Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE URGENŢĂ din 14 septembrie 2023  pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE URGENŢĂ din 14 septembrie 2023 pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 851 bis din 21 septembrie 2023
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 847 din 14 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 21 septembrie 2023
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)

    Cuprins
    LISTĂ ACRONIME
    1. INTRODUCERE
    2. INFORMAŢII GENERALE
    3. NIVELURILE DE CRIZĂ
    3.1. Definirea nivelurilor de criză la nivel naţional
    3.2. Definirea nivelului de criză la nivelul Uniunii Europene
    3.3. Procedura de activare/închidere a unuia dintre nivelurile de criză
    3.3.1. Alertă timpurie
    3.3.2. Alertă
    3.3.3. Urgenţă
    3.3.4. Alertă la nivelul Uniunii
    3.3.5. Indicatorii utilizaţi pentru a analiza declararea unui anumit nivel de criză
    3.3.6. Incidente care pot declanşa o situaţie de criză

    3.4. Obligaţiile de raportare şi schimbul de informaţii

    4. MĂSURI ADOPTATE PENTRU FIECARE NIVEL DE CRIZĂ
    4.1. Acţiunile predefinite pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în cazul unui nivel de criză la nivel naţional
    4.1.1. Alertă timpurie
    4.1.2. Alertă
    4.1.3. Urgenţă

    4.2. Acţiunile predefinite în cazul Alertei la nivelul Uniunii
    4.3. Măsurile adoptate individual în cazul declarării unuia dintre nivelurile de criză
    4.3.1. Alertă timpurie
    4.3.1.1. Managementul programelor de reparaţii/investiţii

    4.3.2. Alertă
    4.3.2.1. Modificarea voluntară a nominalizărilor
    4.3.2.2. Punerea voluntară la dispoziţie de către utilizatorii de depozit a capacităţilor de extracţie/volumelor extrase disponibile în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    4.3.2.3. Reducerea consumului clienţilor care pot fi întrerupţi în baza contractelor comerciale cu clauze de întreruptibilitate

    4.3.3. Urgenţă
    4.3.3.1. Măsuri nebazate pe piaţă axate pe cerere
    4.3.3.1.1. Introducerea restricţiilor privind consumul de gaze naturale pentru clienţii neprotejaţi

    4.3.3.2. Măsuri nebazate pe piaţă axate pe ofertă
    4.3.3.2.1. Flexibilitatea sporită a importului
    4.3.3.2.2. Creşterea obligatorie a nivelului producţiei de gaze naturale
    4.3.3.2.3. Reducerea dezechilibrului asupra capacităţii ferme a punctelor de interconectare de ieşire
    4.3.3.2.4. Adaptarea nivelului optim de funcţionare al SNT (line pack)
    4.3.3.2.5. Creşterea capacităţii tehnice de extracţie din depozitele de înmagazinare subterană


    4.3.4. Plan de reducere a cererii de gaze naturale
    4.3.4.1. Consumul de referinţă de gaze naturale al României
    4.3.4.2. Nivelul reducerii obligatorii a cererii în România
    4.3.4.3. Măsuri pentru reducerea voluntară a cererii în România
    4.3.4.3.1. Reducerea consumului de gaze naturale în sectorul energiei electrice
    4.3.4.3.2. Promovarea reducerii încălzirii şi răcirii în clădiri
    4.3.4.3.3. Lansarea/derularea de campanii de informare care vizează reducerea consumului de energie
    4.3.4.3.4. Măsuri de economisire a gazelor naturale prin sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri
    4.3.4.3.5. Promovarea la nivelul autorităţilor publice locale a măsurilor care vizează îmbunătăţirea iluminatului public

    4.3.4.4. Măsuri pentru reducerea obligatorie a cererii    5. ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ENTITĂŢILOR IMPLICATE PENTRU FIECARE NIVEL DE CRIZĂ
    5.1. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Alertă timpurie
    5.2. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Alertă
    5.3. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Urgenţă
    5.4. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Alertă la nivelul Uniunii

    6. MĂSURI SPECIFICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMOFICAREA
    6.1. Furnizarea de energie electrică produsă pe bază de gaze naturale
    6.2. Impactul probabil al întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra sectorului electric
    6.2.1. Măsuri pentru a atenua impactul potenţial al unei perturbări a furnizării cu gaze în sectorul energiei electrice

    6.3. Impactul probabil al unei perturbări a furnizării de gaze în sectorul termoficării
    6.3.1. Măsuri de atenuare a impactului întreruperii alimentării cu energie termică


    7. MANAGERUL DE CRIZĂ
    8. MĂSURI PRIVIND CONSUMUL NEJUSTIFICAT AL CLIENŢILOR NEPROTEJAŢI ÎN TIMPUL NIVELULUI DE URGENŢĂ
    9. TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
    10. DIMENSIUNEA REGIONALĂ
    10.1. Măsurile de adoptat pentru fiecare nivel de criză
    10.1.1. Grupul de risc Ucraina
    10.1.1.1. Alertă timpurie
    10.1.1.2. Alertă
    10.1.1.3. Urgenţă

    10.1.2. Grupul de risc Trans-balcanic
    10.1.2.1. Alertă timpurie
    10.1.2.2. Alertă
    10.1.2.3. Urgenţă

    10.1.3. Acţiuni care trebuie întreprinse în cadrul fiecărui Grup de risc, din care România face parte, în cazul declarării unui nivel de criză

    10.2. Mecanismele de cooperare
    10.2.1. Grupul de risc Ucraina
    10.2.2. Grupul de risc Trans-balcanic

    10.3. Proceduri adiacente
    10.4. Solidaritatea cu statele membre

    11. CONSULTAREA CU PĂRŢILE INTERESATE
    12. CONCLUZII
    LISTA FIGURILOR
        LISTA TABELELOR

    LISTĂ ACRONIME:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │autoritatea competentă în │
│ │sensul art. 2 pct. 7 din │
│ │Regulamentul (UE) nr. 2017/ │
│ │1938 al Parlamentului European│
│ │şi al Consiliului din 25 │
│AC │octombrie 2017 privind │
│ │măsurile de garantare a │
│ │siguranţei furnizării de gaze │
│ │şi de abrogare a │
│ │Regulamentului (UE) nr. 994/ │
│ │2010 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în domeniul │
│ │Energiei │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CE │Comisia Europeană │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Echipa interdisciplinară │
│EGSC │pentru gestionarea situaţiilor│
│ │de criză în aprovizionarea │
│ │gazelor naturale │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │European Network of │
│ │Transmission System Operators │
│ENTSO-G│for Gas/Reţeaua Europeană a │
│ │Operatorilor de Transport şi │
│ │de Sistem de Gaze Naturale │
├───────┼──────────────────────────────┤
│GNL │Gaz natural lichefiat │
├───────┼──────────────────────────────┤
│IP/EP │Puncte de intrare/Entry points│
├───────┼──────────────────────────────┤
│OSD │Operator/Operatori de sistem │
│ │de distribuţie │
├───────┼──────────────────────────────┤
│OTS │Operatorul de Transport şi de │
│ │Sistem │
├───────┼──────────────────────────────┤
│mc │metri cubi │
├───────┼──────────────────────────────┤
│mil. │milion/milioane │
├───────┼──────────────────────────────┤
│mld. │miliard/miliarde │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Planul Naţional Integrat în │
│PNIESC │domeniul Energiei şi │
│ │Schimbărilor Climatice │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RET │Reţeaua Electrică de Transport│
├───────┼──────────────────────────────┤
│SD │Sistem de distribuţie │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SEN │Sistemul Electroenergetic │
│ │Naţional │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SMG │Staţie de Măsurare Gaze │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SNT │Sistemul Naţional de Transport│
├───────┼──────────────────────────────┤
│tep │tone echivalent petrol │
├───────┼──────────────────────────────┤
│TYNDP │Planul de Dezvoltare a Reţelei│
│ │pe 10 ani │
├───────┼──────────────────────────────┤
│UE │Uniunea Europeană │
├───────┼──────────────────────────────┤
│UGS │Underground gas storage/ │
│ │Depozit subteran de gaze │
├───────┼──────────────────────────────┤
│UR │Utilizator de reţea al SNT sau│
│ │al SD │
└───────┴──────────────────────────────┘

    1. INTRODUCERE
        Planul de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a fost elaborat în scopul stabilirii unui set de măsuri şi proceduri, inclusiv de scheme de flux de informaţii şi de acţiuni întreprinse pentru a anula, reduce sau elimina efectele unor posibile perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale în România în situaţii individuale de criză, adică în starea de alertă timpurie, alertă şi urgenţă şi de responsabilităţi fixe clar stabilite aplicabile pentru toate părţile interesate în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale. Prin implementarea Planului de urgenţă se intenţionează să se anuleze, atenueze sau să se elimine efectele unei perturbări pentru a face faţă situaţiilor în care alimentarea cu gaze naturale pe piaţa internă de gaze naturale nu ar mai putea fi garantată tuturor clienţilor, cu precădere a clienţilor protejaţi.
        Siguranţa aprovizionării cu gaze naturale este responsabilitatea comună a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a statelor membre şi a Comisiei Europene.
     În acest context Regulamentul (UE) nr. 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (denumit, în continuare, Regulament) defineşte responsabilităţile şi obligaţiile pentru întreprinderi, autorităţi naţionale şi Comisia Europeană şi solicită statelor membre să stabilească din timp gestionarea eficientă a situaţiilor de criză şi să instituie măsuri sub formă de acţiuni preventive şi planuri de urgenţă.
        Planul de urgenţă stabileşte în detaliu aranjamentele operaţionale care urmează să fie realizate în cazul apariţiei unei situaţii de criză în aprovizionarea cu gaze naturale în România şi se concentrează pe interacţiunile cu Comisia Europeană prin intermediul Grupului de Coordonare pentru Gaze (GCG).
     Întrucât cadrul juridic privind securitatea aprovizionării cu gaze, stabilit prin Regulament, nu abordează în mod adecvat perturbările cauzate de un furnizor de gaze important pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, care poate atrage un risc de acţiune necoordonată din partea statelor membre, a fost adoptat Regulamentul (UE) 2022/1369 al Consiliului din 5 august 2022 privind măsuri coordonate de reducere a cererii de gaze (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) 2022/1369), care a intrat în vigoare în data de 09.08.2022, care stabileşte norme pentru abordarea unei situaţii caracterizate prin dificultăţi grave legate de aprovizionarea cu gaze, cu scopul de a garanta securitatea aprovizionării cu gaze a Uniunii Europene, într-un spirit de solidaritate energetică.
     Normele includ o mai bună coordonare, monitorizare şi raportare cu privire la măsurile naţionale de reducere a cererii de gaze şi posibilitatea ca, pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene, Consiliul Uniunii Europene să declare o Alertă la nivelul Uniunii, ca nivel de criză specific Uniunii, care să declanşeze o obligaţie de reducere a cererii în întreaga Uniune, independent de nivelurile naţionale de criză în temeiul art. 11, alin. (1) din Regulament.
     Prevederile Regulamentului (UE) 2022/1369, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2023/706 al Consiliului din din 30 martie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2022/1369 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de reducere a cererii pentru măsurile de reducere a cererii de gaze şi consolidarea raportării şi a monitorizării punerii în aplicare a acestora, (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) 2022/1369 modificat) se vor aplica până la data de 31 martie 2024.
     Totodată, Regulamentul a fost modificat prin adoptarea Regulamentului (UE) 2022/1032 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 iunie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1938 şi (CE) nr. 715/2009 în ceea ce priveşte înmagazinarea gazelor (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) 2022/1032), care a intrat în vigoare în data de 01 iulie 2022, care stabileşte ca fiecare stat membru trebuie să se asigure că în instalaţiile de înmagazinare subterană a gazelor situate pe teritoriul său şi direct interconectate la o zonă de piaţă din Statul Membru respectiv sunt constituite stocuri la un nivel de cel puţin 90 % din capacitatea lor la nivel de stat membru până la data de 1 noiembrie din fiecare an (obiectiv de constituire de stocuri), cu o serie de obiective intermediare pentru fiecare stat membru în februarie, mai, iulie şi septembrie(traiectorie de constituire de stocuri) din anul următor.
     Prevederile Regulamentului (UE) 2022/1032 se vor aplica numai până la 31 decembrie 2025.
     În conformitate cu art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/1369 modificat, autoritatea competentă actualizează Planul de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/26.05.2022 privind aprobarea Planului de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România, stabilit în temeiul art. 8 din Regulament, pentru a reflecta măsurile de reducere voluntară a cererii.
    În acest sens, a fost elaborat Planul de urgenţă actualizat care îndeplineşte cerinţele din Regulament şi a fost realizat în conformitate cu prevederile din art. 10, modelul din Anexa VII la Regulament şi cuprinde:
        ● descrierea rolului şi a responsabilităţilor autorităţii competente (AC) pentru fiecare nivel de criză;
        ● definirea nivelurilor de criză la nivel naţional, organismul responsabil pentru declararea fiecărui nivel de criză şi procedurile de urmat în fiecare caz;
        ● definirea nivelului de criză la nivelul Uniunii Europene;
        ● indicatorii utilizaţi pentru a analiza şi pentru a decide cu privire la declararea unui anumit nivel de criză la nivel naţional;
        ● descrierea detaliată a procedurilor şi măsurilor adoptate pentru fiecare nivel de criză la nivel naţional, inclusiv schemele corespunzătoare de flux de informaţii între entităţile participante;
        ● descrierea procedurilor şi măsurilor adoptate pentru nivelul de criză la nivelul Uniunii Europene;
        ● contribuţia măsurilor de piaţă pentru gestionarea situaţiei în cazul nivelului de alertă timpurie/alertă şi pentru atenuarea situaţiei în cazul nivelului de urgenţă;
        ● contribuţia măsurilor nebazate pe piaţă, planificate sau care urmează a fi puse în aplicare în cazul nivelului de urgenţă şi evaluarea necesităţii utilizării acestor măsuri nebazate pe piaţă pentru a face faţă unei crize;
        ● planul de reducere a cererii de gaze naturale şi măsurile pentru reducerea voluntară şi obligatorie a cererii în România;
        ● descrierea rolului managerului de criză desemnat;
        ● descrierea măsurilor şi acţiunilor întreprinse pentru a atenua impactul potenţial al unei perturbări a furnizării de gaze în sectorul energiei electrice şi termoficări;
        ● descrierea rolului şi a responsabilităţilor entităţilor implicate pentru fiecare nivel de criză la nivel naţional şi la nivelul Uniunii;
        ● descrierea măsurilor şi a procedurilor privind consumul nejustificat al clienţilor care nu sunt clienţi protejaţi şi indicarea entităţilor implicate;
        ● descrierea testelor de pregătire pentru situaţii de urgenţă, respectiv calendarul pentru simulări în timp real ale reacţiei la situaţii de urgenţă, indicarea entităţilor implicate, procedurile şi scenariile concrete de impact mare şi mediu simulate;
        ● consultările cu părţile interesate;
     ● dimensiunea regională, incluzând descrierea mecanismelor utilizate pentru cooperarea cu alte state membre pentru fiecare dintre nivelurile de criză la nivel naţional şi a schimbului de informaţii între Autorităţile Competente, precum şi descrierea mecanismelor convenite cu statele membre cu care România este direct conectată pentru a se asigura aplicarea principiului solidarităţii, conform art. 13 din Regulament.


    2. INFORMAŢII GENERALE
     Conform prevederilor art. 8, alin. (2), lit. b) din Regulament, autoritatea competentă a fiecărui stat membru, stabileşte "un plan de urgenţă conţinând măsurile care trebuie luate pentru a elimina sau a atenua impactul unei perturbări a furnizării de gaze", elaborat în conformitate cu art. 10 şi, urmare a consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizaţiilor relevante care reprezintă interesele clienţilor casnici şi industriali de gaze, a producătorilor de energie electrică şi a operatorului de transport şi de sistem de energie electrică.
     În conformitate cu art. 102, lit. l) şi o) din Legea energiei şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 123/2012), Ministerul Energiei exercită calitatea de autoritate competentă în sensul art. 2, pct. 7 din Regulament şi, în această calitate, elaborează Planul de urgenţă, conform prevederilor Regulamentului, care se actualizează la fiecare patru ani sau mai frecvent dacă situaţia o impune. autoritatea competentă are, de asemenea, un rol de coordonare a măsurilor şi acţiunilor care trebuie întreprinse în timpul unei situaţii de urgenţă pentru a atenua impactul asupra continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu gaze naturale în România, având şi responsabilitatea legăturii cu Comisia Europeană şi Autorităţile Competente ale statelor membre din grupurile de risc din care România face parte, pentru a se asigura că detaliile unei astfel de perturbări sunt comunicate imediat în conformitate cu prevederile Regulamentului.
        Planul de urgenţă oferă un cadru pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel cum se prevede în Regulament. Măsurile, acţiunile şi procedurile cuprinse în Planul de urgenţă sunt testate cel puţin o dată între actualizările periodice ale acestuia, efectuate la fiecare patru ani. Pentru a testa Planul de urgenţă, autoritatea competentă simulează scenarii cu impact mediu şi ridicat şi reacţii în timp real în conformitate cu Planul de urgenţă şi rezultatele testelor sunt prezentate GCG.

    3. NIVELURILE DE CRIZĂ
    3.1. Definirea nivelurilor de criză la nivel naţional
    Regulamentul defineşte în art. 11, alin. (1) trei niveluri de criză, şi anume:
        ● nivelul de alertă timpurie (denumit, în continuare, "alertă timpurie"): în cazul în care există informaţii concrete, sigure şi fiabile, conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ situaţia în materie de furnizare de gaze şi care ar putea conduce la declanşarea nivelului de alertă sau de urgenţă;
        ● nivelul de alertă (denumit, în continuare, "alertă"): în cazul în care are loc o perturbare a furnizării de gaze sau o cerere de gaze excepţional de mare care afectează în mod semnificativ situaţia în materie de furnizare de gaze, dar piaţa este încă în măsură să gestioneze perturbarea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri nebazate pe piaţă;
        ● nivelul de urgenţă (denumit, în continuare, "urgenţă"): în cazul unei cereri excepţional de mari sau al unei perturbări semnificative a furnizării de gaze sau al unui alt tip de deteriorare semnificativă a situaţiei în materie de furnizare de gaze şi toate măsurile de piaţă relevante au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită, astfel încât este nevoie să se introducă în plus măsuri nebazate pe piaţă în special în scopul garantării furnizării de gaze către clienţii protejaţi.

        Apariţia nivelurilor individuale de criză depinde de gravitatea perturbării, de implicaţiile economice şi tehnice anticipate şi de urgenţa acţiunilor de remediere la nivel naţional. Nivelurile nu trebuie declarate succesiv. Nivelul de alertă sau de urgenţă poate fi declarat imediat în funcţie de gravitatea perturbării, de urgenţa şi de tipurile de măsuri necesare pentru corectarea situaţiei sau eliminarea riscului.

    3.2. Definirea nivelului de criză la nivelul Uniunii Europene
    Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat introduce, la art. 4, un nou nivel de criză, şi anume:
     ● alertă la nivelul Uniunii, definită ca: un nivel de criză specific Uniunii care declanşează o reducere obligatorie a cererii şi care nu este legat de niciunul dintre nivelurile de criză în temeiul art. 11 alin. (1) din Regulament.

        Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, poate declara o alertă la nivelul Uniunii prin intermediul unei decizii de punere în aplicare.
        Comisia Europeană prezintă o propunere pentru o astfel de alertă la nivelul Uniunii atunci când consideră că există un risc substanţial de deficit grav de aprovizionare cu gaze sau o cerere de gaze excepţional de ridicată şi care conduce la o deteriorare semnificativă a situaţiei aprovizionării cu gaze în Uniune, dar piaţa este în măsură să gestioneze perturbarea respectivă fără a fi necesar să se recurgă la măsuri nebazate pe piaţă.
     Cinci sau mai multe autorităţi competente ale statelor membre care au declarat alerte naţionale în temeiul art. 11, alin. (1), lit. (b) din Regulament pot solicita Comisiei să prezinte Consiliului Uniunii Europene o propunere de declarare a unei alerte la nivelul Uniunii.
     În cazul în care Consiliul Uniunii Europene declară Alertă la nivelul Uniunii, fiecare stat membru îşi reduce consumul de gaze în conformitate cu art. 5, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat, respectiv consumul de gaze în fiecare stat membru în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 ("perioada de reducere") trebuie să fie cu 15 % mai mic în raport cu consumul de referinţă de gaze ("reducerea obligatorie a cererii") - definit în conformitate cu art. 2, pct. 5 din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat.

    3.3. Procedura de activare/închidere a unuia dintre nivelurile de criză
        Planul de urgenţă este activat efectiv atunci când este declarat unul dintre nivelurile de criză descrise anterior. Acest subcapitol prezintă procedurile de activare/închidere aplicabile fiecărui nivel de criză şi identifică diferite evenimente care ar declanşa un anumit nivel de criză, după cum urmează:
    3.3.1. Alertă timpurie
    1. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale (operatorul de transport şi de sistem (OTS) gaze naturale, producătorii de gaze naturale, operatorii de sistem de distribuţie (OSD), operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) notifică, imediat, prin intermediul canalelor de comunicare disponibile, autorităţii competente (AC) şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) informaţii despre posibile evenimente care ar deteriora în mod semnificativ situaţia în aprovizionarea cu gaze naturale. Informaţiile furnizate, în conformitate cu competenţa fiecărei entităţi, ar trebui să vizeze următoarele date:
        ● cauza perturbării;
        ● timpul estimat până la apariţia perturbării (ziua gazieră şi ora la care limitarea/sistarea va deveni efectivă);
        ● cantitatea estimativă de gaze naturale care va fi limitată/sistată ca urmare a perturbării;
        ● informaţii despre orice întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale a clienţilor protejaţi din România în cazul unei perturbări;
        ● informaţii specifice despre efectele anticipate ale acţiunilor bazate pe piaţă.

    2. AC va centraliza informaţiile concrete şi sigure, menţionate la punctul 1.
    3. AC va analiza împreună cu OTS gaze naturale şi ANRE informaţiile centralizate la punctul 2.
    4. În cazul în care analiza relevă posibilitatea de deteriorare a situaţiei de aprovizionare cu gaze naturale, AC poate convoca o şedinţă a Echipei interdisciplinare pentru gestionarea situaţiilor de criză în aprovizionarea gazelor naturale (EGSC), descrisă în Capitolul 7. În concordanţă cu concluziile şedinţei EGSC, AC poate decide dacă se declară nivelul de Alertă timpurie, în conformitate cu art. 11, alin. (1), lit. a) din Regulament. Decizia privind declararea nivelului de Alertă timpurie se realizează, în termen de 24 de ore de la adoptarea acesteia, prin ordin al ministrului energiei.
    5. Pe perioada nivelului de Alertă timpurie, AC monitorizează şi solicită informaţii operative zilnice cu privire la aplicarea măsurilor cuprinse în Planul de urgenţă şi la îndeplinirea obligaţiilor de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale.
    6. Pe perioada nivelului de Alertă timpurie întreprinderile din sectorul gazelor naturale vor transmite informaţii către OTS gaze naturale şi ANRE.
    7. Decizia privind încheierea nivelului de Alertă timpurie este luată de AC, după consultarea EGSC, şi se realizează, în termen de 24 de ore de la adoptarea acesteia, prin ordin al ministrului energiei.
    8. Informaţii privind declararea/încheierea nivelului de Alertă timpurie, precum şi ordinele ministrului energiei privind declararea/încheierea nivelului de Alertă timpurie sunt publicate pe site-ul Ministerului Energiei şi pe site-urile furnizorilor de gaze naturale, OTS gaze naturale şi OSD.
    9. AC informează despre declararea sau încheierea nivelului de Alertă timpurie Comisia Europeană, Autorităţile Competente ale statelor membre din grupurile de risc din care România face parte, precum şi Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, în special informaţiile cu privire la acţiunile pe care aceasta intenţionează să le întreprindă.
    10. După încheierea nivelului de Alertă timpurie, AC furnizează Comisiei Europene, în conformitate cu art. 14, alin. (4) din Regulament, o evaluare detaliată, bazându-se pe informaţii furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale).
        În Figura 1. se prezintă entităţile implicate în cazul nivelului de Alertă timpurie, acţiunile care se realizează, precum şi schema de flux de informaţii între entităţile participante. (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 1. Schema de flux de informaţii în cazul nivelului de Alertă timpurie


    3.3.2. Alertă
    1. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) notifică, imediat, prin intermediul canalelor de comunicare disponibile, autorităţii competente (AC) şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) informaţii despre posibile întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale sau o cerere de gaze excepţional de mare care afectează în mod semnificativ situaţia în materie de furnizare de gaze.
    2. AC va centraliza informaţiile concrete şi sigure, menţionate la punctul 1.
    3. AC va analiza împreună cu OTS gaze naturale şi ANRE informaţiile centralizate la punctul 2.
    4. În cazul în care analiza evidenţiază posibila declanşare a evenimentelor menţionate în definiţia nivelului de Alertă, AC poate convoca o şedinţă EGSC. În concordanţă cu concluziile şedinţei EGSC, AC poate să decidă dacă se declară nivelul de Alertă, în conformitate cu art. 11, alin. (1), lit. b) din Regulament. Decizia privind declararea nivelului de Alertă se realizează, în termen de 24 de ore de la adoptarea acesteia, prin ordin al ministrului energiei.
    5. Pe perioada nivelului de Alertă, AC monitorizează şi solicită informaţii operative zilnice cu privire la aplicarea măsurilor, cuprinse în Planul de urgenţă şi îndeplinirea obligaţiilor de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale.
    6. Pe perioada nivelului de Alertă întreprinderile din sectorul gazelor naturale vor transmite informaţii către OTS gaze naturale şi ANRE.
    7. Decizia privind încheierea nivelului de Alertă este luată de AC, după consultarea EGSC, şi se realizează, în termen de 24 de ore de la adoptarea acesteia, prin ordin al ministrului energiei.
    8. Informaţii privind declararea/încheierea nivelului de Alertă, precum şi ordinele ministrului energiei privind declararea/încheierea nivelului de Alertă sunt publicate pe site-ul Ministerului Energiei şi pe site-urile furnizorilor de gaze naturale, OTS gaze naturale şi OSD.
    9. AC informează despre declararea sau încheierea nivelului de Alertă Comisia Europeană, Autorităţile Competente ale statelor membre din grupurile de risc din care România face parte, precum şi GCG şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, în special informaţiile cu privire la acţiunile pe care aceasta intenţionează să le întreprindă.
    10. După încheierea nivelului de Alertă, AC furnizează Comisiei Europene, în conformitate cu art. 14, alin. (4) din Regulament, o evaluare detaliată, bazându-se pe informaţii furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale).
        În Figura 2. se prezintă entităţile implicate în cazul nivelului de Alertă, acţiunile care se realizează, precum şi schema de flux de informaţii între entităţile participante. (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 2. Schema de flux de informaţii în cazul nivelului de Alertă


    3.3.3. Urgenţă
    1. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) notifică, imediat, prin intermediul canalelor de comunicare disponibile, autorităţii competente (AC) şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) informaţii despre o cerere excepţional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situaţiei livrărilor, raportate la cererea de consum.
    2. AC va centraliza informaţiile concrete şi sigure, menţionate la punctul 1.
    3. AC va analiza împreună cu OTS gaze naturale şi ANRE informaţiile centralizate la punctul 2.
    4. În cazul în care prin utilizarea măsurilor bazate pe piaţă nu se restabileşte continuitatea şi siguranţa aprovizionării cu gaze naturale şi analiza evidenţiază posibila declanşare a evenimentelor menţionate în definiţia nivelului de urgenţă, AC poate convoca o şedinţă EGSC. În concordanţă cu concluziile şedinţei EGSC, AC poate să decidă dacă se declară nivelul de Urgenţă, în conformitate cu art. 11, alin. (1), lit. c) din Regulament. Decizia privind declararea nivelului de Urgenţă se realizează, în termen de 24 de ore de la adoptarea acesteia, prin ordin al ministrului energiei.
    5. Pe perioada nivelului de Urgenţă, AC monitorizează şi solicită informaţii operative zilnice cu privire la aplicarea măsurilor, inclusiv a măsurilor administrative nebazate pe piaţă, cuprinse în Planul de urgenţă şi îndeplinirea obligaţiilor de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale, precum şi de către OTS energie electrică şi producătorii de energie electrică în centrale pe gaze naturale.
    6. Pe perioada nivelului de Urgenţă întreprinderile din sectorul gazelor naturale vor transmite informaţii către OTS gaze naturale şi ANRE.
    7. Decizia privind încheierea nivelului de Urgenţă este luată de AC, după consultarea EGSC, şi se realizează, în termen de 24 de ore de la adoptarea acesteia, prin ordin al ministrului energiei.
    8. Informaţii privind declararea/încheierea nivelului de Urgenţă, precum şi ordinele ministrului energiei privind declararea/încheierea nivelului de Urgenţă sunt publicate pe site-ul Ministerului Energiei şi pe site-urile furnizorilor de gaze naturale, OTS gaze naturale şi OSD.
    9. AC informează despre declararea sau încheierea nivelului de Urgenţă Comisia Europeană, Autorităţile Competente ale statelor membre din grupurile de risc din care România face parte, precum şi GCG şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, în special informaţiile cu privire la acţiunile pe care aceasta intenţionează să le întreprindă, cu precădere despre lansarea măsurilor nebazate pe piaţă.
    10. AC poate modifica măsurile, în cazul în care Comisia Europeană solicită acest lucru în urma verificărilor făcute, la cererea unei alte autorităţi competente, a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sau din proprie iniţiativă, în cazul în care se consideră că acestea contravin condiţiilor prevăzute la art. 11, alin. (8) din Regulament.
    11. AC declară încheierea nivelului de Urgenţă, în cazul în care Comisia Europeană solicită acest lucru, în baza concluziei că declararea acestuia nu este sau a încetat să fie justificată.
    12. În termen de trei zile de la notificarea solicitării Comisiei Europene, AC modifică măsurile şi informează Comisia Europeană în acest sens sau prezintă acesteia motivele pentru care nu este de acord cu solicitarea.
    13. În absenţa consimţământului AC, în cazul în care Comisia Europeană nu decide, în termen de trei zile, să îşi modifice sau să îşi retragă solicitarea, AC dă curs convocării Comisiei Europene pentru expunerea în detaliu a motivelor pentru care solicită orice modificare a măsurii.
    14. AC ţine seama pe deplin de poziţia Comisiei Europene. În cazul în care decizia finală a AC diferă de avizul Comisiei Europene, AC prezintă motivele pe care se întemeiază decizia respectivă.
    15. După încheierea nivelului de Urgenţă, AC furnizează Comisiei Europene, în conformitate cu art. 14, alin. (4) din Regulament, o evaluare detaliată, bazându-se pe informaţii furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale).
        În Figura 3. se prezintă entităţile implicate în cazul nivelului de Urgenţă, acţiunile care se realizează, precum şi schema de flux de informaţii între entităţile participante. (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 3. Schema de flux de informaţii în cazul nivelului de Urgenţă


    3.3.4. Alertă la nivelul Uniunii
    1. Înainte de declararea Alertei la nivelul Uniunii, AC monitorizează eficacitatea măsurilor voluntare de reducere a cererii.
    2. În cazul în care AC primeşte notificare din partea Comisiei Europene conform căreia Consiliul Uniunii Europene a declarat Alertă la nivelul Uniunii, AC notifică întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) cu privire la obligativitatea aplicării măsurilor de reducere a cererii, cuprinse în capitolul 4.3.4., pe perioada în care este declarată Alerta la nivelul Uniunii în vederea reducerii consumului de gaze în România, în conformitate cu art. 5, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat. Furnizorii notifică clienţii finali din portofoliile proprii, cu privire la obligativitatea reducerii consumurilor acestora în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat.
    3. AC monitorizează punerea în aplicare a măsurilor de reducere obligatorie a cererii pe teritoriul său pe perioada derulării alertei la nivelul Uniunii şi raportează Comisiei Europene cu privire la datele obţinute în urma monitorizării.
    4. AC întocmeşte un plan care să stabilească o strategie pentru îndeplinirea efectivă a obligaţiei de reducere a cererii, în cazul în care Comisia Europeană identifică, pe baza cifrelor raportate privind reducerea cererii, un risc ca România să nu fie în măsură să îşi îndeplinească obligaţia de reducere a cererii în temeiul art. 5 din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat.
    5. În cazul în care AC primeşte notificare din partea Comisiei Europene conform căreia Consiliul Uniunii Europene a declarat încetarea Alertei la nivelul Uniunii, AC notifică, în termen de 48 de ore, întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) cu privire la încetarea Alertei la nivelul Uniunii şi a obligaţiilor aplicabile în temeiul art. 5 din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat. Furnizorii notifică de îndată clienţii finali din portofoliile proprii cu privire la încetarea Alertei la nivelul Uniunii.
    6. Informaţii privind declararea/încheierea nivelului de Alertă la nivelul Uniunii sunt publicate pe site-ul Ministerului Energiei.

    3.3.5. Indicatorii utilizaţi pentru a analiza declararea unui anumit nivel de criză
        Autoritatea competentă examinează, împreună cu EGSC, în mod specific condiţiile pentru declararea nivelurilor de criză pe baza unor indicatori (care apar individual sau în comun) prezentaţi în Tabelul 1.
        Tabel 1. Indicatorii utilizaţi pentru declararea nivelurilor de criză

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ALERTĂ │ALERTĂ │URGENŢĂ │
│TIMPURIE │ │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │• Pe termen │
│ │ │lung pot fi │
│ │ │aşteptate │
│ │ │întreruperi │
│ │ │suplimentare │
│ │ │ale │
│ │ │aprovizionării│
│ │ │pe scară largă│
│ │ │şi nu există o│
│ │ │opţiune │
│ │• Limitarea/ │alternativă │
│ │sistarea │adecvată de │
│ │semnificativă │aprovizionare;│
│• Limitarea/ │a debitului de│• Măsurile │
│sistarea │gaze naturale │bazate pe │
│debitului de │în punctele │piaţă nu mai │
│gaze naturale │fizice de │sunt │
│în punctele │intrare cheie/│suficiente │
│fizice de │importante; │pentru │
│intrare cheie/│• Capacitatea │stabilitatea │
│importante; │redusă de │sistemului │
│• Capacitatea │extracţie din │gazier din │
│redusă de │depozite în │România; │
│extracţie din │perioade cu │• Nu este │
│depozite în │vârfuri de │disponibilă │
│perioade cu │consum; │suficientă │
│consum │• Sistarea │energie de │
│ridicat; │unor surse │echilibrare pe│
│• Sistarea │importante de │întreaga piaţă│
│unor surse │aprovizionare;│de gaze │
│importante de │• Problemă │naturale şi nu│
│aprovizionare;│tehnică/ │poate fi │
│• Problemă │defecţiune │achiziţionată │
│tehnică/ │tehnică, pe │pe termen │
│defecţiune │perioadă mare,│scurt sau │
│tehnică a unei│a unei │comerţul cu │
│infrastructuri│infrastructuri│energie de │
│majore (de │majore (de │echilibrare a │
│exemplu, │exemplu, │fost │
│conducte şi/ │conducte şi/ │suspendat; │
│sau staţii de │sau staţii de │• Deteriorarea│
│compresoare); │compresoare); │situaţiei de │
│• Condiţiile │• Condiţiile │aprovizionare │
│meteo extreme,│meteo extreme,│într-o măsură │
│combinate cu o│combinate cu o│în care │
│cerere mare; │cerere foarte │alimentarea cu│
│• Riscul în │mare; │gaze a │
│aprovizionarea│• Riscul │clienţilor │
│cu gaze │ridicat în │protejaţi şi │
│naturale pe │aprovizionarea│pentru a │
│termen lung; │cu gaze │acoperi │
│• Declararea │naturale pe │nevoile vitale│
│nivelurilor de│termen lung; │sunt expuse │
│criză într-un │• Cererea de │riscului; │
│stat membru cu│solidaritate │• Problemă │
│care România │de la un stat │tehnică/ │
│este conectată│membru cu care│defecţiune │
│direct. │România este │tehnică a │
│ │conectată │conductelor │
│ │direct. │majore şi/sau │
│ │ │a staţiilor de│
│ │ │compresoare │
│ │ │fără o opţiune│
│ │ │rapidă de │
│ │ │aprovizionare │
│ │ │alternativă │
│ │ │(dezastru); │
│ │ │• Măsurile │
│ │ │bazate pe │
│ │ │piaţă au fost │
│ │ │epuizate. │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘


        Evaluarea indicatorilor şi a informaţiilor va lua în considerare următoarele aspecte:
    - Acţiunile imediate necesare pentru prevenirea escaladării situaţiei de criză;
    – Acţiunile pe termen mediu şi lung necesare pentru gestionarea consecinţelor unei situaţii de criză;
    – Acţiunile şi orice cerinţă pentru a pune în aplicare măsurile administrative necesare pentru rezolvarea nivelului de Urgenţă.


    3.3.6. Incidente care pot declanşa o situaţie de criză
        O situaţie de criză privind asigurarea aprovizionării cu gaze naturale poate fi declanşată de incidente inerente lanţului de furnizare a gazelor naturale sau de ameninţări exterioare şi pericole care pot avea un impact asupra alimentării cu gaze naturale în România. Aceste incidente constituie baza pe care se ia decizia de a declara unul dintre nivelurile de criză şi, de asemenea, care nivel de criză va fi selectat.
        În acest sens, AC analizează, împreună cu EGSC, incidentele identificate la nivelul pieţei gaziere şi comunicate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) în vederea luării deciziei de a declara un nivel de criză.
        Tabelul 2. Prezintă o listă neexhaustivă a incidentelor care pot duce la declanşarea unuia dintre nivelurile de criză, în funcţie de perioada de timp şi de impact, care va fi utilizată de AC pentru a decide ce nivel de criză va fi declarat.
        Tabel 2. Lista incidentelor care pot declanşa un nivel de criză

┌────┬──────────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │Zona în care │Entitatea care │
│Crt.│Incident │apare │furnizează │
│ │ │ │informaţii │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Deficit în │ │
│ │ │aprovizionarea│OTS gaze │
│ │ │cu gaze │naturale/ │
│ │ │(cantităţi │Furnizori de │
│ │ │insuficiente │gaze naturale/ │
│ │ │de gaze pentru│Producători de │
│ │ │a satisface │gaze naturale │
│ │ │cererea) │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Constrângeri │OTS gaze │
│ │ │în SNT gaze │naturale/ │
│ │ │naturale │Furnizori de │
│ │ │ │gaze naturale │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │Incidente │Probleme │ │
│ │ale │tehnice cu │OTS gaze │
│ │sistemului│impact major │naturale │
│1. │de │în │ │
│ │alimentare│infrastructură│ │
│ │cu gaze ├──────────────┼───────────────┤
│ │naturale │Defecţiuni │ │
│ │ │tehnice ale │ │
│ │ │unor │ │
│ │ │echipamente de│Operatori de │
│ │ │la depozitele │sistem de │
│ │ │de │înmagazinare │
│ │ │înmagazinare a│ │
│ │ │gazelor │ │
│ │ │naturale │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │OTS gaze │
│ │ │Dezechilibre │naturale/ ANRE/│
│ │ │majore pe │Furnizori de │
│ │ │piaţa gazelor │gaze naturale/ │
│ │ │naturale │Producători de │
│ │ │ │gaze naturale │
├────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Condiţiile │ │
│ │ │meteo extreme │ │
│ │ │(temperaturi │ │
│ │ │exterioare │Administraţia │
│ │ │anormal de │Naţională de │
│ │ │scăzute sau de│Meteorologie │
│ │ │ridicate) care│ │
│ │ │perturbă │ │
│ │ │alimentarea cu│ │
│ │ │gaze naturale │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Ameninţarea │ │
│ │ │potenţială sau│AC │
│ │ │reală de atac │ │
│ │ │terorist │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Reducerea sau │ │
│ │ │întreruperea │AC/OTS gaze │
│ │ │aprovizionării│naturale/ │
│ │ │cu gaze │Furnizori de │
│ │ │naturale din │gaze naturale │
│ │ │ţări terţe │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Întreruperile │ │
│ │ │în │OTS energie │
│ │Alte │aprovizionarea│electrică │
│2. │tipuri de │cu energie │ │
│ │incidente │electrică │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Sabotaj, │Operatori │
│ │ │vandalism şi │economici │
│ │ │furt în │responsabili cu│
│ │ │instalaţiile │administrarea │
│ │ │sistemului │infrastructurii│
│ │ │naţional de │critice │
│ │ │transport al │naţionale/ │
│ │ │gazelor │europene │
│ │ │naturale │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Tulburări │Autorităţi cu │
│ │ │civile, │atribuţii în │
│ │ │război, │gestionarea │
│ │ │terorism, │acestei │
│ │ │dezastre │problematici │
│ │ │naturale │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │Cererea de │ │
│ │ │sprijin din │ │
│ │ │partea unor │ │
│ │ │state membre │AC │
│ │ │vecine sau a │ │
│ │ │Comisiei │ │
│ │ │Europene │ │
└────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘

    3.4. Obligaţiile de raportare şi schimbul de informaţii
        În cazul unei deteriorări semnificative a situaţiei aprovizionării cu gaze naturale, AC trebuie să se asigure că dispune, în cea mai mare măsură, de toate informaţiile relevante pentru a evalua situaţia şi pentru a decide cu privire la cursul acţiunilor care trebuie întreprinse.
        Obligaţiile de raportare şi informare sunt prevăzute la art. 11, alin. (2) şi (4) şi art. 14 din Regulament. În ceea ce priveşte tipul, domeniul de aplicare al informaţiilor, precum şi modul în care aceste informaţii sunt comunicate Comisiei Europene, trebuie făcută o distincţie funcţie de nivelurile de criză.
        În conformitate cu art. 14, alin. (1) din Regulament, întreprinderile din sectorul gazelor naturale, în funcţie de domeniul lor de activitate, trebuie să transmită AC, zilnic, în situaţia declarării unuia din nivelurile de criză, următoarele informaţii:
    - previziuni pentru următoarele trei zile ale cererii zilnice de gaze şi ale furnizării zilnice de gaze în milioane de metri cubi pe zi (mil. mc/zi);
    – fluxul de gaze zilnic la toate punctele de intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi la toate punctele care racordează o instalaţie de producţie, o instalaţie de stocare, în milioane de metri cubi pe zi (mil. mc/zi);
    – perioada, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea furnizării de gaze către clienţii protejaţi.

        Toate informaţiile, menţionate mai sus, vor fi furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) într-un format adecvat convenit cu AC, orice cerinţă diferită va fi comunicată întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. Acest proces va permite ca informaţiile transmise să fie uşor asimilate pentru comunicarea ulterioară.
        Totodată, acest proces poate ajuta AC să îşi îndeplinească obligaţia de schimb de informaţii cu Comisia Europeană în cazul unei situaţii de urgenţă, în conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 14, alin. (1), lit. b) din Regulament şi pot oferi prognoze zilnice privind cererea de capacitate, care poate fi utilizată de Comisia Europeană atunci când ia în considerare furnizarea şi cererea de gaze naturale în conformitate cu art. 14, alin. (1), lit. a) din Regulament.
        În conformitate cu art. 14, alin. (3) din Regulament, la încheierea unuia din nivelurile de criză, AC furnizează Comisiei Europene, în termen de şase săptămâni de la încetarea situaţiei de urgenţă, o evaluare detaliată cu accent deosebit pe concluzii, posibilităţi pentru îmbunătăţirea procedurilor de criză şi a direcţiilor de dezvoltare a infrastructurii pentru a evita evenimente similare, inclusiv evaluarea impactului economic al acestei situaţii, a impactului asupra sectorului energiei electrice şi evaluarea asistenţei furnizate Uniunii Europene şi statelor membre sau primite de la acestea, bazându-se pe informaţii furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale şi participanţii la piaţă interesaţi. Aceste evaluări sunt puse la dispoziţia GCG şi se reflectă în actualizarea planurilor de acţiuni preventive şi a planurilor de urgenţă.
     În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat, AC monitorizează punerea în aplicare a măsurilor de reducere a cererii pe teritoriul acestuia. Statele membre raportează Comisiei cu privire la consumul lor de gaze (în terajouli, TJ) cel puţin o dată la două luni şi nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare. În cazul în care se declară o alertă la nivelul Uniunii, raportarea se efectuează lunar.


    4. MĂSURI ADOPTATE PENTRU FIECARE NIVEL DE CRIZĂ
        Obiectivul acestei secţiuni este de a detalia nivelurile de criză şi de a descrie acţiunile predefinite şi măsurile ce trebuie realizate în situaţiile de urgenţă privind asigurarea continuităţii şi siguranţei alimentării cu gaze naturale la nivel naţional sau la nivelul Uniunii, pentru instituirea unor mecanisme pentru gestionarea situaţiilor de criză.
    4.1. Acţiunile predefinite pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în cazul unui nivel de criză la nivel naţional
    4.1.1. Alertă timpurie
    1. OTS gaze naturale şi celelalte întreprinderi din sectorul gazelor naturale în cooperare cu companiile energetice identifică toate măsurile bazate pe piaţă care pot fi utilizate, în acest nivel de criză.

    4.1.2. Alertă
    1. În cazul declarării nivelului de Alertă, AC recomandă întreprinderilor din sectorul gazelor naturale să activeze toate măsurile de piaţă disponibile.
    2. Pentru a minimiza riscurile generate de acest nivel de criză:
    - OTS gaze naturale şi OSD monitorizează starea de echilibru a reţelelor şi întreprind acţiuni bazate pe măsuri de piaţă pentru păstrarea sistemelor în parametrii tehnici de funcţionare;
    – operatorii de sistem de înmagazinare furnizează informaţii despre capacitatea maximă de extracţie disponibilă a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale care poate fi pusă la dispoziţia pieţei prin instrumente de piaţă;
    – producătorii de gaze naturale verifică disponibilitatea pentru maximizarea producţiei de gaze naturale şi informează OTS gaze naturale/AC despre rezultate;
    – furnizorii de gaze naturale verifică disponibilitatea de achiziţie de gaze naturale suplimentare şi/sau reducerea consumului de gaze naturale a clienţilor finali (definiţi în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 25 din Legea nr. 123/2012; în cuprinsul Planului de urgenţă noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt echivalente), în conformitate cu contractele încheiate cu aceştia şi transmite informaţii către OTS gaze naturale şi AC.

    3. După introducerea nivelului de Alertă, AC monitorizează, în mod continuu, împreună şi cu sprijinul OTS gaze naturale şi ANRE, modul de îndeplinire a obligaţiilor legale şi contractuale care revin fiecărei întreprinderi din sectorul gazelor naturale şi controlează utilizarea măsurilor de piaţă pe baza informaţiilor furnizate.

    4.1.3. Urgenţă
    1. După introducerea nivelului de Urgenţă, întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale şi utilizatorii finali) sunt obligate să respecte măsurile administrative, prevăzute în Planul de urgenţă, care nu au la bază mecanisme de piaţă.
    2. În cazul nivelului de Urgenţă, care duce la o ameninţare privind asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejaţi, AC poate să aplice măsuri administrative, care nu au la bază mecanisme de piaţă, inclusiv:
    - decide cu privire la eliberarea stocurilor comerciale de gaze naturale, iar după epuizarea acestora, eliberarea stocurilor inactive (pernă de gaze), cu consultarea OTS gaze naturale, în cazul în care condiţiile tehnice permit;
    – urmare informării transmise de către OTS gaze naturale cu privire la menţinerea stării de dezechilibru de la nivelul SNT, în condiţiile epuizării surselor de intrare în SNT, AC poate decide introducerea restricţiilor privind consumul de gaze naturale.

    3. În cazul nivelului de Urgenţă, întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale), în funcţie de domeniul lor de competenţă, transmit AC, zilnic, până la ora 10:00, următoarele informaţii, în conformitate cu art. 14, alin. (1) şi alin. (2) din Regulament:
    - perioada, cantităţile şi sursa de gaze naturale furnizate în piaţa gazelor naturale, folosind măsuri nebazate pe piaţă;
    – prognozele zilnice/previziunile pentru următoarele trei zile ale cererii zilnice de gaze şi ale furnizării zilnice de gaze în milioane de metri cubi pe zi (mil. mc/zi) şi în MWh/zi;
    – fluxul de gaze zilnic la toate punctele de intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi la toate punctele care racordează la reţea o instalaţie de producţie, o instalaţie de stocare, în milioane de metri cubi pe zi (mil. mc/zi) sau în MWh/zi;
    – nivelul zilnic al stocurilor disponibile şi capacitatea maximă de extracţie disponibilă;
    – perioada, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea furnizării de gaze către clienţii protejaţi;
    – măsurile pe care fiecare entitate care informează intenţionează şi s-a angajat deja să le întreprindă pentru atenuarea efectelor nivelului de Urgenţă, precum şi informaţii cu privire la eficacitatea acestora;
    – solicitări de măsuri suplimentare către alte autorităţi competente.

    4. În cazul în care aplicarea tuturor măsurilor bazate pe piaţă şi a celor nebazate pe piaţă nu duc la eliminarea ameninţării la adresa siguranţei aprovizionării cu gaze naturale în România, cu precădere a clienţilor protejaţi în virtutea principiului solidarităţii, definiţi astfel: clienţi casnici care sunt racordaţi la o reţea de distribuţie a gazelor, producătorii de energie termică, care nu pot funcţiona cu alţi combustibili decât gazele naturale, dacă au statutul de client protejat şi numai în măsura în care furnizează energie termică gospodăriilor sau altor servicii sociale esenţiale, precum şi prestatorii de servicii sociale esenţiale, dacă au statutul de client protejat, aşa cum sunt definiţi în Ordinul ministrului energiei nr. 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei "client protejat", AC întreprinde demersurile necesare activării mecanismului de solidaritate în temeiul art. 13 din Regulament.
        În acest context, AC poate prezenta, la solicitarea Comisiei Europene un plan pentru stabilirea strategiei pentru a realiza posibile reduceri suplimentare ale cererii de gaze naturale, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulament.    4.2. Acţiunile predefinite în cazul Alertei la nivelul Uniunii
    1. În cazul declarării nivelului de Alertă la nivelul Uniunii, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat, AC notifică întreprinderilor din sectorul gazelor naturale obligativitatea activării măsurilor de piaţă disponibile pentru reducerea obligatorie a consumului de gaze la nivelul României, inclusiv cele stabilite în capitolul 4.3.4. şi să respecte măsurile administrative prevăzute în Planul de urgenţă.
    2. Autoritatea competentă publică pe site-ul Ministerului Energiei un apel către consumatori pentru utilizarea raţională a gazelor şi transformarea reducerii voluntare a consumului de gaze naturale în reducere obligatorie de gaze naturale, pe perioada derulării alertei la nivelul Uniunii.
    3. Pentru a minimiza riscurile generate de acest nivel de alertă:
    - OTS gaze naturale şi OSD monitorizează starea de echilibru a reţelelor şi întreprind acţiuni bazate pe măsuri de piaţă pentru păstrarea sistemelor în parametrii tehnici de funcţionare;
    – operatorii de sistem de înmagazinare furnizează informaţii despre capacitatea maximă de extracţie disponibilă a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale care poate fi pusă la dispoziţia pieţei prin instrumente de piaţă;
    – producătorii de gaze naturale verifică disponibilitatea pentru maximizarea producţiei de gaze naturale şi informează OTS gaze naturale/AC despre rezultate;
    – furnizorii de gaze naturale verifică disponibilitatea de achiziţie de gaze naturale suplimentare şi/sau reducerea consumului de gaze naturale a clienţilor finali, în conformitate cu contractele încheiate cu aceştia şi transmite informaţii către OTS gaze naturale şi AC.

    4. După introducerea nivelului de Alertă la nivelul Uniunii, AC monitorizează, în mod continuu, împreună şi cu sprijinul OTS gaze naturale şi ANRE, modul de îndeplinire a obligaţiilor legale şi contractuale care revin fiecărei întreprinderi din sectorul gazelor naturale şi controlează utilizarea măsurilor de piaţă, pe baza informaţiilor primite.
    5. În cazul în care aplicarea tuturor măsurilor voluntare bazate pe piaţă, devenite obligatorii în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat, nu duce la reducerea cererii la nivelul stabilit în Capitolul 4.3.4.2., AC poate să aplice măsuri administrative, şi anume introducerea restricţiilor privind consumul de gaze naturale.

    4.3. Măsurile adoptate individual în cazul declarării unuia dintre nivelurile de criză
        Această secţiune examinează măsurile bazate pe piaţă care ar putea fi utilizate în cazul nivelurilor de Alertă timpurie şi de Alertă, precum şi măsurile nebazate pe piaţă care trebuie adoptate în cazul în care măsurile bazate pe piaţă nu mai sunt suficiente pentru rezolvarea unei situaţii de criză, respectiv în nivelul de Urgenţă. Trebuie menţionat că în fiecare fază a nivelurilor de criză, pot fi activate măsurile propuse progresiv sau simultan în funcţie de evoluţia situaţiei de criză.
     Totodată în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat, în cadrul Alertei la nivelul Uniunii, în cazul deteriorării semnificative a situaţiei aprovizionării cu gaze în Uniune pentru gestionarea perturbării ar fi necesar să nu se recurgă la măsuri nebazate pe piaţă.
        În implementarea Planului de urgenţă, inclusiv a măsurilor nebazate pe piaţă, precum şi în cazul aplicării măsurilor pentru reducerea voluntară şi obligatorie a cererii, este esenţial să se asigure conformitatea cu cerinţele prevăzute la art. 11, alin. (6) din Regulament:
    - nu sunt introduse măsuri care restricţionează în mod nejustificat fluxul de gaze pe piaţa internă;
    – nu sunt introduse măsuri care ar putea pune în pericol în mod grav situaţia aprovizionării cu gaze în alt stat membru;
    – accesul transfrontalier la infrastructură [...] este menţinut atât cât este posibil din punct de vedere tehnic şi în condiţii de siguranţă.

     Totodată, în conformitate cu prevederile art. 6. alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat atunci când se iau măsuri de reducere a cererii trebuie să se acorde prioritate măsurilor care afectează alţi clienţi decât clienţii protejaţi în sensul art. 2, pct. 5 din Regulament şi, de asemenea, se pot exclude anumiţi clienţi de la astfel de măsuri pe baza unor criterii obiective şi transparente care ţin seama de importanţa economică a acestora, precum şi, printre altele, de următoarele elemente:
    - impactul unei perturbări asupra lanţurilor de aprovizionare care sunt esenţiale pentru societate;
    – posibilele efecte negative resimţite în alte state membre, în special cele care afectează lanţurile de aprovizionare din sectoarele din aval care sunt esenţiale pentru societate;
    – potenţialele prejudicii de lungă durată aduse instalaţiilor industriale;
    – posibilităţile de a reduce consumul şi de a substitui produse în Uniune.

    4.3.1. Alertă timpurie
        În cazul nivelului de Alertă timpurie, nu va exista nicio intervenţie directă a autorităţii competente. Acest nivel de criză este declarat atunci când a avut loc un eveniment care ar putea determina OTS gaze naturale şi celelalte întreprinderi din sectorul gazelor naturale să fie mai vigilente, dar nu există nici o ameninţare imediată pentru securitatea aprovizionării. Evenimentul trebuie gestionat numai prin măsuri bazate pe piaţă.
        În cadrul nivelului de Alertă timpurie, poate fi utilizată următoarea măsură bazată pe piaţă:
    4.3.1.1. Managementul programelor de reparaţii/investiţii
        La elaborarea programelor de reparaţii/investiţii, OTS gaze naturale va asigura adaptarea calendarului întreruperilor planificate, în sensul că în situaţia în care astfel de întreruperi se suprapun cu o situaţie de criză lucrările de reparaţii/investiţii pot fi reprogramate. Astfel de măsuri pot fi aplicate numai dacă există un efect pozitiv asupra integrităţii SNT gaze naturale.    4.3.2. Alertă
        Menţinerea pieţei gaziere în echilibru se face utilizând măsurile bazate pe piaţă, în cazul nivelului de Alertă. Obligaţiile contractuale şi măsurile disponibile ar trebui să fie suficiente pentru a face faţă nivelului de Alertă.
        Cu toate acestea, din cauza întârzierii care poate să apară între momentul aplicării măsurilor de către Utilizatorii de Reţea (de ex. renominalizări ca urmare a cererilor venite din partea OTS gaze naturale sau a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale) şi efectele generate de aceste măsuri asupra fluxurilor fizice de gaze, ar putea fi necesar ca OTS gaze naturale să utilizeze noi măsuri operaţionale, în scopul protejării integrităţii SNT.
        În cadrul nivelului de Alertă, pot fi utilizate următoarele măsuri bazate pe piaţă:
    4.3.2.1. Modificarea voluntară a nominalizărilor
        OTS gaze naturale solicită Utilizatorilor de Reţea să îşi modifice voluntar nominalizările, pe cât posibil, în scopul asigurării aprovizionării cu gaze naturale, în special, a clienţilor protejaţi şi pentru a menţine, pe cât posibil, echilibrul fizic în reţeaua de gaze naturale.

    4.3.2.2. Punerea voluntară la dispoziţie de către utilizatorii de depozit a capacităţilor de extracţie/volumelor extrase disponibile în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale
        Operatorul sistemului de înmagazinare gaze naturale solicită Utilizatorilor de depozit să îşi modifice voluntar nominalizările pentru capacităţile de extracţie/volumele extrase, pe cât posibil, în scopul asigurării aprovizionării cu gaze naturale, în special, a clienţilor protejaţi şi pentru a menţine, pe cât posibil, echilibrul fizic în reţeaua de gaze naturale.

    4.3.2.3. Reducerea consumului clienţilor care pot fi întrerupţi în baza contractelor comerciale cu clauze de întreruptibilitate
        Măsura privind întreruperea comercială pentru clienţii finali poate fi utilizată ca măsură de echilibrare a SNT în cazul nivelului de Alertă, prin scăderea consumului de gaze naturale, în baza activării clauzelor de întreruptibilitate din contractele comerciale. Atunci când este necesar, AC solicită informaţii furnizorilor de gaze naturale cu privire la activarea clauzelor de întreruptibilitate din contractele comerciale, precum şi OTS gaze naturale şi OSD cu privire la efectele aplicării clauzelor de întreruptibilitate din contractele comerciale asupra stării de echilibru a reţelelor.
     Schimbul de informaţii care se realizează în cazul declarării nivelului de Alertă (a se vedea Capitolul 4.1.2.) permite OTS gaze naturale şi AC să evalueze dacă măsura întreruperii comerciale are efect, ca element al instrumentelor de piaţă, care ar trebui să fie suficiente pentru depăşirea stării de alertă.    4.3.3. Urgenţă
        Nivelul de Urgenţă diferă semnificativ de nivelurile de Alertă timpurie şi de Alertă în ceea ce priveşte instrumentele disponibile, întrucât în cazul celor două niveluri menţionate toate entităţile de pe piaţa gazieră acţionează pe propria răspundere, conform drepturilor şi obligaţiilor legale, pentru a depăşi blocajele de aprovizionare utilizând propriul lor set de instrumente de piaţă. Nivelul de Urgenţă va fi activat de autoritatea competentă atunci când doar mecanismele pieţei şi măsurile bazate pe piaţă nu mai sunt suficiente pentru a garanta aprovizionarea cu gaze naturale corespunzătoare cu cererea a consumatorilor finali, în special a clienţilor protejaţi sau în vederea aplicării art. 13 din Regulament.
        Restricţiile privind consumul de gaze naturale constau în limitarea consumului maxim orar şi zilnic de gaze naturale pe teritoriul României sau o parte din acesta, pentru o perioadă specificată.
     Restricţii privind consumul de gaze naturale pot fi introduse în conformitate cu art. 176, alin. (3) din Legea nr. 123/2012, care prevede că "în situaţii de criză, pe perioada nivelului de urgenţă, în vederea asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale, autoritatea competentă poate dispune aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgenţă, care nu au la bază mecanisme de piaţă", coroborat cu art. 4 alin (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că "[...] Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri. [..]".
        În cazul aplicării restricţiilor, acestea nu trebuie să cauzeze:
    1. ameninţări la adresa siguranţei persoanelor şi deteriorarea sau distrugerea tehnologiilor aplicabile unor perturbări în funcţionarea instituţiilor, antreprenorilor şi facilităţilor;
    2. îndeplinirea sarcinilor legate de: securitatea sau apărarea naţională, sănătatea, educaţia, producţia şi furnizarea de energie electrică şi căldură consumatorilor casnici şi protecţia mediului.

        În această etapă AC va declara nivelul de Urgenţă, care prevede aplicarea unor măsuri nebazate pe piaţă, după cum urmează:
    4.3.3.1. Măsuri nebazate pe piaţă axate pe cerere
    4.3.3.1.1. Introducerea restricţiilor privind consumul de gaze naturale pentru clienţii neprotejaţi
        În cazul declarării nivelului de Urgenţă, furnizarea gazelor către clienţii protejaţi implică limitări/sistări în furnizarea gazelor naturale către clienţii neprotejaţi. Implementarea restricţiilor privind consumul de gaze naturale este permisă numai după epuizarea tuturor măsurilor disponibile bazate pe piaţă de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale şi clienţii finali).
        Decizia AC privind posibila întrerupere a clienţilor neprotejaţi trebuie să se bazeze pe următoarele consideraţii:
    - durata preconizată şi amploarea nivelului de Urgenţă;
    – capacitatea de a furniza gaze naturale clienţilor protejaţi;
    – capacitatea de a furniza gaze naturale şi clienţilor neprotejaţi;
    – opţiunile pentru reducerea consecinţelor posibilelor întreruperi asupra clienţilor neprotejaţi. Reducerea sau sistarea forţată a furnizării de gaze naturale la un client final industrial poate duce la oprirea proceselor sale tehnologice/de afaceri, rezultând pierderi economice considerabile.

        Având în vedere dinamica portofoliilor de clienţi de la nivelul furnizorilor de gaze naturale, se impune o activitate continuă de identificare şi de monitorizare a clienţilor finali neprotejaţi, cărora li se pot aplica măsuri de limitare/sistare a consumului de gaze naturale. Pe cale de consecinţă OSD împreună cu fiecare furnizor de gaze naturale vor realiza, anual, până la 1 octombrie, lista clienţilor finali neprotejaţi, care să includă profilurile de consum ale acestora, la nivel zilnic şi lunar (exprimat în unităţi energie şi unităţi volum), evidenţiind atât punctele de consum unde alimentarea poate fi redusă în condiţii de siguranţă, cât şi nivelul până la care aceasta poate fi redusă.
        În baza listelor astfel întocmite furnizorii de gaze naturale vor transmite către AC, ODS şi OTS gaze naturale, până la 31 octombrie, situaţia agreagată a consumurilor clienţilor finali neprotejaţi.
        În cazul nivelului de urgenţă, OTS gaze naturale determină deficitul de gaze naturale din SNT şi pe cale de consecinţă, stabileşte volumele de gaze naturale ieşite din SNT, care trebuie reduse pentru păstrarea cel puţin a parametrilor tehnici minimi de funcţionare a SNT, pe durata nivelului de Urgenţă.
        În baza volumelor determinate de către OTS gaze naturale, care trebuie reduse, coroborate cu volumele disponibile pentru consum, din perioada nivelului de Urgenţă, OTS gaze naturale determină procentul de reducere care trebuie aplicat clienţilor neprotejaţi după următoarea schemă (a se vedea Figura 4.). (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 4. Schemă pentru determinarea Procentului de reducere a consumului clienţilor finali neprotejaţi

        În baza prognozelor realizate la nivelul OTS gaze naturale pentru o perioadă de 72 de ore, după excluderea volumelor necesare acoperirii consumului clienţilor protejaţi din totalul surselor disponibile în nivelul de Urgenţă, OTS gaze naturale determină procentul iniţial de reducere a consumului clienţilor finali neprotejaţi ca raportul dintre deficitul iniţial determinat de către OTS gaze naturale la nivelul SNT şi necesarul de consum gaze naturale al clienţilor finali neprotejaţi.
        Procentul iniţial de reducere se monitorizează de către OTS gaze naturale pe toată durata nivelului de Urgenţă. OTS gaze naturale actualizează procentul iniţial de reducere de fiecare dată când se înregistrează o variaţie a deficitului dintre volumele de gaze naturale intrate în SNT şi totalul cererii de consum.
        Procentul iniţial de reducere, precum şi actualizările acestuia se comunică, de îndată, de OTS gaze naturale către AC şi furnizorii de gaze naturale.
        După primirea comunicării, furnizorii de gaze naturale notifică, de îndată, clienţii finali neprotejaţi cu privire la obligativitatea reducerii, în termen de 24 ore de la momentul notificării, a consumului de gaze naturale, în conformitate cu procentul de reducere notificat. Notificările se transmit, de asemenea, spre informare şi în vederea monitorizării către AC, OTS gaze naturale şi OSD.
        Comunicările transmise de OTS gaze naturale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    - nivelul prognozat al intrărilor în SNT pentru o perioadă de 72 de ore;
    – nivelul prognozat al consumului (ieşirilor din SNT), pentru o perioadă de 72 ore;
    – procentul de reducere a consumului de gaze naturale;
    – cantitatea de gaze naturale care trebuie limitată, conform procentului de reducere stabilit;
    – ziua gazieră şi ora la care limitarea va deveni efectivă;
    – estimarea neangajantă a OTS gaze naturale cu privire la data probabilă a încetării aplicării limitării consumului de gaze naturale conform procentului de reducere stabilit.

        Notificările transmise de furnizorii de gaze naturale către clienţii finali neprotejaţi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    - locul de consum unde se aplică procentul de reducere a consumului;
    – procentul de reducere a consumului de gaze naturale:
    – cantitatea de gaze naturale care trebuie limitată, conform procentului de reducere stabilit;
    – ziua gazieră şi ora la care limitarea va deveni efectivă;
    – informare cu privire la estimarea neangajantă a OTS gaze naturale referitoare la data probabilă a încetării aplicării limitării consumului de gaze naturale conform procentului de reducere stabilit.

        OTS gaze naturale şi OSD vor monitoriza consumurile pe perioada nivelului de Urgenţă în conformitate cu notificările transmise de furnizorii de gaze naturale, menţionate mai sus şi vor informa, la rândul lor, operativ AC şi furnizorii de gaze naturale asupra situaţiei curente cu privire la aplicarea măsurilor de reducere a consumului de către clienţii finali neprotejaţi.
        În termen de maximum 12 de ore de la încetarea nivelului de Urgenţă, OTS gaze naturale va informa AC şi furnizorii de gaze naturale cu privire la momentul reluării activităţii în condiţii normale.
        Urmare informării de mai sus, furnizorii de gaze naturale vor notifica, de îndată, clienţii finali neprotejaţi cu privire la încetarea aplicării limitărilor consumului de gaze naturale, conform procentului de reducere a consumului.


    4.3.3.2. Măsuri nebazate pe piaţă axate pe ofertă
    4.3.3.2.1. Flexibilitatea sporită a importului
        Flexibilitate sporită a importurilor care poate fi asigurată prin aprovizionarea cu gaze de pe piaţa spot în punctele virtuale de tranzacţionare din Uniunea Europeană reprezintă o măsură care poate fi utilizată pentru a satisface cererea de gaze naturale şi, în special, alimentarea cu gaze a clienţilor protejaţi, în cazul nivelului de Urgenţă.

    4.3.3.2.2. Creşterea obligatorie a nivelului producţiei de gaze naturale
        În cazul nivelului de Urgenţă se vor identifica posibilităţile de creştere a producţiei interne de gaze naturale, inclusiv prin reintroducerea temporară în producţie a zăcămintelor/sondelor cu randament scăzut/nivel scăzut al rentabilităţii economice, în măsura posibilităţilor tehnice. Măsurile de creştere a producţiei vor fi dispuse în consultare cu producătorii interni de gaze naturale.
        Producătorii de gaze naturale vor identifica, anual, până la data de 1 iulie, lista cu potenţialele zăcăminte/sonde cu randament scăzut/nivel scăzut al rentabilităţii economice, care pot fi puse în producţie în cazul nivelului de Urgenţă şi transmit AC potenţialele volume de gaze aferente acestora.

    4.3.3.2.3. Reducerea dezechilibrului asupra capacităţii ferme a punctelor de interconectare de ieşire
        OTS gaze naturale poate aplica o reducere de dezechilibru asupra capacităţii ferme a punctelor de interconectare de ieşire. Această reducere de dezechilibru va diminua cantităţile de ieşire nominalizate de la furnizori cu reducerea capacităţii de ieşire a UR responsabil. Reducerea va fi calculată în aşa fel încât UR să fie echilibrat din nou pentru restul orelor din ziua gazieră. Reducerea de dezechilibru se aplică de către OTS gaze naturale tuturor furnizorilor de gaze naturale în mod nediscriminatoriu. OTS gaze naturale calculează noile cantităţi şi le comunică furnizorilor.

    4.3.3.2.4. Adaptarea nivelului optim de funcţionare al SNT (line pack)
        Operatorul de echilibrare, respectiv OTS gaze naturale prin Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale, la solicitarea AC, poate adapta nivelul optim de funcţionare al SNT (line pack) pentru a reconsidera flexibilitatea oferită pieţei gaziere, în scopul de a încuraja Utilizatorii de Reţea să acţioneze eficient în echilibrarea portofoliilor proprii.

    4.3.3.2.5. Creşterea capacităţii tehnice de extracţie din depozitele de înmagazinare subterană
        Această măsură este luată în considerare numai atunci când toate măsurile anterioare (bazate pe piaţă şi nebazate pe piaţă) nu au avut un impact suficient pentru a proteja aprovizionarea cu gaze a clienţilor protejaţi.
        La notificarea OTS gaze naturale, AC solicită operatorilor de sisteme de înmagazinare eliberarea de volume din stocurile inactive (pernă de gaze), existente în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în măsura în care este tehnic posibil.
        Solicitarea eliberării stocurilor inactive se realizează în baza ordinului ministrului energiei, emis în acest sens, în termen de 24 de ore de la notificarea OTS gaze naturale, atunci când toate măsurile adoptate au fost epuizate, dar volumele de gaze naturale aferente aprovizionării clienţilor protejaţi sunt încă insuficiente.
    4.3.4. Plan de reducere a cererii de gaze naturale
    Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat solicită statelor membre să depună toate eforturile pentru a-şi reduce cererea de gaze cu 15% de la 1 aprilie 2023 până la 31 Martie 2024. Reducerea de 15% se bazează pe consumul mediu de gaze al unui stat membru din aprilie până în martie în cei cinci ani consecutivi anteriori introducerii acestui Regulament.
    Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat oferă statelor membre libertatea de a alege măsurile cele mai adecvate pentru a-şi reduce cererea de gaze. Cu toate acestea, măsurile alese ar trebui să fie clar definite, transparente, proporţionale, nediscriminatorii şi verificabile şi să ţină seama de principiile stabilite în Regulament. În special, măsurile:
    - nu denaturează în mod nejustificat concurenţa sau buna funcţionare a pieţei interne a gazelor;
    – nu pun în pericol securitatea aprovizionării cu gaze a altor state membre sau a Uniunii;
    – respectă dispoziţiile Regulamentului în ceea ce priveşte clienţii protejaţi.

    4.3.4.1. Consumul de referinţă de gaze naturale al României
     Tabelul 3. prezintă consumul de gaze naturale înregistrat în România în perioada 1 aprilie - 31 martie în cursul ultimilor cinci ani consecutivi anteriori datei intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2022/1369, modificat, şi anume pentru anii 2017 - 2022.
        Tabel 3. Consumul de gaze naturale înregistrat în România în perioada 1 aprilie - 31 martie - pentru anii 2017 - 2022

┌────┬─────────────────────────────────┐
│ │Valoarea consumului de gaze*1) │
│Anul│înregistrat în perioada 1 aprilie│
│ │- 31 martie – pentru anii 2017 - │
│ │2022, [mil. mc] │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2017│ │
│- │12.632 │
│2018│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2018│ │
│- │11.835 │
│2019│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2019│ │
│- │11.100 │
│2020│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2020│ │
│- │12.088 │
│2021│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2021│ │
│- │11.590 │
│2022│ │
└────┴─────────────────────────────────┘

        *1) Pentru perioada 2017 - 2022, volumul consumului se regăseşte în datele Eurostat.

        Valoarea consumului de referinţă al României ca medie a consumului din ultimii 5 ani este de 11.849 mil. mc.

    4.3.4.2. Nivelul reducerii obligatorii a cererii în România*2)
     *2) Trebuie precizat că, AC a notificat Comisiei Europene Decizia României de a diminua reducerea obligatorie a cererii în temeiul art. 5, alin. (5), (6) şi (7) din Regulamentul (UE) 2022/1369 al Consiliului din 5 august 2022 privind măsuri coordonate de reducere a cererii cu nr. 18732/VDP/28.10.2022.
     Reducerea obligatorie a cererii, fără aplicarea nici unei derogări în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2022/1369, modificat, în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023 (definită ca 15% din consumul de referinţă de gaze naturale al României), este următoarea:
        15% x 11.849 = 1777,35 mil. mc.


    4.3.4.3. Măsuri pentru reducerea voluntară a cererii în România
     Reducerea cererii se va face, iniţial, utilizând măsuri bazate pe piaţă pentru menţinerea pieţei gaziere în echilibru, în cazul nivelului de Alertă la nivelul Uniunii. Vor fi utilizate, în principal, toate măsurile din Capitolul 4.3.2.
        Suplimentar mai pot fi utilizate următoarele măsuri:
    4.3.4.3.1. Reducerea consumului de gaze naturale în sectorul energiei electrice
        În cazurile în care este posibil şi fără a fi afectată producerea energiei termice în cogenerare, încurajarea înlocuirii combustibilului de tip gaze naturale în producerea energiei electrice, cu prioritate prin producerea energiei din surse regenerabile.

    4.3.4.3.2. Promovarea reducerii încălzirii şi răcirii în clădiri
        Promovarea reducerii încălzirii/răcirii în clădiri va viza cu precădere clădirile administrate de autorităţile publice, precum şi spatiile comerciale şi spaţiile exterioare, inclusiv prin campanii de sensibilizare/conştientizare la nivel naţional şi acţiunile individuale ale cetăţenilor să reducă încălzirea şi folosirea aparatelor de aer condiţionat. În acest sens, în cazul declarării alertei la nivelul Uniunii, vor fi recomandate niveluri de temperatură ambientală în concordanţă cu standardele minime de confort termic, fără a afecta categoriile de populaţie vulnerabilă.

    4.3.4.3.3. Lansarea/derularea de campanii de informare care vizează reducerea consumului de energie
        În scopul atingerii obiectivului de reducere a consumului se pot lansa campanii de informare cu recomandări de economisire a energiei, care să îi ajute pe consumatori să îşi reducă cheltuielile cu energia şi să se alăture efortului colectiv de economisire. Campaniile de informare menite să sensibilizeze consumatorii cu privire la faptul că, acolo unde este posibil, ar trebui să înceapă să economisească gazele naturale, împreună cu energia electrică care se produce inclusiv din gaze naturale, pot duce la o reducere considerabilă a consumului de gaze la nivel naţional. Furnizarea de informaţii specifice cetăţenilor este esenţială pentru ca aceştia să facă alegeri în cunoştinţă de cauză.

    4.3.4.3.4. Măsuri de economisire a gazelor naturale prin sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri
        O modalitate importantă de economisire a consumului de gaze naturale se realizează prin îmbunătăţirea performanţei energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon şi extinderea utilizării surselor regenerabile de energie la clădiri.
     În acest sens, a fost elaborată Strategia de Renovare pe Termen Lung aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, cu modificările şi completările ulterioare.

    4.3.4.3.5. Promovarea la nivelul autorităţilor publice locale a măsurilor care vizează îmbunătăţirea iluminatului public
        Autorităţile publice locale pot fi stimulate să ia măsuri prin care să fie îmbunătăţit iluminatul public care poate conduce la reducerea consumului de energie electrică.    4.3.4.4. Măsuri pentru reducerea obligatorie a cererii
     Atunci când doar mecanismele de piaţă şi măsurile bazate pe piaţă nu mai sunt suficiente pentru a reduce cererea la nivel naţional sau la nivelul Uniunii în vederea atingerii obiectivului stabilit de reducere obligatorie a cererii se vor aplica restricţii aşa cum se precizează în Capitolul 4.3.4. din Planul de urgenţă.
     În cazul nivelului de criză Alertă la nivelul Uniunii se va utiliza, în principal, măsura administrativă axată pe cerere, modelul pro rata, precizată în Capitolul 4.3.3.1.1. din Planul de urgenţă, cu următoarea modificare: procentul iniţial de reducere se aplică în conformitate cu o listă de priorităţi în care vor fi incluşi clienţii neprotejaţi a căror activitate nu determină o perturbare semnificativă asupra lanţurilor de aprovizionare care sunt esenţiale pentru societate, în conformitate cu analizele care se vor realiza la nivelul EGSC, urmare convocării acestuia de către AC.
    5. ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ENTITĂŢILOR IMPLICATE PENTRU FIECARE NIVEL DE CRIZĂ
        Pentru a asigura transparenţa şi responsabilitatea în timpul unei crize privind securitatea aprovizionării cu gaze, în cadrul acestui capitol sunt identificate părţile relevante implicate şi responsabilităţile acestora pentru fiecare nivel criză.
     În Legea nr. 123/2012 au fost stipulate obligaţiile şi drepturile întreprinderilor care operează în domeniul gazelor naturale în România cu privire la alimentarea cu gaze naturale a populaţiei şi, în special, a clienţilor protejaţi, în scopul realizării obiectivelor de bază şi pentru a menţine buna funcţionare a pieţei interne a gazelor, în special în situaţii de perturbare a furnizării şi în situaţii de criză (a se vedea în Tabelul 4. un rezumat al obligaţiilor şi drepturilor întreprinderile din sectorul gazelor naturale în România).
    Tabel 4. Rezumatul obligaţiilor şi drepturilor întreprinderile din sectorul gazelor naturale referitoare la funcţionarea în siguranţă a reţelei naţionale de gaze naturale

┌──────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │ │Prevederea│
│Întreprinderea│Obligaţiile/ │legală din│
│ │Drepturile │Legea nr. │
│ │ │123/2012 │
├──────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │- să deţină │ │
│ │autorizaţiile │ │
│ │pentru înfiinţarea│ │
│ │conductelor de │ │
│ │alimentare din │ │
│ │amonte aferente │ │
│ │activităţii de │ │
│ │producţie a │ │
│ │gazelor naturale │ │
│ │şi licenţa de │ │
│ │operare a │ │
│ │acestora; │ │
│ │- să asigure │ │
│ │operarea │ │
│ │conductelor de │ │
│ │alimentare din │ │
│ │amonte aferente │ │
│ │producţiei de gaze│ │
│ │naturale în │ │
│ │condiţii de │ │
│ │siguranţă, │ │
│ │eficienţă şi de │ │
│Producătorii │protecţie a │ │
│de gaze │mediului; │Art. 124, │
│naturale │- să asigure │alin. (1) │
│ │livrările de gaze │ │
│ │naturale, cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │condiţiilor impuse│ │
│ │prin licenţe, │ │
│ │clauze │ │
│ │contractuale şi │ │
│ │reglementări în │ │
│ │vigoare; │ │
│ │- să │ │
│ │tranzacţioneze │ │
│ │prin ofertă │ │
│ │publică, │ │
│ │transparent şi │ │
│ │nediscriminatoriu │ │
│ │pe pieţele │ │
│ │centralizate de │ │
│ │gaze naturale, în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │prevederile art. │ │
│ │177 şi │ │
│ │reglementările │ │
│ │ANRE. │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │- să opereze, să │ │
│ │întreţină, să │ │
│ │reabiliteze şi să │ │
│ │modernizeze │ │
│ │instalaţiile │ │
│ │tehnologice de │ │
│ │suprafaţă aferente│ │
│ │depozitelor de │ │
│ │înmagazinare, în │ │
│ │condiţii de │ │
│ │siguranţă, de │ │
│ │eficienţă şi de │ │
│ │protecţie a │ │
│ │mediului; │ │
│ │- să asigure │ │
│ │accesul terţilor │ │
│ │la depozitele de │ │
│ │înmagazinare, pe │ │
│ │baza unor criterii│ │
│ │obiective, │ │
│ │transparente şi │ │
│ │nediscriminatorii,│ │
│ │conform │ │
│ │reglementărilor │ │
│ │ANRE; │ │
│ │- să furnizeze │ │
│Operatorii de │informaţii │Art. 142, │
│sistem de │utilizatorilor │alin. (1) │
│înmagazinare │sistemului de │Art. 142, │
│gaze naturale │înmagazinare, │alin. (2) │
│ │necesare pentru un│ │
│ │acces eficient la │ │
│ │sistem; - să │ │
│ │asigure mijloacele│ │
│ │adecvate pentru │ │
│ │îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor │ │
│ │privind serviciul │ │
│ │public; │ │
│ │- să întrerupă │ │
│ │funcţionarea │ │
│ │instalaţiilor │ │
│ │pentru timpul │ │
│ │strict necesar, în│ │
│ │vederea executării│ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │întreţinere şi de │ │
│ │reparaţii, precum │ │
│ │şi în alte │ │
│ │situaţii prevăzute│ │
│ │de lege, cu │ │
│ │anunţarea │ │
│ │prealabilă a │ │
│ │dispecerilor │ │
│ │sistemelor │ │
│ │afectate şi, după │ │
│ │caz, a clienţilor.│ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │- să opereze │ │
│ │sistemul de │ │
│ │transport şi să │ │
│ │asigure echilibrul│ │
│ │fizic rezidual al │ │
│ │acestuia, │ │
│ │respectiv │ │
│ │programarea, │ │
│ │dispecerizarea şi │ │
│ │funcţionarea │ │
│ │sistemului de │ │
│ │transport în │ │
│ │condiţii de │ │
│ │siguranţă; │ │
│ │- să întreţină, să│ │
│ │reabiliteze, să │ │
│ │modernizeze şi să │ │
│ │dezvolte sistemul │ │
│ │de transport în │ │
│ │condiţii de │ │
│ │siguranţă, de │ │
│ │eficienţă şi de │ │
│ │protecţie a │ │
│ │mediului; │ │
│ │- să asigure │ │
│ │accesul terţilor │ │
│ │la sistemul de │ │
│ │transport, conform│ │
│ │unor reglementări │ │
│ │specifice, în │ │
│ │condiţii │ │
│ │nediscriminatorii,│ │
│ │în limitele │ │
│ │capacităţilor de │ │
│ │transport şi cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │regimurilor │ │
│ │tehnologice; │ │
│ │- să elaboreze şi │ │
│ │să aplice │ │
│ │regimurile optime │ │
│ │de transport şi de│ │
│ │livrare pentru │ │
│ │cantităţile de │ │
│ │gaze naturale │ │
│ │notificate de │ │
│ │utilizatorii de │ │
│ │reţea, pentru o │ │
│ │anumită perioadă, │ │
│ │conform │ │
│ │contractelor │ │
│ │încheiate; │ │
│ │- să elaboreze şi │ │
│ │să actualizeze │ │
│ │acordurile tehnice│ │
│ │de exploatare în │ │
│ │zona de graniţă şi│ │
│ │să le transmită │ │
│ │spre avizare ANRE,│ │
│ │anterior intrării │ │
│ │în vigoare; │ │
│ │- să întocmească │ │
│ │şi să urmărească │ │
│ │bilanţul de gaze │ │
│ │naturale intrate │ │
│ │în sistem şi, │ │
│ │respectiv, ieşite │ │
│ │din sistem, │ │
│ │conform │ │
│ │reglementărilor │ │
│ │ANRE; │ │
│ │- să constituie în│ │
│ │depozitele de │ │
│ │înmagazinare │ │
│ │subterane un stoc │ │
│ │minim sau să │ │
│ │asigure achiziţia │ │
│ │de gaze, inclusiv │ │
│ │din import, pentru│ │
│ │cantităţile │ │
│ │necesare operării │ │
│ │şi asigurării │ │
│ │echilibrului fizic│ │
│ │al sistemului de │ │
│ │transport, conform│ │
│ │reglementărilor │ │
│ │specifice aprobate│ │
│ │de ANRE; │ │
│ │- să realizeze │ │
│ │schimbul de │ │
│ │informaţii cu alţi│ │
│ │operatori de │ │
│ │transport şi de │ │
│ │sistem │ │
│ │interconectaţi, cu│ │
│ │operatori de │ │
│ │înmagazinare GNL │ │
│ │şi de distribuţie │ │
│ │şi cu alţi │ │
│ │colaboratori în │ │
│ │domeniul │ │
│ │energetic, cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │reglementarilor │ │
│ │ENTSO-G privind │ │
│ │protocoalele de │ │
│ │schimb de │ │
│ │informaţii, │ │
│ │rapoartele, │ │
│ │structura şi │ │
│ │procedurile de │ │
│ │acces la bazele de│Art. 130, │
│Operatorul de │date; │alin. (1) │
│transport şi │- să asigure │Art. 130, │
│de sistem │alocarea │alin. (2) │
│ │capacităţilor pe │ │
│ │conductele de │ │
│ │interconectare cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 715/2009;│ │
│ │- să asigure │ │
│ │aplicarea │ │
│ │regulilor privind │ │
│ │managementul │ │
│ │congestiilor, │ │
│ │inclusiv pe │ │
│ │conductele de │ │
│ │interconectare, │ │
│ │precum şi a │ │
│ │normelor de │ │
│ │atribuire a │ │
│ │capacităţilor de │ │
│ │pe aceste │ │
│ │conducte; │ │
│ │- să organizeze şi│ │
│ │să administreze │ │
│ │piaţa de │ │
│ │echilibrare a │ │
│ │gazelor naturale; │ │
│ │- să asigure │ │
│ │mijloacele │ │
│ │adecvate pentru │ │
│ │îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor │ │
│ │privind serviciul │ │
│ │public; │ │
│ │- să întrerupă sau│ │
│ │să limiteze │ │
│ │transportul │ │
│ │gazelor naturale │ │
│ │în condiţiile în │ │
│ │care sunt │ │
│ │periclitate │ │
│ │siguranţa şi │ │
│ │integritatea │ │
│ │sistemului de │ │
│ │transport, conform│ │
│ │reglementărilor │ │
│ │specifice; │ │
│ │- să întrerupă │ │
│ │funcţionarea │ │
│ │instalaţiilor │ │
│ │pentru timpul │ │
│ │strict necesar, în│ │
│ │vederea executării│ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │întreţinere şi de │ │
│ │reparaţii, precum │ │
│ │şi în alte │ │
│ │situaţii prevăzute│ │
│ │de lege, cu │ │
│ │anunţarea │ │
│ │prealabilă a │ │
│ │dispecerilor │ │
│ │sistemelor │ │
│ │afectate şi, după │ │
│ │caz, a clienţilor;│ │
│ │- să stocheze gaze│ │
│ │naturale în │ │
│ │sistemul de │ │
│ │transport, în │ │
│ │condiţiile unor │ │
│ │reglementări │ │
│ │specifice aprobate│ │
│ │de ANRE; │ │
│ │- să administreze │ │
│ │piaţa de │ │
│ │echilibrare în │ │
│ │vederea asigurării│ │
│ │echilibrului fizic│ │
│ │şi menţinerii în │ │
│ │parametrii │ │
│ │operaţionali a │ │
│ │sistemului, cu │ │
│ │efectuarea │ │
│ │operaţiunilor │ │
│ │comerciale │ │
│ │respective; │ │
│ │- să participe la │ │
│ │tranzacţionarea │ │
│ │gazelor naturale │ │
│ │numai pentru │ │
│ │activitatea de │ │
│ │echilibrare a │ │
│ │sistemului, prin │ │
│ │operaţiuni de │ │
│ │vânzare-cumpărare │ │
│ │în piaţa de │ │
│ │echilibrare sau în│ │
│ │alte pieţe, │ │
│ │conform │ │
│ │reglementărilor în│ │
│ │vigoare şi │ │
│ │normelor ENTSO-G. │ │
│ │Tranzacţiile cu │ │
│ │gaze naturale se │ │
│ │realizează pe baza│ │
│ │unor proceduri │ │
│ │transparente şi │ │
│ │nediscriminatorii,│ │
│ │prin mecanisme │ │
│ │concurenţiale, │ │
│ │conform │ │
│ │reglementărilor │ │
│ │autorităţii │ │
│ │competente. │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │- să opereze, să │ │
│ │întreţină, să │ │
│ │repare, să │ │
│ │modernizeze şi să │ │
│ │dezvolte sistemul │ │
│ │de distribuţie în │ │
│ │condiţii de │ │
│ │siguranţă, │ │
│ │eficienţă │ │
│ │economică şi de │ │
│ │protecţie a │ │
│ │mediului, │ │
│ │activităţile │ │
│ │urmând a fi │ │
│ │desfăşurate în │ │
│ │baza │ │
│ │autorizaţiilor │ │
│ │specifice pentru │ │
│ │proiectare şi │ │
│ │execuţie a │ │
│ │sistemelor de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor naturale, │ │
│ │iar operarea │ │
│ │urmând să se │ │
│ │desfăşoare în baza│ │
│ │licenţei de │ │
│ │distribuţie; │ │
│ │- să realizeze │ │
│ │interconectări cu │ │
│ │alte sisteme, după│ │
│ │caz, şi să asigure│ │
│ │capacitatea │ │
│ │sistemului de │ │
│ │distribuţie pe │ │
│ │termen lung; │ │
│ │- să asigure │ │
│ │accesul terţilor │ │
│ │la sistemele de │ │
│ │distribuţie, în │ │
│ │condiţii │ │
│ │nediscriminatorii,│ │
│ │în limitele │ │
│ │capacităţilor de │ │
│ │distribuţie, cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │regimurilor │ │
│ │tehnologice, │ │
│ │conform │ │
│ │reglementărilor │ │
│ │specifice │ │
│ │elaborate de ANRE;│ │
│ │- să întocmească │ │
│ │şi să urmărească │ │
│Operatorii de │bilanţul de gaze │Art. 138, │
│sistem de │naturale intrate │alin. (1) │
│distribuţie │şi, respectiv, │Art. 138, │
│ │ieşite din │alin. (2) │
│ │sistemul propriu; │ │
│ │- să asigure │ │
│ │echilibrul │ │
│ │permanent al │ │
│ │sistemului operat;│ │
│ │- să asigure │ │
│ │condiţiile de │ │
│ │securitate în │ │
│ │alimentarea cu │ │
│ │gaze naturale; │ │
│ │- să preia │ │
│ │cantităţile de │ │
│ │hidrogen în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │reglementările/ │ │
│ │standardele │ │
│ │tehnice legale în │ │
│ │vigoare privind │ │
│ │injecţia │ │
│ │hidrogenului în │ │
│ │reţele de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor naturale, │ │
│ │respectiv în │ │
│ │convertirea │ │
│ │acestora din │ │
│ │distribuţie de │ │
│ │gaze naturale în │ │
│ │distribuţie de │ │
│ │hydrogen; │ │
│ │- să întrerupă │ │
│ │funcţionarea │ │
│ │obiectivelor │ │
│ │sistemului de │ │
│ │distribuţie şi │ │
│ │alimentarea cu │ │
│ │gaze naturale a │ │
│ │clienţilor pentru │ │
│ │timpul strict │ │
│ │necesar executării│ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │întreţinere şi │ │
│ │reparaţii, precum │ │
│ │şi în alte │ │
│ │situaţii prevăzute│ │
│ │de prezentul titlu│ │
│ │sau în caz de │ │
│ │forţă majoră, cu │ │
│ │anunţarea │ │
│ │prealabilă a │ │
│ │dispecerilor │ │
│ │sistemelor │ │
│ │afectate şi, după │ │
│ │caz, a clienţilor.│ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │- să încheie │ │
│ │contracte de │ │
│ │achiziţie a │ │
│ │gazelor naturale, │ │
│ │astfel încât să │ │
│ │asigure acoperirea│ │
│ │consumului pentru │ │
│ │clienţii săi; │ │
│ │- să achiziţioneze│ │
│ │gazele naturale pe│ │
│ │care le furnizează│ │
│ │clienţilor │ │
│ │casnici, în │ │
│ │condiţii de │ │
│ │minimizare a │ │
│ │costului │ │
│ │resurselor │ │
│ │alocate, pe baza │ │
│ │unor proceduri │ │
│ │proprii, elaborate│ │
│ │în corelare cu │ │
│ │prevederile art. │ │
│ │177 alin. (3^15), │ │
│ │(3^16) şi (3^17), │ │
│ │care să asigure │ │
│ │caracterul │ │
│ │transparent al │ │
│ │procesului de │ │
│ │achiziţie a │ │
│ │gazelor naturale │ │
│ │şi, în acelaşi │ │
│ │timp, tratamentul │ │
│ │egal şi │ │
│ │nediscriminatoriu │ │
│ │al persoanelor │ │
│ │care participă la │ │
│ │procedura de │ │
│ │achiziţie a │ │
│ │gazelor naturale, │ │
│ │în calitate de │ │
│ │ofertanţi; │ │
│ │- să permită │ │
│ │clienţilor, în mod│ │
│ │gratuit, │ │
│ │schimbarea │ │
│ │efectivă a │ │
│ │furnizorului de │ │
│ │gaze naturale în │ │
│ │termen de 21 de │Art. 143, │
│Furnizorii de │zile de la data │alin. (1) │
│gaze naturale │solicitării şi să │Art. 143, │
│ │transmită acestora│alin. (2) │
│ │un decont final de│ │
│ │lichidare, în │ │
│ │termen de maximum │ │
│ │42 de zile de la │ │
│ │schimbarea │ │
│ │furnizorului; │ │
│ │- să informeze │ │
│ │corespunzător │ │
│ │clienţii finali cu│ │
│ │privire la │ │
│ │consumul lor │ │
│ │efectiv de gaze │ │
│ │naturale şi la │ │
│ │costurile reale │ │
│ │aferente, │ │
│ │suficient de │ │
│ │frecvent astfel │ │
│ │încât aceştia să │ │
│ │aibă posibilitatea│ │
│ │să îşi ajusteze │ │
│ │propriul consum de│ │
│ │gaze naturale. │ │
│ │Aceste informaţii │ │
│ │se comunică la │ │
│ │intervale de timp │ │
│ │corespunzătoare, │ │
│ │ţinându-se cont de│ │
│ │capacitatea │ │
│ │echipamentelor de │ │
│ │măsurare ale │ │
│ │clientului final │ │
│ │şi de raportul │ │
│ │cost-beneficiu al │ │
│ │acestor măsuri, │ │
│ │fără să se │ │
│ │perceapă │ │
│ │clienţilor finali │ │
│ │costuri │ │
│ │suplimentare │ │
│ │pentru acest │ │
│ │serviciu; │ │
│ │- să limiteze şi/ │ │
│ │sau să sisteze │ │
│ │furnizarea gazelor│ │
│ │naturale la │ │
│ │clienţi, în │ │
│ │condiţiile │ │
│ │specificate în │ │
│ │contracte. │ │
└──────────────┴──────────────────┴──────────┘


    5.1. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Alertă timpurie
        Tabelul 5. prezintă rolul şi responsabilităţile generale ale fiecărei entităţi implicate din sectorul gazelor naturale pentru nivelul de Alertă timpurie.
        Tabel 5. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Alertă timpurie

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Entitatea │Rolul si │
│implicată │responsabilităţile │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Centralizează │
│ │informaţiile primite│
│ │de la │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor │
│ │naturale. │
│ │Analizează şi │
│ │evaluează, împreună │
│ │cu OTS gaze naturale│
│ │şi ANRE, │
│ │informaţiile │
│ │centralizate. │
│ │Dacă este necesar, │
│ │face o propunere de │
│ │convocare a unei │
│ │şedinţe a Echipei │
│ │interdisciplinare │
│ │pentru gestionarea │
│ │situaţiilor de criză│
│ │în aprovizionarea │
│ │gazelor naturale │
│ │(EGSC) şi apoi │
│ │participă la │
│ │lucrările acesteia. │
│ │În concordanţă cu │
│ │concluziile şedinţei│
│ │EGSC, AC poate │
│ │decide dacă se │
│ │declară nivelul de │
│ │Alertă timpurie în │
│ │România. │
│ │Emite Decizia de │
│ │declarare a │
│ │nivelului de Alertă │
│ │timpurie, prin ordin│
│Ministerul │al ministrului │
│Energiei, în │energiei, dacă este │
│calitate de │necesar. │
│Autoritate │Realizează schimbul │
│Competentă (AC) │de informaţii în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile │
│ │Regulamentului. │
│ │Supraveghează │
│ │gestionarea │
│ │situaţiei de criză │
│ │de Alertă timpurie. │
│ │Convoacă consultări │
│ │regulate cu │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor │
│ │naturale (OTS gaze │
│ │naturale, │
│ │producătorii de gaze│
│ │naturale, OSD, │
│ │operatorii de sistem│
│ │de înmagazinare, │
│ │furnizorii de gaze │
│ │naturale), precum şi│
│ │cu OTS energie │
│ │electrică şi │
│ │producătorii de │
│ │energie electrică şi│
│ │termică, dacă este │
│ │cazul. │
│ │Furnizează │
│ │informaţii │
│ │actualizate GCG cu │
│ │privire la nivelul │
│ │de Alertă timpurie. │
│ │Emite Decizia │
│ │privind încheierea │
│ │nivelului de Alertă │
│ │timpurie, prin ordin│
│ │al ministrului │
│ │energiei. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Echipa │Evaluează situaţia │
│interdisciplinară│de criză. │
│pentru │Emite concluzii cu │
│gestionarea │privire la │
│situaţiilor de │necesitatea │
│criză în │declarării/ │
│aprovizionarea │închiderii nivelului│
│gazelor naturale │de Alertă timpurie. │
│(EGSC) │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Analizează şi │
│ │evaluează datele │
│ │primite din SNT gaze│
│ │naturale. │
│ │Transmite informaţii│
│ │către AC şi ANRE. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
│ │Convoacă consultări │
│ │regulate cu │
│ │operatorii de sistem│
│Operatorul de │de înmagazinare, OSD│
│Transport şi de │şi OTS energie │
│Sistem (OTS) gaze│electrică cu privire│
│naturale │la situaţia de criză│
│ │şi eventuala │
│ │necesitate de │
│ │măsuri. │
│ │Contactează │
│ │OTS-urile din │
│ │statele membre │
│ │vecine şi face │
│ │schimb de informaţii│
│ │folosind Sistemul │
│ │ReCo pentru Gaze, în│
│ │cadrul echipei ReCo │
│ │Est. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│Operatorii de │naturale, AC şi │
│sistem de │ANRE. │
│înmagazinare │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│Operatorii de │naturale, AC şi │
│sistem de │ANRE. │
│distribuţie │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│Producătorii de │naturale, AC şi │
│gaze naturale │ANRE. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│Furnizorii de │naturale, AC şi │
│gaze naturale │ANRE. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│ │naturale şi energie │
│ │electrică, AC şi │
│ │ANRE cu privire la │
│ │modul de realizare a│
│ │obligaţiilor legale │
│Producătorii de │şi contractuale, la │
│energie electrică│consumurile de gaze │
│şi termică │naturale şi la │
│ │nivelurile de │
│ │producţie energie │
│ │electrică şi │
│ │termică. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Participă la │
│ │consultările, │
│ │convocate de AC cu │
│ │OTS gaze naturale şi│
│ │cu producătorii de │
│ │energie electrică │
│ │care utilizează gaze│
│ │naturale cu privire │
│ │la situaţia de criză│
│ │de Alertă timpurie │
│ │şi posibila nevoie │
│ │de măsuri, dacă este│
│ │cazul. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
│OTS energie │Implementează şi │
│electrică │coordonează măsurile│
│ │care afectează │
│ │sectorul energiei │
│ │electrice, în │
│ │special în ceea ce │
│ │priveşte pregătirea │
│ │centralelor │
│ │electrice pe gaze │
│ │naturale pentru │
│ │restricţii, dacă │
│ │este cazul. │
│ │Transmite către AC │
│ │şi OTS gaze naturale│
│ │lista centralelor │
│ │alimentate cu gaze │
│ │naturale şi cu rol │
│ │critic în reţea. │
└─────────────────┴────────────────────┘    5.2. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Alertă
        Tabelul 6. prezintă rolul şi responsabilităţile generale ale fiecărei entităţi implicate din sectorul gazelor naturale pentru nivelul de Alertă.
        Tabel 6. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Alertă

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Entitatea │Rolul şi │
│implicată │responsabilităţile │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Centralizează │
│ │informaţiile primite│
│ │de la │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor │
│ │naturale. │
│ │Analizează şi │
│ │evaluează, împreună │
│ │cu OTS gaze naturale│
│ │şi ANRE, │
│ │informaţiile │
│ │centralizate. │
│ │Dacă este necesar, │
│ │face o propunere de │
│ │convocare a unei │
│ │şedinţe a EGSC şi │
│ │apoi participă la │
│ │lucrările acesteia. │
│ │În concordanţă cu │
│ │concluziile şedinţei│
│ │EGSC, AC poate │
│ │decide dacă se │
│ │declară nivelul de │
│ │Alertă în România. │
│ │Emite Decizia de │
│ │declarare a │
│ │nivelului de Alertă,│
│ │prin ordin al │
│ │ministrului │
│ │energiei, dacă este │
│ │necesar. │
│ │Realizează schimbul │
│Ministerul │de informaţii în │
│Energiei, în │conformitate cu │
│calitate de │prevederile │
│Autoritate │Regulamentului. │
│Competentă (AC) │Supraveghează │
│ │gestionarea │
│ │situaţiei de criză │
│ │de Alertă. │
│ │Convoacă consultări │
│ │regulate cu │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor │
│ │naturale (OTS gaze │
│ │naturale, │
│ │producătorii de gaze│
│ │naturale, OSD, │
│ │operatorii de sistem│
│ │de înmagazinare, │
│ │furnizorii de gaze │
│ │naturale), precum şi│
│ │cu OTS energie │
│ │electrică şi │
│ │producătorii de │
│ │energie electrică şi│
│ │termică, dacă este │
│ │cazul. │
│ │Furnizează │
│ │informaţii │
│ │actualizate GCG cu │
│ │privire la nivelul │
│ │de Alertă. │
│ │Emite Decizia │
│ │privind încheierea │
│ │nivelului de Alertă,│
│ │prin ordin al │
│ │ministrului │
│ │energiei. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Echipa │Evaluează situaţia │
│interdisciplinară│de criză. │
│pentru │Emite concluzii cu │
│gestionarea │privire la │
│situaţiilor de │necesitatea │
│criză în │declarării/ │
│aprovizionarea │închiderii nivelului│
│gazelor naturale │de Alertă. │
│(EGSC) │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Analizează şi │
│ │evaluează datele │
│ │primite din SNT gaze│
│ │naturale. │
│ │Transmite informaţii│
│ │AC şi ANRE. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
│ │Convoacă consultări │
│ │regulate cu │
│ │operatorii de sistem│
│ │de înmagazinare, OSD│
│ │şi OTS energie │
│ │electrică cu privire│
│ │la situaţia de criză│
│ │şi eventuala │
│ │necesitate de │
│ │măsuri. │
│Operatorul de │Notifică │
│Transport şi de │producătorii de gaze│
│Sistem (OTS) gaze│naturale şi │
│naturale │operatorii de sistem│
│ │de înmagazinare │
│ │despre necesitatea │
│ │asigurării │
│ │producţiei maxime │
│ │disponibile, │
│ │respectiv a │
│ │asigurării │
│ │capacităţii maxime │
│ │disponibile de │
│ │extracţie din │
│ │depozite. │
│ │Contactează │
│ │OTS-urile din │
│ │statele membre │
│ │vecine şi face │
│ │schimb de informaţii│
│ │folosind Sistemul │
│ │ReCo pentru Gaze, în│
│ │cadrul echipei ReCo │
│ │Est. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│ │naturale, AC şi ANRE│
│ │(referitor la │
│ │situaţia zilnică a │
│ │stocurilor de gaze │
│ │naturale din │
│ │depozite). │
│Operatorii de │Participă la │
│sistem de │lucrările EGSC (dacă│
│înmagazinare │este stabilit). │
│ │Fac pregătiri pentru│
│ │realizarea │
│ │capacităţii maxime │
│ │de extracţie, dacă │
│ │este cazul, şi, în │
│ │acest scop, se │
│ │consultă cu OTS gaze│
│ │naturale. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│Operatorii de │către OTS gaze │
│sistem de │naturale, AC şi │
│distribuţie │ANRE. Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│Producătorii de │naturale, AC şi │
│gaze naturale │ANRE. Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│Furnizorii de │naturale, AC şi │
│gaze naturale │ANRE. Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│ │naturale şi energie │
│ │electrică, AC şi │
│ │ANRE cu privire la │
│ │modul de realizare a│
│ │obligaţiilor legale │
│Producătorii de │şi contractuale, la │
│energie electrică│consumurile de gaze │
│şi termică │naturale şi la │
│ │nivelurile de │
│ │producţie energie │
│ │electrică şi │
│ │termică. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Participă la │
│ │consultările │
│ │convocate de AC, OTS│
│ │gaze naturale şi cu │
│ │producătorii de │
│ │energie electrică │
│ │care utilizează gaze│
│ │naturale privind │
│ │situaţia de criză de│
│ │Alertă şi posibila │
│ │nevoie de măsuri. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
│ │Implementează şi │
│OTS energie │coordonează măsurile│
│electrică │care afectează │
│ │sectorul energiei │
│ │electrice, în │
│ │special în ceea ce │
│ │priveşte pregătirea │
│ │centralelor │
│ │electrice pe gaze │
│ │naturale pentru │
│ │restricţii, dacă │
│ │este cazul. │
│ │Transmite către AC │
│ │şi OTS gaze naturale│
│ │lista centralelor │
│ │alimentate cu gaze │
│ │naturale şi cu rol │
│ │critic în reţea. │
└─────────────────┴────────────────────┘    5.3. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Urgenţă
        Tabelul 7. prezintă rolul şi responsabilităţile generale ale fiecărei entităţi implicate din sectorul gazelor naturale pentru nivelul de Urgenţă.
        Tabel 7. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Urgenţă

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Entitatea │Rolul şi │
│implicată │responsabilităţile │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Centralizează │
│ │informaţiile primite│
│ │de la │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor │
│ │naturale. │
│ │Analizează şi │
│ │evaluează, împreună │
│ │cu OTS gaze naturale│
│ │şi ANRE, │
│ │informaţiile │
│ │centralizate. │
│ │Dacă este necesar, │
│ │face o propunere de │
│ │convocare a unei │
│ │şedinţe a EGSC şi │
│ │apoi participă la │
│ │lucrările acesteia. │
│ │În concordanţă cu │
│ │concluziile şedinţei│
│ │EGSC, AC poate │
│ │decide dacă se │
│ │declară nivelul de │
│ │Urgenţă în România. │
│ │Emite Decizia de │
│ │declarare a │
│ │nivelului de │
│ │Urgenţă, prin ordin │
│ │al ministrului │
│ │energiei, dacă este │
│ │necesar. │
│ │Pregăteşte deciziile│
│ │privind măsurile │
│ │care nu sunt bazate │
│ │pe piaţă (în temeiul│
│ │art. 176, alin. (3) │
│ │din Legea nr. 123/ │
│ │2012), elaborează │
│ │propuneri privind │
│ │măsurile care │
│Ministerul │trebuie adoptate │
│Energiei, în │pentru nivelul de │
│calitate de │Urgenţă şi se │
│Autoritate │consultă cu OTS gaze│
│Competentă (AC) │naturale cu privire │
│ │la restricţiile │
│ │necesar a fi │
│ │aplicate. │
│ │Realizează schimbul │
│ │de informaţii în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile │
│ │Regulamentului. │
│ │Supraveghează │
│ │gestionarea │
│ │situaţiei de criză │
│ │de Urgenţă. │
│ │Convoacă consultări │
│ │regulate cu │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor │
│ │naturale (OTS gaze │
│ │naturale, │
│ │producătorii de gaze│
│ │naturale, OSD, │
│ │operatorii de sistem│
│ │de înmagazinare, │
│ │furnizorii de gaze │
│ │naturale), precum şi│
│ │cu OTS energie │
│ │electrică şi │
│ │producătorii de │
│ │energie electrică şi│
│ │termică. │
│ │Furnizează │
│ │informaţii │
│ │actualizate GCG cu │
│ │privire la nivelul │
│ │de Urgenţă. │
│ │Emite Decizia │
│ │privind încheierea │
│ │nivelului de │
│ │Urgenţă, prin ordin │
│ │al ministrului │
│ │energiei. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Echipa │Evaluează situaţia │
│interdisciplinară│de criză. │
│pentru │Emite concluzii cu │
│gestionarea │privire la │
│situaţiilor de │necesitatea │
│criză în │declarării/ │
│aprovizionarea │închiderii nivelului│
│gazelor naturale │de Urgenţă. │
│(EGSC) │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Analizează şi │
│ │evaluează datele │
│ │primite din SNT gaze│
│ │naturale. │
│ │Transmite informaţii│
│ │AC şi ANRE. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
│ │Convoacă consultări │
│ │regulate cu │
│ │operatorii de sistem│
│ │de înmagazinare, OSD│
│ │şi OTS energie │
│ │electrică cu privire│
│ │la situaţia de criză│
│ │şi eventuala │
│ │necesitate de │
│ │măsuri. │
│ │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile│
│ │adoptate în nivelul │
│ │de Urgenţă. │
│Operatorul de │Informează AC, │
│Transport şi de │zilnic, despre │
│Sistem (OTS) gaze│utilizarea │
│naturale │planificată a │
│ │surselor de gaze şi │
│ │face propuneri cu │
│ │privire la amploarea│
│ │restricţiilor care │
│ │ar trebui introduse,│
│ │în scopul │
│ │managementului │
│ │eficient al surselor│
│ │şi, de asemenea, │
│ │privind sursele de │
│ │gaze naturale care │
│ │urmează să fie │
│ │angajate prin │
│ │contracte. │
│ │Contactează zilnic │
│ │OTS-urile din │
│ │statele membre │
│ │vecine şi face │
│ │schimb de informaţii│
│ │folosind Sistemul │
│ │ReCo pentru Gaze, în│
│ │cadrul echipei ReCo │
│ │Est. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │OTS gaze naturale, │
│ │AC şi ANRE. │
│Operatorii de │Participă la │
│sistem de │lucrările EGSC (dacă│
│înmagazinare │este stabilit). │
│ │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile│
│ │adoptate în nivelul │
│ │de Urgenţă. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│ │naturale, AC şi │
│ │ANRE. │
│Operatorii de │Participă la │
│sistem de │lucrările EGSC (dacă│
│distribuţie │este stabilit). │
│ │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile│
│ │adoptate în nivelul │
│ │de Urgenţă. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │către OTS gaze │
│ │naturale, AC şi │
│ │ANRE. │
│Producătorii de │Participă la │
│gaze naturale │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
│ │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile│
│ │adoptate în nivelul │
│ │de Urgenţă. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Transmit informaţii │
│ │OTS gaze naturale, │
│ │AC şi ANRE. │
│ │Participă la │
│Furnizorii de │lucrările EGSC (dacă│
│gaze naturale │este stabilit). │
│ │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile│
│ │adoptate în nivelul │
│ │de Urgenţă. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Implementează şi │
│ │respectă contractele│
│ │încheiate cu OTS │
│ │energie electrică şi│
│ │/sau cu furnizorii │
│ │de gaze naturale, │
│ │precum şi măsurile │
│ │de criză adoptate în│
│Producătorii de │nivelul de Urgenţă, │
│energie electrică│în linie cu │
│şi termică │legislaţia │
│ │aplicabilă, fără a │
│ │afecta capacitatea │
│ │acestora de a │
│ │asigura energie │
│ │termică pentru │
│ │populaţie. │
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│ │este stabilit). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Participă regulat la│
│ │consultările │
│ │convocate de AC, cu │
│ │OTS gaze naturale şi│
│ │cu producătorii de │
│ │energie electrică │
│ │care utilizează gaze│
│ │naturale, privind │
│ │situaţia de criză de│
│ │Urgenţă şi posibila │
│ │nevoie de măsuri şi │
│ │furnizează │
│ │informaţii despre │
│ │impactul reducerii │
│ │alimentării cu gaze │
│ │naturale asupra RET.│
│ │Participă la │
│ │lucrările EGSC (dacă│
│OTS energie │este stabilit). │
│electrică │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile│
│ │care afectează │
│ │sectorul energiei │
│ │electrice, în │
│ │special în ceea ce │
│ │priveşte │
│ │pregătirea │
│ │centralelor │
│ │electrice pe gaze │
│ │naturale pentru │
│ │restricţii, dacă │
│ │este cazul. │
│ │Transmite către AC │
│ │şi OTS gaze naturale│
│ │lista centralelor │
│ │alimentate cu gaze │
│ │naturale şi cu rol │
│ │critic în reţea. │
└─────────────────┴────────────────────┘    5.4. Rolul şi responsabilităţile pentru nivelul de Alertă la nivelul Uniunii
        Tabelul 8. prezintă rolul şi responsabilităţile generale ale fiecărei entităţi implicate din sectorul gazelor naturale pentru nivelul de Alertă la nivelul Uniunii.
    Tabel 8. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Alertă la nivelul Uniunii

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Entitatea │Rolul şi │
│implicată │responsabilităţile │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Monitorizează punerea în │
│ │aplicare a măsurilor de │
│ │reducere a cererii pe │
│ │teritoriul României. │
│ │Monitorizează │
│ │eficacitatea măsurilor │
│ │voluntare de reducere a │
│ │cererii. │
│ │Convoacă EGSC ori de câte│
│ │ori este necesar şi │
│ │informează │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor naturale│
│ │despre notificarea │
│ │primită de la Comisia │
│ │Europeană conform căreia │
│ │Consiliul Uniunii │
│ │Europene a declarat │
│ │Alertă la nivelul │
│Ministerul │Uniunii. │
│Energiei, în│Notifică întreprinderile │
│calitate de │din sectorul gazelor │
│Autoritate │naturale cu privire la │
│Competentă │obligativitatea aplicării│
│(AC) │măsurilor de reducere a │
│ │cererii. │
│ │Centralizează │
│ │informaţiile primite de │
│ │la întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor │
│ │naturale. │
│ │Informează │
│ │întreprinderile din │
│ │sectorul gazelor naturale│
│ │despre notificarea │
│ │primită de la Comisia │
│ │Europeană conform căreia │
│ │Consiliul Uniunii │
│ │Europene a declarat │
│ │încetarea Alertei la │
│ │nivelul Uniunii. │
│ │Raportează Comisiei │
│ │Europene cu privire la │
│ │reducerea cererii, lunar.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Analizează şi evaluează │
│ │datele primite din SNT │
│ │gaze naturale. │
│ │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile │
│Operatorul │adoptate în nivelul de │
│de Transport│Alertă la nivelul │
│şi de Sistem│Uniunii. │
│(OTS) gaze │Contactează zilnic │
│naturale │OTS-urile din statele │
│ │membre vecine şi face │
│ │schimb de informaţii │
│ │folosind Sistemul ReCo │
│ │pentru Gaze, în cadrul │
│ │echipei ReCo Est. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmit informaţii OTS │
│ │gaze naturale, AC şi │
│Operatorii │ANRE. │
│de sistem de│Implementează şi │
│înmagazinare│coordonează măsurile │
│ │adoptate în nivelul de │
│ │Alertă la nivelul │
│ │Uniunii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmit informaţii OTS │
│ │gaze naturale, AC şi │
│Operatorii │ANRE. │
│de sistem de│Implementează şi │
│distribuţie │coordonează măsurile │
│ │adoptate în nivelul de │
│ │Alertă la nivelul │
│ │Uniunii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmit informaţii OTS │
│ │gaze naturale, AC şi │
│Producătorii│ANRE. │
│de gaze │Implementează şi │
│naturale │coordonează măsurile │
│ │adoptate în nivelul de │
│ │Alertă la nivelul │
│ │Uniunii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmit informaţii OTS │
│ │gaze naturale, AC şi │
│Furnizorii │ANRE. │
│de gaze │Implementează şi │
│naturale │coordonează măsurile │
│ │adoptate în nivelul de │
│ │Alertă la nivelul │
│ │Uniunii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmit informaţii către│
│ │OTS gaze naturale şi │
│ │energie electrică, AC şi │
│ │ANRE cu privire la modul │
│ │de realizare a │
│ │obligaţiilor legale şi │
│ │contractuale, la │
│ │consumurile de gaze │
│ │naturale şi la nivelurile│
│ │de producţie energie │
│Producătorii│electrică şi termică. │
│de energie │Implementează şi respectă│
│electrică şi│contractele încheiate cu │
│termică │OTS energie electrică şi/│
│ │sau cu furnizorii de gaze│
│ │naturale, precum şi │
│ │măsurile de criză │
│ │adoptate în nivelul de │
│ │Alertă la nivelul │
│ │Uniunii, în linie cu │
│ │legislaţia aplicabilă, │
│ │fără a afecta capacitatea│
│ │acestora de a asigura │
│ │energie termică pentru │
│ │populaţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Implementează şi │
│ │coordonează măsurile care│
│ │afectează sectorul │
│ │energiei electrice, în │
│ │special în ceea ce │
│ │priveşte pregătirea │
│OTS energie │centralelor electrice pe │
│electrică │gaze naturale pentru │
│ │restricţii, dacă este │
│ │cazul. │
│ │Transmite către AC şi OTS│
│ │gaze naturale lista │
│ │centralelor alimentate cu│
│ │gaze naturale şi cu rol │
│ │critic în reţea. │
└────────────┴─────────────────────────┘
    6. MĂSURI SPECIFICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMOFICAREA
    6.1. Furnizarea de energie electrică produsă pe bază de gaze naturale
        În anul 2021, producţia totală de energie electrică din România s-a ridicat la 57,05 TWh*3). Procentul producţiei de energie electrică în România realizată în unităţi de producere dispecerizabile şi nedispecerizabile, în anul 2021, utilizând drept combustibil gazele naturale a fost de 16,38%*4).
        *3) Sursa ANRE
        Raport anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 2021, pag. 230.

        *4) Sursa: ANRE
        Raport anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 2021, pag. 72.    6.2. Impactul probabil al întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra sectorului electric
        În anumite condiţii de funcţionare ale Sistemului Electroenergetic Naţional, denumit, în continuare, SEN, de exemplu în cazul unei cereri mari de energie electrică în SEN, opriri de urgenţă a unor surse de producţie, producţie redusă din surse regenerabile de energie, în special din parcurile eoliene, posibilităţi limitate de import sau probleme de zonă cu asigurarea funcţionării Reţelei Electrice de Transport (RET), disponibilitatea energiei electrice realizată folosind gaze naturale poate fi de o importanţă semnificativă pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică în SEN, având în vedere totodată şi faptul că centralele electrice pe gaze joacă un rol important în reglarea rapidă necesară pentru echilibrarea SEN, asigurând buna funcţionare a acestuia.
        În cazul în care în perioada de toamnă şi iarnă apar întreruperi în furnizarea de gaze naturale către consumatori, aceştia vor consuma energie electrică suplimentară pentru a o utiliza la încălzire, fapt ce va duce la o situaţie de criză a aprovizionării cu energie electrică, cu risc, în special, pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor protejaţi.
    6.2.1. Măsuri pentru a atenua impactul potenţial al unei perturbări a furnizării cu gaze în sectorul energiei electrice
        Având în vedere importanţa producţiei de energie electrică care utilizează drept combustibil gazele naturale şi în scopul funcţionării sigure a SEN, în cazul unei situaţii de criză de aprovizionare cu gaze naturale, trebuie instituită cooperarea între operatorii de transport şi de sistem gaze naturale şi energie electrică. În acest sens, OTS gaze naturale va informa OTS energie electrică despre situaţia de criză şi apoi va rămâne în contact regulat cu acesta.
        Unul dintre domeniile de cooperare ale OTS gaze naturale şi OTS energie electrică este atenuarea potenţialului impactul negativ al introducerii restricţiilor asupra consumului de gaze naturale necesar pentru a asigura furnizarea de energie electrică în România.
        În această etapă, OTS energie electrică identifică centralele electrice care funcţionează pe gaze care sunt strict necesare pentru a evita întreruperea acestora pentru asigurarea stabilităţii tensiunii şi frecvenţei în SEN.
        De asemenea, încă de la începutul unei situaţii de criză, OTS energie electrică informează Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale (S.P.E.E.H.) Hidroelectrica S.A. astfel încât aceasta să ia măsurile necesare pentru maximizarea disponibilităţii unităţilor de producţie. Informarea transmisă de OTS energie electrică către S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. va conţine perioada în care se estimează că va fi necesara activarea suplimentară pe Piaţa de Echilibrare sau în afara acesteia şi cantitatea de energie estimat a fi necesară. S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. va transmite către OTS energie electrică o informare cu cantitatea de energie electrică maximă pe care estimează că o poate livra pe Piaţa de Echilibrare sau în afara acesteia, luând în considerare programul lunar al marilor lacuri de acumulare, obligaţiile contractuale existente şi situaţia hidrologică. OTS energie electrică transmite o informare către Administraţia Naţională Apele Române cu privire la situaţia de criză, în cazul în care consideră că energia suplimentară comunicată de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A în limita programului lunar al marilor lacuri de acumulare este insuficientă, solicitând refacerea acestuia."
        În conformitate cu art. 11, alin. (7) din Regulament, în timpul unei situaţii de criză şi din motive întemeiate, la cererea OTS energie electrică sau gaze naturale, un stat membru poate decide să acorde prioritate furnizării de gaze către anumite centrale electrice alimentate cu gaze şi cu rol critic în reţea, în detrimentul furnizării de gaze către anumite categorii de clienţi protejaţi, dacă nefurnizarea de gaze către respectivele centrale electrice alimentate cu gaze şi cu rol critic în reţea fie:
    a) ar putea duce la o deteriorare gravă a funcţionării sistemului de energie electrică;
    b) ar împiedica producţia şi/sau transportul de gaze. Statele membre îşi bazează orice astfel de măsură pe evaluarea riscurilor.    6.3. Impactul probabil al unei perturbări a furnizării de gaze în sectorul termoficării
     Producătorii de energie termică, care nu pot funcţiona cu alţi combustibili decât gazele naturale şi care furnizează energie termică clienţilor casnici, întreprinderilor mici sau mijlocii şi/sau prestatorilor de servicii de asistenţă medicală, asistenţă socială esenţială, de urgenţă, de securitate sau prestatorii de servicii care au legătură cu educaţia sau cu administraţia publică au statutul de clienţi protejaţi, în conformitate cu Ordinul ministrului energiei nr. 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei "client protejat" şi nu vor fi afectaţi în cazul declarării nivelului de Urgenţă, cu excepţia cazului în care producătorii au transmis o informare despre posibile întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale care afectează în mod semnificativ situaţia acestora în materie de furnizare de gaze.
        Alimentarea cu energie termică a clienţilor noncasnici trebuie tratată în acelaşi mod ca şi a clienţilor casnici în cazul în care reţeaua publică de distribuţie pentru alimentarea cu energie termică a clienţilor casnici sau a serviciilor sociale esenţiale nu poate fi separată tehnic (pentru contorizare) de reţeaua publică de distribuţie a clienţilor noncasnici.
        În ceea ce priveşte încălzirea urbană produsă din gaze naturale (instalaţii de termoficare), companiile care realizează serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat trebuie să ia măsuri pentru a reduce calitatea serviciilor (de exemplu, temperaturi garantate mai mici furnizate utilizatorilor), dacă astfel de acţiuni sunt considerate utile în reducerea consumului de gaze naturale.
    6.3.1. Măsuri de atenuare a impactului întreruperii alimentării cu energie termică
        Furnizarea neîntreruptă de gaze naturale este o componentă esenţială a asigurării securităţii energiei pentru consumatori în ceea ce priveşte încălzirea rezidenţială, în special în timpul sezonului rece când temperaturile exterioare sunt scăzute.
     În conformitate cu prevederile art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului energiei nr. 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei "client protejat", producătorii de energie termică, care nu pot funcţiona cu alţi combustibili decât gazele naturale şi care furnizează energie termică clienţilor casnici, întreprinderilor mici sau mijlocii şi/sau prestatorilor de servicii de asistenţă medicală, asistenţă socială esenţială, de urgenţă, de securitate sau prestatorii de servicii care au legătură cu educaţia sau cu administraţia publică, au statutul de client protejat.
        Aceasta înseamnă că furnizorii de gaze naturale trebuie, de asemenea, să poată asigura furnizarea de gaze clienţilor protejaţi în virtutea principiului solidarităţii în cazurile descrise la art. 6 alin. (1) din Regulament şi sunt obligaţi să ia măsurile corespunzătoare în acest scop.
        Dacă măsurile bazate pe piaţă se dovedesc a fi insuficiente pentru a aborda deficitul necesar aprovizionării cu gaze şi având în vedere importanţa furnizării de energie termică cu precădere clienţilor protejaţi în virtutea principiului solidarităţii ar trebui să se poată utiliza măsuri care nu se bazează pe piaţă, inclusiv reducerea consumului pentru clienţii neprotejaţi, în măsura în care acest gaz este necesar pentru încălzire.    7. MANAGERUL DE CRIZĂ
     În conformitate cu prevederile art. 176, alin. (2) din Legea nr. 123/2012, în cazul apariţiei unei situaţii de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulament, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă, este desemnată manager de criză, care pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077/2021 pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în România şi/sau în Planul de urgenţă.
     Pentru a analiza posibilele evenimente şi incidentele identificate la nivelul pieţei gaziere şi notificate de entităţile din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu rolul şi responsabilităţile acestora (a se vedea Tabelele 4., 5. şi 6.), pentru a putea decide cu privire la declararea fiecărui nivel de criză şi pentru a gestiona situaţiile apărute în cazul fiecărui nivel de criză în sistemul naţional de gaze naturale din România se instituie o Echipă interdisciplinară pentru gestionarea situaţiilor de criză în aprovizionarea gazelor naturale (EGSC), care este coordonată de AC.
        Componenţa echipei este aprobată prin ordin al ministrului energiei.
        Din EGSC fac parte alături de reprezentanţii Ministerului Energiei, câte un reprezentant desemnat al întreprinderilor din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, OSD, operatorii sistemului de înmagazinare subterană, producători de gaze naturale, furnizori de gaze naturale), al ANRE, al OTS energie electrică şi al producătorilor de energie electrică şi termică. La şedinţele EGSC pot să fie convocaţi, în calitate de invitaţi, şi alţi reprezentanţi/experţi cu experienţă relevantă în funcţie de situaţiile analizate.
        AC va coordona măsurile şi acţiunile care trebuie întreprinse în cazul situaţiilor de urgenţă în vederea asigurării securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale. În principal, rolul AC va fi acela de a oferi un cadru clar pentru planificarea de urgenţă, astfel încât acţiunile necesare să poată să fie luate de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale pentru a răspunde cât mai repede posibil la orice posibilă perturbare a aprovizionării cu gaze naturale.
        AC are următoarele responsabilităţi:
    a) monitorizează şi analizează situaţia privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România;
    b) coordonează activităţile tuturor entităţilor implicate în aprovizionarea cu gaze naturale în situaţii de criză;
    c) declară /închide nivelurile individuale de criză prin ordin al ministrului energiei;
    d) dispune aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgenţă, respectiv a măsurilor nebazate pe piaţă, în sensul Regulamentului;
    e) comunică cu Comisia Europeană şi furnizează informaţii despre aplicarea atât a măsurilor pe piaţă, cât şi a celor nebazate pe piaţă în scopul verificării corectitudinii declarării fiecărui nivel de criză.


    8. MĂSURI PRIVIND CONSUMUL NEJUSTIFICAT AL CLIENŢILOR NEPROTEJAŢI ÎN TIMPUL NIVELULUI DE URGENŢĂ
        Pentru a preveni consumul nejustificat de gaze naturale, în raport cu limitarea consumului de gaze naturale, al clienţilor finali neprotejaţi, în cazul declarării nivelului de Urgenţă, AC contactează OTS gaze naturale, OSD şi furnizorii de gaze naturale pentru ca aceştia să informeze clienţii finali neprotejaţi să-şi reducă consumul de gaze naturale, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu gaze naturale la nivel naţional, cu precădere a clienţilor protejaţi. Clienţii finali neprotejaţi vor adopta măsuri de limitare a consumului, în conformitate cu prevederile prezentului Plan de urgenţă, în măsura în care este tehnic posibil, fără a pune în pericol funcţionarea sigură şi fiabilă a reţelelor de gaze şi integritatea instalaţiilor tehnologice afectate de reducere.
        Măsurile nebazate pe piaţă vor fi utilizate atunci când toate mijloacele disponibile necesare pentru satisfacerea nevoilor de aprovizionare cu gaze naturale a clienţilor protejaţi au fost epuizate. Pentru clienţii finali neprotejaţi care nu respectă restricţiile privind consumul de gaze naturale se vor aplica penalităţi financiare şi/sau vor fi decuplaţi tehnic în măsura în care este tehnic posibil, fără a pune în pericol integritatea instalaţiilor tehnologice.
        Dacă un client final neprotejat nu respectă restricţiile, OTS gaze naturale/ODS poate impune acestuia constrângeri tehnice având ca efect limitarea consumului de gaze naturale. Restricţiile nu vizează centrale electrice alimentate cu gaze naturale identificate ca fiind cu rol critic în RET şi nefurnizarea de gaze către respectivele centrale electrice ar putea duce la o deteriorare gravă a funcţionării Sistemului Energetic Naţional.
     Clienţii finali neprotejaţi trebuie să depună toate eforturile pentru a se conforma cererii de reducere a consumului lor. În cazul în care clientul final neprotejat nu respectă solicitarea de reducere, consumul ulterior al acestora se consideră nejustificat, iar OTS gaze naturale/ODS are dreptul de a reduce fizic cantităţile preluate de aceştia cu cantităţile necesare, în condiţiile nivelului de Urgenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 şi ale Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cazul unei situaţii de criză în sistemul naţional de gaze naturale, consumul clienţilor finali neprotejaţi este monitorizat de către OTS gaze naturale şi de către OSD, iar datele sunt transmise AC.

    9. TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
        În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (3) din Regulament "măsurile, acţiunile şi procedurile cuprinse în planul de urgenţă sunt testate cel puţin o dată între actualizările periodice ale acestuia efectuate la fiecare patru ani [..]. Pentru a testa planul de urgenţă, autoritatea competentă simulează scenarii cu impact mediu şi ridicat şi reacţii în timp real în conformitate cu planul de urgenţă. Rezultatele testelor sunt prezentate GCG de către autoritatea competentă".
        Autoritatea competentă este responsabilă cu pregătirea şi organizarea testelor de răspuns în situaţii de urgenţă. Testele de urgenţă au loc cel puţin o dată la patru ani, iar data şi entitatea responsabilă de organizarea lor sunt stabilite prin ordin al ministrului energiei. Primele teste de răspuns vor fi efectuate în cel mult un an de la data la care Comisia Europeană a emis opinia cu privire la Planul de urgenţă. Scopul efectuării testelor de urgenţă este acela de a testa eficacitatea planului şi a aranjamentelor operaţionale incluse în acesta.
        Scenariul testului de urgenţă va fi pregătit de un grup de experţi şi nu va fi public până la efectuarea acestuia şi presupune o serie de evenimente simulate care au ca scop evaluarea incidentelor care pot declanşa potenţiale probleme în funcţionarea SNT, până la situaţia în care apare necesitatea declarării unui nivel de criză şi se creează o necesitate obiectivă de a începe aplicarea măsurilor nebazate pe piaţă. Scenariul privind testul de urgenţă presupune variante ale simulării în funcţie de deciziile luate de participanţii la test. În etapa de pregătire a scenariului sunt identificate principalele entităţi care trebuie să participe la testul de urgenţă (părţi interesate).
        Scenariul privind testul de urgenţă este supus aprobării AC.
        Entităţile implicate sunt, în principal, AC, OTS gaze naturale, OTS energie electrică şi, în funcţie de scenariu, alte întreprinderi din sectorul gazelor naturale, companii energetice/producătorii de energie electrică pe gaze, alte ministere, sectorul industrial. Entităţile indicate în test (părţi interesate) sunt obligate să participe la acesta.
        Pentru implementarea testului de urgenţă, mecanismele şi mijloacele de comunicare trebuie să fie clar definite pentru a separa mesajele de testare de comunicarea reală între părţile interesate.
        Testul trebuie efectuat în condiţii cât mai apropiate de condiţiile reale.
        După efectuarea testului de urgenţă, se întocmeşte şi se prezintă un rezumat al rezultatelor obţinute, inclusiv un plan de acţiune, detalierea îmbunătăţirilor aduse aranjamentelor de urgenţă existente, care vor fi puse la dispoziţia tuturor părţilor interesate.

    10. DIMENSIUNEA REGIONALĂ
    10.1. Măsurile de adoptat pentru fiecare nivel de criză
        Planul de urgenţă include prima implementare a mecanismelor de cooperare în cadrul fiecărui Grup de risc din care România face parte, pentru consolidarea acestei dimensiuni în vederea sporirii siguranţei furnizării de gaze, precum şi pentru stabilirea unor măsuri transfrontaliere adecvate şi eficace de-a lungul coridoarelor de furnizare în caz de urgenţă.
        Pentru a se asigura că statele membre incluse într-un Grup de risc au acces la informaţii care le vor permite să prevină sau să răspundă la potenţialele perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale este necesar să se stabilească un sistem eficient de comunicare între Autorităţile Competente din grupul de risc.
        Dimensiunea regională din cadrul Planului de urgenţă oferă instrumentele necesare cooperării în aplicarea măsurilor bazate pe piaţă şi nebazate pe piaţă între statele membre din Grupurile de risc, din care România face parte, respectiv:
    - Ucraina: Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Croaţia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia şi
    – Trans-balcanic: România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia;
    – Coridorul sudic al gazelor - Marea Caspică: Bulgaria, Grecia, Croaţia, Italia, Ungaria, Malta, Austria, România, Slovenia, Slovacia.

    10.1.1. Grupul de risc Ucraina
        Toate măsurile enumerate mai jos vizează cerinţe de informare utile tuturor statele membre aparţinând Grupului de risc care trebuie să reacţioneze la situaţii neaşteptate pentru a preveni extinderea unei situaţii de criză, pentru a ajuta statele membre care au nevoie cu tot ce este posibil.
        Schimbul rapid şi eficient de informaţii între Autorităţile Competente ale statele membre care aparţin unui Grup de risc reprezintă un element cheie în rezolvarea consecinţelor potenţiale ale întreruperilor aprovizionării cu gaze naturale cu precădere într-o astfel de regiune diversă.
    10.1.1.1. Alertă timpurie
        Atunci când AC a declarat nivelul de Alertă timpurie, trebuie să informeze toate celelalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la declaraţie, cât mai curând posibil, precum şi cu privire la fiecare măsură implementată sau care se intenţionează să fie implementată, pentru a face faţă efectelor întreruperii aprovizionării.
        AC va transmite actualizări, la fiecare patru zile, cu privire la nivelul de Alertă timpurie celorlalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

    10.1.1.2. Alertă
        Atunci când AC a declarat nivelul de Alertă, trebuie să informeze toate celelalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la declaraţie, cât mai curând posibil, precum şi cu privire la fiecare măsură implementată sau care se intenţionează să fie implementată, pentru a face faţă efectelor întreruperii aprovizionării.
        AC va transmite actualizări, la fiecare două zile, cu privire la nivelul de Alertă celorlalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

    10.1.1.3. Urgenţă
        Atunci când AC a declarat nivelul de Urgenţă, trebuie să informeze toate celelalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la declaraţie, cât mai curând posibil, precum şi cu privire la fiecare măsură implementată sau care se intenţionează să fie implementată, pentru a face faţă efectelor întreruperii aprovizionării.
        AC va transmite actualizări, în fiecare zi sau chiar de mai multe ori pe zi, cu privire la nivelul de Urgenţă celorlalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.
     Statul Membru care a declarat situaţia de urgenţă poate solicita Comisiei Europene să declare o stare de urgenţă la nivelul regional sau european, în cazul în care se preconizează că situaţia se poate extinde, conform art.12 din Regulamentul (UE) 2017/1938.


    10.1.2. Grupul de risc Trans-balcanic
        Toate măsurile enumerate mai jos vizează cerinţe de informare utile tuturor statelor membre aparţinând Grupului de risc care trebuie să reacţioneze pentru a preveni extinderea unei situaţii de criză şi să sprijine statele membre în acţiunea de eliminare a situaţiei de criză.
    10.1.2.1. Alertă timpurie
        Atunci când AC a declarat nivelul de Alertă timpurie, trebuie să informeze toate celelalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la declaraţie, în termen de 24 de ore de la emiterea Deciziei de declare a nivelului de Alertă timpurie, precum şi cu privire la fiecare măsură implementată sau care se intenţionează să fie implementată, pentru a face faţă efectelor întreruperii aprovizionării.
        AC va transmite actualizări, la fiecare patru zile, cu privire la nivelul de Alertă timpurie celorlalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

    10.1.2.2. Alertă
        Atunci când AC a declarat nivelul de Alertă, trebuie să informeze toate celelalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la declaraţie, în termen de 24 de ore de la emiterea Deciziei de declare a nivelului de Alertă, precum şi cu privire la fiecare măsură implementată sau care se intenţionează să fie implementată, pentru a face faţă efectelor întreruperii aprovizionării.
        AC va transmite actualizări, la fiecare două zile, cu privire la nivelul de Alertă celorlalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

    10.1.2.3. Urgenţă
        Atunci când AC a declarat nivelul de Urgenţă, trebuie să informeze toate celelalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la declaraţie, în termen de 24 de ore de la emiterea Deciziei de declare a nivelului de Urgenţă, precum şi cu privire la fiecare măsură implementată sau care se intenţionează să fie implementată, pentru a face faţă efectelor întreruperii aprovizionării.
        AC va transmite actualizări, în fiecare zi sau chiar de mai multe ori pe zi, cu privire la nivelul de Urgenţă celorlalte state membre aparţinând Grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.


    10.1.3. Acţiuni care trebuie întreprinse în cadrul fiecărui Grup de risc, din care România face parte, în cazul declarării unui nivel de criză
        Statul Membru care declară situaţia de criză va furniza o descriere a evenimentului sau a informaţiilor care au condus la declararea nivelului de criză, şi anume:
        ● Data, ora şi durata evenimentului;
        ● Natura evenimentului;
        ● Locaţia evenimentului;
        ● Volumele de gaze naturale afectate.

        Având în vedere prevederile Regulamentului, pentru nivelurile de Alertă timpurie şi de Alertă, informaţiile vizează numai măsurile bazate pe piaţă care sunt adoptate, inclusiv:
        ● O scurtă descriere a măsurii şi a principalii actori implicaţi;
        ● Dacă aceste măsuri sunt suficiente pentru a face faţă nivelului de criză şi, dacă nu, o descriere succintă a măsurilor suplimentare care pot fi luate;
        ● Dacă sunt de aşteptat efecte transfrontaliere între statele membre aparţinând Grupului de risc cu care România este direct conectată (de exemplu, importuri crescute din aceste state membre).

        Pentru nivelul de Urgenţă, informaţiile care se transmit vor include:
        ● Acţiunile întreprinse pe partea cererii şi a ofertei pentru asigurarea furnizării gazelor naturale, inclusiv acordurile comerciale între părţile implicate şi orice mecanisme de compensare pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale, acolo unde este cazul;
        ● O scurtă descriere a măsurilor bazate pe piaţă aplicate în această etapă, indicând contribuţia aşteptată a măsurilor de atenuare a nivelului de Urgenţă şi principalii actori implicaţi:
        ● O scurtă descriere a măsurilor nebazate pe piaţă şi principalii actori implicaţi;
        ● Ordinea stabilită în care ar trebui implementate măsurile nebazate pe piaţă, ţinând cont de circumstanţele nivelului de Urgenţă;
        ● Contribuţia aşteptată a măsurilor nebazate pe piaţă pentru atenuarea situaţiei la nivelul de Urgenţă ca o completare a măsurilor bazate pe piaţă;
        ● Evaluarea altor efecte ale măsurilor nebazate pe piaţă, acordând o atenţie deosebită posibilelor efecte transfrontaliere în alte state membre ale Grupului de risc.    10.2. Mecanismele de cooperare
        Regulamentul prevede ca procedurile şi măsurile detaliate să fie urmate pentru fiecare nivel de criză prin colaborarea strânsă a statelor membre în cadrul Grupurilor de risc sau cu alte state vecine, dacă este cazul. Capitolul stabileşte cerinţele pentru fiecare Grup de risc, din care România face parte, pentru a coordona acţiunile la fiecare nivel de criză. Procedurile şi măsurile stabilite pot varia în funcţie de aranjamentele naţionale din fiecare stat membru.
        OTS din cadrul Grupurilor de risc, cooperează conform procedurilor detaliate de ENTSOG în cadrul Sistemului ReCo pentru gaze.
    10.2.1. Grupul de risc Ucraina
        Mecanismul de cooperare din cadrul Grupului de risc urmează proceduri de coordonare stabilite între statele membre, operatorii de transport şi de sistem, autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei, precum şi alte părţi interesate.
        Operatorii de transport şi de sistem, denumiţi, în continuare, OTS gaze naturale din statele membre ale Grupului de risc lucrează în strânsă cooperare. În cazul în care se anticipează un posibil blocaj în aprovizionarea cu gaze naturale la nivelul unui stat membru, OTS gaze naturale din acel stat membru va lua legătura cu OTS-urile din celelalte state membre aparţinând Grupului de risc. În măsura în care este posibil, vor conveni asupra coordonării măsurilor transfrontaliere, inclusiv schimbul de informaţii cu privire la orice măsuri necesare bazate pe piaţă cu efecte transfrontaliere.
        În cazul unei situaţii de criză, OTS-urile cooperează şi fac schimb de informaţii folosind Sistemul Regional de Coordonare pentru Gaze (Sistemul ReCo pentru Gaze), înfiinţat de ENTSOG, în temeiul art. 3, alin. (6) din Regulament. Majoritatea statelor membre care fac parte din Grupul de risc Ucraina sunt incluse în cadrul echipei ReCo Est, care a fost lansată în noiembrie 2017.
        ENTSOG va informa Comisia şi autorităţile competente ale statelor membre aparţinând Grupului de risc. OTS-urile pot sugera posibile măsuri de răspuns.
        În cazul în care Sistemul ReCo pentru gaze este activat pentru Grupul de risc Ucraina, autorităţile competente şi autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei din statele membre aparţinând Grupului de risc sunt informate de către ENTSOG cu privire la rezultatele întâlnirilor ReCo Team EST.
        În cazul declarării nivelului de Urgenţă, OTS-urile gaze naturale şi Autorităţile Competente din Statele membre aparţinând Grupului de risc vor fi în contact strâns, în special, pentru a furniza informaţii, la un nivel corespunzător, privind nivelul aşteptat al necesarului de restricţii a fluxurilor transfrontaliere de aprovizionare cu gaze naturale.
        Informaţiile furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale în temeiul art. 14, alin. (1) din Regulament sunt partajate cu statele membre ale Grupului de risc.

    10.2.2. Grupul de risc Trans-balcanic
        Întregul mecanism de cooperare între statele membre şi procedurile de coordonare stabilite în cadrul Grupului de risc Ucraina între operatorii de transport şi de sistem, autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei, precum şi alte părţi interesate se aplică şi în cazul acestui Grup de risc.


    10.3. Proceduri adiacente
        Pentru a avea acces la informaţii complete despre situaţia actuală din sistemul de gaze naturale, Autorităţile Competente din toate statele membre aparţinând Grupurilor de risc Ucraina şi Trans- balcanic trebuie să pregătească proceduri adecvate pentru culegerea de informaţii de la toate întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) şi de asemenea de la participanţii de pe piaţă gaziferă, dacă este necesar.

    10.4. Solidaritatea cu statele membre
        În cazul în care un stat membru nu îşi poate acoperi un deficit major în furnizarea de gaze naturale, în special pentru clienţii săi protejaţi în virtutea principiului solidarităţii şi a epuizat toate măsurile bazate pe piaţă şi toate celelalte măsuri nebazate pe piaţă, prevăzute în planul de urgenţă, în conformitate cu art. 13 din Regulament, autoritatea competentă a acestui stat membru are permisiunea să solicite utilizarea mecanismului de solidaritate prin notificarea unei cereri de solidaritate explicite către Comisie şi către autorităţile competente ale tuturor statelor membre cu care sunt conectate direct sau prin intermediul unei ţări terţe. De asemenea, autoritatea competentă ar trebui să informeze fără întârziere autorităţile competente ale tuturor statelor membre aparţinând Grupului de risc cu privire la respectiva cerere de solidaritate notificată.


    11. CONSULTAREA CU PĂRŢILE INTERESATE
        Având în vedere importanţa şi implicaţiile Planului de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România şi, în special, a clienţilor protejaţi, Ministerul Energiei a supus proiectul Planului de urgenţă actualizat unei consultări publice, în scopul colectării, de la părţile interesate, de propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest document.
        Scopul consultării a vizat creşterea transparenţei procesului decizional şi a permis, în acelaşi timp, acumularea de informaţii utile, necesare dezbaterii unor aspecte de politici publice cu impact major pentru perioada 2023-2030.
        Consultarea publică s-a derulat prin publicarea de către Ministerul Energiei, pe site-ul oficial al instituţiei, a anunţului privind iniţierea procesului de consultare publică cu privire la proiectul Planului de urgenţă actualizat. Proiectul Planului de urgenţă actualizat a fost anexat acestui anunţ de iniţiere a consultării publice.
        Suplimentar, proiectul a fost transmis pentru puncte de vedere/ observaţii şi propuneri unor întreprinderi din sectorul gazelor naturale, unor producători de gaze naturale şi energie electrică şi operatorilor de transport şi de sistem: de energie electrică şi de gaze naturale, după cum urmează: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Consiliul Concurenţei, Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., Societatea OMV PETROM S.A., Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A., Asociaţia Furnizorilor de Energie din România, Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică - HENRO, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L. şi Societatea DEPOMUREŞ S.A..
        Proiectul Planului de urgenţă actualizat a fost transmis autorităţilor competente din Ungaria, Grecia şi Republica Bulgaria pentru consultare.
        Lista părţilor interesate ce au trimis observaţii la proiectul Planului de urgenţă în cadrul consultării publice este prezentată mai jos:
    - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
    – Consiliul Concurenţei;
    – Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie;
    – Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A.;
    – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L.;
    – Societatea DEPOMUREŞ S.A.;
    – Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.;
    – Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.;
    – Societatea OMV PETROM S.A.;
    – Asociaţia Furnizorilor de Energie din România;
    – Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică - HENRO;
    – Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A..

        Observaţiile şi comentariile, transmise de părţile interesate, de ordin general şi specific au fost evaluate şi preluate parţial.

    12. CONCLUZII
     Planul de urgenţă a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului şi Regulamentului (UE) 2022/1369, modificat.
        Planul de urgenţă descrie rolul şi responsabilităţile întreprinderilor care operează în domeniul gazelor naturale în România, activităţile individuale ale entităţilor implicate în prevenirea situaţiilor de criză, în scopul realizării obiectivelor de bază şi pentru a menţine buna funcţionare a pieţei interne a gazelor, în special în situaţii de perturbare a siguranţei furnizării de gaze naturale pentru fiecare nivel de criză la nivel naţional şi pentru Alerta la nivelul Uniunii, ca nivel de criză specific Uniunii.
        În vederea analizării posibilelor evenimente şi incidentele identificate la nivelul pieţei gaziere şi comunicate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale, pentru a putea decide cu privire la declararea fiecărui nivel de criză şi pentru a gestiona situaţiile apărute în cazul fiecărui nivel de criză în sistemul naţional de gaze naturale din România se instituie o Echipă interdisciplinară pentru gestionarea situaţiilor de criză în aprovizionarea gazelor naturale (EGSC), care este coordonată de AC.
        În cadrul nivelului de Alertă timpurie, pot fi utilizate măsuri bazate pe piaţă, în principal managementul programelor de reparaţii/investiţii.
        În cadrul nivelului de Alertă, pot fi utilizate măsuri bazate pe piaţă, în principal: modificarea voluntară a nominalizărilor, punerea voluntară la dispoziţie de către utilizatorii de depozit a capacităţilor de extracţie/stocurilor volumelor extrase disponibile în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi reducerea consumului clienţilor care pot fi întrerupţi în baza contractelor comerciale cu clauze de întreruptibilitate.
        Măsurile nebazate pe piaţă, care sunt utilizate numai în cazul nivelului de Urgenţă, includ introducerea restricţiilor privind consumul de gaze naturale pentru clienţii neprotejaţi, în cazul celor axate pe cerere şi, respectiv, flexibilitate sporită a importului, creşterea obligatorie a nivelului producţiei de gaze naturale, reducerea dezechilibrului asupra capacităţii ferme a punctelor de interconectare de ieşire, adaptarea nivelului optim de funcţionare al SNT (line pack), creşterea capacităţii tehnice de extracţie din depozitele de înmagazinare subterană, în cazul celor axate pe ofertă.
        În cazul nivelului de Urgenţă, furnizarea de gaze naturale în România vizează asigurarea aprovizionării cu precădere a clienţilor protejaţi.
        În cadrul Alertei la nivelul Uniunii se vor utiliza măsuri bazate pe piaţă, în principal cele utilizate în cadrul nivelului de Alertă şi suplimentar următoarele măsuri voluntare: reducerea consumului de gaze naturale în sectorul energiei electrice, promovarea reducerii încălzirii şi răcirii în clădiri, lansarea/derularea de campanii de informare care vizează reducerea consumului de energie, măsuri de economisire a gazelor naturale prin sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri şi promovarea la nivelul autorităţilor publice locale a măsurilor care vizează îmbunătăţirea iluminatului public. Atunci când doar mecanismele pieţei şi măsurile bazate pe piaţă nu mai sunt suficiente pentru atingerea obiectivului stabilit de reducere obligatorie a cererii vor fi aplicate măsuri administrative, şi anume modelul pro rata modificată.


    LISTA FIGURILOR:
        Figura 1. Schema de flux de informaţii în cazul nivelului de Alertă timpurie
        Figura 2. Schema de flux de informaţii în cazul nivelului de Alertă
        Figura 3. Schema de flux de informaţii în cazul nivelului de Urgenţă
        Figura 4. Schemă pentru determinarea Procentului de reducere a consumului clienţilor finali neprotejaţi

    LISTA TABELELOR:
        Tabel 1. Indicatorii utilizaţi pentru declararea nivelurilor de criză
        Tabel 2. Lista incidentelor care pot declanşa un nivel de criză
        Tabel 3. Consumul mediu de gaze naturale înregistrat în România în perioada 1 aprilie-31 martie - pentru anii 2017-2022
        Tabel 4. Rezumatul obligaţiilor şi drepturilor întreprinderilor din domeniul gazelor naturale referitoare la funcţionarea în siguranţă a reţelei naţionale de gaze naturale
        Tabel 5. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Alertă timpurie
        Tabel 6. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Alertă
        Tabel 7. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Urgenţă
        Tabel 8. Rolul şi responsabilităţile entităţilor implicate pentru nivelul de Alertă la nivelul Uniunii

                                        ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016