Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLANUL DE MANAGEMENT din 17 mai 2016  al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLANUL DE MANAGEMENT din 17 mai 2016 al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 932 bis din 21 noiembrie 2016
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 922 din 17 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 932 din 21 noiembrie 2016.
──────────
        CUPRINS
    1. INTRODUCERE
    1.1. Scurtă descriere a Planului de management
    1.2. Scurtă descriere a sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    1.3. Obiectivul general al Planului de management
    1.4. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
    1.5. Procesul de elaborare a Planului de management
    1.6. Istoricul revizuirilor şi modificărilor Planului de management
    1.7. Procedura de modificare şi actualizare a Planului de management
    1.8. Procedura de implementare a Planului de management

    2. DESCRIEREA SITULUI ROSCI0058 DEALUL LUI DUMNEZEU
    2.1. Informaţii generale
    2.1.1. Localizare
    2.1.2. Limite
    2.1.3. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate

    2.2. Mediul abiotic
    2.2.1. Relief şi geomorfologie
    2.2.2. Geologie
    2.2.3. Hidrografie
    2.2.4. Climă
    2.2.5. Soluri

    2.3. Mediul biotic
    2.3.1. Ecosisteme
    2.3.2. Habitate în baza cărora a fost declarat situl
    2.3.2.1. Habitate Natura 2000
    2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
    2.3.2.3. Distribuţia tipurilor de habitate Natura 2000

    2.3.3. Specii de faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată
    2.3.3.1. Date generale privind speciile
    2.3.3.2. Date specifice speciilor la nivelul ariei naturale protejate
    2.3.3.3. Date privind distribuţia speciilor


    2.4. Informaţii socio-economice, impacturi şi ameninţări
    2.4.1. Informaţii socio-economice şi culturale
    2.4.1.1. Comunităţi locale şi factori interesaţi
    2.4.1.2. Utilizarea terenurilor
    2.4.1.3. Infrastructură şi construcţii
    2.4.1.4. Patrimoniu cultural
    2.4.1.5. Peisaj

    2.4.2. Impacturi
    2.4.2.1. Lista impacturilor
    2.4.2.2. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    2.4.2.3. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate    3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR
    3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
    3.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui habitat de interes conservativ

    4. TEMELE MAJORE ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    5. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
    5.1. Planul de activităţi

    6. BIBLIOGRAFIE
    Anexa nr. 1 - Figura nr. 1 - Harta cu localizarea la nivel comunal şi limitele sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 2 - Figura nr. 2 - Harta hipsometrică a sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 3 - Figura nr. 3 - Harta topografică a ariei de interes comunitar ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 4 - Figura nr. 4 - Harta expoziţiei versanţilor pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 5 - Figura nr. 5 - Harta declivităţii terenurilor pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu şi frecvenţa relativă a claselor de declivitate a versanţilor pentru sit
    Anexa nr. 6 - Figura nr. 6 - Harta adâncimii fragmentării reliefului pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 7 - Figura nr. 7 - Harta bazinelor hidrografice pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 8 - Figura nr. 8 - Harta concentrării scurgerii pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 9 - Figura nr. 9 - Harta solurilor existente în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 10 - Figura nr. 10 - Harta distribuţiei habitatului 62C0* în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 11 - Figura nr. 11 - Harta distribuţiei habitatului 40C0* în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 12 - Figura nr. 12 - Harta habitatelor şi suprafeţelor acestora în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 13 - Figura nr. 13 - Harta distribuţiei speciei Spermophilus citellus în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 14 - Figura nr. 14 - Harta distribuţiei taxonului Vipera ursinii subsp. moldavica în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 15 - Figura nr. 15 - Harta distribuţiei speciei Pilemia tigrina în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 16 - Figura nr. 16 - Harta modului de utilizare a terenurilor din cadrul sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 17 - Figura nr. 17 - Harta infrastructurii pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 18 - Figura nr. 18 - Harta presiunilor şi ameninţărilor identificate Sn situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 19 - Figura nr. 19 - Harta conflictelor existente Sn situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Anexa nr. 20 - Angajamentul bugetar

    1. INTRODUCERE
    1.1. Scurtă descriere a Planului de management
        Elementele principale ale Planului de management pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu sunt: scopul, temele majore de management, obiectivele generale şi obiectivele specifice, măsurile/activităţile de management, resursele necesare implementării şi regulamentul sitului.
        Prezentul Plan de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custode şi pentru factorii responsabili: Instituţia Prefectului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Iaşi, Primăriile şi Consiliile Locale Leţcani, Movileni, Rediu, Româneşti, Academia Română - filiala Iaşi - Subcomisia Monumentelor Naturii, Instituţii de învăţământ superior din Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice - Iaşi, şcolile din zonele vecine sitului, organizaţii non-guvernamentale de mediu, agenţi economici ori deţinătorii de interese, proprietari care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea sitului.
        Scopul acestui document este de a oferi un instrument de lucru clar şi uşor de folosit pentru instituţiile sau persoanele care au/vor avea responsabilitatea administrării sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu, pe o perioadă de 5 ani din momentul aprobării prezentului Plan de management.
        De asemenea, planul articulează şi o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al acestui sit, care va putea fi utilă factorilor responsabili/custodelui după expirarea perioadei de implementare a prezentului document.
        În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management trebuie să integreze interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora.

    1.2. Scurtă descriere a sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
        Situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu este amplasat în estul României, în Câmpia deluroasă Jijia-Bahlui, la circa 10 Km nord de municipiul Iaşi, la vest de şoseaua care leagă localităţile Horleşti şi Iepureni şi la est de satul Ursoaia.
        Aria protejată se află la o distanţă de 10 km, în linie dreaptă, faţă de limita intravilanului extins al municipiului Iaşi şi la 21 km de centrul municipiului, pe drumul judeţean 282 şi la 1 Km de drumul de exploatare ce deserveşte terenurile arabile din cadrul comunei Horleşti. Accesul spre sit este facilitat şi de drumurile de exploatare agricolă aferente localităţii Bogonos - 1,3 km -, drumul judeţean 248B prin DN28 Iaşi - Leţcani - în total 19 Km. Din acest punct de vedere gradul de izolare faţă de zonele locuite este cel mai mare comparativ cu siturile ROSCI0265 Valea lui David şi ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la Mârzeşti, cu care acest sit se învecinează. Suprafaţa sitului este de 579 ha, din care: 250 ha, respectiv 43,18% pe administrativul comunei Rediu, 240 ha, respectiv 41,45% pe administrativul comunei Româneşti, 67 ha, respectiv 11,57% pe administrativul comunei Leţcani şi 22 ha, respectiv 3,8% pe administrativul comunei Movileni.
     La nivel local, situl Dealul lui Dumnezeu se află la doar 250 m de intravilanul satului Ursoaia, la 1,4 Km de localitatea Avântu, la 1,7 Km faţă de localitatea Iepureni şi 2,5 Km faţă de localităţile Bogonos şi Horleşti - figura nr. 1 din Anexa nr. 1 la Planul de management.
        În acest sit sunt următoarele habitate naturale şi specii de importanţă comunitară: 62C0 * Stepe ponto-sarmatice, 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; specii de mamifere: 1335 Spermophilus citellus - popândău; 2021 Sicista subtilis - şoarecele săritor de stepă; specii de amfibieni şi reptile: 1298 Vipera ursinii - vipera de stepă; specii de nevertebrate: 4020 Pilemia tigrina - croitor marmorat.

    1.3. Obiectivul general al Planului de management
        Situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu se va conserva ca arie în care natura îşi va urma cursul firesc, localnicii vor respecta reglementările privind utilizarea durabilă a resurselor şi, în ansamblu, întreaga comunitate se va comporta responsabil faţă de valorile sitului.

    1.4. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
        Dealul lui Dumnezeu este arie naturală protejată, sit Natura 2000, la poziţia 58, cu denumirea ROSCI, conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011.
        Situl este important pentru specii şi habitate de interes comunitar, enumerate în Anexa I şi în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice, precum şi în Anexa 2 şi Anexa 3 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu completările şi modificările ulterioare.
        Situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu a fost atribuit în custodie Asociaţiei Help People and Nature - din Iaşi.
        Realizarea Planului de management al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu se bazează pe respectarea următoarelor acte normative naţionale şi europene:
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
    c) Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011;
    d) Formularul Standard NATURA 2000 pentru situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu - forma revizuită şi aprobată în 2011;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;
    f) Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice;
    g) Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020 prin care au fost stabilite acţiunile prioritare în funcţie de gravitatea ameninţărilor, vulnerabilitatea componentelor biodiversităţii şi de obligativitatea conformării cu cerinţele internaţionale şi comunitare de conservare a biodiversităţii;
    h) Programul Operaţional Sectorial Mediu, document strategic aprobat prin Decizia C/2007/3467 a Comisiei Europene - www.posmediu.ro.


    1.5. Procesul de elaborare a Planului de management
        Elaborarea şi implementarea Planului de management sunt redate schematic mai jos.
 (a se vedea imaginea asociată) Schema nr. 1. Etapele elaborării şi implementării Planului de management

        Procesul derulat pentru elaborarea Planului de management al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu a presupus parcurgerea a două etape complementare şi intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management. Etapa de elaborare a inclus: analiza şi consultarea factorilor interesaţi, stabilirea finalităţilor - a scopului şi obiectivelor, stabilirea măsurilor/activităţilor şi resurselor necesare implementării Planului de management.
        Etapa de evaluarea biodiversităţii sitului, centrată pe habitatele şi speciile de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat care stă la baza elaborării prezentului Plan de management. Realizarea studiului ştiinţific a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar, precum şi activităţi de laborator de prelucrare, interpretare şi raportare a datelor din teren. Ulterior, au fost proiectate măsuri de conservare şi a fost realizată consultarea factorilor interesaţi cu privire la implicarea acestora în aplicarea măsurilor proiectate.
        Elaborarea propriu-zisă a Planului de management al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu a fost realizată conform indicaţiilor programului operaţional sectorial - Mediu, sesiunea V, şi în acord cu Ghidul pentru elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate din România elaborat de Appleton M.R., în Flora şi Fauna Internaţional - www.mmediu.ro/protecţia_naturii/biodiversitate/Proces_ElaborarePMPA.pdf.
        Etapele, respectiv acţiunile elaborării Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui plan de analiză şi participare a factorilor interesaţi: identificarea, analiza, informarea şi angajarea conştientă a factorilor interesaţi în procesul participativ;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi contextul Planului de management: documentare, prelucrare informaţii, redactare; analiză şi feed-back urmate de acţiuni de îmbunătăţire a redactării;
    d) Realizarea descrierii sitului: analiza surselor bibliografice disponibile; evaluări în teren pentru completarea informaţiilor lipsă, prelucrarea informaţiilor, redactarea textului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea temelor principale pentru Planul de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare temă: ghidarea evaluării fiecărei teme principale, redactarea obiectivelor fiecărei teme şi identificarea indicatorilor de verificare; redactarea de indicatori cantitativi şi calitativi adecvaţi în concordanţă cu obiectivele formulate/tema;
    h) Identificarea de sub-teme pentru fiecare obiectiv;
    i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management pentru fiecare sub-temă: selectare din meniul cu opţiuni standard de management;
    j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi adăugarea de indicatori: redactarea opţiunilor de management în termeni acţionali;
    l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;
    m) Planificarea resurselor şi bugetelor;
    n) Elaborarea regulamentului sitului.


    1.6. Istoricul revizuirilor şi modificărilor Planului de management
        Nu este cazul.

    1.7. Procedura de modificare şi actualizare a Planului de management
        Planul de management se aprobă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Revizuirea Planului de management se va face la 5 ani de la aprobarea lui. În cazul în care se impun schimbări în Planul de management al sitului, competenţa aprobării acestora revine autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

    1.8. Procedura de implementare a Planului de management
        Responsabilitatea implementării Planului de management revine custodelui.
        În conformitate cu Convenţia de Custodie nr. 334/03.03.2014, custode pentru Situl Natura 2000 ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu este Asociaţia Help People and Nature din Iaşi.
        Pentru activităţi de cercetare, studii de specialitate, custodele va contracta firme/persoane specializate.
        Pentru activităţile de gospodărire a sitului, custodele va desemna responsabili de activitate din cadrul personalului disponibil şi va lucra, acolo unde este cazul, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale specializate, servicii publice sau voluntari, pe bază de contracte de colaborare sau de voluntariat.
        Autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia actualizării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi a documentaţiilor locale de urbanism prin includerea limitelor sitului în piesele grafice/desenate şi prin integrarea prevederilor referitoare la situl de importanţă comunitară sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu.
        Pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, ce cuprind şi suprafeţe ale ariei naturale protejate sau suprafeţe din imediata vecinătate a acesteia, este necesar avizul custodelui.
        Activităţile din aria protejată se vor desfăşura cu interzicerea focului deschis, iar custodele va întocmi documentaţia cu dotările şi mijloacele tehnice adecvate de intervenţie în caz de incendiu şi fişe cu sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, precizând timpul şi condiţiile necesare desfăşurării activităţilor ce revin personalului disponibil.
        Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi supravegheate de către custode pentru a se asigura că acestea se încadrează în prevederile Planului de management şi nu contravin obiectivelor sitului. În aceste cazuri, custodele are rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi în definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile pentru a diminua orice impact negativ asupra sitului.


    2. DESCRIEREA SITULUI ROSCI0058 DEALUL LUI DUMNEZEU
    2.1. Informaţii generale
    2.1.1. Localizare
     Situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu este situat în Regiunea NE a României, în Câmpia deluroasă Jijia-Bahlui, la o distanţă de 10 km faţă de limita intravilanului extins al municipiului Iaşi şi la 21 km de centrul municipiului. Coordonatele sitului sunt: latitudine N 47°15'38' şi longitudine E 27°24'16' - figura nr. 1 din Anexa nr. 1 la Planul de management.
        Accesul în sit se face pe drumul DJ 282 dinspre Iaşi. Din satul Epureni se folosesc drumurile agricole din partea de vest a satului pentru a pătrunde în sit. Accesul se poate face şi pe calea ferată pe direcţia Iaşi - Dorohoi cu oprire în halta Movileni, urmând drumul local către Ursoaia şi de aici drumul local către Epureni care trece prin apropierea sitului.

    2.1.2. Limite
     Situl este situat la o altitudine de 190 m, la 47°16'25.9' latitudine N şi 27°24'47.0' longitudine E, delimitat de localităţile Epureni, Avântu şi Ursoaia, comuna Româneşti şi la 2,5 Km faţă de localităţile Bogonos şi Horleşti - figura nr. 1 din Anexa nr. 1 la Planul de management.

    2.1.3. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate
        Nu este cazul.


    2.2. Mediul abiotic
    2.2.1. Relief şi geomorfologie
     Situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu este amplasat în câmpia deluroasă Jijia-Bahlui şi face parte din silvostepa judeţului Iaşi. Situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu se suprapune văilor superioare şi mijlocii ale pârâului Roşior, afluent de stânga al râului Bahlui. Orientarea generală a văii pe direcţia Nord-Sud este complexată de ramificarea afluenţilor pârâului Roşior pe toate direcţiile, ceea ce oferă văii un aspect dendritic, mult mai ramificat decât în cazul văilor David şi Mârzeşti. Pe fondul general Nord-Sud se observă orientarea văii superioare pe direcţia NE-SV, iar a văii mijlocii pe direcţia NV-SE. Aspectul văii este acela a unei cuvete de adăpost, dezvoltată prin eroziune selectivă, încadrată de culmi interfluviale extinse spre localităţile Horleşti, Ursoaia, Iepureni şi Avântu, cu altitudini apropiate de 100 - 130 m - figura nr. 2 din Anexa nr. 2 la Planul de management.
        Caracterul de adăpost al văii, situat la altitudini apropiate de 40 m este dat de dezvoltarea largă a acesteia, în formă de U în profil transversal, în comparaţie cu văile David şi Mârzeşti, care sunt mult mai înguste.
        Relieful zonei sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu se suprapune unor depozite sarmaţiene inferioare - volhiniene - şi mijlocii - bessarabiene -. Peste acestea se suprapun formaţiuni pleistocene, sub formă de fâşii discontinui, terase constituite din prundişuri şi nisipuri acoperite de luturi loessoide, precum şi aluviuni argilo-nisipoase din Holocen, ce acoperă albiile majore şi glacisurile de la baza versanţilor şi teraselor. Local se constată şi structuri torenţiale de ţărm, formate în condiţiile retragerii treptate către sud a Mării Sarmatice.
        Depozitele geologice de suprafaţă se constituie din marne argiloase cu intercalaţii de nisipuri, iar acest substrat şi climatul continental temperat cu nuanţe excesive favorizează dezvoltarea cernoziomurilor tipice şi cambice în condiţiile vegetaţiei stepice. Din punct de vedere geomorfologic valea Roşior se înscrie caracterului general cuestiform, monoclinal al Podişului Moldovei. Pe acest fond general, valea Roşior are un caracter resecvent dat de formarea văilor secundare mult mai recente decât cele subsecvente - Bahlui, Jijia - sau consecvente - Prut, Siret.
     Harta unităţilor de relief poate fi analizată la figura nr. 3 din Anexa nr. 3 la Planul de management, harta expoziţiei versanţilor la figura nr. 4 din Anexa nr. 4 la Planul de management, harta pantelor la figura nr. 5 din Anexa nr. 5 la Planul de management, iar adâncimea fragmentării reliefului la figura nr. 6 din Anexa nr. 6 la Planul de management.

    2.2.2. Geologie
        Depozitele sarmaţiene - volhiniene şi bessarabiene inferioare - sunt constituite dintr-o alternanţă de argile şi marne cu intercalaţii fine de nisipuri - de cele mai multe ori sub formă de filme, în interiorul cărora se găsesc intercalate orizonturi subţiri şi discontinui de gresii - sub formă de lentile. Această constituţie geologică, prin proprietăţile fizico-mecanice şi hidrofizice ale rocilor sarmaţiene, creează condiţii propice dezvoltării alunecărilor de teren. Ansamblul acestui relief este sculptat în formaţiuni argilo-nisipoase şi marno-nisipoase sarmatice, al căror conţinut bogat în săruri favorizează pe alocuri apariţia de ochiuri salinizate.

    2.2.3. Hidrografie
     În situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu pânza freatică - situată aproape de suprafaţă - şi izvoarele de coastă favorizează procesul de înmlăştinire a văilor şi imprimă un caracter pronunţat mezofil vegetaţiei - figura nr. 7 din Anexa nr. 7 la Planul de management şi figura nr. 8 din Anexa nr. 8 la Planul de management.

    2.2.4. Climă
        Climatul este de tip continental excesiv, cu fondul circulaţiei generale a maselor din NV; clima zonei sitului Natura 2000 ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu se caracterizează prin temperaturi maxime ridicate vara, +35° Celsius, verile sunt foarte călduroase, cu temperatura maximă absolută de 39,6° C şi minime foarte scăzute iarna, -32° Celsius, iernile sunt foarte geroase, temperatura minimă absolută -36,3° Celsius, cu vânturi intense şi umiditate redusă, cu precipitaţii medii multianuale de 512 mm, caracteristici specifice climatului silvostepic din jurul Iaşului. Acest fapt constituie unul dintre factorii care au contribuit la dezvoltarea vegetaţiei cu caracter de silvostepă de aici.
        Sub raport topo-climatic, între faţa platourilor înconjurătoare şi coastele sitului, ca şi între acestea din urmă şi văile învecinate, există diferenţe sesizabile între elementele climatologice principale - temperatură, umiditate, vânturi - datorate în primul rând expoziţiei şi direcţiei curenţilor de aer. Sub aspect microclimatic există o diversificare şi mai accentuată, ca urmare a reliefului frământat al coastelor şi a gradului de acoperire a solului cu vegetaţie. Ca şi în cazul celorlalte văi descrise anterior, treapta cea mai coborâtă a sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu este caracterizată de o căldură specifică mai ridicată faţă de treimea superioară a versanţilor şi interfluvii. Această trăsătură conduce la o moderare microclimatică pe văi, moderare ce creează condiţii specifice ecosistemelor de luncă şi vale - vegetaţie higrofilă, stagnarea apei în sol, moderarea extremelor termice şi oferirea unui optim termic cu frecvenţă mai ridicată.
        Valea pârâului Roşior oferă un climat local de adăpost. Ariditatea în această rezervaţie este accentuată şi de insolaţia puternică ce se manifestă pe pantele respective.

    2.2.5. Soluri
        În zona sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu se întâlnesc următoarele tipuri de soluri: cernoziomuri levigate, în diverse grade de evoluţie; cernoziomuri de pantă erodate - erodisoluri, soluri salifere - soloneţuri, pe coaste şi văi, soluri coluviale lăcoviştite - calcaroase sau salinizate - denumite gleice sau faeoziomuri gleice.
     Alături de cernoziomuri, care acoperă cea mai mare parte a văii, se dezvoltă complexe de soluri cernoziomuri - lăcovişti - soloneţuri - erodisoluri. Cele mai ample şi variate complexe de soluri se dezvoltă pe versanţii cu orientare vestică unde alunecările de teren au o dezvoltare extinsă - figura nr. 9 din Anexa nr. 9 la Planul de management. Partea axială a văii, în lungul pârâului, este dominată de depozite aluviale.


    2.3. Mediul biotic
    2.3.1. Ecosisteme
        Ecosistemele prezente în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu reprezintă cadrul cenotic care susţine populaţiile speciilor rare şi importante la nivel comunitar şi factorul dinamic ce influenţează condiţiile de viaţă din habitat, în cadrul unor limite mai mult sau mai puţin constante.
        Astfel, ecosistemul pajişte xerică este o păşune cu caracter stepic pronunţat, cu petice de sărătura pe văi, cu un grad redus de fragmentare datorată în principal sărăturilor de pe văi, are o structură caracteristică, cu speciile tipice relativ bine reprezentate în sit.
        Tufărişurile xerice din silvostepa nordică sunt prezente doar punctiform sau sub forma unor insule cu suprafeţe cuprinse între 50 mp şi 400 mp. Aceste tufărişuri sunt relativ bine conservate în acest sit. Ecosistemul tufărişuri xerice din silvostepa nordică este destul de fragmentat. Are structura caracteristică, cu speciile tipice prezente şi relativ bine reprezentate în sit.

    2.3.2. Habitate în baza cărora a fost declarat situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    2.3.2.1. Habitate Natura 2000
    2.3.2.1.1. Habitat 62C0 * Stepe ponto-sarmatice
        Date generale ale habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice
        Stepe ale câmpiilor, platourilor şi dealurilor situate la vest de Marea Neagră, de Nistru şi bazinele Transilvaniei şi Traciei de Nord, inclusiv al cursului inferior al Dunării, limitei sudice şi văilor platoului Podolic, platoului Rus Central, platoului Volgăi, Orenburg şi Başkiria, cu graminee precum: Stipa capillata - năgară, Stipa lessingiana - colilie, Kochia prostrata - iarba vântoasă, Koeleria lobata sin.K. degeni, Festuca valesiaca - păiuş, Bothriochloa ischaemum - bărboasă. Acest habitat include tipuri de vegetaţie din alianţele Festucion valesiacae şi Stipion lessingianae.
        Tabelul nr. 1 - Date specifice habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice la nivelul ariei naturale protejate

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Informaţie/ │Observaţie │
│crt.│Atribut │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│Habitat de │
│1. │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│2. │al tipului │62C0* │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Distribuţia │Figura nr. 10 din │
│3. │tipului de │Anexa nr. 10 la │
│ │habitat │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Habitatul este │
│ │Distribuţia │distribuit pe pante │
│4. │tipului de │sau pe terenuri ± │
│ │habitat │plane, pe terenuri │
│ │ │erodate │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│5. │Statutul de │Larg răspândit │
│ │prezenţă │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│6. │Statutul de │Naturală │
│ │prezenţă │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│7. │tipului de │577,3 ha │
│ │habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│8. │colectare a │2013 │
│ │datelor din │ │
│ │teren │ │
└────┴────────────┴────────────────────┘
    2.3.2.1.2. Habitat 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
        Date generale ale habitatului 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
        Tufărişuri caducifoliate ale zonei de stepă cu arbuşti din regiunile pontică şi sarmatică şi ale teritoriilor adiacente din interiorul sau din afara zonei de limită estică a pădurilor de stejari cu Potentilla alba - cinci degete, Clas. Pal. 41.7A14, din zona pădurilor stepice de stejari şi arţar tătăresc, Clas. Pal. 41.7A22, şi a pădurilor stepice subeuxinice, Clas. Pal. 41.7A3, care fac parte din habitatul natural 91I0 Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp. - Gafta D. & Mountford J.O., eds., în 2008. În compoziţia habitatului se întâlnesc numeroase elemente floristice submediteraneene, pontice şi balcanice, iar fitocenozele au un evident caracter termofil, heliofil, xerofil şi calcifil, din cuprinsul zonelor de stepă, silvostepă sau/şi nemorală - Mountford J. O., & al., în 2008.
        Specii de plante din acest habitat: Prunus spinosa - porumbar, Amygdalus nana sinonim Prunus tenella- migdal pitic, Crataegus monogyna - păducel, Rhamnus catharticus - verigariu, Bromus inermis - obsigă, Medicago lupulina - lucernă, Genista tinctoria - drobiţă, Ornithogalum ortophyllum subsp. Kochii - băluşcă, Salvia nemorosa - jaleş de câmp, Thymus pannonicus - cimbrişor, Veronica austriaca - sburător - Gafta D. & Mountford J. O., eds., în 2008.
        Pe alocuri, acest habitat se găseşte în asociere cu habitatul 62C0* Stepe ponto-sarmatice - Gafta D. & Mountford J.O., eds., în 2008.
        Tabelul nr. 2 - Date specifice habitatului 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice la nivelul sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Informaţie/ │Observaţie │
│crt.│Atribut │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│Habitat de │
│1. │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│2. │al tipului │40C0* │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Distribuţia │Figura nr. 11 din │
│3. │tipului de │Anexa nr. 11 la │
│ │habitat │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Habitat prezent │
│ │Distribuţia │punctiform sau sub │
│4. │tipului de │forma unor insule cu│
│ │habitat │suprafeţe între 25 │
│ │ │mp şi 400 mp │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│5. │Statutul de │Izolat │
│ │prezenţă │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│6. │Statutul de │Naturală │
│ │prezenţă │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│7. │tipului de │1,7 ha │
│ │habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│8. │colectare a │2013 │
│ │datelor din │ │
│ │teren │ │
└────┴────────────┴────────────────────┘

    2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
        Habitatelor Natura 2000 de interes comunitar prezentate mai sus le corespund următoarele habitate, după clasificarea naţională, conform Doniţă N., et al., în 2005, după cum urmează:
    1. Habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice îi corespund:
        ● R3409 Pajişti pontice de Stipa lessingiana, S. pulcherrima şi S. joannis cu specii edificatoare: Stipa lessingiana, S. joanis, S. pulcherrima, Cephalaria uralensis, Crambe tataria şi specii caracteristice: Stipa lessingiana, S. capillata, S. pulcherrima;
        ● R3414 Pajişti ponto-panonice de Festuca valesiaca cu specii edificatoare: Festuca valesiaca, Medicago minima, Poa angustifolia şi specii caracteristice: Festuca valesiaca, Medicago minima;
        ● R3415 Pajişti ponto-balcanice de Bothriochloa ischaemum şi Festuca valesiaca cu specii edificatoare: Festuca valesiaca, Bothriochloa ischaemum şi specii caracteristice: Festuca rupicola. Alte specii importante: Taraxacum serotinum, Galium humifusum, Artemisia austriaca, Chrysopogon gryllus, Adonis vernalis, Veronica austriaca subsp. austriaca, Salvia nutans, Inula oculus-christi, Centaurea rutifolia subsp. jurineifolia, Teucrium polium subsp. capitatum, Asperula cynanchica, Taraxacum laevigatum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana;

    2. Habitatului 40C0* Tufărişuri caducifoliate ponto-sarmatice îi corespund habitate de tufărişuri după cum urmează:
        ● R3128 Tufărişuri balcanice de păliur - Paliurus spina-christi;
        ● R3129 Tufărişuri balcanice de iasmin - Jasminum fruticans;
        ● R3130 Tufărişuri ponto-panonice de vişinel - Cerasus fruticosa;
        ● R3132 Tufărişuri ponto-sarmantice de Caragana frutex;
        ● R3133 Tufărişuri de cătina albă - Hippophae rhamnoides, dar care nu se regăsesc în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu.    2.3.2.3. Distribuţia tipurilor de habitate Natura 2000 în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
        Tabelul nr. 3 - Date privind distribuţia tipurilor de habitate Natura 2000 în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Figura nr. 12 │
│ │ │din Anexa nr. │
│ │ │12 la Planul de│
│ │Localizarea │management │
│ │tipului de │Figura nr. 11 │
│A.1.│habitat sau a │din Anexa nr. │
│ │grupului de │11 la Planul de│
│ │tipuri de │management │
│ │habitate │Figura nr. 10 │
│ │ │din Anexa nr. │
│ │ │10 la Planul de│
│ │ │management │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │Habitate de │
│A.2 │tipurilor de │importanţă │
│ │habitate │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.3 │Codul tipului de │62C0* │
│ │habitat 1 │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.4 │Procent tip de │99,7% │
│ │habitat 1 │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.5.│Codul tipului de │40C0* │
│ │habitat 2 │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.6.│Procent tip de │0,3% │
│ │habitat 2 │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea datelor│Bună - estimări│
│ │referitoare la │statistice │
│A.7 │populaţia speciei│robuste sau │
│ │în locul │inventarieri │
│ │respectiv │complete │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.8 │Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Poligoanele │
│ │ │furnizate │
│ │ │pentru tipurile│
│ │ │de habitate │
│ │ │comunitare sunt│
│ │ │diferite, │
│ │ │pentru fiecare │
│A.9 │Alte detalii │tip de habitat │
│ │ │în parte, iar │
│ │ │procentajul de │
│ │ │acoperire în │
│ │ │cadrul │
│ │ │poligonului │
│ │ │desemnat este │
│ │ │de 100%. │
└────┴─────────────────┴───────────────┘
    2.3.3. Specii de faună pentru care a fost declarat situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    2.3.3.1. Date generale privind speciile
        Date generale privind speciile de mamifere
        Spermophilus citellus - popândău: este un rozător de talie relativ mare, lungime de 190 - 220 mm, acoperit de oblană de culoare brun gălbuie; capul este mic şi uşor teşit, pavilioanele urechilor sunt mici, iar membrele şi coada sunt scurte. Craniul are apofizele supraorbitale dezvoltate, iar bulele timpanice sunt uşor alungite. Premolarii superiori sunt bine dezvoltaţi, iar molarii au creşte transversale şi cuspide interne înalte de forma literii U, cu deschidere spre exterior. Foramenele incisivilor sunt foarte mici, nedepăşind lungimea oaselor premaxilare. Culoarea incisivilor pe partea exterioară este alb-gălbuie, iar partea distală a incisivilor este oblică. Placa zigomatică este redusă şi se uneşte cu osul maxilar.
        Specia este prezentă în biotopuri foarte diferite: pajişti, terenuri cu plante furajere perene, ajungând până la liziera pădurilor. Are o activitate diurnă şi este heliofilă, desfăşurându-şi activitatea în prima parte a zilei şi după amiază înainte de asfinţitul soarelui. Consumă hrană de natură vegetală - graminee, leguminoase, compozite - cât şi de natură animală - miriapode, melci, larve şi adulţi de insecte. Nu îşi adună rezerve pentru iarnă deoarece hibernează. Perioada de hibernare este determinată de factorii climatici. Atunci când temperatura aerului începe să scadă sub 15 grade, indivizii nu mai părăsesc cuibul. Primii care intră în hibernare sunt adulţii, iar hibernarea se face în grupe de până la 5 indivizi. Trăieşte în colonii, fiecare individ având galerie proprie. Galeriile sunt foarte diferite ca arhitectură, depinzând foarte mult de tipul de sol, condiţiile de mediu, densitatea populaţiilor şi vârsta individului. Se disting două tipuri de galerii: galeriile temporare - superficiale - la o adâncime de 30 cm şi galeriile permanente - pentru hibernare, cu o structură mai complicată şi situate la o adâncime de până la 2 m, conform Dănilă I., în 1981. Perioada de reproducere începe imediat după ieşirea din hibernare. Durata gestaţiei este de 25 - 28 zile, având o singură generaţie pe an. Nasc în medie 4 - 5 pui şi au o longevitate de 4 - 5 ani.
        Sicista subtilis - şoarece săritor de stepă: este un rozător de talie mică, 56 - 72 mm, coada mai lungă decât corpul, de aproximativ 71 - 93 mm, membrele posterioare mai lungi decât cele anterioare, fiind adaptate pentru sărituri şi căţărat. Blana este cenuşiu-gălbuie având pe linia median dorsală o dungă neagră cuprinsă între ceafă şi baza cozii, cu o lăţime de 15 mm. De o parte şi de alta a acestei dungii şi paralel cu ea, se pot distinge dungi înguste mai deschise la culoare. Populează zona de stepă, fiind prezent în biotopuri foarte diferite: pajişti, terenuri cu plante furajere perene - lucernă, trifoi, ajungând până la liziera pădurilor. Consumă părţile verzi ale plantelor spontane şi cultivate, precum şi insecte, arahnide. Nu adună provizii pentru sezonul rece deoarece hibernează, perioada activă fiind aprilie - septembrie. Trăieşte aproximativ 3 ani. Au o singură generaţie pe an; gestaţia este în medie de 4 săptămâni şi naşte 4 - 6 pui. Maturitatea sexuală este atinsă în anul următor de viaţă.

        Date generale privind speciile de herpetofaună
    Vipera ursinii moldavica - vipera de stepă: este considerată ca având dimensiuni mari în cadrul complexului ursinii, de până la 50 - 60 cm. Capul şi spatele prezintă model. Pe spate prezintă un zig-zag închis la culoare, cu vârfurile rotunjite. Ventral prezintă un model negru. Suturile labiale pot fi închise la culoare. Frontalul prezintă o pată ocelată - punct negru cu margine deschisă la culoare, bine conturată, conform Nilson G., Andren C., în 1991. Este cea mai puţin veninoasă dintre speciile de vipere din România conform Fuhn I., Vancea Şt., în 1961. Ocupă habitate reprezentate de formaţiuni ierboase xerofile. Este un animal diurn. Hrana este reprezentată preponderent de ortoptere, la care se mai pot adăuga alte insecte, precum şi rozătoare, conform Fuhn I., Vancea Şt., în 1961. Ieşirea din hibernare are loc primăvara devreme. Primii ies masculii, iar femele apar după aproximativ două săptămâni. Reproducerea are loc în luna mai, iar puii apar spre sfârşitul lunii august - începutul lunii septembrie. Intrarea în hibernare are loc funcţie de vreme, în cursul lunii octombrie. În sit s-au identificat 10 indivizi: 4 masculi şi 6 femele. Dintre femele, 4 au fost gestante şi au născut 21 de pui: 4, 5, 6 şi 6 pui. Aceştia au fost eliberaţi împreună cu mamele lor în locul în care acestea au fost capturate. Aceste observaţii precum şi cele din anii trecuţi susţin existenţa unei populaţii persistente în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu. S-a constatat o relativă degradare a habitatului, în sensul reducerii acoperirii realizate de vegetaţia stepică din cauza incendierii extensive din anul 2013. La aceasta se adaugă existenţa unor suprafeţe arate şi cosite mecanizat în sit. Păşunatul constituie un factor limitant deoarece reduc acoperirea cu vegetaţie şi contribuie, alături de cositul mecanizat la tasarea solului şi distrugerea galeriilor în care viperele se adăpostesc. Uneori, ciobanii şi cei care cosesc omoară viperele în mod voit sau accidental contribuind la reducerea populaţiei. Dintre microhabitate, cele mai importante sunt rupturile de pantă de dimensiuni reduse, care sunt folosite ca locuri de iernare. Activitatea antropică în zonă ar trebui restricţionată în perioada: sfârşit de iulie - început de septembrie, când femelele gestante stau la soare fiind mai expuse şi când are loc şi parturiţia.

        Date generale privind speciile de nevertebrate
        Pilemia tigrina - croitor marmorat: este o specie de dimensiuni relativ mici, lungimea corpului fiind cuprinsă între 8 - 13 mm. Corpul relativ alungit, de culoare neagră, cu o pubescenţă albicioasă. Antenele mai scurte decât corpul şi ating treimea posterioară a elitrelor. Pe suprafaţa elitrelor, poate fi remarcată o pubescenţă de fond, distribuită neregulat sub forma unor pete. Petele de pe elitre sunt mai mari decât cele de pe pronot. La nivelul pronotului, pubescenţa este distribuită atât sub forma unor pete mai mici decât cele de pe elitre, cât şi sub forma unor dungi longitudinale: 1 mediană şi 2 laterale. Cel mai adesea, pe pronot, poate fi remarcată dunga longitudinală, cele laterale, în unele cazuri, fiind şterse. Articolele antenale sunt inelate în jumătatea posterioară, cu o pubescenţă albă. Este considerată a fi o specie monofagă, ce se dezvoltă în tulpinile de Anchusa barrelieri. Ecologia acestei specii este strâns legată de ecologia plantei gazdă. Specia poate fi capturată doar pe parcursul lunii mai.


    2.3.3.2. Date specifice speciilor la nivelul sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
        Date specifice speciilor de mamifere
        Tabelul nr. 4 - Datele specifice speciei Spermophilus citellus din punct de vedere a existenţei acesteia în sit

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Specie/ │ │
│crt.│Informaţie/│Observaţie │
│ │Atribut │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Specia │Spermophilus citellus│
│ │ │- popândău, cod 1335 │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia│Figura nr. 13 din │
│2. │speciei │Anexa nr. 13 la │
│ │ │Planul de management │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │În sit specia este │
│ │Distribuţia│larg răspândită cu o │
│3. │speciei │densitate medie │
│ │ │estimată de 2,1 │
│ │ │indivizi/ha │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│4. │prezenţă - │Rezident │
│ │temporal │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│5. │prezenţă - │Larg răspândită │
│ │spaţial │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│6. │prezenţă - │Nativă │
│ │management │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│7. │Abundenţă │Comună │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de│ │
│8. │colectare a│2013 │
│ │datelor din│ │
│ │teren │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


        Tabelul nr. 5 - Datele specifice speciei Sicista subtilis din punct de vedere a existenţei acesteia în sit

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Specie/ │ │
│crt.│Informaţie/│Observaţie │
│ │Atribut │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Sicista subtilis - │
│1. │Specia │şoarece săritor de │
│ │ │stepă, cod 2021 │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Distribuţia│- │
│ │speciei │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │În sit nu a fost │
│ │ │identificat niciun │
│ │ │individ de Sicista │
│ │ │subtilis. Ca şi în │
│ │ │cazul celorlalte │
│ │ │specii de rozătoare, │
│ │ │populaţiile de │
│ │ │Sicista subtilis │
│ │ │prezintă o dinamică │
│ │ │fluctuantă, existând │
│ │ │ani cu înmulţiri │
│ │ │explozive şi ani cu │
│3. │Distribuţia│număr scăzut de │
│ │speciei │indivizi. Deşi tipul │
│ │ │de habitat din situl │
│ │ │Dealul lui Dumnezeu, │
│ │ │corespunde cerinţelor│
│ │ │speciei de interes, │
│ │ │studiile ar trebui │
│ │ │continuate în acest │
│ │ │sit. Un motiv în │
│ │ │plus, este │
│ │ │reprezentat de │
│ │ │identificarea │
│ │ │speciilor coabitante │
│ │ │în sit. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│4. │prezenţă - │Rezident │
│ │temporal │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│5. │prezenţă - │Izolată │
│ │spaţial │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│6. │prezenţă - │Nativă │
│ │management │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│7. │Abundenţă │Rară │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de│ │
│8. │colectare a│2013 │
│ │datelor din│ │
│ │teren │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘        Date specifice speciilor de herpetofaună
        Tabelul nr. 6 - Datele specifice taxonului Vipera ursinii subspecia moldavica din punct de vedere a existenţei acesteia în sit

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Informaţie/ │Observaţie │
│crt.│Atribut │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Specia/ │Vipera ursinii │
│1. │subspecia │moldavica - vipera│
│ │ │de stepă, cod 1298│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Distribuţia │Figura nr. 14 din │
│2. │speciei/ │Anexa nr. 14 la │
│ │subspeciei │Planul de │
│ │ │management │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Distribuţia │Distribuţie │
│3. │speciei/ │relativ grupată │
│ │subspeciei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4. │prezenţă - │Rezident │
│ │temporal │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5. │prezenţă - │Larg răspândită │
│ │spaţial │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│6. │prezenţă - │Nativă │
│ │management │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│7. │Abundenţă │Prezenţă certă │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│8. │colectare a │2013 │
│ │datelor din │ │
│ │teren │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘        Date specifice speciilor de nevertebrate
        Tabelul nr. 7 - Datele specifice speciei Pilemia tigrina din punct de vedere a existenţei acesteia în sit

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Specie/ │ │
│crt.│Informaţie/ │Observaţie │
│ │Atribut │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Pilemia tigrina - │
│1. │Specia │croitor marmorat, │
│ │ │cod 4020 │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Figura nr. 15 din │
│2. │Distribuţia │Anexa nr. 15 la │
│ │speciei │Planul de │
│ │ │management │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Distribuţia │Distribuţie │
│3. │speciei │aproximativ │
│ │ │grupată │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4. │prezenţă - │Rezident │
│ │temporal │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5. │prezenţă - │Izolată │
│ │spaţial │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│6. │prezenţă - │Nativă │
│ │management │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│7. │Abundenţă │Rară │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│8. │colectare a │2013 │
│ │datelor din │ │
│ │teren │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘
    2.3.3.3. Date privind distribuţia speciilor în situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
        Distribuţia speciilor de mamifere
        Tabelul nr. 8 - Date privind distribuţia speciei Spermophilus citellus - popândău la nivelul sitului

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Specie/Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│A.1.│Specia │citellus - │
│ │ │popândău │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2.│speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală │sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │Figura nr. 13 │
│B.2.│speciei - │din Anexa nr. │
│ │geometrie │13 la Planul de│
│ │ │management │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│B.3.│habitatului │570 ha │
│ │grupului de │ │
│ │indivizi │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │În pajişte, │
│B.4.│speciei - │unde vegetaţia │
│ │descriere │este de │
│ │ │înălţime mică │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Mărimea │ │
│B.5.│populaţiei │1206 indivizi │
│ │speciei în locul │ │
│ │respectiv │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea datelor│Bună - estimări│
│ │referitoare la │statistice │
│B.6.│populaţia speciei│robuste sau │
│ │în locul │inventarieri │
│ │respectiv │complete │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│B.7.│Clasa densităţii │Medie │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│B.8.│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
└────┴─────────────────┴───────────────┘        Date privind distribuţia speciei Sicista subtilis - şoarece săritor de stepă în sit
        Specia nu a fost identificată în sit.

        Distribuţia speciilor de herpetofaună
        Tabelul nr. 9 - Date privind distribuţia speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - la nivelul sitului

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Specie/Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vipera ursinii │
│A.1.│Specia │- vipera de │
│ │ │stepă │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2.│speciei în aria │permanentă │
│ │naturală │-sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │Figura nr. 14 │
│B.2.│speciei - │din Anexa nr. │
│ │geometrie │14 la Planul de│
│ │ │management │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│B.3.│habitatului │460000 mp │
│ │grupului de │ │
│ │indivizi │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│B.4.│speciei - │În pajişte │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Mărimea │ │
│B.5.│populaţiei │190 indivizi │
│ │speciei în locul │ │
│ │respectiv │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea datelor│Bună - estimări│
│ │referitoare la │statistice │
│B.6.│populaţia speciei│robuste sau │
│ │în locul │inventarieri │
│ │respectiv │complete │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│B.7.│Clasa densităţii │Scăzută │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│B.8.│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
└────┴─────────────────┴───────────────┘        Distribuţia speciilor de nevertebrate
        Tabelul nr. 10 - Date privind distribuţia speciei Pilemia tigrina- croitor marmorat - la nivelul sitului

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│Cod │Specie/Parametru │Descriere │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │Pilemia │
│A.1.│Specia │tigrina - │
│ │ │croitor │
│ │ │marmorat │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2.│speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală protejată│sedentară/ │
│ │ │rezidentă │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │Figura nr. 15 │
│B.2.│speciei - │din Anexa nr. │
│ │geometrie │15 la Planul │
│ │ │de management │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│B.3.│habitatului │570 ha │
│ │grupului de │ │
│ │indivizi │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │ │
│B.4.│speciei - │În pajişte │
│ │descriere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Mărimea populaţiei│ │
│B.5.│speciei în locul │877 indivizi │
│ │respectiv │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Calitatea datelor │Insuficientă -│
│B.6.│referitoare la │date │
│ │populaţia speciei │insuficiente │
│ │în locul respectiv│sau nesigure. │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│B.7.│Clasa densităţii │Scăzută │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│B.8.│Confidenţialitate │Informaţii │
│ │ │publice │
└────┴──────────────────┴──────────────┘


    2.4. Informaţii socio-economice, impacturi şi ameninţări
    2.4.1. Informaţii socio-economice şi culturale
        Situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu este localizat pe următoarelor unităţi administrative: comuna Leţcani - 1%, comuna Movileni - < 1%, comuna Rediu - 5%, comuna Româneşti - 6%.
        Tabelul nr. 11 - Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale în care este localizat situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Comuna/ │ │
│criteriu │Descriere │
│descriptiv│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Leţcani │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Obiective │biserica Rotonda, │
│monument │construită în anul 1790 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Activităţi│agricultură, piscicultură, │
│economice │industrie uşoară, creşterea│
│principale│animalelor, servicii şi │
│ │comerţ. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Populaţie │7033 locuitori │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Suprafaţa │5855 ha │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Movileni │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Activităţi│cultura cerealelor - │
│specifice │porumb, grâu; creşterea │
│zonei │animalelor, comerţ, │
│ │servicii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Suprafaţa │7927 ha │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Populaţie │3214 locuitori │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Rediu │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Activităţi│cultura cerealelor - │
│economice │porumb, grâu; creşterea │
│principale│animalelor, comerţ, │
│ │servicii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Populaţie │3750 locuitori │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Suprafaţa │4320 ha │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Româneşti │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Activităţi│cultura cerealelor - │
│economice │porumb, grâu; creşterea │
│principale│animalelor, comerţ, │
│ │servicii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Populaţie │2024 locuitori │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Suprafaţa │3859 ha │
└──────────┴───────────────────────────┘    2.4.1.1. Comunităţi locale şi factori interesaţi
        Tabelul nr. 12 - Lista factorilor interesaţi

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Cod │Denumire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.4 │Ministerul Mediului şi │
│ │Schimbărilor Climatice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.5 │Autorităţi publice locale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI. 6│Consiliul judeţean Iaşi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.7 │Primăriile Rediu, Româneşti, │
│ │Movileni, Leţcani │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.8 │Consiliile locale: Rediu, │
│ │Româneşti, Movileni, Leţcani │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.9 │Custode: Asociaţia Help People │
│ │and Nature - Iaşi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Protecţia │
│FI.11│Mediului - Iaşi; Garda Naţională│
│ │de Mediu - Comisariatul Iaşi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Academia Română, filiala Iaşi - │
│FI.12│Comisia pentru Ocrotirea │
│ │Monumentelor Naturii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.13│Universitatea Alexandru Ioan │
│ │Cuza din Iaşi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.14│Institutul de Cercetări │
│ │Biologice Iaşi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.15│Comunităţile rurale Rediu, │
│ │Româneşti, Movileni, Leţcani │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.16│Organizaţii non-guvernamentale │
│ │de mediu │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.22│Şcolile din comunele Rediu, │
│ │Româneşti, Movileni, Leţcani │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.24│Mass-media │
├─────┼────────────────────────────────┤
│FI.29│Societăţi comerciale │
└─────┴────────────────────────────────┘    2.4.1.2. Utilizarea terenurilor
     În habitatul 40C0*, cu suprafaţa de 1,7 ha, terenul este ocupat de tufărişuri formate din porumbar, păducel sau migdal pitic, uneori de nepătruns, fiind de regulă nefolosite; în habitatul 62C0*, cu suprafaţa de 579 ha, terenul este utilizat ca păşune şi fâneaţă - figura nr. 16 din Anexa nr. 16 la Planul de management. Suprafaţa din sit aflată în proprietate publică este de 92,64 ha, iar în proprietate privată este de 486,36 ha.

    2.4.1.3. Infrastructură şi construcţii
     Vezi harta de la figura nr. 17 din Anexa nr. 17 la Planul de management.

    2.4.1.4. Patrimoniul cultural
        Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional: nu este cazul.
        Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural
        În comuna Leţcani există un monument reprezentat de biserica Rotonda, construită în anul 1790.


    2.4.1.5. Peisaj
        Caracterizarea peisajului
        Peisajul natural conţine, în special, ecosisteme de stepă cu valoare din punct de vedere al conservării biodiversităţii. Un caracter specific îl constituie întinderea habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice şi insularitatea habitatului natural 40C0* Tufărişuri caducifoliate ponto-sarmatice, datorată acţiunii factorului uman şi naturii diferite a substratului pe care au evoluat ecosistemele terestre.    2.4.2. Impacturi
    2.4.2.1. Lista impacturilor
    Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Tabelul nr. 13 - Lista presiunilor actuale asupra sitului

┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │A02.03. înlocuirea │
│ │ │păşunii cu teren arabil │
│ │ │A04.01.05 păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │D01.01 poteci, trasee, │
│ │ │trasee pentru ciclism │
│ │ │D01.02 drumuri │
│ │ │E03.01 depozitarea │
│ │ │deşeurilor menajere │
│ │ │E03.03 depozitarea │
│ │ │materialelor inerte │
│ │ │-nereactive- │
│ │ │E03.04 alte tipuri de │
│ │ │depozitări │
│A.1│Presiune │F04.02 colectarea - │
│ │actuală │ciupercilor- │
│ │ │F04.02.02 colectare │
│ │ │manuală │
│ │ │G05.07 lipsa sau │
│ │ │planificarea greşită a │
│ │ │măsurilor de conservare │
│ │ │H05.01 gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide │
│ │ │I01 specii invazive │
│ │ │non-native-alogene │
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │L05 prăbuşiri de teren, │
│ │ │alunecări de teren │
│ │ │M01.02 secete şi │
│ │ │precipitaţii reduse │
└───┴─────────┴────────────────────────┘        Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
    Tabelul nr. 14 - Lista ameninţărilor viitoare asupra sitului

┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │A04.01.05 păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale D01.01 poteci, │
│ │ │trasee, trasee pentru │
│ │ │ciclism │
│B.1│Ameninţare│D01.02 drumuri │
│ │viitoare │I01 specii invazive │
│ │ │non-native - alogene - │
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │M01.02 secete şi │
│ │ │precipitaţii reduse │
└───┴──────────┴───────────────────────┘        Presiuni actuale şi intensitatea acestora la nivelul
        Tabelul nr. 15 - Lista atributelor presiunilor actuale şi ale intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │A02.03 înlocuirea │
│ │ │păşunii cu teren │
│ │ │arabil │
│ │ │A04.01.05 păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
│ │ │D01.01 poteci, │
│ │ │trasee, trasee │
│ │ │pentru ciclism │
│ │ │D01.02 drumuri │
│ │ │E03.01 depozitarea │
│ │ │deşeurilor menajere │
│ │ │E03.03 depozitarea │
│ │ │materialelor inerte │
│ │ │-nereactive - │
│ │ │E03.04 Alte tipuri │
│ │ │de depozitări │
│ │ │F04.02 colectarea - │
│ │Presiune │ciuperci - │
│A.1.│actuală │F04.02.02 colectare │
│ │ │manuală- │
│ │ │G05.07 lipsa sau │
│ │ │îndreptarea greşită │
│ │ │a măsurilor de │
│ │ │conservare │
│ │ │H05.01 gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide │
│ │ │I01 specii invazive │
│ │ │non-native -alogene-│
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │K02.01 schimbarea │
│ │ │compoziţiei de │
│ │ │specii -succesiune- │
│ │ │L05 prăbuşiri de │
│ │ │teren, alunecări de │
│ │ │teren │
│ │ │M01.02 secete şi │
│ │ │precipitaţii reduse │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Figura nr. 18 din │
│C.1.│presiunii │Anexa nr. 18 la │
│ │actuale - │Planul de management│
│ │geometrie │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C.2.│presiunii │În zonele marginale │
│ │actuale - │ale sitului │
│ │descriere │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Scăzută: presiunile │
│ │Intensitatea│actuale au un impact│
│C.3.│presiunii │semnificativ negativ│
│ │actuale │scăzut, în locul │
│ │ │respectiv, din aria │
│ │ │naturală protejată │
└────┴────────────┴────────────────────┘        Ameninţări viitoare şi intensitatea acestora la nivelul sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
        Tabelul nr. 16 - Lista atributelor ameninţărilor viitoare şi ale intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │A04.01.05 păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
│ │ │D01.01 poteci, │
│ │ │trasee, trasee │
│ │Ameninţare │pentru ciclism │
│B.1.│viitoare │D01.02 drumuri │
│ │ │I01 specii invazive │
│ │ │non-native, alogene │
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │M01.02 secete şi │
│ │ │precipitaţii reduse │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Figura nr. 18 din │
│D.1.│ameninţării │Anexa nr. 18 la │
│ │viitoare - │Planul de management│
│ │geometrie │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D.2.│ameninţării │În zonele marginale │
│ │viitoare - │ale sitului │
│ │descriere │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Scăzută: │
│ │ │ameninţările │
│ │Intensitatea│viitoare care pot │
│D.3.│ameninţării │avea un impact │
│ │viitoare │semnificativ negativ│
│ │ │scăzut, în locul │
│ │ │respectiv, din aria │
│ │ │naturală protejată │
└────┴────────────┴────────────────────┘
    2.4.2.2. Evaluarea impacturilor asupra speciilor din situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu
        Evaluarea presiunilor actuale asupra speciilor
        Tabelul nr. 17 - Evaluarea presiunilor actuale asupra speciei Spermophilus citellus

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A01. cultivare │
│ │ │A02.03 │
│ │ │înlocuirea │
│ │ │păşunii cu teren│
│A.1│Presiune actuală │arabil │
│ │ │D01.01 poteci, │
│ │ │trasee, trasee │
│ │ │pentru ciclism │
│ │ │D01.02 drumuri │
│ │ │J01.01 incendii │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│E.1│Specia │citellus - │
│ │ │popândău │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 13 │
│ │ │din Anexa nr. 13│
│ │Localizarea │la Planul de │
│E.2│presiunii actuale│management │
│ │asupra speciei - │Figura nr. 18 │
│ │geometrie │din Anexa nr. 18│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │În păşune cu │
│E.3│presiunii actuale│vegetaţie de │
│ │asupra speciei - │înălţime mică │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Scăzută: │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │Intensitatea │termen lung a │
│E.4│localizată a │speciei, în │
│ │presiunii actuale│locul respectiv,│
│ │asupra speciei │nu este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Păşunatul │
│ │ │raţional este │
│ │ │necesar pentru │
│E.6│Detalii │menţinerea │
│ │ │vegetaţiei la o │
│ │ │înălţime │
│ │ │convenabilă │
│ │ │popândăului │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


        Tabelul nr. 18 - Evaluarea presiunilor actuale asupra speciei Vipera ursinii - vipera de stepă

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A02.03 │
│ │ │înlocuirea │
│ │ │păşunii cu │
│ │ │terenuri arabile│
│ │ │A03.01 cosire │
│ │ │intensivă sau │
│ │ │intensificarea │
│ │ │cosirii │
│ │ │A04.01 păşunatul│
│ │ │intensiv │
│ │ │A07 utilizarea │
│ │ │produselor │
│ │ │biocide, hormoni│
│ │ │şi substanţe │
│A.1│Presiune actuală │chimice │
│ │ │D01 drumuri, │
│ │ │poteci │
│ │ │E03 descărcări │
│ │ │F03.02.01 │
│ │ │colectare de │
│ │ │animale │
│ │ │-insecte, │
│ │ │reptile, │
│ │ │amfibieni │
│ │ │J01 focul şi │
│ │ │combaterea │
│ │ │incendiilor │
│ │ │L05 prăbuşiri de│
│ │ │teren, alunecări│
│ │ │de teren │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.1│Specia │Vipera ursinii -│
│ │ │vipera de stepă │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 14 │
│ │ │din Anexa nr. 13│
│ │Localizarea │la Planul de │
│E.2│presiunii actuale│management │
│ │asupra speciei - │Figura nr. 18 │
│ │geometrie │din Anexa nr. 18│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│E.3│presiunii actuale│În pajişte sau │
│ │asupra speciei - │în tufişuri │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Medie: │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │Intensitatea │termen lung a │
│ │localizată a │tipului de │
│E.4│presiunii actuale│habitat, în │
│ │asupra speciei │locul respectiv,│
│ │ │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Păşunatul şi │
│ │ │incendierea │
│E.6│Detalii │vegetaţiei sunt │
│ │ │o ameninţare │
│ │ │asupra speciei │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


        Tabelul nr. 19 - Evaluarea presiunilor actuale asupra speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A01 cultivare │
│ │ │A04.01.05 │
│ │ │păşunatul │
│A.1│Presiune actuală │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │J01.01 incendii │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.1│Specia │Pilemia tigrina,│
│ │ │croitor marmorat│
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 15 │
│ │ │din Anexa nr. 15│
│ │Localizarea │la Planul de │
│E.2│presiunii actuale│management │
│ │asupra speciei - │Figura nr. 18 │
│ │geometrie │din Anexa nr. 18│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │În pajişte şi │
│E.3│presiunii actuale│păşune pe lângă │
│ │asupra speciei - │căile de acces │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Scăzută: │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │Intensitatea │termen lung a │
│E.4│localizată a │speciei, în │
│ │presiunii actuale│locul respectiv,│
│ │asupra speciei │nu este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Păşunatul şi │
│ │ │incendierea │
│E.6│Detalii │vegetaţiei sunt │
│ │ │o ameninţare │
│ │ │asupra speciei │
└───┴─────────────────┴────────────────┘        Evaluarea ameninţărilor viitoare asupra speciilor
        Tabelul nr. 20 - Evaluarea ameninţărilor viitoare asupra speciei Spermophilus citellus - popândău

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.1│Ameninţare │A01 cultivare │
│ │viitoare │J01.01 incendii │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│F.1│Specia │citellus - │
│ │ │popândău │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 13 │
│ │Localizarea │din Anexa nr. 13│
│ │ameninţării │la Planul de │
│F.2│viitoare asupra │management │
│ │speciei - │Figura nr. 19 │
│ │geometrie │din Anexa nr. 19│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │ameninţării │În păşune cu │
│F.3│viitoare asupra │vegetaţie de │
│ │speciei - │înălţime mică │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Medie: │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe │
│ │localizata a │termen lung a │
│F.4│ameninţării │speciei, în │
│ │viitoare asupra │locul respectiv,│
│ │speciei │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Incendiile şi │
│ │ │invazia │
│F.6│Alte detalii │speciilor │
│ │ │alogene │
│ │ │afectează │
│ │ │specia. │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


        Tabelul nr. 21 - Evaluarea ameninţărilor viitoare asupra speciei Vipera ursinii - vipera de stepă

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A02.03 │
│ │ │înlocuirea │
│ │ │păşunii cu │
│ │ │terenuri arabile│
│ │ │A03.01 cosire │
│ │ │intensivă sau │
│ │ │intensificarea │
│ │ │cosirii │
│ │ │A04.01 păşunatul│
│ │ │intensiv │
│ │ │A07 utilizarea │
│ │ │produselor │
│ │ │biocide, hormoni│
│ │ │şi substanţe │
│E.1│Ameninţare │chimice │
│ │viitoare │D01 drumuri, │
│ │ │poteci │
│ │ │E03 descărcări │
│ │ │F03.02.01 │
│ │ │colectare de │
│ │ │animale │
│ │ │-insecte, │
│ │ │reptile, │
│ │ │amfibieni - │
│ │ │J01 focul şi │
│ │ │combaterea │
│ │ │incendiilor │
│ │ │L05 prăbuşiri de│
│ │ │teren, alunecări│
│ │ │de teren │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.1│Specia │Vipera ursinii -│
│ │ │vipera de stepă │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 14 │
│ │Localizarea │din Anexa nr. 14│
│ │ameninţării │la Planul de │
│F.2│viitoare asupra │management │
│ │speciei - │Figura nr. 19 │
│ │geometrie │din Anexa nr. 19│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │ameninţării │În pajişte sau │
│F.3│viitoare asupra │în tufişuri │
│ │speciei - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Medie: │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe │
│ │localizată a │termen lung a │
│F.4│ameninţării │speciei, în │
│ │viitoare asupra │locul respectiv,│
│ │speciei │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Incendiile şi │
│ │ │păşunatul │
│F.6│Alte detalii │afectează │
│ │ │semnificativ │
│ │ │specia. │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


        Tabelul nr. 22 - Evaluarea ameninţărilor viitoare asupra speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A01 cultivare │
│ │ │A04.01.05 │
│ │Ameninţare │păşunatul │
│E.1│viitoare │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │J01.01 incendii │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Pilemia tigrina │
│F.1│Specia │- croitor │
│ │ │marmorat │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 15 │
│ │ │din Anexa nr. 15│
│ │Localizarea │la Planul de │
│F.2│ameninţării │management │
│ │viitoare asupra │Figura nr. 19 │
│ │speciei │din Anexa nr. 19│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │ameninţării │În pajişte şi │
│F.3│viitoare asupra │păşune pe lângă │
│ │speciei - │căile de acces │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Medie: │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe │
│ │localizata a │termen lung a │
│F.4│ameninţării │speciei, în │
│ │viitoare asupra │locul respectiv,│
│ │speciei │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Incendiile │
│F.6│Alte detalii │afectează │
│ │ │senificativ │
│ │ │specia. │
└───┴─────────────────┴────────────────┘
    2.4.2.3. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
        Evaluarea presiunilor actuale asupra tipurilor de habitate
        Tabelul nr. 23 - Evaluarea presiunilor actuale asupra habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A01 cultivare │
│ │ │A04.01.05 │
│ │ │păşunatul │
│ │ │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │D01.01 poteci, │
│ │ │trasee, trasee │
│ │ │pentru ciclism │
│ │ │D01.02 drumuri │
│ │ │E03.01 │
│ │ │depozitarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │menajere │
│ │ │E03.03 │
│ │ │depozitarea │
│ │ │materialelor │
│ │ │inerte - │
│ │ │nereactive - │
│ │ │E03.04 Alte │
│ │ │tipuri de │
│ │ │depozitări │
│ │ │E04 │
│ │ │Infrastructuri, │
│ │ │construcţii în │
│ │ │peisaj - │
│ │ │construcţii de │
│ │ │stâne, │
│ │ │adăposturi de │
│ │ │animale │
│A.1│Presiune actuală │F04.02 │
│ │ │colectarea - │
│ │ │ciuperci - │
│ │ │F04.02.02 │
│ │ │colectare │
│ │ │manuală- │
│ │ │G05.07 lipsa sau│
│ │ │planificarea │
│ │ │greşită a │
│ │ │măsurilor de │
│ │ │conservare │
│ │ │H05.01 gunoiul │
│ │ │şi deşeurile │
│ │ │solide │
│ │ │I01 specii │
│ │ │invazive │
│ │ │non-native │
│ │ │-alogene- │
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │K02.01 │
│ │ │schimbarea │
│ │ │compoziţiei de │
│ │ │specii │
│ │ │-succesiune │
│ │ │L05 prăbuşiri de│
│ │ │teren, alunecări│
│ │ │de teren │
│ │ │M01.02 secete şi│
│ │ │precipitaţii │
│ │ │reduse │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat │
│G.1│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │62C0* Stepe │
│G.2│tipului de │ponto-sarmatice │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 10 │
│ │Localizarea │din Anexa nr. 10│
│ │presiunii actuale│la Planul de │
│G.3│asupra tipului de│management │
│ │habitat - │Figura nr. 18 │
│ │geometrie │din Anexa nr. 18│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │presiunii actuale│În habitatul │
│G.4│asupra tipului de│62C0* Stepe │
│ │habitat - │ponto-sarmatice │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Scăzută: │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │Intensitatea │termen lung a │
│ │localizata a │tipului de │
│G.5│presiunii actuale│habitat, în │
│ │asupra tipului de│locul respectiv,│
│ │habitat │nu este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│G.6│Confidenţialitate│Publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprapăşunatul │
│G.7│Alte detalii │afectează │
│ │ │semnificativ │
│ │ │habitatul. │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


        Tabelul nr. 24 - Evaluarea presiunilor actuale asupra habitatului 40C0* Tufărişuri caducifoliate ponto- sarmatice

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │K02.01 │
│ │ │schimbarea │
│ │ │compoziţiei de │
│ │ │specii │
│A.1│Presiune actuală │-succesiune- │
│ │ │L05 prăbuşiri de│
│ │ │teren, alunecări│
│ │ │de teren │
│ │ │M01.02 secete şi│
│ │ │precipitaţii │
│ │ │reduse │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat │
│G.1│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │40C0* Tufărişuri│
│G.2│tipului de │caducifoliate │
│ │habitat │ponto-sarmatice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 11 │
│ │Localizarea │din Anexa nr. 11│
│ │presiunii actuale│la Planul de │
│G.3│asupra tipului de│management │
│ │habitat - │Figura nr. 18 │
│ │geometrie │din Anexa nr. 18│
│ │ │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │În habitatul │
│ │presiunii actuale│40C0* Tufărişuri│
│G.4│asupra tipului de│caducifoliate │
│ │habitat - │ponto-sarmatice │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Scăzut: │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │Intensitatea │termen lung a │
│ │localizată a │tipului de │
│G.5│presiunii actuale│habitat, în │
│ │asupra tipului de│locul respectiv,│
│ │habitat │nu este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│G.6│Confidenţialitate│Publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Păşunatul cu │
│ │ │caprine şi │
│ │ │incendierea │
│G.7│Alte detalii │tufărişurilor │
│ │ │afectează │
│ │ │semnificativ │
│ │ │habitatul │
└───┴─────────────────┴────────────────┘        Evaluarea ameninţărilor viitoare asupra tipurilor de habitate
        Tabelul nr. 26 - Evaluarea ameninţărilor viitoare asupra habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A04.01.05 │
│ │ │păşunatul │
│ │ │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │D01.01 poteci, │
│ │ │trasee, trasee │
│ │ │pentru ciclism │
│ │ │D01.02 drumuri │
│ │ │E04 │
│ │ │Infrastructuri, │
│ │ │construcţii în │
│ │ │peisaj │
│ │ │-construcţii de │
│ │ │stâne, │
│ │ │adăposturi de │
│ │Ameninţare │animale │
│B.1│viitoare │F04.02 │
│ │ │colectarea │
│ │ │-ciuperci- │
│ │ │F04.02.02 │
│ │ │colectare │
│ │ │manuală- │
│ │ │I01 specii │
│ │ │invazive │
│ │ │non-native │
│ │ │-alogene- │
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │L05 prăbuşiri de│
│ │ │teren, alunecări│
│ │ │de teren │
│ │ │M01.02 secete şi│
│ │ │precipitaţii │
│ │ │reduse │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat │
│H.1│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară; │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │62C0* Stepe │
│H.2│tipului de │ponto-sarmatice │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 11 │
│ │Localizarea │din Anexa nr. 11│
│ │ameninţării │la Planul de │
│H.3│viitoare asupra │management │
│ │tipului de │Figura nr. 19 │
│ │habitat - │din Anexa nr. 19│
│ │geometrie │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │ameninţării │În habitatul │
│H.4│viitoare asupra │62C0* Stepe │
│ │tipului de │ponto-sarmatice │
│ │habitat - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Scăzută - S - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe │
│ │localizată a │termen lung a │
│ │ameninţării │tipului de │
│H.5│viitoare asupra │habitat, în │
│ │tipului de │locul respectiv,│
│ │habitat │nu este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6│Confidenţialitate│Publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprapăşunatul │
│ │ │şi incendiile │
│ │ │repetate sunt │
│H.7│Alte detalii │ameninţări care │
│ │ │pot afecta │
│ │ │semnificativ │
│ │ │habitatul │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


        Tabelul nr. 27 - Evaluarea ameninţărilor viitoare asupra habitatului 40C0* Tufărişuri caducifoliate ponto-sarmatice

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │J01.01 incendii │
│ │ │K01.01 eroziune │
│ │ │K02.01 │
│ │ │schimbarea │
│ │ │compoziţiei de │
│ │Ameninţare │specii - │
│B.1│viitoare │succesiune- │
│ │ │L05 prăbuşiri de│
│ │ │teren, alunecări│
│ │ │de teren │
│ │ │M01.02 secete şi│
│ │ │precipitaţii │
│ │ │reduse │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat │
│H.1│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară; │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │40C0* Tufărişuri│
│H.2│tipului de │caducifoliate │
│ │habitat │ponto-sarmatice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Figura nr. 11 │
│ │Localizarea │din Anexa nr. 11│
│ │ameninţării │la Planul de │
│H.3│viitoare asupra │management │
│ │tipului de │Figura nr. 19 │
│ │habitat - │din Anexa nr. 19│
│ │geometrie │la Planul de │
│ │ │management │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │ameninţării │În habitatul │
│H.4│viitoare asupra │40C0* Tufărişuri│
│ │tipului de │caducifoliate │
│ │habitat - │ponto-sarmatice │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Scăzută: │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe │
│ │localizată a │termen lung a │
│ │ameninţării │tipului de │
│H.5│viitoare asupra │habitat, în │
│ │tipului de │locul respectiv,│
│ │habitat │nu este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6│Confidenţialitate│Publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Incendiile │
│ │ │repetate şi │
│ │ │păşunatul cu │
│H.7│Alte detalii │caprine sunt │
│ │ │ameninţări care │
│ │ │pot afecta │
│ │ │semnificativ │
│ │ │habitatul │
└───┴─────────────────┴────────────────┘    3. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor
    3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
        Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus - popândău - din punct de vedere a populaţiei speciei.
        Tabelul nr. 28 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus - popândău - din punct de vedere a populaţiei

┌─────┬─────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Specie/ │Descriere │
│crt. │Parametru │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│A.1. │Specia │citellus │
│ │ │-popândău- │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tipul │Populaţie │
│ │populaţiei │permanentă │
│A.2. │speciei în │sedentară/ │
│ │aria naturală│rezidentă- │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│A.3. │speciei în │1206 indivizi │
│ │aria naturală│ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Bună - estimări │
│ │referitoare │statistice robuste│
│A.4. │la populaţia │sau inventarieri │
│ │speciei din │complete │
│ │aria naturală│ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │reevaluată a │Evaluarea mărimii │
│ │populaţiei │populaţiei speciei│
│A.5. │estimate în │în aria naturală │
│ │planul de │protejată se face │
│ │management │pentru prima dată │
│ │anterior │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei de│ │
│ │referinţă │ │
│A.6. │pentru starea│Nu există date │
│ │favorabilă în│ │
│ │aria naturală│ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Metodologia │Nu a fost estimată│
│ │de apreciere │mărimea populaţiei│
│ │a mărimii │de referinţă │
│A.7. │populaţiei de│pentru starea │
│ │referinţă │favorabilă în aria│
│ │pentru starea│naturală protejată│
│ │favorabilă │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei de│ │
│A.8. │referinţă │Necunoscut │
│ │pentru starea│ │
│ │favorabilă şi│ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│A.9. │mărimii │Necunoscută │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Slabă: date │
│ │privind │estimate pe baza │
│A.10.│tendinţa │opiniei experţilor│
│ │actuală a │cu sau fără │
│ │mărimii │măsurători prin │
│ │populaţiei │eşantionare │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Structura │Nu există date │
│A.11.│populaţiei │privind structura │
│ │speciei │populaţiei │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│A.12.│din punct de │Necunoscută │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│A.13.│din punct de │Necunoscută │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │Nu există date │
│ │ │suficiente pentru │
│ │Starea de │a putea stabili că│
│ │conservare │starea de │
│A.14.│necunoscută │conservare din │
│ │din punct de │punct de vedere al│
│ │vedere a │populaţiei speciei│
│ │populaţiei │nu este nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă. │
└─────┴─────────────┴──────────────────┘


        Tabelul nr. 29 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus - popândău - din punct de vedere a habitatului speciei

┌─────┬─────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
│crt. │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│A.1. │Specia │citellus - │
│ │ │popândău - │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2. │speciei în aria │permanentă │
│ │naturală │-sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│B.3. │speciei în aria │570 ha │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │Bună - │
│ │Calitatea datelor│estimări │
│B.4. │pentru suprafaţa │statistice │
│ │habitatului │robuste sau │
│ │speciei │inventarieri │
│ │ │complete │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Suprafaţa │Evaluarea │
│ │reevaluată a │suprafeţei │
│ │habitatului │habitatului │
│B.5. │speciei din │speciei în │
│ │planul de │aria naturală │
│ │management │protejată se │
│ │anterior │face pentru │
│ │ │prima dată │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│B.6. │habitatului │Nu există date│
│ │speciei în aria │suficiente. │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Metodologia de │Nu a fost │
│ │apreciere a │estimată │
│ │suprafeţei │suprafaţa │
│B.7. │adecvate a │adecvată a │
│ │habitatului │habitatului │
│ │speciei în aria │speciei în │
│ │naturală │aria naturală │
│ │protejată │protejată │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│B.8. │habitatului │Necunoscut │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa actuală│ │
│ │a habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Calitatea datelor│Bună - │
│ │privind tendinţa │estimări │
│B.9. │actuală a │statistice │
│ │suprafeţei │robuste sau │
│ │habitatului │inventarieri │
│ │speciei │complete │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │habitatului │ │
│B.10.│speciei în aria │Medie │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │Medie - date │
│ │ │estimate pe │
│ │Calitatea datelor│baza │
│ │privind tendinţa │extrapolării │
│B.11.│actuală a │şi/sau │
│ │calităţii │modelării │
│ │habitatului │datelor │
│ │speciei │obţinute prin │
│ │ │măsurători │
│ │ │parţiale │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei funcţie │ │
│B.12.│de tendinţa │Stabilă │
│ │suprafeţei şi de │ │
│ │tendinţa │ │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│B.13.│punct de vedere a│Favorabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
└─────┴─────────────────┴──────────────┘        Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere a perspectivelor speciei Spermophilus citellus - popândău -
        Tabelul nr. 30 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus - popândău - din punct de vedere a perspectivelor speciei în viitor

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
│crt. │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │Spermophilus│
│A.1 │Specia │citellus - │
│ │ │popândău - │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2. │speciei în aria │permanentă -│
│ │naturală protejată │sedentară/ │
│ │ │rezidentă │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│C.3. │Tendinţa viitoare a│Necunoscută │
│ │mărimii populaţiei │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C.4. │speciei din punct │Perspective │
│ │de vedere al │necunoscute │
│ │populaţiei │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa viitoare a│ │
│C.5. │suprafeţei │Stabilă │
│ │habitatului speciei│ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa adecvată │ │
│ │a habitatului │ │
│C.6. │speciei şi │Necunoscut │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului speciei│ │
│ │în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C.7. │speciei din punct │Necunoscute │
│ │de vedere al │ │
│ │habitatului speciei│ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│C.8. │Perspectivele │Necunoscute │
│ │speciei în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Efectul cumulat al │ │
│C.9. │impacturilor asupra│Scăzut │
│ │speciei în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C.10.│presiunilor actuale│Scăzut │
│ │asupra speciei │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C.11.│ameninţărilor │Scăzut │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │viabilitatea│
│ │Viabilitatea pe │pe termen │
│C.12.│termen lung a │lung a │
│ │speciei │speciei ar │
│ │ │putea fi │
│ │ │asigurată │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │Nefavorabilă│
│C.13.│punct de vedere a │- inadecvată│
│ │perspectivelor │ │
│ │speciei în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa stării de │ │
│ │conservare din │ │
│C.14.│punct de vedere a │Stabilă │
│ │perspectivelor │ │
│ │speciei în viitor │ │
└─────┴───────────────────┴────────────┘        Evaluarea globală a speciei Spermophilus citellus - popândău
        Tabelul nr. 31 - Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Spermophilus citellus - popândău - în cadrul ariei naturale protejate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│A.1.│Specia │citellus - │
│ │ │popândău - │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2.│speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală │sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă - │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Starea globală de│Nefavorabilă - │
│D.3.│conservare a │inadecvată │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│D.4.│globale de │Stabilă │
│ │conservare a │ │
│ │speciei │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘        Evaluarea stării de conservare a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - din punct de vedere a populaţiei speciei
        Tabelul nr. 32 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - din punct de vedere a populaţiei

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│A1 │Specia │Vipera ursinii -│
│ │ │vipera de stepă │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Tipul populaţiei│Populaţie │
│A2 │speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală │sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│A3 │speciei în aria │190 indivizi │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Bună - estimări │
│ │referitoare la │statistice │
│A4 │populaţia │robuste sau │
│ │speciei din aria│inventarieri │
│ │naturală │complete; │
│ │protejată │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Mărimea │Evaluarea │
│ │reevaluată a │mărimii │
│ │populaţiei │populaţiei │
│A5 │estimate în │speciei în aria │
│ │planul de │naturală │
│ │management │protejată se │
│ │anterior │face pentru │
│ │ │prima dată │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă pentru│ │
│A6 │starea │Nu există date │
│ │favorabilă în │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Metodologia de │Nu a fost │
│ │apreciere a │estimată mărimea│
│ │mărimii │populaţiei de │
│A7 │populaţiei de │referinţă pentru│
│ │referinţă pentru│starea │
│ │starea │favorabilă în │
│ │favorabilă │aria naturală │
│ │ │protejată │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă pentru│ │
│A8 │starea │Necunoscut │
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa actuală│ │
│A9 │a mărimii │Stabilă │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │Bună - estimări │
│ │datelor privind │statistice │
│A10 │tendinţa actuală│robuste sau │
│ │a mărimii │inventarieri │
│ │populaţiei │complete; │
│ │speciei │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Structura │Nu există date │
│A11 │populaţiei │privind │
│ │speciei │structura │
│ │ │populaţiei. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│A12 │punct de vedere │Favorabilă │
│ │al populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│ │de conservare │ │
│A13 │din punct de │Stabilă │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘        Evaluarea stării de conservare a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - din punct de vedere a habitatului speciei
        Tabelul nr. 33 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - din punct de vedere a habitatului speciei

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │Vipera ursinii│
│A.1 │Specia │- vipera de │
│ │ │stepă - │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2 │speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală protejată│sedentară/ │
│ │ │rezidentă - │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│B3 │habitatului │46 ha │
│ │speciei în aria │ │
│ │naturală protejată│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │Bună - │
│ │Calitatea datelor │estimări │
│B4 │pentru suprafaţa │statistice │
│ │habitatului │robuste sau │
│ │speciei │inventarieri │
│ │ │complete │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │Evaluarea │
│ │Suprafaţa │suprafeţei │
│ │reevaluată a │habitatului │
│B5 │habitatului │speciei în │
│ │speciei din planul│aria naturală │
│ │de management │protejată se │
│ │anterior │face pentru │
│ │ │prima dată │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Suprafaţa adecvată│ │
│B6 │a habitatului │Nu există date│
│ │speciei în aria │suficiente │
│ │naturală protejată│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Metodologia de │Nu a fost │
│ │apreciere a │estimată │
│ │suprafeţei │suprafaţa │
│B7 │adecvate a │adecvată a │
│ │habitatului │habitatului │
│ │speciei în aria │speciei în │
│ │naturală protejată│aria naturală │
│ │ │protejată │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa adecvată│ │
│ │a habitatului │ │
│B8 │speciei şi │Necunoscut │
│ │suprafaţa actuală │ │
│ │a habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tendinţa actuală a│ │
│B9 │suprafeţei │Stabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Calitatea datelor │Bună - │
│ │privind tendinţa │estimări │
│B10 │actuală a │statistice │
│ │suprafeţei │robuste sau │
│ │habitatului │inventarieri │
│ │speciei │complete │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Calitatea │ │
│B11 │habitatului │Medie │
│ │speciei în aria │ │
│ │naturală protejată│ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei funcţie de│ │
│B12 │tendinţa │Stabilă │
│ │suprafeţei şi de │ │
│ │tendinţa calităţii│ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│B13 │punct de vedere al│Favorabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tendinţa stării de│ │
│ │conservare din │ │
│B14 │punct de vedere a │Stabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘        Evaluarea stării de conservare a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - din punctul de vedere al perspectivelor speciei
        Tabelul nr. 33 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - din punct de vedere a perspectivelor speciei în viitor

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Vipera │
│A.1 │Specia │ursinii - │
│ │ │vipera de │
│ │ │stepă - │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2 │speciei în aria │permanentă │
│ │naturală protejată │-sedentară/ │
│ │ │rezidentă- │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│C3 │Tendinţa viitoare a │Stabilă │
│ │mărimii populaţiei │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │mărimea populaţiei │ │
│C4 │de referinţă pentru │Necunoscut │
│ │starea favorabilă şi│ │
│ │mărimea populaţiei │ │
│ │viitoare a speciei │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │Perspective │
│C5 │speciei din punct de│bune │
│ │vedere al populaţiei│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa viitoare a │ │
│C6 │suprafeţei │Stabilă │
│ │habitatului speciei │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa adecvată a│ │
│C7 │habitatului speciei │Necunoscut │
│ │şi suprafaţa │ │
│ │habitatului speciei │ │
│ │în viitor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C8 │speciei din punct de│Favorabile │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului speciei │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│C9 │Perspectivele │Favorabile │
│ │speciei în viitor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Efectul cumulat al │ │
│C10 │impacturilor asupra │Scăzut │
│ │speciei în viitor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C11 │presiunilor actuale │Scăzut │
│ │asupra speciei │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C12 │ameninţărilor │Scăzut │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Viabilitatea│
│ │Viabilitatea pe │pe termen │
│C13 │termen lung a │lung a │
│ │speciei │speciei este│
│ │ │asigurată │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Starea de conservare│ │
│C14 │din punct de vedere │Favorabilă │
│ │al perspectivelor │ │
│ │speciei în viitor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa stării de │ │
│ │conservare din punct│ │
│C16 │de vedere a │Stabilă │
│ │perspectivelor │ │
│ │speciei în viitor │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘        Evaluarea globală a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă
        Tabelul nr. 35 - Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Vipera ursinii - vipera de stepă - în cadrul sitului

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Specia/Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vipera ursinii │
│A.1 │Specia │- vipera de │
│ │ │stepă │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2 │speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală │sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă - │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Starea globală de│ │
│D3 │conservare a │Favorabilă │
│ │speciei │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘        Evaluarea stării de conservare a speciei Pilemia tigrina- croitor marmorat din punct de vedere a populaţiei speciei
        Tabelul nr. 36 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat din punct de vedere a populaţiei

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Specia/Parametru│Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Pilemia tigrina │
│A1 │Specia │- croitor │
│ │ │marmorat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Tipul populaţiei│Populaţie │
│A2 │speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală │sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă - │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│A3 │speciei în aria │877 indivizi │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor │estimate pe baza│
│ │referitoare la │extrapolării şi/│
│A4 │populaţia │sau modelării │
│ │speciei din aria│datelor obţinute│
│ │naturală │prin măsurători │
│ │protejată │parţiale │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Mărimea │Evaluarea │
│ │reevaluată a │mărimii │
│ │populaţiei │populaţiei │
│A5 │estimate în │speciei în aria │
│ │planul de │naturală │
│ │management │protejată se │
│ │anterior │face pentru │
│ │ │prima dată │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă pentru│ │
│A6 │starea │Nu există date │
│ │favorabilă în │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Metodologia de │Nu a fost │
│ │apreciere a │estimată mărimea│
│ │mărimii │populaţiei de │
│A7 │populaţiei de │referinţă pentru│
│ │referinţă pentru│starea │
│ │starea │favorabilă în │
│ │favorabilă │aria naturală │
│ │ │protejată │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă pentru│ │
│A8 │starea │Necunoscut │
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa actuală│ │
│A9 │a mărimii │Necunoscută │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor privind │estimate pe baza│
│ │tendinţa actuală│extrapolării şi/│
│A10 │a mărimii │sau modelării │
│ │populaţiei │datelor obţinute│
│ │speciei │prin măsurători │
│ │ │parţiale │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Structura │Nu există date │
│A11 │populaţiei │privind │
│ │speciei │structura │
│ │ │populaţiei │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│A12 │punct de vedere │Necunoscută │
│ │al populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│ │de conservare │ │
│A13 │din punct de │Necunoscută │
│ │vedere a │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘        Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere a habitatului speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat
        Tabelul nr. 37 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat din punct de vedere a habitatului speciei

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pilemia tigrina│
│A.1 │Specia │- croitor │
│ │ │marmorat │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2 │speciei în aria │permanentă - │
│ │naturală │sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă - │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│B3 │speciei în aria │570 ha │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Medie - date │
│ │ │estimate pe │
│ │Calitatea datelor│baza │
│ │pentru suprafaţa │extrapolării şi│
│B4 │habitatului │/sau modelării │
│ │speciei │datelor │
│ │ │obţinute prin │
│ │ │măsurători │
│ │ │parţiale │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │Evaluarea │
│ │reevaluată a │suprafeţei │
│ │habitatului │habitatului │
│B5 │speciei din │speciei în aria│
│ │planul de │naturală │
│ │management │protejată se │
│ │anterior │face pentru │
│ │ │prima dată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│B6 │habitatului │Nu există date │
│ │speciei în aria │suficiente │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│B7 │habitatului │Necunoscut │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa actuală│ │
│ │a habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│B8 │a suprafeţei │Stabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Medie - date │
│ │Calitatea datelor│estimate pe │
│ │privind tendinţa │baza │
│ │actuală a │extrapolării şi│
│B9 │suprafeţei │/sau modelării │
│ │habitatului │datelor │
│ │speciei │obţinute prin │
│ │ │măsurători │
│ │ │parţiale │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │habitatului │ │
│B10 │speciei în aria │Bună - adecvată│
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│B11 │a calităţii │Stabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Medie - date │
│ │Calitatea datelor│estimate pe │
│ │privind tendinţa │baza │
│ │actuală a │extrapolării şi│
│B12 │calităţii │/sau modelării │
│ │habitatului │datelor │
│ │speciei │obţinute prin │
│ │ │măsurători │
│ │ │parţiale │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei funcţie │ │
│B13 │de tendinţa │Stabilă │
│ │suprafeţei şi de │ │
│ │tendinţa │ │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│B14 │punct de vedere │Favorabilă │
│ │al habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│ │de conservare din│ │
│B15 │punct de vedere a│Stabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘        Evaluarea stării de conservare a speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat din punct de vedere a perspectivelor speciei
        Tabelul nr. 38 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat din punct de vedere a perspectivelor speciei în viitor

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Specie/ │Descriere │
│crt.│Parametru │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│A.1 │Specia │Pilemia tigrina - │
│ │ │croitor marmorat │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tipul │Populaţie │
│ │populaţiei │permanentă - │
│A.2 │speciei în │sedentară/ │
│ │aria naturală │rezidentă - │
│ │protejată │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│C3 │viitoare a │Necunoscută │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre mărimea│ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă │ │
│C4 │pentru starea │Necunoscut │
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │viitoare a │ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │Perspective │
│C5 │punct de │necunoscute │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│C6 │suprafeţei │Stabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│C7 │habitatului │Necunoscut │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │ │
│C8 │punct de │Necunoscute │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C9 │speciei în │Necunoscute │
│ │viitor │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Efectul │ │
│ │cumulat al │ │
│C10 │impacturilor │Scăzut │
│ │asupra speciei│ │
│ │în viitor │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C11 │presiunilor │Scăzut │
│ │actuale asupra│ │
│ │speciei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C12 │ameninţărilor │Scăzut │
│ │viitoare │ │
│ │asupra speciei│ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Viabilitatea │Viabilitatea pe │
│C13 │pe termen lung│termen lung a │
│ │a speciei │speciei ar putea │
│ │ │fi asigurată │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din│ │
│ │punct de │ │
│C14 │vedere a │Necunoscută │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare din│ │
│C15 │punct de │Necunoscută │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Starea de │
│ │ │conservare din │
│ │Starea de │punct de vedere a │
│ │conservare │perspectivelor │
│ │necunoscută │speciei în viitor │
│ │din punct de │este necunoscută │
│C16 │vedere al │dar nu este în │
│ │perspectivelor│nici într-un caz │
│ │speciei în │favorabilă; este │
│ │viitor │nefavorabilă - │
│ │ │inadecvată sau │
│ │ │nefavorabilă - │
│ │ │rea. │
└────┴──────────────┴──────────────────┘        Evaluarea globală a speciei Pilemia tigrina - croitor mamorat
        Tabelul nr. 39 - Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Pilemia tigrina - croitor marmorat - în cadrul sitului

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Specie/ │Descriere │
│crt.│Parametru │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│A.1 │Specia │Pilemia tigrina - │
│ │ │croitor marmorat │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│A.2 │speciei în │- sedentară/rezidentă│
│ │aria │- │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Starea │ │
│D3 │globală de │Necunoscută │
│ │conservare │ │
│ │a speciei │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Starea globală de │
│ │ │conservare este │
│ │Starea │necunoscută dar nu │
│D4 │globală de │este în nici într-un │
│ │conservare │caz favorabilă; este │
│ │necunoscută│nefavorabilă - │
│ │ │inadecvată sau │
│ │ │nefavorabilă - rea │
└────┴───────────┴─────────────────────┘
    3.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui habitat de interes conservativ
        Evaluarea stării de conservare a habitatului 62C0 * Stepe ponto-sarmatice din punct de vedere a suprafeţei acoperite de către habitat
        Tabelul nr. 40 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 62C0* Stepe ponto-sarmatice din punct de vedere a suprafeţei ocupate

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│E.1. │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2. │tipului de │62C0 * │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│E.3. │tipul de │577,3 ha │
│ │habitat în │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor pentru│Bună - estimări │
│ │suprafaţa │statistice │
│E.4. │ocupată de │robuste sau │
│ │tipul de │inventarieri │
│ │habitat în │complete │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │Evaluarea │
│ │ocupată de │suprafeţei │
│ │tipul de │ocupate de tipul │
│E.5. │habitat │de habitat în │
│ │estimată în │aria naturală │
│ │planul de │protejată se face│
│ │management │pentru prima dată│
│ │anterior │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E.6. │favorabilă a │Nu există date │
│ │tipului de │suficiente │
│ │habitat în │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E.7. │favorabilă a │Necunoscut. │
│ │tipului de │ │
│ │habitat şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală │ │
│ │ocupată │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│E.8. │suprafeţei │Stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Bună - estimări │
│ │privind │statistice │
│E.9. │tendinţa │robuste sau │
│ │actuală a │inventarieri │
│ │suprafeţei │complete │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │ │schimbări în │
│ │Schimbări în │tiparul de │
│ │tiparul de │distribuţie al │
│ │distribuţie a │suprafeţelor │
│E.10.│suprafeţelor │tipului de │
│ │tipului de │habitat în cadrul│
│ │habitat │ariei naturale │
│ │ │protejate sau │
│ │ │acestea sunt │
│ │ │nesemnificative │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.11.│habitat din │Favorabilă │
│ │punct de │ │
│ │vedere a │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.12.│habitat din │Stabilă │
│ │punct de │ │
│ │vedere a │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘        Evaluarea stării de conservare a habitatului 62C0 * Stepe ponto-sarmatice din punct de vedere a structurii şi funcţiilor specifice habitatului
        Tabelul nr. 41 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 62C0* Stepe ponto-sarmatice din punct de vedere a structurii şi funcţiilor sale specifice

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│Habitat de │
│E.1.│tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │62C0 * │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │funcţiile tipului de│
│ │ │habitat, incluzând │
│ │ │şi speciile sale │
│ │ │tipice nu se află în│
│ │Structura şi│condiţii bune, dar │
│ │funcţiile │nici mai mult de 25%│
│F.3.│tipului de │din suprafaţa │
│ │habitat │tipului de habitat │
│ │ │nu este deteriorată │
│ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │structura şi │
│ │ │funcţiile sale, │
│ │ │incluzând şi │
│ │ │speciile sale tipice│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.4.│punct de │Nefavorabilă - │
│ │vedere a │inadecvată │
│ │structurii │ │
│ │şi │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.5.│punct de │Stabilă │
│ │vedere a │ │
│ │structurii │ │
│ │şi │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
└────┴────────────┴────────────────────┘        Evaluarea stării de conservare a habitatului 62C0 * Stepe ponto-sarmatice din punct de vedere a perspectivelor habitatului în viitor
        Tabelul nr. 42 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 62C0 * Stepe ponto-sarmatice din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt. │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │EC - tip de │
│E.1. │Clasificarea │habitat de │
│ │tipului de habitat │importanţă │
│ │ │comunitară; │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│E.2. │Codul unic al │62C0 * │
│ │tipului de habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa viitoare a│ │
│G.3. │suprafeţei tipului │Stabilă │
│ │de habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă pentru │ │
│G.4. │starea favorabilă │Necunoscut │
│ │şi suprafaţa │ │
│ │tipului de habitat │ │
│ │în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │Perspective │
│G.5. │tipului de habitat │bune │
│ │în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Efectul cumulat al │ │
│G.6. │impacturilor asupra│Scăzut │
│ │tipului de habitat │ │
│ │în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │Viabilitatea│
│ │Viabilitatea pe │pe termen │
│G.7. │termen lung a │lung a │
│ │tipului de habitat │tipului de │
│ │ │habitat este│
│ │ │asigurată; │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│G.8. │presiunilor actuale│Scăzut │
│ │asupra tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│G.9. │ameninţărilor │Scăzut │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.10.│habitatul din punct│Favorabilă │
│ │de vedere al │ │
│ │perspectivelor sale│ │
│ │viitoare │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.11.│habitatul din punct│Stabilă │
│ │de vedere al │ │
│ │perspectivelor sale│ │
│ │viitoare │ │
└─────┴───────────────────┴────────────┘        Evaluarea globală a stării de conservare a habitatului 62C0 * Stepe ponto-sarmatice
        Tabelul nr. 43 - Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 62C0 * Stepe ponto-sarmatice

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Habitat/Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Clasificarea tipului│Habitat de │
│E.1.│de habitat │importanţă │
│ │ │comunitară; │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│E.2.│Codul unic al │62C0 * │
│ │tipului de habitat │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Starea globală de │ │
│H.3.│conservare a tipului│Favorabilă │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│H.4.│globale de │Stabilă │
│ │conservare a tipului│ │
│ │de habitat │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘        Evaluarea stării de conservare a habitatului 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice din punct de vedere a suprafeţei acoperite de către habitat
        Tabelul nr. 44 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice din punct de vedere a suprafeţei ocupate

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│E1 │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E2 │tipului de │40C0 * │
│ │habitat │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│E3 │tipul de │1,7 ha │
│ │habitat în aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor pentru │Bună - estimări │
│ │suprafaţa │statistice │
│E4 │ocupată de │robuste sau │
│ │tipul de │inventarieri │
│ │habitat în aria│complete │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │Evaluarea │
│ │ocupată de │suprafeţei │
│ │tipul de │ocupate de tipul │
│E5 │habitat │de habitat în │
│ │estimată în │aria naturală │
│ │planul de │protejată se face│
│ │management │pentru prima dată│
│ │anterior │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E6 │favorabilă a │Nu există date │
│ │tipului de │suficiente │
│ │habitat în aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Metodologia de │Nu a fost │
│ │apreciere a │estimată │
│ │suprafeţei de │suprafaţa de │
│ │referinţă │referinţă pentru │
│E7 │pentru starea │starea favorabilă│
│ │favorabilă a │a tipului de │
│ │tipului de │habitat din aria │
│ │habitat din │naturală │
│ │aria naturală │protejată │
│ │protejată │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul dintre│ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E8 │favorabilă a │Necunoscut │
│ │tipului de │ │
│ │habitat şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală ocupată│ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│E9 │suprafeţei │Necunoscută │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Calitatea │Slabă - date │
│ │datelor privind│estimate pe baza │
│ │tendinţa │opiniei │
│E10 │actuală a │experţilor cu sau│
│ │suprafeţei │fără măsurători │
│ │tipului de │prin eşantionare │
│ │habitat │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │ │schimbări în │
│ │Schimbări în │tiparul de │
│ │tiparul de │distribuţie al │
│ │distribuţie a │suprafeţelor │
│E11 │suprafeţelor │tipului de │
│ │tipului de │habitat în cadrul│
│ │habitat │ariei naturale │
│ │ │protejate sau │
│ │ │acestea sunt │
│ │ │nesemnificative │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │Nefavorabilă - │
│E12 │habitat din │inadecvată │
│ │punct de vedere│ │
│ │a suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa stării│ │
│ │de conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│E13 │habitat din │Stabilă │
│ │punct de vedere│ │
│ │a suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┘        Evaluarea stării de conservare a habitatului 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
        Tabelul nr. 45 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice din punct de vedere a structurii şi funcţiilor sale specifice

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│Habitat de │
│E.1.│tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │40C0 * │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │funcţiile tipului de│
│ │ │habitat, incluzând │
│ │ │şi speciile sale │
│ │ │tipice nu se află în│
│ │Structura şi│condiţii bune, dar │
│ │funcţiile │nici mai mult de 25%│
│F3 │tipului de │din suprafaţa │
│ │habitat │tipului de habitat │
│ │ │nu este deteriorată │
│ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │structura şi │
│ │ │funcţiile - │
│ │ │incluzând şi │
│ │ │speciile sale tipice│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F4 │punct de │Nefavorabilă - │
│ │vedere al │inadecvată │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F5 │punct de │Stabilă │
│ │vedere al │ │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
└────┴────────────┴────────────────────┘        Evaluarea stării de conservare a habitatului 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice din punct de vedere a perspectivelor habitatului în viitor
        Tabelul nr. 46 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│E.1.│tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară; │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2.│tipului de │40C0 * │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│G3 │suprafeţei │Stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│G4 │pentru starea │Necunoscut │
│ │favorabilă şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │viitor │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│G5 │tipului de │Perspective │
│ │habitat în │inadecvate │
│ │viitor │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Mediu - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │Efectul │presiunile actuale│
│ │cumulat al │şi/sau │
│G6 │impacturilor │ameninţările │
│ │asupra tipului│viitoare, vor avea│
│ │de habitat în │un efect cumulat │
│ │viitor │mediu, │
│ │ │semnificativ │
│ │ │asupra tipului de │
│ │ │habitat │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Viabilitatea │Viabilitatea pe │
│G7 │pe termen lung│termen lung a │
│ │a tipului de │tipului de habitat│
│ │habitat │este asigurată │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │presiunilor │ │
│G8 │actuale asupra│Scăzut │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │ameninţărilor │ │
│G9 │viitoare │Scăzut │
│ │asupra tipului│ │
│ │de habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G10 │habitatul din │Nefavorabilă - │
│ │punct de │inadecvată │
│ │vedere a │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G11 │habitatul din │Stabilă │
│ │punct de │ │
│ │vedere a │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘        Evaluarea globală a stării de conservare a habitatului 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto- sarmatice
        Tabelul nr. 47 - Evaluarea globală a stării de conservare a habitatului 40C0 * Tufărişuri de foioase ponto- sarmatice

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Clasificarea tipului│Habitat de │
│E.1.│de habitat │importanţă │
│ │ │comunitar │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│E.2.│Codul unic al │40C0 * │
│ │tipului de habitat │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Starea globală de │Nefavorabilă│
│H3 │conservare a tipului│- inadecvată│
│ │de habitat │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘

    4. Temele majore şi obiectivele Planului de management
        Tabelul nr. 48 - Obiective generale şi teme de management

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Obiectiv general │Tema de │
│ │ │management │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Conservarea şi │
│ │Asigurarea │managementul │
│ │conservării │biodiversităţii│
│ │habitatelor şi │sitului │
│ │speciilor pentru │ROSCI0058 │
│O.1.│care a fost │Dealul lui │
│ │declarat situl │Dumnezeu - al │
│ │ROSCI0058 Dealul │habitatelor şi │
│ │lui Dumnezeu │speciilor de │
│ │ │interes │
│ │ │conservativ - │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Actualizarea │ │
│ │bazei de │ │
│ │informaţii/date │ │
│ │referitoare la │ │
│ │habitatele şi │ │
│ │speciile pentru │ │
│ │care a fost │Monitoringul │
│ │declarat situl │biodiversităţii│
│ │ROSCI0058 Dealul │sitului │
│O.2.│lui Dumnezeu - │ROSCI0058 │
│ │inclusiv starea │Dealul lui │
│ │de conservare a │Dumnezeu │
│ │acestora- cu │ │
│ │scopul de a oferi│ │
│ │suportul necesar │ │
│ │în evaluarea │ │
│ │eficienţei │ │
│ │managementului │ │
│ │conservativ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Asigurarea │ │
│ │managementului │Administrarea │
│ │eficient al ariei│şi managementul│
│ │naturale │efectiv al │
│ │protejate cu │sitului Natura │
│ │scopul menţinerii│2000 ROSCI0058 │
│O.3.│stării de │Dealul lui │
│ │conservare │Dumnezeu şi │
│ │favorabilă a │asigurarea │
│ │speciilor şi │durabilităţii │
│ │habitatelor de │managementului │
│ │interes │ │
│ │conservativ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Creşterea │ │
│ │nivelului de │ │
│ │conştientizare - │ │
│ │îmbunătăţirea │ │
│ │cunoştinţelor şi │Comunicare, │
│ │schimbarea │educaţie │
│ │atitudinii şi │ecologică şi │
│ │comportamentului │conştientizarea│
│O.4.│- pentru │publicului din │
│ │grupurile │zona sitului │
│ │interesate care │ROSCI0058 │
│ │au impact asupra │Dealul lui │
│ │conservării │Dumnezeu │
│ │biodiversităţii │ │
│ │sitului 2000 │ │
│ │ROSCI0058 Dealul │ │
│ │lui Dumnezeu │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Menţinerea şi │ │
│ │promovarea │ │
│ │activităţilor │ │
│ │durabile de │Utilizarea │
│ │exploatare a │durabilă a │
│ │resurselor │resurselor │
│ │naturale ale │natural ale │
│O.5.│sitului 2000 │sitului 2000 │
│ │ROSCI0058 Dealul │ROSCI0058 │
│ │lui Dumnezeu în │Dealul lui │
│ │zonele desemnate │Dumnezeu │
│ │acestor │ │
│ │activităţi şi │ │
│ │reducerea celor │ │
│ │nedurabile │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Crearea de │ │
│ │oportunităţi │Turism durabil │
│ │pentru │prin │
│O.6.│desfăşurarea unui│intermediul │
│ │turism durabil cu│valorilor │
│ │scopul limitării │naturale şi │
│ │impactului asupra│culturale │
│ │sitului │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


    4.1. Obiective şi măsuri specifice ale Planului de management
        Tabelul nr. 49 - Obiective/măsuri specifice

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Cod │Obiectiv general│Obiective/măsuri│
│ │ │specifice │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │M.1. Asigurarea │
│ │ │conservării │
│ │ │habitatului │
│ │ │62C0* Stepe │
│ │ │ponto-sarmatice,│
│ │ │în sensul │
│ │ │menţinerii │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare │
│ │ │favorabilă a │
│ │ │acestuia. │
│ │ │M.2. Asigurarea │
│ │ │conservării │
│ │ │habitatului │
│ │ │40C0* Tufărişuri│
│ │ │caducifoliate │
│ │ │ponto-sarmatice,│
│ │ │în sensul │
│ │ │îmbunătăţirii │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │acestuia. │
│ │ │M.3. Asigurarea │
│ │Asigurarea │conservării │
│ │conservării │speciei │
│ │habitatelor şi │Spermophillus │
│ │speciilor pentru│citellus, în │
│ │care a fost │sensul │
│ │declarat situl │îmbunătăţirii │
│O.1.│ROSCI0058 Dealul│stării de │
│ │lui Dumnezeu, în│conservare a │
│ │sensul │acesteia. │
│ │menţinerii │M.4. Asigurarea │
│ │stării de │conservării │
│ │conservare │speciei Sicista │
│ │favorabilă a │subtilis, în │
│ │acestora │sensul │
│ │ │îmbunătăţirii │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │acesteia. │
│ │ │M.5. Asigurarea │
│ │ │conservării │
│ │ │speciei Vipera │
│ │ │ursinii, în │
│ │ │sensul │
│ │ │menţinerii │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare │
│ │ │favorabilă, a │
│ │ │acesteia. │
│ │ │M.6. Asigurarea │
│ │ │conservării │
│ │ │speciei Pilemia │
│ │ │tigrina, în │
│ │ │sensul │
│ │ │îmbunătăţirii │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │acesteia. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │M.7. Realizarea │
│ │ │monitorizării │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │habitatului de │
│ │ │interes │
│ │ │conservativ │
│ │ │62C0* Stepe │
│ │ │ponto-sarmatice │
│ │ │M.8. Realizarea │
│ │ │monitorizării │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │habitatului de │
│ │ │interes │
│ │ │conservativ │
│ │Actualizarea │40C0* Tufărişuri│
│ │bazei de │caducifoliate │
│ │informaţii/date │ponto-sarmatice │
│ │referitoare la │M.9. Realizarea │
│ │habitatele şi │monitorizării │
│ │speciile pentru │stării de │
│ │care a fost │conservare a │
│ │declarat situl │speciei de │
│ │ROSCI0058 Dealul│interes │
│O.2.│lui Dumnezeu - │conservativ │
│ │inclusiv starea │Spermophillus │
│ │de conservare a │citellus │
│ │acestora - cu │M.10. Realizarea│
│ │scopul de a │monitorizării │
│ │oferi suportul │stării de │
│ │necesar în │conservare a │
│ │evaluarea │speciei de │
│ │eficienţei │interes │
│ │managementului │conservativ │
│ │conservativ │Sicista subtilis│
│ │ │M.11. Realizarea│
│ │ │monitorizării │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │speciei de │
│ │ │interes │
│ │ │conservativ │
│ │ │Vipera ursinii │
│ │ │M.12. Realizarea│
│ │ │monitorizării │
│ │ │stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │speciei de │
│ │ │interes │
│ │ │conservativ │
│ │ │Pilemia tigrina │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │M.13. │
│ │ │Materializarea │
│ │ │limitelor în │
│ │ │teren şi │
│ │ │menţinerea │
│ │ │acestora │
│ │ │M.14. Urmărirea │
│ │ │respectării │
│ │ │regulamentului │
│ │ │şi a │
│ │ │prevederilor │
│ │ │planului de │
│ │ │management al │
│ │ │sitului │
│ │ │ROSCI0058 Dealul│
│ │ │lui Dumnezeu │
│ │ │M.15. Asigurarea│
│ │ │finanţării/ │
│ │Asigurarea │bugetului │
│ │managementului │necesar pentru │
│ │eficient al │implementarea │
│ │sitului │planului de │
│ │ROSCI0058 Dealul│management al │
│ │lui Dumnezeu cu │sitului │
│ │scopul │ROSCI0058 Dealul│
│O.3.│menţinerii │lui Dumnezeu │
│ │stării de │M.16. Asigurarea│
│ │conservare │logisticii │
│ │favorabilă a │necesare pentru │
│ │speciilor şi │administrarea │
│ │habitatelor de │eficientă a │
│ │interes │sitului │
│ │conservativ │ROSCI0058 Dealul│
│ │ │lui Dumnezeu │
│ │ │M.17. │
│ │ │Monitorizarea │
│ │ │implementării │
│ │ │planului de │
│ │ │management al │
│ │ │sitului │
│ │ │ROSCI0058 Dealul│
│ │ │lui Dumnezeu │
│ │ │M.18. │
│ │ │Dezvoltarea │
│ │ │capacităţii │
│ │ │personalului │
│ │ │implicat în │
│ │ │managementul │
│ │ │sitului │
│ │ │ROSCI0058 Dealul│
│ │ │lui Dumnezeu │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │M.19. Elaborarea│
│ │Creşterea │strategiei şi a │
│ │nivelului de │planului de │
│ │conştientizare -│acţiune privind │
│ │îmbunătăţirea │conştientizarea │
│ │cunoştinţelor şi│populaţiei din │
│ │schimbarea │aria sitului │
│ │atitudinii şi │ROSCI0058 Dealul│
│ │comportamentului│lui Dumnezeu │
│O.4.│- pentru │M.20. │
│ │grupurile │Implementarea │
│ │interesate care │strategiei şi a │
│ │au impact asupra│planului de │
│ │conservării │acţiune privind │
│ │biodiversităţii │conştientizarea │
│ │sitului │publicului din │
│ │ROSCI0058 Dealul│aria sitului │
│ │lui Dumnezeu │ROSCI0058 Dealul│
│ │ │lui Dumnezeu │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │M.21. Promovarea│
│ │ │utilizării │
│ │ │durabile a │
│ │ │pajiştilor din │
│ │ │situl ROSCI0058 │
│ │Menţinerea şi │Dealul lui │
│ │promovarea │Dumnezeu │
│ │activităţilor │M.22. Promovarea│
│ │durabile de │utilizării │
│ │exploatare a │durabile a │
│ │resurselor │terenurilor │
│ │naturale ale │agricole din │
│O.5.│sitului 2000 │perimetrul │
│ │ROSCI0058 Dealul│sitului │
│ │lui Dumnezeu în │ROSCI0058 Dealul│
│ │zonele desemnate│lui Dumnezeu │
│ │acestor │M.23. Promovarea│
│ │activităţi şi │unei dezvoltări │
│ │reducerea celor │durabile a │
│ │nedurabile │localităţilor │
│ │ │aflate pe │
│ │ │teritoriul sau │
│ │ │în vecinătatea │
│ │ │sitului │
│ │ │ROSCI0058 Dealul│
│ │ │lui Dumnezeu │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │M.24. Elaborarea│
│ │ │strategiei şi a │
│ │ │planului de │
│ │ │acţiune privind │
│ │ │managementul │
│ │Crearea de │vizitatorilor în│
│ │oportunităţi │situl ROSCI0058 │
│ │pentru │Dealul lui │
│ │desfăşurarea │Dumnezeu │
│O.6.│unui turism │M.25. │
│ │durabil cu │Implementarea │
│ │scopul limitării│strategiei şi a │
│ │impactului │planului de │
│ │asupra sitului │acţiune privind │
│ │ │managementul │
│ │ │vizitatorilor în│
│ │ │situl ROSCI0058 │
│ │ │Dealul lui │
│ │ │Dumnezeu │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Asigurarea │M.26. Realizarea│
│ │managementului │raportărilor │
│ │eficient al │necesare către │
│ │sitului │autorităţi - │
│ │ROSCI0058 Dealul│Agenţia pentru │
│ │lui Dumnezeu cu │protecţia │
│ │scopul │mediului - Iaşi,│
│O.3.│menţinerii │Garda Naţională │
│ │stării de │de Mediu - │
│ │conservare │Comisariatul │
│ │favorabilă a │Iaşi, Ministerul│
│ │speciilor şi │Mediului şi │
│ │habitatelor de │Schimbărilor │
│ │interes │climatice │
│ │conservativ │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘    4.2. Activităţi/reguli incluse în Planul de management
        Tabelul nr. 50 - Activităţi/reguli de management

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Obiective/măsuri │Activităţi /reguli │
│specifice │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.1.R.1. Menţinerea│
│ │suprafeţelor │
│ │identificate cu │
│ │acest tip de │
│ │habitat şi a │
│ │categoriilor de │
│ │folosinţă a │
│ │terenurilor │
│ │M.1.R.2. │
│ │Instituirea unui │
│ │regim raţional de │
│ │păşunat, pe parcele│
│ │/cicluri de │
│ │regenerare, cu │
│ │stabilirea şi │
│ │urmărirea numărului│
│ │maxim de animale ce│
│ │pot păşuna/ha │
│M.1. Asigurarea │M.1.R.3. │
│conservării │Interzicerea │
│habitatului 62C0* │abandonării │
│Stepe │deşeurilor de orice│
│ponto-sarmatice, │tip şi a utilizării│
│în sensul │îngrăşămintelor de │
│menţinerii stării │sinteză sau a │
│de conservare │fertilizanţilor de │
│favorabilă a │sinteză │
│acestuia │M.1.A.1. │
│ │Interzicerea │
│ │introducerii │
│ │speciilor invazive │
│ │M.1.A.2. │
│ │Implementarea │
│ │reglementărilor │
│ │privind prevenirea │
│ │incendiilor de │
│ │vegetaţie │
│ │M.1.R.4. │
│ │Interzicerea │
│ │dezvoltării │
│ │infrastructurii, │
│ │alta decât cea de │
│ │vizitare şi a │
│ │îmbunătăţirilor │
│ │funciare, altele │
│ │decât cele deja │
│ │existent. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.2.R.1. Menţinerea│
│ │suprafeţei actuale │
│ │a habitatului şi a │
│ │categoriilor de │
│ │folosinţă a │
│ │terenurilor │
│ │M.2.R.2. │
│ │Interzicerea │
│ │păşunatului în │
│M.2. Asigurarea │interiorul │
│conservării │habitatului │
│habitatului 40C0* │M.2.R.3. │
│Tufărişuri │Interzicerea │
│caducifoliate │abandonării │
│ponto-sarmatice, │deşeurilor de orice│
│în sensul │tip şi a utilizării│
│îmbunătăţirii │îngrăşămintelor de │
│stării de │sinteză sau a │
│conservare a │fertilizanţilor de │
│acestuia │sinteză │
│ │M.2.A.1. │
│ │Interzicerea │
│ │introducerii │
│ │speciilor invazive │
│ │M.2.A.2. │
│ │Implementarea │
│ │reglementărilor │
│ │privind prevenirea │
│ │incendiilor de │
│ │vegetaţie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.3.R.1. │
│ │Instituirea unui │
│ │regim raţional de │
│ │păşunat şi cosit │
│ │oferind în felul │
│ │acesta protecţie │
│ │speciei faţă de │
│ │acţiunea │
│M.3. Asigurarea │răpitorilor │
│conservării │M.3.R.2. Menţinerea│
│speciei │categoriilor │
│Spermophillus │actuale de │
│citellus, în │folosinţă a │
│sensul │terenurilor cu │
│îmbunătăţirii │interzicerea │
│stării de │extinderii │
│conservare a │terenurilor arabile│
│acesteia. │pentru culturi │
│ │agricole în │
│ │interiorul sitului │
│ │M.3.A.1. │
│ │Implementarea │
│ │reglementărilor │
│ │privind prevenirea │
│ │incendiilor de │
│ │vegetaţie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.4.R.1. │
│ │Instituirea unui │
│ │regim raţional de │
│ │păşunat şi cosit │
│ │oferind în felul │
│ │acesta protecţie │
│ │speciei faţă de │
│ │acţiunea │
│M.4. Asigurarea │răpitorilor │
│conservării │M.4.R.2. Menţinerea│
│speciei Sicista │categoriilor │
│subtilis, în │actuale de │
│sensul │folosinţă a │
│îmbunătăţirii │terenurilor cu │
│stării de │interzicerea │
│conservare a │extinderii │
│acesteia. │terenurilor arabile│
│ │pentru culturi │
│ │agricole în │
│ │interiorul sitului │
│ │M.4.A.1. │
│ │Implementarea │
│ │reglementărilor │
│ │privind prevenirea │
│ │incendiilor de │
│ │vegetaţie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.5.R.1. Menţinerea│
│ │suprafeţei actuale │
│ │a habitatului şi a │
│ │categoriilor │
│ │actuale de │
│ │folosinţă a │
│ │terenurilor │
│ │M.5.R.2. │
│ │Instituirea unui │
│ │regim raţional de │
│ │păşunat şi cosit, │
│ │pe parcele/cicluri │
│ │de regenerare, cu │
│ │stabilirea şi │
│ │urmărirea numărului│
│ │maxim de animale ce│
│M.5. Asigurarea │pot păşuna/ha │
│conservării │M.5.R.3. │
│speciei Vipera │Interzicerea │
│ursinii, în sensul│abandonării │
│menţinerii stării │deşeurilor de orice│
│de conservare │tip şi a utilizării│
│favorabilă a │îngrăşămintelor de │
│acesteia │sinteză sau a │
│ │fertilizanţilor de │
│ │sinteză │
│ │M.5.A.1. │
│ │Implementarea │
│ │reglementărilor │
│ │privind prevenirea │
│ │incendiilor de │
│ │vegetaţie │
│ │M.5.A.2. │
│ │Interzicerea │
│ │colectării şi │
│ │perturbării │
│ │exemplarelor de │
│ │vipera de stepă, cu│
│ │excepţia cazurilor │
│ │prevăzute de lege │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.6.R.1. Menţinerea│
│ │suprafeţei actuale │
│ │a habitatului şi a │
│ │categoriilor │
│ │actuale de │
│ │folosinţă a │
│ │terenurilor │
│ │M.6.R.2. │
│ │Interzicerea │
│ │abandonării │
│ │deşeurilor de orice│
│ │tip şi a utilizării│
│ │îngrăşămintelor de │
│ │sinteză sau a │
│M.6. Asigurarea │fertilizanţilor de │
│conservării │sinteză │
│speciei Pilemia │M.6.A.1. │
│tigrina, în sensul│Implementarea │
│îmbunătăţirii │reglementărilor │
│stării de │privind prevenirea │
│conservare a │incendiilor de │
│acesteia. │vegetaţie │
│ │M.6.A.2. Cartarea │
│ │şi protecţia │
│ │speciei de plantă │
│ │cormofită - Anchusa│
│ │barrerieli - gazdă │
│ │pentru Pilemia │
│ │tigrina │
│ │M6.R3. │
│ │Reglementarea │
│ │cositului oferind │
│ │în felul acesta │
│ │protecţie faţă de │
│ │acţiunea │
│ │răpitorilor │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.7. Realizarea │M.7.A.1. Realizarea│
│monitorizării │monitorizării │
│stării de │stării de │
│conservare a │conservare a │
│habitatului de │habitatului de │
│interes │interes conservativ│
│conservativ 62C0* │62C0* Stepe │
│Stepe │ponto-sarmatice │
│ponto-sarmatice │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.8. Realizarea │M.8.A.1. Realizarea│
│monitorizării │monitorizării │
│stării de │stării de │
│conservare a │conservare a │
│habitatului de │habitatului de │
│interes │interes conservativ│
│conservativ 40C0* │40C0* Tufărişuri │
│Tufărişuri │caducifoliate │
│caducifoliate │ponto-sarmatice │
│ponto-sarmatice │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.9. Realizarea │M.9.A.1. Realizarea│
│monitorizării │monitorizării │
│stării de │stării de │
│conservare a │conservare a │
│speciei de interes│speciei de interes │
│conservativ │conservativ │
│Spermophillus │Spermophillus │
│citellus │citellus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.10. Realizarea │M.10.A.1. │
│monitorizării │Realizarea │
│stării de │monitorizării │
│conservare a │stării de │
│speciei de interes│conservare a │
│conservativ │speciei de interes │
│Sicista subtilis │conservativ Sicista│
│ │subtilis │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.11. Realizarea │M.1.A.1. Realizarea│
│monitorizării │monitorizării │
│stării de │stării de │
│conservare a │conservare a │
│speciei de interes│speciei de interes │
│conservativ Vipera│conservativ Vipera │
│ursinii │ursinii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.12. Realizarea │M.12.A.1. │
│monitorizării │Realizarea │
│stării de │monitorizării │
│conservare a │stării de │
│speciei de interes│conservare a │
│conservativ │speciei de interes │
│Pilemia tigrina │conservativ Pilemia│
│ │tigrina │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.13.A.1. │
│ │Realizarea şi │
│ │instalarea │
│ │bornelor, │
│ │panourilor şi │
│ │indicatoarelor │
│M.13. │pentru evidenţierea│
│Materializarea │limitelor sitului │
│limitelor în teren│ROSCI0058 Dealul │
│şi menţinerea │lui Dumnezeu │
│acestora │M.13.A.2. │
│ │Întreţinerea │
│ │mijloacelor de │
│ │semnalizare a │
│ │limitelor sitului │
│ │ROSCI0058 Dealul │
│ │lui Dumnezeu │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.14.A.1. │
│ │Realizarea de │
│ │patrule periodice │
│ │pe teritoriul │
│M.14. Urmărirea │sitului ROSCI0058 │
│respectării │Dealul lui Dumnezeu│
│regulamentului şi │M.14.A.2. │
│a prevederilor │Parcurgerea │
│planului de │procedurii de │
│management al │evaluare adecvată │
│sitului ROSCI0058 │pentru proiectele │
│Dealul lui │şi planurile/ │
│Dumnezeu │programele care se │
│ │realizează pe │
│ │teritoriul sau în │
│ │vecinătatea sitului│
│ │ROSCI0058 Dealul │
│ │lui Dumnezeu │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.15.A.1. │
│ │Identificarea de │
│ │surse de finanţare │
│ │M.15.A.2. │
│ │Elaborarea de │
│ │cereri de finanţare│
│M.15. Asigurarea │pentru diferite │
│finanţării/ │fonduri şi programe│
│bugetului necesar │de finanţare │
│pentru │M.15.A.3. │
│implementarea │Desfăşurarea de │
│planului de │activităţi de │
│management al │autofinanţare │
│sitului ROSCI0058 │M.15.A.4. │
│Dealul lui │Realizarea de │
│Dumnezeu │campanii de │
│ │strângere de │
│ │fonduri - inclusiv │
│ │2% - │
│ │M.15.A.4. │
│ │Perceperea de taxe
│ │pentru avizele │
│ │acordate. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.16. Asigurarea │M.16.A.1. │
│logisticii │Achiziţionarea │
│necesare pentru │elementelor de │
│administrarea │logistică necesare │
│eficientă a │M.16.A.2. │
│sitului ROSCI0058 │Întreţinerea │
│Dealul lui │elementelor de │
│Dumnezeu │logistică necesare │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.17. A.1. │
│ │Urmărirea │
│ │realizării │
│ │indicatorilor de │
│ │monitorizare - │
│M.17. │calitativi şi │
│Monitorizarea │cantitativi - şi a │
│implementării │livrabilelor │
│planului de │planului de │
│management al │management │
│sitului ROSCI0058 │M.17.A.2. Ajustarea│
│Dealul lui │/modificarea │
│Dumnezeu │indicatorilor, │
│ │funcţie de │
│ │modificarea │
│ │implementării │
│ │planului de │
│ │management │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.18.A.1. Evaluarea│
│M.18. Dezvoltarea │nevoilor de formare│
│capacităţii │a personalului │
│personalului │implicat în │
│implicat în │managementul ariei │
│managementul │naturale protejate.│
│sitului ROSCI0058 │M.18.A.2. │
│Dealul lui │Desfăşurarea │
│Dumnezeu │cursurilor de │
│ │instruire necesare │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.19.A.1. │
│M.19. Elaborarea │Constituirea unui │
│strategiei şi a │grup de lucru │
│planului de │pentru elaborarea │
│acţiune privind │strategiei de │
│conştientizarea │conştientizare │
│populaţiei din │M.19.A.2. │
│aria sitului │Realizarea de │
│ROSCI0058 Dealul │întâlniri pentru │
│lui Dumnezeu │elaborarea │
│ │strategiei de │
│ │conştientizare │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.20.A.1. │
│ │Realizarea de │
│ │materiale │
│ │informative │
│ │referitoare la │
│ │situl ROSCI0058 │
│ │Dealul lui Dumnezeu│
│ │- broşuri, pliante,│
│ │postere, cărţi şi │
│ │alte materiale de │
│ │informare │
│ │M.20.A.2. │
│ │Realizarea │
│ │site-ului web al │
│ │sitului ROSCI0058 │
│ │Dealul lui Dumnezeu│
│ │M.20.A.3. │
│ │Realizarea şi │
│ │difuzarea unui film│
│ │documentar │
│ │referitor la situl │
│ │ROSCI0058 Dealul │
│ │lui Dumnezeu │
│ │M.20.A.4. │
│ │Realizarea unor │
│ │trasee de │
│ │prezentare/ │
│ │interpretare a │
│ │valorilor naturale │
│ │ale sitului │
│ │ROSCI0058 Dealul │
│ │lui Dumnezeu │
│ │M.20.A.5. │
│ │Realizarea de │
│ │panouri educative │
│ │M.20.A.6. │
│ │Realizarea │
│ │infrastructurii de │
│ │vizitare - trasee, │
│ │zone de popas, │
│ │centru de vizitare │
│ │- în situl │
│ │ROSCI0058 Dealul │
│ │lui Dumnezeu │
│M.20. │M.20.A.7. │
│Implementarea │Realizarea unui │
│strategiei şi a │manual de educaţie │
│planului de │ecologică pentru │
│acţiune privind │situl ROSCI0058 │
│conştientizarea │Dealul lui Dumnezeu│
│publicului din │M.20.A.8. │
│situl ROSCI0058 │Realizarea unui │
│Dealul lui │opţional de │
│Dumnezeu │educaţie ecologică │
│ │- pe baza │
│ │manualului - │
│ │adresat şcolilor de│
│ │pe teritoriul │
│ │sitului ROSCI0058 │
│ │Dealul lui │
│ │Dumnezeu, incluzând│
│ │lecţii în natură │
│ │M.20.A.9. │
│ │Realizarea de │
│ │expoziţii foto │
│ │itinerante cu │
│ │valorile sitului │
│ │ROSCI0058 Dealul │
│ │lui Dumnezeu │
│ │M20.A10. Realizarea│
│ │de întâlniri cu │
│ │instituţii/ │
│ │organizaţii cu │
│ │atribuţii │
│ │referitoare la │
│ │conservarea │
│ │biodiversităţii în │
│ │situl ROSCI0058 │
│ │Dealul lui Dumnezeu│
│ │de discutare a │
│ │problemelor legate │
│ │de implementarea │
│ │planului de │
│ │management │
│ │M.20.A.11. │
│ │Evaluarea │
│ │impactului │
│ │activităţilor de │
│ │comunicare, │
│ │informare, │
│ │conştientizare şi │
│ │educaţie ecologică │
│ │realizate - │
│ │sondaje, │
│ │chestionare │
│ │sociologice - în │
│ │situl ROSCI0058 │
│ │Dealul lui Dumnezeu│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.21.A.1. │
│ │Elaborarea unui │
│ │ghid, cuprinzând │
│ │cele mai bune │
│ │practici de │
│ │administrare a │
│ │pajiştilor şi │
│ │promovarea acestuia│
│ │în rândurile │
│ │proprietarilor/ │
│ │gestionarilor de │
│ │pajişti │
│ │M.21.A.2. │
│M.21. Promovarea │Includerea │
│utilizării │măsurilor şi │
│durabile a │regulilor de │
│pajiştilor din │gestionare durabilă│
│situl ROSCI0058 │a pajiştilor în │
│Dealul lui │contractele de │
│Dumnezeu │închiriere a │
│ │suprafeţelor de │
│ │pajişte │
│ │M.21.A.3. Acordarea│
│ │de compensaţii şi │
│ │stimulente şi │
│ │accesarea de │
│ │fonduri europene │
│ │pentru │
│ │administrarea │
│ │durabilă a │
│ │pajiştilor - │
│ │exemplu: Planul │
│ │Naţional de │
│ │Dezvoltare Rurală │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.22.A.1. │
│ │Promovarea ghidului│
│ │privind cele mai │
│ │bune practici │
│ │agricole şi a │
│ │Codului pentru bune│
│ │condiţii agricole │
│ │şi de mediu - GAEC │
│M.22. Promovarea │- în rândul │
│utilizării │agricultorilor din │
│durabile a │zona ariei naturale│
│terenurilor │protejate │
│agricole din │M.22.A.2. Acordarea│
│perimetrul sitului│de compensaţii şi │
│ROSCI0058 Dealul │stimulente şi │
│lui Dumnezeu │accesarea de │
│ │fonduri europene │
│ │pentru │
│ │administrarea │
│ │durabilă a │
│ │terenurilor │
│ │agricole - exemplu:│
│ │Planul Naţional de │
│ │Dezvoltare Rurală -│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.23.A.1. Luarea în│
│ │considerare a │
│ │prevederilor │
│ │Planului de │
│ │management - │
│ │inclusiv a zonării │
│M.23. Promovarea │funcţionale internă│
│unei dezvoltări │a ariei naturale │
│durabile a │protejate- în │
│localităţilor │procesul de │
│aflate pe │elaborare a │
│teritoriul sau în │planurilor de │
│vecinătatea │urbanism │
│sitului ROSCI0058 │M.23.A.2. │
│Dealul lui │Promovarea │
│Dumnezeu │realizării şi │
│ │comercializării de │
│ │produse │
│ │tradiţionale │
│ │etichitate cu sigla│
│ │ariei naturale │
│ │protejate │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.24.A.1. │
│ │Constituirea unui │
│ │grup de lucru │
│ │pentru elaborarea │
│M.24. Elaborarea │strategiei privind │
│strategiei şi a │managementul │
│planului de │vizitatorilor în │
│acţiune privind │situl ROSCI0058 │
│managementul │Dealul lui Dumnezeu│
│vizitatorilor în │M.24.A.2. │
│situl ROSCI0058 │Realizarea de │
│Dealul lui │întâlniri pentru │
│Dumnezeu │elaborarea │
│ │strategiei privind │
│ │managementul │
│ │vizitatorilor în │
│ │situl ROSCI0058 │
│ │Dealul lui Dumnezeu│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │M.25.A.1. │
│ │Realizarea de │
│ │publicaţii de │
│ │promovare a │
│ │valorilor naturale │
│ │şi culturale - │
│ │broşuri, pliante, │
│ │postere, cărţi şi │
│ │alte materiale de │
│ │promovare - │
│ │M.25.A.2. │
│ │Realizarea de │
│M.25. │cursuri pentru │
│Implementarea │ghizii locali de │
│strategiei şi a │prezentare a │
│planului de │valorilor naturale │
│acţiune privind │şi culturale ale │
│managementul │sitului │
│vizitatorilor în │M.25.A.3. │
│situl ROSCI0058 │Realizarea unui │
│Dealul lui │ghid de adresat │
│Dumnezeu │pensiunilor de │
│ │includere în │
│ │activitatea │
│ │acestora a unor │
│ │programe de │
│ │prezentare a │
│ │valorilor naturale │
│ │şi culturale │
│ │M.25.A.4. │
│ │Realizarea │
│ │infrastructurii de │
│ │vizitare - trasee, │
│ │centru de vizitare │
│ │- │
├──────────────────┼───────────────────┤
│M.26. Realizarea │ │
│raportărilor │M.25.A.1. │
│necesare către │Elaborarea │
│autorităţi - │rapoartelor de │
│Agenţia pentru │activitate tehnică │
│protecţia mediului│şi financiară │
│- Iaşi, Garda de │M.25.A.2. │
│Naţională de Mediu│Completarea │
│- Comisariatul │rapoartelor funcţie│
│Iaşi, Ministerul │de solicitările │
│Mediului şi │autorităţilor. │
│Schimbărilor │ │
│Climatice │ │
└──────────────────┴───────────────────┘
    5. Implementarea Planului de management
    5.1. Planul de activităţi

┌───────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┐
│ │ │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │Anul 5 │ │ │ │
│Nr. │Activitate ├─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤Prioritate│Responsabil│Partener│
│ │ │T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│ │ │ │
│ │ │1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Obiectiv general │
│1. │O.G1. Asigurarea conservării habitatelor şi speciilor pentru care a fost │
│ │declarat situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu în sensul menţinerii stării de │
│ │conservare favorabilă a acestora │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│1.1. │M.1. Asigurarea conservării habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice, în sensul │
│ │menţinerii stării de conservare favorabilă, a acestuia │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.1.R.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│ │
│1.1.1. │acest tip de │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 11 │
│ │habitat şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categoriilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │folosinţă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.1.R.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regim raţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de păşunat, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parcele/cicluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│ │
│1.1.2. │de regenerare, │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 11 │
│ │cu stabilirea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numărului maxim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de animale ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pot păşuna/ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.1.R.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │abandonării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deşeurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.1.3. │orice fel şi a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │utilizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sinteză sau a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fertilizanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.1.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.1.4. │introducerii │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │mare │FI 7, FI 15│FI 13, │
│ │speciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI, 14 │
│ │invazive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.1.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.1.5. │privind │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │prevenirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │incendiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.1.R.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurii,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.1.6. │a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │îmbunătăţirilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │funciare altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele deja │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│1.2. │M.2. Asigurarea conservării habitatului 40C0* Tufărişuri caducifoliate │
│ │ponto-sarmatice, în sensul îmbunătăţirii stării de conservare a acestuia │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.2.R.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.1. │actuale a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11 │
│ │habitatului şi a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│ │
│ │categoriilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │folosinţă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.2.R.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│ │
│1.2.2. │păşunatului în │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 11 │
│ │interiorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.2.R.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │abandonării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deşeurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│1.2.3. │orice tip şi a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Foarte │FI 9, FI 8 │FI 22, │
│ │utilizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│FI, 16 │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sinteză sau a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fertilizanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sinteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.2.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.2.4. │introducerii │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │mare │FI 7, FI 15│FI 13, │
│ │speciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 14 │
│ │invazive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.2.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.2.5. │privind │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │prevenirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │incendiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│1.3. │M.3. Asigurarea conservării speciei Spermophillus citellus, în sensul │
│ │îmbunătăţirii stării de conservare a acesteia │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.3.R.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regim raţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de păşunat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3.1. │cosit oferind în│ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11 │
│ │felul acesta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│ │
│ │protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciei faţă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răpitorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.3.R.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categoriilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actuale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │folosinţă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │terenurilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 16, │
│1.3.2. │interzicerea │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 24, │
│ │extinderii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 12 │
│ │terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arabile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturi agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în interiorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.3.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.3.3. │privind │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │prevenirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │incendiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│1.4 │M.4. Asigurarea conservării speciei Sicista subtilis, în sensul îmbunătăţirii │
│ │stării de conservare a acesteia. │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.4.R.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regim raţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de păşunat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4.1 │cosit oferind în│ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11 │
│ │felul acesta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│ │
│ │protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciei faţă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răpitorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.4.R.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categoriilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actuale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │folosinţă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │terenurilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8 │FI 16, │
│1.4.2. │interzicerea │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 24, │
│ │extinderii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 12 │
│ │terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arabile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturi agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în interiorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.4.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.4.3. │privind │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │prevenirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │incendiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│1.5. │M.5. Asigurarea conservării speciei Vipera ursinii, în sensul menţinerii stării │
│ │de conservare favorabilă, a acesteia. │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.5.R.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │actuale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 16, │
│1.5.1 │habitatului şi a│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 24, │
│ │categoriilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 12 │
│ │actuale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │folosinţă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.5.R.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regim raţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de păşunat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cosit, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.5.2. │parcele/cicluri │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11 │
│ │de regenerare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│ │
│ │cu stabilirea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numărului maxim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de animale ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pot păşuna/ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.5.R.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │abandonării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deşeurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│1.5.3. │orice tip şi a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Foarte │FI 9, FI 8,│FI 22, │
│ │utilizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│FI 16 │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sinteză sau a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fertilizanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sinteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.5.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.5.4. │privind │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │prevenirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │incendiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.5.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │colectării şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perturbării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.5.5. │exemplarelor de │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│ │ │ │
│ │viperă de stepă,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cazurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lege │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│1.6. │M.6. Asigurarea conservării speciei Pilemia tigrina, în sensul îmbunătăţirii │
│ │stării de conservare a acesteia. │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.6.R.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │actuale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 16, │
│1.6.1. │habitatului şi a│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 24, │
│ │categoriilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 12 │
│ │actuale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │folosinţă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.6.R.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │abandonării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deşeurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│1.6.2. │orice tip şi a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Foarte │FI 9, FI 8,│FI 22, │
│ │utilizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│FI 16 │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sinteză sau a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fertilizanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sinteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.6.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│1.6.3. │privind │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│mare │FI 7, FI 15│FI 22, │
│ │prevenirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │incendiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.6.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.6.4. │plantă cormofită│ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Foarte │FI 9, FI 8,│FI 11 │
│ │- Anchusa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │FI 7, FI 15│ │
│ │barrerieli - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gazdă pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pilemia tigrina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M 6.R 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Reglementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cositului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Foarte │FI 9, FI 8,│ │
│1.6.5 │oferind în felul│ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │mare │FI 7, FI 15│FI 11 │
│ │acesta protecţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │faţă de acţiunea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răpitorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Obiectiv general │
│ │O.G2. Actualizarea bazei de informaţii/date referitoare la habitatele şi │
│2 │speciile pentru care a fost declarat situl ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu - │
│ │inclusiv starea de conservare a acestora - cu scopul de a oferi suportul │
│ │necesar în evaluarea eficienţei managementului conservativ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│2.1 │M.7. Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes │
│ │conservativ 62C0* Stepe ponto-sarmatice │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.7.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│2.1.1 │conservare a │ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │X│X│ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │habitatului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 14 │
│ │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │62C0* Stepe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ponto-sarmatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│2.2. │M.8. Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes │
│ │conservativ 40C0* Tufărişuri caducifoliate ponto- sarmatice │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M8.A1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│2.2.1. │habitatului de │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 14 │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │40C0* Tufărişuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caducifoliate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ponto- sarmatice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│2.3. │M.9. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes │
│ │conservativ Spermophillus citellus │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.9.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│2.3.1. │conservare a │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │speciei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 14 │
│ │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Spermophillus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│2.4. │M.10. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes │
│ │conservativ Sicista subtilis │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.10.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│2.4.1. │conservare a │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │speciei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 14 │
│ │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sicista subtilis│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│2.5. │M.11. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes │
│ │conservativ Vipera ursinii │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.11.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│2.5.1 │conservare a │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │speciei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 14 │
│ │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vipera ursinii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│2.6. │M.12. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes │
│ │conservativ Pilemia tigrina │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.12.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│2.6.1. │conservare a │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │speciei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 14 │
│ │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pilemia tigrina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Obiectiv general. │
│3. │O.G3. Asigurarea managementului eficient al sitului ROSCI0058 Dealul lui │
│ │Dumnezeu cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi │
│ │habitatelor de interes conservativ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│ │M.13. Materializarea limitelor în teren şi menţinerea acestora │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.13.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │panourilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.1. │indicatoarelor │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 7, FI 15│FI 16 │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.13.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2. │semnalizare a │ │ │ │ │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9, FI 8,│FI 11, │
│ │limitelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 7, FI 15│FI 16 │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│3.2. │M.14. Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor planului de │
│ │management al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.14.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patrule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1 │periodice pe │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │FI 15, │
│ │teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 8 │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.14.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Parcurgerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adecvată pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.2. │planurile / │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Foarte │FI 9 │FI 11 │
│ │programele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mare │ │ │
│ │se realizează pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vecinătatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│3.3. │M.15. Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea planului de │
│ │management al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.15.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│3.3.1. │Identificarea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 13, │
│ │surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.15.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cereri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│3.3.2. │finanţare pentru│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │FI 13, │
│ │diferite fonduri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │şi programe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.15.A.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Desfăşurarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autofinanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16, │
│3.3.3. │Realizarea de │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │FI 29 │
│ │campanii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │strângere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fonduri - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv 2% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.15.A.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.4. │Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 7 │
│ │taxe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizele acordate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│3.5. │M.16. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului │
│ │ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.16.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.1. │elementelor de │X│X│X│X│X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 11 │
│ │logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.16.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.2. │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │FI 11 │
│ │logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│3.6. │M.17. Monitorizarea implementării planului de management al sitului ROSCI0058 │
│ │Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.17.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1. │monitorizare - │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │FI11 │
│ │calitativi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cantitativi - şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.17.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.2. │funcţie de │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │FI 11 │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│3.7. │M.18. Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în managementul sitului │
│ │ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.18.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│3.7.1. │personalului │X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI9 │FI 11 │
│ │implicat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.18.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│3.7.2. │cursurilor de │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI9 │FI 11 │
│ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Obiectiv general. │
│4. │O.G4. Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi │
│ │schimbarea atitudinii şi comportamentului- pentru grupurile interesate care au │
│ │impact asupra conservării biodiversităţii sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│4.1. │M.19. Elaborarea strategiei şi a planului de acţiune privind conştientizarea │
│ │populaţiei din aria sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.19.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│4.1.1. │unui Grup de │X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 22, │
│ │lucru pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 24, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.19.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│4.1.2. │întâlniri pentru│ │ │X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 22, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 24, │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│4.2. │M20. Implementarea strategiei şi a planului de acţiune privind conştientizarea │
│ │publicului din aria sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.20.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │situl ROSCI0058 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│4.2.1. │Dealul lui │ │ │ │ │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│ │FI 9 │FI 22, │
│ │Dumnezeu - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 24, │
│ │broşuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│4.2.2. │site-ului web al│ │ │ │ │X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 13, │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│4.2.3. │film documentar │ │ │ │ │ │ │X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 13, │
│ │referitor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16, │
│ │situl ROSCI0058 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 24 │
│ │Dealul lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trasee de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prezentare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│4.2.4. │interpretare a │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 13, │
│ │valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16, │
│ │naturale ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 24 │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│4.2.5. │panouri │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 16, │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 24, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 22 │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de vizitare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.6. │trasee, zone de │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 11, │
│ │popas, centru de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 16 │
│ │vizitare - în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │situl ROSCI0058 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dealul lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │manual de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│4.2.7. │educaţie │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │ecologică pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│ │situl ROSCI0058 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 22 │
│ │Dealul lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │opţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecologică - pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza manualului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│4.2.8. │- adresat │ │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │şcolilor de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│ │teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 22 │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluzând lecţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în natură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │expoziţii foto │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 12, │
│4.2.9. │itinerante cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │Medie │FI 9 │FI 13, │
│ │valorile sitului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 22 │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.20.A.10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atribuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│4.2.10.│biodiversităţii │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │în situl │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│ │ROSCI0058 Dealul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 22 │
│ │lui Dumnezeu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │discutare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │problemelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M20.A11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conştientizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│4.2.11 │şi educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│Mare │FI 9 │FI 12, │
│ │ecologică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 13, │
│ │realizate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 22 │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice - în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │situl ROSCI0058 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dealul lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dumnezeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴────────┤
│ │Obiectiv general │
│5. │O.G5. Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a │
│ │resurselor naturale ale sitului 2000 ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu în zonele │
│ │desemnate acestor activităţi şi reducerea celor nedurabile │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură specifică; activităţi/reguli │
│5.1. │M.21. Promovarea utilizării durabile a pajiştilor din situl ROSCI0058 Dealul │
│ │lui Dumnezeu │
├───────┼────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │M.21.A.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghid, cuprinzând│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │practici de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│ │administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F16, FI │
│5.1.1. │pajiştilor şi │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │22, FI │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │24, FI │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionarilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajişti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.21.A.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Includerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măsurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regulilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 7. FI│
│5.1.2. │durabilă a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │FI 9 │15 │
│ │pajiştilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închiriere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajişte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │M.21.A.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │compensaţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stimulente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │accesarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fonduri europene│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FI 11, │
│5.1.3. │pentru │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│