, după care funcţiunea acestor conturi încetează.
    2. Pentru facturile emise, încasarea facturilor şi descărcarea gestiunii de produse finite, începând cu data 1 iulie 1993, agenţii economici vor efectua următoarele operaţiuni contabile:
    a) La emiterea facturilor

    400 = % - cu preţul de livrare al produselor,
    (401) 600 lucrărilor şi serviciilor facturate
              (601) şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
              430.32
              (430.35)


    b) La încasarea facturilor

    310 = 400 - cu preţul de livrare al produselor,
   (300) lucrărilor şi serviciilor facturate
                      şi încasate, inclusiv taxa pe valoarea
                      adăugată aferentă.


    c) În cazul livrărilor cu plata în rate

    430.35 = 430.32 - cu taxa pe valoarea adăugată devenită exigibilă.


    d) Descărcarea gestiunii cu valoarea produselor, lucrărilor şi serviciilor facturate

    600 = % - cu valoarea produselor, lucrărilor şi serviciilor facturate
           220 în cursul lunii, la cost efectiv.
           221


    e) La sfârşitul lunii, stabilirea rezultatului aferent facturilor emise

    600 = 750 - cu profitul sau pierderea realizată.
        sau
    750 = 600


    3. Pentru determinarea profitului impozabil lunar se procedează astfel:
    a) Se determină coeficientul mediu al rentabilităţii lunare, aferent facturilor emise, după formula:

        Profit rezultat din cont 600(601) la sfârşitul
            perioadei înregistrat în credit cont 750,
                   cumulat de la 1.07.1993
    K = -------------------------------------------- X 100
        Rulaj creditor al contului 600 şi/sau 601
                 (exclusiv pierderile),


    cumulat de la 1.07.1993

    b) Coeficientul astfel determinat se înmulţeşte cu valoarea facturilor emise după 1 iulie 1993 şi neîncasate la finele perioadei (col. 4 din anexa nr. 1), obţinându-se profitul sau pierderea aferentă facturilor emise şi neîncasate.
    c) Profitul aferent facturilor emise şi neîncasate se scade din profitul contabil obţinut la sfârşitul fiecărei luni, rezultând profitul impozabil aferent veniturilor încasate.
    d) Rezultatul contabil înscris pe rd. 14 sau 15 din anexa nr. 2 se influenţează cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal (rd. 16), obţinându-se profitul impozabil (profit pe rd. 21).
    4) Începând cu data de 1 iulie 1993 se vor utiliza obligatoriu, de către toţi agenţii economici, indiferent dacă sunt sau nu plătitori de T.V.A., formularele comune sau specifice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 768/1992. Formularele se procura de la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de la unităţile teritoriale care au atribuit codurile fiscale.
    5) Agenţii economici care au în dotare tehnica de calcul pentru prelucrarea automată a datelor pot emite factura şi celelalte documente prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 768/1992, cu aprobarea şi în condiţiile respectării criteriilor ce trebuie avute în vedere la aprobarea, de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, a utilizării tehnicii de calcul.
    În acest scop direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat vor putea atribui seria şi limitele numerelor pentru documentele cu regim special.
    6) Referitor la aplicarea pct. 4 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 4174/7 iunie 1993 şi la ceilalţi agenţi economici care erau plătitori de I.C.M. (producători, importatori, alimentaţie publică, servicii hoteliere), se va proceda la deducerea acestuia astfel:
    - la unităţile producătoare, I.C.M.-ul cuprins în preţurile cu ridicată ale produselor finite aflate în stoc la 30 iunie 1993, prin articolul contabil:

          221 = 220

    - la importatorii direcţi, I.C.M.-ul cuprins în preţurile de înregistrare ale mărfurilor aflate în stoc la data de 30 iunie 1993, prin articolul contabil:

          239 = 230
                sau
                231


    - la unităţile de alimentaţie publică, I.C.M.-ul cuprins în preţul cu ridicată, prin articolul contabil:

          430.34 = 230
                   sau
                   231


    iar I.M.C.-ul aferent adaosului comercial, prin articolul contabil:

          239 = 231

    7. Corectarea erorilor cuprinse în facturi, avize de însoţire a mărfii şi chitanţe fiscale se efectuează astfel:
    - atunci când documentele nu au părăsit unitatea, acestea se anulează şi se emit noi documente;
    - atunci când documentele au ieşit din unitate, corectarea erorilor se efectuează prin emiterea unei noi facturi sau altui document înlocuitor cu semnul minus sau în roşu şi concomitent se va emite un nou document corect.
    Documentul de corectare va fi ataşat la documentul corect întocmit.
    8. Pe versoul documentelor de însoţire a mărfii (facturi, avize) se va înscrie cu cerneală sau pasta menţiunea: "expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la data de ...........ora...........".
    Aceasta menţiune va fi certificată de către persoana împuternicită din cadrul unităţii.
    9. Produsele şi mărfurile expediate către clienţi vor fi însoţite, de regulă, de factura conform legii. În cazuri excepţionale, pentru însoţirea produselor sau mărfurilor expediate către clienţi se va putea utiliza avizul de însoţire a mărfii. În aceasta situaţie, avizul va purta menţiunea: "urmează factura.......".
    Avizul de însoţire a mărfii se va întocmi în 3 exemplare, din care, un exemplar rămâne la cotorul carnetului.
    Până la tipărirea acestor documente în 3 exemplare se va introduce o fila alba între cele 2 exemplare existente în actualele carnete.
    În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi patrimoniale dispersate teritorial, avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea "fără factura".
    10. La solicitarea clienţilor, vânzătorii sau prestatorii înregistraţi ca plătitori de T.V.A., scutiţi de obligaţia emiterii unei facturi potrivit art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, sunt obligaţi să emită chitanţa fiscală.
    11. Documentele financiar-contabile tipizate, comune sau specifice, necuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 768/1992 şi care nu au legătură cu T.V.A., se vor utiliza în continuare în condiţiile prevăzute de normele legale.
    12. Instituţiile publice şi agenţii economici scutiţi sau neplătitori de T.V.A. conform legii vor înregistra T.V.A. înscrisă în facturile de cumpărare a bunurilor materiale stocate (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, mărfuri etc.) în costul de achiziţie al bunurilor respective.
    Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor consumate pentru necesităţile proprii ale acestor unităţi (energie electrică, gaze naturale, apă, telefon, rechizite etc.) se include pe cheltuieli, împreună cu preţul acestora achitat furnizorilor.

                 Ministru de stat,
               ministrul finanţelor,
                 Florin Georgescu

    Bucureşti, 30 iunie 1993.
    Nr. 4.175.


    ANEXA 1

                               SITUAŢIA
          facturilor emise după 1 iulie 1993 şi neîncasate
                    pe luna.........anul..........

                                                                     - mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Factura Valoare facturi emise T.V.A. Valoare facturi
 crt. nr. data şi neîncasate aferentă fără T.V.A.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2


    SOCIETATEA COMERCIALĂ.....................
    SEDIUL ...................................
    ..........................................
    CODUL FISCAL .............................


                                 SITUAŢIA*)
           calculului impozitului pe profit la data de ...........

                                                                    - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                   Realizat:
 Nr. Denumirea indicatorului Nr. ----------------
 crt. rd. lunar cumulat
                                                                        de la
                                                                      începutul
                                                                        anului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Venituri totale (rd. 02+03+04+05), din care: 01
     - venituri din activitatea de baza 02
     - venituri din alte activităţi 03
     - venituri financiare 04
     - alte venituri 05
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Cheltuieli totale (rd. 07+08), din care: 06
     - cheltuieli evidenţiate în costuri sau în
       cele de circulaţie 07
     - cheltuieli suportate de venituri 08
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Impozit pe circulaţia mărfurilor şi accize 09
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Rezultate financiare Profit rd. 01-(06+09) 10
     contabile aferente perioadei -----------------------------------------
                                   Pierdere rd. 06-(01+09) 11
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Profit (pierdere) aferent fac- Profit 12
     turilor neîncasate (determinat ----------------------------------------
     potrivit pct. 3 lit. b) din Pierdere 13
     precizări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Rezultat aferent veniturilor Profit (rd. 10-12) 14
     încasate --------------------------------------------
                                    Pierdere (rd. 11-13) 15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere
     fiscal (rd. 17+18+19+20), din care: 16
    - depăşirea cheltuielilor de protocol, reclamă
      şi publicitate 17
    - depăşirea cheltuielilor de deplasare 18
    - amenzi şi penalităţi neimputabile plătite 19
    - alte cheltuieli nedeductibile (depăşire
      cheltuieli acţiuni sociale, impozit
      suplimentar pentru plata salariilor peste
      limitele legale, lipsuri în gestiune
      neimputabile, perisabilităţi peste limitele
      legale etc.) 20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  8. Profit impozabil (rd. 14+16) 21
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  9. Impozit pe profit 22
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----------
    *) Stă la baza calculului profitului impozabil, se anexează la dispoziţia de plata prin care se face virarea impozitului de profit şi înlocuieşte "Declaraţia privind impozitul pe profit pentru persoane juridice", utilizată până la introducerea taxei pe valoarea adăugată.

                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016