Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN din 10 august 2022  de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO - S.A. pentru perioada 2022-2031    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN din 10 august 2022 de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO - S.A. pentru perioada 2022-2031

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 804 bis din 16 august 2022
──────────
        Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.004 din 10 august 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 16 august 2022.
──────────
        Cuprins
        Definiţii şi prescurtări
    1. Descrierea Societăţii ROMAERO S.A.
    1.1. Preambul
    1.2. Scurt istoric
    1.3. Descrierea afacerii

    2. Structura organizatorică
    2.1. Structura actuală
    2.2. Analiza structurii de personal
    2.3. Evoluţia fondului de salarii şi a câştigului mediu brut
    2.4. Situaţia resurselor umane

    3. Activitatea juridică
    4. Situaţia patrimonială
    4.1. Analiza elementelor activ şi pasiv ale ROMAERO S.A.
    4.2. Active imobile de natura clădirilor şi terenurilor

    5. Activitatea de achiziţii şi contractare
    5.1. Contractare
    5.2. Achiziţii
    5.3. Marketing
    5.4. Investiţii

    6. Analiza economico-financiară a societăţii ROMAERO S.A.
    6.1. Cifra de afaceri realizată defalcată pe activităţi
    6.2. Structura cifrei de afaceri pe tipuri de venituri
    6.3. Profitul/Pierderea înregistrată
    6.4. Evoluţia profitului brut şi a profitului din exploatare
    6.5. Marja brută din exploatare (profit din exploatare/cifra de afaceri)
    6.6. Evoluţia creanţelor
    6.7. Evoluţia capitalurilor proprii
    6.8. Gradul de îndatorare al societăţii
    6.9. Bonitatea financiară
    6.10. Fluxul de numerar
    6.11. Venituri, cheltuieli şi rezultate financiare

    7. Analiza structurilor şi proceselor industriale
    7.1. Producţia de aerostructuri
    7.2. Mentenanţă aeronave militare
    7.3. Mentenanţă aeronave civile
    7.4. Cercetare-Dezvoltare
    7.5. Asigurarea calităţii, audit, îmbunătăţire continuă şi inspecţie
    7.6. Serviciul Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor
    7.7. Structura de Securitate

    8. Analiza riscurilor şi oportunităţilor din pieţele ţintă de dezvoltare a afacerii
    8.1. Riscuri
    8.2. Oportunităţi

    9. Obiectivele ROMAERO S.A.
    9.1. Obiectivele generale

    10. Investiţii
    10.1. Investiţii contractate şi nefinalizate.
    10.2. Investiţii noi propuse

    11. Măsuri dedicate eliminării pierderilor, redresării şi dezvoltării economice
    11.1. Eliminarea pierderilor - Termen scurt (iunie 2022-iunie 2023)
    11.2. Redresare economică - Termen mediu (2024- 2026)
    11.3. Dezvoltare economică - Termen lung (2027-2031)

    12. Concluzii şi propuneri finale


        Notă
        Prezentul Plan de Restructurare Operaţională este modificat/completat în conformitate cu:
        > Hotărârea nr. 6 din 31.05.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ROMAERO S.A.;
        > Adresa Ministerului Economiei - Cabinet Secretar de Stat nr. 20691/DN/27.06.2022;
        > Adresa Ministerului Economiei - Direcţia Administrarea Participaţiunilor Statului nr. 171626/30.06.2022;
        > Adresa Ministerului Economiei - Direcţia Administrarea Participaţiunilor Statului nr. 17/664/01.07.2022.

        Definiţii şi prescurtări
        AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română
        AQAP - Allied Quality Assurance Publication - Standarde NATO de asigurare a calităţii
        CA - Consiliul de Administraţie
        CAEN - Clasificarea Activităţilor Economice din economia Naţională
        CEDITA - Centrul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în Tehnologii Aerospaţiale
        CNAB - Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti
        CNC - Utilaj cu Comandă Numerică
        CUI - Cod unic de înregistrare
        EASA - European Union Aviation Safety Agency - Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
        ERP - Enterprise Resource Planning - Planificarea Resurselor Întreprinderii
        FAA - Federal Aviation Administration - Administraţia Federală a Aviaţiei
        FCPA - Foreign Corrupt Practices Act - Lege privind practicile de corupţie în străinătate
        FSNA - Forţele Sistemului Naţional de Apărare
        MDP - Muncitori direct productivi
        MIP - Muncitori indirect productivi
        MRO - Maintenance, Repair and Operations - Operaţiuni de Mentenanţă şi Reparaţii
        MRP - Material Requirements Planning - Planificarea Necesarului de Materiale
        NATO - North Atlantic Treaty Organization - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
        ORNISS - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
        RCAA - Romanian Civil Aeronautical Authority - Autoritatea Aeronautică Civilă Română
        SDVG - Scule, Dispozitive, Verificatoare şi Gabarite
        SMFA - Statul Major al Forţelor Aeriene
        TESA - Personal Tehnic, Economic şi Socio-Administrativ


    1. Descrierea Societăţii ROMAERO S.A.
    1.1. Preambul
        ROMAERO, societate pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3940/1991, CUI RO 1576401, capital social 17.368.942,5 lei cu sediul în B-dul Ficusului nr. 44, Sector 1, Bucureşti, România, Telefon: (+4021) 599 41 04 / 599 43 25, Fax: (+4021) 319 20 82, e-mail: office@romaero.com, Web: https://romaero.com este cea mai mare companie din industria aerospaţială şi de apărare românească (din perspectiva numărului de personal, a valorii activelor, portofoliului de clienţi ş.a.) şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de produse şi servicii pentru Forţele Aeriene Române.
        În prezent, acţiunile care reprezintă 100% din capitalul social al ROMAERO sunt deţinute în structura prezentată mai jos: (a se vedea imaginea asociată)


    1.2. Scurt istoric
        Societatea ROMAERO S.A. (denumită în continuare şi ROMAERO S.A. sau Compania) a fost înfiinţată în anul 1920 în municipiul Bucureşti, pe fondul dezvoltării accelerate a sectorului aviaţiei, materializată în creşterea solicitărilor pentru repararea aeronavelor civile şi militare existente la acea dată, precum şi pentru construirea unor avioane utilitare, devenind rapid un reper al industriei alături de celelalte întreprinderi de tradiţie în construcţia de avioane româneşti (ASAM, SET, ICAR).
        În perioada anilor 1979-1994, Întreprinderea de Avioane Bucureşti a construit 9 aeronave cu reacţie, sub licenţa British Aircraft Corporation, după modelul mediu curier BAC 1-11, intrând astfel în rândurile unei elite selecte la nivel global al constructorilor de aeronave cu reacţie.
        În forma juridică actuală, ROMAERO S.A. a luat fiinţă în anul 1990 prin reorganizarea Întreprinderii de Avioane Bucureşti (I.Av.B.), în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, respectiv prin Hotărârea de Guvern nr. 1213/20.11.1990.
        La momentul actual, ROMAERO desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, precum şi în condiţiile Legii nr. 137/2002, aflându-se în procedură de administrare specială şi de supraveghere financiară instituită prin Ordinul nr. 101/23.02.2004 emis de Ministerul Economiei şi Comerţului.
        ROMAERO S.A. deţine Autorizaţia nr. 41 din data de 06.11.2018, act administrativ eliberat de Ministerul Economiei, în temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 232/2016, care conferă societăţii dreptul de a desfăşura activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau servicii asociate, printre care "Fabricarea vehiculelor militare de luptă - Cod CAEN 3040", "Fabricarea de armament şi muniţie - Cod CAEN 2540".
        ROMAERO S.A. este un contractor recunoscut în piaţa de profil şi apreciat de partenerii comerciali, respectiv: Boeing, Airbus, Bae Systems, Bombardier (în prezent Viking), şamd, pentru care desfăşoară activităţi de proiectare şi fabricaţie, aerostructuri, ansamble majore, subansamble şi piese primare, precum şi proiectare şi fabricaţie dispozitive şi executare procese tehnologice speciale.
        În domeniul mentenanţei de aeronave, ROMAERO S.A. desfăşoară activităţi de inspecţie şi întreţinere pentru aeronavele tip Hercules C-130B/H, tip Antonov AN-26/AN-30 şi Spartan ale Ministerului Apărării Naţionale şi controale periodice, urmate de întreţinere generală la aeronavele comerciale, în mod deosebit Boeing 737 NG şi Airbus A.320, pentru o serie de companii aeriene civile interne (ex. BLUE AIR) şi internaţionale (ex. RYANAIR).
        În ultima perioadă, ROMAERO S.A. a făcut obiectul următoarelor

    1.3. Descrierea afacerii
        ROMAERO S.A. desfăşoară trei activităţi diferite, în aceeaşi locaţie, astfel: producţie - fabricarea de aerostructuri, întreţinere şi reparaţii pentru aeronave de transport civile şi militare şi cercetare-dezvoltare. Cele trei activităţi majore sunt total diferite, care nu se integrează, ci se cumulează, în sectoare de activitate relevante pentru statul român.
    1.3.1. Activitatea de producţie aerospaţială
        ROMAERO S.A., prin Divizia Aerostructuri, deţine o îndelungată experienţă în fabricarea de aeronave şi componente de aeronave cum ar fi componente structurale, ansamble, piese primare, scule şi dispozitive de verificare generală, cât şi activităţi conexe de inspecţie şi procese speciale, fiind autorizată conform (EU)748/2012, Anexa I Partea 21, Subpartea G, Secţiunea A, cu următoarele puncte forte:
        ● Portofoliu extins de produse: fabricarea de componente clasa "C", ansamble majore şi minore;
        ● Capabilităţi de proiectare şi fabricare SDVG-uri;
        ● Experienţă în derularea programelor extinse cum ar fi execuţia completă a avionul BN2;
        ● Relaţii contractuale pe termen lung cu societăţi relevante din industria aerospaţială: Boeing, Airbus, Viking, Spirit Aerosystems, Elbit Systems, Reims Aerospace, Sabca, Israel Aerospace Industries, Singapore Technology Aerospace;
        ● Utilizarea unor procese complexe: formarea prin tragere longitudinală şi transversală, precum şi procese speciale de anodizare, frezare chimică, cadmiere şi vopsire;
        ● Certificări extinse de calitate.

        Din lista capabilităţilor fac parte:
    () Frezare Chimică;
    () Tratamente de suprafaţă;
    () Vopsire;
    () Tratamente Termice;
    () Testări Mecanice;
    () Verificări;
    () Metalografice;
    () Duritate;
    () Pirometrie;
    () Structuri din materiale compozite;
    () Sudură;
    () SDVG-uri pentru piese primare şi ansamble;
    () Prelucrări mecanice CNC 5 axe.


    1.3.2. Activitatea de reparare şi întreţinere aeronave - M.R.O. ROMAERO S.A., prin Divizia Întreţinere şi Reparaţii Aeronave Civile, este o companie autorizată în conformitate cu (EU)1321/2014, Anexa II Part 145 Secţiunea A şi FAR 145 care oferă servicii de inspecţie, reparaţii, întreţinere, înlocuire, vopsire, remediere de defecte, upgrading şi testare la sol pentru aeronave civile de transport aparţinând unor companii aeriene interne şi internaţionale recunoscute şi apreciate.
        Activitatea de întreţinere şi reparaţii a ROMAERO S.A. se desfăşoară în 5 hangare cu o suprafaţă totală de 20.000 mp, în care pot fi acomodate 8 aeronave narrow-body, deservite de forţă de muncă înalt calificată, specializată şi certificată, care utilizează documentaţie tehnică şi de mentenanţă emisă de către producătorii aeronavelor şi în măsură să elibereze atestări pentru capabilităţile aprobate sau poate executa activităţile sus menţionate sub supervizarea aprobată pentru aeronave civile tip Boeing 737, Airbus A320 şi BN-2.
        În domeniul militar, ROMAERO S.A., prin Divizia Întreţinere şi Reparaţii Aeronave Militare, prestează servicii de întreţinere/reparaţii capitale pentru flota de transport a Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA).
        ROMAERO S.A. a fost desemnată prin H.G. nr. 375/2003 "Centru Naţional de Service pentru aeronave C-130 Hercules" şi deţine Cod NATO de agent economic guvernamental, iar prin art. 15 alin. (3) din Legea nr. 232/2016, Centru de Mentenanţă pentru aeronavele C 27 J Spartan şi aeronavele AN-26/30.

    1.3.3. Activitatea de cercetare-dezvoltare
        ROMAERO S.A., prin CEDITA - Centrul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în Tehnologii Aerospaţiale, desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul proiectării şi fabricării structurilor aerospaţiale, cu accent pe materiale compozite, precum şi procese de producţie inovatoare, în vederea dezvoltării de noi tehnologii şi produse în programe de cercetare şi dezvoltare tehnologică, cum este Clean Sky 2 - RACER - Rapid and Cost Effective Rotorcraft, în cadrul căruia asigură fabricarea fuselajului central, precum şi fabricarea specimenelor de test necesare certificării noului aparat de zbor.
        Includerea ca partener principal a fost favorizată de participarea cu succes la proiectul de cercetare european Clean Sky 1 BLADE, desfăşurat în ROMAERO S.A. până în 2016, şi care a avut ca scop reducerea consumului de carburant şi a emisiilor nocive de CO(2). Pentru acest proiect, s-au produs ansamblele majore ale noii aripi cu curgere laminară, aero-fairing, wing tip pod şi transition zone.
        De asemenea, echipa de cercetători ai CEDITA colaborează strâns cu companii naţionale şi internaţionale, institute de cercetare şi membri ai mediului academic, în dezvoltarea de tehnologii inovatoare menite să reducă emisiile de carbon ale aeronavelor şi să raţionalizeze producţia industrială în proiecte europene de cercetare - dezvoltare precum OASIS, FITCoW şi Collaborate.
        În ceea ce priveşte infrastructura de cercetare, CEDITA are acces la o gamă largă de echipamente şi utilaje industriale din infrastructura ROMAERO S.A., care pot fi utilizate în scopuri de cercetare, respectiv: producţia de aerostructuri metalice, proiectarea şi fabricarea dispozitivelor şi sculelor, producţia de componente şi structuri din materiale compozite, laboratoare şi stand de probă pentru testarea motoarelor.    2. Structura organizatorică
    2.1. Structura actuală
        În prezent, în ROMAERO S.A. îşi desfăşoară activitatea conform organigramei nr. 8200/25.06.2021, aprobată prin Decizia C.A. nr. 19/30.06.2021 şi revalidată prin Decizia C.A. nr. 3/28.01.2022 - Anexa 1.
        Actuala structură de personal, pe niveluri ierarhice în raport cu Directorul General, este prezentată sintetic în Anexa 2.

    2.2. Analiza structurii de personal
    2.2.1. Evoluţie număr de salariaţi
        Evoluţia numărului de salariaţi în perioada 2019-ianuarie 2022 este următoarea:

┌────────────┬────┬────┬────┬──────────┐
│Indicator/An│2019│2020│2021│31.01.2022│
├────────────┼────┼────┼────┼──────────┤
│Număr mediu │908 │902 │769 │690 │
│de salariaţi│ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴────┴──────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
        Scăderea personalului din ultimii ani are printre cauze şi apariţia şi manifestarea agresivă a pandemiei SARS-COV-2, întreaga industrie aerospaţială fiind afectată profund ca urmare a restricţiilor impuse. Astfel, compania având activităţile principale conectate direct cu piaţa aviaţiei comerciale, a înregistrat o scădere severă a veniturilor şi, pe cale de consecinţă, numărul mediu al salariaţilor s-a diminuat cu peste 24%, de la un număr mediu de 908 salariaţi în anul 2019, la un număr mediu de 690 în luna decembrie 2021.
        Odată cu ridicarea restricţiilor impuse de pandemia SARS-COV-2, există premisele cu privire la reluarea operaţiunilor la capacitate maximă pentru activitatea de mentenanţă aeronave civile, dar şi cu privire la dezvoltarea activităţii de fabricaţie piese, ansamble şi subansamble de aeronave.
        ROMAERO S.A. îşi propune, pe termen mediu şi lung, obţinerea unui nivel maxim de eficienţă prin creşterea progresivă la 1.200-1.300 a numărului de salariaţi, preponderent direct productivi, în corelaţie cu dezvoltarea afacerii la o valoare de peste 50 mil. USD pe an, în condiţiile păstrării activelor productive critice (hangare, hale de producţie, laboratoare, birouri, depozite, platforme de manevrare aeronave, diverse anexe, etc.) amplasate pe o suprafaţă a platformei industriale de aprox. 30 hectare şi cu tranziţia progresivă spre Tier 1 în relaţia cu marii producători de aeronave Airbus şi Boeing, precum şi consolidarea poziţiei de bază permanentă de inspecţie şi reparaţie aeronave, care să aibă posibilitatea ofertării şi asigurării serviciilor de linie pentru aeronave civile pe ambele aeroporturi din Bucureşti ale C.N. A.B., prioritar pentru TAROM S.A.


    2.2.2. Distribuţia resurselor umane pe categorii
        Distribuţia pe categorii de salariaţi în perioada 2019-ianuarie 2022 este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
        MDP = muncitori direct productivi
        MIP = muncitori indirect productivi
        TESA = personal tehnic, economic, de specialitate şi administrativ.

        Ca urmare a măsurilor luate pe linia implementării corecte a politicilor de resurse umane, începând cu anul 2022, s-a inversat trendul angajărilor de la TESA şi MlP-indirect productivi, la MDP-direct productivi, fapt care a avut ca efect imediat creşterea ponderii personalului muncitori direct productivi (MDP) în totalul numărului de salariaţi, de la 55,06% în anul 2019 la 58,96%, actualmente.

    2.2.3. Evoluţia vârstei medii a personalului
        Evoluţia vârstei medii a personalului în perioada 2019 - ianuarie 2022 este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)    2.3. Evoluţia fondului de salarii şi a câştigului mediu brut
        Evoluţia fondului de salarii şi a câştigului mediu brut în perioada 2019-2021 este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
        *) - estimare pentru anul 2022


    2.4. Situaţia resurselor umane
        Independent de punerea în aplicare a prezentului Program de restructurare se va proceda în termenul cel mai scurt, la o analiză laborioasă a modului în care sunt asigurate activităţile principale ale societăţii cu personal direct productiv, indirect productiv şi TESA şi se va implementa o nouă structură organizatorică/ organigramă, adaptată nevoilor imediate pentru stabilizarea, redresarea şi modernizarea companiei, având în vedere respectarea următoarelor principii:
        ● aplicarea unor politici de management şi resurse umane dedicate reducerii costurilor, îmbunătăţirii proceselor şi creşterii eficienţei economice;
        ● defalcarea cheltuielilor pe centre de profit/cost;
        ● calcularea necesarului de personal în funcţie de complexitatea activităţii, de gradul de încărcare a salariaţilor şi de programele actuale şi de perspectivă;
        ● creşterea gradului de importanţă a instituţiilor de formare/calificare profesională în politicile de resurse umane pentru atragerea absolvenţilor de învăţământ profesional/ sistem dual şi a absolvenţilor de programe de calificare profesională;
        ● extinderea gamei de programe de calificare/reconversie profesională la locul de muncă;
        ● externalizarea activităţilor şi serviciilor suport care nu prezintă importanţă deosebită, în vederea reducerii semnificative a costurilor.    3. Activitatea juridică
        La data de 01.01.2022, ROMAERO S.A. înregistra pe rolul instanţelor judecătoreşti un număr de 46 de dosare, din care în 15 dosare are calitatea de pârât, în 25 dosare are calitatea de reclamant iar 6 dosare sunt suspendate, situaţia de detaliu regăsindu-se în Anexa 3.
        Dintre aceste dosare, 2 (două) sunt cu părţi aflate în procedura falimentului (Ten Airways), respectiv în procedura generală a insolvenţei (Tender), sumele aflate în litigiu provenind din lipsa de folosinţă a spaţiului ocupat cu parcarea aeronavelor aparţinând debitoarelor, fiind constituite provizioane în acest sens. Probabilitatea de recuperare a acestor sume este extrem de redusă, întrucât debitoarele nu au alte bunuri care să poată fi valorificate, nu există planuri de reorganizare, iar sumele care vor rezulta din vânzarea aeronavelor devenite epave nu vor acoperi, cel mai probabil nici creanţele creditorilor chirografari. În ambele dosare au fost formulate cereri prin care s-a solicitat eliberarea spaţiului ocupat de aceste aeronave (8), motivate de existenţa unui plan de reorganizare care presupune vânzarea de active şi desfăşurarea activităţii curente a societăţii pe un spaţiu mai restrâns.
        Dosarul privind contestaţia la executare pornită de către DITL nu prezintă un risc major, în sensul că datoriile societăţii către Bugetul local/de Stat sunt cunoscute, însă, ROMAERO se află în procedura de administrare specială şi supraveghere financiară instituită prin Ordinul nr. 101/2004 iar creditorii bugetari au obligaţia de a se abţine sau de a înceta orice acţiune de executare silită împotriva societăţii.
        Celelalte dosare având ca obiect pretenţii se află în diferite stadii de judecată, urmând ca instanţa să stabilească dacă pretenţiile ROMAERO S.A. sunt fondate, până la acel moment aceste creanţe urmând fi considerate ca incerte.

    4. Situaţia patrimonială
    4.1. Analiza elementelor activ şi pasiv ale ROMAERO S.A.
    4.1.1. Analiza activelor imobilizate
        În tabelul de mai jos activele imobilizate sunt prezentate pe grupe de imobilizări:

┌───────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Elemente de│2018 │2019 │2020 │Preliminat 2021 │
│activ ├───────────┬─────┼───────────┬─────┼───────────┬─────┼───────────┬─────┤
│imobilizat │Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │
│ │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│920.457 │0,11 │105.312 │0,01 │124.393 │0,01 │123.416 │0,02 │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│814.388.088│99,89│821.272.209│99,99│834.252.699│99,99│815.768.542│99,98│
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Active │815.308.545│100 │821.377.521│100 │834.377.092│100 │815.891.958│100 │
│Imobilizate│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

        Situaţia detaliată se regăseşte în Anexa 4.

        În perioada 2018-2021, la nivelul ROMAERO S.A. predomină imobilizările corporale, cu o pondere ce oscilează între 99,89-99,99%, urmate de imobilizările necorporale, care oscilează între 0,005-0,11% din totalul activelor imobilizate, fiind relevante următoarele aspecte:
        ● În structura imobilizărilor necorporale predomină licenţele necesare utilizării sistemului de operare WINDOWS, Office365, mail, precum şi cele necesare pentru proiectare, respectiv CATIA;
        ● În structura imobilizărilor corporale s-au înregistrat variaţii minore cu privire la valoarea terenurilor şi clădirilor, care a scăzut nesemnificativ în comparaţie cu anul 2018, însă valoarea instalaţiilor tehnice şi a maşinilor a înregistrat o creştere importantă ca urmare a achiziţiilor destinate capacităţilor industriei de apărare, din fonduri publice. De asemenea, în aceeaşi perioadă s-au efectuat şi lucrări de amenajare şi modernizare a spaţiilor de lucru din Obiectivele 16, 107E şi 121Sud, precum şi dotarea acestora cu mobilier de birou.

        Ca urmare a măsurilor adoptate pentru asigurarea necesarului de finanţare a capitalului de lucru şi pentru a beneficia de prevederile OG nr. 6/2019, ROMAERO a contractat produse bancare pentru care a garantat cu o serie de bunuri imobile a căror valoare contabilă totală este de 443.529.879,76 lei, acestea fiind ipotecate în favoarea următoarelor bănci: BCR, CEC BANK şi Banca Transilvania.
        Observăm astfel că din totalul activelor corporale imobilizate, activele ipotecate către bănci reprezintă 53,55%.
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.1.2. Analiza activelor circulante
        În cadrul activelor circulante ale ROMAERO S.A. ponderea cea mai mare este deţinută de stocuri, acestea fluctuând constant în jurul valorii de 55% pe toată perioada analizată. De remarcat creşterea creanţelor de la 34,07% la 39,64%, precum şi oscilaţiile foarte mari ale disponibilităţilor, respectiv scădere în 2019, ameliorare în 2020 şi ulterior scădere semnificativă în anul 2021, an în care impactul pandemiei COVID-19 dar şi al problemelor structurale interne a fost major.

┌─────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Elemente │2018 │2019 │2020 │Preliminat 2021 │
│de activ ├──────────┬─────┼──────────┬─────┼──────────┬─────┼───────────┬─────┤
│circulant│Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │
│ │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │
├─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Stocuri │40.085.206│55,13│48.362.238│59,48│48.103.986│52,82│65.618.507 │56,54│
├─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Creanţe │24.772.940│34,07│30.459.660│37,46│36.859.138│40,48│46.941.730 │40,45│
├─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Casa şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conturi │7.849.514 │10,8 │2.489.400 │3,06 │6.096.135 │6,7 │3.494.406 │3,01 │
│la bănci.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Activ │72.707.660│100 │81.311.298│100 │91.059.259│100 │116.054.643│100 │
│circulant│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴───────────┴─────┘


    4.1.3. Analiza capitalurilor proprii
        Capitalurile proprii s-au depreciat major în perioada 2018-2021, din cauza pierderilor acumulate anual, de la 396.176.588 lei, ajungând în anul 2021 la 221.885.708 lei.

┌────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│Elemente de │2018 │2019 │2020 │Preliminat 2021 │
│capital ├───────────┬─────┼───────────┬─────┼───────────┬─────┼───────────┬───────┤
│propriu │Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │
│ │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │
├────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┤
│Capital │17.368.942 │4,38 │17.368.942 │5,09 │17.368.942 │6,09 │17.368.942 │7,83 │
│social │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rezerve din │802.410.252│202,5│802.410.252│235,1│802.410.252│281,2│795.782.607│358,65 │
│reevaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rezerve │6.247.877 │1,57 │6.247.877 │1,83 │6.247.877 │2,19 │6.247.877 │2,82 │
├────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┤
│Profitul / │- │ │- │ │- │ │- │ │
│Pierderea │394.541.545│99,59│433.451.551│127 │484.892.334│169,9│534.013.238│-240,67│
│Reportată │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┤
│Profitul / │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Pierderea │- │8,91 │- │15.1 │- │19,54│- │-29,16 │
│Exerciţiului│35.308.938 │ │51.361.886 │ │55.772.245 │ │64.702.847 │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Capitaluri │396.176.588│100 │341.213.634│100 │285.362.492│100 │221.885.708│100 │
│Proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴───────┘

        Compania se bazează în acest moment prea mult pe marjele din portofoliul imobiliar, care nu oferă cash-ul necesar finanţării businessului. ROMAERO S.A. trebuie să se bazeze atât pe infuzie de cash cât şi pe creşterea profitabilităţii afacerii.

    4.1.4. Analiza datoriilor
        Datoriile ROMAERO S.A. au înregistrat un trend ascendent în perioada analizată, în anul 2021 fiind cu 51,5% mai mari faţă de anul 2018, însă, după finalizarea Planului de restructurare a obligaţiilor bugetare, valoarea acestora va fi diminuată prin anulare cu suma totală de 280.260.971 lei (110.634.451 lei obligaţii principale + 169.626.520 lei obligaţii accesorii).

┌────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Tipul │2018 │2019 │2020 │2021 │
│datoriei│ │ │ │preliminat │
├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│pe │0 │0 │536.004.150│582.779.461│
│termen │ │ │ │ │
│LUNG │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│pe │458.188.674│532.539.489│82.721.672 │111.298.873│
│termen │ │ │ │ │
│SCURT │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │458.188.674│532.539.489│618.725.822│694.078.334│
│Datorii │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        În timp ce datoriile au crescut semnificativ de-a lungul perioadei, din cauza creşterii valorii şi numărului creditelor contractate, s-a reuşit transferul acestora către viitor, creând o flexibilitate suplimentară a cash flow-ului pe măsură ce afacerile se reiau.

    4.1.5. Analiza pe baza ratelor a elementelor de activ şi pasiv

┌──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Indicatori / An │2018 │2019 │2020 │2021 │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata │91,81%│90,99%│90,16%│87.55%│
│Imobilizărilor │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata │ │ │ │ │
│Imobilizărilor │0,1% │0,01% │0,01% │0.01% │
│necorporale │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata │ │ │ │ │
│Imobilizărilor │91,71%│90,98%│90,15%│87,54%│
│corporale │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata activelor │8,19% │9,01% │9,84% │12,45%│
│circulante │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata stocurilor │4,51% │5,36% │5,20% │7,04% │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata creanţelor │2,79% │3,37% │3,98% │5,04% │
│comerciale │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Rata │0,88% │0,28% │0,66% │0,37% │
│disponibilităţilor│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Indicatori│2018 │2019 │2020 │2021 │
│/ An │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Viteza de │ │ │ │ │
│rotaţie a │ │ │ │ │
│activelor │1,16 │1,09 │0,87 │0,45 │
│circulante│ │ │ │ │
│(număr de │ │ │ │ │
│rotaţii) │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Viteza de │ │ │ │ │
│rotaţie a │ │ │ │ │
│activelor │309,82│330,33│414,18│814,93│
│circulante│ │ │ │ │
│(durata în│ │ │ │ │
│zile) │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

        Utilizarea activelor curente s-a îmbunătăţit semnificativ în această perioadă, dar anul 2021 arată că ROMAERO reacţionează tardiv la tendinţele pieţei, fapt pentru care trebuie concentrate eforturile pe externalizarea acestui risc, adică identificarea furnizorilor care oferă livrări la timp, respectiv la momentul primirii comenzilor.

    4.1.6. Analiza pe baza ratelor capitalurilor proprii
        Ratele rentabilităţii financiare, de îndatorare globală şi a rentabilităţii comerciale arată dependenţa puternică a societăţii de finanţarea comercială din partea terţilor. Ar avea însă mai mult sens ca acţionarii să atragă fonduri în condiţii mai bune de finanţare, decât varianta actuală în care compania gajează active (reducând flexibilitatea) şi atrage fonduri în condiţii mai dure de finanţare.

┌──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Indicatori / │2018 │2019 │2020 │2021 │
│An │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Rata │ │- │- │- │
│rentabilităţii│- 8,91%│15,05% │19,54% │28,62% │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Rata de │ │ │ │ │
│îndatorare │115,65%│156,07%│216,82%│312,81%│
│globala │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Rata │- │- │- │- │
│rentabilităţii│41,79% │57,96% │70,47% │59,39% │
│comerciale │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    4.2. Active imobile de natura clădirilor şi terenurilor
        ROMAERO S.A. are în patrimoniu un număr semnificativ de clădiri şi terenuri, care nu sunt utilizate la întregul potenţial pe care acestea îl oferă, situaţia de detaliu actuală dar şi propunerile de utilizare/valorificare regăsindu-se în Anexa 5.


    5. Activitatea de achiziţii şi contractare
        Activitatea de achiziţii şi contractare se derulează prin intermediul Direcţiei Comerciale a cărei principală misiune este de asigura un management comercial unitar, integrat în strategia şi politicile societăţii, în condiţii de calitate, eficienţă şi la termenele stabilite.
    5.1. Contractare
        Activitatea de contractare şi marketing se realizează prin Serviciul Contracte, Marketing, în conformitate cu procedurile compartimentale cod DP nr. 11-20 "Analiza cererilor de ofertă", DP nr. 11-22 "Analiza comenzilor/ contractelor", DP nr. 11-23 "Contracte review", DP nr. 11-26 "Întocmirea şi aprobarea contractelor economice".
        Principalele contracte de fabricaţie aerostructuri, la data de 01.03.2022, sunt:

┌────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Valoare │
│Nr │ │Obiectul │Valoare │estimată de │
│crt.│Client │contractului/│contractată │realizat/ │
│ │ │comenzilor │şi nelivrată│încasat în │
│ │ │ │ │2022 *) │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │ST Engineering│repere │2.394.505,54│6.107.587,54 │
│1 │Aerospace Ltd │conversie │$ │$ │
│ │ │A330 P2F / │ │ │
│ │ │A321 P2F │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie FLE │ │ │
│ │Spirit │Polished │2.449.471,01│1.228.938,83 │
│2 │Aerosystems │Skins şi kit-│$ │$ │
│ │*4) │uri aripă │ │ │
│ │ │aeronavă B767│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │ │elemente │ │ │
│ │ │aerostructură│ │ │
│3 │SABCA │aeronava │619.826,74 $│692.945,56 $ │
│ │ │Dassault │ │ │
│ │ │Falcon 6X/ │ │ │
│ │ │Airbus A330, │ │ │
│ │ │A350 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Reims │Execuţie │ │ │
│4 │Aerospace │învelişuri │591.403,84 $│700.000,00 $ │
│ │ │A320 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │ │piese │ │ │
│ │ │prelucrate │ │ │
│5 │Boeing │mecanic │20.0000 $ │465.088,33 $ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │aeronave │ │ │
│ │ │Boeing 737, │ │ │
│ │ │767, 777, 787│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│6 │Viking │ansamble │74.312,70 $ │75.471,70 $ │
│ │ │aeronava CL- │ │ │
│ │ │415 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │ │elemente │ │ │
│7 │Nimrod │aerostructură│226.504,20 €│250.872,25 € │
│ │ │aeronavă │ │ │
│ │ │Dassault │ │ │
│ │ │Falcon 6X │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │ │elemente │ │ │
│8 │Aero Vodochody│aerostructură│83.787,71 $ │47.640,91 $ │
│ │Aerospace a.s.│aeronavă │ │ │
│ │ │KC-390/ │ │ │
│ │ │A321P2F │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │ │piese │ │ │
│ │ │primare, │ │ │
│9 │Britten Norman│subansamble │1.206.135,45│1.258.262,23 │
│ │ │minore, │$ │$ │
│ │ │asamblare │ │ │
│ │ │finală kituri│ │ │
│ │ │aeronava BN-2│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│10 │Raytheon │ansamble │48.156,00 $ │48.156,00 $ │
│ │ │program │ │ │
│ │ │Patriot │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│11 │Deharde GmbH │repere │- │250.000,00 $ │
│ │ │conversie │ │ │
│ │ │A330 P2F │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│12 │ASTK │cadre uşă │174.588,12 $│240.000,00 $ │
│ │ │B737 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │MASA │Execuţie │ │ │
│ │Mecanizaciones│învelişuri │ │ │
│13 │Aeronauticas, │trase │4.582,20 $ │45.822,00 $ │
│ │S.A. │conversie │ │ │
│ │ │A330 P2F │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│14 │Elbit Systems │repere B767, │90.519,38 $ │150.000,00 $ │
│ │ │F16 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │ │procese │ │ │
│15 │UAC │speciale, │278.669,99 $│463.414,63 $ │
│ │ │învelişuri │ │ │
│ │ │A320 │ │ │
├────┴──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │8.035.958,68│11.773.327,73│
│ │TOTAL │$ 226.504,20│$ 250.872,25 │
│ │ │€ │€ │
└───────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘

        *) Valoare estimată de realizat/încasat în 2022 = Valoarea lucrărilor estimate a fi realizate şi încasate în cursul anului 2022 (funcţie de caz urmează a fi majorată valoarea comenzilor ce urmează a fi lansate).
        **) Valoarea contractată şi nelivrată aferentă Spirit Aerosystems este pentru perioada martie 2022 - ianuarie 2024.

        Principalele contracte de mentenanţă aeronave civile, la data de 01.03.2022, sunt:

┌────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoare │
│Nr. │ │Obiectul │estimată de │
│Crt.│Client │contractului│realizat/ │
│ │ │/comenzilor │încasat în │
│ │ │ │2022 *) │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Execuţie │ │
│1 │Ryanair │servicii │3.000.000,00│
│ │ │mentenanţă │€ │
│ │ │B737NG │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Execuţie │ │
│2 │Blue Air │servicii │6.000.000,00│
│ │ │mentenanţă │lei │
│ │ │B737 clasic │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Blue Air │Mentenanţă │ │
│3 │Tehnic │şi hangarare│1.849.149,00│
│ │S.R.L. │aeronave │lei │
│ │ │B737 │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Execuţie │ │
│4 │Air │servicii │900.000,00 │
│ │Bucharest│mentenanţă │lei │
│ │ │B737 clasic │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Execuţie │ │
│5 │Corendon │servicii │158.845,25 $│
│ │Airlines │mentenanţă │ │
│ │ │B737NG │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Execuţie │ │
│6 │INCAS │servicii │20.000 € │
│ │ │mentenanţă │ │
│ │ │BN2 Islander│ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Execuţie │ │
│7 │Fly2Sky │servicii │50.000,00 € │
│ │ │mentenanţă │ │
│ │ │A320 │ │
├────┴─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │8.749.149,00│
│ │ │lei │
│ │ ├────────────┤
│ │TOTAL │158.845,25 $│
│ │ ├────────────┤
│ │ │3.070.000,00│
│ │ │€ │
└──────────────┴────────────┴────────────┘

        *) Valoare estimată de realizat/încasat în 2022 = Valoarea lucrărilor estimate a fi realizate şi încasate în cursul anului 2022

        Principalele contracte de mentenanţă aeronave militare, la data de 01.03.2022, sunt:

┌────┬──────┬────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Valoare │
│Nr. │ │Obiectul │Valoare totală │estimată de │
│Crt.│Client│contractului│contractată │realizat/ │
│ │ │/comenzilor │ │încasat în │
│ │ │ │ │2022 │
├────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│1 │UM │servicii │49.582.543,98 │3.711.417,00 │
│ │01836 │mentenanţa │lei │lei │
│ │ │C-130 │ │ │
├────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │UM │servicii │13.824.136,40 │643.468,00 │
│2 │01836 │mentenanţă │lei │lei │
│ │ │C-130, AN 26│ │ │
│ │ │/30 │ │ │
├────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│3 │UM │servicii │7.195.808,66 lei│2.095.263,51 │
│ │01836 │mentenanţă │ │lei │
│ │ │C-130 │ │ │
├────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│ │UM │servicii │ │5.136.780,00 │
│4 │01836 │mentenanţă │7.157.697,95 lei│lei │
│ │ │C-130, AN 26│ │ │
│ │ │/30 │ │ │
├────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │UM │Execuţie │ │ │
│5 │01836 │servicii │14.068.528,88 │14.068.528,88│
│ │*) │mentenanţă │lei │lei │
│ │ │AN 30 │ │ │
├────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │Execuţie │ │ │
│6 │UM │servicii │2.816.976,00 lei│2.202.000,00 │
│ │01961 │mentenanţă │ │lei │
│ │ │C-130 │ │ │
├────┴──────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │94.645.691,87lei│27.857.457,39│
│ │ │ │lei │
└───────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┘

        *) Acest contract este posibil să fie influenţat de evoluţia conflictului din Ucraina (parte din componente sunt prevăzute a fi achiziţionate din Ucraina iar firmele partenere din această ţară colaborează pentru realizarea componentelor respective cu alte firme din spaţiul ex-sovietic).

        În conformitate cu cele prezentate anterior şi luând în calcul cursurile valutare de la data de 10.03.2022, şi anume 1 euro = 4,9488 lei şi 1 dolar = 4,4859 lei, pentru anul 2022 se estimează încasări în cuantum de: 106.567.473,75 lei, respectiv:
        ● 36.606.606,39 lei
        ● 11.932.172,98 dolari
        ● 3.320.872,25 euro

        În perspectiva imediată, se estimează încheierea unui nou contract cu Statul Major al Forţelor Aeriene pentru mentenanţă şi asigurare piese de schimb în valoare de aproximativ 170.000.000 lei (aprox. 34 milioane euro), fără TVA.

    5.2. Achiziţii
        Activitatea de achiziţii, respectiv de aprovizionare bunuri, materii şi materiale, precum şi contractare servicii se realizează prin Serviciul Procurări, Subcontractări, Depozite, în conformitate cu procedura compartimentală cod DP nr. 21-30.
        La momentul actual, cum de altfel a fost şi în anii anteriori, ROMAERO S.A. nu are un plan anual de achiziţii produse, servicii şi lucrări în baza căruia să deruleze toate procesele specifice.
        De asemenea, procedura internă nu prevede obligativitatea accesării S.I.C.A.P. sau creării unei pagini proprii de achiziţii pe site-ul societăţii, acţiuni obligatorii din perspectiva transparenţei decizionale, realizării de economii şi implementării şi menţinerii unei conduite previzibile în politica de achiziţii.
        Având în vedere că unele afaceri, în special în zona de producţie, dar şi pe domeniul mentenanţei aeronavelor civile şi militare sunt multianuale, în mod similar, planul de achiziţii ar fi trebuit construit multianual, ceea ce ar fi permis încheierea de acorduri-cadru şi ulterior contracte comerciale cu preţuri corespunzătoare volumelor mari licitate şi termene extinse de plată, situaţii care ajutau compania să treacă mai uşor prin crize şi şocuri generate de evoluţiile din piaţa de profil sau de propriile avataruri.
        Sumele necesare achiziţionării materialelor pentru realizarea producţiei conform contractelor de fabricaţie aerostructuri asumate de către companie pentru anul 2022, se ridică la 12.000.545 lei, la care se adaugă restanţe financiare în cuantum de 875.180 lei.

    5.3. Marketing
    5.3.1. Context
        Pe plan global, industria aerospaţială este dominată de doi mari producători, Airbus cu o cotă de piaţă de peste 50% şi Boeing cu o cotă de peste 30%, care controlează standardele la care toţi furnizorii trebuie să se conformeze.
        De asemenea, aceşti mari producători aplică programe de creştere a productivităţii şi reducere a costurilor la nivelul întregului lanţ de aprovizionare, care se traduc în cereri adresate furnizorilor pentru aplicarea de reduceri a preţurilor care pot ajunge până la 8%, o rată de scădere ambiţioasă, sustenabilă numai prin procese permanente de creştere a eficienţei interne.
        În perioada imediat următoare este previzionată o creştere de aproximativ 10% a vânzărilor pentru aeronave civile la nivel mondial, ceea ce implicit va duce şi la o creştere proporţională a comenzilor de componente aerostructuri fabricate de ROMAERO S.A.
        După 2 ani marcaţi de pandemia COVID19, industria aeronautică este pregătită pentru un deceniu de creştere, dar, spre deosebire de ultimul deceniu, care s-a bucurat de creşteri anuale constante ale cererii, următorii 10 ani pot aduce la orizont o multitudine de provocări care vor testa rezistenţa acesteia la şocuri şi extreme, generate de evoluţiile pandemice imprevizibile sau de conflicte regionale.

    5.3.2. Concurenţa
        Pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere avioane, principalii concurenţi interni sunt Tarom şi Aerostar, după cum urmează:
        ● Aerostar S.A. - mentenanţă aeronave B737 clasic şi New Generation, familia A320 CEO&NEO.
        ● TAROM - mentenanţă flota companiei/terţi, formată din aeronave de tip Boeing 737, ATR 42 şi ATR 72.

        La nivel global există peste 200 de staţii de mentenanţă, autorizate JAA 145 şi FAA 145, relevante pentru piaţa disputată, precum Lufthansa Technik Sofia, My Technik, FL Technics şi LOTAMS.
        Pentru activitatea de fabricaţie componente aeronave, principalii concurenţi interni sunt Aerostar şi UAC România. De asemenea, pe plan internaţional principalii concurenţi pentru activitatea de construcţie aerostructuri sunt diferite companii specializate din SUA, ASIA şi EUROPA, precum LMI Aerospace, Avcorp Industries, Figeac, Groupe Latecoere şi Aeronova.

    5.3.3. Strategie
        Strategia ROMAERO este focalizată pe promovarea punctelor forte, respectiv:
    - deţinerea de autorizări de atestare a conformităţii (EX: ISO 9001, EN/AS 9100, Part 145, Part 21G);
    – certificare pentru producerea de componente Airbus şi Boeing;
    – accesul direct la Aeroportul "Aurel Vlaicu";
    – forţa de muncă înalt calificată; centru Naţional pentru mentenanţa aeronavelor de transport militar de tipul C-130 Hercule, AN26/30, C27J Spartan pentru Forţele Aeriene Române;
    – existenta unui atelier de design şi producţie SDV-uri propriu.

        Tacticile pentru implementarea acestei strategii includ creşterea calităţii produselor şi serviciilor şi dezvoltarea capabilităţilor existente, identificarea de noi oportunităţi de afaceri şi dezvoltarea acestora în spaţiile excedentare temporar.
        Pentru implementarea acestei strategii sunt necesare următoarele:
    a) Lărgirea bazei de aeronave ce pot fi ofertate pentru mentenanţă, prin obţinerea de autorizări/certificări, precum şi prin investiţii în hangare şi tehnologie dedicată în scopul extinderii portofoliului de clienţi;
    b) Implementarea lean manufacturing, respectiv dezvoltarea managementului proceselor de eliminare a pierderilor prin anularea acţiunilor care consumă resurse dar nu creează valoare, standardizare, flexibilitate şi răspuns rapid la nevoile clienţilor;
    c) Promovarea continuă a capabilităţilor ROMAERO, prin derularea şi susţinerea unor campanii care să includă marketingul direct B2B prin e-mail, întâlniri la sediul companiei sau potenţialilor clienţi şi participarea la târguri de specialitate, organizarea de vizite, promovarea prin diferite mijloace în interiorul centrelor universitare şi oferirea posibilităţii de angajare pe timpul/după terminarea studiilor, programe de internship.


    5.3.4. Politici
        La nivelul ROMAERO, Direcţia Comercială urmăreşte în permanenţă menţinerea unor preţuri competitive ale produselor şi serviciilor, stabilite în funcţie de costurile interne, cererea de pe piaţă şi de concurenţă, dar şi de sistemul de control al calităţii.
        Preţurile rezonabile ale produselor şi serviciilor, stabilite în funcţie de costurile interne, cererea de pe piaţă şi concurenţă dar şi sistemul de control al calităţii validat de către organismele de certificare şi de parteneri au favorizat lărgirea şi menţinerea portofoliului de clienţi.
        ROMAERO va continua să exploateze intens avantajul competiţional dat de:
        > amplasarea lângă Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa "Aurel Vlaicu";
        > accesul la tehnologii de producţie ansamble şi subansamble aerospaţiale, inclusiv din materiale compozite;
        > gama de servicii oferite pe linia mentenanţei aeronavelor civile şi militare;
        > dotările existente şi corpul de specialişti certificaţi B.1/B.2.


    5.3.5. Obiective
        ● Analizarea şi identificarea de pârghii pentru dezvoltarea relaţiilor contractuale existente, creşterea cifrei de afaceri/client prin renegocierea ratelor contractuale şi majorarea numărului de produse/servicii livrate;
        ● Obţinerea unor contracte cu clienţi importanţi care să confere o vizibilitate a veniturilor şi a producţiei pe termen mediu (3-5 ani);
        ● Utilizarea unor metode eficiente de promovare, prin focalizarea eforturilor pe clienţi ţintă şi proiecte realiste din perspectiva posibilităţilor reale de implementare;
        ● Dezvoltarea activităţii de subcontractare şi stabilire a unei reţele de subcontractori pentru care compania nu deţine capabilităţi iar achiziţia acestora nu ar avea eficienţă economică;
        ● Utilizarea tuturor platformelor media pentru promovare, a reţelelor sociale: Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook şi site propriu, actualizat şi revizuit.
        Piaţa ţintă se polarizează în:
    a) Serviciile MRO, companiile aeriene low cost, dotate cu aeronave B737 clasic şi New Generation, A320;
    b) Fabricarea de aerostructuri- companiile din industria aerospaţială localizate în ţări cu tarif ridicat al ratei orare - Europa de Vest, SUA, Canada, Israel.


    5.3.6. Implementare strategie
        Operaţionalizarea strategiei de marketing necesită pregătirea temeinică a structurilor societăţii şi asigurarea premiselor tehnico-materiale, umane, financiare şi informaţionale necesare pentru a face faţă complexităţii şi dificultăţii schimbărilor ce urmează a fi operate şi pentru a contribui în mod coerent la îndeplinirea acestora.
        În intervalul avut în considerare, după operaţionalizarea soluţiilor strategice în vederea realizării obiectivelor fundamentale trebuie să se realizeze evaluarea rezultatelor prin compararea permanentă cu cele previzionate, iar după caz, să se întreprindă măsuri de corecţie sau perfecţionare.


    5.4. Investiţii
        Activitatea de investiţii din fonduri proprii cât şi din fonduri publice, se realizează prin Serviciul Procurări, Subcontractări, Depozite, în conformitate cu procedura de sistem PS 42 "Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice".
    5.4.1. Investiţii realizate în perioada 2019-2021, de la bugetul de stat
        În perioada 2019-2020 la nivelul ROMAERO S.A., din sumele încasate de la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei) au fost realizate investiţii în valoare de 19.525.186,2 lei, situaţia de detaliu regăsindu-se în Anexa 6.
        Toate activităţile pentru care s-a realizat finanţarea de investiţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei) servesc necesitatea protejării intereselor esenţiale de securitate ale României şi cu angajamentele asumate în cadrul NATO şi cel al Uniunii Europene conform art. 13 alin. (3) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, contribuind la asigurarea îndeplinirii sarcinilor din Planul de mobilizare cât şi pentru furnizarea către FSNA, de produse şi servicii performante, compatibile cu cerinţele NATO/UE. În acest mod s-a eliminat mult din dependenţa faţă de centrele de întreţinere din exterior şi s-a crescut operativitatea prin asigurarea unui înalt grad de disponibilitate aeronavelor de transport militar, în cel mai scurt timp posibil şi la costuri competitive.
        La momentul actual, există un număr de şase utilaje achiziţionate din surse bugetare, furnizate de societatea KNUTH-ALLMETECH S.R.L., dar care, din lipsă de personal calificat, nu sunt utilizate, după cum urmează:

┌────┬───────────────┬────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ │Denumire │Valoarea │ │Număr │Data │
│Nr. │obiectiv de │(Lei fără │Tip │contract │punerii în│
│crt.│investiţii │TVA) │utilaj │de │funcţiune │
│ │ │ │ │achiziţie │ │
├────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Maşină de │ │ │ │ │
│ │honuit pentru │ │HTB │2279/ │ │
│1 │lungimi mari cu│1.175.000,00│2000S-00│12.12.2019│23.12.2019│
│ │comandă │ │ │ │ │
│ │numerică │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Maşină de │ │ │ │ │
│ │rectificat │ │ │ │ │
│2 │cilindric │1.175.658,60│RSM 1500│2280/ │23.12.2019│
│ │universală cu │ │B │12.12.2019│ │
│ │comandă │ │ │ │ │
│ │numerică │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Centru de │ │CNCm │ │ │
│3 │strunjire │1.805.000,00│Model │2278/ │17.09.2020│
│ │orizontal cu │ │MAXXTURN│12.12.2019│ │
│ │comandă CNC │ │110 │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Maşină de │89.546,00 │DBM 32 │2290/ │10.09.2020│
│ │îndoit cu dorn │ │ │19.12.2019│ │
├────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Centru de │132.195,93 │X.MILL │2293/ │10.09.2020│
│ │prelucrare CNC │ │400 │19.12.2019│ │
├────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Maşină CNC de │ │NEOSPARK│2292/ │ │
│6 │electroeroziune│134.608,00 │B 300 │19.12.2019│10.09.2020│
│ │cu fir │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼────────────┼────────┴──────────┴──────────┤
│TOTAL │4.512.008,79│ │
└────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘    5.4.2. Investiţii realizate în perioada 2020-2021, din fonduri proprii
        Ca urmare a lipsei de lichidităţi, în anul 2021 s-au realizat investiţii din fonduri proprii doar în cuantum de 348.700,61 lei faţă de 3.172.648,04 lei în 2020, situaţia de detaliu regăsindu-se în Anexa 7.    6. Analiza economico-financiară a societăţii ROMAERO S.A.
        Evoluţia Cifrei de Afaceri în perioada 2018 - 2021 este prezentată în tabelul de mai jos:

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Perioada│2018 │2019 │2020 │2021 - │
│ │ │ │ │preliminat│
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cifra de│84.483.620│88.614.448│79.147.857│51.980.172│
│afaceri │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        Se observă evoluţia cifrei de afaceri din prima etapă a perioadei supusă analizei, respectiv 2018-2019, generată de creşterea numărului de comenzi, dar şi ajustarea din perioada 2016-2017 a circuitelor de producţie şi mentenanţă care au condus la îmbunătăţirea productivităţii. Din păcate impactul pandemiei COVID-19 asupra activităţii economice, a afectat şi compania noastră, anii 2020 şi mai ales 2021 fiind marcaţi de o scădere accentuată a cifrei de afaceri.
        În lipsa unor instrumente socio-economice şi a unor decizii robuste în favoarea întreprinderilor mari din industria de apărare afectate de pandemia COVID-19, prin intermediul cărora să fie stopat declinul şi începută redresarea şi rezilienţa, scăderea cifrei de afaceri a societăţii a fost de aproximativ 40%, preponderent ca urmare a reducerii comenzilor de mentenanţă, fapt ce a atras dificultăţi în menţinerea resursei umane, a unor fluxuri economice viabile şi a unui cash-flow stabil.
    6.1. Cifra de afaceri realizată defalcată pe activităţi

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Activităţi │2018 │2019 │2020 │2021 - │
│ │ │ │ │preliminat│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Producţie │20.392.741│20.723.123│15.080.355│20.068.296│
│aerostructuri│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Mentenanţă │22.201.682│43.750.057│50.313.871│17.560.550│
│aeronave │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Metrologie/ │363.095 │405.139 │271.939 │1.159.268 │
│Laborator │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Parcare, │ │ │ │ │
│hangarare, │ │ │ │ │
│stocare, │11.960.078│13.390.030│7.080.702 │9.815.997 │
│tractare │ │ │ │ │
│(PHST) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Chirii │1.233.755 │659.739 │409.579 │415.620 │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Diverse │1.990.266 │1.716.924 │1.503.668 │95.848 │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte │26.342.005│7.969.437 │4.487.743 │2.864.593 │
│activităţi │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL Cifra │84.483.622│88.614.449│79.147.857│51.980.172│
│de Afaceri │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
        Activităţile principale ale ROMAERO S.A., respectiv producţia de aerostructuri şi serviciile de mentenanţă au reprezentant principala sursă de venit. Societatea a mai obţinut venituri din activităţile de PHST, metrologie/laborator, chirii şi alte activităţi, însă cu un aport minor în volumul total al acestora.
        Din păcate, lipsa analizei şi controlului performanţei pe centre de cost şi de profit în cadrul companiei, a condus la pierderi masive, veniturile obţinute fiind generate cu cheltuieli foarte mari.

    6.2. Structura cifrei de afaceri pe tipuri de venituri

┌───────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├──────────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┤
│Indicatori│2018 │2019 │2020 │2021-preliminat│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│1. Intern,│62.007│54.532│30.842│21.506 │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│1.1. │ │ │ │ │
│produse │37.737│26.453│18.669│14.551 │
│militare │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│1.1. │ │ │ │ │
│produse │24.270│28.079│12.173│6.955 │
│civile │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│2. Extern,│22.476│34.082│48.306│30.475 │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│2.1. │ │ │ │ │
│produse │730 │302 │269 │271 │
│militare │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│2.2. │ │ │ │ │
│produse │21.747│33.780│48.037│30.204 │
│civile │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
│Cifră de │84.483│88.614│79.148│51.980 │
│Afaceri │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
        Structura cifrei de afaceri în funcţie de tipul de activitate (civil sau militar) şi respectiv sursa de provenienţă a veniturilor (intern şi extern) scoate în relief preponderenţa veniturilor interne în perioada 2018-2019, obţinute în principal din derularea contractelor/comenzilor cu Ministerul Apărării Naţionale, în condiţii economice normale, şi inversarea trendului în condiţii economice dificile, de criză, în care cheltuielile statului au migrat către măsurile de combatere a acesteia, iar societatea a trebuit să subziste cu ajutorul partenerilor privaţi externi.
        În 2021, în timp ce cifra totală de afaceri a scăzut, proporţia veniturilor externe a crescut semnificativ, inducând un anumit grad de independenţă. În viitor, ROMAERO S.A. trebuie să se concentreze doar pe afaceri cu istoric de plăţi bun, altfel producându-se blocaje din cauza cheltuielilor.

    6.3. Profitul/Pierderea înregistrată
        Evoluţia indicatorului rezultatul perioadei:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────────┤
│Perioada│2018 │2019 │2020 │2021-preliminat│
├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Profit │ │ │ │ │
│brut │-35.308.938│-51.361.886│-55.772.245│-64.702.847 │
│[lei] │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        În perioada analizată, societatea nu a înregistrat profit, în schimb pierderile au continuat să crească de la an la an, din cauza nefinalizării proceselor de restructurare/ reorganizare a acesteia, precum şi a măsurilor aplicate la nivel mondial pentru combaterea şi prevenirea efectelor crizei generată de pandemia cu COVID - 19 şi apariţiei Legii nr. 173/2020.

    6.4. Evoluţia profitului brut şi a profitului din exploatare

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Indicatori│2018 │2019 │2020 │2021- │
│ │ │ │ │preliminat │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital │ │ │ │ │
│social │17.368.942 │17.368.942 │17.368.942 │17.368.942 │
│[lei] │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat │-35.308.938│-51.361.886│-55.772.245│-64.702.847│
│brut [lei]│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat │ │ │ │ │
│din │-26.136.966│-42.383.122│-56.511.683│-49.989.301│
│exploatare│ │ │ │ │
│[lei] │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│exploatare│-150,48 │-244,02 │-325,36 │-287,81 │
│/ Capital │ │ │ │ │
│social (%)│ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Indicatori│2018 │2019 │2020 │2021- │
│ │ │ │ │preliminat │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cifra de │84.483.620 │88.614.448 │79.147.857 │51.980.172 │
│afaceri │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri │ │ │ │ │
│din │112.961.200│116.771.141│107.377.829│104.228.138│
│exploatare│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli│ │ │ │ │
│din │139.098.166│159.154.263│163.889.512│154.217.440│
│exploatare│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Număr │ │ │ │ │
│mediu de │772 │908 │902 │772 │
│personal │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Indice │4,6 │3,8 │2,6 │5,1 │
│inflaţie* │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        * IPC - serie de date anuală | Institutul Naţional de Statistică (insse.ro)
        Experienţa ROMAERO în aeronautica civilă şi militară, resursa umană calificată, infrastructura şi capacităţile de producţie disponibile în Bucureşti fac ca societatea să fie una dintre cele mai atractive companii româneşti pentru marii producători de echipament militar şi de aeronave din lume.
        Creşterile consecutive ale cifrei de afaceri din perioada 2018-2019 şi previzionate pentru anii următori, 2020-2021, au favorizat decizii de management direcţionate către sporirea numărului de salariaţi în perspectiva aducerii de noi comenzi/contracte de producţie şi mentenanţă, crescând astfel, şi cheltuielile de exploatare. În aceeaşi perioadă însă, măsurile adoptate la nivel global şi naţional în scopul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2 au afectat major industria aeronautică, inclusiv transportatorii aerieni şi implicit ROMAERO, fapt ce a condus la diminuarea semnificativă a veniturilor operaţionale.

    6.5. Marja brută din exploatare (profit din exploatare/cifra de afaceri)

┌───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │-Lei- │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Indicatori │2018 │2019 │2020 │2021- │
│ │ │ │ │preliminat │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultatul din │-26.136.966│-42.383.122│-56.511.683│-49.989.301│
│exploatare │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuielile │ │ │ │ │
│accesorii │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│obligaţiilor │ │ │ │ │
│bugetare, │19.461.890 │25.896.763 │23.108.337 │19.125.323 │
│inclusiv │ │ │ │ │
│provizioanele │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│accesoriilor │ │ │ │ │
│fiscale │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultatul din │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
│ajustat cu │ │ │ │ │
│cheltuielile │-6.675.076 │-16.486.359│-33.403.346│-30.863.978│
│accesorii │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│obligaţiilor │ │ │ │ │
│bugetare │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cifra de │84.483.620 │88.614.448 │79.147.857 │51.980.172 │
│afaceri │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Profitabilitate│-7,90 │-18,60 │-42,20 │-59,38 │
│(%) │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        Se observă necesitatea stringentă de reorganizare a activităţii operaţionale a ROMAERO S.A., în contextul revigorării de la sfârşitul anului 2021 a pieţei din industria aeronautică.

    6.6. Evoluţia creanţelor

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Indicatori │2018 │2019 │2020 │2021- │
│ │ │ │ │preliminat│
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţe, din│24.772.940│30.459.660│36.859.138│46.941.730│
│care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţe │8.980.397 │8.841.454 │4.847.746 │9.155.429 │
│comerciale │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţe │15.792.543│21.618.206│31.011.392│37.786.301│
│necomerciale│ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cifra de │84.483.620│88.614.448│79.147.857│51.980.172│
│afaceri │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Durata │ │ │ │ │
│colectare │106 │124 │168 │325 │
│creanţe │ │ │ │ │
│[zile] │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        Durata de recuperare a creanţelor a crescut semnificativ pe măsură ce cifra de afaceri a scăzut, fiind relevant pentru evoluţia acestora anul 2021, care a înregistrat valoarea totală cea mai mare a creanţelor, cu cea mai mare durată de colectare pe fondul celei mai mici cifre de afaceri a perioadei şi implicit cu efecte majore asupra fluxului de numerar al societăţii.
        De menţionat că ponderea semnificativă a creanţelor necomerciale înregistrate la 31.12.2021 o deţin:
        ● Creanţele bugetare (TVA de recuperat, indemnizaţii aferente concediilor medicale şi indemnizaţii aferente aplicării prevederilor OUG nr. 132/2020): 22.895.340 lei;
        ● Subvenţiile aferente proiectelor Clean Sky 2: 4.051.069 lei;

        Sumele în litigiu cu INCAS din derularea proiectului Clean Sky1 - BLADE: 6.081.608 lei.

    6.7. Evoluţia capitalurilor proprii

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Indicatori│2018 │2019 │2020 │2021- │
│ │ │ │ │preliminat │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital │396.176.588│341.213.634│285.362.492│220.683.342│
│propriu │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat │-35.308.938│-51.361.886│-55.772.245│-64.702.847│
│brut │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat │ │ │ │ │
│brut/ │ │ │ │ │
│Capitaluri│-0,09 │-0,15 │-0,20 │-0,29 │
│proprii │ │ │ │ │
│(%) │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        În perioada analizată nu au avut loc majorări de capital social, iar capitalurile proprii au înregistrat scăderi treptate anuale, acestea fiind efectul rezultatului financiar înregistrat de societate, fapt ce a generat automat dezechilibre majore în fluxul de numerar.

    6.8. Gradul de îndatorare al societăţii

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Indicatori│2018 │2019 │2020 │2021- │
│ │ │ │ │preliminat │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Total │458.188.674│532.539.489│618.725.822│694.078.334│
│datorii │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital │396.176.588│341.213.634│285.362.492│221.885.708│
│propriu │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Grad de │ │ │ │ │
│îndatorare│1,16 │1,56 │2,17 │3,13 │
│(%) │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        Gradul de îndatorare al societăţii, calculat ca raport între datoriile totale şi capitalurile proprii a fost situat între 1,16 (2018) şi 3,13 (2021 preliminat).
 (a se vedea imaginea asociată)
        La data de 28.03.2022 la nivelul societăţii ROMAERO SA sunt înregistrate următoarele credite:

┌────┬─────────────┬──────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoare │Valoare │ │
│Nr. │Datorie │ │plafon │credit │ │
│crt.│instituţii │Moneda│contractat│rămas de │Valabilitate│
│ │bancare │ │şi │achitat │ │
│ │ │ │utilizat │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │BCR, credit │ │ │ │ │
│1 │în USD pentru│USD │15.000.000│12.670.000│31.12.2022 │
│ │finanţarea │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │BCR, dobândă │ │ │ │ │
│2 │în USD │USD │0 │6.434.854 │31.12.2022 │
│ │amânată la │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │BCR, │ │ │ │ │
│ │facilitate de│ │ │ │ │
│ │credit │ │ │ │ │
│3 │multiprodus │LEI │16.500.000│14.723.740│31.12.2022 │
│ │în LEI pentru│ │ │ │ │
│ │finanţarea │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │BCR, dobândă │ │ │ │ │
│ │+comisioane │ │ │ │ │
│4 │în LEI │LEI │0 │6.850.437 │31.12.2022 │
│ │amânată la │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Banca │ │ │ │ │
│ │Transilvania,│ │ │ │ │
│5 │credit în lei│LEI │12.000.000│2.032.987 │31.12.2022 │
│ │pentru plată │ │ │ │ │
│ │obligaţii │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Banca │ │ │ │ │
│ │Transilvania,│ │ │ │ │
│6 │credit în lei│LEI │5.000.000 │2.965.000 │31.12.2022 │
│ │pentru plată │ │ │ │ │
│ │obligaţii │ │ │ │ │
│ │bugetare │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Banca │ │ │ │ │
│ │Transilvania,│ │ │ │ │
│ │dobânzi │ │ │ │ │
│7 │+comisioane │LEI │0 │3.255.312 │31.12.2022 │
│ │în LEI │ │ │ │ │
│ │amânată la │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │CEC Bank, │ │ │ │ │
│ │credit în lei│ │ │ │ │
│8 │pentru plată │LEI │45.238.540│47.153.785│15.10.2025 │
│ │obligaţii │ │ │ │ │
│ │bugetare OG 6│ │ │ │ │
│ │/2019 │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │CEC Bank, │ │ │ │ │
│ │credit în lei│ │ │ │ │
│9 │pentru │LEI │14.000.000│14.516.902│15.10.2023 │
│ │finanţarea │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │
│ │curente │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────┴──────────┴──────────┴────────────┘    6.9. Bonitatea financiară

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│Indicatori │2018 │2019 │2020 │2021- │
│ │ │ │ │preliminat │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│1. Active │72.707.660 │81.311.298 │91.059.259│116.054.643│
│circulante │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│2. Stocuri │40.085.206 │48.362.238 │48.103.986│65.618.507 │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│3. Diferenţa│32.622.454 │32.949.060 │42.955.273│50.436.136 │
│1-2 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│4. Datorii │458.188.674│532.539.489│82.721.672│111.298.873│
│curente │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Lichiditatea│ │ │ │ │
│intermediară│0,07 │0,06 │0,52 │0,45 │
│(Redusă) │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        Lichiditatea intermediară redusă reflectă capacitatea scăzută a societăţii de a-şi plăti datoriile pe termen scurt din perioada 2018-2019, precum şi îmbunătăţirea acestui indicator în perioada următoare, ca urmare a implementării programului de restructurare a obligaţiilor bugetare conform OG nr. 6/2019.
        Prin aplicarea facilităţilor fiscale în conformitate cu OG nr. 6/2019, precum şi prin măsurile ulterioare de restructurare operaţională, ROMAERO îşi propune un indicator de lichiditate intermediară stabil în intervalul 0,6-0,8, astfel încât activele cu lichiditate mare, respectiv disponibilităţile băneşti şi creanţele să poată acoperi datoriile pe termen scurt indiferent de valoarea stocurilor.
        Din evoluţia indicatorului de lichiditate intermediară rezultă că în a doua jumătate a perioadei analizate, respectiv 2020-2021, societatea a redresat parţial capabilitatea de a genera lichidităţile necesare plăţilor pe termen scurt/curente, comparativ cu primul interval al perioadei, ceea ce reflectă, suplimentar, tendinţa pozitivă a viabilităţii sale economice.

    6.10. Fluxul de numerar
        Conform înregistrărilor bilanţiere finale şi preliminate (2021) fluxul de numerar a avut următoarea evoluţie:

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├──────────────┬────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │Exerciţiul financiar │
│Denumirea │ ├───────────┬───────────┬───────────┤
│indicatorului │Note│precedent │încheiat │preliminat │
│ │ ├───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │2019 │2020 │2021 │
├──────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare │
├──────────────┬────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Rezultat │ │ │ │ │
│înainte de │1 │-51.361.886│-55.772.245│-64.702.847│
│impozitare │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Amortizare │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │
│depreciere │2 │8.676.435 │9.934.307 │12.104.303 │
│active │ │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri din │ │ │ │ │
│subvenţii │3 │-2.069.599 │-2.129.488 │-1.820.126 │
│pentru │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Ajustarea │ │ │ │ │
│valorii │ │ │ │ │
│activelor │4 │2.187.680 │7.042.709 │11.561.095 │
│circulante, │ │ │ │ │
│net │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu │5 │6.200.856 │4.945.948 │6.601.465 │
│dobânzile │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Diferenţe de │ │ │ │ │
│curs valutar, │6 │3.266.621 │7.718.603 │9.517.453 │
│activitate de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri din │7 │-1.036 │-2.555 │-2.939 │
│dobânzi │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri din │ │ │ │ │
│vânzarea │8 │-83 │-7.383 │-6.642.378 │
│activelor │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Provizioane │9 │-870.574 │-2.987.850 │-1.733.833 │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat din │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
│înainte de │10 │-33.971.587│-31.257.955│-32.185.490│
│modificările │ │ │ │ │
│capitalului de│ │ │ │ │
│lucru │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Scădere/ │ │ │ │ │
│Creştere │11 │-7.706.692 │-6.600.764 │-16.305.539│
│Stocuri │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Scădere/ │ │ │ │ │
│Creştere │12 │-11.474.473│-24.233.447│-21.629.389│
│Creanţe │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Scădere/ │ │ │ │ │
│Creştere │ │ │ │ │
│Datorii către │13 │59.583.849 │28.189.471 │62.651.220 │
│furnizori şi │ │ │ │ │
│de altă natură│ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numerar │ │ │ │ │
│generat din │14 │6.431.097 │-20.701.168│-7.469.198 │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Dobânda │15 │-5.933 │-722.441 │-5.643.664 │
│plătită │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numerar net │ │ │ │ │
│din activităţi│16 │6.425.165 │-21.423.608│-13.112.862│
│de exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii │
├──────────────┬────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Plăti pentru │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │
│de imobilizări│17 │-11.663.760│-32.876.459│-2.267.598 │
│corporale şi │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Investiţii │18 │- │- │- │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│încasări din │ │ │ │ │
│imobilizări │19 │83 │7.383 │6.642.378 │
│ieşite │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi │20 │1.036 │2.555 │2.939 │
│încasate │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numerar net │ │ │ │ │
│utilizat în │21 │-11.662.642│-32.866.521│8.912.914 │
│activităţi de │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│Fluxuri de numerar din activităţi de finantare │
├──────────────┬────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│încasări din │ │ │ │ │
│emisiunea de │22 │- │- │- │
│acţiuni │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Trageri │ │ │ │ │
│împrumuturi │23 │4.073.963 │57.896.864 │1.587.241 │
│bancare │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rambursări │ │ │ │ │
│împrumuturi │24 │-4.196.600 │- │- │
│bancare │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numerar net │ │ │ │ │
│utilizat in │25 │-122.637 │57.896.864 │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│numerar - │26 │-5.360.114 │3.606.735 │1.587.241 │
│total │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numerar la │ │ │ │ │
│începutul │27 │7.849.514 │2.489.400 │6.096.135 │
│perioadei │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numerar la │ │ │ │ │
│finele │28 │2.489.400 │6.096.135 │3.483.428 │
│perioadei │ │ │ │ │
└──────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        Evoluţia stocurilor şi a creanţelor comerciale a condus la o creştere a datoriilor, în anul 2021 faţă de 2019, cu consecinţa reducerii semnificative a numerarului din exploatare, de la un excedent de 6.425.165 lei în anul 2019 la un deficit de 13.112.862 lei în anul 2021.
        Pe partea de investiţii, plăţile pentru achiziţionarea de imobilizări corporale şi necorporale s-au redus major, de la 11.663.760 lei în 2019, până la 2.267.598 lei în 2021.
        De menţionat că în anii 2019-2020, societatea nu a înregistrat investiţii financiare, precum şi faptul că, pe partea de fluxuri de numerar din activităţile de investiţii, anul 2021 marchează o creştere accelerată a încasărilor din imobilizări ieşite, respectiv de 6.642.378 lei, faţă de 7.383 lei în anul precedent.
        În anul 2021, ROMAERO S.A. nu a beneficiat de finanţare, respectiv nu a obţinut resurse de la acţionari şi creditori, cu toate acestea numerarul previzionat la sfârşitul perioadei depăşind valorile din anii anteriori cu excepţia anului 2020.
 (a se vedea imaginea asociată)

    6.11. Venituri, cheltuieli şi rezultate financiare

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-Lei- │
├──────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Cod │Indicatori │2019 │2020 │Preliminat │
│ │financiari │ │ │-2021 │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1 │Venituri totale │127.552.763│122.318.037│111.843.348│
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1.1 │Venituri din │116.771.142│107.377.829│104.228.138│
│ │exploatare │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1.2 │Venituri │10.781.621 │14.940.208 │7.615.210 │
│ │financiare │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2 │Cheltuieli totale│178.914.649│178.090.282│176.546.195│
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2.1 │Cheltuieli din │159.154.264│163.889.512│155.419.806│
│ │exploatare │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│2.1.A │bunuri şi │35.840.730 │41.792.581 │38.275.478 │
│ │servicii │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│2.1.B │impozite, taxe şi│3.332.279 │2.911.900 │2.620.359 │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│2.1.C │personalul, din │80.243.306 │78.186.395 │69.662.027 │
│ │care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│2.1.C0│natură salarială │70.029.874 │67.939.502 │65.147.627 │
│ │(2.1.c1 + 2.1.c2)│ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.C1│Cheltuieli cu │66.012.428 │64.250.000 │63.412.586 │
│ │salariile │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.C2│Bonusuri │4.017.446 │3.689.502 │1.735.041 │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│2.1.C3│disponibilizările│0 │0 │0 │
│ │de personal │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│2.1.C4│aferente │589.320 │739.392 │616.000 │
│ │contractului de │ │ │ │
│ │mandat │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │asigurările şi │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│2.1.C5│socială, │2.434.917 │1.737.137 │1.687.408 │
│ │fondurile │ │ │ │
│ │speciale şi alte │ │ │ │
│ │obligaţii legale │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │
│2.1.D │de exploatare, │39.737.949 │40.998.636 │44.861.942 │
│ │din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │protecţia │84.692 │54.602 │41.360 │
│ │mediului │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │amenzile şi │23.564.365 │20.456.058 │19.125.323 │
│ │penalităţile │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli │3.245 │4.672 │13.000 │
│ │de exploatare │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │0 │0 │0 │
│ │subcontractările │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │0 │0 │0 │
│ │sponsorizări │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli │0 │0 │0 │
│ │refacturate │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │33.568.591 │23.714.055 │12.056.360 │
│ │amortizarea │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2.2 │Cheltuieli │19.760.385 │14.200.770 │21.126.389 │
│ │financiare │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Rezultatul brut │ │ │ │
│3 │[profit (+), │-51.361.886│-55.772.245│-64.702.847│
│ │pierdere (-)] │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4 │Impozit pe profit│0 │0 │0 │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Rezultatul net │ │ │ │
│5 │[profit (+), │-51.361.886│-55.772.245│-64.702.847│
│ │pierdere (-)] │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│6 │Datorii totale, │532.539.489│618.725.822│694.078.334│
│ │din care │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│7 │Plăţi restante │390.801.800│51.390.072 │54.735.524 │
└──────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Sursa: Situaţii financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
        Datele statistice de mai sus reflectă, în aceeaşi linie cu cele prezentate anterior, cele două etape relevante şi anume:
        > prima etapă care a generat o creştere a veniturilor totale, de la 121.244.328 lei la 127.552.763 lei;
        > a doua etapă ce a condus la o diminuare iniţial moderată, respectiv la 122.318.037 lei în anul 2020 (cu 4,10%) şi apoi, ca urmare a continuării şi agravării efectelor pandemiei COVID-19, la o scădere importantă de încă 12,3% ajungând la 111.843.348 lei, în anul 2021.

        Reducerile celei de-a doua perioade, respectiv 2020-2021 provin atât din veniturile din exploatare cât şi din cele financiare, şi deşi trendul era evident, nu au fost urmate imediat de ajustarea direct proporţională a cheltuielilor, ceea ce induce ideea unor dezechilibre independente de efectele pandemiei COVID-19, în zona proceselor de producţie şi mentenanţă, care nu au fost adaptate realităţii imediate, reflectată în scăderea generală a activităţii societăţii.


    7. Analiza structurilor şi proceselor industriale
    7.1. Producţia de aerostructuri
        Divizia Aerostructuri are în portofoliu o gamă de produse variată, începând cu piese din clasa "C", continuând cu subansamble minore şi până la subansamble majore, cu o valoare adăugată importantă, produse pentru parteneri de renume, precum The Boeing Company, Airbus, Spirit Aerosystems, Britten Norman, Viking Air Limited, Singapore Technologies Aerospace, Sabca, UAC, Reims.
    7.1.1. Capabilităţi
        În cadrul Diviziei Aerostructuri funcţionează trei secţii, după cum urmează:
        ● Secţia Fabricaţie Piese Primare, Asamblare execută repere avionabile din tablă şi profile de aluminiu care necesită procese de formare/deformare plastică prin tragere longitudinală şi transversală, precum şi operaţiuni de tratament termic, debitare prin jet de apă sau mecanică, conturare piese/repere în format 2D şi redresarea acestora după tratamentul termic.
        ● Secţia Prelucrări Mecanice, Sculărie execută operaţiuni de prelucrare mecanică de înaltă precizie cu utilaje clasice, în 3 sau 5 axe, prevăzute cu comandă numerică şi postprocesare. De asemenea, în cadrul unui atelier al acestei secţii se asigură execuţia majorităţii dispozitivelor, sculelor şi verificatoarelor generale pentru realizarea pieselor avionabile.
        ● Secţia Acoperiri de Suprafaţă, Vopsitorie derulează procese tehnologice de galvanizare, frezare chimică şi cadmiere în băi speciale, operaţiuni de vopsire în cabine autorizate, în conformitate cu prevederile din fişele tehnologice, precum şi marcarea automată a fiecărui reper avionabil livrat de pe fluxul de producţie.


    7.1.2. Disfuncţionalităţi
        La nivelul Diviziei Aerostructuri se înregistrează mai multe disfuncţionalităţi, cele mai importante fiind considerate următoarele:
        ● Resursa umană asigurată, deşi experimentată, instruită şi adaptată la tehnologiile convenţionale din domeniu este insuficientă şi îmbătrânită în raport cu nevoile operaţionale;
        ● Utilajele aflate acum în dotarea ROMAERO au un grad mare de uzură fizică şi morală, cu o productivitate scăzută şi mai mult, implică personal cu specializări care nu mai sunt actuale în piaţa muncii. Toţi ceilalţi competitori au trecut la utilaje cu comandă numerică din noua generaţie.
        ● Colaborarea între structura planificatoare, secţiile productive şi departamentul de suport tehnic se derulează cu dificultate din cauza suportului digital învechit care nu permite executarea de operaţiuni repetitive în format electronic. Astfel, se constată absenţa unui sistem informatic integrat modern, de tip E.R.P., care să asigure o planificare şi monitorizare interactivă a activităţilor de producţie (ex. planificarea, lansarea, completarea fişelor tehnologice, urmărirea şi raportarea producţiei).
        ● Colectivul de programatori CNC se află la momentul de faţă în subordinea Departamentului Tehnic, ceea ce îngreunează lanţul decizional inducând în sistem întârzieri în execuţie.
        ● Activităţile de galvanizare şi frezare chimică sunt insuficient automatizate şi afectate constant de funcţionarea deficitară a centralei termice care asigură încălzirea băilor şi abur tehnologic.


    7.1.3. Măsuri
        ● Continuarea retehnologizării fluxurilor de producţie piese primare, de prelucrare mecanică şi SDGV în scopul reducerii timpilor de producţie şi creşterea volumului de piese produse.
        ● Transferul Colectivul de programatori în cadrul Diviziei Aerostructuri.
        ● Îmbunătăţirea suportului digital, prin implementarea unei soluţii ERP, în vederea derulării continue a activităţilor de planificare, lansare, urmărire şi raportare producţie.
        ● Achiziţia unui sistem de încălzire modern şi eficient al băilor aferente proceselor speciale (frezare chimică, galvanizare, cadmiere etc), cât şi automatizarea fluxurilor de procese speciale.


    7.2. Mentenanţă aeronave militare
        Divizia Întreţinere şi Reparaţii Aeronave Militare asigură managementul unitar al programului de reparaţii şi întreţinere a aeronavelor militare de transport în condiţiile care au stat la baza obţinerii Certificării Sistem de Management al Calităţii 2110 al organizaţiei de mentenanţă, în conformitate cu AQAP, de către Organismul Militar de Certificare, Acreditare şi Supraveghere al Ministerului Apărării.
    7.2.1. Capabilităţi
        Proceduri, tehnologii şi specialişti pentru inspecţia şi reparaţia aeronavelor C.130 Hercules (preluare 2003), AN 26/30 (preluare 1993) şi C-27 J Spartan.
        La nivelul structurii se află în curs de implementare MOU nr. 2223/05.11.2019 (2 ani de valabilitate), cu extindere prin Amendamentul nr. 1/2021 până la data de 05.11.2024, care statuează condiţiile colaborării între ROMAERO S.A. şi Leonardo Aircraft Division pentru mentenanţă de nivel complex, fabricaţie aerostructuri, modernizare avionică, asamblare de structuri pentru aeronavele C-27J Spartan, precum şi pregătire şi suport tehnic şi dezvoltarea de noi capabilităţi industriale, în perspectiva exportului de bunuri şi servicii.
        Colaborarea este etapizată astfel:
        ● Modernizarea avionicii a 2 aeronave C-27J Spartan, concomitent cu pregătirea personalului român (aplicări de buletine service, controale şi inspecţii periodice complexe, şamd) în facilităţile Leonardo Aircraft Division, începând cu anul 2022;
        ● Modernizarea avionicii a 5 aeronave C-27J Spartan, în perioada 2023-2027, în facilităţile şi cu personalul ROMAERO S.A.

        De asemenea, se află în proces de dezvoltare proiectul: Centrul Regional de echipare şi mentenanţă a elicopterelor S-70i "Black Hawk".
        Începând cu anul 2018, au fost demarate negocieri cu Sikorsky-Lockheed Martin pentru dezvoltarea unui hub regional de mentenanţă elicoptere S-70I Black Hawk.
        În acest parteneriat, Sikorsky va prelua pregătirea personalului, furnizarea documentaţiei tehnice, amenajarea infrastructurii centrului la standardele impuse pentru autorizare, iar ROMAERO va contribui prin dotarea cu echipament de suport la sol (GSE) şi cu piese de schimb destinate mentenanţei, astfel încât să fie îndeplinite toate condiţiile pentru obţinerea certificării de "Organizaţie de Întreţinere Autorizată EMAR - PART 145".

    7.2.2. Disfuncţionalităţi
        Finanţarea din surse proprii ale ROMAERO S.A. a achiziţiei de componente destinate aeronavelor aflate în proces de mentenanţă deoarece Ministerul Apărării efectuează plata integrală după terminarea lucrărilor şi predarea aeronavelor.
        Circuitul excesiv de birocratizat al ofertării pentru lucrările de mentenanţă la aeronavele militare, cu implicaţii negative asupra derulării relaţiilor comerciale, fluidizării încasărilor dar şi asupra nivelului satisfacţiei clientului.

    7.2.3. Măsuri
        ● Continuarea discuţiilor şi negocierilor cu ministerele implicate pentru obţinerea unor condiţii financiare flexibile/modificarea reglementărilor legale privind plata în avans a unor componente sau lucrări majore, cu implicaţii asupra cash flow-ului societăţii.
        ● Mărirea progresivă a numărului de angajaţi ai acestei structuri până la 114 salariaţi, în acord cu extinderea activităţilor de mentenanţă pentru aeronavele C-27J Spartan şi elicopterului S-70I Black Hawk.
        ● Alocarea spaţiului necesar pentru 3 linii de mentenanţă elicoptere S-70I Black Hawk în Obiectivul 107B.


    7.3. Mentenanţă aeronave civile
    7.3.1. Capabilităţi
        Divizia Întreţinere şi Reparaţii Aeronave Civile asigură managementul unitar al programelor de reparaţii şi întreţinere a aeronavelor comerciale de transport tip Narrow-Body produse de Boeing şi Airbus, în condiţiile care au stat la baza obţinerii Autorizării Organizaţiei de Întreţinere EASA/AACR PART 145 (AACR - Autorizare nr. RO.145.008 şi FAA - nr. R3OY355N, anul 2004).

    7.3.2. Disfuncţionalităţi
        Din cauza lipsei resurselor financiare, până la începutul sezonului, nu se poate asigura un stoc minimal de piese şi accesorii, fapt care influenţează negativ capabilitatea structurii de a preda aeronavele în termenele asumate contractual sau chiar înainte de termen pentru a rula mai multe aeronave pe aceeaşi linie.
        Sezonul scurt de mentenanţă, respectiv octombrie/ noiembrie-martie/ aprilie influenţează negativ asigurarea cash flow-ului pe toată durata anului, iar problematica salariilor pune presiune asupra bugetului societăţii.
        În extra-sezon, cea mai mare parte a personalului nu este implicată în activităţi aducătoare de venituri pentru societate şi nici în programe de perfecţionare profesională care să asigure reconversia profesională şi utilizarea eficientă a personalului în zonele de producţie şi suport logistic.

    7.3.3. Măsuri
        ● Bugetarea dar şi punerea la dispoziţie a resurselor financiare necesare astfel încât la începutul fiecărui sezon de mentenanţă să se asigure necesarul de piese şi accesorii şi implicit reducerea timpilor de mentenanţă şi de predare a aeronavelor;
        ● Negocierea cu partenerii comerciali pentru extinderea sezonului de mentenanţă la 6-7 luni.
        ● Închirierea de personal specializat către alte firme din ţară şi străinătate, în extra- sezon şi/sau reconversia profesională şi utilizarea eficientă a personalului în zonele de producţie şi suport logistic.


    7.4. Cercetare-Dezvoltare
        CEDITA - Centrul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în Tehnologii Aerospaţiale asigură managementul unitar al proiectelor de cercetare şi dezvoltare tehnologica, finanţate cu fonduri europene sau naţionale.
        Centrul este implicat în proiecte europene din programele mari Horizon 2020 şi Clean Sky 2, dar şi în proiecte finanţate de entitatea naţională UEFISCDI. CEDITA are în pregătire şi proiecte de mare anvergură şi complexitate, finanţate din fonduri private.
    7.4.1. Capabilităţi
        Pentru desfăşurarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, CEDITA dispune de un colectiv axat pe ingineria aerospaţială, cu pregătire solidă şi experienţă bogată, obţinută în companii europene de renume.
        Centrul are capabilităţi în două direcţii care acoperă integral un proiect de cercetare-dezvoltare, astfel:
        ● Proiectare de componente şi vehicule aerospaţiale, certificată de către TⁿV NORD conform EN 9100:2018, activitate procedurată corespunzător, pentru care CEDITA dispune de echipamentul IT, licenţe CATIA V5 şi software CAD preponderent utilizat în domeniul aerospaţial.
        ● Linie de fabricaţie structuri aerospaţiale complexe şi de mari dimensiuni din materiale compozite, unicat în România, gestionată şi utilizată în cooperare cu Divizia Aerostructuri, dotată cu echipamente performante precum incintă frigorifică, cutter-plotter, cameră curată, tehnologie de poziţionare cu laser, autoclavă şi maşină de frezat CNC în 5 axe.

        Ambele activităţi pot fi desfăşurate în cadrul unor proiecte de cercetare-dezvoltare, dar şi oferite potenţialilor clienţi, în regim comercial.

    7.4.2. Disfuncţionalităţi
        Situaţia financiară dificilă a ROMAERO nu a permis centrului să facă noi propuneri de participare la proiecte de cercetare-dezvoltare cu fonduri europene sau naţionale, deoarece un criteriu eliminatoriu de eligibilitate nu ar fi fost îndeplinit.

    7.4.3. Măsuri
        Până la depăşirea situaţiei, CEDITA pregăteşte proiecte cu finanţare privată şi va folosi capacitatea liniei de fabricare de componente din compozite şi pentru comenzi comerciale.
        Pentru dezvoltarea ambelor direcţii de activitate, centrul are în vedere următoarele:
        ● Continuarea procesului de recrutare pentru completarea colectivului cu specialişti în domeniile calcul de rezistenţă şi avionică şi cu operatori de fabricaţie componente din materiale compozite (6 ingineri şi 8 operatori).
        ● Achiziţia unui echipament de control nedistructiv cu ultrasunete a componentelor din materiale compozite.    7.5. Asigurarea calităţii, audit, îmbunătăţire continuă şi inspecţie
        Departamentul Calitate este structura internă desemnată care îndeplineşte funcţia de asigurare a calităţii, audit şi îmbunătăţire continuă, inspecţie, NDT, CIP-NDT, analize/teste de laborator şi verificări metrologice, elaborează strategii şi defineşte politici de calitate pentru realizarea cerinţelor referitoare la produs.
        De asemenea, planifică activităţile specifice, elaborează sistemul de management al calităţii, precum şi proiectarea şi dezvoltarea unui sistem de asigurare a calităţii şi inspecţie capabil să asigure conformarea la toate fazele şi certificarea aeronavei.
    7.5.1. Capabilităţi
        ROMAERO S.A. a obţinut şi menţine prin intermediul Departamentului Calitate, următoarele autorizări şi certificări:
        Certificări ale Sistemului de Management al Calităţii: TUV Nord - Sistem de management conform EN 9100:2018; TUV Nord - Sistem de management conform EN ISO 9001:2015; OMCAS (Organismul Militar de Certificare, Acreditare şi Supraveghere - Ministerul Apărării Naţionale Departamentul pentru Armamente) - Certificare Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu AQAP 2110.
        Autorizarea Organizaţiei de Producţie EASA/AACR PART-21 subpart G: AACR - Autorizare nr. RO.21G.0001 rev. 5/Iunie 2018; AACR - EN150/CEI 17025 Testări Specializate în Domeniul Aeronauticii Civile.
        Autorizarea Organizaţiei de Întreţinere EASA/AACR PART 145: AACR - Autorizare nr. RO.21G.0001 rev. 5/Iunie 2018 - Autorizare nr. RO.145.008; FAA - Certificat nr. R3OY355N (autorizare din anul 2004).
        Certificări NADCAP: NDT - Control Nedistructiv - Autorizare din 13 Iunie 2006; HT - Tratament Termic (Autorizare din 19 Iulie 2006); CP - Procesare Chimică (Autorizare din 23 Mai 2006).
        Certificări clienţi: Boeing, Airbus, ST AeroSystems, Viking Air, AeroVodochody, Spirit AeroSystems - Norman Aircraft (BNA) şi BAE Systems Regional Aircraft.
        Ca urmare a existenţei acestor capabilităţi, ROMAERO S.A. poate efectua prestări de servicii, astfel: efectuare operaţii de inspecţie - măsurători (DEA & Laser Tracker); efectuare inspecţii NDT (inspecţie cu lichide penetrante, inspecţie prin curenţi turbionari, inspecţie radiografică, inspecţie cu particule magnetice, inspecţie ultrasonică); instruire şi examinare personal extern pentru NDT; efectuare analize laborator (analiza combustibililor, analiza uleiurilor, analiza fluidelor hidraulice, analize metalografice); efectuare operaţii de duritate şi tracţiune; efectuare verificări metrologice.

    7.5.2. Disfuncţionalităţi
        La nivelul Departamentului Calitate se înregistrează următoarele impedimente ce afectează buna desfăşurare a activităţilor:
        ● Personal insuficient pentru asigurarea la nivelul cerinţelor specifice, pe toate domeniile de activitate, cu dificultăţi majore în atragerea de resursă umană calificată din cauza situaţiei curente a societăţii;
        ● Lipsa echipamentelor fiabile, moderne şi eficiente destinate efectuării activităţilor de inspecţie, respectiv: aparat de măsurat grosimea Olympus 45 MG şi laptop pentru inspecţia finală în vederea accesării documentaţiei. De asemenea, echipamentul de măsurare Leica Laser Tracker este uzat fizic şi moral, necesitând înlocuire urgentă;
        ● Inexistenţa echipamentelor necesare activităţilor de laborator, respectiv: aparatură de tracţiune, de testarea rezistenţei la zgâriere, absorbţie atomică, ceaţă salină şi de distilare, precum şi clorimetre, flourimetre, conductometre, cuptoare de decalcinare şi cronometre;
        ● Lipsa echipamentelor necesare activităţilor de inspecţie nedistructivă şi metrologie, respectiv: Dotare linie nouă inspecţie cu lichide penetrante - echipament aplicare electrostatică penetrant, echipament aplicare electrostatică developant, lămpi UV tip LED fixe şi mobile, etaloane KDS/PSM, UV metru, luxmetru, cronometre; echipament nou conductivitate; echipament nou ultrasunete; consumabile necesare efectuării inspecţiilor NDT: Magnaglo 14hf, Ardrox (9705, 9813, 9881, 9d1b, 9d4a, 9pr50), Cabluri bnc-microdot, Cabluri lemo 16 pin, Filme RX şi Substanţe RX;
        ● Infrastructură neconformă/deficitară şi climatizare nefuncţională/defectă în spaţiile destinate activităţilor de inspecţie, metrologie şi laboratoare.


    7.5.3. Măsuri
        ● Stabilizarea urgentă din punct de vedere financiar în scopul refacerii atractivităţii societăţii în piaţa muncii şi reluării angajării de personal înalt calificat, corespunzător cerinţelor industriei aerospaţiale.
        ● Introducerea echipamentelor specifice domeniului asigurarea calităţii în lista prioritară a investiţiilor ROMAERO S.A. pentru a permite menţinerea certificărilor şi prestării de servicii cu valoare adăugată ridicată către terţi din domeniul industrial.
        ● Includerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea structurile departamentului în procesul de refacere, eficientizare energetică şi tranziţie justă către energia verde.


    7.6. Serviciul Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor
        Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Tehnologiei elaborează strategia de dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, asigură definirea, crearea şi menţinerea unui sistem informatic unitar, coerent, capabil să satisfacă nevoile societăţii, administrează reţeaua informatică, web site-ul, aplicaţiile şi bazele de date şi se îngrijeşte de păstrarea integrităţii acestora.
        De asemenea, evaluează constant piaţa hardware şi software şi propune soluţii adecvate de modernizare a reţelei, echipamentelor şi aplicaţiilor şi asigură suportul tehnic pentru toate structurile şi personalul societăţii.
        Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor gestionează problematica securităţii informatice, actualizează permanent politicile de securitate şi implementează soluţii de natură să prevină deteriorarea, distrugerea sau neutralizarea reţelei, echipamentelor şi componentei software.
    7.6.1. Capabilităţi
        Dotările actuale includ reţeaua informatică, 3 echipamente de tip server de generaţie mai nouă, respectiv 2 tip HP gen. 9 şi 1 HP gen.10, achiziţionate în perioada 2017-2018, precum şi 2 servere tip Dell, 1 server tip IBM (pentru aplicaţia de MRP), cu o vechime medie de 10 ani, iar pentru BKP şi file server sunt asigurate 2 echipamente server tip NAS care asigură inclusiv backup-ul soluţiei Microsoft 365. De menţionat că tehnica de calcul individuală (desktop, laptop, staţii grafice) sunt asigurate corespunzător nevoilor dar prezintă o vechime medie de peste 7 ani şi necesită înlocuire totală sau progresivă.

    7.6.2. Disfuncţionalităţi
        ● Reţeaua informatică desfăşurată suprateran prezintă riscurile inerente de afectare fizică sau de conectare neautorizată şi a suferit diverse modificări de-a lungul timpului, în funcţie de nevoile imediate şi resursele alocate de societate, fapt pentru care pe unele tronsoane uzate fizic şi moral au loc pierderi de pachete care pot pune în pericol desfăşurarea activităţii.
        ● Reţeaua nu are asigurate integral call-uri necesare, nu s-a putut implementa Active Directory şi nu este gestionată efectiv ca o reţea locală, pe un domeniu, structurată şi securizată.
        ● Echipamentele de reţea au fost achiziţionate secvenţial şi strict raportat la nevoile imediate, fapt pentru care nu sunt compatibile integral cu capacitatea de a dezvolta conexiuni Vlan, nu permit în integralitate viteze mai mari de 100 MB/s şi nici managementul unitar al reţelei.
        ● Societatea nu a fost în măsură să achiziţioneze echipamente moderne, precum base router, firewall hardware şi switch core, pentru o gestionare mai bună a reţelei şi în consecinţă, lipsa acestora este compensată prin creşterea nivelului de supraveghere din partea specialiştilor IT.
        ● La momentul actual, nu sunt asigurate integral licenţe de sistem de operare şi licenţe Office pentru toate staţiile, precum şi SQL-server pentru MRP.

    7.6.3. Măsuri
        ● Refacerea progresivă a tronsoanelor de fibră optică perimată, înlocuirea echipamentelor de reţea depăşite moral, cu unele cu capacitatea de a dezvolta conexiuni Vlan, care permit în integralitate viteze mai mari de 100MB/s şi managementul unitar al reţelei precum şi a infrastructurii de transport date (cablare UTP).
        ● Achiziţionarea call-uri şi sistemelor de operare necesare în vederea implementării integrale a Active Directory (pentru gestionarea tuturor staţiilor de lucru din reţea).
        ● Înlocuirea staţiilor de lucru care nu suportă Windows 10 şi upgrade-ul acelora care necesită îmbunătăţirea performanţei de procesare în perspectiva implementării unei soluţii ERP.


    7.7. Structura de Securitate
        Asigură elaborarea strategiei de securitate fizică, aeronautică şi de protecţie a informaţiilor clasificate şi implementarea măsurilor necesare protecţiei obiectivului, valorilor umane şi materiale, precum şi a documentelor clasificate.
    7.7.1. Capabilităţi
        Starea de securitate a ROMAERO S.A. - actuala configuraţie a sistemului de protecţie asigură nevoile ROMAERO S.A. pe linie de securitate fizică, aeronautică şi a informaţiilor clasificate, şi a fost acceptată ca nivel minimal de către instituţiile cu drept de avizare/ autorizare.
        Securitatea fizică a fost reorganizată în anul 2020, prin restructurarea dispozitivului de pază, Planul de pază al ROMAERO S.A. nr. 6190 din 29.05.2020 fiind avizat de Secţia 2 Poliţie cu nr. 255.5085 din 15.07.2020, condiţionat de îndeplinirea integrală a prevederilor Raportului de evaluarea şi tratarea riscului la securitatea fizică nr. 3 din 13.02.2020, respectiv finalizarea implementării Sistemului integrat de securitate al ROMAERO S.A., care a primit Avizul IGPR nr. 314.293 LL/31.08.2020 pentru proiectele de alarmare împotriva efracţiei cod 3291 din 2019 şi RAE 013/20.
        Securitatea aeronautică este asigurată prin implementarea, avizarea şi aprobarea Programului de securitate FCPA al ROMAERO S.A, societatea fiind autorizată de către CNAB ca furnizor cunoscut de provizii de aeroport - Autorizaţia seria CAB nr.125 din 01.10.2021, pe baza următoarelor documente: Declaraţie Angajament a Directorului General al ROMAERO S.A. nr. SG62239 din 08.09.2021 şi Programul de securitate aeronautică nr. SG62249 din 08.09.2021.
        De asemenea, sunt implementate şi aplicate Normele privind protecţia şi examinarea de securitate a aeronavelor transferate de către ROMAERO S.A. în A.I.B.B. - A.V. - Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa "'Aurel Vlaicu" - cerinţă a AACR, prin Raportul de control I/19/118/AACR/ BBU/AP din 04.02.2021.
        Protecţia informaţiilor clasificate este asigurată la nivelul prognozat prin implementarea întocmai a Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate al ROMAERO S.A. nr.016 din 14.10.2020, avizat de către autoritatea desemnată cu adresa nr.53720 din 23.02.2021. De asemenea, Sistemul informatic clasificat SI-S ROMAERO este autorizat de către ORNISS cu adresa nr.23859 din 10.11.2020.

    7.7.2. Disfuncţionalităţi
        Până la această dată nu a fost finalizată implementarea Sistemului integrat de securitate conform Raportului de evaluarea şi tratarea riscului la securitatea fizică nr. 3 din 13.02.2020.
        De asemenea, nu este asigurată mentenanţa Sistemului integrat de Securitate şi a Sistemelor informatice clasificate.

    7.7.3. Măsuri:
        ● Refacerea subsistemului de control acces de la porţile 1 şi 2 în vederea utilizării la activităţile de pontaj salariaţi şi a subsistemului de control acces la Hangarul 7-extindere în zona DIRAM (conform dispoziţiilor AACR);
        ● Asigurarea mentenanţei Sistemului Integrat de Securitate;
        ● Extinderea subsistemelor control acces şi supraveghere video la toate spaţiile de producţie şi mentenanţă din societate;
        ● Menţinerea programelor şi procedurilor de securitate aeronautică, obţinerea legitimaţiilor de aeroport pentru salariaţii implicaţi în activităţi de mentenanţă linie şi a permiselor de aeroport pentru 1-2 autovehicule ale ROMAERO S.A.
        ● Pentru menţinerea stării de operativitate a SI-S ROMAERO este necesară încheierea unui contract de mentenanţă cu o societate specializată şi autorizată de ORNISS pentru producţia, mentenanţa şi furnizarea de echipamente clasificate.
        ● Refacerea gardului perimetral.    8. Analiza riscurilor şi oportunităţilor din pieţele ţintă de dezvoltare a afacerii
        Industria aerospaţială se constituie într-un ecosistem complex influenţat de transformare digitală, inovaţie şi eficienţă operaţională cărora firmele de renume acordă un rol predominant utilizării tehnologiei moderne pentru a asigura creşterea operaţională robustă şi continuă, indiferent de spectrul socio-politico-economic.
        Peisajul schimbător al riscurilor prezintă noi oportunităţi şi ameninţări pentru organizaţiile din întreaga industrie aerospaţială, iar evaluările continue, strategiile solide şi cunoştinţele de specialitate sunt esenţiale pentru gestionarea riscurilor în evoluţie cu care se confruntă industria şi pentru valorificarea oportunităţilor de creştere şi refacere.
        În Anexa 8 este prezentată Analiza SWOT a companiei.
    8.1. Riscuri
        Principalele riscuri identificate în domeniul aerospaţial/cauze care grevează activitatea industrială a ROMAERO S.A.:
    - Finanţarea insuficientă destinată capitalului de lucru, modernizării fluxurilor de producţie, precum şi cercetării/inovării în domeniu;
    – Perturbarea aproape continuă a pieţei din cauza diverselor probleme majore care afectează global lanţurile de producţie, distribuţie, cercetare şamd (pandemia COVID, conflictele din zona arabă şi cea slavă);
    – Oscilaţiile spaţio-temporale ale fluxurilor de transport aerian de persoane şi mărfuri ca urmare a crizelor succesive globale, regionale sau locale, cu implicaţii asupra producţiei aerospaţiale şi mentenanţei aeronavelor;
    – Insuficienţa investiţiilor majore necesare conformării cu standardele de protecţia mediului ale Uniunii Europene (regulamentul REACH, dar şi alte reglementări şi prevederi aplicabile pe teritoriul României);
    – Productivitatea muncii aflată sub standardele de productivitate din industria aeronautică cauzată de dotarea cu echipamente de generaţie mai veche. Acest aspect este potenţat de lipsa finanţării achiziţiei de materiale şi de slaba retenţie a personalului specializat al structurii, din ultimii 2 ani.


    8.2. Oportunităţi
        Oportunităţile relevante economic, operaţional şi tehnologic sunt:
    - Participarea la programele europene de promovare a dezvoltării de noi tehnologii cu dublă întrebuinţare (civilă şi militară) în cadrul industriei aeronautice, cum ar fi Clean Sky 2-Racer;
    – Recunoaşterea de care beneficiază ROMAERO S.A. pe piaţa de profil în contextul globalizării accelerate a industriei aeronautice, situaţie care poate facilita urcarea pe scara valorică a furnizorilor de componente aeronave, precum şi atragerea de investitori/ parteneri strategici pentru asigurarea competitivităţii gamei de produse oferite;
    – Consolidarea poziţiei în reţeaua europeană de subcontractare pentru principalii comanditari, cum ar fi Airbus, SAAB, ATR, dar şi în relaţie cu cei din ASIA şi SUA (Boeing) prin încheierea de acorduri-cadru, pe termen mediu şi lung, cu negocierea anuală a preţurilor, care să asigure un cash-flow stabil în concordanţă cu necesităţile financiare ale societăţii;
    – Dezvoltarea unor noi capabilităţi pentru mentenanţa aeronavelor de tip Wide-body;
    – Concentrarea activităţilor pe capabilităţi specializate şi competitive, deservite de personal specializat şi certificat;
    – Utilizarea materialelor compozite în fabricarea aeronavelor moderne iar experienţa dobândită în cadrul proiectului Racer a aşezat ROMAERO în poziţia de a oferi structuri compozite complexe şi de mari dimensiuni, fiind esenţială trecerea la fabricaţia de serie a structurilor hibride, pentru marii integratori;
    – Specializări în domenii şi tehnologii cheie: CAD-CAM, tehnologii de fabricaţie specifice (tragere/frezare chimică/fabricaţie SDVG-uri), managementul producţiei, mediu, sistem de calitate.    9. Obiectivele ROMAERO S.A.
        Obiectivul prioritar al ROMAERO S.A. îl constituie dezvoltarea colaborării cu liderii pieţei globale din domeniile apărare şi aerospaţial, prin demararea de activităţi comerciale pe termen lung care să vizeze consolidarea financiară şi tehnologică a societăţii, prin atragerea de parteneriate comerciale şi de cercetare-dezvoltare, know-how, tehnologii şi resurse economico-financiare pe toate cele trei linii de business, respectiv producţie, mentenanţă, şi cercetare - dezvoltare.
        Având în vedere politicile marilor producători din industrie, în special Boeing şi Airbus, cu privire la productivitate, reducerea costurilor, partajarea riscurilor şi tranziţia la o energie verde, ROMAERO S.A. trebuie să parcurgă următoarele etape necesare înscrierii pe o traiectorie de dezvoltare durabilă, astfel:
        ● viabilizarea în poziţia de piaţă actuală, prin îmbunătăţirea fluxurilor tehnologice, eficientizarea utilizări resursei umane, respectarea termenelor asumate şi evitarea neconformităţilor, precum şi ofertarea şi asigurarea serviciilor de linie pentru aeronave civile pe ambele aeroporturi din Bucureşti.
        ● trecerea de la Tier 4 actual, la Tier 3 sau Tier 2 - urcarea pe lanţul valoric al furnizorilor din domeniul fabricaţiei de ansamble şi subansamble aerospaţiale, respectiv obţinerea licenţelor de control şi mentenanţă a aeronavelor Airbus.
        ● asigurarea unei prezenţe consistente pe lanţul valoric al furnizorilor, respectiv consolidarea poziţiei de bază permanentă de reparaţie aeronave; unul dintre obiectivele majore ale companiei îl reprezintă consolidarea economică şi obţinerea de resurse financiare necesare pentru a putea deveni parteneri Tier 1.

        În condiţiile implementării acestor obiective, creşterea rezultatelor economice pe următorii 5 ani printr-un ansamblu de transformări cantitative, structurale şi calitative la nivelul organizaţiei, în producţie şi tehnologie, mentenanţă, cercetare-dezvoltare, în marketing şi vânzări, în modul de tratare a resurselor umane şi în management, devine fezabilă prin:
        ● Activitatea de producţie: Focalizarea pe contracte încheiate pe minim 3-5 ani cu clienţi tradiţionali, care să asigure un flux de numerar lunar constant şi consistent;
        ● Activitatea de întreţinere/reparaţii aeronave: Încheierea de contracte cu operatori de zbor civili şi/sau militari, pentru întreţinerea şi/sau reparaţia flotelor din dotare, care să asigure o afluire constantă şi continuă a aeronavelor. Extinderea bazei de clienţi în cazul aeronavei Hercules C-130 prin oferirea serviciului Program Depot Maintenance (PDM) altor deţinători, cu obţinerea autorizării bazei de mentenanţă de către Autoritatea Aeronautică Militară Română, RMAR 145;
        ● Colaborarea în domeniul cercetării avansate, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile, cu entităţi naţionale şi internaţionale, institute de cercetare şi membri ai mediului academic, pentru dezvoltarea de tehnologii inovatoare menite să reducă emisiile de carbon ale aeronavelor şi să raţionalizeze producţia industrială.

    9.1. Obiectivele generale
    9.1.1. Obiective manageriale
        ● Reorganizarea sistemului de bugetare prin reforma structurii financiare a societăţii, respectiv alocarea centrelor de cost şi de profit.
        ● Dezvoltarea şi implementarea unui management modern, participativ, îndreptat către depistarea tuturor oportunităţilor neexplorate, aducătoare de venituri şi susţinerea cu precădere a activităţilor profitabile, inclusiv cu mijloace financiare;
        ● Creşterea cifrei de afaceri şi menţinerea avantajului competitiv al societăţii în vederea păstrării partenerilor tradiţionali precum şi atragerea de noi parteneri;
        ● Eficientizarea activităţii de producţie a componentelor de aviaţie, obiect al contractelor prezente şi viitoare, prin punerea unui accent deosebit pe îmbunătăţirea proiectării tehnologice şi a modernizării fluxurilor de producţie în vederea satisfacerii cerinţelor impuse prin documentaţia de execuţie în condiţiile respectării sistemului de management al calităţii având ca scop final reducerea costurilor;
        ● Susţinerea unei extinderi a domeniului de autorizare pentru includerea unui număr mai mare de tipuri de aeronave inclusiv pentru activitatea de întreţinere la linie;
        ● Dezvoltarea/exploatarea capacităţii de integrator pe plan regional inclusiv prin externalizare de activităţi şi crearea propriei reţele de subcontractori/furnizori (supply chain);
        ● Implementarea managementului bazat pe procese pentru alinierea la cerinţele sistemului de management al calităţii solicitate de către organisme internaţionale (ASA sau FAA);
        ● Dezvoltarea proceselor şi a sistemelor de securitate a muncii, protecţie a mediului, asigurarea securităţii fizice şi aeronautice a societăţii, precum şi protecţia informaţiilor clasificate.
        ● Menţinerea valorilor, regulilor şi criteriilor societăţii privind etica la locul de muncă, protecţia datelor cu caracter personal şi relaţia cu stakeholderii şi societatea civilă.

    9.1.2. Obiective comerciale
        ● Reorganizarea activităţii comerciale, prin specializarea şi distribuirea personalului corespunzător celor 3 linii de business (centre de cost);
        ● Elaborarea/actualizarea procedurilor de ofertare prin urmărirea fluxului tehnologic specific reperelor şi cu utilizarea obligatorie a rezultatelor analizelor antecalcul şi postcalcul în toate activităţile industriale ale societăţii;
        ● Dezvoltarea activităţii de marketing şi a modalităţilor de abordare a potenţialilor clienţi;
        ● Analiza predictivă a contractelor/comenzilor, raportat la situaţia economică şi socială de pe plan local şi global, astfel încât să fie evitate pe cât posibil riscurile generate de situaţiile deosebite (pandemii, conflicte, tulburări şamd);
        ● Atragerea de noi comenzi/contracte în funcţie de încărcarea fluxurilor tehnologice, astfel încât capacitatea de producţie existentă să aibă un grad de ocupare cât mai apropiat de maxim.

    9.1.3. Obiective tehnice şi tehnologice
        ● Începerea demersurilor pentru optimizarea costurilor şi durabilităţii proceselor prin implementarea unui sistem de "lean manufacturing".
        ● Retehnologizarea fluxurilor de producţie şi mentenanţă, în raport de participarea şi contribuţia fiecărui domeniu la activitatea economică şi rezultatele financiare ale societăţii;
        ● Redefinirea strategiei de digitalizare a societăţii şi asigurarea securităţii cibernetice în raport cu activităţile de business prioritare, respectiv producţie, mentenanţă şi cercetare-dezvoltare, organizate şi desfăşurate pe centre de cost.
        ● Iniţierea unui program de atragere de fonduri sau prin investitori strategici (ex. B.E.R.D.) pentru construirea unui Hangar "Wide body".

    9.1.4. Obiective în domeniul resurselor umane
        ● Urmărirea permanentă a modului de utilizare a resursei umane prin dimensionarea corectă a raportului dintre personal direct productiv şi cel indirect productiv, precum şi prin îmbunătăţirea indicelui de utilizare a timpului de lucru;
        ● Scăderea mediei de vârstă la cel mult 45 ani în anul 2024 şi menţinerea sub acest nivel;
        ● Colaborarea cu liceele/ şcoli profesionale specializate în vederea atragerii de tineri şi pregătirii acestora pe domeniile de activitate ale societăţii.
        ● Reconfigurarea politicii de resurse umane şi adaptarea acesteia la realităţile economice guvernate de crize greu de previzionat sau repetabile prin flexibilizarea raporturilor (leasing de personal, schimburi periodice de specialişti cu societăţile din industria de apărare) concomitent cu atragerea de resursă tânără, înalt calificată sau pretabilă la calificare accelerată/ licenţiere PART-66 şi alinierea treptată a politicii salariale la productivitatea muncii.

    9.1.5. Obiective economico-financiare
        ● Stabilirea centrelor de responsabilitate financiară, componenţa şi ierarhizarea acestora, atribuţiile managerilor, procedura pentru calcularea performanţei financiare pe baza aplicării indicatorilor cheie ai sistemului.
        ● Asigurarea finanţării pe termen scurt, mediu şi lung a societăţii, având ca prioritate stabilizarea imediată a acesteia, viabilizarea economică treptată şi implicit îndeplinirea obiectivelor strategice al statului cu privire la interesele esenţiale de securitate;
        ● Reducerea perioadelor de încasare a creanţelor printr-o mai bună urmărire şi comunicare;
        ● Reducerea cheltuielilor operaţionale prin implementarea şi controlul financiar preventiv dedicat planului (multi) anual de achiziţii şi planului (multi) anual de investiţii, instrumente economico-financiare absolut necesare pentru stoparea pierderilor, reducerea costurilor şi creşterea productivităţii muncii.

    9.1.6. Sarcini dedicate îndeplinirii obiectivului prioritar şi a celor generale
        ● Creşterea veniturilor din produse şi servicii militare şi strategice pentru înzestrarea forţelor din sistemul naţional de apărare, cercetare-dezvoltare şi fabricaţie aerostructuri, precum şi din activităţile de mentenanţă aeronave civile, prin extinderea până la 6 linii dedicate aeronavelor cargo sau de călători, "narow body" şi "wide body".
        ● Alinierea integrală la cerinţele sistemului de management al calităţii solicitate de către organisme internaţionale (EASA sau FAA), precum şi de către Autoritatea Aeronautică Militară Română.
        ● Obţinerea de resurse financiare suplimentare, prin valorificarea/darea în plată a unor active imobiliare excedentare, în vederea diminuării datoriilor bugetare şi creşterii veniturilor pentru investiţii.
        ● Continuarea programului de investiţii dedicat reabilitării clădirilor şi retehnologizării fluxurilor de producţie şi mentenanţă în scopul reducerii pierderilor şi creşterii productivităţii.
        ● Implementare proceduri transparente de: analiză antecalcul şi postcalcul pentru toate activităţile industriale, ofertare şi recuperare a creanţelor.
        ● Actualizarea procedurilor de achiziţii în consonanţă cu nevoia transparentizării proceselor prin utilizarea oricărei forme de publicitate (ex. site-ul societăţii, site uri de profil), redactarea planului multianual şi a planului anual de achiziţii, aplicarea acestuia în activităţile de procurări bunuri, materiale şi servicii.
        ● Asigurarea stării de securitate prin extinderea sistemului integrat de securitate şi refacerea gardului perimetral.
        ● Asigurarea finanţării companiei prin contractarea a două credite, primul, pe termen scurt, destinat stabilizării, respectiv pentru capital de lucru şi plată furnizori iar cel de-al doilea, pe termen lung, necesar pentru finalizarea programului de retehnologizare.    10. Investiţii
    10.1. Investiţii contractate şi nefinalizate.
        În anul 2020 ROMAERO a încheiat un număr de nouă contracte cu finanţare din credite de angajament în valoare totală de 6.546.083,24 lei fără TVA. Procedurile de atribuire au fost finalizate în anul 2020 prin încheierea de contracte, urmând ca derularea acestora să se efectueze în anul 2021, după alocarea fondurilor de la bugetul de stat. Până la data de 28.02.2022 aceste fonduri nu au fost alocate.

┌────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Valoare │Nr. şi │ │
│Nr. │Obiectul │contract │data │Motiv de │
│Crt.│contractului│(lei fără │contract │nerealizare│
│ │ │TVA ) │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Compresor │ │ │ │
│ │aer cu │ │ │ │
│1 │sistem de │848.980,00 │2505/ │lipsă │
│ │filtrare şi │ │23.12.2020│fonduri │
│ │uscare a │ │ │ │
│ │aerului │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Sursă │ │ │ │
│ │autonomă de │ │ │ │
│2 │alimentare │194.505,80 │2504/ │lipsă │
│ │cu energie │ │23.12.2020│fonduri │
│ │electrică a │ │ │ │
│ │aeronavelor │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Maşină de │ │ │ │
│ │format table│ │2506/ │lipsă │
│3 │şi profile, │1.195.937,00│23.12.2020│fonduri │
│ │acţionată │ │ │ │
│ │electric │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Unitate de │ │ │ │
│ │exhaustare │ │ │ │
│ │şi ventilare│ │ │ │
│ │a vaporilor │ │2507/ │lipsă │
│4 │din │340.975,44 │23.12.2020│fonduri │
│ │rezervoare │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │combustibil │ │ │ │
│ │aeronave │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Echipamente │ │ │ │
│ │specifice de│ │ │ │
│ │sol (GSE) │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│5 │executarea │60.000,00 │2508/ │lipsă │
│ │reparaţiilor│ │23.12.2020│fonduri │
│ │la │ │ │ │
│ │aeronavele │ │ │ │
│ │C-27J │ │ │ │
│ │Spartan │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Banc │ │ │ │
│ │hidraulic │ │ │ │
│ │testare │ │ │ │
│ │aeronave │ │2511/ │lipsă │
│6 │C-130 │474.700,00 │23.12.2020│fonduri │
│ │Hercules şi │ │ │ │
│ │C-27J │ │ │ │
│ │Spartan, │ │ │ │
│ │AN-26/30 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Centru de │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │
│ │componentele│ │2509/ │lipsă │
│7 │din │947.000,00 │23.12.2020│fonduri │
│ │materiale │ │ │ │
│ │compozite de│ │ │ │
│ │aeronave │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Maşină de │ │ │ │
│ │măsurat în │ │2484/ │lipsă │
│8 │coordonate │1.284.999,00│24.11.2020│fonduri │
│ │(CMM) cu │ │ │ │
│ │masa de 6 m │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│9 │Sistem laser│1.198.986,00│2510/ │lipsă │
│ │tracker │ │23.12.2020│fonduri │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┴───────────┤
│ │TOTAL 2021 │6.546.083,24│ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────────────────┘


        Necesitatea şi oportunitatea achiziţiei echipamentelor de mai sus a fost fundamentată de către structurile interne solicitante în vederea retehnologizării unor procese de producţie cu scopul final de a se reducere termene şi îmbunătăţirea randamentelor, precum şi creşterea productivităţii.
        Sursa de finanţare pentru investiţiile mai sus menţionate, propunem să fie asigurată de la bugetul de stat astfel cum a fost planificată anterior, urmând a fi finalizate până la sfârşitul anului 2022.

    10.2. Investiţii noi propuse
        ROMAERO S.A. îşi propune ca pe termen mediu şi lung să finalizeze tranziţia din punct de vedere economico-social şi tehnologic către economia verde, prin implementarea de proiecte cu diverse surse de finanţare.
        În acest sens, ROMAERO S.A. vizează elaborarea cererilor de finanţare cu toate componentele suport necesare în scopul implementării de proiecte eligibile necesare retehnologizării activităţilor de producţie, mentenanţă şi cercetare, tranzitării la un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, la asigurarea unei interconectări de reţele pentru transportul de electricitate şi gaze naturale, precum şi stocarea de energie.
        Pentru următoarea perioada vor fi avute în vedere următoarele:
        ● Dezvoltarea unor proiecte de retehnologizare în scopul creşterii productivităţii, prioritar în zona de producţie ansamble şi subansamble aerospaţiale, prin modernizarea fluxurilor şi scurtarea ciclurilor de producţie;
        ● Stabilirea unor mecanisme coerente de monitorizare a consumurilor de utilităţi (apă, curent electric, gaze, canal şamd) şi evaluare a eficienţei energetice a fluxurilor de fabricaţie, instalaţiilor şi serviciilor, ca etapă preliminară de inventariere a tuturor elementelor necesar a fi utilizate pentru centrele de responsabilitate financiară;
        ● Atragerea de clienţi ca urmare a utilizării eficiente a noilor tehnologii de producţie implementate;

        ROMAERO S.A. îşi propune accesarea surselor de finanţare disponibile etapizat, cu implementare finală pe termen lung, conform celor prezentate mai jos.
        Sursele de finanţare, potrivit legii 232/2016 privind industria de apărare, pe care ROMAERO intenţionează să le acceseze, sunt următoarele:
    a) venituri proprii ale operatorilor economici;
    b) fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condiţiile legii.
    c) fonduri europene şi/sau naţionale alocate în cadrul unor programe pentru finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul industriei naţionale de apărare;
    d) fonduri europene alocate prin mecanisme ale Uniunii Europene privind încurajarea investiţiilor directe, creşterea competitivităţii şi a pieţei de capital;
    e) finanţări ale investitorilor strategici;
    f) fonduri provenite din parteneriate public-private;
    g) credite bancare acordate cu/fără garanţii guvernamentale, în condiţiile legislaţiei privind datoria publică;
    h) fonduri europene nerambursabile accesate prin intermediul proiectelor pentru dezvoltarea tehnologiilor cu dublă utilizare;
    i) alte surse, în condiţiile legii;
    j) fondul pentru industria naţională de apărare, constituit în conformitate cu Strategia industriei naţionale de securitate de apărare.

        În conformitate cu cele prezentate anterior, pe termen scurt (2022-2023) şi mediu (2024-2026), se propun a fi realizate din fonduri proprii şi/sau atrase în funcţie de disponibilitatea acestora, următoarele investiţii:

┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Valoare (EUR fără │
│ │ │ │TVA) │
│Nr. │Cerinţa │Denumire ├─────────┬─────────┤
│crt.│ │investiţie │Termen │Termen │
│ │ │ │scurt │mediu │
│ │ │ │2022-2023│2024-2026│
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Generator de │ │ │
│ │ │abur │ │ │
│I.1 │ │tehnologic │450.000 │ │
│ │ │(cu două │ │ │
│ │ │cazane de 2/ │ │ │
│ │ │h) │ │ │
├────┤ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Centrală │ │ │
│ │ │termică apă │ │ │
│ │ │fierbinte sub│ │ │
│I.2 │ │presiune (băi│ │100.000 │
│ │ │cadmiere şi │ │ │
│ │ │încălzire │ │ │
│ │ │ob.11) │ │ │
├────┤ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Refacere │Puncte de │ │ │
│ │suport │transformare,│ │ │
│I.3 │logistic │astfel: 20/ │50.000 │ │
│ │(Departamentul│0,4 kV=2 şi │ │ │
│ │Mecano- │10/0,4 kV=3 │ │ │
├────┤Energetic) ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Staţie │ │ │
│I.4 │ │electrică de │500.000 │ │
│ │ │alimentare │ │ │
│ │ │20 kV. │ │ │
├────┤ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Staţie │ │ │
│I.5 │ │electrică de │220.000 │ │
│ │ │alimentare │ │ │
│ │ │10 kV. │ │ │
├────┤ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Staţie │ │ │
│ │ │automatizată │ │ │
│I.6 │ │de │100.000 │ │
│ │ │neutralizare │ │ │
│ │ │ape uzate. │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘


    Necesitatea investiţiilor
    I.1. ROMAERO S.A. deţine o centrală termică de abur tehnologic, amplasată în cadrul Ob. 37/I, utilizată pentru încălzirea băilor de frezare chimică, a băilor de galvanizare şi a secţiunii de clădire aferentă, precum şi a băilor de cadmiere din Ob.11.
        Băile de frezare, galvanizare şi cadmiere sunt utilizate în scopul efectuării operaţiunilor de finisare a ansamblelor şi subansamblelor aerospaţiale aflate la final de proces tehnologic.
        Centrala termică actuală, cu o durată de utilizare de peste 20 ani, are în compunere două cazane de abur, capacitate totală de 4 t/h, care sunt uzate tehnic şi moral şi implicit risc major de neîndeplinire a condiţiilor legale pentru autorizarea C.N.C.I.R., acest lucru ducând la oprirea completă a activităţii în cadrul S.A.S.V., împăcând aproximativ 90% din comenzile Diviziei Aerostructuri
        Prin această investiţie tehnică de înlocuire, cu risc redus, respectiv achiziţia generatorului de abur tehnologic cu două cazane de 2 t/h, se va asigura funcţionarea corespunzătoare a centralei termice din cadrul ROMAERO S.A., în condiţii de siguranţă şi eficienţă energetică, pe acelaşi amplasament, cu o reducere semnificativă a costurilor de operare pe linie de producţie aerospaţială, complementar fiind asigurată temperatura optimă pentru desfăşurarea activităţilor de vopsitorie din aceeaşi locaţie dar şi de muncă pentru salariaţi.

    I.2. La momentul actual, băile de cadmiere din Ob.11, necesare efectuării unor procese chimice de finisare a ansamblelor şi subansamblelor rezultate din activitatea de producţie aerospaţială sunt încălzite cu abur tehnologic furnizat de la Centrala termică din Ob.37/I, pe un traseu de 1300 metri, cu pierderi de aprox. 70% din volum.
        Investiţia tehnică de înlocuire, cu risc redus, respectiv achiziţia unei centrale termice cu apă fierbinte sub presiune, va asigura încălzirea Obv.11 şi a băilor tehnologice de cadmiere, la parametrii şi în condiţiile cerute de procesele industriale specifice de finisare, obţinându-se atât economii importante prin retehnologizare şi anularea pierderilor de traseu cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru personalul deservent.
        În lipsa acestei investiţii se vor menţine pierderile anuale de aproximativ 866MWh.

    I.3. Posturile de transformare de la Ob. 37/1(SASV), Ob. 107A (BN2, DIRAC, DIRAM) şi Ob. 105A (105S+105PM) funcţionează cu câte un transformator, fără back-up, iar în cazul defectării, sunt afectate aproximativ 70% din procesele industriale de producţie (finisarea pieselor prin frezare, galvanizare, vopsire, construcţia structurală a aeronavei BN-2,), respectiv mentenanţă (inspecţie şi reparaţie aeronave civile şi militare), neexistând alte posibilităţi tehnice de continuare a activităţii (conexiuni, generatoare şamd).
        Ca urmare, investiţia tehnică de completare şi înlocuire, respectiv achiziţia şi instalarea transformatoarelor cu parametrii 20/0,4 kV, 2 buc. şi 10/0,4 kV, 3 bucăţi, va asigura continuitatea proceselor industriale de producţie şi mentenanţă din societate, fără sincope generatoare de întârzieri la livrarea produselor către clienţi.

    I.4.-1.5. Staţiile electrice de comutaţie de alimentare principală de 20 kV şi de alimentare secundară de 10 kV funcţionează de aproximativ 50 de ani, uzate fizic şi moral şi se defectează din ce în ce mai des, cu consecinţa întreruperii alimentării cu electricitate a unor sectoare din societate. Prin realizarea acestei investiţii de înlocuire, se asigură continuitatea în transferul energiei electrice din reţeaua distribuitorului, în reţeaua internă, se previn disfuncţionalităţile majore care pot influenţa procesele industriale de producţie, reţeaua IT şi sistemele tehnice de securitate, ca urmare a întreruperii intempestive a furnizării energiei electrice.
    I.6. Staţia de neutralizare pentru apele uzate şi soluţii chimice provenite din procesul de acoperiri de suprafaţă şi din procesele tehnologice de mentenanţă aeronave prezintă un nivel avansat de uzură de fizică şi morală, fapt pentru care există un risc ridicat de poluare accidentală şi implicit, de retragere a autorizării de mediu. Nefuncţionarea staţiei de neutralizare conduce la oprirea activităţii în cadrul S.A.S.V., afectând aproximativ 90% din comenzile Diviziei Aerostructuri.
        În consecinţă, investiţia tehnică de înlocuire, respectiv achiziţia şi instalarea unei staţii automatizate de neutralizare a apelor uzate va asigura desfăşurarea proceselor industriale de neutralizare corespunzător cerinţelor actuale, menţinerea autorizărilor legale dar şi un nivel ridicat de protecţie a mediului.


┌─────┬───────────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Valoare (EUR fără │
│ │ │ │TVA) │
│Nr. │Cerinţa │Denumire ├─────────┬─────────┤
│crt. │ │investiţie │Termen │Termen │
│ │ │ │scurt │mediu │
│ │ │ │2022-2023│2024-2026│
├─────┼───────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Presă de │ │ │
│ │ │formare prin│ │ │
│ │ │poansonare │ │ │
│II.1 │ │cu covor de │2.000.000│ │
│ │ │elastomer şi│ │ │
│ │ │comandă │ │ │
│ │ │numerică. │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Linie │ │ │
│ │ │automatizată│ │ │
│II.2 │ │de frezare │ │1.500.000│
│ │ │chimică şi │ │ │
│ │ │acoperiri de│ │ │
│ │ │suprafeţe. │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Maşină de │ │ │
│II.3 │ │marcare a │30.000 │ │
│ │ │pieselor. │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Portieră │ │ │
│ │ │acces hangar│ │ │
│II.4 │ │107V acces │ │800.000 │
│ │ │aeronave │ │ │
│ │ │civile. │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │încălzire │ │ │
│II.5 │ │hangare │ │280.000 │
│ │ │mentenanţă │ │ │
│ │ │avioane. │ │ │
├─────┤Retehnologizare├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │procese │Linia vieţii│ │ │
│ │producţie şi │pentru │ │ │
│II.6 │mentenanţă │hangare │250.000 │ │
│ │(Direcţia │mentenanţă │ │ │
│ │Operaţională) │aeronave (2 │ │ │
│ │ │bucăţi). │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Banc de │ │ │
│ │ │scule │ │ │
│ │ │complet │ │ │
│ │ │echipat │ │ │
│II.7 │ │pentru │42.000 │42.000 │
│ │ │mentenanţă │ │ │
│ │ │aeronave │ │ │
│ │ │Airbus (12 │ │ │
│ │ │bucăţi). │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Set cricuri │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │suspendare │ │ │
│II.8 │ │aeronave tip│120.000 │ │
│ │ │Boeing sau │ │ │
│ │ │Airbus (5 │ │ │
│ │ │bucăţi). │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Construcţie │ │ │
│ │ │hangar │ │ │
│II.9 │ │aeronave │ │9.000.000│
│ │ │,,wide- │ │ │
│ │ │body" │ │ │
├─────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Dotări │ │ │
│II.10│ │hangar │ │3.000.000│
│ │ │aeronave │ │ │
│ │ │,,wide-body"│ │ │
└─────┴───────────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


    Necesitatea investiţiilor
    II.1. Investiţia tehnică de înlocuire a echipamentului existent, respectiv achiziţia şi punerea în funcţiune a unei prese de formare prin poansonare cu covor de elastomer cu comandă numerică este necesară prin prisma eliminării execuţiei de dispozitive ajutătoare în vederea formării pieselor, posibilitatea transmiterii configuraţiei reperelor direct prin sistemele informatice cât şi o productivitate mărită faţă de echipamentul existent care utilizează tehnologia anilor 1970.
        Utilajul esenţial având cel puţin pentru derularea programului ST Aerospace, 70% din reperele cuprinse în acesta executând-se cu tehnologie de presare.

    II.2. Linia automatizată de frezare chimică şi acoperiri de suprafeţe este absolut necesară pentru menţinerea şi extinderea capacităţilor de producţie corespunzătoare proceselor de frezare chimică şi acoperiri de suprafeţe.
        Această linie de frezare chimica este necesară pentru susţinerea ratelor de producţie tot mai crescute aferente clienţilor ROMAERO S.A. şi conduce la o eficientizare a proceselor.

    II.3. Actuala maşină de marcare a pieselor este uzată fizic şi moral, are probleme frecvente de funcţionare, generează adesea neconformităţi în fluxul de producţie şi are un nivel scăzut de productivitate.
        Investiţia este necesară atât pentru asigurarea punctuală a back-upului (în clipa în care se defectează maşina existentă) cât şi pentru eficientizarea activităţii de marcare.

    II.4. Portiera de acces în hangarul 107V (DIRAC) prezintă uzură fizică şi morală avansată şi grad ridicat de risc de avariere a aeronavelor care afluiesc/defluiesc în/din hangar. Impactul negativ asupra Diviziei de Întreţinere şi Reparaţii Aeronave Civile se materializează prin imposibilitatea afluirii/defluirii aeronavelor, cu consecinţe asupra termenelor contractuale de mentenanţă, iar al doilea, în măsură în care se produce şi în funcţie de gravitate, respectiv ruperea/căderea componentelor de portieră, de natură să afecteze integritatea fizică a salariaţilor şi/sau avarierea aeronavelor tranzitate sau parcate. În mod similar, în caz de incendiu situaţia poate avea consecinţe dintre cele mai grave asupra salariaţilor structurii, aeronavelor şi locaţiei în ansamblu. Schimbarea portierei aduce cu sine securitatea salariaţilor, aeronavelor, locaţiei şi favorizează optimizarea timpurilor de lucru şi creşterea randamentului termic.
    II.5. Instalaţiile de încălzire în hangarele de mentenanţă aeronave civile şi militare sunt ineficiente, fapt pentru care nu se poate asigura temperatura de 18°C, necesară derulării operaţiunilor de inspecţie şi reparaţii, conform normativelor FAA şi EASA. Sistemul este vechi cu un coeficient foarte mare de pierdere şi, odată înlocuit cu un sistem nou, se va asigura respectarea reglementărilor în domeniu, o temperatură normală de lucru şi creşterea randamentului salariaţilor.
    II.6. Linia vieţii (sistem de protecţie pe timpul lucrului la înălţime) pentru hangare mentenanţă aeronave (2 bucăţi) este necesară în contextul majorării numărului de linii aflate în proces de mentenanţă concomitent şi pentru creşterea siguranţei personalului deservent. Impactul fiind următorul, în prezent nu se lucrează în siguranţă, procesul de mentenanţă fiind îngreunat datorită poziţionării proaste a actualului sistem. Plus valoare, după instalarea noului sistem se poate lucra mult mai eficient şi într-un mediu de securitate a muncii ridicat.
    II.7. Banc de scule complet echipat pentru mentenanţă aeronave Airbus (12 bucăţi). La momentul actual, ROMAERO deţine un astfel de banc la fiecare două linii. Având în vedere că se previzionează creşterea la 6 linii şi posibilitatea lucrului la ambele aripi ale aeronavei în paralel, rezultă necesitatea celor 12 bancuri de scule, cu impact asupra timpilor de mentenanţă, după achiziţionare impactul fiind creşterea productivităţii pentru fiecare linie de mentenanţă
    II.8. Set cricuri pentru suspendare aeronave tip Boeing sau Airbus (5 bucăţi)- ROMAERO deţine un set, insuficient în perspectiva trecerii pe 6 linii de mentenanţă. Aceste seturi sunt folosite în mod constant în mentenanţa aeronavelor civile şi militare.
    II.9,10. Investiţia tehnică de noutate, respectiv proiectare, construire şi dotare hangar mentenanţă aeronave wide-body permite dezvoltarea şi extinderea capabilităţilor companiei pentru mentenanţa tuturor categoriilor de aeronave, civile sau militare.
        Investiţia ar permite României să oferteze statelor NATO şi UE, mentenanţa aeronavelor militare şi civile de mari dimensiuni şi să devină un centru regional de suport tehnic, partener al celor două firme producătoare Airbus şi Boeing.


┌─────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Valoare (EUR fără │
│ │ │ │TVA) │
│Nr. │Cerinţa │Denumire ├─────────┬─────────┤
│crt. │ │investiţie │Termen │Termen │
│ │ │ │scurt │mediu │
│ │ │ │2022-2023│2024-2026│
├─────┼───────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare şi │ │ │
│ │ │refacere a │ │ │
│ │ │tronsoanelor de│ │ │
│ │ │fibră optică │ │ │
│ │ │perimată, │ │ │
│ │ │înlocuirea │ │ │
│ │ │echipamentelor │ │ │
│ │ │de reţea uzate,│ │ │
│ │ │cu unele care │ │ │
│ │ │au capacitatea │ │ │
│ │ │de a dezvolta │ │ │
│III.1│ │conexiuni VLAN,│150.000 │100.000 │
│ │ │care permit în │ │ │
│ │ │integralitate │ │ │
│ │ │viteze mai mari│ │ │
│ │ │de 100MB/s şi │ │ │
│ │ │managementul │ │ │
│ │ │unitar al │ │ │
│ │ │reţelei precum │ │ │
│ │ │şi a │ │ │
│ │ │infrastructurii│ │ │
│ │ │de transport │ │ │
│ │Modernizare │date (cablare │ │ │
│ │sisteme │UTP). │ │ │
├─────┤informatice ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │(Serviciul │Staţii de lucru│ │ │
│ │Tehnologia │şi sisteme de │ │ │
│ │Informaţiilor │operare │ │ │
│ │şi │necesare în │ │ │
│ │Comunicaţiilor)│vederea │ │ │
│III.2│ │implementării │50.000 │15.000 │
│ │ │integrale a │ │ │
│ │ │Active │ │ │
│ │ │Directory (cu │ │ │
│ │ │majorare nr. │ │ │
│ │ │call-uri) │ │ │
├─────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare şi │ │ │
│ │ │dezvoltarea │ │ │
│ │ │unui sistem │ │ │
│ │ │informatic ERP │ │ │
│ │ │cu rol de │ │ │
│ │ │raportare şi │ │ │
│ │ │agregare │ │ │
│III.3│ │situaţii │1.000.000│ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │producţia şi │ │ │
│ │ │consumurile │ │ │
│ │ │interne │ │ │
│ │ │eficienţa │ │ │
│ │ │personalului şi│ │ │
│ │ │echipamentelor │ │ │
│ │ │şamd. │ │ │
└─────┴───────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┘


    Necesitatea investiţiilor
    III.1. Investiţia care presupune proiectarea şi refacerea tronsoanelor de fibră optică perimată cu înlocuirea echipamentelor de reţea uzate, unele cu capacitatea de a dezvolta conexiuni VLAN, va permite funcţionarea la viteze mai mari de 100MB/s, managementul unitar al reţelei şi a infrastructurii de transport date (cablare UTP), şi va permite asigurarea condiţiilor tehnice pentru implementarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a unei soluţii informatice ERP.
        Reţeaua actuală prezintă tronsoane de fibră optică cu pierderi de pachete şi echipamente care nu au capacitatea de dezvolta conexiuni VLAN şi nu permit în integralitate viteze mai mari de 100MB/s şi managementul unitar al reţelei precum şi a infrastructurii de transport date.

    III.2. Achiziţia şi punerea în funcţiune a staţiilor de lucru şi sistemelor de operare, necesare în vederea implementării integrale a Active Directory (cu majorare nr. call-uri), va permite gestionarea adecvată a reţelei şi elementelor componente ale acesteia, inclusiv efectuarea operaţiunilor de intervenţie de la distanţă pentru reconfigurări, update şi alte activităţi specifice.
    III.3. Proiectarea şi dezvoltarea unui sistem informatic ERP cu rol de raportare şi agregare a situaţiilor privind producţia şi consumurile interne va asigura gestionarea unitară a tuturor activităţilor de producţie, mentenanţă, cercetare-dezvoltare şi a activităţilor suport în scopul eficientizării proceselor şi creşterii productivităţii ROMAERO S.A.

┌────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Valoare (EUR fără │
│ │ │ │TVA) │
│Nr. │Cerinţa │Denumire ├─────────┬─────────┤
│crt.│ │investiţie │Termen │Termen │
│ │ │ │scurt │mediu │
│ │ │ │2022-2023│2024-2026│
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Completare │ │ │
│ │ │subsistem de│ │ │
│ │ │supraveghere│ │ │
│ │ │video, │ │ │
│ │ │refacere │ │ │
│ │ │subsistem de│ │ │
│ │ │control │ │ │
│ │Asigurare │acces de la │ │ │
│ │securitate │porţile 1 şi│ │ │
│IV.1│(Structură │2 şi │100.000 │ │
│ │de │subsistem de│ │ │
│ │Securitate)│control │ │ │
│ │ │acces la │ │ │
│ │ │Hangarul │ │ │
│ │ │7-extindere │ │ │
│ │ │în zona │ │ │
│ │ │DIRAM şi │ │ │
│ │ │asigurarea │ │ │
│ │ │mentenanţei │ │ │
│ │ │acestora. │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


    Necesitatea investiţiilor
    IV.1. Investiţia tehnică de completare, respectiv achiziţie elemente subsistem de supraveghere video, refacere subsistem de control acces de la porţile 1 şi 2 şi subsistem de control acces la Hangarul 7-extindere în zona DIRAM şi asigurarea mentenanţei acestora va asigura un gard înalt de securitate a obiectivului, bunurilor şi persoanelor din cadrul companiei. De asemenea, se urmăreşte finalizarea implementării Sistemului integrat de securitate al ROMAERO S.A., care a primit Avizul IGPR nr. 314.293LL/31.08.2020 pentru proiectele de alarmare împotriva efracţiei cod 3291 din 2019 şi RAE 013/20, respectarea prevederilor art. 4/Anexa nr. 1/Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind obligativitatea asigurării serviciului de întreţinere al sistemelor de securitate din exploatare, precum şi a prevederilor art. 8 lit. H din Ordinul ORNISS nr. 16 din 21 martie 2014 pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2, pentru îndeplinirea garanţiei funcţionalităţilor de securitate şi pentru menţinerea autorizărilor şi certificărilor sistemelor informatice clasificate.

┌────┬────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Valoare (EUR fără │
│ │ │ │TVA) │
│Nr. │Cerinţa │Denumire ├─────────┬─────────┤
│crt.│ │investiţie │Termen │Termen │
│ │ │ │scurt │mediu │
│ │ │ │2022-2023│2024-2026│
├────┼────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Aparat de │ │ │
│V.1 │ │tracţiune │140.000 │ │
│ │ │epruvete. │ │ │
├────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Asigurarea │ │ │
│ │ │liniei de │ │ │
│ │ │inspecţie cu │ │ │
│ │ │lichide │ │ │
│ │ │penetrante cu │ │ │
│ │ │echipament │ │ │
│ │ │aplicare │ │ │
│ │ │electrostatică │ │ │
│ │ │penetrant, │ │ │
│V.2 │ │echipament │80.000 │ │
│ │ │aplicare │ │ │
│ │ │electrostatică,│ │ │
│ │ │developant, │ │ │
│ │ │lămpi UV LED │ │ │
│ │ │fixe şi mobile,│ │ │
│ │ │etaloane KDS/ │ │ │
│ │ │PSM, UV etro, │ │ │
│ │ │luxmetru, │ │ │
│ │ │cronometre. │ │ │
├────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipament │ │ │
│V.3 │Verificare │conductivitate │18.000 │ │
│ │şi asigurare│epruvete/ │ │ │
│ │calitate │repere. │ │ │
├────┤producţie şi├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │mentenanţă │Echipament │ │ │
│V.4 │(Departament│inspecţie cu │25.000 │ │
│ │Calitate) │ultrasunete. │ │ │
├────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipament │ │ │
│V.5 │ │absorbţie │15.000 │ │
│ │ │atomică. │ │ │
├────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│V.6 │ │Camera ceaţă │20.000 │ │
│ │ │salină. │ │ │
├────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Aparatură │ │ │
│ │ │laboratoare │ │ │
│ │ │necesară │ │ │
│V.7 │ │efectuării │30.000 │ │
│ │ │analizelor şi │ │ │
│ │ │testelor de │ │ │
│ │ │laborator. │ │ │
├────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipament de │ │ │
│V.8 │ │măsurat │80.000 │ │
│ │ │lungimi. │ │ │
├────┤ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipamente │ │ │
│ │ │necesare │ │ │
│V.9 │ │efectuării │93.000 │ │
│ │ │verificărilor │ │ │
│ │ │metrologice. │ │ │
└────┴────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┘


    Necesitatea investiţiilor
    V.1., V.5., V6., V.7. Investiţiile tehnice de înlocuire şi completare, respectiv achiziţia de echipamentele specifice de laborator va asigura testarea periodică obligatorie a tuturor proceselor de acoperiri de suprafaţă şi şarjelor de piese desfăşurate în producţie.
        Echipamentele actuale ale Serviciului Laboratoare prezintă un grad avansat de uzură fizică şi morală, cu risc de încetare a funcţionării şi implicit de blocare a producţiei.

    V.2. Investiţia tehnică de înlocuire, respectiv achiziţia de echipament aplicare electrostatică penetrant, echipament aplicare electrostatică, developant, lămpi UV LED fixe şi mobile, etaloane KDS/PSM, UV etro, luxmetru, cronometre va permite identificarea discontinuităţilor la suprafaţa reperelor, metodă de verificare standard în domeniul asigurării calităţii, de natură să permită evitarea rebuturilor în activitatea de producţie.
        Linia actuală de inspecţie cu lichide penetrante este nefuncţională şi nu se pot procesa repere, respectiv identifica discontinuităţile deschise la suprafaţa acestora.

    V.3. Investiţia tehnică de înlocuire, achiziţie echipament conductivitate epruvete/ reper va permite desfăşurarea constantă a activităţilor de verificare a pieselor primare.
        Echipamentul Autosigma 3000 utilizat pentru inspecţiile efectuate asupra pieselor primare pentru determinarea conductivităţii electrice este uzat fizic şi moral şi s-a defectat în mod repetat în ultima perioadă. În situaţia unei defecţiuni majore sau încetării permanente a funcţionării, nu se mai pot efectua inspecţii asupra acestei categorii de piese.

    V.4. Investiţia tehnică de noutate, de risc redus, achiziţie echipament inspecţie cu ultrasunete va permite inspecţia nedistructivă cu ultrasunete a palelor de motor conform normativelor în vigoare La momentul actual, ROMAERO S.A. nu deţine echipament pentru inspecţia nedistructivă cu ultrasunete a palelor de motor şi sunt utilizate echipamente aparţinând unor terţi.
    V.8., V.9. Investiţia tehnică de înlocuire, achiziţie echipamente de măsurat lungimi şi de verificări metrologice va permite efectuarea activităţilor şi proceselor specifice de măsurare şi verificare metrologică.
        Actualele echipamente din dotare (măsurat lungimi şi verificări metrologice) sunt generaţia anilor 1980, la limita toleranţelor, uzate excesiv, motiv pentru care au loc întârzieri ale termenelor sau chiar limitări ale verificărilor/etalonărilor.

┌────┬───────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Valoare (EUR fără │
│ │ │ │TVA) │
│Nr. │Cerinţa│Denumire ├─────────┬─────────┤
│crt.│ │investiţie │Termen │Termen │
│ │ │ │scurt │mediu │
│ │ │ │2022-2023│2024-2026│
├────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Echipament de│ │ │
│ │ │control │ │ │
│ │ │nedistructiv │ │ │
│VI.1│CEDITA │cu │10.000 │ │
│ │ │ultrasunete a│ │ │
│ │ │componentelor│ │ │
│ │ │din materiale│ │ │
│ │ │compozite. │ │ │
└────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────┘


    Necesitatea investiţiilor
    VI.1. - Investiţia tehnică de noutate, achiziţie echipament de control nedistructiv cu ultrasunete a componentelor din materiale compozite este absolut necesar pentru asigurarea controlului nedistructiv al învelişurilor din materiale compozite şi pentru conformarea la standardele aviatice în vigoare privind controlul nedistructiv obligatoriu al învelişurilor executate din materiale compozite sau pentru cele care au fost incluse în procese de reparaţii majore.

┌─────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Valoare (EUR fără │
│ │ │ │TVA) │
│Nr. │Cerinţa │Denumire ├─────────┬─────────┤
│crt. │ │investiţie │Termen │Termen │
│ │ │ │scurt │mediu │
│ │ │ │2022-2023│2024-2026│
├─────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare şi │ │ │
│ │ │execuţie │ │ │
│ │ │reabilitare │ │ │
│ │ │termică a │ │ │
│VII.1│ │corpului de │900.000 │ │
│ │ │clădiri format │ │ │
│ │ │din Ob. 37/II+37/│ │ │
│ │ │IIA şi Ob. 105 │ │ │
│ │ │PM. │ │ │
├─────┤ ├─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare şi │ │ │
│ │ │execuţie │ │ │
│ │ │reabilitare │ │ │
│VII.2│ │termică a │900.000 │600.000 │
│ │ │corpului de │ │ │
│ │ │clădiri formate │ │ │
│ │ │din Ob. Ob.107 A │ │ │
│ │ │şi Ob.107 B. │ │ │
├─────┤ ├─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare şi │ │ │
│ │ │execuţie │ │ │
│ │ │reabilitare │ │ │
│ │ │termică a │ │ │
│VII.3│LEAN │corpului de │600.000 │ │
│ │Manufacturing│clădiri formate │ │ │
│ │ │din Ob. │ │ │
│ │ │Ob.107D+121+anexe│ │ │
│ │ │(DIRAC) şi Ob.107│ │ │
│ │ │est (DIRAM). │ │ │
├─────┤ ├─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare şi │ │ │
│ │ │execuţie │ │ │
│ │ │reabilitare │ │ │
│ │ │termică a │ │ │
│VII.4│ │corpului de │ │1.200.000│
│ │ │clădiri formate │ │ │
│ │ │din Ob. Ob.30(H5)│ │ │
│ │ │+ Ob. 31 (H6) │ │ │
│ │ │+anexe. │ │ │
├─────┤ ├─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Proiectare şi │ │ │
│ │ │execuţie │ │ │
│ │ │reabilitare │ │ │
│ │ │termică a │ │ │
│VII.5│ │corpului de │ │900.000 │
│ │ │clădiri formate │ │ │
│ │ │din Ob. 37, 37/I,│ │ │
│ │ │inclusiv anexe, │ │ │
│ │ │37/III. │ │ │
└─────┴─────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┘


    Necesitatea investiţiilor
    VII.1.-VII.5. Investiţiile tehnice, respectiv achiziţie servicii de proiectare şi execuţie reabilitare termică a clădirilor destinate activităţilor de producţie şi mentenanţă actuale cât şi a celor în care se intenţionează extinderea activităţii vor asigura condiţii normale de muncă pentru salariaţi, îndeplinirea unor cerinţe standard în producţia de aerostructuri dar şi reducerea costurilor cu utilităţile.
        Toate imobilele din ROMAERO S.A. prezintă probleme majore pe linia eficienţei termice şi a asigurării unor condiţii normale de muncă, fapt pentru care costurile de asigurare a utilităţilor au devenit aproape prohibitive.

┌┬┬┬────────────────┬──────────────────┐
││││7.973.000 │17.537.000 │
├┴┴┴────────────────┴──────────────────┤
│Total general: 25.510.000 euro, fără │
│TVA │
└──────────────────────────────────────┘    11. Măsuri dedicate eliminării pierderilor, redresării şi dezvoltării economice
    11.1. Eliminarea pierderilor - Termen scurt (iunie 2022 - iunie 2023)
    a) Adaptarea permanentă a politicii de resurse umane la evoluţia societăţii, a condiţiilor de piaţă din industria aviatică civilă şi a cerinţelor de bunuri şi servicii militare şi de interes strategic din partea structurilor FSNA.
        Termen: Permanent
        Răspunde: Conducerea executivă -DRUGC
        Notă: Independent de punerea în practică a prezentului plan, ROMAERO S.A. va proceda la reaşezarea structurilor şi resursei umane într-o nouă organigramă care să corespundă nevoilor imediate.

    b) Derularea procedurilor de valorificare a următoarelor active imobiliare excedentare din etapa 1, generatoare de cheltuieli*)(amortizări clădiri, taxe şi impozite locale terenuri+clădiri), respectiv:
        *) Amortizare anuală: 0 lei / taxe locale: 13.125 lei/an

    (1) Pachet terenuri format din:
    - Teren cu suprafaţa de 3.671 mp, înscris în cartea funciară nr. 232395;
    – Teren cu suprafaţa de 3.601 mp, înscris în cartea funciară nr. 232396;
    – Teren cu suprafaţa de 2.101 mp, înscris în cartea funciară nr. 232397 şi
    – Teren cu suprafaţa de 1.861 mp, înscris în cartea funciară nr. 232398.
        Aceste loturi de teren se află pe str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, sector 1, Bucureşti.


    (2) Construcţii de învăţământ
        Imobilul este format din teren în suprafaţă de 551 mp şi construcţie de 341 mp, înscrise în cartea funciară nr. 216419.
        Construcţia de învăţământ şi se află pe str. Belizarie nr. 2, Sector 1, Bucureşti.
        *) Amortizare anuală: 37.015 lei / taxe locale: 7.725 lei/an


    (3) Cămin nefamilişti B
        Imobilul este format din teren în suprafaţă de 2.133,25 mp şi construcţie cu suprafaţa desfăşurată de 4.056,48 mp, înscris în cartea funciară nr. 208969.
        Căminul de nefamilişti este situat pe Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, sector 1, Bucureşti.
        *) Amortizare anuală: 150.993 lei / taxe locale: 20.561 lei/an


    (4) Cămin nefamilişti A
        Imobilul este format din teren în suprafaţă de 2.405,64 mp şi construcţie cu suprafaţa desfăşurată de 4.086,11 mp, înscris în cartea funciară nr. 208970.
        Căminul de nefamilişti este situat pe Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, sector 1, Bucureşti.
        *) Amortizare anuală: 308.442 lei / taxe locale: 25.643 lei/an
        Termen: 31.12.2022
        Răspunde: Departament Management pt. Restructurare


    c) Redefinirea structurii financiare a societăţii, în scopul eficientizării activităţilor şi a cheltuielilor angajate, planificării şi controlului activităţilor de producţie, mentenanţă şi cercetare, prin înfiinţarea centrelor de cost cu perspectiva transformării ulterioare în centre de profit la DIRAC, DIRAM şi DIVIZIA AEROSTRUCTURI, respectiv întocmirea regulamentului, procedurii şi emiterea deciziei de înfiinţare a acestora. În acest sens, se va redistribui către fiecare centru de cost personalul TESA necesar din serviciile suport.
        Termen: 31.12.2022
        Răspunde: Departamentul Economic

    d) Întocmirea/actualizarea, avizarea şi aprobarea procedurilor de sistem privind analiza antecalcul şi postcalcul pentru toate activităţile industriale, precum şi a celor de ofertare şi recuperare a creanţelor.
        Termen: 31.12.2022
        Răspunde: Departamentul Economic

    e) Actualizarea procedurii de sistem cu privire la achiziţia de bunuri, materiale şi servicii cu menţionarea explicită a formelor de transparentizare a proceselor, redactarea planului multianual şi a planului pe anul 2023 de achiziţie bunuri, materiale şi servicii, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru anul 2023.
        Termen: 31.12.2022
        Răspunde: Departamentul Comercial

    f) Contractarea unui împrumut comercial în valoare de 50 milioane lei pentru capital de lucru (proces demarat), în vederea îmbunătăţirii cash-flow-ului actual (negativ) şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale în termenele asumate; Suma va fi utilizată pentru acoperirea costurilor cu materii prime şi materiale, salarii şi utilităţi. Tot din această finanţare vor fi acoperite parţial datoriile restante către furnizori.
        Termen: urgent, independent de plan;
        Răspunde: Conducerea executivă

    g) Trecerea de la Tier 4 actual, la Tier 3 - urcarea pe lanţul valoric al furnizorilor din domeniul fabricaţiei de ansamble şi subansamble aerospaţiale, respectiv obţinerea licenţelor de control şi mentenanţă a aeronavelor Airbus.
        Termen: 31.12.2023
        Răspunde: Conducerea executivă

    h) Începerea demersurilor pentru obţinerea unui credit garantat de stat în scopul retehnologizării societăţii şi dezvoltării acesteia corespunzător nevoilor imperative ale industriei de apărare şi includerea achiziţiilor în Inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale ROMAERO S.A.
        Termen: 31.12.2022
        Răspunde: Conducerea executivă

    i) Reducerea progresivă a pierderilor şi creşterea productivităţii prin retehnologizarea capacităţilor de producţie, inclusiv reabilitarea clădirilor, astfel:

    (1) Menţinerea disponibilităţii de achiziţie a utilajelor pentru care, în anul 2020, ROMAERO a încheiat un număr de nouă contracte cu finanţare din credite de angajament în valoare totală de 6.546.083,24 lei fără TVA, respectiv transmiterea urgentă a solicitării pentru alocarea fondurilor de la bugetul de stat şi finalizarea procedurii de achiziţie.

    (2) Efectuarea investiţiilor pentru eliminarea riscurilor majore care pot genera oprirea proceselor de producţie, precum şi a celor dedicate proceselor de producţie.
        Derularea programului de investiţii va avea ca urmare:
        > Scurtarea timpilor de execuţie a pieselor, datorită vitezei de lucru net superioare a noilor utilaje cât şi a faptului că acestea au în dotare comandă numerică - ceea ce conduce la stocarea programelor executate anterior nemaifiind nevoie de o pregătire prealabilă a utilajului;
        > Eliminarea timpilor de nefuncţionalitate a utilajului, prin micşorarea intervenţiilor aferente defectelor apărute din cauza uzurii morale şi fizice;
        > Productivitate îmbunătăţită cu minimum 30 - 35%.
        > Reducerea semnificativă a cheltuielilor de regie.    11.1.1. Proiecţia financiară pe termen scurt
        Proiecţia financiară pe termen scurt este prezentată în Anexa 9.


    11.2. Redresare economică - Termen mediu (2024- 2026)
    a) Adaptarea politicii de resurse umane la evoluţia societăţii respectiv reaşezarea structurilor şi personalului existente de natură să corespundă nevoilor operaţionale;
        Termen: Evaluare anuală
        Răspunde: Conducerea executivă

    b) Continuarea procesului de valorificare, prin derularea tuturor procedurilor sau de dare în plată a activelor imobiliare excedentare, generatoare de cheltuieli*) (amortizări clădiri, taxe şi impozite locale terenuri+clădiri) din etapa a 2-a, respectiv:

    (1) Pachet de bunuri imobile, format din:
    - Imobil compus din teren în suprafaţă de 4.496 mp şi clădirile: C10 - Ob. 109 Depozit Uzinal cu suprafaţa de 4.039 mp şi C10A - Ob 109A Anexă tehnică cu suprafaţa de 457 mp, înscris în cartea funciară 236705, lot 8/1;
    – Teren în suprafaţă de 1.519 mp, înscris în cartea funciară 236706, lot 8/2;
    – Teren în suprafaţă de 1.723 mp, înscris în cartea funciară 236707, lot 8/3;
    – Teren în suprafaţă de 320 mp, înscris în cartea funciară 236708, lot 8/4;
    – Teren în suprafaţă de 770 mp, înscris în cartea funciară 236713, lot 7/3/3 (pe teren este amplasată Staţia de Reglare Măsură gaze);
    – Imobil compus din teren în suprafaţă de 1.374 mp şi clădirea C2 - Ob. 105A' Anexă tehnică cu suprafaţa de 1.374 mp, înscris în cartea funciară 236716, lot 7/3/4.
        Pachetul de bunuri imobile se află pe bd. Ficusului nr. 44, sector 1, Bucureşti.
        *) Amortizare anuală: 1.364.757 lei / taxe locale: 118.034 lei/an


    (2) Pachet de bunuri imobile, format din:
    - imobil compus din teren în suprafaţă de 3.065 mp şi clădirile: C1 - Seră cu suprafaţa de 86 mp, C2 - Seră cu suprafaţa de 106 mp şi C3 - puţ cu suprafaţa de 25 mp, înscris în cartea funciară 236173, lot 22/2/1;
    – imobil compus din teren în suprafaţă de 3.208 mp şi clădire C1 - Fabrică de mâncare + restaurant, cu suprafaţa de 2.229 mp, înscris în cartea funciară 235117, lot 22/1;
    – Teren în suprafaţă de 109 mp, înscris în cartea funciară 236176, lot 22/2/2;
    – Teren în suprafaţă de 212 mp, înscris în cartea funciară 236185, lot 22/25/2;
    – Imobil compus din teren în suprafaţă de 866 mp şi construcţie C24 - Ob. 6 Staţie 10 kV cu suprafaţa de 78 mp, înscris în cartea funciară 236183, lot 22/25/1 (sunt necesare modificări cadastrale pentru a exclude Staţia 10 kV cu suprafaţa de 78 mp).
        *) Amortizare anuală: 1.327 lei / taxe locale: 6.058 lei/an


    (3) Pachet de bunuri imobile, format din:
    - Imobil compus din teren în suprafaţă de 6.379 mp şi construcţiile Hală fabricaţie piese primare nemetalice în suprafaţă de 3.200,90 mp şi Anexă tehnică în suprafaţă de 469,66 mp, înscris în cartea funciară nr. 220835, lot 19;
    – Imobil compus din teren în suprafaţă de 3.622 mp şi 6 construcţii în suprafaţă totală de 1.298 mp, înscris în cartea funciară nr. 234006, lot 20;
    – Teren în suprafaţă de 963 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 220836, lot 21.
    – Imobil compus din teren în suprafaţă de 5.837 mp şi construcţiile următoare: Staţie preparare apă caldă cu suprafaţa de 180,07 mp, Rezervoare cu suprafaţa de 22,35 mp, Staţie pompe cu suprafaţa de 144,82 mp, Bazin cu suprafaţa de 75,81 mp, Construcţie cu suprafaţa de 147,63 mp, Turn răcire cu suprafaţa de 173,63 mp, Turn răcire cu suprafaţa de 116,83 mp, Staţie pompe cu suprafaţa de 129,38 mp, Construcţie cu suprafaţa de 148,40 mp, înscris în cartea funciară 220834, lot 18.
    – Imobil compus din teren în suprafaţă de 6383 mp şi construcţiile: C1 - Ob. 114 Laboratoare REAB cu suprafaţa construită de 1129,18 mp, C2 - Ob. 113 Depozit chimicale, lacuri şi vopsele cu suprafaţa construită de 1128,17 mp şi C3 - bazin cu suprafaţa de 46,61 mp, înscris în cartea funciară 220833, lot 17.
        *) Amortizare anuală: 255.200 lei / taxe locale: 198.138 lei/an
        Termen: 31.12.2023
        Răspunde: Departament Management pt. Restructurare


    c) Asigurarea unei prezenţe semnificative în Tier 2, fezabil în zona de producţie ansamble şi subansamble, respectiv consolidarea poziţiei de bază permanentă de reparaţie aeronave.
        Termen: 31.12.2026 (evaluare anuală a progreselor)
        Răspunde: Conducerea executivă

    d) Continuarea programului de investiţii pentru eliminarea riscurilor majore ce pot genera oprirea proceselor de producţie şi nu pot fi cuantificate în reduceri de costuri sau eficientizarea activităţii, precum şi a celui dedicat activităţilor productive şi de mentenanţă a cărui rezultat poate fi materializat în eficientizare activitate şi reducere de costuri.
        Implementarea acestor investiţii vor avea drept consecinţă:
        > Acceptarea spre analiză şi eventual, preluarea tuturor cererilor de ofertă primite pe linia producţiei de aerostructuri (actualmente 40% sunt respinse din lipsă de capabilităţi);
        > Satisfacerea necesităţilor de suport logistic şi întreţinere a aeronavelor aflate în exploatarea Forţelor Sistemului Naţional de Apărare;
        > Creşterea capabilităţilor de reparaţie, prin mărirea gamei de servicii de mentenanţă a aeronavelor civile;


    11.2.1. Proiecţia financiară pe termen mediu
        Proiecţia financiară pe termen mediu este prezentată în Anexa 10


    11.3. Dezvoltare economică - Termen lung (2027-2031)
    a) Adaptarea cantitativă şi calitativă a resursei umane la evoluţiile generate de procesele de retehnologizare a fluxurilor de producţie şi mentenanţă, respectiv automatizarea unor procese repetitive.
        Termen: 2030
        Răspunde: Conducerea executivă

    b) Continuarea procesului de valorificare a activelor imobiliare disponibilizate ca urmare a retehnologizării activităţilor de producţie şi mentenanţă în condiţiile în care această măsură se va impune.
        Termen: la nevoie
        Răspunde: Conducerea executivă

    c) Continuarea Programului de investiţii pe termen lung va fi determinat în funcţie de situaţia concretă a companiei după implementarea măsurilor pe termen scurt şi mediu, în principal, fiind vizate următoarele:

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ │Valoare │
│crt.│Denumire investiţie │(EUR fără │
│ │ │TVA) │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Maşină de formare │ │
│1 │învelişuri prin │2.000.000 │
│ │tragere transversală │ │
│ │cu comandă numerică │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Maşină de formare │ │
│2 │învelişuri prin │4.000.000 │
│ │tragere longitudinală │ │
│ │cu comandă numerică │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Maşină de formare │ │
│3 │profile prin întindere│1.800.000 │
│ │cu comandă numerică │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│4 │Maşină de frezat CNC │6.000.000 │
│ │pentru învelişuri │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Presă de formare prin │ │
│5 │poansonare cu covor de│2.750.000 │
│ │elastomer cu comandă │ │
│ │numerică │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │6 poduri rulante │ │
│6 │sarcina utilă 5 tone │300.000 │
│ │cu deschidere de 24 │ │
│ │metri (Ob.107 B) │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│7 │Modernizare poduri │150.000 │
│ │rulante SASV │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Licenţe postprocesoare│ │
│8 │pentru modernizarea │250.000 │
│ │maşinilor CNC │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│9 │Modernizare autoclavă │110.000 │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cuptor materiale │ │
│10 │compozite post │30.000 │
│ │polimerizare │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│11 │Echipament de debitat │100.000 │
│ │cu jet de apă │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│12 │Maşină de găurit în │200.000 │
│ │coordonate │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de prelucrare │ │
│13 │vertical CNC 5 axe cu │225.000 │
│ │masă rotativă │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│14 │Construcţie 2 hangare │8.000.000 │
│ │aeronave militare │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│15 │Dotări hangare │6.000.000 │
│ │aeronave │ │
├────┴──────────────────────┼──────────┤
│Total │31.915.000│
└───────────────────────────┴──────────┘

        Eficienţa investiţiilor prognozate pe termen lung, raportat la anul de referinţă 2021, se materializează prin:
        > Dezvoltare durabilă, competitivitate la nivel mondial şi noi parteneriate în marile programe internaţionale, fapt ce va conduce la creşterea semnificativă a productivităţii;
        > Contractarea de lucrări cu grad ridicat de complexitate, în special execuţia de ansamble minore şi majore pentru aeronave.
        Menţiune: din punct de vedere al ratei orare uzitate pe plan internaţional, există o diferenţă în plus, de cel puţin 40 - 50%, în favoarea operaţiunilor de asamblare faţă de execuţia pieselor primare. Astfel, marii producători de aeronave, Boeing şi Airbus, au externalizat toate operaţiunile de execuţie piese primare, subansamble şi ansamble, păstrând doar asamblarea finală a aeronavelor, considerând-o cea mai profitabilă din lanţul de producţie.
        > Scăderea semnificativă a regiilor de secţie având ca efect creşterea profitabilităţii şi păstrarea competitivităţi, elemente esenţiale, definitorii în atragerea potenţialilor parteneri.
        > Consolidarea poziţiei pe piaţă şi menţinerea la un nivel ridicat pentru următorii 30-40 de ani.
    12. Concluzii şi propuneri finale
        Implementarea prezentului plan de restructurare operaţională pentru perioada 2022-2031 vizează stabilizarea societăţii prin restructurarea datoriilor către stat şi creditori, însoţită de un program ambiţios de investiţii necesare retehnologizării fluxurilor de producţie şi mentenanţă în scopul creşterii productivităţii muncii şi extinderea portofoliului de clienţi, a căror implementare vor asigura repoziţionarea ROMAERO S.A. în industria aerospaţială naţională şi globală şi menţinerea capabilităţilor naţionale necesare în situaţii de criză sau conflict pentru structurile de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională.
        Astfel:
    a) Pe termen scurt: societatea are nevoie de investiţii în valoare de 7.973.000 euro, fără TVA, în vederea stopării pierderilor, gestionării adecvate a resurselor şi pregătirea implementării investiţiilor de retehnologizare, prioritar a capabilităţilor din industria de apărare.
    b) Pe termen mediu: societatea are nevoie de investiţii în valoare de 17.537.000 euro, fără TVA în vederea redresării economice, îmbunătăţirii proceselor de producţie şi mentenanţă în scopul menţinerii şi dezvoltării capabilităţilor din industria de apărare şi creşterii cantitative şi calitative a portofoliului de clienţi.
    c) Pe termen lung: societatea are nevoie de investiţii în valoare de 31.915.000 euro, fără TVA, în vederea dezvoltării şi atingerii obiectivelor "lean manufacturing", ca rezultat a programului integral de investiţii şi consolidare economico-financiară.

        Având în vedere evoluţia estimată a cifrei de afaceri în perioada 2022-2031, precum şi procesul de restructurare asumat care va permite creşterea profitabilităţii şi a modelului de business ales, propunem următoarele:
    a) Contractarea unui împrumut comercial în valoare de 50 milioane lei pentru capital de lucru (proces demarat), în vederea îmbunătăţirii cash-flow-ului actual (negativ) şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale în termenele asumate.
    b) Declanşarea procedurilor pentru obţinerea unui ajutor de stat, necesar şi proporţional obiectivului vizat, în valoare de 17.137.000 euro (în funcţie de dinamica dezvoltării planului de restructurare, suma va fi obţinută fie prin alocări bugetare anuale, fie completată sau integral, printr-un credit cu garanţii de stat), în vederea redresării economice, îmbunătăţirii proceselor de producţie şi mentenanţă în scopul revitalizării activităţilor şi refacerii capabilităţilor ROMAERO S.A. dedicate industriei naţionale pentru apărare.
    c) Contractarea unui împrumut pe termen lung, în valoare de 31.915.000 euro, cu sprijinul acţionarilor, în vederea retehnologizării şi implementării unui sistem "lean manufacturing" în ROMAERO S.A., premise care vor asigura menţinerea societăţii la un nivel ridicat în lanţul global de producţie şi mentenanţă aerospaţială.
    d) Reducerea impactului negativ asupra situaţiei financiare a societăţii, prin contractarea unui credit de refinanţare pe termen lung, în valoare de 177 milioane lei, destinat stingerii împrumuturilor contractate până la această dată de la CEC, BCR şi Banca Transilvania.
    e) ROMAERO S.A. va declanşa o acţiune de atragere de capital pentru menţinerea capabilităţilor pentru cele două activităţi de bază: fabricaţia de componente aerostructuri şi MRO aeronave. În acest sens, se va lansa o ofertă de atragere de capital în presă şi prin mijloace de comunicare complexe invitând investitorii interesaţi să depună scrisori de exprimare a interesului în asocierea cu ROMAERO pentru dezvoltarea în comun a celor două activităţi.


        Prezentul plan va fi adaptat potrivit nevoilor concrete ale companiei, fie la finalul fiecărei etape, fie intermediar dacă dinamica pieţei o va impune. De asemenea, valorile previzionate/ estimările efectuate pot suferi modificări care vor fi actualizate în funcţie de evoluţia preţurilor.

┌──────────────────────────────────────┐
│Director General │
├──────────────────────────────────────┤
│Mişa POPIC │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Director Economic │Director Comercial│
│Luiza-Mihaela │Emilian Gabriel │
│HASCHKA │SIMA │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director │Şef Departament │
│Operaţional │RUGC │
│Alexandru MUŞAT │Adina CĂLIN │
└───────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 1

    Organigrama aprobată prin Decizia C.A. nr. 19/30.06.2021
    şi revalidată prin Decizia C.A. nr. 3/28.01.2022
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

        Structura de personal a ROMAERO S.A. pe niveluri ierarhice

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Director Operaţional │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Director Comercial │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Director Economic │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Departament Management │
│ │pentru Restructurare │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Departament Resurse Umane şi│
│ │Guvernanţă Corporativă │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Departament Calitate │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Audit Intern │
│Nivel├────────────────────────────────┤
│1 │Consilieri │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Inspector Şef - Birou Control │
│ │Intern Managerial │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Juridic │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Structura de │
│ │Securitate │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Securitatea Muncii şi │
│ │Protecţia Mediului │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef CEDITA - Centrul de │
│ │Cercetare, Dezvoltare şi Inovare│
│ │în Tehnologii Aerospaţiale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Director │
│ │Operaţional │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Planificare, │
│ │Raportări Producţie │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Tehnologia │
│ │Informaţiei şi Comunicaţiilor │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Inginer Şef Departament Tehnic │
│Nivel├────────────────────────────────┤
│2 │Inginer Şef Divizia │
│ │Aerostructuri │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Inginer Şef Divizia Întreţinere │
│ │şi Reparaţii Aeronave Civile │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Inginer Şef Divizia Întreţinere │
│ │şi Reparaţii Aeronave Militare │
│ │(C-130 Hercules, C-27JSpartan, │
│ │AN- 26/30) │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Departament Mecano-Energetic│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Director Comercial │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serv. Contracte , Marketing │
│Nivel├────────────────────────────────┤
│2 │Şef Serv. Import-Export, │
│ │Vânzări, Ambalare │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serv. Procurări, │
│ │Subcontractări, Depozite │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Director Economic │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Financiar │
│Nivel├────────────────────────────────┤
│2 │Serviciu Bugetare şi Analiză │
│ │Economică │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Contabil Şef │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Şef Departament │
│ │Resurse Umane şi Guvernanţă │
│ │Corporativă │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Resurse Umane, │
│Nivel│Salarizare │
│2 ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Secretariat General│
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Organizare │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Învăţământ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Şef Departament │
│ │Calitate │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Asigurarea │
│ │Calităţii Producţie │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Asigurarea │
│ │Calităţii Întreţinere │
│ ├────────────────────────────────┤
│Nivel│Şef Birou Audit Calitate şi │
│2 │Îmbunătăţire Continuă │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Inspecţie │
│ │Fabricaţie │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Laboratoare │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Colectiv NDT (Control │
│ │Nedistructiv) │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Metrologie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Şef CEDITA - │
│ │Centrul de Cercetare Dezvoltare │
│Nivel│şi Inovare în Tehnologii │
│2 │Aerospaţiale │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Atelier Compozite │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Contabil Şef │
│ ├────────────────────────────────┤
│Nivel│Şef Serviciu Contabilitate │
│3 ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Control Financiar │
│ │Preventiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine sef Colectiv NDT │
│Nivel│(Control Nedistructiv) │
│3 ├────────────────────────────────┤
│ │CIP - NDT (Centru Instruire │
│ │Personal) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Şef Serviciu │
│ │Planificare, Raportări Producţie│
│Nivel├────────────────────────────────┤
│3 │Şef Birou Programarea │
│ │Activităţilor de Producţie │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Urmărire Producţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Inginer Şef │
│ │Departament Tehnic │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Coordonator Colectiv Proiectare │
│Nivel│Tehnologică │
│3 ├────────────────────────────────┤
│ │Coordonator Colectiv Proiectare │
│ │Constructivă şi SDVG │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Coordonator Colectiv Programare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Inginer Şef Divizia│
│ │Aerostructuri │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia Fabricaţie Piese │
│Nivel│Primare, Asamblări │
│3 ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia Acoperiri de │
│ │Suprafaţă, Vopsitorie │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia Prelucrări Mecanice, │
│ │Sculărie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Inginer Şef Divizia│
│ │întreţinere şi Reparaţii │
│ │Aeronave Civile │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Birou Planificare şi │
│ │Tehnologie Aeronave │
│Nivel├────────────────────────────────┤
│3 │Şef Secţia Întreţinere Bază │
│ │Aeronave Civile │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia întreţinere Linie │
│ │Aeronave Civile │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia întreţinere │
│ │Componente Aeronave Civile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Inginer Şef Divizia│
│ │întreţinere şi Reparaţii │
│ │Aeronave Militare (C-130 │
│ │Hercules, C-27JSpartan, AN- 26/ │
│ │30) │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Serviciu Tehnic Aeronave │
│ │Militare │
│ ├────────────────────────────────┤
│Nivel│Şef Serviciu Logistică Aeronave │
│3 │Militare │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia întreţinere Bază │
│ │Aeronave Militare │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia întreţinere Linie │
│ │Aeronave Militare │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia întreţinere │
│ │Componente Aeronave Militare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │În subordine Şef Departament │
│ │Mecano-Energetic │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Colectiv Mecano-Energetic │
│Nivel├────────────────────────────────┤
│3 │Şef Serviciu Situaţii de │
│ │Urgenţă, Transporturi şi │
│ │Administrativ │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │Şef Secţia Mecano Energetic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Nivel│Ateliere de producţie │
│4 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Nivel│Formaţii/ echipe de muncă │
│5 │ │
└─────┴────────────────────────────────┘

        Total posturi de conducere: 64

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Denumire │Nr. posturi │Nr. posturi │
│post │ocupate │vacante │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Director │1 │0 │
│General │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Director │3 │0 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Şef │3 │1 │
│Departament │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Şef Centru │1 │0 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Contabil Şef│1 │0 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Inginer Şef │4 │0 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Şef Secţie │9 │1 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Şef Atelier │4 │1 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Şef Serviciu│17 │2 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Şef Birou │7 │2 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Inspector │1 │0 │
│Şef │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Coordonator │5 │0 │
│colectiv │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    Procese aflate pe rolul instanţelor

┌────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │
│ │instituţiei│ │ │ │ │
│Nr. │cu care │Obiectul │Suma în │Vechimea │Stadiul │
│crt.│ROMAERO │litigiului│litigiu │litigiului│dosarului │
│ │S.A. este │ │ │ │ │
│ │în litigiu │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Ten Airways│ │1.277.644,23 │ │ │
│ │- debitor │Insolvenţă│lei │ │ │
│1 │ROMAERO SA │/ │+ │2015 │Fond │
│ │- creditor │faliment │1.115.415,86 │ │ │
│ │ │ │lei │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │INCAS - │ │2.979.000 │ │Soluţionat│
│2 │pârât │Pretenţii │EURO + │2017 │în fond şi│
│ │ROMAERO - │ │dobândă │ │în apel. │
│ │reclamant │ │legală │ │În recurs │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sindie │ │448.384,05 │ │ │
│ │Cristian, │ │USD │ │ │
│ │Aircraft │ │reprezentând │ │ │
│ │guaranty │ │debit │ │ │
│3 │corp │Pretenţii │principal + │2018 │Fond │
│ │trustee - │ │penalităţi de│ │ │
│ │pârât │ │întârziere │ │ │
│ │ROMAERO - │ │conform │ │ │
│ │reclamant │ │contractului │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Tender SA -│Insolvenţă│ │ │ │
│4 │debitor │/ │16.361.059,86│2018 │Fond │
│ │ROMAERO - │faliment │lei │ │ │
│ │creditor │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sindie │ │ │ │ │
│ │Cristian, │ │ │ │ │
│ │Aircraft │ │ │ │ │
│ │Guaranty │ │116.921,25 │ │ │
│5 │Corp │Pretenţii │USD │2020 │Fond │
│ │Trustee - │ │ │ │ │
│ │pârâţi │ │ │ │ │
│ │ROMAERO - │ │ │ │ │
│ │reclamant │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │INCAS - │ │ │ │ │
│6 │pârât │Pretenţii │243.549,16 │2020 │Fond │
│ │ROMAERO - │ │Euro │ │ │
│ │reclamant │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │DITL S1 - │ │ │ │ │
│7 │reclamant │Executare │10.242.069,40│2021 │Soluţionat│
│ │ROMAERO - │silită │lei │ │în fond. │
│ │pârâtă │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 4

    Situaţia activelor imobilizate pe grupe de imobilizări

┌───────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Elemente de│2018 │2019 │2020 │Preliminat 2021 │
│activ ├───────────┬─────┼───────────┬─────┼───────────┬─────┼───────────┬─────┤
│imobilizat │Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │Valoare │Cota │
│ │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │(RON) │(%) │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│920.457 │0,11 │105.312 │0,01 │124.393 │0,01 │123.416 │0,02 │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│814.388.088│99,89│821.272.209│99,99│834.252.699│99,99│815.768.542│99,98│
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Terenuri şi│772.010.531│94,69│769.397.628│93,67│766.502.860│91,86│756.364.429│92,70│
│Clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │10.587.644 │1,29 │17.616.357 │2,14 │35.503.747 │4,25 │28.761.926 │3,53 │
│maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobilier şi│285.093 │0,03 │321.124 │0,04 │472.782 │0,05 │460.568 │0,06 │
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Investiţii │28.083.608 │3,44 │26.669.294 │3,24 │25.254.981 │3,03 │23.840.668 │2,92 │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│2.822.067 │0,34 │6.637.438 │0,8 │6.310.296 │0,75 │6.231.034 │0,76 │
│în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Avansuri │599.145 │0,07 │630.368 │0,07 │208.033 │0,02 │109.918 │0,01 │
├───────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Active │815.308.545│100 │821.377.521│100 │834.377.092│100 │815.891.958│100 │
│Imobilizate│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘


    ANEXA 5

    Active imobile de natura clădirilor şi terenurilor
    A. Active propuse pentru valorificare - Termen scurt (2022-2023)

┌────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Val. │ │Propunere │ │
│Nr. │Obiectiv / │contabilă la│Utilizare │utilizare │Ipotecă│
│Crt.│Denumire │31.12.2021 │actuală │viitoare │ │
│ │ │(lei) │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Teren │ │ │ │ │
│ │(13936/574)│3.796.298,57│ │ │ │
│ │- 3.671 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │Teren │ │ │ │ │
│ │(13936/575)│3.723.475,00│ │ │ │
│ │- 3.601 mp │ │Terenuri │Valorificare│ │
│1 ├───────────┼────────────┤Drumul │etapa 1 2022│ │
│ │Teren │ │Nisipoasa │ │ │
│ │(13936/576)│2.172.535,53│ │ │ │
│ │- 2.101 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┤ │ │ │
│ │Teren │ │ │ │ │
│ │(13936/577)│1.924.788,53│ │ │ │
│ │- 1.861 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Creşă │814.329,84 │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┤Creşă │Valorificare│ │
│2 │Teren │ │Neutilizată│etapa 1 2022│ │
│ │(2695) - │1.502.572,17│ │ │ │
│ │551.13 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Cămin │ │ │ │ │
│ │Nefamilişti│4.935.076,80│ │ │ │
│ │A │ │Cămin A - │Închiriere/ │ │
│3 ├───────────┼────────────┤PSD Sediu │vânzare │ │
│ │Teren (2694│ │PSD │etapa a 1-a │ │
│ │/2) - 2.406│6.559.593,29│ │ │ │
│ │mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Cămin │ │Cămin │ │ │
│ │Nefamilişti│2.415.881,52│Nefamilişti│ │ │
│ │B │ │B Cazare │Valorificare│ │
│4 ├───────────┼────────────┤personal │etapa 1 2022│ │
│ │Teren (2694│ │ROMAERO │ │ │
│ │/1) - │5.815.981,87│S.A. şi │ │ │
│ │2.133,25 mp│ │Extern │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┘


    B. Active propuse pentru valorificare - Termen mediu (2024-2026)

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Val. │ │Propunere │ │
│Nr. │Obiectiv / │contabilă la │Utilizare │utilizare │Ipotecă│
│Crt.│Denumire │31.12.2021 │actuală │viitoare │ │
│ │ │(lei) │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 109 – │ │ │ │ │
│ │Hală │9.755.948,80 │ │ │ │
│ │Depozit │ │ │ │ │
│ │Uzinal │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob. 109A – │ │ │ │ │
│ │Anexă │1.735.488,00 │ │ │ │
│ │Tehnică │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob. 105 A’ │ │ │ │ │
│ │– Anexă │5.012.044,80 │ │ │ │
│ │Tehnică │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/7/3/3) – │2.099.287,96 │ │ │ │
│ │770 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│1 │Teren (2692│ │Neutilizat│Valorificare│BCR │
│ │/7/3/4) – │3.746.002,15 │ │etapa a 2-a │ │
│ │1.374 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/8/1) – │12.257.660,61│ │ │ │
│ │4.496 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/8/2) – │4.141.322,61 │ │ │ │
│ │1.519 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/8/3) – │3.591.228,19 │ │ │ │
│ │1.723 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/8/4) – 320│666.972,15 │ │ │ │
│ │mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. SERĂ │2.229,00 │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob. SERĂ │ │ │ │ │
│ │Nr. 1 + Puţ│21,82 │ │ │ │
│ │forat cu │ │ │ │ │
│ │cabină │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Puţ de mare│27,63 │ │ │ │
│ │adâncime │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │Valorificare│ │
│2a │Teren(2692/│ │Neutilizat│etapa a 2-a │BCR │
│ │22/2/1)- │6.388.342,65 │ │ │ │
│ │3.065 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/22/2/2) – │227.187,39 │ │ │ │
│ │109 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/22/25/2) –│441.869,05 │ │ │ │
│ │212 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 136 – │ │Parter – │ │ │
│ │Cantină │1.676.273,92 │Cantină │ │ │
│ │Restaurant │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼──────────┤ │ │
│ │Ob. 137 – │ │ │ │ │
│ │Fabrica de │907.463,00 │ │ │ │
│ │mâncare │ │ │Valorificare│ │
│2b ├───────────┼─────────────┤ │etapa a 2-a │BCR │
│ │Ob. 135 – │ │ │ │ │
│ │Corp de │321.889,60 │Neutilizat│ │ │
│ │legătură │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/22/1) – │6.686.395,83 │ │ │ │
│ │3.208 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │Dezmembrare │ │
│ │ │ │ │cadastrală │ │
│ │ │ │Teren │pt. │ │
│ │ │ │staţie │separarea │ │
│ │ │ │comutaţie │terenului │ │
│ │Teren(2692/│ │10 kV │aferent │ │
│2c │22/25/1)- │1.804.993,39 │(include │punct alim. │BCR │
│ │866 mp │ │intrarea │Energie el. │ │
│ │ │ │in Ob. │10 kV şi │ │
│ │ │ │136CR) │valorificare│ │
│ │ │ │ │teren rămas │ │
│ │ │ │ │în etapa │ │
│ │ │ │ │a 2-a │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob.103 – │ │ │ │ │
│ │Hală Piese │2.818.178,00 │ │ │ │
│ │Primare │ │ │ │ │
│ │Nemetalice │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob.103 A – │ │Neutilizat│ │ │
│ │Anexă │425.412,72 │ │ │ │
│ │Tehnică │ │ │Valorificare│ │
│3a ├───────────┼─────────────┤ │etapa a 2-a │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/19) – │13.295.443,74│ │ │ │
│ │6.379 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼──────────┤ │ │
│ │Teren (2692│ │Drum Acces│ │ │
│ │/21) – │2.006.710,78 │loturi: │ │ │
│ │962,78 mp │ │17, 18, 19│ │ │
│ │ │ │şi 20 │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob.106 – │ │ │ │ │
│ │Staţie │1.110.295,68 │ │ │ │
│ │Compresoare│ │ │ │ │
│3b │+ Anexă │ │Neutilizat│Valorificare│ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │etapa a 2-a │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/20) – │7.549.291,06 │ │ │ │
│ │3.622 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Teren (2692│ │Drum Acces│ │ │
│3c │/21) – │2.006.710,78 │loturi: │Valorificare│ │
│ │962,78 mp │ │17, 18, 19│etapa a 2-a │ │
│ │ │ │şi 20 │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │0b.108 – │ │ │ │ │
│ │Gospodărie │363.425,08 │ │ │ │
│ │apă │ │ │ │ │
│ │recirculată│ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob.132, │ │ │ │ │
│3d │132a – │ │Neutilizat│Valorificare│ │
│ │staţie de │80.806,68 │ │etapa a 2-a │ │
│ │dedurizare │ │ │ │ │
│ │+ Anexă │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/18) – │13.516.931,76│ │ │ │
│ │5.836,64 mp│ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 113 – │ │ │ │ │
│ │Depozit │ │Depozit │ │ │
│ │chimicale –│718.457,92 │chimicale │ │ │
│ │vopsele şi │ │ │ │ │
│ │bazin │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼──────────┤Valorificare│ │
│3e │Ob. 114 – │ │ │etapa a 2-a │ │
│ │Laboratoare│16.563,75 │Neutilizat│ │ │
│ │REAB │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼──────────┤ │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/17) – │17.401.979,39│ │ │ │
│ │6.382,89 mp│ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────┘

        Notă: Activele propuse pentru valorificare pe termen scurt şi mediu nu fac parte din Inventarul capacităţilor producţiei pentru apărare.

    C. Active destinate producţiei şi mentenanţei aeronavelor, propuse pentru reabilitare/modernizare
    C.1. Active care fac parte din inventarul curent al societăţii

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Val. │ │Propunere │ │
│Nr. │Obiectiv / │contabilă la │Utilizare │utilizare │Ipotecă│
│Crt.│Denumire │31.12.2021 │actuală │viitoare │ │
│ │ │(lei) │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │Ob. 37/II –│ │ │Reabilitare│ │
│ │Hală piese │ │Activităţi│pentru │ │
│ │primare │6.249.808,00 │producţie │activităţi │ │
│ │metalice │ │ │de │ │
│ │ │ │ │producţie │ │
│ ├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ │
│ │ │ │ │Dezafectare│ │
│1 │Ob. 37/II/ │ │ │şi include │BCR │
│ │P.T. – │247.802,40 │Neutilizat│spaţiu │ │
│ │Punct │ │ │eliberat în│ │
│ │termic │ │ │circuitul │ │
│ │ │ │ │productiv │ │
│ ├───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/5) – │18.702.107,60│ │ │ │
│ │8.972,90 mp│ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │Ob. 37/II A│ │ │ │ │
│ │– Anexă │2.936.389,44 │ │Reabilitare│ │
│ │tehnică │ │ │pentru │ │
│2 ├───────────┼─────────────┤Birouri │activităţi │BCR │
│ │Teren (2692│ │ │de suport │ │
│ │/4/1) – │6.540.508,85 │ │producţie │ │
│ │2.399 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │Ob.105 PM –│ │ │ │ │
│ │Hală │ │ │ │ │
│ │Prelucrări │4.180.057,60 │ │Reabilitare│ │
│ │Mecanice │ │ │pentru │ │
│3 │(Deschidere│ │Activităţi│activităţi │BCR │
│ │E-F) │ │producţie │de │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │producţie │ │
│ │Teren (2692│ │ │ │ │
│ │/6/1) – │16.644.354,54│ │ │ │
│ │6.105 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │Ob.105 PM –│ │ │ │ │
│ │Hală │1.944.404,16 │ │Reabilitare│ │
│ │(Deschidere│ │ │pentru │ │
│ │G-H) │ │ │activităţi │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │de │ │
│4 │Teren (2692│ │Activităţi│producţie │BCR │
│ │/6/2) – │6.674.353,28 │producţie │ │ │
│ │2.882 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┤ ├───────────┤ │
│ │Teren (2692│ │ │Teren de │ │
│ │/7/3/2) – │337.654,65 │ │legătură │ │
│ │162 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │Ob. 37/III │20.311,00 │ │Reabilitare│ │
│ ├───────────┼─────────────┤ │pentru │ │
│5 │Teren (2692│ │Neutilizat│activităţi │BT │
│ │/22/18) – │6.623.867,20 │ │de │ │
│ │3.178 mp │ │ │producţie │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴───────┘


    C.2. Active care fac parte din Inventarul capacităţilor producţiei pentru apărare, document clasificat nivel SECRET, 1 filă
        ...................


    D. Alte active

┌────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Val. │ │Propunere │ │
│Nr. │Obiectiv / │contabilă la │Utilizare │utilizare │Ipotecă│
│Crt.│Denumire │31.12.2021 │actuală │viitoare │ │
│ │ │(lei) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 7 - │ │ │ │ │
│ │Pavilion │651.622,56 │Birouri │Birouri │ │
│1 │Administrativ │ │conducere; │conducere; │BCR │
│ ├───────────────┼─────────────┤Săli şedinţe │Săli şedinţe│ │
│ │Teren (2692/3/ │2.588.685,67 │ │ │ │
│ │1) - 1.242 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 13 - │ │ │ │ │
│ │Clădire magazie│700.829,60 │Contract │ANRM - │ │
│2 │+ Mecanic şef │ │comodat ANRM │Închiriere │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤- Arhivă │sau dare în │ │
│ │Teren (2692/22/│4.535.410,64 │clasificată │plată │ │
│ │19) - 2.176 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 11 - │ │Birouri │Birouri │ │
│ │Clădire atelier│868.332,48 │Mecano- │Mecano- │ │
│3 │electrodepunere│ │Energetic; │Energetic; │BT │
│ ├───────────────┼─────────────┤SASV băi │SASV băi │ │
│ │Teren (2692/22/│6.369.584,06 │cromare │cromare │ │
│ │21) - 3.056 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 8 - Clădire│376.733,45 │ │ │ │
│ │atelier motoare│ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │Linie de │ │
│ │Ob. 8a - │ │Linie de │fabricaţie │ │
│4 │Clădire Magazie│93.186,30 │fabricaţie │piese; │CEC │
│ │+ NDT+ Anexe │ │piese; │Laborator │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤Laborator NDT│NDT │ │
│ │Teren (2692/22/│ │ │ │ │
│ │13) – │13.931.380,85│ │ │ │
│ │6.684 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 3.II - │362.980,64 │ │ │ │
│ │Hangar nr. 4 │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │Ambalare + │ │
│ │Ob. 3.I - │379.806,48 │Ambalare + │Amenajare │ │
│5 │Extindere REAB │ │Amenajare │Atelier │BT │
│ ├───────────────┼─────────────┤Atelier DIRAM│DIRAM │ │
│ │Teren (2692/22/│ │ │ │ │
│ │28) – │6.346.656,89 │ │ │ │
│ │3.045 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 10 - │ │ │Spaţiul va │ │
│ │Clădire oficiu │243.535,20 │ │fi utilizat │ │
│ │calcul + arhivă│ │ │pentru │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤Cabinet │dezvoltare │ │
│6 │Platformă │300,18 │medical CAR │construcţii │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │mentenanţă │ │
│ │Teren (2692/22/│ │ │aeronave │ │
│ │12) – │5.037.724,04 │ │„wide body".│ │
│ │2.417 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 16 - │ │Parţial │ │ │
│ │Clădire probă │2.278.463,76 │utilizată de │ │ │
│ │motoare │ │ceDita │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │CEC │
│ │Ob.105E - │ │ │Activităţi │ │
│7 │Platformă │89,26 │Neutilizată │de producţie│ │
│ │depozit │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤ ├───────┤
│ │Teren (2692/22/│ │ │ │ │
│ │16) – │14.635.870,18│ │ │CEC │
│ │7.022 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 14 - Corp │784.209,60 │ │ │ │
│ │gardă financiar│ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/22/│ │Birouri │ │ │
│9 │22) – │1.283.921,39 │Financiar, │Birouri │ │
│ │616 mp │ │Contabilitate│ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤şi Juridic │ │ │
│ │Teren (2692/22/│ │ │ │ │
│ │23) – │1.436.074,42 │ │ │ │
│ │689 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 9 - Staţie │103.226,04 │Staţie aer │ │ │
│ │compresoare │ │comprimat │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │
│ │Ob. 12 - │ │ │Reintegrare │ │
│10 │Clădire staţie │86.650,56 │Neutilizată │în circuitul│CEC │
│ │neutralizare │ │ │productiv │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │
│ │Teren (2692/22/│ │ │ │ │
│ │14) – │4.143.564,50 │ │ │ │
│ │1.988 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 6 - Clădire│ │ │Staţie │ │
│ │punct alim. │35.030,16 │ │comutaţie 10│ │
│ │energie el. 10 │ │ │kV │ │
│ │kV │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ ├────────────┤ │
│ │ │ │ │Dezmembrare │ │
│ │ │ │Staţie │cadastrală │ │
│ │ │ │comutaţie 10 │pt. │ │
│11 │ │ │kV. │separarea │BCR │
│ │ │ │Alimentare cu│terenului │ │
│ │Teren (2692/22/│ │energie │aferent │ │
│ │25/1) – │1.804.993,39 │electrică. │punct alim. │ │
│ │866 mp │ │ │energie el. │ │
│ │ │ │ │10 kV şi │ │
│ │ │ │ │valorificare│ │
│ │ │ │ │teren rămas │ │
│ │ │ │ │în etapa a │ │
│ │ │ │ │2-a │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 2 - Hala │ │ │ │ │
│ │montaj & 2a - │1.488.186,00 │Neutilizat │ │ │
│ │Anexă tehnică │ │ │ │ │
│ │(P+1) │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │
│ │Ob.102 a, b - │ │ │Mentenanţă │ │
│ │Platforme probe│31.599,91 │Platforme │aeronave │ │
│12 │sol/presurizare│ │ │civile │BCR │
│ │- 4.459 mp │ │ │„narrow │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤body". │ │
│ │Ob. 2b - Anexă │278.140,68 │Atelier │ │ │
│ │tehnică │ │sudură │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │
│ │Teren (2692/2/ │ │ │ │ │
│ │2)- 11.785,28 │24.563.917,43│ │ │ │
│ │mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 105A" - │ │ │ │ │
│ │Anexă tehnică │594.197,76 │ │ │ │
│ │(P+3) │ │ │ │ │
│13 ├───────────────┼─────────────┤Neutilizată │ │BCR │
│ │Teren (2692/7/3│ │ │ │ │
│ │/1) – │5.419.148,74 │ │ │ │
│ │2.340 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 110 - Hală │1.757.636,60 │Tâmplărie │Tâmplărie │ │
│ │calapoade lemn │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │
│ │Ob. 110A - │1.999.981,92 │Arhivă │Arhivă │ │
│ │Anexă tehnică │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │
│14 │Ob. 112 - │ │Remiza PSI + │ │ │
│ │Remiza PSI + │1.124.056,96 │Atelier auto │Activităţi │ │
│ │Atelier auto │ │ │suport PSI, │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┤garaje, │ │
│ │Teren (2692/22/│ │ │ateliere │ │
│ │15) – │16.711.821,01│ │auto │ │
│ │8.018 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 111, 111A1,│ │ │ │ │
│ │Ob11A2 - │ │ │ │ │
│ │Hală etanşare, │ │ │ │ │
│ │Probe │1.816.307,40 │ │ │ │
│ │rezervoare + │ │ │ │ │
│ │Anexă tehnică +│ │Ob. 111A1 - │Demolare. │ │
│ │Depozit CO2 + │ │Atelier DIRAC│Construcţie │ │
│15 │Şopron │ │Ob. 111 şi │hangar nou │BCR │
│ ├───────────────┼─────────────┤Ob11A2 │pentru │ │
│ │Teren (2692/10/│ │Neutilizate │industria de│ │
│ │2) – │4.660.467,92 │ │apărare. │ │
│ │2.236 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/10/│ │ │ │ │
│ │3) – │27.466.746,98│ │ │ │
│ │13.178 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 101 - │ │ │ │ │
│ │Laborator │3.703.670,40 │ │ │ │
│ │central şi │ │Laboratoare +│Reamenajare │ │
│16 │metrologie │ │Birouri │şi reutilare│ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/22/│7.263.743,60 │ │ │ │
│ │20)- 3.485 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 115, 115/I │ │ │ │ │
│ │- Gospodărire │199.051,86 │ │ │ │
│ │apă, grup │ │ │ │ │
│ │electrogen │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤Asigurare │Asigurare │ │
│17 │Ob. 42/I-F2, 42│ │utilităţi │utilităţi │ │
│ │/I-f4 - Puţuri │9.654,81 │ │ │ │
│ │alimentare apă │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/22/│31.310.174,01│ │ │ │
│ │6) - 15.022 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob.3, 3A, 3B - │ │ │ │ │
│ │Hangar + Anexe │3.664.651,20 │ │ │ │
│18 │(Parter) │ │Neutilizat │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren(2692/22/ │8.230.853,23 │ │ │ │
│ │26/1)- 3.949 mp│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤Spaţiul va ├───────┤
│ │Ob. 3.1 - │ │ │fi utilizat │ │
│ │Atelier │607.690,56 │ │pentru │ │
│ │Fabricaţie + │ │Fabricaţie + │dezvoltare │ │
│19 │Anexe 3a, 3b │ │Sindicat + │construcţii │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤Structură │mentenanţă │ │
│ │Teren(2692/22/ │ │Securitate │aeronave │ │
│ │26/2)- │5.771.393,41 │ │„wide body │ │
│ │2.769 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤ ├───────┤
│ │Ob. 3 - REAB │2.247.593,40 │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤Neutilizat │ │ │
│20 │Teren (2692/22/│ │+DIRAM │ │ │
│ │30) – │4.885.571,02 │ │ │ │
│ │2.344 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob.105B - Hală │ │ │ │ │
│ │Mecanic Şef şi │ │ │ │ │
│ │Autoutilări - │1.922.985,12 │ │ │ │
│ │Hală magazie │ │ │ │ │
│21 │laminate + │ │Neutilizată │Activităţi │BCR │
│ │debitare │ │ │de producţie│ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/11)│ │ │ │ │
│ │- │10.791.285,21│ │ │ │
│ │4.659,70 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob.105C/PA - │ │Staţie │ │ │
│ │Post Trafo 20 │96.972,00 │comutaţie 20 │Staţie │ │
│22 │KV (Parter) │ │kV │comutaţie 20│ │
│ ├───────────────┼─────────────┤Alimentare cu│kV │ │
│ │Teren (2692/12/│226.955,80 │energie │ │ │
│ │2/1)- 98 mp │ │electrică │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 105S - Hală│ │ │ │ │
│ │Sculărie │ │ │ │ │
│ │(Parter - 3893 │3.318.812,80 │ │ │ │
│ │mp); Cotă │ │Activităţi de│Activităţi │ │
│23 │indiviză % │ │producţie │de producţie│BCR │
│ │teren + parter │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren(2692/7/2/│4.507.851,72 │ │ │ │
│ │2)- 1.946,50 mp│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob.107C - Anexă│488.599,68 │ │ │ │
│ │Tehnică BAC │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob.107 EST - │ │ │ │ │
│ │Hercules C-130;│9.328.857,60 │ │ │ │
│ │AN 26-30, │ │Activităţi │Activităţi │ │
│24 │Spartan │ │mentenanţă │mentenanţă │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤aeronave │aeronave │ │
│ │Ob. 102 - │364.374,25 │ │ │ │
│ │Platformă probe│ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/22/│33.921.786,85│ │ │ │
│ │8) - 16.275 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. CTc/100 - │ │ │ │ │
│ │Centrala │483.105,92 │ │ │ │
│25 │telefonică │ │Neutilizată │Activităţi │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │de producţie│ │
│ │Teren (2692/22/│785.776,57 │ │ │ │
│ │24) - 377 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. ST. EL. - │ │ │ │ │
│ │Staţie de │935.240,16 │Staţie Trafo │Staţie Trafo│ │
│ │Transformare │ │ENEL Muntenia│ENEL │ │
│26 │110KV │ │110/20kV │Muntenia 110│ │
│ ├───────────────┼─────────────┤2x40MVA │/20kV │ │
│ │Teren (2692/13)│3.946.645,60 │ │2x40MVA │ │
│ │- 1.704,17 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 124 - │ │ │ │ │
│ │Platformă │4.471,90 │ │ │ │
│ │Compensare │ │Zona N │ │ │
│27 │Busolă │ │Cartierul │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤Henri Coandă │ │ │
│ │Teren (2692/23/│1.894.617,77 │ │ │ │
│ │2) - 909 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob.127 - │ │ │ │ │
│ │Platformă │8,21 │ │ │ │
│ │Manevrare │ │ │Activităţi │ │
│28 │marcaj avioane │ │DIRAC │mentenanţă │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │aeronave │ │
│ │Teren (2692/22/│23.294.002,45│ │ │ │
│ │4) - 11.176 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 127/2 - │ │ │ │ │
│ │Platformă de │159.102,18 │ │ │ │
│ │parcat avioane │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │Activităţi │ │
│29 │Ob. 127/1 - │ │DIRAC │mentenanţă │ │
│ │Platformă de │1.222.271,91 │ │aeronave │ │
│ │parcat avioane │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/22/│32.639.949,74│ │ │ │
│ │5) - 15.660 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 127/A - │ │ │ │ │
│ │Platformă de │24.325,60 │ │ │ │
│ │parcat avioane │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren(2692/22/3│4.556.253,52 │ │Activităţi │ │
│30 │/1) - 2.186 mp │ │DIRAC │mentenanţă │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │aeronave ├───────┤
│ │Teren(2692/22/3│5.517.110,28 │ │ │BCR │
│ │/2)- 2.647 mp │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ ├───────┤
│ │Teren (2692/22/│16.686.809,56│ │ │ │
│ │27) - 8.006 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 15R - │ │ │ │ │
│ │Rezervor │1.029.673,36 │ │ │ │
│ │incendiu + │ │ │ │ │
│ │Staţie pompare │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob. 41 - Staţie│546,38 │ │ │ │
│ │pompe │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │Demolare. │ │
│ │Ob. 41A - │ │ │Reamenajare │ │
│31 │Staţie hidrofor│130,14 │Neutilizat │ca platformă│CEC │
│ │Recirculare Ape│ │ │producţie. │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ob. 40 - Bazin │ │ │ │ │
│ │slam + Cămin │168,39 │ │ │ │
│ │vizitare subsol│ │ │ │ │
│ │37/III │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Teren (2692/22/│5.006.459,72 │ │ │ │
│ │17) - 2.402 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Ob. 122/I-IV - │ │ │ │ │
│ │Cabină şi │269,46 │ │ │ │
│32 │Poartă acces │ │Personal Pază│Zonă de │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │acces │ │
│ │Teren (2692/22/│245.945,98 │ │ │ │
│ │31) - 118 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│33 │Teren (2692/22/│2.636.624,29 │Parcare Mare │Parcare Mare│ │
│ │29) - 1.265 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│34 │Teren (2692/3/ │1.796.656,24 │Parcare Mică │Parcare Mică│ │
│ │2) – 862 mp │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ │Drumuri Uzinale│823.859,24 │ │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ │CEC │
│ │Teren(2692/22/ │17.826.915,08│Drumuri │ │ │
│35 │32/2)- 8.553 mp│ │Uzinale │ │ │
│ ├───────────────┼─────────────┤ │ ├───────┤
│ │Teren(2692/22/ │2.528.241,32 │ │ │BCR │
│ │32/1)- 1.213 mp│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│36 │Teren (2692/22/│18.139.558,28│Drum de acces│ │CEC │
│ │33) - 8.703 mp │ │2 │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│37 │Teren (2692/22/│4.873.065,29 │Drum de acces│ │CEC │
│ │34) - 2.338 mp │ │3 │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│38 │Teren (2692/24/│9.293.840,10 │Platformă │ │ │
│ │1) - 4.459 mp │ │Nord ANL │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────┘    ANEXA 6

    Investiţii realizate în perioada 2019-2021, de la bugetul de stat

┌────┬───────────────┬──────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Investiţii din surse │ │ │
│ │Denumire │bugetare │Număr │Data │
│Nr. │obiectiv de │(lei) │contract │punerii în│
│crt.│investiţii ├────────────┬─────────────┤de │funcţiune │
│ │ │Realizate în│Realizate în │achiziţie │ │
│ │ │2019 │2020 │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Platforme │ │ │ │ │
│1 │elevatoare tip │237.600,00 │0,00 │2259/ │10.12.2019│
│ │foarfeca – │ │ │03.12.2019│ │
│ │12 m │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Nacelă │ │ │ │ │
│ │articulată │ │ │ │ │
│ │autopropulsată │ │ │2265/ │ │
│2 │electric │212.265,00 │0,00 │03.12.2019│11.12.2019│
│ │(Hmax:16 m; │ │ │ │ │
│ │rază lat. Max. │ │ │ │ │
│ │7 m) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sistem de │ │ │ │ │
│ │platforme de │ │ │ │ │
│ │lucru fixe │ │ │ │ │
│3 │pentru │364.193,00 │0,00 │2252/ │16.12.2019│
│ │mentenanţă │ │ │28.11.2019│ │
│ │aeronave │ │ │ │ │
│ │militare de │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┤
│ │Dotări pentru atelier de reparaţii structurale la aeronave │
│ │militare, din care: │
│ ├───────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│ │4.1. Maşină de │ │ │2260/ │ │
│ │roluit │108.000,00 │0,00 │03.12.2019│20.12.2019│
│ │electrică CNC │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.2. Abkant CNC│94.000,00 │0,00 │2261/ │20.12.2019│
│ │ │ │ │03.12.2019│ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│4 │4.3. Maşină │ │ │2263/ │ │
│ │manuală de │28.000,00 │0,00 │03.12.2019│20.12.2019│
│ │bordurat │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.4. Maşină │ │ │2262/ │ │
│ │debitat tablă │56.000,00 │0,00 │03.12.2019│20.12.2019│
│ │(electrică) │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.5. Ferăstrău │ │ │2274/ │ │
│ │vertical de │32.066,46 │0,00 │10.12.2019│10.12.2019│
│ │debitat │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.6. Maşină de │ │ │ │ │
│ │şlefuit cu │1.901,81 │0,00 │2274/ │10.12.2019│
│ │bandă şi cu │ │ │10.12.2019│ │
│ │disc │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.7. Ferăstrău │2.436,62 │0,00 │2274/ │10.12.2019│
│ │de tăiat tablă │ │ │10.12.2019│ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.8. Aparat de │ │ │ │ │
│ │lipit tip │285.341,08 │0,00 │2273/ │23.12.2019│
│ │HEATCON + │ │ │10.12.2019│ │
│ │aparat de vidat│ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.9. Aparat │ │ │ │ │
│ │digital de │ │ │ │ │
│ │măsurat şi │ │ │2257/ │ │
│ │înregistrat │14.350,00 │0,00 │29.11.2019│18.12.2019│
│ │grosimea în 3 │ │ │ │ │
│ │puncte la │ │ │ │ │
│ │exterior │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.10. Aparat │ │ │ │ │
│ │digital de │ │ │ │ │
│ │măsurat şi │ │ │ │ │
│ │înregistrat │ │ │2256/ │ │
│ │nivelul │129.520,00 │0,00 │29.11.2019│18.12.2019│
│ │coroziunilor şi│ │ │ │ │
│ │fisurilor la │ │ │ │ │
│ │interiorul │ │ │ │ │
│ │aeronavei │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │4.11. Bancuri │ │ │2265/ │ │
│ │de lucru şi │138.370,80 │0,00 │03.12.2019│12.12.2019│
│ │scule aferente │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Dulapuri scule │ │ │2266/ │ │
│5 │complet │236.359,15 │0,00 │03.12.2019│16.12.2019│
│ │echipate │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┤
│ │Dotări pentru asigurarea securităţii sectoarelor şi locurilor │
│ │care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia │
│ │informaţiilor secrete de stat, precum şi pentru protecţia │
│ │informaţiilor clasificate referitoare la capacităţile destinate │
│ │industriei de apărare, din care: │
│ ├───────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│ │6.1. Staţie de │ │ │2213/ │ │
│6 │lucru TEMPEST │19.400,00 │0,00 │18.10.2019│13.12.2019│
│ │tip C │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │6.2. Sistem │ │ │ │ │
│ │integrat de │ │ │ │ │
│ │securitate │28.899,73 │0,00 │2217/ │13.12.2019│
│ │pentru zona de │ │ │24.10.2019│ │
│ │securitate │ │ │ │ │
│ │clasa a II-a │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┤
│ │Linie de fabricaţie componente de produse militare – nivel │
│ │minimal 4 maşini de prelucrări mecanice cu comandă numerică, din│
│ │care: │
│ ├───────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│ │7.1. Maşină de │ │ │ │ │
│ │honuit pentru │ │ │2279/ │ │
│ │lungimi mari cu│1.175.000,00│0,00 │12.12.2019│23.12.2019│
│ │comandă │ │ │ │ │
│ │numerică │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.2. Maşină de │ │ │ │ │
│ │rectificat │ │ │ │ │
│ │cilindric │1.175.658,60│0,00 │2280/ │23.12.2019│
│ │universală cu │ │ │12.12.2019│ │
│ │comandă │ │ │ │ │
│ │numerică │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.3. Centru de │ │ │ │ │
│ │prelucrări │ │ │ │ │
│ │mecanice │ │ │2276/ │ │
│ │orizontal cu │0,00 │2.585.000,00 │12.12.2019│24.11.2020│
│ │comandă │ │ │ │ │
│ │numerică în 5 │ │ │ │ │
│ │axe │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.4. Centru de │ │ │ │ │
│ │prelucrări │ │ │ │ │
│ │mecanice │0,00 │2.585.000,00 │2277/ │10.12.2020│
│ │vertical cu │ │ │12.12.2019│ │
│7 │comandă CNC în │ │ │ │ │
│ │5 axe │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.5. Centru de │ │ │ │ │
│ │strunjire │0,00 │1.805.000,00 │2278/ │17.09.2020│
│ │orizontal cu │ │ │12.12.2019│ │
│ │comandă CNC │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.6. Centru de │ │ │ │ │
│ │prelucrare a │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │2294/ │ │
│ │compozite cu │0,00 │5.350.000,00 │19.12.2019│24.11.2020│
│ │comandă │ │ │ │ │
│ │numerică în 5 │ │ │ │ │
│ │axe │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.7. Ferăstrău │ │ │2291/ │ │
│ │panglică │0,00 │120.134,00 │19.12.2019│10.09.2020│
│ │complet automat│ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.8. Maşină de │0,00 │89.546,00 │2290/ │10.09.2020│
│ │îndoit cu dorn │ │ │19.12.2019│ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.9. Centru de │0,00 │132.195,93 │2293/ │10.09.2020│
│ │prelucrare CNC │ │ │19.12.2019│ │
│ ├───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │7.10. Maşină │ │ │ │ │
│ │CNC de │0,00 │134.608,00 │2292/ │10.09.2020│
│ │electroeroziune│ │ │19.12.2019│ │
│ │cu fir │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cabina de │ │ │ │ │
│ │vopsit │ │ │2267/ │ │
│8 │componente │0,00 │237.000,00 │03.12.2019│15.09.2020│
│ │aeronave │ │ │ │ │
│ │militare │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Maşină de │ │ │2499/ │ │
│9 │tăiere cu jet │0,00 │1.777.500,00 │15.12.2020│17.12.2020│
│ │de apă │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Motostivuitor │ │ │ │ │
│10 │de capacitate │0,00 │369.840,00 │2483/ │26.11.2020│
│ │mare (minim 10 │ │ │24.11.2020│ │
│ │tf) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │4.339.362,25│15.185.823,93│ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 7

    Investiţii realizate în perioada 2020-2021, din fonduri proprii
        Anul 2020

┌────┬─────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │Comandă/ │Valoare │
│crt.│Furnizor │Produs │Contract │(lei fără │
│ │ │ │ │TVA) │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │BCD │Echipament │2002907/ │ │
│1 │Electronics │Milliohm meter │14.01.20 │24.272,81 │
│ │Ltd │kit M1-G- KIT │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Matriţă execuţie │ │ │
│2 │ETANSARI │manşetă │19011881/ │3.106,48 │
│ │GRAFEX S.R.L.│poliuretan │11.12.19 │ │
│ │ │etanşare │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│3 │DANTE │Laptop Dell │20010272/ │3.277,30 │
│ │INTERNATIONAL│Inspiron │03.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│4 │ATLAS COPCO │Maşină de găurit │20010302/ │4.477,82 │
│ │ │LBB 26 EPX 007 │10.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│5 │ATLAS COPCO │Maşină de găurit │20010302/ │9.920,10 │
│ │ │LBB 36 EPX 007 │10.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│6 │ATLAS COPCO │Maşină de găurit │20010302/ │7.026,74 │
│ │ │LBB 26 EPX 045 │10.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│7 │ATLAS COPCO │Maşină de găurit │20010301/ │4.960,05 │
│ │ │LBB 36 H 007 │10.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│8 │ATLAS COPCO │Maşină de găurit │20010301/ │3.134,48 │
│ │ │LBB 16 EO045AL │10.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│9 │ATLAS COPCO │Maşină de găurit │20010302/ │9.962,46 │
│ │ │LBB 36 H 13 │10.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Echipamente │Instalaţie de │ │ │
│10 │şi instalaţii│încălzire baie de│19011780/ │17.442,76 │
│ │galvanizare │cromare dură Ob. │22.11.2019│ │
│ │ │11 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│11 │ODSAEROTOOL │Set testare │2002601/ │98.579,30 │
│ │ │DRA-707 │26.02.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│12 │ATLAS COPCO │Cap modular ungi │20010302/ │3.009,31 │
│ │ │90 grade │10.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Maşină de găurit │20010302/ │ │
│13 │ATLAS COPCO │pneumatică LBB │10.03.2020│8.135,37 │
│ │ │36H060 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│14 │OMIFA │Workstation 4 │19011951/ │42.630,45 │
│ │ │persoane │03.12.2019│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│15 │OMIFA │Birou meeting şi │19011951/ │5.698,55 │
│ │ │jgheaburi │03.12.2019│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│16 │LAM PLAN │Sistem de │1902629/ │27.240,30 │
│ │ │şlefuire umedă │19.12.2019│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│17 │SMITS │Depozit butelii │20014070/ │5.200,00 │
│ │INDUSTRY │DIRA │20.01.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│18 │AERO │Echipament BOTTLE│2002603/ │62.006,50 │
│ │SPECIALITIES │O2 CART REMOTE │26.02.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│19 │SMITS │Task card 8 buc │19014501/ │62.006,50 │
│ │INDUSTRY │ │31.10.2019│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │IRMA │Coş evacuare │20010063/ │ │
│20 │CONSULTUNG │centrală Ob. 30A │17.01.2020│16.930,00 │
│ │ │(hangar 5) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│21 │SITCO SERVICE│Modernizare V2A │2014/ │1.798.961,46│
│ │ │ │17.12.2018│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Aparat de spălare│ │ │
│23 │ROTAFILO │sub presiune │2002599/ │86.552,63 │
│ │ │pentru motoare de│25.02.2020│ │
│ │ │avioane │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Linie de │ │ │
│ │ │inspecţie cu │ │ │
│ │SPECIAL │lichide │1903/ │ │
│24 │OUTFIT │penetrante │12.06.2018│378.715,70 │
│ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │instalaţie de │ │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│25 │FASTENING │Scule CleanSky │2002257/ │141.980,24 │
│ │SYSTEMS │ │12.06.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Încălzire Ob 16 │ │ │
│26 │PROTEHNIC │inclusiv │2465 din │1.45017 │
│ │ │instalaţie de │26.10 2020│ │
│ │ │gaze │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│27 │AEP │Traductor digital│19010297 /│13.698,42 │
│ │Transducers │de forţă 3 buc │06.03.2019│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│28 │GLOBAL TECH │Maşină de găurit │20010331 /│9.882,78 │
│ │ │DR300-T900-THD-90│12.03.2020│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Staţie grafică HP│ │ │
│29 │DOCWIZZ │Z440 + Monitor │20010007 │3.207,00 │
│ │ │IPS 27 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│30 │DOCWIZZ │Staţie grafică HP│20011287 │4.165,00 │
│ │ │Z440 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│31 │DOCWIZZ │Staţie grafică HP│20011287 │4.019,00 │
│ │ │Z440 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Pompă │ │ │
│32 │CELAROM POWER│submersibilă │20010265 │3.809,00 │
│ │AND TOOLS SRL│EL.SPER.SAM │ │ │
│ │ │316130/S │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ECHIPAMENTE │ │ │ │
│33 │ŞI │Baie de decapare │20010663/ │163.622,53 │
│ │INSTALAŢII │sulfo-cromică │04.06.2020│ │
│ │GALVANIZARE │ │ │ │
├────┴─────────────┴─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │TOTAL 2020│3.172.648,04│
└────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

        Anul 2021

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │Comandă/ │Valoare │
│crt.│Furnizor │Produs │Contract │(lei fără │
│ │ │ │ │TVA) │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │METATOOLS │Uscător de │20011351/ │3.480,00 │
│ │ │aer TDRY 12 │18.12.20 │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Redresor băi │21010059/ │ │
│2 │MEGATECH │anodizare │25.01.2021│14.331,03 │
│ │ │(modernizare)│ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Accesorii │ │ │
│3 │EDNIK GROUP│Mitsubishi │42278/ │56.065,13 │
│ │ │(majorare 3 │28.09.2018│ │
│ │ │buc) │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Dispozitiv │ │ │
│4 │AVIAPOOL │demontare │1902614/ │30.380,21 │
│ │ │montare │13.12.2019│ │
│ │ │admisie motor│ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Centrală │46534/ │ │
│5 │PROINSTAL │termică │18.02.2020│3.184,49 │
│ │ │sindicat │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │SHARKS │Sistem │2125/ │ │
│6 │SECURITY │control acces│31.05.2019│55.333,98 │
│ │ │IP ROSSLARE │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sistem │ │ │
│7 │SHARKS │supraveghere │2125/ │33.827,25 │
│ │SECURITY │video IP │31.05.2019│ │
│ │ │HIKVISION │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│8 │Echipamente│Baie PP + │20010663/ │137.498,38│
│ │instalaţii │PVDF │04.06.2020│ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│9 │Echipamente│Redresor 300A│21010794/ │14.600,14 │
│ │instalaţii │/15V │16.11.2021│ │
├────┴───────────┴─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL 2021│348.700,61│
└──────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 8

    Analiza SWOT a companiei
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    Proiecţia financiară pe termen scurt

┌───────────────┬───────────┬───────────┐
│ │2022 │2023 │
├───────────────┴───────────┴───────────┤
│Divizia Aerostructuri │
├───────────────┬───────────┬───────────┤
│Venituri │49.870.907 │53.319.498 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- ST Program │22.823.856 │23.114.214 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- REIMS Program│4.538.739 │5.190.076 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- SPIRIT │4.908.472 │5.407.495 │
│Program │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- TURN MILL │2.592.124 │2.754.087 │
│Program │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DEHARDE │2.255.136 │2.460.150 │
│Program │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- OTHER Program│12.752.581 │14.393.477 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli │49.227.390 │51.713.639 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Cheltuieli │28.279.044 │29.686.431 │
│salariale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Costuri │11.487.904 │11.631.118 │
│materiale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- ST Program │4.469.166 │3.924.205 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- REIMS Program│1.250.114 │1.428.702 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- SPIRIT │1.066.532 │1.175.461 │
│Program │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- TURN MILL │518.425 │550.817 │
│Program │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DEHARDE │721.644 │787.248 │
│Program │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- OTHER Program│3.462.023 │3.764.684 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Utilităţi │9.460.442 │10.396.090 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Alte costuri │ │ │
│directe │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Marja brută │643.517 │1.605.859 │
├───────────────┴───────────┴───────────┤
│DIRAC │
├───────────────┬───────────┬───────────┤
│Venituri │25.090.500 │69.265.500 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- RYR │13.390.000 │38.934.000 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- CORENDON │3.260.000 │10.712.000 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- BLUE AIR │4.590.000 │7.725.000 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- AIR BUCHAREST│1.636.000 │1.442.000 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- COMPONENTE │1.442.000 │1.802.500 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- OTHER │7.725 │8.650.000 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli │28.043.112 │41.442.635 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Cheltuieli │23.245.760 │34.899.056 │
│salariale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Costuri │2.792.400 │4.340.335 │
│materiale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- RYR │1.610.000 │2.493.750 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│-CORENDON │2.768 │7.182 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- BLUE AIR │312 │420 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- AIR BUCHAREST│1.686 │158.385 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- COMPONENTE │325 │400 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- OTHER │100 │150 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Utilităţi │2.004.952 │2.203.244 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Alte costuri │ │ │
│directe │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Marja brută │-2.952.612 │27.822.865 │
├───────────────┴───────────┴───────────┤
│DIRAM │
├───────────────┬───────────┬───────────┤
│Venituri │48.578.925 │35.905.300 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- C-130B/H │41.428.925 │27.492.300 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- AN-26/30 │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- C-27J │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- OTHER │ │ │
│(inclusiv │7.150.000 │8.413.000 │
│subvenţii) │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli │35.045.763 │22.311.639 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Cheltuieli │11.808.518 │13.759.618 │
│salariale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Costuri │21.351.068 │6.479.299 │
│materiale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- C-130B/H │21.351.068 │6.479.299 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- AN-26/30 │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- C-27J │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- OTHER │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Utilităţi │ │ │
│- Alte costuri │1.886.177 │2.072.722 │
│directe │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Marja brută │13.533.162 │13.593.661 │
├───────────────┴───────────┴───────────┤
│CEDITA │
├───────────────┬───────────┬───────────┤
│Venituri │4.166.208 │4.715.750 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli │2.942.731 │3.369.379 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Cheltuieli │2.381.250 │2.795.833 │
│salariale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Costuri │ │ │
│materiale │ │ │
│- Utilităţi │561.481 │573.546 │
│- Costuri │ │ │
│indirecte (25%)│ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Marja brută │1.223.476 │1.346.371 │
├───────────────┴───────────┴───────────┤
│Costuri de funcţionare │
├───────────────┬───────────┬───────────┤
│Alte costuri: │8.719.533 │9.682.235 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Întreţinere şi │2.739.703 │1.925.543 │
│reparaţii │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Redevenţe şi │530 │600 │
│chirii │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Prime de │668.728 │794.903 │
│asigurare │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Pregătirea │470.701 │61.613 │
│personalului │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Colaboratori │507.033 │574 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Comisioane şi │1.166 │132 │
│onorarii │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Publicitate │268.975 │3.045 │
│protocol │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Transport de │ │ │
│bunuri şi │3.975 │450 │
│personal │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Deplasări │176.667 │250 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Telecomunicaţii│28.196 │33.516 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Servicii │795 │700 │
│bancare │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Prestări │1.766.667 │3.000.000 │
│servicii │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite │ │ │
│clădiri divizii│753.227 │753.227 │
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite │ │ │
│clădiri alte │1.010.652 │707.456 │
│active │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Alte impozite │1.052.444 │1.148.121 │
│şi taxe │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Total │11.535.856 │12.291.040 │
├───────────────┴───────────┴───────────┤
│Total ROMAERO │
├───────────────┬───────────┬───────────┤
│Venituri │127.706.540│163.206.048│
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Aerostructuri│49.870.907 │53.319.498 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAC │25.090.500 │69.265.500 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAM │48.578.925 │35.905.300 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- CEDITA │4.166.208 │4.715.750 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli │115.258.996│118.837.291│
│operaţionale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Cheltuieli │65.714.572 │81.140.938 │
│salariale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Aerostructuri│28.279.044 │29.686.431 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAC │23.245.760 │34.899.056 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAM │11.808.518 │13.759.618 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- CEDITA │2.381.250 │2.795.833 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Costuri │36.192.853 │23.024.298 │
│materiale │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Aerostructuri│11.487.904 │11.631.118 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAC │2.792.400 │4.340.335 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAM │21.351.068 │6.479.299 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- CEDITA │561.481 │573.546 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Utilităţi │13.351.571 │14.672.056 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Aerostructuri│9.460.442 │10.396.090 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAC │2.004.952 │2.203.244 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAM │1.886.177 │2.072.722 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- CEDITA │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Alte costuri │- │- │
│directe │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- Aerostructuri│- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAC │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- DIRAM │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│- CEDITA │- │- │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Costuri de │8.719.533 │9.682.235 │
│funcţionare │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi │2.816.324 │2.608.805 │
│taxe │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│EBITDA │911.687 │32.077.717 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Amortizări │7.073.087 │7.073.087 │
│active op │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Amortizări alte│3.535.044 │3.535.044 │
│active │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│EBIT │-9.696.444 │21.469.586 │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Activitatea │ │ │
│financiară - ch│-15.429.000│-5.209.873 │
│cu dob (-) │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri din │ │ │
│vânzarea │26.290.600 │14.729.500 │
│activelor │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Costuri │ │ │
│aferente │-22.165.863│-11.494.670│
│activelor │ │ │
│valorificate │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Investiţii │20.513.000 │19.352.000 │
│echiv. lei │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat net │-41.513.707│142.543 │
└───────────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 10

    Proiecţia financiară pe termen mediu

┌────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │2024 │2025 │2026 │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri │ │ │ │
│operaţionale│ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │
│operaţionale│190.434.941│192.517.291│202.143.156│
│Costuri de │131.293.098│143.353.072│150.520.726│
│funcţionare │9.063.196 │9.122.524 │9.578.651 │
│Impozite şi │2.078.212 │2,078,212 │2.078.212 │
│taxe │7.716.095 │7.716.095 │8.101.900 │
│Amortizări │1.166.022 │1.166.022 │1.166.022 │
│active op │ │ │ │
│Amortizări │ │ │ │
│alte active │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│EBIT │39,118,318 │29,081,366 │30.697.646 │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Activitatea │ │ │ │
│financiară -│-2.581.239 │-991.606 │-279.890 │
│ch cu dob │ │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri din│ │ │ │
│vânzarea │ │ │ │
│activelor │ │ │ │
│Costuri │86.230.000 │0 │0 │
│aferente │68.656.506 │0 │0 │
│activelor │36.513.000 │27.992.250 │23.179.750 │
│valorificate│ │ │ │
│Investiţii │ │ │ │
│echiv. lei │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rezultat net│17.597.573 │97.510 │7.238.006 │
└────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

                                           ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016