Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 5 septembrie 2023  al sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 5 septembrie 2023 al sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 821 bis din 12 septembrie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr 2.346 din 5 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2023.
──────────

    CUPRINS
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
    1.2.1. Procesul de elaborare a planului de management
    1.2.2. Procedura de modificare şi reactualizare a planului de management

    1.3. Descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.3. Limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate


    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0405 DEALURILE STREHAIA-BÂTLANELE
    2.1. Geologie
    2.2. Hidrografie
    2.3. Pedologie
    2.4. Clima
    2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic

    3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI/ARIILOR NATURALE PROTEJATE
    3.1. Ecosistemele
    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate
    3.2.1. Habitate Natura 2000
    3.2.2. Habitate după clasificarea naţională

    3.3. Specii de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată
    3.3.1. Plante inferioare
    3.3.2. Plante superioare
    3.3.3. Nevertebrate
    3.3.4. Ihtiofaună
    3.3.5. Herpetofaună

    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată

    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    4.1.2. Factori interesaţi

    4.2. Utilizarea terenului
    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
    4.4. Administratori şi gestionari
    4.5. Infrastructură şi construcţii
    4.6. Patrimoniu cultural
    4.7. Obiective turistice

    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact asupra ariilor naturale protejate

    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate

    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor

    5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
    5.4.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate


    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei
    6.1.4. Evaluarea globală a speciei

    6.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei acoperite de către tipul de habitat
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice
    6.2.4. Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat

    6.3 Alţi parametri relevanţi pentru evaluarea stării de conservare a speciilor/habitatelor pentru care a fost desemnat situl

    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiectiv general
    7.2.2. Obiectiv specific
    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
    8.2. Estimarea resurselor necesare

    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
    9.3. Indicarea activităţii realizate

    10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
    11. ANEXE
    11.1. Anexa 1 - Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele
    11.2. Anexa 2 - Hărţi
        Harta nr. 1 - Localizarea arie naturale protejate
        Harta nr. 2 - Limitele ariei naturale protejate
        Harta nr. 3 - Localizarea sitului Natura 2000 ROSCI0405 în cadrul regiunilor biogeografice
        Harta nr. 4 - Geologia
        Harta nr. 5 - Hidrografia
        Harta nr. 6 - Pedologia
        Harta nr. 7 - Temperaturi - medii multianuale
        Harta nr. 8 - Precipitaţii - medii multianuale
        Harta nr. 9 a - Distribuţia habitatului de interes comunitar 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen
        Harta nr. 9 b -Distribuţia habitatului de interes comunitar 91M0 - Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc
        Harta nr. 10 - Distribuţia speciei Tesudo hermanni
        Harta nr. 11 - Unităţi administrativ teritoriale pe suprafaţa ariei naturale protejate
        Harta nr. 12 - Utilizarea terenului
        Harta nr. 13 - Harta juridică a terenurilor
        Harta nr. 14 - Infrastructura rutieră şi căile ferate
        Harta nr. 15 - Perimetrul construit al localităţilor
        Harta nr. 16 - Construcţii
        Harta nr. 17 - Bunuri culturale clasate în patrimoniul cultural naţional
        Harta nr. 18 - Biserici şi vestigii arheologice culturale clasate în patrimoniul cultural naţional
        Harta nr. 19 - Presiuni actuale la nivelul arie naturale protejate ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Bâtlanele
        Harta nr. 20 - Ameninţări viitoare la nivelul arie naturale protejate ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Bâtlanele
        Harta nr. 21 a - Presiuni actuale asupra speciei de interes conservativ Tesudo hermanni
        Harta nr. 21 b - Ameninţări viitoare asupra speciei de interes conservativ Tesudo hermanni
        Harta nr. 22 a -Ameninţări viitoare asupra habitatelor de interes comunitar din aria naturală protejată
        Harta nr. 22 b - Presiuni actuale asupra habitatelor de interes comunitar din aria naturală protejată
        Harta nr. 23 - Ecosisteme


    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
     Situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele a fost declarat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
        Planul de management al Sitului de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele constituie documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor promovate pentru îndeplinirea obiectivelor de management ale ariei protejate, el urmând să stea la baza activităţilor structurilor administrative ce vor prelua responsabilitatea managementului, administraţiilor publice locale şi ai gestionarilor de resurse naturale din spaţiul ariei protejate pentru următorii ani.
        Planul de management este un cadru stabil de integrare a conservării elementelor biotice şi abiotice în centrul preocupărilor persoanelor fizice şi juridice, interesate de dezvoltarea sau desfăşurarea de activităţi socio-economice în situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele.
        Planul de management reprezintă un instrument de discuţie între instituţiile care gestionează resurse teritoriale în situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele, prin aplicarea acestuia urmărindu-se promovarea unei opinii comune pentru a obţine colaborarea continuă a acestora în gestionarea patrimoniului ariei protejate.
        Scopul planului de management este de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru a menţine sau a îmbunătăţi, acolo unde este cazul, starea favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care a fost desemnată aria protejată. Aceasta presupune promovarea unui model de gestiune durabilă şi socială al spaţiului, care să permită conservarea şi protecţia elementelor biotice şi abiotice de interes naţional şi european. Activităţile de exploatare a resurselor naturale se urmăreşte a fi îndreptate spre asigurarea nevoilor umane de bază ale comunităţilor locale din proximitatea ariei protejate, prin folosirea de tehnici tradiţionale şi dezvoltarea durabilă a turismului.
        Obiectivele planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt acelea de a asigura cadrul pentru:
        ● Menţinerea/îmbunătăţirea cadrului biofizic şi antropic, astfel încât să asigure starea favorabilă de conservare a habitatelor de importanţă comunitară pentru care a fost desemnată aria protejată;
        ● Menţinerea şi/sau ameliorarea stării de conservare a speciilor de interes naţional şi european pentru care a fost desemnată aria protejată;
        ● Stimularea dezvoltării activităţilor antropice cu impact redus asupra mediului;
        ● Promovarea educaţiei ecologice prin informarea şi conştientizarea populaţiei din comunităţile locale din proximitatea ariei protejate, inclusiv a reprezentanţilor instituţiilor şi agenţilor economici;
        ● Asigurarea resurselor umane, financiare şi logistice pentru îndeplinirea obiectivelor de management şi pentru recunoaşterea sitului de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele.

     Structura planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele este în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 304/2018 pentru aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate şi include:
        ● Descrierea şi evaluarea situaţiei prezente a sitului de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele din punct de vedere biofizic şi socio-economic.
        ● Definirea obiectivelor de management, precizarea acţiunilor de conservare necesare şi reglementarea activităţilor care se pot desfăşura pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele în conformitate cu obiectivele de management propuse.
        ● Planificarea măsurilor propuse pentru asigurarea conservării speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, în concordanţă cu activităţile tradiţionale.

     Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 57/2007), respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.
     Situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele a fost declarat arie naturală protejată, datorită prezenţei speciilor şi habitatelor care se găsesc în această zonă, enumerate în Anexele 3, 4B, 5C, 5D şi 5E din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
        Scopul sitului ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele constă în asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care au fost declarate, în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor locale din proximitatea ariei naturale protejate.
        Situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele se situează în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest. ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele este localizat pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi şi anume oraşul Strehaia şi comuna Greci. Suprafaţa relativ mică a ROSCI0405 (803,88 ha) reprezintă 5,1 % din UAT Strehaia şi 6,3 % din UAT Greci. Conform descrierii din Formularul Standard Natura 2000, Situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele aparţine regiunii biogeografice continentale. Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
        Tabelul nr. 1 Cadrul legislativ referitor la aria/ariile naturale protejate vizate de planul de management

┌───┬────┬─────┬────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr.│Tip │Număr│An │Denumire │Descriere act │
│ │act │act │act │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │ │ │57/2007 privind│Reglementează │
│ │ │ │ │regimul ariilor│activitatea din │
│ │ │ │ │naturale │domeniul │
│ │ │ │ │protejate, │conservării │
│ │ │ │ │conservarea │biodiversităţii,│
│ │ │ │ │habitatelor │managementului │
│ │ │ │ │naturale, a │ariilor naturale│
│1. │OUG │57 │2007│florei şi │protejate, │
│ │ │ │ │faunei │transpune în │
│ │ │ │ │sălbatice, │legislaţia │
│ │ │ │ │aprobată cu │naţională │
│ │ │ │ │modificări şi │Directiva Păsări│
│ │ │ │ │completări prin│şi Directiva │
│ │ │ │ │Legea nr. 49/ │Habitate a │
│ │ │ │ │2011, cu │Uniunii Europene│
│ │ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare. │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul nr. 46 │ │
│ │ │ │ │din 12 ianuarie│ │
│ │ │ │ │2016 privind │ │
│ │ │ │ │instituirea │ │
│ │ │ │ │regimului de │ │
│ │ │ │ │arie naturală │Aprobă │
│ │ │ │ │protejată şi │înfiinţarea │
│ │ │ │ │declararea │siturilor de │
│2. │OM │46 │2016│siturilor de │importanţă │
│ │ │ │ │importanţă │comunitară, ca │
│ │ │ │ │comunitară ca │parte a reţelei │
│ │ │ │ │parte │Natura 2000. │
│ │ │ │ │integrantă a │ │
│ │ │ │ │reţelei │ │
│ │ │ │ │ecologice │ │
│ │ │ │ │europene Natura│ │
│ │ │ │ │2000 în România│ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │Aprobă │
│ │ │ │ │ministrului │conţinutul │
│ │ │ │ │mediului şi │Formularului │
│ │ │ │ │gospodăririi │Standard Natura │
│ │ │ │ │apelor nr. 207/│2000, în baza │
│ │ │ │ │2006 privind │prevederilor │
│ │ │ │ │aprobarea │actelor │
│3. │OM │207 │2006│conţinutului │normative │
│ │ │ │ │Formularului │europene, în │
│ │ │ │ │Standard Natura│vederea │
│ │ │ │ │2000 şi a │completării │
│ │ │ │ │manualului de │acestora pentru │
│ │ │ │ │completare al │siturile Natura │
│ │ │ │ │acestuia │2000 din │
│ │ │ │ │ │România. │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │ │ │195/2005 │ │
│ │ │ │ │privind │Reglementează │
│ │ │ │ │protecţia │întreaga │
│ │ │ │ │mediului, │activitate de │
│4. │OUG │195 │2005│aprobată cu │protecţie a │
│ │ │ │ │modificări şi │mediului la │
│ │ │ │ │completări prin│nivel naţional. │
│ │ │ │ │Legea nr. 265/ │ │
│ │ │ │ │2006, cu │ │
│ │ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Aprobă │
│ │ │ │ │Ordin nr. 1822/│metodologia de │
│ │ │ │ │2020 privind │atribuire în │
│ │ │ │ │aprobarea │administrare a │
│ │ │ │ │Metodologiei de│ariilor naturale│
│5. │OM │1822 │2020│atribuire în │protejate, │
│ │ │ │ │administrare a │prevăzută in │
│ │ │ │ │ariilor │anexa care face │
│ │ │ │ │naturale │parte integrată │
│ │ │ │ │protejate │din prezentul │
│ │ │ │ │ │ordin. │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul nr. │ │
│ │ │ │ │1433/2017 │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │modificarea şi │ │
│ │ │ │ │completarea │ │
│ │ │ │ │Metodologiei de│ │
│ │ │ │ │avizare a │ │
│ │ │ │ │tarifelor │ │
│ │ │ │ │instituite de │ │
│ │ │ │ │către │Aprobă │
│ │ │ │ │administratorii│metodologia de │
│ │ │ │ │/custozii │avizare şi │
│ │ │ │ │ariilor │instituire a │
│ │ │ │ │naturale │tarifelor de │
│ │ │ │ │protejate │către │
│ │ │ │ │pentru │administratorii │
│ │ │ │ │vizitarea │şi custozii │
│6. │OM │1433 │2017│ariilor │ariilor naturale│
│ │ │ │ │naturale │protejate pentru│
│ │ │ │ │protejate, │categoriile de │
│ │ │ │ │pentru │activităţi pe │
│ │ │ │ │analizarea │care legea │
│ │ │ │ │documentaţiilor│prevede │
│ │ │ │ │şi │posibilitatea │
│ │ │ │ │eliberarea de │perceperii de │
│ │ │ │ │avize conform │tarife │
│ │ │ │ │legii, pentru │ │
│ │ │ │ │fotografiatul │ │
│ │ │ │ │şi filmatul în │ │
│ │ │ │ │scop comercial,│ │
│ │ │ │ │aprobată prin │ │
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului şi │ │
│ │ │ │ │pădurilor nr. │ │
│ │ │ │ │3.836/2012 │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Aprobă cadrul de│
│ │ │ │ │Legea apelor │reglementare în │
│ │ │ │ │nr. 107/1996, │domeniul apelor │
│7. │Lege│107 │1996│cu modificările│şi al protecţiei│
│ │ │ │ │şi completările│resurselor de │
│ │ │ │ │ulterioare │apă la nivel │
│ │ │ │ │ │naţional │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Legea vânătorii│Aprobă cadrul de│
│ │ │ │ │şi a protecţiei│reglementare în │
│ │ │ │ │fondului │domeniul │
│8. │Lege│407 │2006│cinegetic nr. │vânătorii şi al │
│ │ │ │ │407/2006, cu │gestionării şi │
│ │ │ │ │modificările şi│conservării │
│ │ │ │ │completările │resurselor │
│ │ │ │ │ulterioare │cinegetice. │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Legea nr. 46/ │Aprobă cadrul de│
│ │ │ │ │2008 – Codul │reglementare în │
│9. │Lege│46 │2008│silvic, cu │domeniul │
│ │ │ │ │modificările şi│gestionării şi │
│ │ │ │ │completările │exploatării │
│ │ │ │ │ulterioare │pădurilor │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Legea nr. 350/ │Aprobă cadrul de│
│ │ │ │ │2001 privind │reglementare în │
│ │ │ │ │amenajarea │domeniul │
│10.│Lege│350 │2001│teritoriului şi│amenajării │
│ │ │ │ │urbanismul, cu │teritoriului │
│ │ │ │ │modificările şi│naţional şi │
│ │ │ │ │completările │urbanism │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului şi │ │
│ │ │ │ │pădurilor nr. │Aprobă ghidul │
│ │ │ │ │19/2010 pentru │privind │
│ │ │ │ │aprobarea │realizarea │
│ │ │ │ │Ghidului │evaluării │
│ │ │ │ │metodologic │adecvate a │
│ │ │ │ │privind │efectelor │
│11.│OM │19 │2010│evaluarea │potenţiale ale │
│ │ │ │ │adecvată a │planurilor sau │
│ │ │ │ │efectelor │proiectelor │
│ │ │ │ │potenţiale ale │asupra ariilor │
│ │ │ │ │planurilor sau │naturale │
│ │ │ │ │proiectelor │protejate de │
│ │ │ │ │asupra ariilor │interes │
│ │ │ │ │naturale │comunitar │
│ │ │ │ │protejate de │ │
│ │ │ │ │interes │ │
│ │ │ │ │comunitar │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Hotărârea de │ │
│ │ │ │ │Guvern nr. 1076│Aprobă procedura│
│ │ │ │ │/2004 privind │de realizare a │
│ │ │ │ │stabilirea │evaluării de │
│ │ │ │ │procedurii de │mediu pentru │
│ │ │ │ │realizare a │planuri şi │
│12.│HG │1076 │2004│evaluării de │programe cu │
│ │ │ │ │mediu pentru │scopul │
│ │ │ │ │planuri şi │identificării │
│ │ │ │ │programe, cu │efectului supra │
│ │ │ │ │modificările şi│mediului │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului nr. │ │
│ │ │ │ │979/2009 │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │introducerea de│ │
│ │ │ │ │specii │ │
│ │ │ │ │alohtone, │ │
│ │ │ │ │intervenţiile │ │
│ │ │ │ │asupra │ │
│ │ │ │ │speciilor │ │
│ │ │ │ │invazive, │ │
│ │ │ │ │precum şi │Aprobă procedura│
│ │ │ │ │reintroducerea │de introducerii │
│ │ │ │ │speciilor │şi │
│ │ │ │ │indigene │intervenţiilor │
│13.│OM │979 │2009│prevăzute în │asupra speciilor│
│ │ │ │ │anexele nr. 4A │invazive şi │
│ │ │ │ │şi 4B la │procedura de │
│ │ │ │ │Ordonanţa de │reintroducere a │
│ │ │ │ │urgenţă a │speciilor │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │indigene │
│ │ │ │ │57/2007 privind│ │
│ │ │ │ │regimul ariilor│ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │protejate, │ │
│ │ │ │ │conservarea │ │
│ │ │ │ │habitatelor │ │
│ │ │ │ │naturale, a │ │
│ │ │ │ │florei şi │ │
│ │ │ │ │faunei │ │
│ │ │ │ │sălbatice, pe │ │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │naţional │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul nr. 304│ │
│ │ │ │ │/2018 pentru │Aprobă │
│ │ │ │ │aprobarea │conţinutul │
│ │ │ │ │Ghidului de │standard al │
│14.│OM │304 │2018│elaborare a │planurilor de │
│ │ │ │ │planurilor de │management ale │
│ │ │ │ │management ale │ariilor naturale│
│ │ │ │ │ariilor │protejate. │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │protejate │ │
└───┴────┴─────┴────┴───────────────┴────────────────┘


    În Tabelul nr. 2 de mai jos sunt centralizate măsurile de conservare cuprinse în planul de management, ca urmare a inventarierii speciilor de interes conservativ, măsuri stabilite în funcţie de starea de conservare şi presiunile, ameninţările identificate, ce au impact asupra acestora.
        Tabelul nr. 2 Centralizatorul măsurilor adresate speciilor de interes conservativ în funcţie de starea de conservare a acestora şi presiunile şi ameninţările cu care se confruntă acestea

┌───────────┬────────────┬────────────┬────────────────┐
│Aria │ │ │ │
│naturală │Starea de │Presiune (P)│Măsurile active │
│protejată/ │conservare │/ Ameninţare│de conservare │
│Elementele │(F/NI/NR) │(A) (cod) │propuse │
│de interes │ │ │ │
│conservativ│ │ │ │
├───────────┴────────────┴────────────┴────────────────┤
│Aria naturală protejată ROSCI0405 │
├───────────┬────────────┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ │Respectarea │
│ │ │ │zonelor de │
│ │ │ │linişte în jurul│
│ │ │ │vizuinilor, │
│ │ │ │cuiburilor de │
│ │ │ │răpitoare │
│ │ │B01.02 │identificate ca │
│ │ │plantare │fiind active, pe│
│ │ │artificială,│o rază de 50 m │
│ │ │pe teren │în jurul │
│ │ │deschis │acestora. │
│ │ │(copaci │Limitarea │
│ │ │nenativi), │pătrunderii │
│ │ │B06 │animalelor │
│Habitatul │Favorabilă -│păşunatul în│domestice în │
│91M0 │F │pădure/în │sit, controlul │
│ │ │zona │deplasării │
│ │ │împădurită, │câinilor cu │
│ │ │I01 specii │jujeu. │
│ │ │invazive │Limitarea │
│ │ │non-native │prezenţei │
│ │ │(alogene), │speciilor │
│ │ │K01.01 │invazive. │
│ │ │eroziune │Menţinerea şi │
│ │ │ │favorizarea │
│ │ │ │amestecului de │
│ │ │ │specii (cer, │
│ │ │ │gorun, gârniţă, │
│ │ │ │carpen, fag, │
│ │ │ │cireş, sorb │
│ │ │ │etc.) │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Controlul │
│ │ │ │respectării │
│ │ │ │regimului de │
│ │ │ │acces pe │
│ │ │ │drumurile │
│ │ │ │forestiere şi │
│ │ │ │semnalizarea │
│ │ │ │corespunzătoare,│
│ │ │B01.02 │cu indicatoare, │
│ │ │plantare │panouri, bariere│
│ │ │artificială,│şi altele. │
│ │ │pe teren │Controlul │
│ │ │deschis │respectării │
│ │ │(copaci │interdicţiei de │
│ │ │nenativi), │păşunat în │
│ │ │B06 │pădure şi a │
│Habitatul │Favorabilă -│păşunatul în│respectării │
│91Y0 │F │pădure/în │regimului de │
│ │ │zona │tranzit al │
│ │ │împădurită, │animalelor │
│ │ │I01 specii │domestice prin │
│ │ │invazive │pădure şi aria │
│ │ │non-native │protejată, în │
│ │ │(alogene), │general. │
│ │ │K01.01 │Menţinerea │
│ │ │eroziune │speciilor │
│ │ │ │valoroase de │
│ │ │ │amestec. │
│ │ │ │Respectarea │
│ │ │ │normelor silvice│
│ │ │ │privind │
│ │ │ │managementul │
│ │ │ │fondului │
│ │ │ │forestier. │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │A04.02.02 │ │
│ │ │păşunatul │ │
│ │ │neintensiv │ │
│ │ │al oilor, │ │
│ │ │B02.01.02 │ │
│ │ │replantarea │ │
│ │ │pădurii │ │
│ │ │(arbori │ │
│ │ │nenativi), │ │
│ │ │F04 Luare/ │ │
│ │ │prelevare de│ │
│ │ │plante │ │
│ │ │terestre, în│ │
│ │ │general, │ │
│ │ │F06.01 │ │
│Testudo │Nefavorabilă│staţii de │ │
│hermanni │Inadecvată –│creştere a │ │
│ │UI │păsărilor/ │ │
│ │ │vânatului │ │
│ │ │(în │ │
│ │ │general), │ │
│ │ │D0- Alte │ │
│ │ │forme de │ │
│ │ │transport şi│ │
│ │ │comunicaţie,│ │
│ │ │H05.01 │ │
│ │ │gunoiul şi │ │
│ │ │deşeurile │ │
│ │ │solide, I01-│ │
│ │ │specii │ │
│ │ │invazive │ │
│ │ │non-native │ │
│ │ │(alogene) │ │
└───────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘


        Starea de conservare poate fi: Favorabilă - F, Nefavorabilă Inadecvată - UI, Nefavorabilă Rea - UE; Presiune - P şi Ameninţare - A

    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
    1.2.1. Procesul de elaborare a planului de management
        Planul de management a presupus inventarierea şi evaluarea caracteristicilor biofizice şi antropice ale sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele, precum şi consultarea publică a factorilor interesaţi.
        Elaborarea primei variante a planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele a fost realizată de grupul de lucru constituit din experţii implicaţi în cadrul proiectului "Elaborarea planului de management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele", prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, axa prioritară 4: protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric, OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate. Beneficiarul proiectului este Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.
        Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele a presupus următoarele două etape complementare şi intercorelate: evaluarea detaliată a condiţiilor biofizice şi antropice şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management. Etapa de evaluare detaliată a condiţiilor biofizice şi antropice a făcut obiectul realizării unor studii ştiinţifice detaliate care stau la baza elaborării Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele. Realizarea studiului ştiinţific a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar, precum şi activităţi de laborator de prelucrare, interpretare şi redactare a datelor din teren.

    Perioade de inventariere şi evaluare a biodiversităţii
    – 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
        Datele s-au colectat în perimetrul sitului ROSCI0405 Dealurile Strehaia Bâtlanele. Activităţile de inventariere şi evaluare a biodiversităţii habitatului 91M0 au constat în deplasări de teren în perioada iulie 2018 - mai 2019.

    – 91Y0 Păduri dacice de gorun şi fag
        Datele s-au colectat în perimetrul sitului ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Bâtlanele.Activităţile de inventariere şi evaluare a biodiversităţii a habitatului 97Y0 au constat în deplasări de teren în perioada 2018-2019.

    – Testudo hermanni Gmelin, 1789
        Datele s-au colectat în perimetrul sitului ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Bâtlanele. Activităţile de teren aferente studiului ţestoasei de uscat bănăţene (Testudo hermanni), au constat în deplasări de teren în perioada iulie - octombrie 2019, deoarece în lunile de iarnă (noiembrie - februarie) activităţile de teren nu sunt fezabile ca urmare a contrângerilor fiziologice ale grupurilor studiate (perioadă de hibernare).
        Ulterior, au fost proiectate măsuri de conservare şi a fost realizată consultarea factorilor interesaţi cu privire la implicarea acestora în aplicarea măsurilor proiectate.
        Etapele, respectiv acţiunile elaborării Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui plan de analiza şi participare a factorilor interesaţi: identificarea, analiza, informarea şi angajarea conştientă a factorilor interesaţi în procesul participativ;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management: documentare, prelucrare informaţii, redactare;
    d) Realizarea descrierii sitului: analiza de surse bibliografice disponibile, evaluări în teren pentru completarea informaţiilor lipsă, prelucrarea informaţiilor, redactarea textului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea temelor principale pentru Planul de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare temă: ghidarea evaluării fiecărei teme principale, redactarea obiectivelor fiecărei teme şi identificarea indicatorilor de verificare; redactarea de indicatori cantitativi şi calitativi adecvaţi în concordanţă cu obiectivele/ tema;
    h) Identificarea de sub-teme pentru fiecare obiectiv;
    i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management pentru fiecare sub-temă: selectare din meniul cu opţiuni standard de management;
    j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi adăugarea de indicatori: redactarea opţiunilor de management în termeni specifici;
    l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;
    m) Planificarea resurselor şi bugetelor.

        Implicarea factorilor interesaţi de elaborarea planului de management s-a asigurat prin:
    a) consultarea directă a tuturor instituţiilor publice care au în implementare planuri şi programe cu incidenţă în managementul sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele şi compatibilizarea acestora cu prevederile planului de management al ariei protejate;
    b) implicarea factorilor interesaţi în procesul de elaborare a planului de management;
    c) consultarea comunităţilor locale prin organizarea de ateliere de lucru în cadrul cărora a fost dezbătut planul de management;
    d) definitivarea planului de management, analiza şi includerea observaţiilor şi sugestiilor venite de la factorii interesaţi de planul de management.

        Conform prevederilor legale în vigoare privind planuri şi programe, a Cererii de finanţare aprobate, a Contractului de finanţare nr. 77/21.06.2017, prin Notificarea nr. 13815/02.10.2019 s-a solicitat declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul se supune procedurii evaluării de mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
        După parcurgerea etapelor prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare, s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 1/06.01.2020, conform căreia Planul de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Bâtlanele a fost adoptat fără evaluare de mediu şi fără aviz de mediu.

    1.2.2. Procedura de modificare şi reactualizare a planului de management
        Revizuirea planului de management se realizează în situaţiile în care managementul biodiversităţii o impune, la propunerea autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului, dacă aceste propuneri au o finalitate cuantificabilă în îmbunătăţirea, refacerea sau restabilirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, în raport cu condiţiile socio-economice.
        De asemenea revizuirea planului de management se poate realiza în cazul apariţiei unor situaţii noi, ca de exemplu ameninţări noi, riscuri naturale sau tehnogene, care nu pot fi prevăzute la momentul elaborării planului de management. Revizuirea planului de management se va realiza numai în scopul îmbunătăţirii stării de conservare a resurselor naturale şi nu pentru amplificarea activităţilor antropice de orice natură.
        Modificările şi reactualizările prezentului plan de management asigură acestuia flexibilitatea necesară pentru gestionarea situaţiilor generate de evenimente neprevăzute, atât naturale cât şi generate de activitatea antropică.
        Modificările planului de management se referă la priorităţi, responsabilităţi şi aspecte legate de cercetarea ştiinţifică ce vor fi analizate la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. Pentru modificările la nivel de obiective, sau acţiuni, sau referitoare la regulament, este necesar acordul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii de pe lângă Academia Română şi aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului responsabilă pentru managementul ariilor protejate.


    1.3. Descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
        Prezentul Plan de management vizează situl Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele (Tabelul nr. 3).
        Tabelul nr. 3 Aria naturala protejata vizate de Planul de management

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Suprafaţă│ │
│ │Arie naturală protejată cu care se suprapune │ │totală │Procentul│
│ │ │ │suprapusă│din aria │
│ │ │ │cu aria │naturală │
│Nr. ├─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┤Tip │naturală │protejată│
│crt.│ │ │ │ │ │suprapunerec)│protejată│de │
│ │ │ │ │ │Denumire │ │de │referinţă│
│ │Cod │Denumire │Tipa) │Categorieb)│responsabil│ │referinţă│[%] │
│ │ │ │ │ │ │ │[ha] │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Agenţia │ │ │ │
│ │ │Dealurile│Zona │Sit de │Naţională │ │ │ │
│1 │ROSCI0405│Strehaia-│forestieră│importanţă │pentru Arii│- │- │- │
│ │ │Bâtlanele│ │comunitară │Naturale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Protejate │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizate de Planul de management
        Situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele se situează în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest, pe teritoriul administrativ al oraşului Strehaia şi al comunei Greci.
        Conform descrierii din Formularul Standard Natura 2000, Situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele are o suprafaţă de 803,88 ha, aparţinând regiunii biogeografice continentale (100%). Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
        Tabelul nr. 4 Sinteza localizării ariei naturale protejate

┌─────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┐
│Codul şi │ │ │ │Localităţi (oraşe, │
│denumirea│Suprafaţa│Regiunea │ │comune, sate) │
│ariei │(ha) │biogeografică│Judeţul ├──────────┬─────────┤
│naturale │ │ │ │Localitate│Suprafaţa│
│protejate│ │ │ │ │(ha) │
├─────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ROSCI0405│ │ │ │Strehaia │558,75 │
│Dealurile│ │ │ │ │ │
│Strehaia-│803,88 │continentală │Mehedinţi├──────────┼─────────┤
│Bâtlanele│ │ │ │Greci │245,13 │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


        Situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele se situează în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest. ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele este localizat pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi şi anume oraşul Strehaia şi comuna Greci. Suprafaţa relativ mică a ROSCI0405 (803,88 ha) reprezintă 5,14 % din UAT Strehaia şi 6,3 % din UAT Greci. Conform descrierii din Formularul Standard Natura 2000, situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele aparţine regiunii biogeografice continentale. Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, ROSCI0405
        Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
        Din punct de vedere al gestionării fondului forestier, situl ROSCI0405 Dealurile Strehaia- Bâtlanele se suprapune peste teritoriul administrat de Ocolul Silvic Strehaia, ce face parte din Direcţia Silvică Mehedinţi a Regiei Naţionale a Pădurilor.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexată, se regăseşte Harta localizării ariilor naturale protejate. (Anexa nr. 2 - Harta nr. 1)
        Principalele puncte şi rute de acces în aria naturală protejată
        Există patru puncte de acces în cadrul ariei naturale protejate şi anume:
        > Din sudul oraşului Strehaia, drumul de acces ce ajunge în N-E ariei naturale protejate;
        > Din localitatea Ciochiuţa, drumul de acces către localitatea Vişina, ce ajunge în S-E ariei naturale protejate;
        > Din localitatea Hurduceşti două drumuri de exploatare agricolă ce se transformă în drumuri forestiere şi ajung în N ariei naturale protejate;
        > Din Bâltanele un drum de exploatare agricolă ce se transformă în drum forestier şi ajunge în partea de S a ariei naturale protejate.


    1.3.3. Limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
        Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta limitelor ariei naturale protejate (Anexa nr. 2 - Harta nr. 2). În Anexa nr. 2 - Harta nr. 3 se găseşte Harta localizării sitului în cadrul regiunilor biogeografice.
        Suprafaţa totală reglementată de Planul de management la sitului ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele este de 803,88 ha.

    1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate
        Nu este cazul.    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0405 DEALURILE STREHAIA-BÂTLANELE
    2.1. Geologie
        Din punct de vedere structural-tectonic amplasamentul sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele est în partea nord-vestică a Platformei Valahe, o subunitate structurală a Platformei Moessice. Aceasta se învecinează la nord cu Falia Pericarpatică, la nord-est cu Promontoriul Nord Dobrogean, iar în sud şi est cu Falia Dunării, care urmăreşte cursul fluviului. Structura geologică include fundamentul (care face parte din perioada Paleozoic-Mezozoic) şi cuvertura sedimentară (depusă în perioada Neogenului).
        Fundamentul se scufundă treptat dinspre Dunăre spre partea nordică şi este alcătuit în special din călcare (la adâncimi de 400-800 m) şi marne (adâncimi cuprinse între 200-400 m) ce s-au depus în perioada Paleozoicului (Permian) şi a Mezozoicului (Triasic, Jurasic, Cretacic). Peste aceste depozite s-au depus în perioada Neogenului (Pliocen-Dacian) marne cenuşii cu intercalaţii de cărbuni şi nisipuri (la adâncimi de 50-100 m), iar în perioada Cuaternară (Holocen) s-au depus pietrişuri, nisipuri şi loess (la adâncimi de 3-15 m).
        Zona face parte din Dealurile Strehaiei, subunitate a Podişului Getic. Altitudinile coboară dinspre NNV spre SSE. Altitudinile din situl Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele se încadrează între 117 m (altitudinea minimă) şi 334 m (altitudinea maximă).
     Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta geologică (Anexa nr. 2 - Harta nr. 4).
        Parte componentă a regiunii geomorfologice a Piemontului Getic, unitatea de relief a Piemontului Bălăciţei, în funcţie de particularităţile reliefului, se subdivide la rândul ei în mai multe subunităţi, deşi în ansamblu regiunea este unitară din punct de vedere genetic şi evolutiv şi în general bine precizată în raporturile ei cu regiunile limitrofe. Toate subunităţile componente ale Piemontului Bălăciţei păstrează structura geomorfologică caracteristică şi sunt subordonate sitului geomorfologic specific Piemontului Getic. În cadrul piemontului se detaşează o primă subunitate cu poziţie centrală, pe care o numim Platoul Bălăciţei, subliniată prin gradul redus de fragmentare a reliefului şi existenţa unor câmpuri inter fluviale foarte largi, a căror altitudine coboară uşor de la nord la sud (300 - 250 m).
        Procesele geomorfologice care se manifestă aici pot fi grupate în două categorii:
        Procese latente (pe suprafeţe orizontale) şi procese de eroziune liniară (asociate cu declanşarea unor alunecări de teren, în bazinele superioare ale văilor tributare Rasnicului şi Desnăţuiului), datorită cărora se semnalează o înaintare regresivă a acestor văi, în general puţin evidentă faţă de aceea exercitată de afluenţii Drincei, favorizaţi de baze locale de eroziune mult mai joase.
        Dealurile Drincei, se află la vest de subunitatea precedentă, cu care intră în contrast prin valorile ridicate ale densităţii fragmentării şi energiei reliefului, de unde şi amploarea proceselor actuale de modelare. Relieful de cuestă este pus în evidenţă de versantul estic semicircular al Drincei, în care se adâncesc văi obsecvente (Petra, Drăgoicii, Dobra), marcate de o puternică eroziune torenţială în bazinele de obârşie şi frecvente alunecări de teren.
        Dealurile Balota - Stârmina, reprezintă partea de nord-vest a piemontului, puţin extinsă în suprafaţă, constituită din roci aparţinând tuturor etajelor şi subetajelor pliocenului existente în regiune. Două elemente trebuie scoase în evidenţă aici, deoarece de ele depinde întreaga modelare actuală a acestei subunităţi. Este vorba de diferenţa de altitudine de până la 300m pe o distanţă de numai câţiva kilometri, ca şi înălţarea neotectonică a acestei zone, cu 2,2 mm pe an, cea mai ridicată din tot spaţiul Olteniei colinare.
        Dealurile Dumbravei, cuprind tot nordul piemontului şi includ versantul sudic al bazinului Huşniţei şi bazinele Slătinicului, Bresniţei, Argetoaiei, precum şi versanţii drepţi ai Motrului şi Jiului de la Strehaia la Scăieşti. Mai mult decât celelalte subdiviziuni ale Piemontului Bălăciţei, această subunitate se caracterizează prin valori ridicate ale fragmentării orizontale şi verticale a reliefului pe areale extinse. Printre văi se insinuează culmi relativ înguste, ştrangulate de şei de obârşie. Structura monoclinală este trădată de flancurile de cueste, corespunzând versantului drept al văilor şi orientate în general SV-NE.
        Altitudinea plafonului interfluviilor, de 30-330 m, se menţine cea mai ridicată din tot piemontul, iar văile care s-au adâncit cu 100-150 m, oferă condiţii propice manifestării proceselor geomorfologice actuale.
        Dealurile Râşnicului, se detaşează în cadrul piemontului prin configuraţia specifică a reliefului, dată de văile paralele pe mai bine de 20 km, între care se strecoară culmi prelungi (doaburi), de aceiaşi direcţie V-E.
        Amploarea proceselor actuale de modelare a reliefului scade de asemenea treptat de la nord la sud, înregistrând manifestarea cea mai puternică pe versanţii văii Obedeanca (Râşnic), unde alunecări masive s-au produs chiar în perimetrul localităţilor (Bărboi). Se constată totodată, o însemnată degradare a terenurilor în aproprierea localităţilor Botoşeşti Paia, Cernăteşti, Greceşti, Brabova, Mihăiţa, reţeaua de aşezări (de tip "bulevard") fiind aici cea mai deasă din tot piemontul.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta geologică (Anexa nr. 2 - Harta nr. 4)

    2.2. Hidrografie
        Din punct de vedere hidrografic, arealul sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâltanele face parte din bazinul hidrografic al râului Huşniţa, ce se află la nord de aria naturală protejată, are o lungime de 47 km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 311 kmp. Acesta izvorăşte de la o altitudine de 300 m şi se varsă în râul Motru la o altitudine de 126 m.
        Din punct de vedere al debitului mediu multianual, râul Motru înregistrează 15,2 mc/s, iar principalii săi afluenţi înregistrează 3,90 mc/s pentru Coşuştea şi 0,80 mc/s pentru Huşniţa. Volumul maxim se înregistrează la sfârşitul iernii şi la începutul primăverii, în lunile februarie-aprilie, iar cel minim se înregistrează la sfârşitul verii şi începutul toamnei, în lunile august-octombrie.
        Resursele de apă subterană sunt înmagazinate diferit, în funcţie de varietatea structurală şi litografică a zonei. Astfel, în zonele unde există formaţiuni permeabile (nisipuri, pietrişuri) acumulările de apă se situează la adâncimi de 10-30 m. În şesurile aluviale ale Motrului, Coşuştei şi Huşniţei pânza freatică se află 2-5 m, iar în zonele cu roci cristaline, impermeabile, există pânze freatice locale. Apele de adâncime sunt cantonate în straturile de nisip şi pietrişuri ce se află de-a lungul văii Motrului, începând cu oraşul Strehaia, până la confluenţa cu râul Jiu.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexată, se regăseşte Hartă hidrografică (Anexa nr. 2 - Harta 5).
        Apele de adâncime sunt cantonate în straturile de nisipuri grosiere şi de pietrişuri romaniene care coboară treptat spre sud. Acestea au caracter artezian în lungul văii Motrului, de la Strehaia până la vărsare şi, apoi pe Jiu până la Mofleni-Craiova. În piemontul dintre Motru şi Gilort, debitul specific al acestor strate este cuprins între 0,5 şi 5 l/s.
        Scurgerea lichidă în Piemontul Getic scade de la nord la sud, cele mai mari valori, cuprinse între 7 şi 10 l/s.kmp, se întâlnesc în bazinul superior al Motrului, iar cele mai mici în partea de sud-vest, între râurile Drincea şi Desnăuţi, unde scurgerea este sub 1 l/s.kmp.
        Regimul termic al apei râurilor depinde de volumul de apă şi de factorii climatici care determină variaţia temperaturii în timp şi în spaţiu. Pentru principalele artere hidrografice temperatura medie anuală variază între 90 şi 120. În timpul iernii, când temperaturile sunt scăzute, formaţiunile de gheaţă sunt prezente între 20 şi 40 de zile pe râurile de la vest de Jiu şi între 40 şi 60 de zile pe Jiu, aval de confluenţa cu Gilortul şi în tot spaţiul de la est de această arteră. Cele mai mari temperaturi ale apei râurilor se înregistrează în luna august (medii între 20 şi 230), când volumul de apă este scăzut.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta hidrologică (Anexa nr. 2 - Harta nr. 5)

    2.3. Pedologie
        În sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt dominante luvisolurile şi molisolurile, la care se adaugă în zonele de luncă solurile aluviale. Fertilitatea medie-ridicată a solurilor permite utilizarea agricolă acestora, în special pentru cultura cerealelor. Utilizarea pe scară largă a solurilor în agricultură a dus la o intensificarea a eroziunii, astfel se impune aplicarea unor agrotehnici antierozionale şi executarea unor lucrări de combatere şi stabilizare a proceselor geomorfologice.
        Condiţiile pedogenetice zonale din cuprinsul Podişului Getic sunt favorabile formării şi dezvoltării solurilor argiloiluviale brune luvice şi solurilor luvice. Numai spre limita inferioară, spre câmpie, sunt condiţii favorabile formării solurilor brune roşcate luvice, iar la cea superioară, dinspre Subcarpaţi, sunt condiţii favorabile solurilor brune acide.
        Versanţii din partea de est şi sud-est a Piemontului Getic, formaţi pe roci predominant argiloase, sunt acoperiţi cu soluri brune luvice asociate cu regosoluri, iar cei din partea de sud şi sud-vest cu soluri vertice şi chiar vertisoluri.
        Pe lunci sunt soluri aluviale în diferite stadii de dezvoltare, de la aluviuni crude până la solurile zonale sau intrazonale spre care evoluează, structura lor depinzând de factorii pedogenetici determinatori.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta pedologică (Anexa nr. 2 - Harta nr.6).

    2.4. Clima
        Clima este temperat continentală, cu influenţe mediteraneene. Temperatura se încadrează între izoterma de 10°C şi izoterma de 11°C. Temperatura maximă fost înregistrată la data de 20 august 1946, iar valoarea s-a situat la 43,5°C. Temperatura minimă a fost înregistrată pe data de 25 ianuarie 1938, aceasta înregistrând valoarea de -33,8° C. Luna iulie este cea mai călduroasă, media temperaturii aerului fiind de 23°C, iar luna ianuarie este cea mai rece, temperatura medie fiind de 1,95 °C. În medie, se înregistrează 55 de zile cu temperaturi sub 0°C şi 30 de zile cu temperaturi peste 30°C.
        Precipitaţiile atmosferice constituie un factor important ce influenţează starea de vegetaţie a plantelor şi a producţiei agricole. Anual se înregistrează 503,6 mm. Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în luna mai, iar cea mai mică în lunile februarie-martie. La 20 august 1951 a fost înregistrată cea mai mare cantitate de precipitaţii în 24 de ore: 89,4 l/mp.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexate, se regăsesc: Harta temperaturilor - medii multianuale şi Harta precipitaţiilor - medii multianuale (Anexa nr. 2 - Harta 7 şi Harta 8).
        Precipitaţiile atmosferice cad, în cea mai mare parte a anului sub formă lichidă. Iarna se înregistrează în medie, 20 de zile cu ninsoare, iar stratul de zăpadă nu se menţine mai mult de 15 zile la vest de Olt şi 17 zile la est de Olt.
        Lunile reci şi umede, în aproape toate staţiile meteorologice din piemont (Strehaia, Târgu Logreşti, Drăgăşani, Deduleşti etc.) corespund cu lunile de iarnă (decembrie, ianuarie şi februarie). Toamnele sunt calde şi lungi, întrucât precipitaţiile abundente încep să cadă doar în ultima decadă a lunii octombrie. În septembrie se înregistrează, la marea majoritate a posturilor pluviometrice, cele mai mici cantităţi de precipitaţii. La Strehaia, de exemplu, din 60 de ani de observaţii, la 20 dintre ei valorile înregistrate au fost mai mici sau egale cu 15 mm. Aceleaşi valori mici s-au înregistrat şi în estul piemontului, la Drăgăşani şi la Piteşti.

    2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic
        În perimetrul ariei protejate nu există elemente de interes conservativ de tip abiotic.


    3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI/ARIILOR NATURALE PROTEJATE
    3.1. Ecosistemele
        Ecosistemele prezintă relaţii integrate între componente şi permit comunităţilor de plante, animale şi micro-organisme să le valorifice, astfel încât existenţa lor, dar şi a ansamblului să fie asigurată. Comunităţile umane sunt în aceeaşi măsură parte a ecosistemelor în care se află, astfel că de utilizarea eficientă şi sustenabilă a acestor servicii depinde în mare măsură bunăstarea, uneori chiar existenţa comunităţilor respective.
        Tipul de habitat dominant în situl Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele, este 2521 Păduri de cvercinee, care sunt definite de dominanţa suprafeţelor ocupate de păduri. Alături de acestea sunt reprezentative şi ecosistemele 2732 Livezi de pomi şi arbuşti fructiferi, 272 Păşuni, 271 Terenuri arabile.
     Corespunzător acestei secţiuni, anexate, se regăseşte Harta ecosistemelor (Anexa 2 - Harta 23).

    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate
    3.2.1. Habitate Natura 2000
     Habitatele de interes comunitar vizate de activităţile de conservare (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate şi în Anexa 2 la OUG 57/2007) şi situaţia acestora conform datelor din Formularul Standard al sitului ROSCI0405, sunt:
    91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
        Acest tip de habitat apare în zona pădurilor de foioase (câmpiile, piemonturile şi podişurile intra- şi extra-carpatice) şi în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun, preponderent la altitudini situate între 300(200) - 600(800) m. Este prezent în Subcarpaţii Moldovei şi Getici, Podişul Moldovei, nordul Dobrogei, partea nordică a Câmpiei Române, Piemonturile şi Dealurile Vestice, Podişul Transilvaniei şi depresiunile intracarpatice.

    91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc
        Habitatul este răspândit în dealurile şi câmpiile din vestul şi sudul României (sud vestul Dobrogei, Câmpia Română, Subcarpaţii sudici, Munţii şi Dealurile Banatului, Piemonturile Vestice, clina vestică a Munţilor Apuseni).

     Corespunzător acestei secţiuni, anexate se regăsesc Hărţile de distribuţie a habitatelor (Anexa 2 - Harta nr. 9a-9b).

    Habitatul 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
    A. Date generale ale tipului de habitat

┌───┬──────────────┬───────────────────┐
│Nr.│Informaţie / │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tip de habitat│
│1. │tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│2. │tipului de │91Y0 │
│ │habitat │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│3. │Denumire │Păduri dacice de │
│ │habitat │stejar şi carpen │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Palearctic │ │
│4. │Habitat - │41.2C12 │
│ │PalHab │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │R4124 Păduri dacice│
│ │ │de gorun (Quercus │
│ │ │petraea), fag │
│ │ │(Fagus sylvatica) │
│ │ │şi carpen (Carpinus│
│ │ │betulus) cu │
│ │ │Lathyrus │
│ │ │hallersteinii R4125│
│ │ │Păduri moldave │
│ │ │mixte de gorun │
│ │ │(Quercus petraea), │
│ │ │fag (Fagus │
│ │ │sylvatica), tei │
│ │ │(Tilia cordata) cu │
│ │ │Carex pilosa │
│ │ │R4126 Păduri │
│ │ │moldave mixte de │
│ │ │gorun (Quercus │
│5. │Habitatele din│petraea), fag │
│ │România - HdR │(Fagus sylvatica) │
│ │ │şi tei argintiu │
│ │ │(Tilia tomentosa) │
│ │ │cu Carex │
│ │ │brevicollis │
│ │ │R4143 Păduri dacice│
│ │ │de stejar │
│ │ │pedunculat (Quercus│
│ │ │robur) cu │
│ │ │Melampyrum │
│ │ │bihariense │
│ │ │R4147 Păduri │
│ │ │danubiene mixte de │
│ │ │stejar pedunculat │
│ │ │(Quercus robur) şi │
│ │ │tei argintiu (Tilia│
│ │ │tomentosa) cu │
│ │ │Scutellaria │
│ │ │altissima │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│6. │Habitatele │91Y0 Păduri dacice │
│ │Natura 2000 │de stejar şi carpen│
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Fitocenozele │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │acestui tip de │
│ │ │habitat sunt │
│ │ │reprezentate de │
│ │ │păduri constituite │
│ │ │din diverse specii │
│ │ │de Quercus, cu │
│ │ │carpen (Carpinus │
│ │ │betulus) în etajul │
│ │ │inferior, alături │
│ │ │de care apar │
│ │ │exemplare de cireş │
│ │ │(Prunus avium), tei│
│ │ │(Tilia cordata, T. │
│ │ │platyphyllos, T. │
│ │ │tomentosa), paltini│
│ │ │(Acer │
│ │ │pseudoplatanus, A. │
│ │ │platanoides), în │
│ │ │etajul superior, │
│ │ │iar în inferior │
│ │ │jugastru (Acer │
│ │ │campestre), sorb de│
│ │Asociaţii │câmp (Sorbus │
│7. │vegetale - AV │torminalis), măr │
│ │ │(Malus sylvestris),│
│ │ │păr (Pyrus │
│ │ │pyraster). Stratul │
│ │ │arbuştilor este │
│ │ │dezvoltat variabil,│
│ │ │în funcţie de │
│ │ │umbră, compus din │
│ │ │Corylus avellana, │
│ │ │Crataegus monogyna,│
│ │ │Euonymus europaeus,│
│ │ │E. verrucosus, │
│ │ │Cornus mas, C. │
│ │ │sanguinea, │
│ │ │Ligustrum vulgare, │
│ │ │Staphylea pinnata, │
│ │ │Sambucus nigra. │
│ │ │Liane: Hedera │
│ │ │helix, Clematis │
│ │ │vitalba. Stratul │
│ │ │ierburilor şi │
│ │ │subarbuştilor │
│ │ │constituit din │
│ │ │specii ale florei │
│ │ │de mull (INCDPM, │
│ │ │2013). │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │G1.A1C1 Dacian │
│ │ │oak-hornbeam │
│ │ │forest; G1.A1C2 │
│ │Tipuri de │Moldo- │
│8. │pădure TP │Muntenian │
│ │ │oaklime-hornbeam │
│ │ │forest; G1.A162 │
│ │ │Mixed lime- │
│ │ │oakhornbeam forest │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Habitatul este │
│ │ │răspândit în zona │
│ │ │pădurilor de │
│ │ │foioase (câmpiile, │
│ │ │piemonturile şi │
│ │ │podişurile intra- │
│ │ │şi extra-carpatice)│
│ │ │şi în etajul │
│ │ │nemoral, subetajul │
│ │ │pădurilor de gorun,│
│ │ │preponderent la │
│ │ │altitudini situate │
│ │ │între 300(200) - │
│ │ │600(800) m. Este │
│ │Descrierea │prezent în │
│9. │generală a │Subcarpaţii │
│ │tipului de │Moldovei şi Getici,│
│ │habitat │Podişul Moldovei, │
│ │ │partea nordică a │
│ │ │Câmpiei Române, │
│ │ │Piemonturile şi │
│ │ │Dealurile Vestice, │
│ │ │Podişul │
│ │ │Transilvaniei, │
│ │ │Depresiunile │
│ │ │intracarpatice, M. │
│ │ │Măcin, P. Babadag, │
│ │ │Sudul Moldovei (C. │
│ │ │Covurlui, C. │
│ │ │Tecuci), Bărăganul │
│ │ │Mostiştei (INCDPM, │
│ │ │2013). │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Carpinus betulus, │
│ │ │Quercus robur, Q. │
│ │ │petraea, Q. │
│ │ │dalechampii, Q. │
│ │ │cerris, Q. │
│ │ │frainetto, Tilia │
│ │ │tomentosa, Pyrus │
│ │ │eleagrifolia, │
│ │ │Cotinus coggygria, │
│ │ │Stellaria holostea,│
│ │ │Carex pilosa, C. │
│ │Specii │brevicollis, │
│10.│caracteristice│Carpesium cernuum, │
│ │ │Dentaria bulbifera,│
│ │ │Galium schultesii, │
│ │ │Festuca │
│ │ │heterophylla, │
│ │ │Ranunculus │
│ │ │auricomus, Lathyrus│
│ │ │hallersteinii, │
│ │ │Melampyrum │
│ │ │bihariense, │
│ │ │Aposeris foetida, │
│ │ │Helleborus odorus │
│ │ │(INCDPM, 2013). │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│11.│Fotografii │- │
└───┴──────────────┴───────────────────┘


    B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
        S-au completat conform tabelului de mai jos, după colectarea şi prelucrarea datelor obţinute în urma deplasărilor în teren din sezonul de vegetaţie.

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informaţie │Descriere │
│ │/Atribut │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│1. │al tipului │91Y0 │
│ │de habitat │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│2. │prezentă - │Compact │
│ │spaţial │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│3. │prezentă - │Natural │
│ │management │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│4. │tipului de │162.31 ha │
│ │habitat │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Perioada de│ │
│5. │colectare a│2018-2019 │
│ │datelor din│ │
│ │teren │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │În ROSCI0405 Dealurile│
│ │ │Strehaia-Bâtlanele, │
│ │ │habitatul 91Y0 Păduri │
│ │ │dacice de stejar şi │
│ │Distribuţia│carpen este │
│ │tipului de │reprezentat prin │
│6. │habitat - │comunităţi de plante │
│ │descriere │la altitudini cuprinse│
│ │ │între 200-310 m, pe │
│ │ │versanţi cu expoziţii │
│ │ │predominant vestice şi│
│ │ │grade de înclinaţie │
│ │ │între 5-15°. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Distribuţia│ │
│7. │tipului de │Vezi Anexa 2 – Harta 9│
│ │habitat - │a │
│ │hartă │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Vegetaţia arborescentă│
│ │ │este stratificată, │
│ │ │astfel încât stratul │
│ │ │superior este edificat│
│ │ │de Quercus robur, Q. │
│ │ │cerris, Fraxinus │
│ │ │angustifolia ssp. │
│ │ │oxycarpa. Stratul │
│ │ │mijlociu este dominat │
│ │ │de cele trei specii de│
│ │ │tei (Tilia tomentosa, │
│ │ │T. cordata, T. │
│ │ │platyphyllos), alături│
│ │ │de care se mai poate │
│ │ │întâlni şi Acer │
│ │ │platanoides, Sorbus │
│ │ │torminalis, Ulmus │
│ │ │minor. În stratul │
│ │ │inferior, Carpinus │
│ │ │betulus este specia cu│
│ │ │acoperirea cea mai │
│ │ │mare, însoţită de Acer│
│ │ │campestre, A. │
│ │ │tataricum, Pyrus │
│ │ │pyraster. Stratul │
│ │ │arbuştilor este format│
│ │ │din Corylus avellana, │
│ │ │Cornus mas, C. │
│ │ │sanguinea, Crataegus │
│ │ │monogyna, Prunus │
│ │ │spinosa, Rosa canina, │
│ │ │Rubus hirtus. │
│ │ │În anumite staţiuni │
│ │ │pătrund rare exemplare│
│ │ │de Robinia │
│ │ │pseudoacacia. │
│ │ │În cadrul tuturor │
│ │Alte │fitocenozelor │
│ │informaţii │analizate am constatat│
│8. │privind │o regenerare bună atât│
│ │sursele de │a arborilor (Acer │
│ │informaţii │campestre, A. │
│ │ │platanoides, Fraxinus │
│ │ │excelsior, F. ornus, │
│ │ │Quercus cerris, Tilia │
│ │ │tomentosa, Ulmus │
│ │ │minor, Carpinus │
│ │ │betulus), cât şi a │
│ │ │arbuştilor (Cornus │
│ │ │mas, Crataegus │
│ │ │monogyna, Rosa canina,│
│ │ │Sorbus aucuparia, │
│ │ │Clematis vitalba), │
│ │ │înregistrându-se │
│ │ │acoperiri între │
│ │ │20-60%. │
│ │ │În unele grupări │
│ │ │vegetale, Ruscus │
│ │ │aculeatus realizează │
│ │ │acoperiri de până la │
│ │ │50%. │
│ │ │Principalii │
│ │ │edificatori ai │
│ │ │stratului ierbos sunt:│
│ │ │Ornithogalum │
│ │ │flavescens, │
│ │ │Scutellaria altissima,│
│ │ │Melampyrum bihariense.│
│ │ │În unele areale, în │
│ │ │compoziţia covorului │
│ │ │erbacee Pteridium │
│ │ │aquilinum poate │
│ │ │realiza acoperiri de │
│ │ │până la 20%. De-a │
│ │ │lungul drumurilor │
│ │ │forestiere au fost │
│ │ │observate şi vetre de │
│ │ │Erigeron annuus │
│ │ │(specie invazivă). │
└───┴───────────┴──────────────────────┘    Habitatul 91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc
    A. Date generale ale tipului de habitat

┌───┬──────────────┬───────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - habitat de │
│1. │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│2. │tipului de │91M0 │
│ │habitat │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Denumire │91M0 Păduri │
│3. │habitat │panonice-balcanice │
│ │ │de stejar turcesc │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │41.7696 │
│ │ │Pre-Carpathian │
│ │ │Quercus │
│ │ │cerris-Quercus │
│ │ │petraea forests; │
│ │ │41.7H152 │
│ │ │Getic-pre-Carpathic│
│ │ │Aremonia oak │
│ │ │forest; 41.76831 │
│ │ │Dobrogean Paeonia │
│ │ │sessile oak forest;│
│ │ │41.76832 Dobrogean │
│ │ │sessile oak-lime │
│ │ │oriental hornbeam │
│ │ │ash forest; │
│ │ │41.76834 Western- │
│ │ │Pontic sessile │
│ │ │oak-lime-oriental │
│ │ │hornbeam-Galanthus │
│ │ │forest; 41.7A153 │
│ │ │Getic-pre-Carpathic│
│ │ │Corylus │
│ │Palearctic │colurna-sessile oak│
│4. │Habitat - │forest; 41.7697 │
│ │PalHab │Getic Pulmonaria │
│ │ │mollis-Q. cerris │
│ │ │forest; 41.7691 │
│ │ │Getic white │
│ │ │cinquefoil Q. │
│ │ │cerris forest; │
│ │ │41.76812 │
│ │ │Moesio-Danubian │
│ │ │oriental │
│ │ │hornbeam-Q. cerris │
│ │ │forest; 41.2C322 │
│ │ │Moesian Q. cerris │
│ │ │oak – hornbeam │
│ │ │forest; 41.7693 │
│ │ │Getic Crocus-Q. │
│ │ │frainetto-Q. cerris│
│ │ │forest; 41.76814 │
│ │ │Danubian-balcanic │
│ │ │Festuca │
│ │ │heterophylla │
│ │ │forest; 41.7692 │
│ │ │Getic early sedge │
│ │ │Q. frainetto │
│ │ │forest. │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │R4132 Păduri │
│ │ │panonic-balcanice │
│ │ │de gorun (Quercus │
│ │ │petraea), cer (Q. │
│ │ │cerris) şi fag │
│ │ │(Fagus sylvatica) │
│ │ │cu Melittis │
│ │ │melissophyllum │
│ │ │R4133 Păduri │
│ │ │balcanice de gorun │
│ │ │(Quercus petraea) │
│ │ │cu Helleborus │
│ │ │odorus │
│ │ │R4134 Păduri │
│ │ │vest-pontice de │
│ │ │gorun (Quercus │
│ │ │petraea) cu │
│ │ │Mercurialis ovata │
│ │ │R4136 Păduri │
│ │ │vest-pontice mixte │
│ │ │de gorun (Quercus │
│ │ │petraea), tei │
│ │ │argintiu (Tilia │
│ │ │tomentosa) şi │
│ │ │cărpiniţă (Carpinus│
│ │ │orientalis) cu │
│ │ │Nectaroscordum │
│ │ │siculum │
│ │ │R4137 Păduri │
│ │ │vest-pontice mixte │
│ │ │de gorun (Quercus │
│ │ │petraea) şi tei cu │
│ │ │frunză mare (Tilia │
│ │ │platyphyllos) cu │
│ │ │Galanthus plicatus │
│ │ │R4140 Păduri │
│ │ │daco-balcanice de │
│ │ │gorun (Quercus │
│ │ │petraea), cer (Q. │
│ │ │cerris) şi tei │
│ │ │argintiu (Tilia │
│ │ │tomentosa) cu │
│ │ │Lychnis coronaria │
│ │ │R4142 Păduri │
│5. │Habitatele din│balcanice mixte de │
│ │România - HdR │gorun (Quercus │
│ │ │petraea) şi alun │
│ │ │turcesc (Corylus │
│ │ │colurna) cu Paeonia│
│ │ │dahurica │
│ │ │R4149 Păduri │
│ │ │danubian-balcanice │
│ │ │de cer (Quercus │
│ │ │cerris) cu │
│ │ │Pulmonaria mollis │
│ │ │R4150 Păduri │
│ │ │danubian-balcanice │
│ │ │de cer (Quercus │
│ │ │cerris) cu Festuca │
│ │ │heterophylla │
│ │ │R4151 Păduri │
│ │ │balcanice mixte de │
│ │ │cer (Quercus │
│ │ │cerris) cu │
│ │ │Lithospermum │
│ │ │purpurocoeruleum │
│ │ │R4152 Păduri dacice│
│ │ │de cer (Quercus │
│ │ │cerris) şi carpen │
│ │ │(Carpinus betulus) │
│ │ │cu Digitalis │
│ │ │grandiflora │
│ │ │R4153 Păduri │
│ │ │danubian-balcanice │
│ │ │de cer (Quercus │
│ │ │cerris) şi gârniţă │
│ │ │(Q. frainetto) cu │
│ │ │Crocus flavus │
│ │ │R4154 Păduri │
│ │ │danubian-balcanice │
│ │ │de gârniţă (Quercus│
│ │ │frainetto) cu │
│ │ │Festuca │
│ │ │heterophylla │
│ │ │R4155 Păduri │
│ │ │danubian-balcanice │
│ │ │de gârniţă (Quercus│
│ │ │frainetto) şi cer │
│ │ │(Q. cerris) cu │
│ │ │Carex praecox │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Habitatele │91M0 Păduri │
│6. │Natura 2000 │panonice-balcanice │
│ │ │de stejar turcesc │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Quercetum │
│ │ │petraeae-cerris Soó│
│ │ │(1957) 1969 │
│ │ │(inclusiv subas. │
│ │ │tilietosum │
│ │ │tomentosae Pop et │
│ │ │Cristea 2000); │
│ │ │Aremonio-Quercetum │
│ │ │petraeae Hoborka │
│ │ │1980; Tilio │
│ │ │argenteae-Quercetum│
│ │ │petraeae- cerris │
│ │ │Soó 1957; Quercetum│
│ │ │frainetto-cerris │
│ │ │Rudski 1949 (syn. │
│ │ │Quercetum cerris │
│ │ │Georgescu 1941, │
│ │ │Quercetum │
│ │ │frainetto-cerris │
│ │Asociaţii │Georgescu 1945); │
│7. │vegetale - AV │Carpino-Quercetum │
│ │ │cerris Klika 1938 │
│ │ │(Boşcaiu et al. │
│ │ │1969); Quercetum │
│ │ │frainetto Păun │
│ │ │1964; Fraxino │
│ │ │orni-Quercetum │
│ │ │dalechampii Doniţă │
│ │ │1970; │
│ │ │Nectaroscordo- │
│ │ │Tilietum tomentosae│
│ │ │Doniţă 1970; │
│ │ │Galantho │
│ │ │plicatae-Tilietum │
│ │ │tomentosae Doniţă │
│ │ │1968; │
│ │ │Orno-Quercetum │
│ │ │praemoesicum Roman │
│ │ │1974 (inclusiv │
│ │ │subas. coryletosum │
│ │ │colurnae). │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│8. │Tipuri de │ │
│ │pădure - TP │ │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Fitocenozele │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │acestui tip de │
│ │ │habitat sunt │
│ │ │reprezentate de │
│ │ │păduri │
│ │ │xero-termofile, │
│ │ │pure sau │
│ │ │amestecate, de │
│ │ │Quercus cerris, Q. │
│ │ │petraea sau Q. │
│ │ │frainetto şi, │
│ │ │local, păduri de Q.│
│ │ │pedunculiflora, din│
│ │ │dealurile şi │
│ │ │câmpiile din vestul│
│ │Descrierea │şi sudul României. │
│9. │generală a │Sunt distribuite în│
│ │tipului de │general la │
│ │habitat │altitudini cuprinse│
│ │ │între 200 şi 600 │
│ │ │(800) m deasupra │
│ │ │nivelului mării şi │
│ │ │dezvoltate pe │
│ │ │substrat diferit: │
│ │ │calcare, andezite, │
│ │ │bazalt, loess, │
│ │ │argilă, nisip, │
│ │ │etc., pe soluri │
│ │ │brune slab acide, │
│ │ │de obicei profunde │
│ │ │(Manualul de │
│ │ │interpretare a │
│ │ │habitatelor Natura │
│ │ │2000 din România, │
│ │ │2008). │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Quercus petraea, Q.│
│ │ │dalechampii, Q. │
│ │ │polycarpa, Q. │
│ │ │cerris, Q. │
│ │ │frainetto, Acer │
│ │ │tataricum, Carpinus│
│ │ │orientalis, │
│ │ │Fraxinus ornus, │
│ │ │Tilia tomentosa, │
│ │ │Ligustrum vulgare, │
│ │ │Euonymus europaeus,│
│ │ │Festuca │
│ │ │heterophylla, Carex│
│ │ │montana, Poa │
│ │ │nemoralis, │
│ │ │Potentilla alba, P.│
│ │ │micrantha, │
│ │ │Tanacetum │
│ │ │corymbosum, │
│ │ │Campanula │
│ │ │persicifolia, │
│ │ │Digitalis │
│ │ │grandiflora, Vicia │
│ │ │cassubica, Viscaria│
│ │ │vulgaris, Lychnis │
│ │ │coronaria, Achillea│
│ │Specii │distans, A. │
│10.│caracteristice│nobilis, Silene │
│ │ │nutans, S. │
│ │ │viridiflora, │
│ │ │Hieracium │
│ │ │racemosum, H. │
│ │ │sabaudum, Galium │
│ │ │schultesii, │
│ │ │Lathyrus niger, │
│ │ │Veratrum nigrum, │
│ │ │Peucedanum │
│ │ │oreoselinum, │
│ │ │Helleborus odorus, │
│ │ │Luzula forsteri, │
│ │ │Carex praecox, │
│ │ │Pulmonaria mollis, │
│ │ │Melittis │
│ │ │melissophyllum, │
│ │ │Glechoma hirsuta, │
│ │ │Geum urbanum, │
│ │ │Genista tinctoria, │
│ │ │Lithospermum │
│ │ │purpurocaeruleum, │
│ │ │Calluna vulgaris, │
│ │ │Primula acaulis │
│ │ │subsp. rubra, │
│ │ │Nectaroscordum │
│ │ │siculum, Galanthus │
│ │ │plicatus . │
├───┼──────────────┼───────────────────┤
│11.│Fotografii │– │
└───┴──────────────┴───────────────────┘


    B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informaţie │Descriere │
│ │/Atribut │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Codul unic │91M0 Păduri │
│1. │al tipului │panonice-balcanice de │
│ │de habitat │stejar turcesc │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│2. │prezenţă │Larg răspândit │
│ │[spaţial] │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│Naturală, parţial │
│3. │prezenţă - │reconstituit prin │
│ │management │plantaţii şi │
│ │ │regenerări naturale. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│4. │tipului de │369,92 ha │
│ │habitat │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Perioada de│ │
│5. │colectare a│Iunie 2018 – mai 2019 │
│ │datelor din│ │
│ │teren │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │În ROSCI0405 Dealurile│
│ │ │Strehaia-Bâtlanele, │
│ │ │habitatul 91M0 Păduri │
│ │ │panonice – balcanice │
│ │ │de stejar turcesc este│
│ │ │reprezentat prin două │
│ │ │asociaţii vegetale: │
│ │ │Tilio │
│ │ │argenteae-Quercetum │
│ │ │petraeae- cerris Soó │
│ │ │1957 şi Quercetum │
│ │ │frainetto-cerris │
│ │ │Rudski 1949. │
│ │ │Fitocenozele │
│ │ │caracteristice acestui│
│ │ │habitat au fost │
│ │ │identificate la │
│ │ │altitudini cuprinse │
│ │ │între 200-300 m, pe │
│ │ │pante cu grade de │
│ │ │înclinaţie variabile │
│ │ │(5, 10 sau 20 grade). │
│ │ │Comunităţile în care │
│ │ │apar ca specii │
│ │ │diferenţiale Tilia │
│ │ │tomentosa, Fraxinus │
│ │ │ornus, Ruscus │
│ │ │aculeatus se dezvoltă │
│ │ │în staţiuni însorite, │
│ │ │pe substrat pietros │
│ │ │având caracter │
│ │ │mezoxerofil. │
│ │ │Stratul arborilor are │
│ │ │o acoperire între │
│ │Distribuţia│50-80%. Speciile │
│6. │tipului de │edificatoare sunt: │
│ │habitat - │Quercus petraea, Q. │
│ │descriere │cerris, Q. frainetto, │
│ │ │Tilia tomentosa, │
│ │ │Carpinus betulus, │
│ │ │Fraxinus ornus. │
│ │ │Alături de acestea, │
│ │ │dintre speciile │
│ │ │arborescente se mai │
│ │ │pot întâlni: Acer │
│ │ │campestre, A. │
│ │ │platanoides, A. │
│ │ │tataricum, Fraxinus │
│ │ │angustifolia ssp. │
│ │ │oxycarpa, F. │
│ │ │excelsior, Tilia │
│ │ │platyphyllos, T. │
│ │ │cordata, Ulmus minor, │
│ │ │Fagus sylvatica, Pyrus│
│ │ │pyraster, Prunus │
│ │ │avium. │
│ │ │În anumite zone, │
│ │ │regenerarea este │
│ │ │foarte bună, astfel │
│ │ │încât se înregistrează│
│ │ │acoperiri chiar de │
│ │ │50%. În funcţie de │
│ │ │particularităţile │
│ │ │staţiunii, capacitatea│
│ │ │de lăstărire este │
│ │ │ridicată în cazul │
│ │ │speciilor: Quercus │
│ │ │dalechampii, Q. │
│ │ │frainetto, Q. petraea,│
│ │ │Q. robur, Fraxinus │
│ │ │ornus, F. excelsior, │
│ │ │Tilia tomentosa. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Distribuţia│ │
│7. │tipului │Vezi Anexa 2 – Harta 9│
│ │de habitat │ │
│ │- hartă │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Speciile arbustive │
│ │ │sunt reprezentate de: │
│ │ │Crataegus monogyna, │
│ │ │Cornus mas, C. │
│ │ │sanguinea, Sorbus │
│ │ │torminalis, S. aria, │
│ │ │S. aucuparia, Rhamnus │
│ │ │cathartica, Prunus │
│ │ │spinosa, Rosa canina, │
│ │ │Ligustrum vulgare, │
│ │ │Evonymus verrucosus, │
│ │ │Rubus hirtus. │
│ │ │Acoperirea stratului │
│ │ │ierbos este variabilă │
│ │ │între 10-60%. Există │
│ │ │staţiuni în care │
│ │ │Helleborus odorus are │
│ │ │o acoperire de peste │
│ │ │30%, alături de care │
│ │ │se afirmă Melica │
│ │ │uniflora, Brachypodium│
│ │ │sylvaticum, Asparagus │
│ │ │tenuifolius, Poa │
│ │ │nemoralis, Polygonatum│
│ │ │latifolium, Tanacetum │
│ │ │corymbosum, Hieracium │
│ │ │laevigatum, Galium │
│ │ │pseudaristatum, │
│ │ │Asperula taurina, │
│ │ │Luzula forsteri. │
│ │ │Dintre speciile │
│ │ │ierboase care au │
│ │ │constanţă ridicată │
│ │ │amintim: Brachypodium │
│ │ │sylvaticum, Asparagus │
│ │ │tenuifolius, Galium │
│ │ │pseudaristatum, G. │
│ │ │aparine, Melica │
│ │ │uniflora, Helleborus │
│ │ │odorus, Potentilla │
│ │ │micrantha, Aremonia │
│ │ │agrimonoides, │
│ │ │Campanula │
│ │ │persicifolia, C. │
│ │ │rapunculoides, │
│ │ │Cruciata laevipes, C. │
│ │ │glabra, Clinopodium │
│ │Alte │vulgare, Dactylis │
│ │informaţii │glomerata, Euphorbia │
│8. │privind │amygdaloides, Glechoma│
│ │sursele de │hirsuta, Lathyrus │
│ │informaţii │niger, L. venetus, │
│ │ │Lythospermum │
│ │ │purpurocaeruleum, │
│ │ │Lychnis coronaria, │
│ │ │Tamus communis, │
│ │ │Veronica officinalis, │
│ │ │V. hederifolia, V. │
│ │ │chamaedrys, │
│ │ │Vincetoxicum │
│ │ │hirundinaria, Stachys │
│ │ │officinalis, Trifolium│
│ │ │medium, Fragaria │
│ │ │viridis, Viola │
│ │ │reichenbachiana, Geum │
│ │ │urbanum, Polygonatum │
│ │ │latifolium, Carex │
│ │ │polyphylla, Cytisus │
│ │ │nigricans, Ruscus │
│ │ │aculeatus, R. │
│ │ │hypoglossum. │
│ │ │În compoziţia │
│ │ │floristică se remarcă │
│ │ │prezenţa unor specii │
│ │ │rare, vulnerabile sau │
│ │ │neameninţate din Lista│
│ │ │Roşie a plantelor │
│ │ │superioare din România│
│ │ │(Oltean et al., 1994):│
│ │ │Digitalis ferruginea, │
│ │ │Epipactis helleborine,│
│ │ │Neottia nidus-avis, │
│ │ │Platanthera bifolia, │
│ │ │Cephalanthera │
│ │ │longifolia, Ruscus │
│ │ │aculeatus, R. │
│ │ │hypoglossum. │
│ │ │La marginea drumurilor│
│ │ │forestiere au fost │
│ │ │observate exemplare │
│ │ │mature de Ambrosia │
│ │ │artemisiifolia şi │
│ │ │Erigeron annuus │
│ │ │(specii invazive), iar│
│ │ │în anumite staţiuni │
│ │ │pătrunde Robinia │
│ │ │pseudoacacia, din │
│ │ │plantaţiile │
│ │ │învecinate. │
└───┴───────────┴──────────────────────┘    3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
    R4125 Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica), tei (Tilia cordata) cu Carex pilosa
        Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, Corespondenţe: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: 41.2 oak-hornbeam forests CORINE: - PAL.HAB: 41.2C4 Southern sarmatic oak-lime-hornbeam forest EUNIS: - Asociaţii vegetale: - Tipuri de ecosisteme: - 201 compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea ssp. petraea), tei pucios (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), cireş (Prunus avium), plop tremurător (Populus tremula), ulm (Ulmus glabra), la altitudini mai mari cu participare însemnată a fagului (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), sorb (Sorbus torminalis), jugastru (Acer campestre), măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster). Stratul arborilor, discontinuu din cauza umbrei, compus din Corylus avellana, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Evonymus europaeus, Staphyllea pinnata, Rosa canina. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, bogat în specii ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea).

    R4132 Păduri panonic-balcanice de gorun (Quercus petraea) şi cer (Q. cerris) (fag) (Fagus sylvatica) cu Melittis melissophyllum
        Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi submediteraneene. Stratul arborilor, compus în etajul superior din gorun (Quercuspetraea ssp. polycarpa, dalechampii, ssp. petraea), şi cer (Q. cerris) în proporţii diferite, exclusiv sau cu puţin amestec de tei (Tilia tomentosa), fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), cireş (Prunus avium), paltin (Acerplatanoides), iar în etajul inferior sorb de câmp (Sorbus torminalis), jugastru (Acer campestre), mojdrean (Fraxinus ornus), arţar tătărăsc (Acer tataricum), măr şi păr pădureţ (Malus sylvestris, Pyrus pyraster); uneori şi carpen; are acoperire de 0,7-0,8 şi înălţimi de 20-30 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, în general variabil dezvoltat, compus din Cornus mas, Crataegus monogyna, C. laevigata, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana. Stratul ierburilor şi subarbuştilor de tip GlechomaGeum şi Asperula-Asarum-Stellaria.


    3.3. Specii de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată
        În momentul de faţă sunt recunoscute două subspecii: Testudo hermanni în vestul Europei şi Testudo hermanni boettgeri în estul Europei, graniţa între cele două subspecii fiind considerată valea Po din nord-estul Italiei. Specia este prezentă în următoarele ţări: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Franţa, Grecia, Italia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Spania, Turcia. Distribuţia speciei include şi majoritatea insulelor din vestul Mării Mediterane (Insulele Baleare, Corsica, Arhipelagul Toscan, Sardinia, Sicilia), precum şi unele insule din estul Mediteranei (Insulele Ionice şi Evia).
        România se află la limita nordică a arealului de distribuţie al speciei. Ţestoasa de uscat ocupă în special colţul de sud-vest al ţării, populaţii mai numeroase fiind cunoscute din zona Parcului Natural Porţile de Fier şi din Podişul Mehedinţi, zone caracterizate printr-o climă mai blândă, submediteraneană. Zona localităţii Strehaia reprezintă cea mai estică locaţie cunoscută pentru distribuţia ţestoasei de uscat bănăţene în România. Singura specie listată în Formularul Standard al sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele este Testudo hermanni.
    3.3.1. Plante inferioare
        Nu sunt necesare cercetări suplimentare.

    3.3.2. Plante superioare
        Nu sunt necesare cercetări suplimentare.

    3.3.3. Nevertebrate
        Nu sunt necesare cercetări suplimentare.

    3.3.4. Ihtiofaună
        Nu sunt necesare cercetări suplimentare.

    3.3.5. Herpetofaună Testudo hermanni
    A. Date generale ale speciei de interes conservativ la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informaţie │Descriere │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│1 │Cod specie │1217 │
│ │EUNIS │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│2 │Denumirea │Testudo hermanni │
│ │ştiinţifică│(Gmelin, 1789) │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│3 │Denumirea │Ţestoasa lui Hermann │
│ │populară │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Ţestoasa lui Hermann │
│ │ │este o specie de │
│ │ │reptilă terestră cu o │
│ │ │mărime medie, │
│ │ │carapacea ajungând la │
│ │ │130-180 mm lungime. │
│ │ │Testudo hermanni are o│
│ │ │carapace bombată de │
│ │ │culoare │
│ │ │galben-portocalie cu │
│ │ │ornamentaţii negre │
│ │ │distincte. Capul este │
│ │ │de culoare maro sau │
│ │ │neagră, uneori cu o │
│ │ │bărbie de culoare │
│ │ │deschisă şi o pată de │
│ │ │culoare galbenă de │
│ │ │fiecare parte a │
│ │ │capului. Picioarele │
│ │ │sunt acoperite cu │
│ │ │solzi de culoare gri │
│4 │Descrierea │sau maro, cu pete de │
│ │speciei │culoare galbenă; coada│
│ │ │prezintă un pinten │
│ │ │cornos la vârf. │
│ │ │Dimorfismul sexual se │
│ │ │manifestă prin coada │
│ │ │lungă şi groasă, │
│ │ │precum şi un pinten │
│ │ │bine dezvoltat în │
│ │ │cazul masculilor │
│ │ │adulţi. Specia se │
│ │ │deosebeşte de cealaltă│
│ │ │ţestoasă prezentă în │
│ │ │România (Testudo │
│ │ │graeca ibera – │
│ │ │ţestoasa de uscat │
│ │ │dobrogeană) prin lipsa│
│ │ │tuberculilor conici pe│
│ │ │partea posterioară a │
│ │ │coapsei (regiunea │
│ │ │femurală) şi prin │
│ │ │pintenul amintit │
│ │ │anterior. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│5 │Perioade │Primii doi ani de │
│ │critice │viaţă. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Habitatele preferate │
│ │ │de specie sunt │
│ │ │reprezentate de │
│ │ │pajişti cu vegetaţie │
│ │ │ierboasă înaltă şi nu │
│ │ │foarte densă (astfel │
│ │ │încât deplasarea să se│
│ │ │facă cu uşurinţă), pe │
│6 │Cerinţe de │versanţi cu o expunere│
│ │habitat │sudică, unde nivelul │
│ │ │de radiaţie solară │
│ │ │este ridicat, şi cu │
│ │ │arbori sau arbuşti │
│ │ │rari, care sunt │
│ │ │folosiţi de obicei ca │
│ │ │refugiu în timpul │
│ │ │zilei când temperatura│
│ │ │creşte foarte mult. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│7 │Fotografii │- │
└───┴───────────┴──────────────────────┘


    B. Date specifice speciei de interes conservativ la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr │Informaţie │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│1. │Specia │Testudo hermanni │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia necesită │
│ │Informaţii │suprafeţe │
│2. │specifice │semnificativ mai mari│
│ │speciei │decât suprafaţa ariei│
│ │ │naturale protejate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │Rezident, aflat la │
│3. │prezenţă - │limita estică a │
│ │temporal │arealului de │
│ │ │răspândire │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4. │prezenţă - │Răspândită │
│ │spaţial │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5. │prezenţă - │Nativ │
│ │management │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│6. │Abundenţă │Prezenţă certă │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│7. │colectare a │Iulie-Octombrie 2019 │
│ │datelor din │ │
│ │teren │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Estimările arată │
│ │ │prezenţa a 179-182 de│
│ │ │indivizi în │
│ │ │interiorul sitului │
│ │ │ROSCI0405 Dealurile │
│ │ │Strehaia-Bâtlanele, o│
│ │ │estimare realistă │
│ │ │având în vedere │
│ │ │suprafaţa disponibilă│
│ │ │pentru specie, precum│
│ │ │şi faptul că aceste │
│ │Distribuţia │populaţii probabil │
│8. │speciei - │comunică şi cu │
│ │interpretare│populaţiile din │
│ │ │exteriorul sitului, │
│ │ │deoarece în cele mai │
│ │ │multe zone există şi │
│ │ │continuitate de │
│ │ │habitat între │
│ │ │acestea. Densitatea │
│ │ │este estimată la │
│ │ │2.88-2.93 indivizi/ │
│ │ │ha, dar aceasta poate│
│ │ │varia în fiecare │
│ │ │habitat în funcţie de│
│ │ │calitatea acestuia. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia │ │
│9. │speciei - │Vezi Anexa nr. 2 – │
│ │harta │Harta nr. 10 │
│ │distribuţiei│ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În afara indivizilor │
│ │ │observaţi în │
│ │ │interiorul sitului, │
│ │ │ţestoasa de uscat │
│ │ │bănăţeană a fost │
│ │ │observată şi în │
│ │ │imediata proximitate │
│ │ │a sitului, respectiv │
│ │ │un individ a fost │
│ │ │observat în │
│ │Alte │apropierea │
│ │informaţii │habitatului P1, în │
│10.│privind │acelaşi tip de │
│ │sursele de │habitat în care a │
│ │informaţii │fost găsit şi │
│ │ │individul din P1, şi │
│ │ │pe terenul dintre │
│ │ │habitatele P3 şi P4; │
│ │ │surprinzător, deşi │
│ │ │habitatul este │
│ │ │acelaşi în această │
│ │ │zonă ca şi în │
│ │ │habitatele P3 şi P4, │
│ │ │ea nu este inclusă în│
│ │ │sit. │
└───┴────────────┴─────────────────────┘
    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată
        În timpul activităţilor de teren au fost observate şi alte specii de amfibieni şi reptile, respectiv o altă specie de amfibian (broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus) şi 4 specii de reptile (guşterul, Lacerta viridis; şarpele de casă, Natrix natrix; şarpele de alun, Coronella austriaca; şarpele lui Esculap, Zamenis longissimus) care nu apar în formularul standard al sitului.
        Alte specii de floră şi fauna
        Pelophylax kl. Esculentus (Linnaeus, 1758)
        În sit au fost observaţi 2 indivizi de broască mică de lac;

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Informaţie/│Observaţie │
│crt.│Atribut │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Codul │ │
│ │speciei │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumire │Pelophylax kl. │
│ │ştiinţifică│esculentus │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3. │Denumire │Broasca mică de lac │
│ │populară │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Broasca mică de lac │
│ │ │(Pelophylax kl. │
│ │ │esculentus) a fost │
│ │ │observată în partea │
│ │ │de vest a sitului, │
│ │ │într-o pajişte │
│ │ │parţial ruderalizată,│
│ │ │dar care conţine şi │
│ │ │un izvor activ pe tot│
│ │ │parcursul anului, │
│ │ │folosit pentru │
│4. │Observaţii │adăpatul animalelor │
│ │ │şi care formează din │
│ │ │loc în loc şi bălţi. │
│ │ │Aici au fost │
│ │ │observate şi larve │
│ │ │(mormoloci) │
│ │ │aparţinând acestei │
│ │ │specii. Specia este │
│ │ │comună în România şi │
│ │ │probabil frecventează│
│ │ │toate sursele de apă │
│ │ │disponibile în sit. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


        Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
        În sit au fost observaţi 7 indivizi de guşter;

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Informaţie/│Observaţie │
│crt.│Atribut │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Codul │1263 │
│ │speciei │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumire │Lacerta viridis │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3. │Denumire │Guşterul │
│ │populară │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Guşterul (Lacerta │
│ │ │viridis) este una │
│ │ │dintre cele mai │
│ │ │comune specii de │
│ │ │şopârle din România │
│ │ │şi este cea mai │
│ │ │comună specie de │
│ │ │reptilă observată în │
│ │ │situl ROSCI0405 │
│ │ │Dealurile Strehaia- │
│ │ │Bâtlanele. Pe │
│ │ │parcursul │
│ │ │deplasărilor de teren│
│4. │Observaţii │au fost observaţi │
│ │ │atât masculi cât şi │
│ │ │femele în majoritatea│
│ │ │habitatelor deschise │
│ │ │din sit. La fel ca │
│ │ │celelalte specii de │
│ │ │reptile, guşterul │
│ │ │este un animal │
│ │ │termofil, care │
│ │ │preferă habitate │
│ │ │deschise şi pante │
│ │ │însorite pentru a-şi │
│ │ │desfăşura │
│ │ │activitatea. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


        Natrix natrix (Linnaeus 1758)
        În sit a fost identificată o specie de şarpe de casă;

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Informaţie/│Observaţie │
│crt.│Atribut │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Codul │2469 │
│ │speciei │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumire │Natrix natrix │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3. │Denumire │Şarpele de casă │
│ │populară │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Şarpele de casă │
│ │ │(Natrix natrix) este │
│ │ │o specie comună în │
│ │ │România şi singura │
│ │ │specie de reptilă │
│ │ │care nu deţine un │
│ │ │statut de protecţie │
│ │ │în liste naţionale │
│ │ │sau internaţionale. │
│ │ │Specia populează atât│
│4. │Observaţii │habitate acvatice cât│
│ │ │şi habitate terestre,│
│ │ │iar în timpul │
│ │ │deplasărilor în teren│
│ │ │a fost observată doar│
│ │ │în zona P1, acolo │
│ │ │unde au fost │
│ │ │observate şi broaşte │
│ │ │mici de lac, acestea │
│ │ │reprezentând probabil│
│ │ │principala sursă de │
│ │ │hrană pentru specie. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


        Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
        În sit a fost identificată o specie de şarpe de alun;

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/│Observaţie │
│crt│Atribut │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│1. │Codul │1283 │
│ │speciei │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│2. │Denumire │Coronella austriaca │
│ │ştiinţifică│ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│3. │Denumire │Şarpele de alun │
│ │populară │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Şarpele de alun │
│ │ │(Coronella austriaca) │
│ │ │este o specie rar │
│ │ │întâlnită în sit, │
│ │ │fiind identificat doar│
│4. │Observaţii │în câte o singură │
│ │ │zonă, în interiorul │
│ │ │pădurii. Şarpele de │
│ │ │alun este o specie │
│ │ │generalistă fără o │
│ │ │preferinţă clară către│
│ │ │anumite habitate. │
└───┴───────────┴──────────────────────┘


        Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
        În sit a fost identificată o specie de şarpele lui Esculap;

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Informaţie/│Observaţie │
│crt.│Atribut │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Codul │ │
│ │speciei │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumire │Zamenis longissimus │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3. │Denumire │şarpele lui Esculap │
│ │populară │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Şarpele lui Esculap │
│ │ │(Zamenis longissimus)│
│ │ │este o specie rar │
│ │ │întâlnită în sit la │
│ │ │fel ca şi şarpele de │
│ │ │alun (Coronella │
│ │ │austriaca), fiind │
│ │ │identificat doar în │
│4. │Observaţii │câte o singură zonă, │
│ │ │în interiorul │
│ │ │pădurii. Şarpele lui │
│ │ │Esculap este o specie│
│ │ │semi-arboricolă şi în│
│ │ │general preferă │
│ │ │habitate forestiere │
│ │ │sau liziere de │
│ │ │pădure. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘
    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│Judeţ │UAT │Procent │Procent │
│ │ │din UAT │din ANP │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Mehedinţi│Strehaia│5,14% │69,507% │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Mehedinţi│Greci │6,3% │30,493 │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

        Populaţia oraşului Strehaia la nivelul anului 2017 era de 11.278 locuitori. Activităţile de bază sunt reprezentate de comerţ, servicii, agricultură şi zootehnie. Majoritatea locuitorilor sunt români (80,93%), cu o minoritate de romi (11,15%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (91,16%). Pentru 7,82% din populaţie, nu sunt cunoscute apartenenţele etnice şi confesionale.
        Satul Bâtlanele se află în componenţa comunei Greci, având o populaţie scăzută, de numai 407 locuitori. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Greci se ridică la 1.293 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,98%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (95,67%). Pentru 3,95% din populaţie, nu sunt cunoscute apartenenţele etnice şi confesionale.

    Date demografice privind comunitatea locală
        În este prezentat numărul de locuitori din anii 2011 şi 2017 la nivelul unităţilor administrativ teritoriale Strehaia şi Greci.
        Tabelul nr. 5 Populaţia localităţilor aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌───┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │An analizat 2017│
│ │ │ │ │An de ├─────┬──────────┤
│Nr.│Judeţ │Localitate│Sexe │referinţă│Număr│Prezenţa │
│ │ │ │ │2011 │total│estimată │
│ │ │ │ │ │ │în sit │
├───┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │Total │11879 │11278│ │
│ │ │ │ │ │ │În │
│ │ │ ├────────┼─────────┼─────┤interiorul│
│1. │Mehedinţi│Strehaia │Masculin│5907 │5599 │sitului nu│
│ │ │ │ │ │ │există │
│ │ │ ├────────┼─────────┼─────┤reşedinţe │
│ │ │ │Feminin │5972 │7579 │permanente│
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │Total │1293 │1216 │ │
│ │ │ │ │ │ │În │
│ │ │ ├────────┼─────────┼─────┤interiorul│
│2. │Mehedinţi│Greci │Masculin│630 │603 │sitului nu│
│ │ │ │ │ │ │există │
│ │ │ ├────────┼─────────┼─────┤reşedinţe │
│ │ │ │Feminin │663 │613 │permanente│
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────┴──────────┘    Natalitatea pentru localităţile Strehaia şi Greci în perioada 2014-2019
        Tabelul nr. 6 Natalitatea pentru localităţile Strehaia şi Greci în perioada 2014-2019

┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ │Ani │
│ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Localitate│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│
│ │2014│2015│2016│2017│2018│2019│
│ ├────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │UM: Număr persoane │
├──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Strehaia │105 │89 │99 │91 │100 │111 │
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Greci │7 │14 │7 │10 │7 │6 │
└──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


        Sursa: Institutul Naţional de Statistică
        În ceea ce priveşte natalitatea pentru localităţile Strehaia şi Greci în perioada 2014-2019, putem observa o oscilaţie a numărului de persoane născute, fără a se contura un trend clar. Anul cu valoarea cea mai ridicată a numărului de persoane născute în localitatea Strehaia este 2019 (111 persoane) iar anul în care s-au înregistrat cele mai mici valori este 2015 (89 persoane). Dacă ne referim la localitatea Greci, aceasta atinge o valoare maximă în anul 2015 (14 persoane) şi o valoare minimă în anul 2019 (6 persoane).

    Mişcarea migratoare a populaţiei pentru localităţile Strehaia şi Greci în perioada 2014-2019
        Tabelul nr. 7 Stabiliri de domiciliu pentru localităţile Strehaia şi Greci

┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ │Ani │
│ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Localităţi│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│
│ │2014│2015│2016│2017│2018│2019│
│ ├────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │UM: Număr persoane │
├──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Strehaia │94 │62 │106 │74 │65 │82 │
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Greci │9 │5 │19 │7 │ │5 │
└──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică

        Tabelul nr. 8 Plecări cu domiciliul pentru localităţile Strehaia şi Greci

┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ │Ani │
│ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Localităţi│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│
│ │2014│2015│2016│2017│2018│2019│
│ ├────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │UM: Număr persoane │
├──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Strehaia │167 │139 │195 │148 │122 │136 │
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Greci │19 │24 │16 │16 │12 │14 │
└──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică

        Analizând mişcarea migratoare a populaţiei pentru localităţile Strehaia şi Greci în perioada 20142019, putem observa valori mai ridicate în cazul plecărilor decât în cazul stabilirilor, valori ce se observă în fiecare an analizat. Observăm totodată o oscilare a valorilor de la an la an.
        În cazul stabilirilor, cele mai mari valori se observă în anul 2016, atât pentru localitatea Strehaia (106 persoane) cât şi pentru localitatea Greci (19 persoane), iar cele mai mici valori se înregistrează în anul 2015 (Strehaia-62 persoane, Greci-6 persoane). În ceea ce priveşte plecările, cele mai mari valori ale acestora se observă de asemenea în anul 2016 (Strehaia-195 persoane, Greci-16 persoane) iar cele mai mici valori fiind înregistrate în anul 2018 (Strehaia-122 persoane, Greci-12 persoane).
     Spaţiile verzi din cadrul localităţii Strehaia însumează 16 Ha, necunoscându-se date concludente despre spaţiile verzi din localitatea Greci. Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta unităţilor administrativ teritoriale pe suprafaţa ariei naturale protejate (Anexa nr. 2 - Harta nr. 11).

    Utilităţi publice
        Tabelul nr. 9 Utilităţi publice din anul 2019 pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌─────────────────────┬─────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │Există│
│Utilităţi │Judeţ │Localitate│-Da/ │
│ │ │ │Nu- │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│Apă │Mehedinţi│Strehaia │Da │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Greci │Nu │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│Canalizare │Mehedinţi│Strehaia │Da │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Greci │Nu │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│Staţie de epurare │Mehedinţi│Strehaia │Nu │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Greci │Nu │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│Alimentare cu gaz │Mehedinţi│Strehaia │Nu │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Greci │Nu │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│Comunicaţii-Telefonie│Mehedinţi│Strehaia │Da │
│mobilă │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Greci │Da │
└─────────────────────┴─────────┴──────────┴──────┘

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică


    Efective de animale
        Tabelul nr. 10 Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale pentru perioada 2000-2003

┌────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │Ani │
│Principalele│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤
│categorii de│Judeţe │Localităţi│Anul │Anul │Anul │Anul │
│animale │ │ │2000 │2001 │2002 │2003 │
│ │ │ ├─────┴─────┴─────┴─────┤
│ │ │ │UM: Număr │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│Bovine │Mehedinţi│Strehaia │770 │1100 │1037 │1115 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Greci │483 │615 │636 │646 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Porcine │Mehedinţi│Strehaia │3015 │1908 │3017 │3216 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Greci │429 │555 │550 │520 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Ovine │Mehedinţi│Strehaia │600 │1250 │1500 │1150 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Greci │247 │350 │650 │461 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Păsări │Mehedinţi│Strehaia │20000│30000│35000│30000│
├────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Greci │11821│11500│10000│16700│
└────────────┴─────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică
        * Conform bazei de date a Institutului Naţional de Statistică ultimul an în care au fost raportate date cu privire la efectivul animalelor este anul 2003.


    Activităţi economice
        Tabelul nr. 11 Domeniile principale ale activităţilor economice derulate în zona şi cifra de afaceri - 2021

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│Cod │Denumire domeniu │Cifra│
│CAEN│ │RON │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Intermedieri în comerţul cu│12 │
│4619│produse diverse │939 │
│ │ │227 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Comerţ cu amănuntul în │ │
│ │magazine nespecializate, cu│8 128│
│4711│vânzare predominantă de │068 │
│ │produse alimentare, băuturi│ │
│ │şi tutun │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │7 504│
│4773│produselor farmaceutice, în│448 │
│ │magazine specializate │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │7 225│
│4778│altor bunuri noi, în │590 │
│ │magazine specializate │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4941│Transporturi rutiere de │5 974│
│ │mărfuri │333 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4321│Lucrări de instalaţii │5 538│
│ │electrice │982 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│7810│Activităţi ale agenţilor de│2 195│
│ │plasare a forţei de muncă │498 │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Comerţ cu ridicata al │2 005│
│4647│mobilei, covoarelor si a │620 │
│ │articolelor de iluminat │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Activităţi de inginerie şi │1 364│
│7112│consultanţă tehnică legate │286 │
│ │de acestea │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Alte activităţi de servicii│1 158│
│6209│privind tehnologia │316 │
│ │informaţiei │ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘

        Sursa: https://www.listafirme.ro/harta/mehedinţi-strehaia.htm


    4.1.2. Factori interesaţi
        Principalii factori interesaţi la nivelul sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt:
    - Proprietarii de terenuri arabile;
    – Proprietarii de păşuni;
    – Proprietarii de vii şi pepiniere viticole;
    – Proprietarii de păduri;
    – Localnicii din zona sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia-Bâtlanele;
    – Consiliul Local Strehaia;
    – Consiliul Local Greci;
    – Direcţia Silvică Strehaia.

        De asemenea, în
        Tabelul nr. 12 sunt listaţi şi alţi factori interesaţi, care se manifestă şi se implică cu privire la aria naturală protejată.
        Tabelul nr. 12 Factori interesaţi

┌───┬─────────────────┬──────────┬──────────────┐
│Nr.│Denumire factor │Tip │Aria de │
│ │interesat │ │interes │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Agenţia Naţională│ │Administraţie │
│1 │pentru Arii │Instituţie│arie naturală │
│ │Naturale │publică │protejată │
│ │Protejate │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Agenţia pentru │ │ │
│2 │Protecţia │Instituţie│Reglementare │
│ │Mediului │publică │mediu │
│ │Mehedinţi │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Întocmeşte │
│ │ │ │Planul de │
│ │ │ │management al │
│ │ │ │ariei naturale│
│ │ │ │protejate │
│ │Asociaţia │ │Întocmeşte │
│ │Regională Pentru │ │regulamente │
│3 │Dezvoltare │ONG │pentru │
│ │Antreprenorială │ │teritoriul │
│ │Oltenia │ │ariei naturale│
│ │ │ │protejate │
│ │ │ │Colaborează cu│
│ │ │ │ceilalţi │
│ │ │ │factori │
│ │ │ │interesaţi │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Controlul │
│ │ │ │activităţilor │
│ │Garda Naţională │ │cu impact │
│ │de Mediu- │Instituţie│asupra │
│4 │Comisariatul │publică │mediului pe │
│ │Judeţean │ │teritoriul │
│ │Mehedinţi │ │ariei naturale│
│ │ │ │protejate şi │
│ │ │ │în proximitate│
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspectoratul de │Instituţie│ │
│5 │Jandarmi Judeţean│publică │Ordine publică│
│ │Mehedinţi │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Agenţia de Plăţi │ │ │
│ │şi Intervenţie │Instituţie│Reglementează │
│6 │pentru │publică │activităţi │
│ │Agricultură │ │agricole │
│ │Mehedinţi │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Asociaţia │ │ │
│ │Judeţeană a │ │ │
│7 │Vânătorilor şi │Societate │Vânătoare/ │
│ │Pescarilor │comercială│Pescuit │
│ │Sportivi │ │ │
│ │Mehedinţi │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Regie │Administrare │
│8 │Direcţia Silvică │autonomă- │fond │
│ │Mehedinţi │Instituţie│forestier, │
│ │ │publică │vânătoare │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Administraţia │ │ │
│ │Naţională Apele │ │Reglementare, │
│9 │Române- │Regie │control │
│ │Administraţia │autonomă │gospodărire │
│ │Bazinală de Apă │ │ape │
│ │Jiu Craiova │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Direcţia pentru │ │Agricultură, │
│10 │Agricultură a │Instituţie│dezvoltare │
│ │judeţului │publică │rurală, │
│ │Mehedinţi │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reprezentanţi ai │ │ │
│ │proprietarilor/ │Persoane │Proprietari/ │
│11 │administratorilor│juridice, │administratori│
│ │/ gestionarilor │persoane │/ gestionari │
│ │de terenuri din │fizice │de terenuri │
│ │zonă │ │ │
└───┴─────────────────┴──────────┴──────────────┘        Tabelul nr. 13 Analiza factorilor interesaţi

┌───┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │Denumire factor │Domeniu de │Cunoştinţe │Aptitudini │Practici │
│Nr.│interesat │interes ├───────────┬──────────────────┼───────────┬────────────────┼───────────┬───────────────┤
│ │ │ │Calificativ│Descriere │Calificativ│Descriere │Calificativ│Descriere │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Agenţia Naţională│Administraţie │ │Coordonează │ │Administrarea │ │Asigură o bună │
│1. │pentru Arii │arie naturală │Bine │managementul │Bine │ariei naturale │Bine │administrare a │
│ │Naturale │protejată │ │ariilor naturale │ │protejate │ │ariei naturale │
│ │Protejate │ │ │protejate │ │ │ │protejate │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Agenţiile judeţene│ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru protecţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │îndeplinesc │ │ │ │ │
│ │ │ │ │atribuţiile │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Agenţiei Naţionale│ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru Protecţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Mediului la nivel │ │ │ │ │
│ │ │ │ │judeţean, în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniile │ │ │ │Pune în │
│ │Agenţia pentru │ │ │implementării │ │Implementarea │ │aplicare │
│2. │Protecţia │Reglementare │Foarte bine│strategiei, │Foarte bine│politicilor de │Foarte bine│legislaţie în │
│ │Mediului │mediu │ │politicilor de │ │mediu │ │vigoare privind│
│ │Mehedinţi │ │ │mediu, şi │ │ │ │protecţia │
│ │ │ │ │reglementărilor în│ │ │ │mediului │
│ │ │ │ │vigoare în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │protecţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediului şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │coordonează │ │ │ │ │
│ │ │ │ │elaborarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │planurilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acţiune la nivel │ │ │ │ │
│ │ │ │ │judeţean. │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Acţiuni de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │patrulare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │organizare de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │evenimente, de │
│ │ │Elaborarea │ │ │ │ │ │sesiuni de │
│ │ │documentaţiei │ │Autoritatea │ │Atitudinele │ │educare şi │
│ │Asociaţia │în vederea │ │contractantă │ │favorabile sunt │ │conştientizare,│
│ │Regională Pentru │conservării │ │pentru │ │traduse în │ │scriere de │
│3. │Dezvoltare │durabile a │Bine │administrarea │Bine │activităţi de │Bine │proiecte pentru│
│ │Antreprenorială │întregului │ │sitului Natura │ │conservare a │ │obţinerea de │
│ │Oltenia │patrimoniu │ │2000 ROSCI0405 │ │patrimoniului │ │finanţări, │
│ │ │natural al │ │Strehaia-Bâtlanele│ │natural │ │preocupări │
│ │ │ariei naturale│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │protejate │ │ │ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Planului de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │management al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │protejate │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Controlează │ │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţile cu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │impact asupra │ │Asigură │
│ │Garda Naţională │ │ │Inspecţie şi │ │mediului │ │respectarea │
│ │de Mediu- │Control mediu,│ │control din punct │ │înconjurător, şi│ │normelor impuse│
│4. │Comisariatul │arie naturală │Foarte bine│de vedere al │Foarte bine│aplică sancţiuni│Foarte bine│de legislaţia │
│ │Judeţean │protejată │ │protecţiei │ │contravenţionale│ │în vigoare │
│ │Mehedinţi │ │ │mediului │ │prevăzute de │ │privind │
│ │ │ │ │ │ │legislaţia în │ │protecţia │
│ │ │ │ │ │ │domeniul │ │mediului │
│ │ │ │ │ │ │protecţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mediului │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Inspectoratul de │ │ │Ordine publică, │ │Ordine publică, │ │Asigură ordinea│
│5. │Jandarmi Judeţean│Ordine publică│Suficient │urmărire penală │Suficient │urmărire penală │Suficient │publică locală │
│ │Mehedinţi │ │ │etc. │ │etc. │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Administrează │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │certificate de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │export- import │ │ │
│ │ │ │ │Derulează │ │şi garanţii │ │ │
│ │ │ │ │fondurile europene│ │pentru importul │ │Asigură │
│ │Agenţia de Plăţi │ │ │pentru │ │şi exportul │ │finanţare │
│ │şi Intervenţie │Reglementează │ │implementarea │ │produselor │ │pentru │
│6. │pentru │activităţi │Suficient │măsurilor de │Suficient │agricole, │Suficient │implementarea │
│ │Agricultură │agricole │ │sprijin finanţate │ │elaborează şi │ │măsurilor de │
│ │Mehedinţi │ │ │din Fondul │ │implementează │ │sprijin pentru │
│ │ │ │ │European pentru │ │procedurile │ │agricultură │
│ │ │ │ │Garantare în │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │Agricultură │ │aplicarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │intervenţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru produsele│ │ │
│ │ │ │ │ │ │agricole. │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Asociaţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Judeţeană a │ │ │ │ │ │ │Derulează │
│7. │Vânătorilor şi │Vânătoare/ │Bine │Vânătoare/pescuit │Bine │Vânătoare/ │Bine │activităţi de │
│ │Pescarilor │Pescuit │ │ │ │pescuit │ │vânătoare şi │
│ │Sportivi │ │ │ │ │ │ │pescuit sportiv│
│ │Mehedinţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Efectuarea de │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │ │lucrări de │ │strategiei │
│ │ │ │ │ │ │cercetare │ │naţionale în │
│ │ │ │ │ │ │ştiinţifică, │ │domeniul │
│ │ │ │ │ │ │dezvoltare │ │silviculturii, │
│ │ │ │ │ │ │tehnologică şi │ │acţionând │
│ │ │Administrare │ │Gestionar al │ │proiectare de │ │pentru │
│8. │Direcţia Silvică │fond │Bine │fondului forestier│Bine │investiţii în │Bine │apărarea, │
│ │Mehedinţi │forestier, │ │şi cinegetic din │ │domeniul │ │conservarea si │
│ │ │vânătoare │ │zonă. │ │silviculturii şi│ │dezvoltarea │
│ │ │ │ │ │ │în alte domenii │ │durabilă a │
│ │ │ │ │ │ │ale ştiinţelor │ │fondului │
│ │ │ │ │ │ │naturale, precum│ │forestier │
│ │ │ │ │ │ │si întocmirea de│ │proprietate │
│ │ │ │ │ │ │documentaţii │ │publică a │
│ │ │ │ │ │ │topo-cadastrale │ │statului │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Administrarea │ │Administrarea │ │ │
│ │ │ │ │apelor aflate în │ │apelor aflate în│ │ │
│ │Administraţia │ │ │proprietatea │ │proprietatea │ │ │
│ │Naţională Apele │Reglementare, │ │statului, │ │statului, │ │Asigură │
│ │Române- │control │ │respectiv a │ │respectiv a │ │administrarea │
│9. │Administraţia │gospodărire │Bine │albiilor minore, a│Bine │albiilor minore,│Bine │apelor aflate │
│ │Bazinală de Apă │ape │ │digurilor şi a │ │a digurilor şi a│ │în proprietatea│
│ │Jiu Craiova │ │ │zonelor de │ │zonelor de │ │statului │
│ │ │ │ │protecţie ale │ │protecţie ale │ │ │
│ │ │ │ │cursurilor de apă │ │cursurilor de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │apă │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Răspunde de │ │Răspunde de │ │ │
│ │ │ │ │realizarea │ │realizarea │ │ │
│ │ │ │ │strategiilor si │ │strategiilor şi │ │ │
│ │ │ │ │politicilor │ │politicilor │ │Asigură │
│ │ │ │ │agroalimentare si │ │agroalimentare │ │realizarea │
│ │Direcţia pentru │Agricultură, │ │de dezvoltare │ │şi de dezvoltare│ │strategiilor şi│
│10.│Agricultură a │dezvoltare │Suficient │rurala ale │Suficient │rurală ale │Suficient │politicilor de │
│ │judeţului │rurală, │ │ministerului │ │ministerului │ │dezvoltare │
│ │Mehedinţi │ │ │agriculturii, │ │agriculturii, │ │rurală ale │
│ │ │ │ │pădurilor si │ │pădurilor şi │ │ministerului │
│ │ │ │ │dezvoltării rurale│ │dezvoltării │ │agriculturii │
│ │ │ │ │la nivelul │ │rurale la │ │ │
│ │ │ │ │judeţului │ │nivelul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │judeţului │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Reprezentanţi ai │ │ │Proprietari/ │ │Asigură │ │Asigură │
│ │proprietarilor/ │Proprietari/ │ │administratori de │ │planificarea │ │planificarea │
│11.│administratorilor│administratori│Suficient │terenuri cu rol în│Suficient │teritorială şi │Suficient │teritorială şi │
│ │/ gestionarilor │/ gestionari │ │planificare │ │strategică a │ │strategică a │
│ │de terenuri din │de terenuri │ │teritorială şi │ │terenurilor │ │terenurilor │
│ │zonă │ │ │strategică │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────┴───────────┴───────────────┘
    4.2. Utilizarea terenului
        Unitatea teritorial-administrativă Strehaia este formată din:
    - Oraşul Strehaia-centrul administrativ;
    – Localităţile componente: Ciochiuţa, Hurduceşti, Comanda, Lunca Banului, Slătinicul Mare, Slătinicul Mic, Stănceşti;
    – Localităţile Motruleni şi Menţii din Faţă rămase în timp cu un număr foarte mic de gospodării sunt propuse pentru dezafectare prin strămutarea familiilor existente în localităţile învecinate.

     Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta utilizării terenului (Anexa nr. 2 - Harta nr.12).
        Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor "Corine Land Cover", care sunt identificate în cadrul arie naturale protejate, provin din harta utilizării terenului la nivelul ariei protejate, preluată din harta naţională
        Tabelul nr. 14 Lista tipurilor de utilizări ale terenului

┌───┬─────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Clasă│Suprafaţă │Pondere din │
│Nr.│CLC │totală │suprafaţa │
│ │ │ocupată [Ha] │sitului [%] │
├───┼─────┼─────────────┼──────────────┤
│1. │231 │36,56 │4,55 │
├───┼─────┼─────────────┼──────────────┤
│2. │243 │33,67 │4,19 │
├───┼─────┼─────────────┼──────────────┤
│3. │311 │715,06 │88,95 │
├───┼─────┼─────────────┼──────────────┤
│4. │211 │18,59 │2,31 │
└───┴─────┴─────────────┴──────────────┘    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Situaţia juridică actuală pentru terenurile aflate în interiorul ariei naturale protejate, prin centralizarea datelor referitoare la tipul de proprietate, apreciind procentul din suprafaţa ariei naturale protejate, se prezintă după cum urmează:
        Tabelul nr. 15 Tip de proprietate

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Tip de proprietate │Procent │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Domeniu public │7% │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Domeniu privat │4% │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Proprietate necunoscută │89% │
└────────────────────────────┴─────────┘


    Corespunzător acestei secţiuni este furnizată Harta juridică a terenurilor (Anexa nr. 2 - Harta 13).

    4.4. Administratori şi gestionari
        Administratorii, respectiv gestionarii terenurilor, pădurilor şi păşunilor din aria naturală protejată ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt:
    - Direcţia Silvică Mehedinţi- Ocolul Silvic Strehaia;
    – Consiliile locale Strehaia şi Greci;
    – Reprezentanţi ai proprietarilor/administratorilor/gestionarilor de terenuri din zonă.

        Tabelul nr. 16 Lista administratorilor de pe teritoriul ariei protejate

┌───┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬───────┐
│ │Administrator/ │Perioada Adm/│Suprafaţă│ │
│Nr.│Gestionar │Gest │totală │Detalii│
│ │ │ │[Ha] │ │
├───┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│ │Direcţia Silvică │ │ │ │
│1. │Mehedinţi- Ocolul│Nedeterminată│715,45 │- │
│ │Silvic Strehaia │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│2. │Consiliul local │Nedeterminată│56,27 │- │
│ │Strehaia şi Greci│ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│ │Reprezentanţi ai │ │ │ │
│ │proprietarilor/ │ │ │ │
│3. │administratorilor│Nedeterminată│32,16 │- │
│ │/gestionarilor de│ │ │ │
│ │terenuri din zonă│ │ │ │
└───┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴───────┘    4.5. Infrastructură şi construcţii
        Aria naturală protejată ROSCI0128 Dealurile Strehaia-Bâtlanele este caracterizată de locuinţele specifice localităţilor care se găsesc în apropierea sitului, precum şi de infrastrucura de transport din interiorul sitului (drumuri forestiere) sau din împrejurimi.
        Drumurile de importanţă locală şi regională ce se află în apropierea sitului sunt următoarele:
    - drumul naţional DN6 Drobeta-Turnu Severin-Filiaşi-Craiova;
    – drumul judeţean 606D, prin satele Bâltanele şi Slătincu Mic.

     Corespunzător acestei secţiuni sunt furnizate Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate, Harta privind perimetrul construit al localităţilor şi Harta construcţiilor (Anexa nr. 2 - Harta nr. 14-16).
        În cadrul ariei naturale protejate nu au fost identificate tipuri de construcţii.

    4.6. Patrimoniu cultural
     Pe teritoriul ariei protejate nu există obiective ale patrimoniului construit. În localităţile din vecinătatea ariei naturale protejate se regăsesc monumente cu valoare istorică. Obiectivele cu valoare de patrimoniu au fost descrise în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice ce a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, acestea fiind prezentate în Tabelul nr. 17.
        Tabelul nr. 17 Monumentele cu valoare de patrimoniu din oraşul Strehaia şi din comuna Greci

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │Cod LMI │Denumire │Localitate │Adresă │Datare │
│Crt.│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │În centrul│ │
│1 │MH-II-a- │Mănăstirea │Oraş │oraşului, │1645 │
│ │A-10406 │Strehaia │Strehaia │lângă │ │
│ │ │ │ │piaţă │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │MH-II-m- │Biserica │ │În centrul│ │
│2 │A- │Sfânta │Oraş │oraşului, │1645 │
│ │10406.01 │Tremie │Strehaia │lângă │ │
│ │ │ │ │piaţă │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │MH-II-m- │Beciurile │ │În centrul│ │
│3 │A- │Palatului │Oraş │oraşului, │Sec. XVI,│
│ │10406.02 │Domnesc │Strehaia │lângă │ref. 1645│
│ │ │ │ │piaţă │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │MH-II-m- │ │ │În centrul│ │
│4 │A- │Turn │Oraş │oraşului, │1645 │
│ │10406.03 │clopotniţă │Strehaia │lângă │ │
│ │ │ │ │piaţă │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │MH-II-m- │ │ │În centrul│ │
│5 │A- │Zid de │Oraş │oraşului, │16451693 │
│ │10406.04 │incintă │Strehaia │lângă │ │
│ │ │ │ │piaţă │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Ansamblu de│ │Zona din │ │
│6 │MH-II-a-B-│arhitectură│Oraş │sudul │Sec. XIX │
│ │10407 │urbană │Strehaia │mănăstirii│ │
│ │ │ │ │Strehaia │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │MH-II-m- │ │Oraş │Str. Cuza │ │
│7 │A-10408 │Casă │Strehaia │Vodă, nr. │Sec. XIX │
│ │ │ │ │29 │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │MH-II-m- │ │Oraş │Str. │Începutul│
│8 │B10409 │Fostul han │Strehaia │Unirii, │sec XX │
│ │ │ │ │nr. 15 │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Biserica │Localitatea│ │ │
│9 │MH-II-m- │Sf. │Comanda, │În centrul│1886 │
│ │B-10296 │Gheorghe │oraş │satului │ │
│ │ │ │Strehaia │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │Localitatea│ │ │
│10 │MH-II-m- │Fosta Casă │Comanda, │Str. │Sec. XX │
│ │B-10297 │Zorilescu │oraş │Grădinilor│ │
│ │ │ │Strehaia │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │"Piscul │ │
│ │ │Situl │Sat │Bărângii”,│ │
│11 │MH-I-s-B- │arheologic │Rocşoreni; │la ieşirea│- │
│ │10093 │de la │Comuna │din sat, │ │
│ │ │Rocşoreni │Dumbrava │spre satul│ │
│ │ │ │ │Greci │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │"Piscul │ │
│ │ │ │Sat │Bărângii”,│sec. II -│
│12 │MH-I-m-B- │Aşezare │Rocşoreni; │la ieşirea│III p. │
│ │10093.01 │ │Comuna │din sat, │Chr │
│ │ │ │Dumbrava │spre satul│ │
│ │ │ │ │Greci │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │"Piscul │ │
│ │ │ │Sat │Bărângii”,│ │
│13 │MH-I-m-B- │Aşezare │Rocşoreni; │la ieşirea│Epoca │
│ │10093.02 │ │Comuna │din sat, │bronzului│
│ │ │ │Dumbrava │spre satul│ │
│ │ │ │ │Greci │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │MH-II-m- │Biserica │Sat Greci; │În centrul│1889, │
│14 │B-10336 │"Sf. │Comuna │satului │ref. în │
│ │ │Nicolae” │Greci │ │1910 │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Biserica de│Sat │ │1704, │
│15 │MH-II-m- │lemn │Sălătruc; │În cimitir│ref. din │
│ │B-10397 │"Naşterea │Comuna │ │zid 1864 │
│ │ │Domnului” │Greci │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Corespunzător acestei secţiuni este furnizată Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional (Anexa nr. 2 - Harta nr. 17)

    4.7. Obiective turistice
        Turismul organizat nu este foarte dezvoltat în zona unde se află situl Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele, deşi potenţialul este unul ridicat, întrucât există mai multe vestigii arheologice şi biserici cu importanţă culturală şi istorică. De asemenea, mediul natural poate fi o sursă de ecoturism, întrucât pădurile de fag, gorun şi cer sunt foarte bine dezvoltate.
        Obiectivele turistice din situl Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele sunt reprezentate în Tabelul nr. 13.
        Tabelul nr. 18 Obiectivele turistice din apropierea sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele

┌───┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Obiective │Tip │ │
│Nr.│Judeţ │Localitate│turistice │obiectiv │Observaţii│
│ │ │ │ │turistic │ │
├───┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Bisericile │ │ │
│ │ │ │din satele │ │ │
│1 │Mehedinţi│Greci │Greci, │Biserici │- │
│ │ │ │Săşătruc şi│ │ │
│ │ │ │Comanda │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Mănăstirile│ │ │
│2 │Mehedinţi│Strehaia │din oraşul │Biserici │- │
│ │ │ │Strehaia │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Situl │ │ │
│3 │Mehedinţi│Dumbrava │arheologic │Vestigii │- │
│ │ │ │de la │arheologice│ │
│ │ │ │Rocşoreni │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Ansamblu de│Vestigii │ │
│4 │Mehedinţi│Strehaia │arhitectură│arheologice│- │
│ │ │ │urbană │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Aşezările │Vestigii │ │
│5 │Mehedinţi│Dumbrava │din satul │arheologice│- │
│ │ │ │Racşoreni │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│6 │Mehedinţi│Strehaia │Fosta Casă │Vestigii │- │
│ │ │ │Zorilescu │arheologice│ │
└───┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu Potenţial imPact
    5.1.1. Lista Presiunilor actuale cu imPact la nivelul ariei naturale Protejate
        Analiza presiunilor actuale şi a ameninţărilor viitoare pentru aria ROSCI0405 Dealurile Strehaiei- Bâtlanele se realizează în totalitate asupra ariei, dar se vor analiza şi cele specifice atât speciei Testudo hermanni, cât şi ale habitatelor 91M0-Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc şi 91Y0-Păduri dacice de stejar şi carpen.
        Tabelul nr. 19 Lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate

┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │B01.02 plantare │
│A1.│Presiune │artificială, pe teren │
│ │actuală │deschis (copaci │
│ │ │nenativi) │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │Plantaţiile de salcâm şi│
│ │ │dispersia speciei pe │
│ │ │pajiştile fără un │
│A2.│Detalii │management adecvat care │
│ │ │duce la reducerea │
│ │ │suprafeţelor specifice │
│ │ │pajiştilor │
└───┴─────────┴────────────────────────┘


┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│A1.│Presiune │B06 păşunatul în pădure/│
│ │actuală │în zonă împădurită │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │Păşunatul cu ovine şi │
│ │ │caprine în principal în │
│A2.│Detalii │pajiştile adiacente │
│ │ │pădurii, dar uneori │
│ │ │chiar şi în pădure │
└───┴─────────┴────────────────────────┘


┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│A1.│Presiune │D06 Alte forme de │
│ │actuală │transport şi comunicaţie│
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │Dezvoltarea sistemului │
│A2.│Detalii │de drumuri forestiere, │
│ │ │poteci şi drumuri în │
│ │ │pajiştile din sit │
└───┴─────────┴────────────────────────┘


┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│A1.│Presiune │I01 specii invazive │
│ │actuală │non-native (alogene) │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │Au fost identificate în │
│ │ │sit şi în proximitatea │
│A2.│Detalii │lui 3 specii invazive: │
│ │ │Pteridium sp., Asclepias│
│ │ │syriaca, şi Ambrosia sp.│
└───┴─────────┴────────────────────────┘


┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│A1.│Presiune │K01.01 Eroziune │
│ │actuală │ │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │Zone cu martori de │
│ │ │eroziune, rigole şi │
│A2.│Detalii │ravene pe suprafeţe cu │
│ │ │panta mai mare de 15 │
│ │ │grade (mai ales în zona │
│ │ │drumurilor forestiere) │
└───┴─────────┴────────────────────────┘    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact asupra ariilor naturale protejate
        Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate s-a realizat prin completarea informaţiilor referitoare la ameninţările viitoare care ar putea avea un efect negativ asupra ariei naturale protejate dealurile Strehaia-Batlanele.
        Tabelul nr. 20 Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │B01.02 Plantare │
│A1.│Ameninţare│artificială, pe teren │
│ │viitoare │deschis (copaci │
│ │ │nenativi) │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │Plantaţiile de salcâm │
│ │ │ce vor trebui înlocuite│
│ │ │cu specii native în │
│ │ │favoarea habitatelor de│
│ │ │interes conservativ, şi│
│A2.│Detalii │controlul dispersiei │
│ │ │speciei pe pajiştile │
│ │ │fără un management │
│ │ │adecvat din proximitate│
│ │ │care duce la închiderea│
│ │ │coronamentelor │
└───┴──────────┴───────────────────────┘


┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│A1.│Ameninţare│I01 specii invazive │
│ │viitoare │non-native (alogene) │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │Au fost identificate în│
│ │ │sit şi în proximitatea │
│A2.│Detalii │lui 3 specii invazive │
│ │ │Pteridium sp., │
│ │ │Asclepias syriaca, si │
│ │ │Ambrosia sp. │
└───┴──────────┴───────────────────────┘


┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│A1.│Ameninţare│K01.01 eroziune │
│ │viitoare │ │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │Zone cu martori de │
│ │ │eroziune, rigole şi │
│A2.│Detalii │ravene pe suprafeţe cu │
│ │ │panta mai mare de 15 │
│ │ │grade │
└───┴──────────┴───────────────────────┘
    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 21 Lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │B01.02 plantare │
│A1.│Presiune │artificială, pe │
│ │actuală │teren deschis │
│ │ │(copaci nenativi │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C1.│presiunii │Anexa 2– Harta nr.19│
│ │actuale │ │
│ │-geometrie │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În pajiştile │
│C2.│presiunii │limitrofe ariei │
│ │actuale │protejate │
│ │-descriere │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C3.│presiunii │Medie │
│ │actuale │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│C4.│Detalii │- │
└───┴─────────────┴────────────────────┘


┌───┬────────────────┬─────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │B06 păşunatul în │
│A1.│Presiune actuală│pădure/în zonă │
│ │ │împădurită │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C1.│presiunii │Anexa 2– Harta │
│ │actuale │nr.19 │
│ │-geometrie │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C2.│presiunii │Întâlnită în │
│ │actuale │zonele de lizieră│
│ │-descriere │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C3.│presiunii │Mică │
│ │actuale │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│C4.│Detalii │- │
└───┴────────────────┴─────────────────┘


┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Presiune │D06 Alte forme de │
│A1.│actuală │transport şi │
│ │ │comunicaţie │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C1.│presiunii │Anexa 2– Harta nr.19 │
│ │actuale │ │
│ │-geometrie │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Drumuri de acces în │
│ │Localizarea │zonele de pajişte ce │
│C2.│presiunii │cresc gradul de │
│ │actuale │vulnerabilitate al │
│ │-descriere │speciei ţintă Testudo│
│ │ │hermanni │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C3.│presiunii │Mică │
│ │actuale │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│C4.│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│A1.│Presiune │I01 specii invazive │
│ │actuală │non-native (alogene) │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C1.│presiunii │Anexa 2 – Harta nr.19│
│ │actuale │ │
│ │-geometrie │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │Cele trei specii │
│C2.│presiunii │invazive identificate│
│ │actuale │au potenţial de │
│ │-descriere │extindere mare │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C3.│presiunii │Medie │
│ │actuale │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│C4.│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│A1.│Presiune │K01.01 Eroziune │
│ │actuală │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C1.│presiunii │Anexa 2 – Harta nr.19│
│ │actuale │ │
│ │-geometrie │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │În lungul căilor de │
│C2.│presiunii │acces din estul ariei│
│ │actuale │protejate cu panta │
│ │-descriere │mai mare de 15 grade │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C3.│presiunii │Mică │
│ │actuale │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│C4.│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


    Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta presiunilor la nivelul arie naturale protejate (Anexa 2 - Harta nr. 19).

    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 22 Lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │B01.02 plantare │
│B1.│Ameninţare │artificială, pe │
│ │viitoare │teren deschis │
│ │ │(copaci nenativi) │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D1.│ameninţării │Anexa 2– Harta nr. │
│ │viitoare │20 │
│ │-geometrie │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D2.│ameninţării │În zona centrală │
│ │viitoare │ │
│ │-descriere │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│D3.│ameninţării │medie │
│ │viitoare │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│D4.│Detalii │- │
└───┴─────────────┴────────────────────┘


┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│B1.│Ameninţare │I01 specii invazive │
│ │viitoare │non-native (alogene) │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D1.│ameninţării │Anexa 2 – Harta nr. │
│ │viitoare │20 │
│ │-geometrie │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Cele trei specii │
│ │Localizarea │identificate sunt │
│ │ameninţării │concentrate pe partea│
│D2.│viitoare │estică cu │
│ │-descriere │posibilitate de │
│ │ │extindere în zona │
│ │ │centrală şi vestică │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D3.│ameninţării │medie │
│ │viitoare │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│D4.│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│B1.│Ameninţare │K01.01 Eroziune │
│ │viitoare │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D1.│ameninţării │Anexa 2– Harta nr. 20│
│ │viitoare │ │
│ │-geometrie │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Rigole asociate │
│ │ │drumurilor din partea│
│ │Localizarea │estică cu │
│D2.│ameninţării │posibilitatea de │
│ │viitoare │extindere asupra │
│ │-descriere │celorlalte drumuri cu│
│ │ │pante mai mari de 15 │
│ │ │grade │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D3.│ameninţării │Mică │
│ │viitoare │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│D4.│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


    Corespunzător acestei secţiuni, anexată se regăseşte Harta ameninţărilor la nivelul arie naturale protejate (Anexa nr. 2 - Harta nr. 20).


    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
        Presiunile actuale identificate în urma deplasărilor în teren sunt scăzute la nivelul sitului de importanţă comunitară.
        Tabelul nr. 23 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │I01- specii │
│A1.│Presiune actuală │invazive │
│ │ │non-native │
│ │ │(alogene) │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E1.│Specia │Testudo hermanni│
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │ │
│ │cauzate de │Anexa 2– Harta │
│E2.│presiunile │nr. 21a │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │În zona de │
│ │cauzate de │pajişte, │
│E3.│presiunile │centrală şi cea │
│ │actuale asupra │de vest │
│ │speciei - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impacturilor │ │
│E4.│cauzate de │Medie │
│ │presiunile │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E5.│Confidenţialitate│Public │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Specii invazive │
│ │ │de plante care │
│ │ │au ca efect │
│P │Detalii │diminuarea │
│ │ │suprafeţelor de │
│ │ │hrănire a │
│ │ │indivizilor │
│ │ │speciei. │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


┌───┬─────────────────┬─────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │B06- păşunatul în│
│A1.│Presiune actuală │pădure/în zona │
│ │ │împădurită │
├───┼─────────────────┼─────────────────┤
│E1.│Specia │Testudo hermanni │
├───┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │ │
│ │cauzate de │Anexa 2– Harta │
│E2.│presiunile │nr.21a │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │În partea de │
│ │cauzate de │sud-vest şi │
│E3.│presiunile │sud-est a ariei │
│ │actuale asupra │protejate │
│ │speciei - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impacturilor │ │
│E4.│cauzate de │Medie │
│ │presiunile │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┤
│E5.│Confidenţialitate│Public │
├───┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Creşte │
│ │ │vulnerabilitatea,│
│ │ │turmele însoţite │
│P │Detalii │de câini perturbă│
│ │ │zonele de hrănire│
│ │ │ale speciei │
│ │ │(pajişti) │
└───┴─────────────────┴─────────────────┘


┌───┬───────────────────┬──────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │B01.02- │
│ │ │plantare │
│ │ │artificială, │
│A1.│Presiune actuală │pe teren │
│ │ │deschis │
│ │ │(copaci │
│ │ │nenativi) │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│E1.│Specia │Testudo │
│ │ │hermanni │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │ │
│E2.│cauzate de │Anexa 2– Harta│
│ │presiunile actuale │nr. 21a │
│ │asupra speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │În partea de │
│ │impacturilor │sud-vest şi │
│E3.│cauzate de │sud-est a │
│ │presiunile actuale │ariei │
│ │asupra speciei - │protejate │
│ │descriere │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│E4.│impacturilor │Medie │
│ │cauzate de │ │
│ │presiunile actuale │ │
│ │asupra speciei │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│E5.│Confidenţialitate │Public │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │Pierdere │
│P │Detalii │suprafeţe de │
│ │ │hrănire ale │
│ │ │speciei. │
└───┴───────────────────┴──────────────┘


┌───┬─────────────────────┬────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │D06- Alte │
│A1.│Presiune actuală │forme de │
│ │ │transport şi│
│ │ │comunicaţie │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│E1.│Specia │Testudo │
│ │ │hermanni │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor cauzate │Anexa 2– │
│E2.│de presiunile actuale│Harta nr.21a│
│ │asupra specie - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │Localizarea │În zona de │
│ │impacturilor cauzate │pajişte │
│E3.│de presiunile actuale│centrală şi │
│ │asupra speciei - │cea de vest │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│E4.│impacturilor cauzate │Medie │
│ │de presiunile actuale│ │
│ │asupra speciei │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│E5.│Confidenţialitate │Public │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │Creşte │
│ │ │riscul │
│P │Detalii │mortalităţii│
│ │ │în pajiştile│
│ │ │din sit │
└───┴─────────────────────┴────────────┘    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor
        În timpul activităţilor de teren au fost colectate date şi despre ameninţările existente la adresa speciei Testudo hermanni în situl ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele.
        Principalele activităţi umane observate în interiorul sitului şi care au un impact negativ puternic asupra populaţiilor de ţestoasă de uscat sunt următoarele:
    - Păşunatul în habitatele deschise cu turme de capre - ţestoasele de uscat depind de pajiştile existente în interiorul sitului pentru a supravieţui, vegetaţia ierboasă constituind unica sursă de/hrană. Caprele sunt cunoscute ca fiind printre cele mai dăunătoare animale domestice pentru păşunat, din cauză că acestea selectează în principal numai anumite plante şi anumite părţi aeriene pentru hrănire, conducând la scăderea diversităţii pajiştilor, în timp ce ţestoasele consumă un număr destul de mare de plante, deci au un regim de hrană variat, copitele caprelor conduc la eroziunea solurilor, ceea ce duce la degradarea habitatelor, iar blana caprelor este o metodă cunoscută de transmitere a plantelor invazive şi a speciilor ruderale, ceea ce conduce la ruderalizarea habitatelor şi degradarea lor. Habitate parţial degradate au fost observate în zonele P1, P4 şi P10, în timp ce habitate complet degradate au fost observate în zona P10, care din păcate este şi cea mai întinsă suprafaţă deschisă din sit;
    – Închiderea habitatelor de pajişti ca urmare a non-intervenţiei-în general managementul bazat pe non-intervenţie este considerat ideal pentru evoluţia naturală a ecosistemelor, dar situl fiind un sistem deschis unde are loc intervenţie umană, aceasta cauzează un dezechilibru şi poate grăbi anumite fenomene naturale cum ar fi închiderea coronamentului copacilor (de exemplu prin mutarea pe distanţe mai mari decât în mod natural a seminţelor). Mai mult, ţinând cont de vulnerabilitatea speciei în România şi în întreg arealul, managementul pasiv reprezintă mai degrabă o ameninţare la adresa speciei.
    – Management forestier în interiorul sitului au fost observate suprafeţe extinse de păduri de salcâm, o specie non-nativă cu rezistenţă ridicată şi cu un ritm de creştere accelerat; pădurile de salcâm sunt cunoscute pentru faptul că au o diversitate scăzută de specii şi pot conduce la dispariţia habitatelor ţestoasei de uscat;
    – Specii invazive- în vecinătatea sitului ROSCI0405 au fost observate numeroase terenuri ocupate cu ambrozie (Ambrosia sp.), dar specia nu a fost observată încă în sit. Totuşi, ţinând cont de ritmul alert de răspândire al acestei plante, este posibil ca aceasta să pătrundă şi în sit în viitorul apropiat, conducând la degradarea habitatelor de pajişti populate de ţestoase.

    Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor s-a realizat prin completarea informaţiilor referitoare la ameninţările viitoare care pot avea efecte negative asupra speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.
        Tabelul nr. 24 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei
        Testudo hermanni

┌───┬─────────────────────┬────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │D06- Alte │
│E1.│Ameninţare viitoare │forme de │
│ │ │transport şi│
│ │ │comunicaţie │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│F1.│Specia │Testudo │
│ │ │hermanni │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat de │Anexa nr 2– │
│F2.│ameninţările viitoare│Harta nr. │
│ │asupra speciei - │21b │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │Localizarea │În zona de │
│ │impactului cauzat de │pajişte │
│F3.│ameninţările viitoare│centrală şi │
│ │asupra speciei - │cea de vest │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│F4.│impactului cauzat de │Medie │
│ │ameninţările viitoare│ │
│ │asupra speciei │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│F5.│Confidenţialitate │Public │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │Creşte │
│ │ │riscul │
│F6.│Detalii │mortalităţii│
│ │ │în pajiştile│
│ │ │din sit │
└───┴─────────────────────┴────────────┘


        Testudo hermanni

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │I01- specii │
│E1.│Ameninţare │invazive │
│ │viitoare │non-native │
│ │ │(alogene) │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F1.│Specia │Testudo hermanni│
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│F2.│de ameninţările │Anexa 2– Harta │
│ │viitoare asupra │nr.21b │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În zona de │
│F3.│de ameninţările │pajişte centrală│
│ │viitoare asupra │şi cea de vest │
│ │speciei - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│F4.│impactului cauzat│Medie │
│ │de ameninţările │ │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F5.│Confidenţialitate│Public │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Speciile │
│ │ │invazive de │
│ │ │plante au ca │
│F6.│Detalii │efect diminuarea│
│ │ │suprafeţelor de │
│ │ │hrănire a │
│ │ │indivizilor │
│ │ │speciei │
└───┴─────────────────┴────────────────┘

    5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
        Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate se va realiza prin completarea următoarelor informaţii referitoare la presiunile actuale care au efecte negative asupra tipurilor de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată.
        Tabelul nr. 25 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌───┬───────────────────┬──────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │B01.02 │
│ │ │plantare │
│ │ │artificială, │
│A1.│Presiune actuală │pe teren │
│ │ │deschis │
│ │ │(copaci │
│ │ │nenativi) │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│G1.│Clasificarea │Directiva │
│ │tipului de habitat │Habitate │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│G2.│Codul unic al │91M0 │
│ │tipului de habitat │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat │ │
│G3.│de presiunile │Anexa 2– Harta│
│ │actuale asupra │nr. 22a │
│ │tipului de habitat │ │
│ │- geometrie │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat │În partea de │
│G4.│de presiunile │vest a ariei │
│ │actuale asupra │protejate │
│ │tipului de habitat │ │
│ │- descriere │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│G5.│impactului cauzat │Medie │
│ │de presiunile │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de habitat │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│G6.│Confidenţialitate │Public │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │Înmulţirea │
│G7.│Detalii │necontrolată a│
│ │ │speciilor │
│ │ │nenative │
└───┴───────────────────┴──────────────┘


┌───┬───────────────────┬──────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │B06 păşunatul │
│A1.│Presiune actuală │în pădure/în │
│ │ │zona │
│ │ │împădurită │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│G1.│Clasificarea │Directiva │
│ │tipului de habitat │Habitate │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│G2.│Codul unic al │91Y0 │
│ │tipului de habitat │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat │ │
│G3.│de presiunile │Anexa 2– Harta│
│ │actuale asupra │nr. 22a │
│ │tipului de habitat │ │
│ │- geometrie │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat │În zona │
│G4.│de presiunile │Măgurii lui │
│ │actuale asupra │Păun │
│ │tipului de habitat │ │
│ │- descriere │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│G5.│impactului cauzat │Medie │
│ │de presiunile │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de habitat │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│G6.│Confidenţialitate │Public │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │Afectarea de │
│ │ │păscutul │
│G7.│Detalii │animalelor │
│ │ │domestice a │
│ │ │puietului de │
│ │ │regenerare. │
└───┴───────────────────┴──────────────┘


┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │I01 specii │
│A1.│Presiune actuală │invazive │
│ │ │non-native │
│ │ │(alogene) │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Directiva │
│G1.│tipului de │Habitate │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G2.│tipului de │91Y0 │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa 2– Harta │
│G3.│actuale asupra │nr. 22a │
│ │tipului de │ │
│ │habitat - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │În partea de est│
│ │impactului cauzat│şi cea de vest │
│ │de presiunile │în zone │
│G4.│actuale asupra │restrânse dar cu│
│ │tipului de │posibilitatea de│
│ │habitat - │restrângere │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G5.│de presiunile │Medie │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│G6.│Confidenţialitate│Public │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Afectarea de │
│ │ │păscutul │
│G7.│Detalii │animalelor │
│ │ │domestice a │
│ │ │puietului de │
│ │ │regenerare │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│A1.│Presiune actuală │K01.01 eroziune │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Directiva │
│G1.│tipului de │Habitate │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G2.│tipului de │91Y0 │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa 2– Harta │
│G3.│actuale asupra │nr. 22a │
│ │tipului de │ │
│ │habitat - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │În proximitatea │
│G4.│actuale asupra │drumurilor de │
│ │tipului de │exploatare │
│ │habitat - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G5.│de presiunile │Scăzută │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│G6.│Confidenţialitate│Public │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se găseşte în │
│ │ │zonele cu pantă │
│ │ │ridicată, mai │
│G7.│Detalii │mare de 20 de │
│ │ │grade cu accent │
│ │ │unde vegetaţia │
│ │ │este │
│ │ │îndepărtată. │
└───┴─────────────────┴────────────────┘    5.4.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate
        Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate (Figura 36) se va realiza prin completarea următoarelor informaţii referitoare la ameninţările viitoare pot avea efecte negative asupra fiecăruia dintre tipurile de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată.
        Tabelul nr. 26 Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate
    Habitatul 91Y0

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │I01 specii │
│B1.│Ameninţare │invazive │
│ │viitoare │non-native │
│ │ │(alogene) │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Directiva │
│H1.│tipului de │Habitate │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H2.│tipului de │91Y0 │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Anexa 2– Harta │
│H3.│viitoare asupra │nr. 22b │
│ │tipului de │ │
│ │habitat - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │În zona de est │
│H4.│viitoare asupra │şi sud-est │
│ │tipului de │ │
│ │habitat - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H5.│de ameninţările │Mediu │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│H6.│Confidenţialitate│Public │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Ocuparea │
│ │ │spaţiului şi │
│ │ │diminuarea │
│H7.│Detalii │şanselor de │
│ │ │regenerare │
│ │ │naturală a │
│ │ │speciilor │
│ │ │caracteristice │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│A1.│Presiune actuală │K01.01 eroziune │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Directiva │
│G1.│tipului de │Habitate │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G2.│tipului de │91Y0 │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa 2– Harta │
│G3.│actuale asupra │nr. 22b │
│ │tipului de │ │
│ │habitat - │ │
│ │geometrie │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │În proximitatea │
│G4.│actuale asupra │drumurilor de │
│ │tipului de │exploatare │
│ │habitat - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G5.│de presiunile │Scăzută │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│G6.│Confidenţialitate│Public │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se întâlneşte │
│ │ │adesea în zonele│
│ │ │cu pantă │
│ │ │ridicată, mai │
│G7.│Detalii │mare de 20 de │
│ │ │grade, mai ales │
│ │ │acolo unde │
│ │ │vegetaţia este │
│ │ │îndepărtată. │
└───┴─────────────────┴────────────────┘

    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
        Evaluarea stării de conservare este esenţială în cadrul procesului de elaborare a unui Plan de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile, activităţile şi regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de interes conservativ, prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate, derivă din starea lor actuală de conservare.
        Astfel, dacă starea de conservare este evaluată ca favorabilă la momentul elaborării Planului de management actual, activităţile din acest plan trebuie să se îndrepte cu predilecţie către menţinerea stării de conservare pe termen lung prin monitorizarea habitatului/ speciei, iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să prevină şi să combată acele activităţi propuse al căror impact potenţial ar putea periclita pe viitor actuala stare de conservare favorabilă.
        Dacă starea de conservare a unei specii/ unui tip de habitat este evaluată ca "nefavorabilă-inadecvată" sau "nefavorabilă-rea", activităţile din Planul de management trebuie să se îndrepte cu predilecţie în sensul îmbunătăţirii acelor parametri care împiedică respectiva specie şi/sau habitat să ajungă în starea de conservare favorabilă, cum ar fi spre exemplu măsuri de reconstrucţie ecologică, iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să se îndrepte în sensul reducerii sau eliminării efectelor activităţilor prezente cu impact asupra speciei/ tipului de habitat şi interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta şi mai mult specia sau tipul de habitat aflate în stare de conservare nefavorabilă.
        Prezentul studiu se axează în principal pe speciile şi habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat sit Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele.
     Conform articolului 2.2. al Directivei Habitate 92/43 EEC, măsurile prevăzute în Directivă sunt destinate să menţină sau să readucă într-o stare de conservare favorabilă tipurile de habitate naturale şi speciile de floră şi faună sălbatică de importanţă comunitară.
        Prin urmare, atingerea şi/sau menţinerea "stării de conservare favorabilă" (SCF) reprezintă obiectivul care trebuie atins pentru toate habitatele şi speciile de importanţă comunitară.
        Starea de conservare, inclusiv starea de conservare favorabilă sunt definite în Directivă în cadrul articolelor 1(e) pentru habitate şi 1(i) pentru specii astfel:
    "(i) Starea de conservare a unei specii reprezintă suma influenţelor ce acţionează asupra unei specii, şi care ar putea afecta pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiei acesteia. Starea de conservare a unei specii este considerată favorabilă dacă:
    - datele de dinamică a populaţiei pentru specia respectivă indică faptul că specia se menţine pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale; şi
    – arealul natural al speciei nu se reduce şi nici nu există premisele reducerii în viitorul predictibil;
    – specia dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung;"

        Simplificat, starea de conservare favorabilă poate fi descrisă ca situaţia în care un tip de habitat sau o specie prosperă (atât în ceea ce priveşte suprafaţa şi mărimea populaţiei, cât şi în ceea ce priveşte calitatea populaţiei, inclusiv în sensul capacităţii de reproducere, structurii pe vârste, mortalităţii) şi există perspectivele să prospere de asemenea şi în viitor fără modificări semnificative în politicile şi managementul existent. Faptul că un tip de habitat sau o specie nu sunt ameninţate (ex: nu există nici un risc direct să devină extincte) nu înseamnă că acestea sunt în stare de conservare favorabilă. Obiectivul directivei este definit în termeni pozitivi, orientat spre o situaţie favorabilă care trebuie să fie definită, atinsă şi/sau menţinută. Prin urmare, obiectivul Directivei Habitate urmăreşte mai mult decât evitarea dispariţiei tipurilor de habitate sau speciilor.
        Starea de conservare nefavorabilă este împărţită în două clase:
        ● "nefavorabil-inadecvat" pentru situaţiile în care este necesară o schimbare a politicilor sau managementului pentru a aduce tipul de habitat sau specia în stare de conservare favorabilă, dar nu există nici un pericol de dispariţie în viitorul previzibil (ex: 50-100 de ani);
        ● "nefavorabil-rău" pentru situaţiile în care tipul de habitat sau specia este în pericol de a dispariţie în viitorul previzibil (ex: 50-100 de ani).

        Pentru toate situaţiile în care nu există suficiente informaţii pentru a realiza o evaluare corespunzătoare, starea de conservare este considerată "necunoscută".
        Astfel, starea de conservare a unei specii presupune evaluarea stării de conservare din punct de vedere al următorilor parametri:
        ● mărimea populaţiei speciei;
        ● habitatul speciei;
        ● perspectivele viitoare ale speciei.

        Pentru a stabili starea de conservare a speciei Testudo hermanni s-a folosit "Metoda semaforului", aceasta fiind agreată de Uniunea Europeană şi aplicată în toate statele membre pentru evaluarea statutului de conservare a tuturor habitatelor şi speciilor de interes comunitar. În sensul metodei, statutul de conservare este evaluat pe o scară cu 3 niveluri, unde statutul de conservare favorabil are indicator verde, statutul de conservare nefavorabil neadecvat are indicator portocaliu, iar statutul de conservare nefavorabil total neadecvat are indicator roşu. În momentul în care datele existente sunt insuficiente pentru a stabili statutul de conservare al unui habitat sau a unei specii, statutul de conservare este notat ca fiind "necunoscut" (nicio culoare pentru acest indicator).
        Parametrii utilizaţi pentru calculul statutului de conservare a unei specii sunt:
        ● Aria naturală de repartiţie;
        ● Statutul populaţiei;
        ● Statutul habitatului speciei;
        ● Perspective viitoare asociate.

        Pentru fiecare dintre aceşti parametri se stabileşte un statut (favorabil/indicator verde; nefavorabil inadecvat/indicator portocaliu; nefavorabil total neadecvat/indicator roşu, sau "necunoscut" în momentul în care datele existente nu permit obţinerea concluziilor). Statutul de conservare global este estimat în funcţie de statutul celor 4 parametri după următoarele reguli:
        ● Indicator verde pentru toţi parametrii sau trei indicatori verzi şi unul necunoscut: Statut de conservare favorabil-indicator verde;
        ● Cel puţin un indicator portocaliu dar nici un indicator roşu: Statut de conservare nefavorabil inadecvat-indicator portocaliu;
        ● Cel puţin un indicator roşu: statut de conservare nefavorabil total neadecvat-indicator roşu;
        ● Doi sau mai mulţi indicatori necunoscut asociaţi cu indicatori verzi sau toţi indicatorii necunoscuţi: Starea de conservare necunoscut.

        Tabelul nr. 27 Starea de conservare a speciei Testudo hermanni în situl ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele (a se vedea imaginea asociată)

        Statutul actual de conservare al ţestoasei de uscat bănăţene în situl ROSCI0405 este Nefavorabil total inadecvat, deoarece evaluarea prezintă un indicator roşu. Arealul speciei în interiorul sitului, aşa cum a fost menţionat anterior, este foarte redus, situl cuprinzând în principal habitate forestiere, care nu sunt adecvate pentru această specie. Populaţia actuală de ţestoase din sit este foarte redusă, iar densitatea estimată este foarte scăzută, acest lucru fiind în concordanţă cu observaţiile din teren, unde au fost identificaţi foarte puţini indivizi şi nu au fost observaţi decât adulţi, deşi au fost efectuate şi deplasări în perioada de eclozare a pontelor. Pentru referinţă, valorile prezentate pentru densitatea populaţiei în alte habitate favorabile pot să ajungă şi până la 45 de indivizi pe hectar.
        Având în vedere aspectul general al sitului, activităţile observate în sit şi faptul că nu au fost identificaţi indivizi tineri (juvenili, subadulţi), chiar şi în perioada de eclozare a pontelor, este de aşteptat ca populaţiile să scadă numeric în viitor, habitatele fiind pentru o perioadă populate cu indivizi din afara sitului.
        De asemenea, este de aşteptat ca, în lipsa intervenţiei şi a măsurilor de management, habitatele deschise să se transforme în habitate forestiere, nefavorabile pentru ţestoasa de uscat. Habitatele actuale prezente în sit şi care sunt pretabile pentru ţestoasa de uscat bănăţeană sunt în mare parte nefavorabile pentru specie sau în proces de degradare.
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
    Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │1217 Tesudo hermanni│
│ │ │Anexa II şi IV a │
│A1. │Specia │Directivei Habitate │
│ │ │Anexa 3 şi 4A al OUG│
│ │ │nr. 57/2007 │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Statutul de │Populaţie permanentă│
│A2. │prezenţă │(sedentară/ │
│ │temporală a │rezidentă) │
│ │speciilor │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţie │ │
│A3. │speciei în │179 – 182 indivizi │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie – date │
│ │referitoare │estimate pe baza │
│A4. │la populaţia│extrapolării şi/sau │
│ │speciei din │modelării datelor │
│ │aria │obţinute prin │
│ │naturală │măsurători parţiale │
│ │protejată │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei în │ │
│A5. │aria │0-2% │
│ │naturală │ │
│ │protejată şi│ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │naţionale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │Nesemnificativă. │
│ │speciei în │Atunci când mărimea │
│ │aria │populaţiei este mică│
│A6. │naturală │şi se poate │
│ │protejată │considera ca fiind │
│ │comparată cu│nesemnificativă la │
│ │mărimea │nivel naţional │
│ │populaţiei │ │
│ │naţionale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │reevaluată a│ │
│ │populaţiei │Nu există estimări │
│A7. │estimate în │anterioare │
│ │planul de │ │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │de referinţă│ │
│ │pentru │ │
│A8. │starea │200 indivizi │
│ │favorabilă │ │
│ │în aria │ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Estimarea │
│ │ │indivizilor │
│ │ │realizată pentru │
│ │ │determinarea mărimii│
│ │ │populaţiei de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │Metodologia │starea favorabilă în│
│ │de apreciere│aria naturală │
│ │a mărimii │protejată, s-a │
│A9. │populaţiei │realizat prin │
│ │de referinţă│identificarea unui │
│ │pentru │număr minim şi unui │
│ │starea │număr maxim de │
│ │favorabilă │indivizi în cadrul │
│ │ │speciei, iar numărul│
│ │ │minim de indivizi, │
│ │ │l-am considerat a fi│
│ │ │mărimea populaţiei │
│ │ │de referinţă pentru │
│ │ │starea favorabilă. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │de referinţă│”≈” – aproximativ │
│A10.│pentru │egal │
│ │starea │ │
│ │favorabilă │ │
│ │şi mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│A11.│mărimii │Nu este cazul │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │ │
│A12.│tendinţa │Nu este cazul │
│ │actuală a │ │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │ │
│A13.│actuale a │Nu este cazul │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │Nu există suficiente│
│ │actuale a │informaţii pentru a │
│ │mărimii │putea aprecia │
│A14.│populaţiei │magnitudinea │
│ │speciei │tendinţei actuale a │
│ │exprimată │mărimii populaţiei │
│ │prin │speciei │
│ │calificative│ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Structura │Nu există date │
│A15.│populaţiei │privind structura │
│ │speciei │populaţiei │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│A16.│din punct de│”U1” – nefavorabilă │
│ │vedere al │- inadecvată, │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│A17.│din punct de│”0” – este stabilă, │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│A18.│necunoscută │Nu este cazul │
│ │din punct de│ │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
└────┴────────────┴────────────────────┘

        Matricea 1 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei

┌──────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă-│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │Inadecvată │ │ │
├──────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │X │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┘    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Parametri │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1217 Tesudo │
│ │ │hermanni │
│ │ │Anexa II şi IV │
│A1. │Specia │a Directivei │
│ │ │Habitate │
│ │ │Anexa 3 şi 4A │
│ │ │al OUG nr. 57/ │
│ │ │2007 │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A2. │speciei în aria │permanentă │
│ │naturală │(sedentară/ │
│ │protejată │rezidentă) │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│B3. │speciei în aria │62 ha │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │medie - date │
│ │ │estimate pe │
│ │Calitatea datelor│baza │
│ │pentru suprafaţa │extrapolării şi│
│B4. │habitatului │/sau modelării │
│ │speciei │datelor │
│ │ │obţinute prin │
│ │ │măsurători │
│ │ │parţiale │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată a │ │
│ │habitatului │Nu există │
│B5. │speciei din │estimări │
│ │planul de │anterioare │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│B6. │habitatului │62 ha │
│ │speciei în aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Metodologia de │ │
│ │apreciere a │ │
│ │suprafeţei │Pe baza │
│B7. │adecvate a │suprafeţei │
│ │habitatului │habitatului │
│ │speciei în aria │specific │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată │”≈” – │
│B8. │habitatului │aproximativ │
│ │speciei şi │egal │
│ │suprafaţa actuală│ │
│ │a habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│B9. │a suprafeţei │Nu este cazul │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea datelor│ │
│ │privind tendinţa │ │
│B10.│actuală a │Nu este cazul │
│ │suprafeţei │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │habitatului │ │
│B11.│speciei în aria │medie │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│B12.│a calităţii │Nu este cazul │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │medie - date │
│ │Calitatea datelor│estimate pe │
│ │privind tendinţa │baza │
│ │actuală a │extrapolării şi│
│B13.│calităţii │/sau modelării │
│ │habitatului │datelor │
│ │speciei │obţinute prin │
│ │ │măsurători │
│ │ │parţiale │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului │ │
│ │specific în │ │
│ │funcţie de │ │
│B14.│tendinţa │Nu este cazul │
│ │suprafeţei şi de │ │
│ │tendinţa │ │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │- ”U1” – │
│B15.│punct de vedere │nefavorabilă - │
│ │al habitatului │inadecvată │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│ │de conservare din│”-” – se │
│B16.│punct de vedere │înrăutăţeşte │
│ │al habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│B17.│necunoscută din │Nu este cazul │
│ │punct de vedere │ │
│ │al habitatului │ │
│ │speciei │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘

        Matricea 2 Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Tendinţa │Nu este cazul │
├─────────────────────┼────────────────┤
│- (descrescătoare) │Nu este cazul │
└─────────────────────┴────────────────┘


        Matricea 3 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului

┌──────────┬────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│ │ │
├──────────┼────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │X │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────────┴───────────┘    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei
        Parametri de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor în viitor

┌────┬─────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │1217 Tesudo hermanni │
│ │ │Anexa II şi IV a │
│A1. │Specia │Directivei Habitate │
│ │ │Anexa 3 şi 4A al OUG │
│ │ │nr. 57/2007 │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│A2. │populaţiei în│Populaţie permanentă │
│ │aria naturală│(sedentară/rezidentă) │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│C3. │viitoare a │”-” – descrescătoare │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei de│ │
│ │referinţă │ │
│C4. │pentru starea│”≈” – aproximativ egal │
│ │favorabilă şi│ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │viitoare a │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│ │speciei din │ │
│C5. │punct de │U1 – perspective rele │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│C6. │suprafeţei │”0” – stabilă │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│C7. │habitatului │”≈” – aproximativ egal │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│ │speciei din │ │
│C8. │punct de │U2 – │
│ │vedere al │nefavorabile-inadecvate│
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│C9. │speciei în │U2 – nefavorabile rele │
│ │viitor │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Efectul │Nu există suficiente │
│ │cumulat al │informaţii în ceea ce │
│C10.│impacturilor │priveşte efectul │
│ │asupra │impacturilor asupra │
│ │speciei în │speciei în viitor │
│ │viitor │ │
└────┴─────────────┴───────────────────────┘


        Matricea 4 Matricea pentru evaluarea perspectivelor specie din punct de vedere al populaţiei specie

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│ │ │dintre │ │ │
│Valoare │Tendinţa │valoarea │ │ │
│actuală a │viitoare a │VRSF şi │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│valoarea │ │ │
│ │ │viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRSF │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘


        Matricea 5 Perspectivele specie în viitor, după implementarea planului de management actual
        Perspectivele specie în viitor se obţin prin agregarea de 2 parametri, respectiv:
        ● perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5]
        ● perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8]

┌──────────┬────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│ │ │
├──────────┼────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │X │ │
└──────────┴────────────┴────────────────┴───────────┘        Matricea 6 Matricea evaluării stării de conservare a specie din punct de vedere al perspectivelor specie în viitor, după implementarea planului de management actual

┌──────────┬────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│ │ │
├──────────┼────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │X │ │
└──────────┴────────────┴────────────────┴───────────┘    6.1.4. Evaluarea globală a speciei
        Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │1217 Tesudo │
│ │ │hermanni │
│ │ │Anexa II şi IV a │
│A.1.│Specia │Directivei │
│ │ │HabitateAnexa 3 şi│
│ │ │4A al OUG nr. 57/ │
│ │ │2007 │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tipul │Populaţie │
│ │populaţiei │permanentă │
│A.2.│speciei în │(sedentară/ │
│ │aria naturală │rezidentă) │
│ │protejată │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Starea globală│U2 – nefavorabilă │
│D7. │de conservare │rea │
│ │a speciei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│D8. │stării globale│”-” – se │
│ │de conservare │înrăutăţeşte │
│ │a speciei │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Starea globală│ │
│D9. │de conservare │Nu este cazul │
│ │necunoscută │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│D10.│Informaţii │Nu este cazul │
│ │suplimentare │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘


        Matricea 7 Evaluarea stării globale a specie
        Evaluarea stării de conservare a specie se obţine prin agregarea rezultatelor a trei parametri, respective:
        ● Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16]
        ● Starea de conservare din punct de vedere al habitatului specie [B.15]
        ● Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor specie în viitor [C.9]


┌──────────┬────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│ │ │
├──────────┼────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │X │ │
└──────────┴────────────┴────────────────┴───────────┘    6.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei acoperite de către tipul de habitat
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
    91M0 Păduri panonice - balcanice de stejar turcesc
        Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌─────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tip de │
│E.1. │tipului de │habitat de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2. │tipului de │91M0 │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│E.3. │tipul de │369,92 Ha │
│ │habitat în aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor pentru │estimate pe baza│
│ │suprafaţa │extrapolării şi/│
│E.4. │ocupată de │sau modelării │
│ │tipul de │datelor obţinute│
│ │habitat în aria│prin măsurători │
│ │naturală │parţiale. │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Raportul dintre│ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│ │habitat în aria│ │
│E.5. │naturală │0-1 % │
│ │protejată şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │acesta la nivel│ │
│ │naţional │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│ │habitat în aria│ │
│E.6. │naturală │Nesemnificativă │
│ │comparată cu │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │totală ocupată │ │
│ │de acesta la │ │
│ │nivel naţional │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│E.7. │habitat │Nu este cazul │
│ │estimată în │ │
│ │planul de │ │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E.8. │favorabilă a │300-400 ha │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Metodologia de │ │
│ │apreciere a │ │
│ │suprafeţei de │ │
│ │referinţă │Analiza │
│E.9. │pentru starea │amenajamentelor │
│ │favorabilă a │silvice curente │
│ │tipului de │si anterioare │
│ │habitat din │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Raportul dintre│ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │”≈” – │
│E.10.│favorabilă a │aproximativ egal│
│ │tipului de │ │
│ │habitat şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală ocupată│ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│E.11.│suprafeţei │”0” – stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│E.12.│habitat se │Nu este cazul │
│ │datorează │ │
│ │restaurării │ │
│ │altui tip de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Explicaţii │ │
│ │asupra │ │
│ │motivului │ │
│E.13.│descreşterii │Nu este cazul │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor privind│estimate pe baza│
│ │tendinţa │extrapolării şi/│
│E.14.│actuală a │sau modelării │
│ │suprafeţei │datelor obţinute│
│ │tipului de │prin măsurători │
│ │habitat │parţiale │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Magnitudinea │ │
│ │tendinţei │Nu există │
│E.15.│actuale a │suficiente │
│ │suprafeţei │informaţii │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │Magnitudinea │suficiente │
│ │tendinţei │informaţii │
│ │actuale a │pentru a putea │
│ │suprafeţei │aprecia │
│E.16.│tipului de │magnitudinea │
│ │habitat │tendinţei │
│ │exprimată prin │actuale a │
│ │calificative │suprafeţei │
│ │ │tipului de │
│ │ │habitat. │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │ │schimbări în │
│ │ │tiparul de │
│ │Schimbări în │distribuţie al │
│ │tiparul de │suprafeţelor │
│E.17.│distribuţie a │tipului de │
│ │suprafeţelor │habitat în │
│ │tipului de │cadrul ariei │
│ │habitat │naturale │
│ │ │protejate sau │
│ │ │acestea sunt │
│ │ │nesemnificative.│
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │”FV” – │
│E.18.│habitat din │favorabilă │
│ │punct de vedere│ │
│ │al suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa stării│ │
│ │de conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│E.19.│habitat din │Nu este cazul │
│ │punct de vedere│ │
│ │al suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Detalii asupra │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│E.20.│tipului de │Nu este cazul │
│ │habitat din │ │
│ │punct de vedere│ │
│ │al suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
└─────┴───────────────┴────────────────┘


        Matricea 8 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│X │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
        Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌─────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tip de │
│E.1. │tipului de │habitat de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2. │tipului de │91Y0 │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│E.3. │tipul de │162,31 Ha │
│ │habitat în aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor pentru │estimate pe baza│
│ │suprafaţa │extrapolării şi/│
│E.4. │ocupată de │sau modelării │
│ │tipul de │datelor obţinute│
│ │habitat în aria│prin măsurători │
│ │naturală │parţiale. │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Raportul dintre│ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│ │habitat în aria│ │
│E.5. │naturală │0-1 % │
│ │protejată şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │acesta la nivel│ │
│ │naţional │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│ │habitat în aria│ │
│E.6. │naturală │Nesemnificativă │
│ │comparată cu │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │totală ocupată │ │
│ │de acesta la │ │
│ │nivel naţional │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│E.7. │habitat │Nu este cazul │
│ │estimată în │ │
│ │planul de │ │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E.8. │favorabilă a │150-200 ha │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Metodologia de │ │
│ │apreciere a │ │
│ │suprafeţei de │ │
│ │referinţă │Analiza │
│E.9. │pentru starea │amenajamentelor │
│ │favorabilă a │silvice curente │
│ │tipului de │şi anterioare │
│ │habitat din │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Raportul dintre│ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │”≈” – │
│E.10.│favorabilă a │aproximativ egal│
│ │tipului de │ │
│ │habitat şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală ocupată│ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│E.11.│suprafeţei │”0” – stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│E.12.│habitat se │Nu este cazul │
│ │datorează │ │
│ │restaurării │ │
│ │altui tip de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Explicaţii │ │
│ │asupra │ │
│ │motivului │ │
│E.13.│descreşterii │Nu este cazul │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor privind│estimate pe baza│
│ │tendinţa │extrapolării şi/│
│E.14.│actuală a │sau modelării │
│ │suprafeţei │datelor obţinute│
│ │tipului de │prin măsurători │
│ │habitat │parţiale │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Magnitudinea │ │
│ │tendinţei │Nu există │
│E.15.│actuale a │suficiente │
│ │suprafeţei │informaţii │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │Magnitudinea │suficiente │
│ │tendinţei │informaţii │
│ │actuale a │pentru a putea │
│ │suprafeţei │aprecia │
│E.16.│tipului de │magnitudinea │
│ │habitat │tendinţei │
│ │exprimată prin │actuale a │
│ │calificative │suprafeţei │
│ │ │tipului de │
│ │ │habitat. │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │ │schimbări în │
│ │ │tiparul de │
│ │Schimbări în │distribuţie al │
│ │tiparul de │suprafeţelor │
│E.17.│distribuţie a │tipului de │
│ │suprafeţelor │habitat în │
│ │tipului de │cadrul ariei │
│ │habitat │naturale │
│ │ │protejate sau │
│ │ │acestea sunt │
│ │ │nesemnificative.│
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │”FV” – │
│E.18.│habitat din │favorabilă │
│ │punct de vedere│ │
│ │al suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Tendinţa stării│ │
│ │de conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│E.19.│habitat din │Nu este cazul │
│ │punct de vedere│ │
│ │al suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Detalii asupra │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│E.20.│tipului de │Nu este cazul │
│ │habitat din │ │
│ │punct de vedere│ │
│ │al suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
└─────┴───────────────┴────────────────┘


        Matricea 9
        Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │Nefavorabilă│Nefavorabilă│ │
│Favorabilă│- │- rea │Necunoscută│
│ │inadecvată │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│X │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice
    91M0 păduri panonice - balcanice de stejar turcesc
        Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│EC - tip de habitat │
│E.1.│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară; │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │91M0 │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │funcţiile tipului de│
│ │ │habitat, incluzând │
│ │ │şi speciile sale │
│ │ │tipice se află în │
│ │ │condiţii bune, fără │
│ │ │deteriorări │
│ │ │semnificative. │
│ │ │Speciile │
│ │ │edificatoare sunt: │
│ │ │Quercus petraea, Q. │
│ │ │cerris, Q. │
│ │ │frainetto, Tilia │
│ │ │tomentosa, Carpinus │
│ │ │betulus, Fraxinus │
│ │ │ornus. Alături de │
│ │ │acestea, dintre │
│ │ │speciile │
│ │ │arborescente se mai │
│ │ │pot întâlni: Acer │
│ │ │campestre, A. │
│ │ │platanoides, A. │
│ │ │tataricum, Fraxinus │
│ │ │angustifolia ssp. │
│ │ │oxycarpa, F. │
│ │ │excelsior, Tilia │
│ │ │platyphyllos, T. │
│ │ │cordata, Ulmus │
│ │ │minor, Fagus │
│ │Structura şi│sylvatica, Pyrus │
│F.3.│funcţiile │pyraster, Prunus │
│ │tipului de │avium. │
│ │habitat │În stratul ierbos se│
│ │ │remarcă prin │
│ │ │acoperiri mai mari: │
│ │ │Helleborus odorus, │
│ │ │Melica uniflora, │
│ │ │Brachypodium │
│ │ │sylvaticum, │
│ │ │Asparagus │
│ │ │tenuifolius, Poa │
│ │ │nemoralis, │
│ │ │Polygonatum │
│ │ │latifolium, │
│ │ │Tanacetum │
│ │ │corymbosum, │
│ │ │Hieracium │
│ │ │laevigatum, Galium │
│ │ │pseudaristatum, │
│ │ │Asperula taurina, │
│ │ │Luzula forsteri. │
│ │ │Dintre speciile rare│
│ │ │amintim: Digitalis │
│ │ │ferruginea, │
│ │ │Epipactis │
│ │ │helleborine, Neottia│
│ │ │nidus-avis, │
│ │ │Platanthera bifolia,│
│ │ │Cephalanthera │
│ │ │longifolia, Ruscus │
│ │ │aculeatus, R. │
│ │ │hypoglossum │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.4.│punct de │”FV” – favorabilă │
│ │vedere al │ │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.5.│punct de │Nu este cazul │
│ │vedere al │ │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Compoziţia │
│ │ │floristică este │
│ │ │tipică pe cea mai │
│ │Detalii │mare parte a │
│ │asupra │suprafeţei sale. La │
│ │stării de │marginea drumurilor │
│ │conservare a│forestiere au fost │
│ │tipului de │observate exemplare │
│F.6.│habitat din │mature de Ambrosia │
│ │punct de │artemisiifolia şi │
│ │vedere al │Erigeron annuus │
│ │structurii │(specii invazive), │
│ │şi al │iar în anumite │
│ │funcţiilor │staţiuni pătrunde │
│ │specifice │Robinia │
│ │ │pseudoacacia, din │
│ │ │plantaţiile │
│ │ │învecinate. │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Matricea 10
        Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului:

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│–rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│X │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    91Y0 păduri dacice de stejar şi carpen
        Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│EC - tip de habitat │
│E.1.│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară; │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │91Y0 │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │funcţiile tipului de│
│ │ │habitat, incluzând │
│ │ │şi speciile sale │
│ │ │tipice se află în │
│ │ │condiţii bune, fără │
│ │ │deteriorări │
│ │ │semnificative. │
│ │ │Speciile │
│ │ │edificatoare sunt │
│ │ │reprezentate de │
│ │ │Quercus robur, Q. │
│ │ │cerris, Fraxinus │
│ │ │angustifolia ssp. │
│ │ │oxycarpa. Cele trei │
│ │ │specii de tei │
│ │ │participă la │
│ │ │închegarea │
│ │ │coronamentului │
│ │ │(Tilia tomentosa, T.│
│ │ │cordata, T. │
│ │ │platyphyllos), │
│ │ │alături de Acer │
│ │ │platanoides, Sorbus │
│ │ │torminalis, Ulmus │
│ │ │minor. În stratul │
│ │ │arborescent │
│ │ │inferior, Carpinus │
│ │ │betulus este specia │
│ │ │cu acoperirea cea │
│ │ │mai mare. │
│ │ │Stratul arbuştilor │
│ │ │este format din: │
│ │ │Corylus avellana, │
│ │ │Cornus mas, C. │
│ │ │sanguinea, Crataegus│
│ │ │monogyna, Prunus │
│ │ │spinosa, Rosa │
│ │ │canina, Rubus │
│ │Structura şi│hirtus. │
│F.3.│funcţiile │Principalii │
│ │tipului de │edificatori ai │
│ │habitat │stratului ierbos │
│ │ │sunt: Ornithogalum │
│ │ │flavescens, │
│ │ │Scutellaria │
│ │ │altissima, │
│ │ │Melampyrum │
│ │ │bihariense. În │
│ │ │staţiunile │
│ │ │caracterizate │
│ │ │printr-o umiditate │
│ │ │mai accentuată a │
│ │ │solului, covorul │
│ │ │ierbaceu este │
│ │ │dominat de Allium │
│ │ │ursinum care │
│ │ │formează faciesuri, │
│ │ │însoţită de Circaea │
│ │ │lutetiana, Sanicula │
│ │ │europaea, Aegopodium│
│ │ │podagraria, Geranium│
│ │ │phaeum, Primula sp..│
│ │ │Ruscus aculeatus se │
│ │ │afirmă în unele │
│ │ │staţiuni prin │
│ │ │acoperiri de până la│
│ │ │50%. │
│ │ │Dintre speciile rare│
│ │ │şi neameninţate au │
│ │ │fost observate │
│ │ │exemplare de │
│ │ │Platanthera bifolia,│
│ │ │Cephalanthera │
│ │ │damasonium, Ruscus │
│ │ │aculeatus, R. │
│ │ │hypoglossum, │
│ │ │Digitalis │
│ │ │ferruginea, │
│ │ │Epipactis │
│ │ │helleborine, Listera│
│ │ │ovata. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.4.│punct de │”FV” – favorabilă │
│ │vedere al │ │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.5.│punct de │Nu este cazul │
│ │vedere al │ │
│ │structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │De-a lungul │
│ │Detalii │drumurilor │
│ │asupra │forestiere au fost │
│ │stării de │observate şi vetre │
│ │conservare a│de Erigeron annuus │
│ │tipului de │(specie invazivă). │
│ │habitat din │În unele zone se │
│F.6.│punct de │remarcă juvenilii de│
│ │vedere al │Robinia │
│ │structurii │pseudoacacia. La │
│ │şi al │liziera pădurii, în │
│ │funcţiilor │anumite staţiuni se │
│ │specifice │dezvoltă luxuriant │
│ │ │Pteridium aquilinum,│
│ │ │Asclepias syriaca. │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Matricea 11
        Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului:

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│–rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│X │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
    91M0 păduri panonice - balcanice de stejar turcesc
        Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tip de │
│E.1. │tipului de │habitat de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară; │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2. │tipului de │91M0 │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│G.3. │suprafeţei │”0” – stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│G.4. │pentru starea │”≈” – aproximativ│
│ │favorabilă şi │egal │
│ │suprafaţa │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│G.5. │tipului de │FV – perspective │
│ │habitat în │bune │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │> Scăzut - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │ │presiunile │
│ │ │actuale şi │
│ │ │ameninţările │
│ │ │viitoare │
│ │ │(A04.02.02 │
│ │ │păşunatul │
│ │ │ne-intensiv al │
│ │ │oilor; B02.01.02 │
│ │ │replantarea │
│ │ │pădurii (arbori │
│ │ │nenativi); F04 │
│ │ │Luare/prelevare │
│ │ │de plante │
│ │ │terestre, în │
│ │ │general; H05.01 │
│ │ │gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide;│
│ │ │K01.01 eroziune; │
│ │ │K04 Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │ale florei; │
│ │ │K04.01 │
│ │ │competiţie; │
│ │ │K04.02 │
│ │ │parazitism; M │
│ │ │Schimbări │
│ │ │globale) vor avea│
│ │ │un efect cumulat │
│ │ │scăzut sau │
│ │ │nesemnificativ │
│ │ │asupra tipului de│
│ │ │habitat, │
│ │Efectul │neafectând │
│ │cumulat al │semnificativ │
│ │impacturilor │viabilitatea pe │
│G.6. │asupra tipului│termen lung a │
│ │de habitat în │tipului de │
│ │viitor │habitat. │
│ │ │Animalele │
│ │ │tranzitează │
│ │ │habitatul şi │
│ │ │staţionează, de │
│ │ │regulă, la │
│ │ │periferia sa. În │
│ │ │arealul │
│ │ │habitatului se │
│ │ │intercalează │
│ │ │suprafeţe cu │
│ │ │salcâm plantat, │
│ │ │care în unele │
│ │ │zone sunt atacaţi│
│ │ │de boli şi │
│ │ │dăunători. De-a │
│ │ │lungul drumurilor│
│ │ │forestiere sunt │
│ │ │prezente │
│ │ │exemplare rare de│
│ │ │Erigeron annuus │
│ │ │şi Ambrosia │
│ │ │artemisiifolia. │
│ │ │Pe alocuri sunt │
│ │ │deşeuri menajere │
│ │ │lăsate fie de │
│ │ │turişti, ciobani │
│ │ │sau lucrătorii │
│ │ │din exploataţiile│
│ │ │forestiere. În │
│ │ │anumite areale au│
│ │ │fost identificate│
│ │ │cioate mai vechi,│
│ │ │posibil din │
│ │ │tăieri ilegale │
│ │ │sau din lucrări │
│ │ │silvo-culturale. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │Viabilitatea │tipului de │
│ │pe termen lung│habitat este │
│G.7. │a tipului de │asigurată cu │
│ │habitat │respectarea │
│ │ │recomandărilor │
│ │ │din planul de │
│ │ │management │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │> Medie dacă ne │
│ │ │referim la: │
│ │ │G01.03 vehicule │
│ │ │cu motor; I01 │
│ │ │specii invazive │
│ │ │non-native │
│ │ │(alogene); │
│ │ │> Scăzută dacă ne│
│ │ │referim la: │
│ │ │A04.02.02 │
│ │Intensitatea │păşunatul │
│ │presiunilor │ne-intensiv al │
│G.8. │actuale asupra│oilor; B02.01.02 │
│ │tipului de │replantarea │
│ │habitat │pădurii (arbori │
│ │ │nenativi); H05.01│
│ │ │gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide;│
│ │ │K01.01 eroziune; │
│ │ │K04.02 │
│ │ │parazitism; F04 │
│ │ │Luare/prelevare │
│ │ │de plante │
│ │ │terestre, în │
│ │ │general │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │> Similar cu ceea│
│ │ │ce s-a descris la│
│ │ │punctul G.8, la │
│ │Intensitatea │care se adaugă: │
│ │ameninţărilor │Scăzută dacă luăm│
│G.9. │viitoare │în considerare: │
│ │asupra tipului│K04 Relaţii │
│ │de habitat │interspecifice │
│ │ │ale florei; │
│ │ │K04.01 │
│ │ │competiţie; M │
│ │ │Schimbări globale│
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.10.│habitat din │”FV” – favorabilă│
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.11.│habitat din │Nu este cazul │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Detalii asupra│ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.12.│habitat din │Nu este cazul │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘


        Matricea 12
        Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual:

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │X │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    91Y0 păduri dacice de stejar şi carpen
        Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tip de │
│E.1. │tipului de │habitat de │
│ │habitat │importanţă │
│ │ │comunitară; │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2. │tipului de │91Y0 │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│G.3. │suprafeţei │”0” – stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│G.4. │pentru starea │”≈” – aproximativ│
│ │favorabilă şi │egal │
│ │suprafaţa │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│G.5. │tipului de │FV – perspective │
│ │habitat în │bune │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │> Mediu - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │ │presiunile │
│ │ │actuale şi/sau │
│ │ │ameninţările │
│ │ │viitoare (G01.03 │
│ │ │vehicule cu │
│ │ │motor; I01 specii│
│ │ │invazive │
│ │ │non-native │
│ │ │(alogene)), vor │
│ │ │avea în viitor un│
│ │ │efect cumulat │
│ │ │mediu, │
│ │ │semnificativ │
│ │ │asupra tipului de│
│ │ │habitat, afectând│
│ │ │semnificativ │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │tipului de │
│ │ │habitat. │
│ │ │> Scăzut - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │ │presiunile │
│ │ │actuale şi │
│ │ │ameninţările │
│ │ │viitoare │
│ │ │(A04.02.02 │
│ │ │păşunatul │
│ │ │neintensiv al │
│ │ │oilor; B02.01.02 │
│ │ │replantarea │
│ │ │pădurii (arbori │
│ │ │nenativi); F04 │
│ │Efectul │Luare/prelevare │
│ │cumulat al │de plante │
│ │impacturilor │terestre, în │
│G.6. │asupra tipului│general; H05.01 │
│ │de habitat în │gunoiul şi │
│ │viitor │deşeurile solide;│
│ │ │K01.01 eroziune; │
│ │ │K04 Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │ale florei; │
│ │ │K04.01 │
│ │ │competiţie; │
│ │ │K04.02 │
│ │ │parazitism; M │
│ │ │Schimbări │
│ │ │globale) vor avea│
│ │ │un efect cumulat │
│ │ │scăzut sau │
│ │ │nesemnificativ │
│ │ │asupra tipului de│
│ │ │habitat, │
│ │ │neafectând │
│ │ │semnificativ │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │tipului de │
│ │ │habitat. │
│ │ │Speciile invazive│
│ │ │sunt prezente, de│
│ │ │regulă, la │
│ │ │periferia │
│ │ │habitatului şi │
│ │ │doar Erigeron │
│ │ │annuus, Ambrosia │
│ │ │artemisiifolia │
│ │ │sunt reprezentate│
│ │ │prin indivizi │
│ │ │izolaţi de-a │
│ │ │lungul drumurilor│
│ │ │forestiere. │
│ │ │Fragmentar se │
│ │ │întâlnesc │
│ │ │plantaţii de │
│ │ │salcâm. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │Viabilitatea │tipului de │
│ │pe termen lung│habitat este │
│G.7. │a tipului de │asigurată cu │
│ │habitat │respectarea │
│ │ │recomandărilor │
│ │ │din planul de │
│ │ │management │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │> Medie dacă ne │
│ │ │referim la: │
│ │ │G01.03 vehicule │
│ │ │cu motor; I01 │
│ │ │specii invazive │
│ │ │non-native │
│ │ │(alogene); │
│ │ │> Scăzută dacă ne│
│ │ │referim la: │
│ │ │A04.02.02 │
│ │Intensitatea │păşunatul │
│ │presiunilor │neintensiv al │
│G.8. │actuale asupra│oilor; B02.01.02 │
│ │tipului de │replantarea │
│ │habitat │pădurii (arbori │
│ │ │nenativi); H05.01│
│ │ │gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide;│
│ │ │K01.01 eroziune; │
│ │ │K04.02 │
│ │ │parazitism; F04 │
│ │ │Luare/preleva re │
│ │ │de plante │
│ │ │terestre, în │
│ │ │general │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │> Similiar cu │
│ │ │ceea ce s-a │
│ │ │descris la │
│ │ │punctul G.8, la │
│ │Intensitatea │care se adaugă: │
│ │ameninţărilor │Scăzută dacă luăm│
│G.9. │viitoare │în considerare: │
│ │asupra tipului│K04 │
│ │de habitat │Relaţii │
│ │ │interspecifice │
│ │ │ale florei; │
│ │ │K04.01 competiţie│
│ │ │M Schimbări │
│ │ │globale │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.10.│habitat din │”FV” – favorabilă│
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.11.│habitat din │Nu este cazul │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Detalii asupra│ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.12.│habitat din │Nu este cazul │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘


        Matricea 13
        Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual:

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │– inadecvată│– rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │X │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    6.2.4. Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
    91M0 păduri panonice - balcanice de stejar turcesc
        Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│EC – tip de habitat │
│E.1.│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │91M0 │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea │ │
│ │globală de │ │
│H.3.│conservare a│”FV” – favorabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării │ │
│H.4.│globale de │Nu este cazul │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Detalii │ │
│ │asupra │ │
│ │stării │ │
│H.5.│globale de │Nu este cazul │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
│ │necunoscute │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Starea de conservare│
│ │ │a habitatului este │
│ │ │favorabilă, în │
│ │ │structura │
│ │ │fitocenozelor sale │
│ │ │fiind prezente │
│ │ │speciile │
│ │ │caracteristice şi │
│ │ │edificatoare care │
│ │ │indică un impact │
│ │ │antropic redus │
│ │ │asupra habitatului. │
│ │ │Pentru menţinerea │
│ │ │stării favorabilă de│
│ │Descrierea │conservare sunt │
│ │stării │necesare, în primul │
│ │globale de │rând: limitarea │
│ │conservare a│construcţiei de noi │
│H.6.│tipului de │drumuri forestiere │
│ │habitat în │şi tranzitului pe │
│ │aria │cele existente, ce │
│ │naturală │pot favoriza │
│ │protejată │pătrunderea │
│ │ │speciilor invazive; │
│ │ │monitorizarea │
│ │ │speciilor invazive │
│ │ │semnalate şi │
│ │ │adoptarea unor │
│ │ │măsuri │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │pentru controlul │
│ │ │acestora; │
│ │ │monitorizarea │
│ │ │activităţilor │
│ │ │pastorale în │
│ │ │habitatele de │
│ │ │pajişti adiacente │
│ │ │celor forestiere. │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Matricea 14:
        Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat se obţine prin agregarea rezultatelor a trei parametri, respectiv:
        ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate [E.17];
        ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice [F.4.]
        ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare [G.10];

        pe baza matricii:

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │– inadecvată│– rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│X │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


                              SINTEZA EVALUĂRII STĂRII DE
                                CONSERVARE A HABITATULUI

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │Evaluarea stării de conservare din punct de │
│ │vedere al │
│Tipul de ├──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┤
│habitat │ │structurii│ │ │
│(cod şi │ │şi │perspectivelor│ │
│denumire)│suprafeţei│funcţiilor│tipului de │globală │
│ │ocupate │specifice │habitat în │ │
│ │ │tipului de│viitor │ │
│ │ │habitat │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│91M0 │ │ │ │ │
│Păduri │ │ │ │ │
│panonice │ │ │ │ │
│– │Favorabilă│Favorabilă│Necunoscută │Favorabilă│
│balcanice│ │ │ │ │
│de stejar│ │ │ │ │
│turcesc │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘


    91Y0 păduri dacice de stejar şi carpen
        Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea│EC – tip de habitat │
│E.1.│tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│E.2.│al tipului │91Y0 │
│ │de habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea │ │
│ │globală de │ │
│H.3.│conservare a│”FV” – favorabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării │ │
│H.4.│globale de │Nu este cazul │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Detalii │ │
│ │asupra │ │
│ │stării │ │
│H.5.│globale de │Nu este cazul │
│ │conservare a│ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
│ │necunoscute │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Cercetările │
│ │ │realizate în teren │
│ │ │evidenţiază faptul │
│ │ │că habitatul 91Y0 │
│ │ │Păduri dacice de │
│ │ │stejar şi carpen │
│ │ │ocupă suprafeţe │
│ │Descrierea │semnificative la │
│ │stării │nivelul sitului, │
│ │globale de │care îi pot asigura │
│ │conservare a│viabilitatea în │
│H.6.│tipului de │timp. Starea de │
│ │habitat în │conservare a │
│ │aria │habitatului este │
│ │naturală │favorabilă, în │
│ │protejată │structura │
│ │ │fitocenozelor sale │
│ │ │fiind prezente │
│ │ │speciile │
│ │ │caracteristice şi │
│ │ │edificatoare care │
│ │ │indică un impact │
│ │ │antropic redus │
│ │ │asupra habitatului. │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Matricea 15:
        Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat se obţine prin agregarea rezultatelor a trei parametri, respectiv:
        ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate [E.17];
        ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice [F.4.]
        ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare [G.10];

        pe baza matricii:

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│X │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


                                SINTEZA EVALUĂRII STĂRII
                              DE CONSERVARE A HABITATULUI

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │Evaluarea stării de conservare din punct de │
│ │vedere al │
│Tipul de ├──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┤
│habitat │ │structurii│ │ │
│(cod şi │ │şi │perspectivelor│ │
│denumire)│suprafeţei│funcţiilor│tipului de │globală │
│ │ocupate │specifice │habitat în │ │
│ │ │tipului de│viitor │ │
│ │ │habitat │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│91Y0 │ │ │ │ │
│Păduri │ │ │ │ │
│dacice de│Favorabilă│Favorabilă│Necunoscută │Favorabilă│
│stejar şi│ │ │ │ │
│carpen │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘    6.3. Alţi parametri relevanţi pentru evaluarea stării de conservare a speciilor/habitatelor pentru care a fost desemnat situl
    91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun

┌─────────┬─────────────────┬───────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Unitate│Valoare │ │ │
│Grupă │Parametru │de │identificată │Valoare │Menţiuni │
│ecologică│ │măsură │in urma │ţintă │ │
│ │ │ │inventarierii│ │ │
├─────────┼─────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Suprafaţă habitat│Ha │369,92 │Specifică │ │
│ │ │ │ │sitului │ │
│ ├─────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Abundenţa │ │ │ │ │
│ │speciilor de │ │ │Cel puţin │ │
│ │arbori │% /Ha │80 │70 % │ │
│ │edificatoare din │ │ │ │ │
│ │abundenţa totală │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Abundenţa │ │ │Specifică │ │
│ │stratului │% /Ha │50-80 │habitatului│ │
│ │arbustiv │ │ │ │ │
│ ├─