Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLANUL NAŢIONAL din 16 ianuarie 2008  de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLANUL NAŢIONAL din 16 ianuarie 2008 de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 126 bis din 18 februarie 2008
---------
    Aprobat de Hotararea nr. 60 din 16 ianuarie 2008, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 126 din 18 februarie 2008.

    Pentru implementarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, denumit în continuare Plan naţional de alocare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţii:
    Activitatea de proiect - implementarea unui proiect dezvoltat prin utilizarea mecanismelor flexibile ale Protocolului de la Kyoto, în conformitate cu art. 6 sau art. 12 din Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, şi deciziile conferinţelor părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto.
    Acreditare - atestarea de către o terţă parte referitoare la un organism de verificare, care semnifică demonstrarea oficială a competenţelor şi capabilităţilor de a efectua verificarea raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum şi evaluarea aplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, şi a altor cerinţe relevante, pe domenii de acreditare.
    Alocare - stabilirea plafonului naţional, a plafoanelor sectoriale şi a numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră la nivel de instalaţie.
    Anexa nr. 1 la Directiva 87/2003/CE - cuprinde categoriile de activităţi şi instalaţii care generează emisii specifice de gaze cu efect de seră.
    Banking - posibilitatea reportării certificatelor între perioade.
    Cantitate atribuită (AA) - cantitatea de emisii de GES pe care o ţară inclusă în anexa B la Protocolul de la Kyoto (România) o poate genera în prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto (2008-2012).
    Certificat de emisii de gaze cu efect de seră - titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită, valabil numai pentru îndeplinirea scopului Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi care este transferabil în condiţiile prevăzute de această hotărâre.
    Cogenerare - producţia combinată şi simultană de căldură şi energie electrică.
    Determinarea (verificarea) ERU-urilor - evaluarea şi verificarea de către o entitate independentă acreditată (AIE) a rapoartelor de monitorizare anuale privind ERU-urile obţinute în cadrul unui proiect JI, prezentate de participanţii la proiect, conform cerinţelor relevante prevăzute de liniile directoare pentru aplicarea mecanismului JI.
    Determinare - evaluarea ulterioară a cantităţii de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră generate prin proiecte JI şi CDM, ţinându-se seama de cerinţele asociate mecanismelor JI şi CDM.
    Dioxid de carbon echivalent (CO(2) eq.)) - unitatea de măsură universală utilizată pentru a indica potenţialul global de încălzire a celor 6 GES. Dioxidul de carbon este gazul de referinţă cu ajutorul căruia sunt calculate şi raportate celelalte GES.
    Gaze cu efect de seră (GES) - cele 6 gaze cu efect de seră reglementate de Protocolul de la Kyoto şi prevăzute în anexa A la acesta sunt:
    ● dioxid de carbon - CO2 (1);
    ● metan - CH4 (21);
    ● protoxid de azot - N2O (310);
    ● hidrofluorocarburi - HFC-uri (140-11.700);
    ● perfluorocarburi - PFC-uri (6.500-9.200);
    ● hexafluorură de sulf - SF6 (23.900).

    NOTĂ: Potenţialele de încălzire globală (GWP) ale acestor gaze sunt prezentate în paranteză, în conformitate cu Decizia 2/CP3. Potenţialul de încălzire globală reprezintă un index al efectului asupra încălzirii globale a fiecărui GES remanent în atmosferă şi puterea acestuia în absorbţia radiaţiilor infraroşii emise de Pământ.
    Intrabanking - reportarea certificatelor în cadrul aceleiaşi perioade.
    Mecanisme flexibile ale Protocolului de la Kyoto - Protocolul de la Kyoto permite părţilor care l-au ratificat să-şi îndeplinească angajamentele de reducere a emisiilor de GES combinând politicile şi măsurile interne cu 3 mecanisme flexibile, şi anume: implementare în comun - Joint Implementation (JI) - art. 6; mecanism de dezvoltare curată - Clean Development Mechanism (CDM) - art. 12; comercializarea internaţională a emisiilor - International Emissions Trading - art. 17. Primele două mecanisme au la bază proiecte reale de investiţii prin care părţile pot reduce costurile de realizare a angajamentelor de reducere a emisiilor proprii de GES, profitând de oportunităţile de realizare a acestor proiecte JI şi CDM în alte ţări, proiecte ce vor avea ca efect reducerea emisiilor de GES sau intensificarea absorbţiei şi sechestrării CO(2) din atmosferă cu costuri mai mici comparativ cu realizarea unor reduceri similare în ţările respective. Astfel, beneficiarii proiectelor de investiţii care au ca efect reducerea emisiilor de GES au posibilitatea de a acoperi o parte a schemei financiare din transferul unităţilor de reducere a emisiilor (ERU) către o ţară dezvoltată care participă la dezvoltarea proiectului.
    Parte aflată pe anexa I la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - ţară înscrisă în anexa I la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care a ratificat Protocolul de la Kyoto aşa cum se prevede în art. 1 alin. (7) din Protocolul de la Kyoto.
    Parte aflată pe anexa B la Protocolul de la Kyoto (aproape identică cu anexa I la UNFCCC) - ţările cuprinse în această anexă au acceptat reduceri de emisii în perioada 2008-2012. Aceasta include ţările dezvoltate (membrii OECD, UE) şi ţările cu economie în tranziţie.
    Perioadă - intervalul de timp pentru care se întocmeşte fiecare plan naţional de alocare.
    Perioadă subsecventă - oricare perioadă de 5 ani, după anul 2012, pentru care se întocmeşte fiecare plan naţional de alocare.
    Perioadă de angajament - perioada prevăzută de Protocolul de la Kyoto în timpul căreia emisiile de GES ale părţilor incluse în anexa B (ca medie în această perioadă) trebuie să se încadreze în limita cantitativă prevăzută. Prima perioadă de angajament acoperă intervalul 2008-2012.
    Planul naţional de alocare - documentul prin care se stabileşte numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate la nivel naţional, precum şi la nivelul fiecărei instalaţii care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
    Protocolul de la Kyoto - în anul 1997, la cea de-a treia Conferinţă a părţilor la Convenţie, a fost aprobat Protocolul de la Kyoto, în vederea stabilirii unor măsuri, ţinte şi perioade clare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
    Unitate de reducere a emisiilor (ERU - Emission Reduction Unit) - unitatea de măsură pentru reducerile de emisii de GES rezultate în urma dezvoltării unui proiect JI şi este egală cu o tonă metrică de CO(2) echivalent, calculată pe baza potenţialului de încălzire globală al fiecărui GES reglementat de Protocolul de la Kyoto.
    Reducere de emisii certificate (CER - Certified Emission Reduction) - unitatea de măsură pentru reducerile de emisii de GES rezultate în urma dezvoltării unui proiect CDM şi este egală cu o tonă metrică de CO(2) echivalent, calculată pe baza potenţialului de încălzire globală al fiecărui GES reglementat de Protocolul de la Kyoto.
    Registru naţional - bază de date electronică unică, standardizată şi securizată, care înregistrează şi urmăreşte toate operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute prin Protocolul de la Kyoto, definite conform Hotărârii Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice; toate operaţiunile se realizează pe cale electronică.
    Schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) - mecanism de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aplicat la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, care se bazează pe principiul "limitare - tranzacţionare".

                           PRINCIPIILE DE ALOCARE

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ Principiul │ Informaţii │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Plafon naţional│74.836.235 certificate de emisii de gaze cu efect│ Secţiunea 1│
│ │de seră vor fi alocate în cadrul schemei în anul │ Anexa A │
│ │2007. 379.721.760 total pentru 5 ani, 75.944.352 │ │
│ │anual, certificate de emisii de gaze cu efect de │ │
│ │seră vor fi alocate în perioada 2008-2012. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Proiecţiile │Numărul total de certificate de emisii de gaze cu│ Secţiunea 1│
│ de sus în jos │efect de seră stabilit la nivel naţional este │ Anexa A │
│ │determinat pe baza proiecţiilor "de sus în jos" │ │
│ │ale emisiilor de dioxid de carbon. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Emisii istorice│Metoda folosită pentru determinarea proiecţiilor │ Secţiunea 1│
│ şi prognozate │emisiilor de dioxid de carbon este o combinaţie │ Anexa A │
│ │între metoda istorică şi cea a prognozei. Anul │ │
│ │de bază pentru proiecţiile emisiilor de dioxid │ │
│ │de carbon este 2003. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Alocare │Alocarea în doi paşi: alocarea numărului de │ Secţiunile │
│ în doi paşi │certificate la nivelul fiecărui sector, apoi │ 2 şi 3 │
│ │alocarea certificatelor la nivel de instalaţie. │ Anexele │
│ │ │ A şi B │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Sectoare │Sectoarele aflate sub incidenţa schemei de comer-│ Secţiunea 2│
│ │cializare a certificatelor de emisii de gaze cu │ Anexa B │
│ │efect de seră pentru care s-a realizat alocarea │ │
│ │sunt: energie; rafinare produse petroliere; │ │
│ │producţie şi prelucrare metale feroase; ciment; │ │
│ │var; sticlă; ceramică; celuloză şi hârtie. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Plafoanele │Plafoanele sectoriale se determină pe baza │ Secţiunea 2│
│ sectoriale │proiecţiilor de sus în jos ale emisiilor de │ Anexa B │
│ │dioxid de carbon, iar aceste proiecţii se bazează│ │
│ │pe evoluţia producţiei sectorului respectiv şi pe│ │
│ │reducerea intensităţii carbonului. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Perioada │Se va utiliza ca perioadă de referinţă 2001-2004,│ Secţiunea 3│
│ de referinţă │pentru fiecare instalaţie determinându-se │ Anexa C │
│ şi emisii │emisiile relevante ca medie între 2 ani cu │ │
│ relevante │emisiile cele mai mari din perioada de referinţă.│ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Alocarea │Alocarea la nivelul instalaţiei se face pe baza │ Secţiunea 3│
│ la nivelul │ponderii emisiilor instalaţiei în cadrul secto- │ Anexa C │
│ instalaţiei │rului, respectiv a emisiilor relevante ale │ │
│ │instalaţiei în totalul emisiilor relevante │ │
│ │ale sectorului │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Alocarea pentru│Pentru instalaţiile ce nu au date istorice în │ Secţiunea 3│
│instalaţii fără│perioada de referinţă (inclusiv cele ce au │ Anexa C │
│ date istorice │început să funcţioneze în 2005) emisiile rele- │ │
│ │vante se determină folosindu-se formula: emisii │ │
│ │relevante = emisia specifică medie a subsecto- │ │
│ │rului x producţia prognozată pentru 2007 x 95% │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Acţiuni │Se constituie o rezervă pentru acţiunile │ Secţiunile │
│ timpurii │timpurii, în scopul atribuirii unor bonusuri │ 3 şi 4 │
│ │instalaţiilor care au raportat astfel de acţiuni.│ Anexa G │
│ │Rezerva pentru acţiuni timpurii cuprinde un număr│ │
│ │de 3.895.034 certificate pentru anul 2007 şi │ │
│ │17.017.256 total pentru 5 ani, 3.403.451 anual │ │
│ │pentru perioada 2008-2012, reprezentând 5,16% şi,│ │
│ │respectiv, 4,48% din numărul total de certificate│ │
│ │aferente fiecărei perioade. Rezerva pentru │ │
│ │acordarea bonusului pentru acţiuni timpurii se │ │
│ │extrage din numărul total de certificate de │ │
│ │emisii de gaze cu efect de seră stabilit la nivel│ │
│ │naţional. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Rezerva JI │Pentru evitarea dublei contabilizări, se consti- │Secţiunea 3 │
│ │tuie o rezervă JI pentru perioada 2007, pe baza │Anexa E │
│ │"early credits" pentru reducerile de emisii │ │
│ │generate înainte de anul 2008 şi o altă rezervă │ │
│ │JI pentru perioada 2008-2012, aşa cum este prevă-│ │
│ │zut în Decizia 2006/780/CE. Rezerva JI cuprinde │ │
│ │un număr de 492.879 certificate, reprezentând │ │
│ │0,66% pentru perioada 2007, şi un număr de │ │
│ │7.266.860 pentru perioada 2008-2012, reprezentând│ │
│ │1,91% din numărul total de certificate. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Tehnologii │Se acordă un bonus instalaţiilor de cogenerare în│ Secţiunile │
│ curate şi │condiţiile eficienţei globale a instalaţiei de │ 3 şi 4 │
│ eficienţă │minimum 65%. Rezerva pentru cogenerare cuprinde │ Anexa F │
│ energetică │un număr de 819.136 certificate pentru anul 2007 │ │
│ │şi 3.619.565 total pentru 5 ani, 723.913 anual │ │
│ │pentru perioada 2008-2012, reprezentând 1,09% şi,│ │
│ │respectiv, 0,95% din numărul total de certificate│ │
│ │aferente fiecărei perioade. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Rezerva pentru │Alocarea certificatelor pentru instalaţiile nou- │ Secţiunea 5│
│ instalaţiile │intrate în schemă se va face gratuit din rezerva │ Anexa D │
│ nou-intrate │pentru nou-intraţi (RNI). Se constituie o RNI │ │
│ │pentru perioada 2008-2012, care cuprinde │ │
│ │22.783.307 certificate pentru 5 ani, respectiv │ │
│ │6% din numărul total de certificate. Instalaţiile│ │
│ │nou-intrate în schemă care folosesc sisteme de │ │
│ │cogenerare vor primi 99% din numărul de certifi- │ │
│ │cate solicitat din RNI (atât pentru a contraba- │ │
│ │lansa faptul că instalaţiile de cogenerare │ │
│ │existente primesc un bonus, cât şi pentru promo- │ │
│ │varea tehnologiei cogenerării), în timp ce toate │ │
│ │celelalte tipuri de instalaţii primesc 95%. │ │
│ │Certificatele neutilizate la sfârşitul trimes- │ │
│ │trului III 2012 vor fi scoase la licitaţie. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Închiderea │O instalaţie este considerată închisă definitiv │ Anexa D │
│ instalaţiilor │atunci când pentru o perioadă de minimum un an - │ │
│ │de la 1 ianuarie până la 31 decembrie - următoa- │ │
│ │rele condiţii sunt întrunite simultan: a) nu mai │ │
│ │desfăşoară niciuna dintre activităţile prevăzute │ │
│ │în anexa I la directivă; b) producţia este egală │ │
│ │cu zero; c) emisiile de dioxid de carbon sunt │ │
│ │egale cu zero; d) instalaţia respectivă nu se mai│ │
│ │deschide în viitor. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Emiterea │Certificatele sunt emise anual cel mai târziu │ │
│certificatelor │până la data de 28 februarie. Pentru anul 2007, │ │
│ │emiterea certificatelor este făcută în termen de │ │
│ │10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al │ │
│ │României a hotărârii Guvernului de aprobare a │ │
│ │Planul naţional de alocare. │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Bankingul │România nu permite reportarea certificatelor │ Anexa H │
│ │între prima şi cea de-a doua perioadă a schemei │ │
│ │europene de comercializare a certificatelor de │ │
│ │emisii de gaze cu efect de seră. │ │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    0. Introducere
    0.1. Schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România
    Prezentul document reprezintă Planul naţional de alocare (PNA) al României necesar participării în cadrul schemei europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (denumită în prezentul document schemă), pentru anul 2007 şi pentru perioada 2008-2012.
    Schema UE este stabilită prin Directiva 2003/87/CE*1) privind înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Schema se aplică în prima fază pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007, iar a doua fază a schemei se desfăşoară în perioada 2008-2012, corespunzând cu prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto.
-----------------
    *1) Directiva Consiliului şi Parlamentului European stabilind o schemă pentru comerţul cu certificate de GES în cadrul Comunităţii şi amendând Directiva 1996/61/CE.

    În cazul României, prevederile Directivei 2003/87/CE devin obligatorii odată cu intrarea în UE în 2007. PNA este elaborat pentru anul 2007, ultimul an al perioadei 2005-2007 şi pentru perioada 2008-2012, fiind transmis Comisiei Europene într-un singur document consolidat.
    Planul naţional de alocare devine operaţional pentru România după aprobarea lui prin hotărâre a Guvernului României, ca urmare a notificării aprobării acestuia de către Comisia Europeană.
    Cadrul legal pentru funcţionarea schemei este asigurat de Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care transpune atât Directiva 2003/87/CE, cât şi Directiva 2004/101/CE*2).
----------------
    *2) Linking Directive.

    0.2. Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012
    Planul naţional de alocare reprezintă documentul prin care se stabileşte numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate la nivel naţional, precum şi la nivelul fiecărei instalaţii care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006*3).
----------------
    *3) Articolul 9(1) din Directiva 2003/87/CE.

    La elaborarea Planului naţional de alocare, atât pentru prima perioadă, cât şi pentru cea de-a doua perioadă, se ţine seama de cel de-al doilea ghid al Comisiei Europene*4) privind elaborarea Planului naţional de alocare (COM (2005)703), care are rolul de a asista statele membre în implementarea criteriilor din anexa III la Directiva 2003/87/CE.
----------------
    *4) COM(2005)703.

    Documentul a fost elaborat pe baza formatului comun sugerat de liniile directoare ale directivei. Acest format se constituie într-o serie de întrebări corespunzătoare criteriilor obligatorii din anexa III la Directiva 2003/87/CE. Răspunsurile la întrebări, listate în secţiunile de sub acestea, reprezintă modul în care România a răspuns solicitărilor acestor criterii.
    0.3. Documentul de faţă
    Planul naţional de alocare al României pentru anul 2007 şi perioada 2008-2012 descrie metodologia şi principiile pe baza cărora se face alocarea certificatelor, prezintă numărul total de certificate ce urmează a fi alocate, precum şi numărul de certificate ce se alocă fiecărui sector, precum şi fiecărei instalaţii.
    1. Determinarea numărului total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate la nivel naţional
    1.1. Limita de emisii şi obligaţia României de reducere a emisiilor

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.1. Care este limita de emisii sau obligaţia de reducere a emisiilor │
│impusă statului membru sub incidenţa Deciziei 2002/358/CEsau a Protocolului │
│de la Kyoto? (după caz) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România a semnat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) în 1992 la Summitul de la Rio de Janeiro şi a ratificat-o prin Legea nr. 24/1994.
    România a fost prima ţară înscrisă în anexa I*5) a UNFCCC care a ratificat Protocolul de la Kyoto, angajându-se astfel să-şi reducă emisiile de GES cu 8% faţă de nivelul anului 1989, în timpul primei perioade de angajament, 2008-2012. Anul 1989 a fost acceptat ca an de referinţă pentru reducerea emisiilor de GES în baza deciziilor 9/CP2 şi 11/CP4, deoarece acest an exprimă cel mai bine legătura directă dintre rezultatele economice ale României şi emisiile de GES.
--------------
    *5) Economii în dezvoltare şi ţări în tranziţie.

    1.2. Principii, ipoteze şi date

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.2. Ce principii, ipoteze şi date au fost luate în considerare la stabi- │
│lirea contribuţiei instalaţiilor aflate sub incidenţa schemei la îndeplinirea │
│obligaţiei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii istorice │
│totale şi sectoriale, emisii prognozate totale şi sectoriale, abordarea │
│costului minim)? Dacă s-au folosit emisii totale şi sectoriale prognozate, vă │
│rugăm descrieţi ipotezele şi metodologia folosite pentru prognozarea valorilor│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    1.2.1. Evoluţia emisiilor gazelor cu efect de seră
    Conform datelor cuprinse în ultimul inventar naţional al emisiilor de GES, în anul 2004 valoarea totală a emisiilor de GES directe*6) şi indirecte*7) (excluzând sechestrările prin absorbţie LULUCF*8)) a fost de 154,627 milioane tone CO(2) echivalent. Acest nivel este cu mai mult de 40% sub nivelul de reducere a emisiilor asumat prin Protocolul de la Kyoto.
----------------
    *6) CO(2), CH(4), N(2)O, HFC, PFC, SF(6).
    *7) NOx, CO, NMVOC , SO(2).
    *8) Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultură.

    Figura 1 prezintă evoluţia istorică a emisiilor de GES în perioada 1989-2004.

    Figura 1. Total emisii de gaze cu efect de seră comparativ cu ţinta Kyoto

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 1 - Total emisii de gaze cu efect de seră comparativ cu ţinta Kyoto, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 bis din 18 februarie 2008, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).

    Evoluţia emisiilor GES reflectă tendinţa principală de evoluţie a economiei naţionale, evidenţiată şi de evoluţia PIB. După anul 1999, cantitatea de emisii a început să crească ca urmare a revitalizării economiei.
    Pentru anul 2004, emisiile de CO(2) reprezintă 75,25% din totalul emisiilor de GES. Ponderea emisiilor CH(4) este de 17,42%, a emisiilor de N(2) O este de 7%, iar a emisiilor de gaze fluorurate de 0,3%.
    1.2.2. Contribuţia instalaţiilor aflate sub incidenţa schemei
    În ceea ce priveşte politicile şi măsurile de reducere a intensităţii carbonului, România tratează în mod egal atât sectoarele aflate sub incidenţa schemei, cât şi celelalte sectoare, denumite în continuare sectoare non-ETS, aşteptând în consecinţă eforturi egale din partea acestora.
    Strategia naţională privind schimbările climatice şi Planul de acţiune privind schimbările climatice, aprobate în anul 2005, prezintă politicile şi măsurile adoptate şi propuse în vederea reducerii emisiilor de GES pentru toate sectoarele de activitate ale economiei. Un rezumat al acestor politici şi măsuri este prezentat în continuare:
    ● creşterea participării României în cadrul programului "Inteligent Energy Europe";
    ● promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile;
    ● promovarea eficienţei energetice la consumatorul final;
    ● promovarea cogenerării şi a eficienţei energetice în cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu căldură;
    ● controlul emisiilor de GES provenite din sectorul de transport;
    ● promovarea recuperării energiei provenite de la depozitele de deşeuri;
    ● utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultură; introducerea sistemelor integrate de utilizare a terenurilor.
    A se vedea secţiunea 1.3 pentru mai multe informaţii asupra politicilor şi măsurilor adoptate în vederea reducerii emisiilor de GES atât pentru sectoarele ETS, cât şi pentru sectoarele non-ETS.
    1.2.3. Proiecţia emisiilor de GES
    Pentru sectorul energie, proiecţiile emisiilor de GES s-au stabilit cu ajutorul pachetului de programe ENPEP (Energy and Power Evaluation Program), dezvoltat de Laboratorul Naţional de la Argonne (SUA) al Departamentului de Energie al SUA (DOE) şi distribuit de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Principalele module folosite au fost MAED (Model for Analyses of Energy Demand), WASP (Wiener Automatic Simulation Program), BALANCE şi IMPACTS.
    În cadrul sectorului energie au fost analizate următoarele subsectoare:
    ● producţia şi importul de energie primară;
    ● conversia energiei - rafinării, producere de cocs, producere de energie electrică şi căldură;
    ● consumatori de energie.
    Pentru restul sectoarelor, proiecţiile emisiilor de GES au fost determinate ţinându-se seama de următoarele domenii de activitate:
    ● agricultură - emisiile de CH(4) datorate fermentaţiei dejecţiilor animalelor şi managementului dejecţiilor animaliere şi emisiile de N(2)O datorate folosirii îngrăşămintelor naturale şi chimice;
    ● industrie - emisii rezultate în urma proceselor industriale;
    ● solvenţi şi alte produse - emisiile au fost determinate corelat cu dezvoltarea tehnico-economică;
    ● deşeuri - opţiuni de management al deşeurilor solide şi lichide.
    La elaborarea proiecţiilor emisiilor de GES s-a ţinut seama de următorii factori:
    ● produsul intern brut (PIB) şi structura sa;
    ● evoluţia producţiei, la nivel de economie, precum şi pentru sectoarele aflate sub incidenţa schemei;
    ● politicile şi măsurile de reducere a emisiilor atât în sectoarele ETS, cât şi în sectoarele non-ETS, fiind specificată reducerea intensităţii carbonului pentru fiecare sector;
    ● evoluţia cererii de energie electrică şi căldură, bazată pe evoluţia intensităţii energetice şi evoluţia populaţiei;
    ● îmbunătăţiri ale structurii de furnizare (producere şi transport) a energiei termice şi electrice ce conduc la modificări ale intensităţii carbonului în producerea de energie.
    Ipotezele de bază sunt descrise detaliat în secţiunile următoare.
    1.2.4. Ipoteze pentru evoluţia PIB
    Guvernul României sprijină activ un ritm accelerat de creştere a PIB în vederea reducerii decalajului economic dintre România şi statele membre UE. Tabelul 1 prezintă creşterea şi structura estimată a PIB pentru perioada 2003-2012. Creşterea estimată a PIB se datorează creşterii cererii interne şi mai ales a investiţiilor, sprijinite prin fonduri guvernamentale şi fonduri structurale UE. În aceste condiţii, este aşteptată o creştere a PIB pe locuitor de la 2720 euro, la nivelul anului 2004, la 3880 euro în 2010.
    Prognoza creşterii economice până în 2012 are la bază următoarele considerente:
    ● modificarea structurii şi modernizarea economiei;
    ● diversificarea surselor de energie primară şi dezvoltarea sectorului de producere a energiei electrice;
    ● reducerea intensităţii energetice prin:
        ● reducerea pierderilor de căldură şi energie electrică în reţelele de transport şi distribuţie;
        ● capacităţi noi de producţie eficiente;
        ● izolarea termică a clădirilor;
        ● creşterea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial şi în cel al serviciilor;
        ● promovarea vehiculelor cu emisii reduse;
        ● dezvoltarea transportului în comun.

    Tabel 1. Evoluţia produsului intern brut şi ponderea sectoarelor în PIB

┌──────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐
│ │ UM │2003 │2004 │2005 │2006 │2007 │2008 │2009 │2010 │2011 │2012│
│ │ ├─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤
│ │ │ Realizări │ Prognoză │
├──────────────┼────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│PIB │Mld.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Euro│47,1 │51,0 │53,4 │56,2 │59,7 │63,5 │67,2 │71,0 │75,0 │79,1│
│ │2000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Rata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creştere PIB │ % │ - │ 8,3 │ 4,7 │ 5,2 │ 6,2 │ 6,3 │ 5,8 │ 5,7 │ 5,6 │ 5,5│
├──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Structura PIB:│ % │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100│
├──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ industrie │ % │27,3 │27,0 │27,0 │27,0 │27,0 │26,9 │26,9 │26,9 │26,9 │26,9│
├──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│agricultură │ % │11,7 │13,0 │13,0 │13,0 │13,0 │13,0 │13,0 │13,0 │13,0 │13,0│
├──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│construcţii │ % │ 6,0 │ 6,1 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0│
├──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ transport │ % │10,3 │ 9,8 │ 9,9 │ 9,9 │ 9,9 │ 9,9 │ 9,9 │ 9,9 │ 9,9 │ 9,9│
├──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ servicii │ % │44,7 │44,1 │44,1 │44,1 │44,1 │44,2 │44,2 │44,2 │44,2 │44,2│
└──────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘
   Sursa: Politica energetică a României în perioada 2006-2009,
          document în discuţie


    Tranziţia economiei româneşti de la economia centralizată la economia de piaţă s-a realizat în urma unei reforme economice radicale, la toate nivelurile şi în toate sectoarele economice. Se observă că evoluţia ponderii diferitelor sectoare în produsul intern brut se află într-o permanentă dinamică în perioada 1991-1999 şi se observă o stabilizare după anul 2000. Totodată, se remarcă o scădere a ponderii industriei în PIB cu aproximativ 29% în perioada 1991-2005 şi o creştere a ponderii serviciilor în PIB cu aproximativ 33% în aceeaşi perioadă (tabelul 1.1).
    Avându-se în vedere tiparul privind creşterile înregistrate în perioada 2000-2005, prognoza privind ritmul de creştere al sectoarelor pentru perioada 2007-2012 a fost realizată pe baza ipotezei în care rata de creştere a sectorului servicii va avea acelaşi ritm cu creşterea PIB. În acelaşi timp, a fost luat în considerare faptul că integrarea în UE începând cu 2007 determină schimbări ce influenţează procesul de restructurare economică, precum şi faptul că veniturile populaţiei nu permit încă accesul la anumite servicii, care sunt foarte dezvoltate în alte ţări UE.
    De altfel, în ceea ce priveşte ponderea industriei şi serviciilor, din documentele UE "European Energy and Transport Trends to 2030" se poate vedea că există diferenţe esenţiale între ţările cu tradiţie în UE (15), ţările integrate în 2004 (10) şi Bulgaria şi România (tabelul 1.2).

                                Tabelul 1.1
                   Structura PIB în perioada 1991-2005


┌──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ UM │1991 │1992 │1993 │1994 │1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │2002 │2003 │2004 │2005 │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│PIB │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Euro │ 43,8│ 39,9│ 40,5│ 42,0│ 45,1│ 46,9│ 43,8│ 40,6│ 39,5│ 40,3│ 42,6│ 44,7│ 47,1│ 51,0│ 53,4│
│ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Creş- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tere │ % │ - │ 9,1│ 1,5│ 3,7│ 7,4│ 4,0│ 6,6│ -7,3│ -2,7│ 2,0│ 5,7│ 4,9│ 5,4 │ 8,3│ 4,7│
│PIB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Struc-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PIB │ % │100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│100.0│
│din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Indus-│ % │ 37,9│ 38,3│ 33,8│ 36,2│ 32,9│ 33,2│ 35,5│ 31,7│ 27,8│ 27,1│ 27,7│ 28,1│ 27,3│ 27,0│ 27,0│
│trie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Agri- │ % │ 18,9│ 19,0│ 21,0│ 19,9│ 19,8│ 19,2│ 18,1│ 16,0│ 13,9│ 13,4│ 13,4│ 11,4│ 11,7│ 13,0│ 13,0│
│cultură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│struc-│ % │ 4,4│ 4,8│ 5,2│ 6,5│ 6,6│ 6,5│ 5,3│ 5,2│ 4,8│ 4,9│ 5,3│ 5,8│ 6,0│ 6,1│ 6,0│
│ţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Trans-│ % │ 5,7│ 7,6│ 8,8│ 7,5│ 6,3│ 7,0│ 7,0│ 6,3│ 6,3│ 9,5│ 9,2│ 9,7│ 10,3│ 9,8│ 9,9│
│port │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Ser- │ % │ 33,1│ 30,3│ 31,2│ 29,9│ 34,4│ 34,1│ 34,1│ 40,8│ 47,2│ 45,1│ 44,5│ 45,0│ 44,7│ 44,1│ 44,1│
│vicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
    Sursa: Anuarul Statistic al României, 2006


                               Tabelul 1.2
                   Evoluţia structurii economiei în Europa

┌───────────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ │ 1990 │ 2000 │ 2010 │ 2020 │ 2030 │
│ │ ├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ │ │ % din valoarea adăugată totală │
├───────────────┼───────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ Valoarea │ UE-15 │ 21,5 │ 20,8 │ 19,8 │ 19,8 │ 19,8 │
│adăugată brută │ NMS-10 │ 26,4 │ 25,4 │ 25,8 │ 25,1 │ 23,4 │
│ în industrie │ Bulgaria&România │ 31,0 │ 30,0 │ 29,3 │ 28,8 │ 28,7 │
│ │ Norvegia&Elveţia │ 20,0 │ 25,3 │ 25,1 │ 25,1 │ 24,9 │
│ │ Total Europa (29 de ţări) │ 21,8 │ 20,6 │ 20,4 │ 20,4 │ 20,3 │
├───────────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ Valoarea │ UE-15 │ 66,2 │ 68,8 │ 70,2 │ 70,9 │ 71,5 │
│adăugată brută │ NMS-10 │ 51,3 │ 57,4 │ 59,8 │ 62,3 │ 65,2 │
│ în servicii │ Bulgaria&România │ 36,2 │ 43,7 │ 50,3 │ 52,2 │ 53,0 │
│ │ Norvegia&Elveţia │ 68,2 │ 63,9 │ 65,0 │ 65,8 │ 66,6 │
│ │ Total Europa (29 de ţări) │ 65,4 │ 68,0 │ 69,4 │ 70,0 │ 70,8 │
└───────────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
   Sursa: European Energy and Transport Trends to 2030


    1.2.5. Decuplarea ratei de creştere a PIB de rata de creştere a emisiilor de GES
    În tabelul 2 se prezintă atât evoluţia prognozată a PIB, cât şi cea a emisiilor de GES pentru perioada 2006-2012, precum şi realizările pentru 2003-2005. Pentru perioada 2006-2012, rata medie de creştere a PIB este de 5,86%, în timp ce rata medie de creştere a emisiilor de GES este de 4,2%.

    Tabelul 2. Evoluţia PIB şi a emisiilor de gaze cu efect de seră pe perioada 2003-2012


┌─────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008│ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ U.M. ├──────┴──────┴──────┼──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ │ │ Realizări │ Prognoză │
├─────────────┼───────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ PIB │Mld. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ 47,1 │ 51,0 │ 53,4 │ 56,2 │ 59,7 │ 63,5│ 67,2 │ 71,0 │ 75,0 │ 79,1 │
│ │2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata de │ % │ 5,4 │ 8,3 │ 4,7 │ 5,2 │ 6,2 │ 6,3│ 5,8 │ 5,7 │ 5,6 │ 5,5 │
│creştere PIB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Emisii GES │Mil t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CO(2) │148,62│154,63│160,08│167,51│177,69│187,4│198,17│205,41│210,99│215,06│
│ │(echiv)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creştere │ % │ - │ 4,0│ 3,5│ 4,6│ 6,0│ 5,4│ 5,7│ 3,6│ 2,7│ 1,9 │
│emisii GES │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    În tabelul 3 şi figura 2 sunt prezentate evoluţia PIB şi cea a emisiilor GES pentru economie ca întreg şi pentru sectoarele care cad sub incidenţa schemei. Este evident faptul că rata de creştere a PIB este mai mare decât cea a emisiilor de GES. Acest fapt este rezultatul scăderii intensităţii carbonului pe economie.

    Tabelul 3. Evoluţia PIB şi a GES pe economie şi pe sectoarele aflate sub incidenţa schemei


┌──────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ UM │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006│ 2007│ 2008│ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Emisii GES │ Mil t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ CO(2) │149,00│155,00│160,08│167,5│177,5│187,4│198,17│205,41│210,99│215,06│
│ │(ecciv.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Emisii CO(2) │ Mil t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în sectoare │ CO(2) │ 70,97│ 68,8 │ 70,81│76,81│83,91│89,17│ 92,98│ 95,74│ 99,00│101,61│
│sub ETS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Sector │ Mil t │ 52,18│ 48,71│ 50,24│53,62│59,98│61,55│ 63,56│ 64,62│ 66,72│ 68,13│
│energie │ CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Sector │ Mil t │ 18,79│ 20,09│ 20,57│22,48│23,93│27,62│ 29,42│ 31,12│ 32,28│ 33,49│
│industrial │ CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Ponderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sectoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EU-ETS în │ % │ 47,75│ 44,49│ 44,23│45,43│47,27│47,58│ 46,92│ 46,61│ 46,92│ 47,25│
│totalul emi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│siilor de GES │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│PIB │1000 mil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ euro │ 47,10│ 51,00│ 53,40│56,20│59,70│63,50│ 67,20│ 71,00│ 75,00│ 79,10│
│ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    Emisiile totale de GES generate la nivelul anilor 2003 şi 2004 s-au calculat pe baza balanţei energetice, conform metodologiei IPCC, revizuită în 1996. Pentru proiecţiile emisiilor de GES realizate pentru intervalul 2005-2012 s-a avut în vedere metodologia prezentată în anexa A, secţiunea A3.
    Emisiile estimate din Inventarul naţional al GES se calculează pe baza indicatorilor macroeconomici furnizaţi de Institutul Naţional de Statistică (balanţa energetică, Anuarul Statistic al României) şi a datelor provenite de la diferite instituţii naţionale).
    Ponderea emisiilor generate de instalaţiile EU-ETS a fost calculată utilizându-se factorii de emisie IPCC, pe baza prognozelor de producţie furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi a Strategiei României privind eficienţa energetică.

    Figura 2. Evoluţia Produsului intern brut şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe sectoare

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 2. - Evoluţia Produsului intern brut şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe sectoare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 bis din 18 februarie 2008, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).

    1.2.6. Surse de date
    Principalele surse de date folosite pentru determinarea emisiilor istorice şi prognozate, totale şi pe sectoare sunt:
    ● Prognoza Comisiei Naţionale de Statistică pentru perioada 2006-2010 (prelungită până în 2012), transmisă recent Comisiei Europene, de unde au fost extrase principalele proiecţii macroeconomice;
    ● Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (inclusiv tabelele CRF şi NIR) ce cuprinde date până la nivelul anului 2004, folosit pentru a extrage date referitoare la emisiile istorice, atât pentru sectoarele ETS, cât şi pentru cele non-ETS;
    ● A treia Comunicare naţională cu privire la schimbările climatice, 2005;
    ● Planul naţional de dezvoltare 2006-2013, pentru politici şi măsuri avute în vedere atât pentru sectoarele ETS, cât şi pentru cele non-ETS;
    ● Foaia de parcurs pentru sectorul energetic, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2003;
    ● Politica energetică a României 2006-2009;
    ● The 1990-2030 Climate Change Policy Scenarios Modulation for EU Members and Candidates, National Technical University din Atena, Grecia;
    ● Anuarul Statistic al României - Institutul Naţional de Statistică;
    ● Balanţa Energetică - Institutul Naţional de Statistică, utilizată pentru datele istorice privind sectorul energetic;
    ● Prognozele privind producţiile sectoarelor EU-ETS furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
    1.3. Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi ponderea pe care acestea o reprezintă în totalul emisiilor naţionale

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.3. Care este numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect│
│de seră ce urmează a fi alocate (gratuit şi prin licitaţie)? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Numărul de certificate ce urmează a fi alocate în anul 2007 este de 74.836.235. Numărul de certificate ce urmează a fi alocate în cea de-a doua perioadă (2008-2012) este 379.721.760 (întreaga perioadă), cu o valoare medie de 75.944.352 anual.
    Metodologia pentru stabilirea numărului total de certificate, precum şi pentru stabilirea numărului de certificate alocate la nivelul sectoarelor ETS este descrisă detaliat în anexa A.
    Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, România alocă certificatele de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit.
    Rezerva pentru nou-intraţi rămasă neutilizată la sfârşitul perioadei 2008-2012 este valorificată prin scoatere la licitaţie.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Care este ponderea emisiilor totale reprezentată de aceste certificate │
│comparativ cu emisiile din surse ce nu se află sub incidenţa schemei? Este │
│această proporţie cu mult diferită de proporţia curentă a emisiilor provenite│
│de la instalaţiile aflate sub incidenţa Directivei? Dacă da, vă rugăm justi- │
│ficaţi această diferenţă cu referire la unul sau mai multe dintre criteriile │
│cuprinse în anexa III la Directiva 2003/87/CE şi/sau alte criterii, obiective│
│şi transparente. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În figura 3 se prezintă ponderea emisiilor sectoarelor aflate sub incidenţa schemei şi a sectoarelor non-ETS în totalul emisiilor de GES:

    Figura 3. Ponderea emisiei de dioxid de carbon a sectoarelor ETS şi non-ETS

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 3. - Ponderea emisiei de dioxid de carbon a sectoarelor ETS şi non-ETS, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 18 februarie 2008, la pagina 11 (a se vedea imaginea asociată).

    Astfel, în anul de bază 2003, ponderea emisiilor sectoarelor ETS este de aproximativ 47,75%. Această valoare scade uşor până la 44,23% în perioada 2004-2005, pentru a creşte din nou până la 47,25% în anul 2012.
    Această variaţie se datorează faptului că anii 2004 şi 2005 au fost ani hidrologici deosebiţi, acoperirea cererii de energie electrică realizându-se în proporţie mai mare din centralele hidroelectrice. Astfel, producţia de energie hidroelectrică şi alte surse regenerabile a crescut de la 13,26 TWh în 2003 la 20,21 TWh în 2005.
    Guvernul României intenţionează să echilibreze creşterea numărului de automobile prin îmbunătăţirea calităţii lor, respectiv înlocuirea automobilelor vechi şi poluante. În acest sens, în 2005 a fost iniţiat programul de reînnoire a parcului auto. În cadrul acestui program Guvernul oferă în schimbul fiecărui automobil vechi predat o sumă de bani ce constituie avansul pentru achiziţionarea unui automobil nou, mai puţin poluant.
    Emisiile altor sectoare non-ETS, cum este cel rezidenţial sau cel al serviciilor, sunt de asemenea controlate prin intermediul politicilor de mediu, deoarece România nu doreşte să facă deosebiri între sectoarele ETS şi non-ETS. Majoritatea acestor politici sunt prezentate în Strategia naţională privind schimbările climatice şi în Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice. Reglementările cu privire la protecţia mediului sunt aplicate în acelaşi fel pentru sectoarele ETS şi cele non-ETS. Ambele trebuie să se conformeze aceloraşi criterii, necondiţionat de participarea la schemă. Există şi politici ce se aplică numai sectoarelor non-ETS, pentru a asigura acelaşi grad de participare la reducerea emisiilor de GES ca şi al sectoarelor aflate sub incidenţa schemei. A se vedea secţiunea 1.4 pentru detalii.
    1.4. Politici şi măsuri aplicate surselor ce nu intră sub incidenţa Directivei

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.4. Ce politici şi măsuri vor fi aplicate surselor de emisii de gaze│
│cu efect de seră ce nu intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE? │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Politicile şi măsurile ce vor fi aplicate surselor de emisii de gaze cu efect de seră ce nu intră sub incidenţa Directivei sunt cele menţionate în principalele documente strategice ale României, ce ţin cont de dezvoltarea economică şi obligaţiile asumate privind reducerea emisiilor.
    Principalele documente strategice care cuprind politici şi măsuri aplicabile la nivelul întregii economii, inclusiv sectoarelor ce nu intră sub incidenţa schemei, sunt:
    Strategia naţională privind schimbările climatice, urmată de Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice, ilustrează politicile naţionale adoptate în vederea atingerii obligaţiilor internaţionale asumate, precum şi priorităţile în domeniu. Planul naţional de acţiune subliniază politicile şi măsurile individuale ce urmează a fi implementate, precum şi măsuri de raportare a progreselor înregistrate. Sunt identificate autorităţile competente pentru fiecare acţiune, termenele de implementare şi posibile surse de finanţare.
    Planul naţional de dezvoltare 2006-2013, document de planificare strategică şi financiară în vederea stimulării creşterii sociale şi economice, corelat cu politica de coeziune a UE. Pentru fiecare sector de activitate sunt stabilite direcţiile strategice, astfel încât creşterea economică dorită să fie atinsă, în condiţiile respectării restricţiilor financiare şi de mediu.
    Foaia de parcurs pentru sectorul energetic, reprezentând liniile directoare ale politicii energetice pe termen mediu. Sunt identificate obiectivele şi ţintele specifice, duratele lor de implementare, precum şi nevoile financiare şi posibilele surse de acoperire a acestora. Impactul acestui document asupra schimbărilor climatice se datorează menţionării în cadrul său a intenţiei României de a construi noi capacităţi de producere a energiei, folosind drept combustibil gazul natural.
    În condiţiile creşterii spectaculoase a preţului gazului natural în ultima vreme, "Politica Energetică a României 2006-2009", document aflat în discuţie, menţionează cărbunele ca fiind combustibilul de bază pentru sectorul energetic.
    Strategia pentru sectorul energetic şi eficienţă energetică reprezintă documentul-cadru pentru aplicarea măsurilor de eficienţă energetică, fiind bazat pe obiective pe termen lung, ce reflectă nevoia economiei pentru siguranţă în alimentarea cu energie, eficienţă energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie şi protecţia mediului. Totodată, documentul stă la baza măsurilor aplicate în programele de reabilitare a eficienţei energetice a clădirilor. Prin Legea nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2004 privind instituirea unor măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate s-au instituit măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.
    Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare, reprezintă documentul de bază pentru dezvoltarea utilizării SRE în producţia de energie, servind drept cadru întregului sistem de promovare a SRE, inclusiv sistemului certificatelor verzi.
    Planul de implementare a Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC), transpusă prin Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, are influenţe indirecte asupra politicilor privind schimbările climatice; parte din măsurile promovate în cadrul acestui document pot avea drept rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Trebuie menţionat că instalaţiile industriale aflate sub incidenţa acestei directive beneficiază de perioade de tranziţie ce influenţează emisiile de GES.
    Planul de implementare a Directivei 1999/31/CE privind managementul deşeurilor, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005. Documentul stabileşte condiţiile pentru operarea şi monitorizarea zonelor de depozitare a deşeurilor, inclusiv obligativitatea operatorilor de a recupera emisiile de GES (CH(4)) şi, în cazul în care nu le utilizează la producerea energiei, să le ardă la flacără. În acest fel emisiile de GES de la depozitele de deşeuri urbane vor scădea.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se vor folosi mecanismele flexibile promovate de Protocolul de la Kyoto?│
│Dacă da, în ce măsură şi ce demersuri au fost făcute până în prezent (de │
│exemplu, legislaţie relevantă, alocarea de resurse de la buget)? │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Datorită faptului că emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 50% comparativ cu nivelul anului de bază 1989, România îşi va îndeplini cu siguranţă obligaţiile asumate prin Protocolul de la Kyoto, prin urmare nu intenţionează să folosească mecanismele flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto în scopul respectării acestor obligaţii.
    România a decis să stabilească o limită până la care instalaţiile pot folosi reducerile de emisii rezultate din proiecte tip JI sau CDM, în cazul în care operatorii vor dori să investească în astfel de proiecte în alte ţări, la 10% din numărul total alocat instalaţiei pentru ambele perioade. Astfel, operatorii din România vor avea posibilitatea de a utiliza mecanismele flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto în concordanţă cu prevederile directivei.
    În ceea ce priveşte găzduirea proiectelor JI*9), România păstrează o rezervă JI în scopul evitării dublei contabilizări. A se vedea anexa E pentru detalii privind rezerva JI.
---------------
    *9) România este inclusă în anexa I, ţări dezvoltate sau cu economie în tranziţie.

    1.5. Considerarea politicii energetice naţionale în stabilirea numărului total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.5. Cum a fost luată în considerare politica energetică naţională la│
│determinarea cantităţii totale de certificate de emisii de gaze cu efect│
│de seră ce urmează a fi alocate? │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În determinarea numărului total de certificate ce urmează a fi alocate, proiecţiile "de sus în jos" (top - down) au fost stabilite pe baza combinaţiei între metoda istorică şi cea a prognozei, conform descrierii din Secţiunea 1.2.
    Principalele politici cu referire la sectorul energie avute în vedere sunt:
    ● Foaia de parcurs pentru sectorul energetic:
    - implementarea de noi capacităţi de producţie convenţionale care funcţionează pe bază de gaz natural;
    - implementarea de noi capacităţi nucleare;
    - dezvoltarea de noi capacităţi din SRE.
    ● Strategia pentru sectorul energetic şi eficienţă energetică:
    - măsuri pentru promovarea eficienţei energetice în sectoarele industriale şi în sectorul rezidenţial.
    ● Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate:
    - promovarea producerii şi furnizării eficiente de căldură.
    ● Hotărârea Guvernului nr. 443/2003:
    - stabileşte cadrul pentru dezvoltarea utilizării SRE (se constituie ca bază pentru Strategia naţională de utilizare a SRE, sistemul certificatelor verzi etc.)
    Proiecţiile emisiilor, precum şi determinarea cantităţii totale de certificate ce urmează a fi alocate au fost stabilite ţinându-se cont de toate aceste politici şi măsuri pentru sectorul energetic.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cum este garantat faptul că aceast număr total de certificate de emisii de│
│gaze cu efect de seră ce urmează a fi alocate se înscrie în linia atingerii │
│ţintei impuse statului membru prin Decizia 2002/358/CE sau prin Protocolul de│
│la Kyoto? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Conform prognozei emisiilor de gaze cu efect de seră prezentate în cel mai recent inventar naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi în Raportul progreselor*10), România îşi va îndeplini angajamentul asumat prin Protocolul de la Kyoto.
-------------
    *10) Raportul României privind progresele în implementarea Protocolului de la Kyoto, transmis în ianuarie 2006 la UNFCCC.

    Graficul de mai jos prezintă evoluţia emisiilor de GES din România comparativ cu angajamentul asumat prin Protocolul de la Kyoto.

    Figura 4. Emisii de gaze cu efect de seră comparativ cu ţinta Kyoto

--------------
    NOTĂ (CTCE)
    Figura 4. - Emisii de gaze cu efect de seră comparativ cu ţinta Kyoto, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 18 februarie 2008, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).

    Numărul total de certificate a fost determinat pe baza proiecţiilor de sus în jos (top-down), determinate la rândul lor pe baza indicatorilor macroeconomici. Scenariul considerat a fost "afaceri ca de obicei", ce nu presupune implementarea unor măsuri suplimentare de reducere a emisiilor de GES.
    Evoluţia cererii şi a structurii producţiei de energie a fost analizată în baza politicilor existente şi verificată de autoritatea competentă (MEF).
    Proiecţiile emisiilor au ţinut seama şi de reducerea intensităţii carbonului în sectoarele aflate sub incidenţa schemei ca urmare a noilor investiţii.
    Măsurile de reducere a emisiilor de GES au fost stabilite pentru fiecare sector în parte, ţinându-se seama de opţiuni şi diferite măsuri indirecte viitoare ce ar putea avea un impact semnificativ asupra emisiilor de GES ale României.
    Numărul total de certificate a fost determinat folosindu-se datele prezentate în cel mai recent Inventar naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră precum şi în Raportul progreselor 2006.
    1.6. Garantarea faptului că numărul total de certificate nu este mai mare decât cel necesar

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.6. Cum este garantat faptul că aceast număr total de certificate de│
│emisii de gaze cu efect de seră ce urmează a fi alocate nu este mai mare│
│decât necesarul ce rezultă din aplicarea strictă a criteriilor din anexa│
│III a Directivei 2003/87/CE? │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Numărul total de certificate este determinat pe baza proiecţiilor care au în vedere efectele politicilor şi măsurilor, la nivel naţional şi al sectoarelor, pentru a asigura conformarea cu cerinţele referitoare la reducerea şi controlul emisiilor de GES. Numărul total de certificate pentru 2007 este de 74.836.235, iar pentru 2008-2012 este de 75.944.352 anual, valoare care se situează sub plafonul prognozat al emisiilor aferente sectoarelor aflate sub incidenţa schemei, prin urmare acest criteriu se consideră îndeplinit.
    A se vedea şi secţiunea 1.5.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cum este asigurată consistenţa datelor privind emisiile actuale│
│şi prognozate ca urmare a Deciziei 93/389/CEE? │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Datele cu privire la emisiile actuale şi prognozate, prezentate în Planul naţional de alocare sunt în concordanţă cu informaţiile existente în:
    a) Raportul privind progresele în implementarea Protocolului de la Kyoto (RDP 2006);
    b) Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră transmis la UE în mai 2006, cuprinzând inventarul emisiilor de GES pentru perioada 1990 - 2004.
    A se vedea anexa A pentru detalii.
    1.7. Considerarea potenţialului de reducere a emisiilor în determinarea numărului total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.7. Vă rugăm explicaţi în paragraful 4.1 cum s-a ţinut seama de poten-│
│ţialul de reducere a emisiilor (inclusiv cel tehnologic) la determinarea │
│numărului total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În conformitate cu cel de-al doilea Ghid al Comisiei Europene privind elaborarea Planului naţional de alocare, în analiza potenţialului economic şi tehnologic de reducere a emisiilor sunt considerate creşterea anuală a PIB, precum şi scăderea intensităţii carbonului la nivelul fiecărui sector. Efectul combinat al acestor doi indicatori reprezintă rata anuală a potenţialului de reducere a emisiilor.
    Pornindu-se de la emisiile anului relevant şi presupunându-se că sectoarele au ponderi constante în totalul emisiilor şi un potenţial de reducere a emisiilor similar cu cel al întregii economii, se poate determina un "plafon indicativ", în conformitate cu prevederile criteriului 3 din anexa III a Directivei 2003/87/CE.
    A se vedea secţiunea 4.1 şi anexa A pentru detalii.
    1.8. Considerarea politicii comunitare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.8. Vă rugăm listaţi în paragraful 5.3 instrumentele legislative şi │
│politice comunitare luate în considerare la determinarea numărului total│
│de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, precizând în ce mod │
│s-a ţinut cont de acestea. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    A se vedea secţiunea 5.3.
    1.9. Licitarea certificatelor

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.9. În cazul în care statul membru intenţionează să tranzacţioneze o parte│
│din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră prin licitaţie, vă rugăm │
│specificaţi procentul din numărul total de certificate ce va fi tranzacţionat │
│astfel şi descrieţi procedura de implementare a licitaţiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România nu intenţionează să scoată la licitaţie certificate în perioada 2007.
    România nu intenţionează să scoată la licitaţie certificate în perioada 2008 - 2012, cu excepţia certificatelor din RNI rămase neutilizate la finele acestei perioade.
    2. Determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră la nivel de sector ETS
    2.1. Metodologia de alocare la nivel de sector ETS

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2.1. Ce metodologie a fost folosită în determinarea plafoanelor la nivelul│
│fiecărui sector ETS? A fost folosită aceeaşi metodologie pentru toate sectoa-│
│rele? În cazul în care metodologia folosită nu a fost aceeaşi pentru toate │
│sectoarele, vă rugăm argumentaţi de ce folosirea de metodologii diferite a │
│fost necesară, cum s-a făcut această diferenţiere şi prezentaţi dovezi ale │
│faptului că prin folosirea de metodologii diferite nu sunt favorizate anumite│
│sectoare. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Pentru alocarea certificatelor instalaţiilor aflate sub incidenţa schemei, România a folosit abordarea în 2 paşi: în primul pas este stabilit plafonul naţional, din care se extrag certificatele corespunzătoare rezervei pentru nou-intraţi şi rezervei pentru acordarea bonusului pentru acţiuni timpurii. Apoi, numărul de certificate rămas este alocat la nivelul sectoarelor ETS. În cel de-al doilea pas, certificatele sunt distribuite fiecărei instalaţii din cadrul fiecărui sector ETS.
    Plafonul la nivel de sector ETS se determină astfel:
    ● pentru anul 2007, pe baza ponderilor deţinute de fiecare sector ETS în plafonul pentru anul 2007, ponderi calculate ca raport între totalul emisiilor fiecărui sector (determinate pe baza proiecţiilor "de sus în jos") şi totalul emisiilor sectoarelor care intră sub incidenţa schemei;
    ● pentru perioada 2008 - 2012, pe baza mediei ponderilor deţinute de fiecare sector în plafonul pentru perioada 2008 - 2012, ponderi calculate ca raport între totalul emisiilor fiecărui sector (determinate pe baza proiecţiilor "de sus în jos") şi totalul emisiilor sectoarelor care intră sub incidenţa schemei.
    În cadrul alocării la nivel de sector se disting următoarele etape:
    ● definirea sectoarelor;
    ● determinarea emisiilor sectorului;
    ● determinarea ponderii emisiilor sectorului în totalul emisiilor provenite din activităţi ETS;
    ● corecţia alocării pentru sectorul energie .
    Au fost definite următoarele 8 sectoare (de alocare) ETS: sectorul energie, sectorul rafinare produse petroliere, sectorul producţie şi prelucrare metale feroase, sectorul ciment, sectorul var, sectorul sticlă, sectorul ceramică, sectorul celuloză şi hârtie.
    Factorul de creştere al emisiilor sectorului este determinat pe baza producţiei sectorului, creşterii PIB şi a evoluţiei intensităţii carbonului. Numărul total de certificate se alocă sectoarelor în conformitate cu ponderea emisiilor acestora în totalul emisiilor viitoare. În final, din numărul de certificate aferent sectorului energie sunt extrase numărul corespunzător rezervei pentru acordarea bonusului pentru cogenerare, precum şi cel corespunzător rezervei pentru proiecte de tip JI cu efect indirect asupra emisiilor din sectorul energetic.
    Privatizarea timpurie a unor sectoare şi investiţiile deja realizate ca urmare a procesului de privatizare determină un potenţial mai scăzut de reducere a emisiilor în primii ani de participare în cadrul schemei.
    A se vedea anexa B pentru detalii cu privire la alocarea la nivel de sector.
    2.2. Considerarea potenţialului tehnologic de reducere a emisiilor

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2.2. În cazul în care pentru determinarea plafoanelor sectoriale s-a ţinut │
│seama de potenţialul (inclusiv cel tehnologic) activităţilor de reducere a │
│emisiilor, vă rugăm precizaţi în ce mod a fost luat în calcul acest potenţial,│
│oferind detalii în paragraful 4.1 de mai jos. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    La nivel de sector, reducerea intensităţii carbonului a fost determinată ţinându-se seama de potenţialul (inclusiv cel tehnologic) activităţilor de reducere a emisiilor.
    A se vedea anexa B pentru detalii.
    2.3. Considerarea cadrului legislativ şi al politicilor comunitare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2.3. Vă rugăm listaţi în paragraful 5.3 cadrul legislativ şi politicile │
│luate în considerare la determinarea plafoanelor sectoriale, precizând în ce│
│mod s-a ţinut cont de acestea. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    A se vedea secţiunea 5.3 pentru detalii cu privire la considerarea cadrului legislativ şi a politicilor comunitare în determinarea plafoanelor sectoriale.
    2.4. Mediul concurenţial

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2.4. În cazul în care pentru determinarea plafoanelor sectoriale s-a ţinut│
│seama de concurenţă din partea unor ţări sau entităţi din afara Uniunii │
│Europene, vă rugăm explicaţi în acest paragraf în ce mod. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Concurenţa din partea unor ţări sau entităţi din afara Uniunii Europene nu a fost luată în considerare în determinarea plafoanelor sectoriale pentru perioada 2007, respectiv pentru perioada 2008 - 2012.
    3. Determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră la nivel de instalaţie
    3.1. Metodologia de alocare la nivel de instalaţie

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3.1. Ce metodologie a fost folosită în determinarea numărului de │
│certificate de emisii de gaze cu efect de seră la nivel de instalaţie? A fost │
│folosită aceeaşi metodologie pentru toate instalaţiile? În cazul în care │
│metodologia folosită nu a fost aceeaşi pentru toate instalaţiile, vă rugăm │
│argumentaţi necesitatea folosirii de metodologii diferite pentru instalaţii în│
│cadrul aceluiaşi sector, prezentaţi în detaliu modul în care s-a făcut această│
│diferenţiere, precum şi dovezi ale faptului că prin folosirea de metodologii │
│diferite nu sunt favorizate/favorizaţi anumite instalaţii/anumiţi operatori. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Odată stabilit numărul de certificate ce revine fiecăruia dintre cele 8 sectoare, acestea sunt alocate instalaţiilor din cadrul sectorului. Pentru această alocare s-a folosit abordarea istorică, conform căreia numărul de certificate ce revine fiecărei instalaţii este determinat pe baza ponderii emisiilor relevante ale instalaţiei din anul relevant în totalul emisiilor sectorului. Această metodologie se aplică atât pentru perioada 2007, cât şi pentru perioada 2008-2012.
    Alegerea acestei metodologii se bazează pe ipoteza că ponderea emisiilor unei instalaţii în cadrul sectorului nu se modifică substanţial în perioada 2005-2012. Pentru a ţine cont de fluctuaţiile în activitatea instalaţiei nu se consideră un an istoric, ci o perioadă istorică, denumită perioadă de referinţă. Pentru fiecare instalaţie se determină anul relevant, respectiv emisiile relevante ca medie între 2 ani cu cel mai ridicat nivel al emisiilor din cadrul perioadei de referinţă.
    În cadrul alocării certificatelor la nivel de instalaţie se disting următoarele etape:
    1. determinarea ponderii emisiilor instalaţiei în totalul emisiilor sectorului în anul relevant; pentru perioada 2007, precum şi pentru perioada 2008-2012; ponderea certificatelor alocate instalaţiei din totalul sectorului este egală cu ponderea emisiilor instalaţiei din anul relevant;
    2. determinarea numărului de certificate ce revine fiecărei instalaţii.
    În condiţiile îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, aşa cum sunt acestea prezentate în secţiunea 4 şi în anexele F şi G, instalaţiile pot primi un bonus, sub forma unui număr de certificate, pentru cogenerare sau pentru acţiuni timpurii. În cazul în care o instalaţie este eligibilă pentru ambele bonusuri, va primi numai bonusul aferent cogenerării.
    Bonusul pentru cogenerare este acordat datorită faptului că România urmăreşte stimularea eficienţei energetice şi a folosirii tehnologiilor curate prin implementarea schemei ETS. Astfel, Planul naţional de alocare pentru prima, respectiv pentru cea de-a doua perioadă, ţine seama de beneficiile cogenerării eficiente prin acordarea unui număr suplimentar de certificate instalaţiilor de cogenerare ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate listate în anexa F.
    Bonusul pentru acţiuni timpurii se acordă pe baza faptului că utilizarea perioadei de referinţă avantajează operatorii care şi-au redus emisiile după 2003. Există companii care, înainte de anul 2003, după privatizare, au investit voluntar în măsuri care au avut ca rezultat reducerea emisiilor de GES. România doreşte să evite penalizarea operatorilor care, în perioada 1998-2002, au investit voluntar în măsuri ce au avut ca rezultat reducerea emisiilor. Acţiunile timpurii din această perioadă sunt luate în considerare prin acordarea unui număr suplimentar de certificate, sub forma unui bonus pentru acţiuni timpurii, instalaţiilor ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate listate în anexa G, atât pentru perioada 2007, cât şi pentru perioada 2008-2012.
    A se vedea anexa C pentru detalii asupra metodologiei de alocare la nivel de instalaţie.
    A se vedea anexele F şi G pentru detalii asupra acordării acestui bonus.
    3.2. Folosirea emisiilor istorice

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3.2. În cazul în care determinarea numărului de certificate de emisii de │
│gaze cu efect de seră la nivel de instalaţie a fost făcută pe baza emisiilor │
│istorice, vă rugăm precizaţi dacă emisiile istorice au fost determinate │
│conform liniilor directoare pentru monitorizare şi raportare, în baza art. 14 │
│al Directivei 2003/87/CE, şi/sau dacă au fost supuse verificării independente.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Emisiile istorice au fost folosite pentru determinarea ponderii emisiilor instalaţiei în totalul emisiilor sectorului.
    În acest scop, prin intermediul unui chestionar, operatorilor le-au fost solicitate următoarele informaţii:
    ● informaţii generale cu privire la instalaţie (adresă, date de contact etc.);
    ● diagrama procesului;
    ● producţia istorică şi prognozată a instalaţiei;
    ● consumul istoric şi prognozat de combustibil şi materii prime.
    Solicitarea informaţiilor s-a făcut astfel încât să servească la determinarea emisiilor de GES în conformitate cu prevederile ghidurilor pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de GES elaborate de Comisia Europeană.
    Datele furnizate de către operatori au fost supuse verificării independente de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), astfel:
    1. informaţiile istorice au fost comparate cu informaţii existente în alte surse disponibile (rapoarte sectoriale, rapoarte de companie etc.);
    2. au fost verificate caracterul complet, acurateţea, corectitudinea şi consistenţa datelor;
    3. consumurile de combustibil şi materii prime au fost analizate comparativ cu evoluţia producţiei şi a emisiilor, ţinându-se seama de creşterea capacităţii sau închiderea parţială a instalaţiilor.
    În cazul chestionarelor incomplete sau incorect completate, acestea au fost retransmise operatorilor sau informaţia a fost obţinută prin contact direct cu aceştia.
    Factorii de emisie folosiţi pentru calculul emisiilor sunt cei listaţi în liniile directoare IPCC - 1996. Există şi excepţii datorate faptului că aceste linii directoare nu includ factori de emisie pentru o serie de materii prime folosite în anumite activităţi aflate sub incidenţa ETS. În aceste cazuri particulare au fost folosiţi factori de emisie proveniţi din alte surse oficiale.
    A se vedea anexa C pentru detalii.
    3.3. Acţiuni timpurii şi tehnologii curate

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3.3. În cazul în care pentru determinarea numărului de certificate de │
│emisii de gaze cu efect de seră la nivel de instalaţie s-a ţinut seama de │
│acţiuni timpurii şi tehnologii curate, vă rugăm specificaţi acest lucru în│
│acest paragraf şi descrieţi în detaliu modul în care au fost luate în │
│considerare în paragraful 4.2 şi/sau 4.3. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România ţine seama de acţiunile timpurii, sub forma unui bonus pentru acţiuni timpurii, acordat pentru ambele perioade, 2007 şi 2008-2012.
    A se vedea anexa G pentru detalii.
    România ţine seama de tehnologiile curate, sub forma unui bonus pentru cogenerare, acordat pentru ambele perioade, 2007 şi 2008-2012.
    A se vedea anexa F pentru detalii.
    3.4. Includerea unilaterală a instalaţiilor

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3.4. În cazul în care statul membru doreşte să includă unilateral │
│instalaţii din sectoarele listate în anexa I, dar cu capacităţi sub │
│plafoanele stabilite în această anexă, vă rugăm explicaţi în paragraful│
│următor motivul includerii acestora, cu referire în special la efectele│
│pe pieţele interne şi la eventuale distorsiuni ale pieţei concurenţiale│
│şi integrităţii de mediu a schemei. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România nu doreşte să includă unilateral instalaţii din sectoarele listate în anexa I cu capacităţi sub plafoanele stabilite în această anexă, în perioada 2007 sau în perioada 2008-2012.
    3.5. Excludere temporară

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3.5. În cazul în care statul membru doreşte să excludă temporar anumite │
│instalaţii, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2007, vă rugăm │
│explicaţi în detaliu în paragraful de mai jos cum sunt îndeplinite cerinţele│
│art. 27(2)(a) - (c) din Directiva 2003/87/CE. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România nu intenţionează să excludă temporar instalaţii până la data de 31 decembrie 2007.
    4. Aspecte tehnice
    4.1. Potenţialul (inclusiv tehnologic) de reducere a emisiilor

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4.1.1. Criteriul (3) a fost folosit numai pentru determinarea numărului│
│total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră sau/şi în cadrul │
│alocării certificatelor la nivel de sector? Vă rugăm descrieţi metodologia│
│(inclusiv ipotezele de bază) folosită pentru evaluarea potenţialului acti-│
│vităţilor de reducere a emisiilor. Care au fost rezultatele obţinute? Cum │
│este garantat faptul că numărul total de certificate de emisii de gaze cu │
│efect de seră alocate este în conformitate cu acest potenţial? │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Criteriul 3 cere ca numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră ce urmează a fi alocate să fie în conformitate cu potenţialul (tehnologic sau de alt tip) de reducere a emisiilor al activităţilor aflate sub incidenţa schemei.
    La stabilirea numărului de certificate ce urmează a fi alocate sectoarelor ETS, România a ţinut seama de potenţialul de reducere a emisiilor; acesta a fost luat în considerare şi pentru determinarea scăderii emisiilor de GES la nivelul sectoarelor.
    A se vedea anexele A şi B pentru detalii.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4.1.2. Vă rugăm descrieţi metoda sau formula folosită pentru determinarea│
│numărului de cerificate la nivel naţional sau sectorial, ţinând seama de │
│potenţialul sectoarelor de a reduce emisiile. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    A se vedea anexele A şi B.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4.1.3. Dacă pentru stabilirea numărului de certificate alocate fiecărei │
│instalaţii s-a folosit "benchmarking", vă rugăm precizaţi tipul şi formula │
│folosite. Ce tip de "benchmark" a fost selectat şi cum înglobează acesta │
│progresul realizabil? De ce prognoza rezultată astfel este considerată a fi│
│cea mai probabilă dezvoltare? Vă rugăm justificaţi răspunsurile. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În cadrul elaborării Planului naţional de alocare al României, benchmarkingul nu a fost utilizat pentru perioada 2007 sau perioada 2008-2012.
    4.2. Acţiuni timpurii

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4.2.1. Dacă s-a ţinut seama de acţiunile timpurii în cadrul alocării la│
│nivel de instalaţie, vă rugăm descrieţi în ce mod. Vă rugăm enumeraţi şi │
│descrieţi criteriile de eligibilitate pentru acţiuni timpurii. Vă rugăm │
│demonstraţi faptul că acţiunile considerate au dus la reduceri de emisii │
│suplimentare celor impuse de legislaţia în vigoare la momentul implementă-│
│rii acestora. Dacă au fost folosite benchmarkuri, vă rugăm descrieţi modul│
│de selectare al instalaţiilor cărora le-au fost aplicate şi criteriul de │
│selectare a tipului de benchmark. De asemenea, vă rugăm justificaţi │
│rezultatele. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În conformitate cu criteriul 7 prevăzut în anexa III la Directiva 2003/87/CE, România intenţionează să acorde bonusuri pentru acţiunile timpurii, atât pentru perioada 2007, cât şi pentru perioada 2008-2012.
    România doreşte să sprijine operatorii care au investit voluntar în măsuri de reducere a emisiilor în perioada 1998-2002. Acţiunile timpurii din această perioadă vor fi luate în considerare prin acordarea unui număr suplimentar de certificate sub forma unui bonus pentru acţiuni timpurii instalaţiilor ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate listate în anexa G, atât pentru perioada 2007 cât şi pentru perioada 2008-2012.
    Pentru a fi eligibilă sub "acţiuni timpurii", acţiunea trebuie să fi avut ca efect reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră suplimentar măsurilor obligatorii de reducere a emisiilor impuse de legislaţia în vigoare la momentul implementării.
    Operatorii au avut ocazia de a se înscrie pentru obţinerea bonusului prin furnizarea ANPM a următoarelor informaţii:
    ● emisia specifică înainte şi după implementarea proiectului;
    ● descrierea tipului de investiţie şi a proiectului;
    ● demonstrarea adiţionalităţii proiectului şi a faptului că proiectul a fost voluntar.
    Datele furnizate de către operatori au fost verificate prin intermediul aceluiaşi tip de proceduri ca şi cele folosite la determinarea emisiilor istorice. Benchmarkingul nu a fost folosit.
    Din totalul de 41 de instalaţii care au solicitat acordarea bonusului pentru acţiuni timpurii, 31 de instalaţii au primit acest bonus, pe baza criteriilor de eligibilitate
    A se vedea anexa G pentru detalii cu privire la calcularea bonusului.
    4.3. Tehnologii curate

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4.3.1. Cum s-a ţinut seama în procesul de alocare de tehnologiile curate,│
│inclusiv eficienţă energetică? Ce tip de tehnologie curată a fost considerat│
│şi în baza cărui criteriu? Între tehnologiile de producere a energiei consi-│
│derate se regăsesc şi cele ce au primit ajutor de stat pentru protecţia │
│mediului de la oricare dintre statele membre? Vă rugăm listaţi tehnologiile │
│ce reprezintă "cea mai bună tehnologie disponibilă" (best available │
│techniques), aşa cum este aceasta definită de Directiva 96/61/CE, şi │
│explicaţi modul în care contribuie la limitarea emisiilor de gaze cu efect │
│de seră. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România urmăreşte stimularea eficienţei energetice şi a folosirii tehnologiilor curate prin implementarea schemei. Astfel, Planul naţional de alocare pentru prima, respectiv pentru cea de-a doua perioadă, ţine seama de beneficiile cogenerării eficiente prin acordarea unui bonus, sub forma unui număr suplimentar de certificate, instalaţiilor de cogenerare ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate.
    Bonusul se acordă atât în perioada 2007, cât şi în perioada 2008-2012, cu condiţia îndeplinirii următoarelor criterii:
    ● eficienţa producerii simultane şi combinate a energiei electrice şi energiei termice utile este de minimum 65%;
    ● economia de combustibil aferentă producerii combinate şi simultane de energie electrică şi termică, comparativ cu producerea separată a aceloraşi cantităţi de energie, este mai mare decât zero.
    Bonusul este determinat pe baza economiei de combustibil (prin urmare reducerea emisiilor de GES) datorate producerii combinate şi simultane de electricitate şi căldură, comparativ cu producerea separată a aceloraşi cantităţi în centrale convenţionale.
    Pentru a nu se aplica un tratament discriminatoriu între instalaţiile existente şi cele nou intrate în ceea ce priveşte cogenerarea, acestea din urmă se vor supune altor reguli privind RNI (a se vedea anexa D). La alocarea din rezerva pentru nou-intraţi (RNI) instalaţiile de cogenerare vor beneficia de un regim special comparativ cu celelalte instalaţii care aplică pentru această rezervă.
    Din totalul de 51 de instalaţii care au solicitat acordarea bonusului pentru cogenerare, 38 de instalaţii au primit acest bonus, pe baza criteriilor de eligibilitate.
    Bonusul pentru cogenerare este extras din numărul total de certificate alocat sectorului energie, cogenerarea fiind parte a acestui sector.
    A se vedea anexa F pentru detalii privind calcularea bonusului şi criteriilor de eligibilitate.
    5. Cadrul legislativ şi politica comunitară
    5.1. Politica concurenţială (art. 81-82 şi 87-88 din Tratatul de aderare la UE)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5.1. În cazul în care autoritatea competentă a fost înştiinţată oficial │
│cu privire la intenţia operatorilor de a forma un grup comun al instalaţiilor│
│(pool) şi intenţionează să permită acest lucru, vă rugăm anexaţi o copie a │
│solicitării. Ce procent din numărul total de certificate revine acestei aso- │
│ciaţii? Ce procent din numărul alocat sectorului reprezentat revine acestei │
│asociaţii? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România a permis operatorilor să formeze grupuri comune ale instalaţiilor.
    Operatorii au putut solicita formarea unui grup comun al instalaţiilor pentru perioada 2008-2012 până la data de 30 septembrie 2006. Nu a fost înregistrată nicio solicitare în acest sens.
    5.2. Politica de piaţă internă - nou-intraţi (art. 43 din Tratatul de aderare la UE)
    5.2.1. Nou-intraţi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5.2.1. Cum este permisă participarea nou-intraţilor în cadrul schemei ETS? │
│În cazul în care a fost stabilită o rezervă pentru nou-intraţi, cum a fost │
│determinat numărul de certificate ce revin acestei rezerve şi în ce mod se │
│alocă acestea? Vă rugăm precizaţi ce se întâmplă cu certificatele din această │
│rezervă rămase neutilizate la finele perioadei. Cum este soluţionat cazul în │
│care cererea de certificate din această rezervă este superioară │
│disponibilului? │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    România permite participarea nou-intraţilor în cadrul schemei prin constituirea unei rezerve de certificate pentru această categorie de instalaţii, denumită rezerva pentru nou-intraţi (RNI).
    RNI este scăzută din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră stabilit la nivel naţional şi este accesibilă nou-intraţilor din toate sectoarele aflate sub incidenţa schemei.
    Alocarea certificatelor din această rezervă se va realiza cu titlu gratuit, în baza principiului "primul venit, primul servit". În cazul în care cererea de certificate din această rezervă depăşeşte disponibilul, operatorii trebuie să cumpere certificatele necesare pe piaţă. Pentru situaţia în care o instalaţie îşi măreşte capacitatea, din RNI vor fi alocate certificate corespunzătoare numai acestei creşteri.
    Nou-intraţii vor primi 95% din numărul de certificate solicitate din RNI (vezi anexa D pentru detalii cu privire la modul de calcul). Pentru a compensa faptul că instalaţiile existente de cogenerare primesc un bonus, s-a decis acordarea a 99% din numărul de certificate solicitat pentru instalaţiile nou-intrate care folosesc sisteme de cogenerare. Măsura susţine dezvoltarea cogenerării ca tehnologie eficientă.
    Certificatele rămase neutilizate din RNI la finele perioadei 2008-2012 vor fi scoase la licitaţie.
    A se vedea anexa D pentru detalii cu privire la alocarea de certificate către nou-intraţi.
    5.2.2. Informaţii cu privire la numărul nou-intraţilor

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5.2.3. Sunt disponibile informaţii cu privire la numărul instalaţiilor nou-│
│intrate (prin solicitări de cumpărare a terenurilor, avize de construcţie, │
│solicitări de obţinere a acordului de mediu)? Au fost acordate autorizaţii │
│privind emisiile de gaze cu efect de seră operatorilor cu instalaţii aflate în│
│construcţie, dar care vor începe operarea lor în perioada 2005-2007? │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    La data notificării acestui document către Comisia Europeană, un număr de 38 de operatori au exprimat intenţia aplicării pentru nou-intraţi pentru perioada 2008-2012. Pentru aceste instalaţii, autorizaţiile privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi acordate la punerea în funcţiune a acestora.
    Vezi anexa D pentru informaţii suplimentare cu privire la dimensiunea RNI şi metodologia de alocare a certificatelor din această rezervă.
    5.3. Alte politici şi măsuri legislative
    5.3.1. Alte politici şi măsuri legislative comunitare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5.3.1. Vă rugăm listaţi mai jos alte politici şi măsuri legislative │
│comunitare avute în vedere la elaborarea Planului naţional de alocare, │
│explicând ce influenţă au exercitat acestea asupra alocării şi în cadrul│
│căror sectoare. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În tabelul de mai jos sunt listate politici şi măsuri legislative comunitare avute în vedere la elaborarea Planului naţional de alocare:

┌────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Reglementare │ Transpunere │ Efect asupra emisiilor │
│ │în legislaţia │ │
│ │ românească │ │
├────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Directiva 96/61/CE │ Legea nr. │Prin autorizaţia integrată (IPPC) sunt │
│cu privire la con- │ 84/2006 │impuse limite la emisiile în aer (altele │
│trolul şi preveni- │ │decât emisiile de CO(2)) conform │
│rea integrată a │ │BREF-BAT, având ca rezultat, implicit, │
│poluării │ │reducerea emisiilor de CO(2). │
├────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Directiva 1999/13/CE│ Ordinul nr. │Impune instalaţiilor ce folosesc solvenţi │
│cu privire la limi- │ 859/2005 │organici adoptarea măsurilor de reducere │
│tarea emisiilor de │ │a emisiilor de COV în atmosferă, precum │
│COV datorate utili- │ │şi măsuri de creştere a eficienţei. │
│zării solvenţilor │ │ │
│organici în anumite │ │ │
│activităţi │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Directiva 2000/76/CE│ Hotărârea │Impune condiţiile de operare a incinera- │
│cu privire la inci- │ Guvernului │toarelor începând cu anul 2005, având │
│nerarea deşeurilor │ nr. 268/2005 │astfel impact indirect asupra emisiilor │
│ │ │de GES. │
├────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Directiva 2001/77/CE│ Hotărârea │Promovează creşterea cotei electricităţii │
│cu privire la promo-│ Guvernului │produse din surse regenerabile, contri- │
│varea producţiei de │ nr. 443/2003 │buind la reducerea emisiilor prin redu- │
│electricitate din │ │cerea cantităţii de electricitate produsă │
│surse regenerabile │ │din surse convenţionale de energie. │
│pe piaţa internă │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Directiva 2001/80/CE│ Hotărârea │Începând cu anul 2008, limitează emisiile │
│cu privire la limi- │ Guvernului │de oxizi de sulf, oxizi de azot şi pulberi│
│tarea emisiilor │ nr. 322/2005 │provenite de la instalaţiile de ardere cu │
│instalaţiilor mari │ │putere termică mai mare de 50 MW. Prin │
│de ardere │ │sistemul de monitorizare impus pentru │
│ │ │aceste instalaţii se aşteaptă ca operatori│
│ │ │să îmbunătăţească sistemul de operare, cu │
│ │ │efect şi asupra emisiilor de CO(2). │
│ │ │Posibila creştere a emisiilor de CO(2) │
│ │ │datorată impunerii instalaţiilor de │
│ │ │desulfurare şi a instalaţiilor de reducere│
│ │ │catalitică va fi compensată de cele expuse│
│ │ │anterior. │
├────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Directiva 2001/81/CE│ Hotărârea │Stabileşte plafoane naţionale pentru │
│cu privire la stabi-│ Guvernului │poluanţii ce cauzează acidifierea şi │
│lirea plafoanelor │ nr. │eutrofizarea. Prin limitarea emisiilor de │
│naţionale de emisii │ 1.856/2005 │oxizi de sulf şi de azot proveniţi din │
│în atmosferă │ │instalaţii mari de ardere, limitează │
│ │ │durata de folosire a acestora şi, prin │
│ │ │urmare, emisiile de CO(2) asociate. │
└────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────┘


    5.3.2. Prevederi legislative comunitare noi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5.3.2. La elaboararea Planului naţional de acţiune au fost avute în vedere│
│măsuri legislative comunitare noi ce ar putea avea impact inevitabil asupra │
│emisiilor? În cazul în care au fost avute în vedere, vă rugăm explicaţi de ce│
│impactul acestora este considerat ca fiind inevitabil şi în ce mod s-a ţinut │
│seama de acest impact. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    A se vedea tabelul prezentat în secţiunea anterioară.
    6. Consultarea publicului
    6.1. Comentarii

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6.1. Prin ce modalitate este Planul naţional de alocare supus consultării│
│publicului? │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Consultarea publicului cu privire la metodologia şi principiile aplicate în cadrul Planului naţional de alocare este esenţială în vederea asigurării corectitudinii acestuia şi a sprijinului necesar implementării sale. În conformitate cu reglementările naţionale cu privire la consultarea publicului şi cu Directiva ETS a fost adoptată următoarea procedură:
    ● coordonatorul procedurii de consultare a publicului este Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD);
    ● toate documentele de discuţie au fost publicate pe website-ul MMDD*11), precum şi pe website-ul dedicat implementării ETS în România*12);
-------------
    *11) www.numediu.ro
    *12) www.eu-ets.ro

    ● comentariile au fost transmise la MMDD, începând cu 30 august 2006, pe o perioadă de 30 de zile.
    6.2. Înregistrarea comentariilor

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6.2. Cum vor fi luate în considerare comentariile primite înainte de│
│decizia finală asupra alocării? │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Prima versiune a PNA a fost publicată pentru dezbatere publică la data de 29 august 2006 pe diferite website-uri ale autorităţilor pentru protecţia mediului (www.mmediu.ro, www.eu-ets.ro, www.anpm.ro). Documentul de discuţie a fost publicat pentru consultarea publicului timp de 30 de zile, în perioada 29 august - 30 septembrie 2006. Pe parcursul acestei perioade, au fost înregistrate comentarii din partea tuturor celor implicaţi, după cum urmează:
    ● operatori (80);
    ● asociaţii şi organizaţii profesionale (UNIROM SIDER, CIROM, ROMPAP, STICEF);
    ● organizaţii neguvernamentale;
    ● autorităţi publice.
    Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în calitate de autoritate responsabilă pentru elaborarea PNA, a răspuns tuturor comentariilor şi observaţiilor prin intermediul scrisorilor transmise electronic sau prin poştă şi/sau în cadrul întâlnirilor ce au avut loc la sediul său. Comentariile primite au fost înregistrate şi structurate pe categorii în funcţie de tipul acestora.
    O echipă MMDD/ANPM, cu sprijinul consultanţilor locali, a analizat comentariile primite şi a decis asupra acţiunilor ulterioare. Au fost formulate şi transmise răspunsuri şi au avut loc consultări cu operatorii la sediul MMDD.
    A fost organizat un seminar-dezbatere, în data de 22 septembrie 2006, la care au participat 60 de operatori.
    A fost luată în considerare posibilitatea existenţei unor instalaţii neidentificate la momentul realizării inventarului instalaţiilor, ai căror operatori au transmis ulterior către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului chestionarele cu datele privind instalaţiile deţinute. Pe durata perioadei de consultări, s-au identificat 24 de instalaţii neinventariate iniţial.
    Ca urmare a comentariilor şi observaţiilor primite, MMDD a revizuit analiza sa şi/sau rezultatele acesteia, la nivel macro- şi microeconomic, precum şi principiile şi metodologia ce au stat la baza elaborării PNA.
    6.3. Influenţa comentariilor asupra Planului naţional de alocare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6.3. Vă rugăm prezentaţi un rezumat al comentariilor primite pe parcursul│
│primei perioade de consultare a publicului ce au avut impact asupra planului│
│de alocare, explicând cum au fost acestea luate în considerare. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Pe parcursul celor 30 de zile rezervate consultării publicului, au fost înregistrate 90 de comentarii şi solicitări din partea operatorilor, vizând:
    ● explicaţii privind metodologia de alocare a certificatelor la nivel de instalaţie şi la nivel de sector;
    ● detalierea aspectelor legate de rezerva pentru nou-intraţi şi criteriile de încadrare a instalaţiilor în această categorie;
    ● modificarea datelor previzionate privind producţiile şi consumurile de combustibili şi materii prime, atât pentru anul 2007, cât şi pentru perioada 2008-2012;
    ● solicitări privind creşterea numărului de certificate alocate, atât pentru anul 2007, cât şi pentru perioada 2008-2012;
    ● solicitări privind acordarea bonusului de cogenerare sau a celui pentru acţiuni timpurii.
    În urma comentariilor primite din partea operatorilor în cazul unor instalaţii s-a constatat insuficienţa datelor transmise prin intermediul chestionarelor. În aceste situaţii au fost solicitate informaţii suplimentare sau clarificări, pentru fiecare caz în parte.
    Varianta de lucru a Planului naţional de alocare a fost supusă revizuirilor, luându-se în calcul datele noi/suplimentare transmise de operatori.
    7. Criterii avute în vedere, altele decât cele listate în anexa III a Directivei 2003/87/CE
    7.1. Criterii avute în vedere, altele decât cele listate în anexa III

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 7.1. În cadrul elaborării Planului naţional de alocare au fost avute │
│în vedere şi alte criterii în afara celor listate în anexa III a Directivei│
│2003/87/CE. Vă rugăm mentionaţi-le, specificând cum au fost implementate şi│
│de ce nu sunt considerate ca fiind discriminatorii. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În cadrul elaborării Planului naţional de alocare, pentru perioada 2007, respectiv pentru perioada 2008 - 2012, nu au fost avute în vedere alte criterii în afara celor listate în anexa III a Directivei 2003/87/CE.

    8.1. Lista instalaţiilor şi alocarea propusă pentru perioada 2007


┌───┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│Nr.│ Denumire instalaţie │ Denumire operator │ Judeţ │ Activitate │ Sector │ Alocare │ Obs │
│ │ │ │ │ principală │ │ 2007 │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 1│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrica │Bacău │Producere energie │Energie │ 284691│ │
│ │- SE Borzeşti │SA │ │electrică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 2│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrica │Brăila │Producere energie │Energie │ 474476│ │
│ │- SE Brăila │SA │ │electrică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 3│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrica │Dâmboviţa │Producere energie │Energie │ 446332│ │
│ │- SE Doiceşti │SA │ │electrică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 4│SC Complexul Energe- │SC Complexul │Dolj │Producere energie │Energie │ 3085897│ (5) │
│ │tic Craiova SA - │Energetic Craiova │ │electrică │ │ │ │
│ │SE Işalniţa │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 5│SC Complexul Energe- │SC Complexul │Gorj │Producere energie │Energie │ 5457841│ (5) │
│ │tic Rovinari SA │Energetic Rovinari │ │electrică │ │ │ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 6│SC Complexul Energe- │SC Complexul │Gorj │Producere energie │Energie │ 6393199│ (5) │
│ │tic Turceni SA │Energetic Turceni │ │electrică │ │ │ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 7│SC Electrocentrale │S.C Electrocentrale│Mureş │Producere energie │Energie │ 1180699│ │
│ │Bucureşti SA - SE │Buucreşti SA │ │electrică │ │ │ │
│ │Mureş - CTE IERNUT │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 8│SC CET ARAD SA - │SC CET ARAD SA │Arad │Producere energie │Energie │ 488896│ │
│ │CET Lignit │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 9│SC CET ARAD SA - │SC CET ARAD SA │Arad │Producere energie │Energie │ 39828│ (4) │
│ │CET Hidrocarburi │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 10│SC TERMOFICARE 2000 │SC TERMOFICARE 2000│Argeş │Producere energie │Energie │ 231193│ │
│ │- Piteşti Sud │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 11│SC TERMOFICARE 2000 │SC TERMOFICARE 2000│Argeş │Producere energie │Energie │ 157757│ (4) │
│ │- Gavana │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 12│SC TERMON SRL │SC TERMON SRL │Bacău │Producere energie │Energie │ 129499│ │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13│SC CET SA Bacău - │SC CET SA Bacău │Bacău │Producere energie │Energie │ 338064│ │
│ │Inst. nr. 1 │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14│SC CET SA Bacău - │SC CET SA Bacău │Bacău │Producere energie │Energie │ 12193│ │
│ │Inst. nr. 2 │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 15│SC UZINA TERMICA │SC UZINA TERMICĂ │Bacău │Producere energie │Energie │ 13645│ │
│ │COMĂNEŞTI SA │COMĂNEŞTI SA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 16│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bihor │Producere energie │Energie │ 1231431│ (4) │
│ │Oradea SA │Oradea SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17│Direcţia de Termofi- │Direcţia de Termo- │Bistriţa- │Producere energie │Energie │ 5597│ │
│ │care a Municipiului │ficare a Munici- │Năsăud │termică │ │ │ │
│ │Bistriţa │piului Bistriţa │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 18│SC TERMICA SA │SC TERMICA SA │Botoşani │Producere energie │Energie │ 100195│ (4) │
│ │BOTOŞANI │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 19│SC CET Braşov SA - │SC CET Braşov SA │Braşov │Producere energie │Energie │ 394773│ │
│ │CET Braşov │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 20│SC CET Braşov SA - │SC CET Braşov SA │Braşov │Producere energie │Energie │ 32232│ │
│ │CT METROM │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21│SC CET SA Brăila │SC CET SA Brăila │Brăila │Producere energie │Energie │ 158548│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 22│Regia Autonomă Muni- │Regia Autonomă │Buzău │Producere energie │Energie │ 62517│ │
│ │cipală "RAM" Buzău │Municipală "RAM" │ │termică │ │ │ │
│ │ │Buzău │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 23│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 558568│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Progresu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 24│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 689306│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Bucureşti Vest │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 25│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 85202│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET Titan│ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 26│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 322230│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Grozăveşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 27│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 1598760│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Buucreşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Bucureşti Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 28│SC VEST ENERGO SA │SC VEST ENERGO SA │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 39072│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 29│RADET - centrala CTZ │RADET BUCUREŞTI │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 34383│ │
│ │Casa Presei │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 30│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Constanţa │Producere energie │Energie │ 652470│ (4) │
│ │Bucureşti - SE │Bucureşti SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Constanţa - CET PALAS│ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 31│Centrala Termică de │Regia Autonomă de │Cluj │Producere energie │Energie │ 21650│ │
│ │Zonă │Termoficare │ │termică │ │ │ │
│ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 32│CCNE CT ZONA SOMEŞ │SC COLONIA CLUJ- │Cluj │Producere energie │Energie │ 35142│ (4) │
│ │NORD │NAPOCA ENERGY SRL │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 33│SC CET ENERGOTERM │SC CET ENERGOTERM │Caraş- │Producere energie │Energie │ 76456│ (4) │
│ │REŞIŢA SA │REŞIŢA SA │Severin │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 34│SC TERMICA SA │SC TERMICA SA │Dâmboviţa │Producere energie │Energie │ 58227│ (4) │
│ │TÂRGOVIŞTE │TÂRGOVIŞTE │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 35│SC Complexul Energe- │Complexul Energetic│Dolj │Producere energie │Energie │ 1641882│ (5) │
│ │tic Craiova SA - SE │Craiova │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Craiova II │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 36│SC Uzina Termică │SC Uzina Termică │Dolj │Producere energie │Energie │ 14946│ │
│ │Calafat SA │Calafat SA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 37│SC ELECTROCENTRALE │SC ELECTROCENTRALE │Galaţi │Producere energie │Energie │ 1085307│ │
│ │GALAŢI SA │GALAŢI SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 38│SC Uzina Termoelec- │SC Uzina │Giurgiu │Producere energie │Energie │ 252507│ │
│ │trică Giurgiu SA │Termoelectrică │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │Giurgiu SA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 39│SC Uzina de Agent │SC Uzina de Agent │Gorj │Producere energie │Energie │ 39371│ │
│ │Termic şi Alimentare │Termic şi Alimen- │ │termică │ │ │ │
│ │cu apă │tare cu Apă │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 40│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrica │Hunedoara │Producere energie │Energie │ 895537│ (4) │
│ │- SE Paroşeni │SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 41│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Hunedoara │Producere energie │Energie │ 4201074│ (4) │
│ │Deva SA │Deva SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 42│SC Acvacalor SA Brad │SC Acvacalor SA │Hunedoara │Producere energie │Energie │ 17382│ │
│ │ │Brad │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 43│SC CET IAŞI SA CET │SC CET IAŞI SA │Iaşi │Producere energie │Energie │ 296383│ (4) │
│ │Iaşi I │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 44│SC CET IAŞI SA CET │SC CET IAŞI SA │Iaşi │Producere energie │Energie │ 496359│ (4) │
│ │Iaşi II │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 45│R.A.A.N. Sucursala │R.A.A.N. Sucursala │Mehedinţi │Producere energie │Energie │ 2600112│ (4) │
│ │ROMAG TERMO │ROMAG TERMO │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 46│SC Energomur SA, │SC Energomur SA │Mureş │Producere energie │Energie │ 6357│ (5) │
│ │Centrala Termică nr.2│ │ │termică │ │ │ │
│ │Dâmbul Pietros │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 47│SC Energomur SA, │SC Energomur SA │Mureş │Producere energie │Energie │ 3911│ (2) │
│ │Centrala Termică nr.3│ │ │termică │ │ │ │
│ │Tudor Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 48│SC Energomur SA, │SC Energomur SA │Mureş │Producere energie │Energie │ 4118│ (2) │
│ │Centrala Termică nr.4│ │ │termică │ │ │ │
│ │Tudor Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 49│SC Energomur SA, │SC Energomur SA │Mureş │Producere energie │Energie │ 2837│ (2) │
│ │Centrala Termică nr.5│ │ │termică │ │ │ │
│ │Tudor Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 50│SC Energomur SA, │SC Energomur SA │Mureş │Producere energie │Energie │ 3946│ (2) │
│ │Centrala Termică nr.6│ │ │termică │ │ │ │
│ │Tudor Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 51│SC DALKIA TERMO │SC DALKIA TERMO │Prahova │Producere energie │Energie │ 514797│ (4) │
│ │PRAHOVA SRL │PRAHOVA SRL │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Punct de lucru Brazi │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 52│SC UZINA ELECTRICĂ │SC UZINA ELECTRICĂ │Sălaj │Producere energie │Energie │ 121478│ │
│ │ZALĂU SA │ZALAU SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 53│SC CET Govora SA │SC CET Govora SA │Vâlcea │Producere energie │Energie │ 1636678│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 54│SC TERMICA VASLUI SA │SC TERMICA VASLUI │Vaslui │Producere energie │Energie │ 38497│ (5) │
│ │ │SA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 55│SC TERMICA SA Suceava│SC TERMICA SA │Suceava │Producere energie │Energie │ 456932│ (5) │
│ │- CET pe huilă │Suceava │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 56│SC TERMICA SA Suceava│SC TERMICA SA │Suceava │Producere energie │Energie │ 35818│ │
│ │- CT pe hidrocarburi │Suceava │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 57│SC SERVICII COMUNALE │SC SERVICII │Suceava │Producere energie │Energie │ 15534│ │
│ │SA RĂDĂUŢI CENTRALA │COMUNALE SA │ │termică │ │ │ │
│ │TERMICĂ │RĂDĂUŢI │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 58│SC Terma-Serv SRL │SC Terma-Serv SRL │Teleorman │Producere energie │Energie │ 12732│ │
│ │CAF 5M │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 59│CET TIMIŞOARA CENTRU │SC COLTERM SA │Timiş │Producere energie │Energie │ 147729│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 60│CT TIMIŞOARA SUD │SC COLTERM SA │Timiş │Producere energie │Energie │ 208957│ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 61│CAF NR. 1 │SC ENERGOTERM SA │Tulcea │Producere energie │Energie │ 17430│ │
│ │ │TULCEA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 62│SC ENET SA FOCŞANI │SC ENET SA FOCŞANI │Vrancea │Producere energie │Energie │ 115689│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 63│SC GHCL UPSOM ROMÂNIA│SC GHCL UPSOM │Alba │Industria chimică │Energie │ 149760│ (4) │
│ │SA │ROMÂNIA SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 64│SC KRONOSPAN SEBEŞ SA│SC KRONOSPAN │Alba │Industria lemnului│Energie │ 28704│ │
│ │ │Sebeş SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 65│SC KRONOSPAN SEPAL SA│SC KRONOSPAN SEPAL │Alba │Industria lemnului│Energie │ 59022│ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 66│SC HOLZINDUSTRIE │SC HOLZINDUSTRIE │Alba │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
│ │SCHWEIGHOFER SRL │SCHWEIGHOFER SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 67│SC Automobile Dacia │SC Automobile Dacia│Argeş │Industria │Energie │ 197206│ (5) │
│ │SA │SA │ │autovehicule │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 68│Staţia de │PETROM SA │Argeş │Industria │Energie │ 24654│ │
│ │dezbenzinare Merişani│ │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 69│SC Chimcomplex SA │SC Chimcomplex SA │Bacău │Industria chimică │Energie │ 40438│ (5) │
│ │Borzeşti - Instalaţii│Borzeşti │ │ │ │ │ │
│ │ardere │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 70│SC AMURCO SRL Bacău │SC AMURCO SRL │Bacău │Industria chimică │Energie │ 845374│ │
│ │ │Bacău │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 71│Centrala termică │SC AEROSTAR SA │Bacău │Industria │Energie │ 5569│ │
│ │SC AEROSTAR SA BACĂU │BACĂU │ │aeronautică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 72│SC DIANA FOREST SA - │SC DIANA FOREST SA │Bacău │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
│ │F.I.L. MĂRGINENI │BACĂU │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 73│SC DIANA FOREST SA - │SC DIANA FOREST SA │Bacău │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
│ │F.I.L. ONEŞTI │BACĂU │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 74│SC European Food SA │SC European Food SA│Bihor │Industria │Energie │ 73816│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 75│SC Electroprecizia SA│SC Electroprecizia │Braşov │Industria │Energie │ 4650│ │
│ │- Centrala termică │SA │ │electrotehnică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 76│SC Viromet SA │SC Viromet SA │Braşov │Industria chimică │Energie │ 77744│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 77│SC IAR SA │SC IAR SA │Braşov │Industria │Energie │ 5132│ │
│ │ │ │ │aeronautică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 78│SC Nitrofertilizer SA│SC Nitrofertilizer │Braşov │Industria chimică │Energie │ 18272│ │
│ │Făgăraş │SA Făgăraş │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 79│SC NITROSERVICE SA │SC NITROSERVICE SA │Braşov │Industria chimică │Energie │ 64659│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 80│SC PROMEX Brăila │SC PROMEX Brăila │Brăila │Industria │Energie │ 6454│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 81│SC Nusco Imobiliara │SC Nusco Imobiliara│Bucureşti │Industria lemnului│Energie │ 87537│ (4) │
│ │SRL C.E.T. │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 82│SC CET GRIVIŢA SRL │SC CET GRIVIŢA SRL │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 51063│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 83│SC URSUS BREWERIES SA│SC URSUS BREWERIES │Buzău │Industria │Energie │ 9043│ │
│ │Sucursala Buzău │SA Sucursala Buzău │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 84│SC AGRANA ROMÂNIA SA │SC AGRANA ROMÂNIA │Buzău │Industria │Energie │ 76578│ (4) │
│ │BUZĂU │SA BUZĂU │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 85│SC UCM Reşiţa SA │SC UCM Reşiţa SA │Caraş- │Industria │Energie │ 5481│ │
│ │Punct de lucru │ │Severin │construcţii maşini│ │ │ │
│ │Platforma ABC │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 86│SC UCM Reşiţa SA │SC UCM Reşiţa SA │Caraş- │Industria │Energie │ 3756│ │
│ │Punct de lucru │ │Severin │construcţii maşini│ │ │ │
│ │Calnicel │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 87│SC Zahar SA Călăraşi │SC Zahar SA │Călăraşi │Industria │Energie │ 22534│ │
│ │ │Călăraşi │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 88│SC Uzina Termoelec- │SC Uzina Termoelec-│Constanţa │Industria │Energie │ 284113│ │
│ │trică Midia SA │trică Midia SA │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 89│Societatea Naţională │Societatea Naţio- │Constanţa │Producere energie │Energie │ 12335│ │
│ │"Nuclearelectrica" SA│nală "Nuclearelec- │ │electrică şi │ │ │ │
│ │- Direcţia CNE │trica" SA -Direcţia│ │termică │ │ │ │
│ │Cernavodă │CNE Cernavodă │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 90│SC Terapia SA │SC Terapia SA │Cluj │Industria │Energie │ 9282│ │
│ │ │ │ │farmaceutică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 91│SC Carbochim SA │SC Carbochim SA │Cluj │Industria │Energie │ 3681│ │
│ │ │ │ │produselor │ │ │ │
│ │ │ │ │abrazive │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 92│SC ARGILLON ROMÂNIA │SC ARGILLON │Cluj │Industria ceramică│Energie │ 27607│ │
│ │SA │ROMÂNIA SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 93│SC ROMPETROL │SC ROMPETROL │Constanţa │Industria │Energie │ 111443│ │
│ │Petrochemicals SRL │Petrochemicals SRL │ │petrochimică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 94│Secţia Terminal Midia│PETROM SA - Membru │Constanţa │Industria │Energie │ 18680│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 95│Platforma Fixă │PETROM SA - Membru │Constanţa │Industria │Energie │ 80844│ │
│ │Centrală de Producţie│OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
│ │(PFCP), Secţia 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │Producţie, Secţia 7 │ │ │ │ │ │ │
│ │Producţie │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 96│SC Oţel INOX SA │SC Oţel INOX SA │Dâmboviţa │Industria metale │Energie │ 25502│ │
│ │ │ │ │feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 97│Bateria 6 Gorgoteni │PETROM SA - Membru │Dâmboviţa │Industria │Energie │ 20296│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 98│Bateria 1 Moreni │PETROM SA - Membru │Dâmboviţa │Industria │Energie │ 9876│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 99│Bateria 30 Pascov │PETROM SA - Membru │Dâmboviţa │Industria │Energie │ 9514│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│100│PETROM SA - Combina- │PETROM SA - Membru │Dolj │Industria │Energie │ 565766│ │
│ │tul DOLJCHIM Craiova │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│101│SC CARGILL OILS SA │SC CARGILL OILS SA │Dolj │Industria │Energie │ 42593│ │
│ │PODARI │PODARI │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│102│Dezbenzinare Craiova │PETROM SA - Membru │Dolj │Industria │Energie │ 15649│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│103│COMPRESOARE SLAVUTA │PETROM SA - Membru │Dolj │Industria │Energie │ 36281│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│104│COMPRESOARE │PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 28595│ │
│ │BĂRBĂTEŞTI │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│105│COMPRESOARE BULBUCENI│PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 2642│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│106│COMPRESOARE BUSTUCHIN│PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 28718│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│107│CENTRALA IPROM, │PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 35590│ │
│ │STAŢII COMPRESOARE │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│108│DEETANIZARE TURBUREA │PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 45245│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│109│SC EXPUR SA URZICENI │SC EXPUR SA │Ialomiţa │Industria │Energie │ 9391│ │
│ │ │URZICENI │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│110│SC EXPUR SA URZICENI,│SC EXPUR SA │Ialomiţa │Industria │Energie │ 14190│ │
│ │P.L. Slobozia │URZICENI │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│111│SC AMONIL SA │SC AMONIL SA │Ialomiţa │Industria chimică │Energie │ 178729│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│112│SC MARR SUGAR ROMÂNIA│SC MARR SUGAR │Ialomiţa │Industria │Energie │ 19862│ (4) │
│ │SRL Urziceni │ROMÂNIA SRL │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│113│SC ULTEX SA │SC ULTEX SA │Ialomiţa │Industria │Energie │ 17229│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│114│SC REMAR SA Paşcani │SC REMAR SA Paşcani│Iaşi │Industria material│Energie │ 5391│ │
│ │ │ │ │rulant │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│115│SC DANUBIANA SA │SC DANUBIANA SA │Ilfov │Industria anvelope│Energie │ 33923│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│116│United Romanian │United Romanian │Ilfov │Industria │Energie │ 6999│ │
│ │Breweries Bereprod │Breweries Bereprod │ │alimentară │ │ │ │
│ │SRL │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│117│CUPROM SA Bucureşti -│CUPROM SA Bucureşti│Maramureş │Industria metale │Energie │ 19186│ │
│ │- Sucursala Baia Mare│- Sucursala Baia │ │neferoase │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│118│SC CILDRO SERVICE SRL│SC CILDRO SERVICE │Mehedinţi │Industria lemnului│Energie │ 2833│ │
│ │ │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│119│SC Zahărul SA Luduş │SC Zahărul SA Luduş│Mureş │Industria │Energie │ 26565│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│120│SC Azomureş SA │SC Azomureş SA │Mureş │Industria │Energie │ 1223751│ (4) │
│ │ │ │ │fertilizatori │ │ │ │
│ │ │ │ │chimici │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│121│SC Mobex SA │SC Mobex SA │Mureş │Industria lemnului│Energie │ 1978│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│122│SC Prolemn SA │SC Prolemn SA │Mureş │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│123│SC Yarnea SRL │SC Yarnea SRL │Neamţ │Industria chimică │Energie │ 41108│ │
│ │Centrala Termică │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│124│SC AGRANA ROMÂNIA SA │SC AGRANA ROMÂNIA │Neamţ │Industria │Energie │ 125693│ (4) │
│ │BUZĂU - SUCURSALA │SA BUZĂU SUCURSALA │ │alimentară │ │ │ │
│ │ROMAN │ROMAN │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│125│ArcelorMittal TUBULAR│ArcelorMittal │Neamţ │Industria metale │Energie │ 92364│ │
│ │PRODUCTS Roman SA │TUBULAR PRODUCTS │ │neferoase │ │ │ │
│ │ │Roman SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│126│SC ZAHĂR CORABIA SA │SC ZAHĂR CORABIA SA│Olt │Industria │Energie │ 32694│ (4) │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│127│SC IGO SA CARACAL │SC IGO SA CARACAL │Olt │Producere energie │Energie │ 17920│ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│128│SC ALRO SA (SEDIU │SC ALRO SA │Olt │Industria metale │Energie │ 104539│ (5) │
│ │SECUNDAR) │ │ │neferoase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│129│SC T.M.K. - ARTROM SA│SC T.M.K. - ARTROM │Olt │Industria │Energie │ 61209│ (5) │
│ │ │SA │ │metalelor feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│130│SC Pirelli Tyres │SC Pirelli Tyres │Olt │Industria anvelope│Energie │ 27390│ │
│ │România SRL │România SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│131│SC ELECTROCARBON SA │SC ELECTROCARBON SA│Olt │Industria produse │Energie │ 20002│ │
│ │ │ │ │carbonoase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│132│SC ALRO SA │SC ALRO SA │Olt │Industria metale │Energie │ 79642│ │
│ │ │ │ │neferoase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│133│Staţia de Tratare │PETROM SA - Membru │Olt │Industria │Energie │ 7280│ │
│ │Ţiţei Icoana, Secţia │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
│ │MTT Gaze, Unitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │Ciureşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│134│SC VICTORIA SA │SC VICTORIA SA │Prahova │Industria anvelope│Energie │ 32042│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│135│Unitatea de Producţie│PETROM SA - Membru │Prahova │Industria │Energie │ 19027│ │
│ │Petrolieră Boldeşti, │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
│ │Secţia Gaze, Bateria │ │ │ │ │ │ │
│ │17 Boldeşti-Scăeni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│136│SC ARDEALUL SA │SC ARDEALUL SA │Satu Mare │Industria │Energie │ 6076│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│137│SC UNIO SA │SC UNIO SA │Satu Mare │Echipament │Energie │ 31952│ │
│ │ │ │ │tehnologic │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│138│SILVANIA │SILVANIA │Sălaj │Industria anvelope│Energie │ 17691│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│139│SC SILCOTUB SA Zalău │SC SILCOTUB SA │Sălaj │Industria │Energie │ 34364│ │
│ │ │Zalău │ │metalelor feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│140│SC Enercompa SRL │SC Enercompa SRL │Sibiu │Producere energie │Energie │ 13440│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│141│Centrala termică │SC FACOS SA │Suceava │Industria │Energie │ 23121│ (5) │
│ │SC FACOS SA │Suceava │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│142│SC Mobila SA - │SC Mobila SA │Suceava │Industria lemnului│Energie │ 2899│ (2) │
│ │Centrala termică │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│143│SC KOYO România SA │SC KOYO România SA │Teleorman │Industria │Energie │ 22998│ │
│ │ │ │ │autovehicule │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│144│SC DONAU CHEM SRL │SC DONAU CHEM SRL │Teleorman │Industria chimică │Energie │ 436651│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│145│SC Continental AP SRL│SC Continental AP │Timiş │Industria anvelope│Energie │ 20562│ │
│ │ │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│146│CENTRALA TERMICĂ │PETROM SA - Membru │Timiş │Industria │Energie │ 29172│ │
│ │DEZBENZINARE CALACEA │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│147│SC Mondial SA │SC Mondial SA │Timiş │Industria ceramică│Energie │ 23023│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│148│Secţia CET; Instala- │SC ALUM SA TULCEA │Tulcea │Industria metale │Energie │ 854989│ (5) │
│ │ţia CALCINARE Al(OH)3│ │ │neferoase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│149│SC RULMENŢI SA │SC RULMENŢI SA │Vaslui │Industria │Energie │ 62347│ (4) │
│ │ │ │ │autovehicule │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│150│SC Oltchim SA │SC Oltchim SA │Vâlcea │Industria chimică │Energie │ 98491│ (1) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│151│SC Laminate SA │SC Laminate S.A │Vrancea │Industria │Energie │ 9179│ │
│ │Bucureşti - Sucursala│Bucureşti - Sucur- │ │metalelor feroase │ │ │ │
│ │Focşani │sala Focşani │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│152│Combinatul Petrochi- │PETROM SA - Membru │Argeş │Industria │Rafinare│ 1694055│ │
│ │mic ARPECHIM Piteşti │OMV GRUP │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│153│SC RAFO SA │SC RAFO SA │Bacău │Industria │Rafinare│ 785915│ │
│ │ │ │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│154│SC Rompetrol Rafinare│SC Rompetrol │Constanţa │Industria │Rafinare│ 750910│ │
│ │SA │Rafinare SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│155│SC Rompetrol Rafinare│SC Rompetrol │Prahova │Industria │Rafinare│ 56887│ │
│ │SA punct de lucru │Rafinare SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │Rafinăria Vega │ │ │ │petro- │ │ │
│ │Ploieşti │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│156│PETROBRAZI │PETROM SA - Membru │Prahova │Industria │Rafinare│ 1672607│ (4) │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│157│SC PETROTEL-LUKOIL SA│SC PETROTEL-LUKOIL │Prahova │Industria │Rafinare│ 882171│ (4) │
│ │ │SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│158│SC Rafinăria Astra │SC Rafinăria Astra │Prahova │Industria │Rafinare│ 166965│ │
│ │Română SA │Română SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│159│SC RAFINĂRIA STEAUA │SC RAFINĂRIA STEAUA│Prahova │Industria │Rafinare│ 55306│ │
│ │ROMÂNĂ SA CÂMPINA │ROMÂNĂ SA CÂMPINA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│160│SC PETROCHEMICAL │SC PETROCHEMICAL │Prahova │Industria │Rafinare│ 221935│ (5) │
│ │TRADING SRL │TRADING SRL │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│161│SC UVCP SA │SC UVCP SA │Teleorman │Industria │Produc- │ 44228│ (2) │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│162│SC METALURGICA SA │SC METALURGICA SA │Alba │Industria │Produc- │ 12131│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│163│SC SITINDUSTRIE │SC SITINDUSTRIE │Alba │Industria │Produc- │ 4577│ (2) │
│ │ROMÂNIA SA │ROMÂNIA SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│164│SC SATURN SA │SC SATURN SA │Alba │Industria │Produc- │ 4586│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│165│SC DOOSAN IMGB SA │SC DOOSAN IMGB SA │Bucureşti │Industria │Produc- │ 130017│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│166│SC Semifabricate SA │SC Semifabricate SA│Braşov │Industria │Produc- │ 46141│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│167│SC TRACTORUL UTB SA │SC TRACTORUL UTB SA│Braşov │Industria │Produc- │ 44141│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│168│SC TMK-REŞIŢA SA │SC TMK-REŞIŢA SA │Caraş- │Industria │Produc- │ 88731│ │
│ │ │ │Severin │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│169│SC Ductil Steel SA │SC Ductil Steel SA │Caraş- │Industria │Produc- │ 25404│ │
│ │Buzău - Punct de │Buzău │Severin │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │Lucru Oţelu Roşu │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│170│SC UCM Turnate SRL │SC UCM Turnate SRL │Caraş- │Industria │Produc- │ 5125│ │
│ │ │ │Severin │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│171│SC DONASID SA │SC DONASID SA │Călăraşi │Industria │Produc- │ 38021│ (5) │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│172│SC Mechel Câmpia │SC Mechel Câmpia │Cluj │Industria │Produc- │ 161896│ (5) │
│ │Turzii SA │Turzii SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│173│ARCELORMITTAL GALAŢI │SC ARCELORMITTAL │Galaţi │Industria │Produc- │ 10740947│ (5) │
│ │SA │GALAŢI SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│174│ARCELORMITTAL │SC ARCELORMITTAL │Hunedoara │Industria │Produc- │ 210315│ (5) │
│ │HUNEDOARA SA │HUNEDOARA SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│175│SC S.M.R. SA Balş │SC S.M.R. SA Balş │Olt │Industria │Produc- │ 66527│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│176│SC UPETROM 1 MAI SA │SC UPETROM 1 MAI SA│Prahova │Industria │Produc- │ 7386│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│177│SC TURNĂTORIA │SC TURNĂTORIA │Prahova │Industria │Produc- │ 6575│ │
│ │CENTRALĂ ORION SA │CENTRALĂ ORION SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│178│SC Mechel Târgovişte │SC Mechel │Dâmboviţa │Industria │Produc- │ 199015│ │
│ │SA │Târgovişte SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│179│SC Carmeuse Holding │SC Carmeuse Holding│Argeş │Industria varului │Var │ 193412│ │
│ │SRL Braşov - Punct de│SRL Braşov │ │ │ │ │ │
│ │lucru Valea Mare - │ │ │ │ │ │ │
│ │Pravăţ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│180│SC Prescon BV SA │SC Prescon BV SA │Braşov │Industria varului │Var │ 142617│ │
│ │Fabrica de var │ │ │ │ │ │ │
│ │Stejeriş │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│181│SC TMK-REŞIŢA SA │SC TMK-REŞIŢA SA │Caraş- │Industria varului │Var │ 21337│ (2) │
│ │ │ │Severin │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│182│SC Simcor Var SA │SC Simcor Var SA │Constanţa │Industria varului │Var │ 69557│ │
│ │Oradea - Punct de │Oradea │ │ │ │ │ │
│ │lucru medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│183│SC Carmeuse Holding │SC Carmeuse Holding│Dâmboviţa │Industria varului │Var │ 193057│ │
│ │S.R.L. Braşov - Punct│SRL Braşov │ │ │ │ │ │
│ │de lucru Fieni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│184│SC Simcor Var SA │SC Simcor Var SA │Gorj │Industria varului │Var │ 84083│ │
│ │Oradea Punct de │Oradea │ │ │ │ │ │
│ │lucru Tg. Jiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│185│SC CARMEUSE HOLDING │SC Carmeuse Holding│Hunedoara │Industria varului │Var │ 163693│ │
│ │SRL Braşov - Punct de│SRL Braşov │ │ │ │ │ │
│ │lucru Chiscadaga │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│186│SC CARBID FOX SA │SC CARBID FOX SA │Mureş │Industria varului │Var │ 72714│ (2) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│187│ARCELORMITTAL │SC ARCELORMITTAL │Hunedoara │Industria varului │Var │ 57844│ (5) │
│ │HUNEDOARA SA │HUNEDOARA SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│188│SC Holcim (România) │SC Holcim (România)│Argeş │Industria │Ciment │ 706764│ (5) │
│ │SA - Ciment Câmpulung│SA │ │cimentului │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│189│SC Holcim (România) │SC Holcim (România)│Bihor │Industria │Ciment │ 959974│ (5) │
│ │SA - Ciment Aleşd │SA │ │cimentului │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│190│Lafarge Ciment │Lafarge Ciment │Braşov │Industria │Ciment │ 1078285│ (5) │
│ │(România) SA - Punct │(România) SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │de lucru Hoghiz │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│191│Lafarge Ciment │Lafarge Ciment │Constanţa │Industria │Ciment │ 2027562│ │
│ │(România) SA - Punct │(România) SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │de lucru Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│192│SC Carpatcement │SC Carpatcement │Dâmboviţa │Industria │Ciment │ 880624│ (5) │
│ │Holding SA - │Holding SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │Sucursala Fieni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│193│SC Carpatcement │SC Carpatcement │Hunedoara │Industria │Ciment │ 613583│ (5) │
│ │Holding SA - │Holding SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │Sucursala Deva │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│194│SC Carpatcement │SC Carpatcement │Neamţ │Industria │Ciment │ 628211│ (5) │
│ │Holding SA - │Holding SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │Sucursala Bicaz │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│195│SC STIROM SA │SC STIROM SA │Bucureşti │Industria sticlei │Sticlă │ 93365│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│196│SC FIROS SA │SC FIROS SA │Bucureşti │Industria sticlei │Sticlă │ 14157│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│197│SC SAINT GOBAIN GLASS│SC SAINT GOBAIN │Călăraşi │Industria sticlei │Sticlă │ 141140│ │
│ │ROMÂNIA SRL │GLASS ROMÂNIA SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│198│SC GECSAT SA │SC GECSAT SA │Mureş │Industria sticlei │Sticlă │ 22386│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│199│SC OMEGA PRODCOM SRL │SC OMEGA PRODCOM │Mureş │Industria sticlei │Sticlă │ 9326│ (5) │
│ │ │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│200│SC STIMET SA │SC STIMET SA │Mureş │Industria sticlei │Sticlă │ 26230│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│201│SC GES GLASS SRL - │SC GES GLASS SRL │Prahova │Industria sticlei │Sticlă │ 51031│ │
│ │BOLDESTI SCĂIENI │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│202│SC GEROMED SA │SC GEROMED SA │Sibiu │Industria sticlei │Sticlă │ 35339│ (2) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│203│SC Helios SA Punct de│SC Helios SA │Bihor │Industria ceramică│Ceramică│ 11271│ │
│ │lucru Aştileu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│204│SC TERAPLAST GP SA │SC TERAPLAST GP SA │Bistriţa- │Industria ceramică│Ceramică│ 1954│ (5) │
│ │ │ │Năsăud │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│205│SC LASSELSBERGER SA │SC LASSELSBERGER SA│Bucureşti │Industria ceramică│Ceramică│ 29877│ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│206│KRONBERGER GRUP SA │SC KRONBERGER GRUP │Buzău │Industria ceramică│Ceramică│ 7548│ │
│ │Satuc │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│207│SC EURO CARAMIDA SA │SC EURO CARAMIDA SA│Bihor │Industria ceramică│Ceramică│ 5436│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│208│SC REFRACERAM SRL - │SC REFRACERAM SRL │Caraş- │Industria ceramică│Ceramică│ 2216│ │
│ │Punct de lucru Reşiţa│ │Severin │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│209│SC SANEX SA │SC SANEX SA │Cluj │Industria ceramică│Ceramică│ 58421│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│210│SC IZO TEC SRL │SC IZO TEC SRL │Cluj │Industria ceramică│Ceramică│ 588│ (2) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│211│SC CERCON ARIEŞUL SA │SC CERCON ARIEŞUL │Cluj │Industria ceramică│Ceramică│ 12952│ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│212│SC DE PRODUSE │SC DE PRODUSE │Cluj │Industria ceramică│Ceramică│ 3899│ │
│ │CERAMICE SA Gherla │CERAMICE SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│213│SC Prefab Construct │SC Prefab Construct│Constanţa │Industria ceramică│Ceramică│ 2737│ │
│ │SRL Cobadin │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│214│SC Soceram SA │SC Soceram SA │Dâmboviţa │Industria ceramică│Ceramică│ 9979│ │
│ │Bucureşti - Sucursala│Bucureşti │ │ │ │ │ │
│ │Doiceşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│215│SC WIENERBERGER │SC WIENERBERGER │Dâmboviţa │Industria ceramică│Ceramică│ 23707│ │
│ │Sisteme de cărămizi │Sisteme de cărămizi│ │ │ │ │ │
│ │S.R.L. - Punct de │S.R.L. │ │ │ │ │ │
│ │lucru Gura Ocniţei │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│216│SC "C.C.C.F." SA │SC "C.C.C.F" SA │Giurgiu │Industria ceramică│Ceramică│ 2680│ │
│ │BUCUREŞTI - Punct de │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
│ │lucru Agenţia CCCF │ │ │ │ │ │ │
│ │Blocuri Ceramice │ │ │ │ │ │ │
│ │"Dunapor" │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│217│SC Macofil SA │SC Macofil SA │Gorj │Industria ceramică│Ceramică│ 7263│ (5) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│218│SC REFRACERAM S.R.L. │SC REFRACERAM SRL │Hunedoara │Industria ceramică│Ceramică│ 2919│ │
│ │Punct de lucru Baru │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│219│SC CERAM MATERIAL │SC CERAM MATERIAL │Ialomiţa │Industria ceramică│Ceramică│ 312│ │
│ │CONSTRUCT SRL │CONSTRUCT SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│220│SC Soceram SA │SC Soceram SA │Ialomiţa │Industria ceramică│Ceramică│ 14851│ │
│ │Sucursala Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│221│SC Ceramica SA IAŞI │SC Ceramica SA IAŞI│Iaşi │Industria ceramică│Ceramică│ 43305│ (5) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│222│KRONBERGER GRUP SA │SC KRONBERGER GRUP │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 18911│ │
│ │SATUC SUCURSALA │SA SATUC SUCURSALA │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│223│SC CARS SA - Secţia 1│SC CARS SA │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 8712│ │
│ │- Hercules │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│224│SC CARS SA - Secţia 2│SC CARS SA │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 10409│ │
│ │- Dâmbău │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│225│SC "SICERAM" SA │SC "SICERAM" SA │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 23998│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│226│SC "VULTURUL" SA │SC "VULTURUL" SA │Prahova │Industria ceramică│Ceramică│ 2890│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│227│SC CEMACON S.A │SC CEMACON SA │Sălaj │Industria ceramică│Ceramică│ 24265│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│228│SC WIENERBERGER │SC WIENERBERGER │Sibiu │Industria ceramică│Ceramică│ 43863│ │
│ │Sisteme de cărămizi │Sisteme de cărămizi│ │ │ │ │ │
│ │SRL - Punct de lucru │SRL │ │ │ │ │ │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│229│SC DUNAV INTERNAŢIO- │SC DUNAV INTERNAŢI-│Timiş │Industria ceramică│Ceramică│ 3947│ │
│ │NAL CONSTRUCT SRL │ONAL CONSTRUCT SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│230│SC LASSELSBERGER SA │SC LASSELSBERGER SA│Timiş │Industria ceramică│Ceramică│ 10292│ │
│ │Punct de lucru Lugoj │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│231│SC TREMAG SA │SC TREMAG SA │Tulcea │Industria ceramică│Ceramică│ 13297│ (2) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│232│SC Fabrica de │SC Fabrica de │Vaslui │Industria ceramică│Ceramică│ 695│ │
│ │cărămizi SRL Vaslui │cărămizi SRL Vaslui│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│233│SC Celhart Donaris SA│SC Celhart Donaris │Brăila │Industria celulo- │Celuloză│ 63879│ │
│ │ │SA │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│234│SC SOMEŞ SA DEJ │SC SOMEŞ SA DEJ │Cluj │Industria celulo- │Celuloză│ 69239│ (4) │
│ │ │SA │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│235│SC CELROM SA │SC CELROM SA │Mehedinţi │Industria celulo- │Celuloză│ 58806│ │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│236│SC AMBRO SA │SC AMBRO SA │Suceava │Industria celulo- │Celuloză│ 144273│ (4) │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│237│SC PEHART TEC SA │SC PEHART TEC SA │Alba │Industria celulo- │Celuloză│ 12073│ │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│238│SC Letea SA Bacău │SC Letea SA Bacău │Bacău │Industria celulo- │Celuloză│ 35894│ │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│239│SC ECOPAPER SA │SC ECOPAPER SA │Braşov │Industria celulo- │Celuloză│ 20429│ (5) │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│240│SC COMCEH SA │SC COMCEH SA │Călăraşi │Industria celulo- │Celuloză│ 21502│ │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│241│SC PETROCART SA │SC PETROCART SA │Neamţ │Industria celulo- │Celuloză│ 13468│ │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│242│SC OMNIMPEX HÂRTIA SA│SC OMNIMPEX HÂRTIA │Prahova │Industria celulo- │Celuloză│ 6425│ (2) │
│ │BUŞTENI │SA BUŞTENI │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│243│SC VRANCART SA │SC VRANCART SA │Vrancea │Industria celulo- │Celuloză│ 16778│ │
│ │ │ │ │zei şi hârtiei │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│244│SC CALOR SERV SRL │SC CALOR SERV SRL │Teleorman │Producere energie │Energie │ 9136│ (2) │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │SC Oltchim SA │SC Oltchim SA │Vâlcea │Industria varului │Var │ 104596│ (1) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Total alocare 2007 │ │ │ │ │ 74343356│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │NOTĂ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(1) Instalaţii cu alocare în două sectoare: Energie şi Var │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(2) Instalaţii care ies din Schema din 2008 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┬──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(3) Instalaţii cu funcţionare pe biomasă │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(4) Instalaţii cu bonus cogenerare │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(5) Instalaţii cu bonus acţiuni timpurii │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┴────────┴─────────┴───────┘    8.2 Lista instalaţiilor şi alocarea propusă pentru perioada 2008-2012


┌───┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│Nr.│ Denumire instalaţie │ Denumire operator │ Judeţ │ Activitate │ Sector │ Alocare │ Obs │
│ │ │ │ │ principală │ │2008-2012│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 1│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrica │Bacău │Producere energie │Energie │ 1249518│ │
│ │- SE Borzeşti │SA │ │electrică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 2│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrica │Brăila │Producere energie │Energie │ 2659181│ │
│ │- SE Brăila │SA │ │electrică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 3│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrică │Dâmboviţa │Producere energie │Energie │ 1978746│ │
│ │- SE Doiceşti │SA │ │electrică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 4│SC Complexul │SC Complexul │Dolj │Producere energie │Energie │ 13526693│ (5) │
│ │Energetic Craiova SA │Energetic Craiova │ │electrică │ │ │ │
│ │- SE Işalniţa │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 5│SC Complexul │SC Complexul │Gorj │Producere energie │Energie │ 24222537│ (5) │
│ │Energetic Rovinari SA│Energetic Rovinari │ │electrică │ │ │ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 6│SC Complexul │SC Complexul │Gorj │Producere energie │Energie │ 28183496│ (5) │
│ │Energetic Turceni SA │Energetic Turceni │ │electrică │ │ │ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 7│S.C Electrocentrale │S.C Electrocentrale│Mureş │Producere energie │Energie │ 5159772│ │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti SA │ │electrică │ │ │ │
│ │Mureş - CTE IERNUT │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 8│SC CET ARAD SA - │SC CET ARAD SA │Arad │Producere energie │Energie │ 2142508│ │
│ │CET Lignit │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 9│SC CET ARAD SA - CET │SC CET ARAD SA │Arad │Producere energie │Energie │ 175181│ (4) │
│ │Hidrocarburi │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 10│SC TERMOFICARE 2000 │SC TERMOFICARE 2000│Argeş │Producere energie │Energie │ 1018755│ │

│ │- Piteşti Sud │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 11│SC TERMOFICARE 2000 │SC TERMOFICARE 2000│Argeş │Producere energie │Energie │ 695926│ (4) │
│ │- Gavana │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 12│SC TERMON SRL │SC TERMON SRL │Bacău │Producere energie │Energie │ 567709│ │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 13│SC CET SA Bacău - │SC CET SA Bacău │Bacău │Producere energie │Energie │ 1389809│ │
│ │Inst. nr. 1 │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 14│SC CET SA Bacău - │SC CET SA Bacău │Bacău │Producere energie │Energie │ 37093│ │
│ │Inst. nr. 2 │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 15│SC UZINA TERMICĂ │SC UZINA TERMICĂ │Bacău │Producere energie │Energie │ 64734│ │
│ │COMĂNEŞTI SA │COMĂNEŞTI SA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 16│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bihor │Producere energie │Energie │ 5459362│ (4) │
│ │Oradea SA │Oradea SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 17│Direcţia de Termofi- │Direcţia de Termo- │Bistriţa- │Producere energie │Energie │ 18669│ │
│ │care a Municipiului │ficare a Municipiu-│Năsăud │termică │ │ │ │
│ │Bistriţa │lui Bistriţa │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 18│SC TERMICA SA │SC TERMICA SA │Botoşani │Producere energie │Energie │ 424490│ (4) │
│ │BOTOŞANI │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 19│SC CET Braşov SA - │SC CET Braşov SA │Braşov │Producere energie │Energie │ 1736507│ │
│ │CET Braşov │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 20│SC CET Braşov SA - │SC CET Braşov SA │Braşov │Producere energie │Energie │ 122532│ │
│ │CT METROM │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 21│SC CET SA Brăila │SC CET SA Brăila │Brăila │Producere energie │Energie │ 696456│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 22│Regia Autonomă │Regia Autonomă │Buzău │Producere energie │Energie │ 274896│ │
│ │Municipală "RAM" │Municipală "RAM" │ │termică │ │ │ │
│ │Buzău │Buzău │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 23│SC Electrocentrale │S.C Electrocentrale│Bucureşti │Producere energie │Energie │ 2551615│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti S.A. │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Progresu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 24│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 3093315│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti S.A. │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Bucureşti Vest │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 25│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 384881│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti S.A. │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Titan │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 26│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 1471989│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti S.A. │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Grozăveşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 27│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 7303352│ (4) │
│ │Bucureşti SA - SE │Bucureşti S.A. │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Bucureşti - CET │ │ │termică │ │ │ │
│ │Bucureşti Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 28│SC VEST ENERGO SA │SC VEST ENERGO SA │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 171656│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 29│RADET - centrala CTZ │RADET BUCUREŞTI │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 151304│ │
│ │Casa Presei │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 30│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Constanţa │Producere energie │Energie │ 2854168│ (4) │
│ │Bucureşti - SE │Bucureşti SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Constanţa - CET PALAS│ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 31│Centrala Termică de │Regia Autonomă de │Cluj │Producere energie │Energie │ 94492│ │
│ │Zonă │Termoficare Cluj- │ │termică │ │ │ │
│ │ │Napoca │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 32│CCNE CT ZONA SOMEŞ │SC COLONIA CLUJ- │Cluj │Producere energie │Energie │ 155796│ (4) │
│ │NORD │NAPOCA ENERGY SRL │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 33│SC CET ENERGOTERM │SC CET ENERGOTERM │Caraş- │Producere energie │Energie │ 388694│ (4) │
│ │REŞIŢA SA │REŞIŢA SA │Severin │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 34│SC TERMICA SA │SC TERMICA SA │Dâmboviţa │Producere energie │Energie │ 299391│ (4) │
│ │TÂRGOVIŞTE │TÂRGOVIŞTE │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 35│SC Complexul Ener- │Complexul Energetic│Dolj │Producere energie │Energie │ 7225171│ (5) │
│ │getic Craiova SA - │Craiova │ │electrică şi │ │ │ │
│ │SE Craiova II │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 36│SC Uzina Termică │SC Uzina Termică │Dolj │Producere energie │Energie │ 56130│ │
│ │Calafat SA │Calafat SA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 37│SC ELECTROCENTRALE │SC ELECTROCENTRALE │Galaţi │Producere energie │Energie │ 4799382│ │
│ │GALAŢI SA │GALAŢI SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 38│SC Uzina Termoelec- │SC Uzina Termoelec-│Giurgiu │Producere energie │Energie │ 1112089│ │
│ │trică Giurgiu SA │trică Giurgiu SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 39│SC Uzina de Agent │SC Uzina de Agent │Gorj │Producere energie │Energie │ 172611│ │
│ │Termic şi Alimentare │Termic şi Alimen- │ │termică │ │ │ │
│ │cu Apă │tare cu Apă │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 40│SC Termoelectrica SA │SC Termoelectrica │Hunedoara │Producere energie │Energie │ 3935172│ (4) │
│ │- SE Paroşeni │SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 41│SC Electrocentrale │SC Electrocentrale │Hunedoara │Producere energie │Energie │ 18438247│ (4) │
│ │Deva SA │Deva SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 42│SC Acvacalor SA Brad │SC Acvacalor SA │Hunedoara │Producere energie │Energie │ 77061│ │
│ │ │Brad │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 43│SC CET IAŞI SA CET │SC CET IAŞI SA │Iaşi │Producere energie │Energie │ 1291348│ (4) │
│ │Iaşi I │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 44│SC CET IAŞI SA CET │SC CET IAŞI SA │Iaşi │Producere energie │Energie │ 2205883│ (4) │
│ │Iaşi II │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 45│R.A.A.N. Sucursala │R.A.A.N. Sucursala │Mehedinţi │Producere energie │Energie │ 11325522│ (4) │
│ │ROMAG TERMO │ROMARG TERMO │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 46│SC Energomur SA │SC Energomur SA │Mureş │Producere energie │Energie │ 27809│ (5) │
│ │Centrala Termică nr. │ │ │termică │ │ │ │
│ │2 Dâmbul Pietros │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 47│SC DALKIA TERMO │SC DALKIA TERMO │Prahova │Producere energie │Energie │ 2282274│ (4) │
│ │PRAHOVA SRL │PRAHOVA SRL │ │electrică şi │ │ │ │
│ │Punct de lucru Brazi │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 48│SC UZINA ELECTRICĂ │SC UZINA ELECTRICĂ │Sălaj │Producere energie │Energie │ 533768│ │
│ │ZALĂU SA │ZALĂU SA │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 49│SC CET Govora SA │SC CET Govora SA │Vâlcea │Producere energie │Energie │ 7255965│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 50│SC TERMICA VASLUI SA │SC TERMICA VASLUI │Vaslui │Producere energie │Energie │ 179965│ (5) │
│ │ │SA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 51│SC TERMICA SA Suceava│SC TERMICA SA │Suceava │Producere energie │Energie │ 2013805│ (5) │
│ │- CET pe huilă │Suceava │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 52│SC TERMICA SA Suceava│SC TERMICA SA │Suceava │Producere energie │Energie │ 166948│ │
│ │- CT pe hidrocarburi │Suceava │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 53│SC SERVICII COMUNALE │SC SERVICII │Suceava │Producere energie │Energie │ 68868│ │
│ │SA RĂDĂUŢI CENTRALA │COMUNALE SA RĂDĂUŢI│ │termică │ │ │ │
│ │TERMICĂ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 54│SC Terma-Serv SRL │SC Terma-Serv SRL │Teleorman │Producere energie │Energie │ 55365│ │
│ │CAF 5M │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 55│CET TIMIŞOARA CENTRU │SC COLTERM SA │Timiş │Producere energie │Energie │ 717921│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 56│CT TIMIŞOARA SUD │SC COLTERM SA │Timiş │Producere energie │Energie │ 946075│ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 57│CAF NR. 1 │SC ENERGOTERM SA │Tulcea │Producere energie │Energie │ 76551│ │
│ │ │TULCEA │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 58│SC ENET SA FOCŞANI │SC ENET SA FOCŞANI │Vrancea │Producere energie │Energie │ 512890│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 59│SC GHCL UPSOM ROMÂNIA│SC GHCL UPSOM │Alba │Industria chimică │Energie │ 652820│ (4) │
│ │SA │ROMÂNIA SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 60│SC KRONOSPAN SEBEŞ SA│SC KRONOSPAN SEBEŞ │Alba │Industria lemnului│Energie │ 143706│ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 61│SC KRONOSPAN SEPAL SA│SC KRONOSPAN │Alba │Industria lemnului│Energie │ 315668│ │
│ │ │SEPAL SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 62│SC HOLZINDUSTRIE │SC HOLZINDUSTRIE │Alba │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
│ │SCHWEIGHOFER SRL │SCHWEIGHOFER SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 63│SC Automobile Dacia │SC Automobile Dacia│Argeş │Industria │Energie │ 874283│ (5) │
│ │SA │SA │ │autovehicule │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 64│Staţia de dezbenzi- │PETROM SA - Membru │Argeş │Industria │Energie │ 108429│ │
│ │nare Merişani │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 65│SC Chimcomplex SA │SC Chimcomplex SA │Bacău │Industria chimică │Energie │ 179277│ (5) │
│ │Borzeşti - Instalaţii│Borzeşti │ │ │ │ │ │
│ │ardere │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 66│SC AMURCO SRL Bacău │SC AMURCO SRL Bacău│Bacău │Industria chimică │Energie │ 3721439│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 67│Centrala termică │SC AEROSTAR SA │Bacău │Industria │Energie │ 24394│ │
│ │SC AEROSTAR SA BACĂU │BACĂU │ │aeronautică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 68│SC DIANA FOREST SA - │SC DIANA FOREST SA │Bacău │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
│ │F.I.L. MĂRGINENI │BACĂU │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 69│SC DIANA FOREST SA - │SC DIANA FOREST SA │Bacău │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
│ │F.I.L. ONEŞTI │BACĂU │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 70│SC European Food SA │SC European Food SA│Bihor │Industria │Energie │ 323318│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 71│SC Electroprecizia │SC Electroprecizia │Braşov │Industria │Energie │ 20617│ │
│ │SA - Centrala termică│SA │ │electrotehnică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 72│SC Viromet SA │SC Viromet SA │Braşov │Industria chimică │Energie │ 344320│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 73│SC IAR SA │SC IAR SA │Braşov │Industria │Energie │ 22583│ │
│ │ │ │ │aeronautică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 74│SC Nitrofertilizer SA│SC Nitrofertilizer │Braşov │Industria chimică │Energie │ 78447│ │
│ │Făgăraş │SA Făgăraş │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 75│SC NITROSERVICE SA │SC NITROSERVICE SA │Braşov │Industria chimică │Energie │ 251846│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 76│SC PROMEX Brăila │SC PROMEX Brăila │Brăila │Industria │Energie │ 28253│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 77│SC Nusco Imobiliara │SC Nusco Imobiliara│Bucureşti │Industria lemnului│Energie │ 388100│ (4) │
│ │SRL CET │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 78│SC CET GRIVIŢA SRL │SC CET GRIVIŢA SRL │Bucureşti │Producere energie │Energie │ 224045│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 79│SC URSUS BREWERIES SA│SC URSUS BREWERIES │Buzău │Industria │Energie │ 39779│ │
│ │Sucursala Buzău │SA Sucursala Buzău │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 80│SC AGRANA ROMÂNIA SA │SC AGRANA ROMÂNIA │Buzău │Industria │Energie │ 326542│ (4) │
│ │BUZĂU │SA BUZĂU │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 81│SC UCM Reşiţa SA │SC UCM Reşiţa SA │Caraş- │Industria │Energie │ 26084│ │
│ │Punct de lucru │ │Severin │construcţii maşini│ │ │ │
│ │Platforma ABC │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 82│SC UCM Reşiţa SA │SC UCM Reşiţa SA │Caraş- │Industria │Energie │ 16839│ │
│ │Punct de lucru │ │Severin │construcţii maşini│ │ │ │
│ │Calnicel │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 83│SC Zahăr SA Călăraşi │SC Zahăr SA │Călăraşi │Industria │Energie │ 98756│ │
│ │ │Călăraşi │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 84│SC Uzina │SA SC Uzina │Constanţa │Industria │Energie │ 1259574│ │
│ │Termoelectrică Midia │Termoelectrică │ │petrolieră │ │ │ │
│ │SA │Midia SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 85│Societatea Naţională │Societatea │Constanţa │Producere energie │Energie │ 54284│ │
│ │"Nuclearelectrica" │Naţională │ │electrică şi │ │ │ │
│ │SA - Direcţia CNE │"Nuclearelectrica" │ │termică │ │ │ │
│ │Cernavodă │SA - Direcţia CNE │ │ │ │ │ │
│ │ │Cernavodă │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 86│SC Terapia SA │SC Terapia SA │Cluj │Industria │Energie │ 41150│ │
│ │ │ │ │farmaceutică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 87│SC Carbochim SA │SC Carbochim SA │Cluj │Industria │Energie │ 16119│ │
│ │ │ │ │produselor │ │ │ │
│ │ │ │ │abrazive │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 88│SC ARGILLON ROMÂNIA │SC ARGILLON ROMÂNIA│Cluj │Industria ceramică│Energie │ 120822│ │
│ │SA │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 89│SC ROMPETROL │SC ROMPETROL │Constanţa │Industria │Energie │ 494068│ │
│ │Petrochemicals SRL │Petrochemicals SRL │ │petrochimică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 90│Secţia Terminal Midia│PETROM SA - Membru │Constanţa │Industria │Energie │ 79483│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 91│Platforma Fixă │PETROM SA - Membru │Constanţa │Industria │Energie │ 313034│ │
│ │Centrala de Producţie│OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
│ │(PFCP), Secţia 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │Producţie, Secţa 7 │ │ │ │ │ │ │
│ │Producţie │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 92│SC Oţel INOX SA │SC Oţel INOX SA │Dâmboviţa │Industria metale │Energie │ 128044│ │
│ │ │ │ │feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 93│Bateria 6 Gorgoteni │PETROM SA - Membru │Dâmboviţa │Industria │Energie │ 88370│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 94│Bateria 1 Moreni │PETROM SA - Membru │Dâmboviţa │Industria │Energie │ 41776│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 95│Bateria 30 Pascov │PETROM SA - Membru │Dâmboviţa │Industria │Energie │ 40169│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 96│PETROM SA -Combinatul│PETROM SA - Membru │Dolj │Industria │Energie │ 2489246│ │
│ │DOLJCHIM Craiova │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 97│SC CARGILL OILS SA │SC CARGILL OILS SA │Dolj │Industria │Energie │ 200837│ │
│ │PODARI │PODARI │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 98│Dezbenzinare Craiova │PETROM SA - Membru │Dolj │Industria │Energie │ 68120│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 99│COMPRESOARE SLAVUŢA │PETROM SA - Membru │Dolj │Industria │Energie │ 159389│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│100│COMPRESOARE │PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 126127│ │
│ │BĂRBĂTEŞTI │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│101│COMPRESOARE BULBUCENI│PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 12874│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│102│COMPRESOARE BUSTUCHIN│PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 126070│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│103│CENTRALA IPROM, │PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 156455│ │
│ │STAŢII COMPRESOARE │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│104│DEETANIZARE TURBUREA │PETROM SA - Membru │Gorj │Industria │Energie │ 198429│ │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│105│SC EXPUR SA URZICENI │SC EXPUR SA │Ialomiţa │Industria │Energie │ 41365│ │
│ │ │URZICENI │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│106│SC EXPUR SA URZICENI,│SC EXPUR SA │Ialomiţa │Industria │Energie │ 62383│ │
│ │P.L. Slobozia │URZICENI │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│107│SC AMONIL SA │SC AMONIL SA │Ialomiţa │Industria chimică │Energie │ 786495│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│108│SC MARR SUGAR ROMÂNIA│SC MARR SUGAR │Ialomiţa │Industria │Energie │ 88053│ (4) │
│ │SRL Urziceni │ROMÂNIA SRL │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│109│SC ULTEX SA │SC ULTEX SA │Ialomiţa │Industria │Energie │ 75313│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│110│SC REMAR SA Paşcani │SC REMAR SA Paşcani│Iaşi │Industria material│Energie │ 23900│ │
│ │ │ │ │rulant │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│111│SC DANUBIANA SA │SC DANUBIANA SA │Ilfov │Industria anvelope│Energie │ 150396│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│112│United Romanian │United Romanian │Ilfov │Industria │Energie │ 30839│ │
│ │Breweries Bereprod │Breweries Bereprod │ │alimentară │ │ │ │
│ │SRL │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│113│CUPROM SA Bucureşti -│CUPROM SA Bucureşti│Maramureş │Industria metale │Energie │ 96224│ │
│ │Sucursala Baia Mare │- Sucursala Baia │ │neferoase │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│114│SC CILDRO SERVICE SRL│SC CILDRO SERVICE │Mehedinţi │Industria lemnului│Energie │ 14560│ │
│ │ │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│115│SC Zahărul SA Luduş │SC Zahărul SA Luduş│Mureş │Industria │Energie │ 116801│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│116│SC Azomureş SA │SC Azomureş SA │Mureş │Industria │Energie │ 5348045│ (4) │
│ │ │ │ │fertilizatori │ │ │ │
│ │ │ │ │chimici │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│117│SC Mobex SA │SC Mobex SA │Mureş │Industria lemnului│Energie │ 9385│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│118│SC Prolemn SA │SC Prolemn SA │Mureş │Industria lemnului│Energie │ 0│ (3) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│119│SC Yarnea SRL │SC Yarnea SRL │Neamţ │Industria chimică │Energie │ 180262│ │
│ │Centrala Termică │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│120│SC AGRANA ROMÂNIA SA │SC AGRANA ROMÂNIA │Neamţ │Industria │Energie │ 548368│ (4) │
│ │BUZĂU SUCURSALA ROMAN│SA BUZĂU SUCURSALA │ │alimentară │ │ │ │
│ │ │ROMAN │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│121│ArcelorMittal TUBULAR│ArcelorMittal │Neamţ │Industria metale │Energie │ 402929│ │
│ │PRODUCTS Roman SA │TUBULAR PRODUCTS │ │neferoase │ │ │ │
│ │ │Roman SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│122│SC ZAHĂR CORABIA SA │SC ZAHĂR CORABIA SA│Olt │Industria │Energie │ 143930│ (4) │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│123│SC IGO SA CARACAL SC │IGO SA CARACAL │Olt │Producere energie │Energie │ 81873│ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│124│SC ALRO SA (SEDIU │SC ALRO SA │Olt │Industria metale │Energie │ 471942│ (5) │
│ │SECUNDAR) │ │ │neferoase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│125│SC T.M.K. - ARTROM SA│SC T.M.K. - ARTROM │Olt │Industria metale │Energie │ 271361│ (5) │
│ │ │SA │ │feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│126│SC Pirelli Tyres │SC Pirelli Tyres │Olt │Industria anvelope│Energie │ 172022│ │
│ │România SRL │România SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│127│SC ELECTROCARBON SA │SC ELECTROCARBON SA│Olt │Industria produse │Energie │ 109770│ │
│ │ │ │ │carbonoase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│128│SC ALRO SA │SC ALRO SA │Olt │Industria metale │Energie │ 359820│ │
│ │ │ │ │neferoase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│129│Staţia de Tratare │PETROM SA - Membru │Olt │Industria │Energie │ 32071│ │
│ │Ţiţei Icoana, Secţia │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
│ │MTT Gaze, Unitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │Ciureşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│130│SC VICTORIA SA │SC VICTORIA SA │Prahova │Industria anvelope│Energie │ 146857│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│131│Unitatea de Producţie│PETROM SA - Membru │Prahova │Industria │Energie │ 80336│ │
│ │Petrolieră Boldeşti, │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
│ │Secţia Gaze, Bateria │ │ │ │ │ │ │
│ │17 Boldeşti-Scăieni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│132│SC ARDEALUL SA │SC ARDEALUL SA │Satu Mare │Industria │Energie │ 26940│ │
│ │ │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│133│SC UNIO SA │SC UNIO SA │Satu Mare │Echipament │Energie │ 140576│ │
│ │ │ │ │tehnologic │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│134│SILVANIA │SILVANIA │Sălaj │Industria anvelope│Energie │ 77787│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│135│SC SILCOTUB SA Zalău │SC SILCOTUB SA │Sălaj │Industria │Energie │ 150792│ │
│ │ │Zalău │ │metalelor feroase │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│136│SC Enercompa SRL │SC Enercompa SRL │Sibiu │Producere energie │Energie │ 59583│ (4) │
│ │ │ │ │electrică şi │ │ │ │
│ │ │ │ │termică │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│137│Centrala termică │SC FACOS SA Suceava│Suceava │Industria │Energie │ 102506│ (5) │
│ │SC FACOS SA │ │ │alimentară │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│138│SC KOYO România SA │SC KOYO România SA │Teleorman │Industria │Energie │ 60448│ │
│ │ │ │ │autovehicule │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│139│SC DONAU CHEM SRL │SC DONAU CHEM SRL │Teleorman │Industria chimică │Energie │ 1922365│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│140│SC Continental AP SRL│SC Continental AP │Timiş │Industria anvelope│Energie │ 90584│ │
│ │ │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│141│CENTRALA TERMICĂ │PETROM SA - Membru │Timiş │Industria │Energie │ 119173│ │
│ │DEZBENZINARE CALACEA │OMV GRUP │ │petrolieră │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│142│SC Mondial SA │SC Mondial SA │Timiş │Industria ceramică│Energie │ 118243│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│143│Secţia CET; │SC ALUM SA TULCEA │Tulcea │Industria metale │Energie │ 3755950│ (5) │
│ │Instalaţia CALCINARE │ │ │neferoase │ │ │ │
│ │Al(OH)3 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│144│SC RULMENŢI SA │SC RULMENŢI SA │Vaslui │Industria │Energie │ 274509│ (4) │
│ │ │ │ │autovehicule │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│145│SC Oltchim SA │SC Oltchim SA │Vâlcea │Industria chimică │Energie │ 431185│ (1) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│146│SC Laminate SA │SC Laminate S.A │Vrancea │Industria │Energie │ 40424│ │
│ │Bucureşti - Sucursala│Bucureşti - │ │metalelor feroase │ │ │ │
│ │Focşani │Sucursala Focşani │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│147│Combinatul │PETROM SA - Membru │Argeş │Industria │Rafinare│ 7594821│ │
│ │Petrochimic ARPECHIM │OMV GRUP │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │Piteşti │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│148│SC RAFO SA │SC RAFO SA │Bacău │Industria │Rafinare│ 3522367│ │
│ │ │ │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│149│SC Rompetrol Rafinare│SC Rompetrol │Constanţa │Industria │Rafinare│ 3378467│ │
│ │SA │Rafinare SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│150│SC Rompetrol Rafinare│SC Rompetrol │Prahova │Industria │Rafinare│ 270628│ │
│ │SA Punct de lucru │Rafinare SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │Rafinăria Vega │ │ │ │petro- │ │ │
│ │Ploieşti │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│151│ PETROBRAZI │PETROM SA - Membru │Prahova │Industria │Rafinare│ 8102697│ (4) │
│ │ │OMV GRUP │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│152│SC PETROTEL-LUKOIL SA│SC PETROTEL-LUKOIL │Prahova │Industria │Rafinare│ 3958169│ (4) │
│ │ │SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│153│SC Rafinăria Astra │SC Rafinăria Astra │Prahova │Industria │Rafinare│ 748195│ │
│ │Română SA │Română SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│154│SC RAFINĂRIA STEAUA │SC RAFINĂRIA STEAUA│Prahova │Industria │Rafinare│ 249034│ │
│ │ROMÂNĂ SA CÂMPINA │ROMÂNĂ SA │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│155│SC PETROCHEMICAL │SC PETROCHEMICAL │Prahova │Industria │Rafinare│ 993744│ (5) │
│ │TRADING SRL │TRADING SRL │ │petrolieră │produse │ │ │
│ │ │ │ │ │petro- │ │ │
│ │ │ │ │ │liere │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│156│SC METALURGICA SA │SC METALURGICA SA │Alba │Industria │Produc- │ 63285│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│157│SC SATURN SA │SC SATURN SA │Alba │Industria │Produc- │ 20856│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│158│SC DOOSAN IMGB SA │SC DOOSAN IMGB SA │Bucureşti │Industria │Produc- │ 610535│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│159│SC Semifabricate SA │SC Semifabricate SA│Braşov │Industria │Produc- │ 204127│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│160│SC TMK-REŞIŢA SA │SC TMK-REŞIŢA SA │Caraş- │Industria │Produc- │ 516596│ │
│ │ │ │Severin │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│161│SC Ductil Steel SA │SC Ductil Steel SA │Caraş- │Industria │Produc- │ 196679│ │
│ │Buzău - Punct de │Buzău │Severin │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │Lucru Oţelu Roşu │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│162│SC UCM Turnate SRL │SC UCM Turnate SRL │Caraş- │Industria │Produc- │ 29815│ │
│ │ │ │Severin │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│163│SC DONASID SA │SC DONASID SA │Călăraşi │Industria │Produc- │ 196097│ (5) │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│164│SC Mechel Câmpia │SC Mechel Câmpia │Cluj │Industria │Produc- │ 703630│ (5) │
│ │Turzii SA │Turzii SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│165│ARCELORMITTAL GALAŢI │SC ARCELORMITTAL │Galaţi │Industria │Produc- │ 56677866│ (5) │
│ │SA │GALAŢI SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│166│ARCELORMITTAL │SC ARCELORMITTAL │Hunedoara │Industria │Produc- │ 1190490│ (5) │
│ │HUNEDOARA SA │HUNEDOARA SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│167│SC S.M.R. SA Balş │SC S.M.R. SA Balş │Olt │Industria │Produc- │ 265071│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│168│SC UPETROM 1 MAI SA │SC UPETROM 1 MAI SA│Prahova │Industria │Produc- │ 34095│ │
│ │ │ │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│169│SC TURNĂTORIA │SC TURNĂTORIA │Prahova │Industria │Produc- │ 26252│ │
│ │CENTRALĂ ORION SA │CENTRALĂ ORION SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│170│SC Mechel Târgovişte │SC Mechel │Dâmboviţa │Industria │Produc- │ 918925│ │
│ │SA │Târgovişte SA │ │metalelor feroase │ţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │prelu- │ │ │
│ │ │ │ │ │crare │ │ │
│ │ │ │ │ │metale │ │ │
│ │ │ │ │ │feroase │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│171│SC Carmeuse Holding │SC Carmeuse Holding│Argeş │Industria varului │Var │ 985872│ │
│ │SRL Braşov - Punct de│SRL Braşov │ │ │ │ │ │
│ │lucru Valea Mare │ │ │ │ │ │ │
│ │Pravăţ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│172│SC Prescon BV SA │SC Prescon BV SA │Braşov │Industria varului │Var │ 630951│ │
│ │Fabrica de var │ │ │ │ │ │ │
│ │Stejeriş │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│173│SC Simcor Var SA │SC Simcor Var SA │Constanţa │Industria varului │Var │ 325615│ │
│ │Oradea - Punct de │Oradea │ │ │ │ │ │
│ │lucru Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│174│SC Carmeuse Holding │SC Carmeuse Holding│Dâmboviţa │Industria varului │Var │ 987042│ │
│ │SRL Braşov - Punct de│SRL Braşov │ │ │ │ │ │
│ │lucru Fieni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│175│SC Simcor Var SA │SC Simcor Var SA │Gorj │Industria varului │Var │ 424962│ │
│ │Oradea Punct de lucru│Oradea │ │ │ │ │ │
│ │Tg-Jiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│176│SC CARMEUSE HOLDING │SC Carmeuse Holding│Hunedoara │Industria varului │Var │ 724196│ │
│ │SRL Braşov - Punct de│SRL Braşov │ │ │ │ │ │
│ │lucru Chiscadaga │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│177│ARCELORMITTAL │S.C. ARCELORMITTAL │Hunedoara │Industria varului │Var │ 301090│ (5) │
│ │HUNEDOARA SA │HUNEDOARA SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│178│SC Holcim (România) │SC Holcim (România)│Argeş │Industria │Ciment │ 3520085│ (5) │
│ │SA - Ciment Câmpulung│SA │ │cimentului │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│179│SC Holcim (România) │SC Holcim (România)│Bihor │Industria │Ciment │ 7032106│ (5) │
│ │SA - Ciment Aleşd │SA │ │cimentului │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│180│Lafarge Ciment │Lafarge Ciment │Braşov │Industria │Ciment │ 6530426│ (5) │
│ │(România) SA - Punct │(România) SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │de lucru Hoghiz │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│181│Lafarge Ciment │Lafarge Ciment │Constanţa │Industria │Ciment │ 11761349│ │
│ │(România) SA - Punct │(România) SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │de lucru Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│182│SC Carpatcement │SC Carpatcement │Dâmboviţa │Industria │Ciment │ 4520654│ (5) │
│ │Holding SA - │Holding SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │Sucursala Fieni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│183│SC Carpatcement │SC Carpatcement │Hunedoara │Industria │Ciment │ 3589000│ (5) │
│ │Holding SA - │Holding SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │Sucursala Deva │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│184│SC Carpatcement │SC Carpatcement │Neamţ │Industria │Ciment │ 3673265│ (5) │
│ │Holding SA - │Holding SA │ │cimentului │ │ │ │
│ │Sucursala Bicaz │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│185│SC STIROM S.A. │SC STIROM SA │Bucureşti │Industria sticlei │Sticlă │ 408392│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│186│SC FIROS SA │SC FIROS SA │Bucureşti │Industria sticlei │Sticlă │ 60674│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│187│SC SAINT GOBAIN GLASS│SC SAINT GOBAIN │Călăraşi │Industria sticlei │Sticlă │ 624415│ │
│ │ROMÂNIA SRL │GLASS ROMÂNIA SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│188│SC GECSAT SA │SC GECSAT SA │Mureş │Industria sticlei │Sticlă │ 99042│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│189│SC OMEGA PRODCOM SRL │SC OMEGA PRODCOM │Mureş │Industria sticlei │Sticlă │ 39544│ (5) │
│ │ │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│190│SC STIMET SA │SC STIMET SA │Mureş │Industria sticlei │Sticlă │ 152064│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│191│SC GES GLASS SRL - │SC GES GLASS SRL │Prahova │Industria sticlei │Sticlă │ 234177│ │
│ │BOLDETI-SCĂENI │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│192│SC Helios SA Punct de│SC Helios SA │Bihor │Industria ceramică│Ceramică│ 41557│ │
│ │lucru Aştileu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│193│SC TERAPLAST GP SA │SC TERAPLAST GP SA │Bistriţa- │Industria ceramică│Ceramică│ 8643│ (5) │
│ │ │ │Năsăud │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│194│SC LASSELSBERGER SA │SC LASSELSBERGER SA│Bucureşti │Industria ceramică│Ceramică│ 139139│ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│195│KRONBERGER GRUP SA │SC KRONBERGER GRUP │Buzău │Industria ceramică│Ceramică│ 34564│ │
│ │Satuc │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│196│SC EURO CARAMIDA SA │SC EURO CARAMIDA SA│Bihor │Industria ceramică│Ceramică│ 24051│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│197│SC REFRACERAM SRL - │SC REFRACERAM SRL │Caraş- │Industria ceramică│Ceramică│ 7555│ │
│ │Punct de lucru Reşiţa│ │Severin │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│198│SC SANEX SA │SC SANEX SA │Cluj │Industria ceramică│Ceramică│ 258460│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│199│SC CERCON ARIEUL SA │SC CERCON ARIEŞUL │Cluj │Industria ceramică│Ceramică│ 57302│ │
│ │ │SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│200│SC DE PRODUSE │SC DE PRODUSE │Cluj │Industria ceramică│Ceramică│ 17247│ │
│ │CERAMICE SA Gherla │CERAMICE SA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│201│SC Prefab Construct │SC Prefab Construct│Constanţa │Industria ceramică│Ceramică│ 12914│ │
│ │SRL Cobadin │SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│202│S.C. Soceram SA │SC Soceram SA │Dâmboviţa │Industria ceramică│Ceramică│ 51800│ │
│ │Bucureşti - Sucursala│Bucureşti │ │ │ │ │ │
│ │Doiceşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│203│SC WIENERBERGER │SC WIENERBERGER │Dâmboviţa │Industria ceramică│Ceramică│ 104885│ │
│ │Sisteme de cărămizi │Sisteme de cărămizi│ │ │ │ │ │
│ │S.R.L. - Punct de │S.R.L. │ │ │ │ │ │
│ │lucru Gura Ocniţei │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│204│SC "C.C.C.F" S.A. │SC "C.C.C.F" SA │Giurgiu │Industria ceramică│Ceramică│ 11528│ │
│ │BUCUREŞTI - Punct de │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
│ │lucru Agenţia CCCF │ │ │ │ │ │ │
│ │Blocuri Ceramice │ │ │ │ │ │ │
│ │"Dunapor" │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│205│SC Macofil SA │SC Macofil SA │Gorj │Industria ceramică│Ceramică│ 32134│ (5) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│206│SC REFRACERAM SRL │SC REFRACERAM SRL │Hunedoara │Industria ceramică│Ceramică│ 10461│ │
│ │Punct de lucru Baru │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│207│SC CERAM MATERIAL │SC CERAM MATERIAL │Ialomiţa │Industria ceramică│Ceramică│ 1378│ │
│ │CONSTRUCT SRL │CONSTRUCT SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│208│SC Soceram SA │SC Soceram SA │Ialomiţa │Industria ceramică│Ceramică│ 65702│ │
│ │Sucursala Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│209│SC Ceramica SA IAŞI │SC Ceramica SA IAŞI│Iaşi │Industria ceramică│Ceramică│ 191587│ (5) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│210│KRONBERGER GRUP SA │SC KRONBERGER GRUP │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 88894│ │
│ │SATUC SUCURSALA TÂRGU│SA SATUC SUCURSALA │ │ │ │ │ │
│ │MUREŞ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│211│SC CARS SA - Secţia 1│SC CARS SA │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 43544│ │
│ │- Hercules │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│212│SC CARS SA - Secţia 2│SC CARS SA │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 46050│ │
│ │- Dâmbău │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│213│SC "SICERAM" SA │SC "SICERAM" SA │Mureş │Industria ceramică│Ceramică│ 106707│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│214│SC "VULTURUL" SA │SC "VULTURUL" SA │Prahova │Industria ceramică│Ceramică│ 12783│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│215│SC CEMACON SA │SC CEMACON SA │Sălaj │Industria ceramică│Ceramică│ 124089│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│216│SC WIENERBERGER │SC WIENERBERGER │Sibiu │Industria ceramică│Ceramică│ 194054│ │
│ │Sisteme de cărămizi │Sisteme de cărămizi│ │ │ │ │ │
│ │SRL - Punct de lucru │SRL │ │ │ │ │ │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│217│SC DUNAV │SC DUNAV │Timiş │Industria ceramică│Ceramică│ 17888│ │
│ │INTERNATIONAL │INTERNATIONAL │ │ │ │ │ │
│ │CONSTRUCT SRL │CONSTRUCT SRL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│218│SC LASSELSBERGER SA │SC LASSELSBERGER SA│Timiş │Industria ceramică│Ceramică│ 45534│ │
│ │Punct de lucru Lugoj │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│219│SC Fabrica de │SC Fabrica de │Vaslui │Industria ceramică│Ceramică│ 3392│ │
│ │cărămizi SRL Vaslui │cărămizi SRL Vaslui│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│220│SC Celhart Donaris SA│SC Celhart Donaris │Brăila │Industria │Celuloză│ 363520│ │
│ │ │SA │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│221│SC SOMEŞ SA DEJ │SC SOMEŞ SA DEJ │Cluj │Industria │Celuloză│ 351475│ (4) │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│222│SC CELROM SA │SC CELROM SA │Mehedinţi │Industria │Celuloză│ 260459│ │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│223│SC AMBRO SA │SC AMBRO SA │Suceava │Industria │Celuloză│ 787342│ (4) │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│224│SC PEHART TEC SA │SC PEHART TEC SA │Alba │Industria │Celuloză│ 55309│ │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│225│SC Letea SA Bacău │SC Letea SA Bacău │Bacău │Industria │Celuloză│ 217311│ │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│226│SC ECOPAPER SA │SC ECOPAPER SA │Braşov │Industria │Celuloză│ 93726│ (5) │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│227│SC COMCEH SA │SC COMCEH SA │Călăraşi │Industria │Celuloză│ 111021│ │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│228│SC PETROCART SA │SC PETROCART SA │Neamţ │Industria │Celuloză│ 108760│ │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│229│SC VRANCART SA │SC VRANCART SA │Vrancea │Industria │Celuloză│ 100488│ │
│ │ │ │ │celulozei şi │şi │ │ │
│ │ │ │ │hârtiei │hârtie │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │SC Oltchim SA │SC Oltchim SA │Vâlcea │Industria varului │Var │ 528585│ (1) │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ Total alocare │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2008-2012 │ │ │ │ │349671593│ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ NOTĂ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┴───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(1) Instalaţii cu alocare în două │ │ │ │ │ │
│ │ sectoare: energie şi var │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(2) Instalaţii care ies din schema din │ │ │ │ │ │
│ │ 2008 │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(3) Instalaţii cu funcţionare pe biomasă │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(4) Instalaţii cu bonus cogenerare │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │(5) Instalaţii cu bonus acţiuni timpurii │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┴────────┴─────────┴───────┘


    9. Lista proiectelor JI în România


┌──┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr│ │ │ Abordarea dublei │
│ │ Proiecte JI │ Situaţie │ contabilizări (DC) │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1│Împădurirea a 7000 ha de terenuri agricole degradate│Scrisoare de aprobare │Fără DC - împădurire │
│ │ │(proiect finalizat) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2│"Rumeguş 2000"- reabilitare sisteme de încălzire │Scrisoare de aprobare │Fără DC - instalaţii │
│ │centralizată şi utilizare biomasă (Întorsura │(proiect finalizat) │sub 20 MW │
│ │Buzăului, Gheorgheni, Huedin, Vlăhiţa, Vatra Dornei)│ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3│Utilizarea energiei geotermale în sistemele de │Scrisoare de aprobare │Fără DC - instalaţii │
│ │încălzire centralizată din Oradea - zona 2 şi Beiuş │(proiect finalizat) │sub 20 MW │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 4│Reabilitarea sistemului de încălzire centralizată a │Scrisoare de aprobare │Fără DC - instalaţie │
│ │oraşului Făgăraş │(proiect finalizat) │sub 20 MW │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5│Recuperarea gazului de haldă la depozitul de deşeuri│Scrisoare de aprobare │Fără DC - recuperarea │
│ │ Focşani │(proiect în derulare) │gazului de depozit fără│
│ │ │ │producere de energie │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 6│Recuperarea gazului de haldă la depozitul de deşeuri│Scrisoare de aprobare │Fără DC - recuperarea │
│ │Târgu Mureş │(proiect în derulare) │gazului de depozit fără│
│ │ │ │producere de energie │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 7│Recuperarea gazului de haldă la depozitele de │Scrisoare de aprobare │Fără DC - recuperarea │
│ │deşeuri Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Sfântu │(proiect neimplemen- │gazului de depozit fără│
│ │Gheorghe │tat) │producere de energie │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 8│Utilizarea biomasei pentru producerea de energie în │Scrisoare de aprobare │Fără DC - instalaţii │
│ │judeţul Neamţ │(proiect în derulare) │sub 20 MW │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ 9│Modernizarea a 3 hidroagregate la hidrocentrala │Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │Porţile de Fier I │ (proiect finalizat) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│10│Modernizarea a 4 hidroagregate la hidrocentrala │Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │ Porţile de Fier II │(proiect în derulare) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│11│Reabilitarea fabricilor de ciment Aleşd şi Câmpulung│Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │ │(proiect finalizat) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│12│ Reabilitarea CET Timişoara Sud │Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │ │(proiect finalizat) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│13│Îmbunătăţirea eficienţei boilerelor la CET II │Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │Holboca din Iaşi │ (proiect finalizat) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│14│Cogenerare municipală la CET Târgovişte │Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │ │(proiect în derulare) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│15│Îmbunătăţirea eficienţei la sistemul de încălzire │Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │centralizată din Drobeta-Turnu Severin │(proiect în derulare) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│16│Reabilitarea CET Timişoara Centru │Scrisoare de aprobare │Da - anexa I │
│ │ │(proiect în derulare) │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│17│Gestionarea consumului de energie şi îmbunătăţirea │Scrisoare de susţinere│Fără DC - instalaţii │
│ │sistemului de încălzire centralizată din Reşita │ (pregătire PDD) │sub 20 MW │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│18│Înlocuirea boilerelor la locurile de extracţie şi │Scrisoare de susţinere│Fără DC - instalaţii │
│ │producţie a ţiţeiului şi gazului natural la PETROM │ (pregătire PDD) │sub 20 MW │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│19│Parc eolian la Peştera şi Valea Dacilor │Scrisoare de susţinere│ │
│ │ │ (pregătire PDD) │Da - anexa II │
├──┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│20│Reabilitarea sistemului de încălzire din Iaşi │Scrisoare de susţinere│ │
│ │ │ (pregătire PDD) │Da - anexa II │
├──┼──────&