Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROIECT DE LEGE nr. 686 din 14 iulie 2020  de revizuire a Constituţiei României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROIECT DE LEGE nr. 686 din 14 iulie 2020 de revizuire a Constituţiei României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020

    EXPUNERE DE MOTIVE

    Familia
    În conformitate cu drepturile şi libertăţile stipulate în Constituţia României, cu obligaţia ce ne revine de a apăra familia, valorile materiale şi spirituale care au stat şi stau la baza evoluţiei naţiunii noastre, dreptul de a hotărî cu privire la educaţia propriilor noştri copii, am hotărât să declanşăm această iniţiativă civică legislativă de revizuire a Constituţiei României, în sensul modificării art. 48 alin. (1) al Constituţiei României.
    Căsătoria între un bărbat şi o femeie este o relaţie interumană consfinţită istoric şi religios la scara întregii umanităţi, relaţie care asigură procrearea, creşterea şi educarea copiilor.
    Pentru ca familia să reziste, să prospere şi să fie puternică, este necesar efortul întregii societăţi, al tuturor actorilor sociali, precum şi al instituţiilor statului.
    Familia, ca celulă de bază a oricărei societăţi, comunităţi umane, are nevoie de sprijin, de întărire.
    Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituţiei României, care face obiectul acestei motivaţii, este menită să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soţi“ în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituţie ar putea să îl aducă în conturarea noţiunii de „familie“, a raportului dintre „familie“ şi dreptul fundamental al bărbatului şi al femeii de a se căsători şi a întemeia o familie.
    În actuala redactare a alin. (1) al art. 48 din Constituţie se spune că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor“.
    Prin înlocuirea termenului de „soţi“ cu expresia „un bărbat şi o femeie“ se asigură implementarea precisă şi literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanţii imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural şi fundamental al societăţii“ în art. 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
    În acelaşi context, doar „bărbatul şi femeia“ împreună se bucură de recunoaşterea şi garantarea universală a dreptului de a se căsători şi de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natură istorică, culturală şi morală specific româneşti.
    Aşadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituţia României atât pentru a evita dezbateri nenecesare şi interpretări contradictorii, cât şi pentru a recunoaşte în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie este un drept fundamental destinat bărbatului şi femeii, de care ei se bucură. Şi fac asta nu individual, ci împreună.
    Prezenta anexă face parte integrantă din declaraţia autentificată a Comitetului de iniţiativă cu numărul 309/22.06.2020 de notar public Tomescu la SPN „Tomescu şi Asociaţii“.
    1. S.S. Apatiei Petrică
    2. S.S. Catrina Angela
    3. S.S. Chitea Vasile
    4. S.S. Rusu Costel
    5. S.S. Dragomir Luciana
    6. S.S. Gleazna Rodica
    7. S.S. Grancea Horia
    8. S.S. Pârjol Irina
    9. S.S. Curic Elena
    10. S.S. Şerban Dinu-Octavian
    11. S.S. Toroican Ioan
    12. S.S. Vele Claudiu Eduard
    13. S.S. Zilinschi Angela


    INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ
    LEGE
    de revizuire a Constituţiei României
    Parlamentul României adoptă prezenta lege de revizuire a Constituţiei României.
    ART. I
    Alineatul (1) al articolului 48 din Constituţia României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    Familia
    (1) „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor“."


    ART. II
    Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea art. 151 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
    Prezenta anexă face parte integrantă din declaraţia autentificată a Comitetului de iniţiativă cu numărul 309./22.06.2020 de notar public Tomescu la SPN „Tomescu şi Asociaţii“.
    1. S.S. Apatiei Petrică
    2. S.S. Catrina Angela
    3. S.S. Chitea Vasile
    4. S.S. Rusu Costel
    5. S.S. Dragomir Luciana
    6. S.S. Gleazna Rodica
    7. S.S. Grancea Horia
    8. S.S. Pârjol Irina
    9. S.S. Curic Elena
    10. S.S. Şerban Dinu-Octavian
    11. S.S. Toroican Ioan
    12. S.S. Vele Claudiu Eduard
    13. S.S. Zilinschi Angela


    AVIZ referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată „Lege de revizuire a Constituţiei României“
    Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată „Lege de revizuire a Constituţiei României“, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, cu modificările ulterioare, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1162 din 22.06.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D665/22.06.2020,
    CONSILIUL LEGISLATIV,
    în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
    avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:
    1. Iniţiativa legislativă a cetăţenilor are ca obiect revizuirea Constituţiei României, republicată. Prin proiect se are în vedere modificarea art. 48 alin. (1), în sensul stabilirii, la nivel constituţional, că familia se întemeiază pe „căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie“, şi nu pe „căsătoria liber consimţită între soţi“, aşa cum se prevede în prezent.
    Prin obiectul său de reglementare, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor constituţionale, fiind incidente prevederile art. 151 din Legea fundamentală.

    2. Semnalăm că o iniţiativă legislativă a cetăţenilor având obiect de reglementare similar, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, a fost transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1739 din 27.10.2015, fiind emis Avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, nr. 1.200/6.11.2015.
    Referitor la soluţia preconizată de respectiva iniţiativă legislativă a cetăţenilor, semnalăm că la pct. 38 şi 39 din considerentele Deciziei nr. 580 din 20 iulie 2016, Curtea Constituţională a precizat că „Deosebirea faţă de redactarea actuală a aceluiaşi alineat constă în înlocuirea sintagmei «între soţi» cu sintagma «între un bărbat şi o femeie». (...) Curtea constată că această modificare nu pune în discuţie valorile expres şi limitativ enumerate de art. 152 alin. (1) din Constituţie, şi anume: caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială. Prin urmare, iniţiativa de revizuire a Constituţiei este constituţională prin raportare la dispoziţiile alin. (1) al art. 152 din Legea fundamentală“.

    3. Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) teza I din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, este necesar ca formula introductivă să aibă redactarea prevăzută de art. 42 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    "Parlamentul României adoptă prezenta lege."

    4. Pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, articolele iniţiativei legislative a cetăţenilor trebuie marcate prin sintagmele „Art. I“, respectiv „Art. II“.
    Totodată, pentru o exprimare specifică stilului normativ, textul preconizat pentru art. 48 alin. (1) va fi redat între ghilimele.
                    PREŞEDINTE
                    dr. DRAGOŞ ILIESCU

    Bucureşti, 14 iulie 2020.
    Nr. 686.
    S-a solicitat autentificarea prezentului înscris.

    DECLARAŢIE de constituire a Comitetului de iniţiativă cetăţenească pentru promovarea propunerii legislative a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei României
    Subsemnaţii:
    1. APAŢIEI PETRICĂ, cetăţean român, cod numeric personal 1620531400352, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Înfrăţirii nr. 24, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RX nr. 723912, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 05.06.2015;
    2. CATRINA ANGELA, cetăţean român, cod numeric personal 2580620297298, domiciliată în municipiul Ploieşti, Str. Cameliei nr. 22, bl. 115, sc. B, ap. 23, judeţul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 934333, eliberată de SPCLEP Ploieşti la data de 20.07.2010;
    3. CHITEA VASILE, cetăţean român, cod numeric personal 1521111400263, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Judeţului nr. 13, bl. 18, sc. 2, et. 5, ap. 53, sectorul 2, identificat cu CI seria RT şi număr 668747, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 26.10.2009;
    4. CURIC ELENA, cetăţean român, cod numeric personal 2570423131267, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii nr. 5, bl. PM 60, sc. 2, et. 6, ap. 88, sectorul 3, identificată cu CI seria RD şi numărul 943011, eliberată de SPCEP S3 la data de 03.11.2017;
    5. DRAGOMIR LUCIANA, cetăţean român, cod numeric personal 2740220463041, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Târgu Neamţ nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 4, ap. 28, sectorul 6, identificată cu C.I. seria RK nr. 078539, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 26.02.2018;
    6. GLEAZNA RODICA, cetăţean român, cod numeric personal 2580102034982, domiciliată în comuna Chiajna, satul Dudu, Strada Rezervelor nr. 70, et. 1, ap. 13, judeţul Ilfov, identificată cu CI seria IF şi numărul 545620, eliberată de SPCEP Chiajna la data de 6.03.2017;
    7. GRANCEA HORIA, cetăţean român, cod numeric personal 1581019400121, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Târgu Neamţ nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 750061, eliberată de SPCEP Sector 6, biroul 5, la data de 31.03.2010;
    8. PÎRJOL IRINA, cetăţean român, cod numeric personal 2510209400418, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Delureni nr. 12, sectorul 5, identificată cu C.I. seria RX nr. 131650, eliberată de SPCEP S6, biroul 5, la data de 25.05.2018;
    9. RUSU COSTEL, cetăţean român, cod numeric personal 1660105272625, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Părăluţelor nr. 2B, bl. 21 37, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR nr. 785319, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 05.08.2011;
    10. ŞERBAN DINU-OCTAVIAN, cetăţean român, cod numeric personal 1710724221163, domiciliat în comuna Cumpăna, Şoseaua Constanţei nr. 175, judeţul Constanţa, identificat cu C.I. seria KT nr. 937838, eliberată de SPCLEP Cumpăna la data de 05.05.2011;
    11. TOROICAN IOAN, cetăţean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăviţa, strada Johann Sebastian Bach nr. 25-27, judeţul Timiş, identificat cu C.I. seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 06.09.2011;
    12. VELE CLAUDIU EDUARD, cetăţean român, cod numeric personal 1690419131277, domiciliat în municipiul Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 16, bl. 3, ap. 19, sectorul 2, identificat cu CI seria RD nr. 959569, eliberată de SPCEP S2 la data de 06.12.2017;
    13. ZILINSCHI ANGELA-TEODORA, cetăţean român, cod numeric personal 2540319293149, domiciliată în municipiul Ploieşti, Str. Rafinorilor nr. 28, et. 1, ap. 2, judeţul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 985464, eliberată de SPCLEP Ploieşti la data de 08.03.2011.

    Având în vedere faptul că:
    (A) suntem cetăţeni români, titulari ai dreptului de vot prevăzut la art. 36 din Constituţia României şi ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituţia României;
    (B) drepturile şi libertăţile stipulate în Constituţia României, precum şi obligaţia ce ne revine de a apăra familia, valorile morale, culturale şi religioase, precum şi dreptul de a hotărî cu privire la educaţia propriilor copii ne-au îndemnat să luăm iniţiativa constituirii acestui Comitet, al cărui scop este să unească forţele societăţii civile creştine pentru apărarea căsătoriei şi a familiei prin iniţierea unei propuneri legislative de revizuire a Constituţiei României, în sensul modificării art. 48 alin. (1) al Constituţiei României;
    (C) recunoaştem căsătoria între un bărbat şi o femeie drept relaţia interumană consfinţită istoric şi religios la scara întregii umanităţi, care asigură procrearea, creşterea şi educarea copiilor;
    (D) pentru ca familia să reziste, să prospere şi să fie puternică, este necesar efortul întregii societăţi, al tuturor actorilor sociali, al cultelor, precum şi al instituţiilor statului;
    (E) familia are nevoie de sprijin şi întărire,

    în temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, art. 150 din Constituţia României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de iniţiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetăţenilor privind revizuirea art. 48 alin. (1) din Constituţia României.
    Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituţiei României este menită să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soţi“ în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituţie ar putea să îl aducă în conturarea noţiunii de „familie“, a raportului dintre „familie“ şi dreptul fundamental al bărbatului şi al femeii de a se căsători şi a întemeia o familie.
    În actuala redactare a alin. (1) al art. 48 din Constituţie „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.“
    Prin înlocuirea termenului de „soţi“ cu expresia „un bărbat şi o femeie“ se asigură implementarea precisă şi literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanţii imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural şi fundamental al societăţii“ în art. 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. În acelaşi context, doar „bărbatul şi femeia“ împreună se bucură de recunoaşterea şi garantarea universală a dreptului de a se căsători şi de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natură istorică, culturală şi morală specific româneşti.
    Aşadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituţia României atât pentru a evita dezbateri nenecesare şi interpretări contradictorii, cât şi pentru a recunoaşte în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie
    este un drept fundamental destinat bărbatului şi femeii, de care ei se bucură nu individual, ci împreună.
    În conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menţionată, respectiv dintre persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
    Ne asumăm întru totul proiectul de lege de revizuire a Constituţiei şi expunerea de motive anexate prezentei declaraţii.
    Noi, Comitetul de iniţiativă desemnăm pe dl TOROICAN IOAN, cetăţean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăviţa, str. Johann Sebastian Bach nr. 25-27, posesor al CI seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 06.09.2011, în calitatea de preşedinte al Comitetului de iniţiativă, să rezolve problemele operative, să reprezinte Comitetul în raporturile sale cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu cetăţenii împuterniciţi pentru întocmirea listelor de semnături, strângerea semnăturilor cetăţenilor care susţin Proiectul de Lege de revizuire a Constituţiei, anexat prezentei declaraţii.
    Noi, Comitetul de iniţiativă împuternicim pe dl TOROICAN IOAN, cetăţean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăviţa, str. Johann Sebastian Bach nr. 25-27, posesor al CI seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 06.09.2011, în calitatea de preşedinte al Comitetului de iniţiativă, să rezolve problemele operative, să reprezinte Comitetul de iniţiativă cetăţenească în vederea depunerii documentelor necesare avizării Proiectului de revizuire a Constituţiei anexat acestei declaraţii la Consiliul Legislativ al Parlamentului României, să ridice apoi avizul eliberat de Consiliul Legislativ şi apoi să facă toate demersurile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a tuturor documentelor necesare pentru oficializarea Proiectului de revizuire al Constituţiei amintit.
    Redactată, procesată şi autentificată la Societatea Profesională Notarială „Tomescu şi Asociaţii“ astăzi, data autentificării, în 1 (unu) exemplar original şi 6 (şase) exemplare duplicat
    1. S.S. Apatiei Petrică ...........................................................
    2. S.S. Catrina Angela ..........................................................
    3. S.S. Chitea Vasile .............................................................
    4. S.S. Rusu Costel ..............................................................
    5. S.S. Dragomir Luciana ......................................................
    6. S.S. Gleazna Rodica .........................................................
    7. S.S. Grancea Horia ...........................................................
    8. S.S. Pârjol Irina .................................................................
    9. S.S. Curic Elena ................................................................
    10. S.S. Şerban Dinu-Octavian .............................................
    11. S.S. Toroican Ioan ...........................................................
    12. S.S. Vele Claudiu Eduard ................................................
    13. S.S. Zilinschi Angela ........................................................

    România
    Uniunea Naţională a Notarilor Publici
    Societatea Profesională Notarială
    "Tomescu şi Asociaţii"

    Licenţa de funcţionare nr. 48/3264/10.01.2014
    Sediul: Bucureşti, bd Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 4, ap. 108, sector 3
    Operator de date cu caracter personal nr. 10614
    e-mail: bnpitomescu@Yahoo.com
    tel./fax: 021 321.04.90

    ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 309
    Anul 2020, luna iunie, ziua 22
    În faţa mea, ILEANA TOMESCU - notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
    1. APAŢIEI PETRICĂ, cetăţean român, cod numeric personal 1620531400352, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Înfrăţirii nr. 24, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RX nr. 723912, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 05.06.2015;
    2. CATRINA ANGELA, cetăţean român, cod numeric personal 2580620297298, domiciliată în municipiul Ploieşti, Str. Cameliei nr. 22, bl. 115, sc. B, ap. 23, judeţul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 934333, eliberată de SPCLEP Ploieşti la data de 20.07.2010;
    3. CHITEA VASILE, cetăţean român, cod numeric personal 1521111400263, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Judeţului nr. 13, bl. 18, sc. 2, et. 5, ap. 53, sectorul 2, identificat cu CI seria RT şi număr 668747, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 26.10.2009;
    4. CURIC ELENA, cetăţean român, cod numeric personal 2570423131267, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii nr. 5, bl. PM 60, sc. 2, etaj 6, ap. 88, sectorul 3, identificată cu CI seria RD şi numărul 943011, eliberată de SPCEP S3 la data de 03.11.2017;
    5. DRAGOMIR LUCIANA, cetăţean român, cod numeric personal 2740220463041, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Târgu Neamţ nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 4, ap. 28, sectorul 6, identificată cu C.I. seria RK nr. 078539, eliberată de SPCEP Sector 6, la data de 26.02.2018;
    6. GLEAZNA RODICA, cetăţean român, cod numeric personal 2580102034982, domiciliată în comuna Chiajna, satul Dudu, Strada Rezervelor nr. 70, et. 1, ap. 13, judeţul Ilfov, identificată cu CI seria IF şi numărul 545620, eliberată de SPCEP Chiajna la data de 6.03.2017;
    7. GRANCEA HORIA, cetăţean român, cod numeric personal 1581019400121, domiciliat în municipiul Bucureşti, str. Târgu Neamţ nr. 14A, bl. B 37, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 750061, eliberată de SPCEP Sector 6, biroul 5, la data de 31.03.2010;
    8. PÎRJOL IRINA, cetăţean român, cod numeric personal 2510209400418, domiciliată în municipiul Bucureşti, str. Delureni nr. 12, sectorul 5, identificată cu C.I. seria RX nr. 131650, eliberată de SPCEP S6, biroul 5, la data de 25.05.2018;
    9. RUSU COSTEL, cetăţean român, cod numeric personal 1660105272625, domiciliat în municipiul Bucureşti, Str. Părăluţelor nr. 2B, bl. 21 37, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR nr. 785319, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 05.08.2011;
    10. ŞERBAN DINU-OCTAVIAN, cetăţean român, cod numeric personal 1710724221163, domiciliat în comuna Cumpăna, Şoseaua Constanţei nr. 175, judeţul Constanţa, identificat cu C.I. seria KT nr. 937838, eliberată de SPCLEP Cumpăna la data de 05.05.2011;
    11. TOROICAN IOAN, cetăţean român, cod numeric personal 1560914354800, domiciliat în comuna Dumbrăviţa, strada Johann Sebastian Bach nr. 25-27, judeţul Timiş, identificat cu C.I. seria TM nr. 924522, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 06.09.2011;
    12. VELE CLAUDIU EDUARD, cetăţean român, cod numeric personal 1690419131277, domiciliat în municipiul Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 16, bl. 3, ap. 19, sectorul 2, identificat cu CI seria RD nr. 959569, eliberată de SPCEP S2 la data de 06.12.2017;
    13. ZILINSCHI ANGELA-TEODORA, cetăţean român, cod numeric personal 2540319293149, domiciliată în municipiul Ploieşti, Str. Rafinorilor nr. 28, et. 1, ap. 2, judeţul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 985464, eliberată de SPCLEP Ploieşti la data de 08.03.2011,

    care, după ce au citit actul, au declarat că au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consfinţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar original şi anexa.
    În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
    Se declară autentic prezentul înscris.
    S-a încasat onorariu în sumă de 250 de lei + 47 lei TVA.


                    Notar public
                    Ileana Tomescu
                    SS

    Prezentul duplicat s-a întocmit în 6 exemplare de ILEANA TOMESCU, notar public, azi, data autentificării, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.


                    Notar public
                    Ileana Tomescu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016