Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN din 28 octombrie 2022  de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil - S.A. - Rev. Ed. III-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN din 28 octombrie 2022 de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil - S.A. - Rev. Ed. III-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1089 bis din 11 noiembrie 2022
──────────
        Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 28 octombrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.089 din 11 noiembrie 2022.
──────────
    SECŢIUNEA A

    I. MEMORIU JUSTIFICATIV
        Industria de apărare, sector economic de importanţă strategică, este componentă a sistemului naţional de apărare şi securitate, implicată major în apărarea ţării, a intereselor, valorilor şi obiectivelor naţionale din domeniile apărării şi securităţii.
        Recentele evoluţii în actualul context regional, respectiv apariţia unei zonei de conflict în imediata vecinătate a României reclamă acţiuni concrete în vederea protejării intereselor naţionale, inclusiv prin acţiuni de asigurare a unor capacităţi de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională în vederea satisfacerii necesarului FSNA de produse militare, sensibile şi strategice, precum şi a serviciilor de mentenanţă necesare.
        Industria naţională de apărare este unul dintre sectoarele economice furnizoare ale acestor resurse, de importanţă vitală pentru Forţele Sistemului Naţional de Apărare (FSNA), reprezentând unul din instrumentele ce dau forţă şi valoare amplului proces de apărare a suveranităţii naţionale.
        România, în calitate de membră a ONU, UE, NATO şi OSCE trebuie să-şi asume responsabilităţi care necesită sprijin, inclusiv din partea industriei de apărare, în rolul ei de gestionară a problemelor de pe agendele comune de securitate.
        Strategia Naţională de Apărare stabileşte principiul conform căruia pentru gestionarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor cu care se confruntă, România trebuie să dispună de resurse, forţe şi mijloace proprii.
        Misiunea industriei de apărare este aceea de a răspunde interesului naţional în sprijinirea structurilor statului român pentru asigurarea independenţei, suveranităţii şi securităţii României, îndeplinirea sarcinilor şi angajamentelor ce îi revin ca stat membru al UE şi NATO, precum şi de a contribui la dezvoltarea cooperării industriale cu cei mai importanţi parteneri din sectorul industriei de apărare europene, din organizaţia nord atlantică şi cu alte state care nu fac parte din aceste structuri. Dezvoltarea viitoare a industriei de apărare a României are ca scop furnizarea de sisteme, echipamente, tehnică şi produse militare performante necesare forţelor FSNA, în scopul îndeplinirii misiunilor ce le revin pentru asigurarea apărării şi securităţii ţării.
        Industria de apărare va trebui să se organizeze, reorganizeze şi să se adapteze pentru a satisface aceste nevoi.
    S. CARFIL S.A. este înscrisă în Registrul operatorilor economici din industria de apărare, având capacităţi de producţie necesare realizării produselor militare, sensibile şi strategice, precum cercetare-dezvoltare, proiectare, încercare şi testare, fabricare, modernizare, mentenanţă, depozitare.
        În Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare 2021 - 2024 S. Carfil SA este prevăzută cu sarcini la mobilizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, cu modificările şi completările ulterioare.
        Societatea este într-un proces de dezvoltare în baza unei strategii pe patru ani, proces dependent de un plan de reorganizare/restructurare al societăţii şi de dezvoltare a activităţilor.
        Planul de reorganizare/restructurare al societăţii a fost întocmit în conformitate cu Legea nr. 232 din 2016 privind industria naţională de apărare şi pe baza strategiei de dezvoltare a S. CARFIL S.A. pe perioada 2019 - 2023.
        Planul cuprinde ansamblul măsurilor economico-financiare, de relocare a activităţilor, de retehnologizare şi de dezvoltare a acestui operator economic cu tradiţie în cercetare-dezvoltare-testare-producţia şi mentenanţa armamentului şi a muniţiei.
        Acest plan implică trei mari direcţii, şi anume:
    - dezvoltarea de noi capacităţi de producţie militară, retehnologizarea celor existente, realizarea de produse militare şi de sisteme de armament noi, care să-i permită societăţii să funcţioneze pe principiile rentabilităţii şi eficienţei economico-financiare şi să contribuie la siguranţa aprovizionării forţelor din FSNA;
    – relocarea activităţilor nepirotehnice din oraşul Braşov în locaţiile de la Hărman;
    – rezolvarea situaţiei investiţiei nefinalizate "Modernizare Turnătoria de fontă".

        Pentru fiecare din aceste direcţii, managementul societăţii a stabilit obiective, resurse financiare necesare, termene de implementare, responsabilităţi şi efecte aşteptate. Toate acestea sunt detaliate în Anexa nr. 7 (5 file clasificate).
        ● Pentru dezvoltarea de noi capacităţi şi retehnologizarea celor existente, societatea a dezvoltat parteneriate şi a întocmit programe de investiţii încă din anul 2019.
        Până la finalul perioadei de reorganizare - restructurare se preconizează înfiinţarea de patru noi capacităţi de fabricaţie. Pentru fiecare din aceste capacităţi în Anexa nr. 7 (5 file clasificate), sunt detaliate sumele necesare, perioadele de implementare şi efectele preconizate. Totalul fondurilor necesare este de aproximativ 50 milioane lei. Trebuie amintit faptul ca dintre aceste noi capacităţi, una este rodul activităţii de cercetare dezvoltare pe programe naţionale. O altă capacitate va fi implementată prin transfer tehnologic de la un partener dintr-o ţară NATO.
        Totalul investiţiilor în retehnologizarea capacităţilor de fabricaţie existente, prin programele de investiţii realizate, se ridică la suma de aproximativ 45 milioane lei, din care mai mult de jumătate s-au cheltuit cu noile echipamente. Toate echipamentele achiziţionate sunt incluse în inventarul sectorului producţiei de apărare, document clasificat.
        Putem spune că la finalul implementării planului de reorganizare-restructurare, capacităţile de fabricaţie strategice ale societăţii vor fi retehnologizate şi modernizate în procent de 90%.

        ● Relocarea activităţilor nepirotehnice din oraşul Braşov în locaţia proprietate a societăţii de la Hărman, mai exact de pe drumul judeţean Hărman-Bod, este impusă atât de considerente economice, strategice, de mediu cât şi de management.
        Relocarea este un proces complex care impune construcţia a trei noi hale, reparaţii capitale şi modernizări la atelierele existente, reabilitări de sisteme de utilităţi, staţii de epurare şi neutralizare, asigurarea independenţei energetice din surse regenerabile, relocări de utilaje, omologarea noilor fluxuri şi reamenajarea întregului sit. Pentru ca, prin planul de reorganizare - restructurare, se preconizează o creştere a numărului de locuri de muncă, s-a avut în vedere dotarea fiecărui atelier cu vestiare complet dotate (sală de mese, toalete, duşuri, etc.). Această acţiune a început încă din anul 2019, din surse proprii, reparându-se capital doua ateliere.
        Obiectivele relocării, în număr de 18, necesită o finanţare de aproximativ 157 milioane lei.
        La aceste obiective, mai trebuie adăugat cel de finalizare a Centrului de cercetare-testare - omologare, care pe lângă investiţiile deja făcute mai necesită fonduri de aproximativ 3 milioane lei.
        Toate aceste obiective, cu sume necesare, termene de implementare şi responsabilităţi sunt cuprinse în Anexa nr. 7 (5 file clasificate).

        ● Societatea Carfil a iniţiat în anul 1996 o investiţie de modernizare a turnătoriei de fontă, cu scopul fabricaţiei de fitinguri. Din motive care se regăsesc în prezentul plan, modernizarea a fost oprită în anul 2004. Relocarea activităţilor din oraşul Braşov în staţia pirotehnică, implică şi rezolvarea acestei investiţii nefinalizate. Costurile cu întocmirea documentaţiei necesare (ridicări topografice, evaluări, etc.) se ridică la aproximativ 50 mii lei.
         Costurile totale de implementare a Planului de reorganizare - restructurare se ridică la suma de aproximativ 235 milioane lei. Până în prezent s-au derulat deja investiţii de aproximativ 45 milioane lei.
        Pentru finanţarea planului, societatea a realizat o strategie de valorificare a activelor din oraşul Braşov, active care aparţin de fosta fabricaţie civilă de carburatoare şi fitinguri.
        Planul cuprinde o împărţire a acestor valorificări în şase etape. Sumele aproximative care s-ar putea obţine din aceste valorificări sunt de 130 milioane lei, bani care pot susţine substanţial acest plan.
        Nu s-au luat în calcul sumele care s-ar putea obţine din valorificarea activelor şi echipamentelor ce aparţin de turnătoria de fontă (aproximativ 55 milioane lei).
        În acest plan de valorificări nu sunt incluse capacităţile de producţie militară!

        În etapele de implementare a măsurilor, conducerea executivă va asigura actualizarea datelor şi informaţiilor cuprinse în Plan, luând în calcul situaţii precum: necesitatea reevaluării resurselor de orice natură, modificări ale elementelor luate în calcul ca ipoteze de lucru valabile la data elaborării, noi tipuri de conflict cu influenţe în dezvoltarea noilor produse, noi tendinţe în piaţa de produse şi sisteme militare, modificarea solicitărilor beneficiarilor şi/sau a volumului comenzilor/contractelor, cursurile valutare, inflaţia, etc.
        În acest context este necesară o permanentă ajustare, în funcţie de situaţia de fapt, cu luarea în calcul a datelor şi informaţiilor nou apărute şi în măsura în care pot fi anticipate, a efectele situaţiilor care survin pe parcurs, cu avizul/aprobarea, în prealabil, a acţionarilor şi/sau al Consiliului de Administraţie.
        Planul urmează să fie supus analizei, avizării şi aprobării în condiţiile legii.
        După obţinerea aprobărilor, împreună cu eventualele amendamente introduse în cursul procesului de avizare, materialul va fi transformat într-un document de lucru pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse.

    Concluzie:
        În urma reorganizării societatea va fabrica pe capacităţi modernizate sau noi, produse militare şi sisteme de armament moderne, unele unice pe plan mondial, conforme cu standardele NATO, răspunzând solicitărilor din piaţa internă şi externă.
        Parteneriatele în consorţii cu academiile militare din România, concerne europene importante, IMM-uri din domeniul IT şi al Inteligenţei Artificiale, vor avea ca rezultat asimilarea de tehnologii noi şi fabricarea de sisteme de armament şi muniţii de ultimă generaţie.
        Noile tehnologii vor reduce dependenţa societăţii şi a ţării de furnizorii externi, realizându-se siguranţa aprovizionării.
        Societatea va fi lider şi partener în proiectele de cercetare-dezvoltare cu entităţi din ţară şi din străinătate şi va deveni un furnizor de know-how.

    II. PREZENTAREA ACTUALĂ A SOCIETĂŢII
    1. Scurt istoric
        Înfiinţarea uzinei este atestată documentar în Registrul firmelor industriale al Tribunalului Braşov sub firma "FABRICA DE MAŞINI ŞI TURNĂTORIE DUMITRU VOINA - SUCURSALA BRAŞOV" la data de 20 iulie 1922.
        În anul 1936 a avut loc autonomizarea uzinei sub denumirea "ÎNTREPRINDERILE METALURGICE D. VOINA SAR." Braşov.
        În perioada 1936 - 1944, uzina şi-a extins profilul de fabricaţie cu producţia de tehnică militară, ceea ce a condus la înfiinţarea unor ateliere de turnătorie, presare la cald, fierărie, strungărie şi cartonaje.
        În anul 1952, din uzina rămasă după naţionalizare s-au desprins capacităţile de producţie pentru organe de asamblare, constituind o întreprindere independentă - Uzina "Brainer Bela". Partea rămasă a primit denumirea de "UZINA NR. 2 - Braşov".
        În anul 1974, prin hotărâre a consiliului de miniştri, denumirea firmei s-a schimbat din "UZINA NR. 2" în "ÎNTREPRINDEREA NR. 2 - BRAŞOV".
        În anul 1991, prin hotărâre de guvern, unitatea s-a transformat în "UZINA CARFIL" Braşov, componentă a REGIEI AUTONOME DE TEHNICĂ MILITARĂ "RATMIL" Bucureşti.
        În anul 1998, prin H.G. nr. 705/15.10.1998, unitatea s-a transformat în societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, luând denumirea de S.C. CARFIL S.A. Braşov, filială a SOCIETĂŢII NAŢIONALE ROMARM S.A. Bucureşti, ulterior, prin H.G. nr. 979/19.10.2000 devenind filială a COMPANIEI NAŢIONALE ROMARM S.A. Bucureşti. În această formulă, societatea îşi desfăşoară activitatea în prezent, având statut propriu şi personalitate juridică.
        Prin H.G. nr. 420/10.04.2003, S.C. CARFIL S.A. a suferit o divizare parţială prin crearea S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., în temeiul căreia, din patrimoniu unităţii s-a desprins o fracţiune împreună cu terenul aferent care a trecut sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov.
        Din anul 2015, unitatea îşi desfăşoară activitatea sub denumirea SOCIETATEA CARFIL S.A., filială a COMPANIEI NAŢIONALE ROMARM S.A., având statut propriu şi personalitate juridică.
        Societatea Carfil S.A. Braşov, funcţionează în baza H.G. nr. 705/1998, privind înfiinţarea Societăţii Naţionale ROMARM S.A., H.G. nr. 979/2000 completată cu H.G. nr. 952/2001, privind înfiinţarea Companiei Naţionale ROMARM S.A. şi este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub. nr. J.8/596/2001, având codul fiscal RO 13945863.
        Societatea deţine Certificatul de înregistrare, conform Legii nr. 232/2016, cu nr. 18 din data de 17.05.2018.

    2. Date de contact şi funcţionare
        Adresa societăţii: Braşov, str. Zizinului, nr. 119, judeţul Braşov.
        Forma juridică: societate pe acţiuni - SA.
        Numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului: J8/596/2001.
        Codul unic de înregistrare: 13945863 atribut fiscal: RO.

    3. Capital social şi structura acţionariatului
        Capitalul social al societăţii este în valoare de 49.398.437,50 lei, format dintr-un număr de 19.759.375 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune, în următoarea structură:

┌────┬─────────────┬──────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Valoare │
│Nr. │Denumirea │% │Nr. │capital │
│crt.│acţionarului │ │acţiuni │social │
│ │ │ │ │(lei) │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│1 │Persoane │0 │0 │0 │
│ │fizice*) │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│ │Persoane │ │ │ │
│2 │juridice*) │10,88 │2.148.936 │5.372.340 │
│ │C.N. ROMARM │ │ │ │
│ │S.A. │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bănci şi/sau │ │ │ │
│3 │societăţi de │0 │0 │0 │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │financiare**)│ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│4 │Statul Român │89,12 │17.610.439│44.026.097,50│
│ │prin M.E.A.T.│ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│ │Total │100,00│19.759.376│49.398.437,50│
└────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────────┘

        *) Dacă este cazul se precizează : - din care străine
        **) Din care SIF


    4. Obiect de activitate
        Obiectul principal de activitate al societăţii, aşa după cum este cuprins şi în Actul constitutiv, este fabricarea armamentului şi muniţiei - cod CAEN 2540.
        De asemenea, obiectul de activitate al societăţii cuprinde şi:

    (1) clasa 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;

    (2) clasa 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

    (3) clasa 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

    (4) clasa 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

    (5) clasa 2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală;

    (6) clasa 2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;

    (7) clasa 2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor;

    (8) clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală;

    (9) clasa 2573 - Fabricarea uneltelor;

    (10) clasa 2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal;

    (11) clasa 2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie;

    (12) clasa 2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;

    (13) clasa 3312 - Repararea maşinilor;

    (14) clasa 3513 - Distribuţia energiei electrice;

    (15) clasa 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

    (16) clasa 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;

    (17) clasa 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;

    (18) clasa 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase;

    (19) clasa 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

    (20) clasa 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

    (21) clasa 3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

    (22) clasa 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

    (23) clasa 4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;

    (24) clasa 4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

    (25) clasa 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;

    (26) clasa 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare;

    (27) clasa 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

    (28) clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

    (29) clasa 4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători;

    (30) clasa 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

    (31) clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

    (32) clasa 5210 - Depozitări;

    (33) clasa 5590 - Alte servicii de cazare;

    (34) clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

    (35) clasa 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

    (36) clasa 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;

    (37) clasa 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;

    (38) clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

    (39) clasa 9311 - Activităţi ale bazelor sportive.


    5. Sector de activitate
        Industria naţională de apărare.

    6. Administrarea societăţii
        Societatea este administrată în sistem unitar printr-un Consiliu de Administraţie, după cum urmează:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Luminiţa POPESCU │preşedinte │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Constantin Sorin MĂNDUC │membru │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Elviss Liviu BLEJDEA │membru │
└──────────────────────────┴───────────┘    7. Administrare specială
        Societatea se află în procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară, instituită în temeiul Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 183/14.04.2005.

    8. Structura organizatorică a societăţii
        Structura de guvernare a societăţii este structurată pe 3 niveluri ierarhice, după cum urmează: Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Conducerea executivă.
        Adunarea Generală a Acţionarilor este organismul societăţii care decide asupra Strategiei societăţii.
        Administrarea societăţii se face în sistemul unitar, de către un Consiliu de Administraţie, compus din 3 administratori numiţi prin ordin de ministru şi confirmaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, pe o perioadă determinată de 4 plus încă 2 luni. Competenţele Consiliului de Administraţie au fost stabilite prin prevederile Statutului Societăţii şi sunt completate de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Organigrama societăţii
    I. Organigrama societăţii a fost avizată în şedinţa Consiliului de Administraţie al filialei S. CARFIL S.A. din data de 24.06.2021 şi aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al C.N. ROMARM S.A. din data de 25.10.2021 - Anexa nr. 1 (1 filă neclasificată).
        În structura organizatorică din organigrama din data de 24.06.2021 şi aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al C.N. ROMARM S.A. din data de 25.10.2021, sunt prevăzute un număr total de 650 posturi astfel:

┌──────────────────────────┬──────┬─────┐
│TOTAL PERSONAL │T │650 │
├──────────────────────────┼──────┼─────┤
│Personal operativ │OP │442 │
├──────────────────────────┼──────┼─────┤
│Personal auxiliar │AUX │94 │
├──────────────────────────┼──────┼─────┤
│TESA │TESA │114 │
├──────────────────────────┼──────┼─────┤
│Alte funcţii │ │86 │
├──────────────────────────┼──────┼─────┤
│Conducere │ │28 │
└──────────────────────────┴──────┴─────┘


        Conţinutul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare în vigoare al S. CARFIL S.A. este în corelaţie cu structura organizatorică actuală prezentată anterior.
        La momentul actual pentru S. CARFIL S.A. situaţia posturilor (total posturi, posturi ocupate şi posturi vacante) este următoarea:

┌────────────────┬─────┬───────┬───────┐
│Categorii de │Total│Ocupate│Vacante│
│personal │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TESA din care: │114 │66 │45 │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Conducere │28 │23 │4 │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Alte funcţii │86 │43 │26 │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Personal │442 │220 │222 │
│operativ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Personal │94 │79 │15 │
│auxiliar │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL │650 │364 │286 │
└────────────────┴─────┴───────┴───────┘


        Activitatea societăţii se desfăşoară în prezent, în oraşul Braşov, localitatea Hărman şi localitatea Vlădeni, fiind structurată pe următoarele sectoare:
        Sectorul de producţie, cercetare şi de mentenanţă structurat astfel:
    - Secţia Pirotehnică
    – Atelier Muniţie
    – Atelier Armament
    – Biroul Pregătirea şi Urmărirea Producţiei
    – Compartiment Proiectare
    – Atelier Mecano-Energetic

        Sectorul administrativ, structurat după cum urmează:
    - Compartimentul Juridic
    – Compartimentul Audit intern
    – Compartimentul Control financiar şi de gestiune
    – Compartimentul Inspecţia generală şi anticorupţie
    – Compartimentul Achiziţii
    – Serviciul Intern de prevenire, protecţie, situaţii de urgenţă
    – Compartimentul Management organizaţional
    – Compartimentul Managementul resurselor umane
    – Compartimentul Administrare patrimoniu şi investiţii
    – Serviciul Managementul calităţii
    – Structura de Securitate
    – Compartimentul Administrativ şi pază
    – Psiholog
    – Consilieri
    – Compartimentul Logistică materială
    – Compartimentul Marketing, vânzări
    – Compartimentul Financiar
    – Compartimentul Contabilitate
    – Compartimentul Analize economice

        Depozitul de stoc (pentru rezerva A.N.R.S.P.S. din localitatea Vlădeni).


    II. În structura organizatorică din organigrama din data de 10.06.2020 (previzionată) şi aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al C.N. ROMARM S.A. din data de 12.06.2020, sunt prevăzute un număr total de 650 posturi astfel:

┌───────────────────────────┬─────┬────┐
│TOTAL PERSONAL │T │650 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Muncitori │M │501 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│direct productivi │dp │381 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│indirect productivi │ip │41 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Deservire │d │79 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Maiştri │m │7 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Cercetare proiectare │cp │17 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│TESA │TESA │125 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│tehnic productiv │tp │14 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│adm. Secţii │as │16 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│adm. Centrală │ac │65 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Conducere │c │30 │
└───────────────────────────┴─────┴────┘

    Această organigramă, care corespunde strategiei de dezvoltare a societăţii pe perioada 2019 - 2023 urmează a intra în vigoare în momentul în care condiţiile financiare (pentru că presupune angajări de personal cu studii superioare) o vor permite, până atunci societatea va funcţiona cu organigrama anterioară - cea descrisă la subpunctul I.
        Organigrama aprobată în data de 12.06.2020 (previzionată) este prezentată în Anexa nr. 1 a (1 filă neclasificată).
        Activitatea societăţii este prevăzută a se desfăşura într-o primă etapă tot în cele trei locaţii (oraşul Braşov, localitatea Hărman şi localitatea Vlădeni), fiind structurată pe aceleaşi două sectoare (producţie şi administrativ) exact ca în descrierea precedentă.
        În funcţie de modul cum va evolua activitatea de relocare, preconizăm ca în anul 2025, activitatea să se desfăşoare în locaţiile de la Hărman şi de la Vlădeni.

    III. Societatea este nominalizată în lista operatorilor ce au mijloace de producţie cuprinse în "Inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" prevăzut în Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare. În vederea păstrării unui număr minim de personal pentru asigurarea necesităţilor la mobilizare, S. CARFIL S.A. a elaborat organigrama de avarie, conform art. 9 din Legea nr. 232/2016.
        În structura organizatorică din organigrama de avarie a S. CARFIL S.A., sunt prevăzute un număr total de 285 posturi astfel:

┌───────────────────────────┬─────┬────┐
│TOTAL PERSONAL │T │285 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Muncitori │M │247 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│direct productivi │dp │0 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│indirect productivi │ip │3 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Deservire │d │244 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Maiştri │m │0 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Cercetare proiectare │cp │0 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│TESA │TESA │38 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│tehnic productiv │tp │1 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│adm. Secţii │as │0 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│adm. Centrală │ac │11 │
├───────────────────────────┼─────┼────┤
│Conducere │c │26 │
└───────────────────────────┴─────┴────┘


        Organigrama de avarie a S. CARFIL S.A. este prezentată în Anexa nr. 1 b (1 filă neclasificată).
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016, societatea este înscrisă în Registrul operatorilor economici din industria naţională de apărare, deţinând Autorizaţia nr. 18 din 17.05.2018.
        Contractul Colectiv de Muncă (C.C.M.) al S. CARFIL S.A. este înregistrat în registrul unic al I.T.M. BRAŞOV la nr. 14/590/23379/24.10.2019. Salariaţii au încheiate contracte individuale de muncă. Evaluarea personalului se face anual. De remarcat este că vârsta medie a personalului este 54 ani.


        Concluzii:
        Structura organizatorică actuală, aşa cum a fost prezentată, asigură în prezent funcţionarea societăţii, realizându-se sarcinile ce îi revin din punct de vedere al producţiei, mentenanţă, proiectare - cercetare - dezvoltare, economico - financiar, servicii care aparţin de directorul general, depozit de stoc, etc..
        Structura organizatorică asigură funcţiile de bază a societăţii din punct de vedere al sarcinilor de mobilizare, menţinând nucleul critic de personal pe timp de pace.
        Odată cu trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a societăţii, structura organizatorică va fi adaptată respectivelor condiţiilor de funcţionare din noua organigramă aprobată pentru S. CARFIL S.A. şi va putea suferi modificări aprobate în conformitate cu reglementările statutare.


    9. Conducerea executivă

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Tanţău │Director general │
│Mircea-Petru │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Borcea Gigi │Director tehnic şi │
│ │de logistică │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Zamfir Nicolae │Director vânzări, │
│ │depozite │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Bolba-Mateescu │Director economic │
│Liliana-Ioana │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    10. Aspecte de piaţă
        Societatea nu este cotată pe piaţa de capital.

    11. Situaţia participaţiilor
        Societatea nu deţine participaţii la capitalul social al altor societăţi.

    12. Ajutoare de stat
        Societatea nu a beneficiat de ajutoare de stat.

    13. Asocieri
        Societatea nu este asociată în participaţiune.

    14. Aspecte zonale
        Rata şomajului pentru judeţul BRAŞOV se prezintă astfel: media anului 2018 este de 2,20%, media anului 2019 este de 2,18%, media anului 2020 este de 2,56%, iar media anului 2021 este de 2,61%.

    15. Aspecte privind protecţia mediului
    S. CARFIL S.A. deţine următoarele autorizaţii pentru buna desfăşurare a activităţilor privind politica de mediu:
    1. Pentru sediul din municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 119:
    - autorizaţia de mediu nr. 56 din 15.06.2017, valabilă până în data de 15.06.2022 pentru Secţia de prelucrări mecanice-producţie tehnică militară;
    – autorizaţia de mediu nr. 135 din 29.03.2013, valabilă până în data de 29.03.2023 pentru transport de mărfuri periculoase pe teritoriul României;
    – autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 58 din 02.08.2018, valabilă până în data de 02.08.2021 (în proces de reautorizare);

    2. Pentru punctul de lucru din comuna Hărman, DJ 112 Hărman - Bod, km 4:
    - autorizaţia de mediu nr. 25 din 10.02.2011, revizuită în data de 20.11.2012, valabilă până în data de 10.02.2021, aflată în procedura de revizuire la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;
    – autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 57 din 02.08.2018, valabilă până în data de 02.08.2021 (în proces de reautorizare);

    3. Pentru punctul de lucru din comuna Dumbrăviţa, sat Vlădeni (la cca. 800 m faţă de DN 1 Braşov - Făgăraş km 28+400 m):
    - autorizaţia de mediu nr. 138 din 20.08.2010, valabilă până în data de 20.08.2020, aflată în procedura de revizuire la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;
    – notificarea de punere în funcţiune nr. 24 din 29.03.2016, valabilă până în data de 29.03.2020.
        Notă: Autorizaţia este în procesul de revizuire.


        În domeniul protecţiei mediului, pentru S. CARFIL S.A. s-au realizat următoarele:
    - s-a obţinut de la COMPANIA APA BRAŞOV, Acordul de deversare a apelor uzate menajere în reţeaua municipală de canalizare;
    – s-au transmis, societăţilor aflate în chirie pe amplasamentul S. CARFIL S.A. şi Parcului Industrial Carfil, solicitări de igienizare a spaţiilor proprii a drumurilor de acces;
    – s-au realizat buletine de analiză a apei pluviale;
    – s-a obţinut certificatul de exceptare de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 pentru nitroglicerină.

        Secţia Pirotehnică Hărman şi Depozitul Vlădeni au fost scoase în 2019 de pe Lista unităţilor SEVESO, prin apariţia Legii nr. 283/2018 pentru completarea art. 2 alin. 2 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cele două amplasamente ale S. CARFIL S.A. fiind exceptate de la aplicarea prevederilor SEVESO.
        Politica de mediu s-a axat pe respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, naţională şi internaţională, pe respectarea autorizaţiilor de mediu pentru cele trei puncte de lucru, pe îndeplinirea măsurilor stabilite prin autorizaţiile de mediu şi la controalele de verificare efectuate de autorităţile abilitate.
        Nu deţinem un sistem de management de mediu în conformitate cu ISO 14001.
        Implementarea acestui sistem este un proces complex şi de durată, societatea aflându-se în prezent în etapa de analiză a managementului existent şi a conformităţii lui cu cerinţele standardelor pentru ISO 14001.
        De asemenea, planul de reorganizare/restructurare a societăţii are în vedere faptul că procesul de implementare al acestui sistem va continua după relocare.
     Activităţile de protecţie a mediului în Societatea CARFIL S.A. şi previziuni pe termen mediu, cât şi perspectiva realizării unor programe de investiţii de mediu pentru perioada 2022 - 2026 (previziuni pe termen mediu) sunt prezentate în Anexa nr. 6 (1 filă neclasificată).
        În perioada viitoare se impune continuarea demersurilor necesare pentru realizarea acestor proiecte în termen, aducând contribuţii pentru îmbunătăţirea calităţii mediului.


    III. ANALIZA DIAGNOSTIC
    1. Analiza situaţiei patrimoniale. Drepturi de proprietate
        Bunurile imobile ipotecate - Nu este cazul
        Bunurile mobile care fac obiectul unei garanţii reale mobiliare - Nu este cazul
        Bunurile asupra cărora poartă un privilegiu special - Nu este cazul
        Bunurile imobile revendicate de terţi - Nu este cazul
        Bunurile care fac obiectul contractelor de locaţie de gestiune - Nu este cazul
        Bunurile/activele disponibile care fac obiectul contractelor de închiriere:
    - Clădire producţie energetic - Contract de închiriere nr. 1494/15.09.2005, prelungit prin acte adiţionale succesive;
    – Cabinet medical - parte din activul "Cabinete medicale, Laborator psihologic, Cabinet protecţia muncii (construcţii instalaţii dispensar medical)" - Contract de închiriere nr. 2177/21.10.2002, prelungit prin acte adiţionale succesive.

        Bunurile care fac obiectul contractelor de asociere în participaţiune - Nu este cazul
        Bunurile care fac obiectul contractelor de leasing - Nu este cazul
        Drepturi de proprietate asupra terenurilor:
        Societatea deţine următoarele certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului după cum urmează:
    1. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8002/15.11.2002 pentru suprafaţa de teren S = 144137,43 mp sediu social Braşov str. Zizinului nr. 119
    2. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8004/15.11.2002 pentru suprafaţa de teren S = 4547 mp parcare preuzinală Braşov str. Zizinului nr. 119
    3. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8410/18.06.2003 pentru suprafaţa de teren S = 323451 mp Secţia Hărman
    4. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8409/28.02.2003 pentru suprafaţa de teren S = 43349 mp Poligon + plajă distrugere Olt
    5. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8294/13.03.2003 pentru suprafaţa de teren S = 646089 mp Depozit RM Vlădeni
    6. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8918/07.01.2002 pentru suprafaţa de teren S = 1193 mp Braşov str. Drumul Cernatului nr. 14A Bloc 1A
    7. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8296/06.05.2003 pentru suprafaţa de teren S = 1228 mp Braşov str. Zizinului nr. 109A Dormitor comun;
    8. Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03-8295/22.04.2003 pentru suprafaţa de teren S = 523 mp Braşov str. Înfrăţirii nr. 9 Cămin nefamilişti prin Sentinţa civilă nr. 130/CA din 24.02.2021 pronunţată de Tribunalul Braşov - Secţia a II-a Civilă de contencios administrativ şi fiscal.


        Dreptul de proprietate intelectuală:
        Societatea S. Carfil S.A. este proprietara documentaţiilor constructive, tehnologice, de SDV-uri, ale calităţii, etc. pentru toate produsele militare din nomenclatorul de fabricaţie.
        Pentru produsele aflate în faza de cercetare, atât cele câştigate prin programele naţionale cât şi pe cele dezvoltare prin contracte de prestări servicii de cercetare, politica societăţii este de a deţine atât drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile de proprietate industrială.

        Concluzii analiză patrimonială:
        Terenurile ocupate în prezent de către S. CARFIL S.A. sunt proprietatea filialei, atât la sediul social din Braşov, cât şi la sediile secundare, respectiv punctele de lucru Secţia Pirotehnică Hărman şi Depozitul Rezerva de Mobilizare Vlădeni.
        Clădirile din patrimoniul Filialei S. CARFIL S.A. nu sunt intabulate în CF.
        După aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al S. CARFIL S.A., care conţine şi partea de valorificare active, în baza solicitărilor de vânzare a acestor active, societatea le va intabula. Intabularea se va face în acel moment, deoarece, pe de o parte se va şti exact solicitarea cumpărătorului, iar pe de altă parte se elimină cheltuielile cu rapoarte de evaluare care s-ar putea referi la active incomplete.


    2. Analiza activităţii comerciale
    2.1. Analiza de piaţă
    2.1.1. Ponderea vânzărilor
        Ponderea vânzărilor pentru produse de tehnică militară pentru anul 2021:
    - la export este de 91,0%
    – la intern este de 0,20
    – la produse/servicii intern este de 8,80% (servicii de închiriere, depozitare produse, taxare energie electrică, apă-canal, probe poligon, deşeuri)


    2.1.2. Structura pieţei şi cota de piaţă
        Produsele fabricate de S. CARFIL S.A. au o cotă de 100% pe piaţa internă, fiind unic producător pentru produsele din nomenclatorul de fabricaţie.
        Pe piaţa externă, informaţiile privind structura pieţei şi cota de piaţă nu sunt disponibile societăţii noastre.
        În funcţie de structura/tipul produselor solicitate, S. CARFIL S.A poate oferi anual o cantitate de produse care să atingă o valoare între 15.000.000,00 şi 25.000.000,00 USD.

    2.1.3. Tendinţele pieţei interne şi externe
        Pe plan intern, se identifică ca piaţă relevantă a societăţii piaţa produselor de tehnică militară specifică.
        Potenţialii beneficiari ai produselor aflate pe piaţa internă denumită în continuare piaţa relevantă sunt, dar fără a ne limita la aceştia:
    - Agenţi economici din industria producătoare de muniţie şi armament;
    – Ministerul Apărării Naţionale;
    – Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    – Alte structuri din cadrul FSNA;
    – C.N. Romtehnica S.A.

        Evoluţia pieţei interne pentru produsele şi serviciile Societăţii CARFIL S.A. relevă o tendinţă de creştere, motivată de următorii factori:
    - cerinţele Ministerului Apărării Naţionale pentru muniţie explozivă, fapt nemaiîntâlnit din 1993;
    – numărul mare de produse militare aflate în omologare cu Armata Română;
    – comenzi în creştere la produsele speciale de la filiale colaboratoare.

        Pe plan intern, S. CARFIL S.A. nu are competitori pentru produsele din nomenclatorul de fabricaţie.
        Pe plan extern:
        Competiţia cu firmele străine care fabrică produse militare după standarde NATO ca şi CARFIL S.A. se bazează în principal pe două mari caracteristici ale produselor: performanţe şi calitate. Preţul este rezultatul îndeplinirii caracteristicilor amintite. Acestea reprezintă trăsăturile definitorii pe care clienţii ar trebuie să le ia în calcul.
        Performanţe superioare şi calitate superioară înseamnă un preţ corespunzător.
        Comerţul cu produse militare este în mare parte dominat de agenţi intermediari între producători şi ministerele apărării. Interesul, oricărui comerciant este de a câştiga cât mai mult, câştig pe care îl obţine în dauna calităţii şi performanţelor produselor.
        În ultimii 15 ani, pe piaţă au intrat în mod agresiv firme din Bulgaria, Serbia, Bosnia Hertzegovina, Ucraina şi China. Preţurile oferite de aceste companii sunt cu mult diminuate faţă de preţurile reale (chiar şi de 2 - 3 ori mai mici). Calitatea acestor produse este însă pe măsura preţului, slabă.
        Motivul obţinerii acestor preţuri mici este dat de facilităţile din partea statelor amintite mai sus şi anume: primele de export acordate de către state care pot fi în cuantum de 10% până la 20%, la materialele ieftine achiziţionate din est şi alte facilităţi.
        Un alt motiv este cel oferit de societăţile din Serbia, care lucrează în consorţii împreună cu băncile şi beneficiază de facilităţile bancare acordate de acestea.
        China reprezintă, de asemenea, un alt exemplu de practicare a preţurilor mici, de dumping - ca ţară comunistă China, cu o economie planificată, are enorme facilităţi de export plus sute de miliarde de dolari investite în industria de apărare.
    S. CARFIL S.A. nu poate face rabat de la calitatea produselor şi de la performanţele acestora.
        Pentru a putea concura cu producătorii care practică preţuri foarte mici, S. CARFIL S.A., aplică două soluţii:
    - Prima soluţie este reducerea costurilor de producţie prin retehnologizarea capacităţilor de fabricaţie. Prin investiţiile din anii 2019 şi 2020 s-a reuşit o retehnologizare în procent de 60% a capacităţilor. Acest proces, planificat, are ca ţintă o retehnologizare de 90% în anul 2024. Prin retehnologizarea de până în prezent s-a reuşit o reducere a preţurilor la unele produse de până la 25%.
    – A doua soluţie este dezvoltarea de sisteme de armament şi de muniţii noi, adaptate noilor tipuri de conflicte şi noilor concepte de înzestrare ale armatelor.

        Din acest motiv am decis să colaborăm cu firme europene de top cum ar fi: Reihnmetall-Nitrochemie - Germania/Elveţia, Kago - Austria pentru furnizarea de materiale energetice, Diehl Defence - Germania, Junghans - Germania, Leonardo - Italia, Konstrukta - Slovacia, Roxel - Franţa, etc., pentru dezvoltarea de sisteme şi muniţii noi.


    2.1.4. Principalii concurenţi pe piaţa internă şi externă specifică
        În prezent pe piaţa internă acţionează următorii concurenţi:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Societatea│Activităţi asociate │
│ │societăţii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Posibilitatea realizării │
│S. TOHAN │unor produse de tehnică │
│S.A. │militară aproximativ │
│ │similare: bombe de │
│ │aruncător │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Posibilitatea realizării │
│S. U.M. │unor produse de tehnică │
│MIJA S.A. │militară aproximativ │
│ │similare: grenade explozive│
└──────────┴───────────────────────────┘


        Principalii concurenţi la nivel intern au un potenţial moderat-slab al ofertei, astfel încât se poate opina că societatea deţine un potenţial mare în măsura în care se acoperă necesarul investiţional de primă urgenţă.

    2.1.5. Principalii clienţi interni şi externi
        Principalii clienţi pentru produsele societăţii sunt redaţi în tabelul următor:

┌──────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │% din │% din │% din │
│ │cifra de│cifra de│cifra de│
│CLIENTUL │afaceri │afaceri │afaceri │
│ │a anului│a anului│a anului│
│ │2019 │2020 │2021 │
├──────────┼────────┼────────┼────────┤
│C.N. │ │ │ │
│ROMARM │76,11 │98,2 │85,93 │
│S.A. │ │ │ │
│BUCUREŞTI │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┤
│C.N. │ │ │ │
│ROMTEHNICA│0 │0 │0 │
│S.A. │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┤
│S. U.M. │4,45 │0 │0 │
│MIJA SA. │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┤
│S. TOHAN │0,55 │0 │0 │
│S.A. │ │ │ │
└──────────┴────────┴────────┴────────┘


        NOTĂ:
    La data elaborării Planului, societatea nu derula activităţi pentru clienţii săi tradiţionali din FSNA.
    La data completării Planului (ianuarie 2022), societatea are contracte de aproximativ 50 milioane lei cu FSNA.


    2.1.6. Principalii furnizori interni şi externi
        Pentru desfăşurarea activităţii societatea foloseşte materiale şi utilităţi de la următorii furnizori:

┌─────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │% în total│ │% în total│ │% în total│
│ │Materia primă │Valoare an│cheltuieli│Valoare an │cheltuieli│Valoare an │cheltuieli│
│FURNIZORUL │(m.p.)/ │2019 │materiale │2020 │materiale │2021 │materiale │
│ │Serviciul (s.) │ │ale anului│ │ale anului│ │ale anului│
│ │ │ │2019 │ │2020 │ │2021 │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S. U.M. │Produse forjate│- │- │32.166 │0,67 │428.704,39 │9,93 │
│Plopeni S.A │(m.p.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S. U.M. │Tratamente │- │- │40.175 │2,08 │6.569,66 │6,26 │
│Plopeni. S.A │termice (s.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S. U.P.S. │Încărcare │ │ │ │ │ │ │
│Dragomireşti │produse (s.) │65.120 │1,32 │137.326 │7,13 │1.185.500 │46,73 │
│S.A │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. │Repere produse │ │ │ │ │ │ │
│Eurobusines │Speciale (m.p.)│766.350 │51,52 │19.037 │0,40 │96.104 │2,23 │
│S.R.L Braşov.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Crislar │Oţeluri (m.p.) │11.616,6 │0,78 │- │- │264 │0,01 │
│Giva S.R.L │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.U.M Mija │Mecanism şi │- │- │- │- │15.773 │- │
│ │bucşse │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Antemie │Repere speciale│7.717,5 │0,51 │12.057 │0,25 │10.632 │0,25 │
│S.R.L. Braşov│(m.p.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. │Genţi , │ │ │ │ │ │ │
│Feliantes │săculeţi, │136.814,22│9,2 │616.881 │12,9 │159.900 │3,70 │
│S.R.L. Braşov│curele (m.p.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S. Tohan │Galvanizări, │43.701,62 │0.89 │34.573 │1,8 │19.495,23 │0,77 │
│Zărneşti S.A │prelucrări (s.)│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S. Tohan │Repere speciale│14.140 │0,95 │15.000 │0,31 │20.661,20 │0,48 │
│Zărneşti S.A │(m.p.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │
│Eco-Plating │Galvanizări │472 │0,96 │- │- │- │- │
│Bucureşti │(s.) │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Upetrom │ │ │ │ │ │ │ │
│1 Mai Trading│Cromare dură │- │- │200.769 │10,43 │130.544 │5,15 │
│Ploieşti │(s.) │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Body │ │ │ │ │ │ │ │
│CoteTratament│Tratamente │40.059 │0,81 │12.330 │0,65 │5.057 │0,002 │
│Termice S.R.L│termice (s.) │ │ │ │ │ │ │
│Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Isoplus │ │ │ │ │ │ │ │
│Special │Transport │10.403 │0,21 │56.369 │2,92 │43.044 │1,70 │
│S.R.L. │special (s.) │ │ │ │ │ │ │
│Făgăraş │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. I.O.R. │Aparate de │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L │ochire (m.p.) │8.400 │0,56 │2112697 │44,2 │- │- │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Gilinox │Duraluminiu │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L │(m.p.) │- │- │- │- │18.970,28 │0,44 │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C Vovi Prod│Duraluminiu │ │ │ │ │ │ │
│Prest S.R.L. │(m.p.) │4.809 │0,32 │148.724 │3,12 │111.428,44 │2,58 │
│Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Marfa │Oţeluri │ │ │ │ │ │ │
│Mara Metal │speciale (m.p.)│- │- │55.801 │1,17 │6.338,25 │0,15 │
│S.R.L Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Senal │Ţevi oţel │- │- │155.328 │3,25 │106.359,33 │2,46 │
│S.R.L Bacău │(m.p.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Ricom │ │ │ │ │ │ │ │
│Coop. │Lăzi (m.p.) │- │- │141.712 │2,96 │96.966,50 │2,25 │
│Mestesug. │ │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L Râşnov │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. DSN 21M&│ │ │ │ │ │ │ │
│cOffice │Ansamblu de │- │- │77.688 │1,62 │213.758 │4,95 │
│S.R.L. │forţare (m.p.) │ │ │ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │Închiriere │ │ │ │ │ │ │
│S.C. Promotor│autovehicul │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L. │transport │17.640 │0,35 │- │- │- │- │
│Hunedoara │mărfuri │ │ │ │ │ │ │
│ │periculoase. │ │ │ │ │ │ │
│ │(s.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │Închiriere │ │ │ │ │ │ │
│S.C. Mecena │autobuz │70.400 │1,43 │69.915 │3,63 │71.298 │2,81 │
│S.R.L. Braşov│transport │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane (s.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │
│Cartanmina │Tocuri (m.p.) │1.500 │0,1 │22.491 │0,47 │177.071 │4,10 │
│S.R.L │ │ │ │ │ │ │ │
│Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Uniglobal │Casete, pulberi│ │ │ │ │ │ │
│Serbia (Milan│capse electrice│- │- │- │- │328.742,63 │7,62 │
│Blagojevic) │(m.p.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Arsenal JSCO │Capse (m.p.) │- │- │- │- │112.458,04 │2,61 │
│Bulgaria │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Nitrochemie │Pulbere B81 şi │ │ │ │ │ │ │
│Wimmis │B120 │- │- │34.111 │0,71 │91.959,42 │2,13 │
│Elveţia │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Kago Austria │Casete B60, │- │- │619.625 │12,96 │221.012,51 │5,12 │
│ │B81, B120 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Nitrochemie │Pulbere B60,B81│ │ │ │ │ │ │
│Wimmis │şi B120 │- │- │296.844 │6,21 │- │- │
│Elveţia │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Ibak Savuma │Toc B60 │- │- │94.054 │1,97 │74.691,61 │1,73 │
│Turcia │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │
│Electrica │ │ │ │ │ │ │ │
│Furnizare S.A│Energie │1.274.302 │25,86 │1.080.195,77│31,01 │1.163.671,77│65,48 │
│- SEE │electrică (s.) │ │ │ │ │ │ │
│Transilvania │ │ │ │ │ │ │ │
│Sud Braşov │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S. Engie │Gaze naturale │511.436,7 │10,37 │436.247,21 │12,52 │551.577,02 │31,03 │
│România S.A. │(s.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Compania APA │Servicii de │7.039,2 │1,14 │5.776,35 │0,16 │6.848,28 │0,39 │
│Braşov │canalizare (s.)│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Vodafone │Telefonie │17.124,15 │0,34 │19.824,50 │0,57 │28.093,44 │1,58 │
│România │mobilă (s.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Telekom │Telefonie fixă │9.396,99 │0,19 │9.481,46 │0,27 │9.980,94 │0,56 │
│România │(s.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│S.C. Vodatel │Telecomunicaţii│9.520 │0,19 │14.000,00 │0,40 │12.000 │0,67 │
│S.R.L. │interne (s.) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│RCS&RDS │Internet (s.) │ │ │5.799,01 │0,17 │5076,49 │0,29 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘

        Precizări:
        Valoare Cheltuieli Materiale în anul 2021 = 4.316.152,67 lei
        Valoare Prestări Servicii în anul 2021 = 4.314.218,88 lei
        Procentul % a fost calculat separat pentru cheltuieli Materiale şi separat pentru Prestări Servicii.    2.1.7. Situaţia contractelor pe piaţa externă
        Contractele de produse tehnice pentru export încheiate în anul 2019 sunt:

┌────┬──────────┬────────┬────┬────────────┐
│Nr. │Beneficiar│Produs │Buc.│Valoare │
│crt.│ │ │ │USD │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────────┤
│1. │NET-ISRAEL│AG-9 │2 │22.000,00 │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────────┤
│2. │NET-ISRAEL│B 120 HE│100 │50.064,00 │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────────┤
│3. │Kiesler, │AG-9 │169 │1.681.275,00│
│ │SUA │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────────┤
│4. │Kiesler, │Arc │150 │ │
│ │SUA │percutor│ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────────┤
│ │ │Cui │50 │200,00 │
│ │ │percutor│ │ │
└────┴──────────┴────────┴────┴────────────┘


        Contractele de produse tehnice pentru export încheiate în anul 2020 sunt:

┌────┬──────────┬───────┬─────┬────────────┐
│Nr. │Beneficiar│Produs │Buc. │Valoare │
│crt.│ │ │ │USD │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│ │Sierra │ │ │ │
│1. │Four │AG-7S │856 │2.756.320,00│
│ │Industries│ │ │ │
│ │SUA │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│ │ │Complet│ │ │
│ │ │1/1 │96 │123.168,00 │
│ │ │AG-7S │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│ │ │Complet│ │ │
│ │ │1/81 │12 │58.716,00 │
│ │ │AG-7S │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│2 │Kiesler, │B60 FUM│3.000│249.000,00 │
│ │SUA │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│3. │Kiesler, │B60 FUM│5.000│415.000,00 │
│ │SUA │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│4. │M.Ap.N., │OG-9/73│634 │223.168,00 │
│ │Moldova │mm │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│ │Kharisma │OG-7/40│ │ │
│5. │Wira SDN, │mm │160 │24.000,00 │
│ │Malaiezia │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│ │General │ │ │ │
│6. │Defense │B60 FUM│3.000│390.000,00 │
│ │Corp , SUA│ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────┼────────────┤
│7. │Kiesler, │4 BN-27│4.000│500.000,00 │
│ │SUA │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴─────┴────────────┘


        În anul 2021 nu au fost încheiate contracte pentru livrare la export.

    2.1.8. Activitatea de export
        Prin statutul S. CARFIL S.A., prerogativele comercializării produselor de tehnică militară (armament şi muniţie) fabricate de filială, la intern şi export sunt ale C.N. ROMARM S.A.
    S. CARFIL S.A. a răspuns cu promptitudine la toate solicitările de oferte, astfel:
    - pentru anul 2019 în număr de 186 cereri de ofertă;
    – pentru anul 2020, în număr de 222 de cereri de ofertă.
    – pentru anul 2021, în număr de 135 de cereri de ofertă.

        Produsele din nomenclatorul societăţii au fost solicitate de C.N. ROMARM S.A. şi C.N. ROMTEHNICA S.A. pentru companii din S.U.A., Egipt, Turcia, Nigeria, Israel, Malaezia, etc., dar şi de la potenţialii beneficiari interni ai produselor fabricate la S. CARFIL S.A., precum M.Ap.N..
        Din aceste cereri de ofertă, s-au concretizat prin contracte, 4 (patru) în anul 2019, 10 (zece) în anul 2020, şi 3 (trei) în anul 2021 , respectiv:
        Anul 2021:
    ● pentru intern: U.M. 02550C Bucureşti
        ● pentru extern: 0.


        Urmare ofertelor transmise, S. CARFIL S.A. a primit comenzi şi a încheiat contracte de produse militare, astfel:
        În anul 2019
    - la export în valoare de 1.753.539,00 usd
    – la intern în valoare de 2.100.631,00 lei

        În anul 2020
    - la export în valoare de 4.516.204,00 usd + 202.880,00 euro
    – la intern în valoare de 91.611,77 lei.

        În anul 2021
    - la export în valoare de 0,00 usd
    – la intern în valoare de 44.187.107,00 lei.


        În anul 2019 în cadrul Compartimentului Marketing, Vânzări s-a încheiat un număr de 12 contracte de livrări produse şi servicii, în anul 2020, 17 contracte de livrări produse şi servicii şi în anul 2021, 9 contracte de livrări produse şi servicii.
        Ca urmare a celor prezentate, vânzările S. CARFIL S.A. pentru anii 2019, 2020, 2021 sunt structurate după cum urmează:

┌────────┬────────────┬─────────┬─────────────┐
│PRODUS │VÂNZĂRI 2019│VÂNZĂRI │VÂNZĂRI 2021 │
│ │ │2020 │ │
├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│Speciale│7.025.302,00│4.945.850│12.293.927,12│
│ │lei │lei │lei │
└────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘

        NOTĂ: În anul 2021, S. CARFIL S.A. a transmis către C.N. Romarm S.A. în principal, dar şi către alţi exportatori, un număr foarte mare de oferte, răspuns la solicitările primite. Aceste oferte se regăsesc în tabelul următor:

┌─────────────┬───────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Cantitate │Preţ │Termen de │ │
│Nr. Oferta │Produs │(buc) │oferit │livrare │Relaţia │
│ │ │ │(USD) │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2446/312/ │ │ │ │100 buc./ │ │
│23.12.2020 │AG 7 S │500 │2.800 │lună la 90│ANGLIA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2443/312/ │BOLT 5,56 │ │63 │ │ │
│23.12.2020 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │BOLT CARRIER │ │82 │ │ │
│ │5,56 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2372/312/ │ │ │ │50 buc/ │ │
│18.12.2020 │A 82 │100 │7.900 │lună la │ │
│ │ │ │ │120 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3500buc/ │ │
│ │B60 HE(M6R) │20.000 │90 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3000 buc/ │ │
│ │B81HE(M6R) │20.000 │130 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3000 buc/ │ │
│ │B82HE(M6R) │20.000 │130 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2500 buc/ │ │
│ │B120HE(M6R) │20.000 │328 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3500buc/ │ │
│ │OG7O40(M6R) │20.000 │90 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│59/312/ │B120HE(M6R) │1.000 │328 │1000 buc │ │
│14.01.2021 │ │ │ │la 90 zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│112/312/ │ │ │ │4000 buc/ │ │
│19.01.2021 │OG7O40(M6R) │9.000 │90 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG7O40(M6R) │ │ │4000 buc/ │ │
│ │INERT │5.000 │82 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│101/312/ │TBG7-CRF4 │100 │740 │100 buc la│PICATINY-USA│
│19.01.2021 │ │ │ │180 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│146/312/ │ │ │ │3000 buc/ │ │
│21.01.2021 │B60 HE(M6R) │3.000 │90 │lună la 60│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│146/312/21/01│ │ │ │4000 buc/ │ │
│/2021 │OG7O40(EL) │9.000 │335 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4000 buc/ │ │
│ │OG7O40(EL)INERT│5.000 │125 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60FUM(PROX.) │1.000 │425 │1000 buc │SLOVACIA │
│ │ │ │ │la 90 zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B81FUM(PROX) │500 │450 │500 buc la│ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│155/312/ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│22.01.2021 │B60FUM (PROX) │1.000 │425 │la 90 de │SLOVACIA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │500 buc. │ │
│ │B81 FUM (PROX) │500 │450 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│208/312/ │ │ │ │4.000 buc.│GLOBAL │
│29.01.2021 │OG-7/40 │26.276 │90 │/lună la │ORDONANCE │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│220/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│01.02.2021 │B60 HE(M6R) │3.000 │90 │la 90 de │BANGLADESH │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B60 FUM, (M6-R)│1.000 │140 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│232/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│02.02.2021 │B60 HE(M6R) │21.306 │90 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B60 FUM (M6-R) │7.314 │140 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│231/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ELBIT │
│02.02.2021 │B60 HE (M6-R) │20.000 │90 │/lună la │SYSTEMS │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B60 FUM (M6-R) │7.000 │140 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│264/312/ │ │ │ │4.000 buc.│ │
│04.02.2021 │Focos M6-R │50.000 │30 │/lună la │BANGLADESH │
│ │ │ │ │60 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │10.000 │ │
│ │Cartus 60 mm │50.000 │12 │buc./lună │ │
│ │ │ │ │la 60 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │30.000 │ │
│ │Releu 60 mm │150.000 │3 │buc./lună │ │
│ │ │ │ │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │20.000 │ │ │ │
│ │ │buc. în │ │10.000 │HIRTENBERGER│
│237/312/ │Tub carton 120 │2021 şi │16,5 │buc./lună │DEFENCE │
│02.02.2021 │mm │30.000 │euro │la 30 de │AUSTRIA │
│ │ │buc. în │ │zile │ │
│ │ │2022 │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │6 luni de │ │
│ │ │400 │2.800 │la semnare│DACIA │
│309/312/ │AG-7S PGO-7V) │900 │2.770 │12 luni de│MILITARY │
│09.02.2021 │ │2.000 │2.750 │la semnare│INDUSTRY │
│ │ │ │ │24 luni de│ │
│ │ │ │ │la semnare│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│294/312/ │ │ │ │3.500 buc.│NANOTECH │
│08.02.2021 │B60 HE (M6-R) │50.000 │83 │/lună la │DEFENSE │
│ │ │ │ │90 de zile│BUCUREŞTI │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.500 buc.│ │
│ │B60 FUM (M6-R) │50.000 │130 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B82 HE (M6-R) │50.000 │126 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B82 FUM (M6-R) │50.000 │145 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 buc./ │ │
│ │A60 C │300 │3.600 │lună la │ │
│ │ │ │ │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.500 buc.│ │
│ │B60 HE (M6-R) │10.000 │90 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │OG-7/40 (M6-R) │3.000 │90 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B81 HE (M6-R) │10.000 │130 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B60 HE (M6-R) │10.000 │130 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B82 HE (M6-R) │7.260 │130 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.500 buc.│ │
│ │B60 HE (M6-R) │10.000 │90 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│ │B120HE(M6R) │2.000 │328 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│321/312/ │ │ │ │50 buc./ │ │
│09.02.2021 │AG-7S PGO-7V) │50 │2.800 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/1 pt.│ │ │50 de buc │ │
│ │AG-7S │50 │950 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│320/312/ │ │ │ │200 buc. │NANOTECH │
│09.02.2021 │AG-7V (PGO-7S) │200 │2.600 │la 30 de │DEFENSE │
│ │ │ │ │zile │BUCUREŞTI │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│492/312/ │ │ │ │200 buc. │ │
│22.02.2021 │AG-7V (PGO-7S) │200 │2.100 │la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Focos M6-R │ │ │5.000 buc.│ │
│ │(mecanic de │5.000 │25 │la 30 de │ │
│ │impact) │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Focos UB-2M │ │ │5.000 buc.│ │
│ │(mecanic de │5.000 │60 │la 30 de │ │
│ │impact) │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│413/312/ │ │ │ │300 buc. │ │
│17.02.2021 │OG-7/40 (M6-R) │300 │100 │la 60 de │AFRICA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│443/312/ │Sistem mortier │2 │4.800 │2 buc. la │CAYMAN FORCE│
│18.02.2021 │A60 S │ │ │90 de zile│ELITE │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │256 buc. │ │
│ │B60 HE (M6-R) │256 │100 │la 60 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│444/312/ │Sistem mortier │2 │4.800 │2 buc. la │CAYMAN FORCE│
│18.02.2021 │A60 S │ │ │90 de zile│ELITE │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B60 HE (M6-R) │1.000 │100 │la 60 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│408/312/ │ │ │ │480 buc. │ │
│16.02.2021 │B81 HE (M6-R) │480 │130 │la 90 de │EST GATE EAU│
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │480 buc. │ │
│ │B81 FUM (M6-R) │480 │145 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│511/312/ │ │ │ │4.000 buc.│ │
│24.02.2021 │OG-7/40 (M6-R) │75.000 │85 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B82 HE (M6-R) │41.000 │126 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│512/312/ │modificare │ │ │ │NANOTECH │
│24.02.2021 │preţuri ofertă │ │ │ │DEFENSE │
│ │precedentă │ │ │ │BUCUREŞTI │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│494/ │AG-7S (PGO-7V │ │ │100 buc./ │AD │
│01.03.2021 │şi complet 1/1 │500 │2.800 │lună la 90│CONSULTING │
│ │inclus) │ │ │zile │ISRAEL │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/1 pt.│ │ │150 buc./ │ │
│ │AG-7S │500 │950 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/9 pt.│ │ │150 buc./ │ │
│ │AG-7S │500 │1.283 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/81 │ │ │150 buc./ │ │
│ │pt. AG- 7S │500 │4.893 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│590/312/ │reducere │ │ │ │AD │
│04.03.2021 │preţuri cu 3% │ │ │ │CONSULTING │
│ │ │ │ │ │ISRAEL │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│628/312/ │ │ │ │3.000 buc/│ │
│10.03.2021 │B60 HE │40.000 │90 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B60 SK │40.000 │135 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│654/312/ │B120HE(M6R) │1.500 │328 │1.500 buc.│ │
│15.03.2021 │ │ │ │la 90 zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│655/312/ │ │ │ │2.000 buc │ │
│15.03.2021 │OG-7/40 │2.000 │120 │la 120 │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│667/312/ │A60S │18 │5.300 │18 buc. la│GLOBAL │
│17.03.2021 │ │ │ │90 zile │ORDONANCE │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │A60C │18 │4.800 │18 buc. la│ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7S (PG0-7V) │24 │3.850 │18 buc. la│ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Ap. Ochire pe │24 │5.694 │ │ │
│ │timp de noapte │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Ap. Ochire │24 │620 euro│ │ │
│ │PGO7VU │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Ap. Ochire │18 │3.900 │ │ │
│ │NVA50 │ │euro │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│719/312/ │ │ │ │30 de zile│ │
│24.03.2021 │Plotting board │70 │41 │de la │KIESLER │
│ │ │ │ │comanda │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc./ │ │
│739/312/ │A82 │200 │7.900 │lună la │COREEA DE │
│26.03.2021 │ │ │ │120 de │SUD │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc./ │ │
│ │A60S │1.000 │4.750 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG9 (cu asig. │ │ │50 buc./ │ │
│ │din Dep. │200 │18.600 │lună la 90│ │
│ │M.Ap.N.) │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B120 HE (M6R) │8.000 │328 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│756/312/ │ │ │ │10 buc. la│BMD │
│30.03.2021 │AG-7S (PGO7V) │12 │3.220 │90 zile │PRODUCTION │
│ │ │ │ │ │SERBIA │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-7/40 mm │180 │145 │180 buc. │ │
│ │ │ │ │la 90 zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│757/312/ │A60S │6 │5.300 │6 buc. la │SERBIA │
│30.03.2021 │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60 HE (M6-R) │60 │165 │60 buc. la│ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60 SK (M6R) │120 │185 │120 buc. │ │
│ │ │ │ │la 90 zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│785/312/ │ │ │ │100 buc./ │ │
│05.04.2021 │AG-7S (PG07V) │1.000 │3.450 │lună la 90│INDONEZIA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │OG-7/40 │1.000 │145 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│801/312/ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│08.04.2021 │B120 HE (M6R) │8.160 │450 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B120 he (El.SQ)│8.160 │790 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│820/312/ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│12.04.2021 │OG7/40 inert │2.500 │115 │/lună la │BULGARIA │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B60 HE (M6R) │1.000 │145 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│809/312/ │AG-7S (PGO7V) │7 │3.450 │7 buc. la │ │
│09.04.2021 │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG7V │7 │2.800 │7 buc. la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7S (IOAG7S) │7 │3.750 │7 buc. la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│881/312/ │ │ │ │1.500 buc.│ │
│20.04.2021 │B120 HE (proxy)│1.500 │735 │la 180 de │TURCIA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 de buc │ │
│ │ │ │ │la 90 de │ │
│894/312/ │AG-9 (cu asig. │ │ │zile de la│ │
│22.04.2021 │Din dep. │50 │19.500 │asig. │ │
│ │M.Ap.N) │ │ │Produselor│ │
│ │ │ │ │din dep. │ │
│ │ │ │ │M.Ap.N. │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-9/73 │2.000 │325 │2.000 buc.│ │
│ │ │ │ │la 90 zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │OG-9/73 │1.000 │325 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-9/73 │ │ │1.000 buc.│ │
│ │Practice │1.000 │280 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │OG-7/40 │2.500 │155 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-7/40 │ │ │1.000 buc.│ │
│ │practice │1.000 │125 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│910/312/ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│26.04.2021 │OG-9/73 │5.500 │325 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │OG-7/40 │9.000 │155 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│911/312/ │ │ │ │100 buc./ │IRAK- RED │
│26.04.2021 │AG-7S (PG0-7V) │5.000 │3.250 │lună la 90│DEFENCE │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │OG-7/40 │50.000 │125 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B120 HE (M6R) │5.000 │430 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.500 buc.│ │
│ │B120 HE (Proxi)│5.000 │735 │/lună la │ │
│ │ │ │ │180 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│925/312/28/04│ │ │ │1.000 buc.│ │
│/2021 │B60 HE (MEF-2) │5.000 │498 │/lună la │MAROC │
│ │ │ │ │120 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│939/312/ │ │5.000 - │ │2.000buc./│ │
│10.05.2021 │OG9/73 (UB2M) │5.500 │355 │lună la 90│AFGANISTAN │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │8.700 - │ │3.000 buc.│ │
│ │OG-7/40 (M6R) │9.000 │155 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│943/312/ │ │ │ │500 buc. │ │
│10.05.2021 │B81 FUM (M6R) │500 │185 │la 90 de │THAILANDA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1004/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│31218.05.2021│B60 HE (M6R) │3.000 │165 │/lună la │BANGLADESH │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1003/312/ │ │ │ │1.278 buc.│ │
│18.05.2021 │B81 FUM (M6R) │1.278 │185 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1036/312/ │ │ │ │1.000 │ │
│20.05.2021 │OG-7/40 (M6R) │1.000 │155 │buc.la 90 │ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1038/312/ │AG-7S (PGO7V) │5 │3.850 │5 buc. la │FIELD STRE │
│20.05.2021 │ │ │ │60 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │90 buc. la│ │
│ │TBG-7 CRF2-/70 │90 │660 │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1072/312/ │ │7.600 - │ │2.000 buc.│ │
│24.05.2021 │OG-9/73 (M6R) │9.500 │325 │/lună la │IDIQ-SUA │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │12.000 - │ │3.000 buc.│ │
│ │OG-7/40 (M6R) │15.000 │115 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1058/312/ │ │ │ │200 buc. │ │
│24.05.2021 │AG-7V (PGO7V) │200 │2.800 │la 30 de │ISRAEL │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │5.000 buc.│ │
│ │OG-7/40 (M6R) │5.000 │155 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1084/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│26.05.2021 │B120 HE (M6R) │20.000 │425 │/lună la │SLOVACIA │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B120 HE (PR0XY)│20.000 │735 │/lună la │ │
│ │ │ │ │120 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4.000 buc.│ │
│ │B60HE (M6R) │27.138 │145 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │reducere │ │
│1101/312/ │OG-7/40 (M6R) │1.000 │120 │preţ │ZELENY- │
│28.05.2021 │ │ │ │ofertă │CEHIA │
│ │ │ │ │anter. │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1102/312/ │ │ │ │3.000 buc.│EXCALIBUR- │
│28.05.2021 │OG-7/40 (M6R) │3.000 │115 │/lună la │CEHIA │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7S (PGO7V) │9 │3.350 │9 buc. la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-9 (cu asig. │ │ │15 buc. la│ │
│ │Din dep. │15 │19.600 │90 de zile│ │
│ │M.Ap.N) │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1107/312/ │ │ │ │50 buc./ │C.N. │
│28.05.2021 │AG-9 │100 │19.500 │lună la 90│ROMTEHNICA │
│ │ │ │ │de zile │S.A. │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1110/312/ │ │ │ │3.000 buc.│EXCALIBUR- │
│28.05.2021 │OG-7/40 │20.000 │115 │/lună la │CEHIA │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1080/312/ │ │ │ │2500 buc./│ │
│25.05.2021 │B60 HE M6R │2.500 │135 │lună 90 de│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B60 FUM (M6R) │2.500 │155 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.600 buc.│ │
│ │B81 HE (M6R) │1.600 │175 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│ │B81 FUM (M6R) │8.000 │195 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1155/312/ │B60 HE (M6R) │ │ │ │KIESLER │
│08.06.2021 │Inert │12 │200 │ │(scop │
│ │ │ │ │ │didactic) │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60 HE (EIF) │12 │210 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60 HE (PROXY) │12 │230 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60 FUM (M6R) │12 │200 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B82HE (M6R) │12 │240 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B82 HE (EIF) │12 │250 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B82 HE (PROXY) │12 │270 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B82 FUM (M6R) │12 │240 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120HE (M6R) │12 │410 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 HE (EIF) │12 │430 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 HE (PROXY)│12 │450 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 FUM (M6R) │12 │410 │ │ │
│ │Inert │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1148/312/ │OG-7/40 cu TNT │5.000 │120 │ │EGIPT │
│08.06.2021 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-7/40 cu │5.000 │140 │ │ │
│ │comp. B │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1144/312/ │AG-7S (PGO-7V) │10 │3.450 │10 buc. la│ │
│08.06.2021 │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │A60 S │3 │6.300 │3 buc. la │AFRICA │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │A60 C │3 │5.300 │3 buc. la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1158/312/ │ │ │ │1.000 buc.│CAYMAN FORCE│
│09.06.2021 │B81 HE (M6R) │1.000 │175 │la 90 de │ELITE │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1173/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│10.06.2021 │OG-7/40 (M6R) │21.000 │145 │/lună la │BELGRAD │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1178/312/ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│11.06.2021 │B60 FUM (M6R) │2.000 │155 │la 90 de │MOD OMAN │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │TBG-9/ CRF/73 │ │ │50-125 │ │
│1179/312/ │cu focos │50-125 │720 usd │buc. la 90│IDIQ-SUA │
│11.06.2021 │antiricosheet │ │ │de zile │ │
│ │inerta │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1180/312/ │TBG-7 CRF 1/40 │ │ │1.000 buc.│ │
│11.06.2021 │mm │ │350 │/lună la │KIESLER │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │TBG-7 CRF2/70 │ │ │1.000 buc.│ │
│ │mm │ │660 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │TBG-7 CRF 3/70 │ │ │800 buc./ │ │
│ │mm │ │860 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │800 buc./ │ │
│ │TBG9- CRF/73 mm│ │960 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B120 He (M6R) │ │380 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │800 buc./ │ │
│ │B120 HE (PROXY)│ │790 │lună la │ │
│ │ │ │ │180 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 HE (EIF-2 │ │ │800 buc./ │ │
│ │CRF. El.) │ │795 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 HE (el. │ │ │800 buc./ │ │
│ │Inel de │ │850 │lună la │ │
│ │etanşare) │ │ │120 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1236/312/ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│23.06.2021 │B81 FUM (M6R) │8.000 │245 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1237/312/ │A60 Commando │47 │5.300 │47 buc. la│ │
│23.06.2021 │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1245/312/ │Propellant │ │ │2.000 buc.│ZENIPROM, │
│24.06.2021 │charge for OG-7│2.000 │75 │la 90 de │SERBIA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1307/312/ │ │ │ │4.000 buc.│ │
│30.06.2021 │B60 HE (M6R) │30.000 │135 │/lună la │MOD KSA │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B 81 HE (M6R) │25.000 │175 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B82 HE (M6R) │25.000 │175 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B120 HE (M6R) │10.000 │425 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Booster PG-7PM │ │ │2.000 buc.│ │
│ │pt. OG-7 │5.000 │130 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1352/312/ │ │ │ │3.500 buc.│KHAN ASPARUH│
│07.07.2021 │Focos M6-R │5.000 │30 │/lună la │TRADE │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Booster PG-7PM │ │ │2.000 buc.│ │
│ │pt. OG-7 │5.000 │130 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc./ │ │
│ │TBG-7 CRF-1 │nedefinită│390 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc./ │ │
│ │TBG-7 CRF-2 │nedefinită│690 │lună la │ │
│ │ │ │ │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │TBG-7 CRF-3 │nedefinită│890 │50 buc. la│ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1370/312/ │ │ │ │50 buc./ │ │
│12.07.2021 │AG-7S (PGO-7V) │350 │3.450 │lună la 90│ISRAEL │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc./ │ │
│ │AG-7S (IOAG7S) │350 │3.750 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7S (LON │ │ │50 buc./ │ │
│ │RPG-7) │350 │8.700 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1374/312/ │ │ │ │3.000 buc.│RED DEFENSE │
│12.07.2021 │OG-7/40 │15.000 │145 │/lună la │CORP │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1379/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│13.07.2021 │OG-7/40 cu TNT │26.500 │120 │/lună la │CAIRO, EGIPT│
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-7/40 cu │ │ │3.000 buc.│ │
│ │comp. B │26.500 │140 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1401/312/ │AG-7S (PGO-7V) │25 │3.450 │25 buc. la│BLANE INT. │
│15.07.2021 │ │ │ │90 de zile│SUA │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/9 pt.│3 │1.283 │3 buc. la │ │
│ │AG-7S │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/81 │1 │4.893 │1 buc. la │ │
│ │pt. AG7S │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1399/312/ │B60 HE practice│ │ │500 buc. │ │
│15.07.2021 │(M6-R) │500 │90 │la 60 de │US 21 │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B81 HE practice│ │ │500 buc. │ │
│ │(M6-R) │500 │110 │la 60 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │256 buc. │ │
│ │B60 HE (M6-R) │256 │185 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1396/312/ │B60 HE │ │ │1.000 buc.│LICITATIE │
│15.07.2021 │(electr.) │1.000 │408 │la 120 │NSPA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60 FUM │ │ │200 buc. │ │
│ │(electr.) │200 │450 │la 120 │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1407/312/ │AG-7S (PGO-7V) │25 │3.450 │25 buc. la│LICITATIE │
│16.07.2021 │ │ │ │90 de zile│GUVERN SUA │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/9 pt.│3 │1.283 │3 buc. la │ │
│ │AG-7S │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Complet 1/81 │1 │4.893 │1 buc. la │ │
│ │pt. AG7S │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1410/312/ │ │ │ │2.000 buc.│TEL AVIV, │
│16.07.2021 │B60 HE (M6-R) │2.000 │265 │la 90 de │ISRAEL │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B60 FUM (M6-R) │1.000 │295 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1423/312/ │Booster PG-7PM │ │ │2.000 buc.│TRANSARMO │
│23.07.2021 │pt. OG-7 │10.100 │130 │/lună la │RY, BG │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1432/312/ │ │reducere │de la 30│ │ │
│23.07.2021 │M6-R │preţ pt. │usd la │ │ │
│ │ │5.000 buc.│25 usd │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1553/312/ │ │ │ │3.000 buc.│KHAN ASPARUH│
│11.08.2021 │OG-7/40 (M6R) │27.000 │155 │/lună la │TRADE │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1592/312/ │ │ │ │2.000 buc.│EXCALIBUR, │
│19.08.2021 │OG-7/40 (M6R) │2.000 │155 │la 90 de │CEHIA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1500 buc. │ │
│ │OG-9/73 │1.500 │325 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│ │B82 HE (M6R) │2.000 │165 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │B 120 HE (M6R) │1.000 │365 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 buc./ │ │
│ │AG-7S (PGO-7V) │300 │3.450 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │200 buc. │ │
│ │AG-7V │200 │2.700 │la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-9 (cu asig. │ │ │9 buc. la │ │
│ │din dep. │9 │18.600 │90 zile │ │
│ │M.Ap.N) │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │5.000 buc.│ │
│ │Focos M6R │5.000 │30 │la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │5.000 buc.│ │
│ │Focos UB-2M │5.000 │90 │la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │400 buc./ │ │
│ │B82 HE (cu inel│7.000 │860 │lună la │ │
│ │şi f. el.) │ │ │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 HE (cu │ │ │1.000 buc.│ │
│ │inel şi f. el.)│7.000 │1.080 │la 180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1594/312/ │Focos M6R pt. │ │ │3.500 buc.│ │
│19.08.2021 │OG-7 │5.000 │30 │/lună la │EGIPT │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Booster pt. │ │ │2.000 buc.│ │
│ │PG-7PM (pt. │5.000 │130 │/lună la │ │
│ │OG-7) │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │250 buc./ │ │
│1591/312/ │Aparat de │411 │625 │lună la │ARMATA TURCĂ│
│19.08.2021 │ochire PGO- 7V │ │ │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │250 buc./ │ │
│ │Bipied pt. AG-7│411 │340 │lună la │ │
│ │ │ │ │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1576/312/ │ │ │ │50 buc./ │ │
│17.08.2021 │AG-7S (PGO-7V) │1.000 │3.450 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1574/312/ │Piese de schimb│ │ │ │LICITAŢIE │
│17.08.2021 │AG-7 │ │ │ │SUA │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1560/312/ │ │ │ │200 buc. │IMBER │
│13.08.2021 │AG-7V (PGO-7V) │200 │2.700 │la 30 de │ENTREPRISES │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1602/312/ │ │ │ │2.500 buc.│SC MIRSAND │
│23.08.2021 │OG-7/40 (M6R) │21.250 │140 │lună la 90│SRL │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1633/312/ │ │ │ │3.500 buc.│ │
│26.08.2021 │M6R │5.000 │30 │/lună la90│EGIPT │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2000 buc./│ │
│ │BUSTER PG7PM │5.000 │130 │lună la 90│ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1638/312/ │ │ │ │2.000 buc.│POLARMTEC- │
│26.08.2021 │B 60 F(ELECTR.)│50.000 │450 │/lună la │CIPRU │
│ │ │ │ │120 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1642/312/ │AG-7S │45 │3450 │40 buc la │ │
│27.08.2021 │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7V │45 │2700 │45 buc la │ │
│ │ │ │ │30 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1671/312/ │A 81 │40 │9200 │50 buc la │INDONEZIA │
│03.09.2021 │ │ │ │180 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1682/312/ │PS AG-7 │ │ │ │AFRICA DE │
│08.09.2021 │ │ │ │ │SUD │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1699/312/ │AG-7S │20 │3.450 │20 buc la │ELVEŢIA │
│09.09.2021 │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7V │20 │2.700 │20 buc la │ │
│ │ │ │ │30 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1688/312/ │AG-7S │ │ │150 buc./ │ │
│08.09.2021 │dezasamblat │2.100 │2.800 │lună la 90│EGIPT │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1731/312/ │B 81 F │1.000 │245 │1.000 buc │RED DEFENCE-│
│13.09.2021 │ │ │ │la 90 zile│BUC │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B 81 F(inel + │ │ │200 buc./ │ │
│ │f. electroni │1.000 │920 │lună la │ │
│ │ │ │ │120 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1746/312/ │ │ │ │250 buc./ │ │
│14.09.2021 │ap.PGO-7V │500 │625 │lună la │RWANDA │
│ │ │ │ │180 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1766/312/ │ │ │ │3000 │ │
│17.09.2021 │OG-7O40 │3.000 │140 │buc.la 90 │PAKISTAN │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-7O40 │544 │125 │544 buc.la│ │
│ │practice │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B 60 HE │500 │265 │500 buc.la│ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B 60 F │500 │295 │500 buc.la│ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1757/312/ │B 120 HE │ │2.798,25│ │M.Ap.N. │
│15.09.2021 │ │ │LEI │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B 82 HE │ │1.457,45│ │ │
│ │ │ │LEI │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1813/312/ │ │ │ │ │C.N. │
│27.09.2021 │OG 9-O73-UB2 │ │325 │ │ROMTEHNICA │
│ │ │ │ │ │S.A. │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B 120 HE │ │328 │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1804/312/ │AG-7S │10 │3.450 │10 buc.la │PAMCO- CEHIA│
│24.09.2021 │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1863/312/ │PS A 82 │ │ │ │ALGERIA │
│12.10.2021 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │PS AG-7 │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1850/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│07.10.2021 │4 BN 42 │21.250 │78 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1875/312/ │AG-7S │50 │3.450 │50 buc la │ │
│13.10.2021 │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1874/312/ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│13.10.2021 │OG7-O40 │26.500 │120 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1880/312/ │AG-7S │100 │3.450 │100 buc.la│NIGERIA │
│15.10.2021 │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1879/ │ │ │ │1500 buc │ │
│14.10.2021 │B 120 HE(PROXI)│1.500 │730 │la 180 │TURCIA │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │TBG-7CRF 2 │2.446 │590 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │TBG-7CRF │411 │300 │411 buc.la│ │
│ │2-practice │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1946/312/ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│27.10.2021 │TBG-CRF-1 │4.000 │350 │/lună la │PRODIGY ARMS│
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.000 buc.│ │
│ │TBG-7 CRF-2 │4.000 │660 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │800 buc. │ │
│ │TBG-7 CRF-3 │4.000 │860 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1953/312/ │ │ │ │100 buc. │ │
│27.10.2021 │AG-7S │100 │3.550 │la 90 de │PRODIGY ARMS│
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 buc. │ │
│ │AG-7V │100 │2.700 │la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1952/312/ │ │ │ │1.500 buc.│ │
│27.10.2021 │OG-9/73 │5.000 │325 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│ │B 82 HE │2.000 │165 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B82 HE LR │2.500 │532 │la 120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │500 buc. │ │
│ │B120 HE │500 │430 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │500 buc. │ │
│ │B120 HE LR │500 │1.080 │la 180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1984/312/ │AG-7V │200 │2.565 │reducere │NANOTECH │
│03.11.2021 │ │ │ │preţ 2% │BUCUREŞTI │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │A60C │300 │3.950 │reducere │ │
│ │ │ │ │preţ 2% │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B60 HE │100.000 │91 │reducere │ │
│ │ │ │ │preţ 2% │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B82 HE │50.000 │132 │reducere │ │
│ │ │ │ │preţ 2% │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B81 HE │10.000 │132 │reducere │ │
│ │ │ │ │preţ 2% │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B82 FUM │50.000 │145 │reducere │ │
│ │ │ │ │preţ 2% │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-7 │3.000 │115 │reducere │ │
│ │ │ │ │preţ 2% │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 HE │2.000 │430 │reducere │ │
│ │ │ │ │preţ 2% │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1978/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ROYAL THAI │
│01.11.2021 │B60 FUM │10.000 │155 │/lună la │ARMY │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│ │B81 FUM │2.000 │185 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │B120 FUM (M6R) │ │ │500 buc. │ │
│ │Inert │500 │455 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1979/312/ │ │ │ │1.500 buc.│ │
│01.11.2021 │OG-9/73 │5.200 │365 │/lună la │CIPRU │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 BUC.│ │
│ │OG-7/40 │9.000 │140 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4.000 buc.│ │
│ │B60 HE │8.800 │145 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│ │B60 FUM │8.800 │155 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B81 HE │9.600 │165 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B81 FUM │9.600 │185 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B82 HE │8.800 │165 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B82 FUM │8.800 │185 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.500 │ │
│ │B120 HE │10.000 │430 │buc./lună │ │
│ │ │ │ │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.500 buc.│ │
│ │B120 FUM │10.000 │455 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │500 buc./ │ │
│ │B120 HE LR │5.000 │1.080 │lună la │ │
│ │ │ │ │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2007/312/ │ │ │ │50 buc. la│ │
│05.11.2021 │A82 │50 │9.200 │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc. la│ │
│ │A60S │50 │6.300 │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG7V │50 │2.800 │50 buc. la│ │
│ │ │ │ │30 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2813/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│08.11.2021 │B60 HE │14.593 │145 │/lună la │EAU │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2006/312/ │ │ │ │50 buc. la│ │
│05.11.2021 │A82 │50 │9.200 │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc. la│ │
│ │A60S │50 │6.300 │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7S fără ap. │50 │3.050 │50 buc. la│ │
│ │ochire │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1841/312/ │ │ │ │2.000 buc.│ │
│10.11.2021 │OG-9/73 │2.000 │325 │/lună la │RWANDA │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1863/312/ │ │ │ │50 buc. la│CN │
│16.11.2021 │AG-7V │50 │2.800 │30 de zile│ROMTEHNICA │
│ │ │ │ │ │SA │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7S │50 │3.550 │50 buc. la│ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1885/312/ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│19.11.2021 │OG-7/40 │6.000 │140 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B60HE │5.000 │145 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B81 He │5.000 │165 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B82 HE │5.000 │165 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.500 buc.│ │
│ │B120 HE │4.400 │430 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │500 buc./ │ │
│ │B120 HE LR │3.300 │1.080 │lună la │ │
│ │ │ │ │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1904/312/ │ │ │ │100 buc./ │ │
│23.11.2021 │AG-7S │300 │3.400 │lună la 90│NIGERIA │
│ │ │ │ │de zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 buc./ │ │
│ │A60 S │150 │6.300 │lună la │ │
│ │ │ │ │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │30 buc./ │ │
│ │A81 LR │150 │10.500 │lună la │ │
│ │ │ │ │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4.000 buc.│ │
│ │B60 HE │30.000 │145 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1947/312/ │AG-7V │25 │2.800 │imediat │PAKISTAN │
│26.11.2021 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1950/312/ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│02.12.2021 │B120 HE │8.000 │328 │/lună la │MOL IRAQ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.500 buc.│ │
│ │B120 HE electr.│8.000 │578 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │A82 cu asig. │ │ │50 buc./ │ │
│ │din dep. MApN │200 │8.400 │lună la │ │
│ │ │ │ │180 zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │60 buc. / │ │
│ │A60S │1.000 │6.500 │luna la │ │
│ │ │ │ │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │60 buc./ │ │
│ │A60C │1.000 │5.500 │lună la │ │
│ │ │ │ │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │20 buc./ │ │
│ │AG-9 cu asig. │200 │19.500 │lună la │ │
│ │din dep. MApN │ │ │180 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG7 încărcat cu│ │ │4.000 buc.│ │
│2004/312/ │TNT fără │10.100 │50 │/lună la │EGIPT │
│10.12.2021 │încărcătură şi │ │ │90 de zile│ │
│ │fără focos │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │OG-7 încărcat │ │ │4.000 buc.│ │
│ │cu TNT cu focos│10.100 │85 │/lună la │ │
│ │M6R fără │ │ │90 de zile│ │
│ │încărcătură │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4.000 buc.│ │
│ │Focos M6R │10.100 │35 │/lună la │ │
│ │ │ │ │90 de zile│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.000 buc.│ │
│2017/312/ │OG7 40 mm │6.000 │140 │/lună la │AFRICA DE │
│14.12.2021 │ │ │ │120 de │VEST │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │30 buc./ │ │
│2018/312/ │A60S │30 │6.300 │lună la │ │
│14.12.2021 │ │ │ │120 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │500 buc. │ │
│ │B60 HE │500 │145 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │700 buc. │ │
│ │OG7 │700 │140 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2029/ │AG-7S fără │ │ │100 buc. │ │
│15.12.2021 │aparat optic │100 │2.950 │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │200 buc. │ │
│ │AG-7V │200 │2.100 │la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 buc. │ │
│ │AG-7 fără │ │ │la 30 de │ │
│2028/ │aparat, │300 │2.550 │zile │NIGERIA │
│15.12.2021 │combinate │ │ │200 buc. │ │
│ │ │ │ │la 90 de │ │
│ │ │ │ │zile │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2042/ │AG-7 cu ajutaj │ │ │10 buc. la│CAYMAN FORCE│
│17.12.2021 │interschimbabil│10 │3.450 │60 de zile│ELITE │
│ │şi ap ochire │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │AG-7V cu ap de │10 │2.800 │10 buc. la│ │
│ │ochire │ │ │30 de zile│ │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┘
    2.1.9. Activitatea de import

┌────┬────────┬────┬─────────┬──────┬───────┬───────────┬────┐
│Nr. │Denumire│U.M.│Cantitate│Moneda│Valoare│Furnizor │An │
│crt.│Produs │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────┤
│1. │Casete │buc │24.800 │euro │31.248 │Kago │2021│
│ │60 mm │ │ │ │ │Austria │ │
├────┼────────┼────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────┤
│2. │Focos DM│buc │601 │euro │59.098 │JUNGHANS │2021│
│ │111 │ │ │ │ │Microtec │ │
├────┼────────┼────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────┤
│ │Pulbere │ │ │ │ │Nitrochemie│ │
│3. │B60 │kg │5.000 │euro │143.000│Wimmis │2021│
│ │ │ │ │ │ │Elveţia │ │
└────┴────────┴────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴────┘

        În funcţie de comenzile existente, S. CARFIL S.A. Braşov a întocmit cereri de ofertă pentru importul produselor sus-menţionate.
        După obţinerea ofertelor s-au întocmit solicitări ferme pentru cantităţile necesare în vederea derulării în bune condiţii a comenzilor existente.
        Importurile s-au realizat prin intermediul C.N. ROMARM S.A. şi durata importului a fost de la 3 luni la 8 luni, în funcţie de obţinerea documentelor şi licenţelor necesare importului.
        S-a urmărit găsirea unor potenţiali furnizori care să asigure produse de calitate conform cerinţelor S. CARFIL S.A Braşov.
        La intrare în ţară s-au întocmit toate documentele necesare importului de produse şi s-au plătit taxele solicitate.
        Mărfurile achiziţionate au corespuns din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
        Foarte important este faptul că S. CARFIL S.A. a reuşit să înlocuiască furnizorul de pulberi cu un furnizor NATO şi anume RHEINMETALL-NITROCHEMIE.


    2.2. Dezvoltarea afacerii
        În vederea creşterii eficienţei şi modernizării produselor din nomenclator, S. CARFIL S.A., în anii 2019 - 2021 a întreprins o serie de măsuri sub coordonarea C.N. ROMARM S.A., constând în participarea la expoziţii internaţionale, dar şi la demonstraţii anuale sau la trageri demonstrative cu aruncătoare, organizate în prezenţa unor delegaţii străine sau a unor reprezentanţi M.Ap.N..
        Amintim demonstraţii de tragere în poligonul propriu în faţa următorilor vizitatori:
    - Trupe speciale americane;
    – Reprezentanţi ai diferitelor firme americane;
    – Excelenţa Sa Ambasadorul Indoneziei;
    – Ministrul adjunct de interne al Iraq-ului;
    – Ofiţeri superiori din armata Oman-ului.

        Obiectul acestor demonstraţii a fost prezentarea produselor din portofoliul S. CARFIL S.A. şi iniţierea unor discuţii tehnico-comerciale.
        Ca urmare a acestor demonstraţii s-au solicitat din partea statelor Oman şi Malayezia trimiterea de produse militare în ţările lor pentru testare în vederea contractării.
        De asemenea, s-au urmărit cerinţele şi necesităţile eventualilor beneficiari de produse de tehnică militară din fabricaţia S. CARFIL S.A..
        Din punct de vedere al creşterii calităţii reperelor din componenţa produselor din fabricaţia S. CARFIL S.A., au avut loc vizite la companii europene de tradiţie, la exerciţii de tragere demonstrative cu aruncătoare de bombe şi muniţie de diferite calibre, cu analiza posibilităţilor de cooperare pe acest segment.
        Pentru a se alinia la cerinţele actuale în domeniul industriei de apărare, au avut loc o serie de întâlniri de lucru la sediul S. CARFIL S.A. împreună cu reprezentanţi ai C.N. ROMARM S.A. şi cu reprezentanţi ai unor companii străine, acestea urmând a se concretiza în posibile comenzi pentru produsele din nomenclator şi colaborări pe linie de cercetare-inovare-dezvoltare la produse noi.
        Propuneri privind strategia de poziţionare pe noi pieţe:
        Pentru poziţionarea produselor din fabricaţia pe noua piaţă de profil, se au în vedere următoarele:
    1. Omologarea de noi produse prin programele de cercetare - dezvoltare;
    2. Identificarea de noi potenţiali parteneri, ca entitate individuală, sau prin aparatul central (C.N. ROMARM S.A.) pentru produsele din nomenclatorul de fabricaţie sau cele în curs de omologare, printre care enumerăm: state membre a Uniunii Europene, Canada, Australia, state din zona Asia-Pacific (Bangladesh, India, Pakhistan, Malayesia), Turcia, Israel.
    3. Identificarea de noi parteneri, ca entitate individuală sau prin aparatul central (C.N. ROMARM S.A.) pentru transferuri Know-How, cum ar fi: state din nordul Africii (Egipt, Maroc, Algeria, Tunisia), Africa de Sud şi state din America de Sud (Columbia, Peru, Chile, Brazilia).

        Societatea CARFIL S.A. beneficiază de un management şi o dotare tehnică bună, care permite o creştere a numărului de produse pe fluxurile de fabricaţie existente sau noi, o diversificare mai mare a produselor, inclusiv includerea de produse noi.
        Se are în vedere consolidarea pieţei actuale şi promovarea produselor noi şi modernizate la actualii clienţi, inclusiv reluarea vânzărilor către clienţii tradiţionali din FSNA.
        Programul investiţional eşalonat până în anul 2024 va permite, pe lângă reducerea cheltuielilor foarte mari cu colaboratorii, posibilitatea realizării de noi capacităţi de fabricaţie, de noi produse militare şi de noi echipamente de testare.
        De asemenea, acest program de investiţii va permite relocarea activităţilor nepirotehnice în locaţia de la Hărman, cu efecte benefice în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor convenţional - constante cu implicaţii directe într-un preţ mai competitiv pentru produsele noastre.


    2.3. Activităţi de promovare
        Membrii din conducerea S. CARFIL S.A. au participat la târguri naţionale şi internaţionale de profil şi la alte întâlniri, în cadrul unor delegaţii de specialişti organizate de C.N. ROMARM S.A., în scopul promovării produselor din nomenclatorul de produse al societăţii, respectiv armament şi muniţie, astfel:
        Anul 2019
    - Expoziţia Internaţională din Thailanda (14.11.2019 - 22.11.2019)
    – 9th Internaţional Defence Exhibition - "Partener 2019", Serbia (25.06.2019 - 29.06.2019)

        Anul 2020
    - Misiunea Economică din Egipt, Cairo - organizată în 3 ediţii (01.11.2020 - 08.11.2020, 24.11.2020 - 30.11.2020, 13.12.2020 - 17.12.2020)

        Anul 2021
    - Participare cu produse la "Expoziţia Internaţională Egipt 2021" (decembrie 2020 - ianuarie 2021)


        Pentru produsele proprii, societatea dispune de cataloage şi prospecte, tipărite şi pe suporturi digitale, de un înalt nivel calitativ.
        Menţionăm faptul că producţia civilă a fost stopată în anul 2004.


    3. Analiza activităţii tehnice
    3.1. Producţie
        Societatea CARFIL S.A. deţine capacităţi de cercetare-dezvoltare-testare, producţie, depozitare, inclusiv poligon de testări dinamice.
        Gradul de încărcare a capacităţilor de producţie este de 13,91 % (media pe ultimii 3 ani) astfel:
    - 2019 - 14,20%
    – 2020 - 13,03%
    – 2021 - 14,52%

        Aplicarea Programului reorganizare/restructurare şi a strategiei de dezvoltare, va duce la o mult mai bună încărcare a capacităţilor.
        Principalele hale/ateliere/clădiri: se prezintă în Anexa nr. 4 (9 file clasificate).
        Capacităţi trecute în conservare: se prezintă în Anexa nr. 5 (1 filă clasificată).
        Tehnologiile aplicate în societate:
    - prelucrări mecanice, inclusiv utilaje CNC performante
        S-au retehnologizat în proporţie de 60% fluxurile de producţie pentru realizarea produselor de muniţie şi armament, obţinând astfel piese şi componente cu un nivel de tehnicitate şi o calitate superioară, în condiţii de toleranţe foarte scăzute.

    – presări la rece în matriţe de mari dimensiuni
    – sudură electrică TIG - VIG
        Această nouă tehnologie de sudură permite realizarea corpilor de bombă cu eliminarea operaţiilor de presare la rece.

    – prelucrări prin presare, injectare, suflare mase plastice
    – execuţie şi asamblări subansamble şi produse pirotehnice

        Starea tehnică a echipamentelor şi liniilor tehnologice de producţie:
        Echipamentele noi sunt în proporţie majoritară achiziţionate în perioada anilor 2019 - 2020, sunt performante, înlocuind în mare măsură dotările vechi cu utilaje clasice depăşite moral.


    3.2. Investiţii
        Societatea CARFIL S.A. are următoarele investiţii în curs:

┌─────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
│Denumire │Aprobată │Realizat din: │
│investiţie │prin │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┬─────────┬─────────────┤
│ │ │Bugetul de│Resurse │Credit extern│
│ │ │stat │proprii │- lei - │
│ │ │- lei - │- lei - │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│Modernizare │H.G. nr. │ │ │ │
│turnătorie de│01066/1996│38.603.700│1.233.410│58.681.326,63│
│fontă │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│Reabilitarea │ │ │ │ │
│sistemului de│ │ │ │ │
│hidranţi şi │ │ │ │ │
│alimentarea │HOT. CA │ │ │ │
│cu apă │nr. 12/ │- │98.845 │- │
│potabilă în │11.12.2014│ │ │ │
│subunitatea │ │ │ │ │
│Hărman şi │ │ │ │ │
│poligon │ │ │ │ │
│Hărman │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│Reactualizare│ │ │ │ │
│studiu şi │ │ │ │ │
│proiect │HOT. CA │ │ │ │
│fezabilitate │nr. 13/ │- │61.000 │- │
│reabilitare │12.12.2018│ │ │ │
│sistem │ │ │ │ │
│hidranţi │ │ │ │ │
│Hărman │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┘


    În Anexa nr. 8 (1 filă neclasificată) sunt prezentate investiţiile tehnologice/dotările potrivit planului de reorganizare/restructurare în perioada 2021 - 2024.
        Investiţiile în valoare de 233.746 mii lei, din care 125.135 mii de la bugetul de stat şi 108.608 mii lei surse proprii, vor duce la realizarea de profit, care cumulat pe aceeaşi perioadă, este de 1.500 mii lei.
        Din profitul realizat, pierderile societăţii, cumulate din anul 2001, se vor diminua conform legislaţiei.
        Pentru reducerea datoriilor, societatea a întocmit un plan prezentat la pagina 53.
        Referitor la investiţii, unul din obiectivele programului de reorganizare/restructurare este rezolvarea situaţiei investiţiei nefinalizate Turnătoria de fontă.
        Filiala are o investiţie nepusă în funcţiune "MODERNIZARE A TURNĂTORIEI DE FONTĂ", aprobată prin H.G. nr. 01066/1996. Valoarea totală a investiţiei a fost de 6.085.000 lei, iar valoarea actualizată prin devizul general al investiţiei la 21.12.2004 de 100.411.639,40 lei, din care C+M (construcţie + montaj) în sumă de 44.623.968,20 lei. Sursele de finanţare au fost formate din credit extern în valoare de 14.757.915 Euro contractat cu Citibank Londra şi garantat de statul român prin scrisori de garanţie ale M.F.P. nr. 683 şi 684 din 2000 şi alocaţii bugetare, primite pentru C+M+I (construcţie + montaj + investiţie linie fabricaţie) până la 30.09.2006: 38.603.700 lei.
        În luna noiembrie 2000 a intrat în vigoare contractul financiar şi comercial cu firma FRITZ WERNER GmbH Germania în calitate de furnizor general de echipamente şi S.C. PROCONSTRUCT S.R.L. Braşov antreprenor general.
        Derularea creditului extern a constat în 3 rate pentru 15% de aproximativ 700.000 euro plus dobânzi şi 11 rate pentru 85% de aproximativ 1.140.000 euro plus dobânzi. S-au achitat de către Ministerul Finanţelor Publice până la 30.09.2006, în valoare de 14.059.850 euro.
        Utilajele au fost livrate conform contractului cu firma Fritz Werner în totalitate în 2001, cu asigurarea garanţiei 12 luni de la PIF, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare. Fritz Werner a prelungit garanţia (pe costuri proprii) până la 30.04.2004, iar în acest moment utilajele au ieşit din garanţie. De asemenea, tot Fritz Werner, pe costuri proprii, a prelungit asigurarea până la 31.12.2004.
        Stadiul investiţiei la nivelul anului 2004 în realizare fizică era în proporţie de 85% din valoarea totală, iar pentru finalizarea acesteia ar fi fost necesară suma de aproximativ 5 milioane euro. Începând cu anul 2005 şi până în prezent, filiala nu a mai primit fonduri bugetare pentru derularea acestei investiţii.
        Nealocarea ritmică a fondurilor de la bugetul de stat a sumelor a dus la imposibilitatea respectării termenului de punere în funcţiune conform studiului de fezabilitate aprobat, precum şi la degradarea construcţiilor, utilajelor şi echipamentelor achiziţionate şi ieşirea din garanţie a utilajelor. În prezent, investiţia nu este finalizată şi, totodată, nu mai există cerere pe piaţă de produse care ar putea fi realizate ca urmare a finalizării acesteia.
        Lucrările nu mai pot fi reluate întrucât utilajele sunt ieşite din garanţie de peste 17 ani, comenzile numerice sunt nefuncţionale ca urmare a uzurii morale, garniturile din cauciuc şi piesele din mase plastice sunt îmbătrânite etc. Investiţia s-a dovedit a fi bazată pe o politică de investiţii greşită, având în vedere următoarele considerente:
    - neconcordanţa în aplicarea strategiei de investiţii;
    – evaluarea supradimensionată a pieţii;
    – întreruperea finanţării de la bugetul de stat la un stadiu avansat, fără măsuri complementare.

        Având în vedere întreruperea de peste 17 ani a lucrărilor la investiţia "Modernizarea turnătoriei de fontă", reluarea acestora ar necesita atât reevaluarea costurilor, cât şi a termenelor de execuţie şi de punere în funcţiune, după o analiză temeinică a studiilor de fezabilitate, de impact şi de piaţă, precum şi a planului de afaceri, efectuate de firme specializate.
        În urma aplicării O.U.G. nr. 25/2014, s-au anulat obligaţii fiscale principale şi accesorii aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război de către fondul de risc, ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat conform evidenţei Ministerului Finanţelor Publice, în sumă de 101.610.666 lei.
        Paşii propuşi prin Plan pentru rezolvarea problemei acestei investiţii sunt:
    - într-o primă etapă, după aprobarea Planului, prin hotărâre de guvern, în baza unei documentaţii întocmite împreună cu specialiştii companiei ROMARM, investiţia va fi sistată;
    – în etapa a doua, societatea CARFIL S.A., cu respectarea procedurilor şi prevederilor legale va trece la valorificarea activelor şi echipamentelor.

        În urma programelor de investiţii din anul 2019 şi 2020 s-a realizat retehnologizarea secţiilor de producţie în procent de 60%.
        În anul 2020 s-au semnat contracte pe credite de angajament pentru anul 2021, în valoare de 26 500 000 lei. Realizarea acestor investiţii ar fi dus la creşterea procentul de retehnologizare la 80%. În anul 2022 s-au aprobat investiţii în valoare de 26.735.000 lei din surse bugetare.
    a) Investiţiile realizate sau cele care au fonduri bugetare asigurate până în acest moment, au fost repartizate astfel:
        ● echipamente de fabricaţie;
        ● echipamente de testare;
        ● echipamente pentru control şi recepţie;
        ● sisteme de securizare;
        ● hidranţi, puţuri şi reţele de apă;
        ● fonduri pentru începerea construcţiei primei hale de producţie în Hărman;
        ● soft pentru proiectare;
        ● echipamente auxiliare;
        ● studii de fezabilitate.

    b) Din fonduri proprii sau din programele de cercetare s-au realizat următoarele:
        ● Reparaţia capitală a atelierului unde va funcţiona Centrul de Testări al S. CARFIL S.A. şi linia de preparare şi încărcare cu compoziţie termobarică;
        ● Reparaţia capitală şi dotări pentru Secţia de proiectare;
        ● Dotarea secţiei de proiectare şi a compartimentului de control cu calculatoare şi imprimante;
        ● Continuarea securizării la Depozitul de stoc de la Vlădeni;
        ● Demararea reparaţiei capitale la atelierului unde dorim să realizăm noua capacitate de încărcare casete şi tuburi cartuş şi noua linie de asamblare muniţie;
        ● Studii de fezabilitate.


        Investiţiile realizate până în acest moment au avut următoarele rezultate:
    - Creşterea nivelului tehnologic al reperelor realizate ceea ce a permis cercetării - proiectării abordarea de proiecte la cel mai înalt nivel de performanţă şi complexitate;
    – Dublarea capacităţii de producţie;
    – Reducerea preţurilor produselor cu până la 25% la unele dintre ele.

        Programul asumat, cu peste 40 poziţii numai în anul 2020, a fost realizat în procent de 100%.
        În anul 2022 ne propunem un program de investiţii care odată realizat ar duce la atingerea unui procent de retehnologizare de aproximativ 80%.
        Acest program cuprinde:
        ● Planul de investiţii majorare de capital, în valoare de 26.735.000 lei, care cuprinde 12 poziţii de echipamente.

     În Anexa nr. 8 a (1 filă neclasificată) sunt prezentate propunerile pentru sumele de investiţii necesare de la buget pentru anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 - 2024 pe domeniul investiţii.
        Concluzii:
        Pentru anul 2022 sumele aprobate pentru retehnologizare, noi capacităţi de fabricaţie şi studii de fezabilitate sunt de 26.735.000 lei. Din surse proprii obţinute din majorările de capital şi din vânzarea de active aparţinând fostei fabricaţii civile ne propunem să investim 17.203.660 lei. Investiţiile vor fi făcute în sisteme de securizare, sisteme de apă şi hidranţi, reparaţii capitale la ateliere şi laboratoare, studii de fezabilitate, etc..


    3.3. Cercetare-Dezvoltare
        În cadrul societăţii CARFIL SA există o preocupare permanentă pentru realizarea de produse noi şi modernizate specifice profilului de fabricaţie.
        Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare-proiectare de până acum s-au concretizat în:
    a) Realizarea de produse noi sau modernizate, cum ar fi:
    - lovitura exploziv-termobarică pentru lansatorul AG-7 în trei variante: lovitura exploziv-termobarică cal. 40 şi 70 mm cu focos de impact, lovitură exploziv-termobarică cal. 70 mm cu focos electronic cu întârziere;
    – lovitură termobarică cal. 73 mm (dezvoltată în cadrul unui Program Naţional PN III);
    – lovituri cu bombe explozive de 60 mm, 81 mm, 82 mm şi 120 mm cu focoase electronice de impact şi de timp;
    – lovituri de 120 mm cu focos electronic de proximitate (în două variante);
    – noua lovitură cu bombă de 120 mm HE şi inel de etanşare;
    – lovitura de 70 mm EFP (dezvoltată cu Academia Tehnică Militară);
    – lovitura de 120 mm cu motor reactiv HERA;
    – aruncător cal. 81/82 cu ţeavă lungă, cu afet bipied şi dublu amortizor.
    S. CARFIL S.A. este singura societate din industria de apărare a României lider de consorţiu european pe cercetare - dezvoltare şi e societatea care este pe primul loc între societăţile din apărare cu proiect de cercetare pe PN III- PTE 2019-2022 (locul 4 naţional).
        Societatea a depus patru proiecte pe programele naţionale PN III 2021-2024, prin C.N. ROMARM S.A., toate cu şanse de finanţare.

    b) Participarea la proiecte europene
        Acest obiectiv a fost atins prin:
    - Proiectul European EDIDP call NGPSC-PGA-2020, dezvoltat sub coordonarea Leonardo Electronics - Italia, împreună cu parteneri europeni, în special, CIRA - Italia, Diehl Defence - Germania, Nitrochemie-Reihnmetall - Germania, Konstrukta - Slovacia şi parteneri interni: C.N. Romarm S.A., A.C.T.T.M. şi I.N.C.A.S.. Proiectul nu a fost selectat la finanţare dar coordonatorul, Leonardo Electronics, are în intenţie să-l dezvolte prin finanţare proprie.
    – Proiectul European Space Agency "Assessments to Prepare and De-Risk Technology Developments Framework (G617-241TA) - Velocity assisted devices for suborbital vehicle" - a fost finanţat. Societatea Carfil a devenit prin acest proiect furnizor ESA.


    c) Realizarea de noi tehnologii, de modernizări a celor existente
        Prin implementarea strategiei 2019 - 2023, la finele perioadei, societatea va deţine şi alte capacităţi de fabricaţie faţă de cele actuale.
        Obiectivul imediat vizează:
    - Linia de preparare şi încărcare cu compoziţii termobarice insenzitive (realizarea ei va reduce dependenţa României de furnizori externi pentru asemenea explozivi);
    – Capacitatea de fabricaţie pentru aruncătorul de bombe, calibru 120 mm (pe această capacitate se poate începe şi fabricaţia de ţevi de tun, fabricaţie inexistentă actualmente în România);
    – Capacitatea de delaborare ecologică a produselor pirotehnice ieşite din uz (proiect propus la finanţare pe PNRR);
    – Capacitate de încărcare cu pulberi explozive a încărcăturilor de azvârlire pentru bombele de aruncător de 120 mm.
        Toate aceste capacităţi vor intra în Inventarul Sectorului Producţiei pentru Apărare.    S. CARFIL S.A. doreşte să devină unul din liderii europeni în sistemele de armament şi de muniţii în viitorul apropiat. Pentru asta ne vom concentra pe următoarele domenii în care vom moderniza şi vom cerceta-dezvolta următoarele sisteme de armament şi muniţii:
    1. Modernizarea sistemelor de aruncătoare calibru 60 mm
    - Tipuri de aruncătoare
        Aruncător de bombe cal. 60 mm tip standard-model 1988
        Aruncător de bombe cal. 60 mm tip Comando-model 2001

    – Tipuri de muniţie
        Lovitura calibru. 60 mm cu bombă explozivă
        Lovitura calibru 60 mm cu focos electronic de impact
        Lovitura calibru 60 mm cu bombă fumigenă
        Lovitura calibru 60 mm cu bombă fumigenă cu focos electronic de impact


    2. Modernizarea sistemelor de aruncătoare calibru 81/82 mm
    - Tipuri de aruncătoare
        Aruncător de bombe cal. 82 mm tip Standard-model 1977
        Aruncător bombe tip-A 81/82 S, A81/82 cu bătaie mărită

    – Tipuri de muniţie
        Lovitura cal. 82 mm cu bombă explozivă cu focos de impact
        Lovitura cu bombă explozivă cal. 82 mm cu focos electronic de impact
        Lovitura cal. 82 mm cu bombă fumigenă
        Lovitura cu bombă fumigenă cal. 82 mm cu focos electronic de impact


    3. Dezvoltarea sistemului de aruncătoare calibru 70 mm
    - Tipuri de aruncătoare
        Sistem lansator multiplu calibru 70 mm MLGS-HIDRA în varianta static şi cu turelă telecomandată

    – Tipuri de muniţie
        Lovitura reactivă HE-TB


    4. Modernizarea sistemului de lansatoare de tip RPG 7
    - Tipuri de aruncătoare
        Sistem Lansator Standard-AG7-S
        Sistem Lansator Desant-AG7-DS

    – Tipuri de muniţie
        Tandem EFP/TB
        Lovitura cu grenadă exploziv-termobarică 40 mm pentru aruncătorul AG-7(TBG7-CRF1)
        Lovitura cu grenadă exploziv-termobarică 70 mm pentru aruncătorul AG-7(TBG7-CRF2)
        Lovitura cu grenada exploziv-termobarică 70 mm cu focos electronic pentru aruncătorul AG-7(TBG7-CRF3)
        Lovitura 40 mm cu grenadă explozivă EFP/TB


    5. Modernizarea sistemului de lansatoare de tip SPG 9
    - Tipuri de lansatoare
        Modernizare sistem de iniţiere electrică

    – Tipuri de muniţie
        Lovitura 73 mm cu grenadă explozivă pentru aruncătorul de grenade AG-9
        Lovitura cu grenada exploziv-termobarică pentru aruncătorul AG-9 (TBG9-CRF4)


    6. Kit modernizare arma de asalt "TNC";
    - Sistemul, rod al cercetării-dezvoltării comune cu Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", permite transformarea armelor de asalt, vechi, din stocuri, în arme moderne.

    7. Sistemul aruncător de 81 mm, pe platforma uşor blindată 4x4 "DRAKON
    - Sistemul va fi dotat cu telecomandă şi sistem de conducere a focului
    – Toate echipamentele vor fi produse în consorţiul CARFIL.

    8. Muniţii noi:
    - Lovitura calibru 120 mm cu focos electronic de impact EIF - 2 CRF
    – Lovitura calibru 120 mm cu focos electronic de impact şi inel de etanşare EIF - 3 CRF
    – Lovitura calibru 120 mm cu focos de proximitate (în două variante)
    – Lovitura calibru 120 mm cu bomba fumigenă cu compoziţie non toxică;
    – Lovitura calibru 120 mm fumigenă cu focos de impact DM 111 A5 - Junghans (Germania);
    – Lovitura calibru 120 mm cu motor reactiv HERA C-5 - în faza de dezvoltare
    – Lovitura calibru 120 mm dirijată laser SAL - în faza de cercetare
    – Lovitura 120 mm exploziv termobarică insenzitivă, cu focos electronic SQ - în faza de dezvoltare
    – Bombe de aviaţie din clasa MK 80, cu exploziv termobaric insenzitiv - în faza de cercetare    3.4. Situaţia actuală a liniilor tehnologice de producţie
        Stare actuală:
        Liniile de fabricaţie au fost dotate cu echipamente fabricate între anii 1960 - 1980. Starea tehnică a utilajelor care compun capacităţile de producţie actuale prezintă o uzură morală şi fizică medie.
        Câteva elemente privind capacităţile:
    - Eficienţa liniilor de fabricaţie exprimată în cheltuieli/produs este la ora actuală de nivel mediu;
    – Încărcarea medie a liniilor tehnologice este de aprox. 25%;

        Gradul de încărcare s-a calculat la nivelul maxim de produse ce trebuie realizate conform Planului de Mobilizare.
        Investiţiile în echipamente făcute în ultimii ani reprezintă un procent de maxim 60% din cel necesar.
        Se utilizează în continuare şi utilaje fabricate în anii 1970 - 1980. Cu toate inconvenientele datorate vechimii utilajelor care compun liniile de fabricaţie, calitatea produselor şi performanţele lor sunt foarte bune.

        Retehnologizare şi modernizare:
        Nivelul de dezvoltare stabilit în strategia 2019 - 2023, poate fi atins numai în condiţiile unor investiţii în echipamente din toate domeniile activităţii societăţii: producţie, cercetare-dezvoltare, control, testare, logistică.
        Programul de investiţii stabilit pentru perioada 2022 - 2024, include pe lângă echipamente pentru modernizarea actualelor linii de fabricaţie, echipamente pentru linii complet noi pentru noile produse ale societăţii, precum şi construirea de noi hale de fabricaţie în locaţia de la Hărman.
        Prin aceste investiţii societatea trebuie să atingă la finele anului 2024, următoarele obiective:
    - Creşterea numărului de produse din nomenclator, omologate, cu cel puţin două produse pe an;
    – Completarea capacităţilor de fabricaţie cu minim patru linii noi;
    – Un procent de obţinere de contracte/comenzi din cel puţin 20% oferte date;
    – Creşterea cifrei de afaceri cu cel puţin 50% faţă de cea actuală;
    – Creşterea numărului de personal angajat cu contracte pe perioadă nedeterminată cu 100%;
    – Creşterea numărului de personal cu 15%;
    – Scăderea vârstei medii la 48 - 50 de ani.        Concluzii:
        În condiţiile în care competitivitatea produselor din portofoliul CARFIL, atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă, este influenţată tot mai mult de preţul scăzut, practicat de competitorii din est şi din China, de termene reduse pentru livrare, de standarde de calitate impuse acestora pentru a fi compatibile cu cerinţele produselor de tip NATO, se impune continuarea retehnologizării fluxurilor de fabricaţie, preocupare care trebuie să constituie o prioritate a strategiei de viitor.
        Pentru a ne ridica la nivelul cerut de participarea la proiectele europene, pentru realizarea de sisteme de armament şi de produse din ce în ce mai performante este necesara dotarea departamentelor de cercetare-dezvoltare, producţie, testare cu echipamente moderne, de ultimă generaţie. În acelaşi timp trebuie fructificate parteneriatele încheiate şi angajarea de personal tânăr cu studii superioare tehnice.


    4. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE RESURSE UMANE
    4.1. Politica de personal
        Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul societăţii în perioada anului 2021 s-au organizat examene/concursuri pentru mai multe posturi, în urma cărora s-au făcut angajări de personal tânăr, specializat/calificat în domeniul proiectării, calităţii, producţiei, pază.
        Angajările de personal s-au făcut pe contracte individuale de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, pe posturile vacante corespunzătoare, existente în structura organizatorică actuală a S. CARFIL S.A.. Completarea cu personal a avut în vedere posibilitatea viitoare de implementare a noii organigrame aprobate.
        De asemenea, a fost necesară angajarea de personal pentru asigurarea pazei proprii.
        Pe parcursul anului 2021, au avut loc şi 49 de încetări de contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată.
        Având în vedere necesitatea păstrării personalului specializat, angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată, căruia i se finaliza perioada contractuală, a fost necesară transformarea acestor contracte în contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată (24 persoane).
        Nu au fost necesare disponibilizări colective de personal.
        În condiţiile prăbuşirii pieţei externe şi lipsa de contracte pe piaţa internă din partea M.Ap.N., S. CARFIL S.A. a beneficiat de un număr mediu de 95 persoane/lună pentru personal cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, care a desfăşurat activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 şi a art. 1 din H.G. nr. 174/2017.
        Strategia de dezvoltare pentru perioada 2019 - 2023, impune o politică de personal adecvată. În acest scop, pentru atragerea tinerilor către industria de apărare, în baza Acordului de colaborare dintre S. Carfil S.A. şi Academia Tehnică Militară, a început în anul 2019 practica studenţilor militari în societatea noastră. Pe acelaşi principiu urmează demararea unor acorduri/înţelegeri cu unităţi de învăţământ din Braşov şi din oraşele învecinate.
        Ţinta anului 2024 este aceea de a avea în S. CARFIL S.A. un minim de 30% din personal cu studii tehnice.

    4.2. Evoluţia numărului de personal

┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│Evoluţia numărului │2019 │2020 │2021 │
│de personal │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Număr mediu personal│390 │355 │358 │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Ponderea │ │ │ │
│cheltuielilor cu │ │ │ │
│personalul în │47,25│51,42│47,93│
│totalul │ │ │ │
│cheltuielilor din │ │ │ │
│exploatare (%) │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Costul mediu/ │3.094│3.294│3.606│
│salariat/lună (lei) │ │ │ │
└────────────────────┴─────┴─────┴─────┘

        Forţa de muncă este îmbătrânită, având în vedere vârsta medie la nivelul societăţii de 54 de ani. Media de vârstă este determinată de menţinerea personalului şi după îndeplinirea condiţiilor de pensionare, dar şi de angajarea pe durată determinată a foştilor salariaţi (în majoritate pensionari) pentru onorarea comenzilor contractate.
        În structura de personal, ponderea majoritară o reprezintă personalul direct productiv, societatea având un grad de încărcare a forţei de muncă în anul 2021 de aproximativ 12,11%.

    4.3. Formare şi perfecţionare
        La nivelul societăţii a existat o preocupare permanentă pentru formarea şi perfecţionarea salariaţilor în domeniile de activitate specifice.
        Pe parcursul anului 2021 au avut loc cursuri de formare profesională pentru specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru responsabil de mediu. De asemenea au avut loc şi doua cursuri de formare profesională pentru operatori CNC (31 persoane).
        Tot cu scopul atragerii de forţă de muncă tânără către societatea noastră, am propus la o întâlnire cu conducerea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual, ca S. CARFIL S.A. să fie inclusă în lista societăţilor care sunt interesate de participarea la susţinerea practicii elevilor din învăţământul profesional şi de a se iniţia un program naţional "PRIMA SLUJBĂ". Acest program trebuie trecut ca o prioritate a C.N. Romarm S.A. şi a Direcţiei Dezvoltarea Industriei de Apărare - DDIA.


    5. Analiza activităţii economice
        Analizând rezultatele obţinute de societate în perioada 2019 - 2021, se desprind următoarele considerente şi concluzii în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, din punct de vedere al eficienţei economico-financiare:
        Rezultatul din exploatare este influenţat de anumiţi factori care deşi nu au legătura directă cu activitatea de producţie influenţează rezultatul activităţii de exploatare şi anume:
    - Lipsa comenzilor: Începând cu anul 2017, societatea CARFIL S.A. nu a mai primit nici o comandă/contract de la societăţile abilitate să exporte produse militare. Această lipsă de comenzi/contracte din ultimii trei ani se datorează schimbării politicii externe a Statelor Unite ale Americii, principalul beneficiar al produselor societăţii noastre.
    – Cheltuielile convenţional constante: Nivelul ridicat al cheltuielilor convenţional constante înregistrate de societate (cheltuieli cu paza patrimoniului, cu amortizarea, cu utilităţile, cu impozite şi taxe locale precum şi cele cu personalul), sunt cheltuieli pe care societatea trebuie să le suporte chiar şi în situaţie de avarie pentru tot patrimoniul societăţii, indiferent de gradul de încărcare a capacităţilor cu comenzi.

    S. CARFIL S.A. este o societate înscrisă în registrul operatorilor economici care deţine capacităţi strategice, cu obligaţii la mobilizare. Aceste obligaţii se realizează pe capacităţile care trebuie întreţinute şi cu existenţa unui număr suficient de personal. Din acest motiv, activitatea societăţii nu poate fi întreruptă, doar redusă parţial.
        Aceste cheltuieli convenţional-constante sunt în cuantum de aproximativ 25 mil. lei anual.
    - Cheltuieli cu întreţinerea Depozitului de stoc Vlădeni: Depozitul de stoc de la Vlădeni, proprietate a S. CARFIL S.A., este utilizat pentru depozitarea materialelor explozive ale A.N.R.S.P.S.. De mai bine de cinci ani, din tariful de depozitare alocat de A.N.R.S.P.S. se suportă doar aproximativ 60% din cheltuielile salariale cu angajaţii de acolo. La această pierdere se adaugă cheltuielile curente cu utilităţile, cu materialele necesare pentru onorarea obligaţiilor faţă de unitatea de jandarmi care asigură paza depozitului.
        Pierderile suportate cu depozitul de stoc sunt de aproximativ 450.000 lei anual.
        Fondurile necesare pentru aducerea depozitului în parametrii optimi de funcţionare, atât din punct de vedere al exploatării şi securităţii (finalizarea achiziţionării şi instalarea sistemelor tehnice de securitate), cât şi pentru a deveni o capacitate profitabilă, s-ar ridica la aproximativ 6.000.000 lei.

    – Cheltuieli cu investiţia nefinalizată "Turnătoria de fontă"
    – Cheltuieli cu activele neutilizate în procesul de producţie: Activele neutilizate în procesul de producţie şi care nu sunt cuprinse în inventarul SPA generează cheltuieli totale anuale de 4.000.000 lei. În componenţa acestor cheltuieli intră: cheltuieli cu serviciile de pază, cheltuieli cu impozite şi taxe locale, cheltuieli cu întreţinerea şi iluminatul acestora, etc.

    5.1. Cifra de afaceri totală
        Societatea a realizat conform bilanţurilor contabile următoarea evoluţie a cifrei de afaceri totale:

┌──────────────────────────────────────┐
│Cifra de afaceri (mii lei) │
├────────────┬────────────┬────────────┤
│2019 │2020 │2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│10.831 │5.024 │14.508 │
│din care │din care │din care │
│producţie │producţie │producţie │
│militară │militară │militară │
│10.831 │5.024 │14.508 │
└────────────┴────────────┴────────────┘    5.2. Structura cifrei de afaceri
        Producţia realizată s-a valorificat integral pe piaţa internă şi are următoarea structură:

┌───────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│Nr. │Activităţi│2019 │2020 │2021 │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Vânzare │ │ │ │
│1. │produse │9.419.329 │4.112.082│13.407.700│
│ │finite │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Vânzare │ │ │ │
│2. │produse │50.297 │20.995 │215.950 │
│ │reziduale │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Servicii │ │ │ │
│ │furnizare │ │ │ │
│3. │energie │723.818 │239.596 │169.112 │
│ │electrică,│ │ │ │
│ │amarare │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│4. │Servicii │241.357 │247.167 │251.850 │
│ │închirieri│ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│5. │Vânzare │43.320 │0 │0 │
│ │mărfuri │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Servicii │ │ │ │
│ │depozitare│ │ │ │
│6. │şi │396.083 │403.877 │462.920 │
│ │conservare│ │ │ │
│ │stocuri │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Total │10.874.204│5.023.717│14.507.532│
└────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


        Structura cifrei de afaceri prezentată mai sus reflectă activitatea de exploatare a societăţii, din care se desprinde nivelul scăzut al producţiei realizate în comparaţie cu anii precedenţi, fapt datorat căderii unor pieţe externe în contextul internaţional.
        Producţia realizată a fost valorificată în proporţie de peste 98% pe piaţa externă.

    5.3. Rezultatul exerciţiului
        Societatea S. CARFIL S.A. a realizat următoarea evoluţie a rezultatului exerciţiului financiar (net):

┌─────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Rezultatul │ │ │ │
│net al │2019 │2020 │2021 │
│exerciţiului│ │ │ │
│financiar │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Profit │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere │24.624.524│10.912.271│27.310.965│
└────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


        Analizând rezultatele obţinute de societate pe perioada menţionată şi reflectate în datele prezentate mai sus, se desprinde următoarea concluzie, în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, din punct de vedere al eficienţei economico-financiare:
        Pierderea din exploatare este influenţată de anumiţi factori, unii nu au legătură directă cu activitatea de producţie, dar influenţează rezultatul activităţii de exploatare şi anume:
    - lipsa comenzilor pe plan intern şi extern
    – regia nealocată conform capacităţilor normale de producţie (23,95% conform O.M.F.P. nr. 1.826/2003), cheltuieli de menţinere pe 12 luni;
    – ciclul lung de fabricaţie al produselor comercializate de societatea noastră, care nu coincide cu anul calendaristic.


    5.4. Produsele fabricate/serviciile prestate

┌──────────┬──────────────────────────┬────────────────┐
│ │Valoare │Pondere în cifra│
│Denumire │(mii lei) │de afaceri % │
│ ├────────┬────────┬────────┼────┬─────┬─────┤
│ │2019 │2020 │2021 │2019│2020 │2021 │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│A60 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│A81 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│A82 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│AG-7 │ │2.184,97│7.768,50│ │43,49│54,18│
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│AG-9 │7.080.31│ │ │70 │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│B120 SK │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│B120 HE │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│B82 SK │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│OG-7/40 │ │96,6 │ │ │1,9 │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│OG-9/73 │ │988,16 │ │ │19 │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│B82 HE │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│B60 SK │ │ │5.040,33│ │ │35,15│
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│B81 SK │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│B60 HE │238.88 │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│Complete │ │776,82 │450,98 │ │15,46│3,15 │
│AG7 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│Închiriere│259,19 │247,63 │230,58 │0,53│0,49 │0,52 │
│active │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│Vânzare │ │ │ │ │ │ │
│mărfuri │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│Altele │2.140,52│2.310,01│2.153,75│3.19│3,04 │1,61 │
└──────────┴────────┴────────┴────────┴────┴─────┴─────┘


    5.5. Venituri, cheltuieli şi rezultate financiare

┌────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├─────┬──────────┬───────┬───────┬───────┤
│ │Indicator │2019 │2020 │2021 │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 │Cifra de │10.831 │5.024 │14.508 │
│ │afaceri │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Venituri │ │ │ │
│2 │totale, │11.188 │19.569 │11.819 │
│ │din care: │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Venituri │ │ │ │
│2.1 │din │10.727 │18.634 │11.276 │
│ │exploatare│ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│2.2 │Venituri │461 │935 │543 │
│ │financiare│ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │
│3 │totale, │35.813 │30.481 │39.130 │
│ │din care: │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │
│3.1 │de │35.413 │29.582 │37.842 │
│ │exploatare│ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │
│3.1.1│de │16.820 │15.187 │17.004 │
│ │personal │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│3.1.2│Câştig │2.004 │2.059 │2.109 │
│ │mediu net │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│3.2 │Cheltuieli│400 │899 │1.288 │
│ │financiare│ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │
│4 │la 1000 │3201 │1558 │3.311 │
│ │lei │ │ │ │
│ │venituri │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Rezultat │ │ │ │
│5 │brut, din │-24.625│-10.912│-27.311│
│ │care: │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│5.1 │- din │-24.686│-10.948│-26.566│
│ │exploatare│ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│5.2 │- │61 │36 │-745 │
│ │financiar │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Datorii │ │ │ │
│6 │totale, │20.196 │37.294 │51.663 │
│ │din care: │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│6.1 │Plăţi │5.983 │13.454 │24.252 │
│ │restante │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Creanţe │ │ │ │
│7 │totale, │2.263 │5.075 │9.607 │
│ │din care: │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│7.1 │Creanţe │678 │655 │486 │
│ │restante │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 │Capitaluri│72.507 │74.352 │60.394 │
│ │proprii │ │ │ │
└─────┴──────────┴───────┴───────┴───────┘


    5.6. Datorii

┌──────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│INDICATORI│Nr. │2019 │2020 │2021 │
│ │rd. │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
│DATORII, │1 │20.196.432│37.294.177│51.662.596│
│din care: │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A. BUGETUL│1.1. │3.511.215 │7.128.366 │13.859.989│
│DE STAT │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│B. BUGETUL│1.2. │682.608 │1.149.473 │2.111.011 │
│LOCAL │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C. │1.3. │3.948.447 │7.083.846 │10.361.532│
│FURNIZORI │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│D. ALŢI │ │ │ │ │
│CREDITORI,│1.4. │12.054.162│21.932.492│25.330.064│
│din care: │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A.A.A.S │1.4.1.│0 │0 │0 │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│D.P.A.P.S.│1.4.2.│0 │0 │0 │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ARIERATE │2 │5.982.828 │13.453.709│25.252.110│
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│DATORII │3 │14.213.604│23.840.468│26.410.486│
│CURENTE │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┘


        Concluzie:
        Datoriile societăţii, în valoare totală de 51.662.596 lei sunt formate din:
    - datoria către bugetul de stat: 13.859.989 lei formată din debit: 12.285.823 lei şi penalităţi şi majorări de întârziere: 1.574.166 lei
    – datoria către bugetul local: 2.111.011 lei formată din debit: 1.658.825 lei şi penalităţi şi majorări de întârziere: 452.186 lei
    – datoria către furnizori interni şi externi în valoare de 10.361.532 lei
    – clienţi creditori: 11.951.449 lei - facturi de avans aferente contractelor de export în derulare pe care societatea le are cu diverşi parteneri externi
    – creditori diverşi: 538.053 lei, cuprinde garanţii, TVA import pe relaţia comercială cu C.N. Romarm S.A.
    – împrumut companie: 11.208.901 lei reprezintă soldul împrumutului acordat de companie conform contractelor de împrumut.
    – alte datorii: 1.631.661 lei cuprinde datoriile restante cu salariile precum şi alte datorii legate de personal

        Scăderea datoriei către bugetul de stat se datorează aplicării prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale; astfel, prin notificarea ANAF pentru ştergerea penalităţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzile înregistrate, achitarea unei sume în cuantum aproximativ de 1.800.000 lei (până la 31.03.2016) s-a reuşit ştergerea unor datorii în cuantum de 5.998.902 lei.
        Prin aplicarea acestei ordonanţe s-au stins toate plăţile restante înregistrate până la acel moment în fişa sintetică a contribuabilului la nivel de ANAF. În cursul anului 2018, printr-un efort financiar susţinut s-au achitat cu regularitate datoriile curente către bugetul de stat, reuşind astfel la finele anului 2018 să nu înregistrăm nici un fel de penalitate de întârziere aferentă.
        Societatea a întocmit următorul plan de reducere a datoriilor, plan care conţine datoriile societăţii fără facturile de avans primite de la clienţi pentru contractele de export în derulare:

┌────┬──────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Datorii │Valoare │Surse de │Suma │Termen │ │ │
│crt.│decembrie │- lei - │venit │alocată │previzionat│Responsabilităţi│Obs. │
│ │2021 │ │ │ │lună/an │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Valorificare │ │ │ │ │
│ │Bugetul de│ │grup active │ │Noiembrie/ │- Conducerea │După │
│ │stat, din │13.859.989 │„Carburator” │4.000.000│2022 │executivă S. │valorificarea│
│ │care: │ │Valorificare │2.000.000│Martie/2023│Carfil S.A. │grupului de │
│ │ │ │tronson II │1.000.000│Decembrie/ │- C.A. S. Carfil│active │
│1. ├──────────┼────────────┤Alte surse │4.000.000│2022 │S.A. │„Carburator” │
│ │ │ │Valorificare │1.000.000│Mai/2023 │- C.A. C.N. │vom discuta o│
│ │- Debit │12.285.823 │tronson III │1.859.823│Iulie/2023 │Romarm S.A. │eşalonare a │
│ │- │1.574.166 │Alte surse │ │Decembrie/ │- A.G.A. │datoriilor cu│
│ │Penalităţi│ │Valorificare │ │2023 │ │ANAF │
│ │ │ │tronson IV │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Bugetul │ │Dare în plată│ │ │- Conducerea │ │
│ │local, din│2.111.011 │către │- Conform│ │executivă S. │ │
│ │care: │ │Primăria │evaluării│Noiembrie/ │Carfil S.A. │ │
│2. ├──────────┼────────────┤Braşov/valori│- │2022 │- C.A. C.N. │ │
│ │- Debit │1.658.825 │fiecare │Diferenţa│Mai/2023 │Romarm S.A. │ │
│ │- │452.186 │vânzare │ │ │- A.G.A. │ │
│ │Penalităţi│ │- Alte surse │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- │ │ │ │ │
│ │ │ │Valorificare │ │Noiembrie/ │- Conducerea │ │
│ │ │ │grup active │ │2022 │executivă S. │ │
│ │ │ │„Carburator” │2.000.000│Decembrie/ │Carfil S.A. │ │
│ │ │ │- Contracte │1.500.000│2022 │- C.A. S. Carfil│ │
│3. │Furnizori │10.361.532 │intern │1.500.000│Decembrie/ │S.A. │ │
│ │ │ │- Contracte │1.000.000│2022 │- C.A. C.N. │ │
│ │ │ │extern │Diferenţa│Decembrie/ │Romarm S.A. │ │
│ │ │ │- Alte surse │ │2022 │- A.G.A. │ │
│ │ │ │-Valorificare│ │Martie/2023│ │ │
│ │ │ │tronson II │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- │ │ │ │ │
│ │ │ │Valorificare │ │Noiembrie/ │ │ │
│ │ │ │grup active │ │2022 │- Conducerea │ │
│ │ │ │„Carburator” │1.000.000│Decembrie/ │executivă S. │ │
│ │Creditori │ │- Contracte │2.500.000│2022 │Carfil S.A. │ │
│4. │diverşi şi│13.378.615 │intern │1.500.000│Decembrie/ │- C.A. S. Carfil│ │
│ │alte │ │- Contracte │1.000.000│2022 │S.A. │ │
│ │datorii │ │extern │Diferenţa│Decembrie/ │- C.A. C.N. │ │
│ │ │ │- Alte surse │ │2022 │Romarm S.A. │ │
│ │ │ │- │ │Martie/2023│- A.G.A. │ │
│ │ │ │Valorificare │ │ │ │ │
│ │ │ │tronson II │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Total │39.711.147*)│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┘

        *) Diferenţa între valoarea totală de 51.662.596 şi totalul prezentat în planul de reducere a datoriilor este reprezentată de suma de 11.951.449 lei care este aferentă facturilor de avans ale contractelor de export în derulare pe care societatea le are cu diverşi parteneri externi.    6. Analiza sistemului de management al calităţii
        Sistemul de management al calităţii la S. CARFIL S.A. este implementat şi certificat din anul 2007 şi menţinut în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2015, precum şi în conformitate cu standardul AQAP 2110/2016 din anul 2018.
        Pe parcursul anilor 2019 - 2021 s-au realizat:
        ● Repararea atelierului în care va funcţiona un CENTRU DE TESTARE;
        ● Dotarea cu echipamente necesare viitorului CENTRU DE TESTARE, respectiv:
    - instalaţie radiologică de radiografiere industrială cu radiaţii X;
    – sistem de testare cu vibraţii;
    – cameră cu ceaţă salină;
    – cameră pentru şocuri termice şi teste climatice;
    – radar Doppler
    – crusere electronice;
    – camera cu filmare rapidă.

        ● Dotarea compartimentului de control cu:
    - spectrometru LASER;
    – spectrometru portabil XRF;
    – echipament de măsurare în 3D.

        ● Traducerea colecţiei de standarde NATO din limba engleză în limba română.

        S-au efectuat audituri interne conform cu programele anuale de audituri, având ca principale obiective verificarea menţinerii în mod eficace a sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001/2015 şi AQAP 2110/2016, precum şi verificarea eficacităţii acţiunilor corective stabilite la auditul anterior. În urma recomandărilor de îmbunătăţire a eficacităţii sistemului de management al calităţii incluse în şedinţele de analiză la nivelul managementului de vârf, au rezultat programe de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.
        În anul 2021 societatea CARFIL a fost auditată de organismul militar de certificare OMCAS.
        Concluzii:
        Sistemul de management al calităţii al S. CARFIL S.A., în ansamblul său, este menţinut conform cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001/2015 şi AQAP 2110/2016, cu modalităţile planificate şi cerinţele stabilite de societate pentru Sistemul de Management al Calităţii.
        Se va continua dotarea viitorului CENTRU DE TESTARE cu echipamentele necesare şi conforme cu cerinţele în domeniu sistemului de management al calităţii.
        Pe perioada 2018 - 2021 nu au fost reclamaţii privind calitatea produselor furnizate clienţilor.

        Certificări:
        Pentru domeniile de activitate fabricarea armamentului şi muniţiei, societatea este certificată pentru documentarea, implementarea şi menţinerea următorului sistem:
    - Sistemul de management al calităţii conform standard SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001/2015 şi standard AQAP 2110/2016 - cerinţe NATO de asigurare a calităţii pentru producţie;

        Societatea este calificată pentru fabricarea armamentului şi muniţiei conform statutului - activitate încadrată în clasa CAEN cod 2540.
        Nu se estimează posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii din punct de vedere al calităţii.
 (a se vedea imaginea asociată)


    7. Analiza activităţii de reorganizare/restructurare
        Programul de reorganizare/restructurare se axează pe trei mari obiective:
    - dezvoltarea de noi capacităţi de producţie militară, realizarea de produse noi, care să-i permită societăţii să funcţioneze pe principiile rentabilităţii şi eficienţei economico - financiare şi să contribuie la siguranţa aprovizionării forţelor din FSNA;
    – găsirea celor mai bune soluţii pentru relocarea activităţilor nepirotehnice;
    – rezolvarea situaţiei investiţiei nefinalizate "Modernizare turnătoria de fontă".

        Pentru atingerea acestor obiective, una dintre cele mai importante resurse este cea financiară. Pentru obţinerea fondurilor necesare realizării programului, S. CARFIL S.A. propune ca, pe lângă investiţiile din fonduri bugetare, activele neutilizate în activitatea de producţie să fie valorificate prin vânzare, conform procedurilor în vigoare.
        După aprobarea Programului de reorganizare/restructurare al Societăţii CARFIL S.A. Braşov, toate activele în care s-au derulat activităţi de fabricaţie civilă, care nu sunt incluse în sectorul producţiei de apărare, vor fi propuse la valorificare.
        Sumele obţinute vor fi utilizate strict pentru relocarea activităţilor nepirotehnice în punctul de lucru Hărman, pentru modernizarea capacităţilor de fabricaţie şi pentru susţinerea programelor de cercetare - dezvoltare şi a programelor de reparaţii.
        Problema investiţiei nefinalizate "Modernizare turnătoria de fontă", se propune a fi rezolvată prin HG de sistare, şi apoi de trecere la valorificare a activelor. Activităţi propuse după aprobarea Planului de reorganizare-restructurare.
        Dezvoltarea de noi capacităţi de fabricaţie şi de noi produse militare este prezentată pe larg în Strategia de dezvoltare a societăţii Carfil S.A. pe perioada 2019 - 2023.
        Acţiunile realizate în perioada 2019 - 2021 sunt următoarele:
    - S-au întreprins demersuri în domeniul privatizării, în sensul că s-a recurs la toate metodele legale pentru a debloca acţiunea de privatizare, potrivit cadrului legislativ în vigoare, respectiv prevederile O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, H.G. nr. 577/2002Norme de aplicare a Legii nr. 137/2002;
    – S-a redactat Planul de reorganizare/restructurare care a fost promovat pe circuitul de avizare/aprobare şi se află la C.N. ROMARM S.A. încă din luna decembrie 2019;
    – S-a transmis la C.N. ROMARM S.A., la finele lunii martie 2021, datele şi informaţiile solicitate pentru PLANUL DE REORGANIZARE/RESTRUCTURARE AL COMPANIEI NAŢIONALE ROMARM S.A. ŞI FILIALELOR DIN SUBORDINE PE PERIOADA 2020-2024 pentru S. CARFIL S.A.;
    – S-a iniţiat acţiunea de dare în plată a unor active sociale;
    – Sunt cumpărători pentru fiecare activ amplasat la sediul social al subscrisei, de asemenea sunt solicitări de închiriere, depozitare, acordare de locuri de parcare;
    – S-au întreprins tot ce a fost necesar pentru respectarea Planului de reorganizare/restructurare, respectiv dezvoltarea activităţii, vânzarea de active, pentru soluţionarea problemei Turnătoriei de fontă;
    – În privinţa Turnătoriei de fontă, s-a întocmit documentaţia necesară pentru avizele şi aprobările necesare de sistare a acestei investiţii.

        Concluzii:
        La finalul perioadei strategiei, respectiv în anul 2023, dorim să împlinim cele enunţate în Viziunea şi în Misiunea societăţii.

    7.1. Estimarea valorii activelor propuse pentru vânzare (vezi tabelul de mai jos)
    7.2. Regimul juridic al activelor propuse pentru vânzare (vezi tabelul de mai jos)
    7.3. Prioritizarea activelor propuse pentru valorificare este prezentată prin numărul de ordine din tabel (vezi tabelul de mai jos)
        TABEL ACTIVE PROPUSE LA VALORIFICARE

┌──────┬──────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Denumire activ│Valoare │Valoare │ │
│Nr. │FILIALA S. │contabilă la│estimată: │Regimul │
│ordine│CARFIL S.A. │31.12.2021 │(lei) │juridic │
│ │ │(lei) │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Service │
│ │Atelier │ │ │carburatoare,│
│ │Service *) │ │Construcţii│CF nr. 105362│
│ │ob.46: S(c)=S │7.016,50 │+ teren │nr. top 8741/│
│l. │(u)=284mp │(valoare │(cf. │7. │
│ │cu teren 284mp│clădire) │evaluării) │Liber de │
│ │(nr. inv. │ │T0TAL = │sarcini. │
│ │010637) │ │150.000 │Proprietatea │
│ │ │ │ │S. CARFIL │
│ │ │ │ │S.A. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CF 121998 │
│ │Corp de gardă │ │ │parte din nr.│
│ │*) │ │ │top 8741/2/c,│
│ │ob.159 │ │ │proprietatea │
│ │S(c)=200mp, S │307.937,80 │Construcţii│S. CARFIL │
│2. │(u)=400mp │(valoare │+ teren: │S.A., clădire│
│ │cu teren de │clădire) │T0TAL = │neintabulată.│
│ │1.351mp │ │660.000 │Liber de │
│ │nr. inv. │ │ │sarcini. │
│ │011999 │ │ │Proprietatea │
│ │ │ │ │S. CARFIL │
│ │ │ │ │S.A. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Clădire de │ │ │ │
│ │producţie │ │ │ │
│ │carburator şi │ │ │CF nr. 105651│
│ │anexa Clădire │ │ │parte din nr.│
│ │administrativă│Ob.200 = │ │top 8741/2/a/│
│ │*) │3.379.792,90│ │1 cadastral │
│ │- ob.200: S(c)│lei │Construcţii│139593, │
│ │=545mp, S(u)= │Ob.200A = │+ teren: │nedezmembrat,│
│3. │1.635mp │766.150,47 │TOTAL = │construcţie │
│ │- ob.200A: S │TOTAL = │9.600.000 │neintabulată.│
│ │(c)=5445mp, S │4.145.943,37│ │Liber de │
│ │(u)=8.390mp │(valoare │ │sarcini. │
│ │cu teren │clădire) │ │Proprietatea │
│ │5.990mp │ │ │S. CARFIL S.A│
│ │(nr. inv. │ │ │ │
│ │012531 şi │ │ │ │
│ │012496) │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Magazia │ │ │ │
│ │centrală cu │ │ │CF nr. 105651│
│ │rampă dublă *)│Ob.32 = │ │parte din nr.│
│ │- ob.32 S(c)= │273.266,19 │ │top 8741/2/a/│
│ │637mp, S(u)= │lei │Construcţii│1 cadastral │
│ │573mp │Ob.33 = │+ teren │139593, │
│4. │- ob.33 S(c)= │163.252,57 │(cf. │nedezmembrat,│
│ │606mp, S(u)= │lei │evaluării) │construcţie │
│ │545mp │TOTAL = │T0TAL= │neintabulată.│
│ │cu teren │436.518,76 │1.100.000 │Liber de │
│ │1.243mp │(valoare │ │sarcini. │
│ │nr. inv. │clădire) │ │Proprietatea │
│ │010512 şi │ │ │S. CARFIL S.A│
│ │010521 │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Clădire │Ob. 104 + │Construcţii│ │
│ │Producţie │104 A= │+ teren(cf.│ │
│5. │Energetic *) │791.731,20 │evaluării) │ │
│ │ob.104 + 104 A│lei │T0TAL= │ │
│ │ │ │1.200.000 │ │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CF nr. 105651│
│ │Clădire Centru│ │ │parte din nr.│
│ │de calcul *) │ │ │top 8741/2/a/│
│ │ob. 31 │ │ │1 cadastral │
│ │S(c)=630mp, S │1.095.196,04│Construcţii│139593, │
│6. │(u)=1260mp │lei (valoare│+ teren: │nedezmembrat,│
│ │cu teren 630 │clădire) │TOTAL= │construcţie │
│ │mp │ │1.400.000 │neintabulată.│
│ │nr. inv. │ │ │Liber de │
│ │010192 │ │ │sarcini. │
│ │ │ │ │Proprietatea │
│ │ │ │ │S. CARFIL S.A│
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CF nr. 105651│
│ │ │ │ │parte din nr.│
│ │ │ │ │top 8741/2/a/│
│ │Remiza de │ │ │1 cadastral │
│ │locomotive ob.│ │Construcţii│139593, │
│ │119 │7.050,13 lei│+ teren: │nedezmembrat,│
│7. │S(c)=78mp, S │(valoare │TOTAL= │construcţie │
│ │(u)=78m │clădire) │62.000 │neintabulată.│
│ │cu teren 78mp │ │ │Liber de │
│ │nr. inv.010379│ │ │sarcini. │
│ │ │ │ │Proprietatea │
│ │ │ │ │S. CARFIL │
│ │ │ │ │S.A. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CF nr. 105651│
│ │ │ │ │parte din nr.│
│ │ │ │ │top 8741/2/a/│
│ │Depozit │ │ │1 cadastral │
│ │cherestea ob. │666.592,91 │Construcţii│139593, │
│8. │19 S(c)=816mp,│lei (valoare│+ teren: │nedezmembrat,│
│ │S(u)=816mp │clădire) │TOTAL= │construcţie │
│ │cu teren 816mp│ │657.000 │neintabulată.│
│ │nr. inv.012665│ │ │Liber de │
│ │ │ │ │sarcini. │
│ │ │ │ │Proprietatea │
│ │ │ │ │S. CARFIL S.A│
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Magazie, │ │ │ │
│ │Modelărie, │ │ │CF 105364 │
│ │Magazie RM, │ │ │parte din nr.│
│ │ob.106 │ │Construcţii│top 8741/1 │
│ │S(c)= │7.239,28 │+ teren │nedezmembrat,│
│9. │720+610+165mp,│(valoare │(cf. │construcţie │
│ │S(u)= │clădire) │evaluării) │neintabulată.│
│ │720+610+165mp │ │TOTAL= │Liber de │
│ │cu teren │ │1.900.000 │sarcini. │
│ │1.770mp │ │ │Proprietatea │
│ │nr. inv. │ │ │S. CARFIL S.A│
│ │013652 │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Clădire │ │ │ │
│ │Desfacere- │ │ │ │
│ │Vânzări *), │ │ │CF 105335 │
│ │fostă │ │ │partea din │
│ │Alimentara, │ │ │nr. top 8540/│
│ │Tutungerie, │ │Construcţii│1/6/2 │
│ │ob.118 │4.952,95 │+ teren │nedezmembrat,│
│10. │S(c)=276mp, S │(valoare │(cf. │clădire │
│ │(u)=248mp │clădire) │evaluării) │neintabulată.│
│ │cu teren de │ │TOTAL= │Liber de │
│ │276mp, cu │ │óó0.000 │sarcini. │
│ │servitute de │ │ │Proprietatea │
│ │trecere pe │ │ │S. CARFIL │
│ │teren piaţa │ │ │S.A. │
│ │preuzinală nr.│ │ │ │
│ │inv. 013269 │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cf 105364 │
│ │Depozit │ │ │parte din nr.│
│ │recipienţi │ │ │top 8741/1 │
│ │oxigen ob.122 │ │Construcţii│nedezmembrat,│
│ │S(c)=78mp, S │103.424,43 │+ teren: │clădire │
│11. │(u)=78mp │(valoare │TOTAL= │neintabulată.│
│ │cu teren mp │clădire) │120.000 │Liber de │
│ │nr. inv. │ │ │sarcini. │
│ │011802 │ │ │Proprietatea │
│ │ │ │ │S. CARFIL │
│ │ │ │ │S.A. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cf 105364 │
│ │Depozit │ │ │parte din nr.│
│ │descoperit pt.│ │ │top 8741/1 │
│ │laminate ob. │ │Construcţii│nedezmembrat,│
│ │125 │210.564,27 │+ teren: │clădire │
│12. │S(c)=3380mp, S│(valoare │TOTAL= │neintabulată.│
│ │(u)=3380mp │clădire) │3.200.000 │Liber de │
│ │cu teren mp │ │ │sarcini. │
│ │inv.011892 │ │ │Proprietatea │
│ │ │ │ │S. CARFIL │
│ │ │ │ │S.A. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cameră în │ │ │CF 58730 nr. │
│ │Cămin nr. 2 │ │ │top 7482/1/ │
│ │Str. │1.775,90 │Construcţii│16. │
│13. │Înfrăţirii │(valoare │+ teren: │Liber de │
│ │nr.9 │clădire) │TOTAL= │sarcini. │
│ │cu cota parte │ │50.ó00 │Proprietatea │
│ │din teren nr. │ │ │S. CARFIL │
│ │inv. 011829 │ │ │S.A. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │C.f. 32506 │
│ │ │ │ │nr. top 8211/│
│ │Camere │ │ │3/1, 8211/3/ │
│ │protocol Cămin│ │ │2, 8211/3/17,│
│ │nr. 4 (3camere│ │ │8211/3/94, nu│
│ │+ o cameră │ │ │s-a finalizat│
│ │birou social │ │ │documentaţia │
│ │20,7mp/ │ │Construcţii│de obţinere a│
│ │cameră+hol) │1.433,02 │+ teren │titlului de │
│14. │S(c)=94,43mp, │(valoare │(cf. │proprietate │
│ │S(u)=94,43mp │clădire) │evaluării) │întrucât nu │
│ │cu teren de │ │TOTAL = │sau │
│ │39,38mp │ │450.000 │nominalizat │
│ │nr. inv.011918│ │ │de către │
│ │- după │ │ │acţionari │
│ │reglementarea │ │ │membrii │
│ │dreptului de │ │ │comisiei de │
│ │proprietate │ │ │stabilire şi │
│ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │terenurilor. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CF 32617 nr. │
│ │Baraca │ │ │top 8375/2/15│
│ │dormitor ZIZIN│ │ │şi 8375/2/16,│
│ │109A │ │ │neintabulat │
│ │S(c)=580mp, │ │ │încă. Proces │
│ │S(u)=674mp │3.507,93 │TOTAL = │de │
│15. │nr. inv. │(valoare │320.000 │revendicare │
│ │013358 │clădire) │ │cu societatea│
│ │- după │ │ │vecină S.C. │
│ │reglementarea │ │ │UNIVERS S.A. │
│ │dreptului de │ │ │finalizat, │
│ │proprietate │ │ │urmează │
│ │ │ │ │intabularea. │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cabinete │ │ │ │
│ │medicale, │ │ │Cf 32351 nr. │
│ │Laborator │ │ │top 8211/15/ │
│ │psihologic, │ │ │32/I, 8211/15│
│ │Cabinet │ │ │/32/II, 8211/│
│ │protecţia │ │ │15/32/III, │
│ │muncii │ │ │8211/15/32/ │
│ │(construcţii │ │ │IV, 8211/15/ │
│ │instalaţii │15.229,47 │TOTAL = │32/V, │
│16. │dispensar │(valoare │190.000 │neintabulate │
│ │medical) │clădire) │ │încă, litigiu│
│ │S(c)=330mp, │ │ │cu Statul │
│ │S(u)=393mp │ │ │Român prin │
│ │nr. inv. │ │ │Ministerul │
│ │013349 │ │ │Finanţelor │
│ │- după │ │ │pentru │
│ │reglementarea │ │ │intabulare. │
│ │dreptului de │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │ │21.719.600 │ │
└──────┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘

        *) Există aviz CA filială pentru vânzare (Hotărârea nr. 3/25.03.2021)

        După aprobarea Planului de reorganizare/restructurare, cu avizele/aprobările necesare şi respectând procedurile în vigoare, societatea CARFIL, are o strategie de valorificare a activelor din oraşul Braşov în şase mari etape.

    7.4. Impact economic al valorificării activelor disponibile:
        Valorificarea activelor ce aparţineau de producţia civilă, pe lângă surplusul adus pentru realizarea obiectivelor din programul de reorganizare/restructurare, va degreva societatea de cheltuieli cu acestea, care se ridică la suma de aproximativ 4.000.000 lei anual.
        Aceste cheltuieli cuprind: cheltuieli cu impozite şi taxe locale, de întreţinere şi reparaţii precum şi cele cu asigurarea pazei respectivelor obiective.
        Valorificarea lor va duce în primul rând la degrevarea bugetului de stat cu sumele necesare finanţării lucrărilor de investiţii ocazionate de relocarea activităţii, prin majorarea aportului adus de societate la derularea acestei acţiuni.
        Sumele care se vor obţine din valorificarea activelor disponibile vor asigura parţial achiziţionarea unor utilaje prevăzute în planul de retehnologizare, precum şi creşterea productivităţii muncii, implicit a volumului de fabricaţie al produselor.


    8. Analiza activităţilor de evaluare şi control
        S-au întocmit programe, planuri şi proceduri aferente auditului intern, controlului intern managerial şi inspecţia generală şi anticorupţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        Au fost implementate standardele de evaluare a auditului intern şi controlului intern managerial.
    S. CARFIL S.A. a implementat standardele de management cu privire la sistemele antimită şi şi-a însuşit Planul de integritate întocmit de C.N. ROMARM S.A. pentru companie şi filialele acesteia.
        Directorul general al S CARFIL SA a întocmit declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020.
        A fost elaborat inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei precum şi s-au stabilit indicatorii de evaluare la nivelul societăţii pe perioada 2016 - 2020.
        Pentru alinierea la cerinţele Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, a fost elaborată la nivelul filialei S. CARFIL S.A. "Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020".
        Măsurile de audit au fost îndeplinite în proporţie de 100%, iar rapoartele anuale au fost transmise către forurile superioare (Compartimentul Audit Intern al C.N. ROMARM S.A.).
        Concluzii:
        În perioada 2018-2021, acţiunile care ţin de funcţia de control-evaluare au fost realizate conform planurilor de control şi, ulterior controlului, aspectele constatate au fost remediate şi îmbunătăţite.


    9. Analiza domeniului Juridic
        În cadrul Compartimentului Juridic s-a desfăşurat activitate susţinută pe următoarele domenii:
    1. Litigii de muncă privind solicitările angajaţilor (foşti/actuali) privind încadrarea în grupe superioare de muncă (în medie în perioada de referinţă 35 de dosare/an);
    2. Litigii privind obţinerea înregistrării fiscale a terenului pe care se află amplasată Secţia Pirotehnică, în scopul intabulării titlului de proprietate asupra terenului;
    3. Litigiu privind cuantumul despăgubirilor acordate de Primăria Braşov pentru exproprierea pentru utilitate publică a unei suprafeţe de teren de 162 mp;
    4. Litigiu privind acţiunea în răspundere civilă delictuală, pentru recuperarea prejudiciului în cuantum de aprox. 780.000 lei, urmare achitării inculpatului Tache Dan;
    5. Demersuri pentru autorizarea societăţii şi înscrierea în registrul operatorilor din industria naţională de apărare a ţării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016; s-a obţinut Autorizaţia nr. 17/2018;
    6. Demersuri pentru obţinerea codului unic de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia de piese de rezervă şi muniţiilor produse în România, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
    7. Completarea actului constitutiv al societăţii cu obiect secundar de activitate, având în vedere necesitatea exploatării masei lemnoase care pune în pericol securitatea Depozitului RM Vlădeni şi Secţiei Pirotehnice Hărman;
    8. Completarea obiectului de activitate cu activităţi secundare de cercetare-dezvoltare, în alte ştiinţe naturale şi inginerie, activităţi de testări şi analize tehnice, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
    9. Modificarea Actului constitutiv cu fiecare majorare de capital social, prin aportul Ministerului Economiei;
    10. Pentru conservarea veniturilor societăţii, am redactat contract de novaţie prin schimbarea de debitor la singurul contract de închiriere încheiat de societate în 2005, cu respectarea procedurii de închiriere;
    11. Demararea procedurilor de vânzare, închiriere, depozitare, acordare locuri de parcare;
    12. Demersuri pentru obţinerea certificatelor de urbanism pentru vânzare active, construire hale.

        Concluzii:
        Activitatea Compartimentului Juridic s-a desfăşurat pe de o parte, sub comandamentul protejării societăţii, a satisfacerii cerinţelor legale ale angajaţilor societăţii sau ale foştilor angajaţi şi pe de altă parte, pentru respectarea legalităţii în relaţiile contractuale cu colaboratorii.


    10. Probleme interne şi influenţa factorilor externi
        Analizele SWOT şi PEST au identificat o serie de probleme interne care, în general, se regăsesc la toate societăţile din industria de apărare cu capital majoritar de stat. O sinteză a lor, pe domenii de activitate, este următoarea:
        Producţie:
    - lipsa comenzilor care să asigure funcţionarea în mod continuu a capacităţilor
    – valoarea adăugată mică pe produs
    – lipsa unor studii de fezabilitate privind retehnologizarea şi modernizarea fluxurilor de fabricaţie
    – lipsa furnizorilor interni de materii prime şi materiale
    – dependenţă totală de producătorii de materiale energetice din Serbia, Bosnia şi Bulgaria
    – lipsa unui program coerent pentru reducerea costurilor
    – necorelarea comenzilor cu nivelul capacităţilor de producţie
    – consumuri specifice mari datorate lipsei retehnologizări fluxurilor de fabricaţie

        Cercetare-dezvoltare:
    - produsele militare fabricate sunt de tip rusesc, în special muniţiile -lipsa unei strategii privind cercetarea-dezvoltarea
    – lipsa resursei umane specializate
    – lipsa echipamentelor de proiectare şi de testare moderne
    – lipsa unei strategii privind creşterea nivelului tehnologic de fabricaţie

        Comercial-marketing:
    - lipsa analizelor de piaţă
    – politică de preţ rigidă
    – lipsuri în a identifica potenţiali parteneri şi clienţi, a potenţialelor pieţe
    – personal insuficient pregătit pentru marketing

        Resurse umane:
    - lipsa unei strategii în privinţa resurselor umane
    – salarizare neatractivă faţă de oferta firmelor străine
    – absenţa unor programe care să ţină cont de nevoile de formare a personalului calificat, atât pe termen mediu cât şi pe termen lung
    – vârsta ridicată a personalului calificat, neaplicarea unor tehnici de management în domeniul resurselor umane corespondente cu condiţiile actuale

        Financiar contabil:
    - lipsa unei strategii în domeniul financiar-contabil care să susţină dezvoltarea societăţii
    – nivelul ridicat al cheltuielilor convenţional constante
    – fiscalitate crescută care duce la creşterea preţurilor
    – neadaptabilitate la fluctuaţiile de curs valutar

        Influenţa factorilor externi asupra societăţii:
    - absenţa în ultimii 5 ani a unei strategii coerente pentru industria de apărare
    – insuficienţa fondurilor pentru achiziţiile forţelor din sistemul naţional de apărare (FSNA)
    – nivelul redus al investiţiilor
    – dinamica redusă a pieţei interne
    – puternica decapitalizare
    – lipsa coordonării în ceea ce priveşte accesul la fonduri europene şi la programe din domeniul protecţiei mediului
    – lipsa de comunicare în ceea ce priveşte programele de offset
    – lipsa stimulării a exporturilor
    – cadrul legislativ care îngreunează funcţionarea societăţilor

        Din analiza problemelor enumerate mai sus, cele mai acute sunt:
    - lipsa comenzilor care sa asigure funcţionarea în mod continuu a capacităţilor
    – insuficienţa fondurilor pentru achiziţiile forţelor din sistemul naţional de apărare (FSNA)
    – lipsuri în a identifica potenţiali parteneri şi clienţi, potenţialele pieţe
    – nivelul ridicat al cheltuielilor convenţional constante
    – dinamica redusă a pieţei interne
    – lipsa coordonării în ceea ce priveşte accesul la fonduri europene, la programe din domeniul protecţiei mediului şi a celor de offset
    – lipsa resursei umane specializate
    – lipsa unei strategii în privinţa resurselor umane
    – vârsta ridicată a personalului calificat
    – salarizare neatractivă faţă de oferta firmelor străine

        Societatea Carfil S.A. are câteva puncte tari şi anume:
    - are un portofoliu de produse diversificat cu potenţial de piaţă;
    – este un brand cunoscut pe pieţe diverse;
    – personalul calificat are experienţă mare în fabricarea produselor militare;
    – are condiţii pentru a deveni un furnizor important pentru M.Ap.N.;
    – acordurile de colaborare încheiate;
    – programul de C&D&I;
    – este lider de consorţiu european şi naţional;
    – are o Strategie aprobată pe perioada 2019-2023.

        Societatea Carfil S.A. are câteva puncte slabe şi anume:
    - derularea activităţilor în trei locaţii;
    – componentele pirotehnice nu se fabrică în ţară, motiv pentru care se impune achiziţionarea din import;
    – existenţa în patrimoniu a activelor fără activitate care presupun costuri ale inactivităţii;
    – media de vârstă înaintată a personalului;
    – fluctuaţie de personal şi dificultate de angajare din cauza nivelului scăzut al salarizării;
    – birocraţie mare în puterea de decizie la nivel de reprezentanţi ai acţionarilor (ex. închirieri/valorificări active);

        De asemenea, societatea poate beneficia de oportunităţi şi anume:
    - pieţe de desfacere importante;
    – posibilitatea creşterii exporturilor;
    – posibilităţi de a participa la programele de offset;
    – necesitatea reînnoirii stocurilor din dotarea Forţelor Sistemului Naţional de Apărare;
    – disponibilizarea activelor excedentare, care nu concură la procesul de producţie şi care nu sunt incluse în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare definit de lege;
    – aplicarea de către managementul actual a modului de lucru în CONSORŢII cu parteneri intern şi externi;
    – participarea la programele europene pentru industria de apărare (EDF, EDIDP şi PESCO) şi ESA;
    – existenţa unor capacităţi de producţie neexploatate la potenţial maxim.

        Dintre ameninţările pentru S. CARFIL S.A., identificăm:
    - lipsa comenzilor pentru export;
    – activitate mediocră a agenţilor;
    – lipsa de feedback a ofertelor la export;
    – pandemii, inclusiv efectele acestora;
    – acordarea greoaie a licenţelor de export şi import de catre A.N.C.E.X.;
    – blocarea nejustificată şi neeconomică a unor pieţe;
    – lipsa de stabilitate a conducerii societăţii pe cele trei nivele de conducere amintite;
    – lipsa de continuitate a programelor de investiţii datorate schimbărilor politice la nivel de conducere a Ministerului Economiei;
    – în general, climat extern societăţii nemotivant pentru proiecte şi o dezvoltare pe termen lung.

        Concluzii:
        Toate aceste probleme îşi pot găsi rezolvarea prin:
    - acţiuni ale managementului din societăţi;
    – elaborarea de strategii de export pe termen lung;
    – asigurarea resurselor pentru programele de investiţii, cercetare-dezvoltare, a planurilor de securizare şi de conservare;
    – penetrarea pe pieţe-ţintă şi identificarea de noi clienţi;
    – elaborarea unei strategii de dezvoltare a industriei de apărare pe termen mediu şi lung;
    – implementarea programelor de restructurare;
    – o altă abordare a achiziţiilor făcute de forţele sistemului naţional de apărare (FSNA) de la societăţile din industria de apărare;
    – programele de offset şi cele de cooperare industrială cu furnizorii de echipamente pentru forţele sistemului naţional de apărare;
    – o strategie comună a industriei de apărare privind fondurile europene alocate prin programele European Defence Found, EDIDP şi PESCO.
        Acte normative incidente
    - O.U.G. nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare;
    – O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.

        Reglementari specifice domeniului de activitate:
    - În conformitate cu reglementările aprobate prin Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, capacitatea de producţie aferentă obiectului principal de activitate al societăţii este inclusă în sectorul producţiei pentru apărare;
    – H.G. nr. 174/2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea 232/2016, privind industria naţională de apărare precum şi pentru modificarea altor acte normative;
    – O.U.G. nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13, alin. 1, lit. b) din Legea 232/2016 privind industria naţională de apărare precum şi pentru modificarea altor acte normative;
    – H.G. nr. 611/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016, privind industria naţională de apărare precum şi pentru modificarea altor acte normative;
    – H.G. nr. 637/2017 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare;
    – H.G. nr. 0534/2015 privind aprobarea Listei operatorilor economici şi a capacităţilor de producţie pentru apărare;
    – Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare republicată;
    – H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003;
    – H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război;
    – H.G. nr. 946/2012 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război;
    – Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată;
    – Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare republicată;
    – H.G. nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor republicată;
    – Prin Hotărârea nr. 33/2015 a Parlamentului României s-a aprobat Strategia naţională de apărare a ţării.

    SECŢIUNEA B

    I. VIZIUNEA asupra societăţii Carfil S.A.
        Prin aplicarea continuă a soluţiilor de mai bun management, prin conştientizarea şi ţinerea sub control a constrângerilor şi riscurilor şi limitarea influenţelor acestora, viziunea noastră legată de viitorul societăţii Carfil S.A. se va îndeplini. Pe termen mediu şi lung societatea va fi o companie profitabilă şi va avea:
    - un management modern;
    – produse diversificate şi de bună calitate;
    – capacităţi retehnologizate, moderne, noi tehnologii;
    – o piaţă de desfacere stabilă şi cu posibilităţi de lărgire a ei;
    – un preţ competitiv al produselor;
    – posibilitatea şi condiţiile de diversificare a produselor;
    – din ce în ce mai mulţi clienţi;
    – profit constant;
    – posibilitatea de a se menţine printre liderii de renume ai pieţei naţionale şi internaţionale;
    – un proces continuu de modernizare a fluxurilor de fabricaţie;
    – o cultură organizaţională care permite atingerea obiectivelor;
    – parteneriate cu firme importante din domeniul industriei de apărare.


    II. MISIUNEA Carfil S.A.
        Misiunea societăţii este aceea de a menţine, moderniza şi dezvolta capacităţile de producţie militară, de a furniza sisteme, echipamente, tehnică şi produse militare performante necesare Forţelor din Sistemul Naţional de Apărare, în scopul îndeplinirii misiunilor ce le revin pentru asigurarea apărării şi securităţii ţării.

    III. OBIECTIVELE STRATEGICE şi STRATEGIA de urmat pentru S. Carfil S.A.
        Pentru revitalizarea şi dezvoltarea activităţii obiectivele se vor baza pe Programul de reorganizare şi restructurare al societăţii Carfil S.A., avizat de Consiliul de Administraţie.
        Reorganizarea societăţii implică trei mari direcţii, şi anume:
    - dezvoltarea de noi capacităţi de producţie militară, realizarea de produse noi, care să permită societăţii să funcţioneze pe principiile rentabilităţii şi eficienţei economico - financiare şi să contribuie la siguranţa aprovizionării forţelor din F.S.N.A. (Strategia de dezvoltare - Plan de management 2019-2023);
    – relocarea activităţilor nepirotehnice din oraşul Braşov în locaţiile de la Hărman;
    – rezolvarea situaţiei investiţiei nefinalizate "Modernizare turnătoria de fontă".

    III.a. OBIECTIVE STRATEGICE:
    1. Realizarea de noi capacităţi de fabricaţie
        Ţinând cont de capacităţile de fabricaţie existente, de nomenclatorul de produse militare şi de posibilităţile de amplasare de noi fluxuri, la S. Carfil S.A. se are în vedere realizarea următoarelor capacităţi de fabricaţie:
    1.1. Linie de preparare şi încărcare produse militare cu compoziţii termobarice
        Colaborarea din ultimii ani între societăţi din industria de apărare şi Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru Apărare CBRN şi Ecologie, a dus la definitivarea unei strategii pentru realizarea unei asemenea capacităţi. Suntem în faza de semnare a unui contract pentru proiectarea unei instalaţii de preparare şi încărcare cu compoziţie termobarică a diferitelor tipuri de muniţii.
    - Valoare aproximativă: 1 000 000 euro;
    – Termen de implementare: anul 2023;
    – Surse de finanţare: surse proprii şi de la bugetul de stat;
    – Date tehnice de bază;
    – Linia va cuprinde:
    - un echipament pentru realizarea amestecului;
    – o linie automată de încărcare corpi;
    – echipamente auxiliare.    1.2. Capacitate de fabricaţie încărcături de azvârlire pentru bombe de aruncător
        Capacitatea nou creată va include şi pe cea de fabricare a tubului cartuş, existentă.
    - Valoare aproximativă: 3 500 000 euro;
    – Termen de implementare: anul 2024;
    – Surse de finanţare: surse proprii şi de la bugetul de stat
    – Linia va cuprinde:
    - o staţie de încărcare cu pulberi a casetelor;
    – echipamente pentru presare casete din celuloid;
    – echipamente auxiliare.    1.3. Capacitate de fabricaţie focoase
        Noua capacitate va cuprinde echipamentele necesare pentru realizarea noii generaţii de focoase pe care societatea le are în intenţie a le fabrica şi anume: focoase de impact de tip SQ cu sisteme şi distanţă de siguranţă în acord cu standardele NATO, focoase de timp şi focoase de proximitate. Dotările necesare sunt cuprinse în programele de investiţii anuale.
    - Valoare aproximativă: 4 000 000 euro;
    – Termen de implementare: anul 2024;
    – Surse de finanţare: operaţiuni compensatorii de tip offset, surse proprii şi de la bugetul de stat;
    – Linia va cuprinde:
    - linie fabricaţie repere cu echipamente CNC;
    – echipamente pentru linia de asamblare şi de testare;
    – echipamente auxiliare.


        Linia va fi relocate în locaţia de la Hărman.

    1.4. Capacitate de fabricaţie pentru lansatoare şi muniţie antitanc tip Panzerfaust 3
        Capacitatea nou creată răspunde cerinţelor de modernizare a lansatoarelor şi muniţiei antitanc. România este un partener activ NATO şi este semnatară a documentelor de înfiinţare a structurii de cooperare permanentă PESCO în cadrul EDA. Este obligaţia industriei de apărare de a dota Armata Română cu echipamente militare la nivelul celorlalte ţări membre în aceste structuri.
    S. Carfil S.A. îşi propune să realizeze un lansator de grenade antitanc şi muniţia aferentă, moderne, prin transfer de tehnologie. Se negociază transferul de tehnologie. S-au stabilit etapele de transfer.
    - Valoare aproximativă: 2 500 000 euro;
    – Termen de implementare: anul 2024;
    – Surse de finanţare: transfer de tehnologie şi surse proprii;
    – Linia va cuprinde:
    - echipament de fabricaţie lansator;
    – echipamente de fabricaţie muniţie;
    – echipamente auxiliare.


        În toamna anului 2022 vor fi efectuate demonstraţii la care vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai M.Ap.N., urmând a se stabili etapele transferului de tehnologie.

    1.5. Capacitate de fabricaţie amestecuri pentru bombele fumigene
        Capacitatea nou creată va răspunde intenţiei societăţii de a integra cât mai mult din fabricarea bombelor fumigene. Noul concept de lovitură fumigenă înseamnă alt tip de bombă şi alt tip de amestec fumigen. Capacitatea va necesita echipamente pentru zona de prelucrări mecanice şi echipamente pentru zona pirotehnică.
    - Valoare aproximativă: 2 000 000 euro;
    – Termen de implementare: anul 2024;
    – Surse de finanţare: operaţiuni compensatorii de tip offset, proprii şi de la bugetul de stat;
    – Linia va cuprinde:
    - linie fabricaţie repere metalice;
    – linie preparare, presare amestecuri pirotehnice;
    – echipamente auxiliare.    1.6. Capacitate de fabricaţie ţevi pentru aruncătorul de 120 mm
        Noua capacitate vine să completeze fabricaţia de aruncătoare de bombe cu aruncătorul de 120 mm. Pe această linie se vor putea fabrica şi alte tipuri de ţevi pentru alte calibre.
    - Valoare aproximativă: 3 500 000 euro;
    – Termen de implementare: anul 2024;
    – Surse de finanţare: surse proprii şi de la bugetul de stat;
    – Linia va cuprinde:
    - echipament de găurit adânc;
    – echipamente pentru prelucrări mecanice CNC;
    – echipamente auxiliare.    1.7. Linie de demilitarizare ecologică
        Realizarea liniei este o acţiune complexă care cuprinde patru mari capitole:
    a) Reparaţia capitală a fostului atelier de delaborare;
    b) Realizarea staţie de producere a aburului (vechea tehnologie era cu apă încălzită);
    c) Realizarea a 10 000 m2 panouri solare pentru a asigura energia electrică necesară de 1MW;
    d) Realizarea liniilor de dezasamblare şi de delaborare printr-o nouă tehnologie.

        Valoare aproximativă: 1 600 000 euro;
        Surse de finanţare: surse proprii şi de la bugetul de stat;
        Termen de implementare: anul 2024.


    2. Revigorarea şi promovarea cercetării - dezvoltării - inovării în societate, crearea de cunoştinţe, de proprietate intelectuală şi industrială prin transferul acestor rezultate în producţie
        Centrul de cercetare - dezvoltare - inovare - testare
        Centrul are ca obiect cercetarea - dezvoltarea - inovarea - testarea de noi produse militare, modernizarea celor existente, realizarea de noi tehnologii, întocmirea de studii de fezabilitate şi realizarea de proiecte pentru atragerea de fonduri din surse naţionale şi europene.
    - Valoare aproximativă: 1 500 000 euro;
    – Termen de implementare: anul 2024;
    – Surse de finanţare: surse bugetare şi surse proprii.

        Centrul va fi dotat cu echipamente de calcul şi de măsură moderne.

        Etape propuse:
    a) Semnarea a 24 Memorandumuri de înţelegere, astfel:
        Companii europene
    - Rheinmetall Nitrochemie Aschau GmbH- Germania
    – Rheinmetall Nitrochemie Wimmis AG- Elveţia
    – Roxel S.A.S. - Franţa

        Academii naţionale/Companii naţionale/companii
    - Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"
    – Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"
    – Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"
    – Ministerul Apărării Naţionale - Centrul C.B.R.N.E.
    – S.C. The Insource Development Group S.R.L. - TID - GROUP
    – ATD Aerospace RS S.R.L.
    – S.C. Aerofina S.A.
    – S.C. Electromecanica - Ploieşti S.A.
    – Head Light Solutioins S.R.L.
    – S.C. Armtech S.A.
    – MC Blueworld S.R.L.
    – S.C. Stimpex S.A.
    – S.C. TNC Inovative S.R.L.

        Memorandumuri de înţelegere în curs de semnare:
        Companii europene
    - Diehl Defence GmbH&Co. KG - Germania
    – Junghans Microtec GmbH - Germania
    – Dynamite Nobel Defence GmbH - Germania    b) Peste 50 Acorduri de confidenţialitate, astfel:
        Companii Europene
    - Rockwell Collins UK Limited - Marea Britanie
    – Rockwell Collins France S.A.S. - Franţa
    – Rockwell Collins Inc. - U.S.A.
    – Diehl Defence GmbH&Co. KG - Germania
    – Junghans Microtec GmbH - Germania
    – Dynamite Nobel Defence GmbH - Germania
    – Ceska Zbrojovka - Group - Republica Cehă

        50 Acorduri de confidenţialitate cu companii naţionale, instituţii, I.M.M.-uri

    c) Realizarea de proiecte de sisteme şi produse militare de interes naţional şi internaţional, şi anume:
        ● Multiple launcher grenade system (MLGS)cal. 70 mm cu muniţie reactiva şi EFP/TB- Acronym "HIDRA"
        Consorţiu: S. Carfil S.A., Academia Tehnică Militară "Ferdinand I", ATD Aerospace RS S.R.L.-Galaţi, S.C. Armtech S.A.- Curtea de Argeş.

        ● 120 mm Laser Hight - Precision Guided Mortar Bomb- SAL
        Consorţiu: S. Carfil S.A., Academia Tehnică Militară "Ferdinand I", ATD Aerospace RS S.R.L - Galaţi, S.C. Armtech S.A.- Curtea de Argeş, S. Tekfinity S.R.L. - Râşnov, Head Light Solutions S.R.L - Braşov.

        ● Lovitura Hight Explosive Insensitive Thermobaric (HEIT) 120 mm cu focos electronic SQ - Acronym "GLOW"
        Consorţiu: S. Carfil S.A., Academia Tehnică Militară "Ferdinand I", S.C. Armtech S.A.- Curtea de Argeş.

        ● Bombe de aviaţie din clasa MK 80 cu Explosiv Insensitive Thermobaric
        Consorţiu: S. Carfil S.A., Diehl Defence GmbH&Co. KG - Germania, Junghans Microtec GmbH-Germania, Academia Tehnică Militară "FERDINAND I", S.C. Armtech S.A.- Curtea de Argeş, ATD AEROSPACE RS S.R.L. - Galaţi, S. Tekfinity S.R.L - Râşnov, Head Light Solutions S.R.L. - Braşov, TID - Group, MDA Enginering S.R.L., Servosisteme - Bucureşti S.M.E, S. Electromecanica Ploieşti S.A..

        ● Sistem integrat 4X4 LAV-M cu aruncator de 81 mm - Acronym "DRAKON"
        Consorţiu: S. Carfil S.A., S.C. Stimpex S.A.- Bucharest, Pro Optica S.-Bucharest, S.C. Servosisteme S.R.L.- Bucureşti , Headlightsolutions S.R.L.-Braşov, Tekfinity S.R.L - Râşnov, ATD Aerospace R.S. S.R.L.-Galaţi, S.C. Armtech S.A.- Curtea de Argeş, TID Group S.M.E.- Bucureşti.

        ● Lovitura de 120 mm Hight-Explosive cu motor racheta asistat - Acronym "HERA-C5"
        Consorţiu: S. Carfil S.A., ATD Aerospace R.S. S.R.L, Academia Tehnică Militară "FERDINAND I", S.C. Armtech S.A.- Curtea de Argeş.


    d) Dezvoltarea Secţiei de cercetare-proiectare
    - Strategia în domeniul resurselor umane cuprinde printre altele şi angajarea de tineri ingineri, acţiune demarată în anul 2020;
    – Prin parteneriatele create, mai ales în domeniul învăţământului militar, ne propunem să atragem tineri în această industrie;
    – Clădirea Secţiei de proiectare a fost complet renovată, dotată cu calculatoare cu program de proiectare SolidWorks.    3. Creşterea competitivităţii societăţii prin promovarea inovării, accelerarea transferului tehnologic prin obligaţii de offset, stimularea parteneriatelor cu firme competitive din ţară şi din afară
    3.1. Acţiuni pe operaţiuni compensatorii de tip offset
        Se are în vedere prezentarea la Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (O.C.A.T.S.) de proiecte pentru operaţiuni compensatorii şi anume:
    3.1.1. Linie de asamblare, testare şi recepţie pentru focoase de tip PDSQ
    3.1.2. Linie de preparare amestecuri pentru bombele fumigene
    3.1.3. Linie de uzinare ţevi pentru aruncătoare


    3.2. Parteneriate europene şi naţionale in activitatea de C&D&I. Constituirea de Consorţii
        Strategia S. Carfil S.A. este de a se integra prin constituirea de consorţii în domeniul C&D&I europene. Până în acest moment s-au constituit două consorţii europene şi două naţionale şi anume:
    a) Consorţii Europene:
        ● S. Carfil S.A. (România) - lider de consorţiu
    - Roxel S.A.S. (Franţa)
    – Nitrochemie Aschau Gmbh (Germania)
    – Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" (România)
    – Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" (România)
    – Tekfinity S.R.L (România)
    – S.C. ATD Aerospace RS S.R.L. (România)
    – S.C. Armtech S.A. (România)


    b. Naţionale:
        ● ISPGS Consortium (Innovative Solutions for Propulsion and Guidance System):
    S. Carfil S.A., Head Light Solutions S.R.L ATD Aerospace RS S.R.L.

        ● ISSPMS Consortium (Innovative Solutions for Self Propelled Mortar System):
    S. Carfil S.A., TID - Group, MDA Enginering S.R.L, Servosisteme S.R.L, ATD Aerospace RS S.R.L, S.C. Stimpex S.A., Tekfinity S.R.L..


    a. Realizarea unui centru naţional al industriei de apărare pentru cercetare - inovare şi transfer tehnologic.
        Se are în vedere o cooperare între secţiile de cercetare - dezvoltare ale societăţilor din industria de apărare, universităţi cu care există bune relaţii de colaborare şi departamente din M.A.p.N..
    S. Carfil S.A. doreşte să fie membru activ în Centrul de Cercetare-Dezvoltare al C.N. Romarm S.A..
    4. Realizarea unui Centru de formare profesională pentru forţa de muncă din industria de apărare
        Se are în vedere un parteneriat între instituţiile braşovene şi societate pentru realizarea Centrului. Discuţiile au demarat deja.
        Sursele de finanţare sunt din fonduri europene.
    S. Carfil S.A. a propus la întâlnirea cu conducerea Autorităţii Naţionale pentru Învăţământ Profesional în Sistem Dual, participarea noastra ca entitate unde să se poată efectua practica şi am mai propus un Program "Prima Slujbă".

    5. Participarea societăţii la programele din "fereastra cercetare" şi din "fereastra capacităţi" ale Fondul european pentru apărare (European Defence Found - EDF), precum şi la cele din Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP)
    S. Carfil S.A. a transmis încă din luna ianuarie 2019 propuneri de realizare de consorţii unor societăţi din Germania, Franţa şi Marea Britanie.
        Azi, situaţia proiectelor europene este următoarea:
        Proiecte europene:
    1. PADR-FDDT-OPEN-03-2019: Challenging the future - Future Disruptive Defence Technologies
        Project entitled: ENHANCED RANGE-SEARCHING-GUIDANCE-ARTIFICIAL INTELLIGENCE -STRIKING. Acronym "GAIAS"


        Proiecte naţionale:
    1. Program Naţional 2019-2022 PN III - PTE
        Titlu:"Ex NOVA" - Thermobaric round for AG-9 launcher
        Consortium: S. CARFIL S.A., MINISTRY OF NAŢIONAL DEFENCE - C.B.R.N.E.
        Buget proiect: 1 200 000 lei

    2. P.S.C.D. - M.Ap.N.
        Titlu: "EFP round for AG-7 launcher"
        Consortium: MILITARY TECHNICAL ACADEMY "FERDINAND I", S. CARFIL S.A.
        Buget proiect: 200 000 lei

    3. 17 PROGRAME de C&D proprii

        Proiecte noi europene:
        ● EUROPEAN DEFENCE INDUSTRY DEVELOPMMENT PROGRAMME
         EPPGM -EDIDP-NGPSC-PGA 20 - Programmable and guided ammunition Consortium: Leonardo Electronics - Italia, Diehl Defence GmbH&Co. KG- Germania, Cita - Italia, Konstructa - Slovacia, Rheinmetall Nitrochemie Aschau GmbH - Germania, Ministry 0f Naţional Defence - A.C.T.T.M., INCAS - România, Naţional Company Romarm S.A. - România, S. Carfil S.A., ATD Aerospace RS S.M.E. - România, Head Light Solutions S.M.E. - România, etc.. Proiectul nu a fost finanţat.

        ● European Space Agency (ESA)
    "Velocity assisted devices for suborbital vehicle"
        Title: GSTP Element 1: Develop - Call for Proposal: Assessments to Prepare and DeRisk Technology Developments Framework
        Consortium: S. Carfil S.A., ATD Aerospace RS S.M.E.- (România).
        Proiectul este finanţat.

        ● European Space Agency (ESA)
        Title: ECSS-M-ST-10C "SpaceRider parachute extraction system using 120 mm mortar product heritage". Proiectul este in analiza
        Consortium: S. Carfil S.A., ATD Aerospace RS S.R.L. (România).
    6. Produse militare noi
        Rezultatul activităţilor de cercetare-dezvoltare proprii şi în consorţii, pe lângă activitatea de modernizare a produselor din nomenclator, este realizarea de produse noi care să îmbunătăţească oferta pe piaţă a S. CARFIL S.A..
        Se are în vedere realizarea următoarelor produse militare noi:
    1. Muniţie
    1.1. Lovituri termobarice
        Considerăm că în situaţia în care în România este dificil de apreciat perioada de timp în care pe piaţa internă va apare un producător de HE, soluţia este de a produce muniţie exploziv termobarică insenzitivă (HE-THB).
        Conceptul de exploziv-termobaric îmbină efectul unei muniţii HE cu cel al uneia termobarice.
        Caracterul insenzitiv este solicitat mai ales pentru muniţiile de aviaţie.
        La S. Carfil S.A. se are în vedere, ţinând cont şi de faptul că se va realiza o linie pentru preparare şi încărcate cu amestec termobaric, realizarea de muniţie termobarică pentru întreaga gamă de bombe, pentru aruncătoare şi pentru lansatoare.
        Termen de finalizare: 2022
        Societatea a realizat deja trei tipuri de lovituri termobarice pentru aruncătorul AG-7 şi a dezvoltat un program cu Centrul CBRN al M.Ap.N., pe programul Naţional PN III - PTE pentru o lovitură termobarică pentru aruncătorul AG-9.

    1.2. Lovituri cu focoase de proximitate
        Muniţia cu focoase de proximitate are avantajele cunoscute:
    - creşterea substanţială a efectului la ţintă prin creşterea suprafeţei letale;
    – scăderea costurilor pe ciclul de viaţă, cantitatea de muniţie utilizată fiind de trei ori mai mică;
    – uşurinţa în utilizare, având în vedere că se pot folosi programatoare balistice cu tablă de tragere şi hărti incluse.

        Pentru realizarea acetor noi tipuri de focoase avem un parteneriat cu un producător intern de module electronice.
        Termen de finalizare: 2022
        Societatea a realizat deja două tipuri de lovituri de 120 mm cu acet tip de focoase.

    1.3. Lovituri fumigene, lacrimogene şi de mascare
        Se are în vedere înlocuirea amestecului TiCl4 cu amestecuri fumigene non toxice. Iniţiativa vine să răspundă obiectivului strategic al societăţii şi anume cel de integrare cât mai mare a produselor, implicit de a le creşte valoarea adăugată.
        De asemenea, schimbarea compoziţiei fumigene va duce la o cooperare cu unul sau doi colaboratori externi.
        Termen de finalizare: 2023

    1.4. Lovituri de iluminare în VIS şi IR
        Loviturile cu bombe de iluminare care se au în vedere a fi realizate au la baza un nou concept.
        Aceste noi tipuri de lovituri se vor realiza în urma unui parteneriat industrial.
        Termen de finalizare: 2024

    1.5. Lovituri de 81/82 mm şi 120 mm dirijate
        Noile tipuri de conflicte impun utilizarea de muniţie care să diminueze considerabil victimele colaterale. Noul tip de muniţie va veni în sprijinul acestui nou concept.
        Termen de finalizare: 2024 Sursele de finanţare: surse proprii.

    1.6. Muniţie pentru contramăsuri
        Aceste muniţii vor fructifica noile tipuri de focoase electronice cu noul concept de bomba de aruncător.
        Termen de finalizare: 2024

    1.7. Muniţie insenzitiva şi EFP (Explosiv Formed Penetrator)
        S-au realizat primele prototipuri.
        Termen de finalizare: 2022
        Sursele de finanţare: surse proprii.


    2. Armament
    1.1. Lansatoare de grenade moderne
    1.2. Sisteme lansatoare de calibru 70 mm
    1.3. Aruncătoare de bombe modernizate
    1.4. Sistem de aruncător de 120 mm

    3. Elemente de muniţie
    3.1. Focoase de impact de tip SQ, conforme standardelor NATO
    3.2. Focoase electronice de timp
    3.3. Focoase de proximitate
    III.b. STRATEGIA
        Pentru atingerea acestor obiective strategia de urmat trebuie să se bazeze pe:
        ● Management profesionist, cu viziune, competenţă şi asumarea misiunii trasate de acţionariat;
        ● Parteneriate în consorţii strategice cu firme străine;
        ● Atragerea de fonduri naţionale şi europene în activitatea de retehnologizare şi cea de cercetare;
        ● Susţinerea şi implementarea iniţiativei C.N. Romarm S.A. privind o "politică de grup' în cadrul societăţilor din industria de apărare;
        ● Colaborarea cu M.E.A.T. - Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială pentru valorificarea obligaţiilor de offset ale companiilor străine faţă de România;
        ● Parteneriatele cu instituţii de învăţământ superior al M.Ap.N., Agenţia de Cercetare, Tehnici şi Tehnologii Militare, Centrul de cercetări ştiinţifice CBRN în scopul dezvoltării unor noi tipuri produse militare, a modernizării celor existente şi de dezvoltare a unor noi tehnologii;
        ● Participarea la activităţile şi programele finanţate de UE: ESA, EDF şi EDIDP;
        ● Participarea la proiectele finanţate PESCO.;
        ● Susţinerea efortului României de dezvoltare a unei industrii competitive, durabile şi inclusiv, în conformitate cu Strategia Europeană a UE.    IV. VALORI
        Toate acţiunile noastre vor avea la bază o serie de valori în care credem şi pe care le vom promova în societate. În rândurile care urmează, menţionăm cele mai importante valori în care credem, fără a ne rezuma doar la acestea:
    1. Integritate - vom fi un colectiv cu o conduita onestă;
    2. Loialitate - vom fi devotaţi societăţii şi clienţilor noştrii în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate;
    3. Responsabilitate - ne vom asuma responsabilitatea pentru activităţile întreprinse de noi şi suntem gata să suportam consecinţele acestora;
    4. Respectul legii - vom respecta prevederile legale şi nu ne vom abate de la acestea - încălcarea legii este nepermisă;
    5. Echitate - atât angajaţii societăţii, cât şi clienţii vor fi trataţi imparţial, corect şi echitabil;
    6. Transparenţă - vom face eforturi pentru o transparenţă maximă în ceea ce priveşte regulile, procedurile, cerinţele profesionale, principiile de evaluare, etc.;
    7. Profesionalism - vom folosi toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a produselor şi serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor şi câştigarea loialităţii acestora - ne bazăm pe o bună judecată profesională asigurată de experienţa şi valoarea angajaţilor noştrii - comunicăm, conlucrăm şi reuşim împreună;
    8. Deschidere faţă de idei şi abordări noi - ne vom baza pe o atitudine deschisă şi participativă în activitatea organizaţiei, astfel încât să răspundem la schimbările socio-economice locale, regionale, naţionale şi internaţionale la nevoile beneficiarilor produselor şi serviciilor noastre;
    9. Dialog şi consens - vom promova procesul voluntar prin care partenerii se informează, consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun;
    10. Confidenţialitate - vom fi fideli acestui principiu în asigurarea accesului la informaţie în conformitate cu legile, regulile şi procedurile existente - vom proteja datele cu caracter personal şi cele privitoare la partenerii externi.


    V. ACŢIUNI
        Planul de management va fi implementat acţionând în baza experienţei acumulate în managementul de top din industria de apărare, profitând de cooperarea foarte bună avută cu mari concerne din ţări membre NATO sau partenere, de experienţa acumulat în domeniul utilizării operaţiunilor de offset, al programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din diverse surse.
        În acest sens, direcţiile de acţiune vor fi următoarele:
        ● focalizarea atenţiei asupra problemelor principale ale societăţii: reorganizare, retehnologizare, resursa umană, cercetare-dezvoltare, investiţii, produse, producţie, piaţă etc.;
        ● elaborarea unei strategii de dezvoltare pe 4 sau 5 ani şi concentrare asupra punerii în practică a acesteia;
        ● atenţia maximă asupra afacerii;
        ● evaluarea obiectivă şi concretă a performanţelor;
        ● adaptarea rapidă la mediul concurenţial şi la piaţă;
        ● obţinerea şi menţinerea unui control superior calitativ asupra activităţilor de producţie, a celor economico-comerciale şi investiţionale, elaborarea politicilor de personal şi întărirea autorităţii conducătorilor structurilor din societate;
        ● creşterea valorii adăugate;
        ● obţinerea profitului în condiţiile satisfacerii unor cereri solvabile pe piaţă şi a unor disponibilităţi reale de ofertă;
        ● reprofilarea - dublarea treptată a fluxurilor şi proceselor de producţie în funcţie de cerinţele pieţei şi necesităţii de rentabilizare a tuturor produselor şi serviciilor realizate;
        ● dimensionarea raţională şi coordonată a resurselor disponibile şi potenţiale prin folosirea optimă a structurilor de producţie (secţii, module, compartimente etc.) şi utilizarea eficientă a forţei de muncă;
        ● crearea unor structuri interne eficiente de audit şi control intern care să fie un real sprijin pentru obţinerea unui management performant;
        ● crearea condiţiilor pentru practicarea unui management pragmatic, competent şi profesionist în toate departamentele în scopul obţinerii unei performanţe economice cât mai mari.


    SECŢIUNEA C

    I. CONCLUZII ŞI ESTIMĂRI - 2024
        Aplicarea Planului de Management va duce la îndeplinirea viziunii noastre.
        Programul de reorganizare/restructurare se va realiza.
        Prin aplicarea măsurilor cuprinse în Planul de reorganizare/restructurare, S. CARFIL S.A. va deveni o societate competitivă, profitabilă, cu o dezvoltare continuă.
        Societatea va produce pe capacităţi moderne, sisteme de armament şi produse militare conforme cu standardele NATO, răspunzând solicitărilor din piaţa internă şi externă.
        Parteneriatele cu concerne importante europene, academii militare, IMM - uri din zona IT şi Inteligenţei Artificiale vor avea ca rezultat asimilarea de tehnologii noi şi fabricarea de armament şi muniţii de ultimă generaţie.
        Noile tehnologii vor reduce dependenţa societăţii şi a ţării de furnizorii externi, realizându-se siguranţa aprovizionării.
        Societatea va fi un furnizor de resursă umană calificată.
        Vom deveni un furnizor de know-how.

    II. ACTE NORMATIVE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE/RESTRUCTURARE
        În vederea implementării planului de reorganizare/restructurare sunt necesare ca acte normative:
    1. Hotărâre de guvern de aprobarea a Planului de reorganizare-restructurare a S. CARFIL S.A..
    2. Hotărâre de guvern cu privire la sistarea investiţiei "Modernizare turnătoria de fontă".┌───────────────┬──────────────────────┐
│DIRECTOR │DIRECTOR EC0N0MIC │
│GENERAL │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Mircea-Petru │Liliana-Ioana │
│TANŢĂU │BOLBA-MATEESCU │
└───────────────┴──────────────────────┘

    ANEXA 1

                       ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII CARFIL S.A. BRAŞOV
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    VALOAREA CONTABILĂ A ACTIVELOR DISPONIBILE

┌────┬─────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumire activ │Valoare contabilă │
│crt.│FILIALA S. CARFIL│la 31.12.2021 │
│ │S.A. │(lei) │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Atelier Service │ │
│ │*) ob.46: │7.016,50 (valoare │
│1. │S(c)=S(u)=284mp │clădire) │
│ │cu teren 284mp │ │
│ │nr. inv. 010637 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Corp de gardă *) │ │
│ │ob. 159: │ │
│ │S(c)=200mp, S(u)=│307.937,80 (valoare │
│2. │400mp │clădire) │
│ │cu teren de │ │
│ │1.351mp │ │
│ │nr.inv. 011999 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Clădire de │ │
│ │producţie │ │
│ │carburator şi │ │
│ │anexa Clădire │ │
│ │administrativă │ │
│ │*): │Ob.200 =3.379.792,90 │
│ │- ob.200: S(c)= │Ob.200A=766.150,47 │
│3. │545mp, S(u)= │TOTAL = 4.145.943,37 │
│ │1.635mp │(valoare clădire) │
│ │- ob.200A: S(c)= │ │
│ │5445mp, S(u)= │ │
│ │8.390mp │ │
│ │cu teren 5.990mp │ │
│ │nr. inv. 012531 │ │
│ │şi 012496 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Magazia centrală │ │
│ │cu rampă dublă *)│ │
│ │- ob.32 S(c)= │ │
│ │637mp, S(u)=573mp│273.266,19+163.252,57│
│4. │- ob.33 S(c)= │= =436.518,76 │
│ │606mp, S(u)=545mp│(valoare clădire) │
│ │cu teren 1.243mp │ │
│ │nr. inv. 010512 │ │
│ │şi 010521 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Clădire Producţie│Ob. 104 + 104 A= │
│5. │Energetic *) │791.731,20 lei │
│ │ob.104 + 104 A │(valoare clădire) │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Clădire Centru de│ │
│ │calcul *) ob. 31 │ │
│6. │S(c)=630mp, S(u)=│1.095.196,04 (valoare│
│ │1260mp │clădire) │
│ │cu teren 630mp │ │
│ │nr. inv. 010192 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Remiza de │ │
│ │locomotive ob. │ │
│ │119 │7.050,13 (valoare │
│7. │S(c)=78mp, S(u)= │clădire) │
│ │78m │ │
│ │cu teren 78mp │ │
│ │nr. inv.010379 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Depozit cherestea│ │
│ │ob. 19 │ │
│8. │S(c)=816mp, S(u)=│666.592,91 (valoare │
│ │816mp │clădire) │
│ │cu teren 816mp │ │
│ │nr. inv.012665 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Magazie, │ │
│ │Modelărie, │ │
│ │Magazie RM, │ │
│9. │ob.106 S(c)= │7.239,28 (valoare │
│ │720+610+165mp, S │clădire) │
│ │(u)=720+610+165mp│ │
│ │cu teren 1.770mp │ │
│ │nr. inv. 013652 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Clădire │ │
│ │Desfacere-Vânzări│ │
│ │*) fostă │ │
│ │Alimentara, │ │
│ │Tutungerie ob. │ │
│ │118 │ │
│10. │S(c)=276mp, S(u)=│4.952,95 (valoare │
│ │248mp │clădire) │
│ │cu teren de │ │
│ │276mp, cu │ │
│ │servitute de │ │
│ │trecere pe teren │ │
│ │piaţa preuzinală │ │
│ │nr. inv. 013269 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Depozit │ │
│ │recipienţi oxigen│ │
│ │ob. 122 │103.424,43 (valoare │
│11. │S(c)=78mp, S(u)= │clădire) │
│ │78mp │ │
│ │cu teren mp │ │
│ │nr. inv. 011802 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Depozit │ │
│ │descoperit pt. │ │
│ │laminate ob. 125 │210.564,27 (valoare │
│12. │S(c)=3380mp, S(u)│clădire) │
│ │=3380mp │ │
│ │cu teren mp │ │
│ │inv.011892 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cameră în Cămin │ │
│ │nr. 2 Str. │ │
│13. │Înfrăţirii │15.229,47 (valoare │
│ │cu cota parte din│clădire) │
│ │teren nr. inv. │ │
│ │011829 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Camere protocol │ │
│ │Cămin nr. 4 │ │
│ │(3camere + o │ │
│ │cameră birou │ │
│ │social 20,7mp/ │ │
│ │cameră+hol) S(c)=│ │
│ │94,43mp, S(u)= │1433,02 (valoare │
│14. │94,43mp │clădire) │
│ │cu teren de │ │
│ │39,38mp │ │
│ │nr. inv.011918 │ │
│ │- după │ │
│ │reglementarea │ │
│ │dreptului de │ │
│ │proprietate │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Baraca dormitor │ │
│ │ZIZIN 109A │ │
│ │cu teren mp │ │
│15. │nr. inv. 013358 │3507,93 (valoare │
│ │- după │clădire) │
│ │reglementarea │ │
│ │dreptului de │ │
│ │proprietate │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cabinete │ │
│ │medicale, │ │
│ │Laborator │ │
│ │psihologic, │ │
│ │Cabinet protecţia│ │
│ │muncii │ │
│ │(construcţii │ │
│16. │instalaţii │14.524,05 (valoare │
│ │dispensar │clădire) │
│ │medical) │ │
│ │cu teren mp │ │
│ │nr. inv. 013349 │ │
│ │- după │ │
│ │reglementarea │ │
│ │dreptului de │ │
│ │proprietate │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────────┘

        *) Există aviz C.A. filială pentru vânzare (Hotărârea nr.3/25.03.2021)

    ANEXA 6

    Activităţi de protecţie a mediului în
                  Societatea CARFIL S.A. şi previziuni pe termen mediu
    1. S-a solicitat prelungirea Notificării de punere în funcţiune nr.24 din 29.03.2016, valabilă până în data de 29.03.2020 pentru punctul de lucru din comuna Dumbrăviţa, sat Vlădeni (la cca 800 m faţă de DN 1 Braşov - Făgăraş km 28+400 m).
    2. S-a solicitat Viza anuală pentru autorizaţia de mediu nr.138 din 20.08.2010, valabilă până în data de 20.08.2020. Pentru punctul de lucru din comuna Dumbrăviţa, sat Vlădeni (la cca 800 m faţă de DN 1 Braşov - Făgăraş km 28+400 m).
    3. S-a trimis ordin de plată la M.A.I. cu privire la plata taxei pentru Autorizarea de materiale explozive Secţia Pirotehnică Hărman.
    4. S-a solicitat eliberarea Acordului de preluare a apelor uzate reziduale şi pluviale în reţeaua de canalizare a municipiului Braşov, pentru sediul central.
    5. S-a realizat raportarea deşeurilor atât lunar, cât şi anual (PRODDES).
        Perspectiva realizării unor programe de investiţii de mediu pentru perioada 2022-2026.
        Previziuni pe termen mediu
    1. Reabilitare puţuri de apă şi hidranţi de la Secţia Pirotehnică şi Poligon Hărman. Investiţia se află în etapa de aprobare reactualizare deviz general, asigurarea fondurilor pentru reactualizare şi publicare în SICAP.
    2. Staţie de neutralizare la hala de producţie din poligon Hărman. Această hală este în etapa de proiectare.
    3. Staţie de neutralizare pentru atelierul de delaborare ecologică a produselor pirotehnice scoase din uz. Proiectul a fost propus pe PNRR, cât şi în Programul de investiţii 2021-2024.
    4. Asigurarea necesarului de energie electrică pentru hala de producţie din poligonul de la Hărman cu "Energie verde" prin montarea de panouri fotovoltaice. În acest moment hala este în etapa de proiectare.
    5. Construcţia unei rampe de colectare selectivă a deşeurilor metalice, nemetalice şi menajere. Proiectul este inclus în investiţia "Reabilitarea sectorului pirotehnic Hărman".

    ANEXA 8

    Lista privind investiţiile
           tehnologice/dotările necesare a fi realizate potrivit planului de
         reorganizare in perioada 2022-2024 aparţinând filialei S. CARFIL S.A.

┌────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Fondurile necesare pentru realizarea investiţiei/dotările │
│ │ │(mii Lei) │
├────┼────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │Denumire proiect│2022 │2023 │2024 │
│Nr. │de investiţii/ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│crt.│dotare │Surse │Buget de │Surse │Buget de │Surse │Buget de │
│ │ │proprii │stat │proprii │stat │proprii │stat │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────────────┼─────────┴─────────┼─────────┴─────────┼─────────┴─────────┤
│ │ │44.303,66 │113.170,00 │76.270,00 │
│0 │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │17.068.66│27.235,00│53.270,00│59.900,00│38.270,00│38.000,00│
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │B. Obiective de │13.433,66│500.00 │39.900,00│38.500,00│22.500,00│26.000,00│
│ │investiţii noi │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │C. Alte │ │ │ │ │ │ │
│2 │cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii din │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │b) Dotări │800.00 │26.600,00│11.700,00│21.400,00│7.500,00 │8.500,00 │
│ │independente │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│4 │ │
├────┼────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │c) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │studiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │prefezabilitate,│ │ │ │ │ │ │
│ │a studiilor de │215,00 │135,00 │ │ │ │ │
│ │fezabilitate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │a altor studii │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ │f) cheltuielile de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe │
│ │tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind │
│6 │reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu│
│ │excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în│
│ │vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, │
│ │autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege │
├────┴────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │2.620,00 │ │1.670,00 │ │8.270,00 │3.500,00 │
└─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 8a


┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Mii lei │
├────┬────────────────┬─────────────────────────────┤
│Nr. │ │SUME INVESTIŢII │
│crt.│Denumire ├─────────┬───────────────────┤
│ │obiectiv │Propus │Estimat │
├────┤ │2022 ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │2023 │2024 │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Obiective de │ │ │ │
│1 │investiţii în │500,00 │ │ │
│ │continuare │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Obiective de │0,00 │38.500,00│26.000,00│
│ │investiţii noi: │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │
│2 │de investiţii │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Dotări │26.600,00│21.400,00│8.500,00 │
│ │independente │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │
│ │studiilor de │ │ │ │
│ │prefezabilitate,│ │ │ │
│ │a studiilor de │ │ │ │
│ │fezabilitate, a │ │ │ │
│ │altor studii │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│3 │obiectivelor de │135,00 │0,00 │3.500,00 │
│ │investiţii, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │ │
│ │pentru obţinerea│ │ │ │
│ │avizelor, │ │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │ │
│ │şi acordurilor │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │
│ │lege │ │ │ │
├────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL S. CARFIL S.A. │27.235,00│59.900,00│38.000,00│
└─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 9

    LISTA MĂSURI DE CONFORMARE PENTRU MEDIU
        NU ESTE CAZUL.

    ANEXA 10

    Indicatori economico - financiari ţintă 2024

┌────┬────────────────┬─────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │U.M. │Valoare │
│crt.│indicator │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│1 │Profit net │lei │630,000 │
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│2 │Cifra de afaceri│lei │40,205,000│
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│3 │Venituri totale │lei │82,739,000│
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│4 │Cheltuieli │lei │81,989,000│
│ │totale │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│5 │Număr de │pers.│470 │
│ │salariaţi │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│6 │Rentabilitatea │% │156.70 │
│ │economică │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Cheltuieli la │ │ │
│7 │1000 lei │lei │991 │
│ │venituri │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────────┤
│8 │Fluxul de │lei │4,991,828 │
│ │numerar │ │ │
└────┴────────────────┴─────┴──────────┘


    ANEXA 11

    Proiecţia Contului de profit şi pierdere (lei)

┌────────────────┬──┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Denumirea │ │2021 │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │
│indicatorilor │Nr├───────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │ │Anul "0" │Operare │
├──┬─────────────┼──┼───────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Cifra de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afaceri netă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 02 + 03 │1 │14,507,532 │17,300,000│30,456,000│40,205,000│48,500,000│52,250,000│
│ │- 04 + 05 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │06), din care│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- prod. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militara: │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Prod. vândută│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 701 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │702+ 703 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │704 + 705 + │2 │14,507,532 │17,300,000│30,450,000│40,200,000│48,500,000│52,250,000│
│ │706 + 708), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- prod. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militara │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vânzarea │3 │0 │0 │6,000 │5,000 │0 │0 │
│1 │mărfurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 707) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Reduceri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale │4 │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate (ct.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │709) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │5 │ │ │ │ │ │ │
│ │contractelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 766*)) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expl. af. │6 │0 │ │ │ │ │ │
│ │cifrei de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afaceri nete │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 7411) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Venituri af. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │costului │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │prod. în curs│7 │-8,845,707 │1,500,000 │2,500,000 │1,890,000 │1,870,000 │1,958,000 │
│ │de ex. (ct. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │711 + 712) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sold C │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sold D │8 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Prod. Realiz.│ │ │ │ │ │ │ │
│3 │pt scopurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii şi │9 │ │ │ │ │ │ │
│ │capitalizată │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 721 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │722) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte venituri│ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exploatare │10│5,613,682 │16,125,000│18,281,000│40,044,000│7,580,000 │8,250,000 │
│ │(ct. 758 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7417 + 7815) │ │ │ │ │ │ │ │
│4 ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fondul │11│ │ │ │ │ │ │
│ │comercial │ │ │ │ │ │ │ │
│ │negative │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │ │ │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 01 + │12│11,275,507 │34,925,000│51,237,000│82,139,000│57,950,000│62,458,000│
│07 + 08 + 09 + │ │ │ │ │ │ │ │
│10) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┬─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Chelt. cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mat. prime şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │mater. │13│3,683,460 │3,624,000 │5,546,000 │7,875,000 │8,556,000 │9,325,000 │
│ │consum, (ct. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │601 + 602 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7412) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │14│844,645 │1,200,000 │895,000 │2,200,000 │1,850,000 │2,200,000 │
│ │(ct. 603 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │604 + 606 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │608) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │b) Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │externe (cu │15│1,608,894 │2,000,000 │2,280,000 │4,280,000 │5,600,000 │6,250,000 │
│ │energie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apă) (ct. 605│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- 7413) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │16│ │0 │5,000 │4,000 │ │ │
│ │mărfurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 607) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Reduceri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale │17│ │ │ │ │ │ │
│ │primite (ct. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │609) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │*) Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu personalul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 19 + │18│17,003,701 │18,174,000│22,336,000│27,033,000│27,875,000│30,075,000│
│ │20), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Salarii şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │(ct. 641 + │19│16,452,542 │17,611,000│20,779,000│25,435,000│26,250,000│28,250,000│
│ │642 + 643 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │644 - 7414) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurările │20│551,159 │563,000 │1,557,000 │1,598,000 │1,625,000 │1,825,000 │
│ │şi protecţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │645 - 7415) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Ajustări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind imob.│21│7,865,496 │6,825,000 │8,250,000 │8,950,000 │9,150,000 │9,175,000 │
│ │Corp. şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorp. (rd. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │22 - 23) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │a.l) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cheltuieli │22│7,865,496 │6,825,000 │8,250,000 │8,950,000 │9,150,000 │9,175,000 │
│ │(ct. 6811 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6813) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │a.2) Venituri│23│ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 7813) │ │ │ │ │ │ │ │
│7 ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Ajustări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │24│0 │0 │0 │0 │ │ │
│ │activele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 25 - 26)│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │b.l) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cheltuieli │25│ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 654 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6814) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │b.2) Venituri│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 754 + │26│ │ │ │ │ │ │
│ │7814) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │exploatare │27│6,835,330 │3,052,000 │11,325,000│31,147,000│3,941,000 │4,360,000 │
│ │(rd. 28 la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │31) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │8.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │externe (ct. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │611 + 612 + │28│3,828,292 │2,051,000 │4,925,000 │8,733,000 │2,525,000 │2,825,000 │
│ │613 + 614 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │621 + 622 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │623 + 624 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │625 + 626 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │627 + 628 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7416) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │8.2. Chelt. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu alte imp.,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │taxe şi │29│1,017,762 │743,000 │775,000 │1,589,000 │870,000 │910,000 │
│ │vărsăminte │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 635) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │8.3. Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │30│1,989,276 │258,000 │5,625,000 │20,825,000│546,000 │625,000 │
│ │(ct. 652 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │658) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dobânzile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente ctr │31│ │ │ │ │ │ │
│ │de leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 666*)) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Ajustări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │32│0 │0 │0 │0 │ │ │
│ │provizioanele│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 33 - 34)│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli │33│ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 6812) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Venituri │34│ │ │ │ │ │ │
│ │(ct. 7812) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴─────────────┼──┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 13 la│35│37,841,526 │34,875,000│50,637,000│81,489,000│56,972,000│61,385,000│
│16 - 17 + 18 + │ │ │ │ │ │ │ │