Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZĂRI METODOLOGICE din 31 octombrie 2003  pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRECIZĂRI METODOLOGICE din 31 octombrie 2003 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina

EMITENT: Ministerul Economiei şi Comerţului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003
    1. Sumele reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, care nu au fost compensate sau restituite societăţilor comerciale furnizoare, se compensează cu obligaţiile datorate de acestea la bugetul de stat la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003.
    1.1. Prin obligaţiile datorate la bugetul de stat, ce urmează a fi compensate, se înţelege impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri, precum şi accesoriile aferente acestora constând în majorări de întârziere, dobânzi şi penalităţi de întârziere, după caz, calculate până la data de 13 octombrie 2003, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003. În cuantumul acestor obligaţii nu vor fi cuprinse obligaţiile cu reţinere la sursa şi accesoriile aferente acestora.

    2. Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe societăţile comerciale furnizoare, denumite în continuare organe fiscale competente, cu condiţia încheierii în prealabil, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, a unei convenţii între fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul Economiei şi Comerţului.
    2.1. Prin convenţie se prevede obligaţia expresă a acestor societăţi comerciale furnizoare ca, în cadrul noilor termene de punere în funcţiune a Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina şi în condiţiile ce vor fi stabilite prin noua înţelegere care va fi perfectată între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, sa aducă furnitura livrată, pe cheltuiala proprie, într-o nouă garanţie externă care să expire în termen de 12 luni de la data punerii în funcţiune a acestui combinat. Convenţia va fi întocmită în 3 exemplare originale, din care câte un exemplar pentru Ministerul Economiei şi Comerţului, societatea comercială furnizoare şi organul fiscal competent.
    2.2. Societăţile comerciale furnizoare pentru care s-au mai efectuat compensări ale obligaţiilor datorate bugetului de stat şi care au deja încheiate cu Ministerul Economiei şi Comerţului, succesor al Ministerului Industriei şi Resurselor, astfel de convenţii vor încheia cu acesta un addendum, prin care se va conveni completarea preambulului convenţiilor cu sintagma: "şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003".

    3. În operaţiunile de compensare nu sunt cuprinse societăţile comerciale furnizoare care se află în procedura de dizolvare-lichidare, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în procedura de reorganizare judiciară ori faliment, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Societăţile comerciale furnizoare care se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 şi au încheiate convenţii cu Ministerul Economiei şi Comerţului, inclusiv addendumuri la convenţiile încheiate anterior, după caz, conform pct. 2, vor întocmi pe propria răspundere, în 4 exemplare, procesul-verbal de compensare prevăzut în modelul cuprins în anexa nr. 1. Sumele reprezentând contravaloarea garanţiilor reţinute şi nerestituite, potrivit pct. 1 din procesul-verbal de compensare, se stabilesc de către societăţile comerciale furnizoare, pe baza datelor cuprinse în documentele justificative proprii şi a cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data de 13 octombrie 2003, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003.
    4.1. Cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare, semnate de director şi de şeful compartimentului financiar-contabil al societăţii comerciale furnizoare, vor fi transmise Ministerului Economiei şi Comerţului pentru verificarea şi confirmarea, pe propria răspundere, a realităţii sumelor înscrise la pct. 1 din procesul-verbal de compensare.
    4.2. Exemplarele procesului-verbal de compensare, confirmate potrivit pct. 4.1, însoţite de convenţie, sunt transmise de către societatea comercială furnizoare organului fiscal competent pentru compensarea obligaţiilor datorate bugetului de stat.
    4.3. Organul fiscal competent va verifica mai întâi dacă societatea comercială respectiva nu se afla în procedura de dizolvare-lichidare sau în reorganizare judiciară ori faliment, după care înscrie la pct. 3.1 din procesul-verbal de compensare cuantumul obligaţiilor datorate bugetului de stat până la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data de 13 octombrie 2003, pe feluri de impozite şi taxe, şi, separat, majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, după caz.
    4.4. După efectuarea operaţiunii prevăzute la pct. 4.3 organul fiscal competent va efectua în aceeaşi zi compensarea obligaţiilor datorate bugetului de stat, în limita sumei reprezentând contravaloarea în lei a garanţiilor prevăzute la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare. Vor fi compensate numai obligaţiile menţionate în procesul-verbal de compensare, în ordinea prevăzută de art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    4.5. După aprobarea procesului-verbal de compensare organul fiscal competent va retine un exemplar al acestuia, împreună cu un exemplar original al convenţiei, pentru operarea în evidenta pe plătitori a stingerii obligaţiilor datorate bugetului de stat de societatea comercială furnizoare, iar celelalte exemplare le va transmite după cum urmează:
    - un exemplar societăţii comerciale furnizoare, pentru efectuarea operaţiunii de compensare în contabilitatea proprie:
    – un exemplar Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru informarea asupra rezultatelor compensării garanţiilor reţinute şi păstrării acestuia împreună cu convenţia, în vederea respectării obligaţiilor menţionate în acestea;
    – un exemplar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, compartimentul buget şi contabilitate publică, la care este înregistrată societatea comercială furnizoare ca plătitor de impozite şi taxe, în vederea preluării şi prelucrării datelor din documentul sus-menţionat.


    5. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor transmite informaţiile rezultate Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informatiei, până în ultima zi a fiecărei luni în care s-a efectuat compensarea, pentru situaţiile primite până la data de 25 a lunii respective, în conformitate cu instrucţiunile transmise de aceasta direcţie.
    6. Societăţile comerciale furnizoare pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, după efectuarea operaţiunii de compensare a obligaţiilor la bugetul de stat, conform prevederilor pct. 1 - 5, în limita sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanţiilor de 10% rămasă necompensată, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 vor stinge datoriile ce le au faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. la data de 31 august 2003.
    7. Procedura de stingere a datoriilor societăţilor comerciale furnizoare către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. se realizează de către organul fiscal competent la care sunt înregistrate aceste societăţi, în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la pct. 2.
    8. Societăţile comerciale furnizoare care se încadrează în prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 vor stabili, printr-un proces-verbal de stingere a obligaţiilor de plată către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., încheiat în 4 exemplare între fiecare societate comercială furnizoare şi Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi confirmat de Ministerul Economiei şi Comerţului, sumele datorate până la data de 31 august 2003 de către aceste societăţi pentru energia electrică livrată, care vor fi stinse cu contravaloarea garanţiilor de 10% rămasă necompensată după efectuarea operaţiunii de compensare, conform pct. 1 - 5. În anexa nr. 2 este prezentat modelul procesului-verbal menţionat.
    9. Pe baza procesului-verbal de stingere a obligaţiilor de plată către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 2, însoţit de un exemplar al convenţiei, organele fiscale competente, după verificările corespunzătoare, vor efectua stingerea obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale furnizoare către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita sumei prevăzute la pct. 5.1 din anexa nr. 2.
    Cele 4 exemplare ale procesului-verbal vor avea următoarele destinaţii:
    - un exemplar societăţii comerciale furnizoare, pentru a sta la baza operaţiunii de stingere a datoriei acesteia către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. în contabilitatea proprie;
    - un exemplar Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru informarea ordonatorului principal de credite asupra rezultatelor stingerii datoriei societăţii comerciale furnizoare către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi păstrării acestuia, împreună cu convenţia, în vederea respectării obligaţiilor menţionate în aceasta;
    - un exemplar Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., pentru a sta la baza operaţiunii de stingere a datoriei societăţii comerciale furnizoare în contabilitatea proprie;
    - un exemplar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, compartimentul buget şi contabilitate publică, la care este înregistrată societatea comercială furnizoare ca plătitor de impozite şi taxe, în vederea preluării şi prelucrării datelor.


    10. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în baza art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, va întocmi în 3 exemplare procesul-verbal de stingere a datoriilor sale către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. la data de 31 august 2003, în limita sumei pe care Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a stins-o societăţilor comerciale furnizoare de utilaje, echipamente, aparataj şi construcţii metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina. În anexa nr. 3 este prezentat modelul procesului-verbal menţionat.
    Cele 3 exemplare ale procesului-verbal vor avea următoarele destinaţii:
    - un exemplar Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., pentru a sta la baza operaţiunii de stingere a datoriei către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în contabilitatea proprie;
    - un exemplar Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru informarea ordonatorului principal de credite asupra rezultatelor stingerii datoriei Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. la data de 31 august 2003;
    - un exemplar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, la care este înregistrată societatea comercială furnizoare ca plătitor de impozite şi taxe, în vederea preluării şi prelucrării datelor.


    11. Pe baza procesului-verbal întocmit conform pct. 10, organele financiare teritoriale competente vor efectua, după verificările corespunzătoare, stingerea datoriilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., în limita sumei prevăzute la pct. 4.1 din anexa nr. 3.
    12. În îndeplinirea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. va întocmi, în 3 exemplare, procesul-verbal de stingere a obligaţiilor sale datorate la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data de 13 octombrie 2003, în limita sumei datorate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi stinse conform pct. 11. În anexa nr. 3 este prezentat modelul procesului-verbal menţionat.
    Cele 3 exemplare ale procesului-verbal vor avea următoarele destinaţii:
    - un exemplar Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., pentru a sta la baza operaţiunii de stingere a obligaţiilor de plată la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, la data de 31 august 2003, în contabilitatea interna;
    - un exemplar Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru informarea ordonatorului principal de credite asupra rezultatelor stingerii obligaţiilor de plată ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe;
    - un exemplar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, la care este înregistrată Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. ca plătitor de impozite şi taxe, în vederea preluării şi prelucrării datelor.


    13. Organele fiscale teritoriale competente, pe baza procesului-verbal întocmit conform pct. 12, vor efectua stingerea obligaţiilor datorate de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, la data de 31 august 2003 şi neachitate până la data de 13 octombrie 2003, în limita sumei prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 4.
    14. În limita sumei rămase disponibile la capitolul "Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale" din bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului şi în condiţiile prevăzute la pct. 2 din prezentele precizări metodologice, pe baza documentelor corespunzătoare prezentate se vor restitui societăţilor comerciale furnizoare sumele reprezentând contravaloarea garanţiilor de 10%, reţinute acestora şi rămase nerestituite după efectuarea procedurilor prevăzute la pct. 1 - 9, reactualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data de 13 octombrie 2003.
    15. Operaţiunile de stingere a sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanţiilor de 10%, reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, se vor realiza în succesiunea prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 (art. 1 şi 4), până la data de 15 decembrie 2003.
    16. De prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 nu beneficiază societăţile comerciale furnizoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în procedura de reorganizare judiciară ori faliment, conform prevederilor Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    17. În cazul în care societăţile comerciale care au beneficiat de prevederile art. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate în convenţia încheiată cu Ministerul Economiei şi Comerţului, acestea vor returna la buget contravaloarea garanţiilor restituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000, ale Legii nr. 216/2001, Legii nr. 743/2001, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2002, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data returnarii garanţiilor.
    Aceste sume, care reprezintă venituri ale bugetului de stat, vor fi recuperate de organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie, potrivit legii, titlu executoriu.

    18. Pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor prevăzute la art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 se procedează astfel:
    18.1. În contabilitatea societăţilor comerciale furnizoare compensarea obligaţiilor datorate bugetului de stat constând în impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu excepţia celor prin reţinere la sursă, precum şi a accesoriilor aferente acestora, conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, se va reflecta astfel:
    a) înregistrarea garanţiei
    a.1) înregistrarea garanţiei reţinute clientului

┌────────────────────────┬─┬───────────┐
│267 │-│4111 │
├────────────────────────┼─┼───────────┤
│"Creanţe imobilizate" │ │"Clienţi" │
└────────────────────────┴─┴───────────┘


    a.2) Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs valutar aferente garanţiilor reţinute în valută, rezultate din evaluarea acestora, conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

┌────────────┬─┬───────────────────────┐
│267 │-│765 │
├────────────┼─┼───────────────────────┤
│"Creanţe │ │"Venituri din diferenţe│
│imobilizate"│ │de curs valutar" │
└────────────┴─┴───────────────────────┘    b) Compensarea obligaţiilor datorate bugetului de stat constând în impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu excepţia celor prin reţinere la sursa, precum şi a accesoriilor aferente acestora.

┌───────────────────────┬─┬────────────┐
│% │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│4411 │-│267 │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│"Impozitul pe profit │ │"Creanţe │
│curent" │ │imobilizate"│
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│4423 │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│"T.V.A. de plată" │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│446 │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│"Alte impozite, taxe şi│ │ │
│vărsăminte asimilate" │ │ │
└───────────────────────┴─┴────────────┘    18.2. Înregistrarea stingerii datoriilor societăţilor comerciale furnizoare către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, în limita sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare, rămase după efectuarea operaţiunii de compensare prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003.

┌──────────────────────┬───────────────┐
│401 │267 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│"Furnizori"/analitic │ │
│Societatea │"Creanţe │
│Comercială "Electrica"│imobilizate" │
│- S.A. │ │
└──────────────────────┴───────────────┘    ANEXA nr. 1


┌───────────────────────────────────────────────┐
│- Model - │
├────┬────────────────────────────────┬────┬────┤
│ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴────┴────┤
│Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . │
│Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . │
│. . . . │
│Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . │
│. . . │
├────┬────────────────────────────────┬────┬────┤
│ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴────┴────┤
│PROCES-VERBAL │
│de compensare a garanţiilor reţinute în cotă de│
│10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, │
│aparatajului şi construcţiilor │
│metalice livrate la Combinatul minier de │
│îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de │
│fier de la Krivoi-Rog - Ucraina │
│şi nerestituite, care urmează să fie compensate│
│cu obligaţiile de plată datorate bugetului de │
│stat, în conformitate cu prevederile │
│art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
│nr. 87/2003 privind reglementarea garanţiilor │
│de 10% reţinute societăţilor │
│comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, │
│echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor │
│metalice livrate pentru Combinatul │
│minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu │
│conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina │
├────┬────────────────────────────────┬────┬────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Suma│
│Nr. │Explicaţii │Nr. │- │
│crt.│ │rând│lei │
│ │ │ │- │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│1. │Date privind garanţiile reţinute│ │ │
│ │şi nerestituite │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Suma în lei a garanţiilor de 10%│ │ │
│ │la data reţinerii*) prin │ │ │
│ │necreditare, reprezentând dolari│ │ │
│1.1.│S.U.A. la cursul de schimb │01 │. . │
│ │valutar comunicat de Banca │ │. │
│ │Naţională a României, în vigoare│ │ │
│ │la data reţinerii . . . . . . . │ │ │
│ │. │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Suma în lei a garanţiilor │ │ │
│ │reţinute şi nerestituite, │ │ │
│ │reprezentând dolari S.U.A. la │ │ │
│ │cursul de schimb valutar │ │. . │
│1.2.│comunicat de │02 │. │
│ │Banca Naţională a României, în │ │ │
│ │vigoare la data de 13 octombrie │ │ │
│ │2003**) . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Răspundem pentru datele de mai │ │ │
│ │sus. │ │ │
├────┼────────────┬───────────────────┼────┼────┤
│ │Director, │Conducătorul │ │ │
│ │ │compartimentului │ │ │
├────┼────────────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │L.S. │financiar-contabil,│ │ │
├────┼────────────┴───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│2. │Ministerul Economiei şi │ │ │
│ │Comerţului │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Confirmăm pe propria răspundere │ │ │
│ │realitatea sumelor prevăzute la │ │ │
│ │pct. 1. │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┬───────────────────┼────┼────┤
│ │Ordonator │ │ │ │
│ │principal de│Director, │ │ │
│ │credite │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │L.S. │ │ │ │
├────┼────────────┴───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Organul fiscal teritorial . . . │ │ │
│3. │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Obligaţii datorate bugetului de │ │ │
│ │stat la data de 31 august 2003, │ │. . │
│3.1.│în sumă totală de . . . . . . . │03 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . ., │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │a) 01.01.01 Impozit pe profit . │ │. . │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │04 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │b) 01.01.01 Impozit pe salarii .│ │. . │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │05 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │c) 08.01.03 Impozit pe dividende│ │. . │
│ │de la societăţile comerciale . .│06 │. │
│ │. . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │d) 08.01.03 Accesorii aferente │ │ │
│ │impozitului pe dividende de la │ │. . │
│ │societăţi comerciale . . . . . .│07 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │e) 13.01 Taxa pe valoarea │ │. . │
│ │adăugată . . . . . . . . . . . .│08 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │f) 13.01 Accesorii aferente │ │. . │
│ │taxei pe valoarea adăugată . . .│09 │. │
│ │. . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │g) 14.01 Accize . . . . . . . . │ │. . │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │10 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │h) 14.01 Accesorii aferente │ │. . │
│ │accizelor . . . . . . . . . . . │11 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │i) 09.01.09 Contribuţia │ │ │
│ │agenţilor economici pentru │ │. . │
│ │persoanele cu handicap . . . . .│12 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │j) 09.01.09 Accesorii aferente │ │ │
│ │contribuţiei agenţilor economici│ │. . │
│ │pentru persoanele cu handicap . │13 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │k) 17.01.24 Impozit pe ţiţeiul │ │ │
│ │din producţia internă şi gazele │ │. . │
│ │naturale . . . . . . . . . . . .│14 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │l) 17.001.24 Accesorii aferente │ │ │
│ │impozitului pe ţiţeiul din │ │. . │
│ │producţia internă şi gazele │15 │. │
│ │naturale . . . . . . . . . . . .│ │ │
│ │. . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │m) 17.01.04 Taxa pe activitatea │ │ │
│ │de prospecţiuni, explorare şi │ │. . │
│ │exploatare a resurselor minerale│16 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │n) 17.01.04 Accesorii aferente │ │ │
│ │taxei pe activitatea de │ │. . │
│ │prospecţiuni, explorare şi │17 │. │
│ │exploatare a resurselor minerale│ │ │
│ │. . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │o) 22.01.07 Venituri din │ │. . │
│ │concesiuni . . . . . . . . . . .│18 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │p) 22.01.07 Accesorii aferente │ │. . │
│ │veniturilor din concesiuni . . .│19 │. │
│ │. . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │În baza art. 1 din Ordonanţa de │ │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. 87/ │ │ │
│ │2003, în limita garanţiilor │ │ │
│ │reţinute în cotă de 10% şi │ │. . │
│3.2.│nerestituite, se compensează │20 │. │
│ │obligaţiile datorate bugetului │ │ │
│ │de stat neachitate până la data │ │ │
│ │de 10 octombrie 2003, în │ │ │
│ │sumă totală de . . . . . . , │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │din care: │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │a) 01.01.01 Impozit pe profit . │ │. . │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │21 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │b) 01.01.01 Impozit pe salarii .│ │. . │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │22 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │c) 08.01.03 Impozit pe dividende│ │. . │
│ │de la societăţile comerciale . .│23 │. │
│ │. . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │d) 08.01.03 Accesorii aferente │ │ │
│ │impozitului pe dividende de la │ │. . │
│ │societăţi comerciale . . . . . .│24 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │e) 13.01 Taxa pe valoarea │ │. . │
│ │adăugată . . . . . . . . . . . .│25 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │f) 13.01 Accesorii aferente │ │. . │
│ │taxei pe valoarea adăugată . . .│26 │. │
│ │. . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │g) 14.01 Accize . . . . . . . . │ │. . │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │27 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │h) 14.01 Accesorii aferente │ │. . │
│ │accizelor . . . . . . . . . . . │28 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │i) 09.01.09 Contribuţia │ │ │
│ │agenţilor economici pentru │ │. . │
│ │persoanele cu handicap . . . . .│29 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │j) 09.01.09 Accesorii aferente │ │ │
│ │contribuţiei agenţilor economici│ │. . │
│ │pentru persoanele cu handicap . │30 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │k) 17.01.24 Impozit pe ţiţeiul │ │ │
│ │din producţia internă şi gazele │ │. . │
│ │naturale . . . . . . . . . . . .│31 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │l) 17.001.24 Accesorii aferente │ │ │
│ │impozitului pe ţiţeiul din │ │. . │
│ │producţia internă şi gazele │32 │. │
│ │naturale . . . . . . . . . . . .│ │ │
│ │. . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │m) 17.01.04 Taxa pe activitatea │ │ │
│ │de prospecţiuni, explorare şi │ │. . │
│ │exploatare a resurselor minerale│33 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │n) 17.01.04 Accesorii aferente │ │ │
│ │taxei pe activitatea de │ │. . │
│ │prospecţiuni, explorare şi │34 │. │
│ │exploatare a resurselor minerale│ │ │
│ │. . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │o) 22.01.07 Venituri din │ │. . │
│ │concesiuni . . . . . . . . . . .│35 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │p) 22.01.07 Accesorii aferente │ │. . │
│ │veniturilor din concesiuni . . .│36 │. │
│ │. . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┬───────────────────┼────┼────┤
│ │Aprobat │ │ │ │
│ │compensarea.│ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │Director, │Şef serviciu, │ │ │
├────┼────────────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │L.S. │ │ │ │
├────┼────────────┴───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Suma garanţiilor reţinute în │ │ │
│ │cotă de 10%, rămasă necompensată│ │. . │
│4. │(1.2-3.2) . . . . . . . . . . . │37 │. │
│ │. . . . . . . . . . . . . . . . │ │ │
│ │. . . . . . . . │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┬───────────────────┼────┼────┤
│ │Director, │Şef serviciu, │ │ │
├────┼────────────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │L.S. │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────────────┴────┴────┘


    -------------
    *) Prin data reţinerii se înţelege data înregistrării în extrasul de cont bancar a sumei în lei, reprezentând 90% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina.
    **) Data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003.

    ANEXA nr. 2


┌───────────────────────────────────────┐
│- Model - │
├────┬─────────────────────────────┬────┤
│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────┤
│Societatea Comercială . . . . . . . . .│
│. . . . . . . . . . . │
│Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . │
│. . . . . . . . . . . . . . . . │
│Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . │
│. . . . . . . . . . . . . . . │
├────┬─────────────────────────────┬────┤
│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴────┤
│PROCES-VERBAL │
│de stingere a obligaţiilor de plată ale│
│Societăţii Comerciale . . . . . . . . .│
│. - S.A. către Societatea Comercială de│
│Distribuţie şi │
│Furnizare a Energiei Electrice │
│"Electrica" - S.A., pentru energia │
│livrată, cu garanţiile reţinute în cotă│
│de 10% din valoarea │
│utilajelor, echipamentelor, │
│aparatajului şi construcţiilor metalice│
│livrate la Combinatul minier de │
│îmbogăţire a minereurilor │
│acide cu conţinut de fier de la │
│Krivoi-Rog - Ucraina, rămasă după │
│efectuarea operaţiunilor, de │
│compensare, în conformitate │
│cu art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a │
│Guvernului nr. 87/2003 privind │
│reglementarea garanţiilor de 10% │
│reţinute societăţilor │
│comerciale furnizoare din valoarea │
│utilajelor, echipamentelor, │
│aparatajului şi construcţiilor metalice│
│livrate pentru │
│Combinatul minier de îmbogăţire a │
│minereurilor acide cu conţinut de fier │
│de la Krivoi-Rog - Ucraina │
├────┬─────────────────────────────┬────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │Suma│
│Nr. │Explicaţii │- │
│crt.│ │lei │
│ │ │- │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Date privind garanţiile │ │
│1. │rămase după efectuarea │ │
│ │operaţiunilor de compensare │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Suma în lei a garanţiilor de │ │
│ │10% la data reţinerii*), │ │
│ │reprezentând dolari S.U.A. la│ │
│ │cursul de schimb valutar │ │
│ │comunicat de Banca │ │
│1.1.│Naţională a României, în │. . │
│ │vigoare la data reţinerii, │. │
│ │rămasă după efectuarea │ │
│ │operaţiunilor de compensare │ │
│ │prevăzute la art. 1 din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 87/2003 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Suma în lei a garanţiilor │ │
│ │reţinute şi nerestituite, │ │
│ │reprezentând dolari S.U.A. la│ │
│ │cursul de schimb valutar │ │
│ │comunicat de Banca │ │
│ │Naţională a României, în │. . │
│1.2.│vigoare la data de 13 │. │
│ │octombrie 2003**), rămasă │ │
│ │după efectuarea operaţiunilor│ │
│ │de compensare │ │
│ │prevăzute la art. 1 din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 87/2003 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Răspundem pentru datele de │ │
│ │mai sus. │ │
├────┼─────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director,│Conducătorul │ │
├────┼─────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │compartimentului │ │
│ │ │financiar-contabil,│ │
├────┼─────────┴───────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│2. │Ministerul Economiei şi │ │
│ │Comerţului │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Confirmăm pe propria │ │
│ │răspundere realitatea sumelor│ │
│ │prevăzute la pct. 1. │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┬───────────────────┼────┤
│ │Ordonator│ │ │
│ │principal│Director, │ │
│ │de │ │ │
│ │credite, │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
├────┼─────────┴───────────────────┼────┤
│ │Societatea Comercială . . . .│ │
│3. │. . . . . . . . . . . . - │ │
│ │S.A. │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Obligaţiile de plată datorate│ │
│ │de Societatea Comercială . . │ │
│ │. . . . . . - S.A. către │ │
│ │Societatea Comercială de │ │
│3.1.│Distribuţie şi Furnizare a │. . │
│ │Energiei Electrice │. │
│ │"Electrica" - S.A. la data de│ │
│ │31 august 2003, pentru │ │
│ │energia electrică livrată, în│ │
│ │valoare totală de │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director,│Conducătorul │ │
├────┼─────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │compartimentului │ │
│ │ │financiar, │ │
├────┼─────────┴───────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Societatea Comercială de │ │
│4. │Distribuţie Furnizare a │ │
│ │Energiei Electrice │ │
│ │"Electrica" - S.A. │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Confirmăm pe propria │ │
│ │răspundere realitatea sumelor│ │
│ │prevăzute la pct. 3. │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director,│Conducătorul │ │
├────┼─────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │compartimentului │ │
│ │ │financiar, │ │
├────┼─────────┴───────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│5. │Organul fiscal teritorial │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │În baza art. 2 alin. (1) din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 87/2003, în │ │
│ │limita sumei garanţiilor de │ │
│ │10% reţinute societăţilor │ │
│ │comerciale furnizoare, rămasă│ │
│ │după efectuarea operaţiunilor│ │
│ │de compensare prevăzută la │ │
│ │art. 1 din aceeaşi ordonanţă │ │
│ │de │ │
│5.1.│urgenţă, se sting obligaţiile│. . │
│ │de plată la data de 31 august│. │
│ │2003 şi neachitate ale │ │
│ │Societăţii Comerciale . . . .│ │
│ │. . . . . . . - S.A. către │ │
│ │Societatea Comercială de │ │
│ │Distribuţie şi Furnizare a │ │
│ │Energiei Electrice │ │
│ │"Electrica" - S.A. pentru │ │
│ │energia electrică livrată, în│ │
│ │valoare │ │
│ │totală de │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director,│Şef serviciu, │ │
├────┼─────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
├────┼─────────┴───────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │Suma garanţiilor reţinute │ │
│6. │Societăţii Comerciale . . . .│. . │
│ │. . . . . . - S.A. în cotă de│. │
│ │10%, rămasă neachitată │ │
├────┼─────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director,│Şef serviciu, │ │
├────┼─────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
└────┴─────────┴───────────────────┴────┘


    ---------------
    *) Prin data reţinerii se înţelege data înregistrării în extrasul de cont bancar a sumei în lei, reprezentând 90% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina.
    **) Data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003.

    ANEXA nr. 3


┌───────────────────────────────────────────────────┐
│- Model - │
├────┬─────────────────────────────────────────┬────┤
│ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴────┤
│Societatea Comercială de Distribuţie │
│şi Furnizare a Energiei Electrice │
│"Electrica" - S.A. │
│Adresa │
│...................................................│
│Codul fiscal │
│........................................... │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│PROCES-VERBAL │
│de stingere a datoriilor Societăţii Comerciale de │
│Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice │
│"Electrica" - S.A. către Societatea │
│Comercială de Producere a Energiei Electrice şi │
│Termice "Termoelectrica" - S.A. la 31 august 2003, │
│în limita sumei pe care │
│Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a│
│Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a stins-o │
│societăţilor comerciale │
│furnizoare de utilaje, echipamente, aparataj şi │
│construcţii metalice livrate pentru Combinatul │
│minier de îmbogăţire a │
│minereurilor acide cu conţinut de fier de la │
│Krivoi-Rog - Ucraina, în conformitate cu art. 3 │
│alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a │
│Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea │
│garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale│
│furnizoare din valoarea │
│utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi │
│construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul │
│minier de îmbogăţire a minereurilor │
│acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - │
│Ucraina │
├────┬─────────────────────────────────────────┬────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │Suma│
│Nr. │Explicaţii │- │
│crt.│ │lei │
│ │ │- │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Date privind obligaţiile de plată ale │ │
│ │Societăţii Comerciale de Distribuţie şi │ │
│ │Furnizare a Energiei Electrice │ │
│1. │"Electrica" - │ │
│ │S.A. către Societatea Comercială de │ │
│ │Producere a Energiei Electrice şi Termice│ │
│ │"Termoelectrica" - S.A. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Valoarea energiei electrice livrate │ │
│ │societăţilor comerciale furnizoare de │ │
│ │utilaje, echipamente, aparataj şi │ │
│ │construcţii │ │
│ │metalice pentru Combinatul minier de │ │
│ │îmbogăţire a minereurilor acide cu │ │
│1.1.│conţinut de fier de la Krivoi-Rog - │. . │
│ │Ucraina de │. │
│ │către Societatea Comercială de Producere │ │
│ │a Energiei Electrice şi Termice │ │
│ │"Termoelectrica" - S.A. şi neachitată de │ │
│ │Societatea Comercială de Distribuţie şi │ │
│ │Furnizare a Energiei Electrice │ │
│ │"Electrica" - S.A. la 31 august 2003 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Răspundem pentru datele de mai sus. │ │
├────┼──────────────────┬──────────────────────┼────┤
│ │Director, │Conducătorul │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │L.S. │compartimentului │ │
│ │ │financiar-contabil, │ │
├────┼──────────────────┴──────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Societatea Comercială de Producere a │ │
│2. │Energiei Electrice şi Termice │ │
│ │"Termoelectrica" - S.A. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Confirmăm pe propria răspundere │ │
│ │realitatea sumelor prevăzute la pct. 1. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────────┬──────────────────────┼────┤
│ │Director, │Conducătorul │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │L.S. │compartimentului │ │
│ │ │financiar-contabil, │ │
├────┼──────────────────┴──────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│3. │Ministerul Economiei şi Comerţului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Confirmăm pe propria răspundere │ │
│ │realitatea sumelor prevăzute la pct. 1. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────────┬──────────────────────┼────┤
│ │Ordonator │ │ │
│ │principal de │Director, │ │
│ │credite, │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
├────┼──────────────────┴──────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│4. │Organul fiscal teritorial │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │În baza art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de│ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. 87/2003, în │ │
│ │limita sumelor pe care Societatea │ │
│ │Comercială de Distribuţie şi Furnizare a │ │
│ │Energiei Electrice "Electrica" - S.A. │ │
│4.1.│le-a stins societăţilor comerciale │. . │
│ │furnizoare │. │
│ │conform art. 2, se sting obligaţiile de │ │
│ │plată către Societatea Comercială de │ │
│ │Producere a Energiei Electrice şi Termice│ │
│ │"Termoelectrica" - S.A. la data de 31 │ │
│ │august 2003, în sumă totală de │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────────┬──────────────────────┼────┤
│ │Director, │Şef serviciu, │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
├────┼──────────────────┴──────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Suma reprezentând obligaţiile Societăţii │ │
│ │Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a │ │
│ │Energiei Electrice "Electrica" - S.A. │. . │
│5. │către Societatea Comercială de Producere │. │
│ │a Energiei Electrice şi Termice │ │
│ │"Termoelectrica" - S.A., rămasă │ │
│ │neachitată │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────────┬──────────────────────┼────┤
│ │Director, │Şef serviciu, │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────────────┴────┘


    ANEXA nr. 4


┌─────────────────────────────────────────┐
│- Model - │
├────┬───────────────────────────────┬────┤
│ │ │ │
├────┴───────────────────────────────┴────┤
│Societatea Comercială de Producere │
│a Energiei Electrice şi Termice │
│"Termoelectrica" - S.A. │
│Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . │
│. . . . . . . . │
│Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . │
│. . . . . . . │
├─────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┤
│PROCES-VERBAL │
│de stingere a obligaţiilor Societăţii │
│Comerciale de Producere a Energiei │
│Electrice şi Termice "Termoelectrica" - │
│S.A. datorate │
│la fondul de risc pentru garanţii de stat│
│pentru împrumuturi externe la 31 august │
│2003 şi neachitate, în conformitate cu │
│art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă│
│a Guvernului nr. 87/2003 privind │
│reglementarea garanţiilor de 10% reţinute│
│societăţilor │
│comerciale furnizoare din valoarea │
│utilajelor, echipamentelor, aparatajului │
│şi construcţiilor metalice livrate pentru│
│Combinatul │
│minier de îmbogăţire a minereurilor acide│
│cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - │
│Ucraina │
├────┬───────────────────────────────┬────┤
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │ │Suma│
│Nr. │Explicaţii │- │
│crt.│ │lei │
│ │ │- │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │Date privind obligaţiile de │ │
│ │plată ale Societăţii Comerciale│ │
│ │de Producere a Energiei │ │
│ │Electrice şi Termice │ │
│1. │"Termoelectrica" - S.A. │ │
│ │datorate la fondul de risc │ │
│ │pentru garanţii de stat pentru │ │
│ │împrumuturi externe la 31 │ │
│ │august 2003 şi neachitate │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │Suma datorată de Societatea │ │
│ │Comercială de Producere a │ │
│ │Energiei Electrice şi Termice │ │
│1.1.│"Termoelectrica" - S.A. la │. . │
│ │fondul de │. │
│ │risc pentru garanţii de stat │ │
│ │pentru împrumuturi externe şi │ │
│ │neachitată │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │Răspundem pentru datele de mai │ │
│ │sus. │ │
├────┼───────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director, │Conducătorul │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │compartimentului │ │
│ │ │financiar-contabil,│ │
├────┼───────────┴───────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│2. │Ministerul Economiei şi │ │
│ │Comerţului │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │Confirmăm pe propria răspundere│ │
│ │realitatea sumelor prevăzute la│ │
│ │pct. 1. │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┬───────────────────┼────┤
│ │Ordonatorul│ │ │
│ │principal │Director, │ │
│ │de credite,│ │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
├────┼───────────┴───────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│3. │Organul fiscal teritorial │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │Obligaţii datorate la fondul de│ │
│ │risc pentru garanţii de stat │ │
│3.1.│pentru împrumuturi externe la │. . │
│ │data de 31 august 2003 şi │. │
│ │neachitate, │ │
│ │în sumă totală de │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │În baza art. 3 alin. (2) din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 87/2003, în │ │
│ │limita sumelor pe care │ │
│ │Societatea Comercială │ │
│ │de Distribuţie şi Furnizare a │ │
│ │Energiei Electrice "Electrica" │ │
│ │- S.A. le-a stins societăţilor │ │
│3.2.│comerciale furnizoare, se sting│. . │
│ │obligaţiile datorate de │. │
│ │Societatea Comercială de │ │
│ │Producere a Energiei Electrice │ │
│ │şi Termice "Termoelectrica" - │ │
│ │S.A. la fondul │ │
│ │de risc pentru garanţii de stat│ │
│ │pentru împrumuturi externe la │ │
│ │data de 31 august 2003, în sumă│ │
│ │totală de │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director, │Şef serviciu, │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
├────┼───────────┴───────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │Suma obligaţiilor datorate de │ │
│ │Societatea Comercială de │ │
│ │Producere a Energiei Electrice │ │
│4. │şi Termice "Termoelectrica" - │. . │
│ │S.A. la │. │
│ │fondul de risc pentru garanţii │ │
│ │de stat pentru împrumuturi │ │
│ │externe, rămasă neachitată │ │
├────┼───────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┬───────────────────┼────┤
│ │Director, │Şef serviciu, │ │
├────┼───────────┼───────────────────┼────┤
│ │L.S. │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────┴────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016