Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN NAŢIONAL din 28 iunie 2018  de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN NAŢIONAL din 28 iunie 2018 de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 549 bis din 2 iulie 2018

──────────
        *) Aprobat de Ordinul nr. 625 din 28 iunie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 2 iulie 2018.
──────────


     CUPRINS
    1. Introducere
    2. Statul de protecţie şi starea de conservare a populaţiei de urs brun în România
    3. Stadiul implementării măsurilor de management al speciei până în prezent şi probleme identificate
    4. Revizuirea planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs din România
    4.1. Obiectivele Planului de acţiune
    4.2. Elaborarea planului de acţiune
    5. Acţiuni necesare pentru menţinerea stării de conservare favorabile a populaţiei de urs brun din România
    6. Mijloace pentru implementarea Planului de acţiune
    7. Concluzii
        Bibliografie

    1. Introducere
        În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 31 alin. (4), în scopul protecţiei şi conservării speciei urs brun, s-a elaborat planul de acţiune naţional pentru specia urs brun "Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos arctos) din România", document care conţine măsuri de acţiune şi conservare, în conformitate cu planurile de acţiune pentru specia urs brun, agreate la nivel internaţional/european.
        Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs din România este un document care revizuieşte Planul de acţiune care a stat la baza măsurilor adoptate începând cu anul 2006 până în prezent de autorităţile publice responsabile cu protecţia şi managementul speciei şi stabileşte acţiunile prioritare necesare pentru conservarea şi managementul populaţiei de urs la nivel naţional, precum şi planificarea măsurilor la scară de timp şi spaţiu.
        Planul de acţiune revizuit a fost conceput ca un document concis şi operativ pentru implementarea managementului acestei specii de către instituţiile/organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu. Acesta asigură aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România este parte, inclusiv ghiduri şi recomandări privind conservarea populaţiilor de urs la nivel global şi european, ţinând cont de cadrul legislativ, administrativ şi contextul social existent în prezent în România.
        Planul de acţiune se doreşte a fi un document flexibil, care să fie revizuit periodic şi adaptat astfel încât să asigure atingerea scopului pentru care a fost elaborat, şi să răspundă în context mai larg obiectivelor de la nivel european. Existenţa unei politici de conservare clare şi obiectivelor în cadrul planului de management la nivel naţional, poate facilita coordonarea politicilor şi acordurilor de gestionare între ţările învecinate care împart populaţia de urşi din Carpaţi.
        Planul de acţiune al populaţiei de urs brun în România a fost realizat în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR - LIFE13 NAT/RO/001154 - CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA, derulat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" - Staţiunea Braşov (fostul I.C.A.S.), în calitate de beneficiar coordonator, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Fundaţia Carpaţi, Administraţia Parcului Natural Bucegi, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A. în calitate de beneficiari asociaţi.
        Obiectivele proiectului LIFE FOR BEAR sunt:
    a) Reactualizarea planului de management a populaţiei de urs din România în contextul dezvoltării socio-economice.
    b) Îmbunătăţirea stării de conservare a populaţiei de urs brun din zona de conflict Braşov-Valea Prahovei.
    c) Optimizarea managementului deşeurilor menajere, pentru reducerea conflictelor om-urs în zona Braşov-Valea Prahovei.
    d) Transferul unor tehnici de bune practici către factorii de interes în conservarea şi managementul populaţiei de urs brun.
    e) Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale şi naţionale cu privire la conservarea populaţiei de urs brun şi promovarea siturilor Natura 2000.

        Importanţa proiectului LIFE FOR BEAR:
        Proiectul LIFE FOR BEAR aduce, în plus faţă de ceea ce s-a aplicat până în prezent, un management complex al conflictelor urs-om, prin testarea de noi metode, îmbunătăţirea celor aplicate anterior, respectiv optimizarea soluţiilor. Rezultatele vor conduce la găsirea celor mai eficiente mijloace de reducere a impactului negativ al dezvoltării urbane asupra conservării populaţiei de urs, respectiv a îmbunătăţirii educaţiei oamenilor privind protejarea acestei specii, cu efect maximal asupra tuturor habitatelor şi speciilor din zonă.
        Proiectul pune baza formării unor echipe de specialişti în domeniul cinegetic la nivel naţional, care să intervină în cazurile de soluţionare a conflictelor om-urs (capturări, relocări, salvări urşi din capcane neautorizate, eliberări din zone captive, etc.).
        Pentru corelarea acţiunilor, Proiectul LIFE FOR BEAR (LIFE13 NAT/RO/001154 ) a colaborat cu proiectele: WOLFLIFE - (LIFE13NAT/RO/000205 - "Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor Orientali", proiect care va realiza Planul naţional de acţiune pentru specia lup (Canis lupus) şi proiectul LIFE Connect Carpathians (LIFE12 NAT/UK/001068)". În zona de vest a României, în urma implementării proiectului "Enhancing landscape connectivity for brown bear and wolf through a regional network of NATURA 2000 sites in România - LIFE Connect Carpathians (LIFE12 NAT/UK/001068)" va fi realizat un Plan regional de acţiune pentru urs, cu măsuri specifice de management adresate coridorului ecologic Apuseni - Carpaţii Meridionali.

    2. Statutul de protecţie şi starea de conservare a populaţiei de urs brun în România
        Specia urs (Ursus arctos) este inclusă în Anexa II a Directivei Habitate, respectiv Anexa 3 a O.U.G. nr. 57/2007, care include specii de faună şi floră sălbatică de interes comunitar, a căror conservare necesită declararea de Arii Speciale de Conservare (SAC) formând Reţeaua Natura 2000. Specia este listată în Anexa IV a Directivei Habitate, respectiv Anexa 4A a O.U.G. nr. 57/2007, ca specie de interes comunitar care necesită protecţie strictă. Printre obligaţiile ce decurg din Directiva Habitate se numără: menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiei de urs brun, monitorizarea şi raportarea periodică către Comisia Europeană a stării de conservare a speciei.
        De asemenea, specia Ursus arctos este inclusă în Anexa II (Specii de faună strict protejate) a Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993.
        În vederea asigurării regimului de protecţie al speciilor de faună sălbatică de interes cinegetic, ţinând cont de prevederile legislaţiei UE şi ale convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei naturii, Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, impune restricţii privind desfăşurarea activităţii de vânătoare, specia Ursus arctos fiind inclusă în Anexa 2 a acestei legi, ca specie de interes cinegetic la care vânarea este interzisă. În vederea reducerii conflictelor om-urs şi controlului populaţiei de urs brun, în România autorităţile competente aprobă derogări de la măsurile de protecţie strictă în baza prevederilor art. 16 din Directiva Habitate.
        Cartea Roşie a vertebratelor din România (Botnariuc şi Tatole 2005), în urma analizării datelor existente la acea dată, pe baza criteriilor şi categoriilor elaborate de IUCN (2001), a inclus populaţia de urs brun din România în categoria speciilor vulnerabile.
        Starea de conservare - Evaluarea stării de conservare a tuturor mamiferelor sălbatice din Europa, iniţiată în 2005, în conformitate cu liniile directoare IUCN de evaluare a statutului de conservare a speciilor la nivel regional, include specia urs brun în categoria speciilor neameninţate (LC) pentru fiecare nivel regional analizat: continentul Europa (inclusiv partea europeană a Rusiei) şi respectiv teritoriul UE25 (Temple şi Terry 2007).
        În prezent, la scară globală, în urma evaluării statutului de conservare evaluat pe baza criteriilor IUCN, ursul brun este listat ca specie neameninţată (LC - Least Concern) (McLellan şi colab., 2008).
        Conform prevederilor Directivei Habitate, statutul de conservare este considerat "favorabil" dacă:
    a) datele de dinamică a populaţiei indică faptul că specia se menţine pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale;
    b) aria de extindere naturală a speciei nu se reduce şi nici nu există riscul să se reducă în viitorul apropiat;
    c) specia dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung.

        În urma evaluării stării de conservare a speciilor sălbatice şi a habitatelor naturale prevăzute în Anexa IV şi Anexa V la Directiva Habitate în vederea raportării către Comisia Europeană în baza art. 17 din directivă, realizată în anul 2013 pentru perioada 2006-2012, starea de conservare a populaţiei de urs brun din România este favorabilă la nivelul regiunilor biogeografice alpină şi continentală în care este răspândită specia.
        Mărimea populaţiei de urs brun la nivelul ţării noastre a cunoscut variaţii în timp datorate presiunii antropice. În timpul celui de-al doilea război mondial, specia a fost vânată în exces şi după război au mai rămas sub 1000 de indivizi. La începuturile anilor '50, în România erau estimate 860 de exemplare. Ca urmare a scăderii alarmante a populaţiei de urs, vânătoarea acestei specii a fost restricţionată prin Decretul nr. 76/7.02.1953, fiind stabilit un sezon legal de vânătoare în perioada 1 martie - 15 ianuarie, interzisă vânarea femelelor de urs cu pui în tot timpul anului şi împuşcarea urşilor în bârlog, stabilită o cotă de recoltare şi obligativitatea obţinerii licenţei de vânătoare individuală. Populaţia de urs în ţara noastră a crescut constant până în 1969, când a atins un număr de aproximativ 4700 de indivizi. Începând cu 1969, datorită presiunii determinate de vânătoare, populaţia de urs a început să scadă, atingând în 1974 aproximativ 3700 de exemplare. Anul 1976 a marcat începutul unei noi perioade în managementul populaţiei de urs în România prin introducerea Legii nr. 26/1976 (Anon., 2005). Prin această lege s-a stipulat perioada de vânătoare, care a fost diminuată la 6 luni şi împărţită în 2 perioade (15 martie - 15 mai şi 1 septembrie - 31 decembrie), au fost stabilite unităţi speciale pentru managementul vânatului al căror regim de administrare se realiza prin planuri speciale forestiere şi de vânătoare care au dus la creşterea populaţiei de urs, în mod particular datorită cantităţii mari de hrană zilnice şi de creştere a perioadelor de hrănire (Micu, 1998). Rezultatul acestor măsuri de protecţie a fost o creştere substanţială a numărului de urşi, atingând un vârf de aproape 8000 de indivizi în 1988. Numărul urşilor a scăzut substanţial din 1989 până în 1996 datorită braconajului, utilizării ilegale de otrăvuri şi cotei de recoltă legale foarte mare (Anon., 2005). Începând cu anul 2001, populaţia de urs din România a înregistrat an de an o creştere uşoară a mărimii populaţiei (Cazacu şi colab. 2014).
        Luând în considerare data aderării României la UE, conform evaluărilor din perioada respectivă, populaţia de urs era estimată la circa 6000 de exemplare, reprezentând aproximativ 35-40% din efectivele estimate la nivelul Europei (exceptând Rusia), depăşind numărul optim estimat de urşi, de 4000 de exemplare, pe care habitatul natural îl susţine în condiţii naturale şi care ar minimaliza impactul socio-economic (Anon., 2005).
        Mărimea populaţiei de urs brun din România este estimată la nivelul anului 2016 ca fiind cuprinsă în intervalul 6050-6640 de exemplare, conform studiului finanţat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului "Studiu privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare şi pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2016-2017".
        Cea mai mare populaţie de urs din Europa se regăseşte în Carpaţii româneşti (Ionescu 1999), fiind o populaţie stabilă (Straka et al. 2012) răspândită majoritar în bioregiunea alpină (Ionescu 1999). Studiile anterioare desfăşurate pe exemplare de urs din România au indicat prezenţa unei singure populaţii (fără substructurare genetică) şi o valoare ridicată a diversităţii genetice. Astfel populaţia de urs din ţara noastră a înregistrat una din cele mai ridicate valori ale diversităţii genetice din lume (Cotovelea et al. 2013).
        S-a constatat existenţa unei singure populaţii cu o diversitate genetică ridicată de-a lungul Carpaţiilor din România, rezultat confirmat prin analiza bayesiană. În schimb, structura de familie a urşilor habituaţi reprezintă o ameninţare asupra echilibrului său genetic, pe termen lung existând pericolul apariţiei de exemplare degenerate, ca urmare a consangvinizărilor repetate posibile (Cotovelea 2014).
        O ameninţare asupra structurii populaţionale o reprezintă urşii habituaţi, aceştia manifestând un comportament care nu este natural, tolerând prezenţa omului în mod neobişnuit (Schwartz et al. 2006).
        La nivel regional, populaţia de urs din România este parte a populaţiei din Carpaţi din cele 10 populaţii de urs de la nivelul Europei. Populaţia de urs brun din Carpaţi este cea mai mare populaţie a acestei specii din Europa (exceptând Rusia), fiind estimată la aproximativ 7000 de indivizi din totalul de cca. 18000 de urşi, iar dinamica mărimii acestei populaţii este stabilă (Boitani şi colab. 2015).
        Figura 1. Distribuţia populaţiilor de urs brun în Europa (a se vedea imaginea asociată)

        Aria de distribuţie a populaţiei de urs brun din Carpaţi, la nivelul ţărilor al căror teritoriu se suprapune peste aria de distribuţie a acestei populaţii (România, Polonia, Serbia, Slovacia, dar exceptând Ucraina datorită lipsei informaţiilor) este stabilă.
        Distribuţia populaţiei de urs brun din România a fost mai mare în trecut, dar a fost redusă după cel de-al doilea război mondial, crescând încet după terminarea războiului. Conform datelor din literatură, habitatul speciei urs în România ocupa la nivelul anilor 1960-1970 aproximativ 28000 de kmp (Micu, 1998). Ca urmare a măsurilor adoptate în anul 1976, o dată cu creşterea mărimii populaţiei înregistrată în perioada respectivă, aria de răspândire a acestei specii a crescut la 65000 kmp. În anul 2005, populaţia de urs brun în România ocupă o zonă de peste 69000 kmp, care reprezintă aproximativ 30% din suprafaţa ţării, la altitudini mai mari de 600 m, de-a lungul întregii suprafeţe împădurite din Carpaţii României, 93% fiind localizată în zona de munte şi 7% în zona de deal (Anon., 2005). După estimările oficiale, cea mai mare densitate se înregistrează în zona centrală şi nord-estică a Carpaţilor, în judeţele Covasna, Braşov, Harghita, Bistriţa, Buzău, Mureş şi Neamţ. La nivel local, cea mai mare densitate de urşi a fost înregistrată în zona Braşov-Valea Prahovei, în masivele Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare şi Munţii Baiului, unde densitatea de urşi este cuprinsă între 50-60 exemplare/10.000 ha de habitat. Aici sunt incluşi şi urşii habituaţi, care intră pe domeniul public (Jurj., 2016).
        După analiza proiectului LIFE FOR BEAR în perioada 2015-2016, populaţia de urs brun indicând o prezenţă permanentă pe minim 71.840 kmp la nivel naţional.
        Figura 2. Distribuţia ursului brun în România (Analiză proiect LIFE FOR BEAR 2016) (a se vedea imaginea asociată)

        Habitatele specifice ursului brun sunt pădurile de amestec din zona de deal şi de munte, de întindere mare, puţin deranjate de activitatea antropică, care oferă condiţii de adăpost, linişte şi hrană, acestea fiind indispensabile pentru supravieţuirea speciei. Ursul este o specie omnivoră, oportunistă, cu o gamă largă de cerinţe biologice în timpul ciclului de viaţă, fapt care poate conduce la apariţia conflictelor cu omul. În contextul alterării continue a habitatului natural datorită presiunilor antropice, aceştia tind să utilizeze habitatele de calitate superioară ca resursă trofică din apropierea aşezărilor umane, ceea ce conduce la amplificarea conflictului om-urs. În cadrul proiectului LIFE13 NAT/RO/001154 o activitate importantă o constituie analizarea la nivel naţional a calităţii habitatelor specifice ursului brun, având în vedere că ultima evaluare pe baza cheilor de bonitare a fost realizată în anul 2002, aceasta asigurând datele necesare pentru identificarea zonelor în care se impune implementarea de măsuri pentru conservarea habitatelor esenţiale speciei.
        Conform raportului naţional elaborat în anul 2013 de România privind evaluarea stării de conservare a speciei pentru perioada 2006-2012, în tabelul nr. 1 sunt prezentate presiunile şi ameninţările asupra speciei la nivelul regiunilor biogeografice (alpină şi continentală), şi importanţa acestora, stabilită pe baza opiniei experţilor.
        Tabelul nr. 1. Presiunile şi ameninţările asupra speciei Ursus arctos arctos şi importanţa acestora la nivelul regiunilor biogeografice alpină şi continentală din România.

┌────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Codul şi │Nivel de importanţă │
│denumirea ├───────────────────┬───────────────────┤
│ │Regiunea │Regiunea │
│ │biogeografică │biogeografică │
│ │Alpină │Continentală │
│ ├────────┬──────────┼────────┬──────────┤
│ │Presiune│Ameninţare│Presiune│Ameninţare│
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│B06 - păşunat în│ │ │ │ │
│pădure/zonă │L │L │L │L │
│împădurită │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│D01.02 - │ │ │ │ │
│drumuri, │L │L │L │L │
│autostrăzi │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│D01.04 - linii │ │ │ │ │
│de cale ferată, │L │L │L │L │
│TGV │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│E01.01 - │ │ │ │ │
│urbanizare │M │M │M │M │
│continuă │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│E01.03 - locuire│L │L │L │L │
│dispersată │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│E03.01 - │ │ │ │ │
│depozitarea │ │ │ │ │
│deşeurilor │L │L │L │L │
│menajere/ │ │ │ │ │
│de la facilităţi│ │ │ │ │
│de recreere │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│F03.02.03 - │ │ │ │ │
│capturare cu │M │M │M │M │
│capcane, │ │ │ │ │
│otrăvire │ │ │ │ │
│braconaj │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│G01.03.02 - │ │ │ │ │
│utilizarea │M │M │M │M │
│vehiculelor │ │ │ │ │
│motorizate, │ │ │ │ │
│off-road │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│J03.01.01 - │ │ │ │ │
│reducerea │L │L │L │L │
│disponibilităţii│ │ │ │ │
│prăzii (inclusiv│ │ │ │ │
│carcase) │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│J03.01.01 - │ │ │ │ │
│reducerea │H │M │H │M │
│antropică a │ │ │ │ │
│conectivităţii │ │ │ │ │
│habitatului │ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│K03.06 - │ │ │ │ │
│conflictul cu │M │M │M │M │
│animale │ │ │ │ │
│domestice │ │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        L - importanţă scăzută; M - importanţă medie; H - importanţă mare.
        La nivelul Europei, ameninţările cele mai relevante sunt: pierderea habitatului din cauza dezvoltării infrastructurii, perturbarea, nivelul scăzut de acceptare de către unele segmente ale populaţiei din mediul rural, capacitatea redusă a instituţiilor de management, factori bio-ecologici intrinseci (de ex. populaţia de urs mică) şi mortalitatea accidentală. Este de aşteptat ca multe dintre aceste ameninţări să devină mai importante în viitor (Boitani şi colab., 2015). Conform evaluării realizate în anul 2012 privind statutul, managementul şi distribuţia carnivorelor mari în Europa (Kaczensky şi colab., 2013), prin studiul finanţat de Comisia Europeană, în cazul populaţiei de urs brun din Carpaţi, la lista ameninţărilor relevante se adaugă degradarea habitatului datorat activităţilor umane (recoltare masă lemnoasă şi alte specii de plante, etc.), lipsa cunoştinţelor privind populaţia de urs pentru întreaga arie de distribuţie a acestei populaţii.

        Figura nr. 3 Pierderea habitatului natural în urma activităţilor antropice în zona Braşov - Valea prahovei (Analiză Proiect LIFE FOR BEAR) (a se vedea imaginea asociată)


    3. Stadiul implementării măsurilor de management al speciei urs brun până în prezent şi probleme identificate
        "Planul de management şi de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România", elaborat în anul 2005, în baza prevederilor Convenţiei de la Berna şi a recomandărilor din "Planul de acţiune pentru conservarea ursului brun în Europa" (Swenson şi colb., 2000), stabileşte obiectivele de management într-un cadru definit de legislaţia internaţională şi internă, măsurile necesare pentru conservarea populaţiei de urs brun şi a habitatelor naturale specifice, precum şi asigurarea coexistenţei omului cu această specie. "Planul de management şi de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România" reprezintă un document fundamental în procesul de luare a deciziilor, stabilind liniile directoare privind măsurile de conservare adoptate anual de către autorităţile şi organizaţiile responsabile de managementul acestei specii.
        Deşi acest plan de management nu a fost aprobat printr-un act normativ, măsurile necesare pentru managementul speciei sunt incluse în legislaţia naţională.
        În funcţie de grupul de interese din care fac parte, factorii interesaţi şi-au exprimat în această perioadă de timp opiniile, de multe ori prin mijloace media şi prezentând situaţii extreme şi cu impact, care merg de la interzicerea totală a vânătorii (în cazul ONG-urilor, conservaţionişti) până la eliminarea totală a exemplarelor de urs din anumite zone, modificarea legislaţiei pentru a scoate ursul din lista speciilor strict protejate şi să fie permisă vânarea acestora şi reducerea mărimii populaţiei până la numărul optim estimat pe baza cheilor de bonitare (gestionari fonduri de vânătoare, factori politici locali etc.).
        Măsurile de management aprobate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în această perioadă s-au bazat pe prevederile "Planului de management şi de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România", elaborat în anul 2005, astfel încât să răspundă obligaţiilor asumate prin aderarea la UE şi convenţiile internaţionale în domeniul protecţiei naturii, dar care să răspundă şi realităţii socio-economice din România.
        Principiile de bază ale planului de acţiune, pornind de la considerentele că mărimea optimă a populaţiei de urs brun, din punct de vedere ecologic, social şi economic, este de aproximativ 4.000 de exemplare, iar habitatele specifice ocupă o suprafaţă de aproximativ 69.000 kmp la nivel naţional, sunt următoarele:
    a) Menţinerea unei populaţii viabile de urs brun într-un mod durabil, care să îndeplinească rolul ecologic în toate ecosistemele care oferă condiţii adecvate pentru existenţa speciei;
    b) Menţinerea unei structuri normale din punct de vedere ecologic a populaţiei de urs brun;
    c) Monitorizarea dinamicii populaţiei de urs brun în vederea stabilirii măsurilor de management ce se impun;

        Tabelul nr. 2. Stadiul implementării planul de acţiune pentru populaţia de urs din România în perioada 2005-2018

┌──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┐
│DENUMIREA │MOD DE │INSTITUŢII │RESURSE │TERMENE DE │STADIUL │
│ACŢIUNII │IMPLEMENTARE │RESPONSABILE │FINANCIARE │IMPLEMENTARE│IMPLEMENTĂRII │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │ │
├──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┤
│ESTIMAREA POPULAŢIEI │
├──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │MM a finanţat │
│ │ │ │ │ │anual studii de│
│ │ │ │ │ │evaluare │
│ │ │ │ │ │a populaţiei de│
│ │Evaluarea │ │ │ │urs prin care │
│ │numărului de urşi│ │ │ │se │
│ │prin: │ │ │ │analizează │
│ │(1) măsurarea │ │ │ │datele obţinute│
│ │urmelor şi │ │ │ │la │
│ │evitarea dublei │ │ │ │evaluările │
│ │înregistrări prin│ │ │ │realizate de │
│ │eliminarea de la │ │ │ │gestionarii │
│ │numărare a │ │ │ │fondurilor de │
│ │urmelor cu │ │ │ │vânătoare, │
│ │dimensiuni egale │ │ │ │centralizate │
│ │egale (toleranţa │ │ │ │de ANPM, date │
│ │de 1 cm); │ │ │ │obţinute din │
│Metode de bază│(2) metoda │ │ │ │teren │
│pentru │identificării │MM ANPM ICAS │Buget MM │În fiecare │utilizând │
│estimarea │unităţilor │gestionari │gestionari │primăvară │metodele de │
│populaţiei de │reproductive; │fonduri │fonduri │ │bază, conform │
│urs │(3) observaţii │cinegetice/ │cinegetice/ │ │metodologiei │
│ │directe la │administratori│administratori│ │transmise de │
│ │punctele de │arii naturale │arii naturale │ │MM. În │
│ │hrănire. │protejate │protejate │ │cadrul acestor │
│ │- se vor realiza │ │ │ │studii au fost │
│ │primăvara │ │ │ │realizate │
│ │- se vor realiza │ │ │ │instruiri ale │
│ │instruiri │ │ │ │gestionarilor │
│ │amănunţite │ │ │ │fondurilor │
│ │privind │ │ │ │cinegetice │
│ │utilizarea │ │ │ │privind │
│ │metodelor. │ │ │ │aplicarea │
│ │- se vor corela │ │ │ │metodelor │
│ │evaluările între │ │ │ │de evaluare │
│ │fonduri │ │ │ │prevăzute în │
│ │de vânătoare │ │ │ │ghidul elaborat│
│ │- se va publica │ │ │ │în anul 2011. │
│ │evaluarea din │ │ │ │În anul 2013, │
│ │2010 pe │ │ │ │prin proiect │
│ │site-ul MMP │ │ │ │POS Mediu Axa │
│ │- se va realiza │ │ │ │4, a fost │
│ │structurarea │ │ │ │elaborată şi │
│ │populaţiei │ │ │ │metodologia de │
│ │pe clase de │ │ │ │monitorizare în│
│ │vârstă şi sexe │ │ │ │vederea │
│ │- coordonarea │ │ │ │evaluării │
│ │acţiunilor se va │ │ │ │stării │
│ │realiza │ │ │ │de conservare │
│ │cu mai mult │ │ │ │şi îndeplinirii│
│ │personal de │ │ │ │obligaţiilor de│
│ │specialitate │ │ │ │raportare │
│ │- metodologia de │ │ │ │conform │
│ │evaluare │ │ │ │art. 17 al │
│ │ │ │ │ │Directivei │
│ │ │ │ │ │Habitate. │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Metodele │
│ │ │ │ │ │complementare │
│ │ │ │ │ │au fost │
│ │- marcare │ │ │ │aplicate │
│ │remarcare, │ │ │ │doar la nivel │
│ │montare de │ │ │ │regional sau │
│ │emiţătoare GPS │ │ │ │local, prin │
│ │pentru │ │ │ │proiecte LIFE, │
│ │determinarea │ │ │ │POS Mediu) │
│Metode │mărimii │organizaţii şi│Proiecte şi │ │având în │
│complementare │teritoriilor şi a│instituţii │alte surse │ │vedere │
│de │suprapunerilor │interesate │ │ │costurile │
│estimare │dintre acestea │ │ │ │aplicării la │
│ │- analize │ │ │ │scară mare │
│ │genetice │ │ │ │a acestora. │
│ │- analiza │ │ │ │La nivel │
│ │structurii │ │ │ │naţional, INCDS│
│ │naturale a │ │ │ │colectează │
│ │populaţiei │ │ │ │probe recoltate│
│ │Experimentarea │ │ │ │de la │
│ │unor metode │ │ │ │exemplarele │
│ │alternative │ │ │ │capturate în │
│ │de estimare şi │ │ │ │baza │
│ │implementarea lor│ │ │ │derogărilor │
│ │ │ │ │ │acordate │
│ │ │ │ │ │de MM pentru │
│ │ │ │ │ │efectuarea de │
│ │ │ │ │ │analize │
│ │ │ │ │ │genetice. │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Implicarea NGO │
│ │ │ │ │ │în procesul de │
│ │ │ │ │ │estimare │
│ │ │ │ │ │este deficitară│
│Implicarea NGO│- anunţarea în │ │ │ │în anumite │
│în │timp util a NGO │MM │ │Permanent │zone, │
│procesul de │interesate │ │ │ │datorită │
│estimare │ │ │ │ │comunicării │
│ │ │ │ │ │defectuoase sau│
│ │ │ │ │ │chiar lipsei │
│ │ │ │ │ │comunicării la │
│ │ │ │ │ │nivel local │
│ │ │ │ │ │cu gestionarii │
│ │ │ │ │ │fondurilor de │
│ │ │ │ │ │vânătoare. │
├──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┤
│CONSERVAREA HABITATELOR ŞI SPECIEI │
├──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiecte │
│ │ │ │ │ │finanţate prin │
│ │ │ │ │ │LIFE, POS Mediu│
│ │ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │ │derulate │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │capacitatea de │
│ │ │ │ │ │suport a │
│ │- utilizarea │ │ │ │habitatelor, │
│ │habitatelor şi │ │ │ │fragmentarea │
│ │capacitatea │ │ │ │habitatelor şi │
│ │de suport a │ │ │ │identificarea │
│ │habitatelor, │ │ │ │unor zone │
│ │fragmentarea │ │ │ │de │
│ │habitatelor şi │ │ │ │conectivitate a│
│ │identificarea │ │ │ │acestora, │
│ │unor zone │ │ │ │coridoare │
│Studii │de conectivitate │Instituţii │Proiecte şi │Permanent │ecologice la │
│ştiinţifice │a acestora │interesate │programe de │ │nivel local (la│
│prioritare │- proiectare/ │ │finanţare │ │nivelul │
│ │implementare a │ │ │ │unor SCI-ri, │
│ │reţelelor │ │ │ │zone de │
│ │ecologice │ │ │ │implementare a │
│ │- mărimea │ │ │ │unor │
│ │teritoriilor şi │ │ │ │proiecte de │
│ │suprapunerilor │ │ │ │dezvoltare │
│ │- │ │ │ │infrastructură │
│ │caracteristicile │ │ │ │de │
│ │ecologice ale │ │ │ │transport) sau │
│ │populaţiilor │ │ │ │de regiune/ │
│ │(natalitate, │ │ │ │regional │
│ │mortalitate, │ │ │ │(conectivitatea│
│ │spor anual, etc.)│ │ │ │populaţiei de │
│ │- starea │ │ │ │urs din │
│ │favorabilă de │ │ │ │M-ţii Apuseni/ │
│ │conservare │ │ │ │conectivitatea │
│ │- analiza │ │ │ │populaţiei │
│ │structurii │ │ │ │de urs din │
│ │genetice a │ │ │ │România şi │
│ │populaţiei │ │ │ │Ucraina). │
│ │ │ │ │ │Recent au fost │
│ │ │ │ │ │realizate │
│ │ │ │ │ │studii genetice│
│ │ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │ │populaţiei de │
│ │ │ │ │ │urs, inclusiv │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │ │izolării unor │
│ │ │ │ │ │subpopulaţii │
│ │ │ │ │ │din Carpaţi. │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │- toate │ │ │ │Legislaţia │
│ │activităţile cu │ │ │ │naţională │
│ │potenţial impact │ │ │ │privind │
│Evitarea │negativ asupra │MM │Beneficiarul │Permanent │evaluarea │
│fragmentării │habitatelor │ │activităţii │ │impactului unor│
│habitatelor │folosite de │ │ │ │activităţi │
│ │urs se vor │ │ │ │asupra │
│ │realiza sub │ │ │ │habitatelor │
│ │controlul şi cu │ │ │ │speciei a fost │
│ │avizul MMP │ │ │ │completată/ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţită. │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiecte de │
│ │ │ │ │ │autostrăzi au │
│ │ │ │ │ │fost │
│ │ │ │ │ │modificate de │
│ │- podurile de │ │ │ │beneficiarul │
│ │trecere, tuneluri│ │ │ │lucrărilor ca │
│Acţiuni de │şi │ │ │ │urmare a │
│diminuare a │viaducte │MM │Beneficiarul │ │rezultatelor │
│efectelor │- alte măsuri │Beneficiarii │lucrărilor │ │studiilor │
│negative │incluse la │ │ │ │derulate │
│ale │proiectarea │ │ │ │consultărilor │
│autostrăzilor │autostrăzilor │ │ │ │şi implicării │
│ │-identificarea │ │ │ │instituţiilor │
│ │"fragmentation │ │ │ │ştiinţifice şi │
│ │hot-spots" │ │ │ │ONG-urilor │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │reducerea │
│ │ │ │ │ │impactului │
│ │ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │ │populaţiei de │
│ │ │ │ │ │urs │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Un număr de 90 │
│ │ │ │ │ │de SCI-uri, │
│ │ │ │ │ │având o │
│ │- realizarea unei│ │ │ │suprafaţă de │
│ │baze de date │ │ │ │19144 kmp, din │
│ │privind │ │ │ │totalul de │
│Zone speciale │proiectele │ │ │ │383 de SCI-uri │
│de │- elaborarea şi │MM şi ANPM │proiecte │ │sunt desemnate │
│protecţie │aprobarea │ │ │ │pentru │
│(SCI) │planurilor de │ │ │ │această specie.│
│pentru │management care │ │ │ │Proiecte │
│carnivore │vor include │ │ │ │finanţate prin │
│mari │măsuri de │ │ │ │POS Mediu Axa 4│
│ │protecţie │ │ │ │au avut ca │
│ │speciale în │ │ │ │rezultat │
│ │SCI-urile │ │ │ │elaborarea │
│ │declarate pentru │ │ │ │planurilor de │
│ │urs │ │ │ │management, │
│ │ │ │ │ │mare parte din │
│ │ │ │ │ │acestea fiind │
│ │ │ │ │ │în prezent │
│ │ │ │ │ │în curs de │
│ │ │ │ │ │avizare. │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │- distanţa de │ │ │ │Administrarea │
│ │administrare a │ │ │ │de hrană │
│ │hranei să │ │ │ │complementară │
│ │fie de minim 2 km│ │ │ │s-a │
│ │faţă de │ │ │ │realizat în │
│ │localităţi şi │ │ │ │baza Ordinul │
│ │în locaţii │ │ │ │nr. 478 din 16 │
│ │diferite │ │ │ │octombrie 2002 │
│ │- hrana se │ │ │ │privind │
│ │administrează │ │ │ │aprobarea │
│Administrarea │pentru │gestionari │gestionari │Permanent │Normelor de │
│hranei │reducerea │fonduri │fonduri │ │întocmire a │
│complementare │conflictelor, │cinegetice/ │cinegetice/ │ │studiilor de │
│ │pentru ajutarea │administratori│administratori│ │specialitate │
│ │şi protejarea │arii naturale │arii naturale │ │pentru │
│ │speciei (conform │protejate │protejate │ │gestionarea │
│ │planurilor de │ │ │ │durabilă │
│ │management │ │ │ │a vânatului şi │
│ │cinegetic). │ │ │ │a │
│ │- hrana │ │ │ │Instrucţiunilor│
│ │administrată │ │ │ │de │
│ │trebuie să fie │ │ │ │aplicare a │
│ │compatibilă cu │ │ │ │Normelor de │
│ │regimul alimentar│ │ │ │întocmire a │
│ │natural │ │ │ │studiilor de │
│ │- certificarea │ │ │ │specialitate │
│ │sanitar - │ │ │ │pentru │
│ │veterinară a │ │ │ │gestionarea │
│ │hranei │ │ │ │durabilă a │
│ │complementare │ │ │ │vânatului │
│ │administrate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │- consultarea │ │ │ │Planurile de │
│ │gestionarilor │ │ │ │management │
│ │fondurilor │ │ │ │cinegetic şi │
│Integrarea │cinegetice şi a │ │ │ │amenajamentele │
│managementului│administratorilor│MM │ │Permanent │silvice se │
│forestier cu │ariilor naturale │ │ │ │armonizează cu │
│cel │protejate la │ │ │ │planurile de │
│al faunei │elaborarea │ │ │ │management ale │
│ │amenajamentelor │ │ │ │ariei │
│ │silvice │ │ │ │naturale │
│ │- introducerea │ │ │ │protejate │
│ │arborilor/ │ │ │ │ │
│ │arbuştilor │ │ │ │ │
│ │fructiferi │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Legislaţia de │
│ │ │ │ │ │mediu a fost │
│ │ │ │ │ │modificată │
│Armonizarea │- proces continuu│MM │ │Permanent │dar există încă│
│legislaţiei │bazat pe studiile│ │ │ │aspecte care nu│
│ │anterioare │ │ │ │sunt │
│ │ │ │ │ │corelate cu │
│ │ │ │ │ │prevederile din│
│ │ │ │ │ │legislaţia │
│ │ │ │ │ │existentă din │
│ │ │ │ │ │alte domenii │
├──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┤
│PREVENIREA ŞI REDUCEREA CONFLICTELOR │
├──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │- editare de │ │ │ │Proiecte │
│ │materiale, │ │ │ │finanţate prin │
│Educaţia │prezentări, │MM │proiecte │Permanent │LIFE, POS Mediu│
│populaţiei │conferinţe │Gestionari │ │ │derulate la │
│locale │publice │fonduri │ │ │nivel local sau│
│ │- lansare de │cinegetice │ │ │regional │
│ │programe │NGO │ │ │ │
│ │educaţionale │Administratori│ │ │ │
│ │interactive │arii naturale │ │ │ │
│ │ │protejate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │- containere │ │ │ │ │
│ │speciale care nu │ │ │ │În cadrul unor │
│ │permit │ │ │ │proiecte au │
│ │accesul │ │ │ │fost │
│Managementul │- colectarea │Autorităţi │Proiecte şi │Permanent │asigurate la │
│deşeurilor │zilnică a │locale APM şi │bugete locale │ │nivel local │
│ │deşeurilor în │GNM │ │ │containere şi │
│ │localităţile cu │ │ │ │colectarea │
│ │potenţial ridicat│ │ │ │zilnică a │
│ │de │ │ │ │deşeurilor │
│ │apariţie a │ │ │ │ │
│ │conflictelor │ │ │ │ │
│ │om-urs │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Măsura a fost │
│ │ │ │ │ │aplicată anual,│
│Relocarea │ │MM, Gestionari│Gestionarii │ │în │
│exemplarelor │ │fonduri │fondurilor │ │limitele │
│problemă │ │cinegetice, │cinegetice │ │stabilite de │
│ │ │ONG │ │ │legislaţia │
│ │ │ │ │ │naţională │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │- interzicerea │ │ │ │ │
│ │turismului bazat │ │ │ │ │
│ │pe urşii │ │ │ │Măsuri │
│ │gunoieri │ │ │ │stabilite │
│ │- interzicerea │ │ │ │punctual/local │
│ │activităţilor │ │ │ │prin │
│Reglementarea │umane │ │ │ │decizii ale │
│activităţii │(hrănire, │Autorităţile │ │Permanent │autorităţilor │
│umane │hăituirea cu │locale │ │ │locale sau │
│în zonele de │câini) care │ │ │ │prin │
│interacţiune │încurajează │ │ │ │regulamentele │
│om - urs │habituarea │ │ │ │unor arii │
│ │ursului şi │ │ │ │naturale │
│ │alterează │ │ │ │protejate în │
│ │comportamentul │ │ │ │anumite zone │
│ │natural al │ │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │ │
│ │- interzicerea │ │ │ │ │
│ │practicării │ │ │ │ │
│ │sporturilor │ │ │ │ │
│ │motorizate (ATV, │ │ │ │ │
│ │motociclism, │ │ │ │ │
│ │enduro, │ │ │ │ │
│ │sănii cu motor) │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │MM a finanţat │
│ │ │ │ │ │studii anuale │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │pagubele │
│ │ │ │ │ │înregistrate pe│
│ │ │ │ │ │baza datelor │
│ │ │ │ │ │centralizate de│
│ │- înregistrarea │ │ │ │ANPM şi a │
│Studiul │conflictelor - │ │ │ │deciziilor │
│tipurilor │raportare │ │ │ │ITRSV pentru │
│de conflicte │la ITRSV şi APM │MM │Buget, │ │acordarea de │
│şi │- realizarea unei│ │gestionari │ │despăgubiri în │
│elaborarea │analize anuale │ │fonduri │ │baza H.G. nr. │
│măsurilor şi │- set de măsuri │ │cinegetice, │ │1679/2008. │
│procedurilor │de prevenire - │ │proiecte │ │Prin alte surse│
│pentru │instituţii │ │ │ │de finanţare │
│prevenire │interesate │ │ │ │(LIFE) au │
│ │ │ │ │ │fost derulate │
│ │ │ │ │ │studii la nivel│
│ │ │ │ │ │local │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │tipurile de │
│ │ │ │ │ │conflicte, │
│ │ │ │ │ │factori │
│ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │favorizează │
│ │ │ │ │ │producerea │
│ │ │ │ │ │pagubelor, │
│ │ │ │ │ │măsuri de │
│ │ │ │ │ │prevenire. │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiecte │
│ │ │ │ │ │finanţate prin │
│ │ │ │ │ │LIFE, POS Mediu│
│ │ │ │ │ │derulate la │
│ │ │ │ │ │nivel local sau│
│ │ │ │ │ │regional au │
│Informarea │ │ │ │ │asigurat │
│opiniei │ │Autorităţi │ │ │sprijinul │
│publice şi │ │centrale, │ │ │financiar │
│implicarea │ │instituţii de │ │ │pentru │
│ONG-urilor │ │învăţământ, │ │ │organizarea de │
│ │ │ONG, etc. │ │ │întâlniri cu │
│ │ │ │ │ │factorii │
│ │ │ │ │ │interesaţi şi │
│ │ │ │ │ │editarea de │
│ │ │ │ │ │materiale │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │informarea │
│ │ │ │ │ │opiniei │
│ │ │ │ │ │publice. │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │- resurse │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │Implementarea │
│ │prioritare pentru│ │ │ │la nivel local │
│ │acţiuni de │ │ │ │a unor │
│Implementarea │prevenire │MM │ │Permanent │măsuri de │
│măsurilor de │- acţiuni de │Gestionari │ │ │prevenire, dar │
│prevenire │prevenire a │fonduri │ │ │finanţarea a │
│ │pagubelor │cinegetice │ │ │fost asigurată │
│ │provocate de urs │ │ │ │prin proiecte. │
│ │- cod de bune │ │ │ │ │
│ │practici pentru │ │ │ │ │
│ │prevenirea │ │ │ │ │
│ │conflictelor cu │ │ │ │ │
│ │carnivorele mari │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Compensarea │
│ │ │ │ │ │doar a │
│ │ │ │ │ │pagubelor │
│ │ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │ │culturilor │
│ │ │ │ │ │agricole/ │
│ │ │ │ │ │silvice şi │
│ │ │ │ │ │animalelor │
│ │ │ │ │ │domestice │
│ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │H.G. nr. 1679/ │
│ │ │ │ │ │2008, dar │
│ │- compensarea se │ │ │ │legislaţia în │
│ │realizează doar │ │ │ │vigoare nu │
│ │acolo │ │ │ │stabileşte │
│ │unde s-a │ │ │ │obligativitatea│
│Compensarea │constatat │MM │Buget MM │Permanent │implementării │
│pagubelor │implementarea │Gestionari │ │ │de către │
│ │măsurilor de │fonduri │ │ │proprietarii │
│ │prevenire, │cinegetice │ │ │culturilor │
│ │conform │ │ │ │agricole/ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │silvice şi │
│ │vigoare │ │ │ │animale │
│ │- măsuri pentru │ │ │ │domestice a │
│ │implementarea │ │ │ │unor măsuri de │
│ │legislaţiei │ │ │ │prevenire │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │acordarea │
│ │ │ │ │ │despăgubirilor │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │pagube produse │
│ │ │ │ │ │de specii │
│ │ │ │ │ │strict │
│ │ │ │ │ │protejate. │
│ │ │ │ │ │Nu există │
│ │ │ │ │ │legislaţie şi │
│ │ │ │ │ │un sistem │
│ │ │ │ │ │funcţional, │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │compensarea │
│ │ │ │ │ │pagubelor │
│ │ │ │ │ │produse de │
│ │ │ │ │ │specia urs │
│ │ │ │ │ │brun, bunurilor│
│ │ │ │ │ │materiale şi │
│ │ │ │ │ │vătămărilor │
│ │ │ │ │ │umane. │
├──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┤
│CONTROLUL MĂRIMII POPULAŢIEI │
├──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │MM a finanţat │
│ │- raport anual │ │ │ │studii anuale │
│ │privind pagubele │ │ │ │privind │
│ │înregistrate şi │ │ │ │efectele │
│Acordarea │efectele │MM │ │ │aplicării │
│derogărilor │aplicării │ │ │ │derogărilor │
│ │derogărilor │ │ │ │asupra │
│ │- stabilirea │ │ │ │mărimii │
│ │nivelului maxim │ │ │ │populaţiei de │
│ │de inter- │ │ │ │urs şi │
│ │venţie în urma │ │ │ │stabilirea │
│ │unui studiu │ │ │ │numărului maxim│
│ │ştiinţific │ │ │ │de intervenţie │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │MM prin ANPM a │
│ │ │ │ │ │transmis │
│ │ │ │ │ │gestionarilor │
│ │ │ │ │ │anual │
│ │ │ │ │ │metodologia de │
│ │ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │ │efectivelor, │
│ │- standardizarea │ │ │ │fişele de │
│ │prin fişe │ │ │ │colectare a │
│Colectarea │speciale │ │ │ │datelor din │
│datelor │- metodologie │Gestionari │ │ │teren pe │
│şi recoltarea │unitară de │fonduri │ │ │fiecare fond de│
│probelor │recoltare a │cinegetice │ │ │vânătoare şi │
│biologice │probelor │MM │ │ │gestionar, │
│ │- asigurarea │ │ │ │formatul │
│ │conservării │ │ │ │raportului │
│ │- analiza │ │ │ │privind │
│ │probelor │ │ │ │acţiunea │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │
│ │ │ │ │ │în baza │
│ │ │ │ │ │derogării │
│ │ │ │ │ │acordate şi │
│ │ │ │ │ │obligativitatea│
│ │ │ │ │ │recoltării │
│ │ │ │ │ │probelor │
│ │ │ │ │ │biologice de la│
│ │ │ │ │ │exemplarele │
│ │ │ │ │ │capturate/ │
│ │ │ │ │ │recoltate sunt │
│ │ │ │ │ │stabilite prin │
│ │ │ │ │ │Ordin. │
├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │MM a publicat │
│ │ │ │ │ │pe site │
│ │ │ │ │ │rapoarte ale │
│ │ │ │ │ │unor │
│Asigurarea │- pe site sau la │ │ │ │studii de │
│transparenţei │cerere │MM │ │ │evaluare, dar │
│privind cota │- datele sunt │ │ │ │nu anual şi a │
│de │publice │ │ │ │răspuns │
│recoltă, │ │ │ │ │solicitărilor │
│efectivele, │ │ │ │ │primite privind│
│etc. │ │ │ │ │efectivele │
│ │ │ │ │ │evaluate la │
│ │ │ │ │ │nivel naţional,│
│ │ │ │ │ │numărul de │
│ │ │ │ │ │exemplare │
│ │ │ │ │ │recoltate. │
└──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┘    4. Revizuirea "Planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România" ca parte integrată a "Planului de management pentru conservarea populaţiei de urs brun din România"
        Obiectivul general propus pentru elaborarea viitorului plan lege de management îl constituie conservarea populaţiei de urs brun din România menţinând mărimea populaţiei de urs la un nivel care să asigure o bună convieţuire cu populaţia umană.
        Pentru a se atinge obiectivul general prin implementarea obiectivelor de conservare al planului de management se elaborează "Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos arctos) din România".

    4.1. Obiectivele "Planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos arctos) din România".
        Menţinerea pe termen lung a populaţiei de urs brun şi a habitatului său într-o stare de conservare favorabilă, în coexistenţă cu oamenii, reprezintă obiectivul general la nivel naţional.
        Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos arctos) din România ce reprezintă un document orientat spre implementare, care se adresează autorităţilor responsabile şi organizaţiilor implicate în gestionarea speciei la nivel naţional. Prin acest document sunt stabilite măsuri specifice pentru fiecare acţiune, precum şi cadrul de punere în aplicare (perioada de timp, surse de finanţare şi autoritatea/organizaţia responsabilă pentru implementarea măsurii).
        Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs din România asigură o prioritizare a măsurilor de conservare şi coordonarea acţiunilor factorilor implicaţi în conservarea şi gestionarea populaţiei de urs din România, pentru atingerea obiectivelor de conservare.
        Obiectivele de conservare ale speciei urs brun în România sunt:
    a) Asigurarea arealului de distribuţie şi a mărimii populaţiei pentru menţinerea stării de conservare favorabile a speciei urs brun;
    b) Menţinerea conectivităţii populaţiei de urs brun în regiunea Carpatică;
    c) Prevenirea, controlul pagubelor şi rezolvarea conflictelor om-urs;
    d) Educare, informare şi comunicare cu privire la specia urs brun şi managementul acesteia;
    e) Îmbunătăţirea cadrului legal şi instituţional cu privire la managementul speciei urs.

        Principiile de bază ale planului de acţiune, pornind de la considerentele că după ultimele date se constată că mărimea optimă a populaţiei de urs brun, din punct de vedere ecologic, social şi economic, este de aproximativ 4.000 de exemplare, iar habitatele specifice ocupă o suprafaţă de aproximativ 71840 kmp la nivel naţional (LIFE FOR BEAR 2016), sunt următoarele:
    a) Menţinerea unei populaţii viabile de urs brun într-un mod durabil, care să îndeplinească rolul ecologic în toate ecosistemele care oferă condiţii adecvate pentru existenţa speciei;
    b) Menţinerea unei structuri normale din punct de vedere ecologic a populaţiei de urs brun;
    c) Monitorizarea dinamicii populaţiei de urs brun în vederea stabilirii măsurilor de management ce se impun;

        La nivel european, a fost publicat în ianuarie 2015, documentul prin care sunt identificate acţiunile cheie pentru populaţiile de carnivore mari din Europa (Boitani şi colab., 2015), pe următorii cinci ani, în scopul îmbunătăţirii stării de conservare a acestor populaţii. Acest document asigură autorităţilor responsabile şi factorilor interesaţi din ţările din regiune o planificare strategică pentru acţiunile relevante ce vor fi aplicate în perioada respectivă. În elaborarea Planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs din România au fost analizate acţiunile generale pentru speciile de carnivore mari din Europa şi acţiunile necesare la nivelul populaţiei de urs brun din regiunea Carpaţilor stabilite prin acest document.
        Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs din România are în vedere situaţia specifică ţării noastre, asigurând o prioritizare a acţiunilor şi coordonarea factorilor implicaţi în conservarea şi gestionarea populaţiei de urs din România, pentru:
    a) asigurarea datelor de încredere ca suport ştiinţific în procesul decizional,
    b) menţinerea unei populaţii de urs stabile,
    c) protejarea habitatelor naturale specifice şi a calităţii acestora,
    d) menţinerea comportamentului natural şi evitarea habituării/condiţionării exemplarelor de urs,
    e) prevenirea şi reducerea conflictelor,
    f) asigurarea conectivităţii ecologice în aria de distribuţie a speciei la nivel naţional şi regional,
    g) informarea şi conştientizarea populaţiei locale,
    h) implicarea factorilor interesaţi în luarea deciziilor,
    i) îmbunătăţirea legislaţiei şi asigurarea implementării şi respectării prevederilor legale,
    j) integrarea măsurilor de conservare a populaţiei de urs în alte sectoare de activitate,
    k) creşterea capacităţii instituţionale şi cooperării autorităţilor/instituţiilor responsabile.

        Coordonarea tuturor părţilor implicate în aplicarea măsurilor stabilite prin planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România este esenţial pentru atingerea obiectivelor stabilite. Această responsabilitate revine autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, care împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, trebuie să asigure completarea/modificarea cadrului legislativ precum şi instrumentele necesare pentru implementarea planului de acţiune.
        De asemenea, aprobarea planului de acţiune de către autoritatea competentă conform prevederilor legii impune aplicarea acestor măsuri în alte sectoare de activitate astfel încât să se asigure reducerea presiunii şi ameninţărilor asupra populaţiei de urs brun şi a habitatelor specifice, precum şi reducerea conflictelor.

    4.2. Elaborarea planului de acţiune
        Pentru a bune bazele planului de acţiune, au fost realizate mai multe întâlniri de lucru în cadrul echipei proiectului "Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România" LIFE 13 NAT/RO/001154 (LIFE FOR BEAR) şi patru întâlniri de lucru cu specialişti la nivel naţional care au format un "grup de lucru". Întâlnirile s-au desfăşurat în contextul activităţii C1 a proiectului, respectiv "Revizuirea planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România", activitate care îşi propune elaborarea unui plan de acţiune revizuit, analizând rezultatele şi asigurând transferul de bune practici ale proiectelor la nivel naţional şi regional cu referire la populaţia de urs brun din România, precum şi asigurând o intensă consultare cu factorii implicaţi, inclusiv factorii de decizie, de la nivel naţional, regional şi local.
        În cadrul grupurilor de lucru s-au identificarea cele mai importante probleme legate de managementul speciei urs brun şi s-au găsit şi cele mai bune soluţii de menţinere a stării favorabile de conservare a populaţiei de urs brun din România, cu care majoritatea participanţilor au fost de acord. Primele două întâlniri ale grupului de lucru au fost coordonate de reprezentanţii INCDS, iar discuţiile din cadrul ultimelor întâlniri au fost coordonate de reprezentanţii Ministerului Mediului.
        Toate recomandările şi rezultatele discuţiilor, după ce au fost armonizate în funcţie de necesităţile de conservare, sociale şi economice ale speciei, au fost integrate în "Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România".

    5. Acţiuni necesare pentru menţinerea stării de conservare favorabile a populaţiei de urs brun din România
        Principalele acţiuni pentru atingerea obiectivelor planului de acţiune sunt:
        Obiectiv 1. Asigurarea arealului de distribuţie şi a mărimii populaţiei pentru menţinerea stării de conservare favorabile a speciei urs brun
        A.1.1. Conservarea habitatului speciei urs brun în România
        A.1.2. Controlul dezvoltării zonelor antropizate
        A.1.3. Monitorizarea populaţiei de urs brun la nivel naţional
        A.1.4. Asigurarea efectivului optim al populaţiei de urs brun
        A.1.5. Prelevarea intenţionată a unor indivizi din natură pentru reglarea densităţilor efectivelor de urs brun prin acţiuni de vânătoare reglementată de către autoritatea centrală care răspunde de managementul speciei pe baza unor derogări în situaţiile prevăzute de lege

        Obiectiv 2. Menţinerea conectivităţii populaţiei de urs brun în regiunea Carpatică
        A.2.1. Asigurarea conectivităţii populaţiei de urs brun în România
        A.2.2. Asigurarea conectivităţii populaţiei de urs brun din Regiunea Carpatică
        A.2.3. Translocarea şi/sau reintroducerea unor indivizi din specia urs brun

        Obiectiv 3. Prevenirea, controlul pagubelor şi rezolvarea conflictelor om-urs
        A.3.1. Funcţionarea unor specialişti acreditaţi care să asigure suport tehnic şi ştiinţific în managementul speciei urs brun
        A.3.2. Reducerea conflictelor om-urs prin implementarea măsurilor preventive de reducere a conflictelor
        A.3.3. Stabilirea unor compensaţii şi sau suport financiar pentru persoanele sau entităţile care au fost sau sunt afectate de prezenţa speciei urs brun
        A.3.4. Reducerea impactului activităţilor antropice şi integrarea măsurilor de conservare a speciei în alte sectoare de activitate
        A.3.5. Prevenirea condiţionării şi habituării exemplarelor de urs

        Obiectiv 4. Educare, informare şi comunicare cu privire la specia urs brun şi managementul acesteia
        A.4.1. Educare, informare şi comunicare cu privire la specia urs brun şi managementul acesteia

        Obiectiv 5. Îmbunătăţirea cadrului legal şi instituţional cu privire la managementul speciei urs
        A.5.1. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale
        A.5.2. Îmbunătăţirea cadrului legal şi aplicarea prevederilor legale


                                       Obiectiv 1
        Asigurarea arealului de distribuţie şi a mărimii populaţiei pentru menţinerea stării de conservare favorabile a speciei urs brun

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ACŢIUNE │Conservarea habitatului │
│1.1. │speciei urs brun în │
│ │România │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Asigurarea habitatului │
│ │natural favorabil pentru │
│ │un nivel optim al │
│ │populaţiei │
│ │de urs brun în România, │
│ │asigurând necesităţile de │
│ │deplasare ale indivizilor │
│ │în │
│Obiective │interiorul populaţiei şi │
│ │asigurarea fluxului │
│ │genetic optim în │
│ │interiorul │
│ │populaţiei; │
│ │Asigurarea ariei de │
│ │distribuţie a speciei, │
│ │precum şi a calităţii │
│ │habitatelor │
│ │specifice naturale pentru │
│ │satisfacerea cerinţelor │
│ │ecologice ale speciei şi │
│ │menţinerea pe termen lung │
│ │a unei populaţii viabile │
│ │de urs brun din România. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Dezvoltarea şi expansiunea│
│ │zonelor locuite, │
│ │dezvoltarea şi │
│ │modernizarea │
│ │infrastructurii de │
│ │transport, schimbarea │
│ │utilizării terenurilor şi │
│ │exploatarea │
│ │resurselor naturale, │
│ │reprezintă principalele │
│ │activităţi ce conduc la │
│ │reducerea │
│ │degradarea şi fragmentarea│
│ │habitatelor specifice. │
│ │La nivel naţional, în │
│ │ultimii 10 ani, au fost │
│ │identificate mai multe │
│Motivaţie │cazuri în │
│ │care s-au înregistrat │
│ │prezenţe permanente ale │
│ │unor indivizi din specia │
│ │urs │
│ │brun în afara ariei │
│ │istorice de distribuţie │
│ │raportate de România, fapt│
│ │ce │
│ │indică o dinamică a │
│ │distribuţiei speciei, din │
│ │diferite cauze naturale şi│
│ │antropice cu impact direct│
│ │sau indirect. │
│ │O serie de activităţi │
│ │antropice cu impact asupra│
│ │habitatelor favorabile, nu│
│ │sunt reglementate │
│ │corespunzător, astfel că │
│ │este necesară realizarea │
│ │unor │
│ │studii şi implementarea │
│ │unor măsuri de management,│
│ │ale căror rezultate să │
│ │contribuie la │
│ │îmbunătăţirea │
│ │reglementărilor existente │
│ │în vederea reducerii │
│ │impactului activităţilor │
│ │antropice din interiorul │
│ │habitatelor favorabile, │
│ │astfel încât să se asigure│
│ │conservarea acestora. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Cartarea arealului de │
│ │distribuţie al speciei urs│
│ │brun în România. │
│ │Cartarea arealului de │
│ │distribuţie are la bază │
│ │cartarea habitatelor │
│ │favorabile │
│ │speciei urs brun, cartarea│
│ │coridoarelor ecologice şi │
│ │cartarea zonelor de │
│ │management ale speciei urs│
│ │brun. │
│ │b) Reglementarea aplicării│
│ │măsurilor propuse şi │
│ │validate din ghidurile │
│ │realizate în proiectele │
│ │finalizate anterior, ce │
│ │vizează conservarea şi │
│ │managementul speciei urs │
│ │brun şi habitatelor │
│ │specifice. │
│ │Reglementarea presupune │
│ │realizarea unor norme │
│ │metodologice-tehnice, │
│ │aplicabile │
│ │în stabilirea condiţiilor/│
│ │luarea deciziilor de │
│ │acordare a avizelor/ │
│ │acordurilor │
│ │/autorizaţiilor pentru │
│ │planuri/proiecte/ │
│ │activităţi care afectează │
│ │habitatele │
│ │favorabile speciei urs │
│ │brun, pentru reducerea/ │
│ │eliminarea: │
│ │1. impactului proiectelor/│
│ │planurilor/activităţilor │
│ │antropice (infrastructura │
│ │de transport, parcuri de │
│ │producţie energie │
│ │alternativă, dezvoltare │
│ │zone │
│ │rezidenţiale, │
│ │infrastructură turistică, │
│ │etc.); │
│ │2. impactului │
│ │activităţilor antropice │
│ │(turism, colectare fructe │
│ │de pădure/ │
│ │ciuperci, lucrări silvice │
│ │şi cinegetice, exploatare │
│ │resurse naturale, etc.) │
│ │asupra speciei urs brun, │
│ │realizate în habitatul │
│ │natural. │
│ │În acest sens, Ministerul │
│ │Mediului constituie o │
│ │comisie de specialişti, │
│ │formată din consilieri din│
│ │cadrul ministerului şi │
│ │experţi din diferite │
│ │grupuri │
│ │de lucru funcţionale, cu │
│ │rol de analiză şi selecţie│
│ │a informaţiilor din │
│ │ghidurile realizate │
│ │anterior, care se pot │
│ │transforma în norme │
│ │tehnice │
│ │aplicabile. În cazul în │
│ │care se constată că │
│ │informaţiile nu acoperă │
│ │toate │
│ │domeniile de impact, │
│ │atunci comisia propune a │
│ │se realiza şi alte │
│ │ghiduri, care │
│ │să conţină măsurile │
│ │necesare pentru a realiza │
│ │un management conservativ │
│ │al │
│ │speciei. │
│ │Pe baza acestor analize, │
│ │Ministerul Mediului │
│ │realizează norme tehnice │
│ │de │
│ │aplicare pentru ghidurile │
│ │realizate anterior, acolo │
│ │unde este cazul şi care au│
│ │legătură cu managementul │
│ │speciei urs brun. │
│ │Se va acorda o atenţie │
│ │sporită efectului │
│ │cumulativ al acestor │
│ │impacturi, │
│ │astfel încât obiectivul de│
│ │conservare al speciei urs │
│ │brun să nu fie afectat. │
│ │Se vor propune măsuri de │
│ │reducere/eliminare a │
│ │impactului pentru fiecare │
│ │din │
│ │cele trei cazuri │
│Descriere │prezentate. │
│ │c) Reglementarea │
│ │participării gestionarilor│
│ │fondurilor cinegetice în │
│ │comisiile │
│ │organizate la agenţiile de│
│ │protecţia mediului pentru │
│ │analizarea unor proiecte/ │
│ │planuri/activităţi cu │
│ │potenţial impact asupra │
│ │speciei urs brun, în │
│ │vederea │
│ │avizării acestora. │
│ │1. Realizarea unor norme │
│ │interne la nivel central, │
│ │astfel încât să se │
│ │reglementeze implicarea │
│ │gestionarilor fondurilor │
│ │cinegetice în procedura de│
│ │avizare a diferitelor │
│ │planuri/proiecte/studii/ │
│ │activităţi de utilizare a │
│ │resurselor naturale │
│ │(silvic, agricol, resurse │
│ │minerale, alte resurse │
│ │naturale, │
│ │etc.) şi a teritoriului │
│ │(PUG, PUZ), care afectează│
│ │specia urs brun, în │
│ │special │
│ │şi fauna de interes │
│ │cinegetic, în general. │
│ │2. Reglementarea avizării │
│ │amenajamentelor pastorale │
│ │în vederea armonizării │
│ │planurilor agro/silvo/ │
│ │pastorale şi de urbanism │
│ │cu potenţial impact asupra│
│ │managementului speciei urs│
│ │brun. │
│ │3. Reglementarea │
│ │realizării, avizării şi │
│ │implementării planurilor │
│ │de │
│ │management cinegetic la │
│ │nivel de fond cinegetic şi│
│ │armonizarea acestora cu │
│ │planurile de management │
│ │ale ariilor naturale │
│ │protejate, peste care se │
│ │suprapun │
│ │care au specia urs brun în│
│ │formularul standard NATURA│
│ │2000. │
│ │d) Realizarea unui studiu │
│ │privind impactul │
│ │activităţilor de recoltare│
│ │ciuperci │
│ │şi fructe de pădure asupra│
│ │populaţiei de urs brun. │
│ │Pe baza studiului realizat│
│ │la nivel naţional/regional│
│ │/judeţean se vor │
│ │reglementa aceste │
│ │activităţi, astfel încât │
│ │impactul lor să fie minim │
│ │asupra │
│ │faunei în general şi │
│ │asupra speciei Ursus │
│ │arctos în special - │
│ │Propunere de │
│ │modificare ORDIN nr. 410 │
│ │din 11 aprilie 2008 │
│ │(pentru aprobarea │
│ │Procedurii de │
│ │autorizare a activităţilor│
│ │de recoltare, capturare şi│
│ │/sau achiziţie şi/sau │
│ │comercializare, pe │
│ │teritoriul naţional sau la│
│ │export, a florilor de │
│ │mină, a │
│ │fosilelor de plante şi │
│ │fosilelor de animale │
│ │vertebrate şi │
│ │nevertebrate, precum │
│ │şi a plantelor şi │
│ │animalelor din flora şi, │
│ │respectiv, fauna sălbatice│
│ │şi a │
│ │importului acestora), │
│ │astfel încât autorizarea │
│ │recoltării produselor │
│ │accesorii │
│ │pădurii să se realizeze în│
│ │funcţie de rezultatele │
│ │studiului. │
│ │e) Realizarea unui studiu │
│ │pentru determinarea dietei│
│ │speciei urs brun în │
│ │condiţiile actuale din │
│ │România, în vederea │
│ │evaluării resurselor │
│ │trofice │
│ │necesare şi disponibile. │
│ │Studiul se va realiza la │
│ │nivel naţional pentru │
│ │fiecare judeţ şi vor fi │
│ │implicaţi şi gestionari ai│
│ │fondurilor cinegetice. Pe │
│ │baza rezultatului │
│ │studiului se vor propune │
│ │măsuri de îmbunătăţire sau│
│ │completare a resurselor │
│ │trofice. │
│ │Studiul trebuie să aibă în│
│ │vedere zonele în care se │
│ │administrează hrană │
│ │suplimentară/complementară│
│ │pentru specia urs brun şi │
│ │zone în care nu se │
│ │administrează. │
│ │f) Realizarea şi │
│ │gestionarea unei baze de │
│ │date on-line la nivel de │
│ │Ministerul │
│ │Mediului cu privire la │
│ │conservarea habitatului │
│ │natural şi managementul │
│ │speciei │
│ │urs brun. │
│ │Baza de date va cuprinde │
│ │la habitatele favorabile, │
│ │coridoare ecologice, │
│ │zonarea managementului │
│ │speciei, zonă intravilan, │
│ │proiecte naţionale/ │
│ │regionale/ │
│ │locale de infrastructură, │
│ │precum şi alte date │
│ │privind activităţi care │
│ │pot │
│ │afecta habitatul şi │
│ │managementul speciei, │
│ │rezultatele studiilor │
│ │privind │
│ │evaluarea mărimii │
│ │populaţiei de urs brun, │
│ │calitatea habitatelor │
│ │specifice. │
│ │g) Elaborarea unor ghiduri│
│ │pentru evaluarea │
│ │impactului activităţilor │
│ │antropice │
│ │asupra populaţiilor de urs│
│ │Ghidurile se referă la │
│ │construcţiile noi │
│ │(transport, energie, │
│ │turism), │
│ │schimbarea utilizării │
│ │terenului, activităţi de │
│ │extragere e resurselor │
│ │naturale │
│ │care afectează resursa │
│ │trofică a speciei sau duc │
│ │la deteriorarea calităţii │
│ │habitatelor, inclusiv │
│ │efectul cumulativ al │
│ │acestora. │
│ │h) Realizarea unui studiu │
│ │privind impactul │
│ │utilizării unui nou │
│ │habitat de │
│ │către populaţia de urs │
│ │brun, în comparaţie cu │
│ │utilizarea habitatului │
│ │tradiţional, asupra │
│ │activităţilor antropice │
│ │tradiţionale realizate în │
│ │aceste │
│ │zone; │
│ │Se constată tot mai des │
│ │prezenţa speciei urs brun │
│ │în afara arealului │
│ │tradiţional, unde │
│ │comunităţile locale nu │
│ │sunt obişnuite cu prezenţa│
│ │speciei în │
│ │zonă şi nici nu au │
│ │dezvoltate sisteme de │
│ │prevenire sau reducere │
│ │conflicte, │
│ │fapt ce ar putea să │
│ │afecteze specia pe termen │
│ │lung, prin reducerea │
│ │acceptanţei │
│ │acesteia în zonele │
│ │respective şi nu numai. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Suprafaţa habitatului │
│ │favorabil; │
│ │2. Hărţi privind calitatea│
│ │habitatelor şi zone de │
│ │risc privind fragmentarea │
│ │habitatelor; │
│ │3. Norme tehnice pentru │
│ │reducerea impactului unor │
│ │planuri/proiecte/ │
│ │activităţi │
│ │asupra habitatului │
│ │favorabil; │
│ │4. Set măsuri de │
│ │management/conservare în │
│Rezultate │siturile NATURA 2000 │
│ │pentru specia │
│ │urs brun; │
│ │5. Implicarea │
│ │gestionarilor fondurilor │
│ │cinegetice în procesul de │
│ │avizare al │
│ │planurilor/proiectelor/ │
│ │activităţilor cu potenţial│
│ │impact asupra habitatului │
│ │favorabil; │
│ │6. Activităţi reglementate│
│ │de colectare a ciupercilor│
│ │şi fructelor de pădure │
│ │din habitatul favorabil; │
│ │7. Măsuri de îmbunătăţire │
│ │a ofertei trofice necesare│
│ │speciei; │
│ │8. Îmbunătăţirea şi │
│ │păstrarea habitatului │
│ │natural; │
│ │9. Baze de date online cu │
│ │privire la conservarea │
│ │habitatului favorabil şi │
│ │managementul speciei urs │
│ │brun; │
│ │10. Ghiduri pentru │
│ │evaluarea impactului │
│ │activităţilor antropice │
│ │asupra │
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │România. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Agenţiile pentru Protecţia│
│ │Mediului, │
│ │Garda Naţională de Mediu, │
│Responsabil│Gărzile Forestiere; │
│ │Institute de Cercetare/ │
│ │Universităţi/Organizaţii │
│ │implicate în conservarea │
│ │şi │
│ │managementul speciei urs │
│ │brun; Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice; │
│ │Administratori/Custozi │
│ │arii naturale protejate │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │5 ani │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │1 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ACŢIUNE │Controlul dezvoltării │
│1.2. │zonelor antropizate │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Limitarea dezvoltării │
│Obiective │infrastructurii antropice │
│ │în interiorul habitatelor │
│ │favorabile speciei urs │
│ │brun. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În ultimii 25 de ani se │
│ │înregistrează un proces de│
│ │alterare a habitatului │
│ │natural în zonele unde s-a│
│ │extins intravilanul (case │
│ │de vacanţă, facilităţi │
│ │turistice şi zone │
│Motivaţia │rezidenţiale permanente), │
│ │astfel încât unele │
│ │exemplare de │
│ │urs fiind nevoite să intre│
│ │în contact direct cu │
│ │oamenii în acele zone, │
│ │producând inevitabil │
│ │conflicte directe om-urs, │
│ │fapt ce poate provoca │
│ │scăderea │
│ │nivelului de acceptanţă al│
│ │speciei din partea │
│ │comunităţilor locale, care│
│ │împart acelaşi teritoriu │
│ │cu specia urs brun. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Reglementarea │
│ │dezvoltării intravilanului│
│ │în zonele cheie pentru │
│ │specia urs │
│ │brun. │
│ │Se vor realiza ghiduri de │
│ │bune practici cu │
│ │recomandări privind │
│ │utilizarea │
│ │teritoriului în zonele │
│ │frecventate de urşi, │
│ │astfel încât aceştia să nu│
│ │fie │
│ │afectaţi de dezvoltarea │
│ │intravilanului. │
│ │Identificarea unor măsuri │
│ │compensato- │
│ │rii pentru proprietarii de│
│ │terenuri din aceste zone, │
│Descriere │cărora li se impun măsuri │
│ │de limitare a utilizării │
│ │terenurilor respective. │
│ │Zonele cheie pentru specia│
│ │urs brun sunt identificate│
│ │conform legislaţiei în │
│ │vigoare (arii naturale │
│ │protejate unde există │
│ │specia urs brun, coridoare│
│ │ecologice, etc.). │
│ │b) Reglementarea asumării │
│ │responsabilităţii pentru │
│ │proprietar şi autorităţi │
│ │locale, care realizează/ │
│ │aprobă construcţii │
│ │permanente în habitatul │
│ │favorabil │
│ │speciei urs brun, prin │
│ │acte normative. │
│ │Realizarea unor │
│ │recomandări pentru │
│ │includerea lor în │
│ │regulamentul de urbanism │
│ │a unor măsuri speciale │
│ │pentru construcţii/ │
│ │amenajări, asumate de │
│ │proprietar şi │
│ │autoritatea locală │
│ │(consiliul local, │
│ │primărie, consiliul │
│ │judeţean, etc.). │
│ │Autoritatea locală are │
│ │obligaţia să informeze │
│ │proprietarul cu privire la│
│ │prezenţa ursului şi a │
│ │riscului de conflicte în │
│ │zona respectivă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Ghiduri de bune │
│ │practici care să includă │
│ │sub formă de recomandări │
│ │un set de │
│ │măsuri pentru dezvoltarea │
│ │intravilanului din arealul│
│ │ursului; │
│ │2. Măsuri compensatorii │
│Rezultate │pentru proprietarii de │
│ │terenuri din aceste zone, │
│ │cărora li se impun măsuri │
│ │de limitare a utilizării │
│ │terenurilor respective; │
│ │3. Măsuri speciale pentru │
│ │construcţii şi amenajări │
│ │din habitatul favorabil │
│ │speciei urs brun, │
│ │destinate a fi incluse în │
│ │regulamentul de urbanism. │
│ │4. Păstrarea habitatului │
│ │natural. │
│ │5. Păstrarea │
│ │comportamentului natural │
│ │al ursului. │
│ │6. Reducerea conflictelor │
│ │directe om-urs. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Consiliile judeţene; │
│Responsabil│Primării; Proprietari; │
│ │Agenţiile │
│ │pentru Protecţia Mediului;│
│ │Garda Naţională de Mediu; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Permanent │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ACŢIUNE │Monitorizarea populaţiei │
│1.3. │de urs brun la nivel │
│ │naţional │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Determinarea mărimii şi │
│Obiective │stării de conservare a │
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │România. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Principalele decizii de │
│ │management al speciei de │
│ │urs brun sunt luate în │
│ │urma │
│ │cunoaşterii stării de │
│ │conservare a populaţiei şi│
│Motivaţia │a tendinţei populaţiei la │
│ │nivel naţional, regional │
│ │şi local. Astfel, │
│ │deciziile de management │
│ │conservativ │
│ │asupra populaţiei de urs │
│ │brun, trebuie să se bazeze│
│ │pe date ştiinţifice │
│ │privind mărimea populaţiei│
│ │şi stării ei de conservare│
│ │şi a dinamicii acesteia. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Monitorizarea stării de│
│ │conservare a populaţiei de│
│ │urs brun. │
│ │Monitorizarea stării de │
│ │conservare a populaţiei de│
│ │urs brun se va realiza │
│ │periodic, o dată la 6 ani,│
│ │la scară naţională, │
│ │conform metodologiei │
│ │avizate de │
│ │autoritatea publică │
│ │centrală pentru protecţia │
│ │mediului, pentru aplicarea│
│ │prevederilor art. 11 din │
│ │Directiva Habitate şi │
│ │elaborarea raportului de │
│ │ţară │
│ │conform obligaţiilor │
│ │stabilite prin art. 17 din│
│ │directivă şi a bunelor │
│ │practici internaţionale şi│
│ │naţionale. │
│ │Monitorizarea ar trebui să│
│ │vizeze următoarele │
│ │categorii de date necesare│
│ │pentru analiza stării de │
│ │conservare (populaţie, │
│ │habitate, presiuni şi a │
│ │ameninţări): │
│ │1. Estimarea mărimii şi │
│ │structurii populaţiei: │
│ │estimarea periodică a │
│ │populaţiei, natalitatea şi│
│ │mortalitatea în cadrul │
│ │populaţiei de urs brun, │
│ │dinamica populaţiei, │
│ │identificarea zonelor în │
│ │care se înregistrează │
│ │mortalităţi ridicate │
│ │cauzate de om, precum şi │
│ │evaluarea stării de │
│ │sănătate a │
│ │populaţiei de urs brun); │
│ │2. Evaluarea calităţii │
│ │habitatelor: revizuirea │
│ │periodică a capacităţii de│
│ │suport a habitatelor, │
│ │variaţii ale arealului de │
│ │distribuţie (cartarea în │
│ │interiorul arealului de │
│ │distribuţie a următoarelor│
│ │clase: 1) prezenţă şi │
│ │reproducere; 2) prezenţă │
│ │fără reproducere; 3) │
│ │prezenţă ocazională/ │
│ │accidentală) │
│ │cartarea zonelor de │
│ │concentrare sezonieră, │
│ │analiza fragmentării la │
│ │nivel │
│ │naţional) │
│ │3. Identificare presiuni │
│ │şi ameninţări: se vor │
│ │utiliza clasele stabilite │
│ │pentru raportarea către │
│ │Comisia Europeană şi se │
│ │vor carta zonele în care │
│ │presiunile şi ameninţările│
│ │pot fi considerate ca │
│ │fiind semnificative pentru│
│ │starea de conservare. │
│ │Este recomandat ca │
│ │monitorizarea mărimii │
│ │populaţiei, utile │
│ │evaluării stării de │
│ │conservare, să fie │
│ │fundamentată şi pe metode │
│ │bazate pe analize genetice│
│ │ce pot │
│ │oferi informaţii cu o │
│ │precizie ridicată a │
│ │mărimii populaţiei. În │
│ │plan secundar │
│ │în funcţie de resursele │
│ │disponibile pot fi │
│ │urmărite şi alte obiective│
│ │precum: │
│ │stabilirea potenţialului │
│ │evolutiv şi al │
│ │viabilităţii genetice şi │
│ │pentru │
│ │detectarea timpurie a │
│ │problemelor genetice │
│ │(consangvinizare) în │
│ │cadrul │
│ │populaţiei de urs la nivel│
│ │naţional; stabilirea │
│ │nivelului fluxului de gene│
│ │în │
│ │cadrul populaţiei de urs │
│ │la nivel naţional. │
│ │Standardizarea şi │
│ │aplicarea coordonată a │
│ │metodologiei de │
│ │monitorizare la nivel │
│ │naţional constituie │
│ │elemente cheie pentru │
│ │asigurarea calităţii │
│ │datelor. │
│ │Realizarea unui sistem │
│ │care să asigure colectarea│
│ │datelor rezultate prin │
│ │aplicarea programului de │
│ │monitorizare cât şi a │
│ │altor studii privind │
│ │această │
│ │specie, este necesar │
│ │pentru facilitarea │
│ │accesului persoanelor │
│ │interesate, │
│ │pentru evaluarea │
│ │eficienţei măsurilor de │
│ │management şi luarea │
│ │deciziilor │
│ │privind revizuirea │
│ │planului de acţiune şi de │
│ │management al speciei │
│ │b) Monitorizarea intensivă│
│ │Monitorizarea intensivă │
│ │reprezintă metoda de bază │
│ │pentru stabilirea │
│ │numărului │
│ │minim de indivizi al │
│ │speciei urs brun la nivel │
│ │naţional. │
│ │Metoda se va realiza │
│ │periodic, cel puţin o dată│
│ │la 10 ani, la scară │
│ │naţională, │
│ │conform bunelor practici │
│ │internaţionale şi │
│ │naţionale, prin studii │
│ │genetice │
│ │realizate pe probe │
│ │colectate non-invaziv, din│
│ │fondurile cinegetice şi │
│ │din │
│ │ariile naturale protejate.│
│ │Monitorizarea intensivă │
│ │presupune: │
│ │1. monitorizarea mărimii │
│ │populaţiei şi stabilirea │
│ │numărului minim de │
│ │indivizi │
│ │la nivel naţional, │
│ │regional şi judeţean, │
│ │2. stabilirea │
│ │potenţialului evolutiv şi │
│ │al viabilităţii genetice, │
│ │3. detectarea timpurie a │
│Descriere │problemelor genetice │
│ │(consangvinizare) în │
│ │cadrul │
│ │populaţiei de urs la nivel│
│ │naţional, │
│ │4. stabilirea nivelului │
│ │fluxului de gene în cadrul│
│ │populaţiei de urs la nivel│
│ │naţional. │
│ │Colectarea datelor din │
│ │teren se realizează pe │
│ │toată perioada anului │
│ │calenda- │
│ │ristic, în urma elaborării│
│ │unor protocoale de │
│ │colectare a probelor │
│ │non-invazive (excremente, │
│ │păr, etc.) în colaborare │
│ │cu gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice şi colectare │
│ │anuală de probe de la │
│ │exemplarele prelevate │
│ │intenţionat din natură, │
│ │capturate şi/sau probe │
│ │colectate non-invaziv de │
│ │la │
│ │exemplarele capturate şi │
│ │relocate. │
│ │Înaintea aplicării metodei│
│ │se vor realiza protocoale │
│ │de monitorizare şi │
│ │sesiuni de instruiri │
│ │periodice a personalului │
│ │de specialitate de la │
│ │gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice. │
│ │c) Monitorizarea │
│ │permanentă │
│ │Monitorizarea permanentă │
│ │se va realiza anual, la │
│ │nivel judeţean, regional │
│ │şi │
│ │naţional, cu date │
│ │colectate de pe fondurile │
│ │cinegetice şi ariile │
│ │naturale │
│ │protejate, având ca │
│ │obiectiv furnizarea │
│ │următoarelor date/ │
│ │informaţii: │
│ │1. estimarea mărimii │
│ │minime, structurii, │
│ │densităţii şi trendul │
│ │populaţiei de │
│ │urs brun în România; │
│ │2. determinarea │
│ │distribuţiei permanente, │
│ │sezoniere şi accidentale │
│ │la nivel │
│ │naţional a populaţiei de │
│ │urs brun; │
│ │3. monitorizarea │
│ │funcţionalităţii │
│ │coridoarelor ecologice/ │
│ │punctelor critice; │
│ │4. identificarea zonelor │
│ │în care se înregistrează │
│ │mortalităţi ridicate │
│ │cauzate de om (diferite │
│ │forme de braconaj şi │
│ │cazuri accidentale); │
│ │5. identificarea zonelor │
│ │cu nivel ridicat al │
│ │conflictelor; │
│ │6. evaluarea pagubelor │
│ │produse de urs şi a │
│ │cauzelor producerii. │
│ │Monitorizarea permanentă │
│ │trebuie să fie completată │
│ │de: │
│ │1. realizarea unor │
│ │protocoale de colectare a │
│ │datelor de prezenţă a │
│ │speciei │
│ │care să permită colectarea│
│ │unor şiruri de date pe │
│ │termen lung, (monitoring │
│ │continuu şi adaptiv); │
│ │2. realizarea unor │
│ │protocoale de colectare a │
│ │probelor genetice │
│ │invazive; │
│ │3. colectarea anuală de │
│ │către gestionarii │
│ │fondurilor cinegetice şi a│
│ │altor │
│ │organisme abilitate │
│ │(administraţii arii │
│ │protejate, proiecte, etc.)│
│ │a probelor │
│ │genetice invazive, de la │
│ │toate exemplarele │
│ │recoltate/capturate/ │
│ │accidentate şi │
│ │predate autorităţii │
│ │ştiinţifice CITES în │
│ │domeniu cinegetic; │
│ │4. sesiuni de instruiri │
│ │periodice a personalului │
│ │de specialitate de la │
│ │gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice. │
│ │Monitorizarea permanentă a│
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │România se bazează pe │
│ │determinarea trendului │
│ │populaţiei şi estimarea │
│ │anuală a numărului de urşi│
│ │la │
│ │nivel judeţean şi │
│ │naţional, realizată cu │
│ │date colectate de pe │
│ │fondurile │
│ │cinegetice prin │
│ │următoarele metode: │
│ │1. În perioada de │
│ │primăvară: │
│ │a) Protocol de evaluare a │
│ │numărului de urşi prin │
│ │observaţii directe şi cu │
│ │ajutorul camerelor cu │
│ │senzori de mişcare în │
│ │zonele de mişcare/trecere │
│ │şi în │
│ │punctele de hrănire. Se │
│ │recomandă utilizarea │
│ │metodologiilor de │
│ │monitorizare a │
│ │ursului (bazate pe │
│ │colectarea urme şi capturi│
│ │foto) propuse în "Ghidul │
│ │pentru │
│ │estimarea populaţiei de │
│ │urs brun" elaborat în │
│ │cadrul proiectului │
│ │LIFEURSUS - │
│ │LIFE08NAT/RO/000500. │
│ │Pentru a elimina/reduce │
│ │numărarea şi │
│ │contabilizarea multiplă a │
│ │aceloraşi │
│ │exemplare de urs brun │
│ │înregistrate pe camerele │
│ │fondurilor cinegetice │
│ │învecinate se va dezvolta │
│ │şi folosi un program │
│ │(soft) de identificare a │
│ │exemplarelor de urs. │
│ │b) Protocol de evaluare │
│ │prin înregistrarea şi │
│ │măsurarea urmelor în │
│ │vederea │
│ │evitării dublei/ │
│ │multiplelor înregistrări │
│ │prin eliminarea de la │
│ │numărare a │
│ │urmelor cu dimensiuni │
│ │egale; │
│ │c) Identificarea │
│ │unităţilor reproductive; │
│ │2. În perioada de │
│ │vară-toamnă: │
│ │a) Protocol de estimare a │
│ │numărului exemplarelor de │
│ │urs prin observaţii │
│ │directe şi cu ajutorul │
│ │camerelor cu senzori de │
│ │mişcare în zonele de │
│ │mişcare/ │
│ │trecere şi în zonele unde │
│ │produc pagube şi │
│ │conflicte. Pentru a │
│ │elimina/reduce │
│ │numărarea şi │
│ │contabilizarea multiplă a │
│ │aceloraşi exemplare de urs│
│ │brun │
│ │înregistrate pe camerele │
│ │fondurilor cinegetice │
│ │învecinate se va dezvolta │
│ │şi │
│ │folosi un program (soft) │
│ │de identificare a │
│ │exemplarelor de urs. │
│ │b) Protocol de evaluare │
│ │prin înregistrarea │
│ │unităţilor reproductive, │
│ │când se │
│ │pot observa puii din anul │
│ │curent şi anul precedent. │
│ │Estimarea anuală se │
│ │realizează pe o perioadă │
│ │de un an calendaristic, │
│ │începând │
│ │primăvara şi se │
│ │finalizează toamna. │
│ │Procedura detaliată de │
│ │estimare a mărimii │
│ │populaţiei urs brun la │
│ │nivel │
│ │naţional va fi distribuită│
│ │anual de autoritatea │
│ │publică centrală pentru │
│ │protecţia mediului │
│ │(Ministerul Mediului) │
│ │structurilor din teritoriu│
│ │(APM-uri), │
│ │care vor coordona │
│ │monitorizarea efectivelor │
│ │de urs brun la nivel │
│ │judeţean. │
│ │Toate datele care reflectă│
│ │prezenţa speciei urs brun │
│ │la nivelul fondurilor │
│ │cinegetice vor fi │
│ │integrate într-un studiu │
│ │de estimare a efectivelor │
│ │la nivel │
│ │naţional (pe zone │
│ │ecologice relevante/ │
│ │categorii de zone de │
│ │management) şi de │
│ │determinare a nivelului │
│ │maxim de intervenţie în │
│ │populaţia de urs brun, │
│ │ţinând │
│ │cont de soluţiile │
│ │alternative cazul în care │
│ │nu există soluţii │
│ │alternative │
│ │Odată cu centralizarea │
│ │datelor pe judeţ se vor │
│ │face propuneri de plafon │
│ │maxim │
│ │de intervenţie pe fonduri │
│ │cinegetice şi gestionari. │
│ │Totodată, gestionarii vor │
│ │justifica propunerile │
│ │făcute. │
│ │Propunerile gestionarilor │
│ │fondurilor cinegetice de │
│ │plafon maxim de │
│ │intervenţie │
│ │vor avea la bază nivelul │
│ │pagubelor şi conflictelor │
│ │înregistrate, situaţia │
│ │efectivelor reale estimate│
│ │în anul precedent │
│ │comparativ cu cele optime,│
│ │tendinţa şi structura │
│ │populaţiei. │
│ │În urma rezultatului │
│ │monitorizării permanente/ │
│ │anuale, autoritatea │
│ │centrală │
│ │pentru protecţia mediului │
│ │(Ministerul Mediului), va │
│ │stabili nivelul şi modul │
│ │de intervenţie asupra │
│ │populaţiei de urs brun la │
│ │nivel naţional, în │
│ │corelaţie │
│ │cu rezultatele │
│ │monitorizării stării de │
│ │conservare şi a │
│ │monitorizării intensive │
│ │dacă au fost realizate │
│ │până la data finalizării │
│ │monitorizării permanente/ │
│ │anuale. │
│ │Analizarea datelor primare│
│ │provenite de la │
│ │gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice │
│ │în vederea realizării │
│ │studiului de monitorizare │
│ │permanentă/anuală se va │
│ │realiza de institute/ │
│ │entităţi/organizaţii de │
│ │profil, care au personal │
│ │calificat în domeniul │
│ │cinegetic şi au capacitate│
│ │tehnică de colectare, │
│ │analizare şi verificare │
│ │date primare la nivel │
│ │naţional. │
│ │Activitatea va fi │
│ │contractată de Ministerul │
│ │Mediului, pe o perioadă ce│
│ │permite │
│ │derularea activităţii de │
│ │la an la an. │
│ │Programul de monitorizare │
│ │este adaptativ, putând fi │
│ │revizuit ca urmare a unor │
│ │situaţii nou apărute sau │
│ │pentru a completa │
│ │informaţiile necesare │
│ │pentru │
│ │fundamentarea măsurilor de│
│ │management. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Starea de conservare a │
│ │populaţiei de urs brun; │
│ │2. Mărimea minimă a │
│ │indivizilor din populaţia │
│ │de urs brun, determinată │
│ │prin │
│ │analize genetice; │
│Rezultate │3. Caracterizarea genetică│
│ │a populaţiei de urs brun; │
│ │4. Estimări şi tendinţe │
│ │anuale ale mărimii │
│ │populaţiei de urs brun, │
│ │determinată │
│ │în urma monitorizării │
│ │permanente; │
│ │5. Studiu anul de estimare│
│ │a populaţiei de urs brun │
│ │în România, în urma căruia│
│ │Ministerul Mediului poate │
│ │să stabilească nivelul │
│ │maxim de intervenţie │
│ │anuală/ │
│ │periodică în populaţia de │
│ │urs brun. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │APM-uri; Instituţii şi │
│ │organizaţii de cercetare │
│ │în │
│Responsabil│domeniul faunei │
│ │cinegetice; Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice; │
│ │organizaţii de │
│ │conservare în domeniul │
│ │faunei cinegetice; │
│ │Administratori/Custozi │
│ │arii naturale │
│ │protejate. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) 3 ani (periodic la 6 │
│ │ani) - Starea de │
│ │conservare a populaţiei de│
│ │urs brun; │
│ │b) 3 ani (periodic la 10 │
│ │ani) - Mărimea minimă a │
│Termen │populaţiei de urs brun, │
│ │determinată prin analize │
│ │genetice şi caracterizarea│
│ │genetică a populaţiei; │
│ │c) permanent (anual) - │
│ │estimări şi tendinţe │
│ │anuale ale mărimi │
│ │populaţiei de │
│ │urs brun şi stabilirea │
│ │nivelul maxim de │
│ │intervenţie în populaţie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │1 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ACŢIUNE │Asigurarea efectivului │
│1.4. │optim al populaţiei de urs│
│ │brun │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Menţinerea populaţiei de │
│ │urs brun la un nivel │
│ │optim, astfel încât │
│ │gestionarii │
│Obiective │fondurilor cinegetice să │
│ │fie direct interesaţi să │
│ │fie implicaţi în măsuri de│
│ │conservare a speciei urs │
│ │brun, iar comunităţile │
│ │locale să nu fie afectate │
│ │de │
│ │prezenţa speciei în zona │
│ │lor de activitate. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Efectivul optim este │
│ │reglementat de Legea │
│ │vânătorii şi a protecţiei │
│ │fondului │
│ │cinegetic nr. 407/2006, şi│
│ │reprezintă numărul de │
│ │exemplare aparţinând unei │
│ │specii din fauna │
│ │cinegetică, care habitează│
│ │într-un fond cinegetic, │
│ │într-o │
│ │anumită structură │
│ │populaţională, şi asigură │
│Motivaţia │conservarea speciilor, │
│ │produce │
│ │minimum de pagube şi nu │
│ │prezintă risc pentru │
│ │populaţia umană. Pornind │
│ │de la │
│ │definiţia efectivului │
│ │optim, implementarea │
│ │măsurilor de management │
│ │ale speciei │
│ │urs brun se realizează la │
│ │nivel de fond cinegetic şi│
│ │nu sunt reglementate a se │
│ │realiza diferenţiat pe │
│ │zone de management local │
│ │sau regional, astfel că │
│ │pentru │
│ │asigurarea efectivului │
│ │optim al populaţiei de urs│
│ │brun în România, trebuie │
│ │găsite soluţii diferite în│
│ │funcţie de zonele de │
│ │activitate antropică şi │
│ │habitatele naturale │
│ │utilizate de specie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Determinarea │
│ │efectivului optim al │
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │România. │
│ │Efectivul optim se va │
│ │determina periodic, o dată│
│ │la 10 ani, în funcţie de │
│ │capacitatea de suport a │
│ │habitatelor favorabile, la│
│ │care se adaugă şi │
│ │contribuţia reprezentată │
│ │de suplimentarea hranei în│
│ │mod artificial acolo unde │
│ │aceasta se practică, şi de│
│ │gradul de acceptanţă al │
│ │populaţiei umane măsurată │
│ │obiectiv la nivel de │
│ │comunităţi pe baza unor │
│ │standarde acceptate la │
│ │nivel │
│ │naţional, astfel încât │
│ │populaţia optimă de urs │
│ │brun să aibă o structură │
│ │normală pe sexe şi clase │
│ │de vârstă, acceptabil din │
│ │punct de vedere al │
│ │echilibrului cu │
│ │populaţiile altor specii │
│ │cinegetice şi al │
│ │prejudiciilor │
│ │produse omului; │
│ │b) Determinarea zonelor de│
│ │management al populaţiei │
│ │de urs brun la nivel │
│ │naţional în vederea │
│ │asigurării efectivului │
│ │optim al populaţiei de urs│
│ │brun. │
│ │Pentru asigurarea şi │
│ │menţinerea stării de │
│ │conservare favorabile a │
│ │speciei se │
│ │va realiza un management │
│ │populaţional diferenţiat, │
│ │astfel încât să se asigure│
│ │nuclee de reproducere, │
│ │zone de mişcare în arealul│
│ │natural (coridoare │
│ │ecologice), zone de │
│ │recolonizare naturală, │
│ │zone de linişte şi zone de│
│ │hrănire, │
│ │ţinând cont de următoarele│
│ │principii: │
│ │1. conservarea habitatului│
│ │favorabil speciei, │
│ │2. interesul sănătăţii şi │
│ │securităţii publice, │
│ │3. obiectivele strategice │
│ │de dezvoltare locale/ │
│ │regionale, │
│ │4. prevenirea şi reducerea│
│ │pagubelor, │
│ │5. asigurarea unui efectiv│
│ │optim al populaţiei de urs│
│ │brun prin măsuri de │
│ │refacere a ofertei │
│ │trofice, acolo unde este │
│ │cazul şi prin controlul │
│ │mărimii │
│ │populaţiei. │
│ │Zonarea managementului se │
│ │va face periodic (10 ani) │
│ │şi reprezintă un │
│ │instrument de management │
│ │destinat asigurării stării│
│ │favorabile de conservare a│
│ │speciei urs brun în │
│ │România. │
│ │Zonarea managementului │
│ │speciei urs brun se va │
│ │realiza pe baza unor │
│ │obiective │
│ │de conservare şi criterii │
│ │stabilite astfel încât să │
│ │nu afecteze starea de │
│ │conservare favorabilă a │
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │România. │
│ │Criteriile pentru zonarea │
│ │managementului speciei urs│
│ │brun, trebuie să includă │
│ │aspecte de ordin ecologic │
│ │şi socio-economic, care să│
│ │fundamenteze stabilirea │
│ │obiectivelor şi alegerea │
│ │măsurilor. │
│ │Având în vedere că │
│ │procesul de desemnare a │
│ │unor zone presupune un │
│ │nivel │
│ │ridicat de informaţii şi o│
│ │abordare participativă cu │
│ │scopul diminuării │
│ │conflictelor sociale, este│
│ │oportună în principal │
│ │stabilirea unor obiective │
│ │de │
│ │conservare/management şi a│
│ │unor criterii de stabilire│
│ │a zonelor de conservare/ │
│ │management. │
│ │Obiectivele şi criteriile │
│ │necesare stabilirii │
│ │zonelor de conservare/ │
│ │management │
│ │trebuie să ţină cont de │
│ │mărimea populaţiei, starea│
│ │/calitatea habitatelor, │
│ │efectivele optime, │
│ │managementul cinegetic │
│ │istoric, ariile protejate │
│ │existente, │
│ │coridoarele ecologice, │
│ │zonele de concentrare, │
│ │zonele cu conflicte, │
│ │obiective │
│ │strategice de dezvoltare a│
│ │României. Ca principiu │
│ │este nevoie de definirea │
│ │unor categorii de zone │
│ │considerând obiective │
│ │diferite de conservare ce │
│ │trebuie │
│ │atinse prin pachete de │
│ │măsuri ce pot include şi │
│ │vânătoarea ca activitate │
│ │de │
│ │management. │
│ │Zonele de management │
│ │pentru specia urs brun la │
│ │nivel naţional, rezultate │
│ │în │
│ │urma unui studiu │
│ │ştiinţific se vor │
│ │concretiza printr-un act │
│ │normativ (Ordin de │
│ │Ministru), emis în baza │
│ │rezultatelor obţinute din │
│ │studiu ştiinţific. │
│ │Zonele de management ale │
│ │populaţiei de urs brun se │
│ │vor stabili prin │
│ │realizarea │
│ │unui studiu la nivel │
│ │naţional/regional şi │
│ │trebuie să includă │
│ │următoarele │
│ │categorii: │
│ │(1) Zone cheie pentru │
│ │conservare: │
│ │În aceste zone, │
│ │principalele măsuri ar │
│ │trebui să vizeze │
│ │menţinerea condiţiilor │
│ │de habitat, reducerea │
│ │deranjului şi minimizarea │
│ │activităţilor umane cu │
│ │potenţial impact direct │
│ │asupra speciei urs brun. │
│ │Zonele cheie pentru │
│ │conservare se vor stabili,│
│ │astfel încât să includă şi│
│ │următoarele categorii: │
│ │a) zone protejate la nivel│
│ │naţional: parcurile │
│ │naţionale şi zone de │
│ │protecţie │
│ │integrală din parcurile │
│ │naturale. În aceste zone │
│ │managementul cinegetic │
│ │este │
│ │realizat de administraţia │
│ │ariilor naturale, iar │
│ │vânătoarea nu este │
│ │permisă, │
│ │decât în condiţii │
│ │speciale, cu acordul │
│ │consiliului ştiinţific, în│
│ │conformitate │
│ │cu legislaţia în vigoare. │
│ │b) zone de linişte din │
│ │cadrul fondurilor │
│ │cinegetice - în aceste │
│ │zone, │
│ │managementul cinegetic │
│ │este realizat de │
│ │gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice şi │
│ │vânătoarea nu este │
│ │permisă, în conformitate │
│ │cu legislaţia în vigoare. │
│ │c) zone speciale de │
│ │conservare, care au un │
│ │plan de management aprobat│
│ │în │
│ │conformitate cu legislaţia│
│ │de mediu în vigoare │
│ │(situri Natura 2000, │
│ │coridoare │
│ │ecologice, zone cu statut │
│ │sectorial special - păduri│
│ │virgine.). │
│ │d) zone cu habitate │
│ │favorabile pentru perioada│
│ │somnului de iarnă (în │
│ │principal │
│ │pentru femele). Aceste │
│ │zone se determină în urma │
│ │unui studiu ştiinţific, │
│ │împreună cu gestionarii │
│ │fondurilor cinegetice. │
│ │Fondurile cinegetice din │
│ │aceste zone sau părţi din │
│ │fondurile cinegetice pot │
│ │fi │
│ │clasificate ca zone de │
│ │conservare a genofondului │
│Descriere │şi manageriate │
│ │corespunzător, │
│ │inclusiv prin asigurarea │
│ │unor subvenţii pentru │
│ │gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice (sumele │
│ │trebuind să încurajeze │
│ │implementarea măsurilor de│
│ │conservare). │
│ │Hrănitul complementar │
│ │poate fi permis în │
│ │condiţii specifice, clar │
│ │definite, │
│ │asociate unor obiective de│
│ │conservare. │
│ │În aceste zone, │
│ │intervenţiile în populaţie│
│ │pot fi permise numai în │
│ │condiţii de │
│ │urgenţă sau situaţii cu │
│ │risc (inclusiv pentru │
│ │asigurarea toleranţei faţă│
│ │de │
│ │specie în zonele de │
│ │recolonizare naturală, │
│ │coridoare │
│ │ecologice-habitat │
│ │favorabil) sau în condiţii│
│ │controlate pentru │
│ │restabilirea unei │
│ │structuri │
│ │normale a populaţiei, dacă│
│ │rezultatele fundamentate │
│ │prin studii ştiinţifice, │
│ │arată o structură │
│ │dezechilibrată pe sexe. │
│ │În aceste zone trebuie │
│ │asigurate mecanisme de │
│ │subvenţie a metodelor de │
│ │protecţie a gospodăriilor │
│ │şi de bune practici ale │
│ │habitatelor. │
│ │Pentru eficientizarea │
│ │măsurilor de conservare │
│ │din aceste zone este │
│ │necesar să │
│ │se stabilească o suprafaţă│
│ │minimă a unui trup de │
│ │habitat ce se compune ca │
│ │element în cadrul zonării.│
│ │(2) Zone de management │
│ │durabil: │
│ │Aceste zone se vor │
│ │stabili, astfel încât să │
│ │includă şi habitate │
│ │naturale │
│ │favorabile pentru perioada│
│ │somnului de iarnă, pentru │
│ │reproducere, hrănire şi │
│ │mişcare sezonieră, precum │
│ │şi coridoare de interes │
│ │regional şi naţional, unde│
│ │efectivele estimate sunt │
│ │mai mari decât efectivele │
│ │optime la nivel de fonduri│
│ │cinegetice. │
│ │În aceste zone se impun │
│ │măsuri pentru creşterea │
│ │ofertei trofice în pădure,│
│ │respectiv fructe de pădure│
│ │şi ciuperci, precum şi │
│ │menţinere a efectivelor │
│ │populaţiei de cervide şi │
│ │mistreţ la un nivel optim.│
│ │Se va asigura un │
│ │management forestier │
│ │adecvat, având în vedere │
│ │principiul │
│ │rotaţiei lucrărilor │
│ │silvice. │
│ │În aceste zone sunt │
│ │permise următoarele │
│ │activităţi: │
│ │a) hrănitul complementar │
│ │în formă reglementată şi │
│ │cu obiective clar │
│ │stabilite, │
│ │astfel încât să nu │
│ │favorizeze creşterea │
│ │artificială a efectivelor;│
│ │b) în mod excepţional, │
│ │translocări ale unor │
│ │exemplare de urs, care │
│ │provin din │
│ │zonele de management al │
│ │conflictelor, cu acordul │
│ │gestionarului fondului │
│ │cinegetic şi al │
│ │autorităţilor locale │
│ │(primărie, consiliu │
│ │local), unde urmează │
│ │a se face această acţiune.│
│ │c) reglarea densităţilor │
│ │efectivelor de urs brun │
│ │prin acţiuni de vânătoare │
│ │reglementată de către │
│ │autoritatea centrală care │
│ │răspunde de managementul │
│ │speciei pe baza unor │
│ │derogări în situaţiile │
│ │prevăzute la art. 38 alin.│
│ │(1) din │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 57/2007 │
│ │privind regimul ariilor │
│ │naturale │
│ │protejate, conservarea │
│ │habitatelor naturale, a │
│ │florei şi faunei │
│ │sălbatice, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │La stabilirea derogărilor,│
│ │autoritatea publică │
│ │centrală pentru protecţia │
│ │mediului trebuie să se │
│ │asigure │
│ │că sunt întrunite │
│ │cumulativ următoarele │
│ │condiţii: nu există o │
│ │alternativă │
│ │acceptabilă şi măsurile │
│ │derogatorii nu sunt în │
│ │detrimentul menţinerii │
│ │populaţiilor speciilor │
│ │respective într-o stare de│
│ │conservare favorabilă în │
│ │arealul lor natural. │
│ │Nivelul maxim şi modul de │
│ │intervenţie în populaţia │
│ │de urs brun prin vânătoare│
│ │în zona de management │
│ │durabil, se determină în │
│ │urma studiilor anuale │
│ │bazate pe │
│ │monitorizări permanente/ │
│ │anuale la nivel naţional, │
│ │bazate pe datele primare │
│ │de │
│ │prezenţă colectate de pe │
│ │fondurile cinegetice. │
│ │Vânătoarea poate fi │
│ │permisă, în limita unui │
│ │nivel maxim de │
│ │intervenţie, în │
│ │condiţiile în care │
│ │stabilirea lor este │
│ │recomandată de rezultatele│
│ │studiilor │
│ │ştiinţifice, planificarea │
│ │lor se face pe criterii │
│ │comunicate gestionarilor │
│ │şi │
│ │publicului, impactul │
│ │aplicării cotelor este │
│ │demonstrat prin indicatori│
│ │asumaţi │
│ │de factorii interesaţi şi │
│ │procesul de alocare a │
│ │cotelor este principial, │
│ │fundamentat ecologic şi │
│ │social, transparent şi nu │
│ │permite abuzuri. În │
│ │contextul în care apar │
│ │efecte nedorite în sensul │
│ │periclitării obiectivelor │
│ │de │
│ │conservare, vânătoarea │
│ │poate fi suspendată până │
│ │când se constată o │
│ │îmbunătăţire a situaţiei. │
│ │(3) Zone de management al │
│ │conflictelor │
│ │Zonele de management al │
│ │conflictelor reprezintă │
│ │zonele cu risc major │
│ │pentru │
│ │populaţia umană, în care │
│ │istoricul conflictelor │
│ │indică o problemă cu │
│ │impact │
│ │social major şi prezenţa │
│ │exemplarelor de urs brun │
│ │nu este dorită de │
│ │comunităţile şi/sau │
│ │autorităţile locale. │
│ │Aceste zone cuprind: │
│ │a) zone intravilane │
│ │rezidenţiale, staţiuni │
│ │turistice şi cele din │
│ │imediata │
│ │apropiere a acestora; │
│ │b) zone parţiale de │
│ │concentrare tradiţională │
│ │(zonele cu livezi şi │
│ │culturi │
│ │agricole utilizate de │
│ │urşi) pe perioada │
│ │sezonului de hiperfagie. │
│ │În această zonă, │
│ │principala metodă de │
│ │prevenire şi reducere a │
│ │conflictelor se │
│ │bazează pe amplasarea unor│
│ │echipamente de prevenţie, │
│ │dedicate acestui scop │
│ │(garduri electrice, câini │
│ │specializaţi, tomberoane │
│ │anti-urs, etc.) │
│ │Metodele de prevenire a │
│ │pagubelor/conflictelor în │
│ │această zonă trebuiesc să │
│ │fie stimulate pentru │
│ │achiziţionarea unor │
│ │echipamente de protecţie │
│ │animale/ │
│ │culturi agricole/bunuri │
│ │materiale (garduri │
│ │electrice, câini │
│ │specializaţi, │
│ │tomberoane anti-urs), care│
│ │se utilizează cu succes în│
│ │toate ţările în care │
│ │acestea se aplică. │
│ │În aceste zone trebuie să │
│ │se încurajeze (stimuleze) │
│ │comportamente sociale │
│ │adecvate prevenţiei │
│ │conflictelor şi │
│ │descurajate practicile ce │
│ │duc la alterarea │
│ │comportamentului │
│ │animalelor. │
│ │Reglementarea hrănitului │
│ │complementar pentru specia│
│ │urs brun în aceste zone. │
│ │Se poate realiza hrănirea │
│ │de abatere, cu caracter │
│ │temporar, în afara zonelor│
│ │de risc de conflicte. │
│ │Gestionarea │
│ │corespunzătoare a │
│ │hrănitului complementar │
│ │pentru alte specii │
│ │(mistreţ), astfel încât şi│
│ │acesta să se facă doar în │
│ │perioadele de │
│ │obligativitate prin │
│ │contractele de gestionare.│
│ │În aceste zone, │
│ │autorităţile locale │
│ │trebuie să asigure un │
│ │management eficient │
│ │al deşeurilor menajere, │
│ │bazat pe amplasarea unor │
│ │containere/tomberoane │
│ │anti-urs, care vor fi │
│ │colectate zilnic sau ori │
│ │de câte ori e nevoie, │
│ │astfel │
│ │încât urşii să nu mai fie │
│ │atraşi în intravilanul │
│ │rezidenţial sau în zonele │
│ │turistice. │
│ │În aceste zone se │
│ │stabilesc nivele de │
│ │intervenţie pentru │
│ │relocarea şi/sau │
│ │recoltarea unor exemplare │
│ │de urs, destinate │
│ │reducerii populaţiei, cu │
│ │scopul │
│ │asigurării siguranţei │
│ │comunităţilor locale. │
│ │Planificarea │
│ │intervenţiilor │
│ │trebuie să aibă în vedere │
│ │reducerea bazei populaţiei│
│ │prin extragerea │
│ │exemplarelor juvenile sau │
│ │recoltarea femelelor (fără│
│ │pui). │
│ │Nivelul de intervenţie │
│ │stabilit anual se va │
│ │fundamenta considerând │
│ │distribuţia │
│ │spaţială a conflictelor │
│ │directe urs-om, a │
│ │pagubelor, monitorizarea │
│ │stării de │
│ │conservare şi a │
│ │monitorizării anuale, la │
│ │nivel de regiune sau fond │
│ │cinegetic. │
│ │Principalii indicatori │
│ │urmăriţi vor fi reducerea │
│ │conflictelor directe │
│ │urs-om, │
│ │reducerea pagubelor şi │
│ │menţinerea efectivelor la │
│ │nivelul optim al │
│ │populaţiei. │
│ │Se vor realiza periodic │
│ │studii şi analize │
│ │sociologice, pentru a │
│ │evalua │
│ │schimbările de relaţionare│
│ │a publicului faţă de │
│ │specie. │
│ │Orice formă de sprijin │
│ │acordată gestionarilor de │
│ │faună trebuie relaţionată │
│ │cu │
│ │atingerea obiectivului de │
│ │management. │
│ │(4) Zone marginale │
│ │Zonele marginale sunt zone│
│ │în care apar unele │
│ │exemplare de urs brun în │
│ │habitate naturale sau │
│ │prezenţa ursului are un │
│ │caracter accidental şi în │
│ │care │
│ │reproducerea nu are loc. │
│ │Aceste zone pot să │
│ │prezinte valoare ecologică│
│ │pentru urşi aflaţi în │
│ │dispersie, │
│ │însă populaţia este │
│ │reprezentată de indivizi │
│ │aflaţi la marginea sau în │
│ │afara │
│ │ariei de distribuţie │
│ │naturală a speciei. În │
│ │aceste zone se pot acorda │
│ │nivele │
│ │de intervenţie în │
│ │populaţie prin acţiuni de │
│ │relocare (dacă aceste │
│ │exemplare │
│ │apar accidental şi nu │
│ │reprezintă un pericol │
│ │iminent la sănătatea şi │
│ │integrita- │
│ │tea omului, prima opţiune │
│ │de luat în calcul ar │
│ │trebui să fie relocarea) │
│ │sau │
│ │dacă este cazul, chiar │
│ │prin vânătoare (exemplarul│
│ │pune în pericol viaţa │
│ │oamenilor), stabilite de │
│ │către autoritatea │
│ │responsabilă, în afara │
│ │cotelor │
│ │planificate anterior. În │
│ │aceste zone hrănitul de │
│ │orice fel al ursului nu │
│ │este │
│ │permis. Odată cu │
│ │observarea timp de cinci │
│ │ani consecutiv a femelelor│
│ │cu pui în │
│ │habitate naturale, cu │
│ │ocazia revizuirii zonării,│
│ │zona respectivă poate fi │
│ │inclusă în una din │
│ │celelalte trei zone. │
│ │Zonele propuse în zonarea │
│ │managementului speciei urs│
│ │brun, au un caracter │
│ │informativ şi explicativ a│
│ │modului în care se │
│ │consideră că trebuie │
│ │abordată zonarea. │
│ │Zonarea va fi definitivată│
│ │în urma studiului │
│ │ştiinţific, în care se va │
│ │realiza │
│ │o analiză de ordin │
│ │ecologic şi a unei analize│
│ │de ordin socio-economic │
│ │care să │
│ │fundamenteze stabilirea │
│ │obiectivelor şi alegerea │
│ │măsurilor. De asemenea │
│ │studiul ştiinţific trebuie│
│ │să stabilească măsuri de │
│ │gestiune a habitatelor, │
│ │populaţiei de urs şi a │
│ │conflictelor om-urs, │
│ │pentru fiecare zonă de │
│ │management. │
│ │c) Studiu privind │
│ │determinarea impactului │
│ │speciei urs brun asupra │
│ │speciilor │
│ │pradă (cerb, căprior, │
│ │mistreţ), cu implicaţii în│
│ │sectorul cinegetic, silvic│
│ │şi │
│ │agricol. │
│ │Studiul se va realiza │
│ │periodic (10 ani), pe baza│
│ │obiectivelor de conservare│
│ │a │
│ │speciei urs brun şi a │
│ │obiectivelor de management│
│ │cinegetic al speciilor │
│ │pradă, │
│ │astfel încât, rezultatele │
│ │lui să ajute la menţinerea│
│ │stării de conservare │
│ │favorabilă a populaţiei de│
│ │urs brun în România şi la │
│ │realizarea unui │
│ │management cinegetic │
│ │adecvat care să menţină │
│ │echilibru pradă-prădător │
│ │la nivel │
│ │de fond cinegetic/judeţ/ │
│ │regiune. │
│ │Compensarea gestionarilor │
│ │în lipsa nivelului de │
│ │intervenţie, acolo unde │
│ │rezultatele studiului │
│ │arată că există un impact │
│ │major asupra speciilor │
│ │pradă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Efectivul optim al │
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │condiţiile actuale din │
│ │România │
│ │2. Zonarea managementului │
│ │speciei urs brun în │
│ │România, obţinută în urma │
│Rezultate │unui │
│ │studiu ştiinţific la nivel│
│ │naţional şi reglementată │
│ │printr-un act normativ. │
│ │3. Studiu privind │
│ │determinarea impactului │
│ │speciei urs brun asupra │
│ │speciilor │
│ │pradă. │
│ │4. Compensarea │
│ │gestionarilor care au │
│ │fonduri cinegetice, unde │
│ │specia urs brun │
│ │are impact semnificativ │
│ │asupra speciilor pradă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului, │
│ │Instituţii şi organizaţii │
│Responsabil│de cercetare în domeniul │
│ │cinegetic, Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice, │
│ │organizaţii de conservare.│
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │2 ani (revizuit periodic │
│ │la 10 ani) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │1 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Prelevarea intenţionată a │
│ │unor indivizi din natură │
│ │pentru reglarea densităţi-│
│ACŢIUNE │lor efectivelor de urs │
│1.5. │brun prin acţiuni de │
│ │vânătoare reglementată de │
│ │către a │
│ │autoritatea centrală care │
│ │răspunde de managementul │
│ │speciei pe baza unor │
│ │derogări în situaţiile │
│ │prevăzute de lege │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Menţinerea unei populaţii │
│ │de urs brun optime din │
│ │punct de vedere ecologic, │
│ │economic şi social, prin │
│ │extragerea surplusului │
│ │populaţional (diferenţa │
│ │dintre │
│ │efectivul real estimat şi │
│ │efectivul optim), din │
│ │zonele cu densităţi │
│ │ridicate, │
│ │prin acţiuni specifice de │
│Obiective │vânătoare reglementată, │
│ │pentru realizarea │
│ │echilibrului în natură şi │
│ │în vederea păstrării │
│ │stării actuale de │
│ │conservare │
│ │favorabilă a populaţiei de│
│ │urs brun din România; │
│ │Prevenirea şi reducerea │
│ │pagubelor şi conflictelor │
│ │provocate de specia urs │
│ │brun │
│ │prin reducerea numerică │
│ │controlată a efectivelor │
│ │de urs brun din zonele │
│ │potenţiale de conflicte; │
│ │Acceptarea speciei de │
│ │către toate grupurile de │
│ │interese, care │
│ │convieţuiesc │
│ │direct cu specia urs brun,│
│ │astfel încât să se asigure│
│ │o coexistenţă reală │
│ │om-urs. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În actualul context │
│ │naţional, starea de │
│ │conservare a speciei urs │
│ │brun este │
│ │favorabilă, trendul │
│ │populaţiei este în │
│ │creştere, nivelul │
│ │pagubelor şi │
│ │conflictelor este în │
│ │creştere, iar acceptanţa │
│ │speciei în comunităţile │
│ │rurale │
│ │şi în unele zone turistice│
│ │de interes naţional este │
│ │în scădere. În acest │
│ │context se impune ca │
│ │vânătoarea să fie un │
│ │instrument de management, │
│ │care să │
│ │menţină mărimea populaţiei│
│ │de urs brun la un efectiv │
│ │optim, acceptat de │
│ │specialişti în domeniul │
│ │cinegetic şi de │
│ │comunităţile rurale şi │
│ │urbane. │
│ │Datorită procesului │
│ │continuu de restrângere a │
│ │habitatului natural al │
│ │speciei │
│ │urs brun în România, │
│ │există la nivel naţional │
│Motivaţia │zone cu densităţi ridicate│
│ │de │
│ │urşi, care reprezintă un │
│ │risc ridicat de pierderi, │
│ │atât pentru oameni cât şi │
│ │pentru specie (indivizi │
│ │din populaţia de urs). │
│ │Punctual, în unele zone, │
│ │fenomenul de suprapopulare│
│ │a terenurilor cu urşi, │
│ │alături de degradarea │
│ │habitatului natural, cât │
│ │şi o posibilă │
│ │destructurare a │
│ │populaţiei în unele zone │
│ │punctuale, constituie │
│ │cauza principală a │
│ │modificării │
│ │comportamentului social │
│ │specific şi pierderea │
│ │fricii faţă de om al │
│ │ursului, cu │
│ │implicaţii directe asupra │
│ │nivelului prejudiciilor şi│
│ │atacurilor unor exemplare │
│ │cu comportament deviat │
│ │asupra omului. │
│ │Autoritatea publică │
│ │centrală pentru protecţia │
│ │mediului poate acorda │
│ │derogări │
│ │de la aceste interdicţiile│
│ │art. 33 alin. (1) din │
│ │O.U.G. nr. 57/2007, prin │
│ │ordin al conducătorului │
│ │autorităţii, cu avizul │
│ │prealabil al Academiei │
│ │Române, │
│ │cu condiţia să nu existe o│
│ │alternativă acceptabilă, │
│ │iar măsurile derogatorii │
│ │să nu fie în detrimentul │
│ │menţinerii populaţiilor │
│ │speciilor respective │
│ │într-o │
│ │stare de conservare │
│ │favorabilă în arealul lor │
│ │natural şi numai în │
│ │anumite │
│ │situaţii. │
│ │Derogările nu se acordă │
│ │dacă există riscul ca │
│ │acestea să aibă un impact │
│ │negativ semnificativ de │
│ │ordin calitativ sau │
│ │cantitativ asupra │
│ │populaţiei │
│ │speciei care face obiectul│
│ │derogării. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Prelevarea intenţionată│
│ │a unor indivizi din natură│
│ │pentru extragerea │
│ │surplusului populaţional │
│ │pe sexe şi clase de │
│ │vârstă, prin acţiuni │
│ │specifice de │
│ │vânătoare │
│ │Aplicarea acestei măsuri │
│ │se va realiza anual în │
│ │perioadele şi cu metodele │
│ │stabilite prin derogări │
│ │pentru situaţiile │
│ │prevăzute la art. 38 alin.│
│ │(1) din │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 57/2007 │
│ │privind regimul ariilor │
│ │naturale │
│ │protejate, conservarea │
│ │habitatelor naturale, a │
│ │florei şi faunei │
│ │sălbatice, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Măsura se aplică în │
│ │interesul protecţiei │
│ │faunei şi florei │
│ │sălbatice, a │
│ │conservării habitatelor │
│ │naturale şi pentru │
│ │prevenirea pagubelor aduse│
│ │recoltelor, animalelor │
│ │domestice, pădurilor şi │
│ │altor bunuri; │
│ │Prelevarea intenţionată a │
│ │unor indivizi din natură │
│ │pentru extragerea │
│ │surplusului populaţional │
│ │se realizează cu │
│ │preponderenţă în zonele de│
│ │management durabil (din │
│ │punct de vedere al │
│ │managementului populaţiei │
│ │de urs │
│ │brun în România) şi anume │
│ │în habitatele naturale │
│ │unde efectivele estimate │
│ │şi │
│ │densităţile populaţiei de │
│ │urs brun sunt mai mari │
│ │decât efectivele optime. │
│ │Prelevarea intenţionată a │
│ │unor indivizi din natură │
│ │pentru reducerea │
│ │densităţilor populaţiei de│
│ │urs brun, se va realiza în│
│ │urma estimării mărimii │
│ │şi structurii populaţiei │
│ │de urs brun, a │
│ │determinării efectivelor │
│ │optime şi a │
│ │zonelor de management al │
│ │speciei. │
│ │Reducerea densităţilor se │
│ │va realiza prin extragerea│
│ │surplusului populaţional │
│ │pe sexe şi clase de │
│ │vârstă, prin acţiuni │
│ │specifice de vânătoare sub│
│ │supravegherea şi │
│ │îndrumarea personalului │
│ │tehnic de specialitate │
│ │cinegetică. │
│ │1) Anual, odată cu │
│ │centralizările datelor pe │
│ │judeţ, gestionarii │
│ │fondurilor │
│ │cinegetice vor face │
│ │propuneri de plafon maxim │
│ │de intervenţie pentru │
│ │specia urs │
│ │brun urs, la nivel de │
│ │fonduri cinegetice. │
│ │Propunerile de plafon │
│ │maxim de │
│ │intervenţie vor avea la │
│ │bază: nivelul pagubelor şi│
│ │conflictelor înregistrate;│
│ │situaţia efectivelor reale│
│ │comparative cu cele │
│ │optime; tendinţa şi │
│ │structura │
│ │populaţiei şi reducerea │
│ │riscului de a se produce │
│ │pagube şi conflicte │
│ │directe │
│ │între om-urs. │
│ │2) Anual se va realiza un │
│ │studiu de specialitate │
│ │pentru estimarea │
│ │efectivelor │
│ │de urs brun la nivel │
│ │naţional, în urma căruia, │
│ │Ministerul Mediului aprobă│
│ │un │
│ │nivel maxim de intervenţie│
│ │în populaţia de urs brun. │
│ │3) Stabilirea, cu │
│ │precauţia necesară, a unor│
│ │nivele maxime de │
│ │intervenţie │
│ │anuale în populaţie, │
│ │responsabile, bazate pe │
│ │analize şi criterii │
│ │realizate de │
│ │specialiştii unor │
│ │instituţii/universităţi/ │
│ │entităţi, care au │
│ │competenţe şi │
│ │expertiză în acest sens. │
│ │4) Nivelul maxim de │
│ │intervenţie în populaţia │
│ │de urs brun, se va stabili│
│ │anual │
│ │şi nu trebuie să │
│ │depăşească sporul natural │
│ │al populaţiei de urs brun.│
│ │Nivelul │
│ │maxim de intervenţie anual│
│ │în populaţia de urs brun │
│ │se realizează astfel: │
│ │4.1. În cazul recoltării │
│ │sau capturării │
│ │exemplarelor din specia │
│ │urs brun │
│ │aflate în mediul natural, │
│ │în oricare dintre stadiile│
│ │ciclului lor biologic, se │
│Descriere │acordă un număr de │
│ │exemplare din specia urs │
│ │brun, pentru un nivel │
│ │maxim de │
│ │intervenţie, stabilit până│
│ │la nivelul sporului │
│ │natural, care se │
│ │repartizează │
│ │pe judeţe şi gestionari de│
│ │fonduri cinegetice, pe │
│ │baza studiilor de │
│ │specialitate; │
│ │4.2. În cazul recoltării │
│ │sau capturării în scopul │
│ │relocării, deţinerii, │
│ │transportului, │
│ │schimburilor în scopul │
│ │repopulării sau │
│ │reintroducerii │
│ │exemplarelor acestei │
│ │specii recoltate/capturate│
│ │din natură, în oricare din│
│ │stadiile ciclului lor │
│ │biologic, precum şi │
│ │comerţul cu produse │
│ │obţinute din │
│ │exemplare de urs │
│ │recoltate, rămâne la │
│ │dispoziţia autorităţii │
│ │publice centrale │
│ │pentru protecţia mediului,│
│ │care pot fi acordate │
│ │gestionarilor fondurilor │
│ │cinegetice care au epuizat│
│ │numărul maxim de │
│ │intervenţie sau celor care│
│ │nu au │
│ │primit număr maxim de │
│ │intervenţie. │
│ │5) exemplarele recoltate │
│ │în condiţiile de mai sus │
│ │pot fi deţinute şi │
│ │transportate de pe │
│ │fondurile cinegetice numai│
│ │crotaliate şi însoţite de │
│ │copii │
│ │ale autorizaţiilor de │
│ │vânătoare. │
│ │6) pentru aceste exemplare│
│ │recoltate sau capturate, │
│ │se poate acorda certificat│
│ │CITES valabil în tarile │
│ │din UE. │
│ │7) reaşezarea sezoanelor │
│ │de vânătoare astfel încât │
│ │raportările legate de │
│ │gestiunea speciei să fie │
│ │făcute anual pentru toate │
│ │categoriile de date (cote,│
│ │derogări aplicate, pagube,│
│ │plăţi compensatorii etc.).│
│ │Anul calendaristic (care │
│ │poate include tot două │
│ │sezoane) să devină sistem │
│ │de referinţă şi nu │
│ │sezonul. │
│ │8) realizarea unor │
│ │indicatori de implementare│
│ │acţiune, monitorizaţi de │
│ │Ministerul Mediului. │
│ │Monitorizarea permanentă a│
│ │urşilor recoltaţi, prin │
│ │recoltarea de probe │
│ │biologice şi prin │
│ │întocmirea fişelor │
│ │stabilite de autoritate în│
│ │acest sens şi │
│ │a afişării acestora şi a │
│ │centralizatoarelor pe │
│ │site-ul autorităţilor de │
│ │mediu, │
│ │pentru o deplină │
│ │transparenţă. │
│ │b) Prelevarea intenţionată│
│ │şi punctuală a unor │
│ │indivizi din specia urs │
│ │brun, │
│ │care pun în pericol │
│ │sănătatea, securitatea │
│ │publică, animalele şi │
│ │bunurile │
│ │cetăţenilor, prin acţiuni │
│ │specifice cinegetice │
│ │Aplicarea acestei măsuri │
│ │se va implementa tot anul │
│ │pentru situaţii de │
│ │conflicte concrete, │
│ │analizate de o comisie de │
│ │specialişti, din care să │
│ │facă │
│ │parte şi reprezentanţi ai │
│ │Agenţiilor locale pentru │
│ │Protecţia Mediului şi/sau │
│ │Gărzii Naţionale de Mediu │
│ │- Comisariatele judeţene. │
│ │Măsura se aplică pentru: │
│ │1. prevenirea daunelor │
│ │importante aduse │
│ │culturilor, creşterii │
│ │animalelor, │
│ │pădurilor, pescăriilor şi │
│ │altor forme de │
│ │proprietate; │
│ │2. în interesul sănătăţii │
│ │şi securităţii publice; │
│ │3. pentru alte raţiuni de │
│ │interes major, inclusiv de│
│ │natură socială sau │
│ │economică şi pentru motive│
│ │de importanţă primordială │
│ │pentru mediu. │
│ │Aplicarea acestei măsuri │
│ │se va realiza cu metodele │
│ │şi condiţiile stabilite │
│ │prin derogări pentru │
│ │situaţiile prevăzute la │
│ │art. 38 alin. (1) din │
│ │Ordonanţa │
│ │de urgenţă a Guvernului │
│ │nr. 57/2007 privind │
│ │regimul ariilor naturale │
│ │protejate │
│ │conservarea habitatelor │
│ │naturale, a florei şi │
│ │faunei sălbatice, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Aplicarea acestei acţiuni │
│ │se va realiza în zonele │
│ │unde se constată pagube şi│
│ │conflicte înregistrate │
│ │repetat şi se aplică în │
│ │baza unor criterii clar │
│ │stabi- │
│ │lite sub monitorizarea │
│ │autorităţii de mediu │
│ │regională/locală. Această │
│ │acţiune │
│ │se poate implementa în │
│ │special în zonele de │
│ │management al conflictelor│
│ │dar şi │
│ │punctual în restul │
│ │zonelor, cu scopul de │
│ │prevenire a conflictelor │
│ │om-urs. │
│ │Stabilirea nivelului maxim│
│ │de intervenţie în aceste │
│ │cazuri se face în urma │
│ │unor analize/studii anuale│
│ │şi se aplică în │
│ │următoarele situaţii: │
│ │1. în cazul în care unele │
│ │exemplare de urs pun în │
│ │pericol sănătatea şi │
│ │securitatea publică, │
│ │2. exemplare aflate în mod│
│ │repetat în intravilanul │
│ │localităţilor şi în │
│ │staţiunile turistice, │
│ │3. exemplare care │
│ │frecventează repetat │
│ │locurile special amenajate│
│ │pentru │
│ │adăpostirea animalelor │
│ │domestice, punând în │
│ │pericol siguranţa acestora│
│ │şi/sau │
│ │a personalului de │
│ │deservire, │
│ │4. exemplare prezente la │
│ │cadavrul animalului │
│ │domestic ucis de acestea, │
│ │aflat │
│ │în afara habitatului │
│ │natural al speciilor de │
│ │faună sălbatică. │
│ │Recoltarea sau capturarea │
│ │exemplarelor din specia │
│ │urs brun, se poate realiza│
│ │numai cu acordul │
│ │autorităţii publice │
│ │centrale pentru protecţia │
│ │mediului, prin │
│ │Direcţia biodiversitate, │
│ │cu notificarea prealabilă │
│ │şi punctul de vedere al │
│ │agenţiilor teritoriale │
│ │pentru protecţia mediului │
│ │şi a comisariatelor │
│ │judeţene │
│ │ale Gărzii Naţionale de │
│ │Mediu, în baza │
│ │documentelor întocmite │
│ │conform │
│ │Hotărârii Guvernului nr. │
│ │1.679/2008 privind │
│ │modalitatea de acordare a │
│ │despăgubirilor prevăzute │
│ │de Legea vânătorii şi a │
│ │protecţiei fondului │
│ │cinegetic │
│ │nr. 407/2006, precum şi │
│ │obligaţiile ce revin │
│ │gestionarilor fondurilor │
│ │cinegetice şi │
│ │proprietarilor de culturi │
│ │agricole, silvice şi de │
│ │animale │
│ │domestice pentru │
│ │prevenirea pagubelor, a │
│ │avizului administratorului│
│ │/custodelui │
│ │ariei naturale protejate, │
│ │după caz, şi a dovezii că │
│ │fiecare exemplar a fost │
│ │monitorizat şi identificat│
│ │în vederea recoltării, iar│
│ │exemplarele recoltate în │
│ │aceste condiţii se deduc │
│ │din numărul total de │
│ │exemplare prevăzut. │
│ │Numărul maxim de │
│ │intervenţie în acest caz │
│ │ar trebui stabilit şi │
│ │gestionat de │
│ │către autoritatea │
│ │responsabilă, considerând │
│ │numărul incidentelor │
│ │existente în │
│ │anul anterior şi nu în │
│ │relaţie cu efectivul optim│
│ │sau excedentul │
│ │populaţional. │
│ │Recoltarea sau capturarea │
│ │exemplarelor de urs se │
│ │poate realiza numai sub │
│ │supravegherea personalului│
│ │tehnic de specialitate │
│ │angajat al gestionarilor │
│ │fondurilor cinegetice, │
│ │pentru fondurile │
│ │cinegetice care nu au │
│ │exemplare din │
│ │specia urs brun în │
│ │gestiune (specia nu se │
│ │regăseşte în fişa fondului│
│ │cinegetic). │
│ │Exemplarele recoltate în │
│ │condiţiile de mai sus pot │
│ │fi deţinute şi │
│ │transportate │
│ │numai crotaliate şi │
│ │însoţite de copii ale │
│ │autorizaţiilor de │
│ │vânătoare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. O populaţie de urs brun│
│ │în România în stare de │
│ │conservare favorabilă şi │
│ │optimă din punct de vedere│
│ │ecologic, economic şi │
│ │social, menţinută în │
│ │echilibru prin vânătoare, │
│ │ca acţiune de control │
│ │coordonat din punct de │
│ │vedere │
│ │tehnic şi ştiinţific. │
│ │2. Refacerea şi menţinerea│
│ │interesului gestionarilor │
│ │fondurilor cinegetice de │
│ │a păstra şi conserva │
│ │specia urs brun în zonele │
│ │lor de activitate. │
│ │3. Refacerea şi menţinerea│
│ │acceptanţei populaţiei de │
│ │urs de către populaţia │
│Rezultate │umană din zonele rurale şi│
│ │urbane unde specia este │
│ │prezentă. │
│ │4. Extragerea unui surplus│
│ │populaţional pe categorii │
│ │sociale de vârstă şi sex, │
│ │prin metode de vânătoare │
│ │care nu pun în pericol │
│ │omul şi ursul. │
│ │5. Aplicarea anuală de │
│ │către autoritatea publică │
│ │centrală de mediu a unor │
│ │derogări pentru un nivel │
│ │maxim de intervenţie în │
│ │populaţia de urs brun, în │
│ │baza unui studiu de │
│ │estimare şi propunere de │
│ │nivel maxim de │
│ │intervenţie, │
│ │astfel încât să nu fie │
│ │afectată starea de │
│ │conservare favorabilă a │
│ │populaţiei, │
│ │cât şi să fie menţinut un │
│ │efectiv optim al │
│ │populaţiei la nivel │
│ │naţional. │
│ │6. Reducerea pierderilor │
│ │unor exemplare de urs │
│ │brun, prin acţiuni de │
│ │braconaj, │
│ │în urma creşterii │
│ │interesului gestionarilor │
│ │fondurilor cinegetice ca │
│ │să aibă │
│ │specia urs brun pe │
│ │fondurile gestionate de │
│ │aceştia. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Ministerul Apelor şi │
│ │Pădurilor; Gestionari de │
│Responsabil│fonduri │
│ │cinegetice; Instituţii şi │
│ │organizaţii de cercetare │
│ │în domeniul cinegetic; │
│ │Agenţiile pentru protecţia│
│ │mediului judeţene. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Anual │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │1 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
└───────────┴──────────────────────────┘


                                       Obiectiv 2
         Menţinerea conectivităţii populaţiei de urs brun în regiunea Carpatică

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ACŢIUNE │Asigurarea conectivităţii │
│2.1. │populaţiei de urs brun în │
│ │România │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Armonizarea cu sectoarele │
│ │relevante (transport, ape,│
│ │agricultură, silvicultură │
│ │vânătoare, dezvoltare, │
│Obiective │turism, exploatarea │
│ │resurselor minerale), │
│ │elaborarea │
│ │procedurilor şi │
│ │implementarea unor măsuri │
│ │tehnice specifice pentru │
│ │asigurarea │
│ │conectivităţii populaţiei │
│ │de urs brun în România. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │România trece printr-un │
│ │proces de dezvoltare a │
│ │reţelelor de transport │
│ │rutier │
│ │şi feroviar, precum şi de │
│ │extindere a unor zone │
│ │turistice sau rezidenţiale│
│ │la │
│ │marginea sau în interiorul│
│ │habitatului favorabil, │
│ │schimbare a utilizării │
│Motivaţia │terenurilor, astfel încât │
│ │s-a ajuns să fie │
│ │ameninţate zonele de │
│ │conectivitate │
│ │ale habitatelor favorabile│
│ │pentru specia urs brun. │
│ │Conectivitatea ecologică │
│ │se schimbă în timp şi este│
│ │influenţată de o serie de │
│ │factori, cum ar fi │
│ │dezvoltarea │
│ │infrastructurii sau │
│ │schimbarea destinaţiei │
│ │terenurilor, dar şi de │
│ │fenomene naturale. Cum │
│ │astfel de factori sunt │
│ │supuşi │
│ │unui proces permanent de │
│ │schimbare, evaluarea │
│ │periodică şi asigurarea │
│ │conectivităţii ecologice │
│ │este absolut necesară. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Aprobarea metodologiei │
│ │de identificare şi │
│ │respectiv de desemnare a │
│ │coridoarelor ecologice. │
│ │În ultimii 5 ani au fost │
│ │implementate mai multe │
│ │proiecte referitoare la │
│ │coridoarele ecologice │
│ │pentru specia urs brun, în│
│ │care s-au realizat │
│ │metodologii de │
│ │identificare şi de │
│ │desemnare a coridoarelor │
│ │ecologice la nivel │
│ │naţional, regional şi │
│ │local. Aceste metodologii │
│ │au fost predate la │
│ │Ministerul │
│ │Mediului; │
│ │b) Validarea coridoarelor │
│ │ecologice regionale şi │
│ │locale pentru specia urs │
│ │brun │
│ │Realizarea unor studii │
│ │tehnice în teren de │
│ │validare şi realizarea │
│ │unor │
│ │consultări cu factori │
│ │interesaţi, astfel încât │
│ │acestea să fie acceptate │
│ │şi │
│ │funcţionale. │
│ │c) Desemnarea coridoarelor│
│ │ecologice pentru specia │
│ │urs brun, conform │
│ │art. 14 O.U.G. nr. 57/ │
│ │2007; │
│ │În urma validării │
│ │coridoarelor ecologice, │
│ │Ministerul Mediului supune│
│ │avizul │
│ │Academiei Române şi le │
│ │desemnează în baza O.U.G. │
│ │nr. 57/2007. │
│ │d) Elaborarea şi │
│ │integrarea unor măsuri de │
│ │management/conservare │
│ │specifice │
│ │pentru asigurarea │
│ │conectivităţii în │
│ │planurile de management │
│ │ale ariilor │
│ │naturale protejate. │
│ │Măsurile de management/ │
│Descriere │conservare se vor integra │
│ │numai în planurile de │
│ │management ale ariilor │
│ │naturale protejate cu rol │
│ │în asigurarea conservării │
│ │speciei urs brun şi ale │
│ │coridoarelor ecologice, │
│ │astfel încât să se asigure│
│ │menţinerea conectivităţii │
│ │populaţiei de urs brun la │
│ │nivel naţional, regional │
│ │şi local. │
│ │e) Elaborarea unui set de │
│ │reglementări, proceduri şi│
│ │măsuri tehnice de │
│ │evitare/reducere/ │
│ │compensare a efectului de │
│ │fragmentare a habitatelor │
│ │pentru │
│ │armonizarea cu celelalte │
│ │sectoare relevante │
│ │(transport, ape, │
│ │agricultură, │
│ │silvicultură, vânătoare, │
│ │dezvoltare, turism, │
│ │exploatarea resurselor │
│ │minerale). │
│ │f) Evaluarea impactului de│
│ │mediu, inclusiv a celui │
│ │cumulativ, pentru │
│ │planurile │
│ │/proiectele şi │
│ │activităţile derulate în │
│ │zonele importante pentru │
│ │conectivitate │
│ │g) Menţinerea şi refacerea│
│ │permeabilităţii │
│ │elementelor de │
│ │infrastructură │
│ │liniară în zonele critice │
│ │pentru conectivitate, │
│ │inclusiv ca măsură de │
│ │reducere │
│ │a riscului de accidente în│
│ │trafic/pentru siguranţa │
│ │persoanelor. │
│ │h) Evaluarea periodică a │
│ │conectivităţii ecologice │
│ │structurale şi funcţionale│
│ │a coridoarelor ecologice. │
│ │O evaluare a │
│ │conectivităţii ecologice │
│ │structurale şi funcţionale│
│ │o dată la 5 │
│ │ani ar surprinde │
│ │modificările intervenite │
│ │în habitatul favorabil şi │
│ │s-ar putea │
│ │interveni cu măsuri de │
│ │păstrare/refacere a │
│ │permeabilităţii │
│ │infrastructurii │
│ │care afectează │
│ │funcţionarea coridoarelor;│
│ │i) Implementarea unui │
│ │management adecvat al │
│ │terenurilor în zonele cu │
│ │rol de │
│ │coridoare ecologice. │
│ │În unele zone ale │
│ │coridoarelor ecologic │
│ │există o tendinţă de │
│ │intensificare a │
│ │agriculturii, exploatării │
│ │pădurilor, schimbării │
│ │categoriei de folosinţă a │
│ │terenurilor, comasarea │
│ │proprietăţilor şi │
│ │împrejmuirea acestora pe │
│ │suprafeţe │
│ │mari. │
│ │j) Realizarea, aprobarea │
│ │şi implementarea unor │
│ │planuri regionale de │
│ │acţiune │
│ │pentru specia urs brun din│
│ │zonele coridoarelor │
│ │ecologice. │
│ │Planurile regionale de │
│ │acţiune pentru specia urs │
│ │brun, trebuie să răspundă │
│ │nevoilor de conservare ale│
│ │speciei, prin acţiuni │
│ │specifice zonei, menite să│
│ │asigure conectivitatea la │
│ │nivel regional şi să │
│ │prevină izolarea unor │
│ │indivizi. │
│ │k) Monitorizarea │
│ │funcţionalităţii zonelor │
│ │critice din cadrul │
│ │coridoarelor │
│ │ecologice şi adaptarea │
│ │măsurilor de management, │
│ │dacă este cazul. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Coridoare ecologice la │
│ │nivel naţional, regional │
│ │şi local identificate, │
│ │validate şi desemnate ca │
│ │şi coridoare ecologice │
│ │pentru specia urs brun, │
│ │conform O.U.G. nr. 57/2007│
│ │şi evidenţiate în mod │
│ │obligatoriu de către │
│ │Agenţia │
│ │Naţională de Cadastru şi │
│ │Publicitate Imobiliară în │
│ │planurile naţionale, │
│ │zonale │
│ │şi locale de amenajare a │
│ │teritoriului şi de │
│ │urbanism, în planurile │
│ │cadastrale │
│ │şi în cărţile funciare, │
│Rezultate │precum şi de către │
│ │autoritatea publică │
│ │centrală pentru │
│ │agricultură, în sistemul │
│ │informatic de identificare│
│ │a parcelelor; │
│ │2. Un set de măsuri │
│ │tehnice pentru asigurarea │
│ │conectivităţii habitatelor│
│ │favorabile pentru specia │
│ │urs brun, integrat în │
│ │planurile de management │
│ │ale │
│ │ariilor naturale protejate│
│ │(Natura 2000), destinate │
│ │conservării speciei urs │
│ │brun; │
│ │3. Un set de măsuri │
│ │tehnice pentru armonizarea│
│ │managementului sectorial -│
│ │cinegetic, agricol, │
│ │silvic, exploatarea │
│ │resurselor minerale, │
│ │gospodărirea │
│ │apelor care să asigure │
│ │menţinerea/refacerea │
│ │conectivităţii habitatelor│
│ │favorabile; │
│ │4. Planuri de acţiune │
│ │regionale pentru specia │
│ │urs brun; │
│ │5. Planuri de management │
│ │cinegetice, silvice, │
│ │pastorale şi de gospodărie│
│ │a │
│ │apelor care să conţină │
│ │măsuri pentru asigurarea │
│ │conectivităţii habitatelor│
│ │favorabile; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului, │
│ │Agenţiile locale pentru │
│ │Protecţia Mediului, │
│ │Autorităţi │
│ │publice locale, Garda de │
│Responsabil│Mediu, Institute şi │
│ │organizaţii de cercetare │
│ │în │
│ │domeniul faunei, custozi/ │
│ │administratori de arii │
│ │naturale protejate, │
│ │Gestionari │
│ │de fonduri cinegetice, │
│ │ONG-uri de mediu │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) 5 ani - Coridoarele │
│ │ecologice validate şi │
│ │desemnate; │
│ │b) 5 ani - Seturile de │
│ │măsuri tehnice pentru │
│ │asigurarea conectivităţii │
│ │populaţiei de urs brun în │
│Termen │România; │
│ │c) 5 ani - Planuri │
│ │regionale de acţiune │
│ │pentru populaţia de urs │
│ │din zonele │
│ │coridoarelor ecologice │
│ │desemnate. │
│ │d) La termenul revizuirii │
│ │amenajamentelor/planurilor│
│ │pastorale, silvice, │
│ │cinegetice, gospodărire a │
│ │apelor completate se vor │
│ │completa cu măsuri pentru │
│ │asigurarea conectivităţii │
│ │habitatelor favorabile; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │4 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ACŢIUNE │Asigurarea conectivităţii │
│2.2. │populaţiei de urs brun din│
│ │Regiunea Carpatică │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Identificarea şi reducerea│
│ │presiunilor şi │
│ │ameninţărilor la nivelul │
│ │graniţelor │
│Obiective │care influenţează │
│ │conectivitatea populaţiei │
│ │de urs brun în Carpaţi. │
│ │Colaborarea între ţările │
│ │vecine cu privire la │
│ │asigurarea unui management│
│ │conservativ al populaţiei │
│ │de urs brun la nivel de │
│ │regiune Carpatică. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În zonele transfrontaliere│
│ │relevante (între România, │
│ │Ucraina şi Serbia) pentru │
│ │conservarea speciei urs │
│ │brun, nu există suficiente│
│ │proiecte comune de studii │
│ │şi management al │
│ │populaţiei de urs brun │
│ │care ar putea identifica │
│ │situaţia │
│ │conectivităţii populaţiei │
│ │de urs la nivel de │
│ │Carpaţi, cu mici excepţii,│
│Motivaţia │în │
│ │zona Maramureşului există │
│ │coridoare ecologice │
│ │identificate într-un │
│ │proiect │
│ │transfrontier (Graniţe │
│ │deschise pentru urşi în │
│ │Carpaţii României şi │
│ │Ucrainei). │
│ │Nu există un protocol de │
│ │schimb de informaţii │
│ │ştiinţifice cu privire la │
│ │managementul speciei urs │
│ │la nivel de graniţe şi │
│ │sunt puţine informaţii │
│ │despre │
│ │situaţia braconajului, a │
│ │arealului speciei imediat │
│ │după graniţele României, a│
│ │zonelor de conectivitate, │
│ │a exemplarelor de urs care│
│ │utilizează atât │
│ │teritoriul României, cât │
│ │şi al Ucrainei şi al │
│ │Şerbiei. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Realizarea unor │
│ │proiecte comune cu Ucraina│
│ │şi Serbia în ceea ce │
│ │priveşte │
│ │utilizarea habitatelor la │
│ │graniţe, studii genetice │
│ │pentru stabilirea │
│ │efectivelor (proporţiilor)│
│ │de urs care utilizează │
│ │zonele de graniţe între │
│ │ţări │
│ │determinarea dispersiei │
│ │exemplarelor de urs brun │
│ │şi schimbul genetic în │
│ │regiune; │
│ │b) Proiecte comune de │
│ │identificare a presiunilor│
│ │şi ameninţărilor la │
│ │nivelul │
│ │graniţelor, precum şi │
│ │aplicarea de măsuri │
│ │concrete de reducere şi │
│ │diminuare a │
│ │acestora şi în special │
│ │pentru controlul, │
│ │prevenirea şi reducerea │
│ │braconajului; │
│ │c) Realizarea unui │
│Descriere │protocol de colaborare │
│ │între autorităţile de │
│ │mediu ale │
│ │ţărilor vecine, care să │
│ │reglementeze schimbul de │
│ │informaţii şi cunoştinţe │
│ │privind populaţia de urs │
│ │brun (mărimea şi structura│
│ │populaţiei, structura │
│ │genetică, distribuţia, │
│ │etc.) şi ameninţările ce │
│ │pun în pericol │
│ │conectivitatea │
│ │la nivel de regiune, │
│ │precum şi date privind │
│ │unele exemplare de urs │
│ │aflate în │
│ │programe/proiecte de │
│ │cercetare (urşi cu sisteme│
│ │de monitorizare GPS/GSM/ │
│ │Radio) │
│ │care trec graniţa; │
│ │d) Implementarea unor │
│ │metode de monitorizare │
│ │armonizate între ţările │
│ │Carpatice │
│ │pentru comparabilitatea şi│
│ │utilizarea datelor în │
│ │scopul adoptării celor mai│
│ │potrivite măsuri în sensul│
│ │realizării unui management│
│ │la nivel populaţional al │
│ │speciei; │
│ │e) Identificarea, │
│ │validarea, reglementarea │
│ │şi monitorizarea │
│ │coridoarelor │
│ │ecologice transfrontaliere│
│ │pentru specia urs brun │
│ │între Ucraina - România - │
│ │Serbia şi realizarea unui │
│ │plan de acţiune care să │
│ │ajute la implementarea │
│ │măsurilor de management │
│ │pentru îndeplinirea │
│ │rolului acestor coridoare │
│ │pe │
│ │termen lung; │
│ │f) Elaborarea şi │
│ │implementarea planului de │
│ │acţiune al populaţiei de │
│ │urs brun │
│ │la nivel de regiune │
│ │carpatică. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Un protocol de │
│ │colaborare între │
│ │autorităţile naţionale de │
│ │mediu ale ţărilor │
│ │vecine cu privire la │
│ │managementul populaţiei de│
│ │urs brun în Carpaţi. │
│ │2. Proiecte de colaborare │
│ │în ecoregiunea Carpaţi, în│
│ │ceea ce priveşte │
│ │managementul populaţiei de│
│ │urs brun din Carpaţi; │
│ │3. Date noi despre │
│Rezultate │situaţia populaţiei de urs│
│ │brun (mişcarea │
│ │exemplarelor) la │
│ │nivel de graniţe, care să │
│ │sprijine autorităţile din │
│ │fiecare ţară în luarea │
│ │celor mai bune decizii │
│ │privind managementul │
│ │populaţiei; │
│ │4. Coridoare ecologice │
│ │validate, desemnate şi │
│ │funcţionale între Ucraina-│
│ │România-Serbia, care să │
│ │asigure conectivitatea │
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │Regiunea Carpatică; │
│ │5. Un plan de acţiune al │
│ │populaţiei de urs brun la │
│ │nivel de regiune Carpatică│
│ │agreat şi adoptat de │
│ │ţările vecine │
│ │(Ucraina-România-Serbia) │
│ │şi de ţările din │
│ │regiune; │
│ │6. O conectivitate mai │
│ │bună a populaţiei de urs │
│ │brun la nivel de Regiune │
│ │Carpatică. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului, │
│ │Ministerul Afacerilor │
│Responsabil│Externe, Instituţii şi │
│ │organizaţii │
│ │de cercetare în domeniul │
│ │faunei cinegetice, ONG-uri│
│ │de mediu, Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) 3 ani - Protocol de │
│ │colaborare între ţările │
│ │vecine │
│ │b) Permanent - Proiecte de│
│ │colaborare şi schimb de │
│ │date despre populaţia de │
│Termen │urs brun │
│ │c) 5 ani - Desemnare │
│ │coridoare ecologice │
│ │funcţionale cu privire la │
│ │conectivitatea populaţiei │
│ │de urs brun în Regiunea │
│ │Carpatică; │
│ │d) 10 ani - Plan de │
│ │acţiune regional al │
│ │populaţiei de urs brun la │
│ │nivel de │
│ │Regiunea Carpatică agreat │
│ │şi adoptat de ţările │
│ │vecine. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │3 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │3 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Translocarea şi/sau │
│ACŢIUNE │reintroducerea unor │
│2.3. │indivizi din specia urs │
│ │brun │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Asigurarea unei populaţii │
│Obiective │de urs brun cu o structură│
│ │normală la nivelul │
│ │Regiunii Carpatice şi în │
│ │alte regiuni ale Europei. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Sunt zone la nivelul │
│ │ţărilor din regiunea │
│ │Carpaţi şi din alte │
│ │regiuni ale │
│ │Europei, unde populaţia de│
│Motivaţia │urs brun nu este bine │
│ │reprezentată, iar în │
│ │România │
│ │sunt zone cu densităţi │
│ │ridicate de urşi bruni, de│
│ │unde se pot captura unele │
│ │exemplare în vederea │
│ │translocării/ │
│ │reintroducerii acestora în│
│ │alte state. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Realizarea unor │
│ │proiecte/protocoale comune│
│ │cu ţările din Carpaţi şi │
│ │nu │
│ │numai, în ceea ce priveşte│
│ │translocarea şi/sau │
│ │reintroducerea unor │
│ │indivizi de │
│ │urs brun din populaţia de │
│ │urs brun din România. │
│ │Indivizi care pot fi │
│ │capturaţi │
│ │din zonele cu densităţi │
│ │mari (Braşov, Harghita, │
│ │Covasna, Prahova, Argeş, │
│ │Vâlcea, etc.) din România.│
│ │b) Aceste programe de │
│Descriere │translocare/reintroducere │
│ │se pot realiza numai la │
│ │cererea statelor │
│ │interesate din regiunea │
│ │Carpaţi şi nu numai, după │
│ │îndeplinirea tuturor │
│ │condiţiilor legale în │
│ │acest sens. │
│ │c) Acţiunea de capturare │
│ │în vederea translocării/ │
│ │reintroducerii unor │
│ │exemplare │
│ │de urs brun din România, │
│ │se realizează numai de │
│ │către statul Român prin │
│ │echipe │
│ │specializate şi dotate │
│ │corespunzător, numai cu │
│ │acordul gestionarilor │
│ │fondurilor cinegetice de │
│ │unde se realizează │
│ │acţiunea de capturare. │
│ │d) În caz de necesitate, │
│ │se pot realiza acţiuni de │
│ │translocare/reintroducere │
│ │a │
│ │unor exemplare de urs brun│
│ │şi în ţări din afara │
│ │Europei, după obţinerea │
│ │tuturor avizelor/ │
│ │acordurilor/autorizaţiilor│
│ │necesare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Noi colaborări dintre │
│ │România şi ţările din │
│ │Europa, în ceea ce │
│ │priveşte │
│ │asigurarea unei populaţii │
│ │stabile de urs brun la │
│Rezultate │nivel de Carpaţi şi nu │
│ │numai, │
│ │sau de reîmprospătare a │
│ │unor populaţii de urs brun│
│ │din alte ţări. │
│ │2. Reducerea densităţilor │
│ │ridicate de urs brun prin │
│ │acţiuni de capturare şi │
│ │translocare/reintroducere │
│ │în detrimentul reducerii │
│ │numerice prin intervenţii │
│ │cinegetice (vânătoare). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului, │
│ │Institute şi organizaţii │
│Responsabil│de cercetare în domeniul │
│ │faunei │
│ │cinegetice, Gestionarii │
│ │fondurilor cinegetice │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Permanent │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │3 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │3 │
└───────────┴──────────────────────────┘


                                       Obiectiv 3
         Prevenirea, controlul pagubelor şi rezolvarea conflictelor om-urs

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Funcţionarea unor │
│ACŢIUNE │specialişti acreditaţi │
│3.1. │care să asigure suport │
│ │tehnic şi │
│ │ştiinţific în managementul│
│ │speciei urs brun │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Funcţionarea grupului │
│ │de lucru, care activează │
│ │sub egida Ministerului │
│ │Mediului şi aprobat prin │
│ │ordin de ministru. Grupul │
│ │de lucru va sprijini │
│ │Ministerul Mediului pentru│
│ │a lua cele mai bune │
│ │decizii în ceea ce │
│ │priveşte │
│ │managementul speciei urs │
│ │brun. │
│ │b) Agrearea şi avizarea │
│Obiective │unor specialişti pentru │
│ │intervenţii de urgenţă în │
│ │rezolvarea unor situaţii │
│ │de conflicte provocate de │
│ │urs. Aceşti specialişti │
│ │pot │
│ │să activeze în cadrul unor│
│ │echipe de intervenţii │
│ │rapide la nivel regional, │
│ │capabile să intervină în │
│ │cazul urşilor problemă, │
│ │urşilor orfani, cazuri de │
│ │pagube mai complicate │
│ │(grave), accidente de │
│ │trafic, urşi captivi │
│ │ilegal │
│ │(laţuri), urşi răniţi, │
│ │mortalităţi şi alte cazuri│
│ │asemănătoare. │
│ │Ambele entităţi trebuie să│
│ │asigure cele mai bune │
│ │decizii pentru ca │
│ │populaţia │
│ │de urs să supravieţuiască │
│ │şi să se prevină şi să se │
│ │reducă conflictele om-urs.│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În acest moment, în │
│ │România, numărul de cazuri│
│ │în care ursul intră în │
│ │contact │
│ │cu activitatea antropică │
│ │este în creştere şi nu │
│ │există o procedură │
│ │oficială de │
│Motivaţia │intervenţie rapidă a unor │
│ │persoane specializate în │
│ │domeniul faunei şi al │
│ │securităţii cetăţenilor. │
│ │Această situaţie a adus la│
│ │crearea multor pagube şi │
│ │conflicte directe între │
│ │oameni şi urşi, precum şi │
│ │la intervenţii în astfel │
│ │de │
│ │cazuri a unor oameni sau │
│ │entităţi, fără să aibă │
│ │atribuţii în acest sens şi│
│ │fără să aibă cunoştinţele │
│ │şi dotările necesare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Asigurarea funcţionării│
│ │grupului de lucru format │
│ │din experţi de la diferite│
│ │instituţii/organizaţii, │
│ │care sunt implicate în │
│ │managementul, conservarea │
│ │şi │
│ │cercetarea speciei urs │
│ │brun, care să funcţioneze │
│ │în baza unui act normativ,│
│ │care să aibă statut şi │
│ │regulament propriu de │
│ │funcţionare. │
│ │Acest grup de experţi, │
│ │dacă este cazul, poate să │
│ │fie comun şi pentru alte │
│ │specii de carnivore mari │
│ │şi trebuie să aibă │
│ │specialişti din │
│ │următoarele │
│ │domenii: silvic, │
│ │cinegetic, agricol, │
│ │administraţie locală/ │
│ │regională/naţională │
│ │şi protejarea naturii. │
│Descriere │b) Formarea unor │
│ │specialişti pentru │
│ │intervenţii speciale în │
│ │cazul speciei urs │
│ │brun, agreaţi şi avizaţi │
│ │de Ministerul Mediului pe │
│ │baza unor criterii │
│ │specifice, dotaţi │
│ │corespunzător, care provin│
│ │de la instituţii/ │
│ │organizaţii care │
│ │au experienţă anterioară. │
│ │Specialiştii agreaţi şi │
│ │avizaţi vor funcţiona în │
│ │cadrul a minim 5 echipe │
│ │speciale de intervenţie, │
│ │câte o echipă la nivel de │
│ │regiune, acolo unde există│
│ │specia urs brun. Aceste │
│ │echipe vor funcţiona pe │
│ │baza unui protocol oficial│
│ │avizat de autorităţile │
│ │naţionale şi a unui │
│ │regulament de ordine │
│ │internă de │
│ │funcţionare. Rolul acestor│
│ │echipe de intervenţie îl │
│ │reprezintă intervenţia │
│ │rapidă în cazuri speciale │
│ │din habitatul speciei urs │
│ │brun şi asigurarea unor │
│ │servicii de asistenţă │
│ │tehnică instituţiilor │
│ │statului (Jandarmerie/ │
│ │Poliţie, │
│ │etc.), care au competenţă │
│ │în asigurarea protecţiei │
│ │umane. │
│ │Specialiştii avizaţi, │
│ │împreună cu autorităţile │
│ │de mediu şi gestionarii │
│ │fondurilor cinegetice, vor│
│ │realiza criterii pentru │
│ │relocarea urşilor salvaţi │
│ │şi vor identifica unele │
│ │zone predefinite în │
│ │prealabil pentru relocarea│
│ │unor │
│ │exemplare de urs brun │
│ │salvate. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. grup de lucru format │
│ │din experţi aprobat prin │
│ │Ordin de Ministru, │
│ │funcţional │
│ │pe baza unui regulament de│
│ │funcţionare; │
│ │2. echipe regionale de │
│ │intervenţie specială, │
│ │agreate şi avizate de │
│ │Ministerul │
│ │Mediului, formate din │
│ │specialişti în domeniul │
│ │cinegetic, silvic, │
│ │veterinar, │
│ │biologie şi ecologie, │
│Rezultate │dotate şi funcţionale în │
│ │baza unui protocol avizat │
│ │de │
│ │autoritatea centrală de │
│ │mediu; │
│ │3. expertiză şi suport │
│ │ridicat oferit │
│ │Ministerului Mediului │
│ │pentru a lua cele │
│ │mai bune decizii în ceea │
│ │ce priveşte managementul │
│ │speciei urs brun în │
│ │România; │
│ │4. zone predefinite pentru│
│ │eliberarea în teren a │
│ │urşilor salvaţi; │
│ │5. reducerea numărului de │
│ │conflicte directe dintre │
│ │urşi şi oameni; │
│ │6. reducerea pierderilor │
│ │unor indivizi din │
│ │populaţia de urşi; │
│ │7. îmbunătăţirea bazei de │
│ │date a Ministerului │
│ │Mediului cu privire la │
│ │situaţia │
│ │conflictelor directe │
│ │urşi-oameni. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Institute şi organizaţii │
│Responsabil│de cercetare în domeniul │
│ │cinegetic; Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice; │
│ │Jandarmeria Română; │
│ │ONG-uri în │
│ │domeniul faunei; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) 1 an - crearea unui │
│ │comitet/grup de lucru │
│Termen │b) Permanent - │
│ │funcţionarea comitetului/ │
│ │grupului de lucru │
│ │c) 1 an - formare │
│ │specialişti avizaţi │
│ │d) Permanent - funcţionare│
│ │specialişti avizaţi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │1 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ACŢIUNE │Reducerea conflictelor │
│3.2. │om-urs prin implementarea │
│ │măsurilor preventive de │
│ │reducere a conflictelor │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Implementarea unor │
│ │programe şi a unor norme │
│ │tehnice în sectorul │
│ │agricol/silvic │
│ │/cinegetic şi │
│ │administrativ, cu scopul │
│ │prevenirii şi reducerii │
│ │pagubelor şi │
│ │conflictelor directe │
│Obiective │provocate de specia urs │
│ │brun. │
│ │Încurajarea cetăţenilor în│
│ │aplicarea unor sisteme sau│
│ │echipamente de protecţie │
│ │a animalelor, culturilor │
│ │şi a bunurilor sau în │
│ │utilizarea câinilor de │
│ │pază, │
│ │prin oferirea │
│ │posibilităţii de a accesa │
│ │unele programe de │
│ │achiziţionare a │
│ │câinilor de pază sau │
│ │produselor subvenţionate │
│ │de la statul Român. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Menţinerea unor densităţi │
│ │ridicate ale speciei urs │
│ │brun, intensifică riscul │
│ │apariţiei conflictelor │
│ │directe om-urs. Un nivel │
│ │ridicat al conflictelor │
│ │om-urs │
│ │creează dificultăţi în a │
│ │menţine atitudinea │
│ │pozitivă a comunităţilor │
│ │locale, │
│Motivaţia │faţă de specia urs brun, │
│ │astfel existând riscul să │
│ │scadă toleranţa faţă de │
│ │această specie, iar │
│ │localnicii pot începe să │
│ │folosească metode de │
│ │reducere a │
│ │densităţilor prin metode │
│ │ilegale (braconaj), în │
│ │lipsa unui sistem │
│ │funcţional │
│ │de compensare al │
│ │proprietarilor. Acest │
│ │fenomen poate să ducă în │
│ │timp la │
│ │imposibilitatea de a │
│ │menţine starea de │
│ │conservare actuală a │
│ │speciei urs brun │
│ │la nivel naţional. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Realizarea şi │
│ │implementarea unui sistem │
│ │de subvenţii, compensaţii │
│ │şi de │
│ │stimulare financiară a │
│ │proprietarilor pentru │
│ │achiziţionarea unor │
│ │sisteme de │
│ │protecţie a animalelor │
│ │domestice şi a bunurilor │
│ │materiale, precum şi │
│ │pentru │
│ │achiziţia câinilor │
│ │specializaţi. │
│ │Subvenţiile vor fi │
│ │similare plăţilor de │
│ │agro-mediu pentru alte │
│ │specii şi │
│ │compensaţiile vor fi │
│ │pentru aplicarea măsurilor│
│ │NATURA 2000. │
│ │Pe baza unor criterii │
│ │stabilite de Ministerul │
│ │Mediului, se vor │
│ │achiziţiona │
│ │sisteme de protecţie │
│ │(garduri electrice şi alte│
│ │sisteme aplicate cu succes│
│ │în │
│ │alte ţări), şi câini │
│ │specializaţi pentru a │
│ │interveni asupra ursului. │
│ │b) Reglementarea unui │
│ │mecanism de finanţare a │
│ │proprietarilor de terenuri│
│ │pen- │
│ │tru înfiinţarea unor │
│ │culturi speciale pentru │
│ │hrana urşilor, cu rol de │
│ │tampon. │
│ │Rolul culturilor tampon │
│ │este acela de a menţine │
│ │urşii în interiorul │
│ │habitatelor naturale │
│ │pentru a se reduce cât mai│
│ │mult contactul cu │
│ │activităţile │
│Descriere │antropice. │
│ │Crearea şi folosirea │
│ │ogoarelor pentru faună şi │
│ │încurajarea gestionarilor │
│ │fondurilor cinegetice să │
│ │planteze unele specii │
│ │arborescente cu fructe │
│ │preferate de specia urs │
│ │brun. │
│ │c) Reglementarea şi │
│ │controlul păşunatului în │
│ │habitatul favorabil │
│ │ursului brun. │
│ │Solicitarea evaluării │
│ │impactului potenţial al │
│ │păşunatului asupra speciei│
│ │urs │
│ │brun şi a habitatelor │
│ │acestora precum şi │
│ │monitorizarea respectării │
│ │condiţiilor │
│ │impuse prin actele de │
│ │reglementare în cazul │
│ │păşunatului intensiv din │
│ │habitatele favorabile ale │
│ │speciei urs brun. │
│ │d) Reducerea impactului │
│ │asupra speciei urs brun │
│ │cauzat de infrastructură │
│ │şi │
│ │activităţile turistice. │
│ │Evaluarea impactului │
│ │potenţial asupra speciei │
│ │urs brun şi a habitatelor │
│ │acestora în cazul │
│ │proiectelor care vizează │
│ │înfiinţarea, reabilitarea,│
│ │modernizarea sau │
│ │extinderea infrastructurii│
│ │turistice; │
│ │Patrulări în teren pentru │
│ │evitarea practicării │
│ │sporturilor de tip │
│ │off-road, │
│ │motocross, snowmobiles în │
│ │afara rutelor aprobate în │
│ │acest sens; │
│ │Monitorizarea respectării │
│ │condiţiilor impuse prin │
│ │actele de reglementare în │
│ │cazul unor proiecte de │
│ │infrastructură turistică. │
│ │e) Reglementarea juridică │
│ │a intervenţiei │
│ │gestionarului asupra │
│ │exemplarelor de │
│ │urs brun captiv în │
│ │intravilan şi realizarea │
│ │unor protocoale de │
│ │intervenţie în │
│ │cazul urşilor problemă. │
│ │Eliberarea ursului captiv │
│ │în intravilan se poate │
│ │realiza şi de către │
│ │gestionarul fondului │
│ │cinegetic, în baza unui │
│ │contract de prestări │
│ │servicii │
│ │realizat cu primăria de pe│
│ │raza U.A.T. unde se află │
│ │ursul captiv în intravilan│
│ │Gestionarul fondului │
│ │cinegetic poate să │
│ │colaboreze cu un medic │
│ │veterinar │
│ │regional pentru acţiunea │
│ │de imobilizare chimică şi │
│ │cu jandarmeria pentru │
│ │asigurarea perimetrului. │
│ │Nu se consideră relocare │
│ │acţiunea de eliberare în │
│ │cel mai apropiat fond │
│ │cinegetic, acolo unde │
│ │există condiţii favorabile│
│ │speciei, a unor exemplare │
│ │de │
│ │urs captive în alte zone │
│ │decât în mediul lor │
│ │natural, respectiv │
│ │intravilan. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Un sistem funcţional de│
│ │stimulare financiară a │
│ │proprietarilor. │
│ │2. Culturi agricole tampon│
│ │instalate în fiecare fond │
│ │cinegetic care are │
│ │conflicte cu specia urs │
│ │brun şi se încadrează în │
│ │criteriile stabilite de │
│ │Ministerul Mediului. │
│Rezultate │3. Reducerea pagubelor │
│ │prin implementarea │
│ │sistemelor de protecţie. │
│ │4. Păşunat reglementat în │
│ │habitatul natural al │
│ │speciei urs brun. │
│ │5. Impact redus asupra │
│ │speciei urs brun, realizat│
│ │în urma unor activităţi │
│ │turistice reglementate. │
│ │6. Posibilitatea de a │
│ │interveni gestionarul │
│ │fondului cinegetic în │
│ │cazul │
│ │urşilor problemă şi al │
│ │urşilor în situaţii │
│ │problematice (captivi în │
│ │laţ), în │
│ │baza unor protocoale de │
│ │intervenţie agreate şi │
│ │reglementate. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Gestionari de fonduri │
│ │cinegetice; Agenţiile │
│ │pentru │
│Responsabil│Protecţia Mediului │
│ │judeţene; Garda Naţională │
│ │de Mediu, Gărzile │
│ │Forestiere; │
│ │Institute şi organizaţii │
│ │de cercetare în domeniul │
│ │cinegetic; ONG-uri în │
│ │domeniul faunei, │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Permanent │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │1 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Stabilirea unor │
│ │compensaţii şi sau suport │
│ACŢIUNE │financiar pentru │
│3.3. │persoanele sau │
│ │entităţile care au fost │
│ │sau sunt afectate de │
│ │prezenţa speciei urs brun │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Compensarea tuturor │
│ │pagubelor, provocate de │
│ │specia urs, diferitelor │
│ │persoane │
│ │fizice sau juridice din │
│ │sectoarele de activitate │
│ │aferente domeniilor: │
│ │agricol, │
│Obiective │zoothenic şi silvic, a │
│ │pagubelor provocate │
│ │diferitelor bunuri │
│ │materiale, │
│ │precum şi a persoanelor │
│ │atacate/rănite de urs, │
│ │prin implementarea unui │
│ │sistem │
│ │de compensare, uşor de │
│ │aplicat bazat pe norme │
│ │clar stabilite în urma │
│ │aplicării │
│ │unor exemple de bune │
│ │practici implementate │
│ │anterior. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În acest moment, în │
│ │România, numărul de cazuri│
│ │de pagube provocate de │
│ │specia │
│ │urs este în creştere, iar │
│ │actuala procedură de │
│ │implementare a sistemului │
│ │de │
│ │compensaţie se aplică │
│ │deficitar. │
│ │În procedura actuală de │
│ │compensare a pagubelor │
│Motivaţia │provocate de urs nu se │
│ │regăsesc │
│ │pagubele bunurilor │
│ │materiale şi nici o metodă│
│ │de compensare a │
│ │persoanelor │
│ │atacate şi rănite de urs, │
│ │precum nici despăgubirea │
│ │familiilor persoanelor │
│ │decedate ucise de urs. │
│ │Deficienţele din aplicarea│
│ │sistemului de compensare a│
│ │pagubelor, stimulează │
│ │reducerea toleranţei │
│ │comunităţilor rurale şi │
│ │urbane faţă de specia urs │
│ │şi │
│ │creşte numărul de cazuri │
│ │de braconaj. │
│ │Acest fapt duce la │
│ │dificultăţi în asigurarea │
│ │stării de conservare │
│ │favorabile a │
│ │populaţiei de urs în │
│ │România. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Completarea legislaţiei│
│ │prin introducerea unor │
│ │prevederi care asigură │
│ │implementarea sistemului │
│ │de compensaţii a altor │
│ │pagube provocate de specia│
│ │urs brun. │
│ │1. Compensarea bunurilor │
│ │materiale, proprietate a │
│ │persoanelor fizice sau │
│ │juridice, afectate de urs,│
│ │precum şi despăgubirea │
│ │oamenilor atacaţi şi │
│ │răniţi │
│ │de urs şi a familiilor │
│ │oamenilor decedaţi în urma│
│ │atacurilor provocate de │
│ │urs. │
│ │Asigurarea compensării │
│ │persoanelor fizice sau │
│ │juridice în maxim 30 zile │
│ │de la │
│ │data emiterii deciziei. │
│ │2. Propuneri de completări│
│ │la Legea vânătorii şi a │
│ │protecţiei fondului │
│ │cinegetic nr. 407/2006 şi │
│ │a H.G. nr. 1679/2008 │
│ │privind modalitatea de │
│ │acordare │
│ │a despăgubirilor prevăzute│
│ │de Legea vânătorii şi a │
│ │protecţiei fondului │
│ │cinegetic nr. 407/2006, │
│ │precum şi obligaţiile şi │
│ │drepturile ce revin │
│ │gestionarilor fondurilor │
│Descriere │cinegetice şi │
│ │proprietarilor de culturi │
│ │agricole, │
│ │silvice şi de animale │
│ │domestice pentru │
│ │prevenirea pagubelor. │
│ │3. Implementarea unui │
│ │sistem de compensare │
│ │transparent şi eficient │
│ │prin opti- │
│ │mizarea procesului de │
│ │evaluare/aprobare plată şi│
│ │realizare plată către │
│ │persoa- │
│ │na păgubită, care să │
│ │faciliteze compensarea în │
│ │cel mai scurt timp │
│ │posibil. │
│ │4. Implementarea unui │
│ │sistem de evaluare │
│ │fundamentat tehnic pentru │
│ │eliminarea │
│ │unor potenţiale tentative │
│ │de fraude şi erori umane. │
│ │5. Pregătirea şi dotarea │
│ │personalului care face │
│ │parte din comisia de │
│ │constatare şi evaluare a │
│ │pagubelor; │
│ │6. Realizarea şi │
│ │publicarea anuală a unui │
│ │raport/situaţie cu privire│
│ │la │
│ │implementarea sistemului │
│ │de compensare a pagubelor │
│ │şi despăgubire a │
│ │persoanelor atacate de │
│ │specia urs brun în │
│ │România. │
│ │b) Stabilirea unui sistem │
│ │de compensare al │
│ │gestionarilor fondurilor │
│ │cinegetice │
│ │care gestionează specia │
│ │urs brun │
│ │1. Implementarea unui │
│ │sistem de compensare, │
│ │stimulare financiară │
│ │pentru │
│ │gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice, în cazul în │
│ │care activitatea 1.5. │
│ │Preleva- │
│ │rea intenţionată a unor │
│ │indivizi din natură pentru│
│ │reglarea densităţilor │
│ │efectivelor de urs brun │
│ │prin acţiuni de vânătoare │
│ │reglementată de către │
│ │autoritatea centrală care │
│ │răspunde de managementul │
│ │speciei pe baza unor │
│ │derogări în situaţiile │
│ │prevăzute de lege, nu s-a │
│ │implementat de către │
│ │gestionarul fondului │
│ │cinegetic respectiv. │
│ │2. Criteriile de │
│ │compensare ale │
│ │gestionarilor vor fi │
│ │stabilite ulterior de │
│ │Ministerul Mediului. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Sistem de compensare │
│ │funcţional care să includă│
│ │pagubele în sectorul │
│ │agricol, zootehnic, │
│ │silvic, cinegetic, │
│ │pagubele materiale, │
│ │oamenii şi speciile │
│ │de faună de interes │
│ │cinegetic afectate de │
│ │specia urs brun; │
│ │2. Sistem de compensare al│
│ │gestionarilor fondurilor │
│Rezultate │cinegetice funcţional, │
│ │bazat pe criterii │
│ │realizate de Ministerul │
│ │Mediului; │
│ │3. Creşterea toleranţei │
│ │comunităţilor rurale şi │
│ │urbane faţă de specia urs;│
│ │4. Reducerea braconajului │
│ │realizat pentru protejarea│
│ │culturilor agricole, │
│ │animalelor domestice şi a │
│ │bunurilor materiale; │
│ │5. Creşterea interesului │
│ │gestionarilor fondurilor │
│ │cinegetice de a avea │
│ │specia │
│ │urs brun pe fondurile │
│ │cinegetice gestionate, │
│ │realizat în urma aplicării│
│ │sistemului de compensare │
│ │al gestionarilor │
│ │fondurilor cinegetice, │
│ │care │
│ │gestionează specia urs │
│ │brun. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului, │
│ │Administraţia Fondului │
│Responsabil│pentru Mediu, Gestionari │
│ │de │
│ │fonduri cinegetice, │
│ │APM-uri şi Garda Naţională│
│ │de Mediu. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) 1 an - sistem de │
│ │compensaţii modificat, │
│ │care să includă şi │
│ │pagubele │
│Termen │materiale şi rănile │
│ │oamenilor provocate (acolo│
│ │unde este cazul) de specia│
│ │urs │
│ │brun. │
│ │b) 5 ani - Elaborare │
│ │sistem compensare │
│ │gestionar │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │4 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Reducerea impactului │
│ACŢIUNE │activităţilor antropice şi│
│3.4. │integrarea măsurilor de │
│ │conservare a speciei în │
│ │alte sectoare de │
│ │activitate │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Reducerea cazurilor de │
│ │conflicte directe avute de│
│Obiective │om cu ursul în timpul │
│ │derulării activităţilor │
│ │antropice din habitatul │
│ │natural al ursului şi în │
│ │imediata apropiere a │
│ │acestuia. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Activităţile antropice din│
│ │zonele cu habitat │
│ │favorabil speciei urs brun│
│ │şi în │
│ │imediata apropiere a │
│Motivaţia │acestora, sunt generatoare│
│ │de potenţiale conflicte │
│ │directe sau indirecte ale │
│ │omului cu ursul, însă prin│
│ │stimularea proprietarilor │
│ │din aceste zone şi prin │
│ │implementarea unor măsuri │
│ │de conservare, impacturile│
│ │antropice negative trebuie│
│ │să se diminueze. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Reglementarea limitării│
│ │dezvoltării intravilanului│
│ │în zonele cheie pentru │
│ │specia urs (arii naturale │
│ │protejate unde există │
│ │specia urs) şi găsirea │
│ │unor │
│ │măsuri compensatorii │
│ │pentru proprietarii de │
│ │terenuri care au măsuri │
│ │restrictive de utilizare a│
│ │acestuia. │
│ │b) Implementarea de plăţi │
│ │NATURA 2000 pentru │
│ │proprietarii de terenuri │
│ │care au │
│ │măsuri restrictive de │
│ │utilizare a acestuia. │
│ │c) Elaborarea şi │
│ │promovarea unor ghiduri │
│ │privind evaluarea │
│ │impactului şi │
│ │măsurile de reducere/ │
│ │eliminare a impactului │
│ │negativ al activităţilor │
│ │antropice │
│ │asupra populaţiei de urs -│
│ │(Ghiduri pentru │
│ │silvicultură, păşunat, │
│ │construcţii, │
│ │transporturi, etc.) │
│ │d) Identificarea zonelor │
│ │de linişte şi stabilirea │
│ │măsurilor de conservare │
│ │aplicabile pentru │
│Descriere │eliminarea efectelor │
│ │datorate perturbării │
│ │speciei în │
│ │perioada somnului de iarnă│
│ │/creşterii puilor/ │
│ │reproducerii. │
│ │În acest sens se vor │
│ │stabili un set minim de │
│ │măsuri de bune practici │
│ │aplicabile în zonele de │
│ │linişte (limitarea │
│ │goanelor din apropierea │
│ │zonelor de │
│ │linişte, controlul │
│ │păşunatului şi al câinilor│
│ │hoinari, monitorizarea │
│ │exploatărilor forestiere │
│ │în perioada somnului de │
│ │iarnă, etc.). Stimularea │
│ │şi │
│ │promovarea colaborării │
│ │dintre administratorii de │
│ │resurse naturale (faună, │
│ │pădure, terenuri agricole,│
│ │păşuni, etc), astfel încât│
│ │să se respecte măsurile │
│ │minime de conservare din │
│ │aceste zone de linişte. │
│ │e) Integrarea măsurilor de│
│ │conservare a speciei în │
│ │planurile de management │
│ │cinegetic, silvic, │
│ │agricol, pastoral, │
│ │recoltarea produselor │
│ │accesorii ale │
│ │pădurilor (fructe de │
│ │pădure/ciuperci, etc.) │
│ │f) Controlul braconajului │
│ │(laţuri, otrăvire, │
│ │capturare pui, etc.) │
│ │generat ca │
│ │formă apărare a │
│ │proprietăţilor, animalelor│
│ │şi bunurilor de către │
│ │proprietari │
│ │prin implicarea civică a │
│ │populaţiei locale. │
│ │Este necesară demararea │
│ │unei campanii naţionale │
│ │pentru conştientizarea │
│ │importanţei speciei urs │
│ │brun, având ca grup ţintă │
│ │fermierii, comunităţile şi│
│ │autorităţile locale. │
│ │Pentru a fi mai eficient │
│ │în lupta anti-braconaj, │
│ │este necesar să crească │
│ │schimbul de informaţii │
│ │între instituţiile │
│ │responsabile cu │
│ │managementul speciei │
│ │urs brun şi cu cele │
│ │responsabile cu controlul │
│ │respectării prevederilor │
│ │legale, │
│ │specializarea personalului│
│ │şi creşterea capacităţii │
│ │autorităţilor implicate. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Măsuri compensatorii │
│ │pentru proprietarii de │
│ │terenuri care nu primesc │
│ │autorizaţii de construire │
│ │în zonele cheie pentru │
│ │specia urs brun; │
│ │2. Plăţi Natura 2000 │
│ │pentru proprietarii de │
│ │terenuri din interiorul │
│ │siturilor │
│ │de importanţă comunitară, │
│ │care au măsuri restrictive│
│Rezultate │de utilizare a terenului; │
│ │3. Măsuri de protecţie │
│ │implementate în zonele de │
│ │linişte pentru specia urs │
│ │brun; │
│ │4. Ghiduri pentru │
│ │eliminarea impactului │
│ │provocate de activităţile │
│ │din │
│ │silvicultură, păşunat, │
│ │construcţii şi │
│ │transporturi, asupra │
│ │populaţiei de urs │
│ │brun în România. │
│ │5. Măsuri de conservare a │
│ │speciei urs brun integrate│
│ │în Planurile de │
│ │management cinegetic, │
│ │silvic, agricol, pastoral,│
│ │colectare fructe şi │
│ │ciuperci; │
│ │6. Reducerea cazurilor de │
│ │braconaj la specia urs │
│ │brun produs de │
│ │comunităţile │
│ │locale. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Agenţiile pentru Protecţia│
│ │Mediului judeţene, Garda │
│ │Naţională de Mediu, │
│Responsabil│Gărzile Forestiere; │
│ │Instituţii şi organizaţii │
│ │de cercetare │
│ │în domeniul cinegetic, │
│ │ONG-uri în domeniul │
│ │faunei, Gestionari de │
│ │fonduri │
│ │cinegetice. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Permanent │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ACŢIUNE │Prevenirea condiţionării │
│3.5. │şi habituării exemplarelor│
│ │de urs │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Reducerea conflictelor │
│Obiective │produse de urşii habituaţi│
│ │prin prevenirea │
│ │fenomenului │
│ │de habituare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În ultimii 20 de ani s-a │
│ │intensificat fenomenul de │
│ │habituare al urşilor, │
│ │fenomen care are la bază │
│ │un management inadecvat al│
│ │resturilor menajere sau a │
│ │altor surse de hrană de │
│Motivaţia │origine antropică. Pentru │
│ │a se preveni accidentele │
│ │provocate de urşii │
│ │habituaţi, trebuie │
│ │reglementat sistemul de │
│ │colectare al │
│ │resturilor menajere, │
│ │astfel încât urşii să nu │
│ │mai aibă acces la sursele │
│ │de │
│ │hrană uşor accesibile, │
│ │precum şi reglementarea │
│ │accesului la alte surse de│
│ │hrană de origine │
│ │antropică. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Interzicerea şi │
│ │reglementarea │
│ │activităţilor umane care │
│ │încurajează │
│ │habituarea ursului şi │
│ │alterează comportamentul │
│ │natural al acestuia. │
│ │Aceste activităţi constau │
│ │din hrănire intenţionată a│
│ │urşilor de către │
│ │persoane neautorizate, │
│ │hăituirea cu câini, │
│ │depozitarea resturilor │
│ │menajere în │
│ │habitatul natural al │
│ │ursului şi la limita │
│ │acestuia, apropierea │
│ │intenţionată şi │
│ │repetată faţă de unii urşi│
│ │care vizitează sursele de │
│ │hrană uşor accesibile, │
│ │precum şi hrănirea │
│ │complementară/suplimentară│
│ │nereglementată. │
│ │b) Elaborarea şi │
│ │implementarea unor măsuri │
│ │de gestionare a deşeurilor│
│ │la │
│ │nivelul comunităţilor │
│ │locale (zone urbane, │
│ │rurale sau turistice │
│ │izolate) în │
│ │potenţialele zone de │
│ │conflicte cu specia urs │
│ │brun. │
│ │c) Achiziţionare şi │
│ │instalarea unor sisteme de│
│ │colectare resturi │
│ │menajere, tip │
│Descriere │containere anti-urs, în │
│ │zonele cu risc mare de │
│ │conflicte, unde specia urs│
│ │brun │
│ │profită de managementul │
│ │neadaptat al resturilor │
│ │menajere. │
│ │Criteriile de selecţie a │
│ │modelului de containere, │
│ │de instalare şi de dare în│
│ │folosinţă al acestor │
│ │containere anti-urs vor fi│
│ │determinate de Ministerul │
│ │Mediului în urma unui │
│ │studiu de necesitate de │
│ │utilizare a acestor │
│ │sisteme de │
│ │colectare a resturilor │
│ │menajere. Instalarea │
│ │acestor sisteme de │
│ │colectare a │
│ │resturilor menajere se va │
│ │realiza în urma semnării │
│ │unui protocol de │
│ │colaborare │
│ │dintre autoritatea publică│
│ │locală (primărie), │
│ │compania care se ocupă cu │
│ │serviciul de salubrizare │
│ │şi instituţia/entitatea/ │
│ │organizaţia care face │
│ │achiziţia containerelor │
│ │anti-urs, acolo unde este │
│ │cazul. │
│ │d) Elaborarea unui studiu │
│ │privind măsurile de │
│ │reducere a accesibilităţii│
│ │la │
│ │surse de hrană antropice, │
│ │finalizat cu elaborarea │
│ │unui ghid tehnic, care să │
│ │fie disponibil pentru │
│ │entităţile interesate; │
│ │e) Reglementarea unor acte│
│ │normative stabilite de │
│ │către autorităţile locale,│
│ │cu privire la aplicarea │
│ │unor sancţiuni la nivel │
│ │local pentru nerespectarea│
│ │măsurilor de prevenire/ │
│ │reducere a condiţionării │
│ │şi/sau habituării urşilor;│
│ │f) Reglementarea hrănirii │
│ │complementare pentru │
│ │specia urs brun (perioade,│
│ │locaţii, cantităţi, tip de│
│ │hrană, etc.) şi corelarea │
│ │cu hrănirea pentru alte │
│ │specii (mistreţ). │
│ │Realizarea unui studiu cu │
│ │privire la efectele │
│ │reducerii sau │
│ │intensificării │
│ │administrării hranei │
│ │complementare pentru │
│ │specia urs brun. În urma │
│ │acestui │
│ │studiu se vor realiza un │
│ │set de norme tehnice/ │
│ │măsuri, care să fie │
│ │implementate │
│ │de gestionarii fondurilor │
│ │cinegetice în procesul de │
│ │administrare a hranei │
│ │complementare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Reducerea fenomenului │
│ │de habituare prin │
│ │implementarea unui sistem │
│ │performant de management │
│Rezultate │al resturilor menajere; │
│ │2. Instalarea şi │
│ │utilizarea sistemelor de │
│ │containere anti-urs în │
│ │zonele cu cel │
│ │mai mare risc de utilizare│
│ │a resturilor menajere de │
│ │către specia urs brun. │
│ │3. Norme de hrănire │
│ │complementară. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului, │
│ │Consilii judeţene şi │
│ │locale, Companii de │
│Responsabil│salubrizare, │
│ │Garda Naţională de Mediu, │
│ │Garda Forestieră; │
│ │Universităţi Institute de │
│ │cercetare; Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │5 ani │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │1 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │5 │
└───────────┴──────────────────────────┘


                                       Obiectiv 4
         Educare, informare şi comunicare cu privire la specia urs brun şi managementul acesteia

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Educare, informare şi │
│ACŢIUNE │comunicare cu privire la │
│4.1. │specia urs brun şi │
│ │managementul │
│ │acesteia │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Informarea şi │
│ │conştientizarea atât a │
│ │factorilor interesaţi, cât│
│ │şi a │
│ │publicului larg, cu │
│ │privire la diverse aspecte│
│ │despre ursul brun şi │
│ │colaborarea cu factorii │
│ │interesaţi, pentru a │
│ │îmbunătăţi condiţiile de │
│Obiective │coexistenţă paşnică a │
│ │omului cu ursul, asigurând│
│ │conservarea speciei de urs│
│ │brun din România. │
│ │Se urmăreşte transmiterea │
│ │de informaţii obiective şi│
│ │utile despre urs şi │
│ │măsurile de management a │
│ │speciei, educarea în │
│ │sensul prevenţiei şi │
│ │gestionării │
│ │situaţiilor conflictuale │
│ │dintre om şi urs şi │
│ │comunicarea dintre │
│ │factorii │
│ │interesaţi pentru a │
│ │armoniza aspectele care │
│ │vizează gestionarea │
│ │speciei, în │
│ │scopul conservării. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În contextul în care │
│ │opiniile asupra felului în│
│ │care trebuie gestionată │
│ │populaţia de urs brun din │
│ │România sunt divizate şi │
│ │de multe ori antitetice, │
│ │este necesar a se aduce │
│ │echilibru în opinii şi │
│ │informaţii transmise. │
│ │Conceptul │
│ │de "conservare a speciei │
│ │de urs brun" este foarte │
│ │amplu şi include multe │
│Motivaţia │tipuri de acţiuni şi │
│ │măsuri care trebuiesc puse│
│ │în aplicare. │
│ │Implicarea factorilor │
│ │interesaţi şi a publicului│
│ │larg poate avea un efect │
│ │benefic major dacă se │
│ │construieşte o colaborare │
│ │bazată pe o informare şi │
│ │conştientizare complexă şi│
│ │obiectivă. Pentru a │
│ │asigura înţelegerea de │
│ │către │
│ │factorii interesaţi a │
│ │aspectelor care vizează │
│ │ursul brun din România şi │
│ │a │
│ │determina acţionarea │
│ │acestora în scopul │
│ │coexistenţei paşnice sunt │
│ │necesare │
│ │organizarea mai multor │
│ │activităţi de informare şi│
│ │educare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Programe educaţionale │
│ │şi de informare la nivel │
│ │naţional pentru creşterea │
│ │gradului de acceptanţă │
│ │pentru specia urs brun. │
│ │1. Campanii de informare │
│ │şi educare asupra │
│ │prevenirii conflictelor de│
│ │orice │
│ │tip dintre om şi urs. │
│ │Factorii interesaţi │
│ │trebuie să fie informaţi │
│ │şi educaţi │
│ │asupra metodelor de │
│ │prevenire a pagubelor pe │
│ │care le poate realiza │
│ │ursul, │
│ │precum şi măsuri care ar │
│ │trebui luate în evitarea │
│ │vătămării omului de către │
│ │urs; │
│ │2. Campanii de informare │
│ │şi educare asupra │
│ │sistemului de acordare a │
│ │compensaţiilor, în │
│ │condiţiile legislative în │
│ │vigoare, în cazurile în │
│ │care │
│ │ursul produce diverse │
│ │daune; │
│ │3. Cunoaşterea sistemului │
│ │de compensaţii şi a │
│ │obligaţiilor care revin │
│ │proprietarilor poate uşura│
│ │procedura şi reduce │
│ │situaţiile conflictuale. │
│ │b) Informarea şi │
│ │conştientizarea publicului│
│ │prin diverse mijloace │
│ │privind │
│ │problematica conservării │
│ │populaţiei de urs brun în │
│ │România şi a acţiunilor │
│ │realizate în acest sens. │
│ │Informarea şi │
│ │conştientizarea asupra │
│ │acţiunilor realizate │
│ │pentru conservarea │
│ │populaţiei de urs vor │
│ │creşte gradul de │
│ │înţelegere a modului în │
│ │care se │
│ │desfăşoară acţiunile şi │
│ │necesităţii realizării │
│ │acestora. Publicul larg │
│ │poate │
│ │manifesta o toleranţă │
│ │crescută faţă de specia │
│ │urs şi de acţiunile │
│ │realizate │
│ │pentru conservarea │
│ │acesteia dacă sunt │
│ │conştientizaţi asupra │
│Descriere │efectelor pe care │
│ │unele activităţi antropice│
│ │le pot avea asupra │
│ │speciei, în general sau a │
│ │comportamentului ursului, │
│ │în particular. │
│ │c) Campanii de informare │
│ │şi conştientizare asupra │
│ │importanţei speciei urs │
│ │brun │
│ │punându-se accent pe rolul│
│ │principal de specie │
│ │umbrelă pe care acesta îl │
│ │are │
│ │în ecosistem. │
│ │Este foarte important ca │
│ │imaginea ursului să fie │
│ │una pozitivă, componenta │
│ │socială necesitând o │
│ │permanenţă informare în │
│ │ceea ce priveşte protecţia│
│ │naturii şi a speciilor de │
│ │faună sălbatică. Este │
│ │important să se cunoască │
│ │faptul că prezenţa ursului│
│ │contribuie la menţinerea │
│ │biodiversităţii. │
│ │d) Informare şi │
│ │conştientizare asupra │
│ │rolului şi implicării │
│ │diverselor │
│ │entităţi în problematica │
│ │conservării ursului brun │
│ │în România. │
│ │Este important să se │
│ │transmită rolul pe care │
│ │fiecare entitate o are în │
│ │sprijinul conservării │
│ │speciei şi posibilitatea │
│ │de acţiune, în condiţiile │
│ │legale, asupra oricărui │
│ │aspect care vizează specia│
│ │urs. Cinegeticianul, în │
│ │calitate de gestionar de │
│ │fond cinegetic, are │
│ │sarcina de a conserva │
│ │toate │
│ │speciile de interes │
│ │cinegetic şi mediilor lor │
│ │de viaţă, inclusiv al │
│ │speciei │
│ │urs brun. Gestionarul │
│ │fondului cinegetic are │
│ │angajaţi specialişti │
│ │cinegeticeni │
│ │care sunt direct implicaţi│
│ │în toate aspectele la │
│ │nivel local, legate de │
│ │această specie. │
│ │e) Promovarea implicării │
│ │civice în sprijinul │
│ │conservării ursului; │
│ │Publicul larg poate │
│ │sprijini conservarea │
│ │populaţiei de urs din │
│ │România prin │
│ │oferirea de diverse │
│ │informaţii, cum ar fi cele│
│ │referitoare la: prezenţa │
│ │unor │
│ │urşi în locuri neadecvate,│
│ │prezenţa unor capcane │
│ │pentru urşi, hrănirea │
│ │intenţionată a urşilor în │
│ │locuri neadecvate, │
│ │întâlnirea urşilor sau a │
│ │diferitelor semne (urme, │
│ │excremente, zgârieturi, │
│ │cadavre, etc.) acestora în│
│ │habitatele lor naturale, │
│ │cazuri de braconaj, etc. │
│ │În urma informării şi │
│ │conştientizării asupra │
│ │diverselor aspecte care │
│ │vizează │
│ │ursul brun din România, │
│ │persoane din publicul larg│
│ │pot contribui la │
│ │conservarea speciei. │
│ │f) Sesiuni de consultări │
│ │cu factorii interesaţi. │
│ │Factorii interesaţi joacă │
│ │cel mai important rol în │
│ │conservarea speciilor de │
│ │carnivore mari, de aceea │
│ │menţinerea unei relaţii de│
│ │colaborare cu aceştia │
│ │constituie un fundament. │
│ │Colaborarea trebuie să fie│
│ │bilaterală, de aceea este │
│ │nevoie să se realizeze în │
│ │cadrul unor întâlniri │
│ │periodice, pentru a ajunge│
│ │la │
│ │o decizie comună cu │
│ │privire la măsurile care │
│ │trebuie adoptate şi │
│ │implementate │
│ │pentru managementul │
│ │eficient al speciei. │
│ │Includerea sesiunilor de │
│ │consultări în programele │
│ │de finanţare naţionale a │
│ │proiectelor de educaţie/ │
│ │comunicare în domeniu şi │
│ │realizarea de parteneriate│
│ │între instituţii/ │
│ │organizaţii şi mass media │
│ │vor asigura transparenţă │
│ │în │
│ │procesul decizional. │
│ │g) Evaluarea impactului │
│ │social şi economic al │
│ │conservării ursului brun │
│ │la │
│ │nivel naţional. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Prevenirea şi reducerea│
│ │conflictelor dintre om şi │
│ │urs; înlesnirea │
│ │procedurii de acordare a │
│ │despăgubirilor. │
│ │2. Creşterea gradului de │
│ │informare asupra │
│ │acţiunilor concrete care │
│ │se │
│ │realizează în scopul │
│ │conservării speciei şi │
│ │asupra impactului pe care │
│ │unele │
│ │activităţi antropice îl │
│ │pot avea asupra ursului. │
│Rezultate │3. Conştientizarea │
│ │publicului larg asupra │
│ │rolului şi importanţei │
│ │ursului. │
│ │4. Creşterea gradului de │
│ │informare asupra rolului │
│ │şi implicării diverselor │
│ │entităţi în problematica │
│ │conservării ursului brun │
│ │în România. │
│ │5. Asigurarea unui sprijin│
│ │suplimentar în │
│ │managementul speciei prin │
│ │îmbogăţirea surselor de │
│ │obţinere şi diseminare │
│ │informaţii. │
│ │6. Armonizarea │
│ │necesităţilor factorilor │
│ │interesaţi cu necesităţile│
│ │care │
│ │privesc conservarea │
│ │ursului brun în România. │
│ │7. Identificarea │
│ │impactului social şi │
│ │economic pe care unele │
│ │acţiuni pentru │
│ │conservarea speciei urs │
│ │brun le pot avea în zonele│
│ │în care se desfăşoară. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Agenţiile pentru Protecţia│
│ │Mediului judeţene, Garda │
│Responsabil│Naţională de Mediu, │
│ │Gărzile Forestiere; │
│ │Institute şi organizaţii │
│ │de cercetare │
│ │în domeniul cinegetic, │
│ │ONG-uri, Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Permanent │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │4 │
└───────────┴──────────────────────────┘


                                       Obiectiv 5
         Îmbunătăţirea cadrului legal şi instituţional cu privire la managementul speciei urs

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ACŢIUNE │Îmbunătăţirea capacităţii │
│5.1. │instituţionale │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Funcţionarea eficientă a │
│Obiective │instituţiilor implicate în│
│ │managementul speciei urs │
│ │brun în România. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Efectul dezvoltării │
│ │antropice şi pierderea │
│ │unor părţi din habitatul │
│ │natural al │
│ │ursului brun la nivel │
│ │naţional, care are │
│ │consecinţă directă asupra │
│ │managemen- │
│ │tului speciei, corelat cu │
│Motivaţia │lipsa unei bune │
│ │reglementări a implicării │
│ │institu- │
│ │ţiilor în toate planurile │
│ │(silvic, cinegetic, │
│ │conservare, utilizare │
│ │resurse │
│ │naturale, administraţie │
│ │locală, urbanism, etc.), │
│ │având drept consecinţe: │
│ │lipsa │
│ │unor proceduri concrete, │
│ │infrastructură neadecvată │
│ │şi personal specializat │
│ │insuficient, care să ajute│
│ │la un management activ al │
│ │speciei. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Funcţionarea şi │
│ │îmbunătăţirea activităţii │
│ │Grupului de lucru pentru │
│ │conservarea carnivorelor │
│ │mari. │
│ │b) Constituirea şi │
│ │agrearea echipelor de │
│ │intervenţie specială la │
│ │nivel │
│ │naţional, formată din │
│ │experţi avizaţi şi │
│ │asigurarea coordonării şi │
│ │funcţionării eficiente. │
│ │Echipe care au rolul de a │
│ │interveni între, în │
│ │rezolvarea unor situaţii │
│ │conflictuale în habitatele│
│ │naturale şi antropice sau │
│ │de a salva unele exemplare│
│ │de urs captive sub │
│ │diferite forme (laţ, │
│ │diferite │
│ │încăperi ajunşi │
│ │accidental, etc.) │
│Descriere │c) Creşterea numărului de │
│ │persoane şi instruirea │
│ │persoanelor din cadrul │
│ │structurilor implicate în │
│ │managementul speciei. │
│ │Transferul experienţei │
│ │dintr-o │
│ │zonă în alta cu privire la│
│ │managementul speciei urs │
│ │brun - şi de la o ţară la │
│ │alta. │
│ │d) Instruirea persoanelor │
│ │implicate în aplicarea │
│ │măsurilor de reducere şi │
│ │control al pagubelor │
│ │produse de urs: │
│ │1. Informarea factorilor │
│ │interesaţi privind │
│ │atribuţiile structurilor │
│ │implicate │
│ │în managementul speciei │
│ │(Autorităţi locale/DSV/ │
│ │Agenţi economici cu │
│ │activităţi │
│ │în habitatul ursului/ │
│ │Poliţie/Jandarmi). │
│ │2. Informarea factorilor │
│ │de interes privind │
│ │sistemul de compensare a │
│ │pagubelor │
│ │şi măsurile de conservare │
│ │existente. │
│ │e) Realizarea, dotarea sau│
│ │extinderea unor centre de │
│ │reabilitare a unor │
│ │exemplare de urs cu │
│ │probleme (orfani, │
│ │accidente, etc.) la nivel │
│ │regional. │
│ │f) Realizarea/sprijinirea │
│ │dezvoltării de centre │
│ │(sanctuare) cu rol │
│ │educaţional │
│ │şi turistic pentru │
│ │exemplarele care nu mai │
│ │pot fi reabilitate/lăsate │
│ │în │
│ │libertate. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Management conservativ │
│ │al speciei urs brun │
│ │asigurat de instituţii │
│ │bazat pe │
│ │proceduri, infrastructură │
│ │specifică şi personal │
│Rezultate │calificat; │
│ │2. Echipe de specialişti │
│ │avizaţi să intervină în │
│ │salvarea ursului din │
│ │cazuri │
│ │conflictuale om-urs. │
│ │3. Funcţionarea unor │
│ │centre de reabilitare a │
│ │urşilor şi a unor centre │
│ │cu rol │
│ │educaţional şi turistic cu│
│ │privire la specia urs │
│ │brun. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Agenţiile pentru Protecţia│
│Responsabil│Mediului judeţene, Garda │
│ │Naţională de Mediu, │
│ │Gărzile Forestiere; │
│ │Gestionari de fonduri │
│ │cinegetice. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Permanent │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │4 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ACŢIUNE │Îmbunătăţirea cadrului │
│5.2. │legal şi aplicarea │
│ │prevederilor legale │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Asigurarea unui cadru │
│ │administrativ eficient, │
│ │care să întărească │
│Obiective │sistemul de │
│ │management al speciei urs │
│ │brun la nivel naţional, │
│ │astfel încât să se │
│ │păstreze │
│ │starea de conservare │
│ │favorabilă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Cadrul legal care │
│ │reglementează managementul│
│ │speciei urs brun în │
│Motivaţia │România are │
│ │nevoie de modificări/ │
│ │completări, astfel încât │
│ │să acopere atât │
│ │necesităţile │
│ │speciei, cât şi pe ale │
│ │oamenilor. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │a) Modificarea legislaţiei│
│ │în vederea eficientizării │
│ │şi completării sistemului │
│ │de acordare a │
│ │despăgubirilor pentru │
│ │pagubele produse; │
│ │b) Modificarea legislaţiei│
│ │pentru facilitarea │
│ │intervenţiilor speciale │
│ │eficiente a specialiştilor│
│ │avizaţi, prin acţiuni de │
│ │capturare prin imobilizare│
│ │chimică, utilizând │
│ │substanţe tranchilizante; │
│ │c) Modificarea legislaţiei│
│ │pentru facilitarea │
│ │intervenţiilor de urgenţă │
│ │în │
│ │intravilan/utilizarea │
│ │armelor de foc în cazuri │
│ │speciale pentru protecţia │
│ │oamenilor; │
│ │d) Armonizarea şi │
│ │implementarea │
│ │reglementărilor din │
│ │domeniul managementului │
│Descriere │cinegetic şi silvic pentru│
│ │includerea măsurilor de │
│ │reducere a impactului │
│ │acestor activităţi asupra │
│ │populaţiei de urs brun şi │
│ │habitatelor specifice. │
│ │e) Îmbunătăţirea │
│ │controlului privind │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale şi │
│ │aplicarea sancţiunilor. │
│ │1. Îmbunătăţirea cadrului │
│ │legal pentru o mai bună │
│ │colaborare între │
│ │instituţiile/organismele │
│ │abilitate în prevenirea şi│
│ │combaterea braconajului │
│ │cinegetic; │
│ │2. Creşterea capacităţii │
│ │instituţionale/ │
│ │specializarea personalului│
│ │din │
│ │instituţiile/organismele │
│ │abilitate în prevenirea şi│
│ │combaterea braconajului │
│ │cinegetic; │
│ │3. Modificarea cadrului │
│ │legal pentru creşterea │
│ │eficienţei acţiunilor de │
│ │prevenire şi combatere a │
│ │braconajului cinegetic, │
│ │inclusiv prin clasificarea│
│ │braconajului cu arme de │
│ │foc ca infracţiune de mare│
│ │risc social; │
│ │4. Recomandări pentru │
│ │organele de urmărire │
│ │penală cu privire la │
│ │problemele │
│ │actuale ale managementul │
│ │speciei urs brun │
│ │(braconaj); │
│ │5. Declararea blănurilor │
│ │şi craniilor de urs la │
│ │Agenţiile pentru Protecţia│
│ │Mediului judeţene, │
│ │deţinute de vânători sau │
│ │diferite persoane fizice │
│ │şi │
│ │juridice. Măsură │
│ │reglementată de Ministerul│
│ │Mediului prin structurile │
│ │sale │
│ │judeţene. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1. Starea de conservare │
│ │favorabilă a speciei urs │
│Rezultate │brun în România. │
│ │2. Nivel de acceptanţă │
│ │ridicat faţă de specia urs│
│ │brun în România. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ministerul Mediului; │
│ │Agenţiile pentru Protecţia│
│ │Mediului judeţene, Garda │
│Responsabil│Naţională de Mediu, │
│ │Gărzile Forestiere; │
│ │Institute şi organizaţii │
│ │de cercetare, │
│ │ONG-uri, Gestionari de │
│ │fonduri cinegetice. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Termen │Permanent │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Urgenţă │2 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Beneficiu │4 │
└───────────┴──────────────────────────┘    6. Mijloace pentru implementarea Planului de acţiune
        Pentru implementarea planului de acţiune, elementele esenţiale sunt:
    a) Stabilirea/aplicarea metodelor şi a protocoalelor standard pentru monitorizarea şi evaluarea populaţiei, pentru colectarea probelor biologice/genetice şi instruirea persoanelor implicate în aplicarea acestor protocoale.
    b) Realizarea cadrului de colectare a datelor relevante pentru evaluarea stării de conservare, inclusiv a presiunilor şi ameninţărilor la nivel naţional, şi asigurarea accesului publicului şi factorilor interesaţi la aceste informaţii;
    c) Zonarea metodelor de management aplicate asupra populaţiei de urs din România, în funcţie de interesele de conservare a speciei, de prevenire şi reducere a conflictelor şi pagubelor produse de specie.
    d) Stabilirea unor criterii clare de control al mărimii populaţiei, astfel încât populaţia de urs să fie în echilibru cu interesele de conservare a speciei pe termen scurt, mediu şi lung şi cu interesele sociale, culturale şi economice.
    e) Funcţionarea Grupului de lucru pentru conservarea carnivorelor mari din România care să asigure sprijinul ştiinţific şi tehnic necesar fundamentării deciziilor;
    f) Organizarea şi funcţionarea echipelor de intervenţie care să asigure acţionarea rapidă şi eficientă în teren în situaţii de risc pentru populaţia locală sau care necesită salvarea unor exemplare de urs;


    7. Concluzii
        Planul de acţiune al populaţiei de urs brun din România a fost elaborat de echipa proiectului LIFE FOR BEAR în perioada ianuarie 2015 - martie 2018 şi a trecut prin patru etape de consultare cu specialişti din institute/instituţii/entităţi/universităţi/organizaţii non- guvernamentale, implicate în managementul, conservarea şi cercetarea speciei urs brun. În urma etapelor de consultare a rezultat o variantă consolidată a planului de acţiune, unde au fost armonizate necesităţile speciei din punct de vedere ecologic, etologic, conservativ, social şi economic.
        Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România va fi parte integrată a "Planului de management pentru conservarea populaţiei de urs brun din România". Planul de management va fi finalizat pe baza rezultatelor proiectului LIFE FOR BEAR şi a altor proiecte cu finanţare LIFE NATURA derulate în România şi va fi transmis Ministerului Mediului după finalizare. Menţionăm că proiectul LIFE FOR BEAR se finalizează în luna octombrie 2019 conform Acordului Grant LIFE13 NAT/RO/001154.

        Data: 01.06.2018
        Manager proiect LIFE FOR BEAR
        Ramon JURJ


     Bibliografie
        Anon (2005). Management and action plan for the bear population in România. Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development and Ministry of Environment and Water Management, Bucharest. 79 pp.
        Boitani, L., F. Alvarez, O. Anders, H. Andren, E. Avanzinelli, V. Balys, J. C. Blanco, U. Breitenmoser, G. Chapron, P. Ciucci, A. Dutsov, C. Groff, D. Huber, O. Ionescu, F. Knauer, I. Kojola, J. Kubala, M. Kutal, J. Linnell, A. Majic, P. Mannil, R. Manz, F. Marucco, D. Melovski, A. Molinari, H. Norberg, S. Nowak, J. Ozolins, S. Palazon, H. Potocnik, P.-Y. Quenette, I. Reinhardt, R. Rigg, N. Selva, A. Sergiel, M. Shkvyria, J. Swenson, A. Trajce, M. Von Arx, M. Wolfl, U. Wotschikowsky, D. Zlatanova, 2015. Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3.
        Botnariuc N. and Tatole V. (eds) (2005). Cartea Roşie a vertebratelor din România, Academia Română şi Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Curtea Veche Publishing, Bucharest.
        Cazacu C., Adamescu M., Ionescu O., Ionescu G., Jurj R., Popa M., Cazacu R., Cotovelea A. (2014). Mapping trends of large and medium size carnivores of conservation interest in România. Annals of Forest Research, 57(1), 97-107. doi:10.15287/afr.2014.170
        Cotovelea A., Sofletea N., Ionescu G., Ionescu O. (2013). Genetic approaches for Romanian brown bear (Ursus arctos) conservation. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series II: Vol.6 (55) No.1: 19-26.
        Kaczensky P., Chapron G., von Arx M., Huber D., Andren H., Linnell J. (eds) (2013). Status, management and distribution of large carnivores - bear, lynx, wolf & wolverine - in Europe - part 1, Istituto di Ecologia Applicata, Rome, Italy (prepared for the EC with the assistance of Istituto di Ecologia Applicata and with the contributions of the IUCN/SSC Large Carnivore Iniţiative for Europe (chair: Luigi Boitani) under contract N°070307/2012/629085/SER/B3), 72p.
        Kleven O., Hallstrăm B.M., Hailer F., Janke A., Hagen S.B., Kopatz A., Eiken H. G. (2012). Identification and evaluation of novel di- and tetranucleotide microsatellite markers from the brown bear (Ursus arctos). Conservation Genet Resour. 4: 737-741.
        McLellan B.N., Servheen C., Huber D. (IUCN SSC Bear Specialist Group) (2008). Ursus arctos. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. <www.iucnredlist.org>.
        Mertens A., Ionescu O. (2001). Ursul - ecologie, etologie, management. Haco Internaţional.
        Servheen C., Herrero S., Peyton, B. (1999). Bears. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Bear and Polar Bear Specialist Groups, Gland, Switzerland.
        Straka M., Paule L., Ionescu O., Stofik J., Adamec M. (2012). Microsatellite diversity and structure of Carpathian brown bears (Ursus arctos): consequences of human caused fragmentation. Conservation genetics, 13: 153-164.
        Swenson J., Gerstl N., Dahle B., Zedrosser A. (2000). Action plan for the conservation of the brown bear in Europe (Ursus arctos). Council of Europe, Strasbourg, France.
        Taberlet P. and Bouvet J., (1994). Mitochondrial DNA polymorphism, phylogeography, and conservation genetics of the brown bear (Ursus arctos) in Europe. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 255: 195-200.
        Temple H.J. and Terry A. (Compilers) (2007). The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. viii + 48pp.
     ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016