Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN din 28 decembrie 2022  de management al sitului Natura 2000 R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN din 28 decembrie 2022 de management al sitului Natura 2000 R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 29 bis din 10 ianuarie 2023
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 3.307 din 28 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 10 ianuarie 2023.
──────────
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
        Planul de management reprezintă documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management.
        Planul de management reprezintă un document strategic pe termen lung.
        Situl Natura 2000 ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia a fost desemnat prin Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
        Situl este localizat în regiunea biogeografică Continentală, pe teritoriul judeţului Sibiu, între localităţile Buia şi Mighindoala şi este marcat de coordonatele: Lat. N 45.0105166; Long. E 24.0123638. Conform Formularului Standard Natura 2000 din 2016, situl prezintă o suprafaţă de 7.2 hectare.
        Elementul de interes conservativ pentru care a fost desemnată aria naturală protejată vizată de Planul de management, este habitatul 9260 - Păduri cu Castanea sativa (Anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE, Directiva Habitate). Specia edificatoare a acestui habitat este Castanea sativa. Acest habitat la noi în ţară ocupă suprafeţe reduse şi prezintă o problemă distinctă, deoarece în prezent se constată uscarea în masă a acestuia, atât la nivelul ţării noastre, cât şi la nivel european.
        Notă: Habitatul 9260 este listat în anexa nr. 2 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare sub denumirea Păduri cu Castanea sativa, motiv pentru care habitatul 9260 se va regăsi în această formă în tot cuprinsul Planului de management. Precizăm că habitatul 9260 se regăseşte şi sub denumirea de Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa în Ordinul ministrului mediului nr. 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
        Cadrul legislativ referitor la aria/ariile naturale protejate vizate de Planul de management
        Tabel nr. 1 - Acte normative relevante în contextul aplicării Planului de management

┌───┬────┬────┬────┬─────────────────────┬─────────────┐
│Nr.│Tip │Nr. │An │Denumire │Descriere act│
│ │act │act │act │ │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordonanţa de urgenţă │ │
│ │ │ │ │a Guvernului nr. 57/ │ │
│ │ │ │ │2007 privind regimul │ │
│ │ │ │ │ariilor naturale │ │
│ │ │ │ │protejate, │Actul │
│ │ │ │ │conservarea │normativ care│
│ │ │ │ │habitatelor naturale,│reglementează│
│1. │OUG │57 │2007│a florei şi faunei │regimul │
│ │ │ │ │sălbatice, aprobată │ariilor │
│ │ │ │ │cu modificări şi │naturale │
│ │ │ │ │completări prin Legea│protejate. │
│ │ │ │ │nr. 49/2011, cu │ │
│ │ │ │ │modificările şi │ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului şi │ │
│ │ │ │ │dezvoltării durabile │ │
│ │ │ │ │nr. 1964/2007 privind│ │
│ │ │ │ │instituirea regimului│ │
│ │ │ │ │de arie naturală │ │
│ │ │ │ │protejată a siturilor│Actul │
│ │ │ │ │de importanţă │normativ de │
│2. │OM │1964│2007│comunitară, ca parte │desemnare a │
│ │ │ │ │integrantă a reţelei │siturilor │
│ │ │ │ │ecologice europene │Natura 2000. │
│ │ │ │ │Natura 2000 în │ │
│ │ │ │ │România, modificat │ │
│ │ │ │ │prin Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului mediului │ │
│ │ │ │ │şi pădurilor nr. 2387│ │
│ │ │ │ │/2011. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea apelor nr. 107/│Actul │
│ │ │ │ │1996, cu modificările│normativ care│
│3. │Lege│107 │1996│şi completările │reglementează│
│ │ │ │ │ulterioare. │managementul │
│ │ │ │ │ │apelor. │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea nr. 350/2001 │Actul │
│ │ │ │ │privind amenajarea │normativ care│
│ │ │ │ │teritoriului şi │reglementează│
│4. │Lege│350 │2001│urbanismul, cu │amenajarea │
│ │ │ │ │modificările şi │teritoriului │
│ │ │ │ │completările │şi │
│ │ │ │ │ulterioare. │urbanismul. │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │ │nr. 1076/2004 privind│Actul │
│ │ │ │ │stabilirea procedurii│normativ care│
│ │ │ │ │de realizare a │reglementează│
│5. │HG │1076│2004│evaluării de mediu │procedura de │
│ │ │ │ │pentru planuri şi │evaluare │
│ │ │ │ │programe, cu │strategică de│
│ │ │ │ │modificările şi │mediu. │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordonanţa de urgenţă │ │
│ │ │ │ │a Guvernului nr. 195/│ │
│ │ │ │ │2005 privind │ │
│ │ │ │ │protecţia mediului, │Actul │
│ │ │ │ │aprobată cu │normativ care│
│6. │OUG │195 │2005│modificări şi │reglementează│
│ │ │ │ │completări prin Legea│protecţia │
│ │ │ │ │nr. 265/2006, cu │mediului. │
│ │ │ │ │modificările şi │ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea vânătorii şi a │Actul │
│ │ │ │ │protecţiei fondului │normativ care│
│7. │Lege│407 │2006│cinegetic nr. 407/ │reglementează│
│ │ │ │ │2006, cu modificările│sectorul │
│ │ │ │ │şi completările │cinegetic. │
│ │ │ │ │ulterioare. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea nr. 46/2008 - │Actul │
│ │ │ │ │Codul silvic, cu │normativ care│
│8. │Lege│46 │2008│modificările şi │reglementează│
│ │ │ │ │completările │sectorul │
│ │ │ │ │ulterioare. │silvic. │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului şi │ │
│ │ │ │ │gospodăririi apelor │Actul │
│ │ │ │ │nr. 207/2006 privind │normativ de │
│ │ │ │ │aprobarea │aprobare a │
│9. │OM │207 │2006│conţinutului │conţinutului │
│ │ │ │ │Formularului Standard│Formularului │
│ │ │ │ │Natura 2000 şi a │Standard │
│ │ │ │ │manualului de │Natura 2000. │
│ │ │ │ │completare al │ │
│ │ │ │ │acestuia. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului nr. 979/2009│ │
│ │ │ │ │privind introducerea │ │
│ │ │ │ │de specii alohtone, │ │
│ │ │ │ │intervenţiile asupra │ │
│ │ │ │ │speciilor invazive, │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │
│ │ │ │ │reintroducerea │ │
│ │ │ │ │speciilor indigene │ │
│ │ │ │ │prevăzute în anexele │ │
│ │ │ │ │nr. 4A şi 4B la │ │
│ │ │ │ │Ordonanţa de Urgenţă │Actul │
│ │ │ │ │a Guvernului nr. 57/ │normativ de │
│10.│OM │979 │2009│2007 privind regimul │reglementare │
│ │ │ │ │ariilor naturale │a speciilor │
│ │ │ │ │protejate, │invazive. │
│ │ │ │ │conservarea │ │
│ │ │ │ │habitatelor naturale,│ │
│ │ │ │ │a florei şi faunei │ │
│ │ │ │ │sălbatice, aprobată │ │
│ │ │ │ │cu modificări şi │ │
│ │ │ │ │completări prin Legea│ │
│ │ │ │ │nr. 49/2011, cu │ │
│ │ │ │ │modificările şi │ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare, pe │ │
│ │ │ │ │teritoriul naţional. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul nr. 262/2020 │ │
│ │ │ │ │pentru modificarea │ │
│ │ │ │ │Ghidului metodologic │ │
│ │ │ │ │privind evaluarea │ │
│ │ │ │ │adecvată a efectelor │Actul │
│ │ │ │ │potenţiale ale │normativ de │
│ │ │ │ │planurilor sau │reglementare │
│11.│OM │262 │2020│proiectelor asupra │a procedurii │
│ │ │ │ │ariilor naturale │de evaluare │
│ │ │ │ │protejate de interes │adecvată. │
│ │ │ │ │comunitar, aprobat │ │
│ │ │ │ │prin Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului mediului │ │
│ │ │ │ │şi pădurilor nr. 19/ │ │
│ │ │ │ │2010. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului şi pădurilor│ │
│ │ │ │ │nr. 3836/2012 privind│ │
│ │ │ │ │aprobarea │ │
│ │ │ │ │Metodologiei de │ │
│ │ │ │ │avizare a tarifelor │ │
│ │ │ │ │instituite de către │ │
│ │ │ │ │administratorii/ │ │
│ │ │ │ │custozii ariilor │Actul │
│12.│OM │3836│2012│naturale protejate │normativ de │
│ │ │ │ │pentru vizitarea │reglementare │
│ │ │ │ │ariilor naturale │a tarifelor │
│ │ │ │ │protejate, pentru │ │
│ │ │ │ │analizarea │ │
│ │ │ │ │documentaţiilor şi │ │
│ │ │ │ │eliberarea de avize │ │
│ │ │ │ │conform legii, pentru│ │
│ │ │ │ │fotografiatul şi │ │
│ │ │ │ │filmatul în scop │ │
│ │ │ │ │comercial. │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ │ministrul mediului │ │
│ │ │ │ │nr. 46/2016 privind │ │
│ │ │ │ │instituirea regimului│Actul │
│ │ │ │ │de arie naturală │normativ de │
│13.│OM │46 │2016│protejată şi │desemnare a │
│ │ │ │ │declararea siturilor │siturilor │
│ │ │ │ │de importanţă │Natura 2000. │
│ │ │ │ │comunitară ca parte │ │
│ │ │ │ │integrantă a reţelei │ │
│ │ │ │ │ecologice europene │ │
│ │ │ │ │Natura 2000 în │ │
│ │ │ │ │România │ │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Actul │
│ │ │ │ │Ordinul nr. 1822/2020│normativ de │
│ │ │ │ │pentru aprobarea │reglementare │
│ │ │ │ │Metodologiei de │a atribuirii │
│14.│OM │1822│2020│atribuire în │în │
│ │ │ │ │administrare a │administrare │
│ │ │ │ │ariilor naturale │a ariilor │
│ │ │ │ │protejate. │naturale │
│ │ │ │ │ │protejate │
├───┼────┼────┼────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul ministrului │Actul │
│ │ │ │ │mediului nr. 304/ │normativ de │
│ │ │ │ │02.04.2018 privind │reglementare │
│ │ │ │ │aprobarea Ghidului de│a modului de │
│15.│OM │304 │2018│elaborare a │elaborare a │
│ │ │ │ │Planurilor de │Planurilor de│
│ │ │ │ │management ale │management │
│ │ │ │ │ariilor naturale │ale ariilor │
│ │ │ │ │protejate │naturale │
│ │ │ │ │ │protejate │
└───┴────┴────┴────┴─────────────────────┴─────────────┘


    Tabel nr. 2 - Centralizator cu măsurile adresate elementelor de interes conservativ în funcţie de starea de conservare a acestora şi presiunile şi ameninţările cu care se confruntă acestea

┌───────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Aria │ │ │ │
│naturală │ │Presiune │Măsurile │
│protejată/ │Starea de │(P) / │de │
│Elementele │conservare │Ameninţare│conservare│
│de interes │ │(A) │ │
│conservativ│ │ │ │
├───────────┴────────────┴──────────┴──────────┤
│R0SCI0312 Castanii Comestibili de la Buia │
├───────────┬────────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │A04, B02, │1.1.1, │
│Habitat │ │F04.02, │1.1.2, │
│9260 - │NI - │J01.01, │1.2.1, │
│Păduri cu │nefavorabilă│K01.01, │1.2.2., │
│Castanea │- inadecvată│K03.03, │1.2.3, │
│sativa │ │K04.02, │1.2.4, │
│ │ │K04.03 │1.2.5, │
└───────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    1.2. Procesul de elaborare a Planului de management
        Elaborarea Planului de management s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru elaborarea Planului de management s-au avut în vedere prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
        Planificarea managerială nu este doar o procedură limitată care se termină odată cu elaborarea unui produs finit, ci un proces continuu, ce porneşte de la cercetare şi strângerea de informaţii, trece prin evaluarea şi analiza datelor colectate, până la însăşi elaborarea Planului, implementarea acestuia şi revenirea la faza de monitorizare şi strângere de noi informaţii. Toate acestea fiind realizate pentru îmbunătăţirea continuă a procesului de management al sitului Natura 2000.
        Pentru inventarierea şi cartarea habitatelor de interes comunitar s-au utilizat metode adecvate, bazate atât pe datele existente din bibliografie, cât şi pe observaţiile şi evaluările de pe teren. Obiectivul acestei activităţi a fost de inventariere detaliată a habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia, în vederea fundamentării Planului de management şi elaborării măsurilor de conservare. Perioada de inventariere şi cartare, de colectare a celorlalte date de teren, a avut loc în perioada martie - septembrie 2019.
        În ceea ce priveşte modalităţile de implicare a factorilor interesaţi şi a comunităţilor locale, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
        ● "Campanie de informare şi conştientizare a publicului privind importanţa reţelei Natura 2000". Campania a constat în informarea comunităţilor locale despre obiectivele proiectului şi activităţile care se vor desfăşura pe raza localităţilor, importanţa speciilor şi habitatelor din zona proiectului; totodată, stabilirea colaborărilor cu proprietarii de terenuri, în cadrul activităţilor de evaluare a stării de conservare a habitatelor şi speciilor. De asemenea, au fost prezentate rezultatele cercetărilor din cadrul proiectului şi măsurile de conservare care vor fi incluse în Planul de management, punându-se accent pe informaţiile care pot aduce beneficii comunităţilor locale. Grupurile ţintă au fost: populaţia locală din localităţile învecinate cu ariile protejate: R0SCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, R0SCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia, proprietarii de terenuri din apropierea şi din zona siturilor, studenţi şi cadre didactice din mediul universitar specializat în ştiinţele naturii, cercetători de la facultăţi cu profil de ştiinţe ale mediului, membri ai 0NG-urilor de protecţie a mediului.
        ● Activităţi de instruire a personalului în managementul ariilor naturale protejate din cadrul proiectului. Instruirea personalului în gestionarea ariilor naturale protejate a urmărit îmbunătăţirea activităţii personalului implicat în mod direct sau indirect în activităţile de conservare a speciilor şi habitatelor din raza proiectului, prin susţinerea de sesiuni de instruire privind managementul capitalului natural.
        ● În cadrul sesiunilor de informare a proiectului LIFE "Creşterea Capacităţii Instituţionale - LIFE14CAP/R0/000007" susţinute de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din data de 8 martie 2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a prezentat proiectul "Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară R0SCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, R0SCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia".
        ● Proiectul derulat de APM Sibiu cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, 5 iunie 2019, marcată sub sloganul "Împreună putem combate poluarea aerului!" a constat într-o amplă campanie de informare referitoare la necesitatea conservării ariilor naturale protejate, în şcolile din localităţile implicate în proiect: Slimnic, Şeica Mare, Şeica Mică, Axente Sever, Micăsasa - judeţul Sibiu şi Blaj, Crăciunelul de Jos, Mihalţ - judeţul Alba.
        APM Sibiu, în calitate de Beneficiar al proiectului, a supus Planul de management dezbaterilor publice în data de 16.06.2020 la Primăria Şeica Mare. Persoanele prezente la întâlnire nu au avut propuneri de modificare/ completare a Planului de management. Dezbaterile publice au continuat online, în perioada 17- 26.06.2020, timp în care nu s-au primit propuneri de completare/ modificare a Planului de management.

        Având în vedere faptul că procesul de revizuire a Planului de management este unul de lungă durată, revizuirea se va efectua la un interval de 10 ani.

    1.3. Descrierea ariei naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.1. Aria naturală protejată vizată de Planul de management
        Tabel nr. 3 - Aria naturală protejată vizată de Planul de management

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Suprafaţă│ │
│ │Arie naturală protejată cu care se suprapune │ │totală │Procentul│
│ │ │ │suprapusă│din aria │
│ │ │Tip │cu aria │naturală │
│Nr. ├─────────┬───────────┬───┬─────────┬───────────┤Suprapunere│naturală │protejată│
│crt.│ │ │ │ │ │^c) │protejată│de │
│ │ │ │Tip│Categorie│Denumire │ │de │referinţă│
│ │Cod │Denumire │^a)│^b) │responsabil│ │referinţă│[%] │
│ │ │ │ │ │ │ │[ha] │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Agenţia │ │ │ │
│ │ │Castanii │ │ │Naţională │ │ │ │
│1. │ROSCI0312│comestibili│ │SCI │pentru Arii│Totală │7,2 │100 │
│ │ │de la Buia │ │ │Naturale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Protejate │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┘


        Situl Natura 2000 R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia nu se suprapune cu alte arii naturale protejate. Harta suprapunerilor se regăseşte în Anexa 3.1 la Planul de management.

    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizate de Planul de management
        Situl este localizat în regiunea biogeografică Continentală, în Regiunea Centru a României, pe teritoriul judeţului Sibiu, în unitatea administrativ teriorială Şeica Mare şi este marcat de coordonatele: Lat. N 45.0105166; Long. E 24.0123638. Situl este localizat în partea stângă a drumului comunal DC4A, acest drum fiind singurul drum de acces în interiorul ariei naturale protejate. Conform Formularului Standard Natura 2000 situl prezintă o suprafaţă de 7,2 hectare.
        Tabel nr. 4 - Localizarea ariei naturale protejate

┌───────────┬─────────┬──────────────┬───────┬────────────────────┐
│Codul şi │ │ │ │Localităţi (oraşe, │
│denumirea │Suprafaţa│Regiunea │ │comune, sate**) │
│ariei │(ha) │biogeografică*│Judeţul├──────────┬─────────┤
│naturale │ │ │ │Localitate│Suprafaţa│
│protejate │ │ │ │ │(ha) │
├───────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ROSCI0312 │ │ │ │ │ │
│Castanii │7,2 │Continentală │Sibiu │Şeica Mare│7,2 │
│comestibili│ │ │(100 %)│ │ │
│de la Buia │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────────────┴───────┴──────────┴─────────┘


        Harta localizării ariei naturale protejate se regăseşte în Anexa 3.2 la Planul de management.

    1.3.3. Limitele ariei naturale protejate vizate de Planul de management
        Limitele sitului de importanţă comunitară sunt puse la dispoziţia factorilor interesaţi pe pagina web a Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - www.mmediu.ro-, în format shapefile, având sistem de referinţă geografică în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.
        Suprafaţa totală a sitului ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia este de 7,2 ha.
        Harta limitelor ariei naturale protejate se regăseşte în Anexa 3.3 la Planul de management.

    1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate
        Nu este cazul.    2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE
    2.1. Geologie
    2.1.1. Caracterizarea geologică a zonei
        Din punct de vedere al localizării, situl ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia se află în partea de vest a Podişului Hârtibaciului, încadrat, la sud de localitatea Buia şi de râul Calva şi la nord de localitatea Minghioala, respectiv de râul Mighindoala, desfăşurându-se pe o pantă cu expoziţie sudică.
        Podişul Hârtibaciului este delimitat de râurile Târnava Mare, Olt, Visa şi Cibin şi prezintă o structură generală formată din depozite/ formaţiuni mio-pliocene, cu structură monoclinală locală sau de domuri, Ielenicz şi Pătru, 2005. În acest podiş domină văi foarte lungi orinetate est-vest, Mureşul, Târnavele şi Hârtibaciu şi ca urmare apar interfluvii principale foarte alungite, retezate de o suprafaţă de eroziune, dar şi cu mici suprafeţe şi înşeuări structurale, mărginite uneori de abrupturi impunătoare semistructurale, Posea 2005.
        Ca structură, Podişul Hârtibaciului are domuri poziţionate nord-central - sud-estic, monoclin pe latura sudică şi în Podişul Secaşelor şi cute diapire în vest pe aliniamentul Ocna Mureş - Ocna Sibiului şi Miercurea Sibiului. În afară de nisipuri, argile şi marne se întâlnesc, mai rar, şi tufuri, uneori conglomerate, Posea 2005.
        Formaţiunile miocene sunt reprezentate cu precădere în partea sudică, iar cele pliocene, caracterizează partea de nord a podişului. Trecerea de la formaţiunile miocene la cele pliocene este mediată de axa hidrografică a râului Hârtibaciu, Şoneriu şi Grecu, 1987.
        Depozitele miocene sunt bine reprezentate de depozite sarmaţiene, ce cuprind marne, argile, gresii, nisipuri, pietrişuri, conglomerate slab cimentate şi intercalaţii de tuf vulcanic, Şoneriu şi Grecu, 1987; Simulescu şi Grigoraş, 2016.
        Formaţiunile pliocene cuprind nisipuri şi marne pannoniene. Stratele de nisipuri prezintă numeroase intercalaţii cu gresii, stratificate sau concreţionare, foarte bine cimentate, Şoneriu şi Grecu, 1987. Depozitele ponţiene, aflate în nordul şi vestul podişului, alcătuite din strate permeabile de nisipuri şi gresii, au facilitat formarea unei pânze freatice abundente, legată printr- o reţea hidrografică densă, Şoneriu şi Grecu, 1987.
        Harta geologică a ariei naturale protejate se regăseşte în Anexa 3.4 la Planul de management.

    2.1.2. Influenţa geologiei asupra speciilor şi al habitatelor din cadrul ariei naturale protejate
        Particular, în acest sit, alunecările sunt de tip glimei, pentru că stratele de nisipuri şi pietrişuri sunt dispuse pe strate groase de argilă, impermeabile. În dinamica lor, glimeele, iau forme de valuri, copârşae, ţiglăi şi gruieţi, Posea, 2005. Aceste fenomene au ca rezultat modificarea sau chiar distrugerea habitatelor şi a speciilor pe care acestea le ocupă, cu repercursiuni asupra dinamicii populaţiilor de interes conservativ. Eroziunea în profunzime afectează învelişul solului distrugând profilul solului morfogenetic, eroziunea la suprafaţă, alunecările, acumulările şi procesele de bătătorire pot sau nu afecta profilul morfogenetic în funcţie de durata şi intensitatea acţiunii. Un exemplu îl constituie procesele de bătătorire, acestea nu modifica structura profilului morfogenetic, dar afectează proprietăţile hidrofizice ale solului având ca şi consecinţă scăderea condiţiilor de dezvoltare ale plantelor.
        Activităţile antropice din ultimele două secole au condus la schimbări ale mediului natural prin suprapăşunat, despăduriri şi extinderea arealelor agricole favorizând apariţia proceselor de eroziune şi alunecărilor de teren. Solurile din Podişul Transilvaniei sunt folosite pentru culturi agricole, păşuni, şi fâneţe, pădurile ocupând suprafeţe relativ reduse fiind formate preponderent din gorun, stejar şi fag, Floarea şi colab., 1968.


    2.2. Hidrografie
    2.2.1. Caracterizarea zonei din punct de vedere hidrografic
        Suprafaţa sitului Natura 2000 se întinde în partea de vest a Podişului Hârtibaciului şi din punct de vedere hidrografic este caracterizată de râul Calva, afluent al Visei, care îşi dezvoltă bazinul hidrografic în nord-vestul ariei podişului. Are un singur afluent, de stânga, respectiv râul Metiş cu o lungime de 7 km, Sorocovschi, 2009.
        Râul Calva are o lungime totală de 35 km, coborând de la o altitudine de 540 m, în amonte până la 400 m în aval. Suprafaţa totală a bazinului hidrografic este de 41 kmp, iar altitudinea medie este de 501 m, Sorocovschi, 2009.

    2.2.2. Influenţa hidrografiei asupra speciilor şi a habitatelor din cadrul ariei naturale protejate
        Râul Calva are un aport important în menţinerea calităţii habitatelor şi un rol esenţial în ciclul de viaţă al speciilor. O modificare bruscă a debitului ca urmare a precipitaţiilor abundente sau în lipsa acestora ar influenţa considerabil calitatea şi rata de viabilitate a habitatelor şi speciilor de la nivelul ariei naturale protejate.
        Harta hidrografică a ariei naturale protejate se regăseşte în Anexa 3.5 la Planul de management.


    2.3. Pedologie
    2.3.1. Caracterizarea zonei din punct de vedere pedologic
        Zona sitului Natura 2000, corespunde vestului Podişului Hârtibaciului şi este caracterizat de prezenţa argiluvisolurilor de tipul solurilor brune luvice, cu orizont B argiloiluvial, Ielenicz şi Săndulache, 2009.
        Datorită prezenţei calcarelor şi a marnelor, s-au dezvoltat în dealurile din bazinele văii Hârtibaci soluri molice de tip rendzine şi pseudorendzine, Ielenicz şi Săndulache, 2009; Şoneriu şi Grecu, 1987. De asemenea, în bazinul văii Hârtibaciului, s-au format soluri hidromorfe de tipul solurilor negre de fâneaţă, asociate cu cernoziomuri cambice şi cu pseudorendzinele, Ielenicz şi Săndulache, 2009. De asemenea, pe versanţi au fost identificate soluri de tip regolosoluri şi erodisoluri, iar în lunci, soluri neevoluate de tip aluvial, Şoneriu şi Grecu, 1987; Ielenicz şi Săndulache, 2009. Pe argilele şi marnele sărăturoase asociate cutelor diapire, s-au dezvoltat, pe zone restrânse soluri de tip solonceac. Între sol, climă şi vegetaţie există un strâns paralelism denumit pedo-fito-climatic, acesta este prezent şi în ţara noastră.

    2.3.2. Influenţa tipurilor de soluri asupra speciilor şi habitatelor din cadrul ariei naturale protejate
        Substratul pedologic are o influenţă importantă asupra speciilor şi a habitatelor din situl Natura 2000. Aria naturală protejată a fost declarată pentru habitatul de interes conservativ 9260 - Păduri cu Castanea sativa. Din punct de vedere al condiţiilor pedologice, castanii comestibili se dezvoltă pe un substrat profund şi aerisit, cu umiditate optimă, fără exces sau deficit hidric, cum sunt solurile brune-luvice aparţinând clasei argiluvisoluri, prezente în cadrul suprafeţei analizate. 0 altă influenţă dictată de substratul pedologic este reprezentată de distribuţia insulară/izolată a speciei Castanea sativa pe solurile de tip rendzine, cu conţinut de calcar.
        Harta tipurilor de sol din aria naturală protejată se regăseşte în Anexa 3.6 la Planul de management.


    2.4. Clima
    2.4.1. Caracterizarea zonei din punct de vedere climatic
        Din punct de vedere al reliefului, Podişul Hârtibaciului se încadrează în categoria podişurilor înalte, cu înălţimi de peste 600 m, fapt care determină un climat răcoros şi umed, Ielenicz şi Săndulache, 2009.
        În medie, cantitatea de radiaţie solară este de 110-115 kcal/cm2/an, în condiţiile unei durate medii de strălucire a soarelui de 1900 - 1950 ore. Temperatura medie anuală este de aproximativ 7°C. În lunile de iarnă temperatura medie variază între -2°C şi -4°C în luna ianuarie. În timpul verii, temperatura medie variază între 14 şi 18°C înregistrat în luna iulie, cu amplitudini termice medii de 22-23°C. În medie, în timpul unui an sunt între 110-130 de zile cu îngheţ, 150 de zile fără îngheţ şi 60-70 de zile de vară. În lunile iulie şi august se înregistrează până la 10 zile tropicale, majoritatea în august, Ielenicz şi Săndulache, 2009.
        Temperatura medie, pe anotimpuri, are următoarele valori:
        ● Primăvara: 12,4°C
        ● Vara: 20,16°C
        ● Toamna: 11,16°C
        ● Iarna: -0,5°C

        În Podişul Hârtibaciului, în medie, în timpul unui an calendaristic, sunt 125 de zile cu precipitaţii. Cantitatea medie anuală de precipitaţii în podişul Hârtibaciului este de 700 mm. Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în lunile mai-iunie, iar cea mai scăzută în timpul iernii, când stratul de zăpadă se menţine timp de 30-35 de zile. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor creşte din nord-vest 600 mm către est 700 mm. Precipitaţiile torenţiale sunt puţine, şi nu depăşesc 100 mm într-un interval de 24 de ore. Umiditatea relativă medie anuală este de 70-75%, fiind mai ridicată iarna >80% şi mai scăzută vara 65-70%.
        Nebulozitatea medie anuală este de 5,5-6 zecimi, cu valori maxime în luna decembrie, 78 zecimi şi minime în august-septembrie, <5 zecimi. În cursul unui an, sunt în medie 120 de zile cu cer senin şi >140 de zile cu cer complet acoperit, Ielenicz şi Săndulache, 2009.
        Umiditatea relativă medie anuală este de 75% pentru anul 2018, a fost mai ridicată iarna, cu un maxim de 90%, 85,6% media umidităţii în lunile de iarnă, în luna decembrie, şi mai scăzută în timpul primăverii, 68%.
        În perioada 2008 - 2018 numărul mediu de zile cu precipitaţii sub formă de ninsoare a fost de 36 de zile, cu valori cuprinse între 17 zile şi 52 de zile.
        Ielenicz şi Săndulache afirmă faptul că în zona pe care se suprapune Podişul Hârtibaciului, cele mai frecvente fenomene meteorologice sunt roua şi bruma. Alte caracteristici climatice ale zonei sunt reprezentate de inversiuni termice în timpul iernii şi de manifestări foehnale la începutul primăverii, Ielenicz şi Săndulache, 2009.

    2.4.2. Influenţa datelor referitoare la climă - radiaţie solară, temperaturi, precipitaţii, umezeala relativă, vânt, fenomene climatice extreme, asupra speciilor şi a habitatelor din cadrul ariei naturale protejate
        Habitatul 9260 - Păduri cu Castanea sativa pentru care a fost declarat situl Natura 2000, este răspândit în general în zonele cu regim climatic submediteranean. Aria naturală protejată se desfăşoară pe o pantă cu expoziţie sudică, fapt care determină iradierea puternică a acesteia, favorizând dezvoltarea vegetaţiei cu specifice arealului mediteraneean.
        De asemenea, circulaţia curenţilor atmosferici produc variaţii termice semnificative, foehnul fiind un vânt cald şi uscat care bate din direcţia culmilor versanţilor spre văile din apropiere. Acest fenomen se traduce prin atenuarea răcirii aerului în timpul mişcărilor ascendente a curenţilor de aer, precum şi reducerea umidităţii ca urmare a condensării vaporilor de apă. Astfel, se creează condiţii optime de dezvoltare a speciilor de arbori cu specific submediteranean - Povară, 2004.
        Situl Castanii comestibilii de la Buia are o suprafaţă de 7,2 ha şi a fost desemnat pentru conservarea habitatului 9260 Păduri cu Castanea sativa. Castanea sativa este o specie cu toleranţă scăzută la temperaturi mici, valoarea optimă a temperaturii fiind de 8-15°C. În condiţii de stres termic, toamna fructele sunt deteriorate astfel afectând distribuţia şi efectivul populaţiilor.
        Harta temperaturilor - medii multianuale şi Harta precipitaţiilor - medii multianuale din aria naturală protejată se regăsesc în Anexa 3.7 şi Anexa 3.8 la Planul de management.


    2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic
        Nu este cazul.


    3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE
    3.1. Ecosistemele
        Pe teritoriul sitului se întâlnesc două tipuri majore de ecosisteme, care reprezintă o caracteristică a diversităţii acestui sit. Aceste două tipuri de ecosisteme sunt: ecosistemul forestier şi ecosistemul de pajişte. Harta ecosistemelor din aria naturală protejată se regăseşte în Anexa 3.9 la Planul de management.

    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate
    3.2.1. Habitate Natura 2000 9260 - Păduri cu Castanea sativa
        Tabel nr. 5 - Tabelul A. Date generale ale tipului de habitat

┌───┬──────────────┬───────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - habitat de │
│1. │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│2. │tipului de │9260 │
│ │habitat │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│3. │Denumire │Păduri cu Castanea │
│ │habitat │sativa │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Palaearctic │41.57331 │
│4. │Habitats │Pre-Carpathian │
│ │(PalHab) │chestnut-sessile │
│ │ │oak forest │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │R 4141 Păduri │
│ │ │dacice - balcanice │
│5. │Habitatele din│de gorun Quercus │
│ │România (HdR) │petraea şi castan │
│ │ │Castanea sativa cu │
│ │ │Genista tinctoria │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │9260 Castanea │
│ │Habitate │sativa woods │
│6. │Natura 2000 │Este habitat de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│7. │Asociaţii │Castaneo-Quercetum │
│ │vegetale (AV) │Horvat, 1938. │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │Tipuri de │identificate şi │
│8. │pădure (TP) │descrise tipuri │
│ │ │naturale de pădure │
│ │ │în ţara noastră. │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Habitatul este │
│ │ │prezent în ţara │
│ │ │noastră în condiţii│
│ │ │staţionale │
│ │ │caracterizate prin │
│ │ │altitudini de │
│ │ │300-500 m, condiţii│
│ │ │climatice: │
│ │ │temperaturi medii │
│ │ │anuale de 8-7,5° C,│
│ │ │precipitaţii medii │
│ │ │anuale 800-1.000 mm│
│ │ │în nord şi 750-850 │
│ │ │mm în sud. │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │Relieful este de │
│ │ │versanţi moderat │
│ │ │până la puternic │
│ │ │înclinaţi, │
│ │ │însoriţi, în │
│ │ │general adăpostiţi.│
│ │ │Rocile din substrat│
│ │ │sunt, în │
│ │ │majoritatea │
│ │ │situaţiilor, roci │
│ │ │acide. În cele mai │
│ │ │multe cazuri │
│ │ │solurile sunt de │
│ │ │tip luvosol, │
│ │ │profunde, acide, │
│ │ │mezobazice, hidric │
│ │ │echilibrate, │
│ │ │mezotrofice. │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │Fitocenozele sunt │
│ │ │edificate din │
│ │ │specii │
│ │ │submediteraneene. │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │În masiv, stratul │
│ │ │arborilor este │
│ │ │compus în etajul │
│ │ │superior din: │
│ │ │castan Castanea │
│ │ │sativa şi gorun │
│ │ │Quercus petraea │
│ │ │ssp. dalechampii, │
│ │ │petraea în │
│ │ │proporţii diferite,│
│ │ │cu amestec de fag │
│ │ │Fagus sylvatica, │
│ │ │paltin de munte │
│ │ │Acer │
│ │ │pseudoplatanus, tei│
│ │ │Tilia platyphyllos,│
│ │Descrierea │T. cordata, T. │
│ │generală a │tomentosain sud, │
│9. │tipului de │cireş Prunus avium,│
│ │habitat │plop tremurator │
│ │ │Populus tremula, │
│ │ │mesteacăn Betula │
│ │ │pendula. │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │În etajul inferior │
│ │ │se semnalează │
│ │ │specii precum │
│ │ │jugastru Acer │
│ │ │campestre, carpen │
│ │ │Carpinus betulus, │
│ │ │sorb de camp Sorbus│
│ │ │torminalis. │
│ │ │Arboretul are o │
│ │ │acoperire de │
│ │ │80-100%. Stratul │
│ │ │arbuştilor este │
│ │ │dezvoltat variabil,│
│ │ │fiind compus din │
│ │ │Cornus mas, Cornus │
│ │ │sanguinea, Corylus │
│ │ │avellana, Crataegus│
│ │ │monogyna, Euonymus │
│ │ │europaeus, │
│ │ │Ligustrum vulgare, │
│ │ │Rosa canina, │
│ │ │Viburnum opulus şi │
│ │ │altele. │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │Stratul ierburilor │
│ │ │şi subarbuştilor │
│ │ │este constituit cel│
│ │ │mai adesea din │
│ │ │specii acidofile: │
│ │ │Genista tinctoria, │
│ │ │Lysimachia │
│ │ │punctata, │
│ │ │Laserpitium │
│ │ │prutenicum, Rubus │
│ │ │hirtus, Rubus │
│ │ │idaeus, Selinum │
│ │ │carvifolia, │
│ │ │Veronica │
│ │ │officinalis, │
│ │ │Calamagrostis │
│ │ │epigeios, Luzula │
│ │ │luzuloides s.a.. │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │Prezenţa │
│ │ │habitatului 9260 │
│ │ │“Păduri cu Castanea│
│ │ │sativa” este direct│
│ │ │condiţionată de │
│ │ │prezenta speciei │
│ │ │arborescente castan│
│ │ │comestibil Castanea│
│ │ │sativa. │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Specii │
│ │ │edificatoare: │
│ │Specii │Castanea sativa, │
│10.│caracteristice│Quercus petraea; │
│ │ │Specii │
│ │ │caracteristice: │
│ │ │Castanea sativa. │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│11.│Fotografii │A se consulta Anexa│
│ │ │2. │
└───┴──────────────┴───────────────────┘


        Tabel nr. 6 - Tabelul B: Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│1. │al tipului │9260 │
│ │de habitat │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│2. │prezenţă │Larg răspândit. │
│ │[spaţial] │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Castanii comestibili,│
│ │ │care edifică │
│ │ │habitatul 9260, │
│ │ │reprezintă elementul │
│ │ │central în jurul │
│ │ │căruia a fost │
│ │ │declarat situl NATURA│
│ │ │2000 ROSCI0312 │
│ │ │Castanii comestibili │
│ │ │de la Buia. Zona │
│ │ │sitului este │
│ │ │constituită dintr-o │
│ │ │păşune cu elemente de│
│ │ │vegetaţie forestieră,│
│ │ │amplasată în treimea │
│ │ │superioară a │
│ │ │versanţilor şi pe │
│ │ │culmea dealului - │
│ │ │între localităţile │
│ │ │Buia şi Mighindoala, │
│ │ │judeţul Sibiu. │
│ │ │Întrucât situl este │
│ │ │amplasat în partea │
│ │ │superioară a │
│ │ │versanţilor, cu │
│ │ │înclinare slabă şi │
│ │ │moderată, solul este │
│ │ │puţin profund, │
│ │ │spălat; sub orizontul│
│ │ │A cu humus de circa 5│
│ │ │- 15 cm apare un │
│ │ │scurt orizont de │
│ │ │tranziţie şi apoi │
│ │ │substratul │
│ │ │nisipo-lutos. Pe │
│ │ │alocuri, încă de la │
│ │ │suprafaţă apar, cu │
│ │ │pondere însemnată │
│ │ │compuşi de siliciu. │
│ │ │Solul este moderat │
│ │ │aprovizionat cu │
│ │ │substanţe şi baze de │
│ │ │schimb, dar afânat, │
│ │ │bine aerisit, cu │
│ │ │reacţie slab acidă, │
│ │ │ceea ce a asigurat │
│ │ │condiţii favorabile │
│ │ │dezvoltării speciei │
│ │ │Castanea sativa - │
│ │ │castan comestibil. │
│ │ │Vegetaţia forestieră │
│ │ │constituie o asociere│
│ │ │cu consistenţă slabă,│
│ │ │în medie 0,5, având │
│ │ │zone cu consistenţă │
│ │ │şi mai redusă şi zone│
│ │ │în care aceasta │
│ │ │atinge 0,7 - 0,8. Din│
│ │ │acest motiv, arborii │
│ │ │au coroana larg │
│ │Statutul de │dezvoltată. Etajul │
│3. │prezenţă │arborilor este │
│ │[management]│reprezentat de │
│ │ │exemplare din │
│ │ │speciile: castan bun │
│ │ │- Castanea sativa, │
│ │ │carpen - Carpinus │
│ │ │betulus, tei de deal │
│ │ │/pucios - Tilia │
│ │ │cordata, gorun - │
│ │ │Quercus petraea, │
│ │ │cireş - Prunus avium,│
│ │ │mesteacăn - Betula │
│ │ │pendula, cu elemente │
│ │ │termofile: stejar │
│ │ │pufos - Quercus │
│ │ │pubescens, jugastru -│
│ │ │Acer campestre, │
│ │ │puţine exemplare de │
│ │ │arbuşti Crataegus │
│ │ │monogyna. Ca pondere,│
│ │ │compoziţia medie a │
│ │ │etajului arborilor │
│ │ │este: 60% castan, 20%│
│ │ │cvercinee, 10% alte │
│ │ │specii de esenţă │
│ │ │tare, cireş, carpen, │
│ │ │fag, ulm, jugastru, │
│ │ │10% diverse moi tei, │
│ │ │mesteacăn. Generaţia │
│ │ │actuală de arbori au │
│ │ │provenit prin │
│ │ │regenerare pe cale │
│ │ │vegetativă din │
│ │ │lăstari de pe cioate │
│ │ │şi de pe tulpină la │
│ │ │castan. │
│ │ │Generaţia existentă │
│ │ │în prezent din tipul │
│ │ │de habitat este │
│ │ │naturală, majoritatea│
│ │ │indivizilor din │
│ │ │componenţa │
│ │ │habitatului fiind │
│ │ │regeneraţi natural, │
│ │ │pe cale vegetativă, │
│ │ │din lăstari de │
│ │ │tulpină. Se estimează│
│ │ │că prezenţa │
│ │ │castanului comestibil│
│ │ │Castanea sativa în │
│ │ │zona studiată se │
│ │ │datorează factorului │
│ │ │uman, care a adus şi │
│ │ │plantat specia cu mai│
│ │ │multe sute de ani în │
│ │ │urmă. │
│ │ │În urma inventarierii│
│ │ │integrale a rezultat │
│ │ │un număr de 49 │
│ │ │exemplare mature din │
│ │ │specia Castanea │
│ │ │sativa. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│4. │tipului de │1,8 ha │
│ │habitat │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│5. │colectare a │Martie - septembrie │
│ │datelor din │2019 │
│ │teren │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Habitatul este │
│ │ │răspândit în Situl │
│ │ │R0SCI0312 Castanii │
│ │Distribuţia │comestibili de la │
│6. │tipului de │Buia, fiind întâlnit │
│ │habitat │pe platou şi în │
│ │[descriere] │partea superioară a │
│ │ │versanţilor, având │
│ │ │expoziţie predominant│
│ │ │însorită. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia │Harta distribuţiei │
│7. │tipului de │habitatului se │
│ │habitat │regăseşte în Anexa │
│ │[hartă] │3.10. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │A se consulta │
│8. │privind │Capitolul │
│ │sursele de │Bibliografie. │
│ │informaţii │ │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


    – Hărţile de distribuţie ale tipurilor de habitate
        Tabel nr. 7 - Hărţile de distribuţie ale tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Harta │
│ │ │distribuţiei │
│ │Localizarea │habitatului │
│ │tipului de │9260 - Păduri │
│ │habitat sau a │cu Castanea │
│A.1.│grupului de │sativa din aria│
│ │tipuri de │naturală │
│ │habitate │protejată se │
│ │[geometrie] │regăseşte în │
│ │ │Anexa 3.10 la │
│ │ │Planul de │
│ │ │management. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│A.2.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitate │importanţă │
│ │ │comunitară; │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.3.│Codul tipului de │9260 │
│ │habitat 1 │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.4.│Procent tip de │25% │
│ │habitat 1 │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea datelor│bună - estimări│
│ │referitoare la │statistice │
│A.5.│tipul de habitat │robuste sau │
│ │în locul │inventarieri │
│ │respectiv │complete; │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.6.│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.7.│Alte detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
        Nu este cazul.    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
        Necesitatea de adaptare a Planului de management la particularităţile socio-economice ale comunităţilor locale este determinată atât de respectarea tendinţelor şi necesităţilor de dezvoltare locală cât şi de prevederile legislative europene şi naţionale.
        Harta localizării generale a ariei naturale protejate se regăseşte în Anexa 3.2 la Planul de management.

    Lista unităţilor administrativ-teritoriale
        Aria naturală protejată ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia este un sit Natura 2000 de dimensiuni relativ mici acoperind o suprafaţă de 7,2 ha, ceea ce reprezintă un procent de numai 0,06% din suprafaţa comunei Şeica Mare, judeţul Sibiu. Acest aspect îi conferă o mică însemnătate din perspectiva funcţiilor direct productive, exploatarea resurselor naturale existente în interiorul ariei naturale protejate însă o importantă funcţie simbolică prin contribuţia pe care aria naturală protejată o are asupra construirii unei identităţi locale şi promovării comunitare. Harta unităţilor administrativ-teritoriale se regăseşte în Anexa 3.11 la Planul de management.
        Tabel nr. 8 - Distribuţia ariei naturale protejate pe UAT

┌─────┬────────┬───────────┬───────────┐
│Judeţ│UAT │Procent din│Procent din│
│ │ │UAT │ANP │
├─────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Sibiu│Şeica │0,06 │100 │
│ │Mare │ │ │
└─────┴────────┴───────────┴───────────┘    Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
        Pentru caracterizarea comunităţilor umane din proximitatea ariei naturale protejate vom prezenta aspectele socio-demografice şi economice incluzând în principal informaţii ce provin de la Institutul Naţional de Statistică, aspecte demografice şi Registrul Comerţului, aspecte economice, dar şi informaţii obţinute din partea factorilor interesaţi.

    Date demografice privind comunitatea locală
        Tabel nr. 9 - Populaţia localităţilor aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌─────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│ │ │ │referinţă │analizat: 2019│
│Judeţ│Localitate│Sex ├─────┬─────┼─────┬────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. │Prezenţa│
│ │ │ │2010 │2015 │total│estimată│
│ │ │ │ │ │ │în sit │
├─────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│ │ │Total │4.775│4.762│4.679│0 │
│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│Sibiu│Şeica Mare│Masculin│2.413│2.386│2.353│0 │
│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│ │ │Feminin │2.362│2.376│2.326│0 │
└─────┴──────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘


        Notă: Populaţia din vecinătatea ariei naturale protejate
        Tabel nr. 10 - Populaţia localităţilor aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate

┌────┬─────┬──────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│ │ │ │referinţă │analizat: 2019│
│Nr. │Judeţ│Localitate├─────┬─────┼─────┬────────┤
│crt.│ │ │ │ │Nr. │Prezenţa│
│ │ │ │2010 │2015 │total│estimată│
│ │ │ │ │ │ │în sit │
├────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│1 │Sibiu│Şeica Mare│4.775│4.762│4.679│0 │
├────┴─────┴──────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│Total │4.775│4.762│4.679│0 │
└─────────────────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘


        De remarcat faptul că tendinţa generală a populaţiei este de uşoară scădere de la 4.775 locuitori în anul 2010 la 4.679 în 2019 ceea ce reprezintă o variaţie de -2% faţă de anul de referinţă. Fenomenul de scădere demografică este unul continuu în intervalul analizat fiind determinat de îmbătrânirea populaţiei, scăderea ratei natalităţii şi balanţa negativă a fenomenului de migraţie.
        Tabel nr. 11 - Natalitate şi mortalitate pe judeţe şi localităţi

┌─────┬──────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │An de referinţă │An de referinţă │An de analizat │
│ │ │2010 │2015 │2018 │
│Judeţ│UAT ├───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┤
│ │ │Născuţi│Decedaţi│Născuţi│Decedaţi│Născuţi│Decedaţi│
│ │ │vii │ │vii │ │vii │ │
├─────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│Sibiu│Şeica │56 │59 │55 │59 │39 │61 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│Total │56 │59 │55 │59 │39 │61 │
└────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘


        Notă: Natalitate si mortalitate în localitatea din vecinătatea ariei naturale protejate.
        În ceea ce priveşte sporul natural, diferenţa dintre natalitate şi mortalitate, se remarcă accentuare a acestui fenomen în cursul anului 2018 ceea ce indică o accelerare a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei care, în viitorul apropiat poate determina o accelerare a fenomenului de scădere demografică.
        Tabel nr. 12 - Dinamica migraţională - veniri şi plecări cu reşedinţa pe judeţe şi localităţi

┌─────┬─────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │An de │An de │An de analizat│
│Judeţ│UAT │referinţă 2010│referinţă 2015│2018 │
│ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┤
│ │ │Veniri│Plecări│Veniri│Plecări│Veniri│Plecări│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Sibiu│Şeica│21 │34 │23 │27 │20 │17 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Total │21 │34 │23 │27 │20 │17 │
└───────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘


        Notă: Dinamica migraţională în localitatea din vecinătatea ariei naturale protejate.
        În perioada analizată balanţa migraţională a fost negativă fiind înregistrat un număr mai mare de plecări din localitate decât numărul venirilor. Tendinţa este însă de echilibrare şi, punctual în anul 2018, de inversare. Balanţa migraţională pozitivă din anul 2018 nu permite însă estimarea unui trend cu continuitate în următorii ani.
        Scăderea demografică asociată cu tendinţa de îmbătrânire a populaţiei determină încadrarea presiunilor de impact antropic manifestate de populaţia locală pe un trend descendent.

    Utilităţi publice
        Tabel nr. 13 - Situaţia utilităţilor publice pentru localităţile vizate

┌─────┬─────┬─────────────────┬────────┐
│Judeţ│UAT │Utilităţi │Şeica │
│ │ │ │Mare │
├─────┼─────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │Apă │DA │
│ │ │ │-parţial│
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │Canalizare │DA │
│ │ │ │-parţial│
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │Staţie epurare │NU │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │Încălzire cu │DA │
│ │Şeica│lemne │ │
│Sibiu│Mare ├─────────────────┼────────┤
│ │ │Încălzire cu gaze│DA │
│ │ │ │-parţial│
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │Colectare deşeuri│DA │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │Comunicaţii - │DA │
│ │ │telefonie fixă │ │
│ │ ├─────────────────┼────────┤
│ │ │Comunicaţii - │DA │
│ │ │telefonie mobilă │ │
└─────┴─────┴─────────────────┴────────┘


        Notă: Situaţia utilităţilor publice pentru localitatea din vecinătatea ariei naturale protejate

    Efective de animale
        Tabel nr.14 - Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, judeţe şi localităţi, referitor la un anul 2016 pentru localităţile aflate în proximitatea ariei naturale protejate

┌────────────┬─────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Număr de animale │ │
│Principalele│ │ ├──────────┬──────────┤Localitatea│
│categorii de│Judeţ│Localitate│ │Aduse din │de │
│animale │ │ │Permanente│altă │provenienţă│
│ │ │ │ │localitate│ │
├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Bovine │ │ │620 │0 │- │
├────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┤
│Porcine │ │ │774 │0 │- │
├────────────┤Sibiu│Seica Mare├──────────┼──────────┼───────────┤
│Ovine │ │ │17.720 │- │- │
├────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┤
│Păsări │ │ │8.000 │0 │- │
└────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


        Creşterea animalelor reprezintă, alături de cultivarea pământului principala activitate economică de subzistenţă. Majoritatea animalelor prezente la nivelul comunităţilor locale aparţin populaţiei, nu sunt evidenţiate societăţi comerciale care să aibă ca obiect de activitate creşterea animalelor. Dintre acestea se remarcă numărul relativ mare de animale care utilizează păşunile şi pajiştile din proximitatea comunităţilor locale. De altfel, păşunatul reprezintă una dintre principalele acţiuni cu impact direct la nivelul stării de conservare a ariei naturale protejate. De remarcat faptul că, alături de ovine şi bovine, la nivel local mai apar înregistrate aproape 600 de caprine. Presiunile pozitive legate de conservarea ariilor naturale sunt generate mai ales de crescătorii de albine din zonă, aici fiind înregistrate aproape 650 de familii de albine/stupi.

    Date privind activităţile economice
        Dat fiind faptul că în interiorul ariei naturale protejate nu există comunităţi umane, analiza activităţilor economice se va realiza doar la nivelul comunităţilor din proximitatea acesteia. Datele prezentate conturează profilul economic al zonei şi fundamentează dinamica presiunilor antropice de natură economică asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor.
        Tabel nr. 15 - Date privind activităţile economice pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌──────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┐
│Domeniu │Formă de │ │ │Nr. │
│activitate│organizare│Judeţ│Localitate│societăţi │
│-CAEN │ │ │ │comerciale│
├──────────┴──────────┴─────┴──────────┴──────────┤
│În interiorul ariei naturale protejate nu există │
│comunităţi unde să fie înregistrate firme sau │
│puncte de lucru ale acestora. │
└─────────────────────────────────────────────────┘


        Potrivit Registrului Comerţului, la nivelul comunei Şeica Mare figurau 262 de agenţi economici privaţi totalizând un număr de 153 de angajaţi.
        Tabel nr. 16 - Distribuţia actorilor economici pe localităţile din proximitatea arie naturale protejate

┌─────┬────────┬──────────────┬────────┐
│Judeţ│UAT │Agenţi │Angajaţi│
│ │ │economici │ │
├─────┼────────┼──────────────┼────────┤
│Sibiu│Şeica │262 │153 │
│ │Mare │ │ │
└─────┴────────┴──────────────┴────────┘


        Analiza detaliată privind principalele domenii economice indică o prevalenţă a 5 domenii majore de activitate dintre care confecţiile, transporturile şi lucrările de foraj reunesc cel mai mare număr de angajaţi la nivel local. Se remarcă de asemenea faptul că nu există industrii locale care să depindă de resurse materiale ce se pot regăsi la nivelul ariei naturale protejate.
        Tabel nr. 17 - Distribuţia actorilor economici pe domenii de activitate şi număr angajaţi

┌─────────────────────────────┬────────┐
│CAEN │Angajaţi│
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 1419 - Fabricarea altor│ │
│articole de îmbrăcăminte şi │34 │
│accesorii n.c.a. │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4941 - Transporturi │31 │
│rutiere de mărfuri │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4313 - Lucrări de foraj│22 │
│si sondaj pentru construcţii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 5610 - Restaurante │16 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 1071 - Fabricarea │ │
│pâinii, fabricarea │11 │
│prăjiturilor şi a produselor │ │
│proaspete de patiserie │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4711 - Comerţ cu │ │
│amănuntul în magazine │ │
│nespecializate, cu vânzare │8 │
│predominantă de produse │ │
│alimentare, băuturi şi tutun │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 9602 - Coafură şi alte │5 │
│activităţi de înfrumuseţare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4673 - Comerţ cu │ │
│ridicata al materialului │ │
│lemnos şi al materialelor de │4 │
│construcţii şi echipamentelor│ │
│sanitare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 7732 - Activităţi de │ │
│închiriere şi leasing cu │4 │
│maşini şi echipamente pentru │ │
│construcţii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 142 - Creşterea altor │3 │
│bovine │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4752 - Comerţ cu │ │
│amănuntul al articolelor de │ │
│fierărie, al articolelor din │3 │
│sticlă şi a celor pentru │ │
│vopsit, în magazine │ │
│specializate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 1061 - Fabricarea │2 │
│produselor de morărit │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 1107 - Producţia de │ │
│băuturi răcoritoare │ │
│nealcoolice, producţia de ape│2 │
│minerale şi alte ape │ │
│îmbuteliate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4633 - Comerţ cu │ │
│ridicata al produselor │2 │
│lactate, ouălor, uleiurilor │ │
│şi grăsimilor comestibile │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 9002 - Activităţi │ │
│suport pentru interpretare │2 │
│artistică (spectacole) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4120 - Lucrări de │ │
│construcţii a clădirilor │1 │
│rezidenţiale şi │ │
│nerezidenţiale │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 4719 - Comerţ cu │ │
│amănuntul în magazine │ │
│nespecializate, cu vânzare │1 │
│predominantă de produse │ │
│nealimentare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 6831 - Agenţii │1 │
│imobiliare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│CAEN: 7112 - Activităţi de │ │
│inginerie şi consultanţă │1 │
│tehnică legate de acestea │ │
└─────────────────────────────┴────────┘


        Principalele societăţi comerciale ce activează la nivelul comunităţilor din proximitatea ariei naturale protejate reprezintă factori interesaţi locali a căror consultare este esenţială în elaborarea măsurilor din Planul de management dar şi pentru creşterea gradului de conştientizare cu privire la valoarea ariei naturale protejate. În acest sens prezentăm mai jos principalii agenţi economici din perspectiva numărului de angajaţi.
    Tabel nr. 18 - Principalii agenţi economici pe localităţi

┌─────┬─────┬────────────┬──────────┬────────┐
│Judeţ│UAT │Firma │Locaţie │Angajaţi│
├─────┼─────┼────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Sos. │ │
│ │ │ │Sibiului │ │
│ │ │OCTAV CONF │3S1B, │ │
│ │ │S.R.L. - │Şeica │34 │
│ │ │confecţii │Mare, │ │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Şeica Mare│ │
│ │ │DUE FEFE │10S3, │ │
│ │ │S.R.L. - │Şeica │2S │
│ │ │transport │Mare, │ │
│ │ │mărfuri │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│ │ │KONIGPLUG │Principală│ │
│ │ │S.R.L. - │41?, Şeica│22 │
│ │ │foraje │Mare, │ │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │- 414, │ │
│ │ │D&T DELIVERY│Şeica │ │
│ │ │S.R.L.- │Mare, │16 │
│ │ │restaurante │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Str. Şeica│ │
│ │ │JALUX S.R.L.│Mare 307, │ │
│ │ │- │Şeica │8 │
│ │ │panificaţie │Mare, │ │
│ │ │şi patiserie│Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │- 445, │ │
│ │ │R & S HAIR │Şeica │ │
│ │ │DESIGN │Mare, │5 │
│ │ │S.R.L. │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Comuna │ │
│ │ │ │Şeica Mare│ │
│ │ │AGRO CORA │304, Şeica│4 │
│ │ │S.R.L. │Mare, │ │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│ │ │BAU │Principală│ │
│ │ │MASCHIENEN │417, Şeica│4 │
│ │ │SERVICE │Mare, │ │
│ │ │S.R.L. │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │161 -, │ │
│ │ │DORIDAN │Şeica │ │
│ │ │S.R.L. │Mare, │4 │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │BOARTA │244 -, │ │
│ │ │EXPRES │Şeica │ │
│ │Şeica│TRANSPORT │Mare, │3 │
│Sibiu│Mare │S.R.L. │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│ │ │BUIA - │Principală│ │
│ │ │HIGHLAND │417, Şeica│3 │
│ │ │S.R.L. │Mare, │ │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │- 499, │ │
│ │ │CALI TOTAL │Şeica │ │
│ │ │INVEST │Mare, │3 │
│ │ │S.R.L. │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │- 218, │ │
│ │ │FAVORIT PAN │Şeica │ │
│ │ │FOOD PROD │Mare, │3 │
│ │ │S.R.L. │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │- 416, │ │
│ │ │AVRAM & RALU│Şeica │ │
│ │ │COM S.R.L. │Mare, │2 │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│ │ │ │Cărări │ │
│ │ │BVP AGENCY │294, Şeica│2 │
│ │ │SIB S.R.L. │Mare, │ │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │(CALVASER)│ │
│ │ │ │1050, │ │
│ │ │DANPAN │Şeica │2 │
│ │ │S.R.L. │Mare, │ │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Comuna │ │
│ │ │ │Şeica Mare│ │
│ │ │EDOCOM │901, Şeica│2 │
│ │ │S.R.L. │Mare, │ │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │12 -, │ │
│ │ │RADA ASO │Şeica │ │
│ │ │S.R.L. │Mare, │2 │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ROMLACT │- 4, Şeica│ │
│ │ │HERMANNSTADT│Mare, │2 │
│ │ │S.R.L. │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │417 -, │ │
│ │ │LAYNER PROD │Şeica │ │
│ │ │S.R.L. │Mare, │1 │
│ │ │ │Judeţul │ │
│ │ │ │Sibiu │ │
└─────┴─────┴────────────┴──────────┴────────┘    4.1.2. Factorii interesaţi
        Tabel nr. 19 - Tabel centralizator al celor mai importanţi factori interesaţi, care se manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată

┌───┬──────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Nr.│Denumire factor │Tip │Aria de │
│ │interesat │ │interes │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Autoritatea │Protecţia │
│ │ │centrală │mediului, │
│ │Ministerul │pentru │Managementul │
│1. │Mediului, Apelor │protecţia │fondului │
│ │şi Pădurilor │mediului, în │forestier şi │
│ │ │domeniul │cinegetic şi │
│ │ │apelor şi │gospodărirea │
│ │ │pădurilor │apelor │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Autoritatea │ │
│ │Agenţia pentru │competentă │Protecţia │
│2. │Protecţia Mediului│pentru │mediului │
│ │Sibiu │protecţia │ │
│ │ │mediului │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Autoritatea │ │
│ │ │competentă │ │
│ │Agenţia Naţională │pentru │Protecţia │
│3. │pentru Arii │managementul │mediului │
│ │Naturale Protejate│ariilor │ │
│ │ │naturale │ │
│ │ │protejate │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Garda Naţională de│ │ │
│4. │Mediu - │Instituţie │Protecţia │
│ │Comisariatul │publică │mediului │
│ │Judeţean Sibiu │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Consiliul Judeţean│Administraţia│ │
│5. │Sibiu │publică │Administraţie │
│ │ │judeţeană │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Consiliul Local al│ │ │
│6. │UAT pe raza cărora│Autoritate │Administraţie │
│ │se află aria │publică │ │
│ │naturală protejată│ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Instituţii şcolare│ │ │
│ │din UAT pe raza │Instituţie │ │
│7. │cărora se află │publică │Educaţie │
│ │aria naturală │ │ │
│ │protejată │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Comunităţile │ │Modul în care │
│ │locale ce se │ │aria │
│ │găsesc pe │ │influenţează │
│8. │teritoriul sau în │Comunitatea │utilizarea/ │
│ │vecinătatea ariei │locală │exploatarea │
│ │naturale protejate│ │proprietăţilor│
│ │vizate │ │pe care le │
│ │ │ │deţin. │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Direcţia pentru │Instituţie │ │
│9. │Agricultură a │publică │Agricultură │
│ │Judeţului Sibiu │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Organizaţii │ │ │
│10.│non-guvernamentale│ONG │Conservarea │
│ │de conservare a │ │naturii │
│ │naturii │ │ │
└───┴──────────────────┴─────────────┴──────────────┘


        Rezultatele analizei factorilor interesaţi din punctul de vedere al cunoştinţelor, atitudinilor, şi interesului acestora, referitor la valorile biodiversităţii şi resursele naturale ale ariei naturale protejate sunt prezentate centralizat în următorul tabel.
        Tabel nr. 20 - Analiza factorilor interesaţi I

┌───┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Denumire │Domeniul de │Cunoştinţe │Atitudini │Practici │
│Nr.│factor │interes ├───────────┬──────────┼───────────┬────────────┼───────────┬─────────────┤
│ │interesat │ │Calificativ│Descriere │Calificativ│Descriere │Calificativ│Descriere │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │Protejarea şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │conservarea │ │Cunoaşte │ │ │ │Asigurarea │
│ │ │speciilor şi │ │limitele │ │ │ │respectării │
│ │ │habitatelor │ │sitului, │ │ │ │prevederilor │
│ │ │din │ │speciile, │ │Realizează │ │Planului de │
│ │Ministerul │interiorul │ │inclusiv │ │acţiuni de │ │management, │
│ │Mediului, │ariei │ │habitatele│ │informare, │ │Asigurarea │
│1. │Apelor şi │naturale │Mare │aferente │Pozitiv │Acţiuni de │Pozitiv │respectării │
│ │Pădurilor │protejate, │ │acestora, │ │administrare│ │indicilor de │
│ │ │Reglementarea│ │pentru │ │a luciului │ │calitate │
│ │ │şi │ │care a │ │de apă │ │pentru ape/ │
│ │ │administrarea│ │fost │ │ │ │administrarea│
│ │ │resurselor de│ │declarat │ │ │ │fondului │
│ │ │apă şi │ │ │ │ │ │forestier │
│ │ │forestiere │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cunoaşte │ │ │ │ │
│ │ │ │ │limitele │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sitului, │ │ │ │ │
│ │Agenţia │ │ │speciile, │ │ │ │ │
│ │Naţională │Managementul │ │inclusiv │ │Realizează │ │Implementează│
│2. │pentru Arii │ariilor │Mare │habitatele│Pozitiv │acţiuni de │Pozitiv │planul de │
│ │Naturale │naturale │ │aferente │ │informare │ │management │
│ │Protejate │protejate, │ │acestora, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │care a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fost │ │ │ │ │
│ │ │ │ │declarat │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Consiliul │ │ │Interes şi│ │Interes şi │ │Lipsa │
│3. │Judeţean │Administraţie│Mediu │informaţii│Neutru │informaţii │Negativ │asumării unui│
│ │Sibiu │ │ │minimale │ │minimale │ │rol activ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Administraţia│Clarificarea │ │Interes şi│ │Interes şi │ │Lipsa │
│4. │Publică │regulilor de │Mediu │informaţii│Pozitiv │informaţii │Neutru │asumării unui│
│ │Locală - │amenajare a │ │minimale │ │minimale │ │rol activ │
│ │Şeica Mare │teritoriului │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cunoaşte │ │ │ │ │
│ │ │Protejarea şi│ │limitele │ │ │ │Analiza │
│ │ │conservarea │ │sitului, │ │ │ │riguroasă │
│ │Agenţia │speciilor şi │ │speciile, │ │ │ │pentru │
│ │pentru │habitatelor │ │inclusiv │ │Realizează │ │acordare │
│5. │Protecţia │din │Mare │habitatele│Pozitiv │acţiuni de │Pozitiv │actelor de │
│ │Mediului │interiorul │ │aferente │ │informare şi│ │reglementare │
│ │Sibiu │ariei │ │acestora, │ │ecologizare │ │- avize/ │
│ │ │naturale │ │pentru │ │ │ │acorduri/ │
│ │ │protejate │ │care a │ │ │ │autorizaţii │
│ │ │ │ │fost │ │ │ │ │
│ │ │ │ │declarat │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cunoaşte │ │ │ │ │
│ │ │Protejarea şi│ │limitele │ │ │ │ │
│ │ │conservarea │ │sitului, │ │ │ │Controlează │
│ │Garda │speciilor şi │ │speciile, │ │ │ │existenţa │
│ │Naţională de │habitatelor │ │inclusiv │ │Realizează │ │actelor de │
│6. │Mediu - │din │Mediu │habitatele│Pozitiv │acţiuni de │Pozitiv │reglementare │
│ │Comisariatul │interiorul │ │aferente │ │control │ │şi │
│ │Sibiu │ariei │ │acestora, │ │ │ │respectarea │
│ │ │naturale │ │pentru │ │ │ │acestora │
│ │ │protejate │ │care a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fost │ │ │ │ │
│ │ │ │ │declarat │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │Protejarea şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │conservarea │ │Interes şi│ │ │ │Controlează │
│ │ │speciilor şi │ │informaţii│ │Realizează │ │respectarea │
│ │Garda │habitatelor │ │medii │ │acţiuni de │ │legislaţiei │
│7. │Forestieră │din │Mediu │despre │Pozitiv │informare şi│Pozitiv │din domeniul │
│ │Sibiu │interiorul │ │situl │ │control │ │silvic şi │
│ │ │ariei │ │Natura │ │ │ │cinegetic │
│ │ │naturale │ │2000 │ │ │ │ │
│ │ │protejate │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Agenţia de │ │ │Interes şi│ │ │ │ │
│ │Plăţi şi │ │ │informaţii│ │Interesaţi │ │Asigurarea │
│ │Intervenţie │ │ │medii │ │de domeniul │ │respectării │
│8. │pentru │Agricultură │Mediu │despre │Pozitiv │protecţiei │Mediu │prevederilor │
│ │Agricultură │ │ │situl │ │mediului │ │Planului de │
│ │judeţul Sibiu│ │ │Natura │ │ │ │management │
│ │ │ │ │2000 │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Interes şi│ │Suprafaţa │ │Management │
│ │ROMSILVA │ │ │informaţii│ │mică a │ │forestier cu │
│ │Direcţia │Managementul │ │medii │ │sitului nu │ │practici ce │
│9. │Silvică │resurselor │Mediu │despre │Pozitiv │afectează │Pozitiv │vizează │
│ │Sibiu, OS │forestiere │ │situl │ │activităţile│ │conservarea │
│ │Mediaş │ │ │Natura │ │de │ │speciilor din│
│ │ │ │ │2000 │ │exploatare │ │situl Natura │
│ │ │ │ │ │ │forestieră │ │2000. │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nu sunt │
│ │ │ │ │ │ │Castanii │ │obişnuiţi cu │
│ │Comunităţile │ │ │Interes şi│ │comestibili │ │respectarea │
│10.│locale din │- │Mediu │informaţii│Pozitiv │sunt văzuţi │Neutru │condiţiilor │
│ │vecinătatea │ │ │minimale │ │ca simbol al│ │generate de │
│ │sitului │ │ │ │ │comunităţii │ │existenţa │
│ │ │ │ │ │ │locale │ │sitului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Natura 2000 │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Activităţi │
│ │ │ │ │cunoştinţe│ │ │ │ocazionale de│
│ │Unităţi │ │ │de spre │ │Interes │ │protecţia │
│ │şcolare din │ │ │specii şi │ │pentru ore │ │mediului │
│11.│proximitatea │Educaţie │Mediu │habitate- │Favorabilă │practice şi │Pozitiv │Interes │
│ │ariei │ │ │profesori │ │activităţi │ │pentru │
│ │naturale │ │ │ştiinţele │ │aplicative. │ │parteneriate │
│ │protejate │ │ │naturii │ │ │ │pe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │problematica │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Societăţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │Interes şi│ │mai ales │ │Lipsa │
│12.│proximitatea │Economic │Mediu │informaţii│Favorabil │pentru │Neutru │asumării unui│
│ │ariei │ │ │minimale │ │turism │ │rol activ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘


        Tabel nr. 21 - Analiza factorilor interesaţi II

┌─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Natura relaţiei │Aspecte │Aspecte care │ │
│Categorii de │dintre părţile │pozitive şi │necesită │ │
│factori │interesate şi │oportunităţi de│atenţie; │Importanţă│
│interesaţi │aria protejată │cooperare şi │ameninţări şi │ │
│ │ │colaborare │probleme │ │
├─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare şi control activităţi │
├─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ │Reglementarea │ │
│ │ │ │raporturilor cu│ │
│ │ │ │gestionarii │ │
│ │ │ │unor activităţi│ │
│ │ │ │din vecinătatea│ │
│ │ │ │şi din aria │ │
│ │ │Asigură sprijin│naturală │ │
│ │Implementarea │pentru │protejată, cu │ │
│ │politicilor de │instituţia │privire la │ │
│ │mediu la nivel │responsabilă de│legislaţia de │ │
│Ministerul │naţional, │managementul │mediu │ │
│Mediului, │Implementarea │ariei naturale │Reglementarea │ │
│Apelor şi │politicilor │protejate cu │raporturilor cu│Ridicată │
│Pădurilor │specifice │scopul │gestionarii │ │
│ │domeniilor │accesării │unor resurse │ │
│ │apelor şi │diverselor │din vecinătatea│ │
│ │pădurilor la │programe de │şi din aria │ │
│ │nivel naţional │finanţare │natural │ │
│ │ │ │protejată - │ │
│ │ │ │ape, fond │ │
│ │ │ │forestier, │ │
│ │ │ │resurse │ │
│ │ │ │cinegetice şi │ │
│ │ │ │altele │ │
│ │ │ │asemenea. │ │
├─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │Reglementarea │ │
│ │ │ │raporturilor cu│ │
│ │Implementează │ │gestionarii │ │
│ │planurile de │ │unor activităţi│ │
│Agenţia │management, │ │din vecinătatea│ │
│Naţională │responsabilitate│Administratorul│şi din aria │ │
│pentru Arii │de realizare a │ariei naturale │naturală │Ridicată │
│Naturale │managementului │protejate │protejată, cu │ │
│Protejate │ariilor naturale│ │privire la │ │
│ │protejate │ │legislaţia │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │conservarea │ │
│ │ │ │naturii │ │
├─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Avizează │ │ │ │
│ │solicitările de │ │ │ │
│ │înfiinţare şi │ │ │ │
│ │continuare a │Gestionarea │ │ │
│ │unor activităţi │eficientă şi de│ │ │
│ │economice, │comun acord a │ │ │
│Agenţia │monitorizează │problemelor │ │ │
│pentru │aceste │care apar în │Nu au fost │ │
│Protecţia │activităţi, │aria naturală │identificate │Ridicată │
│Mediului │analizează şi │protejată şi │ │ │
│judeţul Sibiu│răspunde │care implică │ │ │
│ │reclamaţiilor │colaborare cu │ │ │
│ │legate de │factorii │ │ │
│ │problemele de │interesaţi │ │ │
│ │mediu din aria │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi│ │ │ │
│ │sancţionează │Gestionarea │ │ │
│Garda │nerespectarea │eficientă şi de│ │ │
│Naţională de │prevederilor │comun acord a │ │ │
│Mediu - │legale cu │problemelor │Comunicarea şi │ │
│Comisariatul │privire la │care apar în │cooperare │Ridicată │
│Judeţean │activităţi care │aria naturală │pozitive │ │
│Sibiu │se desfăşoară în│protejată şi │ │ │
│ │vecinătatea şi │care implică │ │ │
│ │în aria naturală│colaborare │ │ │
│ │protejată │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi│ │ │ │
│ │sancţionează │ │ │ │
│ │nerespectarea │Gestionarea │ │ │
│ │prevederilor │eficientă şi de│ │ │
│ │legale cu │comun acord a │Comunicarea │ │
│Garda │privire la │problemelor │poate fi pusă │ │
│Forestieră │activităţile │care apar în │în dificultate │Ridicată │
│din judeţul │care se │aria naturală │de proceduri │ │
│Sibiu │desfaşoară în │protejată şi │birocratice │ │
│ │domeniul silvic │care implică │excesive │ │
│ │şi cinegetic în │colaborare │ │ │
│ │vecinătatea şi │ │ │ │
│ │în aria naturală│ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Realizează şi │ │ │ │
│ │implementează │Politicile şi │ │ │
│ │politici de │investiţiile │ │ │
│ │dezvoltare │planificate de │ │ │
│ │economică şi │Consiliile │ │ │
│ │socială la │Judeţene pot │ │ │
│ │nivelul │asigura │ │ │
│ │judeţului, ce │dezvoltarea │ │ │
│ │pot avea un │valenţelor │Investiţiile în│ │
│Consiliul │impact asupra │turistice ale │dezvoltarea │ │
│Judeţean │ariei naturale │ariei naturale │economică şi │Ridicată │
│Sibiu │protejate, emite│protejate, │promovarea │ │
│ │certificate de │reducerea │turismului │ │
│ │urbanism pentru │impacturilor │ │ │
│ │proiectele ce se│negative - de │ │ │
│ │doresc a fi │exemplu prin │ │ │
│ │realizate în │investiţii în │ │ │
│ │aria naturală │sisteme de │ │ │
│ │protejată şi în │gestionare a │ │ │
│ │vecinătatea │deşeurilor │ │ │
│ │acesteia │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Interes pentru │ │ │
│Asociaţia │Promovarea │includerea │Nu au fost │ │
│Judeţeană de │turistică a │zonei în │identificate │Medie │
│Turism Sibiu │sitului │circuite │ │ │
│ │ │turistice │ │ │
├─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Administraţie publică locală │
├─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Gestionează │ │ │ │
│ │planificarea │ │ │ │
│ │teritoriului la │ │ │ │
│ │nivelul unităţii│ │ │ │
│ │administrativ │ │ │ │
│ │teritoriale, │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│Administraţia│aprobarea şi │Realizarea │Realizarea de │ │
│Publică │avizarea │investiţiilor │investiţii care│ │
│Locală - │diferitelor │cu respectarea │să afecteze │Ridicată │
│Consiliul │iniţiative - │cerinţelor de │obiectivele de │ │
│Local Şeica │modernizarea │conservare a │conservare │ │
│Mare │unor │mediului │ │ │
│ │infrastructuri, │ │ │ │
│ │construcţii de │ │ │ │
│ │locuinţe, │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │
│ │economice şi │ │ │ │
│ │altele asemenea │ │ │ │
├─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Gestionari / administratori de resurse │
├─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Asigură servicii│Colaborarea │ │ │
│ │silvice pentru o│asigură │ │ │
│ │anumită │exploatarea │ │ │
│ROMSILVA │suprafaţă │resurselor în │Nu au fost │ │
│Direcţia │forestieră din │mod durabil şi │identificate │Ridicată │
│Silvică Sibiu│aria naturală │respectarea │ │ │
│ │protejată, │obiectivelor de│ │ │
│ │pentru care sunt│conservare │ │ │
│ │necesare avize │ │ │ │
├─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Agenţi economici │
├────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┤
│Firme/agenţi│ │ │ │ │
│economici cu│ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │
│pe │ │ │ │ │
│teritoriul │Posibili │Asigură locuri │ │ │
│sitului │parteneri şi │de muncă pentru│Interes pentru│ │
│Natura 2000 │susţinător ai │comunităţile │promovarea │ │
│şi în │unor activităţi │locale din │turistică a │Scăzută │
│vecinătatea │în folosul ariei │vecinătatea │ariei naturale│ │
│acestuia- │naturale │ariei naturale │protejate │ │
│pensiuni │protejate │protejate │ │ │
│turistice, │ │ │ │ │
│operatori de│ │ │ │ │
│turism, │ │ │ │ │
│creşterea │ │ │ │ │
│animalelor │ │ │ │ │
├────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┤
│Comunităţi locale │
├────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┤
│ │ │Colaborează cu │ │ │
│ │îşi desfăşoară │instituţia │ │ │
│ │existenţa, │responsabilă de│ │ │
│ │inclusiv prin │managementul │Unele dintre │ │
│Comunităţile│locuire şi │ariei naturale │activităţile │ │
│locale din │activităţi │protejate, │desfaşurate în│Mare │
│vecinătatea │specifice în │indicând │aria naturală │ │
│sitului │interiorul şi │problemele cu │protejată au │ │
│ │proximitatea │care se │impact negativ│ │
│ │ariei naturale │confruntă în │ │ │
│ │protejate │aria naturală │ │ │
│ │ │protejată │ │ │
├────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┤
│Instituţii de educaţie şi cercetare │
├────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┤
│ │Conlucrarea în │ │ │ │
│ │ceea ce priveşte │ │ │ │
│Unităţi │educaţia privind │Implicare în │ │ │
│şcolare din │protecţia │acţiuni de │Implicare │ │
│comunităţile│mediului a │educaţie şi │sporadică în │ │
│din │copiilor/ │conştientizare │activităţi de │Ridicată │
│proximitatea│tinerilor ce │asigură │informare şi │ │
│ariei │locuiesc în │multiple efecte│conştientizare│ │
│naturale │localităţile din │pozitive pe │ │ │
│protejate │vecinătatea ariei│termen lung │ │ │
│ │naturale │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │
└────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┘
    4.2. Utilizarea terenului
    Lista tipurilor de utilizări ale terenului
        Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor "Corine Land Cover", care au fost identificate în cadrul ariei naturale protejate, este prezentată pe categorii de utilizare în tabelul următor:
        Tabel nr. 22 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului în arii

┌───┬────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Suprafaţă │Pondere din │
│Nr.│Clasă │totală │suprafaţa │
│ │CLC* │ocupată │sitului [%] │
│ │ │[ha] │ │
├───┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ │321 │ │ │
│1. │Pajişti │4,7 │65,3 │
│ │naturale│ │ │
├───┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ │311 │ │ │
│2. │Păduri │2,5 │34,7 │
│ │de │ │ │
│ │foioase │ │ │
└───┴────────┴───────────┴─────────────┘


        *- Clase "Corine Land Cover" conform nomenclatorului
        Aria naturală protejată ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia reuneşte două clase majore de utilizare a terenurilor şi anume Clasa 231 - Păşuni secundare cu o suprafaţă totală estimată de 2,27 ha reprezentând aproximativ 31,35% din suprafaţa ariei şi Clasa 311 - Păduri de foioase reunind o suprafaţă estimată de 4,97 ha ce reprezintă 68,65% din suprafaţa ariei naturale protejate. De remarcat faptul că această clasă, păduri de foioase, nu formează un corp compact de pădure ceea ce face ca suprafaţa catalogabilă ca păşune să fie mai mare. De altfel, această particularitate favorizează păşunatul ca activitate economică locală, activitate alimentată şi de faptul că aria naturală protejată se află în proximitatea drumului comunal. Harta utilizării terenului se regăseşte în Anexa 3.12 la Planul de management.

    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Situl Natura 2000 ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia se află integral în proprietatea publică a administraţiei publice locale fapt ce favorizează implementarea de practici unitare de management durabil al zonei şi valorificare a obiectivelor naturale din perspectivă turistică. Suprafaţa aferentă habitatului nu este cuprinsă în fondul forestier naţional, fiind localizat pe o păşune, parţial împădurită. Suprafaţa mică a sitului nu generează impedimente în ceea ce priveşte proiectele de dezvoltare locală furnizând în schimb o semnificativă valoare simbolică pentru comunitatea locală. Harta juridică a terenurilor se regăseşte în Anexa 3.13 la Planul de management.
    Tabel nr. 23 - Situaţia juridică a terenurilor

┌─────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Procent │
│Domeniu │din │
│ │suprafaţa│
│ │ANP [%] │
├───────────┬─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul public al │- │
│ │statului - DS │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │- │
│ │statului - DPS │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul public al │ │
│ │unităţilor │100 │
│Domeniul │administrativ-teritoriale│ │
│Public │- DAT │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │ │
│ │unităţilor │- │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ │- DPT │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total domeniul public - │100 │
│ │DP │ │
├───────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │proprietatea privată a │- │
│ │persoanelor fizice - PF │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│Proprietate│proprietatea privată a │- │
│Privată │persoanelor juridice - PJ│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total proprietate privată│- │
│ │- PP │ │
├───────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total procent pentru care│ │
│Proprietate│nu se cunoaşte încadrarea│ │
│necunoscută│în domeniul public sau │ │
│ │privat │ │
└───────────┴─────────────────────────┴─────────┘    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
        Tabel nr. 24 - Administratori şi gestionari

┌───┬─────────────┬─────────────┬─────────┬────────────┐
│ │Administrator│Perioada │Suprafaţa│ │
│Nr.│/Gestionar │Administrare/│totală │Detalii │
│ │ │Gestionare │[ha] │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Este │
│ │Consiliul │ │ │proprietarul│
│1. │local Şeica │nedeterminată│4,32 │terenurilor │
│ │Mare │ │ │pe care este│
│ │ │ │ │localizat │
│ │ │ │ │situl │
└───┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┘    4.5. Infrastructură şi construcţii
        Situl Natura 2000 R0SCI0312 - Castanii comestibili de la Buia este localizat în partea stângă a drumului comunal DC5A ce leagă localităţile Buia şi Mighindoala, acest drum fiind singurul drum de acces în interiorul ariei naturale protejate. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate se regăseşte în Anexa 3.14 la Planul de management.
    Descrierea infrastructurii şi construcţiilor
        La nivelul ariei naturale protejate a fost identificată o singură construcţie cu caracter sezonier şi anume o stână.
        Tabel nr. 25 - Tipuri de construcţii

┌───┬─────┬──────────┬───────────┬─────┐
│Nr.│Judeţ│Localitate│Tip │Număr│
│ │ │(UAT) │construcţie│Total│
├───┼─────┼──────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │construcţie│ │
│1. │Sibiu│Şeica Mare│sezonieră -│1 │
│ │ │ │stână │ │
└───┴─────┴──────────┴───────────┴─────┘


        Tabel nr. 26 - Locuinţe existente în anul 2017, în proximitatea ariei naturale protejate, grupate pe localităţi

┌─────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │An de │An de │
│Judeţ│Localitate│referinţă │analizat │
│ │ ├─────┬─────┼─────────┤
│ │ │2010 │2015 │2017 │
├─────┼──────────┼─────┼─────┼─────────┤
│Sibiu│Şeica Mare│1.823│1.846│1.851 │
├─────┴──────────┼─────┼─────┼─────────┤
│Total │1.823│1.846│1.851 │
└────────────────┴─────┴─────┴─────────┘


        De precizat că cele mai multe gospodării sunt la nivelul satului Şeica Mare, cea mai apropiată comunitate de aria naturală protejată, satul Mighindoala, fiind aproape abandonată.
        Tabel nr. 27 - Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri, în proximitatea ariei naturale protejate, pe categorii de construcţii, judeţe şi localităţi şi cereri de avize/acorduri de mediu

┌────────────┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Categorii de│Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│construcţii │ │ ├─────────┼────────┤
│ │ │ │2015 │2018 │
├────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Clădiri │ │ │ │ │
│rezidenţiale│Sibiu│Şeica Mare│2 │2 │
│- gospodării│ │ │ │ │
│individuale │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘


        Analiza dinamicii sectorului construcţiilor indică faptul că nu există o presiune reală de extindere a intravilanului până în proximitatea sau interiorul ariei naturale protejate. Harta privind perimetrul construit al localităţilor şi harta construcţiilor se regăseşte în Anexa 3.15, respectiv Anexa 3.16 la Planul de management.

    4.6. Patrimoniu cultural
        La nivelul comunităţilor din proximitatea ariei naturale protejate regăsim un număr de nouă obiective de interes istoric ce fac parte din patrimoniul cultural naţional. Tabelul de mai jos cuprinde toate aceste obiective de patrimoniu ce clasifică, sau poate clasifica zona studiată ca una cu potenţial ridicat pentru turismul cultural/istoric. Cele mai importante monumente istorice ce pot constitui obiective pentru promovarea activităţii turistice în proximitatea ariei naturale sunt reprezentate de ruinele castelului Bolyai din satul Buia precum şi bisericile evanghelice din Buia şi Şeica Mare.
        Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniu cultural naţional se regăseşte în Anexa 3.17 la Planul de management.
        Tabel nr. 28 - Lista monumentelor istorice prezente la nivelul UAT-urilor vizate

┌──────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬───────────┐
│Cod LMI │Denumire │Localitate│Localizare │Datare │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Castelul │sat Buia; │La ieşirea din│ │
│SB-II-m-A-│familiei │comuna │sat, spre NV, │sec. XV - │
│12342 │Bolyai │Şeica Mare│pe un drum │XVII │
│ │ │ │secundar │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│SB-II-m-B-│Biserica │sat Buia; │ │sec. │
│12343 │evanghelică│comuna │112 │XV,1786 │
│ │ │Şeica Mare│ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │sat Şeica │ │ │
│SB-II-m-B-│Biserica │Mare; │122 │sec. XIV - │
│12557 │evanghelică│comuna │ │XVIII,1806 │
│ │ │Şeica Mare│ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │sat │ │ │
│SB-I-m-A- │Aşezare │Boarta; │„Cetăţuia” │Hallstatt │
│11943.01 │ │comuna │ │ │
│ │ │Şeica Mare│ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │sat │ │ │
│SB-I-m-A- │Aşezare │Boarta; │„Cetăţuia” │Neolitic │
│11943.02 │ │comuna │ │ │
│ │ │Şeica Mare│ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Situl │sat │ │ │
│SB-I-s-A- │arheologic │Boarta; │Intravilan │sec. II - │
│11942 │de la │comuna │ │III p. Chr.│
│ │Boarta │Şeica Mare│ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Situl │ │ │ │
│ │arheologic │sat │ │ │
│SB-I-s-A- │de la │Boarta; │„Cetăţuia” │ │
│11943 │Boarta, │comuna │ │ │
│ │punct │Şeica Mare│ │ │
│ │„Cetăţuia” │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │„Saivan”, │ │
│ │ │ │terasa │ │
│ │Situl │ │dealului │ │
│ │arheologic │sat │Zapozii la │ │
│SB-I-s-A- │de la │Boarta; │circa 100m V │sec. VI-VII│
│11944 │Boarta, │comuna │de Pinul │ │
│ │punct │Şeica Mare│Zapozii şi la │ │
│ │„Saivan” │ │circa 50m NV │ │
│ │ │ │de DJ Boarta -│ │
│ │ │ │Buia │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│SB-I-s-B- │ │sat Buia; │La NE de │Latιne, │
│11952 │Aşezare │comuna │marginea │Cultura │
│ │ │Şeica Mare│intravilanului│geto-dacică│
└──────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘


        Notă: Codul LMI cuprinde: Acronimul Judeţului - un numeral roman ce grupează monumentele în funcţie de natura lor (I-IV) - o minusculă (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit arheologic) - o majusculă care descrie monumentul din punct de vedere valoric (A/B) - un număr de ordine unic la nivelul întregii ţări.
        Categorii monumente din punct de vedere structural: I - monumente de arheologie, II - monumente de arhitectură, III - monumente de for public, IV - monumente memoriale si funerare.
        Categorii monumente din punct de vedere valoric: Grupa A - monumente istorice de valoare naţională sau universală; Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

    4.7. Obiective turistice
        Activitatea turistică la nivelul ariei naturale protejate este relativ limitată excepţie făcând mai ales turismul de weekend pe timpul vacanţelor precum şi în perioada de rodire a castanilor comestibili. Notorietatea locală a sitului Natura 2000 face ca însăşi aria naturală protejată să fie unul din principalele obiective turistice din zonă constituind în sine un punct de belvedere. Prin introducerea ariei naturale protejate în circuite turistice la nivel judeţean sau regional şi, odată cu creşterea notorietăţii, se constată o prezenţă a turiştilor interesaţi de drumeţie. Lipsa infrastructurii de cazare face însă ca acest tip de turism să fie încă slab dezvoltat şi cu o contribuţie limitată, nesemnificativă, la nivelul economiei locale. Harta cu obiectivele turistice se regăseşte în Anexa 3.18 la Planul de management.
        Tabel nr. 29 - Tipuri de obiective turistice

┌───┬───────────┬────────────┬─────────┐
│Nr.│Localitate │Obiectiv │Tip │
│ │ │turistic │obiectiv │
├───┼───────────┼────────────┼─────────┤
│ │Sat Buia; │Castelul │ │
│1. │comuna │familiei │Ruine │
│ │Şeica Mare │Bolyai │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────┤
│ │Sat Buia; │Biserica │Aşezământ│
│2. │comuna │evanghelică │de cult │
│ │Şeica Mare │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────┤
│ │Sat Şeica │ │ │
│3. │Mare; │Biserica │Aşezământ│
│ │comuna │evanghelică │de cult │
│ │Şeica Mare │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │Situl Natura│ │
│ │ │2000 │ │
│4. │Şeica Mare │ROSCI0312 - │Punct │
│ │ │Castanii │belvedere│
│ │ │comestibili │ │
│ │ │de la Buia │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────┤
│5. │Mighindoala│Sat săsesc │Cultural │
│ │ │abandonat │ │
└───┴───────────┴────────────┴─────────┘
    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
        Identificarea activităţilor cu potenţial impact - presiune sau ameninţare - asupra ariei naturale protejate este o etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui Plan de management pentru o arie naturală protejată. În acest sens se urmăreşte eliminarea efectelor negative ale acestor activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau compensării acestor efecte şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria naturală protejată.
        Măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate în funcţie de intensitatea efectului activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate.
        Presiunea actuală este definită ca fiind acea activitate care exercită impact negativ asupra stării de conservare a habitatului de interes conservativ, care se desfăşoară în prezent şi/sau care s-a derulat în trecut dar ale cărei efecte negative persistă asupra stării habitatului din prezent.
        Ameninţare viitoare este acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului, pentru care există probabilitate să se deruleze în viitor.
        Sursele de documentare cu referire la existenţa în zona Buia din judeţul Sibiu a habitatului edificat de Castanea sativa, istoric şi intervenţii ale omului asupra acestuia sunt extrem de reduse. Factorii de impact au fost identificaţi prin prezenţa lor în teren sau/şi prin observarea afectărilor produse de aceştia în mod direct asupra tipului de habitat şi evaluarea intensităţii acestora.
        Ameninţările potenţiale asupra habitatului s-au apreciat atât pe baza observaţiilor de teren, cat şi prin documentare privind problematica habitatului 9260 în plan naţional şi european.
        În raportul privind evaluarea stării de conservare a habitatului 9260 "Păduri cu Castanea sativa" au fost identificaţi şi prezentaţi, în mod succint, factorii cu impact asupra habitatului forestier din situl de la Buia. În cele ce urmează vor fi prezentaţi principalii factori care au produs afectare asupra habitatului analizat în sit, mecanismul de acţiune asupra acestuia, impacturile potenţiale a acţiona în continuare şi care necesita adoptarea de măsuri de conservare.
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
    5.1.1. Lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate
        Tabel nr. 30 - Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Cod │Parametru│Descriere │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│A.1.│Presiune │A.Agricultura │
│ │actuală │A04. Păşunat │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Cu ocazia deplasărilor │
│ │ │în teren s-a constatat │
│ │ │că în raza sitului │
│ │ │ROSCI0312 este │
│ │ │amplasată o stână, │
│ │ │cuprinzând construcţii │
│ │ │provizorii: stână, │
│ │ │bosca, anexe şi locul │
│ │ │de adăpostire a oilor -│
│ │ │ţarcuri. Localizarea │
│ │ │acestora este, │
│ │ │integral, în interiorul│
│ │ │sitului, dar în afara │
│ │ │zonei ocupata de tipul │
│ │ │de habitat 9260. │
│ │ │Se apreciază că această│
│ │ │stână funcţionează de │
│ │ │mulţi ani, anterior │
│ │ │constituirii zonei ca │
│ │ │arie naturală │
│ │ │protejată. Ca şi │
│ │ │funcţionalitate a │
│ │ │terenului, în │
│ │ │evidenţele cadastrale │
│ │ │ale localităţii Şeica │
│ │ │Mare suprafaţa sitului │
│ │ │este încadrată ca │
│ │ │păşune. │
│ │ │Pe de altă parte, │
│ │ │arborii din specia │
│ │ │Castanea sativa îşi │
│ │ │dovedesc, prin vârsta │
│ │ │exemplarelor cele mai │
│ │ │bătrâne şi regenerarea │
│ │ │repetată din lăstari, │
│ │ │existenţa în zonă │
│ │ │dintr-o perioada │
│ │ │anterioară celei în │
│ │ │care a început │
│ │ │funcţionarea stânei; │
│ │ │introducerea în zona a │
│ │ │speciei Castanea sativa│
│ │ │datează din vremea în │
│ │ │care domeniul Buia era │
│ │ │deţinut în proprietate │
│ │ │privată, cel mai │
│ │ │probabil din a doua │
│ │Detalii │jumătate a secolului al│
│ │ │XlX-lea. Efectele │
│ │ │păşunatului şi a │
│ │ │staţionarii prelungite │
│ │ │a animalelor pe aceeaşi│
│ │ │suprafaţă sunt vizibile│
│ │ │în sit. │
│ │ │Stâna afectează în mod │
│ │ │negativ aria sitului │
│ │ │atât prin târlirea │
│ │ │intensivă / │
│ │ │supratârlire care │
│ │ │produce distrugerea │
│ │ │covorului vegetal, │
│ │ │tasarea şi │
│ │ │destructurarea solului,│
│ │ │cât şi prin depozitarea│
│ │ │de resturi menajere şi │
│ │ │dejecţii animale │
│ │ │provocând poluare, │
│ │ │alterarea compoziţiei │
│ │ │solului. Presiunea │
│ │ │exercitată până în │
│ │ │prezent, este ridicată │
│ │ │în sit. Amplasamentul │
│ │ │propriu-zis al stânei │
│ │ │este în afara zonei de │
│ │ │distribuţie a │
│ │ │habitatului 9260 în │
│ │ │sit; afectarea │
│ │ │vegetaţiei forestiere │
│ │ │cu Castanea sativa se │
│ │ │realizează aici prin │
│ │ │păşunare şi trecerea │
│ │ │animalelor domestice, │
│ │ │oi, vaci, prin habitat.│
│ │ │Animalele consumă, │
│ │ │odată cu iarba şi │
│ │ │plantulele din speciile│
│ │ │caracteristice │
│ │ │habitatului forestier; │
│ │ │de asemenea pot consuma│
│ │ │fructele, castanele, │
│ │ │foarte bogate în │
│ │ │nutrienţi. Efectul │
│ │ │asupra habitatului a │
│ │ │fost şi este estimat a │
│ │ │fi mediu. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │În cursul lunii iulie │
│ │ │s-au putut observa în │
│ │ │covorul erbaceu şi │
│ │ │câteva plantule de │
│ │ │castan, gorun, carpen, │
│ │ │jugastru, păducel, cu │
│ │ │vârstă mai mică de un │
│ │ │an. Totuşi în zona nu │
│ │ │au fost identificate │
│ │ │exemplare tinere, │
│ │ │puieţi cu provenienţă │
│ │ │din sămânţă, care să │
│ │ │vegeteze în cadrul │
│ │ │habitatului şi lăstarii│
│ │ │nou proveniţi pe │
│ │ │tulpina sunt roşi, fie │
│ │ │de fauna domestică, fie│
│ │ │cea sălbatică. La baza │
│ │ │trunchiului se pot │
│ │ │observa urmele │
│ │ │lăstarilor roşi de │
│ │ │faună. │
│ │ │Presiune: ridicată. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │B. Silvicultura │
│A.2.│Presiune │B02. Gestionarea şi │
│ │actuală │utilizarea pădurii şi │
│ │ │plantaţiei │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Suprafaţa aferentă │
│ │ │habitatului nu este │
│ │ │cuprinsă în fondul │
│ │ │forestier naţional, │
│ │ │fiind localizat pe o │
│ │ │păşune, parţial │
│ │ │împădurită. │
│ │ │În trecut a avut loc │
│ │ │tăierea vegetaţiei │
│ │ │forestiere din cadrul │
│ │ │habitatului 9260, în │
│ │ │mod repetat. │
│ │ │Regenerarea unei noi │
│ │ │generaţii de castani, │
│ │ │Castanea sativa, prin │
│ │ │lăstari proveniţi din │
│ │ │cioatele generaţiei │
│ │ │anterioare indică │
│ │ │existenţa anterioară a │
│ │ │fenomenului de tăiere │
│ │ │de jos a acestora. │
│ │ │Consecinţa a tăierii │
│ │ │exemplarelor din specia│
│ │ │castan comestibil, se │
│ │ │poate observa există în│
│ │ │sit în cadrul │
│ │ │habitatului actual de │
│ │ │arbori de castan din 3 │
│ │ │generaţii: │
│ │ │• o parte din exemplare│
│ │ │au vârsta de circa 25 │
│ │ │ani - afectarea prin │
│ │Detalii │tăiere a fost efectuată│
│ │ │la puţin timp după anul│
│ │ │1990, │
│ │ │• o serie de exemplare │
│ │ │constituite într-o │
│ │ │generaţie - a Il-a, │
│ │ │pentru care vârsta este│
│ │ │estimată la aproximativ│
│ │ │80 ani; se estimează că│
│ │ │tăierea exemplarelor │
│ │ │anterioare a survenit │
│ │ │în preajma celui de al │
│ │ │doilea război mondial, │
│ │ │concomitent cu │
│ │ │arboretul din pădurea │
│ │ │învecinată sitului; │
│ │ │• câteva exemplare │
│ │ │foarte bătrâne, din │
│ │ │generaţii anterioare. │
│ │ │În prezent se constată │
│ │ │tăierea izolată de │
│ │ │arbori, atât din cadrul│
│ │ │habitatului 9260, cât │
│ │ │şi din afara acestuia. │
│ │ │Presiunea exercitată │
│ │ │are efect mediu asupra │
│ │ │habitatului actual. Se │
│ │ │observă situaţii în │
│ │ │care tăierea este │
│ │ │urmată de incendierea │
│ │ │cioatelor, cu scopul │
│ │ │devitalizării acestora.│
│ │ │Presiune: medie. │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │F. Folosirea resurselor│
│ │ │biologice, altele decât│
│ │ │agricultura şi │
│ │ │silvicultura │
│A.3.│Presiune │F04. Luare/prelevare de│
│ │actuală │plante │
│ │ │F04.02. Colectare - │
│ │ │flori, plante, │
│ │ │ciuperci, fructe de │
│ │ │pădure │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Recoltarea de flori, │
│ │ │plante medicinale, │
│ │ │fructe de pădure, │
│ │ │ciuperci şi, mai ales, │
│ │ │castane afectează tipul│
│ │ │de habitat 9260. │
│ │Detalii │Datorită accesului rar │
│ │ │al turiştilor în sit şi│
│ │ │destul de redus şi al │
│ │ │populaţiei locale, │
│ │ │acest gen de presiune │
│ │ │nu produce efecte │
│ │ │semnificative. │
│ │ │Presiune: scăzută │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │J. Modificări ale │
│ │Presiune │sistemului natural J01.│
│A.4.│actuală │Focul şi combaterea │
│ │ │incendiilor J01.01. │
│ │ │Incendii │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │La baza unor cioate ale│
│ │ │arborilor de castan se │
│ │ │observa urme ale │
│ │ │acţiunii focului. În │
│ │ │majoritatea situaţiilor│
│ │ │pare să fi fost vatră │
│ │ │de foc, acţiunea │
│ │ │focului neafectând │
│ │Detalii │vitalitatea arborilor │
│ │ │pe picior. Sunt însă şi│
│ │ │situaţii în care se │
│ │ │observă că incendiul a │
│ │ │afectat părţi de arbori│
│ │ │şi chiar arbori │
│ │ │întregi, conducând la │
│ │ │devitalizarea totală. │
│ │ │Presiune: medie │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │K. Procesele naturale │
│A.5.│Presiune │biotice şi abiotice │
│ │actuală │K01. Procese naturale │
│ │ │abiotice lente │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │K01.01. Eroziune │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Cu toate că pe │
│ │ │suprafaţa sitului nu se│
│ │ │constată în prezent │
│ │ │acest gen de afectări, │
│ │ │acestea sunt prezente │
│ │ │în zona mai largă, a │
│ │ │Văii Visei şi local şi │
│ │ │pe versanţii pârâului │
│ │ │Calva. Fenomenele sunt │
│ │ │favorizate de natura │
│ │Detalii │substratului parental, │
│ │ │slab coeziv, luto- │
│ │ │nisipos, argile │
│ │ │marnoase, luturi, │
│ │ │marne, nisipuri. │
│ │ │Prezenţa substratului │
│ │ │marnos dispus oblic, │
│ │ │favorizează degradarea │
│ │ │terenului prin procese │
│ │ │de eroziune - rupturi │
│ │ │şi alunecări de teren. │
│ │ │Presiune: Scăzută │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │K. Procesele naturale │
│ │ │biotice şi abiotice │
│ │ │K03. Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │faunistice │
│ │ │K03.03. Introducere a │
│ │Presiune │unor boli - patogeni │
│A.6.│actuală │microbieni │
│ │ │K04. Relaţii │
│ │ │interspecifice ale │
│ │ │florei │
│ │ │K04.02. Parazitism │
│ │ │K04.03. Introducere a │
│ │ │unor boli - patogeni │
│ │ │microbieni │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Castanii din situl de │
│ │ │la Buia au fost │
│ │ │protejaţi, până în │
│ │ │prezent, prin chiar │
│ │ │izolarea zonei faţă de │
│ │ │aşezările umane şi faţă│
│ │ │de circulaţia de │
│ │ │puieţi, seminţe, │
│ │ │materiale forestiere de│
│ │ │reproducere, material │
│ │ │lemnos infectat ca │
│ │Detalii │posibile gazde pentru │
│ │ │germenii patogeni. │
│ │ │În prezent, în │
│ │ │habitatul de castan din│
│ │ │Situl R0SCI0312 nu se │
│ │ │constată semne ale │
│ │ │prezenţei ciupercii │
│ │ │Cryphonectria │
│ │ │parasitica şi ale │
│ │ │îmbolnăvirii pe care │
│ │ │aceasta o produce. │
│ │ │Presiune: Scăzută │
└────┴─────────┴───────────────────────┘    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabel nr. 31- Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Ameninţare│A. Agricultura A04. │
│ │viitoare │Păşunat │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Efectele păşunatului │
│ │ │şi a staţionării │
│ │ │prelungite a │
│ │ │animalelor pe aceeaşi │
│B.1 │ │suprafaţă / │
│ │ │supratârlire se │
│ │Detalii │menţin, iar acest gen │
│ │ │de activităţi şi │
│ │ │afectări se pot │
│ │ │manifesta şi în │
│ │ │viitor, cu efecte │
│ │ │semnificative în sit. │
│ │ │Ameninţare: ridicată │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │B. Silvicultura │
│ │Ameninţare│B02. Gestionarea şi │
│ │viitoare │utilizarea pădurii şi │
│ │ │plantaţiei │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│ │ │În prezent se constată│
│ │ │tăiere izolată de │
│ │ │arbori, atât din │
│ │ │cadrul habitatului │
│ │ │9260, cât şi din afara│
│B.2.│ │acestuia, fenomen care│
│ │ │se poate manifesta şi │
│ │Detalii │în viitor. Sunt │
│ │ │necesare măsuri de │
│ │ │management, pentru │
│ │ │prevenirea acestora, │
│ │ │situaţie în care │
│ │ │intensitatea │
│ │ │ameninţării este │
│ │ │estimată ca scăzută. │
│ │ │Ameninţare Scăzută │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │F. Folosirea │
│ │ │resurselor biologice, │
│ │ │altele decât │
│ │ │agricultura şi │
│ │Ameninţare│silvicultura │
│ │viitoare │F04. Luare/prelevare │
│ │ │de plante │
│ │ │F04.02. Colectare - │
│ │ │flori, plante, │
│ │ │ciuperci, fructe de │
│ │ │pădure │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recoltarea de flori, │
│ │ │plante medicinale, │
│ │ │fructe de pădure, │
│B.3.│ │ciuperci şi, mai ales,│
│ │ │castane poate afecta │
│ │ │tipul de habitat 9260,│
│ │ │dar datorită accesului│
│ │ │rar al turiştilor în │
│ │ │sit, al populaţiei │
│ │Detalii │locale ameninţarea nu │
│ │ │este semnificativă. │
│ │ │Este însă necesară o │
│ │ │informare mai bună a │
│ │ │proprietarilor, │
│ │ │administratorilor şi a│
│ │ │publicului larg cu │
│ │ │privire la obiectivele│
│ │ │şi importanţa Reţelei │
│ │ │Natura 2000. │
│ │ │Presiune: Scăzută │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │J. Modificări ale │
│ │Ameninţare│sistemului natural │
│ │viitoare │J01. Focul şi │
│ │ │combaterea incendiilor│
│ │ │J01.01. Incendii │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Accesul turiştilor, al│
│ │ │localnicilor în sit, │
│ │ │precum şi desfăşurarea│
│ │ │de activităţi umane în│
│ │ │zonele limitrofe │
│ │ │sitului generează │
│B.4.│ │riscul de producere şi│
│ │ │în viitor a │
│ │ │incendiilor. Printr-o │
│ │Detalii │informare mai bună a │
│ │ │publicului, această │
│ │ │ameninţare se poate │
│ │ │diminua şi nu va fi │
│ │ │semnificativă în │
│ │ │viitor. │
│ │ │Incendiile pot fi │
│ │ │provocate şi de │
│ │ │factorii naturali │
│ │ │abiotici. Ameninţare: │
│ │ │Scăzută │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │K. Procesele naturale │
│ │Ameninţare│biotice şi abiotice │
│ │viitoare │K01. Procese naturale │
│ │ │abiotice lente K01.01.│
│ │ │Eroziune │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Ca în întreaga zonă de│
│ │ │ansamblu, şi pe │
│ │ │suprafaţa sitului │
│ │ │există riscul │
│B.5.│ │producerii unor │
│ │ │fenomene de eroziune, │
│ │ │mergând până la │
│ │Detalii │alunecări de teren, │
│ │ │situaţie care ar putea│
│ │ │genera efecte │
│ │ │semnificative şi │
│ │ │asupra tipului de │
│ │ │habitat 9260 „Păduri │
│ │ │cu Castanea sativa”. │
│ │ │Ameninţare: Scăzută │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │K. Procesele naturale │
│ │ │biotice şi abiotice │
│ │ │K03. Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │faunistice │
│ │ │K03.03. Introducere a │
│ │Ameninţare│unor boli-patogeni │
│ │viitoare │microbieni │
│ │ │K04. Relaţii │
│ │ │interspecifice ale │
│ │ │florei │
│ │ │K04.02. Parazitism │
│ │ │K04.03. Introducere a │
│ │ │unor boli-patogeni │
│ │ │microbieni │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Castanul comestibil │
│ │ │poate fi afectat de o │
│ │ │multitudine de agenţi │
│ │ │patogeni; dintre │
│ │ │aceştia, un factor │
│ │ │care a distrus masiv │
│ │ │în ultimii ani │
│ │ │castanişurile din │
│ │ │bazinul european, │
│ │ │precum şi speciile de │
│ │ │castan comestibil din │
│ │ │America de Nord şi a │
│ │ │afectat parţial pe │
│ │ │cele din Asia - este │
│ │ │acţiunea ciupercii │
│ │ │Cryphonectria │
│ │ │parasitica. Ciuperca │
│ │ │C. parasitica a │
│ │ │decimat pădurile de │
│ │ │castan american, de pe│
│ │ │3,6 milioane ha, iar │
│ │ │în Europa a uscat în │
│ │ │masă, uscare totală, │
│ │ │castanişurile din cea │
│ │ │mai mare parte a │
│ │ │arealului, fiind │
│ │ │salvate doar pădurile │
│ │ │în care a apărut │
│ │ │natural sau a fost │
│ │ │introdusă artificial │
│ │ │viroza ciupercii, │
│ │ │metodă utilizată ca │
│ │ │tratament biologic. │
│ │ │Phytophthora spp. │
│ │ │produc uscări ale │
│ │ │castanilor/ boala │
│ │ │cernelii pe suprafeţe │
│ │ │mai reduse, aceste │
│ │ │organisme fiind │
│ │ │monitorizate la scară │
│ │ │mondială. Genul │
│ │ │Phytophthora face │
│ │ │parte din familia │
│ │ │Pythiaceae, ordinul │
│ │ │Pythiales, clasa │
│ │ │Oomycota şi cuprinde │
│ │ │câteva zeci de specii │
│ │ │dintre cele mai │
│ │ │periculoase, ca urmare│
│ │ │a puterii mari de │
│ │ │răspândire şi a │
│ │ │polimorfismului │
│ │ │ridicat. Se consideră │
│ │ │că Phytophthora │
│ │ │cambivora provoacă │
│ │ │„boala cernelii” la │
│ │ │castanul comestibil, │
│ │ │Georgescu şi colab., │
│ │ │1957. Mai multe specii│
│ │ │ale genului │
│ │ │Phytophthora produc │
│ │ │boli similare, │
│ │ │finalizate prin │
│ │ │putrezirea rădăcinilor│
│ │ │sau a coletului, │
│ │ │conducând la │
│ │ │debilitări severe sau │
│ │ │chiar moartea │
│ │ │puieţilor sau │
│ │ │arborilor chiar a │
│ │ │celor seculari printre│
│ │ │care Ph. citricola, │
│ │ │Ph. cactorum, Ph. │
│ │ │cinnamomi, Ph. │
│ │ │gonapodyides s.a., │
│ │ │Vannini şi Vettraino, │
│ │ │2001. │
│ │ │În sud-vestul Europei │
│ │ │a apărut un nou │
│ │ │dăunător asiatic │
│ │ │foarte periculos │
│ │ │viespea Dryocosmus │
│ │ │kuriphilus Yasumatsu, │
│ │ │care produce gale pe │
│ │ │frunzele castanului, │
│ │ │respectiv afectează │
│ │ │fiziologia, rezistenta│
│ │ │şi creşterea │
│ │ │castanului. │
│ │ │Cancerul castanului │
│ │ │este produs de │
│ │ │ciuperca Cryphonectria│
│ │ │parasitica (Murill) │
│ │ │Barr., care face parte│
│ │ │din familia Valsaceae,│
│ │ │ordinul Diaporthales, │
│ │ │clasa Ascomyceta. │
│ │ │Ciuperca a fost │
│ │ │botezată iniţial │
│ │ │Diaporthe parasitica │
│ │ │Murill, 1906, apoi │
│ │ │Valsonectria │
│ │ │parasitica Rehm, 1907 │
│ │ │şi Endothia parasitica│
│ │ │Murill şi Anderson. │
│ │ │Barr, 1978 introduce │
│ │ │ciuperca în genul │
│ │ │Cryphonectria. │
│ │ │C. parasitica, după │
│ │ │cum sugerează numele, │
│ │ │este o specie │
│ │ │parazită, putând însă │
│ │ │să vegeteze saprofit │
│ │ │mult timp, chiar să se│
│ │ │înmulţească pe arbori │
│ │ │morţi, porţiuni de │
│ │ │scoarţă şi ramuri │
│ │ │desprinse. Această │
│ │ │specie este agentul │
│ │ │principal al uscării │
│ │ │castanului comestibil,│
│ │ │Bolea şi Chira, 2004. │
│ │ │Ciuperca a produs şi │
│ │ │în tara noastră │
│ │ │infectarea şi uscare │
│ │ │în masă în arboretele │
│ │ │de castan, în zonele │
│ │ │tradiţionale pentru │
│ │ │existenţa arboretelor │
│ │ │de castan comestibil: │
│ │ │Gorj şi Baia Mare. │
│ │ │„Din nefericire, │
│ │ │castanişurile │
│ │ │europene, inclusiv │
│ │ │cele româneşti, sunt │
│ │ │periclitate profund de│
│ │ │uscările în masă pe │
│ │ │care le provoacă │
│ │ │ciuperca alogenă │
│ │ │Cryphonectria │
│ │ │parasitica (Murill) │
│ │ │Barr., agent patogen │
│B.6.│ │primar originar din │
│ │ │Asia, Japonia, unde │
│ │ │vegetează pe castanii │
│ │ │locali, aceştia │
│ │ │devenind de-a lungul │
│ │ │evoluţiei comune │
│ │ │rezistenţi la │
│ │ │infecţii. Ciuperca a │
│ │Detalii │ajuns accidental în │
│ │ │America, în 1904, unde│
│ │ │circa 3,6 milioane de │
│ │ │hectare cu castanişuri│
│ │ │au fost decimate de │
│ │ │această ciupercă, │
│ │ │fiind cea mai mare │
│ │ │calamitate biologică │
│ │ │de acest tip │
│ │ │cunoscută, Kuhlman, │
│ │ │1978. În Europa, │
│ │ │semnalată din 1938, a │
│ │ │devenit agentul primar│
│ │ │al uscării castanului.│
│ │ │În Maramureş a fost │
│ │ │depistată în 1984, │
│ │ │Florea şi Popa, 1989. │
│ │ │Ceea ce este mai grav,│
│ │ │este faptul că │
│ │ │ciuperca infectează şi│
│ │ │alte specii forestiere│
│ │ │precum gorun, stejar, │
│ │ │fag, carpen, acerinee │
│ │ │care apar în amestec │
│ │ │cu castanul. Deşi │
│ │ │aceste specii sunt mai│
│ │ │rezistente la │
│ │ │infecţii, regulile de │
│ │ │carantină pot antrena │
│ │ │mari pierderi │
│ │ │ecosistemelor │
│ │ │forestiere. │
│ │ │Cercetările mondiale │
│ │ │pe linia găsirii unor │
│ │ │varietăţi sau hibrizi │
│ │ │de castan rezistenţi, │
│ │ │adaptabili şi │
│ │ │productivi, respectiv │
│ │ │pentru combaterea │
│ │ │chimică a ciupercii C.│
│ │ │parasitica, au eşuat. │
│ │ │Ultimele speranţe pe │
│ │ │plan mondial pentru │
│ │ │redresarea culturilor │
│ │ │silvice şi pomicole │
│ │ │din Europa vin pe │
│ │ │linia combaterii │
│ │ │biologice a ciupercii │
│ │ │C. parasitica. Metoda │
│ │ │biologică de combatere│
│ │ │a ciupercii, folosită │
│ │ │iniţial în Franţa, │
│ │ │constă în înocularea │
│ │ │de suse hipovirulente │
│ │ │sub scoarţă, la limita│
│ │ │între ţesutul bolnav │
│ │ │şi cel sănătos, │
│ │ │observându-se că prin │
│ │ │înoculare de suse cu │
│ │ │virulenţă redusă, a │
│ │ │căror compatibilitate │
│ │ │cu susele locale a │
│ │ │fost testată în │
│ │ │laborator, cancerele │
│ │ │se cicatrizează, se │
│ │ │închid. Eficienta se │
│ │ │poate constată după │
│ │ │8-18 luni de la │
│ │ │tratament, Robin şi │
│ │ │colab., 2000. │
│ │ │Ds-ADN virus este │
│ │ │transmis între │
│ │ │fragmentele de │
│ │ │ciupercă infectată şi │
│ │ │neinfectată, prin hife│
│ │ │anastomozate, lucru │
│ │ │posibil atât in vivo │
│ │ │cât şi in vitro. │
│ │ │Din păcate, │
│ │ │incompatibilitatea │
│ │ │vegetativă acţionează │
│ │ │ca un mecanism de │
│ │ │apărare pentru │
│ │ │ciupercă, prevenind │
│ │ │îmbolnăvirea ciupercii│
│ │ │sănătoase la contactul│
│ │ │cu cea virusată. │
│ │ │Acesta este │
│ │ │principalul motiv al │
│ │ │insuccesului │
│ │ │controlului biologic │
│ │ │al ciupercii prin │
│ │ │hipovirulenţă. │
│ │ │Studiile empirice de │
│ │ │utilizare a tulpinilor│
│ │ │hipovirulente din anii│
│ │ │1950-1960 şi testele │
│ │ │de laborator de │
│ │ │conversie la │
│ │ │hipovirulenţă a │
│ │ │suselor virulente │
│ │ │(Day, 1978; │
│ │ │Anagnostakis şi Day, │
│ │ │1979; Garboleto şi │
│ │ │colab.., 1992) au │
│ │ │elucidat unele aspecte│
│ │ │importante ale │
│ │ │combaterii biologice. │
│ │ │Incompatibilitatea │
│ │ │genetică între tulpini│
│ │ │conduce la eşecul │
│ │ │tratamentelor (Mac │
│ │ │Donald şi Fulbright, │
│ │ │1991; Liu şi Milgroom,│
│ │ │1996).” „Considerente │
│ │ │genetice şi biologice │
│ │ │ale combaterii │
│ │ │cancerului │
│ │ │castanului”, Veronica │
│ │ │Maris, articol │
│ │ │publicat în numărul 22│
│ │ │/2006 al Revistei │
│ │ │Silvicultura şi │
│ │ │Cinegetica editata de │
│ │ │Societatea Progresul │
│ │ │Silvic. │
│ │ │Arborete de castan │
│ │ │afectate de uscare la │
│ │ │Peştişani, judeţul │
│ │ │Gorj. │
│ │ │Afectări produse de │
│ │ │cancerul castanului în│
│ │ │zona Baia Mare. │
│ │ │Aria largă de │
│ │ │răspândire a bolii pe │
│ │ │care o provoacă │
│ │ │ciuperca C. parasitica│
│ │ │- cancerul de scoarţă │
│ │ │al castanului - precum│
│ │ │şi situaţiile altor │
│ │ │arborete din România, │
│ │ │ne determină să │
│ │ │considerăm că exista │
│ │ │un risc semnificativ │
│ │ │ca ameninţarea să │
│ │ │acţioneze în viitor şi│
│ │ │asupra habitatului │
│ │ │9260 din situl │
│ │ │Castanii comestibili │
│ │ │de la Buia. │
│ │ │Ameninţare: ridicată │
└────┴──────────┴──────────────────────┘
    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabel nr. 32 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│A.1.│Presiune │A. Agricultura │
│ │actuală │A04. Păşunat │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta presiunii A04 │
│C.1.│presiunii │este prezentată în │
│ │actuale │Anexa 3.19.1 │
│ │[geometrie] │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această presiune se │
│C.2.│presiunii │regăseşte pe întreg │
│ │actuale │teritoriul ariei │
│ │[descriere] │naturale protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Ridicată (R) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 33 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │B. Silvicultura │
│A.2.│Presiune │B02. Gestionarea şi │
│ │actuală │utilizarea pădurii │
│ │ │şi plantaţiei │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta presiunii B02 │
│C.1.│presiunii │este prezentată în │
│ │actuale │Anexa 3.19.2 │
│ │[geometrie] │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această presiune se │
│C.2.│presiunii │regăseşte pe întreg │
│ │actuale │teritoriul ariei │
│ │[descriere] │naturale protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Medie (M) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 34 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │F. Folosirea │
│ │ │resurselor │
│ │ │biologice, altele │
│ │ │decât agricultura şi│
│ │Presiune │silvicultura │
│A.3.│actuală │F04. Luare/prelevare│
│ │ │de plante │
│ │ │F04.02. Colectare - │
│ │ │flori, plante, │
│ │ │ciuperci, fructe de │
│ │ │pădure │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta presiunii │
│C.1.│presiunii │F04.02 este │
│ │actuale │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.19.3 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această presiune se │
│C.2.│presiunii │regăseşte pe întreg │
│ │actuale │teritoriul ariei │
│ │[descriere] │naturale protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Scăzută (S) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 35 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │J. Modificări ale │
│ │ │sistemului natural │
│A.4.│Presiune │J01. Focul şi │
│ │actuală │combaterea │
│ │ │incendiilor │
│ │ │J01.01. Incendii │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Hărţile presiunii │
│C.1.│presiunii │J01.01 sunt │
│ │actuale │prezentate în Anexa │
│ │[geometrie] │3.19.4 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Această presiune se │
│ │ │regăseşte pe întreg │
│ │Localizarea │teritoriul ariei │
│ │presiunii │naturale protejate. │
│C.2.│actuale │În a doua hartă au │
│ │[descriere] │fost reprezentaţi şi│
│ │ │arborii existenţi │
│ │ │care au suferit │
│ │ │incendierea. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Scăzută (S) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 36 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale biotice şi │
│ │Presiune │abiotice │
│A.5.│actuală │K01. Procese │
│ │ │naturale abiotice │
│ │ │lente │
│ │ │K01.01. Eroziune │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta presiunii │
│C.1.│presiunii │K01.01 este │
│ │actuale │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.19.5 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această presiune se │
│C.2.│presiunii │regăseşte pe întreg │
│ │actuale │teritoriul ariei │
│ │[descriere] │naturale protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Scăzută (S) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 37 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale biotice şi │
│ │ │abiotice │
│ │Presiune │K03. Relaţii │
│A.6.│actuală │interspecifice │
│ │ │faunistice │
│ │ │K03.03. Introducere │
│ │ │a unor boli - │
│ │ │patogeni microbieni │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta presiunii │
│C.1.│presiunii │K03.03 este │
│ │actuale │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.19.6 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această presiune se │
│C.2.│presiunii │regăseşte pe întreg │
│ │actuale │teritoriul ariei │
│ │[descriere] │naturale protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Scăzută (S) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 38 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale biotice şi │
│ │Presiune │abiotice │
│A.6.│actuală │K04. Relaţii │
│ │ │interspecifice ale │
│ │ │florei │
│ │ │K04.02. Parazitism │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta presiunii │
│C.1.│presiunii │K04.02 este │
│ │actuale │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.19.7 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această presiune se │
│C.2.│presiunii │regăseşte pe întreg │
│ │actuale │teritoriul ariei │
│ │[descriere] │naturale protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Scăzută (S) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 39 - Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale biotice şi │
│ │ │abiotice │
│ │Presiune │K04. Relaţii │
│A.6.│actuală │interspecifice ale │
│ │ │florei │
│ │ │K04.03. Introducere │
│ │ │a unor boli-patogeni│
│ │ │microbieni │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta presiunii │
│C.1.│presiunii │K04.03 este │
│ │actuale │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.19.8 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această presiune se │
│C.2.│presiunii │regăseşte pe întreg │
│ │actuale │teritoriul ariei │
│ │[descriere] │naturale protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiunii │Scăzută (S) │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│C.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│C.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Harta tuturor presiunilor la nivelul ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia se regăseşte în anexa 3.19.9.

    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabel nr. 40 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare │A.Agricultura │
│ │viitoare │A04. Păşunat │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării │
│D.1.│ameninţării │A04 este prezentată │
│ │viitoare │în Anexa 3.20.1 │
│ │[geometrie] │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Ridicată (R) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 41 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │B. Silvicultura │
│B.2.│Ameninţare │B02. Gestionarea şi │
│ │viitoare │utilizarea pădurii │
│ │ │şi plantaţiei │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării │
│D.1.│ameninţării │B02 este prezentată │
│ │viitoare │în Anexa 3.20.2 │
│ │[geometrie] │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Scăzută (S) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 42 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │F. Folosirea │
│ │ │resurselor │
│ │ │biologice, altele │
│ │ │decât │
│ │ │agricultura şi │
│B.3.│Ameninţare │silvicultura │
│ │viitoare │F04. Luare/prelevare│
│ │ │de plante │
│ │ │F04.02. Colectare - │
│ │ │flori, plante, │
│ │ │ciuperci, fructe de │
│ │ │pădure │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării │
│D.1.│ameninţării │F04.02 este │
│ │viitoare │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.20.3 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Scăzută (S) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 43 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │J. Modificări ale │
│ │ │sistemului natural │
│B.4.│Ameninţare │J01. Focul şi │
│ │viitoare │combaterea │
│ │ │incendiilor │
│ │ │J01.01. Incendii │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării │
│D.1.│ameninţării │J01.01 este │
│ │viitoare │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.20.4 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Scăzută (S) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 44 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬───────────────────┬┐
│Cod │Parametru │Descriere ││
├────┼────────────┼───────────────────┼┤
│ │ │K. Procesele ││
│ │ │naturale biotice şi││
│ │Ameninţare │abiotice ││
│B.5.│viitoare │K01. Procese ││
│ │ │naturale abiotice ││
│ │ │lente ││
│ │ │K01.01. Eroziune ││
├────┼────────────┼───────────────────┼┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării ││
│D.1.│ameninţării │K01.01 este ││
│ │viitoare │prezentată în Anexa││
│ │[geometrie] │3.20.5 ││
├────┼────────────┼───────────────────┴┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Scăzută (S) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 45 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale biotice şi │
│ │ │abiotice │
│ │ │K03. Relaţii │
│B.6.│Ameninţare │interspecifice │
│ │viitoare │faunistice │
│ │ │K03.03. Introducere │
│ │ │a unor boli - │
│ │ │patogeni │
│ │ │microbieni │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării │
│D.1.│ameninţării │K03.03 este │
│ │viitoare │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.20.6 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Ridicată (R) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 46 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬───────────────────┬┐
│Cod │Parametru │Descriere ││
├────┼────────────┼───────────────────┼┤
│ │ │K. Procesele ││
│ │ │naturale biotice şi││
│ │Ameninţare │abiotice ││
│B.7.│viitoare │K04. Relaţii ││
│ │ │interspecifice ale ││
│ │ │florei ││
│ │ │K04.02. Parazitism ││
├────┼────────────┼───────────────────┼┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării ││
│D.1.│ameninţării │K04.02 este ││
│ │viitoare │prezentată în Anexa││
│ │[geometrie] │3.20.7 ││
├────┼────────────┼───────────────────┴┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Ridicată (R) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 47 - Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale biotice şi │
│ │ │abiotice │
│ │Ameninţare │K04. Relaţii │
│B.8.│viitoare │interspecifice ale │
│ │ │florei │
│ │ │K04.03. Introducere │
│ │ │a unor boli-patogeni│
│ │ │microbieni │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Harta ameninţării │
│D.1.│ameninţării │K04.03 este │
│ │viitoare │prezentată în Anexa │
│ │[geometrie] │3.20.8 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Această ameninţare │
│ │ameninţării │se regăseşte pe │
│D.2.│viitoare │întreg teritoriul │
│ │[descriere] │ariei naturale │
│ │ │protejate. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Ridicată (R) │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Habitate şi │ │
│D.4.│specii │9260 │
│ │vizate │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.5.│Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Harta tuturor ameninţărilor la nivelul ROSCI0321 Castanii comestibili de la Buia se regăseşte în anexa 3.20.9


    5.3. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
        Tabel nr. 48 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│A.1.│Presiune actuală │A. Agricultura │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │A04. Păşunat │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│G.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitate │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice al│ │
│G.2.│tipurilor de │9260 │
│ │habitate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Harta se │
│G.3.│actuale asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.21 │
│ │habitate │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În toate zonele│
│ │de presiunile │ocupate de │
│G.4.│actuale asupra │tipul de │
│ │tipurilor de │habitat. │
│ │habitate │ │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Medie (M) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│G.5.│de presiunile │habitat, în │
│ │actuale asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, este│
│ │habitate │semnificativ │
│ │ │afectată. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 49 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │B. Silvicultura│
│ │ │B02. │
│A.2.│Presiune actuală │Gestionarea şi │
│ │ │utilizarea │
│ │ │pădurii şi │
│ │ │plantaţiei │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│G.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitate │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice │ │
│G.2.│ale tipurilor de │9260 │
│ │habitate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Harta se │
│G.3.│actuale asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.21 │
│ │habitate │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În toate zonele│
│ │de presiunile │ocupate de │
│G.4.│actuale asupra │tipul de │
│ │tipurilor de │habitat. │
│ │habitate │ │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Medie (M) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│G.5.│de presiunile │habitat, în │
│ │actuale asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, este│
│ │habitate │semnificativ │
│ │ │afectată. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 50 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │F. Folosirea │
│ │ │resurselor │
│ │ │biologice, │
│ │ │altele decât │
│ │ │agricultura şi │
│ │ │silvicultura │
│ │ │F04. Luare/ │
│A.3.│Presiune actuală │prelevare de │
│ │ │plante │
│ │ │F04.02. │
│ │ │Colectare - │
│ │ │flori, plante, │
│ │ │ciuperci, │
│ │ │fructe de │
│ │ │pădure │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│G.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitate │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Coduri unice ale │ │
│G.2.│tipurilor de │9260 │
│ │habitate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Harta se │
│G.3.│actuale asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.21. │
│ │habitate │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În toate zonele│
│ │de presiunile │ocupate de │
│G.4.│actuale asupra │tipul de │
│ │tipului de │habitat. │
│ │habitat │ │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│G.5.│de presiunile │habitat, în │
│ │actuale asupra │locul │
│ │tipului de │respectiv, nu │
│ │habitat │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 51 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │J. Modificări │
│ │ │ale sistemului │
│ │ │natural │
│A.4.│Presiune actuală │J01. Focul şi │
│ │ │combaterea │
│ │ │incendiilor │
│ │ │J01.01. │
│ │ │Incendii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│G.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitate │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Coduri unice ale │ │
│G.2.│tipurilor de │9260 │
│ │habitate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Harta se │
│G.3.│actuale asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.21. │
│ │habitate │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În toate zonele│
│ │de presiunile │ocupate de │
│G.4.│actuale asupra │tipul de │
│ │tipului de │habitat. │
│ │habitat │ │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│G.5.│de presiunile │habitat, în │
│ │actuale asupra │locul │
│ │tipului de │respectiv, nu │
│ │habitat │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 52 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale │
│ │ │biotice şi │
│ │ │abiotice │
│A.5.│Presiune actuală │K01. Procese │
│ │ │naturale │
│ │ │abiotice lente │
│ │ │K01.01. │
│ │ │Eroziune │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│G.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitate │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Coduri unice ale │ │
│G.2.│tipurilor de │9260 │
│ │habitate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Harta se │
│G.3.│actuale asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.21. │
│ │habitate │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În toate zonele│
│ │de presiunile │ocupate de │
│G.4.│actuale asupra │tipul de │
│ │tipurilor de │habitat. │
│ │habitate │ │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│G.5.│de presiunile │habitat, în │
│ │actuale asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, nu │
│ │habitate │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 53 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale │
│ │ │biotice şi │
│ │ │abiotice │
│ │ │K03. Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │faunistice │
│ │ │K03.03. │
│ │ │Introducere a │
│ │ │unor │
│A.6.│Presiune actuală │boli-patogeni │
│ │ │microbieni │
│ │ │K04. Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │ale florei │
│ │ │K04.02. │
│ │ │Parazitism │
│ │ │K04.03. │
│ │ │Introducere a │
│ │ │unor boli- │
│ │ │patogeni │
│ │ │microbieni │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│G.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitate │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Coduri unice ale │ │
│G.2.│tipurilor de │9260 │
│ │habitate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Harta se │
│G.3.│actuale asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.21. │
│ │habitate │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În toate zonele│
│ │de presiunile │ocupate de │
│G.4.│actuale asupra │tipul de │
│ │tipurilor de │habitat. │
│ │habitate │ │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│G.5.│de presiunile │habitat, în │
│ │actuale asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, nu │
│ │habitate │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│G.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    5.3.2. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate
        Tabel nr. 54 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│B.1.│Ameninţare │A.Agricultura │
│ │viitoare │A04. Păşunat │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│H.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice │ │
│H.2.│ale tipurilor de │9260 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Harta se │
│H.3.│viitoare asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.22. │
│ │habitat │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Risc potenţial │
│ │de ameninţările │în toate zonele│
│H.4.│viitoare asupra │ocupate de │
│ │tipurilor de │tipul de │
│ │habitat │habitat. │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Medie (M) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│H.5.│de ameninţările │habitat, în │
│ │viitoare asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, este│
│ │habitat │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 55 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │B. Silvicultura│
│ │ │B02. │
│B.2.│Ameninţare │Gestionarea şi │
│ │viitoare │utilizarea │
│ │ │pădurii şi │
│ │ │plantaţiei │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│H.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice │ │
│H.2.│ale tipurilor de │9260 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Harta se │
│H.3.│viitoare asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.22. │
│ │habitat │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Risc potenţial │
│ │de ameninţările │în toate zonele│
│H.4.│viitoare asupra │ocupate de │
│ │tipurilor de │tipul de │
│ │habitat │habitat. │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│H.5.│de ameninţările │habitat, în │
│ │viitoare asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, nu │
│ │habitat │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Habitatul 9260 │
│ │ │„Păduri cu │
│ │ │Castanea │
│ │ │sativa” nu este│
│ │ │localizat în │
│ │ │fondul │
│ │ │forestier │
│ │ │naţional, │
│ │ │cuprins în │
│ │ │amenajamentele │
│ │ │silvice. │
│ │ │Zona │
│ │ │habitatului │
│ │ │reprezintă │
│H.7.│Detalii │vegetaţie │
│ │ │forestieră în │
│ │ │afara fondului │
│ │ │forestier. Este│
│ │ │necesară │
│ │ │asigurarea de │
│ │ │pazei │
│ │ │habitatului, │
│ │ │prin măsuri de │
│ │ │prevenire a │
│ │ │tăierilor │
│ │ │ilegale de │
│ │ │vegetaţie şi/ │
│ │ │sau sancţionare│
│ │ │a faptelor. │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 56 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │F. Folosirea │
│ │ │resurselor │
│ │ │biologice, │
│ │ │altele decât │
│ │ │agricultura şi │
│ │ │silvicultura │
│ │Ameninţare │F04. Luare/ │
│B.3.│viitoare │prelevare de │
│ │ │plante │
│ │ │F04.02. │
│ │ │Colectare - │
│ │ │flori, plante, │
│ │ │ciuperci, │
│ │ │fructe de │
│ │ │pădure │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│H.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice │ │
│H.2.│ale tipurilor de │9260 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Harta se │
│H.3.│viitoare asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.22. │
│ │habitat │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Risc potenţial │
│ │de ameninţările │în toate zonele│
│H.4.│viitoare asupra │ocupate de │
│ │tipurilor de │tipul de │
│ │habitat │habitat. │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│H.5.│de ameninţările │habitat, în │
│ │viitoare asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, nu │
│ │habitat │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 57 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │J. Modificări │
│ │ │ale sistemului │
│ │ │natural │
│B.4.│Ameninţare │J01. Focul şi │
│ │viitoare │combaterea │
│ │ │incendiilor │
│ │ │J01.01. │
│ │ │Incendii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│H.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice │ │
│H.2.│ale tipurilor de │9260 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Harta se │
│H.3.│viitoare asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.22. │
│ │habitat │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Risc potenţial │
│ │de ameninţările │în toate zonele│
│H.4.│viitoare asupra │ocupate de │
│ │tipurilor de │tipul de │
│ │habitat │habitat. │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│H.5.│de ameninţările │habitat, în │
│ │viitoare asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, nu │
│ │habitat │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel 58 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale │
│ │ │biotice şi │
│ │Ameninţare │abiotice │
│B.5.│viitoare │K01. Procese │
│ │ │naturale │
│ │ │abiotice lente │
│ │ │K01.01. │
│ │ │Eroziune │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│H.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice │ │
│H.2.│ale tipurilor de │9260 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Harta se │
│H.3.│viitoare asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.22. │
│ │habitat │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Risc potenţial │
│ │de ameninţările │în toate zonele│
│H.4.│viitoare asupra │ocupate de │
│ │tipurilor de │tipul de │
│ │habitat │habitat. │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scăzută (S) - │
│ │Intensitatea │viabilitatea pe│
│ │localizată a │termen lung a │
│ │impactului cauzat│tipului de │
│H.5.│de ameninţările │habitat, în │
│ │viitoare asupra │locul │
│ │tipurilor de │respectiv, nu │
│ │habitat │este │
│ │ │semnificativ │
│ │ │afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


        Tabel nr. 59 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │K. Procesele │
│ │ │naturale │
│ │ │biotice şi │
│ │ │abiotice │
│ │ │K03. Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │faunistice │
│ │ │K03.03. │
│ │ │Introducere a │
│ │ │unor boli, │
│B.6.│Ameninţare │patogeni │
│ │viitoare │microbieni │
│ │ │K04. Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │ale florei │
│ │ │K04.02. │
│ │ │Parazitism │
│ │ │K04.03. │
│ │ │Introducere a │
│ │ │unor boli, │
│ │ │patogeni │
│ │ │microbieni │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tipuri de │
│H.1.│tipurilor de │habitate de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codurile unice │ │
│H.2.│ale tipurilor de │9260 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Harta se │
│H.3.│viitoare asupra │regăseşte în │
│ │tipurilor de │Anexa 3.22. │
│ │habitat │ │
│ │[geometrie] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Risc potenţial │
│ │de ameninţările │în toate zonele│
│H.4.│viitoare asupra │ocupate de │
│ │tipurilor de │tipul de │
│ │habitat │habitat. │
│ │[descriere] │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Intensitatea │Ridicată (R) - │
│ │localizată a │viabilitatea pe│
│ │impactului cauzat│termen lung a │
│H.5.│de ameninţările │tipului de │
│ │viitoare asupra │habitat, în │
│ │tipurilor de │locul │
│ │habitat │respectiv, este│
│ │ │major afectată │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│H.7.│Detalii │- │
└────┴─────────────────┴───────────────┘

    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A TIPURILOR DE HABITATE
        Habitatul 9260 "Păduri cu Castanea sativa" este un habitat forestier de interes comunitar, conform Directivei Habitate (92/43/EEC). Este reprezentat de păduri mediteraneene şi din etajul supra-mediteranean, dominate de Castanea sativa precum şi plantaţii vechi de castan comestibil cu strat ierbos seminatural. În ţara noastră tipul de habitat are prezenţă redusă şi rară.
        În situl ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia s-a procedat la inventarierea integrală a arboretului care formează tipul de habitat 9260 şi la măsurători ale suprafeţei ocupate. Localizarea tuturor exemplarelor de castan comestibil din habitat şi elaborarea hărţii de distribuţie a habitatului 9260 "Păduri cu Castanea sativa" a fost realizată şi expusă în studiul de inventariere-cartare.
        Prin măsurătorile efective ale terenului, datele au fost obţinute cu o precizie ridicată, pe care am considerat-o necesară datorită suprafeţei reduse a sitului şi prin raritatea tipului de habitat 9260 în ţara noastră. Suprafaţa ocupată în sit de tipul de habitat este de 1,8 ha, iar dinamica suprafeţei privită atât ca biotop, cat şi ca biocenoză, este în prezent nesemnificativă - nu se înregistrează creştere sau diminuare.
    6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a habitatului 9260 "Păduri cu Castanea sativa"
        Tabel nr. 60 - Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Clasificarea│EC - tip de habitat│
│E.1. │tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2. │al tipului │9260 │
│ │de habitat │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│E.3. │habitat în │1,8 ha │
│ │aria │ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │pentru │Bună - precizie │
│ │suprafaţa │ridicată - │
│E.4. │ocupată de │suprafaţa a fost │
│ │tipul de │determinată prin │
│ │habitat în │măsurători │
│ │aria │efectuate în teren.│
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│ │habitat în │ │
│E.5. │aria │0,1 % │
│ │naturală │ │
│ │protejată şi│ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │acesta la │ │
│ │nivel │ │
│ │naţional │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se va acorda │
│ │ │implicit │
│ │ │calificativul │
│ │ │“semnificativă”. La│
│ │ │nivel naţional, │
│ │ │precum şi la nivel │
│ │ │mondial, tipul de │
│ │ │habitat şi specia │
│ │ │care îl edifică - │
│ │Suprafaţa │Castanea sativa au │
│ │ocupată de │suferit în ultimii │
│ │tipul de │ani uscare în masă,│
│ │habitat în │datorită atacului │
│ │aria │agenţilor │
│ │naturală │criptogamici, în │
│E.6. │comparată cu│general │
│ │suprafaţa │Criphonectria │
│ │totală │parasitica. │
│ │ocupată de │Prin prisma acestei│
│ │acesta la │situaţii critice în│
│ │nivel │care se află în │
│ │naţional │prezent castanul │
│ │ │comestibil, devine │
│ │ │“semnificativă” │
│ │ │suprafaţa ocupată │
│ │ │de habitatul │
│ │ │edificat de │
│ │ │Castanea sativa, în│
│ │ │situl Castanii │
│ │ │comestibili de la │
│ │ │Buia, judeţul │
│ │ │Sibiu. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │Nu este cazul. │
│ │ocupată de │Evaluarea │
│ │tipul de │suprafeţei ocupată │
│E.7. │habitat │de tipul de habitat│
│ │estimată în │în aria naturală │
│ │Planul de │protejată se face │
│ │management │pentru prima dată. │
│ │anterior │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Habitatul forestier│
│ │ │9260 este │
│ │ │înconjurat de │
│ │ │păşune, livezi, o │
│ │ │stână, pădure în │
│ │ │sit şi limitrof. În│
│ │ │zona respectivă, │
│ │ │suprafaţa pe care │
│ │ │sunt întrunite în │
│ │ │stadiu optim │
│ │ │condiţiile necesare│
│ │ │unei bune vegetări │
│ │Suprafaţa de│a habitatului 9260 │
│ │referinţă │este mai mare decât│
│ │pentru │cea ocupată în │
│ │starea │prezent - practic │
│E.8. │favorabilă a│castanul comestibil│
│ │tipului de │are condiţii │
│ │habitat în │staţionale să │
│ │aria │vegeteze pe │
│ │naturală │întreaga suprafaţă │
│ │protejată │a sitului, dar │
│ │ │extinderea tipului │
│ │ │de habitat se poate│
│ │ │face doar prin │
│ │ │diminuarea altor │
│ │ │tipuri de habitate │
│ │ │din zonă. │
│ │ │În situl R0SCI0312 │
│ │ │arealul habitatului│
│ │ │9260 este de 7.2 │
│ │ │hectare, întreaga │
│ │ │suprafaţă a │
│ │ │sitului. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Pentru evaluarea │
│ │ │suprafeţei de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │Metodologia │starea favorabilă a│
│ │de apreciere│habitatului se │
│ │a suprafeţei│identifică şi │
│ │de referinţă│analizează - la │
│ │pentru │teren şi pe baza │
│ │starea │surselor de │
│E.9. │favorabilă a│documentare - │
│ │tipului de │suprafeţele │
│ │habitat din │corespunzătoare din│
│ │aria │punctul de vedere │
│ │naturală │al îndeplinirii │
│ │protejată │condiţiilor │
│ │ │staţionale │
│ │ │specifice tipului │
│ │ │de habitat, cartare│
│ │ │staţională. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de│ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru │ │
│E.10.│starea │”>” - mai mare │
│ │favorabilă a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală │ │
│ │ocupată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Tendinţa actuală │
│ │ │faţă de suprafaţa │
│ │ │ocupată de tipul de│
│ │ │habitat în urmă cu │
│ │ │5-6 ani este ”0” - │
│ │Tendinţa │stabilă. │
│ │actuală a │Distribuţia actuală│
│E.11.│suprafeţei │a habitatului şi │
│ │tipului de │suprafaţa ocupată │
│ │habitat │sunt aproximativ │
│ │ │egale cu cele la │
│ │ │data intrării în │
│ │ │vigoare a │
│ │ │Directivei │
│ │ │Habitate. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│E.12.│habitat se │Nu este cazul. │
│ │datorează │ │
│ │restaurării │ │
│ │altui tip de│ │
│ │habitat │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Explicaţii │ │
│ │asupra │ │
│ │motivului │ │
│E.13.│descreşterii│Nu este cazul. │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │ │
│E.14.│tendinţa │Bună - precizie │
│ │actuală a │ridicată │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │ │
│E.15.│actuale a │Nu este cazul. │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │ │
│ │actuale a │ │
│ │suprafeţei │ │
│E.16.│tipului de │Nu este cazul. │
│ │habitat │ │
│ │exprimată │ │
│ │prin │ │
│ │calificative│ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │În ultimii 5 - 10 │
│ │ │ani, nu au │
│ │ │intervenit │
│ │ │schimbări │
│ │Schimbări în│semnificative în │
│ │tiparul de │tiparul de │
│ │distribuţie │distribuţie a │
│E.17.│a │suprafeţelor │
│ │suprafeţelor│tipului de habitat │
│ │tipului de │în cadrul ariei │
│ │habitat │naturale protejate,│
│ │ │astfel încât nu a │
│ │ │fost afectată │
│ │ │distribuţia │
│ │ │acestuia. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│E.18.│habitat din │”U1” - nefavorabilă│
│ │punct de │- inadecvată │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Întrucât starea de │
│ │ │conservare a │
│ │ │tipului de habitat │
│ │ │din punct de vedere│
│ │ │al suprafeţei │
│ │ │ocupate a fost │
│ │ │evaluată ca │
│ │ │“nefavorabilă - │
│ │Tendinţa │inadecvată” şi │
│ │stării de │având în vedere că │
│ │conservare a│procesul de │
│ │tipului de │îmbunătăţire a │
│E.19.│habitat din │stării de │
│ │punct de │conservare este de │
│ │vedere al │lungă durată, se │
│ │suprafeţei │apreciază că │
│ │ocupate │tendinţa stării de │
│ │ │conservare a │
│ │ │tipului de habitat │
│ │ │din punct de vedere│
│ │ │al suprafeţei │
│ │ │ocupate, pentru │
│ │ │perioada de │
│ │ │aplicare a Planului│
│ │ │de management va fi│
│ │ │”0”- stabilă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Detalii │ │
│ │asupra │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a│ │
│E.20.│tipului de │Nu este cazul. │
│ │habitat din │ │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
└─────┴────────────┴───────────────────┘


        Tabel nr. 61 - Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │X │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat
        În decursul deplasărilor la teren în sit s-a procedat la culegerea de date pentru habitatul 9260 şi în mod particular, pentru fiecare din exemplarele de castan comestibil care vegetează în sit, cu scopul evaluării în detaliu a caracteristicilor structurale precum şi a creării unei baze de date care să reprezinte o referinţă pentru monitorizarea ulterioară a habitatului. Pentru structura habitatului s-au analizat următorii indicatori:
    6.1.2.1. Compoziţie
        Pentru etajul arborilor compoziţia a fost analizată ca procent de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului. Aceasta a fost evaluată ca fiind: 60% castan comestibil, 20% diverse specii de cvercinee - gorun, stejar pufos, 10% alte specii diverse "tari" cireş, carpen, jugastru, 10% diverse specii "moi", mesteacăn, tei pucios. Compoziţia actuală este corespunzătoare cu cea care indică tipul de habitat 9260, pentru acest indicator starea fiind favorabilă. Gorunul, carpenul sunt specii tipice asocierilor vegetale în care vegetează castanul comestibil în pădurile din ţara noastră, iar stejarul pufos, jugastrul - specii arborescente şi exemplare de păducel - specie arbustivă, etajul arbusţilor, indică un caracter mai xerofit al condiţiilor staţionale faţă de etajul fitostaţional - FD2. Etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal - tipic zonei; asemenea accentuări ale caracterului xerofit al staţiunii, cu influenţe către o silvostepă de deal sunt întâlnite şi în alte zone similare din judeţul Sibiu, pe culmi de deal cu expoziţie predominant însorită şi sol slab şi mijlociu profund, cu substrate luto-nisipoase în apropiere de suprafaţa.
        Etajele din arboret, etajul I - speciile principale castan, gorun, stejar pufos, tei şi II - carpen, jugastru, nu sunt conturate în mod distinct, datorită existenţei unei distanţări mari între exemplarele de arbori şi a formei tipice de port izolat pe care o au majoritatea arborilor din habitat.

    6.1.2.2. Consistenţă
        Consistenţa habitatului, determinată ca procent de închidere a coronamentului la nivelul arboretului, este relativ redusă, în medie 0,5, uneori mai mare până la 0,7 - 0,8 şi local mai redusă - 0,3. Consistenţa actuală este rezultatul originii iniţiale a arborilor - proveniţi prin plantare pe zona aflata pe culmea dealului şi a influentelor antropice directe şi indirecte care au acţionat pe durata existenţei mai multor generaţii din arboret. Comparativ cu starea optimă dezvoltării unui habitat forestier consistenţa actuală nu este corespunzătoare pentru o stare favorabilă.

    6.1.2.3. Prezenţa specii alohtone
        În compoziţia arboretului sunt prezente specii autohtone, majoritatea tipice habitatului românesc R 4141 "Păduri dacice-balcanice de gorun Quercus petraea şi castan Castanea sativa cu Genista tinctoria", varianta vicariantă mai frecvent întâlnită în ţara noastră pentru habitatul Natura 2000 9260 "Păduri cu Castanea sativa".

    6.1.2.4. Modalitatea de regenerare
        Pentru etajul arborilor - etajul edificator pentru tipul de habitat, modalitatea de regenerare a actualelor exemplare este de natură vegetativă. Atât exemplarele de castan cât şi cele de cvercinee, mesteacăn, tei, carpen au provenienţă generală 90% din lăstari de tulpină. A se vedea Anexa 2.
        Analiza de detaliu a exemplarelor de castan comestibil din sit conduce la concluzia că doar 3-4 din exemplarele din sit sunt regenerate din sămânţă - posibil 3 în cadrul habitatului de castan 9260 şi un exemplar aflat în pădurea învecinată având tip de habitat 91Y0, acesta fiind situat spre zona de limita a sitului.
        Ponderea redusă a exemplarelor cu provenienţa din sămânţă "depunctează" starea actuală de conservare a habitatului. Regenerarea repetată din lăstari nu este indicată în habitatele forestiere şi are ca şi consecinţe, în timp, scăderea vitalităţii arboretelor; în sit se constată că habitatul 9260 menţine în prezent stare de vitalitate puternică.

    6.1.2.5. Existenţa lemnului mort
        În structura naturală a unui habitat intră şi o componentă aflată în descompunere, pe picior sau la sol, rezultată din procesul natural de moarte fiziologică a unora dintre exemplarele habitatului.
        În pădurile în care omul nu a intervenit în niciun fel, concomitent există zone de pădure cu vârste diferite ale arborilor din compoziţia habitatului: porţiuni cu vârstă înaintată, cu arbori căzuţi, aflaţi în descompunere şi zone în care s-a declanşat procesul natural de regenerare, de instalare a unei noi generaţii - în diferite stadii de dezvoltare.
        În situl Castanii comestibili de la Buia, pe o suprafaţă relativ mică, habitatul de castan înregistrează la acest moment mai multe generaţii de arbori, proveniţi în urma tăierii exemplarelor iniţiale şi regeneraţi natural, pe cale vegetativă pe cioatele "părinţilor" - exemplarele iniţiale. La acest moment nu se constată exemplare uscate integral, din cauze naturale, aflate căzute la sol sau pe picior. Doar câteva exemplare au unele porţiuni de coroană afectate de uscare, din cauze fiziologice.
        Se constată că o parte din exemplarele de castan, dar şi din alte specii, au fost tăiate, de maxim un an cu ferăstrăul; o parte se afla încă în sit, ca lemn mort, cauzele provenienţei acestuia nu sunt naturale, ci provocate de om.

    6.1.2.6. Funcţiile habitatului
        Funcţiile habitatului analizat, sunt cele specifice unui ecosistem: autoreglarea vizând menţinerea echilibrului ecosistemului şi regenerarea perpetuarea ecosistemului.
        Habitatul "Păduri cu Castanea sativa" din situl de la Buia manifestă în prezent o foarte mare vitalitate şi putere de regenerare.
    A. Autoreglarea
        Se constată diverse tipuri de afectări pe tulpinile unora dintre exemplarele bătrâne: rănirea scoarţei, a tulpinii provocată fie de lovire, de trăsnet sau chiar de incendiere. De fiecare dată "organismul" acestora a reacţionat dezvoltând calus - ţesut de protecţie, care a soluţionat total sau doar parţial afectarea. În general arboretul afectat a continuat să vegeteze favorabil, cu câteva situaţii de excepţie, precizate la inventarierea arborilor din specia castan comestibil. A se consulta Anexa 2.

    B. Regenerarea
        Habitatul edificat de Castanea sativa a dovedit capacitatea de a se reface după fiecare impact radical - "tăiere". S-a constatat că în sit există în prezent arbori de castan din 3 generaţii: o parte din exemplare au vârsta de circa 25 ani, afectarea prin taiere a fost efectuata la puţin timp după 1990, sunt exemplare din generaţia a II-a pentru care vârsta estimată a fost de aproximativ 80 ani, tăiaţi în preajma celui de al doilea război mondial, concomitent cu arboretul din pădurea învecinată sitului şi câteva exemplare foarte bătrâne, din generaţii anterioare.
        În continuare, habitatul "reacţionează" şi, după fiecare afectare, arborii au tendinţa de a se regenera, producând noi lăstari de tulpină. Unii dintre aceştia nu reuşesc să supravieţuiască, de multe ori tot din cauze antropice directe, ardere cioată sau indirecte, păşunat. În pofida unor acţiuni cu impact radical negativ, habitatul 9260 s-a regenerat pe cale naturală, de fiecare dată, din lăstari proveniţi din cioatele arborilor iniţiali. A se consulta Anexa 2.
        Datorită statutului actual al terenului aferent sitului R0SCI0312 - de păşune pentru localitatea Buia comuna Şeica Mare - zona este tranzitată de animalele domestice şi păşunată, ceea ce constituie un important factor limitativ pentru instalarea regenerării naturale, din sămânţă, pe suprafaţa habitatului: consumarea castanelor de către fauna, distrugerea prin păşunat a plantulelor. De asemenea, unele zone prezintă solul tasat, destructurat, bătătorit, afectat de trecerea repetată a animalelor, impropriu încolţirii seminţelor.
        Analiza situaţiei din teren a relevat că, în primăvara 2019 în sit există încă o cantitate însemnată de seminţe de castan, căzute şi împrăştiate pe sol.
        În cursul lunii iulie 2019 s-au observat, la unele exemplare, fructe de castan - corespunzător unei fructificaţii slabe a arboretului. Arborii de castan din sit au capacitatea de regenerare generativă, în primul rând de a produce castane, cantitatea fiind influenţată de ritmul normal al fructificaţiei, fructificaţia diferă cantitativ în ani succesivi, iar abundenta apare la câţiva ani şi de condiţiile meteorologice în perioada de înflorire şi polenizare.
        Mare parte din seminţele căzute la sol sunt consumate de fauna domestică şi sălbatica. O parte dintre ele încolţesc şi se dezvoltă din sămânţa plantula. Aceasta este expusă vicisitudinilor: îngheţ, vânt, insolaţie, temperaturi crescute vara, dar cel mai adesea acţiunii mecanice negative provocata prin păşunat. În sit nu s-au constatat puieii tineri de castan comestibil regeneraţi din sămânţă. În cursul lunii iulie au fost observate câteva plantule de castan în vârstă de cel mult un an, din fructificaţia anului 2018, sub exemplarele bătrâne de castan aflate în zona de nord a sitului. De asemenea, în habitatul 9260, sub coronamentul arborilor se pot observa plantule, având mai puţin de un an din speciile de cvercinee şi, frecvent, de păducel.
        Acestea indică o bună capacitate de regenerare a habitatului forestier; regenerarea se poate dezvolta mai departe doar în situaţia în care se vor lua măsuri de protecţie a zonelor angrenate, altfel plantulele tinere instalate sunt afectate de păşunare şi alţi factori vătămători. Deşi regenerat în mod repetat din lăstari şi supus agresiunilor externe, habitatul 9260 îşi păstrează vitalitatea, puterea de autoreglare şi de regenerare.
        Un habitat forestier se protejează prin însăşi densitatea mare a exemplarelor din speciile de arbori şi arbuşti, care îşi întrepătrund coronamentul şi formează "starea de masiv" - în această situaţie ei acţionează ca un tot unitar şi asigură, sub coronamentul "încheiat" mediul specific forestier. În prezent habitatul 9260 nu are coronamentul "închis" - prin promovarea regenerării speciilor forestiere, asigurarea condiţiilor de protejare a acesteia împotriva păşunatului şi măsuri de reglare a competiţiei interspecifice, habitatul ar putea realiza "starea de masiv", stare în care un habitat forestier îşi poate asigura protecţia şi perpetuarea.

        Tabel nr. 62 - Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│EC - tip de habitat │
│E.1.│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │9260 │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │funcţiile tipului de│
│ │ │habitat, incluzând │
│ │ │şi speciile sale │
│ │ │tipice nu se afla în│
│ │ │condiţii optime, │
│ │ │există unele │
│ │ │afectări de │
│ │ │structură în afara │
│ │ │pragurilor optime - │
│ │ │consistenta │
│ │ │habitatului, │
│ │Structura şi│modalitatea de │
│ │funcţiile │regenerare. │
│F.3.│tipului de │Habitatul din sit │
│ │habitat │are compoziţie │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │tipului de habitat │
│ │ │9260 speciile │
│ │ │tipice, iar │
│ │ │afectările de │
│ │ │structura, sub 25% │
│ │ │ca pondere nu au │
│ │ │alterat exercitarea │
│ │ │funcţiilor │
│ │ │ecosistemului: │
│ │ │capacitatea de │
│ │ │autoreglare şi │
│ │ │regenerare. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.4.│punct de │”U1” - nefavorabilă │
│ │vedere al │- inadecvată │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │Pentru perioada │
│F.5.│punct de │următoare este │
│ │vedere al │stabilă - ”0”. │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice. │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Detalii │ │
│ │asupra │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│F.6.│habitat din │Nu este cazul. │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 63 - Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │X │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor
        Tabel nr. 64 - Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tip de habitat│
│E.1.│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Codul unic al│ │
│E.2.│tipului de │9260 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│G.3.│suprafeţei │”0” - stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│G.4.│pentru starea│”>” - mai mare │
│ │favorabilă şi│ │
│ │suprafaţa │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │viitor │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│G.5.│tipului de │U2 - perspective │
│ │habitat în │inadecvate │
│ │viitor │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Mediu - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │Efectul │presiunile actuale │
│ │cumulat al │şi/sau ameninţările│
│ │impacturilor │viitoare, vor avea │
│G.6.│asupra │în viitor un efect │
│ │tipului de │cumulat mediu, │
│ │habitat în │putând afecta │
│ │viitor │semnificativ │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │tipului de habitat.│
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Viabilitatea pe │
│ │Viabilitatea │termen lung a │
│ │pe termen │tipului de habitat │
│G.7.│lung a │ar putea fi │
│ │tipului de │asigurată prin │
│ │habitat │aplicarea unor │
│ │ │măsuri specifice de│
│ │ │management. │
└────┴─────────────┴───────────────────┘


        Evaluarea de stare "U2 - perspective inadecvate" prin prisma perspectivelor viitoare ale tipului de habitat în sit se motivează prin faptul că, între ameninţările cu incidenţă pentru tipul de habitat 9260 există câţiva factori cu acţiune potenţial distructivă majoră:
        ● Păşunatul intensiv - exercita acţiune nefavorabilă asupra solului şi împiedică regenerarea tipului de habitat.
        ● Incendierea cioatelor - fenomen observat în zona.
        ● Tăierea exemplarelor arborescente din habitat.
        ● Vătămări provocate de agenţi patogeni.

        Castanul comestibil poate fi afectat de o multitudine de agenţi patogeni; dintre aceştia, un factor care a distrus masiv în ultimii ani castanişurile din bazinul european, precum şi speciile de castan comestibil din America de Nord şi a afectat parţial pe cele din Asia - este acţiunea ciupercii Cryphonectria parasitica.
        Ciuperca a produs şi în ţara noastră infectarea şi uscare în masă în arboretele de castan, în zonele tradiţionale pentru existenţa arboretelor de castan comestibil: Gorj şi Baia Mare.
        Aria largă de răspândire a bolii pe care o provoacă ciuperca C. parasitica - cancerul de scoarţă al castanului - ne determină să considerăm că există un risc major ca ameninţarea să acţioneze asupra tipului de habitat 9260 din situl Castanii comestibili de la Buia.
        Din acest punct de vedere, castanii din sit au fost protejaţi, până în prezent, prin chiar izolarea zonei faţă de aşezările umane şi faţă de circulaţia de puieţi, seminţe, materiale forestiere de reproducere, ca posibile gazde pentru germenii patogeni. În prezent, în habitatul de castan din situl de la Buia nu se constată semne ale prezenţei ciupercii Cryphonectria parasitica şi ale îmbolnăvirii pe care aceasta o produce.
        Tabel nr. 65 - Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării Planului de management actual

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │X │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.1.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat
        Tabel nr. 66 - Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│EC - tip de habitat │
│E.1.│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │9260 │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea │ │
│ │globală de │”U1” - “nefavorabilă│
│H.3.│conservare a│- inadecvată” │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Având în vedere ca │
│ │ │procesul de │
│ │ │îmbunătăţire a │
│ │ │stării de conservare│
│ │ │este de lungă durată│
│ │ │şi faptul că starea │
│ │ │globală de │
│ │ │conservare a tipului│
│ │ │de habitat a fost │
│ │ │evaluată ca │
│ │ │„nefavorabilă - │
│ │ │inadecvată”, │
│ │ │tendinţa stării │
│ │ │globale de │
│ │ │conservare a tipului│
│ │ │de habitat pe │
│ │ │perioada de aplicare│
│ │ │a │
│ │ │Planului de │
│ │ │management se │
│ │ │apreciază ca fiind :│
│ │ │”0” - este stabilă. │
│ │ │Afectările existente│
│ │ │în structura şi │
│ │ │funcţiunile tipului │
│ │ │de habitat prin │
│ │ │acţiunea produsă pe │
│ │ │durata mare de timp │
│ │ │de către factorii cu│
│ │ │impact necesită, de │
│ │ │asemenea, o scară │
│ │ │largă de timp pentru│
│ │ │a fi îmbunătăţite; o│
│ │ │parte dintre │
│ │ │efectele negative │
│ │ │pot fi ameliorate, │
│ │Tendinţa │alte afectări, │
│ │stării │precum cele produse │
│ │globale de │în structura │
│H.4.│conservare a│habitatului necesită│
│ │tipului de │o durată mare, chiar│
│ │habitat │regenerarea tipului │
│ │ │de habitat, │
│ │ │extinderea │
│ │ │habitatului prin │
│ │ │regenerare, o │
│ │ │structură optimă │
│ │ │pentru o viitoare │
│ │ │generaţie a │
│ │ │arborilor. De │
│ │ │asemenea, pentru │
│ │ │ameninţările care │
│ │ │pot acţiona în │
│ │ │continuare este │
│ │ │necesara │
│ │ │monitorizarea │
│ │ │habitatului şi │
│ │ │întreprinderea de │
│ │ │măsuri de management│
│ │ │pentru a evita │
│ │ │înrăutăţirea stării │
│ │ │de conservare. │
│ │ │De aceea este un │
│ │ │obiectiv important │
│ │ │ca starea de │
│ │ │conservare sa fie │
│ │ │menţinuta într-un │
│ │ │palier stabil, să │
│ │ │fie contracaraţi │
│ │ │factorii de risc, │
│ │ │iar pe parcursul │
│ │ │unei perioade │
│ │ │îndelungi de timp să│
│ │ │poată fi │
│ │ │înregistrate │
│ │ │rezultate pozitive, │
│ │ │vizând îmbunătăţirea│
│ │ │stării de │
│ │ │conservare. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Detalii │ │
│ │asupra │ │
│ │stării │ │
│H.5.│globale de │Nu este cazul. │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
│ │necunoscute │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Starea globală de │
│ │ │conservare pentru │
│ │ │tipul de habitat │
│ │ │9260 este apreciată │
│ │ │ca “nefavorabilă - │
│ │ │inadecvată”, toţi │
│ │ │cei trei parametri │
│ │ │fiind evaluaţi ca │
│ │ │având în prezent │
│ │ │stare “nefavorabilă-│
│ │ │inadecvată”. │
│ │ │Arealul tipului de │
│ │ │habitat în aria │
│ │ │naturala protejată │
│ │ │studiată a fost │
│ │ │evaluat la 7,2 ha, │
│ │ │reprezentând │
│ │ │întreaga suprafaţă a│
│ │ │sitului. Din │
│ │ │măsurătorile de │
│ │ │cartare-inventariere│
│ │ │a rezultat ca │
│ │ │habitatul 9260 ocupă│
│ │ │în situl ROSCI0312 o│
│ │ │suprafaţă de 1,8 ha.│
│ │ │Suprafaţa ocupată │
│ │ │este stabilă - pe │
│ │ │baza analizei │
│ │ │efectuate pe teren │
│ │ │se estimează ca ea │
│ │ │este aproximativ │
│ │ │egală cu cea pe care│
│ │ │tipul de habitat a │
│ │ │ocupat-o în urmă cu │
│ │ │5 ani, de asemenea │
│ │ │cu suprafaţa ocupată│
│ │ │de tipul de habitat │
│ │ │la data intrării în │
│ │ │vigoare a Directivei│
│ │ │Habitate, 2007. │
│ │ │Din punct de vedere │
│ │ │al structurii şi │
│ │ │funcţiilor specifice│
│ │ │tipului de habitat, │
│ │ │starea de conservare│
│ │ │a fost evaluată ca │
│ │ │“nefavorabilă - │
│ │ │inadecvată”, │
│ │ │întrucât există │
│ │ │afectări, în afara │
│ │ │pragului optim, │
│ │ │pentru unii dintre │
│ │ │indicatorii de │
│ │ │structura a tipului │
│ │ │de habitat: │
│ │ │consistenţa │
│ │ │arboretului este │
│ │ │redusă faţă de cea │
│ │ │specifică unui │
│ │ │habitat forestier, │
│ │ │arborii sunt │
│ │ │proveniţi din │
│ │ │regenerare naturală │
│ │ │pe cale vegetativă, │
│ │ │din lăstari şi nu │
│ │ │generativă, din │
│ │ │sămânţă. │
│ │ │Ceilalţi indicatori │
│ │ │de structură, │
│ │ │incluzând compoziţia│
│ │ │de specii,sunt în │
│ │ │parametrii optimi şi│
│ │ │habitatul îşi │
│ │ │exercită cu │
│ │ │vitalitate │
│ │ │funcţiile. │
│ │ │Perspectivele │
│ │ │tipului de habitat │
│ │ │au fost evaluate ca │
│ │ │“nefavorabil- │
│ │ │inadecvate”, │
│ │ │datorită factorilor │
│ │Descrierea │cu impact potenţial │
│ │stării │asupra tipului de │
│ │globale de │habitat în situl │
│ │conservare a│Castanii comestibili│
│H.6.│tipului de │de la Buia. Aceştia │
│ │habitat în │au fost precizaţi │
│ │aria │detaliat anterior în│
│ │naturală │tabelul G, fiecare │
│ │protejată │cu particularităţile│
│ │ │privind intensitatea│
│ │ │de acţiune asupra │
│ │ │habitatului 9260. │
│ │ │Dintre aceştia, │
│ │ │enumerăm factorii │
│ │ │care au acţionat în │
│ │ │trecut şi au produs │
│ │ │afectări │
│ │ │semnificative │
│ │ │habitatului şi care │
│ │ │se constată că │
│ │ │acţionează în │
│ │ │continuare: │
│ │ │păşunatul intensiv, │
│ │ │incendiere şi │
│ │ │tăierea de arbori. │
│ │ │Cu toate că la acest│
│ │ │moment nu se │
│ │ │constată fenomen de │
│ │ │uscare sau alte │
│ │ │semne ale │
│ │ │îmbolnăvirii care o │
│ │ │produce acţiunea │
│ │ │ciupercii │
│ │ │Cryphonectria │
│ │ │parasitica, având în│
│ │ │vedere scara largă │
│ │ │pe care aceasta a │
│ │ │acţionat distructiv │
│ │ │asupra tipului de │
│ │ │habitat, există un │
│ │ │risc însemnat să │
│ │ │acţioneze şi în zona│
│ │ │studiată. Acţiunea │
│ │ │ciupercii │
│ │ │Cryphonectria │
│ │ │parasitica a condus │
│ │ │la îmbolnăvirea │
│ │ │cunoscută sub │
│ │ │denumirea de │
│ │ │“cancerul de scoarţă│
│ │ │al castanului” şi a │
│ │ │provocat uscarea în │
│ │ │masă a arboretelor │
│ │ │de castan comestibil│
│ │ │în zonele din ţara │
│ │ │noastră tradiţionale│
│ │ │pentru tipul de │
│ │ │habitat 9260 „Păduri│
│ │ │cu Castanea sativa”.│
│ │ │În prezent nu se │
│ │ │constată în zona │
│ │ │sitului semne ale │
│ │ │instalării acestui │
│ │ │agent patogen; │
│ │ │pentru a contracara │
│ │ │pericolul potenţial │
│ │ │care îl reprezintă, │
│ │ │sunt necesare măsuri│
│ │ │de profilaxie │
│ │ │fitosanitară pe o │
│ │ │arie largă în jurul │
│ │ │localităţii Buia. │
│ │ │Sunt necesare măsuri│
│ │ │de management axate │
│ │ │pe protejarea zonei │
│ │ │contra păşunatului │
│ │ │intensiv, │
│ │ │agresiunilor │
│ │ │provocate prin │
│ │ │tăierea exemplarelor│
│ │ │din habitat, │
│ │ │incendiere şi │
│ │ │altele. fiecare │
│ │ │dintre aceşti │
│ │ │factori putând │
│ │ │afecta negativ │
│ │ │habitatul 9260 │
│ │ │„Păduri cu Castanea │
│ │ │sativa”, chiar până │
│ │ │la distrugerea │
│ │ │acestuia. │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 67 - Matricea 11) Matricea evaluării stării globale de conservare a tipului de habitat

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │X │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    6.2. Alţi parametri relevanţi pentru evaluarea stării de conservare a habitatului pentru care a fost desemnat situl
        Tabel nr. 68 - Parametrii relevanţi pentru evaluarea stării de conservare a habitatului 9260

┌──────────────────┬────────┬───────────┬────────────┐
│ │Unitatea│Valoarea │Informaţii │
│Parametru │de │ţintă │adiţionale │
│ │măsură │ │ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ţintă │
│ │ │ │coincide cu │
│ │ │ │suprafaţa │
│Suprafaţă habitat │ha │7,2 ha │adecvată │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │starea de │
│ │ │ │conservare │
│ │ │ │favorabilă │
│ │ │ │(E8). │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│Abundenţa │ │ │ │
│speciilor de │ │Cel putin │ │
│arbori │%/ha │70% │ │
│edificatoare din │ │ │ │
│abundenţa totală │ │ │ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│Abundenţa │%/ha │Specifică │- │
│stratului arbustiv│ │habitatului│ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│Compoziţia │nr │ │ │
│stratului ierbos │specii/ │cel puţin 3│ │
│(specii │ha │ │ │
│edificatoare) │ │ │ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│Abundenţa specii │ │ │Se referă │
│invazive, │ │ │atât la │
│ruderale, │ │Mai puţin │speciile de │
│nitrofile şi │%/ha │de 20% │arbori cât │
│alohtone, inclusiv│ │ │şi arbuşti │
│ecotipurile │ │ │şi ierbos. │
│necorespunzătoare.│ │ │ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│Volum lemn mort pe│mc/ha │Cel puţin │- │
│sol sau pe picior │ │20 │ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Definiţia │
│ │ │ │stadiului de│
│ │ │ │descompunere│
│ │ │ │avansată: │
│ │ │ │coaja │
│Lemn mort în │% din │ │acoperă <50%│
│descompunere │volumul │Cel puţin │din trunchi,│
│avansată │total │25 % │doar crengi │
│ │ │ │mai mari, │
│ │ │ │deseori fără│
│ │ │ │crengi, >50%│
│ │ │ │din trunchi │
│ │ │ │moale la │
│ │ │ │apăsare. │
└──────────────────┴────────┴───────────┴────────────┘
    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria natural protejată
        Planul de management conduce în mod clar şi logic spre atingerea Scopului declarat. Astfel, scopul unui Plan de management: captează esenţa a ceea ce reprezintă ariile naturale protejate; este clar şi succint şi permite tuturor celor implicaţi să împărtăşească o viziune comună, unică asupra viitorului ariilor naturale protejate.
        Scopul prezentului Plan de management este: Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatului de interes comunitar 9260 "Păduri cu Castanea sativa", pentru care a fost declarat situl Natura 2000 R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia.

    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
        0biectivele generale reprezintă ţintele ce trebuie atinse pe termen lung, în urmărirea îndeplinirii scopului Planului de management. 0biectivele specifice reprezintă obiectivele pe termen scurt, care contribuie la realizarea obiectivelor generale ale Planului de management.
    7.2.1. Obiective generale şi specifice
        0biectivele generale pentru habitatul 9260 "Păduri cu Castanea sativa", pentru a fi incluse în Planul de management al sitului R0SCI0312, se structurează în cadrul următoarelor teme:
    1. Conservarea şi managementul biodiversităţii, al speciilor şi habitatelor de interes conservativ;
    2. Monitorizarea biodiversităţii;
    3. Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului;
    4. Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate - asigurarea durabilităţii managementului;
    5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale;
    6. Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale.

        Tabel nr. 69 - Obiective generale şi specifice ale ariei naturale protejate vizate de Planul de management

┌───┬───────────────┬──────┬──────────────┬───────────────────┐
│Nr.│Tema │Cod_OG│Obiectiv │Obiectiv specific │
│ │ │ │general │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │O.S.1.Îmbunătăţirea│
│ │ │ │ │stării de │
│ │ │ │ │conservare a │
│ │ │ │ │habitatului 9260 │
│ │ │ │ │„Păduri cu Castanea│
│ │ │ │ │sativa” │
│ │ │ │ │O.S.1.1. │
│ │ │ │ │Conservarea │
│ │ │ │ │suprafeţei │
│ │ │ │ │habitatului 9260 │
│ │ │ │ │„Păduri cu Castanea│
│ │ │ │ │sativa” în sensul │
│ │ │ │O.G.1. │îmbunătăţirii │
│ │ │ │Asigurarea │stării de │
│ │ │ │conservării │conservare a │
│ │T1. Conservarea│ │habitatelor │acestuia din punct │
│ │şi managementul│ │pentru care a │de vedere al │
│ │biodiversităţii│ │fost desemnată│suprafeţei ocupate,│
│1. │- al speciilor │O.G.l.│aria naturală │respectiv creşterea│
│ │şi habitatelor │ │protejată, în │suprafeţei ocupate │
│ │de interes │ │sensul │de la 1,8 ha la 3 │
│ │conservativ │ │îmbunătăţirii │ha │
│ │ │ │stării de │O.S.1.2. │
│ │ │ │conservare a │îmbunătăţirea │
│ │ │ │acestora │structurii şi │
│ │ │ │ │funcţiilor │
│ │ │ │ │habitatului 9260 │
│ │ │ │ │„Păduri cu Castanea│
│ │ │ │ │sativa” în sensul │
│ │ │ │ │atingerii stării │
│ │ │ │ │favorabile de │
│ │ │ │ │conservare prin │
│ │ │ │ │creşterea │
│ │ │ │ │consistenţei de la │
│ │ │ │ │0,5 la 0,7 şi prin │
│ │ │ │ │promovarea │
│ │ │ │ │regenerării │
│ │ │ │ │naturale. │
├───┼───────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │O.G.2. │O.S.2.1. Realizarea│
│ │ │ │Realizarea │monitorizării │
│ │ │ │monitorizării │stării de │
│ │ │ │stării de │conservare a │
│ │ │ │conservare a │habitatului de │
│ │T2. │ │habitatelor de│interes conservativ│
│2. │Monitorizarea │O.G.2.│interes │9260 „Păduri cu │
│ │biodiversităţii│ │conservativ pe│Castanea sativa │
│ │ │ │perioada ├───────────────────┤
│ │ │ │implementării │O.S.2.2. Realizarea│
│ │ │ │Planului de │raportărilor │
│ │ │ │management. │necesare către │
│ │ │ │ │autorităţi. │
├───┼───────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │O.S.3.1. Elaborarea│
│ │ │ │O.G.3. │unei Strategii şi │
│ │ │ │Creşterea │Planului de acţiune│
│ │ │ │gradului de │privind │
│ │T3. Comunicare,│ │conştientizare│conştientizarea │
│ │educaţie │ │şi educaţie │publicului. │
│3. │ecologică şi │O.G.3.│ecologică a ├───────────────────┤
│ │conştientizarea│ │publicului din│O.S.3.2. │
│ │publicului │ │zona sitului │Implementarea │
│ │ │ │ROSCI0312 │Strategiei şi a │
│ │ │ │Castanii de la│Planului de acţiune│
│ │ │ │Buia │privind │
│ │ │ │ │conştientizarea │
│ │ │ │ │publicului. │
├───┼───────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │O.S.4.1. Evaluarea │
│ │ │ │ │nevoilor de formare│
│ │ │ │ │a personalului │
│ │ │ │ │implicat în │
│ │T4. │ │O.G.4. │managementul ariei │
│ │Administrarea │ │Dezvoltarea │naturale protejate │
│ │şi managementul│ │capacităţii ├───────────────────┤
│ │efectiv al │ │personalului │O.S.4.2. Implicarea│
│4. │ariei naturale │O.G.4.│implicat în │în managementul │
│ │protejate - │ │managementul │ariei naturale │
│ │asigurarea │ │ariei naturale│protejate a │
│ │durabilităţii │ │protejate. │personalului │
│ │managementului │ │ │specializat în │
│ │ │ │ │problematica │
│ │ │ │ │habitatului 9260 │
│ │ │ │ │„Păduri cu Castanea│
│ │ │ │ │sativa │
├───┼───────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │O.S.5.1. Utilizarea│
│ │ │ │ │durabilă a │
│ │ │ │O.G.5. │pajiştii. │
│ │T5. Utilizarea │ │Promovarea ├───────────────────┤
│5. │durabilă a │O.G.5.│utilizării │O.S.5.2. Utilizarea│
│ │resurselor │ │durabile a │durabilă a │
│ │naturale │ │resurselor din│fructelor de │
│ │ │ │zona sitului. │pădure, a plantelor│
│ │ │ │ │medicinale şi a │
│ │ │ │ │ciupercilor. │
├───┼───────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │O.S.6.1. │
│ │ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │O.G.6. │valorilor locale, │
│ │ │ │Promovarea │din punct de vedere│
│ │ │ │dezvoltării │natural, cultural, │
│ │ │ │durabile a │meşteşugăresc, │
│ │ │ │localităţilor │istoric. │
│ │ │ │din zona ├───────────────────┤
│ │ │ │sitului prin │O.S.6.2. Promovarea│
│ │T6. Turismul │ │măsuri care să│valorilor sitului │
│ │durabil prin │ │faciliteze │si a zonei de │
│6. │intermediul │O.G.6.│promovarea │ansamblu a │
│ │valorilor │ │valorilor │acestuia. │
│ │naturale si │ │locale, ├───────────────────┤
│ │culturale │ │valorificarea │O.S.6.3. Elaborarea│
│ │ │ │tradiţiei │Strategiei de │
│ │ │ │culturale şi │management a │
│ │ │ │meşteşugăreşti│vizitatorilor. │
│ │ │ │şi a ├───────────────────┤
│ │ │ │istoricului │O.S.6.4. │
│ │ │ │zonei. │Implementarea │
│ │ │ │ │Strategiei de │
│ │ │ │ │management a │
│ │ │ │ │vizitatorilor. │
└───┴───────────────┴──────┴──────────────┴───────────────────┘    7.2.2. Măsuri de management
        Tabel nr. 70 - Măsuri de management pentru aria naturală protejată din Planul de management (PM)

┌───────────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────┐
│ │Impact│Măsura de │Descriere măsuri şi │
│Cod MM │P/A │management │activităţi de │
│ │ │ │implementare │
├───────────────┴──────┴───────────────┴────────────────────────┤
│O.G.1. Asigurarea conservării habitatelor pentru care a fost │
│desemnată aria naturală protejată, în sensul îmbunătăţirii │
│stării de conservare a acestora │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O.S.1. Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatului 9260 │
│„Păduri cu Castanea satira” │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O.S.1.1. Conservarea suprafeţei habitatului 9260 „Păduri cu │
│Castanea sativa” în sensul îmbunătăţirii stării de conservare a│
│acestuia din punct de vedere al suprafeţei ocupate, respectiv │
│creşterea suprafeţei ocupate de la 1,8 ha la 3 ha │
├───────────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Împrejmuirea habitatului│
│ │ │ │este indispensabilă │
│ │ │ │asigurării regenerării, │
│ │ │ │mai ales în situaţia │
│ │ │ │actuală în care există │
│ │ │ │în vecinătate o stână, │
│ │ │ │iar terenurile │
│ │ │ │învecinate sunt │
│ │ │ │majoritar păşuni. │
│ │ │ │Împrejmuirea se va │
│ │ │ │realiza minim pe │
│ │ │Împrejmuirea │suprafaţa pe care o │
│1.1.1. │A04 │suprafeţei de │ocupă habitatul în │
│Împrejmuirea │K03.03│1,8 ha ocupată │prezent, 1,8 ha; se │
│suprafeţei │F04.02│de habitatul │recomandă utilizarea de │
│ocupate de │K04.02│9260 cu │materiale naturale, │
│habitatul 9260 │KOI.01│materiale │biodegradabile, │
│ │ │naturale │împrejmuirea urmând a fi│
│ │ │ │realizată din: a) │
│ │ │ │lanteţi lemn şi bulumaci│
│ │ │ │lemn, sau b) împletitură│
│ │ │ │nuiele cu protecţie pe │
│ │ │ │şarpantă din şindrilă │
│ │ │ │sau c) scândură de lemn │
│ │ │ │sau laţuri lemn fixaţi │
│ │ │ │pe bulumaci lemn şi cu │
│ │ │ │acoperiş protector din │
│ │ │ │scândură sau şindrilă şi│
│ │ │ │altele. │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi: lucrări de │
│ │ │ │ajutorare a regenerării │
│ │ │ │naturale pe suprafaţa │
│ │ │ │tipului de habitat şi cu│
│ │ │ │studierea posibilităţii │
│ │ │ │de extindere a acesteia,│
│ │ │ │în cadrul sitului, având│
│ │ │Realizare │în vedere că habitatul │
│ │ │lucrări de │ocupă 1,8 ha în prezent.│
│ │ │mobilizare a │Lucrările de regenerare │
│ │ │solului în anii│cuprind: mobilizare sol │
│ │ │de │în anii de │
│1.1.2. Lucrări │ │fructificaţie, │fructificaţie, efectuare│
│de creştere a │B02 │a semănăturilor│semănături directe, în │
│suprafeţei │J01.01│directe şi a │cuiburi sau pe rând, │
│habitatului │ │lucrărilor de │lucrări de întreţinere a│
│9260 │ │întreţinere a │regenerărilor nou │
│ │ │regenerărilor │instalate. │
│ │ │nou instalate │Se interzice reducerea │
│ │ │în vederea │suprafeţei habitatului │
│ │ │creşterii │9260 în sit şi │
│ │ │suprafeţei │îndepărtarea acestuia de│
│ │ │ │pe suprafaţa pe care o │
│ │ │ │ocupă în prezent. │
│ │ │ │Activităţi pentru │
│ │ │ │implementarea măsurii: │
│ │ │ │monitorizare, semnalare,│
│ │ │ │activităţi de informare │
│ │ │ │- conştientizare. │
├───────────────┴──────┴───────────────┴────────────────────────┤
│O.S.1.2. Îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor habitatului │
│9260 „Păduri cu Castanea sativa” în sensul atingerii stării │
│favorabile de conservare prin creşterea consistenţei de la 0,5 │
│la 0,7 şi prin promovarea regenerării naturale │
├───────────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Pentru îmbunătăţirea │
│ │ │ │parametrilor de │
│ │ │ │structură în etapa de │
│ │ │ │implementare sunt │
│ │ │ │necesare următoarele │
│ │ │ │acţiuni: │
│ │ │ │() Promovarea │
│ │ │ │regenerării arboretului │
│ │ │ │de castan - va conduce │
│ │ │ │la îmbunătăţirea │
│ │ │ │indicatorilor │
│ │ │ │consistenţa arboret şi │
│ │ │ │provenienţă/ mod de │
│ │ │ │regenerare, aflaţi în │
│ │ │ │prezent în stare │
│ │ │ │nefavorabilă; │
│ │ │ │() Se va declanşa │
│ │ │ │regenerarea naturală a │
│ │ │ │arboretului de castan, │
│ │ │Executarea de │din sămânţă; în prezent │
│ │ │lucrări de │habitatul este regenerat│
│ │ │favorizare a │majoritar pe cale │
│ │ │regenerării │vegetativă - din │
│1.2.1. Lucrări │ │naturale a │lăstari; │
│de favorizare a│ │arboretului │() Pentru crearea unor │
│regenerării │ │care să ducă la│condiţii bune de │
│naturale a │B02 │creşterea │regenerare, se vor │
│habitatului │ │consistenţei de│efectua lucrări de │
│9260 │ │la 0,5 la 0,7, │favorizare a instalării │
│ │ │precum şi │regenerării - │
│ │ │evitarea │împrejmuire zonă │
│ │ │construirii de │angrenată în regenerare,│
│ │ │noi drumuri │mobilizare sol în rigole│
│ │ │prin habitat │sau tăblii /vetre; │
│ │ │ │() Pentru protejarea │
│ │ │ │seminţişurilor, de │
│ │ │ │concurenţa speciilor │
│ │ │ │ierboase sau lemnoase, │
│ │ │ │se vor executa lucrări │
│ │ │ │de favorizare a │
│ │ │ │dezvoltării │
│ │ │ │regenerărilor: │
│ │ │ │descopleşirea de specii │
│ │ │ │ierboase şi lemnoase │
│ │ │ │concurente, │
│ │ │ │() În vederea reducerii │
│ │ │ │fragmentării │
│ │ │ │habitatului, se va evita│
│ │ │ │construirea de noi │
│ │ │ │drumuri prin habitat, │
│ │ │ │contribuind astfel la │
│ │ │ │menţinerea structurii şi│
│ │ │ │funcţiilor habitatului. │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Menţinerea în │ │
│ │ │habitat a │ │
│ │ │arborilor │ │
│ │ │bătrâni, │Menţinerea în habitat de│
│ │ │scorburoşi, a │arbori bătrâni, │
│1.2.2. │ │crengilor │scorburoşi, crengi │
│Menţinerea │ │uscate căzute │uscate căzute la sol, │
│biodiversităţii│B02 │la sol, pentru │pentru a asigura │
│în habitatul │ │a asigura │condiţii favorabile │
│9260 │ │condiţii │pentru menţinerea │
│ │ │favorabile │biodiversităţii │
│ │ │pentru │ecosistemului. │
│ │ │menţinerea │ │
│ │ │biodiversităţii│ │
│ │ │ecosistemului │ │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │Se vor promova şi │
│ │ │ │implementa măsuri de │
│ │ │ │profilaxie fitosanitară │
│ │ │ │pe o zonă largă în jurul│
│ │ │ │sitului, având în vedere│
│ │ │ │riscul de propagare a │
│ │ │Reglementarea │unor factori │
│ │ │strictă şi │fitopatogeni cu acţiune │
│ │ │limitarea │catastrofală asupra │
│ │ │păşunatului cu │tipului de habitat 9260 │
│1.2.3. │ │oi, vaci şi │- dintre care cea mai │
│Limitarea │ │capre; │periculoasă este │
│păşunatului în │A04 │verificarea │ciuperca alogenă │
│zonele de │K04.03│riguroasă şi │Cryphonectriaparasitica.│
│regenerare a │K04.02│frecventă a │Este interzis accesul │
│habitatului │ │respectării │persoanelor neautorizate│
│9260 │ │regulilor │în suprafeţele angrenate│
│ │ │impuse şi │cu lucrări de │
│ │ │aplicarea de │regenerare. Accesul se │
│ │ │amenzi în cazul│va desfăşură doar pentru│
│ │ │abaterilor. │execuţia lucrărilor şi │
│ │ │ │în scopuri de cercetare.│
│ │ │ │Se interzice păşunatul │
│ │ │ │în zonele angrenate în │
│ │ │ │regenerare sau unde se │
│ │ │ │urmăreşte instalarea │
│ │ │ │acesteia. │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Interzicerea │ │
│1.2.4. │ │abandonării de │Se va interzice │
│Reglementarea │ │deşeurilor şi │abandonarea în arealul │
│managementului │- │deversării de │sitului a deşeurilor şi │
│depozitării │ │reziduuri în │deversarea de reziduuri.│
│deşeurilor │ │arealul │ │
│ │ │sitului. │ │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │Se interzice de │
│ │ │ │materiale forestiere de │
│ │ │ │reproducere: seminţe de │
│ │ │ │castan şi puieţi din │
│ │ │ │specia Castanea sativa │
│ │ │ │cu provenienţă din afara│
│ │ │ │sitului. │
│ │ │ │Seminţele de castan, │
│ │ │ │puieţii şi părţi de │
│ │ │Interzicerea │arbori proveniţi din │
│ │ │introducerii de│zone unde există │
│ │ │materiale │infectare - sunt │
│1.2.5. │ │forestiere de │purtători ai agentului │
│Interzicerea │ │reproducere: │fitopatogen şi │
│introducerii de│B02 │seminţe de │constituie calea de │
│materiale │K04.03│castan şi │răspândire a bolilor pe │
│forestiere de │K04.02│puieţi din │care aceştia le │
│reproducere │ │specia Castanea│provoacă. Efectele │
│ │ │sativa cu │îmbolnăvirii se constată│
│ │ │provenienţă din│uneori după mult timp, │
│ │ │afara sitului │unele dintre ciupercile │
│ │ │ │care produc îmbolnăviri │
│ │ │ │ale castanului având │
│ │ │ │capacitatea de a vegeta │
│ │ │ │mulţi ani în stare │
│ │ │ │saprofită în │
│ │ │ │orizonturile organice │
│ │ │ │din sol şi în anumite │
│ │ │ │condiţii trec în stadiul│
│ │ │ │de parazit, atacând │
│ │ │ │plante vii. │
├───────────────┴──────┴───────────────┴────────────────────────┤
│O.G.2. Realizarea monitorizării stării de conservare a │
│habitatelor de interes conservativ pe perioada implementării │
│Planului de management. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│O.S.2.1. Realizarea monitorizării stării de conservare a │
│habitatului de interes conservativ 9260 „Păduri cu Castanea │
│sativa”. │
├───────────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │monitorizare a │
│ │ │ │factorilor de impact │
│ │ │ │asupra tipului de │
│ │ │ │habitat şi a efectelor │
│ │ │ │asupra acestuia, pe │
│ │ │ │perioada de aplicare a │
│ │ │ │Planului de management: │
│ │ │ │actualizarea │
│ │ │ │protocolului de │
│ │ │ │monitorizare, dacă se │
│ │ │ │consideră oportun, │
│ │ │ │precum şi implementarea │
│ │ │ │acestuia. │
│ │ │ │Dintre principalii │
│ │ │ │factori cu impact │
│ │ │ │potenţial asupra │
│ │ │ │habitatului 9260 se va │
│ │ │Monitorizarea │acorda atenţie deosebită│
│ │ │factorilor de │pentru monitorizarea │
│ │ │impact asupra │factorilor biotici │
│2.1.1. │ │tipului de │destabilizatori, pentru │
│Realizarea │ │habitat şi a │a evita degradarea │
│monitorizării │ │efectelor │arboretelor, având în │
│factorilor de │ │asupra │vedere problematica │
│impact asupra │ │acestuia, pe │specifică, în plan │
│habitatului │ │perioada de │mondial şi naţional, a │
│9260 │ │aplicare a │speciei Castanea sativa │
│ │ │Planului de │şi a habitatului pe care│
│ │ │management. │îl edifică. Trebuie │
│ │ │ │atent monitorizată │
│ │ │ │evoluţia celor mai │
│ │ │ │cunoscute specii care │
│ │ │ │acţionează ca factori │
│ │ │ │destabilizatori asupra │
│ │ │ │habitatului forestier │
│ │ │ │pentru a putea interveni│
│ │ │ │prompt în cazul │
│ │ │ │producerii de gradaţii a│
│ │ │ │dăunătorilor. │
│ │ │ │Activităţi: culegere de │
│ │ │ │date de teren, │
│ │ │ │prelucrare, raportări │
│ │ │ │către factorii cu rol de│
│ │ │ │decizie, adoptare │
│ │ │ │soluţii, intervenţie/ │
│ │ │ │nonintervenţie acţiuni │
│ │ │ │pentru revenire la │
│ │ │ │starea favorabilă. │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │habitatului constă în │
│ │ │ │monitorizarea │
│ │ │ │parametrilor ce definesc│
│ │ │ │starea de conservare a │
│ │ │ │acestuia. │
│ │ │ │De asemenea trebuie │
│ │ │ │efectuată monitorizarea │
│ │ │ │factorilor de impact │
│ │ │ │asupra tipului de │
│ │ │ │habitat şi a efectelor │
│ │ │ │asupra acestuia, pe │
│ │ │ │perioada de aplicare a │
│ │ │ │Planului de management. │
│ │ │ │Activităţi: actualizarea│
│ │ │ │planurilor/protocoalelor│
│ │ │ │de monitorizare, │
│ │ │ │implementarea acestora. │
│ │ │ │Dintre principalii │
│ │ │ │factori cu impact │
│ │ │ │potenţial asupra │
│ │ │ │habitatului 9260 se va │
│ │ │ │acorda atenţie deosebită│
│ │ │ │pentru monitorizarea │
│ │ │ │factorilor biotici │
│ │ │ │destabilizatori, pentru │
│ │ │ │a evita degradarea │
│ │ │ │arboretelor, având în │
│ │ │ │vedere problematica │
│ │ │ │specifică, în plan │
│ │ │ │mondial şi naţional, a │
│ │ │ │speciei Castanea sativa │
│ │ │ │şi a habitatului pe care│
│ │ │ │îl edifică. Trebuie │
│ │ │ │atent monitorizată │
│ │ │ │evoluţia celor mai │
│ │ │ │cunoscute specii care │
│ │ │ │acţionează ca factori │
│ │ │ │destabilizatori asupra │
│ │ │ │habitatului forestier │
│ │ │ │pentru a putea interveni│
│ │ │ │prompt în cazul │
│ │ │ │producerii de gradaţii a│
│ │ │ │dăunătorilor. │
│ │ │ │Activităţi: culegere de │
│ │ │ │date de teren, │
│ │ │ │prelucrare, raportări │
│ │ │ │către factorii cu rol de│
│ │ │ │decizie, adoptare │
│ │ │ │soluţii, intervenţie/ │
│ │ │ │nonintervenţie acţiuni │
│ │ │ │pentru revenire la │
│ │ │ │starea favorabilă. │
├───────────────┴──────┴───────────────┴────────────────────────┤
│O.S.2.2. Realizarea raportărilor necesare către autorităţi │
├───────────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Se vor realiza rapoarte │
│ │ │ │şi raportarea lor │
│ │ │ │privind evoluţia stării │
│2.2.1. │ │întocmirea │de conservare a tipului │
│Realizarea │ │rapoartelor şi │de habitat de interes │
│rapoartelor │ │înaintarea │comunitar 9260, în urma │
│către │ │acestora către │acţiunii viitoare a │
│autorităţi │ │autorităţi │factorilor de impact şi │
│ │ │ │a acţiunilor întreprinse│
│ │ │ │în aplicarea măsurilor │
│ │ │ │propuse prin Planul de │
│ │ │ │management. │
├───────────────┴──────┴───────────────┼────────────────────────┤
│O.G.3. Creşterea gradului de │alicului din zona │
│conştientizare şi educaţie ecologică a│sitului ROSCIQ312 │
│pu │Castanii de la Buia │
├──────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│O.S. 3.1. Elaborarea unei Strategii şi a unui Plan de acţiune │
│privind conştientizarea publicului. │
├───────────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Se va constitui un grup │
│3.1.1. │ │Constituirea │de lucru pentru │
│Constituirea │ │unui grup de │elaborarea/ actualizarea│
│unui Grup de │ │lucru pentru │Strategiei şi a Planului│
│lucru pentru │ │elaborarea │de acţiune privind │
│elaborarea │ │Strategiei │comunicarea, educaţia │
│strategiei │ │Planului de │ecologică şi │
│ │ │acţiune. │conştientizarea │
│ │ │ │publicului; │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │Se vor realiza întâlniri│
│3.1.2. │ │Realizarea de │periodice în timpul │
│Susţinerea de │ │întâlniri │elaborării Strategiei şi│
│întâlniri │ │pentru │consultări cu factorii │
│pentru │ │elaborarea │interesaţi cu privire la│
│elaborarea │ │Strategiei şi a│acţiunile ce stau la │
│strategiei │ │Planului de │baza Planului, pe │
│ │ │acţiune. │parcursul elaborării │
│ │ │ │acestuia. │
├───────────────┴──────┼───────────────┴────────────────────────┤
│O.S. 3.2. │anului de acţiune privind │
│Implementarea │conştientizarea publicului. │
│Strategiei şi a P │ │
├───────────────┬──────┼───────────────┬────────────────────────┤
│ │ │Realizarea şi │ │
│ │ │distribuirea de│ │
│ │ │materiale │Se vor realiza materiale│
│ │ │informative │informative pentru │
│3.2.1. │ │referitoare la │educarea şi │
│Realizarea şi │ │aria naturala │conştientizarea continuă│
│distribuirea de│ │protejată │a oamenilor asupra │
│materiale │ │broşuri, │necesităţii ocrotirii │
│informative │ │pliante, │speciilor şi a │
│ │ │postere, cărţi │habitatelor în care │
│ │ │şi alte │trăiesc. │
│ │ │modalităţi de │ │
│ │ │informare. │ │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Realizarea / │ │
│3.2.2. │ │actualizarea │Se va realiza/actualiza │
│Realizarea/ │ │site-ului web │site-ul web al ariei │
│actualizarea │ │al ariei │naturale protejate; │
│site-ului web │ │naturale │ │
│ │ │protejate. │ │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Realizarea de │ │
│ │ │întâlniri cu │ │
│ │ │factori │ │
│ │ │interesaţi │Se vor realiza întâlniri│
│3.2.3. │ │referitoare la │cu factorii interesaţi │
│Susţinerea de │ │conservarea │referitoare la │
│întâlniri cu │ │biodiversităţii│conservarea │
│factorii │ │în aria │biodiversităţii în │
│interesaţi │ │naturală │ariile naturale │
│privind │ │protejată, de │protejate, pentru │
│conservarea │ │discutare a │discutarea problemelor │
│biodiversităţii│ │problemelor │legate de implementarea │
│ │ │legate de │Planului de management. │
│ │ │implementarea │ │
│ │ │Planului de │ │
│ │ │management; │ │
├───────────────┼──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea │ │
│ │ │impactului │Se vor realiza sondaje │
│ │ │activităţilor │şi chestionare │
│3.2.4. │ │de comunicare, │sociologice pentru │
│Evaluarea │ │informare, │evaluarea impactului │
│impactului │ │conştientizare │activităţilor de │
│activităţilor │ │şi educaţie │comunicare, informare, │
│de informare şi│ │ecologică │conştientizare şi │
│conştientizare │ │realizate │educaţie ecologică │
│ │ │sondaje, │realizate. │
│ │ │chestionare │ │
│ │ │sociologice. │ │
├───────────────┴──────┼───────────────┼────────────────────────┤
│O.G.4. Dezvoltarea │ui implicat în │ariei naturale │
│capacităţii personalu │managementu │protejate. │
├──────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┤
│O.S.4.1. Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat │
│în managementul ariei naturale protejate. │
├───────────────┬──────┬───────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Se va face evaluarea │
│ │ │ │necesităţilor de │
│ │ │ │instruire a personalului│
│ │ │ │implicat în managementul│
│ │ ^