Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROIECT DE LEGE nr. 930 din 6 noiembrie 2019  privind asigurarea transportului rutier judeţean contra cost de persoane  prin servicii regulate, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală,  între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROIECT DE LEGE nr. 930 din 6 noiembrie 2019 privind asigurarea transportului rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 961 din 29 noiembrie 2019


    EXPUNERE DE MOTIVE

┌──────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1 │
│Titlul proiectului de act normativ - │
│Lege privind asigurarea transportului │
│rutier judeţean contra cost de │
│persoane prin servicii regulate, │
│inclusiv în zilele nelucrătoare şi în │
│cele de sărbătoare legală, între toate│
│satele, comunele şi oraşele fiecărui │
│judeţ │
├──────────────────────────────────────┤
│Motivul emiterii actului normativ │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │În actele normative în │
│ │vigoare nu este instituită │
│ │o obligaţie pentru │
│ │autorităţile locale sau │
│ │judeţene pentru asigurarea │
│ │serviciilor regulate de │
│ │transport persoane pentru │
│ │toate localităţile │
│ │judeţului. │
│ │La acest moment nu toate │
│ │satele şi comunele au │
│ │servicii de transport │
│ │public către cel mai │
│ │apropiat oraş, nefiind │
│ │incluse pe rutele de │
│ │transport existente, deşi │
│ │este necesar transportul │
│ │liceenilor şi al altor │
│ │persoane care nu au │
│ │alternativă din │
│ │localităţile de domiciliu │
│ │către alte localităţi. │
│ │Conform art. 16 alin. (1) │
│ │din Constituţia României, │
│ │„cetăţenii sunt egali în │
│ │faţa legii şi a │
│ │autorităţilor publice, fără│
│ │privilegii şi fără │
│ │discriminări“. │
│ │Conform art. 25 alin. (1) │
│ │din Constituţia României, │
│ │„dreptul la liberă │
│ │circulaţie, în ţară şi în │
│ │străinătate, este │
│ │garantat“. │
│ │Conform art. 32 din │
│ │Constituţia României, │
│ │„Dreptul la învăţătură este│
│ │asigurat prin învăţământul │
│ │general obligatoriu, prin │
│ │învăţământul liceal şi prin│
│ │cel profesional, prin │
│ │învăţământul superior, │
│ │precum şi prin alte forme │
│ │de instrucţie şi de │
│ │perfecţionare“. │
│ │Conform art. 34 din │
│ │Constituţia României, │
│ │„dreptul la ocrotirea │
│ │sănătăţii este garantat“. │
│ │Conform art. 41 alin. (1) │
│ │din Constituţia României, │
│ │„Dreptul de muncă nu poate │
│ │fi îngrădit“. │
│ │Conform art. 47 alin. (1) │
│ │din Constituţia României, │
│ │„Statul este obligat să ia │
│ │măsuri de dezvoltare │
│ │economică şi de protecţie │
│ │socială, de natură să │
│ │asigure cetăţenilor un │
│ │nivel de trai decent“. │
│ │Conform art. 49 alin. (5) │
│ │din Constituţia României, │
│ │„autorităţile publice au │
│ │obligaţia să contribuie la │
│ │asigurarea condiţiilor │
│ │pentru participarea liberă │
│ │a tinerilor la viaţa │
│ │politică, socială, │
│ │economică, culturală şi │
│ │sportivă a ţării“. │
│ │Neasigurarea transportului │
│ │pentru toate localităţile │
│ │din zonele rurale are │
│ │caracter discriminatoriu │
│ │faţă de locuitorii acestora│
│ │şi le compromite egalitatea│
│ │de şanse, în ciuda faptului│
│ │că normele constituţionale │
│ │obligă statul să asigure │
│ │condiţii egale tuturor │
│ │cetăţenilor ţării, │
│ │indiferent de zona în care │
│ │trăiesc. │
│ │Ordonanţa Guvernului nr. 27│
│ │/2011 privind │
│1. │transporturile rutiere │
│Descrierea│constituie cadrul general │
│situaţiei │pentru organizarea şi │
│actuale │efectuarea transporturilor │
│ │rutiere de mărfuri şi │
│ │persoane pe teritoriul │
│ │României, precum şi a │
│ │activităţilor conexe │
│ │acestora. │
│ │Ordonanţa creează cadrul │
│ │legal general pentru │
│ │aplicarea directă a │
│ │prevederilor Regulamentului│
│ │(CE) nr. 1.071/2009 al │
│ │Parlamentului European şi │
│ │al Consiliului din 21 │
│ │octombrie 2009 de stabilire│
│ │a unor norme comune privind│
│ │condiţiile care trebuie │
│ │îndeplinite pentru │
│ │exercitarea ocupaţiei de │
│ │operator de transport │
│ │rutier şi de abrogare a │
│ │Directivei 96/26/CE a │
│ │Consiliului, ale │
│ │Regulamentului (CE) nr. │
│ │1.072/2009 al Parlamentului│
│ │European şi al Consiliului │
│ │din 21 octombrie 2009 │
│ │privind normele comune │
│ │pentru accesul la piaţa │
│ │transportului rutier │
│ │internaţional de mărfuri şi│
│ │ale Regulamentului (CE) nr.│
│ │1.073/2009 al Parlamentului│
│ │European şi al Consiliului │
│ │din 21 octombrie 2009 │
│ │privind normele comune │
│ │pentru accesul la piaţa │
│ │internaţională a │
│ │serviciilor de transport cu│
│ │autocarul şi autobuzul şi │
│ │de modificare a │
│ │Regulamentului (CE) nr. 561│
│ │/2006, denumite în │
│ │continuare Regulamentul │
│ │(CE) nr. 1.071/2009, │
│ │Regulamentul (CE) nr. 1.072│
│ │/2009, respectiv │
│ │Regulamentul (CE) nr. 1.073│
│ │/2009. │
│ │Conform art. 3 din │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 51 din 25 │
│ │iunie 2019 pentru │
│ │modificarea şi completarea │
│ │unor acte normative în │
│ │domeniul transportului de │
│ │persoane: │
│ │Transportului rutier contra│
│ │cost de persoane prin │
│ │servicii regulate, la nivel│
│ │judeţean, îi sunt incidente│
│ │dispoziţiile Ordonanţei │
│ │Guvernului nr. 27/2011, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Transportul rutier contra │
│ │cost de persoane prin │
│ │servicii regulate, la nivel│
│ │judeţean, intră în sfera de│
│ │competenţă a Ministerului │
│ │Transporturilor şi a │
│ │consiliilor judeţene, │
│ │potrivit Ordonanţei │
│ │Guvernului nr. 27/2011, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Conform art. 2 alin. (2) │
│ │din Ordonanţa Guvernului │
│ │nr. 27/2011, (2) │
│ │„Transportul rutier │
│ │contracost de persoane prin│
│ │servicii regulate, la nivel│
│ │judeţean se reglementează │
│ │de către consiliul │
│ │judeţean, care reprezintă │
│ │autoritatea competentă la │
│ │nivel judeţean, în limita │
│ │atribuţiilor conferite prin│
│ │ordonanţă.“ │
└──────────┴───────────────────────────┘


┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Proiectul de Lege privind │
│ │obligativitatea asigurării│
│ │serviciilor regulate de │
│ │transport persoane pentru │
│ │toate localităţile │
│ │judeţului vizează │
│ │obligarea consiliilor │
│ │judeţene să asigure │
│ │transportul rutier contra │
│ │cost de persoane prin │
│ │servicii regulate între │
│ │toate localităţile │
│ │judeţului (sate şi oraşe).│
│ │Proiectul vizează │
│ │introducerea unei norme │
│ │imperative prin care să se│
│ │instituie în sarcina │
│ │consiliilor judeţene │
│ │obligativitatea asigurării│
│ │transportului rutier de │
│ │persoane prin servicii │
│ │regulate între toate │
│ │localităţile din fiecare │
│ │judeţ (sate şi oraşe), │
│ │inclusiv în zilele │
│ │nelucrătoare şi în cele de│
│ │sărbătoare legală. │
│ │Serviciul public de │
│ │transport persoane va fi │
│ │finanţat de la bugetele │
│ │consiliilor judeţene, cu │
│ │recuperarea integrală a │
│ │costurilor de exploatare, │
│ │reabilitare şi dezvoltare │
│ │prin tarife/taxe suportate│
│ │de către utilizatori. │
│ │Măsura este necesară │
│ │pentru a înlătura │
│ │situaţiile (existente în │
│ │prezent) în care multe │
│ │sate nu sunt incluse pe │
│ │rutele de transport │
│ │regulat de persoane, │
│ │motivele invocate fiind, │
│ │de cele mai multe ori, │
│ │lipsa de profitabilitate a│
│ │traseelor respective. │
│ │Lipsa serviciilor regulate│
│ │de transport la nivel │
│ │judeţean pentru toate │
│ │satele are importante │
│ │consecinţe asupra │
│ │comunităţilor respective: │
│ │- creşterea abandonului │
│ │şcolar la nivel rural; │
│ │- îngreunarea accesului │
│ │către cursurile liceale │
│ │sau universitare pentru │
│ │copiii din mediul rural; │
│ │- îngreunarea accesului │
│ │pentru persoanele din │
│ │aceste zone la serviciile │
│ │medicale (medicii de │
│ │familie nu au cabinete în │
│ │aceste localităţi, │
│ │persoanele din aceste │
│ │localităţi nu se pot │
│ │deplasa la cabinetele │
│ │medicilor de familie din │
│ │alte localităţi rurale sau│
│ │urbane), la sediile │
│ │unităţilor administrative,│
│ │la serviciile bancare, │
│ │magazine, pieţe etc.; │
│ │- îngreunarea accesului │
│ │persoanelor din zonele │
│ │rurale la piaţa forţei de │
│ │muncă; │
│ │- izolarea comunităţilor │
│ │respective; │
│ │- creşterea situaţiilor în│
│ │care persoanele apelează │
│ │la practici tip autostop, │
│ │pentru a se deplasa din │
│ │localitatea de domiciliu │
│ │către localităţile în care│
│ │lucrează sau în care │
│ │trebuie să ajungă din alte│
│ │motive, caz în care cresc │
│ │riscurile pentru siguranţa│
│ │persoanelor, dar şi │
│ │cazurile de fraudare a │
│ │normelor privind │
│ │transportul persoanelor, │
│ │precum şi a legislaţiei │
│ │fiscale. │
│ │Conform datelor statistice│
│ │existente la nivelul │
│ │Ministerului │
│ │Învăţământului, extrase │
│ │din raportul publicat de │
│ │această instituţie, în │
│ │anul şcolar 2017/2018, │
│ │numărul de elevi din │
│ │învăţământul │
│2. │preuniversitar a fost de │
│Schimbări │3010,33 de mii. │
│preconizate│„S-a menţinut tendinţa de │
│ │scădere a efectivelor de │
│ │elevi, cu care s-a │
│ │confruntat sistemul de │
│ │educaţie în ultimul │
│ │deceniu. La nivel general,│
│ │creşteri ale efectivelor │
│ │de elevi se înregistrează │
│ │în învăţământul primar şi │
│ │în învăţământul │
│ │profesional. Cele mai mari│
│ │scăderi ale numărului de │
│ │elevi s-au înregistrat la │
│ │nivelul învăţământului │
│ │gimnazial şi liceal.“ │
│ │„În învăţământul liceal, │
│ │la nivelul anului şcolar │
│ │2017/2018 erau înscrişi │
│ │637,7 mii de elevi, cu │
│ │peste 10 mii mai puţini │
│ │faţă de anul anterior.“ │
│ │„Mediul rural continuă să │
│ │rămână defavorizat în │
│ │privinţa ratei de │
│ │participare la educaţie, │
│ │în special la nivelul │
│ │învăţământului gimnazial.“│
│ │Potrivit celor mai recente│
│ │date prezentate de │
│ │Eurostat, în momentul de │
│ │faţă suntem pe locul trei │
│ │în Uniunea Europeană la │
│ │părăsirea timpurie a │
│ │şcolii. Conform aceluiaşi │
│ │organism european, 18,9% │
│ │dintre tinerii români din │
│ │intervalul de vârstă │
│ │cuprins între 18 şi 24 de │
│ │ani renunţă la studii. La │
│ │nivelul Uniunii Europene │
│ │suntem depăşiţi doar de │
│ │Spania, cu un procent al │
│ │abandonului şcolar de │
│ │20,3%, şi de Malta, cu │
│ │20,1%. │
│ │Aproximativ o cincime │
│ │dintre elevii români rămân│
│ │cu cel mult opt clase, 75%│
│ │dintre copiii romi nu │
│ │termină gimnaziul. │
│ │Unul dintre motivele │
│ │pentru care copiii din │
│ │zona rurală nu urmează │
│ │cursurile liceale este şi │
│ │lipsa mijloacelor de │
│ │transport în condiţiile în│
│ │care nu sunt asigurate │
│ │curse regulate din toate │
│ │satele către oraşe │
│ │(sediile liceelor sunt, de│
│ │regulă, în oraşe). │
│ │Conform datelor comunicate│
│ │de consiliile judeţene, în│
│ │temeiul Legii nr. 544/ │
│ │2001, la solicitarea │
│ │iniţiatorilor proiectului │
│ │de lege, există sate care │
│ │nu sunt cuprinse pe rutele│
│ │de transport persoane │
│ │existente. │
│ │Menţionăm, cu titlu de │
│ │exemplu: judeţul Brăila - │
│ │6 localităţi; judeţul │
│ │Caraş-Severin - 11 │
│ │localităţi; judeţul │
│ │Dâmboviţa - 2 localităţi; │
│ │judeţul Maramureş - 89 │
│ │localităţi; judeţul │
│ │Mehedinţi - 123 │
│ │localităţi; judeţul Olt - │
│ │3 localităţi; judeţul │
│ │Tulcea - 19 localităţi. │
│ │Deşi numărul localităţilor│
│ │este în aparenţă mic, cel │
│ │al persoanelor afectate │
│ │direct este de 157.602 în │
│ │judeţele menţionate mai │
│ │sus. │
│ │Pe lângă localităţile │
│ │neincluse pe traseu, │
│ │există sate în care │
│ │transportul public de │
│ │persoane nu funcţionează │
│ │în toate zilele │
│ │(weekend-uri, zile de │
│ │sărbătoare). Relevant în │
│ │acest sens este exemplul │
│ │localităţilor implicate în│
│ │tragedia ultramediatizată │
│ │sub numele de „Cazul │
│ │Caracal“ (Dobrosloveni, │
│ │judeţul Olt, şi Dioşti, │
│ │judeţul Dolj), care, deşi │
│ │erau incluse în rutele de │
│ │transport public, nu aveau│
│ │curse în zilele │
│ │nelucrătoare. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA a 2-a │
│Impactul socioeconomic al proiectului │
│de act normativ │
├───────────────────────────────────────┤
│Impactul este unul pozitiv, va duce la │
│îmbunătăţirea condiţiilor │
│socioeconomice din comunităţile rurale │
│şi la creşterea securităţii │
│persoanelor. │
└───────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA a 3-a │
├───────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind avizarea de către │
│Consiliul Legislativ │
├───────────────────────────────────────┤
│Proiectul a fost avizat cu observaţii │
│de Consiliul Legislativ, prin Avizul │
│nr. 930 din 6.11.2019. │
├───────────────────────────────────────┤
│Proiectul de lege a fost reformulat în │
│funcţie de observaţiile Consiliului │
│Legislativ. │
└───────────────────────────────────────┘    LEGE privind asigurarea transportului rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Dispoziţiile prezentei legi instituie obligaţia asigurării accesului liber şi nediscriminatoriu al tuturor locuitorilor din zonele rurale la servicii regulate de transport persoane pentru toate localităţile judeţului, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice.

    ART. 2
    Termenii „serviciu rutier“, „transport rutier de persoane contra cost“ şi „transport rutier judeţean“ au acelaşi înţeles cu cel prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Consiliile judeţene, în calitate de autorităţi competente judeţene, au obligaţia de a asigura transportul rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, pentru toate localităţile fiecărui judeţ (sate şi oraşe).

    ART. 4
    Asigurarea serviciului de transport persoane, cu caracter de continuitate, pentru toate rutele unui judeţ, constituie o „obligaţie de serviciu public“, în sensul art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.
    Costurile necesare asigurării serviciului public de transport persoane, reglementat de art. 3 din prezenta lege, vor fi suportate de la bugetele judeţelor şi/sau prin obţinerea unor finanţări în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.
    Serviciile publice de transport persoane vor fi asigurate fie de autorităţile judeţene de transport, constituite conform Ordonanţei nr. 27/2011, fie de operatori economici selectaţi în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, urmând să le fie acordate compensaţii şi/sau drepturi exclusive, în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor din regulamentul sus-menţionat.

    ART. 5
    Încălcările prevederilor prezentei legi atrag răspunderea civilă, administrativă, penală şi contravenţională a persoanelor culpabile, în condiţiile legislaţiei în vigoare.


    AVIZ referitor la iniţiativa legislativă cetăţenească privind obligativitatea asigurării serviciilor regulate de transport persoane pentru toate localităţile judeţului
    Analizând iniţiativa legislativă cetăţenească privind obligativitatea asigurării serviciilor regulate de transport persoane pentru toate localităţile judeţului, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1.725 din 10.10.2019,
    CONSILIUL LEGISLATIV,
    în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată,
    avizează favorabil iniţiativa legislativă a cetăţenilor, cu următoarele observaţii şi propuneri:
    1. Iniţiativa legislativă cetăţenească vizează, potrivit Expunerii de motive, obligarea consiliilor judeţene să asigure contra cost transportul rutier de persoane prin servicii regulate între toate localităţile judeţului“.
    Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
    Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

    2. Referitor la condiţiile legale pe care trebuie să le îndeplinească prezenta iniţiativă legislativă conform Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei de către cetăţeni, republicată, cu modificările ulterioare, aceasta are ataşate documentele care confirmă constituirea comitetului de iniţiativă, încheierea de autentificare şi împuternicirea de sesizare a Consiliului Legislativ.
    3. Menţionăm că, potrivit art. 1 alin. (1^2) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, „transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare“. Prin urmare, prevederile propuse prin prezenta iniţiativă cetăţenească ar fi trebuit să fie promovate sub forma unei intervenţii legislative asupra acestui act normativ, care constituie reglementarea-cadru în domeniu. Este de subliniat şi faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 nu a fost aprobată/respinsă până în prezent prin lege, astfel încât prevederile propuse ar putea fi incluse în legea de aprobare a acestei ordonanţe.
    4. Având în vedere prevederile art. 5 din proiect, devin incidente dispoziţiile art. 14 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, conform cărora nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare, fiind necesar a se preciza sursele de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare.
    5. Precizăm că, potrivit normelor de tehnică legislativă, articolele sunt prevăzute cu denumiri marginale numai în cuprinsul codurilor şi al legilor de mare întindere. Prin urmare, este necesară eliminarea denumirilor marginale ale articolelor din cuprinsul proiectului.
    6. La titlu semnalăm că acesta este redactat diferit faţă de cel menţionat în Declaraţia de constituire a comitetului de iniţiativă. Prin urmare, sunt necesare revederea şi reformularea titlului, urmând ca acesta să debuteze cu expresia „Lege privind ...“.
    Totodată, pentru rigoarea normei şi pentru corelarea cu terminologia utilizată de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, sintagma „asigurării serviciilor regulate de transport persoane“ trebuie înlocuită cu expresia „asigurării transportului rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate.“ Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru art. 3-5 din proiect.

    7. După titlu este necesară introducerea formulei introductive „Parlamentul României adoptă prezenta lege.“.
    8. La art. 1, norma trebuie revăzută, întrucât prin proiect se instituie obligaţia asigurării serviciului regulat de transport public şi nu un cadru pentru garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la acest serviciu.
    9. Având în vedere că noţiunea cuprinsă în art. 2 pct. 1 are acelaşi înţeles cu cel prevăzut la art. 3 pct. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, iar noţiunea menţionată la art. 2 pct. 2 din proiect este inclusă în noţiunea de „transport rutier contra cost“ de la art. 3 pct. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, propunem ca art. 2 să fie reformulat astfel:
    "ART. 2
    Termenii «serviciu rutier», «transport rutier de persoane contra cost» şi «transport rutier judeţean» au acelaşi înţeles cu cel prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare."
    Întrucât noţiunea de „transport rutier interjudeţean“ nu are legătură cu dispoziţiile cuprinse în proiect, referirea la aceasta urmează a fi eliminată.

    10. La art. 4 este de analizat dacă norma nu este superfluă prin raportare la dispoziţiile art. 8^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, potrivit cărora „Consiliile judeţene au, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, calitatea de autorităţi competente judeţene şi obligaţia de a înfiinţa autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi să controleze prestarea transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului,“ caz în care se impune eliminarea textului.
    11. La art. 5, norma trebuie reanalizată, întrucât recuperarea integrală a costurilor depinde de gradul de utilizare al acestui serviciu în fiecare caz în parte. Apreciem că prin stabilirea obligaţiei de asigurare a transportului, cu caracter de continuitate, pe rutele dintre toate localităţile unui judeţ se impune operatorului de serviciu de transport o „obligaţie de serviciu public“, în sensul art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului. Potrivit dispoziţiei menţionate, „prin «obligaţie de serviciu public» se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit“. Regulamentul menţionat stabileşte condiţiile în care autorităţile competente, atunci când impun sau contractează obligaţii de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public.
    Prin urmare, textul trebuie reformulat sub aspectul recuperării integrale a costurilor.
    În acest context menţionăm că, potrivit art. 6 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă.
    Totodată, pentru un spor de rigoare normativă, textul trebuie să se refere la bugetele judeţelor şi nu ale consiliilor judeţene.

    12. La art. 6, norma este superfluă întrucât răspunderea juridică este angajată în temeiul actelor normative care prevăd în mod expres faptele interzise şi sancţiunile aplicabile.


                    PREŞEDINTE
                    dr. DRAGOŞ ILIESCU


    Bucureşti, 6 noiembrie 2019.
    Nr. 930.

    DECLARAŢIE de constituire a Comitetului de iniţiativă pentru promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor
    Proiectul de lege denumit „Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ“
    Subsemnaţii:
    1. MIREA ANDREEA-CRISTINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Sg. maj. Ion Nedeleanu nr. 12, bl. P76, sc. 1, et. 5, ap. 18, sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 373538, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 4.07.2019, CNP 6010724420018;
    2. PÎRVU BIANCA-MARIA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 29, sectorul 6, posesoare a CI seria RK nr. 332980, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 3.05.2019, CNP 6010314460113;
    3. MOLDOVEANU TEODORA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Dorneasca nr. 7, bl. P75, sc. 2, et. 8, ap. 54, sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 289326, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 18.02.2019, CNP 6010211460074;
    4. ALUPEI ELENA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3, posesoare a CI seria RK nr. 290234, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 Ia data de 19.02.2019, CNP 6010214450032;
    5. VOICULESCU DAVID, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Blandiana nr. 25, sectorul 6, posesor al CI seria RK nr. 327885, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 19.04.2019, CNP 5010617450025;
    6. PETRICĂ MARIA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Lt. Gheorghe Caranda nr. 81, sectorul 6, posesoare a CI seria RK nr. 380318, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 15.07.2019, CNP 6010712410060;
    7. ŢUNDREA MARIANA-MĂDĂLINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Gura Vadului nr. 3, bl. G23, sc. D, et. 4, ap. 60, sectorul 3, posesoare a CI seria RX nr. 859666, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 Ia data de 18.02.2016, CNP 2980202430026;
    8. STANCIU CRISTINA-ELENA, cetăţean român, domiciliată în oraşul Breaza, Str. Privighetorilor nr. 11, judeţul Prahova, posesoare a CI seria PX nr. 648335, eliberată de SPCLEP Breaza la data de 15.05.2019, CNP 2990819460022;
    9. DINESCU FLORIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Râmnicu Vâlcea nr. 13, bl. S31, sc. 1, et. 4, ap. 29, sectorul 4, posesor al CI seria RK nr. 127794, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 21.05.2018, CNP 5000525440018;
    10. TIRIBLECEA ILINCA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Poiana Florilor nr. 23, ap. 1, sectorul 4, posesoare a CI seria RK nr. 341478, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 16.05.2019, CNP 6010809226753;
    având în vedere că:
    Suntem cetăţeni români, titulari ai dreptului de vot, prevăzut la art. 36 din Constituţia României, şi ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituţia României, în temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi al art. 74 alin. 1 şi 2 din Constituţia României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de iniţiativă pentru promovarea iniţiativei legislative „Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ“.
    În conformitate cu prevederile alin. (3) ale art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menţionată, respectiv dintre persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoane numite în funcţie de prim-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
    Ne asumăm întru totul iniţiativa legislativă a proiectului de lege „Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ“ şi expunerea de motive, documente ce completează prezenta declaraţie.
    Noi, Comitetul de iniţiativă, desemnăm pe doamna MIREA ANDREEA-CRISTINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Sg. maj. Ion Nedeleanu nr. 12, bl. P76, sc. 1, et. 5, ap. 18 sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 373538, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 4.07.2019, CNP 6010724420018, în calitate de preşedinte al Comitetului de iniţiativă, să rezolve problemele operative şi să reprezinte Comitetul în raporturile sale cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu cetăţenii împuterniciţi pentru întocmirea listelor de susţinători, strângerea semnăturilor cetăţenilor care susţin proiectul de lege „Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ“ ce completează prezenta declaraţie.
    Noi, Comitetul de iniţiativă, împuternicim pe
    - doamna MIREA ANDREEA-CRISTINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Sg. maj. Ion Nedeleanu nr. 12, bl. P76, sc. 1, et. 5, ap. 18, sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 373538, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 4.07.2019, CNP 6010724420018;
    – doamna PÎRVU BIANCA-MARIA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 29, sectorul 6, posesoare a CI seria RK nr. 332980, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 3.05.2019, CNP 6010314460113;
    – doamna MOLDOVEANU TEODORA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Domneasca nr. 7, bl. P75, sc. 2, et. 8, ap. 54, sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 289326, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 18.02.2019, CNP 6010211460074,

    cu valabilitate 6 (şase) luni de la data prezentei, să reprezinte prezentul Comitet de iniţiativă cetăţenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea iniţiativei legislative, proiect de lege denumit „Proiect de lege privind asigurarea serviciilor regulate de transport public de persoane, inclusiv în zilele nelucrătoare şi în cele de sărbătoare legală, între toate satele, comunele şi oraşele fiecărui judeţ.“
    Redactată şi procesată la sediul Societate Profesională Notarială - Biroul Notarilor Publici Asociaţi „COSTESCU, STROE şi ASOCIAŢII“, astăzi, data autentificării prezentului înscris, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial, şi 11 (unsprezece) duplicate, care au aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care 10 (zece) exemplare s-au eliberat părţilor.
    Declaranţi:
    1. MIREA ANDREEA-CRISTINA
    Semnătura

    2. PÎRVU BIANCA-MARIA
    Semnătura

    3. MOLDOVEANU TEODORA
    Semnătura

    4. ALUPEI ELENA
    Semnătura

    5. VOICULESCU DAVID
    Semnătură

    6. PETRICĂ MARIA
    Semnătura

    7. ŢUNDREA MARIANA-MĂDĂLINA
    Semnătura

    8. STANCIU CRISTINA-ELENA
    Semnătura

    9. DINESCU FLORIN
    Semnătura

    10. TIRIBLECEA ILINCA
    Semnătura


    ROMÂNIA
    UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
    Societate Profesională Notarială - Biroul Notarilor Publici Asociaţi
    COSTESCU, STROE şi ASOCIAŢII
    Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 3694
    Licenţa de funcţionare: 2527/2219/12.12.2013
    Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 17, sectorul 1
    Tel. 021.312.0031, fax 021.312.00.33; e-mail: bnpa@bnpa.ro

    ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3.814
    Anul 2019, luna septembrie, ziua 18
    În faţa mea, STROE MONICA-ŞTEFANIA, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
    1. MIREA ANDREEA-CRISTINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Sg. maj. Ion Nedeleanu nr. 12, bl. P76, sc. 1, et. 5, ap. 18, sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 373538, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 4.07.2019, CNP 6010724420018, în nume propriu;
    2. PÎRVU BIANCA-MARIA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Cap Eftimie Z. Croitoru nr. 29, sectorul 6, posesoare a CI seria RK nr. 332980, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 3.05.2019, CNP 6010314460113, în nume propriu;
    3. MOLDOVEANU TEODORA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Dorneasca nr. 7, bl. P75, sc. 2, et. 8, ap. 54, sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 289326, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 18.02.2019, CNP 6010211460074, în nume propriu;
    4. ALUPEI ELENA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3, posesoare a CI seria RK nr. 290234, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 19.02.2019, CNP 6010214450032, în nume propriu;
    5. VOICULESCU DAVID, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Blandiana nr. 25, sectorul 6, posesor al CI seria RK nr. 327885, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 19.04.2019, CNP 5010617450025, în nume propriu;
    6. PETRICĂ MARIA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Lt. Gheorghe Caranda nr. 81, sectorul 6, posesoare a CI seria RK nr. 380318, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 15.07.2019, CNP 6010712410060, în nume propriu;
    7. ŢUNDREA MARIANA-MĂDĂLINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Gura Vadului nr. 3, bl. G23, sc. D, et. 4, ap. 60, sectorul 3, posesoare a CI seria RX nr. 859666, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 18.02.2016, CNP 2980202430026, în nume propriu;
    8. STANCIU CRISTINA-ELENA, cetăţean român, domiciliată în oraşul Breaza, Str. Privighetorilor nr. 11, judeţul Prahova, posesoare a CI seria PX nr. 648335, eliberată de SPCLEP Breaza la data de 15.05.2019, CNP 2990819460022, în nume propriu;
    9. DINESCU FLORIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Râmnicu Vâlcea nr. 13, bl. S31, sc. 1, et. 4, ap. 29, sectorul 4, posesor al CI seria RK nr. 127794, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 21.05.2018, CNP 5000525440018, în nume propriu;
    10. TIRIBLECEA ILINCA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Poiana Florilor nr. 23, ap. 1, sectorul 4, posesoare a CI seria RK nr. 341478, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 16.05.2019, CNP 6010809226753, în nume propriu, care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar.

    În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
    Se declară autentic prezentul înscris.
    Onorariul este în sumă de 100 lei + 19 lei TVA =119 lei şi se achită cu bon fiscal/OP.


                    Notar public
                    Stroe Monica-Ştefania
                    Semnătura şi sigiliul Stroe Monica-Ştefania

    Prezentul duplicat s-a întocmit în 11 (unsprezece) exemplare de STROE MONICA-ŞTEFANIA, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii.


                    Notar public
                    Stroe Monica-Ştefania

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016