Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PLAN NAŢIONAL din 20 noiembrie 2017 de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN NAŢIONAL din 20 noiembrie 2017  de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale    Twitter Facebook
Cautare document

 PLAN NAŢIONAL din 20 noiembrie 2017 de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 130 din 12 februarie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.430/1.063/220/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 februarie 2018.
──────────
    I. Introducere
    Instalaţiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătăţii umane şi a mediului, în principal din cauza substanţelor poluante emise în aer.
    Ca o consecinţă a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:
    - implementarea şi eficacitatea legislaţiei specifice emisiilor industriale şi a recomandărilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile;
    – modul de respectare a cerinţelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici;
    – modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului,
 precum şi în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calităţii aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici până în 2020 şi după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999^1, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiţii mai restrictive şi ţinte mai ambiţioase în ceea ce priveşte emisiile de poluanţi în mediu şi în cazul particular al instalaţiilor de ardere pentru cei trei poluanţi reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi.──────────
    ^1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO_2, 45% pentru NOx şi respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2,5) şi va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.
──────────

    Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalaţiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabileşte în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalaţii.
    Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru a permite operatorilor instalaţiilor de ardere existente să adapteze aceste instalaţii din punctul de vedere tehnic noilor cerinţe prevăzute de Directiva 2010/75/UE, respectiv pentru a implementa măsuri necesare respectării valorilor-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 din lege prevede că, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalaţiile pot fi exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie, cu condiţia implementării măsurilor tehnice necesare conformării cu aceste valori, în cadrul unui plan naţional de tranziţie.
    Prezentul plan naţional de tranziţie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 2012/115/UE din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale.
    Scopul prezentului plan naţional de tranziţie este acela de a permite ca, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalaţiile de ardere cu putere termică nominală egală cu, sau mai mare de 50 MWt, cărora li s-a acordat prima autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţia să fi intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003, să fie adaptate din punct de vedere tehnic cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, prin implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, astfel încât să respecte valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 a legii menţionate.
    Obiectivele generale ale prezentului plan naţional de tranziţie sunt:
    - asigurarea conformării instalaţiilor incluse în prezentul plan naţional de tranziţie cu valorile-limită de emisie stabilite în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare (anexa V la Directiva 2010/75/UE), începând cu 1 iulie 2020, prin implementarea măsurilor necesare în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020;
    – asigurarea unei descreşteri lineare, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, a plafoanelor naţionale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile de ardere care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    – asigurarea mecanismului de monitorizare şi raportare a stadiului îndeplinirii obiectivelor şi a măsurilor propuse.


    II. Conţinutul planului naţional de tranziţie
    1. Lista instalaţiilor de ardere incluse în plan
    Planul naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, include acele instalaţii eligibile în raport cu prevederile art. 32 din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Decizia 2012/115/UE, pentru care operatorii au depus solicitările şi documentaţiile necesare până la termenul prevăzut în lege.
    Lista instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie este prezentată în anexa nr. 1, iar o listă detaliată cu toate informaţiile relevante privind caracteristicile lor operaţionale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE este prezentată în anexa nr. 5, tabelul A.1 la prezentul plan naţional de tranziţie.

    2. Contribuţiile fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019
    Contribuţiile fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019 au fost calculate în conformitate cu metodele stabilite la pct. 3.1 din anexa la Decizia 2012/115/UE^2.──────────
    ^2 Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale
──────────

    Valorile-limită de emisie relevante pentru calcularea contribuţiilor fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru 2016 şi respectiv 2019 au fost stabilite în baza informaţiilor de la pct. 3.2 şi respectiv pct. 3.3 din anexa la Decizia 2012/115/UE.
    Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante şi contribuţiile calculate ale fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru 2016 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE. În coloana „observaţii“ din tabelul B.1 sunt prezentate informaţii suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv.
    - dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menţionate în notele la tabelele C.1 şi C.2 din apendicele C al anexei la Decizia 2012/115/UE;
    – dacă instalaţiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinaţie de mai multe tipuri de instalaţii.

    Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante şi contribuţiile calculate ale fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anul 2019 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.2 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.
    În coloana „observaţii“ din tabelul B.2 au fost furnizate informaţii suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv:
    - dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menţionate în notele la tabelele D.1 şi D.2 din apendicele D al anexei la Decizia 2012/115/UE;
    – dacă instalaţiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinaţie de mai multe tipuri de instalaţii.

    Contribuţiile la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019, calculate pentru fiecare instalaţie de ardere, sunt prezentate în anexele nr. 2 şi 3, iar în anexa nr. 5 tabelele B.1 şi B.2 sunt prezentate în detaliu pentru fiecare tip de combustibil utilizat împreună cu valorile-limită de emisie aferente.

    3. Plafoanele naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de plan pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020; detalii privind calcularea plafoanelor de emisii
    Plafoanele naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020 sunt prezentate în anexa nr. 4, iar în anexa nr. 5 tabelul B.3 este prezentat în detaliu modul de calcul al plafoanelor de emisii.
    Calcularea plafoanelor de emisii a fost realizată conform metodelor stabilite la pct. 3.4 din anexa la Decizia 2012/115/UE, iar pentru prezentarea sistematizată a acestora fost utilizat modelul prezentat în tabelul B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.

    4. Lista măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către toate instalaţiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare
    Lista măsurilor propuse de operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie pentru asigurarea respectării, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, este prezentată în anexa nr. 6 la prezentul plan naţional de tranziţie.

    5. Monitorizarea şi raportarea implementării prezentului plan naţional de tranziţie
    În scopul respectării prevederilor art. 6 din Decizia 2012/115/UE sunt stabilite în continuare obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere şi obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului.
    5.1. Obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere
    a) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia respectării prevederilor prezentului plan naţional de tranziţie şi ale legislaţiei în vigoare privind emisiile industriale.
    b) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a monitoriza emisiile de oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi, pentru fiecare instalaţie de ardere, în conformitate cu prevederile părţii a 3-a din anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a elabora şi transmite trimestrial agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află amplasate instalaţiile de ardere un raport conţinând stadiul realizării măsurilor din prezentul plan naţional de tranziţie, precum şi emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, pentru fiecare instalaţie de ardere.
    d) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a elabora şi transmite anual agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere un raport conţinând pentru fiecare instalaţie de ardere următoarele date şi informaţii:
    - puterea termică instalată totală (MW) a instalaţiei de ardere;
    – tipul de instalaţie de ardere: cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica);
    – data punerii în funcţiune a instalaţiei de ardere;
    – totalul emisiilor anuale (tone/an) de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi (ca total al particulelor în suspensie);
    – numărul de ore de funcţionare a instalaţiei de ardere;
    – consumul de energie anual total (TJ/an), calculat în funcţie de cantitatea de combustibil utilizat şi de valoarea calorică netă, defalcat pe următoarele categorii de combustibili: huilă, lignit, biomasă, turbă, alţi combustibili solizi (a se specifica tipul acestora), combustibili lichizi, gaz natural, alte tipuri de gaz (a se specifica).

    e) Operatorii instalaţiilor de ardere sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere intenţia de realizare a unor schimbări justificate în exploatarea instalaţiilor, care pot afecta prezentul plan naţional de tranziţie, precum şi, după caz, stadiul realizării acestora.

    5.2. Obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului
    a) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, împreună cu comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, verifică pe amplasamentul instalaţiilor de ardere din raza lor de competenţă veridicitatea datelor şi informaţiilor transmise de operatorii instalaţiilor de ardere în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1 lit. c) şi d), asigurarea monitorizării continue a emisiilor poluanţilor prevăzuţi în anexa nr. 5 din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi veridicitatea informaţiilor transmise conform pct. 5.1 lit. e).
    În situaţia constatării de neconcordanţe între datele şi informaţiile raportate de operatorii instalaţiilor de ardere în conformitate cu pct. 5.1 lit. c), d) şi e) şi situaţia de pe amplasament, precum şi în situaţia constatării nerespectării prevederilor de la pct. 5.1 lit. b) şi/sau în cazul încălcării prevederilor Planului naţional de tranziţie şi/sau ale autorizaţiilor integrate de mediu, comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu aplică sancţiunile şi dispun măsurile adecvate prevăzute de legislaţia în domeniu.

    b) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului evaluează şi, acolo unde este cazul, actualizează autorizaţiile integrate de mediu în baza cărora funcţionează instalaţiile de ardere, în conformitate cu prevederile prezentului plan naţional de tranziţie şi cu prevederile legislaţiei în vigoare privind emisiile industriale.
    c) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a), centralizează, analizează şi validează rapoartele transmise de operatorii instalaţiilor de ardere conform pct. 5.1 lit. c) şi întocmesc rapoarte trimestriale pe care le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
    d) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează şi analizează rapoartele trimestriale ale agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, prevăzute la lit. c), şi elaborează semestrial rapoarte privind evoluţia implementării Planului naţional de tranziţie pe care le transmite Ministerului Mediului.
    e) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului centralizează datele şi informaţiile din rapoartele transmise de operatorii instalaţiilor de ardere conform prevederilor pct. 5.1 lit. d) şi, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a) şi prealabila validare, le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
    f) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe baza datelor şi informaţiilor transmise de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile de la pct. e), elaborează şi transmite anual Ministerului Mediului un inventar naţional al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi şi al consumului de energie, în formatul de raportare solicitat de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ministerul Mediului transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, inventarul naţional al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi şi al consumului de energie la care se face referire la lit. f).


    6. Modificări ulterioare aduse Planului naţional de tranziţie
    În scopul respectării prevederilor art. 32 alin. (17) din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 4 din anexa la Decizia 2012/115/UE sunt stabilite obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere şi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului.
    6.1. Obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere
    a) Operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului cu privire la instalaţiile care au încetat definitiv să funcţioneze sau a căror putere termică nominală totală a fost redusă la mai puţin de 50 MW.
    b) Operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului cu privire la instalaţiile de ardere care au început să coincinereze deşeuri după data de 31 decembrie 2015 şi care, prin urmare, intră sub incidenţa prevederilor cap. IV din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    6.2. Obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului
    a) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului împreună cu comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu verifică pe amplasamentul instalaţiilor de ardere din raza lor de competenţă veridicitatea informaţiilor transmise de operatorii instalaţiilor de ardere, în conformitate cu prevederile de la pct. 6.1, şi comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Ministerului Mediului rezultatele verificărilor efectuate, precum şi măsurile impuse şi sancţiunile aplicate conform prevederilor legislaţiei în domeniu, în cazul constatării de neconcordanţe între informaţiile raportate de operatori şi situaţia de pe amplasament.
    b) Ministerul Mediului informează Comisia Europeană cu privire la orice modificări ulterioare ale prezentului plan naţional de tranziţie.
    Instalaţiile de ardere la care face referire pct. 6.1 sunt excluse din prezentul plan naţional de tranziţie, iar contribuţiile acestor instalaţii la plafoanele naţionale de emisii sunt scăzute din plafoanele de emisie naţionale, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune acceptată a prezentului plan naţional de tranziţie sau, în cazul în care un astfel de plan nu a fost acceptat, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune a prezentului plan naţional de tranziţie prezentat Comisiei Europene.
    ANEXA 1

    Lista instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie

┌────┬───────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │ │Putere │ │
│ │Denumirea │termică │Poluanţi care fac│
│ │instalaţiei │nominală │obiectul TNP │
│Nr. │incluse în │totală │ │
│crt.│Planul naţional│la ├────┬────┬───────┤
│ │de tranziţie │31.12.2010 │ │ │ │
│ │ │(MW) │SO_2│NO_X│Pulberi│
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 1│ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│1 │IMA nr. 1 (ex │282 │- │? │- │
│ │Dalkia Termo │ │ │ │ │
│ │Iaşi S.A. │ │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 1) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 2 (ex │ │ │ │ │
│2 │Dalkia Termo │566 │- │? │- │
│ │Iaşi S.A. CET │ │ │ │ │
│ │Iaşi 1 - IMA │ │ │ │ │
│ │nr. 2) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 1│ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│3 │IMA nr. 3 (ex │464 │- │? │- │
│ │Dalkia Termo │ │ │ │ │
│ │Iaşi S.A. │ │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 3) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 2│ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│4 │IMA nr. 4 (ex │610 │? │? │- │
│ │Dalkia Termo │ │ │ │ │
│ │Iaşi S.A. │ │ │ │ │
│ │CET Iaşi 2 - │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 4) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. │ │ │ │ │
│5 │Electrocentrale│586 │- │? │- │
│ │Galaţi nr. 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. │ │ │ │ │
│6 │Electrocentrale│879 │- │? │- │
│ │Galaţi nr. 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Societatea │ │ │ │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │ │
│ │Constanţa S.A. │ │ │ │ │
│ │CT Palas nr. 1 │ │ │ │ │
│7 │+ 4 (ex S.C. │403 │- │? │- │
│ │ELCEN │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │ │
│ │Palas nr. 1 + │ │ │ │ │
│ │4) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Societatea │ │ │ │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │ │
│ │Constanţa S.A. │ │ │ │ │
│8 │CT Palas nr. 5 │433 │- │? │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │ │
│ │Palas nr. 5) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │ │
│9 │Işalniţa (ex │1892 │- │? │- │
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │ │
│ │Işalniţa) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │ │
│ │Craiova nr. 1 │ │ │ │ │
│10 │(ex S.C. │946 │- │? │- │
│ │Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Craiova S.E │ │ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │ │
│ │Craiova nr. 1) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. │ │ │ │ │
│11 │SE Rovinari nr.│1756 │- │? │- │
│ │1 (ex S.C. │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Rovinari nr. 1)│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. │ │ │ │ │
│12 │SE Turceni nr. │1578 │- │? │- │
│ │2 (ex S.C. │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Turceni nr. 2) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │ │
│13 │GOVORA S.A. nr.│586 │- │? │- │
│ │1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │ │
│14 │GOVORA S.A. nr.│586 │? │? │? │
│ │2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │ │
│15 │GOVORA S.A. nr.│293 │? │? │? │
│ │3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │ │
│ │- Sucursala │ │ │ │ │
│16 │Electrocentrale│1056 │? │? │? │
│ │Deva nr. 2 (ex │ │ │ │ │
│ │S.C. │ │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │ │
│ │- Sucursala │ │ │ │ │
│17 │Electrocentrale│1056 │? │? │? │
│ │Deva nr. 3 (ex │ │ │ │ │
│ │S.C. │ │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │ │
│ │3) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │ │523 │ │ │ │
│ │ │(operatorul│ │ │ │
│ │ │TERMOFICARE│ │ │ │
│ │ │ORADEA S.A.│ │ │ │
│ │ │care a │ │ │ │
│ │TERMOFICARE │preluat │ │ │ │
│ │ORADEA S.A. nr.│instalaţia │ │ │ │
│ │1 (ex S.C. │prin │ │ │ │
│18 │ELECTROCENTRALE│cesionare │- │? │- │
│ │ORADEA S.A. nr.│din anul │ │ │ │
│ │1) │2016 va │ │ │ │
│ │ │menţine │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │
│ │ │funcţiune │ │ │ │
│ │ │doar │ │ │ │
│ │ │cazanul C1 │ │ │ │
│ │ │de 127 MWt)│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │
│19 │Iernut nr. 1 │277 │- │? │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │ │
│ │Mureş nr. 1) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │
│20 │Iernut nr. 4 │277 │- │? │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │ │
│ │Mureş nr. 4) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │
│21 │Iernut nr. 5 │1108 │- │? │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │ │
│ │Mureş nr. 5) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │ │
│22 │Bucureşti CET │1148 │- │? │- │
│ │Progresul nr. 1│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │ │
│23 │Bucureşti CET │1148 │- │? │- │
│ │Sud nr. 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│24 │S.C. COLTERM │58.1 │- │? │- │
│ │S.A. nr. 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│25 │S.C. COLTERM │58.1 │- │? │- │
│ │S.A. nr. 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│26 │S.C. COLTERM │116.3 │- │? │- │
│ │S.A. nr. 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│27 │S.C. COLTERM │116.3 │- │? │- │
│ │S.A. nr. 4 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. AMURCO │ │ │ │ │
│28 │S.R.L. (ex │278.4 │- │? │- │
│ │SOFERT S.A.) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. AGRANA │ │ │ │ │
│29 │ROMÂNIA S.A. │135 │- │? │- │
│ │Buzău Sucursala│ │ │ │ │
│ │Roman │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│30 │S.C. ALUM S.A. │327 │- │? │- │
│ │TULCEA nr. 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. Lemarco │ │ │ │ │
│ │Cristal S.R.L. │ │ │ │ │
│ │(fost S.C. MARR│ │ │ │ │
│31 │SUGAR ROMANIA │132 │- │? │- │
│ │S.R.L. - │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │S.C. ROMPETROL │ │ │ │ │
│32 │RAFINARE S.A. │74.25 │- │? │- │
│ │RAFINĂRIA VEGA │ │ │ │ │
│ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴────┴────┴───────┘    ANEXA 2

    Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2016

┌────┬───────────────┬────────────────────────┐
│ │ │Contribuţiile │
│ │ │instalaţiilor la │
│Nr. │Denumirea │plafoanele │
│crt.│instalaţiei │de emisii pentru anul │
│ │ │2016 (tone pe an) │
│ │ ├───────┬────────┬───────┤
│ │ │SO_2 │NOx │Pulberi│
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 1│ │ │ │
│1 │- IMA nr. 1 │- │2267.59 │- │
│ │(ex Dalkia │ │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 2 (ex │ │ │ │
│2 │Dalkia Termo │- │2008.00 │- │
│ │Iaşi S.A. │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 2) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 1│ │ │ │
│3 │- IMA nr. 3 │- │36.30 │- │
│ │(ex Dalkia │ │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 3) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 2│ │ │ │
│4 │- IMA nr. 4 (ex│1156.52│578.26 │- │
│ │Dalkia Termo │ │ │ │
│ │Iaşi S.A. CET │ │ │ │
│ │Iaşi 2 - IMA │ │ │ │
│ │nr. 4) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│5 │Electrocentrale│- │334.00 │- │
│ │Galaţi nr. 2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│6 │Electrocentrale│- │438.00 │- │
│ │Galaţi nr. 3 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │Societatea │ │ │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │
│ │Constanţa S.A. │ │ │ │
│ │CT Palas nr. 1 │ │ │ │
│7 │+ 4 │- │359.00 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Palas nr. 1 + │ │ │ │
│ │4) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │Societatea │ │ │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │
│ │Constanţa S.A. │ │ │ │
│8 │CT Palas nr. 5 │- │385.00 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Palas nr. 5) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │
│9 │Işalniţa │- │2435.82 │- │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │
│ │Işalniţa) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │
│ │Craiova nr. 1 │ │ │ │
│10 │(ex S.C. │- │1594.67 │- │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Craiova S.E │ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │
│ │Craiova nr. 1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│11 │Rovinari nr. 1 │- │3154.15 │- │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Rovinari nr. 1)│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│12 │Turceni nr. 2 │- │2739.85 │- │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Turceni nr. 2) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │
│13 │GOVORA S.A. nr.│- │6.12 │- │
│ │1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │
│14 │GOVORA S.A. nr.│1743.57│932.66 │218.42 │
│ │2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │
│15 │GOVORA S.A. nr.│2607.27│1307.28 │210.54 │
│ │3 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │
│ │- Sucursala │ │ │ │
│16 │Electrocentrale│1795.09│1001.27 │224.74 │
│ │Deva nr. 2 (ex │ │ │ │
│ │S.C. │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │
│ │- Sucursala │ │ │ │
│17 │Electrocentrale│2062.29│1163.25 │258.24 │
│ │Deva nr. 3 (ex │ │ │ │
│ │S.C. │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │
│ │3) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │TERMOFICARE │ │ │ │
│ │ORADEA S.A. nr.│ │ │ │
│ │1 │ │ │ │
│18 │(ex S.C. │- │194.77 │- │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │
│ │ORADEA S.A. nr.│ │ │ │
│ │1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │
│19 │Iernut nr. 1 │- │236.25 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Mureş nr. 1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │
│20 │Iernut nr. 4 │- │421.99 │- │
│ │(ex S.C ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Mureş nr. 4) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │
│21 │Iernut nr. 5 │- │792.39 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Mureş nr. 5) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │
│22 │Bucureşti CET │- │745.00 │- │
│ │Progresul nr. 1│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │
│23 │Bucureşti CET │- │1007.00 │- │
│ │Sud nr. 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│24 │S.C. COLTERM │- │8.00 │- │
│ │S.A. nr. 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│25 │S.C. COLTERM │- │16.20 │- │
│ │S.A. nr. 2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│26 │S.C. COLTERM │- │55.60 │- │
│ │S.A. nr. 3 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│27 │S.C. COLTERM │- │109.10 │- │
│ │S.A. nr. 4 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. AMURCO │ │ │ │
│28 │S.R.L. (ex. │- │295.94 │- │
│ │SOFERT S.A.) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. AGRANA │ │ │ │
│29 │ROMÂNIA S.A. │- │63.62 │- │
│ │Buzău Sucursala│ │ │ │
│ │Roman │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│30 │S.C. ALUM S.A. │- │634.83 │- │
│ │TULCEA nr. 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Lemarco │ │ │ │
│ │Cristal S.R.L. │ │ │ │
│ │(ex S.C. MARR │ │ │ │
│31 │SUGAR ROMANIA │- │8.84 │- │
│ │S.R.L. - │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. ROMPETROL │ │ │ │
│32 │RAFINARE S.A. │- │78.06 │- │
│ │RAFINĂRIA VEGA │ │ │ │
│ │PLOIEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │PLAFOANE DE │ │ │ │
│ │EMISII PENTRU │9364.74│25408.81│911.94 │
│ │ANUL 2016 │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴────────┴───────┘    ANEXA 3

    Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2019

┌────┬───────────────┬────────────────────────┐
│ │ │Contribuţiile │
│ │ │instalaţiilor la │
│Nr. │Denumirea │plafoanele │
│crt.│instalaţiei │de emisii pentru anul │
│ │ │2019 (tone pe an) │
│ │ ├───────┬────────┬───────┤
│ │ │SO_2 │NOx │Pulberi│
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 1│ │ │ │
│1 │- IMA nr. 1 │- │811.72 │- │
│ │(ex Dalkia │ │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 2 (ex │ │ │ │
│2 │Dalkia Termo │- │879.13 │- │
│ │Iaşi S.A. │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 2) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 1│ │ │ │
│3 │- IMA nr. 3 │- │12.10 │- │
│ │(ex Dalkia │ │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 3) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │
│ │Energie Iaşi │ │ │ │
│ │S.A. CET Iaşi 2│ │ │ │
│4 │- IMA nr. 4 │578.26 │578.26 │- │
│ │(ex Dalkia │ │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │
│ │CET Iaşi 2 - │ │ │ │
│ │IMA nr. 4) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│5 │Electrocentrale│- │199.00 │- │
│ │Galaţi nr. 2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│6 │Electrocentrale│- │219.00 │- │
│ │Galaţi nr. 3 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │Societatea │ │ │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │
│ │Constanţa S.A. │ │ │ │
│ │CT Palas nr. 1 │ │ │ │
│7 │+ 4 │- │120.00 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Palas nr. 1 + │ │ │ │
│ │4) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │Societatea │ │ │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │
│ │Constanţa S.A. │ │ │ │
│8 │CT Palas nr. 5 │- │128.00 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Palas nr. 5) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │
│9 │Işalniţa │- │2336.50 │- │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │
│ │Işalniţa) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │
│ │Craiova nr. 1 │ │ │ │
│10 │(ex S.C. │- │1550.52 │- │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │
│ │Craiova nr. 1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│11 │Rovinari nr. 1 │- │3128.00 │- │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Rovinari nr. 1)│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │
│12 │Turceni nr. 2 │- │2696.85 │- │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Turceni nr. 2) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │
│13 │GOVORA S.A. nr.│- │3.06 │- │
│ │1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │
│14 │GOVORA S.A. nr.│878.27 │896.29 │88.26 │
│ │2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. C.E.T. │ │ │ │
│15 │GOVORA S.A. nr.│532.47 │437.23 │53.48 │
│ │3 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │
│ │- │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │
│16 │Electrocentrale│907.40 │943.80 │91.59 │
│ │Deva nr. 2 │ │ │ │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │
│ │- │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │
│17 │Electrocentrale│1043.59│1089.25 │105.43 │
│ │Deva nr. 3 │ │ │ │
│ │(ex S.C. │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │
│ │3) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │TERMOFICARE │ │ │ │
│ │ORADEA S.A. nr.│ │ │ │
│ │1 │ │ │ │
│18 │(ex S.C. │- │97.39 │- │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │
│ │ORADEA S.A. nr.│ │ │ │
│ │1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │
│19 │Iernut nr. 1 │- │78.75 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Mureş nr. 1) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │
│20 │Iernut nr. 4 │- │140.66 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Mureş nr. 4) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │
│21 │Iernut nr. 5 │- │396.20 │- │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │
│ │Mureş nr. 5) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │
│22 │Bucureşti CET │- │372.00 │- │
│ │Progresul nr. 1│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │
│23 │Bucureşti CET │- │503.00 │- │
│ │Sud nr. 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│24 │S.C. COLTERM │- │2.70 │- │
│ │S.A. nr. 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│25 │S.C. COLTERM │- │5.40 │- │
│ │S.A. nr. 2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│26 │S.C. COLTERM │- │19.20 │- │
│ │S.A. nr. 3 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│27 │S.C. COLTERM │- │38.80 │- │
│ │S.A. nr. 4 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. AMURCO │ │ │ │
│28 │S.R.L. (ex │- │98.65 │- │
│ │SOFERT S.A.) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. AGRANA │ │ │ │
│29 │ROMANIA S.A. │- │21.20 │- │
│ │Buzău Sucursala│ │ │ │
│ │Roman │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│30 │S.C. ALUM S.A. │- │211.61 │- │
│ │TULCEA nr. 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. Lemarco │ │ │ │
│ │Cristal S.R.L. │ │ │ │
│ │(ex S.C. MARR │ │ │ │
│31 │SUGAR ROMANIA │- │2.95 │- │
│ │S.R.L. - │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │S.C. ROMPETROL │ │ │ │
│32 │RAFINARE S.A. │- │45.37 │- │
│ │RAFINĂRIA VEGA │ │ │ │
│ │PLOIEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼────────┼───────┤
│ │PLAFOANE DE │ │ │ │
│ │EMISII PENTRU │3959.99│18062.59│338.76 │
│ │ANUL 2019 │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴────────┴───────┘    ANEXA 4

    PLAFOANELE NAŢIONALE DE EMISII
    pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi
    pentru primul semestru al anului 2020, calculate conform pct. 3.4 şi sistematizate
conform tabelului B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE (tone/an)

┌───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │2020 │
│ │2016 │2017 │2018 │2019 │(1 │
│ │ │ │ │ │ianuarie-30│
│ │ │ │ │ │iunie) │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SO_2 │9364.74 │7556.49 │5748.24 │3939.99 │1969.99 │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
│NOx │25408.81│22960.07│20511.33│18062.59│9031.29 │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Pulberi│911.94 │720.88 │529.82 │338.76 │169.38 │
└───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┘    ANEXA 5

    Lista instituţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie şi informaţiile relevante
    privind caracteristicile lor operaţionale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE

    Tabel A1

┌────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┐
│A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ │ I │ │ K │ L │ M │
│ │ │ │ │ │ │ │H │ │J │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┬───────┼────────┼──────┼──────┼────────────┼───────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Poluant │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(poluanţi) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │[SO(2), NO │ │ │ │ │ │
│Nr. │ │Amplasamentul │Data │ Sau │Orice │ │ │(x) şi │ │ │ │ │Factor(i) │
│crt.│ Denumire │ instalaţiei │la care│ data │majorare│Putere│Numă- │pulberi] │A se │ Cantitate anuală de combustibil │ │ │ de con- │
│ │ instalaţiei │ (adresa) │cererea│la care│cu cel │termi-│rul │pentru │indica │utilizat │Debit mediu │Cantitatea│ versie │
│ │ │ │privind│a fost │puţin │că │anual │care │dacă │ (media 2001-2010) │anual al │anuală de │ utilizat │
│ │ │ │prima │acor- │50 MW a │nomi- │de ore│instalaţia │insta- │ │gazelor │sulf în │(utilizaţi) │
│ │ │ │autori-│dată │puterii │nală │de │în cauză nu │laţia │ TJ/ │reziduale │combusti- │ în cazul │
│ │ │ │zaţie │prima │termice │totală│func- │face │este o │an │(media 2001 │ bili │ în care │
│ │ │ │pentru │autori-│nominale│ la │ţiona-│obiectul │turbină│ │ -2010) │ solizi │ debitul │
│ │ │ │insta- │zaţie │totale a│31.12.│re │Planului │cu gaze│ │ Nmc/an │indigeni │ gazelor │
│ │ │ │laţie │pentru │insta- │2010 │(media│ naţional │sau un │ │ │utilizaţi │ reziduale │
│ │ │ │a fost │insta- │laţiei │(MW) │2001- │de │motor │ │ │care a │ a fost │
│ │ │ │înain- │laţie │ de │ │2010) │ │cu gaze│ │ │ fost │ calculat │
│ │ │ │tată │ │ardere, │ │ │tranziţie │ │ │ │introdusă │pornind de │
│ │ │ │şi data│ │care a │ │ │ │ │ │ │ în │la aportul │
│ │ │ │primei │ │avut loc│ │ ├───┬───┬────┤ ├──────┬────────┬─────┬───────┬───────┬─────────┤ │instalaţia│de combus- │
│ │ │ │puneri │ │între 27│ │ │ │ │ │ │cărbu-│ │ │alţi │combus-│combusti-│ │de ardere │tibil (per │
│ │ │ │în func│ │noiem- │ │ │SO │NO │Pul-│ │ne │lignit │bio- │combus-│tibili │ bili │ │(media │ tip de │
│ │ │ │ţiune a│ │brie │ │ │(2)│(x)│beri│ │sărac │ │masă │tibili │lichizi│gazoşi │ │2001-2010)│combusti- │
│ │ │ │aces- │ │2002 şi │ │ │ │ │ │ │în │ │ │solizi │ │ │ │ (tone │ bil) │
│ │ │ │teia │ │31 decem│ │ │ │ │ │ │gaze │ │ │ │ │ │ │ pe an) │ (NmcGJ) │
│ │ │ │ │ │ brie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(majo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │rare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │totală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │în MW) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │S.C. Veolia │Iaşi, Calea │ │1966 │Nu este │ 282 │4595 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │combustibil │Nu este │Nu este │
│ │Energie S.A. Iaşi│Chişinăului │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │3581,5 │21122,58 │lichid │cazul │cazul │
│ │CET Iaşi 1 - IMA │nr. 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1117246460 │ │ │
│ │nr. 1 (ex. Dalkia│judeţul Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - IMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5882755600 │ │ │
│ │nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ 2 │CET Iaşi 1 - IMA │Iaşi, Calea │ │1976 │Nu este │ 566 │2694 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │combustibil │Nu este │Nu este │
│ │nr. 2 (ex. Dalkia│Chişinăului │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │8005,6 │18116,1 │lichid │cazul │cazul │
│ │Termo Iaşi S.A. │nr. 25, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2497285120 │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - IMA │judeţul Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │ │
│ │nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5045434980 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ 3 │S.C. Veolia │Iaşi, Calea │ │1971 │Nu este │ 464 │ 316 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │combustibil │Nu este │Nu este │
│ │Energie S.A. Iaşi│Chişinăului │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │802,35 │526,04 │lichid │cazul │cazul │
│ │CET Iaşi 1 - IMA │nr. 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │250287400 │ │ │
│ │nr. 3 (ex. Dalkia│judeţul Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi │ │ │
│ │CET Iaşi 1 - IMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │121012600 │ │ │
│ │nr. 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ 4 │S.C. Veolia │comuna │ │1987 │Nu este │ 610 │2332 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 36316│ │ 0 │huilă │Nu este │Nu este │
│ │Energie S.A. Iaşi│Holboca, │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │350,2 │ │2891308000 │cazul │cazul │
│ │CET Iaşi 2 - IMA │şos. Iaşi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │ │
│ │nr. 4 (ex. Dalkia│Ungheni km 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichizi │ │ │
│ │Termo Iaşi S.A. │judeţul Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │110562000 │ │ │
│ │CET Iaşi 2 - IMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ 5 │S.C. Electro- │Galaţi, şos. │ │1972 │Nu este │ 586 │Nu │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 485│gaz │combustibil │Nu este │combustibil │
│ │centrale Galaţi │Smârdan nr. 3,│ │ │cazul │ │este │X │ │ │ │ │ │ │ │ │natural │lichid │cazul │lichid │
│ │nr. 2 │judeţul Galaţi│ │ │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3804 │154471131 │ │318.49 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gaz de │gaz natural │ │gaz natural │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │furnal │1355750560 │ │356.401 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │506 │gaz de furnal│ │gaz de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │317280600 │ │furnal │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │627.04 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ 6 │S.C. Electro- │Galaţi, şos. │ │1978 │Nu este │ 879 │Nu │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1046│gaz │combustibil │Nu este │combustibil │
│ │centrale Galaţi │Smârdan nr. 3,│ │ │cazul │ │este │X │ │ │ │ │ │ │ │ │natural │lichid │cazul │lichid │
│ │nr. 2 │judeţul Galaţi│ │ │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6152 │333209166 │ │318 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gaz de │gaz natural │ │gaz natural │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │furnal │2192237376 │ │356 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │453 │gaz de furnal│ │gaz de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │283716300 │ │furnal │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │626.31 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Societatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 7 │Electrocentrale │Constanţa, bd.│ │1996 │Nu este │ 403 │4140 │X │ │ X │ nu │ 0 │ 0,00│0,00 │ 0 │846,00 │2373,31 │combustibil │Nu este │combustibil │
│ │Constanţa CT │Aurel Vlaicu │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichid │cazul │lichid │
│ │Palas │nr. 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │318618860 │ │376,62 │
│ │nr. 1+4 (ex. S.C.│judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │combustibili│
│ │ELCEN Bucureşti │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi │ │gazoşi │
│ │S.E. Palas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │877072810 │ │369,56 │
│ │nr.1+4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ 8 │Societatea │Constanţa, bd.│ │1996 │Nu este │ 433 │6565 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0,00│ │ 0 │1145,50│ │combustibil │Nu este │combustibil │
│ │Electrocentrale │Aurel Vlaicu │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │0,00 │ │ │2310,83 │lichid │cazul │lichid │
│ │Constanţa CT │nr. 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │428788471 │ │374,32 │
│ │Palas │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │combustibili│
│ │nr. 5 (ex. S.C. │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi │ │gazoşi │
│ │ELCEN Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │853981722 │ │369,56 │
│ │S.E. Palas nr. 5)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │comuna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 9 │S.C. Complexul │Işalniţa │ │1967 │Nu este │1892 │6062 │X │ │ X │ nu │ 0 │ 26382│ 0 │ 0 │ 0 │ 3123│lignit │Nu este │Nu este │
│ │Energetic Oltenia│str. Mihai │ │ │cazul │ │5980 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11185968000 │cazul │cazul │
│ │S.A. S.E. Craiova│Viteazu nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │ │
│ │- Işalniţa (ex. │101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi │ │ │
│ │S.C. Complexul │judeţul Dolj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │993114000 │ │ │
│ │Energetic Craiova│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.E. Işalniţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│10 │S.C. Complexul │Craiova, str. │ │2001 │Nu este │ 946 │5619 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 17781│ 0 │ 0 │ 50 │ 1276│lignit │Nu este │Nu este │
│ │Energetic Oltenia│Bariera │ │ │cazul │ │5777 │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7539144000 │cazul │cazul │
│ │S.A. S.E. Craiova│Vâlcii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │- Craiova nr.1 │nr. 195 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichid │ │ │
│ │(ex. │judeţul Dolj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14250000 │ │ │
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │Energetic Craiova│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazos │ │ │
│ │S.E. Craiova - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │405768000 │ │ │
│ │Craiova nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Energetic Oltenia│Rovinari, Str.│ │1977 │Nu este │1756 │7218 │X │ │ X │ nu │ 0 │36574,35│ 0 │ 0 │ 17,6│786,49 │lignit │Nu este │Nu este │
│ │S.A. S.E. │Energetici- │ │ │cazul │ │7246 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15510132176 │cazul │cazul │
│ │Rovinari │anului nr. 25,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │nr. 1 (ex. │judeţul Gorj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichid │ │ │
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5054858 │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │Rovinari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazos │ │ │
│ │nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │250580407 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│12 │S.C. Complexul │Turceni, Str. │ │1989 │Nu este │1578 │5150 │ │ │ X │ nu │ 0 │31323,45│ 0 │ 0 │ 84 │ │lignit │Nu este │Nu este │
│ │Energetic Oltenia│Uzinei nr. 1, │ │ │cazul │ │7383 │X │ │ │ │ │ │ │ │ │1164,58 │13281142800 │cazul │cazul │
│ │S.A. S.E. Turceni│judeţul Gorj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │nr. 2 (ex. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichid │ │ │
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23942850 │ │ │
│ │Energetic Turceni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazos │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │370336440 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│13 │S.C. C.E.T. │Râmnicu │ │1977 │Nu este │ 586 │ 483 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │(Păcură) │Nu este │(GN) 295 │
│ │Govora │Vâlcea, │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │19,75 │103,70 │7584000 │cazul │păcură 384 │
│ │S.A. nr. 1 │Str. Indus- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(GN) │ │ │
│ │ │triilor nr. 1,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30591500 │ │ │
│ │ │judeţul Vâlcea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│14 │S.C. C.E.T. │Râmnicu │ │1987 │Nu este │ 586 │8760 │ │ │ │ nu │ 0 │10118,86│44.05│ 0 │ │ │(Lignit) │Nu este │(Lignit) 425│
│ │Govora │Vâlcea, │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │67,92 │1014,59 │4300517597 │cazul │(Biomasă) │
│ │S.A. nr. 2 │Str. Indus- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Biomasă) │ │281 │
│ │ │triilor nr. 1,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12415500 │ │(Păcură) 384│
│ │ │judeţul Vâlcea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Păcură) │ │(GN) 295 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │26082198 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(GN) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │299303720 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│15 │S.C. C.E.T. │Râmnicu │ │1992 │Nu este │ 293 │5609 │ │ │ │ nu │ 0 │4912,63 │15.33│ 0 │ │ │(Lignit) │Nu este │(Lignit) 425│
│ │Govora │Vâlcea, │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │45,17 │514,85 │2087869728 │cazul │(Biomasă) │
│ │S.A. nr. 3 │Str. Indus- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Biomasă) │ │279 │
│ │ │triilor nr. 1,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4277070 │ │(Păcură) 384│
│ │ │judeţul Vâlcea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Păcură) │ │(GN) 295 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17345160 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(GN) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │151879905 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│16 │S.C. Complexul │comuna Mintia,│ │1971 │Nu este │1056 │6957 │ │ │ │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │huilă │ 11,9│ 1575,1│5001779870 │Nu este │(Huilă) │
│ │Energetic │Str. Şantie- │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11837.2│ │ │total │cazul │374.57 │
│ │Hunedoara S.A. - │rului nr. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │huilă │ │(Păcură) 384│
│ │Sucursala │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4433860004 │ │(GN) 357.66 │
│ │Electrocentrale │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │Deva nr. 2 (Ex. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazos │ │ │
│ │S.C. ELECTRO- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │563350270 │ │ │
│ │CENTRALE DEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichid │ │ │
│ │nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4569600 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│17 │S.C. Complexul │comuna Mintia,│ │1980 │Nu este │1056 │7167 │ │ │ │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │13567,5│ 30 │ 1988,6│5804741151 │Nu este │(Huilă) │
│ │Energetic │Str. Şantie- │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │cazul │374.57 │
│ │Hunedoara S.A. - │rului nr. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │huilă │ │(Păcură) 384│
│ │Sucursala │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5081978475 │ │(GN) 357.66 │
│ │Electrocentrale │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │Deva nr. 3 (Ex. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazos │ │ │
│ │S.C. ELECTRO- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │711242676 │ │ │
│ │CENTRALE DEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │
│ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichid │ │ │
│ │nr. 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11520000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│18 │TERMOFICARE │Oradea, Şos. │ │1971 │Nu este │523*) │6217 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3568│973855980 │Nu este │ 273 │
│ │ORADEA S.A. nr. 1│Borşului nr. │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul │ │
│ │(ex. S.C. │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE │judeţul Bihor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ORADEA S.A. nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│19 │SNGN ROMGAZ S.A. │Iernut, Str. │ │2001 │Nu este │ 277 │2597 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │787500119,07 │Nu este │ 374,24 │
│ │- │Energeticii │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │2104,27 │ │cazul │ │
│ │SPEE Iernut nr. 1│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. ELCEN │judeţul Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti S.E. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureş Nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│20 │SNGN ROMGAZ S.A. │Iernut, Str. │ │2001 │Nu este │ 277 │4083 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │1406619449,37│Nu este │ 372,62 │
│ │- │Energeticii │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │3774,85 │ │cazul │ │
│ │SPEE Iernut nr. 4│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. ELCEN │judeţul Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti S.E. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureş Nr. 4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│21 │SNGN ROMGAZ S.A. │Iernut, Str. │ │2001 │Nu este │1108 │4530 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │3961970107,54│Nu este │ 372,91 │
│ │- │Energeticii │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │10624,38 │ │cazul │ │
│ │SPEE Iernut nr. 5│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. ELCEN │judeţul Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti S.E. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureş Nr. 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│22 │S.C. ELCEN │Bucureşti Str.│ │1986 │Nu este │1148 │6358 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │2555,96│ │combustibil │Nu este │combustibil │
│ │Bucureşti │Pogoanelor nr.│ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │7384,62 │lichid │cazul │lichid │
│ │CET Progresu nr. │1A, sector 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │948571745 │ │371.12 │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gaze naturale│ │gaze │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2775289253 │ │naturale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │375.82 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│23 │S.C. ELCEN │Bucureşti Str.│ │1965 │Nu este │1148 │5874 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │1959,35│ │combustibil │Nu este │combustibil │
│ │Bucureşti │Releului nr. │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │11463.79 │lichid │cazul │lichid │
│ │CET Sud nr. 1 │2B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │725601830 │ │370.29 │
│ │ │sector 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gaze naturale│ │gaze │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4308425141 │ │naturale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │375.83 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │S.C. COLTERM S.A.│Piaţa │ │1962 │Nu este │58,1 │ 772 │X │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │93 │combustibil │Nu este │286,9 │
│ │nr. 1 │Romanilor │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazos │cazul │ │
│ │ │nr. 11, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │26682000 │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Timiş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │S.C. COLTERM S.A.│Piaţa │ │1968 │Nu este │58,1 │1630 │X │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │189 │combustibil │Nu este │286,85 │
│ │nr. 2 │Romanilor │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazos │cazul │ │
│ │ │nr. 11, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │54006000 │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Timiş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │S.C. COLTERM S.A.│Piaţa │ │1973 │Nu este │116,3 │1999 │X │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 42 │581 │combustibili │Nu este │286,85 │
│ │nr. 3 │Romanilor │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi │cazul │combustibili│
│ │ │nr. 11, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │166661731 │ │gazoşi, │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │296,47 │
│ │ │Timiş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichizi │ │combustibili│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12451829 │ │lichizi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │S.C. COLTERM S.A.│Piaţa │ │1976 │Nu este │116,3 │3884 │X │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 170 │1004 │288000650 │Nu este │286,85 │
│ │nr. 4 │Romanilor │ │ │cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │cazul │combustibili│
│ │ │nr. 11, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazoşi; │ │gazoşi; │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibili │ │296,47 │
│ │ │Timiş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lichizi │ │combustibili│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50400259 │ │lichizi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│28 │S.C. AMURGO │Bacău, Str. │ │1999 │Nu este │278,4 │7200 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 986476591│Nu este │331,55 │
│ │S.R.L. │Chimiei nr. 1 │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │2975 │ │cazul │ │
│ │(ex. SOFERT S.A.)│judeţul Bacău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│29 │S.C. AGRANA │Roman, Str. │ │2000 │Nu este │135 │5419 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 212078561│Nu este │341,85 │
│ │ROMANIA S.A Buzău│Energiei nr. │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │673,4 │ │cazul │ │
│ │Sucursala Roman │6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Neamţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│30 │S.C. ALUM S.A. │Tulcea, Str. │ │1973 │Nu este │327 │8711 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │6046.01│ │gaze naturale│Nu este │gaze │
│ │TULCEA nr. 1 │Isaccei nr. │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │6585.70 │2116105367 │cazul │naturale │
│ │ │82, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │păcură │ │321.31 │
│ │ │judeţul Tulcea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2172919430 │ │păcură │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │359.29 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│31 │S.C. Lemarco │Urziceni, │ │1976 │Nu este │ 132 │ 500 │ │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 29453082 │Nu este │323,66 │
│ │Cristal SRL (fost│Şoseaua │ │ │cazul │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │91 │ │cazul │ │
│ │S.C. MARR SUGAR │Urziceni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMANIA S.R.L. │Ploieşti km 3,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Sucursala │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │Ialomiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───┼───┼────┼───────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Ploieşti, str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │S.C. ROMPETROL │Văleni nr. │ │1979 │ nu │74,25 │8640 │X │ │ X │ nu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 202 │507 │227966766 │Nu este │319.452 │
│ │RAFINARE S.A. │146, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │64529442,40 │cazul │păcură │
│ │RAFINĂRIA VEGA │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │păcură │ │322.36 gaz │
│ │PLOIEŞTI │Prahova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │163437323.23 │ │natural │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gaz natural │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴───┴───┴────┴───────┴──────┴────────┴─────┴───────┴───────┴─────────┴─────────────┴──────────┴────────────┘

──────────
    *) Operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalaţia prin cesionare din anul 2016 va menţine în funcţiune doar cazanul C1 de 127 MWt.
──────────
    Contribuţiile instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie la plafoanele naţionale de emisii
    pentru anul 2016, sistematizate conform tabelului B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE

    Tabel B1

┌──┬────────────┬───┬──────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬─┐
│A │ B │C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │K│
├──┼────────────┼───┼──────────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼─┤
│ │Denumirea │Con│VLE relevantă pentru SO2 │Rata │Contribuţia instalaţiei la │VLE relevanta pentru Nox │Contribuţia instalaţiei la plafonul de NOx │VLE relevanţă pentru │Contribuţia instalaţiei │O│
│ │instalaţiei │ţi-│ (mg/Nmc) │de │plafonul de SO2 pentru anul │ (mg/Nmc) │ pentru anul 2016 │ pulberi │la plafonul de pulberi │b│
│ │ │nut│ │desul│ 2016 │ │ (tone pe an) │ (mg/Nmc) │pentru anul 2016 │s│
│ │ │de │ │fura-│ (tone pe an) │ │ │ │ (tone pe an) │e│
│ │ │oxi│ │re │ │ │ │ │ │r│
│ │ │gen│ │rele-│ │ │ │ │ │v│
│ │ │de │ │vantă│ │ │ │ │ │a│
│ │ │re-│ │(dacă│ │ │ │ │ │ţ│
│ │ │fe-│ │este │ │ │ │ │ │i│
│ │ │rin│ │ca- │ │ │ │ │ │i│
│ │ │ţă │ │zul) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(%)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┬────┬────┬───┬────┬───┼─────┼───┬────┬────┬────────┬────┬───┼───┬────┬────┬────┬───┬───┼────┬──────────┬──────────┬────────┬───┬───┼───┬────┬────┬───┬───┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┼─┤
│ │ │ │bio│pă- │gaz │hu-│lig-│gaz│ │bio│pă- │gaz │huilă │lig-│gaz│bio│pă- │gaz │hu- │lig│gaz│bio-│ păcură │gaz │huilă │lig│gaz│bio│pă- │gaz │hu-│lig│gaz│bio │pă-│gaz│hu-│lig│gaz│ │
│ │ │ │ma-│cură│natu│ilă│nit │de │ │ma-│cură│natu│ │nit │de │ma-│cură│natu│ilă │nit│de │masă│ │natural │ │nit│de │ma-│cură│natu│ilă│nit│de │masă│cu-│na-│ilă│nit│de │ │
│ │ │ │să │ │ral │ │ │fur│ │să │ │ral │ │ │fur│să │ │ral │ │ │fur│ │ │ │ │ │fur│să │ │ral │ │ │fur│ │ră │tu-│ │ │fur│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nal│ │ │ │ │ │ │nal│ │ │ │ │ │nal│ │ │ │ │ │nal│ │ │ │ │ │nal│ │ │ral│ │ │nal│ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Energie S.A.│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │450 │300 │Nu │ │ │ │502,760907│1764,82668│Nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │este│ │ │ │ │ │cazul. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1-IMA nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│2 │CET Iaşi 1 -│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │400 │200 │Nu │ │ │ │998,914048│ 1009,087│Nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │este│ │ │ │ │ │cazul. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1-IMA nr. 2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Energie S.A.│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nu │300 │Nu │ │ │ │Nu se mai │ 36,303│Nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │este│ │este│ │ │ │foloseşte │ │cazul. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca- │ │ca- │ │ │ │păcură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 - IMA nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zul │ │zul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energie S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Iaşi CET │6 │ │Nu │Nu │400│ │ │Nu │ │Nu │Nu │1156,523│ │ │ │Nu │Nu │200 │ │ │ │Nu este │Nu este │578,2616│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │este│este│ │ │ │este │ │este│este│ │ │ │ │este│este│ │ │ │ │cazul. │cazul. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 - IMA nr. │ │ │ca- │ca- │ │ │ │cazul│ │ca- │ca- │ │ │ │ │ca- │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4 │ │ │zul.│zul.│ │ │ │ │ │zul.│zul.│ │ │ │ │zul.│zul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 -IMA nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│5 │S.C. │3 │ │ │ │ │ │ │Nu │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │ │200│ │ │ 271│ │ │63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │cazul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Galaţi nr. 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│6 │S.C. │3 │ │ │ │ │ │ │Nu │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │ │ │ │ │ 438│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │cazul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Galaţi nr. 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│7 │Societatea │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 359│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1+4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1+4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│8 │Societatea │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 385│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas nr. 5)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┴──────────┴──────────┴────────┴───┴───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│9 │S.C. │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │200│ │ 2435.82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Craiova -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Işalniţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Işalniţa) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10│Complexul │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │400 │200 │ │200│ │ 1594.67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Craiova -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr.1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│11│S.C. │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │400 │200 │ │200│ │ 3154.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Rovinari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Rovinari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│12│S.C. │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │400 │200 │ │200│ │ 2739.85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Turceni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┬──────────┬──────────┬────────┬───┬───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│13│S.C. C.E.T. │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │ │ │ │ │ 6.12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GOVORA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┴────┴────┴────────┴────┴───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│14│S.C. C.E.T. │6 │200│400 │ 35│ │400 │ │ │ 1743.57 │200│400 │200 │ │200│ │2,46│ 10,4│ 59,8│ │860│ │50 │ 50│ 5│ │50 │ │0.62│1,3│1,5│ │215│ │ │
│ │GOVORA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───────────────────────────────┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┴──────────┴──────────┴────────┴───┴───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┴───┴───┴───┴───┴───┼─┤
│15│S.C. C.E.T. │6 │200│1700│ 35│ │1228│ │ │ 2607.27 │300│450 │300 │ │600│ │ 1307.28 │50 │ 50│ 5│ │100│ │ 210.54 │ │
│ │GOVORA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───────────────────────────────┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────┼─┤
│16│S.C. │6 │ │400 │ 35│400│ │ │ │ 1795.09 │ │400 │200 │200 │ │ │ 1001.27 │ │ 50│ 5│50 │ │ │ 224.74 │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara SA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Deva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCEN- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRALE DEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───────────────────────────────┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────┼─┤
│17│S.C. │6 │ │400 │ 35│400│ │ │ │ 2062.29 │ │400 │200 │200 │ │ │ 1163.25 │ │ 50│ 5│50 │ │ │ 258.24 │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara SA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Deva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCEN- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRALE DEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┬────┬────┬────────┬────┬───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┼─┤
│18│TERMOFICARE │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │ │ │ 194,77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ORADEA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCEN- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRALE ORADEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│19│SNGN ROMGAZ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ 236,25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iernut nr. 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│20│SNGN ROMGAZ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ 421,99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iernut nr. 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│21│SNGN ROMGAZ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │ │ │ 792,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iernut nr. 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┬──────────┬──────────┬────────┬───┬───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│22│S.C. ELCEN │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │ │ │ │ │ 745│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Progresul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│23│S.C. ELCEN │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │ │ │ │ │ │ 1007│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│24│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│25│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 16.2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│26│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │450 │300 │ │ │ │ │ 5.6│ 50│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│27│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │450 │300 │ │ │ │ │ 22,70│ 86.4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│28│S.C. AMURCO │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 295,94│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.R.L. (ex. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SOFERT S.A.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│29│S.C. AGRANA │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 63,62│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMÂNIA S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Roman │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│30│S.C. ALUM │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 634,83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. TULCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Lemarco│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31│Cristal SRL │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 │ │ │ │ │ │ 8,836│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex.S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MARR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUGAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMÂNIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.R.L. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32│ROMPETROL │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │450 │300 │ │ │ │ │ 29,03│ 49.03│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RAFINARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RAFINĂRIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VEGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴───┴───┴────┴────┴───┴────┴───┴─────┴───┴────┴────┴────────┴────┴───┴───┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────────┴──────────┴────────┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─┘

    Contribuţiile instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie la plafoanele naţionale de emisii
    pentru anul 2019, sistematizate conform tabelului B.2 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE

    Tabel B2

┌──┬────────────┬───┬──────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬─┐
│A │ B │C │ D │ E │ F │ G │ │ I │ J │K│
│ │ │ │ │ │ │ │H │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼──────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │Contribuţia instalaţiei la plafonul de │ │ │ │
│ │Denumirea │Con│VLE relevantă pentru SO2 │Rata │Contribuţia instalaţiei la │VLE relevantă pentru NOx │NOx │VLE relevantă pentru │Contribuţia instalaţiei │O│
│ │instalaţiei │ţi-│ (mg/Nmc) │de │plafonul de SO2 pentru anul │ (mg/Nmc) │ pentru anul │ pulberi │la plafonul de pulberi │b│
│ │ │nut│ │desul│ 2019 │ │2019 │ (mg/Nmc) │pentru anul 2019 │s│
│ │ │de │ │fura-│ (tone pe an) │ │ (tone pe an) │ │ (tone pe an) │e│
│ │ │oxi│ │re │ │ │ │ │ │r│
│ │ │gen│ │rele-│ │ │ │ │ │v│
│ │ │de │ │vantă│ │ │ │ │ │a│
│ │ │re-│ │(dacă│ │ │ │ │ │ţ│
│ │ │fe-│ │este │ │ │ │ │ │i│
│ │ │rin│ │ca- │ │ │ │ │ │i│
│ │ │ţă │ │zul) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(%)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┬────┬────┬───┬────┬───┼─────┼───┬────┬──────┬────────┬────┬───┼───┬────┬────┬────┬───┬───┬───┼────┬─────────┬─────────┬───────┬───┬───┬───┼───┬────┬────┬───┬───┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┼─┤
│ │ │ │bio│pă- │gaz │hu-│lig-│gaz│ │bio│pă- │gaz │huilă │lig-│gaz│bio│pă- │gaz │hu- │lig│gaz│ga-│bio-│ păcură │gaz │huilă │lig│ga-│gaz│bio│pă- │gaz │hu-│lig│gaz│bio-│pă-│gaz│hu-│lig│gaz│ │
│ │ │ │ma-│cură│natu│ilă│nit │de │ │ma-│cură│natu- │ │nit │de │ma-│cură│natu│ilă │nit│de │ze │masă│ │natural │ │nit│ze │de │ma-│cură│natu│ilă│nit│de │masă│cu-│na-│ilă│nit│de │ │
│ │ │ │să │ │ral │ │ │fur│ │să │ │ral │ │ │fur│să │ │ral │ │ │fur│de │ │ │ │ │ │de │fur│să │ │ral │ │ │fur│ │ră │tu-│ │ │fur│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nal│ │ │ │ │ │ │nal│ │ │ │ │ │nal│ra-│ │ │ │ │ │ra-│nal│ │ │ │ │ │nal│ │ │ral│ │ │nal│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fi-│ │ │ │ │ │fi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nă-│ │ │ │ │ │nă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rie│ │ │ │ │ │rie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Energie S.A.│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │100 │Nu │ │ │ │ │223,449 │588,27 │Nu este│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │este│ │ │ │ │ │ │cazul. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1-IMA nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│2 │CET Iaşi 1 -│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 │100 │Nu │ │ │ │ │ │ │Nu este│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │este│ │ │ │ │374,59 │504,54 │cazul. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1-IMA nr. 2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Energie S.A.│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 - IMA nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET Iaşi 1 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMA nr. 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energie S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Iaşi CET │6 │ │Nu │Nu │200│ │ │Nu │ │Nu │Nu │578,2616│ │ │ │Nu │Nu │200 │ │ │ │ │Nu este │Nu este │578,26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │este│este│ │ │ │este │ │este│este │ │ │ │ │este│este│ │ │ │ │ │cazul. │cazul. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 - IMA nr. │ │ │ca- │ca- │ │ │ │cazul│ │ca- │ca- │ │ │ │ │ca- │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4 │ │ │zul.│zul.│ │ │ │ │ │zul.│zul. │ │ │ │ │zul.│zul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. Dalkia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Termo Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 -IMA nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│5 │S.C. │3 │ │ │ │ │ │ │Nu │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │200│ │ │ │ │ │ │ │63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │136 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │cazul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Galaţi nr. 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│6 │S.C. │3 │ │ │ │ │ │ │Nu │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │219 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │cazul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Galaţi nr. 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│7 │Societatea │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1+4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1+4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│8 │Societatea │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. CT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti SE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Palas nr. 5)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┴─────────┴─────────┴───────┴───┴───┴───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│9 │S.C. │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2336.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Craiova -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Işalniţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Işalniţa) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10│Complexul │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 │100 │ │200│ │ │1550.52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Craiova -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr.1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│11│S.C. │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 │100 │ │200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Rovinari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Rovinari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│12│S.C. │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 │100 │ │200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2696.85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Oltenia S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Turceni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┬─────────┬─────────┬───────┬───┬───┬───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│13│S.C. C.E.T. │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GOVORA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┴────┴──────┴────────┴────┴───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┴─────────┴─────────┴───────┴───┴───┴───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┴───┴───┴───┴───┴───┼─┤
│14│S.C. C.E.T. │6 │200│200 │ 35│ │200 │ │ │ 878.27 │200│150 │100 │ │200│ │ │ │20 │ 20│ 5│ │20 │ │ 88.26 │ │
│ │GOVORA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │896.29 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┬────┬──────┬────────┬────┬───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────┼─┤
│15│S.C. C.E.T. │6 │200│250 │ 35│ │250 │ │ │ │ │532.47│ │ │ │250│200 │100 │ │200│ │ │ │20 │ 25│ 5│ │25 │ │ 53.48 │ │
│ │GOVORA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │437.23 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┴────┴──────┴────────┴────┴───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────┼─┤
│16│S.C. │6 │ │200 │ 35│200│ │ │ │ 907.40 │ │150 │100 │200 │ │ │ │ │ │ 20│ 5│20 │ │ │ 91.59 │ │
│ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │943.80 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara SA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Deva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCEN- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRALE DEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────────────────────────┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────┼─┤
│ │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17│Complexul │6 │ │200 │ 35│200│ │ │ │ 1043.59 │ │150 │100 │200 │ │ │ │1089.25 │ │ 20│ 5│20 │ │ │ 105.43 │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Electro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Deva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCEN- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRALE DEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┬────┬──────┬────────┬────┬───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┼─┤
│18│TERMOFICARE │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ORADEA S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │97,39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCEN- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRALE ORADEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┬─────────┬─────────┬───────┬───┬───┬───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│19│SNGN ROMGAZ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │78,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iernut nr. 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│20│SNGN ROMGAZ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │140,66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iernut nr. 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│21│SNGN ROMGAZ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │396,2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Iernut nr. 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex. S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELCEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SE Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│22│S.C. ELCEN │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │372 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Progresu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│23│S.C. ELCEN │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │503 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│24│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│25│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│26│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.5 │16.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│27│S.C. COLTERM│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 │28,8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│28│S.C. AMURCO │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.R.L. (ex. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │98,65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SOFERT S.A.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│29│S.C. AGRANA │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMÂNIA S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │21,2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Roman │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│30│S.C. ALUM │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. TULCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │211,61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. Lemarco│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31│Cristal SRL │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │2,945 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ex.S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MARR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUGAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMÂNIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.R.L. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sucursala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┼───┼────┼──────┼────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─┤
│ │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32│ROMPETROL │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │450 │100 │ │ │ │ │ │29,03 │16.34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RAFINARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RAFINĂRIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VEGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴───┴───┴────┴────┴───┴────┴───┴─────┴───┴────┴──────┴────────┴────┴───┴───┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴─────────┴─────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─┘

    Plafoanele naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie
    pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020,
    calculate conform punctului 3.4 şi sistematizate conform tabelului B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE

    TABEL B3
    (tone/an)

┌───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │2020 │
│ │2016 │2017 │2018 │2019 │(1 │
│ │ │ │ │ │ianuarie-30│
│ │ │ │ │ │iunie) │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
│SO_2 │9364,74 │7556,49 │5748,24 │3939,99 │1969,99 │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
│NOx │25408,81│22960,07│20511,33│18062,59│9031,29 │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Pulberi│911,94 │720,88 │529,82 │338,76 │169,38 │
└───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┘


    Detalii privind calcularea plafoanelor naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020

┌──────────────────────────────────────┐
│plafon emisii SO_2 pentru anul 2016 │
│(tpa) = Σ [contribuţia instalaţiei │
│individuale la plafonul pentru 2016] =│
│9364,74 │
│plafon emisii SO_2 pentru anul 2019 │
│(tpa) = Σ [contribuţia instalaţiei │
│individuale la plafonul pentru 2019] =│
│3939,99 │
│plafon emisii SO_2 pentru anul 2017 │
│(tpa) = plafon emisii SO_2 pentru anul│
│2016 - 1/3 x (plafon emisii SO_2 │
│pentru anul 2016 - plafon emisii SO_2 │
│pentru anul 2019) = 9364,74 – 1/3 x │
│(9364,74 – 3939,99) = 7556,49 │
│plafon emisii SO_2 pentru anul 2018 │
│(tpa) = plafon emisii SO_2 pentru anul│
│2016 - 2/3 x (plafon emisii SO_2 │
│pentru anul 2016 - plafon emisii SO_2 │
│pentru anul 2019) = 5748,24 │
│plafon emisii SO_2 pentru anul 2020 (1│
│ianuarie-30 iunie) (tpa) = 1/2 x │
│plafon emisii SO_2 pentru anul 2019 = │
│1969,99 │
│plafon emisii NOx pentru anul 2016 │
│(tpa) = Σ [contribuţia instalaţiei │
│individuale la plafonul pentru 2016] =│
│25408,81 │
│plafon emisii NOx pentru anul 2019 │
│(tpa) = Σ [contribuţia instalaţiei │
│individuale la plafonul pentru 2019] =│
│18062,59 │
│plafon emisii NOx pentru anul 2017 │
│(tpa) = plafon emisii NOx pentru anul │
│2016 - 1/3 x (plafon emisii NOx pentru│
│anul 2016 - plafon emisii NOx pentru │
│anul 2019) = 25408,81 – 1/3 x │
│(25408,81 – 18062,59) = 22960,07 │
│plafon emisii NOx pentru anul 2018 │
│(tpa) = plafon emisii NOx pentru anul │
│2016 - 2/3 x (plafon emisii NOx pentru│
│anul 2016 - plafon emisii NOx pentru │
│anul 2019) = 20511,33 │
│plafon emisii NOx pentru anul 2020 (1 │
│ianuarie-30 iunie) (tpa) = 1/2 x │
│plafon emisii NOx pentru anul 2019 = │
│9031,29 │
│plafon emisii pulberi pentru anul 2016│
│(tpa) = Σ [contribuţia instalaţiei │
│individuale la plafonul pentru 2016] =│
│911,94 │
│plafon emisii pulberi pentru anul 2019│
│(tpa) = Σ [contribuţia instalaţiei │
│individuale la plafonul pentru 2019] =│
│338,76 │
│plafon emisii pulberi pentru anul 2017│
│(tpa) = plafon emisii pulberi pentru │
│anul 2016 - 1/3 x (plafon emisii │
│pulberi pentru anul 2016 - plafon │
│emisii pulberi pentru anul 2019) = │
│720,88 │
│plafon emisii pulberi pentru anul 2018│
│(tpa) = plafon emisii pulberi pentru │
│anul 2016 - 2/3 x (plafon emisii │
│pulberi pentru anul 2016 - plafon │
│emisii pulberi pentru anul 2019) = │
│529,82 │
│plafon emisii pulberi pentru anul 2020│
│(1 ianuarie-30 iunie) (tpa) = 1/2 x │
│plafon emisii pulberi pentru anul 2019│
│= 1/2 x 413 = 169,38 │
└──────────────────────────────────────┘
    ANEXA 6

    LISTA
    măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea de către toate instalaţiile de ardere care
    sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute
în anexa V la Directiva 2010/75/UE

┌────┬───────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Măsuri pentru │ │
│ │ │ │ │Poluanţii │Valoare-limită│asigurarea │Data la care │
│ │ │Puterea │Tipuri │pentru │de emisie │respectării │devine │
│Nr. │Denumirea │termică │de │care │conform anexei│valorilor-limită│operativă │
│crt.│instalaţiei │nominală│combustibil│se │V la Directiva│de emisie │(data │
│ │ │(MWt) │utilizat │solicită │2010/75/UE │prevăzute în │finalizării │
│ │ │ │ │includerea│(mg/Nm3) │anexa V la │implementării)│
│ │ │ │ │în PNT │ │Directiva 2010/ │ │
│ │ │ │ │ │ │75/UE │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │punerea │ │
│ │Energie S.A. │ │ │ │ │în funcţiune a │ │
│ │Iaşi CET Iaşi 1│ │ │ │ │unui sistem │ │
│1 │- IMA nr. 1 │282 │păcură şi │NOx │200/100 │de reducere │31 decembrie │
│ │(ex Dalkia │ │gaz natural│ │ │catalitică │2019 │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │IMA nr. 1) │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │punerea │ │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │ │în funcţiune a │ │
│ │IMA nr. 2 │ │ │ │ │unui sistem │ │
│2 │(ex Dalkia │566 │păcură şi │NOx │150/100 │de reducere │31 decembrie │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │gaz natural│ │ │catalitică │2019 │
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │IMA nr. 2) │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │punerea │ │
│ │ │ │ │ │ │în funcţiune a │ │
│ │ │ │ │ │ │unui sistem │ │
│ │ │ │ │ │ │de reducere │31 decembrie │
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │catalitică │2016 │
│ │Energie S.A. │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │Iaşi CET Iaşi 1│ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│3 │- IMA nr. 3 │464 │gaze │NO_X │100 │din gazele de │ │
│ │(ex Dalkia │ │naturale │ │ │ardere │ │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │CET Iaşi 1 - │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │IMA nr. 3) │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune a unui│31 decembrie │
│ │ │ │ │ │ │sistem automat │2016 │
│ │ │ │ │ │ │de monitorizare │ │
│ │ │ │ │ │ │continuă a │ │
│ │ │ │ │ │ │emisiilor │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │punerea │ │
│ │ │ │ │ │ │în funcţiune a │ │
│ │ │ │ │ │ │unui scruber │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │desulfurarea │ │
│ │ │ │ │ │ │umedă │ │
│ │S.C. Veolia │ │ │ │ │a gazelor de │ │
│ │Energie S.A. │ │ │SO_2 │200 │ardere la al │31 decembrie │
│ │Iaşi CET Iaşi 2│ │ │ │ │doilea cazan de │2019 │
│4 │- IMA nr. 4 │610 │huilă │ │ │la IMA nr. 4, │ │
│ │(ex Dalkia │ │ │ │ │primul cazan │ │
│ │Termo Iaşi S.A.│ │ │ │ │instalaţia │ │
│ │CET Iaşi 2 - │ │ │ │ │de desulfurare │ │
│ │IMA nr. 4) │ │ │ │ │fiind realizată │ │
│ │ │ │ │ │ │prin proiectul │ │
│ │ │ │ │ │ │pe Axa 3 POS │ │
│ │ │ │ │ │ │Mediu │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Introducerea în │31 decembrie │
│ │ │ │ │NO_X │200 │trepte a aerului│2019 │
│ │ │ │ │ │ │în focar │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modernizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │(upgradarea) │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │NOx redus pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │respectarea VLE │ │
│ │ │ │ │ │ │impuse/montarea │ │
│ │S.C. │ │ │ │ │şi/sau punerea │ │
│5 │Electrocentrale│586 │gaz natural│NOx │100 │în funcţiune a │31 decembrie │
│ │Galaţi │ │ │ │ │unui sistem de │2019 │
│ │nr. 2 │ │ │ │ │reducere │ │
│ │ │ │ │ │ │catalitică/ │ │
│ │ │ │ │ │ │noncatalitică │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modernizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │(upgradarea) │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │NOx redus pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │respectarea VLE │ │
│ │ │ │ │ │ │impuse/montarea │ │
│ │S.C. │ │ │ │ │şi/sau punerea │ │
│6 │Electrocentrale│879 │gaz natural│NOx │100 │în funcţiune a │31 decembrie │
│ │Galaţi │ │ │ │ │unui sistem de │2019 │
│ │nr. 3 │ │ │ │ │reducere │ │
│ │ │ │ │ │ │catalitică/ │ │
│ │ │ │ │ │ │noncatalitică │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modernizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │(upgradarea) │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │NOx redus pentru│ │
│ │Societatea │ │ │ │ │respectarea VLE │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │ │impuse/montarea │ │
│ │Constanţa CT │ │ │ │ │şi/sau punerea │ │
│7 │Palas nr. 1 + 4│287 │gaz natural│NOx │100 │în funcţiune │31 decembrie │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │ │a unui sistem de│2019 │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │ │reducere │ │
│ │Palas nr. 1 + │ │ │ │ │catalitică/ │ │
│ │4) │ │ │ │ │noncatalitică │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modernizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │(upgradarea) │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │NOx redus pentru│ │
│ │Societatea │ │ │ │ │respectarea VLE │ │
│ │Electrocentrale│ │ │ │ │impuse/montarea │ │
│ │Constanţa CT │ │ │ │ │şi/sau punerea │ │
│8 │Palas nr. 5 │433 │gaz natural│NOx │100 │în funcţiune │31 decembrie │
│ │(ex S.C. ELCEN │ │ │ │ │a unui sistem de│2019 │
│ │Bucureşti SE │ │ │ │ │reducere │ │
│ │Palas nr. 5) │ │ │ │ │catalitică/ │ │
│ │ │ │ │ │ │noncatalitică │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │ │sistem │ │
│ │Craiova │ │ │ │ │de reducere │ │
│9 │-Işalniţa (ex │1892 │gaz natural│NOx │100 │noncatalitică │31 martie 2020│
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │Craiova │ │ │ │ │de azot din │ │
│ │SE Işalniţa) │ │ │ │ │gazele de ardere│ │
│ │ │ │ │ │ │(SNCR) │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │ │ │ │ │ │sistem │ │
│ │ │ │ │ │ │de reducere │ │
│ │ │ │lignit │NOx │200 │noncatalitică │31 martie 2020│
│ │ │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │ │ │ │ │ │de azot din │ │
│ │ │ │ │ │ │gazele de ardere│ │
│ │ │ │ │ │ │(SNCR) │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │Craiova │ │ │ │ │sistem │ │
│ │-Craiova nr. 1 │ │ │ │ │de reducere │ │
│10 │(ex S.C. │946 │gaz natural│NOx │100 │noncatalitică │31 martie 2020│
│ │Complexul │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │Craiova SE │ │ │ │ │de azot din │ │
│ │Craiova-Craiova│ │ │ │ │gazele de ardere│ │
│ │nr. 1) │ │ │ │ │(SNCR) │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │păcură │NOx │150 │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │lignit │NOx │200 │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │ │sistem │ │
│ │Rovinari nr. 1 │ │ │ │ │de reducere │ │
│11 │(ex S.C. │1756 │gaz natural│NOx │100 │noncatalitică │31 martie 2020│
│ │Complexul │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │Rovinari nr. 1)│ │ │ │ │de azot din │ │
│ │ │ │ │ │ │gazele de ardere│ │
│ │ │ │ │ │ │(SNCR) │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │păcură │NOx │150 │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │lignit │NOx │200 │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │Oltenia S.A. SE│ │ │ │ │sistem │ │
│ │Turceni nr. 2 │ │ │ │ │de reducere │1 ianuarie │
│12 │(ex S.C. │1578 │gaz natural│NOx │100 │noncatalitică │2020 │
│ │Complexul │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │Turceni nr. 2) │ │ │ │ │de azot din │ │
│ │ │ │ │ │ │gazele de ardere│ │
│ │ │ │ │ │ │(SNCR) │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │păcură │NOx │150 │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │lignit │NOx │200 │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tehnici │ │
│13 │S.C. CET GOVORA│586 │gaz natural│NOx │100 │combinate │31 decembrie │
│ │nr. 1 │ │ │ │ │pentru reducerea│2019 │
│ │ │ │ │ │ │NO_X │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Combustibil cu │ │
│ │S.C. CET GOVORA│ │ │ │ │conţinut redus │31 decembrie │
│14 │nr. 2 │586 │lignit │SO_2 │200 │de sulf; Tehnici│2019 │
│ │ │ │ │ │ │combinate pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │reducerea SO_2 │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tehnici │ │
│ │ │ │ │NOx │200 │combinate │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │NO_x │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │ │pulberi │20 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │biomasă │pulberi │20 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Combustibil cu │ │
│ │ │ │ │ │ │conţinut redus │31 decembrie │
│ │ │ │păcură │SO_2 │200 │de sulf; Tehnici│2019 │
│ │ │ │ │ │ │combinate pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │reducerea SO_2 │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tehnici │ │
│ │ │ │ │NOx │150 │combinate │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │NO_x │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │ │pulberi │20 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Combustibil cu │ │
│ │ │ │ │ │ │conţinut redus │31 decembrie │
│ │ │ │gaz natural│SO_2 │35 │de sulf; Tehnici│2019 │
│ │ │ │ │ │ │combinate pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │reducerea SO_2 │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tehnici │ │
│ │ │ │ │NOx │100 │combinate │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │NO_x │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │ │pulberi │5 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Combustibil cu │ │
│ │S.C. CET GOVORA│ │ │ │ │conţinut redus │31 decembrie │
│15 │nr. 3 │293 │lignit │SO_2 │250 │de sulf; Tehnici│2017 │
│ │ │ │ │ │ │combinate pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │reducerea SO_2 │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tehnici │ │
│ │ │ │ │NOx │200 │combinate │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │NO_x │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │ │Pulberi │25 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │biomasă │Pulberi │20 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Combustibil cu │ │
│ │ │ │ │ │ │conţinut redus │31 decembrie │
│ │ │ │păcură │SO_2 │250 │de sulf; Tehnici│2017 │
│ │ │ │ │ │ │combinate pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │reducerea SO_2 │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tehnici │ │
│ │ │ │ │NOx │200 │combinate │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │NO_x │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │ │Pulberi │25 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Combustibil cu │ │
│ │ │ │ │ │ │conţinut redus │31 decembrie │
│ │ │ │gaz natural│SO_2 │35 │de sulf; Tehnici│2017 │
│ │ │ │ │ │ │combinate pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │reducerea SO_2 │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tehnici │ │
│ │ │ │ │NOx │100 │combinate │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │NO_x │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Utilizarea EF │31 decembrie │
│ │ │ │ │Pulberi │5 │combinat │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu DGA │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │- Sucursala │ │ │ │ │ │ │
│16 │Electrocentrale│1056 │huilă │SO_2 │200 │Desulfurare gaze│31 decembrie │
│ │Deva nr. 2 │ │ │ │ │arse │2018 │
│ │(ex S.C. │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Reabilitarea │31 decembrie │
│ │ │ │ │NOx │200 │arzătoare │2018 │
│ │ │ │ │ │ │cu NO_x redus │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Pulberi │20 │Reabilitarea │31 decembrie │
│ │ │ │ │ │ │electrofiltre │2018 │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │S.C. Complexul │ │ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │ │ │ │
│ │Hunedoara S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │- Sucursala │ │ │ │ │ │ │
│17 │Electrocentrale│1056 │huilă │SO_2 │200 │Desulfurare gaze│30 iunie 2020 │
│ │Deva nr. 3 │ │ │ │ │arse │ │
│ │(ex S.C. │ │ │ │ │ │ │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │ │ │ │
│ │DEVA S.A. nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │3) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Reabilitarea │ │
│ │ │ │ │NOx │200 │arzătoare │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │cu NO_x redus │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Pulberi │20 │Reabilitarea │30 iunie 2020 │
│ │ │ │ │ │ │electrofiltre │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │TERMOFICARE │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │ORADEA S.A. nr.│ │ │ │ │sistem de │ │
│18 │1 (ex S.C. │523* │gaz natural│NOx │100 │reducere │31 decembrie │
│ │ELECTROCENTRALE│ │ │ │ │catalitică │2019 │
│ │ORADEA S.A. nr.│ │ │ │ │selectivă (SCR) │ │
│ │1) │ │ │ │ │a oxizilor de │ │
│ │ │ │ │ │ │azot din gazele │ │
│ │ │ │ │ │ │de ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │Iernut nr. 1 │ │ │ │ │sistem │ │
│19 │(ex S.C. ELCEN │277 │gaz natural│NOx │100 │de reducere │30 iunie 2020 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │selectivă │ │
│ │SE Mureş nr. 1)│ │ │ │ │noncatalitică a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │ │ │ │ │ │de azot │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │Iernut nr. 4 │ │ │ │ │sistem │ │
│20 │(ex S.C. ELCEN │277 │gaz natural│NO_x │100 │de reducere │30 iunie 2020 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │selectivă │ │
│ │SE Mureş nr. 4)│ │ │ │ │noncatalitică a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │ │ │ │ │ │de azot │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │SNGN ROMGAZ │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │S.A. - SPEE │ │ │ │ │funcţiune a unui│ │
│ │Iernut nr. 5 │ │ │ │ │sistem │ │
│21 │(ex S.C. ELCEN │1108 │gaz natural│NO_x │100 │de reducere │30 iunie 2020 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │selectivă │ │
│ │SE Mureş nr. 5)│ │ │ │ │noncatalitică a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor │ │
│ │ │ │ │ │ │de azot │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modernizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │(upgradarea) │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │emisii reduse de│ │
│ │ │ │ │ │ │oxizi de azot │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │respectarea VLE │ │
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │ │impus/Montarea │ │
│22 │Bucureşti CET │1148 │gaz natural│NO_x │100 │şi punerea în │31 decembrie │
│ │Progresul nr. 1│ │ │ │ │funcţiune a unui│2019 │
│ │ │ │ │ │ │sistem │ │
│ │ │ │ │ │ │de reducere │ │
│ │ │ │ │ │ │catalitică/ │ │
│ │ │ │ │ │ │noncatalitică │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modernizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │(upgradarea) │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │emisii reduse de│ │
│ │ │ │ │ │ │oxizi de azot │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │respectarea VLE │ │
│ │S.C. ELCEN │ │ │ │ │impus/Montarea │ │
│23 │Bucureşti CET │1148 │gaz natural│NO_x │100 │şi punerea în │31 decembrie │
│ │Sud nr. 1 │ │ │ │ │funcţiune a unui│2019 │
│ │ │ │ │ │ │sistem │ │
│ │ │ │ │ │ │de reducere │ │
│ │ │ │ │ │ │catalitică/ │ │
│ │ │ │ │ │ │noncatalitică │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │din gazele de │ │
│ │ │ │ │ │ │ardere │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conversia │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor │ │
│ │ │ │ │ │ │existente în │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoare tip │ │
│24 │S.C. COLTERM │58.1 │gaz natural│NO_x │100 │DDG-EN, │31 decembrie │
│ │S.A. nr. 1 │ │ │ │ │arzătoare │2019 │
│ │ │ │ │ │ │special │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectate │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │emisiilor de NOx│ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conversia │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor │ │
│ │ │ │ │ │ │existente în │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoare tip │ │
│25 │S.C. COLTERM │58.1 │gaz natural│NOx │100 │DDG-EN, │31 decembrie │
│ │S.A. nr. 2 │ │ │ │ │arzătoare │2019 │
│ │ │ │ │ │ │special │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectate │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │emisiilor de NOx│ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Înlocuirea │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoare cu NOx│ │
│26 │S.C. COLTERM │116.3 │gaz natural│NOx │100 │redus de ultimă │31 decembrie │
│ │S.A. nr. 3 │ │ │ │ │generaţie; │2019 │
│ │ │ │ │ │ │Recirculare de │ │
│ │ │ │ │ │ │gaze de ardere │ │
│ │ │ │ │ │ │reci focar │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Conversia │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoarelor │ │
│ │ │ │ │ │ │existente în │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoare tip │ │
│27 │S.C. COLTERM │116.3 │gaz natural│NOx │100 │DDG-EN, │31 decembrie │
│ │S.A. nr. 4 │ │ │ │ │arzătoare │2019 │
│ │ │ │ │ │ │special │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectate │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru reducerea│ │
│ │ │ │ │ │ │emisiilor de NOx│ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Punerea în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune a două│ │
│ │ │ │ │ │ │grupuri de │ │
│ │S.C. AMURCO │ │ │ │ │cogenerare de │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │ │înaltă eficienţă│31 decembrie │
│28 │(ex SOFERT │278.4 │gaz natural│NOx │100 │care va prelua │2017 │
│ │S.A.) │ │ │ │ │activitatea a │ │
│ │ │ │ │ │ │două cazane de │ │
│ │ │ │ │ │ │la CET cu │ │
│ │ │ │ │ │ │acelaşi consum │ │
│ │ │ │ │ │ │de gaz natural │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │punerea │ │
│ │ │ │ │ │ │în funcţiune de │31 decembrie │
│ │ │ │ │ │ │arzătoare │2019 │
│ │ │ │ │ │ │cu emisii reduse│ │
│ │ │ │ │ │ │de oxizi │ │
│ │ │ │ │ │ │de azot │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Modernizarea a │ │
│ │ │ │ │ │ │două cazane prin│ │
│ │ │ │ │ │ │automatizare │ │
│ │S.C. AGRANA │ │ │ │ │completă şi │ │
│29 │ROMÂNIA S.A. │135 │gaz metan │NOx │100 │înlocuirea │31 decembrie │
│ │Buzău Sucursala│ │ │ │ │arzătoarelor │2016 │
│ │Roman │ │ │ │ │existente cu │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoare cu │ │
│ │ │ │ │ │ │emisii reduse de│ │
│ │ │ │ │ │ │oxizi de azot │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Studiu de │ │
│ │ │ │ │ │ │fezabilitate │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │S.C. ALUM │ │ │ │ │optimizarea │ │
│30 │TULCEA nr. 1 │327 │gaz natural│NOx │100 │sistemelor de │30 iunie 2016 │
│ │ │ │ │ │ │ardere cu │ │
│ │ │ │ │ │ │reducerea │ │
│ │ │ │ │ │ │emisiilor de │ │
│ │ │ │ │ │ │NO_X │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │ │ │ │ │ │punerea în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune de │ │
│ │ │ │ │ │ │arzătoare cu │ │
│ │ │ │ │ │ │emisii reduse de│ │
│ │ │ │ │ │ │oxizi de azot │ │
│ │ │ │ │ │ │sau echipamente │ │
│ │ │ │ │ │ │de reducere │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă │ │
│ │ │ │ │ │ │catalitică a │31 decembrie │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│2018 │
│ │ │ │ │ │ │sau echipamente │ │
│ │ │ │ │ │ │de reducere │ │
│ │ │ │ │ │ │selectivă │ │
│ │ │ │ │ │ │noncatalitică a │ │
│ │ │ │ │ │ │oxizilor de azot│ │
│ │ │ │ │ │ │(conform │ │
│ │ │ │ │ │ │concluziilor │ │
│ │ │ │ │ │ │studiului de │ │
│ │ │ │ │ │ │optimizare a │ │
│ │ │ │ │ │ │arderii) │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │S.C. Lemarco │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │Cristal S.R.L. │ │ │ │ │punerea │ │
│ │(ex Marr Sugar │ │ │ │ │în funcţiune de │31 decembrie │
│31 │Romania S.R.L. │132 │gaz natural│NOx │100 │arzătoare │2018 │
│ │Sucursala │ │ │ │ │cu emisii reduse│ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │de oxizi │ │
│ │ │ │ │ │ │de azot │ │
├────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Montarea şi │ │
│ │S.C. Rompetrol │ │ │ │ │punerea │ │
│ │Rafinare S.A. │ │ │ │ │în funcţiune de │31 decembrie │
│32 │Rafinăria Vega │74.25 │gaz natural│NOx │100 │arzătoare │2018 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │cu emisii reduse│ │
│ │ │ │ │ │ │de oxizi │ │
│ │ │ │ │ │ │de azot │ │
└────┴───────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┘


──────────
    * Operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalaţia prin cesionare din anul 2016 va menţine în funcţiune doar cazanul C1 de 127 MWt.
──────────
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016