Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PLANUL NATIONAL DE IMPLEMENTARE din 19 noiembrie 2008 a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLANUL NATIONAL DE IMPLEMENTARE din 19 noiembrie 2008  a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029    Twitter Facebook
Cautare document

PLANUL NATIONAL DE IMPLEMENTARE din 19 noiembrie 2008 a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

România a ratificat Convenţia adoptatã la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi prin <>Legea nr. 261/2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 15 iulie 2004), denumitã în continuare Convenţia de la Stockholm, fapt ce dovedeşte angajarea Guvernului României în alinierea la mãsurile promovate la nivel internaţional în domeniul poluanţilor organici persistenţi.
Poluanţii organici persistenţi au proprietãţi toxice, rezistã la degradare, se bioacumuleazã şi sunt transportaţi pe calea aerului, apei şi prin intermediul speciilor migratoare dincolo de graniţele internaţionale, depozitându-se departe de locul lor de emisie şi acumulându-se în ecosisteme terestre şi acvatice. Emisiile acestor poluanţi pot produce efecte dãunãtoare asupra sãnãtãţii umane şi mediului.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Convenţia de la Stockholm, prin proiectul "Activitãţi pregãtitoare în elaborarea Planului naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (POP) în România", finanţat de Facilitatea Globalã pentru Mediu (GEF), a fost elaborat în anul 2005, cu suportul tehnic al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrialã (UNIDO), Planul naţional de implementare a prevederilor Convenţiei de la Stockholm, aferent perioadei 2008-2029, denumit în continuare Planul naţional de implementare, care include o serie de acţiuni în domeniul POP.
Realizarea acţiunilor prevãzute în Planul naţional de implementare duce la îndeplinirea celor 11 obiective-cheie, identificate ca prioritãţi naţionale, şi, implicit, la eliminarea POP existenţi în stocuri şi la reducerea sau eliminarea evacuãrilor accidentale de POP.

CAP. II
Planul naţional de implementare

1. Cadrul general
Planul naţional de implementare stabileşte un set de acţiuni care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie pentru implementarea prevederilor Convenţiei de la Stockholm.
Obiectivele-cheie sunt:
1. eliminarea stocurilor de pesticide şi a deşeurilor care conţin sau sunt contaminate cu POP (cu excepţia bifenililor policloruraţi - PCB);
2. eliminarea stocurilor existente de PCB;
3. eliminarea poluanţilor care prin proprietãţile lor pot fi incluşi în categoria POP;
4. interzicerea producerii de POP care urmeazã a fi incluşi în anexele la Convenţia de la Stockholm;
5. dezvoltarea durabilã a agriculturii;
6. dezvoltarea producerii şi utilizãrii substanţelor cu efecte reduse asupra mediului, care vor fi folosite pentru combaterea vectorilor bolilor şi/sau a artropodelor care produc daune;
7. îmbunãtãţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul energetic;
8. îmbunãtãţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul transporturi;
9. îmbunãtãţirea managementului transporturilor în sectorul urban;
10. îmbunãtãţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul industrial;
11. reducerea efectelor asupra sãnãtãţii umane şi mediului generate de emisiile de POP provenite de la incinerarea sau coincinerarea deşeurilor.

2. Obiectivele şi acţiunile Planului naţional de implementare

Obiectivul 1. Eliminarea stocurilor de pesticide şi a deşeurilor care conţin sau sunt contaminate cu POP


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.1. Identificarea şi inventarierea POP │- autoritãţile publice locale pentru│
│sau a altor produse care conţin sau sunt│ protecţia mediului │
│contaminate cu POP (cu excepţia PCB) │- autoritãţile publice locale pentru│
│ │ agriculturã │
│ │- deţinãtorii de depozite de pesti- │
│ │ cide contaminate cu POP │
│ │- autoritãţile administraţiei │
│ │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.2. Gospodãrirea ecologicã raţionalã a │- deţinãtorii de depozite de pesti- │
│depozitelor de POP (cu excepţia PCB) │ cide contaminate cu POP │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.3. Eliminarea deşeurilor de POP (cu │- deţinãtorii de depozite de pesti- │
│excepţia PCB), inclusiv a produselor │ cide contaminate cu POP │
│care conţin sau care sunt contaminate │ │
│cu POP │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 2. Eliminarea stocurilor existente de PCB


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.1. Identificarea şi inventarierea │- operatorii economici deţinãtori de│
│PCB │ echipamente cu PCB │
│ │- autoritãţile administraţiei publi-│
│ │ ce locale │
│ │- autoritãţile publice locale pentru│
│ │ protecţia mediului │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.2. Gospodãrirea ecologicã raţionalã a │- operatorii economici deţinãtori │
│depozitelor de PCB │ de echipamente cu PCB │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.3. Eliminarea deşeurilor care conţin │- operatorii economici deţinãtori de│
│PCB │ echipamente cu PCB │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 3. Eliminarea poluanţilor care prin proprietãţile lor pot fi incluşi în categoria POP


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3.1. Identificarea substanţelor propuse │- autoritãţile publice locale │
│a fi introduse în anexele la Convenţia │ pentru protecţia mediului │
│de la Stockholm │- deţinãtorii de depozite de pesti- │
│ │ cide contaminate │
│ │- autoritãţile publice locale pentru│
│ │ agriculturã │
│ │- autoritãţile administraţiei publi-│
│ │ ce locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3.2. Gospodãrirea ecologicã raţionalã a │- deţinãtorii de depozite de │
│depozitelor de substanţe propuse a fi │ pesticide contaminate │
│introduse în anexele la Convenţia de la │ │
│Stockholm │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3.3. Eliminarea substanţelor identifi- │- deţinãtorii de depozite de │
│cate ca fiind POP, ca urmare a introdu- │ pesticide contaminate │
│cerii în anexele la Convenţia de la │ │
│Stockholm │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 4. Interzicerea producerii de noi substanţe identificate a fi POP din momentul în care sunt incluse în anexele la Convenţia de la Stockholm


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│4.1. Promovarea utilizãrii unor substan-│- autoritatea publicã centralã │
│ţe alternative mai puţin poluante, pe │ pentru protecţia mediului │
│mãsurã ce sunt promovate la nivel │- autoritatea publicã centralã │
│internaţional │ pentru agriculturã şi dezvoltare │
│ │ ruralã │
│ │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru sãnãtate publicã │
│ │- autoritãţile publice locale │
│ │ pentru agriculturã │
│ │- autoritãţile administraţiei │
│ │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│4.2. Introducerea restricţiilor de │- autoritatea publicã centralã │
│comercializare şi utilizare a POP │ pentru agriculturã şi dezvoltare │
│ │ ruralã │
│ │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru protecţia mediului │
│ │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru sãnãtate publicã │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 5. Dezvoltarea durabilã a agriculturii


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│5.1. Stabilirea şi implementarea unui │- autoritatea publicã centralã │
│sistem corect de tarifare a produselor │ pentru economie şi finanţe │
│agricole şi promovarea utilizãrii │- autoritatea publicã centralã │
│produselor care prezintã un risc scãzut │ pentru agriculturã şi dezvoltare │
│sau care nu prezintã un risc pentru │ ruralã │
│mediu │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru protecţia mediulu │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 6. Dezvoltarea producerii şi utilizãrii substanţelor cu efecte reduse asupra mediului, care vor fi folosite pentru combaterea vectorilor bolilor şi/sau a artropodelor care produc daune


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│6.1. Finalizarea eliminãrii treptate a │- autoritãţile publice locale │
│produselor pe bazã de │ pentru agriculturã şi dezvoltare │
│diclor-difenil-tricloretan (DDT) │ ruralã │
│ │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru sãnãtate publicã │
│ │- autoritãţile administraţiei │
│ │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│6.2. Promovarea utilizãrii de substanţe,│- autoritatea publicã centralã │
│altele decât cele menţionate în anexa B │ pentru sãnãtate publicã │
│la Convenţia de la Stockholm, pentru │- autoritatea publicã centralã │
│combaterea vectorilor şi/sau a artropo- │ pentru protecţia mediulu │
│delor cauzatoare de boli, cu utilizãri │ │
│exceptând cele din agriculturã │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 7. Îmbunãtãţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul energetic


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│7.1. Promovarea utilizãrii unor combus- │- autoritatea publicã centralã │
│tibili alternativi │ pentru economie şi finanţe │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│7.2. Creşterea eficienţei energetice a │- autoritatea publicã centralã │
│instalaţiilor de producere a energiei şi│ pentru economie şi finanţe │
│în procesele de cogenerare │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru protecţia mediului │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│7.3. Creşterea producerii de energie │- autoritatea publicã centralã │
│hidroelectricã sau încurajarea produce- │ pentru economie şi finanţe │
│rii unui alt tip de energie neconvenţio-│- autoritatea publicã centralã │
│nalã │ pentru protecţia mediului │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│7.4. Aplicarea principiilor privind │- autoritãţile publice locale │
│evaluarea impactului asupra │ pentru protecţia mediului │
│mediului/evaluarea de mediu pentru │- autoritatea publicã centralã │
│planuri şi programe, precum şi protecţia│ pentru economie şi finanţe │
│sãnãtãţii umane, în procesul de luare a │- autoritatea publicã centralã │
│deciziei în ceea ce priveşte producţia, │ pentru sãnãtate publicã │
│transportul şi utilizarea energiei │- operatorii economici │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│7.5. Îmbunãtãţirea integrãrii aspectelor│- autoritatea publicã centralã │
│de mediu în strategiile şi politicile │ pentru economie şi finanţe │
│din domeniul energetic │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru protecţia mediului │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 8. Îmbunãtãţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul transporturi


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│8.1. Promovarea utilizãrii unor vehicule│- autoritatea publicã centralã │
│mai puţin poluante şi economice │ pentru transporturi │
│ │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru economie şi finanţe │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│8.2. Promovarea utilizãrii combustibili-│- autoritatea publicã centralã │
│lor "curaţi" │ pentru transporturi │
│ │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru economie şi finanţe │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│8.3. Îmbunãtãţirea utilizãrii eficiente │- autoritatea publicã centralã │
│a infrastructurii (transport rutier) │ pentru transporturi │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│8.4. Promovarea transportului public │- autoritãţile administraţiei │
│interurban │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│8.5. Aplicarea principiilor privind │- autoritatea publicã centralã │
│evaluarea impactului asupra │ pentru transporturi │
│mediului/evaluarea de mediu pentru │- autoritãţile publice locale │
│planuri şi programe, precum şi protecţia│ pentru protecţia mediului │
│sãnãtãţii umane, în procesul de luare a │- autoritatea publicã centralã │
│deciziei în ceea ce priveşte sistemul │ pentru sãnãtate publicã │
│de transport │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 9. Îmbunãtãţirea managementului transporturilor în sectorul urban


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│9.1. Promovarea transportului public pe │- autoritatea publicã centralã │
│distanţe scurte în structurile urbane │ pentru economie şi finanţe │
│ │- autoritãţile administraţiei │
│ │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│9.2. Îmbunãtãţirea cãilor de acces │- autoritãţile administraţiei │
│pentru pietoni şi ciclişti │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│9.3. Descurajarea traficului în zonele │- autoritãţile administraţiei │
│dens populate │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│9.4. Stimularea eficienţei/calitãţii │- autoritãţile administraţiei │
│transportului public urban │ publice locale │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│9.5. Îmbunãtãţirea integrãrii aspectelor│- autoritatea publicã centralã │
│de mediu în strategiile şi politicile │ pentru transporturi │
│din domeniul transporturilor │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru protecţia mediului │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 10. Îmbunãtãţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul industrial


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│10.1. Promovarea unor tehnologii şi │- autoritatea publicã centralã │
│mijloace de control al poluãrii atmos- │ pentru economie şi finanţe │
│ferice în industria metalurgicã feroasã │- operatorii economici │
│şi neferoasã, mai ales la producerea │ │
│fierului, oţelului, aluminiului şi │ │
│cuprului secundar (pentru dioxine, │ │
│furani şi hexaclorbenzen - HCB) │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│10.2. Aplicarea principiilor privind │- autoritãţile publice locale │
│evaluarea impactului asupra │ pentru protecţia mediului │
│mediului/evaluarea de mediu pentru │- autoritatea publicã centralã │
│planuri şi programe, precum şi protecţia│ pentru economie şi finanţe │
│sãnãtãţii umane, în procesul de luare a │- autoritatea publicã centralã │
│deciziei în sectorul industrial │ pentru sãnãtate publicã │
│ │- autoritãţile administraţiei │
│ │ publice locale │
│ │- operatorii economici │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│10.3. Îmbunãtãţirea integrãrii aspecte- │- autoritatea publicã centralã │
│lor de mediu în strategiile şi politici-│ pentru economie şi finanţe │
│le din sectorul industrial │- autoritatea publicã centralã │
│ │ pentru protecţia mediului │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│10.4. Sporirea gradului de siguranţã a │- operatorii economici │
│proceselor industriale cu risc de ac- │- autoritatea publicã localã │
│cidente, din care pot rezulta emisii │ pentru protecţie civilã │
│de POP │- autoritãţile publice locale pentru│
│ │ protecţia mediului │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Obiectivul 11. Reducerea efectelor asupra sãnãtãţii umane şi mediului generate de emisiile de POP provenite de la incinerarea sau coincinerarea deşeurilor


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Acţiunea │ Responsabili │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│11.1. Reducerea efectelor negative ale │- autoritatea publicã centralã │
│emisiilor de dioxine, HCB şi PCB de la │ pentru protecţia mediului │
│incineratoarele de deşeuri periculoase, │- autoritatea publicã centralã │
│cele orãşeneşti, sanitar-veterinare şi │ pentru sãnãtate publicã │
│crematorii │- operatorii economici │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│11.2. Reducerea emisiilor de POP │- operatorii economici │
│rezultate de la cuptoarele de ciment │ │
│care ard deşeuri periculoase │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016