Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE din 7 decembrie 2000  pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE din 7 decembrie 2000 pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 15 decembrie 2000
ART. 1
România respecta convenţiile internaţionale referitoare la drepturile omului, inclusiv cele privind statutul şi rolul femeii şi protecţia copilului, precum şi la egalitatea de sanse şi de tratament în domeniul muncii, în conformitate cu prevederile Constituţiei României.
ART. 2
Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi este expresia angajamentului politic de asigurare şi garantare a egalitãţii între toţi cetãţenii şi marcheaza deschiderea şi eforturile Guvernului României în vederea eliminãrii oricãrei discriminãri bazate pe deosebirile de rasa, naţionalitate, origine etnicã, limba, religie, sex, opinie, apartenenţa politica, avere sau origine socialã, potrivit art. 4 alin. (2) din Constituţia României.
ART. 3
Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi are rolul de a susţine prin mãsuri concrete principiul potrivit cãruia atât femeile, cat şi bãrbaţii trebuie sa participe în mod egal la identificarea şi transpunerea în practica a celor mai eficiente soluţii pentru realizarea unei democratii reale în România.
ART. 4
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia pentru egalitatea sanselor, în colaborare cu celelalte ministere, cu alte instituţii, cu organizaţii neguvernamentale care deruleazã programe în domeniul drepturilor omului şi drepturilor femeii ca parte integrantã a acestora, al egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi, va realiza şi va aplica Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi.
ART. 5
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia pentru egalitatea sanselor, reprezintã mecanismul guvernamental responsabil cu elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniul promovãrii egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi şi eliminãrii oricãror forme de discriminare pe criterii de gen; în acest domeniu el se constituie drept partener de dialog cu structurile de specialitate existente la nivelul organismelor internaţionale (O.N.U., Uniunea Europeanã, Consiliul Europei, Organizaţia Internationala a Muncii etc.).
ART. 6
Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi identifica urmãtoarele arii de intervenţie: cadrul legislativ, drepturile sociale, economia, participarea la decizie, constiinta civicã.
ART. 7
(1) În aria de intervenţie denumita cadrul legislativ obiectivul major îl constituie reflectarea principiului egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi.
(2) Obiectivul operational îl constituie completarea legislaţiei prin armonizarea cadrului juridic naţional cu legislaţia internationala în domeniul egalitãţii de sanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi.
(3) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (2) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) continuarea şi accelerarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea internationala, inclusiv europeanã, în conformitate cu Programul naţional de aderare a României la Uniunea Europeanã (PNAR), prin adoptarea legii egalitãţii de sanse şi elaborarea unor acte normative specifice;
b) completarea cadrului legislativ care sa asigure egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în relaţiile concrete de munca şi în activitatea profesionalã;
c) monitorizarea dezvoltãrii structurilor de implementare a legislaţiei privind egalitatea de gen.
ART. 8
(1) În aria de intervenţie denumita drepturile sociale obiectivul major îl constituie accesul şi beneficiul egal al femeilor şi bãrbaţilor la drepturile sociale (referitoare la munca şi la viata de familie) stipulate în legislaţie.
(2) Primul obiectiv operational îl constituie accelerarea eforturilor de eliminare a oricãror forme de discriminare pe baza de sex în domeniul muncii.
(3) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (2) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) iniţierea şi desfãşurarea unor programe de informare asupra drepturilor sociale egale ale bãrbaţilor şi femeilor;
b) încurajarea preocuparilor pentru pregãtirea profesionalã continua a femeilor şi bãrbaţilor în vederea facilitãrii accesului lor egal la toate sectoarele de activitate;
c) perfecţionarea mecanismelor de control în ceea ce priveşte aplicarea mãsurilor de eliminare a comportamentelor şi atitudinilor discriminatorii în relaţiile de munca; lãrgirea capacitãţilor de sancţionare a actelor de discriminare bazate pe sex.
(4) Al doilea obiectiv operational îl constituie integrarea egalitãţii de gen în sfera protecţiei sociale a familiei şi în programele de mãsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii.
(5) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (4) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) sprijinirea programelor care faciliteazã accesul egal al femeilor şi bãrbaţilor la educaţie, asistenta medicalã, servicii pentru îngrijirea copiilor şi batranilor, drepturi reproductive, proprietate, justiţie;
b) respectarea principiului egalitãţii între femei şi bãrbaţi în aplicarea politicilor familiale, prin susţinerea implicarii active a bãrbaţilor în viata de familie şi prin creşterea rolului economic al femeilor;
c) reconsiderarea conceptului referitor la familie prin multiplicarea mãsurilor de protecţie socialã şi economicã a noilor tipuri de unitãţi familiale (familii monoparentale, cupluri de uniune consensuala);
d) reconsiderarea socialã a activitãţilor casnice şi identificarea unor surse de recompensare a persoanelor (femei şi bãrbaţi) care le desfãşoarã;
e) extinderea mãsurilor de prevenire şi combatere a fenomenului de violenta în familie şi diversificarea serviciilor de asistenta pentru victime; distribuirea echilibrata a acestora la nivel naţional.
ART. 9
(1) În aria de intervenţie denumita economia obiectivul major îl constituie promovarea egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi în viata economicã.
(2) Primul obiectiv operational îl constituie dezvoltarea strategiilor de încurajare a abordarii integratoare a egalitãţii de gen în politicile economice.
(3) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (2) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) integrarea analizei de gen (prin utilizarea rezultatelor cercetãrilor şi prelucrarea datelor statistice relevante) în politicile de elaborare, implementare şi evaluare a mãsurilor necesare în vederea dezvoltãrii economice şi reducerii saraciei;
b) dezvoltarea cooperãrii agenţilor economici cu partenerii sociali pentru a contribui la realizarea egalitãţii de gen în relaţiile de munca;
c) perfecţionarea structurilor manageriale şi pregãtirea actorilor acestora la nivelul unitãţilor economice pentru accelerarea procesului de implementare a principiului egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi.
(4) Al doilea obiectiv operational îl constituie includerea dimensiunii de gen în elaborarea şi aplicarea strategiilor de ocupare a forţei de munca.
(5) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (4) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) crearea condiţiilor necesare pentru accesul egal al femeilor şi bãrbaţilor la mãsurile active de integrare a lor pe piata muncii;
b) crearea unor programe speciale de reconversie profesionalã a forţei de munca feminine şi orientarea femeilor spre sectoarele de activitate tradiţional deficitare (în mod deosebit, sectoarele care utilizeazã tehnologii de comunicare şi de formare);
c) stimularea agenţilor economici pentru atragerea forţei de munca feminine în sectoarele de activitate în care exista decalaje de reprezentare între bãrbaţi şi femei.
(6) Al treilea obiectiv operational îl constituie reconcilierea vieţii profesionale cu viata de familie prin dezvoltarea programelor de sprijinire a familiei.
(7) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (6) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) încurajarea distribuirii în mod egal a responsabilitãţilor în familie prin creşterea accesului la concediile parentale şi stimularea bãrbaţilor sa participe la rezolvarea problemelor familiei;
b) dezvoltarea, prin acorduri între partenerii sociali, a programelor de ocupare flexibile şi cu timp parţial de lucru, la care sa aibã acces egal femeile şi bãrbaţii;
c) extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor şi batranilor, precum şi multiplicarea serviciilor publice şi particulare de activitãţi gospodãreşti.
ART. 10
(1) În aria de intervenţie denumita participarea la decizie obiectivul major îl constituie participarea şi reprezentarea echilibrata la decizie a femeilor şi bãrbaţilor.
(2) Obiectivul operational îl reprezintã constituirea unor structuri naţionale şi teritoriale care sa punã în practica principiul egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi.
(3) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (2) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) monitorizarea progreselor în distribuirea echilibrata a rolurilor femeilor şi bãrbaţilor în structurile decizionale;
b) multiplicarea activitãţilor de creştere a conştiinţei publice referitoare la importanta respectãrii echilibrului de gen în organismele publice decizionale de la toate nivelurile;
c) stimularea programelor care încurajeazã cariere profesionale de înalt nivel managerial pentru femei.
ART. 11
(1) În aria de intervenţie denumita constiinta civicã obiectivul major îl constituie implementarea principiului egalitãţii de sanse în constiinta civicã.
(2) Primul obiectiv operational îl constituie coordonarea interventiilor vizând sensibilizarea societãţii la problemele egalitãţii de gen din diverse domenii de activitate cu impact asupra conştiinţei civice.
(3) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (2) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) creşterea volumului de informaţii referitoare la importanta respectãrii principiului egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi în procesul de democratizare;
b) facilitarea accesului la cunoaşterea problematicii de gen prin instrumente şi mijloace formative moderne;
c) diseminarea sistematica a informaţiilor privind egalitatea de sanse;
d) concertarea contribuţiilor principalilor actori sociali pentru promovarea principiului egalitãţii de sanse în constiinta socialã.
(4) Al doilea obiectiv operational îl constituie eliminarea prejudecatilor culturale existente şi a stereotipurilor de rol ale femeilor şi bãrbaţilor în vederea instituirii egalitãţii de gen.
(5) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alin. (4) se vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
a) încurajarea integrãrii perspectivei egalitãţii între femei şi bãrbaţi în domenii ca: instrucţie şi formare profesionalã, cultura, ştiinţa, cercetare, sport, media, pentru schimbarea în timp a comportamentului, atitudinilor, normelor şi valorilor care definesc şi influenţeazã rolurile de gen;
b) sprijinirea programelor de înlocuire a imaginilor negative stereotipe ale femeii, în special prin mass-media şi, îndeosebi, prin publicitate, precum şi prin materiale educative, cu modele şi exemple care pot oferi alternative realiste referitoare la rolurile multiple ale femeilor şi bãrbaţilor într-o societate democratica;
c) încurajarea schimbului de experienţe şi practici reusite în promovarea egalitãţii de gen atât în spaţiul naţional, cat şi în cel internaţional.
ART. 12
Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi este un document-cadru în care sunt identificate ariile de intervenţie cãrora trebuie sa li se acorde prioritate.
ART. 13
Realizarea obiectivelor operationale în domeniul egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi reprezintã o obligaţie pentru toate instituţiile implicate. Conţinutul acţiunilor se concretizeazã prin elaborarea şi adoptarea de acte normative, programe naţionale specifice şi cu caracter interministerial, proiecte-pilot, metodologii şi standarde.
ART. 14
În aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi vor fi valorificate experienta şi sprijinul organizaţiilor internaţionale care desfãşoarã în România activitãţi de promovare a egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi.
ART. 15
Implementarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi se realizeazã prin implicarea autoritãţilor publice centrale şi locale în ariile de intervenţie menţionate, utilizându-se resursele bugetare alocate acestora în conformitate cu atribuţiile pe care le au, precum şi resurse extrabugetare.
ART. 16
(1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia pentru egalitatea sanselor, acţioneazã în parteneriat atât cu factorii guvernamentali, cat şi cu cei neguvernamentali pentru concretizarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi.
(2) Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalitãţii de sanse între femei şi bãrbaţi (CODES), prin atribuţiile sale stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 967/1999 , urmãreşte aplicarea prevederilor Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi în politicile sectoriale şi monitorizeazã progresele realizate.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016