Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016  al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 februarie 2016 al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 226 bis din 28 martie 2016

──────────
    *) Aprobat de Ordinul nr. 343 din 15 februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 28 martie 2016.
──────────

    CUPRINS
    1. INTRODUCERE
     1.1. Scurtă descriere a Planului de management
     1.2. Scurtă descriere a sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
     1.3. Cadrul legal cu privire la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
     1.4. Procesul de elaborare al Planului de management
     1.5. Procedura de implementare a Planului de management
    2. DESCRIEREA SITULUI ROSCI0221 SĂRĂTURILE DIN VALEA ILENEI
     2.1. Informaţii generale
     2.1.1. Localizarea sitului
     2.1.2. Limitele sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
     2.1.3. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate
     2.2. Mediul abiotic
      2.2.1. Geomorfologie
      2.2.2. Geologie
      2.2.3. Hidrologie
      2.2.4. Climă
      2.2.5. Soluri/subsoluri
     2.3. Mediul biotic
      2.3.1. Ecosisteme
      2.3.2. Habitate
       2.3.2.1. Habitate Natura 2000
       2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
      2.3.3. Flora de interes conservativ: plante superioare
      2.3.4. Fauna de interes conservativ: nevertebrate
      2.3.5. Alte specii relevante de faună
     2.4. Informaţii socio-economice, impacturi şi ameninţări
      2.4.1. Informaţii socio-economice
       2.4.1.1. Comunităţi locale şi factorii interesaţi
       2.4.1.2. Utilizarea terenurilor
       2.4.1.3. Situaţia juridică a terenurilor
       2.4.1.4. Administratori şi gestionari
       2.4.1.5. Infrastructură şi construcţii
      2.4.2. Impacturi
       2.4.2.1. Presiuni
       2.4.2.2. Ameninţări
    3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR ŞI SPECIILOR
     3.1 Evaluarea stării de conservare a fiecărui habitat de interes conservativ
      3.1.1. Evaluarea stării de conservare a habitatului Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează regiunile mlăştinoase sau nisipoase, cod 1310
      3.1.2. Evaluarea stării de conservare pentru habitatul Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice, cod 1530
      3.1.3. Evaluarea stării de conservare pentru habitatul Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin, cod 6430
    4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    5. PLANUL DE ACTIVITĂŢI
    6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    BIBLIOGRAFIE
    Anexe
    Anexa nr. 1 la Planul de management - Harta localizării sitului
    Anexa nr. 2 la Planul de management - Harta limitelor sitului
    Anexa nr. 3 la Planul de management - Harta suprapunerii sitului cu rezervaţia
    Anexa nr. 4 la Planul de management - Harta hipsometrică
    Anexa nr. 5 la Planul de management - Harta expoziţiei versanţilor
    Anexa nr. 6 la Planul de management - Harta reţelei hidrografice
    Anexa nr. 7 la Planul de management - Harta scurgerii de suprafaţă
    Anexa nr. 8 la Planul de management - Harta solurilor
    Anexa nr. 9 la Planul de management - Harta habitatului Comunităţi cu Salicornia
    Anexa nr. 10 la Planul de management - Harta distribuţiei habitatului Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice
    Anexa nr. 11 la Planul de management - Harta habitatului de interes comunitar Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile
    Anexa nr. 12 la Planul de management - Harta utilizării terenului
    Anexa nr. 13 la Planul de management - Harta cu infrastructură şi construcţii
    Anexa nr. 14 la Planul de management - Harta categoriilor de ameninţări

    1. INTRODUCERE

    1.1. Scurtă descriere a Planului de management
    Planul de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custode şi pentru factorii interesaţi şi proprietarii de terenuri, care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea sitului.
    Planul de management reprezintă un instrument de lucru pentru custodele sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării acestuia.
    În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversităţii, cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei.

    1.2. Scurtă descriere a sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
    Sărăturile din Valea Ilenei a fost declarat sit Natura 2000 pentru următoarele specii şi habitate de interes comunitar: fluturele buhă - Arytrura musculus, cod 4027; habitate: Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează regiunile mlăştinoase sau nisipoase, cod 1310; Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice, cod 1530; Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin, cod 6430.
    În prezent, situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei nu este atribuit în custodie.
    În interiorul sitului ROSCI0221 se află rezervaţia naturală de interes botanic Sărăturile din Valea Ilenei, cu o suprafaţă de 11.62 ha.
    Situl se află în zona de silvostepă, unde specia păiuş - Festuca valesiaca este dominantă şi împreună cu speciile: coada şoricelului - Achillea setacea, ruscuţa primăvăratică - Adonis vernalis, turiţa mare - Agrimonia eupatoria, pir - Agropyron cristatum ssp. pectinatum, clocoţei - Clematis integrifolia, scrântitoare - Potentilla argentea, buruiană de cinci degete - Potentilla recta, porumbar - Prunus spinosa formează fitocenoze încadrate în asociaţii vegetale specifice habitatului 62C0 Stepe ponto-sarmatice.
    În sit există un mozaic de fitocenoze cu specii edificatoare precum: brâncă - Salicornia europaea, iarbă de sărătura - Suaeda maritima, iarbă de sărătura - Puccinelia distans ssp. limosa, hrean sălbatic - Lepidium cartilagineum ssp. crassifolium, Camphorosma annua, Halimione verrucifera, cătrănică sălbatică - Artemisia santonicum, albăstrică - Aster tripolium, sică - Limonium gmelini, iarbă de sărătura - Suaeda confusa ce formează asociaţii vegetale specifice de sărături.
    Unele specii de pe malul pârâului Ileana, formează comunităţi de lizieră cu ierburi înalte, higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin. Aceste comunităţi conţin speciile: pipirig - Schoenoplectus lacustris, rogoz - Carex vulpina, rogoz - Carex distans, cervană - Lycopus europaeus, cupa vacii - Calystegia sepium, stuf - Phragmites australis, rogoz - Carex riparia, rogoz - Carex hirta, rogoz - Carex acutiformis, lăcrămiţă - Catabrosa aquatica, papură - Typha latifolia, ce reprezintă o bună diversificare în componenţa floristică şi structurală a vegetaţiei higrofile din sit.

    1.3. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
    Sărăturile din Valea Ilenei reprezintă un sit de importanţă comunitară, conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011.
    Sărăturile din Valea Ilenei reprezintă o arie protejată de interes ştiinţific naţional, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului, secţiunea III - arii protejate.
    Realizarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei se bazează pe respectarea următoarelor documente:
    a) Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea III - arii protejate;
    b) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturate protejate cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Formularul Standard Natura 2000 pentru ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei - forma revizuită şi aprobată în 2011;
    i) Hotărârea de Guvern nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014 - 2020.

    1.4. Procesul de elaborare a Planului de management
    Elaborarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei a presupus două etape complementare şi intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management.

    Evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului
    Etapa de evaluare a biodiversităţii sitului, centrată pe specia şi habitatele de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat, care stă la baza elaborării Planului de management pentru situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei.
    Realizarea studiului ştiinţific a presupus deplasări în teren, în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a speciei şi habitatelor de interes comunitar, precum şi activităţi de laborator, de prelucrare, interpretare şi redactare a datelor din teren.
    Ulterior, au fost proiectate măsuri de conservare şi a fost realizată consultarea factorilor interesaţi cu privire la implicarea acestora în aplicarea măsurilor proiectate.

    Elaborarea propriu-zisă a Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
    Elaborarea propriu-zisă a Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei a fost realizată conform indicaţiilor Programului Operaţional Sectorial - Mediu, sesiunea V, şi în acord cu Ghidul pentru elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate din România, elaborat de Michael R. Appleton, Flora & Fauna Internaţional:
    Etapele elaborării Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui plan de analiză şi participare a factorilor interesaţi: identificarea, analiza, informarea şi angajarea conştientă a factorilor interesaţi în procesul participativ;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management;
    d) Realizarea descrierii sitului: analiza de surse bibliografice disponibile, evaluări în teren pentru completarea informaţiilor lipsă, prelucrarea informaţiilor, redactarea textului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea temelor principale pentru Planul de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare temă: ghidarea evaluării fiecărei teme principale, redactarea obiectivelor fiecărei teme şi identificarea indicatorilor de verificare; redactarea de indicatori cantitativi şi calitativi adecvaţi în concordanţa cu obiectivele/tema;
    h) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    i) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare;
    j) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;
    k) Planificarea resurselor;

    1.5. Procedura de implementare a Planului de management
    Responsabilitatea implementării Planului de management revine custodelui. Pentru activităţi de cercetare, studii de specialitate, custodele va contracta firme/persoane specializate.
    Pentru activităţile de gospodărire a sitului, custodele va desemna responsabili din cadrul personalului disponibil şi va lucra, acolo unde este cazul, în colaborare cu alte instituţii, facultăţi, ONG-uri sau voluntari, pe bază de contracte de colaborare sau de voluntariat. Autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor locale de urbanism, prin includerea limitelor sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei, în piesele grafice/desenate şi prin integrarea prevederilor referitoare la acesta.
    Pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, ce cuprind şi suprafeţe ale ariei naturale protejate sau suprafeţe din imediata vecinătate a acesteia, este necesar avizul custodelui.
    Activităţile din aria protejată se vor desfăşura cu interzicerea focului deschis, iar custodele va întocmi documentaţia cu dotările şi mijloacele tehnice adecvate de intervenţie în caz de incendiu şi fişele cu sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, cu condiţiile necesare desfăşurării activităţilor care revin personalului disponibil.
    Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi supravegheate de către custode, pentru a se asigura că acestea se încadrează în prevederile Planului de management şi nu contravin obiectivelor sitului.
    Custodele are rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi în definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile pentru a diminua orice impact negativ asupra sitului.

    2. DESCRIEREA SITULUI ROSCI0221 SĂRĂTURILE DIN VALEA ILENEI

    2.1. Informaţii generale

    2.1.1. Localizarea sitului
    Din punct de vedere teritorial-administrativ, situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei se află în judeţul Iaşi, pe teritoriul a trei comune: Româneşti, Dumeşti şi Leţcani, iar ca poziţie geografică este situat în cadrul bazinului hidrografic Valea Ilenei, situat în sectorul inferior al bazinului hidrografic Bahlui, suprapunându-se peste un areal cu o poziţie central- nord-estică, în cadrul Podişului Moldovei - Anexa nr. 1 la Planul de management.
    Situat la intersecţia paralelei de 47°13'56'' latitudine nordică, cu meridianul de 27°22'21'' longitudine estică, situl de interes comunitar se integrează, sub raport hidrologic, în sistemul hidrografic al Bahluiului şi implicit al Prutului Mijlociu.
    Bazinul hidrografic Bahlui se suprapune peste unităţi de relief variate, bine individualizate, dispuse în trepte ce coboară de la nord spre sud, dând zonei aspectul unui imens amfiteatru, în special în bazinul superior.
    În cadrul Podişului Moldovei şi a bazinului hidrografic Bahlui, bazinul hidrografic Ileana cuprinde suprafeţe apreciabile din cadrul Câmpiei Colinare a Jijiei.

    2.1.2. Limitele sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

    Tabelul nr. 1

 ┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Coordonata rectangulară │ Coordonata rectangulară │
 │ longitudinală Stereo 1970 │ latitudinală Stereo 1970 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680287.800 │ 642342.765 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680497.003 │ 642388.377 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680496.964 │ 642412.749 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680503.495 │ 642428.951 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680510.998 │ 642447.297 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680524.984 │ 642467.294 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680540.123 │ 642487.477 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680556.626 │ 642500.637 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680570.919 │ 642505.491 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680590.065 │ 642505.491 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680608.402 │ 642501.986 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680637.527 │ 642485.805 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680665.087 │ 642456.924 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680684.923 │ 642426.907 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680687.546 │ 642381.437 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680692.046 │ 642310.148 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680695.913 │ 642202.818 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680687.712 │ 642202.804 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680683.021 │ 642207.496 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680674.159 │ 642234.603 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680668.946 │ 642237.209 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680651.171 │ 642233.143 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680620.936 │ 642227.409 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680607.383 │ 642226.888 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680602.691 │ 642233.143 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680588.617 │ 642294.654 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680576.627 │ 642328.016 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680488.721 │ 642285.733 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680383.924 │ 642261.549 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680283.733 │ 642232.759 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680265.307 │ 642200.513 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680263.004 │ 642139.478 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680259.661 │ 642122.097 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680245.729 │ 642049.651 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680229.607 │ 641992.070 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680224.263 │ 641963.326 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680223.526 │ 641937.530 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680235.319 │ 641908.048 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680261.115 │ 641874.882 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680276.593 │ 641844.663 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680300.915 │ 641810.760 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680317.130 │ 641791.597 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680338.518 │ 641778.197 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680362.575 │ 641757.442 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680380.500 │ 641732.914 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680396.161 │ 641712.112 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680405.328 │ 641696.951 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680357.861 │ 641669.284 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680301.719 │ 641637.614 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680290.203 │ 641647.691 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680231.183 │ 641613.142 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680218.143 │ 641601.874 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680217.309 │ 641598.538 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680221.063 │ 641588.112 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680255.884 │ 641510.879 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680254.633 │ 641505.875 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680201.254 │ 641483.773 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680194.581 │ 641479.603 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680204.215 │ 641453.747 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680202.130 │ 641452.079 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680108.114 │ 641414.366 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680107.246 │ 641418.270 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680096.927 │ 641455.659 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680095.330 │ 641459.788 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680081.224 │ 641505.865 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680064.321 │ 641539.917 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680042.171 │ 641580.189 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680032.695 │ 641582.332 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679979.656 │ 641565.539 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679947.860 │ 641534.859 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679926.663 │ 641499.717 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679836.185 │ 641387.094 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679786.540 │ 641328.523 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679766.458 │ 641293.548 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679710.677 │ 641227.168 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679685.575 │ 641183.659 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679629.012 │ 641049.727 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679596.101 │ 640961.034 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679582.156 │ 640916.967 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679581.598 │ 640891.865 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679588.292 │ 640831.621 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679603.186 │ 640775.728 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679616.573 │ 640745.048 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679622.151 │ 640698.191 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679637.770 │ 640646.872 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679664.043 │ 640568.834 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679670.737 │ 640535.923 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679680.220 │ 640498.549 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679695.839 │ 640467.869 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679737.285 │ 640386.595 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679767.407 │ 640325.794 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679795.855 │ 640259.971 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679812.590 │ 640183.718 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679810.916 │ 640175.351 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679802.549 │ 640168.657 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679793.066 │ 640160.847 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679786.930 │ 640151.922 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679769.638 │ 640125.705 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679753.190 │ 640093.244 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679772.325 │ 640058.686 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679823.077 │ 639961.039 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679832.130 │ 639942.018 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679839.270 │ 639917.170 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679842.698 │ 639898.035 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679869.059 │ 639851.025 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679903.418 │ 639790.926 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679918.479 │ 639787.021 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679923.499 │ 639779.770 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679968.125 │ 639688.846 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679984.611 │ 639657.281 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680049.317 │ 639665.091 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680121.833 │ 639675.689 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680124.065 │ 639672.900 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680120.160 │ 639653.934 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680115.140 │ 639650.587 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680044.855 │ 639641.662 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680038.719 │ 639639.989 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680038.161 │ 639634.969 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680044.297 │ 639613.772 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680070.514 │ 639546.276 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680083.846 │ 639485.418 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680090.540 │ 639431.868 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680090.540 │ 639387.243 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680088.866 │ 639361.862 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680103.927 │ 639296.040 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680129.029 │ 639204.558 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680159.319 │ 639094.891 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680161.550 │ 639079.830 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680154.298 │ 639033.532 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680154.856 │ 639015.681 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680159.319 │ 638986.117 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680167.463 │ 638968.825 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680180.850 │ 638968.825 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680221.013 │ 638978.308 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680241.652 │ 638981.097 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680282.373 │ 638979.981 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680328.114 │ 638986.675 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680351.542 │ 638993.146 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680373.855 │ 639008.207 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680377.201 │ 639019.363 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680371.623 │ 639041.118 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680367.719 │ 639051.716 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680366.603 │ 639080.165 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680369.080 │ 639112.987 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680377.558 │ 639154.935 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680393.624 │ 639196.436 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680424.861 │ 639270.960 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680465.292 │ 639346.243 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680471.539 │ 639354.722 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680482.249 │ 639364.986 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680491.621 │ 639371.233 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680512.148 │ 639379.266 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680523.751 │ 639386.852 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680531.783 │ 639396.670 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680546.153 │ 639427.372 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680558.202 │ 639441.652 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680561.772 │ 639446.962 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680563.557 │ 639451.960 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680574.615 │ 639442.475 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680578.784 │ 639438.900 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680591.056 │ 639419.376 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680599.423 │ 639396.506 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680602.212 │ 639376.982 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680582.130 │ 639352.996 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680527.465 │ 639305.582 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680485.182 │ 639252.645 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680474.584 │ 639240.373 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680459.523 │ 639205.789 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680437.210 │ 639130.483 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680405.300 │ 639046.204 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680399.278 │ 639030.300 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680382.879 │ 639001.461 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680371.165 │ 638988.631 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680347.736 │ 638970.223 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680322.635 │ 638963.529 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680223.901 │ 638945.679 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680202.146 │ 638934.523 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680191.965 │ 638925.410 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680190.868 │ 638923.948 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680186.116 │ 638917.002 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680181.912 │ 638907.863 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680178.805 │ 638895.434 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680174.966 │ 638871.854 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680171.584 │ 638860.595 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680167.563 │ 638851.638 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680160.800 │ 638842.865 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680149.467 │ 638825.683 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680140.219 │ 638802.359 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680136.928 │ 638790.113 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680131.810 │ 638764.523 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680128.776 │ 638725.224 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680123.841 │ 638698.172 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680119.363 │ 638662.529 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680111.137 │ 638618.843 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680104.155 │ 638576.236 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680099.713 │ 638549.385 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680095.144 │ 638507.710 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680094.760 │ 638443.205 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680097.794 │ 638359.891 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680102.400 │ 638297.781 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680108.780 │ 638265.849 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680114.629 │ 638252.140 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680119.747 │ 638240.441 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680123.018 │ 638234.592 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680123.750 │ 638230.571 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680124.846 │ 638223.625 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680124.846 │ 638210.647 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680125.029 │ 638200.594 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680127.405 │ 638186.520 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680131.244 │ 638158.919 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680140.511 │ 638093.464 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680144.167 │ 638045.757 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680147.365 │ 638006.020 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680150.473 │ 637984.268 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680164.913 │ 637946.980 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680171.658 │ 637927.532 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680183.539 │ 637882.384 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680193.299 │ 637852.389 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680204.084 │ 637803.585 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680205.583 │ 637793.879 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680200.465 │ 637769.934 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680195.529 │ 637737.947 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680193.610 │ 637709.323 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680197.311 │ 637649.506 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680199.385 │ 637602.145 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680198.957 │ 637546.131 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680196.565 │ 637472.053 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680195.494 │ 637454.560 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680200.849 │ 637408.864 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680200.492 │ 637366.488 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680206.918 │ 637318.293 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680208.917 │ 637264.492 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680208.917 │ 637224.151 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680218.235 │ 637157.606 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680220.377 │ 637072.996 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680222.520 │ 637060.379 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680228.232 │ 637045.299 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680238.057 │ 637026.335 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680243.997 │ 637012.626 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680245.825 │ 637006.228 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680246.739 │ 636999.831 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680245.917 │ 636987.127 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680238.148 │ 636977.074 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680231.065 │ 636964.051 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680229.929 │ 636958.768 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680227.181 │ 636946.001 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680226.267 │ 636940.974 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680223.982 │ 636939.375 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680221.698 │ 636936.633 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680219.641 │ 636922.696 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680217.125 │ 636911.957 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680213.084 │ 636894.707 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680212.995 │ 636889.886 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680212.855 │ 636882.369 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680213.212 │ 636876.668 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680213.312 │ 636875.057 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680214.764 │ 636870.752 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680220.511 │ 636853.715 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680209.529 │ 636853.835 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680200.247 │ 636853.835 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680203.675 │ 636723.458 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680208.387 │ 636626.639 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680209.537 │ 636609.963 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680179.884 │ 636618.488 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680179.704 │ 636618.540 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680160.727 │ 636623.996 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680157.105 │ 636677.351 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680152.901 │ 636768.538 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680151.301 │ 636814.005 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680148.445 │ 636913.806 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680143.807 │ 637034.901 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680140.951 │ 637110.026 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680133.114 │ 637250.542 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680131.515 │ 637252.827 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680129.459 │ 637256.939 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680126.945 │ 637262.194 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680115.521 │ 637307.205 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680110.335 │ 637337.845 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680108.964 │ 637351.553 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680108.735 │ 637360.007 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680108.964 │ 637394.051 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680111.340 │ 637432.002 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680111.112 │ 637492.092 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680109.809 │ 637561.094 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680105.582 │ 637660.780 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680108.941 │ 637694.184 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680108.712 │ 637700.582 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680103.914 │ 637775.752 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680088.469 │ 637906.146 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680080.449 │ 637960.593 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680074.052 │ 637990.524 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680062.171 │ 638029.823 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680056.619 │ 638049.564 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680053.877 │ 638057.789 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680051.364 │ 638076.525 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680050.907 │ 638090.919 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680050.678 │ 638099.830 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680045.423 │ 638143.241 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680037.472 │ 638234.360 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680032.902 │ 638267.718 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680024.700 │ 638344.716 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680020.130 │ 638373.048 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680015.332 │ 638401.837 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680016.018 │ 638437.754 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680026.391 │ 638541.622 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680035.316 │ 638658.005 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680047.097 │ 638752.539 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680061.021 │ 638845.359 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680066.376 │ 638891.913 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680072.088 │ 638955.816 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680069.339 │ 639010.687 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680062.913 │ 639059.953 │

 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680054.702 │ 639100.295 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680049.544 │ 639094.135 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680041.511 │ 639112.878 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680023.527 │ 639144.026 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680002.107 │ 639202.485 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679996.752 │ 639245.772 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679994.967 │ 639269.423 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679998.537 │ 639317.351 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679995.413 │ 639359.298 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679987.827 │ 639399.907 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679964.622 │ 639490.140 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679940.524 │ 639573.143 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679938.146 │ 639572.960 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679934.723 │ 639572.696 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679847.079 │ 639553.998 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679640.017 │ 639510.712 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679644.034 │ 639404.058 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679641.356 │ 639402.273 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679547.669 │ 639389.331 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679547.598 │ 639411.640 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679545.039 │ 639431.564 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679542.846 │ 639439.241 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679536.631 │ 639455.874 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679533.524 │ 639467.573 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679528.150 │ 639488.337 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679515.172 │ 639530.560 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679509.305 │ 639563.937 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679504.735 │ 639591.720 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679482.819 │ 639648.530 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679464.540 │ 639700.989 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679458.582 │ 639713.382 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679447.980 │ 639733.671 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679442.131 │ 639751.767 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679439.024 │ 639777.064 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679439.755 │ 639812.525 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679443.228 │ 639834.276 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679459.295 │ 639886.626 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679475.745 │ 639923.731 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679482.819 │ 639942.430 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679489.034 │ 639975.697 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679492.141 │ 639982.825 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679498.173 │ 639988.492 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679506.764 │ 639995.255 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679513.527 │ 640000.556 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679524.256 │ 640016.129 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679549.481 │ 640065.664 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679575.692 │ 640106.297 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679580.445 │ 640119.457 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679582.090 │ 640130.790 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679580.481 │ 640154.059 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679581.212 │ 640166.122 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679581.212 │ 640173.434 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679577.922 │ 640181.476 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679564.790 │ 640232.358 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679561.581 │ 640244.793 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679552.807 │ 640281.350 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679551.893 │ 640290.855 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679551.089 │ 640299.958 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679552.186 │ 640316.225 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679550.906 │ 640327.741 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679541.932 │ 640346.086 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679539.769 │ 640351.979 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679532.175 │ 640374.933 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679504.647 │ 640453.288 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679479.881 │ 640535.784 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679469.871 │ 640577.412 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679466.765 │ 640614.346 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679456.288 │ 640656.406 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679446.624 │ 640678.842 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679435.923 │ 640696.273 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679435.751 │ 640702.314 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679436.959 │ 640711.202 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679440.065 │ 640724.837 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679441.619 │ 640737.263 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679440.238 │ 640748.999 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679438.512 │ 640760.044 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679446.117 │ 640774.223 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679446.117 │ 640788.226 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679440.958 │ 640805.177 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679440.958 │ 640819.179 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679445.380 │ 640829.497 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679446.117 │ 640836.130 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679446.854 │ 640860.451 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679462.331 │ 640870.031 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679481.492 │ 640874.453 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679487.388 │ 640934.886 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679491.073 │ 640982.053 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679494.021 │ 640996.793 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679502.865 │ 641017.429 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679507.287 │ 641027.747 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679527.186 │ 641093.338 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679538.977 │ 641133.136 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679532.345 │ 641150.086 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679522.072 │ 641159.126 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679555.781 │ 641221.392 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679605.535 │ 641311.380 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679668.556 │ 641414.960 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679726.750 │ 641505.406 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679755.739 │ 641543.187 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679803.197 │ 641589.041 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679861.963 │ 641645.304 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679913.135 │ 641690.285 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679923.637 │ 641693.847 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679939.817 │ 641697.946 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679945.642 │ 641698.593 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679957.423 │ 641699.106 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679994.545 │ 641737.674 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679957.654 │ 641776.290 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679961.400 │ 641785.478 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679981.288 │ 641815.816 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680013.378 │ 641849.389 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680048.435 │ 641895.570 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680084.402 │ 641925.941 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680096.200 │ 641944.144 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680104.964 │ 641960.998 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680112.717 │ 641980.212 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680113.469 │ 641982.066 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680115.733 │ 641987.654 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680127.720 │ 641979.249 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680132.466 │ 641976.444 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680136.781 │ 641976.444 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680139.801 │ 641978.386 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680141.527 │ 641980.759 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680146.920 │ 642001.901 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680157.469 │ 642045.954 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680165.020 │ 642083.923 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680171.406 │ 642139.734 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680173.995 │ 642162.601 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680170.349 │ 642218.282 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680138.928 │ 642218.862 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680136.243 │ 642218.723 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680136.247 │ 642221.070 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680135.212 │ 642234.877 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680127.238 │ 642274.451 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680118.781 │ 642310.867 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680111.257 │ 642330.836 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680098.485 │ 642369.840 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680083.067 │ 642411.393 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680074.977 │ 642437.281 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680066.671 │ 642452.976 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680057.232 │ 642471.583 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680035.497 │ 642530.802 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680021.205 │ 642565.589 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680005.834 │ 642591.747 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679989.573 │ 642607.603 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 679985.088 │ 642613.426 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680004.402 │ 642632.363 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680022.733 │ 642647.318 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680058.913 │ 642702.794 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680103.569 │ 642762.086 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680129.246 │ 642734.434 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680154.856 │ 642696.381 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680173.949 │ 642635.811 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680198.967 │ 642562.732 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680222.905 │ 642519.174 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680241.339 │ 642463.871 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680270.413 │ 642387.237 │
 ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 680287.800 │ 642342.765 │
 └───────────────────────────┴─────────────────────────────┤


    Limitele ariei naturale protejate sunt redate, prin raportare la curbele de nivel, în Anexa nr 2. la Planul de management.

    2.1.3. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate
    Situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei se suprapune cu rezervaţia Sărăturile din Valea Ilenei, localizată la 4 km NV de gara Leţcani, lângă linia ferată Iaşi-Dorohoi, în lunca pârâului Valea Ilenei.
    Detalii privind suprapunerea acestora, se regăsesc în Anexa nr. 3 la Planul de management şi în tabelul nr. 2.

    Suprapunerea sitului cu rezervaţia Sărăturile din Valea Ilenei

    Tabelul nr. 2

 ┌────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────┐
 │ Cod │ │Suprafaţa │ │ Point_X │ Point_Y │
 │ │ │ - ha │ │ │ │
 ├────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
 │ ROSCI0221 │Sărăturile din │ │ │ │ │
 │ │din Valea Ilenei │ 111.744 │ │ 679950 │ 640283│
 ├────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 2.551. │Sărăturile din │ │ │ │ │
 │ │Valea Ilenei │ 16.2911 │ │ 680089.8 │ 638073.1│
 ├────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
 │ │Suprapunere │ 11.6235 │10.40% din │ │ │
 │ │ │ │ROSCI0221 │ │ │
 └────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────┘


    Din punct de vedere geomorfologic, rezervaţia se află în zona de afloriment a depozitelor sarmaţiene, reprezentate prin stratele cu Cryptomactra de facies salmastru, acoperite pe alocuri cu luturi loessoide.
    În cadrul rezervaţiei sunt câteva specii de plante de sărătura, precum: hrean sălbatic - Lepidium cartilagineum ssp. crassifolium, Petrosimonia triandra, Plantago schwartzenbergiana, Plantago tenuiflora. Fondul floristic al rezervaţiei este, în majoritate, ajuns la fructificare toamna când se pot face deosebiri între specii apropiate din punct de vedere morfologic precum: iarba de sărătura - Suaeda confusa şi Suaeda maritima.
    Dintre speciile de insecte rare în fauna României, menţionăm cosaşul de stepă - Saga pedo.

    2.2. Mediul abiotic

    2.2.1. Geomorfologie
    Culmile, podurile şi toate interfluviile reflectă adesea o adaptare generală la structura monoclinală şi sunt acoperite de straturi subţiri, de 1-4 m şi discontinue de luturi loessoide eluviale.
    Formele structurale sunt bine reprezentate în relief, impunându-se prin cueste unde se pune în evidenţă asimetria de ordinul II, ca în cursurile inferioare ale văilor Totoieşti, Hoiseşti, Bogonosului, Ilenei sau în unele porţiuni ale văilor Sineşti şi Săuzeni. Versanţii mai abrupţi, orientaţi, în general, spre est şi vest, sunt frecvent afectaţi de alunecări de teren şi eroziune. Formele reliefului de acumulare sunt bine reprezentate, în special în lungul reţelei hidrografice. Alunecările de teren monticulare, sunt caracteristice pentru versanţii cuestiformi ai văilor subsecvente şi reconsecvente, cazul pârâului Ileana şi afluenţii subsecvenţi ai văilor reconsecvente tributare acestora. Eroziunea torenţială prezentă pe numeroşi versanţi, asociată frecvent cu cea areolară şi cu alunecările de teren, are o amploare mai însemnată în zona coastelor de tranziţie şi pe versanţii cuestiformi ai văilor subsecvente, datorită, în primul rând, pantei accentuate, litologiei favorizante şi lipsei unui covor vegetal consistent.
    În bazinul hidrografic Bahlui, altitudinile reliefului scad de la nord şi sud spre est, de la 186 m, la 40 m, în punctul de vărsare a râului Ileana în Bahlui - Anexa nr. 4 la Planul de management.
    Pe trepte altimetrice, cele mai mari ponderi sunt deţinute de suprafeţele de 60 - 80 m - 49,84%, urmate de cele de 80 - 100 m - 24,31%.
    Panta reliefului, declivitatea terenului, reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori de control ai scurgerii lichide de suprafaţă şi de subsuprafaţă intermediară, la nivelul bazinului pârâului Ileana.
    Suprafaţa reliefului din arealul de interes comunitar prezintă sectoare cu pante de 3-5° care ocupă o suprafaţă de peste 20,4% din areal, în timp ce în bazinul superior al văii Ilenei versanţii caracterizaţi de o energie mare de relief, au pante cu valori de 5-10°, şi uneori chiar mai mult, ocupând o suprafaţă cumulată de peste 40,07% - Anexa nr. 5 la Planul de management.
    O bună dezvoltare în cadrul arealului o reprezintă lunca principală cu pante ale căror valori nu depăşesc 5° ocupând o suprafaţă cumulată de 56,45%.
    Dispunerea Văii Ilenei pe direcţia N-S determină o pondere ridicată a orientărilor NE şi E - 34.62% şi a celor V şi SV - 37.72%.
    Versantul drept, cu orientare preponderent estică, este un revers de cuestă ocupat în principal de terenuri agricole, în timp ce versantul stâng este o frunte de cuestă improprie agriculturii, acoperită în principal de pajişti.
    Suprafeţele plane localizate în lungul luncii, sunt acoperite de vegetaţie higrofilă şi halofilă.
    Pe lângă altitudine şi pantă, care influenţează determinant cantitatea de precipitaţii care cade într-un bazin hidrografic şi procesul de scurgere al apei la suprafaţă şi în subteran, în evoluţia generală a procesului scurgerii intervine şi gradul de fragmentare a reliefului. Acest parametru înregistrează valori ridicate de peste 28 m/100mp, peste 80%, în bazinul superior şi în luncă, generat de prezenţa a numeroase canale de drenaj.

    2.2.2. Geologie
    Condiţiile geologice din cadrul bazinului hidrografic Ileana, deşi aparent omogene, au o influenţă complexă asupra organizării şi evoluţiei reţelei hidrografice, ca şi a caracteristicilor calitative şi cantitative ale proceselor şi fenomenelor hidrologice.
    Bazinul hidrografic al pârâului Ileana aparţine din punct de vedere structural, părţii central-estice a Platformei Moldoveneşti, care face parte din marea Platformă Est-Europeană.
    Platforma Moldovenească reprezintă o zonă rigidă, cu un fundament cristalin vechi, cutat, faliat şi scufundat la adâncimi mari, mai ales spre sud şi vest, acoperit de o cuvertură groasă de sedimente paleozoice, mezozoice şi terţiare, cu importante şi numeroase discordanţe stratigrafice între ele.
    Aspectul general al reliefului este rezultatul interacţiunii continue a factorilor interni cu cei externi, a regimului geotectonic diferenţiat spaţio-temporal, a transgresiunilor şi regresiunilor marine repetate, precum şi a evoluţiei subaeriene din Pliocen şi Cuaternar.
    În cadrul Platformei Moldoveneşti, se pot separa două structuri geologice diferite, cu trăsături tectono-structurale specifice: soclul, fundamentul şi cuvertura sedimentară.
    Bazinul hidrografic Ileana este constituit, la suprafaţă, din depozite sarmaţiene ale ultimului ciclu de sedimentare, care s-a desfăşurat în intervalul dintre Badedianul superior şi Romanian, cu precădere în intervalul Badenian superior-Basarabian - Sarmaţian.
    Suprafeţe însemnate din bazinul hidrografic Ileana sunt acoperite de depozite mai tinere, formate în urma distrugerii unor depozite mai vechi, în funcţie de acţiunea factorilor de eroziune. Depozitele mai tinere sunt reprezentate prin depozite aluviale - terase şi lunci, coluvii - glacisuri, proluvii - conuri de dejecţie, deluvii - pe versanţi şi eluvii - la nivelul platourilor şi interfluviilor.
    Terasele reprezintă rezultatul evoluţiei reţelei hidrografice, care a început să se formeze începând cu momentul exondării - Badenianul superior. Deşi numărul, altitudinea teraselor şi alcătuirea petrografică variază de la o vale la alta, ele prezintă elemente comune.

    2.2.3. Hidrologie
    a. Hidrostructuri de suprafaţă - freatice
    Situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei se identifică în hidrostructuri de descărcare de tip interfluviu, ale căror acvifere se află la baza depozitelor loessoide şi în depozitele sarmaţianului superior, cu alimentare pluvio-nivală şi din apele de suprafaţă.
    În cadrul acestei hidrostructuri sunt incluse o serie de strate acvifere lipsite de presiune, la care se remarcă o zonă liberă de alimentare şi una de descărcare, drenate în mod natural.
    În această categorie sunt cuprinse apele suprafreatice, freatice şi de stratificaţie.
    b. Reţeaua hidrografică
    Pârâul Ilenei, cu lungimea de 14 km, împreună cu afluenţii săi alcătuiesc un sistem fluvial dependent, tributar, prin intermediul râului Bahlui, râurilor Jijia şi Prut. Reţeaua hidrografică unde este localizat situl de interes comunitar Sărăturile din Valea Ilenei este de tip dendritic - arbore, mai ales în partea sudică a bazinului - Anexa nr. 6 la Planul de management.
    Direcţia generală a scurgerii de suprafaţă este dominant estică şi vestică, datorită orientării pe direcţia N-S a Văii Ilenei. Concentrarea scurgerii denotă o bogăţie ridicată a segmentelor, prin intermediul cărora se organizează scurgerea de suprafaţă - Anexa nr. 7. la Planul de management.
    Debitul mediu anual oscilează în funcţie de caracteristicile pluviometrice ale fiecărui an, pentru pârâul Ileana având o valoare subunitară.

    2.2.4. Climă
    Aspectul general al reliefului, cu altitudini medii de sub 200 m şi poziţia geografică a bazinului hidrografic Ileana, influenţează în mod decisiv evoluţia elementelor climatice, cu un important rol în formarea scurgerii din acest bazin. La acestea se adaugă şi dinamica generală a principalilor centri barici continentali şi regionali, care prezintă o importanţă deosebită, având în vedere că acest bazin se suprapune peste o zonă de câmpie colinară.
    Principalii factori care condiţionează manifestările fenomenelor şi proceselor climatice din bazinul hidrografic Bahlui sunt: radiaţia solară, suprafaţa subiacentă activă şi circulaţia maselor de aer.
    a. Radiaţia solară reprezintă sursa de energie care stă la baza proceselor şi fenomenelor meteorologice şi climatice.
    Din luna iulie şi până în luna decembrie valorile radiaţiei solare globale se reduc până la 3-3,2 kcal/cm²/lună.
    b. Suprafaţa subiacentă înglobează totalitatea componentelor mediului şi însuşirile acestora, în afară de climă: alcătuirea geologică, relieful, hidrografia, vegetaţia, solul, rezultatele persistente ale activităţii umane. Fiecare din aceste componente intervine prin anumite particularităţi, modificând energia solară şi dinamica atmosferei, înainte de constituirea stărilor de vreme şi de formarea trăsăturilor climatice.
    c. Circulaţia maselor de aer. Frecvenţa proceselor de advecţie se reflectă în regimul multianual al vremii, acestea devenind caracteristici ale climei. Datorită acestor procese, gama de variaţie a elementelor, fenomenelor şi proceselor climatice se lărgeşte considerabil, iar circulaţia generală a atmosferei imprimă climei un regim specific.
    Principalii centri barici cu implicaţii directe asupra stărilor de vreme şi climei din partea central-sud-estică a Europei, deci şi a României, şi implicit a părţii sudice a Câmpiei colinare a Jijiei sunt: anticiclonul Azorelor, ciclonul islandez, anticiclonul siberian, ciclonii mediteraneeni.
    Bazinul hidrografic Valea Ilenei suferă o diminuare a influenţelor maselor de aer ce vin dinspre Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană, în favoarea celor dinspre nordul, şi mai ales, dinspre estul continentului, cu impact în creşterea gradului de ariditate al climei.

    2.2.5. Soluri/subsoluri
    În cadrul bazinului hidrografic Ileana se remarcă predominarea proceselor de bioacumulare şi cambizare, până la altitudini de 100-180 m, exprimate în structura profilelor de sol prin acumularea unei mari cantităţi de humus, cu rol important în procesele de infiltraţie şi scurgere a apei la suprafaţa terenului.
    În funcţie de condiţiile pedogeografice se remarcă prezenţa unei distribuţii zonal-etajate a principalelor tipuri de sol, în funcţie de zonarea determinată de factorii climatici, de vegetaţie şi de relief - altitudine - Anexa nr. 8 la Planul de management.
    Astfel, se remarcă existenţa a două clase principale de soluri zonale, respectiv a cernisolurilor, caracteristice vegetaţiei de stepă.
    Din clasa cernisolurilor se găsesc următoarele tipuri şi subtipuri de sol: cernoziom tipic, cernoziom cambic, cernoziom argic şi faeoziomul greic.
    Din punct de vedere hidrologic, cernisolurile au o capacitate bună de reţinere a apei, în special în sezonul cald al anului, contribuind substanţial la alimentarea pânzelor freatice.
    Iarna şi primăvara, aceste soluri devin mai puţin permeabile, datorită umidităţii mari ridicate, şi ca urmare, sporeşte rolul lor în alimentarea de suprafaţă a râurilor.
    În asociaţie cu regosolurile apar şi erodisolurile, din clasa Antrosolurilor, apărute din cauza eroziunii accentuate, evidentă la nivelul unor versanţi utilizaţi agricol.
    Tot din categoria solurilor azonale, se remarcă răspândirea destul de mare a aluviosolurilor, formate pe materiale parentale aluviale, care se găsesc în lungul văii principale.
    Cu o dezvoltare deosebită se remarcă tipurile din clasa salsodisolurilor, solonceacul şi soloneţul, dezvoltate în urma acumulării în cadrul profilul de sol a sărurilor solubile.
    În aceste condiţii, regimul hidric este unul de tip exudativ.
    Solurile din această clasă apar îndeosebi în lunca Ilenei, dar şi în jurul izvoarelor situate pe versanţii dezvoltaţi pe roci sarmatice salifere sau pe versanţii cu expoziţie sudică şi sud-estică, unde apa freatică este la adâncimi de 1-2 m.
    În perimetrul sitului predomină solonceacurile şi gleisolurile deoarece tipurile de soluri caracteristice întregului bazin hidrografic Valea Ilenei - cernoziom tipic, cambic şi argic, faeoziomuri - apar pe versanţi, în afara sitului.
    Specificul sitului este dat de solurile cu conţinut bogat în săruri, cu umiditate ridicată - solonceacuri, soloneţuri şi gleisoluri.
    Prezenţa solurilor halomorfe şi hidrohalomorfe - solonceacuri, soloneţuri şi gleisoluri - indică o productivitate agricolă potenţială scăzută.
    Datorită acestui aspect, este necesară protecţia/conservarea sitului întrucât activităţile agricole care generează impactul negativ cel mai semnificativ, ar susţine producţii agricole foarte slabe.
    Protecţia habitatului de sărătura continentală şi sol înmlăştinit, cod 1530 aduce mai multe beneficii prin serviciile oferite de ecosisteme.

    2.3. Mediul biotic

    2.3.1. Ecosisteme
    În sit, ecosistemul praticol este dominant. Fitocenozele acestui ecosistem se încadrează în asociaţii vegetale specifice habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice cu specii caracteristice precum: Festuca valesiaca - dominantă, coada şoricelului - Achillea setacea, ruscuţa primăvăratică - Adonis vernalis, turiţa mare - Agrimonia eupatoria, pir - Agropyron cristatum ssp. pectinatum, clocoţei - Clematis integrifolia, scrântitoare - Potentilla argentea, buruiană de cinci degete - Potentilla recta şi porumbar - Prunus spinosa.
    Din loc în loc sunt zone mici de sărături, cu specii rare precum: Lepidium cartilagineum ssp. crassifolium, Petrosimonia triandra, Plantago schwartzenbergiana şi Plantago tenuiflora.
    Ecosistemul agricol este reprezentat pe suprafeţe mici pe latura de vest a sitului. Pe aceste suprafeţe se cultivă porumb şi plante furajere.

    2.3.2. Habitate

    2.3.2.1. Habitate Natura 2000
    Habitatul Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează regiunile mlăştinoase sau nisipoase, cod 1310
    Date cu privire la distribuţia acestui tip de habitat sunt prezentate în Anexa nr. 9 la Planul de management, iar informaţii biologice/ecologice în tabelul nr. 4.

    Informaţii biologice/ecologice despre habitatul Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează regiunile mlăştinoase sau nisipoase, cod 1310

    Tabelul nr. 4

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Informaţie/Atribut │ Observaţie │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Clasificarea tipului de habitat │Habitat de importanţă comunitară │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Codul unic al tipului de habitat │1310 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Distribuţia tipului de habitat - harta│Anexa nr. 9 la Planul de management │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Distribuţia tipului de habitat - │Habitat distribuit pe suprafeţe mici │
 │descriere │în formă mozaicată │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Statutul de prezenţă │Izolat │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Statutul de prezenţă │Natural │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Suprafaţa tipului de habitat │1,19 ha │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Extinderea habitatului │Suprafaţa actuală este de 1,19 ha şi │
 │ │reprezintă menţinerea suprafeţei din │
 │ │etapa primelor studii care au stat la│
 │ │baza declarării sitului │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Tipurile de comunităţi vegetale - │Salicornietum prostrate │
 │asociaţii │Suaedetum maritimae │
 │ │Camphorosmetum annuae │
 │ │Lepidietum crassifoliae │
 │ │Obienetum verruciferae │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Specii edificatoare │brânca - Salicornia europaea, iarba │
 │ │de sărătura - Suaeda maritima, Suaeda│
 │ │confusa, hrean sălbatic - Lepidium │
 │ │crassifolium, Camphorosma annua, │
 │ │Halimione verrucifera │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Specii caracteristice │brânca - Salicornia europaea, iarba │
 │ │de sărătura - Suaeda confusa, │
 │ │Puccinelia distans ssp limosa, │
 │ │Camphorosma annua, Halimione │
 │ │verrucifera │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    Habitatul Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice, cod 1530

    Datele generale cu privire la distribuţia habitatului în sit sunt în Anexa nr. 12 la Planul de management, iar informaţii biologice/ecologice în tabelul nr. 5.

    Informaţii biologice/ecologice despre habitatul Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice, cod 1530

    Tabelul nr. 5

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Informaţie/Atribut │ Observaţie │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Clasificarea tipului de habitat │Habitat de importanţă comunitară │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Codul unic al tipului de habitat │cod 1530 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Distribuţia tipului de habitat -harta │Anexa nr. 10 la Planul de management │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Distribuţia tipului de habitat - │Distribuţie mozaicată │
 │descriere │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Extinderea habitatului │Suprafaţa actuală de 11 ha reprezintă│
 │ │menţinerea suprafeţei din etapa │
 │ │primelor studii efectuate în zonă │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Tipurile de comunităţi vegetale - │Bolboschoenetum maritimi │
 │asociaţii │Astero tripoli-Juncetum gerardii │
 │ │Agrostetum stoloniferae │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Speciile edificatoare │pipirig - Bolboschoenus maritimus │
 │ │albăstrică - Aster tripolium │
 │ │iarbă de sărătura - Puccinelia │
 │ │distans ssp. limosa │
 │ │iarba câmpului - Agrostis stolonifera│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Speciile caracteristice │pipirig - Bolboschoenus maritimus │
 │ │albăstrică - Aster tripolium │
 │ │iarbă de sărătura - Puccinelia │
 │ │distans ssp. limosa │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    În sit, habitatul Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice este fragmentat de traseul căii ferate Iaşi - Dorohoi.

    Habitatul Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, cod 6430
    Datele generale cu privire la distribuţia habitatului în sit sunt în Anexa nr. 13 la Planul de management, iar informaţii biologice/ecologice în tabelul nr. 6.

    Informaţii biologice/ecologice despre habitatul Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, cod 6430

    Tabelul nr. 6

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Informaţie/Atribut │ Observaţie │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Clasificarea tipului de habitat │Habitat de importanţă comunitară │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Codul unic al tipului de habitat │6430 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Distribuţia tipului de habitat - harta│Anexa nr. 11 la Planul de management │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Distribuţia tipului │Habitat întâlnit mai mult sau mai │
 │de habitat - descriere │puţin continuu în lunca pârâului │
 │ │Ileana │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Statutul de prezenţă │larg răspândit │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Extindere habitat │Suprafaţa actuală de 17,53 ha │
 │ │reprezintă suprafaţa aproximativ │
 │ │constantă de la primele studii │
 │ │până în 2012 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Tipurile de comunităţi vegetale - │Typhetum latifoliae │
 │asociaţii │Caricetum acutiformis - ripariae │
 │ │Caricetum vulpinae │
 │ │Scirpo-Phragmitetum │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Specii edificatoare │papură -Typha latifolia │
 │ │stuf - Phragmites australis │
 │ │rogoz - Carex acutiformis, Carex │
 │ │riparia, Carex vulpina │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Specii caracteristice │stuf - Phragmites australis │
 │ │papură - Typha latifolia │
 │ │rogoz - Carex acutiformis, Carex │
 │ │vulpina │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    Alte habitate de importanţă comunitară identificate în sit
    Habitatul Stepe ponto-sarmatice cod 62 C0* conţine graminee precum: păiuş-Festuca valesiaca, bărboasă - Botriochloa ischaemum, pir - Elymus repens.
    Pe lângă aceste specii, mai sunt: peliniţa - Artemisia austriaca, sică - Limonium gmelinii, Cerastium dubium, pătlagina îngustă - Plantago lanceolata, şopârliţa - Veronica teucrium.
    Suprafaţa habitatului este de aproximativ 36,43 ha, cu un număr de specii reprezentativ în fitocenoze.

    Habitatul Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii, cod 6440
    Sunt pajişti aluviale cu regim natural de inundare unde sunt întâlnite specii de plante precum: răchitan-Lythrum salicaria, rogoz-Carex praecox, rogoz-Carex riparia, rogoz-Carex vulpina, coada vulpii-Alopecurus pratensis, iarba câmpului-Agrostis stolonifera. Suprafaţa habitatului este de aproximativ 25,91 ha cu un număr corespunzător de specii în fitocenoze.

    Habitat Fâneţe de joasă altitudine cod 6510
    Fâneţe bogate în specii cosite numai după înflorirea plantelor. În componenţa lor sunt speciile: albăstriţă-Centaurea jacea, muşcatul dracului-Knautia arvensis, morcov sălbatic-Daucus carota, coada vulpii-Alopecurus pratensis.
    Suprafaţa habitatului este de aproximativ 7,56 ha, cu un număr de specii corespunzător în fitocenoze.

    Habitat Mlaştini alcaline cod 7230
    Suprafeţe reduse de 0,66 ha ocupate de rogozuri scunde, care formează tuf pe soluri permanent săturate cu apă. Este rezultatul evoluţiei normale a vegetaţiei, pe o suprafaţă ocupată temporar de luciul apei unui fost lac, format artificial în Valea Ilenei.

    2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională

    Habitat R1518 Comunităţi ponto-sarmatice cu Salicornia - europaea - prostrata şi Suaeda maritima
    Răspândire: Nisipuri maritime şi continentale, puternic sărăturate, terenuri sărăturate din Câmpia Română şi Moldova - Lunca Jijiei.
    Suprafeţe: Reprezintă un tip de vegetaţie intrazonală şi ocupă suprafeţe de la câteva mii de pătraţi până la 4-5 ha.
    Staţiuni: Altitudine: mici, de 3-4 m până la 200-250 m, în Moldova.
    Clima: continentală, T = 11,5-100°C; P = 400-450 mm.
    Relief: teren plan, cu microdepresiuni, unde apa stagnează în timpul primăverii.
    Roci: terenuri salifere, nisipuri sau loessuri.
    Soluri: solonceacuri, cu concentraţie mare de săruri şi cu umiditate în exces, primăvara.
    Structura: Fitocenoze edificate de plante obligatoriu halofile, dintre care cele mai cunoscute sunt: Salicornia prostrata, Suaeda maritima, Bassia hirsuta, Aster tripolium ssp. pannonicus, Salsola soda, Pauccinellia limosa, Halimione pedunculata.
    Toate acestea realizează un etaj al vegetaţiei cu înălţimea de circa 30 cm.
    Etajul inferior, de cele mai multe ori întins pe sol, este realizat de speciile: Spergularia salina, S. maritima, Cryspis aculeatus, Aeluropus littoralis.
    Valoare conservativă: mare.
    Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Salicornia prostrata, Bassia hirsuta, Suaeda maritima.
    Specii caracteristice: Salicornia patula, S. prostrata. Alte specii importante: Petrosimonia triandra, Plantago maritima, Limonium gmelini, Artemisia santonicum, Taraxacum bessarabicum, Aeluropus littoralis, Halimione pedunculata, Puccinellia limosa, Lotus tenuis, Plantago tenuiflora, Aster tripolium ssp. pannonicus, Acorellus pannonicus, Chenopodium glaucum, Atriplex littoralis.

    Habitat R1519 Comunităţi ponto-sarmatice cu Halimione verrucifera
    Răspândire: Moldova, Muntenia şi Dobrogea.
    Suprafeţe: Aproximativ 50-60 ha.
    Staţiuni: Altitudine: 50-200 m.
    Clima: T = 10,5-9,50° C; P = 450-500 mm.
    Relief: teren plan cu mici excavaţii unde se adună apa şi după secare, concentraţia sărurilor este mai mare.
    Roci: loess, depozite aluviale, în lunci.
    Soluri: soloneţuri, solonceacuri sulfato-sodice, reavăne la suprafaţă şi umede în profunzime.
    Structura: Deşi majoritatea speciilor componente sunt plante de talie mică şi mijlocie, putem diferenţia două straturi ale vegetaţiei. Stratul superior, de 30-35 cm, este alcătuit din: Halimione verrucifera, Artemisia santonicum, Camphorosma annua, Puccinellia limosa, Petrosimonia triandra, Aster tripolium, Limonium gmelini, Juncus gerardi, Achillea setacea. Valoare conservativă: mare.
    Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Halimione verrucifera, Artemisia santonicum, Puccinellia limosa.
    Specii caracteristice: Halimione verrucifera. Alte specii importante: Camphorma annua, C. monspeliaca, Aster tripolium, Petrosimonia triandra, Salicornia prostrata, Suaeda maritima, Limonium gmelini, Scorzonera canna, Spergularia maritima, S. salina, Juncus gerardi, Achillea setacea f. salina.

    Habitatul R1521 Comunităţi ponto-sarmatice cu Puccinellia limosa şi Plantago maritima
    Răspândire: Terenuri sărăturate din Câmpia Română, Dobrogea, inclusiv pe litoral, Moldova, lunca Jijiei.
    Suprafeţe: Cele mai multe fitocenoze ocupă terenurile moderat sărăturate, inapte pentru agricultură, cu suprafeţe de cel mult 2-3 ha.
    Staţiuni: altitudine de 0-5 m în Dobrogea şi Delta Dunării, până la 200 m în Moldova de Nord.
    Clima: temperată, T = 11,5-100° C; P = 400-500 mm.
    Relief: terenuri plane cu mici denivelări.
    Roci: depozite lutoase, loessuri, aluviuni.
    Soluri: solonceacuri sulfatclorurice, soloneţuri, lăcovişti.
    Structura: Fitocenozele sunt edificate de specii moderat halofile, cu putere relativ mare de fixare a substratului.
    Cele mai frecvente plante sunt: Puccinellia limosa, P. convoluta, Aeluropus littoralis, Halimione pedunculata, Taraxacum bessarabicum, Carex distans, Atriplex littoralis, specii care alcătuiesc etajul superior al vegetaţiei.
    Etajul inferior, bine reprezentat, este alcătuit din Spergularia salina, S. maritima, Cryspis aculeatus, Scorzonera parviflora, Plantago maritima.
    Valoare conservativă: mare.
    Compoziţie floristică: specii edificatoare precum: Puccinellia limosa, Artemisia santonicum. Speciile caracteristice: Puccinellia limosa.
    Alte specii importante: Limonium gmelini, Plantago maritima, Suaeda maritima, Juncus gerardi, Centaurium pulchellum, C. spicatum, Rumex maritimus, Lactuca tatarica, Agrostis pontica, Cynodon dactylon, Chenopodium glaucum, Triglochin palustris, Juncus bufonius, Daucus guttatus, Silene conica.

    Habitatul R3714 Comunităţi daco-getice cu Filipendula ulmaria, Geranium palustre şi Chaerophyllum hirsutum
    Răspândire: Locuri umede, din lungul văilor colinare şi montan inferioare, din Transilvania, Muntenia, Moldova.
    Suprafeţe: de la 200-500 m² până la 4-5 ha în terenurile înmlăştinate.
    Staţiuni: Altitudine: 500-800 m.
    Clima: T = 7,5-6,00°C; P = 700-950 mm.
    Roci: silicioase, marne şi bolovănişuri aduse de torenţi.
    Soluri: aluviale, gleice şi pseudogleice, bogate în umiditate şi substanţe nutritive.
    Structura: Specia caracteristică şi dominantă, Filipendula ulmaria, o plantă de talie mare, care atinge 1,5-2 m. Aceasta realizează etajul superior, în amestec cu: Lythrum salicaria, Valeriana officinalis, Telekia speciosa, Chaerophyllum hirsutum, Epilobium parviflorum.
    Etajul inferior este realizat de plante mai scunde, cum sunt: Mentha longifolia, Crepis paludosa, Scirpus sylvaticus, Geranium palustre, Equisetum palustre, Caltha palustris, Myosotis scorpioides.
    Valoare conservativă: redusă.
    Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Filipendula ulmaria, Chaerophyllum hirsutum, Telekia speciosa.
    Specii caracteristice: Filipendula ulmaria, Geranium palustre, Chaerophylum hirsutum, Telekia speciosa. Alte specii importante: Crisium canum, C. oleraceum, Scirpus sylvaticus, Deschampsia caespitosa, Impatiens noli-tangere, Agrostis stolonifera, Equisetum palustre, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris.

    2.3.3. Flora de interes conservativ: plante superioare
    În lista floristică a sitului sunt specii de plante de importanţă comunitară, menţionate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: iris sălbatic - Iris aphylla ssp. hungarica, capul şarpelui - Echium rossicum, târtan - Crambe tataria care nu sunt menţionate în Formularul Standard şi specii de importanţă naţională - Iris brandze.
    Specia iris sălbatic - Iris aphylla ssp. hungarica este o plantă erbacee perenă, prezentă prin indivizi izolaţi, tufe de câte 3-5 rizomi, în partea de SV a sitului.
    Specia capul şarpelui - Echium rossicum este o plantă cu flori de culoare roşie-carmin, frecventă în fitocenoze caracteristice stepei ponto-sarmatice, la câmpie şi deal, pe soluri eubazice sau slab acide, până la alcaline. Este prezentă în sit prin indivizi izolaţi, răspândiţi atât în partea de SV, cât şi spre drumul de acces la satul Avântu, cu panta de 3-4 grade şi iarbă cosită anual.
    Specia târtan - Crambe tataria este o plantă perenă, hemicriptofită, cu florile de 8-10 mm lungime, grupate în inflorescenţe compuse, umbeliforme. Înfloreşte în aprilie-iunie.

    2.3.4. Fauna de interes conservativ: nevertebrate
    În Formularul Standard al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei este menţionat fluturele buhă - Arytrura musculus, care nu a fost regăsit în sit, pe durata realizării studiului ştiinţific; nu au fost regăsite nici elementele habitatului specific acestei specii.

    2.3.5. Alte specii relevante de faună
    În Rezervaţia Sărăturile de la Valea Ilenei au fost inventariate mai multe specii de lepidoptere vulnerabile, periclitate şi ameninţate - tabelul nr. 7.

    Speciile de lepidoptere identificate în Rezervaţia Sărăturile de la Valea Ilenei

    Tabelul nr. 7


 ┌─────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
 │ Specia │ Familia │ Data │ Lista roşie - │
 │ │ │ │ Rakosy L., 2003 │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Paracossulus thrips │ Cossidae │ 18.06.2012 │ │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Paracossulus thrips │ Cossidae │ 06.07.2012 │ │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Zerynthia - Zerynthia - polyxena │ Papilionidae │ 26.04.2012 │ periclitată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Lycaenadi sparrutila │ Lycaenidae │ 08.07.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Coenonympha glycerion glycerion │ Nymphalidae │ 24.09.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Tephrin amurinaria │ Geometridae │ 06.07.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Tephrina murinaria │ Geometridae │ 08.07.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Tephrina murinaria │ Geometridae │ 25.08.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Tephrina arenacearia │ Geometridae │ 11.05.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Tephrina arenacearia │ Geometridae │ 06.07.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Tephrina arenacearia │ Geometridae │ 08.07.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Pseudopanthera macularia │ Geometridae │ 26.04.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Scopula tessellaria │ Geometridae │ 06.07.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Scopula corrivalaria │ Geometridae │ 25.08.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Idaea ochrata │ Geometridae │ 06.07.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Idaea serpentata │ Geometridae │ 25.08.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Lythria purpuraria │ Geometridae │ 06.07.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Lythria purpuraria │ Geometridae │ 25.08.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Simyra nervosa │ Noctuidae │ 06.07.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Simyra albovenosa │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Aedia leucomelas │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Athetis furvula │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Eucarta virgo │ Noctuidae │ 18.06.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Archanara sparganii │ Noctuidae │ 18.06.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Hadula - Calocestra -stigmosa │ Noctuidae │ 06.07.2012 │ periclitată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Hadula - Calocestra - stigmosa │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ periclitată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Saragossa porosa │ Noctuidae │ 11.05.2012 │ date deficitare │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Saragossa porosa │ Noctuidae │ 18.06.2012 │ date deficitare │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Saragossa porosa │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ date deficitare │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Mythimna - Mythimna - pudorina │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Mythimna - Mythimna - straminea │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Senta flammea │ Noctuidae │ 11.05.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Agrotis crassa │ Noctuidae │ 25.08.2012 │ vulnerabilă │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤

 │Nola cicatricalis │ Nolidae │ 25.08.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Nycteola revayana │ Nolidae │ 06.07.2012 │ ameninţată │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │Euplagia quadripunctaria │ Arctiidae │ 08.07.2012 │ │
 └─────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


    2.4.1. Informaţii socio-economice şi culturale

    2.4.1.1. Comunităţi locale şi factori interesaţi

    Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale

    Tabelul nr. 8

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Dumeşti │
 ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
 │Activităţi economice principale │Comerţ; cultura cerealelor, viţei-de-vie │
 │ │şi a pomilor fructiferi; Creşterea │
 │ │animalelor │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Populaţie │4727 locuitori │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Suprafaţa │7138 ha: 0,021 ha în sit │
 ├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
 │ Româneşti │
 ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
 │Activităţi specifice zonei │Cultura cerealelor - porumb, grâu │
 │ │Creşterea animalelor │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Activităţi economice principale │Agricultură - producţie vegetală şi │
 │ │animală Comerţ; Servicii │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Suprafaţa │3859 ha: 0,025 ha în sit │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Populaţie │2024 locuitori │
 ├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
 │ Leţcani │
 ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
 │Activităţi specifice zonei │Cultura cerealelor, viţei-de-vie şi a │
 │ │pomilor fructiferi │
 │ │Creşterea animalelor │
 │ │Reprezentanţe internaţionale de maşini │
 │ │Fabrici de cartoane, beton, fasonare fier,│
 │ │piese pentru maşini de spălat │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Activităţi economice principale │Industrie uşoară │
 │ │Comerţ │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Suprafaţa │5855 ha: 0,01 ha în sit │
 ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │Populaţie │7033 locuitori │
 └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘


    Lista factorilor interesaţi
    Tabelul nr. 12

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ Nr. │ Factorii interesaţi │ Arie de interes │
 │crt. │ │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 1. │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor │Naţională │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 2. │Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi │Judeţeană │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 3. │Academia Română, filiala Iaşi - Comisia │Naţională │
 │ │pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 4. │Administrator/Custode arie protejată │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 5. │Comisariatul Gărzii de Mediu - Iaşi │Judeţeană │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 6. │Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad │Bazinală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 7. │Consiliul Judeţean Iaşi │Judeţeană │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 8. │Instituţia Prefectului - judeţul Iaşi │Judeţeană │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 9. │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru │Judeţeană │
 │ │Agricultură - Iaşi │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 10. │Consiliul Local Româneşti, judeţul Iaşi │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 11. │Consiliul Local Leţcani, judeţul Iaşi │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 12. │Consiliul Local Dumeşti, judeţul Iaşi │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 13. │Primăria Dumeşti, judeţul Iaşi │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 14. │Primăria Româneşti, judeţul Iaşi │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 15. │Primăria Leţcani, judeţul Iaşi │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 16. │Comunităţile din comunele Dumeşti, Româneşti,│Locală │
 │ │Leţcani │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 17. │Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi │Judeţeană │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 18. │Şcolile din comunele Dumeşti, Româneşti, │Locală │
 │ │Leţcani │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 19. │Universităţi din Iaşi │Regională │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 20. │Institutul de Cercetări Biologice Iaşi │Regională │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 21. │Inspectoratul Judeţean de Jandarmi - Iaşi │Judeţeană │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 22. │Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - │Judeţeană │
 │ │Iaşi │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 23. │ONG-urile de mediu │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 24. │Mass - media │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 25. │Agenţii economici │Locală │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 26. │Proprietarii sau administratorii de terenuri:│Locală │
 │ │comunele Dumeşti, Româneşti, Leţcani, │ │
 │ │persoane fizice │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 27. │Direcţia Agricolă Iaşi │Judeţeană │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


    2.4.1.2. Utilizarea terenurilor
    Terenurile din situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei au următoarele destinaţii: păşune -33,69%, pajişte - 39,38%, fâneaţă - 6,75%, teren agricol - 4,6% şi 15,4% teren ocupat de calea ferată şi drumul de acces în satul Avântu - Anexa nr. 12 la Planul de management.

    2.4.1.3. Situaţia juridică a terenului
    Terenurile din situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei sunt 6,25% proprietate privată persoane fizice şi 93,4% proprietate privată a comunelor Leţcani, Dumeşti şi Româneşti.

    2.4.1.4. Administratori şi gestionari
    Terenurile sunt administrate de consiliile locale ale comunelor Leţcani, Dumeşti, Româneşti - 95,4% şi de persoane fizice, locuitori ai comunelor enumerate mai sus - 4,6%.

    2.4.1.5. Infrastructură şi construcţii
    În sit sunt construite drumul 260 C Avântu - Leţcani, şi calea ferată Iaşi - Dorohoi- Anexa nr. 13 la Planul de management.
    Există în proiect autostrada Iaşi - Târgu Mureş, care va avea tangenţă cu situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei.

    2.4.2. Impacturi
    În sit nu a fost identificată specia Arytrura musculus, fiind necesare monitorizări în continuare pentru această specie.

    2.4.2.1. Presiuni

    Presiuni asupra habitatelor din situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

    Tabelul nr. 10


 ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Habitatul/Parametru │ Presiuni/Descriere │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Comunităţi cu Salicornia şi alte │D01. Drumuri, poteci şi căi ferate │
 │specii anuale care colonizează │H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide │
 │regiunile mlăştinoase sau nisipoase, │M01.04 Schimbarea pH-ului │
 │cod 1310 │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Pajişti şi mlaştini sărăturate │A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale│
 │panonice şi ponto-sarmatice, cod 1530 │E01.02 Urbanizare discontinuă │
 │ │H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă │
 │ │cauzată de apa de canalizare menajeră şi de ape │
 │ │uzate │
 │ │E04 Infrastructuri, construcţii în peisaj │
 │ │H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide │
 │ │M01.04 Schimbarea pH-ului │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Comunităţi de lizieră cu ierburi │A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale│
 │înalte hidrofile de la nivelul │D02.02 Conducte │
 │câmpiilor până la nivel montan şi │E04 Infrastructuri, construcţii în peisaj │
 │alpin, cod 6430 │E01.02 Urbanizare discontinuă │
 │ │H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă │
 │ │cauzată de apa de canalizare menajeră şi de ape │
 │ │uzate │
 │ │H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide │
 │ │M01.04 Schimbarea pH-ului │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Localizarea presiunii actuale │Presiunile sunt prezente în lungul căilor de acces│
 │ │spre satul Avântu şi spre o fermă ce se dezvoltă │
 │ │în aproprierea sitului, în zonă mijlocie, pe │
 │ │latura de est a sitului. O altă zonă aflată sub │
 │ │presiune este cea situată de o parte şi de alta a │
 │ │căii ferate. Gunoiul şi deşeurile solide sunt │
 │ │izolat prezente, mai ales în habitatul cod 6430. │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Intensitatea presiunii actuale │Scăzută │
 └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    2.4.2.2. Ameninţări

    Ameninţări asupra habitatelor din situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

    Tabelul nr. 11


 ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Habitatul/Parametru │ Ameninţări/Descriere │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Comunităţi cu Salicornia şi alte │D01. Drumuri, poteci şi căi ferate │
 │specii anuale care colonizează │H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide │
 │regiunile mlăştinoase sau nisipoase, │M01.04 Schimbarea pH-ului │
 │cod 1310 │ │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Pajişti şi mlaştini sărăturate │A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale│
 │panonice şi ponto-sarmatice cod 1530 │H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă │
 │ │cauzată de apa de canalizare menajeră şi de ape │
 │ │uzate │
 │ │H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide │
 │ │M01.04 Schimbarea pH-ului │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Comunităţi de lizieră cu ierburi │A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale│
 │înalte hidrofile, de la nivelul │H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă │
 │câmpiilor, până la nivel montan şi │cauzată de apa de canalizare menajeră şi de ape │
 │alpin, cod 6430 │uzate │
 │ │H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide │
 │ │M01.04 Schimbarea pH-ului │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Localizarea ameninţării viitoare │Ameninţările sunt prezente în lungul căilor de │
 │ │acces spre satul Avântu şi spre o fermă ce se │
 │ │dezvoltă în aproprierea sitului, pe latura de est │
 │ │a acestuia. │
 │ │O altă zonă aflată sub ameninţări este cea situată│
 │ │de o parte şi de alta a căii ferate. │
 │ │Abandonarea gunoiul şi a deşeurilor solide izolat │
 │ │în sit, în apropierea satului Avântu. │
 ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Intensitatea ameninţării viitoare │Scăzută │
 └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    Harta categoriilor de ameninţări este prezentată în Anexa nr. 14 la Planul de management.

    3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR ŞI SPECIILOR

    3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărui habitat de interes conservativ

    3.1.1. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1310 Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase

    Atribute care descriu starea de conservare a habitatului cod 1310

    Tabelul nr. 12


 ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Atribut │ Limite │ Justificare │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Extindere habitat │Suprafaţa actuală este de 1,19 ha şi │Mititelu D., 1987 │
 │ │reprezintă menţinerea suprafeţei din │Burduja C., 1939 │
 │ │etapa primelor studii care au stat la │Observaţii: august- │
 │ │baza declarării rezervaţiei │septembrie 2012 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Tipurile de comunităţi│Salicornietum prostrate │Mititelu D., 1987 │
 │vegetale - asociaţii │Suaedetum maritimae │Releveu: septembrie 2012│
 │ │Camphorosmetum annuae │ │
 │ │Lepidio crassifoliae - │ │
 │ │Puccinellietum limosae │ │
 │ │Obienetum verruciferae │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Specii edificatoare │brâncă - Salicornia europaea, iarbă de │Releveu: septembrie 2012│
 │ │sărătura - Suaeda maritima, Suaeda │ │
 │ │confusa, hrean sălbatic - Lepidium │ │
 │ │cartilagineum ssp. crassifolium, │ │
 │ │Camphorosma annua, Halimione verrucifera│ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Specii caracteristice │brânca - Salicornia europaea, iarbă de │Releveu: septembrie 2012│
 │ │sărătura - iarbă de sărătura - Suaeda │ │
 │ │confusa, iarbă de sărătura - Puccinelia │ │
 │ │distans ssp. limosa, Camphorosma annua, │ │
 │ │Halimione verrucifera │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Bogăţia specifică │Număr de specii în limite normale │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Înălţimea medie a │ │ │
 │vegetaţiei │ 10-50 cm │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Stratificarea │ │Stratificarea vegetaţiei│
 │vegetaţiei │2 straturi │este considerată o │
 │ │ │expresie directă a │
 │ │ │complexităţii vegetaţiei│
 │ │ │- Borza, Al., Boşcaiu N.│
 │ │ │1965 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Suprafaţă fără │ │Suprafaţa de sol fără │
 │vegetaţie │Aproximativ 10% │vegetaţie, exprimă │
 │ │ │măsura indirectă a │
 │ │ │intensităţii acţiunii │
 │ │ │factorilor perturbatori │
 │ │ │şi a concentraţiei de │
 │ │ │săruri │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Grosimea medie a │ │Litiera are importanţă │
 │stratului de litieră │< 3 cm │în determinarea │
 │ │ │structurii şi dinamicii │
 │ │ │fitocenozelor │
 └──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    3.1.1.1. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1310 din punct de vedere a suprafeţei ocupate

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1310 din punct de vedere a suprafeţei ocupate

    Tabelul nr. 13

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Comunităţi cu Salicornia şi alte specii │Habitat de │
 │ │anuale care colonizează terenurile umede şi │importanţă comunitară │
 │ │nisipoase │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │1310 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.3. │Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria│1,19 ha │
 │ │naturală protejată │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.4. │Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de │Stabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.5. │Calitatea datelor privind tendinţa actuală a │Medie │
 │ │suprafeţei tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.6. │Starea de conservare a tipului de habitat, │Favorabilă │
 │ │din punct de vedere al suprafeţei ocupate │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.7. │Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat, din punct de vedere a suprafeţei │ │
 │ │ocupate │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.1.2. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1310 din punct de vedere a structurii şi funcţiilor sale specifice

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1310 din punct de vedere a structurii şi funcţiilor sale specifice

    Tabelul nr. 14

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Comunităţi cu Salicornia şi alte specii │Habitat de importanţă │
 │ │anuale care colonizează terenurile umede şi │comunitară │
 │ │nisipoase │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │Cod 1310 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │F.3. │Structura şi funcţiile tipului de habitat │Structura şi funcţiile │
 │ │ │tipului de habitat, │
 │ │ │incluzând şi speciile │
 │ │ │sale tipice se află în │
 │ │ │condiţii bune, fără │
 │ │ │deteriorări │
 │ │ │semnificative │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │F.4. │Starea de conservare a tipului de habitat din│Favorabilă │
 │ │punct de vedere al structurii şi al │ │
 │ │funcţiilor specifice │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │F.5. │Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat, din punct de vedere a structurii şi │ │
 │ │funcţiilor specifice │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.1.3. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1310 din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1310, din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

    Tabelul nr. 15

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Comunităţi cu Salicornia şi alte specii │Tip de habitat de │
 │ │anuale, care colonizează terenurile umede şi │importanţă comunitară │
 │ │nisipoase │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │Cod 1310 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.3. │Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de │Stabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.4. │Perspectivele tipului de habitat în viitor │Perspective bune │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.5. │Efectul cumulat al impacturilor asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat în viitor │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.6. │Viabilitatea pe termen lung a tipului de │Viabilitatea pe termen │
 │ │habitat │lung a tipului de │
 │ │ │habitat este asigurată │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.7. │Intensitatea presiunilor actuale asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.8. │Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.9 │Starea de conservare a tipului de habitat, │Favorabilă │
 │ │din punct de vedere al perspectivelor sale │ │
 │ │viitoare │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.10.│Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat, din punct de vedere a perspectivelor│ │
 │ │sale viitoare │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘    3.1.1.4. Evaluarea stării globale de conservare a habitatului 1310

    Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a habitatului 1310

    Tabelul nr. 16

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Comunităţi cu Salicornia şi alte specii │Tip de habitat de │
 │ │anuale care colonizează terenurile umede şi │importanţă comunitară │
 │ │nisipoase │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │Cod 1310 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │H.3. │Starea globală de conservare a tipului de │Favorabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │H.4. │Tendinţa stării globale de conservare a │Stabilă │
 │ │tipului de habitat │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.2. Evaluarea stării de conservare a habitatului Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice, cod 1530

    Atribute care descriu starea de conservare a habitatului Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice

    Tabelul nr. 17


 ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Atribut │ Limite │ Justificare │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Extindere habitat │Suprafaţa actuală de 11 ha reprezintă │Mititelu D., 1987 │
 │ │menţinerea suprafeţei din etapa primelor│Burduja C., 1939 │
 │ │studii, care au stat la baza declarării │Observaţii: iulie- │
 │ │sitului │septembrie, 2012 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Tipurile de comunităţi│Bolboschoenetum maritimi │Mititelu D., 1987 │
 │vegetale - asociaţii │Astero tripoli-Juncetum gerardii │Releveu: septembrie 2012│
 │ │Agrostetum stoloniferae │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Specii edificatoare │pipirig - Bolboschoenus maritimus │Mititelu D., 1987 │
 │ │albăstrică - Aster tripolium Juncus │Releveu: septembrie 2012│
 │ │gerardii │ │
 │ │iarba câmpului - Agrostis │ │
 │ │stolonifera │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Specii caracteristice │pipirig - Bolboschoenus maritimus │Mititelu D., 1987 │
 │ │albăstrică - Aster tripolium Juncus │Releveu: septembrie 2012│
 │ │gerardii │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Specii invazive │ - │Observaţii: iulie - │
 │ │ │septembrie, 2012 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Bogăţia specifică │Compoziţie relativ bogată în specii; │ - │
 │ │speciile prezente sunt caracteristice │ │
 │ │clasei, alianţei, ordinului │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Înălţimea medie a │30-60 cm │Observaţii: iulie - │
 │vegetaţiei │ │septembrie, 2012 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Stratificarea │2 straturi │Observaţii iunie, iulie-│
 │vegetaţiei │ │septembrie, 2012 │
 │ │ │Stratificarea vegetaţiei│
 │ │ │este o expresie directă │
 │ │ │a complexităţii │
 │ │ │vegetaţiei - Borza, Al.,│
 │ │ │Boşcaiu N., 1965. │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Suprafaţă fără │ - │ - │
 │vegetaţie │ │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Grosimea medie a │aproximativ 5 cm │Observaţii iulie- │
 │stratului de litieră │ │septembrie, 2012 │
 │ │ │Litiera are importanţă │
 │ │ │în determinarea │
 │ │ │structurii şi dinamicii │
 │ │ │fitocenozelor. │
 └──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    3.1.2.1. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1530, din punct de vedere a suprafeţei ocupate

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1530, din punct de vedere a suprafeţei ocupate

    Tabelul nr. 18

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 │crt. │ │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 1. │Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi │Habitat de importanţă │
 │ │ponto- sarmatice │comunitară │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 3. │Codul unic al tipului de habitat │1530 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 4. │Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria│11 ha │
 │ │naturală protejată │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 5. │Calitatea datelor pentru suprafaţa ocupată de│Medie │
 │ │tipul de habitat în aria naturală protejată │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 6. │Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de │Stabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 7. │Calitatea datelor privind tendinţa actuală a │Medie │
 │ │suprafeţei tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 8. │Starea de conservare a tipului de habitat din│Favorabilă │
 │ │punct de vedere a suprafeţei ocupate │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 9. │Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat din punct de vedere a suprafeţei │ │
 │ │ocupate │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.2.2. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1530, din punct de vedere a structurii şi funcţiilor specifice

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1530, din punct de vedere a structurii şi funcţiilor specifice

    Tabelul nr. 19

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi │Habitat de importanţă │
 │ │ponto-sarmatice │comunitară │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │1530 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │F.3. │Structura şi funcţiile tipului de habitat │Structura şi funcţiile │
 │ │ │tipului de habitat, │
 │ │ │incluzând şi speciile │
 │ │ │sale tipice, se află în│
 │ │ │condiţii bune, fără │
 │ │ │deteriorări │
 │ │ │semnificative │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │F.4. │Starea de conservare a tipului de habitat din│Favorabilă │
 │ │punct de vedere a structurii şi funcţiilor │ │
 │ │specifice │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │F.5. │Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat din punct de vedere a structurii şi │ │
 │ │funcţiilor specifice │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.2.3. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1530, din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 1530, din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

    Tabelul nr. 20

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi │Habitat de importanţă │
 │ │ponto-sarmatice │comunitară │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │1530 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.3. │Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de │Stabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.4. │Perspectivele tipului de habitat în viitor │Perspective bune │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.5. │Efectul cumulat al impacturilor asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat în viitor │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.6. │Viabilitatea pe termen lung a tipului de │Viabilitatea este │
 │ │habitat │asigurată │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.7. │Intensitatea presiunilor actuale asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.8. │Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.9. │Starea de conservare a tipului de habitat │Favorabilă │
 │ │din punct de vedere a perspectivelor sale │ │
 │ │viitoare │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.10.│Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat din punct de vedere a │ │
 │ │perspectivelor sale viitoare │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.2.4. Evaluarea stării globale de conservare a habitatului cod 1530

    Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a habitatului cod 1530

    Tabelul nr. 21

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi │Tip de habitat de │
 │ │ponto-sarmatice │importanţă comunitară │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │1530 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │H.3. │Starea globală de conservare a tipului de │Favorabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │H.4. │Tendinţa stării globale de conservare a │Este stabilă │
 │ │tipului de habitat │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.3. Evaluarea stării de conservare a habitatului Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, cod 6430

    Atribute care descriu starea de conservare a habitatului cod 6430

    Tabelul nr. 22


 ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Atribut │ Limite │ Justificare │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Extindere habitat │Suprafaţa actuală de 17,53 ha reprezintă│Mititelu D., 1987 │
 │ │menţinerea suprafeţei din primii ani de │Burduja C., 1939 │
 │ │studiu pentru zonă │Observaţii: august - │
 │ │ │septembrie 2012 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Tipurile de comunităţi│Typhetum latifoliae │Mititelu D., 1987 │
 │vegetale - asociaţii │Caricetum acutiformis- ripariae, │Releveu: septembrie, │
 │ │Caricetum vulpinae │2012 │
 │ │Scirpo-Phragmitetum │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Specii edificatoare │papura - Typha latifolia │Mititelu D., 1987 │
 │ │stuf - Phragmites australis │Releveu: septembrie, │
 │ │rogoz - Carex acutiformis, Carex │2012 │
 │ │riparia, Carex vulpina │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Specii caracteristice │stuf - Phragmites australis │Mititelu D., 1987 │
 │ │papura - Typha latifolia │Releveu: septembrie, │
 │ │rogoz - Carex acutiformis, Carex vulpina│2012 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Bogăţia specifică │Număr de specii în limite normale; │ - │
 │ │speciile prezente sunt caracteristice │ │
 │ │clasei, ordinului. │ │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Înălţimea medie a │60 cm-2,5 m. │Observaţii: iulie- │
 │vegetaţiei │ │septembrie, 2012 │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Stratificarea │3 straturi │Stratificarea vegetaţiei│
 │vegetaţiei │ │este considerată o │
 │ │ │expresie directă a │
 │ │ │complexităţii vegetaţiei│
 │ │ │- Borza Al., Boşcaiu │
 │ │ │N., 1965. │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Suprafaţă fără │ │ │
 │vegetaţie │ - │ - │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Grosimea medie a │10-15 cm │Litiera are importanţă │
 │stratului de litieră │ │în determinarea │
 │ │ │structurii şi dinamicii │
 │ │ │fitocenozelor. │
 └──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    3.1.3.1. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 6430, din punct de vedere a suprafeţei ocupate

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 6430, din punct de vedere a suprafeţei ocupate

    Tabelul nr. 23

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 │crt. │ │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 1. │Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte │Habitat de importanţă │
 │ │higrofile, de la nivelul câmpiilor, până la │comunitară │
 │ │cel montan şi subalpin │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 2. │Codul unic al tipului de habitat │6430 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 3. │Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria│17,53 ha │
 │ │naturală protejată │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 4. │Calitatea datelor pentru suprafaţa ocupată de│Medie │
 │ │tipul de habitat în aria naturală protejată │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 5. │Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de │Stabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 6. │Calitatea datelor privind tendinţa actuală a │Medie │
 │ │suprafeţei tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 7. │Starea de conservare a tipului de habitat din│Favorabilă │
 │ │punct de vedere a suprafeţei ocupate │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ 8. │Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat, din punct de vedere a suprafeţei │ │
 │ │ocupate │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.3.2. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 6430, din punct de vedere a structurii şi funcţiilor sale specifice

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 6430 din punct de vedere a structurii şi funcţiilor sale specifice

    Tabelul nr. 24

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ E.1.│Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte │Habitat de importanţă │
 │ │higrofile, de la nivelul câmpiilor până la │comunitară │
 │ │cel montan şi subalpin │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ E.2.│Codul unic al tipului de habitat │6430 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ F.6.│Structura şi funcţiile tipului de habitat │Structura şi funcţiile │
 │ │ │tipului de habitat, │
 │ │ │incluzând şi speciile │
 │ │ │sale tipice, se află în│
 │ │ │condiţii bune, fără │
 │ │ │deteriorări │
 │ │ │semnificative │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ F.7.│Starea de conservare a tipului de habitat, │Favorabilă │
 │ │din punct de vedere a structurii şi │ │
 │ │funcţiilor specifice │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ F.8.│Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat din punct de vedere a structurii şi │ │
 │ │funcţiilor specifice │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.3.3. Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 6430, din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a habitatului cod 6430 din punct de vedere a perspectivelor sale viitoare

    Tabelul nr. 25

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ E.1.│Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte │Habitat de importanţă │
 │ │higrofile, de la nivelul câmpiilor, până la │comunitară │
 │ │cel montan şi subalpin │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ E.2.│Codul unic al tipului de habitat │6430 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ G.8.│Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de │Stabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ G.9.│Perspectivele tipului de habitat în viitor │Perspective bune │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.10.│Efectul cumulat al impacturilor asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat în viitor │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.11.│Viabilitatea pe termen lung a tipului de │Viabilitatea este │
 │ │habitat │asigurată │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.12.│Intensitatea presiunilor actuale asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.13.│Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra │Scăzut │
 │ │tipului de habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.14.│Starea de conservare a tipului de habitat, │Favorabilă │
 │ │din punct de vedere a perspectivelor sale │ │
 │ │viitoare │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │G.15.│Tendinţa stării de conservare a tipului de │Stabilă │
 │ │habitat, din punct de vedere a perspectivelor│ │
 │ │sale viitoare │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    3.1.3.4. Evaluarea stării globale de conservare a habitatului cod 6430

    Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a habitatului cod 6430

    Tabelul nr. 26

 ┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Nr. │ Habitat/Parametru │ Descriere │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.1. │Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte │Habitat de │
 │ │higrofile, de la nivelul câmpiilor, până la │importanţă comunitară │
 │ │cel montan şi subalpin │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │E.2. │Codul unic al tipului de habitat │6430 │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │H.3. │Starea globală de conservare a tipului de │Favorabilă │
 │ │habitat │ │
 ├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │H.4. │Tendinţa stării globale de conservare a │Stabilă │
 │ │tipului de habitat │ │
 └─────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT

    4.2. Scopul, obiectivele specifice şi activităţi

    4.2.1. Scopul Planului de management
    Scopul Planului de management este realizarea unui management eficient al sitului ROSC0221.
    Sărăturile de la Valea Ilenei pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional.

    4.2.2. Obiective specifice
    - Asigurarea stării favorabile de conservare a habitatului cod 1310
    - Asigurarea stării favorabile de conservare a habitatului cod 1530
    - Asigurarea stării favorabile de conservare a habitatului cod 6430
    - Actualizarea inventarierii habitatului de interes conservativ cod 1310
    - Actualizarea inventarierii habitatului de interes conservativ cod 1530
    - Actualizarea inventarierii habitatului de interes conservativ cod 6430
    - Actualizarea inventarierii stării elementelor abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii în sit
    - Monitorizarea stării de conservare a habitatului de interes conservativ cod 1310
    - Monitorizarea stării de conservare a habitatului de interes conservativ cod 1530
    - Monitorizarea stării de conservare a habitatului de interes conservativ cod 6430
    - Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora
    - Urmărirea respectării prevederilor Planului de management
    - Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management
    - Monitorizarea implementării Planului de management
    - Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul sitului
    - Proiectarea unui Plan de acţiune privind conştientizarea populaţiei riverane sitului
    - Implementarea Planului de acţiune privind conştientizarea populaţiei riverane sitului
    - Promovarea unor practici de deplasare durabilă la nivelul căilor de acces din interiorul sitului
    - Promovarea utilizării durabile a vegetaţiei din sit
    - Menţinerea calităţii solului în sit

    4.2.3. Activităţi de conservare a speciilor şi habitatelor

    Menţinerea suprafeţei habitatului cod 1310
    Descrierea activităţii: nu se admite scăderea suprafeţei habitatului cu mai mult de 5% din suprafaţa actuală, se interzice ameliorarea solurilor sărăturate din sit
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: foarte mare
    Indicatori cuantificabili: suprafaţa ocupată de habitat neredusă cu mai mult de 5% din suprafaţa actuală
    Resurse de timp: fiecare sezon de vegetaţie;
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog, specialist comunicare, paznic;
    Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare.

    Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 1310
    Descrierea activităţii: menţinerea speciilor componente, a calităţii factorilor abiotici şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea, în timp şi spaţiu.
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: foarte mare
    Indicatori cuantificabili: tabelul cu specii componente, valoarea indicilor privind calitatea factorilor de mediu
    Resurse de timp: fiecare sezon de vegetaţie;
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog, specialist comunicare, paznic;
    Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare.

    Menţinerea suprafeţei habitatului cod 1530
    Descrierea activităţii: nu se admite scăderea suprafeţei habitatului cu mai mult de 5% din suprafaţa actuală; interzicerea ameliorării solurilor sărăturate din sit.
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: foarte mare
    Indicatori cuantificabili: suprafaţa ocupată de habitat neredusă cu mai mult de 5% din suprafaţa actuală
    Resurse de timp: fiecare sezon de vegetaţie;
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog, specialist comunicare, paznic;
    Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare.

    Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 1530
    Descrierea activităţii: menţinerea speciilor componente, a calităţii factorilor abiotici şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea, în timp şi spaţiu.
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: foarte mare
    Indicatori cuantificabili: tabel cu speciile componente, valoarea indicilor privind calitatea factorilor de mediu
    Resurse de timp: fiecare sezon de vegetaţie;
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog, specialist comunicare, paznic;
    Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare.

    Menţinerea suprafeţei habitatului cod 6430
    Descrierea activităţii: nu se admite scăderea suprafeţei habitatului cu mai mult de 5% din suprafaţa actuală; interzicerea ameliorării solurilor sărăturate din sit.
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: foarte mare
    Indicatori cuantificabili: suprafaţa ocupată de de habitat neredusă cu mai mult de 5% din suprafaţa actuală
    Resurse de timp: fiecare sezon de vegetaţie;
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog, specialist comunicare, paznic;
    Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare.

    Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 6430
    Descrierea activităţii: menţinerea speciilor componente, a calităţii factorilor abiotici şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea, în timp şi spaţiu.
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: foarte mare
    Resurse de timp: fiecare sezon de vegetaţie;
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog, specialist comunicare, paznic;
    Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare.

    Realizarea actualizării inventarului habitatului de interes conservativ cod 1310
    Descrierea activităţii: se inventariază compoziţia floristică a habitatului
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul deplasărilor în teren, numărul rapoartelor de deplasare în teren; numărul de actualizări a inventarului habitatului
    Resurse umane: biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: protocol de inventariere, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
    Resurse de timp: un sezon de vegetaţie.

    Realizarea actualizării inventarului habitatului de interes conservativ cod 1530
    Descrierea activităţii: se inventariază compoziţia floristică a habitatului Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul deplasărilor în teren, numărul rapoartelor de deplasare în teren; numărul de actualizări a inventarului habitatului
    Resurse umane: biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: protocol de inventariere, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
    Resurse de timp: un sezon de vegetaţie.

    Realizarea actualizării inventarului habitatului de interes conservativ cod 6430
    Descrierea activităţii: se inventariază compoziţia floristică a habitatului
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile de la Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul deplasărilor în teren, numărul rapoartelor de deplasare în teren; numărul de actualizări a inventarului habitatului
    Resurse umane: biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: protocol de inventariere, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
    Resurse de timp: un sezon de vegetaţie.

    Realizarea actualizării inventarierii stării elementelor abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii în sit
    Descrierea activităţii: se inventariază valorile parametrilor abiotici din sit
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul deplasărilor în teren, numărul rapoartelor de deplasare în teren; numărul actualizărilor inventarierii stării elementelor abiotice
    Resurse umane: biolog, geograf, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei; Resurse materiale: protocol de inventariere, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
    Resurse de timp: două sezoane de vegetaţie.

    Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ cod 1310
    Descrierea activităţii: se supraveghează evoluţia compoziţiei floristice a habitatului şi parametrilor care descriu starea de conservare
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul deplasărilor în teren, numărul rapoartelor deplasărilor în teren; numărul acţiunilor de monitorizare, numărul rapoartelor de monitorizare
    Resurse umane: biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
    Resurse de timp: un sezon de vegetaţie.

    Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ cod 1530
    Descrierea activităţii: se supraveghează evoluţia compoziţiei floristice a habitatului şi parametrilor care descriu starea de conservare
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale deplasărilor în teren; număr acţiuni de monitorizare, număr rapoarte de monitorizare
    Resurse umane: biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
    Resurse de timp: un sezon de vegetaţie.

    Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ cod 6430
    Descrierea activităţii: se supraveghează evoluţia compoziţiei floristice a habitatului şi parametrilor care descriu starea de conservare
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile de la Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale deplasărilor în teren; număr acţiuni de monitorizare, număr rapoarte de monitorizare
    Resurse umane: biolog, geograf, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
    Resurse de timp: un sezon de vegetaţie.

    Realizarea şi instalarea panourilor şi indicatoarelor, pentru evidenţierea limitelor ariei naturale protejate
    Descrierea activităţii: conceperea şi redactarea informaţiilor de afişat, stabilirea punctelor de instalare, stabilirea numărului de panouri şi indicatoare de comandat, contractarea unei firme specializate, execuţia şi instalarea, recepţia lucrării
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul panourilor, numărul indicatoarelor de evidenţiere a limitelor sitului
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de teren şi birou, mijloc de transport, panouri, indicatoare;
    Resurse de timp: anul 1.

    Întreţinerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate
    Descrierea activităţii: identificarea necesităţii lucrării de întreţinere, contractarea firmei/personalului, execuţia lucrării, recepţia lucrării
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul de acţiuni de întreţinere a panourilor şi indicatoarelor de evidenţiere a limitelor sitului
    Resurse umane: personal de întreţinere mijloace de semnalizare;
    Resurse materiale: consumabile teren;
    Resurse de timp: permanent.

    Identificarea de surse de finanţare
    Descrierea activităţii: cercetarea site-uri şi a buletinelor informative pentru finanţări, realizarea unei liste a finanţărilor posibile de accesat, pregătirea şi depunerea de proiecte, câştigarea şi implementarea proiectelor
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul surselor de finanţare identificate/accesate, numărul proiectelor câştigate, valoarea proiectelor câştigate
    Resurse umane: biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse de timp: preocupare permanentă;
    Resurse materiale: calculatoare, imprimantă, birotică.

    Realizarea de campanii de strângere de fonduri - inclusiv 2%
    Descrierea activităţii: redactarea mesajului campaniei, mediatizarea mesajului, transmiterea formularelor de completat de către donatori, primirea şi ţinerea evidenţei fondurilor Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul de campanii de strângere de fonduri realizate, sumele colectate
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog, responsabil mediatizare, responsabil financiar;
    Resurse de timp: câte un trimestru/an;
    Resurse materiale: calculator, imprimantă, telefon, fax, birotică.

    Achiziţionarea elementelor de logistică necesare
    Descrierea activităţii: determinarea necesarului de echipamente de teren, identificarea ofertelor de preţ, alegerea celor mai avantajoase oferte, achiziţionarea, luarea în gestiunea sitului, introducerea numerelor de inventar, stabilirea rigorilor de utilizare, instalarea în teren
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul echipamentelor achiziţionate pentru observarea speciilor în teren
    Resurse umane: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, biolog;
    Resurse materiale: birotică;
    Resurse de timp: în primul an.

    Întreţinerea elementelor de logistică necesare
    Descrierea activităţii: determinarea necesarului de întreţinerea a elementelor de logistică achiziţionate, identificarea şi contractarea prestatorilor de servicii de întreţinere, execuţie şi recepţie lucrări
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul acţiunilor de întreţinere a logisticii achiziţionate
    Resurse umane: biolog, paznic, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de teren, mijloc de transport;
    Resurse de timp: permanent în anii 2, 3, 4, 5.

    Urmărirea realizării indicatorilor de monitorizare ai Planului de management
    Descrierea activităţii: periodic se urmăreşte realizarea indicatorilor Planului de management cu scopul de a acţiona preventiv, în cazul identificării unor neconformităţi
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul acţiunilor de urmărire a indicatorilor de monitorizare, numărul consemnărilor cu privire la acţiunile de urmărire
    Resurse umane: biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de teren şi birou, mijloc de transport;
    Resurse de timp: permanent în trimestrele 1, 2, 3.

    Desfăşurarea cursurilor de instruire necesare personalului custodelui
    Descrierea activităţii: identificarea formatorilor, contractare servicii de formare, derularea formării, evaluarea nivelului de competenţă al personalului după formare
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul cursurilor de instruire a personalului, calitatea rezultatelor obţinute la cursuri
    Resurse umane: formator;
    Resurse materiale: mijloace de instruire, chirie spaţiu de instruire;
    Resurse de timp: pe durata anilor 2, 3, 4, 5.

    Completarea rapoartelor în funcţie de solicitările autorităţilor
    Descrierea activităţii: raportarea se va realiza pe baza formularelor de raportare, solicitate de către autorităţi
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul solicitărilor, numărul rapoartelor elaborate conform solicitărilor
    Resurse umane: biolog, custode, responsabil financiar;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou;
    Resurse de timp: permanent, funcţie de solicitări.

    Realizarea de întâlniri pentru elaborarea Planului de acţiune privind conştientizarea populaţiei riverane sitului
    Descrierea activităţii: pornind de la situaţia din teren, întâlnirile de lucru vor avea ca rezultat propunerea unor măsuri/acţiuni pentru conştientizarea populaţiei riverane sitului, cu privire la importanţa acestuia
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul întâlnirilor grupului de lucru, numărul şi calitatea acţiunilor din Planul de conştientizare a populaţiei
    Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou;
    Resurse de timp: în anul 1, trimestrele 3 şi 4;

    Realizarea de materiale informative, referitoare la sit
    Descrierea activităţii: redactarea conţinutului materialelor informative, multiplicarea, distribuirea, urmărirea impactului acestora
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul materialelor informative realizate, numărul materialelor informative distribuite
    Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou;
    Resurse de timp: în anii 2, 3, 4;

    Realizarea de panouri educative
    Descrierea activităţii: redactarea conţinutului panourilor educative, stabilirea numărului necesar şi a locurilor de amplasare, contractarea unei firme, execuţia, instalarea, recepţia lucrărilor
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul panourilor educative realizate
    Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de teren şi birou;
    Resurse de timp: în anul I;

    Realizarea unui ghid de educaţie ecologică
    Descrierea activităţii: proiectarea conţinutului ghidului, redactarea textului, multiplicarea, distribuţia acestuia
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: un ghid de educaţie ecologică realizat
    Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou;
    Resurse de timp: pe durata unui an;

    Organizarea de reuniuni cu reprezentanţii instituţiilor/organizaţiilor cu atribuţii în conservarea biodiversităţii, pentru discutarea problemelor legate de implementarea Planului de management
    Descrierea activităţii: contactarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor, anunţarea tematicii reuniunii, înscrierea participanţilor, derularea reuniunilor, selecţia soluţiilor la probleme, redactarea concluziilor

    Reglementarea cositului/păşunatului durabil în sit
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul cazurilor de practici durabile de cosit/păşunat
    Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou, consumabile, materiale educative, mijloc de transport;
    Resurse de timp: trimestrele 2 şi 3 din fiecare an;

    Interzicerea realizării de iazuri, captări/drenaje în sit, interzicerea utilizării pesticidelor şi a depozitării deşeurilor
    Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: numărul de iazuri/captări/drenaje, absenţa depozitelor de deşeuri, neutilizarea pesticidelor
    Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou, consumabile, anunţuri/avertizări, mijloc de transport;
    Resurse de timp: permanent.

    Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor naturale şi culturale
    Descrierea activităţii: proiectarea conţinutului fiecărui tip de publicaţie, redactarea textului, stabilirea tirajului, multiplicarea, distribuţia publicaţiilor
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: medie
    Indicatori cuantificabili: numărul de publicaţii pentru promovarea valorilor sitului, numărul de exemplare tipărite şi distribuite din fiecare tip de publicaţie
    Resurse umane: biolog, expert în comunicare, conştientizare, educare a publicului;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou;
    Resurse de timp: anii 2, 3, 4;

    Realizarea şi marcarea potecilor/traseelor de vizitare
    Descrierea activităţii: proiectarea traseelor, astfel încât să nu afecteze starea de conservare a habitatelor, realizarea traseelor şi marcarea lor
    Responsabil: custodele sitului ROSC0221 Sărăturile din Valea Ilenei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
    Prioritate: mare
    Indicatori cuantificabili: număr trasee realizate
    Resurse umane: biolog, expert în comunicare, conştientizare, educare a publicului;
    Resurse materiale: mijloace tehnice de birou, mijloc de deplasare în teren;
    Resurse de timp: anul 2, 3.


    5. PLANUL DE ACTIVITĂŢI

    Tabelul nr. 27


 ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
 │ │ Anul 1 │ Anul 2 │ Anul 3 │ Anul 4 │ Anul 5 │
 │ Activitate ├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤
 │ │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │T │
 │ │ 1│ 2│ 3│ 4│ 1│ 2│ 3│ 4│ 1│ 2│ 3│ 4│ 1│ 2│ 3│ 4│ 1│ 2│ 3│ 4│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Menţinerea suprafeţei habitatului cod 1310 │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 1310│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Menţinerea suprafeţei habitatului cod 1530 │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 1530│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Menţinerea suprafeţei habitatului cod 6430 │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 6430│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea actualizării inventarului habitatului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │interes conservativ cod 1310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea actualizării inventarului habitatului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │interes conservativ cod 1530 │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ │ │ │ │ X│ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea actualizării inventarului habitatului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │interes conservativ cod 6430 │ │ │ │ │ │ X│ │ │ │ │ │ │ │ X│ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea actualizării inventarului stării elementelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ │ │ │
 │abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │în sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea monitorizării stării de conservare a │ │ X│ X│ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │
 │habitatului de interes conservativ cod 1310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea monitorizării stării de conservare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ │ │
 │habitatului de interes conservativ cod 1530 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea monitorizării stării de conservare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ │ │
 │habitatului de interes conservativ cod 6430 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea şi instalarea panourilor şi indicatoarelor │ X│ X│ X│ X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │pentru evidenţierea limitelor ariei naturale protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Întreţinerea mijloacelor de semnalizare a limitelor │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 │ariei naturale protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Identificarea de surse de finanţare │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea de campanii de strângere de fonduri - │ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│
 │inclusiv 2% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Perceperea de tarife pentru avizele acordate de custode │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Achiziţionarea elementelor de logistică necesare - │ X│ X│ X│ X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │echipamente de observare a speciilor în teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Întreţinerea elementelor de logistică necesare sitului │ │ │ │ │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Desfăşurarea activităţilor de formare necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ │ │ │ │ X│ │ │ X│ │ │ │
 │personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Completarea rapoartelor funcţie de solicitările │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Constituirea unui Grup de lucru pentru elaborarea │ │ X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │Planului de acţiune privind conştientizarea populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │riverane sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea de materiale informative referitoare la │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ X│ │ │ │ │ │ │ X│ │ │ │ │
 │sit - pliante, postere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea de panouri educative │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Promovarea unor bune practici în sit │ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea de întâlniri cu instituţii/organizaţii cu │ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│
 │atribuţii referitoare la conservarea biodiversităţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │sit, discutarea problemelor legate de implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │Planului de management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Luarea în considerare a prevederilor Planului de │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 │management în procesul de elaborare a documentaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de urbanism şi amenajarea teritoriului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Reglementarea cositului/păşunatului durabil în sit │ │ X│ X│ │ │ X│ X│ │ │ X│ X│ │ │ X│ X│ │ │ X│ X│ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Interzicerea realizării de iazuri, captări/drenaje │ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│ X│
 │interzicerea utilizării pesticidelor şi a depozitării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │deşeurilor în sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor │ │ │ │ │ X│ X│ X│ X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │naturale şi culturale ale sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
 │Realizarea de poteci/trasee de vizitare │ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│ │ │ │ X│
 └────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR

    Tabelul nr. 28

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
 │ Activitate │Anul de raportare │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Menţinerea suprafeţei habitatului cod 1310 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 1310 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Menţinerea suprafeţei habitatului cod 1530 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 1530 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Menţinerea suprafeţei habitatului cod 6430 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului cod 6430 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea actualizării inventarului habitatului de │ │
 │interes conservativ cod 1310 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea actualizării inventarului habitatului de │ │
 │interes conservativ cod 1530 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea actualizării inventarului habitatului de │ │
 │interes conservativ cod 6430 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea actualizării inventarului stării elementelor │ │
 │abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii │ │
 │în sit │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea monitorizării stării de conservare a │ │
 │habitatului de interes conservativ cod 1310 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea monitorizării stării de conservare a │ │
 │habitatului de interes conservativ cod 1530 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea monitorizării stării de conservare a │ │
 │habitatului de interes conservativ cod 6430 │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea şi instalarea panourilor şi indicatoarelor │ │
 │pentru evidenţierea limitelor ariei naturale protejate │ 1-2 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Întreţinerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei│ │
 │naturale protejate │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Identificarea de surse de finanţare │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea de campanii de strângere de fonduri - │ │
 │inclusiv 2% │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Achiziţionarea elementelor de logistică necesare - │ │
 │echipamente de observare a speciilor în teren, │ │
 │determinatoare, aparate foto │ 1-2 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Întreţinerea elementelor de logistică necesare sitului │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Desfăşurarea activităţilor de formare necesare │ │
 │personalului custodelui │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Completarea rapoartelor în funcţie de solicitările │ │
 │autorităţilor │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea de întâlniri pentru elaborarea Planului de │ │
 │acţiune privind conştientizarea populaţiei riverane │ │
 │sitului │ 1-2 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea de materiale informative referitoare la sit - │ │
 │pliante, postere │ 2-3 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea de panouri educative │ 2-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Promovarea unor bune practici de dezvoltare durabilă │ │
 │în sit │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea de întâlniri cu instituţii/organizaţii cu │ │
 │atribuţii referitoare la conservarea biodiversităţii în │ │
 │sit, discutarea problemelor legate de implementarea │ │
 │Planului de management │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Elaborarea unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici │ │
 │de administrare a pajiştilor şi promovarea acestuia în │ │
 │rândul proprietarilor/gestionarilor de pajişti │ 2-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Reglementarea cositului/păşunatului durabil în sit │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Interzicerea realizării de iazuri, captări/drenaje │ │
 │interzicerea utilizării pesticidelor şi a depozitării │ │
 │deşeurilor în sit │ 1-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor │ │
 │naturale şi culturale ale sitului │ 4-5 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Realizarea de poteci/trasee de vizitare │ 1-2 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘


    BIBLIOGRAFIE

    1. Apetrei M., Bojoi I., Lupaşcu Gh., Rusu C., 1990 - Consideraţii privind unele proprietăţi ale depozitelor de suprafaţă din sudul Câmpiei Moldovei, Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir", nr. 9, 1988, Iaşi.
    2. Apostol L., 1987 - Consideraţii asupra raportului între cantităţile semestriale de precipitaţii în România, Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr. 7, 1986, Iaşi.
    3. Apostol L., 1990 - Anomalii ale temperaturii aerului pe teritoriul Moldovei, Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr. 9, 1988, Iaşi. pag. 101-109.
    4. Baboianu, G., Benea, C., & Rusu, T., 2009 - Strategii şi politici europene în dezvoltarea durabilă şi protecţia biodiversităţii, Editura U.T. Press, Cluj-Napoca.
    5. Baltag, E., & Pocora, V., 2009 - Reţeaua Natura 2000 - în regiunea Moldovei. România, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi.
    6. Băican V., 1970 - Iazurile din partea de est a României în documentele istorice şi cartografice din sec. XV.
    7. Bălteanu, D., & Şerban, M., 2005 - Modificările globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor, Editura CNI "Coresi" S.A, Bucureşti.
    8. Borza Al., 1968 - Dicţionar etnobotanic. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 315 p.
    9. Brânzilă M., 1999 - Geologia părţii sudice a Câmpiei Moldovei, Editura Corson, Iaşi.
    10. Cambroux, I., & Schwoerer, C., 2007 - Evaluarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor de interes comunitar din România - ghid metodologic, Editura Balcanic, Timişoara.
    11. Ciumaşu, I. M., & Ştefan, N., 2008 - Introducere în teoria şi practica dezvoltării durabile, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi.
    12. Constantin, E. D., 2008 - Protecţia şi conservarea biodiversităţii pe plan naţional şi internaţional, Editura Psihomedia, Sibiu.
    13. Costică, M., & Borza, M., 2009 - Dimensiuni ale dezvoltării durabile în România, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi.
    14. Cristea, M. D., 2006 - Biodiversitatea, Editura Ceres, Bucureşti.
    15. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.A., 2005 - Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică, Bucureşti, 500 p.
    16. Dumitrescu, C. I., 2005 - Dezvoltare durabilă şi mediul natural, Editura Bren, Bucureşti.
    17. Glăvan, T., & Marcu, A., 2008 - Strategii europene de protecţie a diversităţii biologice. Protecţia şi conservarea naturii în sud-estul Moldovei, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos, Galaţi.
    18. Ioniţă I., 2000 - Relieful de cueste din Podişul Moldovei, Editura Corson, Iaşi.
    19. Lupaşcu, A., 2004 - Biogeografie cu elemente de ocrotirea şi conservarea biodiversităţii, Editura Terra Nostra, Iaşi.
    20. Minea I., Romanescu Gh., 2007 - Hidrologia mediilor continentale. Aplicaţii practice, Casa Editorială Demiurg, Iaşi.
    21. Mohan, G., & Ardelean, A., 2006 - Parcuri şi rezervaţii naturale din România, Editura Victor B. Victor, Bucureşti.
    22. Nicoară, M., & Bomher, E., 2010 - Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi. Editura Pim, Iaşi.
    23. Nicoară, M., & Bomher, E., 2005 - Ghidul ariilor protejate din judeţul Iaşi, Editura Tipo Moldova, Iaşi.
    24. Oprea A., 2005 - Lista critică a plantelor vasculare din România, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 p.
    25. Pascu M., 1983 - Apele subterane din România, Editura Tehnică, Bucureşti.
    26. Patriche C.V., 2005 - Podişul Central Moldovenesc dintre râurile Vaslui şi Stavnic, studiu de geografie fizică, Editura Terra Nostra, Iaşi.
    27. Paraschivescu, V., 2009 - Strategii de mediu. Conflicte ale dezvoltării durabile, Editura Tehnopress, Iaşi.
    28. Primack, R. B., Pătroescu, M., Rozylowicz, L., & Iojă, C., 2008 - Fundamentele conservării diversităţii biologice, Editura Agir, Bucureşti.
    29. Proorocu, M., 2006 - Arii naturale protejate, Editura Academic Pres, Cluj-Napoca.
    30. Rusu C., Lupaşcu Gh., Lupaşcu Angela, 1990 - Solurile din sistemul de irigaţie Tansa- Belceşti, Judeţul Iaşi, Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir", nr. 9, Iaşi, p. 215-230.
    31. Sârbu A., Sârbu I., Oprea A., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I., Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F., Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G., Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007 - Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în România, Editura Victor B. Victor, Bucureşti, p: 397.
    32. Schneider, E., Drăgulescu, C., 2005 - Habitate şi situri de interes comunitar, Editura Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu.
    33. Stanciu, E., & Florescu, F., 2009 - Arii protejate din România. Noţiuni introductive, Editura "Green Steps", Braşov.
    34. Sorocenu N., Amăriucăi M., 1998 - Consideraţii asupra tendinţei de aridizare a climei în Podişul Moldovei, Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir", nr. 17-18, 1997-1998, Iaşi.
    35. Ujvari I., 1972 - Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
    36. Ungureanu Al., 1993 - Geografia podişurilor şi câmpiilor României, Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi.
    37. Vădineanu, A., 1998 - Dezvoltarea durabilă: teorie şi practică, Editura Universităţii din Bucureşti.
    38. Walter, H., 1974 - Vegetaţia pământului în perspectivă ecologică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
    39. ***, 1961 - Clima României, vol.I, Institutul Meteorologic, Bucureşti.
    40. ***,1966 - Clima R.S.R., vol. II, Date climatologice, Institutul Meteorologic Bucureşti.
    41. ***, 1971 - Râurile României. Monografie hidrologică, I.M.H., Bucureşti.
    42. ***, 1974 - Atlasul climatologic al României, Institutul meteorologic, Bucureşti.
    43. ***, 1982 - Geografia României, vol. I., Edit. Academiei R. . S.R., Bucureşti.
    44. ***, 1992 - Geografia României, vol. IV., Edit. Academiei R. . S.R., Bucureşti.
    45. ***, 2008 - Clima României, Institutul de Geografie, Bucureşti.

    ANEXA 1
la Planul de management

    Harta localizării sitului

──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta localizării sitului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 81 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 2
la Planul de management

    Harta limitelor sitului
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta limitelor sitului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 82 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 3
la Planul de management

    Harta suprapunerii sitului cu rezervaţia

──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta suprapunerii sitului cu rezervaţia se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 83 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 4
la Planul de management

    Harta hipsometrică
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta hipsometrică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 84 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 5
la Planul de management

    Harta expoziţiei versanţilor
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta expoziţiei versanţilor se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 85 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 6
la Planul de management

    Harta reţelei hidrografice
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta reţelei hidrografice se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 86 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 7
la Planul de management

    Harta scurgerii de suprafaţă
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta scurgerii de suprafaţă se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 87 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 8
la Planul de management

    Harta solurilor
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta solurilor de suprafaţă se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 88 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 9
la Planul de management

    Harta habitatului Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează regiunile mlăştinoase sau nisipoase
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta habitatului Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează regiunile mlăştinoase sau nisipoase se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 89 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 10
la Planul de management

    Harta distribuţiei habitatului
    Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta distribuţiei habitatului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 90 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 11
la Planul de management

    Harta habitatului de interes comunitar Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta habitatului de interes comunitar Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 91 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 12
la Planul de management

    Harta utilizării terenului
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta utilizării terenului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 92 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 13
la Planul de management

    Harta cu infrastructură şi construcţii
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta cu infrastructură şi construcţii se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 93 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 14
la Planul de management

    Harta categoriilor de ameninţări
──────────
    *) Notă CTCE:
    Harta categoriilor de ameninţări se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 28 martie 2016 la pagina 94 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

                        ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016