Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNI din 24 mai 2018 pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNI din 24 mai 2018  pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021    Twitter Facebook
Cautare document

 PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNI din 24 mai 2018 pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 465 bis din 6 iunie 2018

──────────
        Aprobat de Hotărârea nr. 365/2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iunie 2018.
──────────


    Pilonul Egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
    I. EDUCAŢIE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Creşterea gradului de conştientizare a copiilor şi tinerilor cu privire la │
│prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între │
│femei şi bărbaţi │
├────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil│Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- ordin al │Interes │
│ │ │ │ │ministrului │scăzut din │
│a) Includerea în│ │ │- Personal cu │educaţiei │partea │
│programa │ │ │expertiză în │naţionale │principalilor│
│şcolară a unor │2018 │ANES │domeniul │privind │actori │
│noţiuni │ │MEN │violenţei de │includerea în │decizionali │
│privind violenţa│ │ISE │gen │curriculumul │privind │
│de gen şi │ │ │şi egalităţii │şcolar a unor │necesitatea │
│egalitatea de │ │ │de gen │noţiuni │includerii în│
│gen │ │ │ │privind │curriculum a │
│ │ │ │ │violenţa de │unor noţiuni │
│ │ │ │ │gen şi │privind │
│ │ │ │ │egalitatea de │violenţa de │
│ │ │ │ │gen. │gen şi │
│ │ │ │ │ │egalitatea de│
│ │ │ │ │ │gen; │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Interes │
│ │ │ │ │- termeni de │scăzut din │
│b) Integrarea │ │ │- Personal cu │referinţă │partea │
│perspectivei │2018 │ANES │expertiză în │privind │principalilor│
│de gen în │2019 │MEN │domeniul │introducerea │actori │
│manualele │ │ISE │egalităţii de │perspectivei │decizionali │
│şcolare │ │UNICEF │gen │de gen în │privind │
│ │ │ │ │procesul de │importanţa │
│ │ │ │ │elaborare a │introducerii │
│ │ │ │ │manualelor │perspectivei │
│ │ │ │ │şcolare. │de gen în │
│ │ │ │ │ │procesul de │
│ │ │ │ │ │elaborare a │
│ │ │ │ │ │manualelor │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│c) Organizarea │ │ │ │- şcoli şi │ │
│unei │ │ │ │universităţi │ │
│campanii de │ │ │ │cuprinse în │ │
│informare şi │ │ │ │campania de │ │
│sensibilizare în│ │ │ │sensibilizare │ │
│rândul │ │ │- Finanţare de│(nr.); │Resurse │
│elevilor şi │ │ │la bugetul │- elevi şi │financiare │
│studenţilor cu │Anual │ANES │de stat, prin │studenţi care │insuficiente.│
│privire la │ │MEN (ISMB, │bugetul ANES; │participă la │Număr │
│semnificaţia şi │ │ISJ) │- Finanţare │campaniile de │restrâns de │
│importanţa │ │UNICEF │din fonduri │informare │participanţi.│
│respectării │ │PS │nerambursabile│(nr.); │Număr │
│dreptului la │ │MTS │UE. │- parteneri │restrâns de │
│nediscriminare │ │ │ │cooptaţi în │parteneri │
│şi egalitate de │ │ │ │desfăşurarea │cooptaţi. │
│şanse între │ │ │ │campaniilor de│ │
│femei şi │ │ │ │informare │ │
│bărbaţi, │ │ │ │(nr.); │ │
│inclusiv │ │ │ │- materiale │ │
│a faptului că │ │ │ │informative │ │
│femeile şi │ │ │ │elaborate şi │ │
│fetele cu │ │ │ │distribuite în│ │
│dizabilităţi │ │ │ │cadrul │ │
│sunt │ │ │ │campaniilor de│ │
│supuse │ │ │ │informare │ │
│discriminărilor │ │ │ │(nr.). │ │
│multiple. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- şcoli şi │ │
│ │ │ │ │universităţi │ │
│d) Organizarea │ │ │ │cuprinse în │ │
│unei │ │ │ │campania de │ │
│campanii de │ │ │ │sensibilizare │Resurse │
│informare şi │ │ │- Finanţare de│(nr.); │financiare │
│sensibilizare în│Anual │ANES │la bugetul │- elevi şi │insuficiente.│
│rândul │ │MEN (ISMB, │de stat, prin │studenţi care │Număr │
│elevilor şi │ │ISJ) │bugetul ANES. │participă la │restrâns de │
│studenţilor cu │ │PS │ │campaniile de │participanţi.│
│ocazia zilei de │ │MTS │ │informare │Număr │
│8 mai, Ziua │ │ │ │(nr.); │restrâns de │
│Egalităţii, │ │ │ │- parteneri │parteneri │
│evenimentul │ │ │ │cooptaţi în │cooptaţi │
│Săptămâna │ │ │ │desfăşurarea │ │
│Egalităţii de │ │ │ │campaniilor de│ │
│şanse între │ │ │ │informare │ │
│femei şi │ │ │ │(nr.); │ │
│bărbaţi. │ │ │ │- materiale │ │
│ │ │ │ │informative │ │
│ │ │ │ │elaborate şi │ │
│ │ │ │ │distribuite în│ │
│ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │campaniilor de│ │
│ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤
│2. Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor │
├────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil│Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│a) Organizarea │ │ │ │- şcoli │ │
│unei │ │ │ │cuprinse în │ │
│campanii de │ │ │ │campania de │ │
│sensibilizare │ │ │- Finanţare de│sensibilizare │Resurse │
│destinată │ │ │la bugetul │(nr.); │financiare │
│elevilor de │2018 │ANES │de stat, prin │- elevi care │insuficiente.│
│liceu │2019 │MEN (IGS, │bugetul ANES; │participă la │Număr │
│privind │ │IGJ) │- Finanţare │campaniile de │restrâns de │
│încurajarea │ │PS │din fonduri │informare │participanţi.│
│alegerii unei │ │ │nerambursabile│(nr.); │Număr │
│cariere în │ │ │UE. │- parteneri │restrâns de │
│domeniile │ │ │ │cooptaţi în │parteneri │
│ştiinţă, │ │ │ │desfăşurarea │cooptaţi. │
│tehnologie, │ │ │ │campaniilor de│ │
│inginerie şi │ │ │ │informare │ │
│matematică şi în│ │ │ │(nr.); │ │
│domeniile │ │ │ │- materiale │ │
│tehnologiilor │ │ │ │informative │ │
│informaţionale │ │ │ │elaborate şi │ │
│şi de │ │ │ │distribuite în│ │
│comunicaţii. │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │campaniilor de│ │
│ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- participanţi│ │
│ │ │ │ │la │ │
│b) Organizarea │ │ │ │campaniile de │ │
│unei │ │ │ │informare │ │
│campanii de │ │ │ │(nr.); │ │
│sensibilizare │ │ │ │- parteneri │ │
│şi promovare a │ │ │ │cooptaţi în │ │
│rolului şi │ │ │- Finanţare de│desfăşurarea │ │
│importanţa │ │ │la bugetul │campaniilor de│Resurse │
│dezvoltării │2019 │ANES │de stat, prin │informare │financiare │
│abilităţilor │ │ANPDCA │bugetul ANES; │(nr.); │insuficiente.│
│non-cognitive │2020 │MEN (ISE) │- Finanţare │- programe de │Număr │
│la adolescenţi │ │COPSI │din fonduri │formare │restrâns de │
│cu accent pe │ │UNICEF │nerambursabile│privind │participanţi.│
│eliminarea │ │ │UE. │dezvoltarea │ │
│stereotipurilor,│ │ │ │abilităţilor │ │
│prejudecăţilor │ │ │ │non-cognitive,│ │
│şi a tuturor │ │ │ │care includ │ │
│formelor de │ │ │ │atât │ │
│discriminare │ │ │ │dimensiunea │ │
│împotriva │ │ │ │personală │ │
│femeilor şi a │ │ │ │(stima de │ │
│fetelor, │ │ │ │sine, auto- │ │
│inclusiv a │ │ │ │eficacitatea, │ │
│formelor de │ │ │ │autocontrolul,│ │
│discriminare │ │ │ │motivaţia, │ │
│multiplă cu care│ │ │ │creativitatea)│ │
│se │ │ │ │cât şi │ │
│confruntă │ │ │ │dimensiunea │ │
│femeile şi │ │ │ │socială │ │
│fetele │ │ │ │(abilităţi │ │
│cu dizabilităţi.│ │ │ │sociale şi │ │
│ │ │ │ │civice) (nr.).│ │
│ │ │ │ │- materiale │ │
│ │ │ │ │informative │ │
│ │ │ │ │elaborate şi │ │
│ │ │ │ │distribuite în│ │
│ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │campaniilor de│ │
│ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘


    II. SĂNĂTATE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Sănătatea sexuală şi reproductivă a femeilor şi bărbaţilor │
├──────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil│Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│a) Campanii de│ │ │ │- evenimente/ │ │
│informare │ │ │ │campanii │ │
│privind │ │ │ │informare, │ │
│importanţa │ │ │ │educare, │ │
│educaţiei │ │ │- Finanţare de│conştientizare:│ │
│pentru │ │ANES │la bugetul │organizate │Resurse │
│sănătatea │Anual │MS │de stat, prin │şi desfăşurate │financiare │
│reproducerii │ │ANPDCA │bugetul ANES; │la fiecare │insuficiente.│
│din │ │Colegiul │- Finanţare │nivel │Număr │
│perspectiva │ │COPSI │din fonduri │(naţional, │restrâns de │
│prevenirii şi │ │MEN │nerambursabile│respectiv │participanţi.│
│combaterii │ │UNICEF │UE. │local) (nr.); │ │
│abuzurilor │ │ │ │- cost mediu │ │
│sexuale şi │ │ │ │estimat/ │ │
│respectarea │ │ │ │eveniment/ │ │
│drepturilor la│ │ │ │campanie │ │
│nediscriminare│ │ │ │- parteneriate │ │
│şi │ │ │ │instituţionale │ │
│identitate │ │ │ │funcţionale │ │
│(sexuale şi │ │ │ │la nivel local │ │
│reproductive),│ │ │ │(nr.); │ │
│inclusiv │ │ │ │- beneficiari, │ │
│pentru fetele │ │ │ │femei/ │ │
│şi femeile cu │ │ │ │bărbaţi (nr.). │ │
│dizabilităţi. │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- evenimente/ │ │
│ │ │ │ │campanii │ │
│ │ │ │ │informare, │ │
│b) Campanii de│ │ │- Finanţare de│educare, │ │
│informare şi │ │ │la bugetul │conştientizare │Resurse │
│conştientizare│Anual │ANES │de stat, prin │organizate │financiare │
│privind │ │MS prin │bugetul ANES; │şi desfăşurate │insuficiente.│
│importanţa │ │medici │- Finanţare │la fiecare │Număr │
│screening-ului│ │de familie │din fonduri │nivel │restrâns de │
│prenatal, a │ │MEN (ISE) │nerambursabile│(naţional, │participanţi.│
│cancerului de │ │INSP │UE. │respectiv │ │
│col uterin şi │ │ │ │local) (nr.); │ │
│a cancerului │ │ │ │- cost mediu │ │
│la sân. │ │ │ │estimat/ │ │
│ │ │ │ │eveniment/ │ │
│ │ │ │ │campanie; │ │
│ │ │ │ │- parteneriate │ │
│ │ │ │ │instituţionale │ │
│ │ │ │ │funcţionale │ │
│ │ │ │ │la nivel local │ │
│ │ │ │ │(nr.); │ │
│ │ │ │ │- beneficiari, │ │
│ │ │ │ │femei/ │ │
│ │ │ │ │bărbaţi (nr.). │ │
└──────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┘


    III. PIAŢA MUNCII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Încurajarea antreprenorialului în rândul femeilor şi tinerilor proveniţi din │
│medii defavorizate │
├────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil│Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- campanii │ │
│a) Organizarea │ │ │ │realizate │ │
│de campanii │ │ │- Finanţare de │(nr.); │ │
│de sensibilizare│ │ │la bugetul │- femeilor şi│Resurse │
│în vederea │2018 │ANES │de stat, prin │bărbaţilor │financiare │
│încurajării │2019 │ANOFM │bugetul ANES; │participanţi │insuficiente.│
│femeilor cu │2020 │MMACA │- Finanţare din│din mediul │Număr │
│privire la │ │PWN │fonduri │urban (nr.); │restrâns de │
│importanţa │ │UN Global │nerambursabile │- femeilor şi│participanţi.│
│dezvoltării │ │Compact │UE. │bărbaţilor │ │
│propriei │ │Network │ │participanţi │ │
│afaceri, atât în│ │România │ │din mediul │ │
│mediul │ │ │ │rural (nr.). │ │
│urban cât şi în │ │ │ │- materiale │ │
│mediul │ │ │ │informative │ │
│rural │ │ │ │elaborate şi │ │
│ │ │ │ │distribuite │ │
│ │ │ │ │în cadrul │ │
│ │ │ │ │campaniilor │ │
│ │ │ │ │de informare │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- 1 campanie/│ │
│ │ │ │ │an; │ │
│b) Organizarea │ │ │ │- │ │
│unei │ │ │ │participanţi │ │
│campanii │ │ │ │la │ │
│social-media │ │ │- Finanţare de │campaniile de│Audienţă │
│privind │ │ │la bugetul │informare │scăzută, │
│segregarea │2018 │ANES │de stat, prin │(nr.); │resurse │
│profesioniştilor│2019 │ANOFM │bugetul ANES; │- parteneri │financiare │
│femei/ │2020 │PS │- Finanţare din│cooptaţi în │insuficiente │
│bărbaţi pe piaţa│ │ONG-uri │fonduri │desfăşurarea │ │
│muncii a │ │ │nerambursabile │campaniilor │ │
│hărţuirii, │ │ │UE. │de │ │
│hărţuirii │ │ │ │informare │ │
│sexuale şi │ │ │ │(nr.) │ │
│discriminării de│ │ │ │- materiale │ │
│gen, inclusiv în│ │ │ │informative │ │
│cazul │ │ │ │elaborate şi │ │
│fetelor şi │ │ │ │distribuite │ │
│femeilor cu │ │ │ │în │ │
│dizabilităţi │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │campaniilor │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │O conferinţă/│ │
│c) Organizarea │ │ │ │an la nivel │ │
│de │ │ │- Finanţare de │naţional/ │Audienţă │
│conferinţe la │ │ANES │la bugetul │internaţional│scăzută, │
│nivel │Anual │Parlamentul│de stat, prin │- │resurse │
│naţional/ │ │UE │bugetul ANES; │participanţi │financiare │
│internaţional cu│ │ │- Finanţare din│la │insuficiente │
│titlul: │ │ │fonduri │conferinţă │ │
│Dezvoltarea │ │ │nerambursabile │(nr.); │ │
│capacităţilor │ │ │UE. │- parteneri │ │
│antreprenoriale │ │ │ │cooptaţi în │ │
│în rândul │ │ │ │desfăşurarea │ │
│femeilor din │ │ │ │lucrărilor │ │
│mediul rural │ │ │ │conferinţei │ │
│ │ │ │ │(nr.);. │ │
├────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┤
│2. Îmbunătăţirea situaţiei femeilor pe piaţa muncii │
├────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┤
│a) Organizarea │ │ │ │- 1 campanie/│ │
│unei │ │ │ │an; │ │
│campanii de │ │ │- Finanţare de │- │ │
│informare │ │ │la bugetul │participanţi │Resurse │
│privind │Anual │ANES │de stat, prin │la │financiare │
│combaterea │ │ANOFM │bugetul ANES; │campaniile de│insuficiente.│
│situaţiilor de │ │Inspecţia │- Finanţare din│informare │Număr │
│vulnerabilitate │ │Muncii │fonduri │(nr.); │restrâns de │
│a femeilor │ │ │nerambursabile │- parteneri │participanţi.│
│pe piaţa muncii,│ │ │UE │cooptaţi în │ │
│inclusiv │ │ │ │desfăşurarea │ │
│în cazul fetelor│ │ │ │campaniilor │ │
│şi │ │ │ │de │ │
│femeilor cu │ │ │ │informare │ │
│dizabilităţi. │ │ │ │(nr.). │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│b) Organizarea │ │ │ │- 1 campanie/│ │
│de campanii │ │ │ │an; │ │
│de promovare a │ │ │- Finanţare de │- │ │
│importanţei │ │ANES │la bugetul │participanţi │Resurse │
│respectării │Anual │EJOBS │de stat, prin │la │financiare │
│principiului │ │BEST JOBS │bugetul ANES; │campaniile de│insuficiente.│
│egalităţii de │ │ANOFM │- Finanţare din│informare │Număr │
│şanse între │ │(EURES) │fonduri │(nr.); │restrâns de │
│femei şi bărbaţi│ │ │nerambursabile.│- parteneri │participanţi.│
│în │ │ │ │cooptaţi în │ │
│procesul de │ │ │ │desfăşurarea │ │
│recrutare şi │ │ │ │campaniilor │ │
│ocupare, în │ │ │ │de │ │
│domeniul public │ │ │ │informare │ │
│şi privat. │ │ │ │(nr.). │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┤
│3. Concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie şi cea privată │
├────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │- 1 campanie/│ │
│ │ │ │ │an; │ │
│a) Organizarea │ │ │- Finanţare de │- │ │
│de campanii │ │ │la bugetul │participanţi │Resurse │
│acţiuni şi │2019 │ANES │de stat, prin │la │financiare │
│măsuri privind │2020 │PS │bugetul ANES; │campaniile de│insuficiente.│
│creşterea │ │ONG-uri │- Finanţare din│informare │Număr │
│implicării │ │COPSI │fonduri │(nr.); │restrâns de │
│bărbaţilor/ │ │ │nerambursabile │- parteneri │participanţi.│
│taţilor în viaţa│ │ │UE. │cooptaţi în │ │
│de familie. │ │ │ │desfăşurarea │ │
│ │ │ │ │campaniilor │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│b) Consolidarea │ │ │ │- actul │ │
│şi │ │ │ │normativ │ │
│îmbunătăţirea │ │ │ │privind │ │
│cadrului │ │ │Personal cu │crearea unor │Întârzieri în│
│legislativ │2018 │ANES │expertiză în │mecanisme de │procesul de │
│privind crearea │2019 │MMJS │domeniul │sprijin a │adoptare a │
│unor mecanisme │2020 │PS │egalităţii de │părinţilor │actului │
│de sprijin a │ │ │gen │pentru │normativ │
│părinţilor şi de│ │ │ │concilierea │ │
│asigurare │ │ │ │vieţii │ │
│a unui echilibru│ │ │ │profesionale │ │
│între │ │ │ │cu viaţa de │ │
│viaţa de familie│ │ │ │familie şi │ │
│şi cea │ │ │ │cea privată, │ │
│profesională, │ │ │ │modificat şi │ │
│implementare. │ │ │ │completat │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- 1 campanie/│ │
│ │ │ │ │an; │ │
│ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │participanţi │ │
│c) Organizarea │ │ │ │la │ │
│de campanii │ │ │- Finanţare de │campaniile de│ │
│referitoare la │ │ │la bugetul │informare │Resurse │
│importanţa │2019 │ANES │de stat, prin │(nr.); │financiare │
│conştientizării │2020 │MS │bugetul ANES; │- parteneri │insuficiente.│
│tinerelor │ │ANOFM │- Finanţare din│cooptaţi în │Număr │
│familii cu │ │PS │fonduri │desfăşurarea │restrâns de │
│privire la │ │ONG │nerambursabile │campaniilor │participanţi.│
│reinserţia pe │ │ │UE │de │ │
│piaţa forţei │ │ │ │informare │ │
│de muncă şi │ │ │ │(nr.). │ │
│cursuri pentru │ │ │ │- materiale │ │
│tineri părinţi. │ │ │ │informative │ │
│ │ │ │ │elaborate şi │ │
│ │ │ │ │distribuite │ │
│ │ │ │ │în │ │
│ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │campaniilor │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- actul │ │
│ │ │ │ │normativ │ │
│d) Încurajarea │ │ │ │privind │ │
│încheierii │ │ │Personal cu │crearea unor │Întârzieri în│
│de contracte de │2020 │ANES │expertiză în │mecanisme de │procesul de │
│muncă cu │2021 │PS │domeniul │sprijin a │adoptare a │
│timp flexibil şi│ │ONG │egalităţii de │părinţilor │actului │
│a tele - │ │ │gen │pentru │normativ │
│muncii pentru │ │ │ │concilierea │ │
│părinţi │ │ │ │vieţii │ │
│(munca la │ │ │ │profesionale │ │
│distanţă). │ │ │ │cu viaţa de │ │
│ │ │ │ │familie şi │ │
│ │ │ │ │cea privată, │ │
│ │ │ │ │modificat şi │ │
│ │ │ │ │completat. │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
│e) Organizarea │ │ │ │- 1 campanie/│ │
│de campanii │ │ │ │an; │ │
│cu privire la │ │ │Finanţare de la│- │ │
│conştientizarea │ │ │bugetul de │participanţi │Resurse │
│aplicării │2020 │ANES │stat, prin │la │financiare │
│instrumentelor │2021 │ANOFM │bugetul ANES; │campaniile de│insuficiente.│
│de lucru │ │PS │- Finanţare din│informare │Număr │
│alternative, │ │ONG │fonduri │(nr.); │restrâns de │
│respectiv │ │ │nerambursabile │- parteneri │participanţi.│
│muncă cu timp │ │ │UE │cooptaţi în │ │
│flexibil şi a │ │ │ │desfăşurarea │ │
│tele - muncii │ │ │ │campaniilor │ │
│pentru │ │ │ │de │ │
│părinţi (munca │ │ │ │informare │ │
│la │ │ │ │(nr.). │ │
│distanţă). │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┘


    IV. PARTICIPAREA ECHILIBRATĂ LA DECIZIE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Creşterea nivelului de participare a femeilor la procesul de decizie │
├─────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil│Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- 1 analiză │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │participarea │ │
│ │ │ │ │echilibrată a │ │
│ │ │ │ │femeilor şi a │ │
│ │ │ │ │bărbaţilor în │ │
│a) Realizarea│ │ │ │poziţiile de │ │
│de analize │ │ │Buget ANES │decizie din │ │
│privind │ │ │Personal cu │administraţia │- Acurateţea │
│participarea │Anual │ANES │expertiză în │publică │datelor │
│echilibrată a│ │ │domeniul │centrală; │colectate. │
│femeilor şi a│ │ │egalităţii de │- bază de date│ │
│bărbaţilor în│ │ │gen │anuale │ │
│poziţiile de │ │ │ │privind │ │
│decizie din │ │ │ │femeile şi │ │
│administraţia│ │ │ │bărbaţii │ │
│publică │ │ │ │în poziţii de │ │
│centrală. │ │ │ │decizie din │ │
│ │ │ │ │administraţia │ │
│ │ │ │ │publică │ │
│ │ │ │ │centrală; │ │
│ │ │ │ │- 1 analiză │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │poziţionarea │ │
│ │ │ │ │României în │ │
│ │ │ │ │baza de date a│ │
│ │ │ │ │Comisiei │ │
│ │ │ │ │Europene │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │echilibrul │ │
│ │ │ │ │de gen în │ │
│ │ │ │ │poziţii de │ │
│ │ │ │ │decizie în │ │
│ │ │ │ │administraţia │ │
│ │ │ │ │publică │ │
│ │ │ │ │centrală. │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│b) Realizarea│ │ │Buget ANES │- 1 analiză │ │
│unei analize │ │ │Personal cu │privind │Acurateţea │
│privind │2020 │ANES │expertiză în │participarea │datelor │
│participarea │ │ │domeniul │femeilor şi a │colectate │
│femeilor şi a│ │ │egalităţii de │bărbaţilor la │ │
│bărbaţilor la│ │ │gen │alegerile │ │
│alegerile │ │ │ │prezidenţiale.│ │
│prezidenţiale│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│c) Realizarea│ │ │Buget ANES │- 1 analiză │ │
│unei analize │ │ │Personal cu │privind │Acurateţea │
│privind │2021 │ANES │expertiză în │participarea │datelor │
│participarea │ │ │domeniul │femeilor şi a │colectate │
│femeilor şi a│ │ │egalităţii de │bărbaţilor la │ │
│bărbaţilor la│ │ │gen │alegerile │ │
│alegerile │ │ │ │locale. │ │
│locale │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│d) Realizarea│ │ │Buget ANES │- 1 analiză │ │
│unei analize │ │ │Personal cu │privind │Acurateţea │
│privind │2021 │ANES │expertiză în │participarea │datelor │
│participarea │ │UN Global │domeniul │femeilor şi a │colectate │
│femeilor şi a│ │Compact │egalităţii de │bărbaţilor la │ │
│bărbaţilor la│ │Network │gen │alegerile │ │
│alegerile │ │România │ │parlamentare. │ │
│parlamentare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│e) Susţinerea│ │ │ │ │ │
│iniţiativelor│ │ │Personal cu │ │Lipsa │
│de adoptare a│ │ │expertiză în │- iniţiative │expertizei în│
│măsurilor │Anual │ANES │domeniul │susţinute │domeniul │
│afirmative │ │UN Global │egalităţii de │(nr.). │egalităţii de│
│privind │ │Compact │gen │ │gen │
│creşterea │ │Network │ │ │ │
│numărului de │ │România │ │ │ │
│femei în │ │ │ │ │ │
│procesul de │ │ │ │ │ │
│decizie │ │ │ │ │ │
│politic sau │ │ │ │ │ │
│economic │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │- materiale de│ │
│ │ │ │ │instruire │ │
│ │ │ │ │distribuite în│ │
│ │ │ │ │unităţi, în │ │
│f) │ │ │ │timpul │ │
│Dezvoltarea │ │ │ │pregătirii │ │
│iniţiativelor│ │ │ │acţiunilor │ │
│de adoptare a│ │ │Buget ANES - MAN│militare │Lipsa │
│măsurilor │ │ │Personal cu │(manuale, │expertizei în│
│afirmative │2018 │ANES │expertiză în │ghiduri, │domeniul │
│privind │2019 │MApN │domeniul │instrucţiuni) │egalităţii de│
│creşterea │2020 │ │egalităţii de │pentru: │gen. Resurse │
│numărului │ │ │gen │1. protecţia, │financiare │
│de femei în │ │ │ │drepturile şi │insuficiente.│
│operaţii şi │ │ │ │nevoile │Număr │
│misiuni la │ │ │ │femeilor; │restrâns de │
│toate │ │ │ │2. importanţa │participanţi.│
│nivelurile │ │ │ │implicării │ │
│din domeniul │ │ │ │femeilor în │ │
│forţelor │ │ │ │operaţii şi │ │
│armate. │ │ │ │misiuni; │ │
│ │ │ │ │3. │ │
│ │ │ │ │atenţionarea │ │
│ │ │ │ │culturală │ │
│ │ │ │ │în programele │ │
│ │ │ │ │de instruire │ │
│ │ │ │ │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │de dislocare, │ │
│ │ │ │ │care să │ │
│ │ │ │ │asigure │ │
│ │ │ │ │înţelegerea │ │
│ │ │ │ │adecvată a │ │
│ │ │ │ │contextului de│ │
│ │ │ │ │gen din aria │ │
│ │ │ │ │de operaţii │ │
│ │ │ │ │(nr.); │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│g) │ │ │ │ │ │
│Organizarea │ │ │ │ │ │
│de campanii │ │ │- Finanţare de │- campanii │ │
│de │ │ │la bugetul │realizate │Resurse │
│sensibilizare│2018 │ANES │de stat, prin │(nr.) │financiare │
│cu privire │2019 │MMACA │bugetul ANES; │- femei în │insuficiente.│
│la importanta│ │UN Global │- Finanţare din │managementul │Număr │
│prezentei │ │Compact │fonduri │companiilor │restrâns de │
│femeilor în │ │Network │nerambursabile │listate (nr.) │participanţi.│
│managementul │ │România │UE. │ │ │
│companiilor │ │ │- Proiecte de │ │ │
│listate la │ │ │responsabilitate│ │ │
│BURSA de │ │ │socială │ │ │
│Valori │ │ │corporatistă │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │
│(BVB). │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│h) Realizarea│ │ │ │ │ │
│unui studiu │ │ │ │ │ │
│cu privire la│ │ │ │ │ │
│includerea în│ │ │ │ │ │
│Codul de │ │ │- Finanţare de │ │ │
│Guvernanţă │ │ │la bugetul │- realizarea │Lipsa │
│Corporativă │ │ │de stat, prin │unui studiu/ │expertizei în│
│revizuit, a │2019 │ANES │bugetul ANES; │analize │domeniul │
│unor │2020 │MMACA │- Finanţare din │- femei în │egalităţii de│
│reglementări │ │PWN │fonduri │managementul │gen. Resurse │
│menite să │ │ │nerambursabile │companiilor │financiare │
│reducă │ │ │UE. │listate (nr.) │insuficiente.│
│decalajul │ │ │- Proiecte de │ │ │
│existent │ │ │responsabilitate│ │ │
│între │ │ │socială │ │ │
│ponderea │ │ │corporatistă │ │ │
│femeilor şi │ │ │ │ │ │
│bărbaţilor │ │ │ │ │ │
│din cadrul CA│ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │
│companiilor │ │ │ │ │ │
│din România │ │ │ │ │ │
│cotate la │ │ │ │ │ │
│BVB. │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│i) │ │ │ │ │ │
│Organizarea │ │ │- Finanţare de │ │ │
│de sesiuni │ │ │la bugetul │- 1 sesiune de│ │
│de informare/│ │ │de stat, prin │informare/ │Resurse │
│formare │ANUAL │ANES │bugetul ANES; │formare/an la │financiare │
│pentru │ │MMACA │- Finanţare din │nivel │insuficiente.│
│creşterea │ │PWN │fonduri │naţional; │Număr │
│participării │ │UN Global │nerambursabile │- participanţi│restrâns de │
│femeilor în │ │Compact │UE. │la sesiunile │participanţi.│
│procesul de │ │Network │- Proiecte de │de informare │ │
│decizie │ │România │responsabilitate│(nr.); │ │
│politic, │ │PS │socială │ │ │
│public şi │ │ONG │corporatistă │ │ │
│privat. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┘


    V. ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale │
├─────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Lipsa │
│ │ │ │ │ │personalului │
│a) Elaborarea│ │ │ │- instrumente │cu │
│unei │ │ │- Personal cu │elaborate │expertiză de │
│metodologii │ │ │expertiză în │privind │gen │
│unitare │2018 │ANES │domeniul │modalitatea de│Reticenţa │
│privind │2019 │Reprezentanţi│egalităţii de │implementare a│actorilor │
│abordarea │ │ai mediului │gen; │abordării │decizionali de│
│integratoare │ │academic │- Finanţare de│integratoare │la nivelul │
│de │ │SGG │la bugetul │de gen (nr.); │administraţiei│
│gen în │ │ │de stat, prin │- cel puţin o │centrale cu │
│politicile şi│ │ │bugetul ANES; │analiză a │privire la │
│programele │ │ │ │impactului de │importanţă │
│naţionale │ │ │ │gen a │integrării │
│ │ │ │ │politicilor │perspectivei │
│ │ │ │ │publice │de │
│ │ │ │ │ │gen în │
│ │ │ │ │ │politicile │
│ │ │ │ │ │publice │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│b) │ │ │ │ │ │
│Consolidarea │ │ │- Personal cu │- act normativ│ │
│şi │ │ │expertiză în │privind │Întârzieri în │
│îmbunătăţirea│2018 │ANES │domeniul │organizarea şi│procesul de │
│cadrului │ │ │egalităţii de │funcţionarea │adoptare a │
│legislativ │ │ │gen │COJES, │actului │
│privind │ │ │ │modificat şi │normativ │
│organizarea │ │ │ │completat │ │
│şi │ │ │ │ │ │
│funcţionarea │ │ │ │ │ │
│COJES-urilor │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- reuniuni │ │
│ │ │ │ │CONES în │ │
│ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │cărora se │ │
│ │ │ │ │discută şi se │ │
│c) Implicarea│ │ │ │decide │ │
│activă a │ │ │ │implementarea │ │
│Comisiei │ │ │ │activităţilor │Lipsa de │
│naţionale în │ │ │ │din cadrul │interes a │
│domeniul │ │ │- Personal │Strategiei │membrilor │
│egalităţii de│Anual │ANES │ANES şi │naţionale, │CONES faţă de │
│şanse între │ │CONES │membrii │Pilonul │activităţile │
│femei şi │ │ │CONES │egalităţii de │din strategie │
│bărbaţi │ │ │ │şanse │şi faţă de │
│(CONES) în │ │ │ │între femei şi│principiul │
│implementarea│ │ │ │bărbaţi │egalităţii de │
│şi │ │ │ │pentru │gen. │
│multiplicarea│ │ │ │perioada 2018 │ │
│tuturor │ │ │ │- 2021 │ │
│activităţilor│ │ │ │(nr.); │ │
│din Strategie│ │ │ │- activităţi │ │
│şi Planul │ │ │ │derulate de │ │
│general de │ │ │ │membrii CONES │ │
│acţiuni │ │ │ │în vederea │ │
│ │ │ │ │implementării │ │
│ │ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │ │din Strategia │ │
│ │ │ │ │naţională │ │
│ │ │ │ │(nr.); │ │
│ │ │ │ │- activităţi │ │
│ │ │ │ │cuprinse în │ │
│ │ │ │ │Planul general│ │
│ │ │ │ │de acţiuni │ │
│ │ │ │ │multiplicate │ │
│ │ │ │ │la nivelul │ │
│ │ │ │ │fiecărei │ │
│ │ │ │ │instituţii │ │
│ │ │ │ │reprezentate │ │
│ │ │ │ │în CONES (nr.)│ │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│d) Formarea │ │ │- Finanţare de│ │ │
│unei reţele │ │ │la bugetul │- experţi care│Lipsa de │
│naţionale de │2019 │ANES │de stat, prin │fac parte │interes şi │
│experţi în │2020 │MEN │bugetul ANES; │din reţea │implicare a │
│domeniul │2021 │ │- Finanţare │(nr.). │experţilor. │
│egalităţii de│ │ │din fonduri │ │ │
│şanse │ │ │nerambursabile│ │ │
│ │ │ │UE. │ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│e) │ │ │ │ │ │
│Capacitarea │ │ │ │ │ │
│ONG-urilor │ │ │ │- resurse │ │
│de a se │ │ │Proiect │financiare │Reticenţa │
│implica în │ │ │finanţat din │ţinând │actorilor │
│formularea şi│ │ANES │fonduri │cont de │decizionali de│
│promovarea de│ │Fundaţia │externe UE şi │dimensiunea de│la nivelul │
│propuneri │ │"Corona" Iaşi│Consiliul │gen │administraţiei│
│alternative │ │şi Fundaţia │Europei │alocate │centrale cu │
│la │ │"Centrul de │ │corespunzător.│privire la │
│politicile │ │Mediere şi │ │ │bugetarea de │
│publice │ │Securitate │ │ │gen. │
│iniţiate │ │Comunitară" │ │ │ │
│de Guvern în │ │ │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │ │ │
│bugetării de │ │ │ │ │ │
│gen. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    VI. MONITORIZARE

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităţilor asumate în │
│cadrul Pilonului Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi │
├─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- procedură │ │
│ │ │ │ │de raportare │ │
│ │ │ │ │şi │ │
│a) │ │ │ │monitorizare │ │
│Monitorizarea│ │ │ │a datelor │Acurateţea │
│măsurilor │Anual │ANES │Buget │elaborată; │datelor │
│cuprinse în │ │ │ANES │- 1 raport │colectate. │
│Planul │ │ │ │anual privind│Lipsa de │
│operaţional │ │ │ │gradul de │implicare a │
│de acţiuni │ │ │ │implementare │instituţiilor │
│ │ │ │ │a │responsabile. │
│ │ │ │ │activităţilor│Netransmiterea│
│ │ │ │ │asumate în │datelor. │
│ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │Pilonului │ │
│ │ │ │ │Egalitate │ │
│ │ │ │ │de Şanse │ │
│ │ │ │ │între Femei │ │
│ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │Bărbaţi │ │
├─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┤
│2. Evaluarea finală a Pilonului Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi │
├─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┤
│a) Realizarea│ │ │ │- 1 analiză │ │
│unei analize │ │ │ │privind │ │
│privind │ │ │ │îndeplinirea │ │
│îndeplinirea │ │ │ │obiectivelor │ │
│obiectivelor │ │ │ │asumate în │ │
│asumate în │ │ │ │cadrul │Acurateţea │
│cadrul │2021 │Toate │În limita│Strategiei │datelor │
│Strategiei │ │instituţiile│bugetului│naţionale │colectate. │
│naţionale │ │implicate în│aprobat. │privind │Lipsa de │
│privind │ │implementare│ │promovarea │implicare a │
│promovarea │ │a │ │egalităţii de│instituţiilor │
│egalităţii de│ │obiectivelor│ │şanse între │responsabile. │
│şanse între │ │specifice │ │femei şi │Netransmiterea│
│femei şi │ │ │ │bărbaţi şi │datelor. │
│bărbaţi şi │ │ │ │prevenirea şi│ │
│prevenirea şi│ │ │ │combaterii │ │
│combaterii │ │ │ │violenţei │ │
│violenţei │ │ │ │domestice │ │
│domestice │ │ │ │2018 - │ │
│2018 - 2021 -│ │ │ │2021 - │ │
│Pilonul │ │ │ │Pilonul │ │
│Egalitate de │ │ │ │Egalitate de │ │
│Şanse între │ │ │ │Şanse între │ │
│Femei şi │ │ │ │Femei şi │ │
│Bărbaţi │ │ │ │Bărbaţi │ │
└─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┘     ACRONIME:
        MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale
        MTS - Ministerul Tineretului şi Sportului
        MMACA - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
        ONG - Organizaţii neguvernamentale
        PS - Parteneri sociali
        MS - Ministerul Sănătăţii
        STIM - Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică
        TIC - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
        ISE - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
        ISJ - Inspectoratul Şcolar Judeţean
        ISMB - Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti
        COPSI - Colegiul Psihologilor din România
        SGG - Secretariatul General al Guvernului
        MApN - Ministerul Apărării Naţionale
        UNICEF - Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite
        ANPDCA - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
        ANES - Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
        INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică
        PWN - Professional Women Network România
        ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
        CONES - Comisia Naţională în domeniul Egalităţii de Şanse în Femei şi Bărbaţi

    Pilonul Prevenirea şi Combaterea Violenţei Domestice
    I. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV DIN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI DOMESTICE

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ actual şi asigurarea implementării unitare │
│a legislaţiei primare prin adoptarea legislaţiei secundare │
│şi terţiare │
├─────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil│Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Pachet legislativ│ │
│a) │ │ │ │care │Adoptarea cu│
│Consolidarea │ │ │ │cuprinde │întârziere a│
│cadrului │ │ │ │proiectele de │proiectelor │
│legislativ │ │ │ │acte normative │de acte │
│naţional, │ │ │Personal de │necesare │normative. │
│inclusiv │2018 │- MMJS prin│specialitate│implementării │Propunerea │
│pentru a │ │ANES │din cadrul: │Convenţiei │unor │
│proteja │ │- MJ │ANES │de la Istanbul, │soluţii │
│femeile cu │ │- MS │MMJS │respectiv: │juridice │
│dizabilităţi │ │- ANPDCA │MJ │proiectul de lege│neadaptate │
│împotriva │ │ │MAI │privind │realităţilor│
│tuturor │ │ │MEN │modificarea şi │şi │
│formelor │ │ │MS │completarea │cerinţelor │
│de violenţă │ │ │ │Legii nr. 202/ │Convenţiei │
│domestică. │ │ │ │2002, │de │
│ │ │ │ │proiectul de lege│la Istanbul.│
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │modificarea şi │ │
│ │ │ │ │completarea │ │
│ │ │ │ │Legii nr. 217/ │ │
│ │ │ │ │2003, │ │
│ │ │ │ │elaborat şi │ │
│ │ │ │ │transmis spre │ │
│ │ │ │ │aprobare │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Standarde minime │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │calitate cu │ │
│b) Revizuirea│ │ │ │caracter unitar │ │
│standardelor │ │ │ │în vederea │ │
│minime de │ │ │ │alinierii la │ │
│calitate │ │ │ │celelalte │ │
│pentru │ │ │ │standarde │ │
│acreditarea │ │ │Personal de │existente în │Adoptarea cu│
│serviciilor │2018 │- MMJS prin│specialitate│domeniul │întârziere a│
│sociale │ │ANES │din cadrul: │serviciilor │proiectului │
│destinate │ │- ANPDCA │ANES │sociale, │de act │
│prevenirii şi│ │ │MMJS │sistematizate, │normativ. │
│combaterii │ │ │ │actualizate │ │
│violenţei │ │ │ │şi corelate cu │ │
│domestice şi │ │ │ │dinamica │ │
│elaborarea de│ │ │ │prevederilor │ │
│standarde │ │ │ │legale │ │
│pentru │ │ │ │specifice precum │ │
│serviciile │ │ │ │şi cu │ │
│care nu │ │ │ │simplificarea │ │
│au astfel de │ │ │ │documentaţiei │ │
│standarde │ │ │ │Ordin al MMJS │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │aprobarea │ │
│ │ │ │ │standardelor │ │
│ │ │ │ │minime de │ │
│ │ │ │ │calitate pentru │ │
│ │ │ │ │acreditarea │ │
│ │ │ │ │serviciilor │ │
│ │ │ │ │sociale destinate│ │
│ │ │ │ │prevenirii şi │ │
│ │ │ │ │combaterii │ │
│ │ │ │ │violenţei │ │
│ │ │ │ │domestice, │ │
│ │ │ │ │elaborat şi │ │
│ │ │ │ │adoptat │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│c) Elaborarea│ │ │ │Creşterea │ │
│şi aprobarea │ │ │ │gradului de │ │
│Programelor │ │ │ │siguranţă pentru │ │
│de interes │ │ │ │victime şi │ │
│naţional în │ │ │Personal de │diminuarea │ │
│domeniul │Activitate│- MMJS prin│specialitate│riscului de │Resurse │
│prevenirii şi│cu │ANES │din cadrul: │revictimizare, │financiare │
│combaterii │caracter │- CJ/CLS │ANES │îmbunătăţirea │insuficiente│
│violenţei │permanent │- DGASPC │ │nivelului de │ │
│domestice. │ │ │ │gestionare a │ │
│Înfiinţarea │ │ │ │comportamentului │ │
│şi susţinerea│ │ │ │şi │ │
│serviciilor │ │ │ │prevenirea │ │
│sociale │ │ │ │recidivei în │ │
│destinate │ │ │ │cazul │ │
│atât │ │ │ │agresorilor, │ │
│victimelor │ │ │ │sincronizarea, │ │
│violenţei │ │ │ │eficientizarea şi│ │
│domestice cât│ │ │ │profesionalizarea│ │
│şi │ │ │ │serviciilor de │ │
│agresorilor │ │ │ │prevenire, │ │
│ │ │ │ │intervenţie şi │ │
│ │ │ │ │monitorizare │ │
│ │ │ │ │în cazurile de │ │
│ │ │ │ │violenţă │ │
│ │ │ │ │domestică. │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Modalităţi de │ │
│ │ │ │ │prezentare a │ │
│ │ │ │ │faptelor grave de│ │
│ │ │ │ │violenţă │ │
│ │ │ │ │domestică │ │
│ │ │ │ │reglementate, │ │
│d) Asigurarea│ │ │ │respectiv orar de│ │
│cadrului │ │ │ │difuzare, │ │
│legal necesar│ │ │Personal de │codare sau │Nivel │
│reglementării│2019 │- MMJS prin│specialitate│sisteme de acces │crescut de │
│prezentării │ │ANES │din cadrul: │condiţionat, │rezistenţă │
│în domeniul │ │- CNA │ANES, CNA │alese astfel │la schimbare│
│audio-vizual │ │- ANPDCA │ │încât să se │ │
│a faptelor │ │ │ │asigure faptul │ │
│grave de │ │ │ │că minorii din │ │
│violenţă │ │ │ │zona de │ │
│domestică │ │ │ │transmisie, în │ │
│ │ │ │ │situaţii │ │
│ │ │ │ │normale, nu pot │ │
│ │ │ │ │auzi sau │ │
│ │ │ │ │vedea emisiunile │ │
│ │ │ │ │respective. │ │
│ │ │ │ │Mesaje sociale │ │
│ │ │ │ │obligatorii │ │
│ │ │ │ │referitoare la │ │
│ │ │ │ │serviciile │ │
│ │ │ │ │sociale │ │
│ │ │ │ │existente/ │ │
│ │ │ │ │sancţiunile │ │
│ │ │ │ │pentru agresori, │ │
│ │ │ │ │difuzate │ │
│ │ │ │ │în cadrul │ │
│ │ │ │ │prezentării │ │
│ │ │ │ │faptelor de │ │
│ │ │ │ │violenţă │ │
│ │ │ │ │domestică. │ │
│ │ │ │ │Proiect de │ │
│ │ │ │ │hotărâre/lege │ │
│ │ │ │ │elaborat │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│e) Asigurarea│ │ │ │Sistem de │ │
│de asistenţă │ │ │Programul │evaluare a │Nivel scăzut│
│şi │ │ │"Justiţie" │nevoilor de │de implicare│
│consultanţă │Anual │- MMJS prin│finanţat în │servicii la │al celor │
│în vederea │ │ANES │cadrul │nivelul judeţelor│vizaţi în │
│evaluării │ │- DGASPC │Mecanismului│îmbunătăţit │cadrul │
│nevoilor de │ │- APL │Financiar │Studiu privind │studiului. │
│servicii la │ │- SPAS │Norvegian │evaluarea │ │
│nivelul │ │ │201 - 2021 │nevoilor de │ │
│tuturor │ │ │ │servicii la │ │
│judeţelor │ │ │ │nivelul tuturor │ │
│ │ │ │ │judeţelor │ │
│ │ │ │ │elaborat. │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│f) Elaborarea│ │ │Personal de │Ordin MMJS pentru│ │
│şi │ │ │specialitate│aprobarea │ │
│implementarea│2018 - │ │din cadrul: │Standardului │ │
│standardului │2019 │- MMJS prin│ANES MMJS, │privind │ │
│privind │ │ANES │DGASPC, │managementul de │ │
│managementul │ │- APL │Colegiul │caz în │ │
│de caz │ │- ANPDCA │Naţional │domeniul │ │
│în domeniul │ │ │al │protecţiei │ │
│protecţiei │ │ │Asistenţilor│victimelor │ │
│victimelor │ │ │Sociali │violenţei │ │
│violenţei │ │ │ │domestice │ │
│domestice │ │ │ │elaborat │ │
└─────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┘


    II. DEZVOLTAREA UNOR MĂSURI ADECVATE DE SPRIJIN ŞI PROTECŢIE PENTRU VICTIME

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.Dezvoltarea serviciilor sociale adecvate nevoilor identificate şi care să │
│asigure acces facil, asistenţă de calitate tuturor victimelor │
│şi măsuri pentru agresori │
├────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────┬───────┤
│Măsura │Termen │Responsabil│Resurse │Indicatori │Riscuri│
│ │realizare│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│a) Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│reţelei de │ │ │ │ │ │
│locuinţe │ │ │POCU Axa 4, OS│Locuinţe protejate │ │
│protejate pentru│Permanent│- MMJS prin│4.4 │înfiinţate şi │ │
│victimele │ │ANES │ │funcţionale │ │
│violenţei │ │- APL │ │- 20 de locuinţe │ │
│domestice, │ │ │ │protejate │ │
│adaptate │ │ │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │ │ │
│nevoilor │ │ │ │ │ │
│persoanelor cu │ │ │ │ │ │
│dizabilităţi │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│b) Organizarea │ │ │Programul │Centre de asistenţă │ │
│de centre de │ │ │"Justiţie" │pentru │ │
│asistenţă pentru│Permanent│- MMJS prin│finanţat în │agresori reabilitate/ │ │
│agresori │ │ANES │cadrul │construite, dotate şi │ │
│la nivel zonal │ │- APL │Mecanismului │cu │ │
│şi │ │ │Financiar │personal de │ │
│extinderea │ │ │Norvegian 2014│specialitate │ │
│reţelei de │ │ │- 2021 │angajat, pe nivele │ │
│servicii │ │ │ │regionale - 8 centre de│ │
│ │ │ │ │asistenţă pentru │ │
│ │ │ │ │agresori │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│c) Elaborarea şi│ │ │ │Metodologiile şi │ │
│implementarea │ │ │POCU Programul│procedurile de lucru │ │
│unor │ │ │"Justiţie" │conforme cu legislaţia │ │
│metodologii şi │Permanent│- MMJS prin│finanţat în │în │ │
│proceduri de │ │ANES │cadrul │vigoare şi cu │ │
│lucru adresate │ │- ANPDCA │Mecanismului │specificul │ │
│profesioniştilor│ │ │Financiar │fiecărei instituţii │ │
│care │ │ │Norvegian 2014│implicate în prevenirea│ │
│intervin în │ │ │- 2021 │şi │ │
│prevenirea şi │ │ │ │intervenţia în cazurile│ │
│intervenţia în │ │ │ │de │ │
│cazurile de │ │ │ │violenţă domestică │ │
│violenţă │ │ │ │elaborate şi │ │
│domestică │ │ │ │implementate │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│d) Dezvoltarea │ │ │ │Centre integrate de │ │
│reţelei de │ │ │Programul │criză │ │
│centre integrate│ │ │"Justiţie" │pentru situaţiile de │ │
│de criză │Permanent│- MMJS prin│finanţat în │viol │ │
│pentru │ │ANES │cadrul │create (nr.) - 8 centre│ │
│situaţiile de │ │- MS │Mecanismului │integrate de criză │ │
│viol │ │- MAI │Financiar │pentru │ │
│adaptate │ │- INML │Norvegian 2014│situaţiile de viol │ │
│inclusiv │ │ │- 2021 │Kit-uri de prelevare a │ │
│nevoilor │ │ │ │mostrelor biologice │ │
│persoanelor cu │ │ │ │asigurate - 150/an │ │
│dizabilităţi │ │ │ │Protocoale de │ │
│ │ │ │ │colaborare │ │
│ │ │ │ │încheiate Metodologii │ │
│ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │proceduri de lucru │ │
│ │ │ │ │conforme │ │
│ │ │ │ │cu legislaţia în │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │
│ │ │ │ │elaborate │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│e) Iniţierea │ │ │Programul │Exemple de bune │ │
│unei cooperări │ │ │"Justiţie" │practici în │ │
│şi realizarea │2018 │- MMJS prin│finanţat în │ceea ce priveşte │ │
│schimbului de │ │ANES │cadrul │programele │ │
│bune practici în│ │- Parteneri│Mecanismului │de lucru cu agresorii │ │
│ceea ce │ │externi │Financiar │diseminate Metodologii/│ │
│priveşte │ │ │Norvegian 2014│proceduri de lucru │ │
│programele de │ │ │- 2021 │conforme │ │
│intervenţie şi │ │ │ │cu legislaţia în │ │
│de tratament │ │ │ │vigoare │ │
│pentru agresori │ │ │ │elaborate │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────┴───────┤
│2. Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale prin formarea şi │
│pregătirea necesară şi adaptată pentru intervenţia diferitelor │
│categorii de specialişti │
├────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────┬───────┤
│ │ │ │Finanţare de │Ghiduri practice │ │
│a) Îmbunătăţirea│ │ │la bugetul de │elaborate │ │
│cadrului │ │ │stat, prin │(nr.). │ │
│metodologic şi a│ │ │bugetul ANES; │Proiecte de cercetare │ │
│competenţelor │Anual │- MMJS prin│Finanţare din │transnaţionale │ │
│tehnice a │ │ANES │fonduri │(europene şi │ │
│profesioniştilor│ │- MAI │nerambursabile│internaţionale) în care│ │
│implicaţi │ │- APL │UE. │sunt implicaţi │ │
│în prevenirea şi│ │ │Programul │specialiştii │ │
│combaterea │ │ │"Justiţie" │din instituţiile │ │
│violenţei │ │ │finanţat în │competente │ │
│domestice │ │ │cadrul │(nr.). │ │
│ │ │ │Mecanismului │Proceduri de lucru şi │ │
│ │ │ │Financiar │metodologii, revizuite │ │
│ │ │ │Norvegian 2014│sau │ │
│ │ │ │- 2021 │elaborate (nr.). │ │
│ │ │ │ │Evenimente │ │
│ │ │ │ │organizate pe teme │ │
│ │ │ │ │specifice (nr.) │ │
│ │ │ │ │Participanţi la │ │
│ │ │ │ │evenimente │ │
│ │ │ │ │(nr.) │ │
│ │ │ │ │Materiale informative │ │
│ │ │ │ │elaborate (nr.) │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│b) Formarea │ │ │ │ │ │
│profesională a │2018 - │ │POCU Axa 4, OS│Asistenţi sociali din │ │
│asistenţilor │2021 │- MMJS prin│4.4 │instituţii formaţi în │ │
│sociali în │ │ANES │ │domeniul violenţei │ │
│domeniul │ │ │ │domestice şi egalităţii│ │
│violenţei │ │ │ │de │ │
│domestice şi │ │ │ │gen (nr.) │ │
│egalităţii de │ │ │ │ │ │
│gen │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │ │Finanţare de │Poliţişti care │ │
│ │ │ │la bugetul de │participă la │ │
│c) Specializarea│ │ │stat, prin │cursuri de formare │ │
│personalului │ │ │bugetele │continuă │ │
│implicat în │Permanent│- INM │instituţiilor │precum şi la campanii │ │
│investigarea │ │- MAI │responsabile; │de │ │
│cauzelor │ │ │Finanţare din │informare-sensibilizare│ │
│penale şi │ │ │fonduri │(nr.). │ │
│verificările │ │ │nerambursabile│Ghiduri practice │ │
│cauzelor civile │ │ │UE. │privind │ │
│cu autorii │ │ │Programul │situaţiile de violenţă │ │
│infracţiunilor │ │ │"Justiţie" │domestică elaborate │ │
│de violenţă │ │ │finanţat în │(nr.). │ │
│domestică │ │ │cadrul │Ponderea personalului │ │
│ │ │ │Mecanismului │implicat în │ │
│ │ │ │Financiar │investigarea │ │
│ │ │ │Norvegian 2014│cauzelor penale cu │ │
│ │ │ │- 2021 │autorii │ │
│ │ │ │ │infracţiunilor conexe │ │
│ │ │ │ │cu │ │
│ │ │ │ │violenţa domestică │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │ │Programul │ │ │
│ │ │ │"Justiţie" │ │ │
│d) Asigurarea │ │ │finanţat în │Măsuri şi norme │ │
│cadrului │ │ │cadrul │metodologice privind │ │
│metodologic │2018 - │- MAI │Mecanismului │emiterea ordinelor de │ │
│pentru punerea │2019 │- MMJS prin│Financiar │protecţie în regim de │ │
│în aplicare a │ │ANES │Norvegian 2014│urgenţă adoptate (nr.).│ │
│ordinului de │ │ │- 2021 │Poliţişti care │ │
│protecţie în │ │ │Finanţare de │participă la │ │
│regim de │ │ │la bugetul de │cursuri de formare │ │
│urgenţă │ │ │stat, prin │continuă │ │
│ │ │ │bugetele │pentru punerea în │ │
│ │ │ │instituţiilor │aplicare │ │
│ │ │ │responsabile/ │a ordinului de │ │
│ │ │ │bugete locale;│protecţie în │ │
│ │ │ │Finanţare │regim de urgenţă (nr.).│ │
│ │ │ │din fonduri │Seminar/conferinţă │ │
│ │ │ │nerambursabile│organizat cu privire la│ │
│ │ │ │UE. │experienţa spaniolă - │ │
│ │ │ │ │Ombusdman. │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────┴───────┤
│3.Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice │
│centrale şi locale de gestionare a violenţei domestice │
├────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────┬───────┤
│a) Creşterea │ │ │ │Personal central şi │ │
│capacităţii de │ │ │Finanţare de │local │ │
│elaborare şi │ │ │la bugetul de │format pentru creşterea│ │
│implementare a │Anual │- MMJS prin│stat, prin │capacităţii │ │
│politicilor de │ │ANES │bugetele │administrative │ │
│prevenire şi │ │- APL │instituţiilor │(nr.). Analize/studii/ │ │
│combatere a │ │ │responsabile/ │evaluări/rapoarte │ │
│fenomenului │ │ │bugete locale;│elaborate │ │
│violenţei │ │ │Finanţare │pentru fundamentarea │ │
│domestice şi │ │ │din fonduri │politicii de prevenire │ │
│management │ │ │nerambursabile│şi │ │
│performant │ │ │UE. │combatere în domeniul │ │
│ │ │ │ │violenţei domestice │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
│ │ │ │ │Planuri de acţiune │ │
│ │ │ │ │judeţene │ │
│ │ │ │ │de asistenţă şi │ │
│ │ │ │ │protecţie a │ │
│ │ │ │ │victimelor violenţei │ │
│ │ │ │ │domestice implementate │ │
│ │ │ │ │(nr.). │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│b) Îmbunătăţirea│ │ │Programul │Acţiuni privind │ │
│capacităţii de │ │ │"Justiţie" │transferul │ │
│management │2018 │- MMJS prin│finanţat în │de bune practici şi │ │
│şi intervenţie │2019 │ANES │cadrul │cooperare care să │ │
│în cazurile │ │- Parteneri│Mecanismului │asigure, │ │
│de violenţă │ │externi │Financiar │conform art. 11 din │ │
│domestică │ │ │Norvegian 2014│Convenţia de la │ │
│ │ │ │- 2021 │Istanbul, │ │
│ │ │ │ │platforma necesară │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │colectarea de date şi │ │
│ │ │ │ │cercetare. │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│c) Îmbunătăţirea│ │ │Finanţare de │ │ │
│sistemului │ │ │la bugetul de │Procedură comună de │ │
│informaţional în│2020 - │- MMJS prin│stat, prin │lucru │ │
│domeniul │2021 │ANES │bugetele │la nivel │ │
│violenţei │ │- MAI │instituţiilor │interinstituţional │ │
│domestice pentru│ │- CSM │responsabile/ │privind raportarea, │ │
│a asigura │ │- INS │bugete locale;│colectarea şi │ │
│gestionarea │ │ │Finanţare │monitorizarea │ │
│cazurilor de │ │ │din fonduri │datelor în domeniul │ │
│violenţă │ │ │nerambursabile│violenţei domestice │ │
│domestică │ │ │UE. │elaborată. │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│d) Implicarea │ │ │ │ │ │
│Comisiilor │ │ │Finanţare de │ │ │
│judeţene şi a │ │ │la bugetul de │Metodologie de lucru │ │
│municipiului │2018 - │ │stat, prin │elaborată pentru │ │
│Bucureşti în │2021 │- MMJS prin│bugetele │Comisiile │ │
│domeniul │ │ANES │instituţiilor │judeţene şi a │ │
│egalităţii de │ │- APL │Responsabile/ │municipiului │ │
│şanse între │ │ │bugete locale;│Bucureşti în domeniul │ │
│femei şi bărbaţi│ │ │Finanţare │egalităţii de şanse │ │
│(COJES-uri) în │ │ │din fonduri │între │ │
│domeniul │ │ │nerambursabile│femei şi bărbaţi. │ │
│egalităţii de │ │ │UE. │Reprezentanţi COJES │ │
│şanse între │ │ │ │pregătiţi în domeniul │ │
│femei şi bărbaţi│ │ │ │egalităţii de şanse │ │
│şi │ │ │ │între │ │
│violenţei │ │ │ │femei şi bărbaţi şi │ │
│domestice │ │ │ │violenţei domestice. │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │ │Programul │ │ │
│ │ │ │"Justiţie │ │ │
│e) Înfiinţarea │ │ │finanţat în │ │ │
│şi întărirea │ │ │cadrul │Echipe intersectoriale │ │
│rolului │Permanent│- MMJS prin│Mecanismului │locale, constituite şi │ │
│echipelor │ │ANES │Financiar │funcţionale, care să │ │
│intersectoriale │ │- APL │Norvegian 2014│lucreze │ │
│locale la │ │- ANPDCA │- 2021 │interdisciplinar, │ │
│nivel judeţean/ │ │ │Finanţare de │să colaboreze şi să se │ │
│local în │ │ │la bugetul de │găsească într-un │ │
│domeniul │ │ │stat, prin │permanent │ │
│violenţei │ │ │bugetele │schimb de informaţii │ │
│domestice │ │ │instituţiilor │raportat la cazurile │ │
│ │ │ │responsabile/ │instrumentate (nr.). │ │
│ │ │ │bugete locale;│ │ │
│ │ │ │Finanţare │ │ │
│ │ │ │din fonduri │ │ │
│ │ │ │nerambursabile│ │ │
│ │ │ │UE. │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│f) Stimularea │ │ │ │Proiect cu titlul │ │
│promovării │ │ │Finanţare de │"Pachet │ │
│egalităţii de │ │ │la bugetul de │complex de formare │ │
│şanse pe │2018 - │- MMACA/ │stat, prin │antreprenorială pentru │ │
│piaţa muncii │2021 │INIMM │bugetele │incluziunea socială a │ │
│prin │ │- ANES │instituţiilor │femeilor, victime ale │ │
│dezvoltarea de │ │ │responsabile/ │violenţei domestice", │ │
│competenţe │ │ │bugete locale;│elaborat în scopul │ │
│antreprenoriale │ │ │Finanţare │promovării unui rol │ │
│şi │ │ │din fonduri │activ │ │
│manageriale ale │ │ │nerambursabile│pentru femeile victime │ │
│femeilor, │ │ │UE. │ale │ │
│victime ale │ │ │ │violenţei domestice, │ │
│violenţei │ │ │ │prin │ │
│domestice │ │ │ │sprijinirea acestora în│ │
│ │ │ │ │iniţierea şi │ │
│ │ │ │ │gestionarea │ │
│ │ │ │ │unei afaceri şi │ │
│ │ │ │ │proiecte │ │
│ │ │ │ │comunitare. │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────┴───────┤
│4. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între partenerii interni şi între │
│statul român şi statele sau organismele internaţionale │
│implicate în prevenirea şi combaterea violenţei domestice │
├────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────┬───────┤
│a) Promovarea │ │ │Programul │Schimb de bune practici│ │
│valorilor │ │ │"Justiţie" │realizat în vederea │ │
│non-violenţei în│Permanent│- MMJS prin│finanţat în │implementării │ │
│ţară şi în │ │ANES │cadrul │programelor │ │
│străinătate prin│ │ │Mecanismului │şi politicilor publice │ │
│participarea la │ │ │Financiar │de │ │
│acţiuni de │ │ │Norvegian 2014│prevenire şi combatere │ │
│cooperare la │ │ │- 2021 │a │ │
│nivel │ │ │ │fenomenului violenţei │ │
│internaţional. │ │ │ │domestice. │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────┤
│b) Derularea │ │ │ │Activităţi realizate în│ │
│unor │ │ │ │domeniul prevenirii şi │ │
│activităţi în │ │ │Programul │combaterii violenţei │ │
│domeniul │ │ │"Justiţie" │domestice şi violenţei │ │
│prevenirii şi │2019 │- MMJS prin│finanţat în │de │ │
│combaterii │ │ANES │cadrul │gen (conferinţă la │ │
│violenţei │ │ │Mecanismului │nivel │ │
│domestice şi │ │ │Financiar │înalt, seminar european│ │
│violenţei de │ │ │Norvegian 2014│/ │ │
│gen, din │ │ │- 2021 │internaţional, mese │ │
│perspectiva │ │ │ │rotunde) în contextul │ │
│preluării de │ │ │ │preluării de către │ │
│către România a │ │ │ │România │ │
│Preşedinţiei │ │ │ │a preşedinţiei │ │
│Consiliului │ │ │ │Consiliului │ │
│European în anul│ │ │ │Uniunii Europene în │ │
│2019. │ │ │ │anul │ │
│ │ │ │ │2019, la care vor fi │ │
│ │ │ │ │invitate să participe │ │
│ │ │ │ │instituţii şi organisme│ │
│ │ │ │ │interne şi │ │
│ │ │ │ │internaţionale │ │
│ │ │ │ │din domeniul prevenirii│ │
│ │ │ │ │şi combaterii violenţei│ │
│ │ │ │ │domestice şi violenţei │ │
│ │ │ │ │de gen. Schimb de bune │ │
│ │ │ │ │practici realizat la │ │
│ │ │ │ │nivel de experţi. │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────┴───────┘


    III. PREVENIREA VIOLENŢEI DOMESTICE ŞI A RECIDIVEI ACESTEIA PRECUM ŞI A VIOLENŢEI SEXUALE

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Creşterea eficacităţii măsurilor de prevenire a violenţei domestice şi a │
│recidivei acesteia │
├─────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────┤
│Măsura │Termen │Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri│
│ │realizare│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │ │Finanţare de │ │ │
│a) Derularea de campanii │ │ │la bugetul de │Evenimente │ │
│de │Permanent│- MMJS prin │stat, prin │organizate în │ │
│conştientizare, │ │ANES │bugetele │parteneriat cu │ │
│organizare │ │- ANPDCA │instituţiilor │autorităţile │ │
│de dezbateri publice │ │ │Responsabile/ │publice şi cu │ │
│periodice şi promovarea │ │ │bugete locale;│reprezentanţii │ │
│bunelor practici în │ │ │Finanţare │societăţii │ │
│domeniu │ │ │din fonduri │civile. (nr.) │ │
│ │ │ │nerambursabile│ │ │
│ │ │ │UE. │ │ │
├─────────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────┤
│2. Dezvoltarea de atitudini şi comportamente nonviolente pentru atingerea │
│obiectivului "toleranţă zero" faţă de violenţa domestică. │
├─────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────┤
│ │ │ │Finanţare de │- Protocoale de │ │
│ │ │ │la bugetul de │colaborare │ │
│a) Desfăşurarea unor │Permanent│- MMJS prin │stat, prin │încheiate între │ │
│programe educative pentru│ │ANES │bugetele │instituţiile │ │
│părinţi şi copii, în │ │- MEN │instituţiilor │implicate │ │
│vederea prevenirii │ │- MAI │Responsabile/ │(nr.) │ │
│violenţei domestice, │ │- ANPDCA │bugete locale;│- Programe │ │
│inclusiv prin │ │- ONG │Finanţare din │desfăşurate │ │
│parteneriate │ │- Alţi │fonduri │(nr.) │ │
│şcoală-comunitate-familie│ │parteneri │nerambursabile│- Participanţi │ │
│ │ │instituţionali│UE. │(nr.) │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │ │Programul │ │ │
│ │ │ │"Justiţie │ │ │
│ │ │ │finanţat în │ │ │
│ │ │ │cadrul │- Campanii de │ │
│ │ │ │Mecanismului │informare şi/ │ │
│b) Creşterea gradului de │Permanent│- MMJS prin │Financiar │sau educare │ │
│informare, conştientizare│ │ANES │Norvegian 2014│implementate │ │
│şi responsabilizare a │ │- MEN │- 2021 │(nr.) │ │
│populaţiei │ │- MAI │Finanţare de │- Beneficiari │ │
│ │ │- ANPDCA │la bugetul de │(nr.) │ │
│ │ │- ONG │stat, prin │ │ │
│ │ │- Alţi │bugetele │ │ │
│ │ │parteneri │instituţiilor │ │ │
│ │ │instituţionali│Responsabile/ │ │ │
│ │ │ │bugete │ │ │
│ │ │ │locale; │ │ │
│ │ │ │Finanţare din │ │ │
│ │ │ │fonduri │ │ │
│ │ │ │nerambursabile│ │ │
│ │ │ │UE. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │ │Finanţare de │- Programe de │ │
│ │ │ │la bugetul de │educaţie │ │
│c) Dezvoltarea unui │ │ │stat, prin │pentru tineri. │ │
│răspuns │Permanent│- MMJS prin │bugetele │Mobilizarea │ │
│pro-activ şi preventiv al│ │ANES │instituţiilor │suportului │ │
│şcolilor la problema │ │- MEN │Responsabile/ │profesioniştilor,│ │
│violenţei domestice │ │- MAI │bugete locale;│părinţilor, │ │
│ │ │- ANPDCA │Finanţare │studenţilor şi │ │
│ │ │- ONG │din fonduri │elevilor, al │ │
│ │ │- Alţi │nerambursabile│administraţiei │ │
│ │ │parteneri │UE. │publice pentru │ │
│ │ │instituţionali│ │prevenirea │ │
│ │ │ │ │acestui fenomen │ │
│ │ │ │ │(nr.) │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │ │ │- Campanie de │ │
│ │ │ │ │comunicare şi │ │
│ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │realizată în │ │
│ │ │ │ │vederea │ │
│ │ │ │ │prevenirii │ │
│ │ │ │ │actelor │ │
│ │ │ │Finanţare de │de violenţă │ │
│ │ │ │la bugetul de │domestică. │ │
│d) Schimbarea │Permanent│- MMJS prin │stat, prin │Schimbarea │ │
│modalităţilor │ │ANES │bugetele │modalităţilor de │ │
│de abordare/mediatizare a│ │- MEN │instituţiilor │abordare a │ │
│faptelor de violenţă │ │- MAI │Responsabile/ │temelor de │ │
│domestică. │ │- ANPDCA │bugete locale;│violenţă │ │
│ │ │- ONG │Finanţare │domestică de │ │
│ │ │- Alţi │din fonduri │către jurnalişti │ │
│ │ │parteneri │nerambursabile│şi │ │
│ │ │instituţionali│UE. │ziarişti │ │
│ │ │ │ │semnatari ai │ │
│ │ │ │ │reportajelor, │ │
│ │ │ │ │articolelor │ │
│ │ │ │ │şi documentarelor│ │
│ │ │ │ │efectuate. │ │
│ │ │ │ │- Ghid de bune │ │
│ │ │ │ │practici │ │
│ │ │ │ │realizat pentru │ │
│ │ │ │ │jurnalişti │ │
│ │ │ │ │şi ziarişti │ │
│ │ │ │ │referitor la │ │
│ │ │ │ │modalităţile de │ │
│ │ │ │ │prezentare │ │
│ │ │ │ │a infracţiunilor │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │violenţă │ │
│ │ │ │ │domestică şi │ │
│ │ │ │ │mediatizarea │ │
│ │ │ │ │acestora în │ │
│ │ │ │ │mass-media şi │ │
│ │ │ │ │mediul │ │
│ │ │ │ │online. │ │
├─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │ │Programul │ │ │
│ │ │ │"Justiţie" │- Strategie │ │
│ │ │ │finanţat în │naţională │ │
│ │ │ │cadrul │pentru prevenirea│ │
│e) Elaborarea unei │2019 │- MMJS prin │Mecanismului │şi │ │
│strategii naţionale │ │ANES │Financiar │combaterea │ │
│pentru │ │- MS │Norvegian 2014│violenţei │ │
│prevenirea şi combaterea │ │- MAI │- 2021 │sexuale şi a │ │
│violenţei sexuale │ │- ANPDCA │Finanţare de │planului │ │
│ │ │ │la bugetul de │operaţional │ │
│ │ │ │stat, prin │aferent │ │
│ │ │ │bugetele │elaborată şi │ │
│ │ │ │instituţiilor │adoptată │ │
│ │ │ │Responsabile/ │ │ │
│ │ │ │bugete locale;│ │ │
│ │ │ │Finanţare din │ │ │
│ │ │ │fonduri │ │ │
│ │ │ │nerambursabile│ │ │
│ │ │ │UE. │ │ │
└─────────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────┘


    IV. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI DOMESTICE

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităţilor asumate în │
│cadrul Pilonului Prevenirea şi Combaterea Violenţei Domestice │
├─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┤
│Măsura │Termen │Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- procedură │ │
│ │ │ │ │de raportare │ │
│ │ │ │ │şi │ │
│a) │ │ │ │monitorizare │Lipsa de │
│Monitorizarea│ │ │ │a datelor │acurateţe a │
│măsurilor │Anual │ANES │Buget │elaborată; │datelor │
│cuprinse în │ │ │ANES │- raport │colectate. │
│Planul │ │ │ │anual privind│Lipsa de │
│operaţional │ │ │ │gradul de │implicare a │
│de acţiuni. │ │ │ │implementare │instituţiilor │
│ │ │ │ │a │responsabile. │
│ │ │ │ │activităţilor│Netransmiterea│
│ │ │ │ │asumate în │datelor. │
│ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │Pilonului │ │
│ │ │ │ │Prevenirea │ │
│ │ │ │ │şi Combaterea│ │
│ │ │ │ │Violenţei │ │
│ │ │ │ │Domestice │ │
│ │ │ │ │elaborat │ │
├─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┤
│2. Evaluarea finală a Pilonului Prevenirea şi Combaterea Violenţei │
│Domestice │
├─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┤
│a) Realizarea│ │ │ │- analiză │ │
│unei analize │ │ │ │privind │ │
│privind │ │ │ │îndeplinirea │ │
│îndeplinirea │ │ │ │obiectivelor │ │
│obiectivelor │ │ │ │asumate în │Lipsa de │
│asumate în │ │ │ │cadrul │acurateţe a │
│cadrul │2021 │Toate │În limita│Strategiei │datelor │
│Strategiei │ │instituţiile│bugetului│naţionale │colectate. │
│naţionale │ │implicate în│aprobat. │privind │Lipsa de │
│privind │ │implementare│ │promovarea │implicare a │
│promovarea │ │a │ │egalităţii de│instituţiilor │
│egalităţii de│ │obiectivelor│ │şanse între │responsabile. │
│şanse între │ │specifice │ │femei şi │Netransmiterea│
│femei şi │ │ │ │bărbaţi şi │datelor. │
│bărbaţi şi │ │ │ │prevenirea şi│ │
│prevenirea şi│ │ │ │combaterii │ │
│combaterii │ │ │ │violenţei │ │
│violenţei │ │ │ │domestice │ │
│domestice │ │ │ │2018 - 2021 -│ │
│2018 - 2021 -│ │ │ │Pilonul │ │
│Pilonul │ │ │ │Prevenirea şi│ │
│Prevenirea şi│ │ │ │Combaterea │ │
│Combaterea │ │ │ │Violenţei │ │
│Violenţei │ │ │ │Domestice │ │
│Domestice. │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┘     ACRONIME
        MMJS - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
        ANES - Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
        ANPDCA - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
        MJ - Ministerul Justiţiei
        MS - Ministerul Sănătăţii
        MAI - Ministerul Afacerilor Interne
        MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale
        CJ - Consiliul Judeţean
        CLS - Consiliul Local de Sector
        DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
        CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului
        APL - Autoritate Publică Locală
        SPAS - Serviciul Public de Asistenţă Socială
        INML - Institutul Naţional de Medicină Legală
        INM - Institutul Naţional al Magistraturii
        POCU - Programul Operaţional Capital Uman
        CSM - Consiliul Superior al Magistraturii
        INS - Institutul Naţional de Statistică
        COJES - Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
        MMACA - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenori
        INIMM - Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
        ONG - Organizaţii neguvernamentale

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016