Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 28 iulie 2016  al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 28 iulie 2016 al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 805 bis din 12 octombrie 2016

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1532/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 805 din 12 octombrie 2016.
──────────


     GLOSAR DE TERMENI UTILIZAŢI ÎN PLANUL DE MANAGEMENT
    ● Habitate de interes de conservare - habitate de interes comunitar incluse în Formularul Standard, habitate importante pentru speciile de interes comunitar incluse în Formularul Standard - ca loc de hrănire, reproducere, adăpost - habitate rare la nivel naţional.
    ● Habitate prioritare - habitate considerate rare sau valoroase la nivel european, pentru care au fost stabilite strategii de conservare la nivel comunitar.
    ● Specii de interes de conservare - specii de interes comunitar, incluse în Formularul Standard, specii importante pentru speciile de interes comunitar, incluse în Formularul Standard - de exemplu ca hrană - specii rare protejate la nivel naţional.
     ● Direcţie de management - în sensul utilizat în acest Plan de management, termenul descrie ceea ce se doreşte a se realiza prin activităţile şi măsurile de management. Se definesc pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, detalierea activităţilor/acţiunilor specifice urmând să fie făcută în planurile de lucru anuale.
     ● Activitate de management - una sau mai multe acţiuni care contribuie la obţinerea rezultatelor dorite pentru fiecare direcţie de management, cum ar fi, de exemplu, activităţi de patrulare, control, educaţie, realizarea unor trecători pentru peşti sau distrugerea parţială a pragurilor de fund pentru a ajuta menţinerea speciei etc. Acestea sunt parţial descrise la capitolul 5 şi se stabilesc cu ocazia întocmirii planurilor de lucru anuale.
     ● Măsuri de management - sunt reguli specifice de utilizare a terenurilor şi resurselor din sit impuse de statutul de ariei protejate, respectiv de necesitatea atingerii obiectivelor sitului, de obicei incluse în Regulamentul sitului. Exemplu: cosirea pajiştilor de interes de conservare numai după data de 1 iulie.
     ● Management adaptabil - acţiunile de management sunt astfel definite încât să permită adaptarea la modificări ale sistemelor naturale intervenite pe perioada de aplicare a planului de management sau redefinirea activităţilor şi măsurilor de management, dacă prin monitorizare se dovedeşte că acest lucru este necesar.
     ● Management participativ - planificarea şi implementarea activităţilor de management se face cu implicarea/participarea factorilor interesaţi.
     ● Management activ - în cazul prezentului document, termenul se foloseşte pentru a indica necesitatea realizării unor activităţi şi măsuri de management destinate special menţinerii stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes de conservare. Fără activităţile şi măsurile respective, există posibilitatea degradării/pierderii valorilor, cum ar fi de exemplu pierderea de habitate importante de pajişti în cazul necosirii fâneţelor.
     ● Activităţi cu impact - activităţile care au asemenea caracteristici încât se consideră că generează un impact asupra mediului. Cele cu impact semnificativ sunt definite de legislaţie.

    ACRONIME
     ANAR - Administraţia Naţională a Apelor Române
     ANIF - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
     ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
     APM - Agenţia pentru Protecţia Mediului
     IUCN - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
     MMAP - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
     SGA - Sistemul de Gospodărire a Apelor
     SPA - Arie Specială de Protecţie Avifaunistică
     UAT - Unitate Administrativ Teritorială
     UVM - Unitate Vită Mare

     CE CONŢINE PLANUL DE MANAGEMENT?
     Ghid succint pentru o mai bună înţelegere a structurii şi conţinutului
     Planul de management este structurat în aşa fel încât să se poată face o analiză cât mai bună a informaţiilor de care se dispune la data elaborării. Informaţiile şi analizele sunt redate astfel încât detaliile tehnice să fie prezentate cât mai succint pentru fiecare din domeniile la care se face referire - în principal ecologie, biologie, hidrologie, silvicultură, agricultură şi altele - dar suficiente pentru a permite o bună înţelegere a legăturilor între situaţia actuală, tendinţele de viitor şi măsurile de management planificate. În cele ce urmează se redă foarte pe scurt ce conţine fiecare capitol, sperând că astfel vom ajuta la înţelegerea mai uşoară a conţinutului Planului de management, permiţând cititorului să se concentreze pe capitolele care îl interesează în mod deosebit.
     Sumar - redă succint aspectele principale din Plan
    I. INTRODUCERE - De ce plan de management?
     De ce este nevoie de Planul de management şi care sunt prevederile legale în baza cărora s-a elaborat.

    II. DESCRIEREA ARIEI PROTEJATE - Care este situaţia actuală în aria protejată? - aspecte care explică şi/sau influenţează aria protejată
     Conţine o descriere a situaţiei actuale a ariei protejate, ca şi cum s-ar "fotografia" zona la momentul elaborării Planului de management, pentru a se cunoaşte situaţia actuală. Descrierea conţine informaţii utile pentru elaborarea strategiei şi a măsurilor de management - Capitolul II. Informaţiile sunt relevante pentru elaborarea celorlalte capitole din Planul de management.
    2.1. Informaţii generale
     ● despre ce arii protejate este vorba,
     ● unde se află situl şi ce suprafeţe includ,
     ● cine sunt proprietarii şi gestionarii terenurilor, resurselor naturale şi ale ariei protejate,
     ● cine sunt cei ce au interese şi care desfăşoară activităţi în zona sitului,
     ● ce resurse are şi ce activităţi a desfăşurat până în prezent Custodele.

    2.2. Descrierea mediului fizic şi biotic
    2.2.1. informaţii minime despre relief, reţeaua de ape, climă, factori ce determină prezenţa habitatelor şi speciilor;
    2.2.2. situaţia actuală cu privire la prezenţa speciilor şi habitatelor; prezentarea rezultatelor inventarierilor de teren, reflectată şi în hărţile din anexe.

    2.3. Informaţii socio-economice şi culturale
     Aria protejată nu este "ruptă" de contextul socio-economic. Ceea ce se întâmplă în zonă influenţează în mod semnificativ biodiversitatea. Capitolul conţine informaţii sumare cu privire la situaţia socio-economică, necesare pentru a defini situaţia ariei protejate pe teritoriile localităţilor/comunelor, tendinţele de dezvoltare, interesul pentru terenurile şi resursele naturale din zonă, situaţia sistemului educaţional pentru stabilirea programelor de educaţie pentru natură, potenţialul pentru noi activităţi legate de valorile naturale.
     Toate acestea pot influenţa semnificativ managementul ariei protejate, întrucât activităţile umane au, în general, impact asupra naturii.

    2.4. Informare, conştientizare, educare - activităţi desfăşurate până în prezent.
     Ariile protejate au un rol important pentru educare şi conştientizare cu privire la importanţa protecţiei naturii. Este important să se ştie ce s-a făcut până în prezent pentru a ajuta la planificarea acestui gen de activităţi pe viitor.

    2.5. Cercetare - ce aspecte relevante pentru managementul Ariei Protejate au fost cercetate până în prezent şi ce infrastructură există pentru cercetare aplicată?
    5.6. Acţiuni de management majore desfăşurate în aria protejată - ce s-a făcut până în prezent pentru managementul ariei protejate - principalele acţiuni şi rezultate.

    III. EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE - Ce trebuie să păstrăm/îmbunătăţim în zonă şi de ce sunt necesare măsuri de management? Care sunt presiunile şi ameninţările? Informaţiile de la capitolul III sunt analizate din perspectiva conservării valorilor pentru care a fost declarată aria protejată.
    3.1. Valori - Ce trebuie să menţinem sau să îmbunătăţim în aria protejată? - Valori
     Se descriu valorile care trebuie păstrate sau îmbunătăţite. În cazul siturilor Natura 2000 este vorba, obligatoriu, despre habitatele şi speciile pentru care au fost declarate, conform Formularului Standard, dar au fost identificate şi alte specii şi habitate, respectiv alte valori considerate importante pentru zonă. Pe aceste valori se concentrează acţiunile de management pe viitor - capitolul 4.4.

    3.2. PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI: Ce trebuie reglementat pentru a menţine sau îmbunătăţi valorile? Presiuni şi ameninţări.
     Sunt descrise activităţile umane care, din cauza modului în care se desfăşoară, au un impact asupra valorilor sau pot avea impact pe viitor.

    3.3. EVALUARE - Care este starea actuală şi tendinţele în viitor în ce priveşte valorile ariei protejate?
     Se analizează dacă valorile sunt în stare corespunzătoare şi care va fi evoluţia ameninţărilor?
     Analiza se face în baza celor descrise la capitolul 2.1 cu referire doar la valorile identificate în capitolul 3.1. şi luând în calcul tendinţele viitoare din perspectiva ameninţărilor identificate în capitolul 3.2.


    IV. STRATEGIA DE MANAGEMENT - Ce vrem pentru zonă pe viitor? Cum se va face managementul?
     Natura şi resursele naturale nu pot fi gestionate eficient pe termen scurt. Trebuie să definim ce anume vrem să obţinem pe o perioadă mai lungă, iar Planul de management să descrie ce anume ar trebui făcut în următorii cinci ani pentru a ne apropia de realizarea ţelului/viziunii propuse. Cunoscând valorile avute, situaţia lor actuală, presiunile şi ameninţările la care sunt supuse, se defineşte o strategie pe termen mediu sau lung, răspunzând la întrebările de mai jos.
    4.1. Viziunea - Cum vrem să arate aria protejată peste 50 de ani?
    4.2. Organizarea teritorială a managementului - În ce zone din aria protejată trebuie să impunem condiţii pentru desfăşurarea activităţilor umane astfel încât să menţinem sau să îmbunătăţim valorile?
     Se stabileşte dacă sunt necesare măsuri speciale de management în anumite zone. Zonele cu cerinţe speciale în ceea ce priveşte măsurile de management sunt prezentate pe hartă. Această planificare "teritorială", din punct de vedere a măsurilor de management, este foarte importantă, întrucât anumite aspecte vor trebui reflectate în managementul terenurilor şi resurselor.

    4.3. Strategia de management: Care este strategia pe termen mediu, definită în baza informaţiilor din capitolele II şi III? Domeniile pe care se vor concentra eforturile de management şi obiectivele pentru fiecare din acestea.
     Se descrie cum anume va fi organizat managementul, definind domeniile pe care vor fi desfăşurate activităţile de management şi ce anume vrem să obţinem pe fiecare din aceste domenii/obiective.

    4.4. Planul operaţional pe cinci ani - Ce acţiuni de management sunt necesare pentru a realiza obiectivele definite la Capitolul 4.3?
     Ce trebuie făcut în următorii cinci ani pentru a ne asigura că se menţine sau se îmbunătăţeşte starea speciilor şi a habitatelor, respectiv a celorlalte valori, se reduc ameninţările şi se asigură un cadru corespunzător pentru ca zona să poată beneficia de o dezvoltare durabilă.

    4.5. Activităţi şi măsuri de management specifice pentru implementarea planului operaţional. Cum anume se pot realiza acţiunile din Planul operaţional? Exemple de activităţi şi măsuri de management
     Se dau exemple de activităţi şi măsuri de management, eventual restricţii pentru câteva din acţiunile de management definite în Capitolul D.4. Acest capitol cuprinde prevederi care se regăsesc şi în Regulament.


    V. ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT - Cum se implementează în mod eficient Planul de management?
    5.1. Sistemul de luare a deciziilor - Cine ia deciziile în cazul în care trebuie modificate anumite prevederi din Planul de management?
    5.2. Resurse necesare pentru implementarea Planului de management - Ce resurse umane şi financiare sunt necesare pentru realizarea activităţilor din Planul de management?
    5.3. Monitorizarea implementării Planului de management - Cum apreciem dacă ne atingem obiectivele şi cum ne asigurăm că măsurile de management sunt adaptate - dacă este necesar - pentru atingerea obiectivelor?
     Se explică cum anume se urmăreşte implementarea Planului de management, cum se măsoară impactul activităţilor de management şi succesul lor, cine trebuie să măsoare şi când şi cum se folosesc rezultatele monitorizării pentru a îmbunătăţi măsurile de management.
     Aria Specială de Protecţie Avifaunistică Livezile-Dolaţ din judeţul Timiş, numit în continuare situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, a fost desemnat pentru a proteja şi conserva valori naturale deosebite, specii de păsări, pentru România şi Uniunea Europeană.
     Este o zonă foarte importantă, întrucât este printre ultimele care mai păstrează o diversitate mare a habitatelor specifice cuibăririi şi hrănirii unor specii de păsări, dar deţine de asemenea şi specii de interes conservativ global precum vânturelul de seară - Falco vespertinus. Aria a fost propusă ca sit Natura 2000 în special în vederea conservării vânturelului de seară. Populaţia cuibăritoare de Falco vespertinus din zona Livezile-Dolaţ prezintă o stagnare, tendinţă identificată în urma programului de monitorizare iniţiat de Asociaţia "Grupul Milvus".
     Viziunea pe termen lung pentru această zonă a fost definită astfel:
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ este un refugiu de habitate şi zone umede demarcat la sud de râul Timiş, importante pentru natură - în vecinătatea zonelor utilizate intens de om - cu un mozaic viu ce constituie un loc prielnic avifaunei din zonă.
     Pentru realizarea acestei viziuni este necesar ca toţi cei care trăiesc în această zonă, toate autorităţile şi instituţiile cu rol în managementul terenurilor şi al resurselor, să înţeleagă cât este de important să se menţină şi chiar să se îmbunătăţească starea valorilor deosebite care se găsesc aici şi să contribuie în mod activ la păstrarea lor.
     Un obiectiv, extrem de important pentru această arie protejată, este asigurarea menţinerii şi refacerii stării favorabile de conservare pentru toate speciile şi habitatele de interes comunitar, aşa cum se prevede în directivele europene de conservare a naturii. Nerealizarea acestui obiectiv poate atrage sancţiuni severe din partea Uniunii Europene. Valorile identificate în această arie protejată nu sunt importante doar din punct de vedere strict al conservării naturii, dar şi ca resurse naturale sau asigură servicii de mediu care influenţează condiţiile de trai ale comunităţilor locale.
     Pentru păstrarea acestor valori vor fi planificate şi realizate măsuri de management variate, grupate în acest plan pe domenii, şi anume:
     Programul 1. Managementul biodiversităţii
     Scop: Menţinerea/refacerea stării favorabile de conservare pentru speciile de interes conservativ prin îmbunătăţirea măsurilor actuale de management al terenurilor şi aplicarea lor, în colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri şi resurse naturale.
     Programul 2. Informare şi conştientizare
     Scop: Creşterea nivelului de acceptare a sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, precum şi obţinerea sprijinului factorilor interesaţi în vederea realizării obiectivelor de conservare, prin activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu factorii interesaţi şi comunităţile locale.
     Programul 3: Administrare
     Scop: Asigurarea unei structuri funcţionale de management în scopul implementării eficiente a Planului de management al sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.
     Programul 4. Monitorizare şi evaluare
     Scop: Implementarea unui sistem de monitorizare a planului de management prin analiza şi evaluarea periodică a acţiunilor şi indicatorilor cheie în vederea adaptării planului de acţiune.
     Realizarea acestor programe nu este doar responsabilitatea celui ce administrează aria protejată întrucât legea prevede responsabilităţi şi obligaţii, atât pentru toţi proprietarii şi administratorii de terenuri, cât şi pentru autorităţi. Ca urmare este foarte important ca implementarea Planului de management să se facă în parteneriat şi prin colaborare cu factorii interesaţi.
     Planul de management al sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ conţine o descriere succintă a ariei protejate, o prezentare a valorilor şi ameninţărilor identificate, o evaluare a tendinţelor şi, în baza acestora, stabileşte măsurile de management în planul operaţional. Planul conţine şi o evaluare a necesarului de resurse financiare.
     Planul de monitorizare stabileşte cadrul pentru monitorizarea eficienţei măsurilor de management, a administrării ariei protejate, urmând să ofere informaţii importante pentru adaptarea măsurilor de management pe viitor.
     Planul se constituie într-un ghid extrem de important nu numai pentru custodele ariei protejate, cât şi pentru autorităţi, instituţii, proprietari şi administratori de terenuri.

    1. INTRODUCERE
    1.1. Scopul Planului de management
     Planul de management a fost elaborat în vederea identificării strategiei de management a sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ şi stabilirea măsurilor de management şi de monitorizare, astfel încât să se realizeze obiectivele pentru care a fost desemnat situl.
     Complexitatea managementului ariei protejate este dată în principal de:
     ● multitudinea de valori pentru care a fost declarată aria protejată,
     ● sistemul de canale care formează un complex bogat de habitate umede şi zone acvatice,
     ● deranjul uman este semnificativ şi constă în tăierea arborilor şi vânătoarea ciorilor în perioada de reproducere,
     ● numeroasele presiuni şi ameninţări prezente în zonă,
     ● numărul mare al factorilor interesaţi: proprietari şi administratori de terenuri şi resurse naturale, comunităţi locale, autorităţi, instituţii, organizaţii,
     ● faptul că responsabilitatea pentru implementarea activităţilor şi măsurilor de management nu revine numai Custodelui ariei protejate, ci şi factorilor interesaţi,
     ● necesitatea definirii condiţiilor în care comunitatea se poate dezvolta durabil cu menţinerea valorilor şi a serviciilor naturale, cel puţin la starea lor actuală sau chiar îmbunătăţirea lor,
     ● caracterul neprevăzut al schimbărilor din natură şi necesitatea adaptării la aceste schimbări.
     Ca urmare, se impune o planificare atentă, asigurând-se cadrul necesar pentru un management adaptabil şi participativ.
     Managementul adaptabil se referă la posibilitatea adaptării soluţiilor de management la realităţile caracteristice fiecărui moment. Având în vedere că acest plan trebuie să stabilească măsuri de management pentru gestionarea unor valori naturale supuse unor modificări greu de anticipat, modificări ce pot apărea, atât din cauza unor factori naturali cât şi din cauza unor factori antropici, planul operaţional a fost astfel stabilit încât să permită flexibilitate în stabilirea zonelor, în care se fac intervenţiile şi în detalierea măsurilor de management, având astfel un caracter adaptabil.
     Principiul managementului participativ impune implicarea factorilor interesaţi, atât în procesul de elaborare a planului, cât şi în implementarea acestuia. Pe parcursul elaborării planului au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu factorii interesaţi, Custodele depunând eforturi semnificative pentru a se asigura că toţi cei interesaţi au fost informaţi şi consultaţi în mod corespunzător, fie prin întâlnirile publice organizate, fie prin întâlniri cu specialişti de la instituţiile principale, cu responsabilităţi în zona sitului.
     Planul de management stabileşte responsabilitatea implementării măsurilor speciale de management pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale, impunând implicarea nu numai a custodelui, dar şi al autorităţilor, aşa cum se precizează în art. 21 alin. 6 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare: "Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din ariile naturale protejate sunt obligate să instituie, de comun acord cu custozii/administratorii ariilor naturale protejate şi, după caz, cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management." Ca urmare, Planul operaţional detaliat, de la Capitolul 4.4, stabileşte responsabilităţile pentru implementarea acţiunilor de management.
     Strategia de management, respectiv viziunea, obiectivele specifice pe domenii şi subdomenii, direcţiile de management şi acţiunile, respectiv măsurile de management au fost elaborate cu sprijin tehnic din partea echipei ProPark. Deciziile finale, cu privire la aceste aspecte, au fost luate în urma discuţiilor şi consultărilor cu factorii interesaţi.
     Planul de management este un instrument important pentru a atrage atenţia asupra importanţei naturii şi a resurselor naturale pentru dezvoltarea comunităţilor şi a necesităţii menţinerii acestora pentru generaţiile viitoare. În vederea asigurării bazelor pentru dezvoltare durabilă a zonei, prevederile Planului de management vor fi integrate în planurile strategice relevante, conform art. 21 alin. 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare: "Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management."

    1.2. Baza legală a Planului de management
     Baza legală este constituită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care la art. 21 prevede următoarele:
     ● alineatul 2 - planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.
     ● alineatul 7 - ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes naţional, se va realiza un singur plan de management integrat, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive.
     Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte prin art. 11 că: "Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar."


    2. DESCRIEREA SITULUI ROSPA0126 LIVEZILE-DOLAŢ
    2.1. Informaţii Generale
    2.1.1. Localizare
     Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0126 Livezile-Dolaţ se întinde pe o suprafaţă de 6.565 ha şi este situată în zona central vestică a judeţului Timiş.
     Situl se încadrează în regiunea biogeografică panonică, fiind situat în Câmpia Timişului. La vest este mărginit de localitatea Giera, la nord de Canalul Lanca-Birda, la nord-est de localitatea Ghilad, iar la est de localităţile Banloc şi Ofseniţa - vezi figura nr. 1.
     Regional situl este inclus într-o singură regiune, Regiunea de Dezvoltare 5 Vest.
     Situl este situat 100% pe teritoriul judeţului Timiş, desfăşurându-se pe teritoriul administrativ a mai multor comune dintre care cele mai importante sunt Livezile, Ghilad, Banloc şi Giera - vezi figura nr. 1.
     Lungimea maximă a sitului ajunge la 16 km, iar lăţimea maximă a sitului este de aproximativ 7 km. Altitudinea medie este de 75-77 m, cuprinsă între un maxim de 82 de metri în zona estică şi un minim de 71 de metri în albia canalului Lanca-Birda.
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 1. Localizarea sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
     Coordonatele sitului sunt: latitudine N 45° 24' 0" şi longitudine E 21° 3' 59".
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ reprezintă o zonă de câmpie cu sol sărăturos şi mlaştini sărăturate, ce adăposteşte o mare varietate de floră halofilă specifică sărăturilor şi a fost desemnat pentru protecţia unor specii de păsări emblematice pentru Câmpia de Vest. Situl se întinde între Râul Timiş şi Bârzava, în partea sud-vestică a judeţului Timiş şi cea vestică a satului Banloc, la 30 km sud-vest de Timişoara. Drumul naţional 59B care leagă localitatea Giera de Banloc străbate situl pe direcţia est-vest, iar drumul judeţean 595A ce leagă localităţile Ghilad de Deta trece la est de aria protejată pe direcţia sud-nord. Situl se poate accesa din următoarele localităţi: Banloc, Ofseniţa, Livezile, Toager, Giera, Ghilad şi Deta, existând o reţea de drumuri comunale care fac legătura între acestea.

    2.1.2. Cadrul legal şi administrativ pentru management
    2.1.2.1. Desemnarea, limitele şi categoriile de management ale ariilor protejate din zona sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
     Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE "Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară, în Timiş aflându-se aproape jumătate, respectiv 47,8% din populaţia cuibăritoare din Câmpia de Vest. Cele 10 specii de păsări de interes comunitar de pe anexa I a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări), au reprezentat criteriile de desemnare a sitului. Există două grupe ecologice mari de păsări, ce pot fi considerate "ţintă" pentru conservare la nivelul sitului, respectiv păsările de apă şi cele de terenuri deschise.
     Dintre cele mai reprezentative specii cuibăritoare pentru habitatele sitului, unele cu populaţii relativ mari, fac parte: Falco vespertinus, Anthus campestris, Lanius minor.
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ este arie naturală protejată de interes comunitar - categoria Aria de Protecţie Specială Avifaunistică - conform Directivei Păsări, desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.
     Pe suprafaţa sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ nu se suprapun alte arii naturale protejate de interes comunitar sau naţional.
     Limitele sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Harta sitului este pusă la dispoziţia factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000, conform actului normativ menţionat, precum şi în Anexa nr. 1 la Planul de management. De asemenea o hartă interactivă a sitului poate fi accesată şi pe http://atlas.anpm.ro/atlas#.

    2.1.2.2. Arii protejate limitrofe
     Situl Natura 2000 ROSPA0095 Pădurea Macedonia este singurul sit limitrof, care, de fapt, are limite comune cu situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, fiind delimitate de canalul Lanca-Birda. În imediata apropiere a sitului se mai găsesc ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni - Grăniceri, ROSCI0109 Lunca Timişului, ROSCI0346 Pajiştea Ciacova, ROSCI0348 Pajiştea Jebel şi ROSPA0127 Lunca Bârzavei - vezi figura nr. 2.
     Aceste arii protejate sunt importante pentru speciile din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, întrucât majoritatea speciilor de păsări pentru care a fost desemnat situl au nevoie de spaţii întinse, dincolo de limitele acestuia, fiind în acelaşi timp foarte importantă asigurarea de coridoare ecologice între ele. În plus, colaborarea cu custozii acestor arii protejate poate contribui la creşterea eficienţei conservării acestor specii şi habitate, majoritatea speciilor şi tipurilor de habitate fiind comune.
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 2. Situri Natura 2000 învecinate cu situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

    2.1.2.3. Administrarea sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
     Responsabilitatea administrării ariei protejate revine Custodelui.
     În acest scop, se elaborează Planul de management, prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a ariei protejate. Custodele urmăreşte respectarea Planului de management, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul ariei protejate, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, în conformitate cu obiectivele de arie naturală protejată de interes comunitar stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    2.1.3. Drepturi de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor
     Din punct de vedere al drepturilor de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, se regăseşte o situaţie variată, cu instituţii şi persoane fizice deţinătoare de drepturi asupra terenurilor. Situaţia exactă a acestora încă nu se cunoaşte, Cadastrul Naţional General fiind încă în curs de elaborare.
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 3. Unităţile Administrativ Teritoriale peste care se suprapune situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
     Sub aspect administrativ situl se află pe suprafaţa unităţilor administrativ teritoriale Livezile, Ghilad, Banloc şi Giera. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, suprapunerea procentuală a sitului cu aceste comune este după cum urmează: Livezile - 75%, Ghilad - 15%, Banloc - 2%, Giera < 1%. Potrivit însă ultimelor seturi de date digitale oficiale privitoare la suprafaţa siturilor Natura 2000, respectiv unităţilor administrativ teritoriale, realitatea în momentul elaborării planului de management a fost următoarea: Livezile - 65,2%, Ghilad - 25,7%, Banloc - 9,0%, Giera < 1%.
     În cazul terenurilor agricole, respectiv toate categoriile: arabil, păşuni, fâneţe, acestea sunt în cea mai mare parte în proprietatea persoanelor fizice.
     Terenurile forestiere sunt reprezentate în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ de pâlcuri de arbori izolaţi şi zone de subarboret cu vegetaţie forestieră neinclusă în fond forestier, însă cu un rol important, mai ales pentru a-i servi faunei locale ca umbrar, aliniament de-a lungul drumurilor de ţară şi loc de cuibărire.
     Terenurile cu drumuri de pe teritoriul ariei protejate au destinaţii diferite:
     ● drumuri publice - destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a ţării - gestionate de Compania Naţională de Administrare a Drumurilor Naţionale din România - drumurile naţionale şi europene -, de Consiliul Judeţean Timiş - drumurile judeţene - şi de către autorităţi ale administraţiei publice locale - drumuri comunale şi orăşeneşti, drumuri de exploatare agricolă;
     ● drumuri de utilitate privată - destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiectivele economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale etc., drumuri de acces în incinte şi din interiorul incintelor, drumuri pentru organizările de şantier - gestionate de proprietari.
     Pe teritoriul ariei protejate există două drumuri, unul naţional 59B şi unul judeţean 595A, precum şi drumuri locale care fac legătura cu localităţile din zonă, drumuri comunale, drumuri agricole, poteci, drumuri vicinale şi străzi.
     Terenurile ocupate cu căi ferate, respectiv construcţiile care le deservesc, sunt proprietatea publică sau privată a statului şi sunt gestionate de Căile Ferate Române.
     Terenurile cu ape, respectiv luciurile de apă şi cursurile de apă, precum şi terenurile cu diguri şi regularizări ale cursurilor de apă, aparţin în cea mai mare parte statului, fiind gestionate de Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Banat - Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiş în mod direct.
     Apele care aparţin domeniului public: apele de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi > 5 km şi cu bazine hidrografice > 10 kmp, malurile şi cuvetele lacurilor, şi apele subterane, sunt administrate de Administraţia Naţională "Apele Române".
     Terenurile cu lucrări de îmbunătăţiri funciare: amenajările de desecare şi drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări şi altele asemenea, sunt administrate de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare - ANIF, care are rolul de a administra infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public şi privat al statului. Terenurile agricole sunt, în general, gestionate, rata abandonului fiind redusă.

    Tabel nr. 1
    Grupuri de proprietari şi categoriile de terenuri pe care le deţin

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Categorii de terenuri │
│ │deţinute │
│Proprietar ├──────┬──────┬──────┬─────┤
│ │Păşune│Fâneţe│Arabil│Luciu│
│ │ │ │ │apă │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Statul │ │ │ │[v] │
│Român │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Primării │[v] │ │[v] │ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Biserici │[v] │[v] │[v] │ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Persoane │[v] │[v] │[v] │ │
│fizice │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Persoane │ │ │ │ │
│juridice de│[v] │[v] │[v] │[v] │
│drept │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │
└───────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


    2.1.4. Factorii interesaţi
     Principalii factori interesaţi pentru Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ sunt cele 4 comunităţi peste care se suprapune aria protejată, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, Administraţia Bazinelor de Apă Banat, Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiş, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare Timişoara şi altele asemenea. Pe lângă aceştia, pe teritoriul ariei protejate au interese administrative, economice sau de altă natură şi alte instituţii şi organizaţii. În tabelul nr. 2 este prezentată lista instituţiilor şi organizaţiilor care au sarcini de aplicare a legislaţiei, administrative, de gestionare a terenurilor şi resurselor, economice sau interese de altă natură pe teritoriul Ariei Protejate, de exemplu de interes educativ.

    Tabel nr. 2
    Analiza factorilor interesaţi identificaţi în procesul de realizare a planului de management

┌────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Factori interesaţi │Rol/interes │
│crt.│ │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Instituţii, organizaţii, grupuri de interese │
│pe categorii stabilite pe baza │
│rolului şi/sau a interesului în Ariei │
│Protejate │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Implementarea │
│ │ │politicilor de │
│ │ │mediu la │
│ │Ministerul Mediului, │nivel naţional, │
│1. │Apelor şi │responsabil │
│ │Pădurilor │pentru │
│ │ │sistemul de arii │
│ │ │protejate, │
│ │ │responsabil │
│ │ │pentru fondul │
│ │ │forestier │
│ │ │naţional │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Autoritatea │
│2. │Agenţia Naţională │contractantă │
│ │pentru │pentru │
│ │Protecţia Mediului │administrarea │
│ │ │sitului ROSPA0126│
│ │ │Livezile-Dolaţ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Agenţia pentru │Implementarea │
│3. │Protecţia Mediului │politicilor de │
│ │Timiş │mediu la │
│ │ │nivel local │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Ministerul Agriculturii│Reglementarea │
│4. │- │activităţilor │
│ │Direcţia pentru │agricole şi de │
│ │Agricultură │dezvoltare rurală│
│ │Timiş - Direcţia │ │
│ │Agricolă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Administrarea │
│ │Administraţia Naţională│apelor aflate în │
│ │Apele │proprietatea │
│5. │Române - Administraţia │statului, │
│ │Bazinală │respectiv a │
│ │Banat - Sistemul de │albiilor minore, │
│ │Gospodărire a │a digurilor şi a │
│ │Apelor Timiş │zonelor │
│ │ │de protecţie ale │
│ │ │cursurilor de apă│
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Agenţia Naţională │Gestionarea │
│6. │pentru │resursei │
│ │Piscicultură şi │piscicole │
│ │Acvacultură │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Îmbunătăţiri │
│ │ │funciare, │
│7. │Administraţia Naţională│administrarea │
│ │Îmbunătăţiri Funciare │sistemelor de │
│ │ │desecare şi a │
│ │ │construcţiilor │
│ │ │aferente │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Concesionarea │
│8. │Agenţia Domeniilor │terenurilor │
│ │Statului │statului cu │
│ │ │destinaţie │
│ │ │agricolă │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Reglementarea │
│ │ │activităţilor de │
│ │Agenţia Naţională │utilizare a │
│9. │pentru Resurse │resurselor │
│ │Minerale │minerale - ape │
│ │ │subterane, ape │
│ │ │minerale, │
│ │ │cariere, │
│ │ │balastiere │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Garda Naţională de │Inspecţie şi │
│10. │Mediu - │control din punct│
│ │Comisariatul Judeţean │de vedere │
│ │Timiş │al protecţiei │
│ │ │mediului │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inspecţie şi │
│ │ │control în │
│ │ │silvicultură şi │
│11. │Garda Forestieră │vânătoare │
│ │ │Reglementarea │
│ │ │managementului │
│ │ │forestier în │
│ │ │vegetaţia │
│ │ │forestieră din │
│ │ │afara fondului │
│ │ │forestier. │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Inspectoratul de │Ordine publică, │
│12. │Poliţie al │urmărire penală, │
│ │Judeţului Timiş │et │
│ │ │cetera. │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│13. │Inspectoratul de │Ordine publică │
│ │Jandarmi │ │
│ │Judeţean Timiş │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Acordarea şi controlul plăţilor pe suprafaţă │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Derulează │
│ │ │fondurile │
│ │ │europene pentru │
│14. │Agenţia de Plăţi şi │implementarea │
│ │Intervenţii │măsurilor de │
│ │Agricole Timiş │sprijin │
│ │ │finanţate din │
│ │ │Fondul European │
│ │ │pentru │
│ │ │Garantare în │
│ │ │Agricultură │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice locale │
│şi judeţene │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Planificarea │
│ │Consiliul Judeţean │teritorială şi │
│15. │Timiş │strategică │
│ │ │Administrarea │
│ │ │drumurilor │
│ │ │judeţene │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Asigură │
│ │ │realizarea │
│ │ │intereselor │
│ │ │naţionale, │
│ │Instituţia Prefectului │aplicarea şi │
│16. │Judeţului │respectarea │
│ │Timiş │Constituţiei, a │
│ │ │legilor, a │
│ │ │hotărârilor şi │
│ │ │ordonanţelor │
│ │ │Guvernului, a │
│ │ │celorlalte acte │
│ │ │normative │
│ │ │precum şi a │
│ │ │ordinii publice │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Proprietar de │
│17. │Primăria şi Consiliul │teren, rol în │
│ │Local │planificare │
│ │Livezile │teritorială şi │
│ │ │strategică │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Proprietar de │
│18. │Primăria şi Consiliul │teren, rol în │
│ │Local │planificare │
│ │Ghilad │teritorială şi │
│ │ │strategică │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Proprietar de │
│19. │Primăria şi Consiliul │teren, rol în │
│ │Local │planificare │
│ │Banloc │teritorială şi │
│ │ │strategică │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Proprietar de │
│20. │Primăria şi Consiliul │teren, rol în │
│ │Local Giera │planificare │
│ │ │teritorială şi │
│ │ │strategică │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese locale şi │
│regionale │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Proprietari de │
│21. │Populaţia locală din │terenuri, │
│ │sit şi din │gestionari şi/sau│
│ │imediata vecinătate │utilizatori de │
│ │ │resurse │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Utilizare resurse│
│22. │Pescari │piscicole, │
│ │ │recreere │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│23. │Ciclişti │Recreere │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│24. │Reprezentanţi mass │Informare, │
│ │media │conştientizare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Grupul de Acţiune │Implementare a │
│25. │Locală Timiş │planului de │
│ │"Torontal - Bîrzava" │dezvoltare │
│ │ │locală │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Asociaţia │Implementare a │
│26. │Microregională │planului de │
│ │"Timiş-Torontal"; │dezvoltare │
│ │ │locală │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Asociaţia de Dezvoltare│Implementare a │
│27. │Intercomunitară Deşeuri│planului de │
│ │Timiş │dezvoltare │
│ │ │locală │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Asociaţi la GAL │Implementare a │
│28. │Microregiunea │planului de │
│ │Timiş-Torontal-Bârzava.│dezvoltare │
│ │ │locală │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│29. │Biserici, grupuri │Conştientizare │
│ │religioase │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Administrare infrastructură │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │Compania Naţionale de │Administrarea │
│30. │Administrare Drumuri │drumurilor │
│ │Naţionale │naţionale │
│ │Române - Direcţia │ │
│ │Regională │ │
│ │Drumuri şi Poduri │ │
│ │Timişoara - │ │
│ │Filiala Timiş │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│31. │Căi Ferate Române │Administrarea │
│ │ │căilor ferate │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│32. │ENEL România │Furnizare energie│
│ │ │electrică │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Furnizare apă │
│33. │S.C. APCAN S.A. Timiş │potabilă, │
│ │ │colectare-epurare│
│ │ │ape uzate │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Administrare resurse │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │Agenţia Naţională de │Gestionarea │
│34. │Resurse │resurselor │
│ │Minerale │minerale │
│ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Agenţia Naţională │Reglementarea │
│35. │pentru │activităţii de │
│ │Piscicultură şi │pescuit şi │
│ │Acvacultură │acvacultură │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Administraţia │Gestionarea/ │
│36. │Domeniilor Statului │concesionarea │
│ │ │heleşteelor │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Asociaţii ale │Implementează │
│37. │Pescarilor Sportivi │măsuri de │
│ │ │management ale │
│ │ │faunei piscicole.│
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Implementează │
│38. │Administratori fonduri │măsurile de │
│ │de │management ale │
│ │vânătoare │faunei de interes│
│ │ │cinegetic │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Educaţie │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│39. │Inspectoratul Şcolar │Activităţi │
│ │Timiş │educative │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Şcolile de pe │Activităţi │
│40. │teritoriul Ariei │educative │
│ │Protejate şi din │ │
│ │imediata │ │
│ │vecinătate │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Unul din │
│ │ │obiectivele │
│ │ │organizaţiei este│
│41. │Asociaţia pentru │reprezentat de │
│ │Protecţia │protejarea │
│ │Liliecilor din România │valorilor din │
│ │ │mediul │
│ │ │înconjurător, │
│ │ │inclusiv din │
│ │ │acest │
│ │ │sit. │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Unul din │
│ │ │obiectivele │
│ │ │organizaţiei este│
│42. │Societatea Ornitologică│reprezentat de │
│ │Română │protejarea │
│ │ │valorilor din │
│ │ │mediul │
│ │ │înconjurător, │
│ │ │inclusiv din │
│ │ │acest │
│ │ │sit. │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Unul din │
│ │ │obiectivele │
│ │ │organizaţiei este│
│43. │Asociaţia Bio-Team │reprezentat de │
│ │Timişoara │protejarea │
│ │ │valorilor din │
│ │ │mediul │
│ │ │înconjurător, │
│ │ │inclusiv din │
│ │ │acest │
│ │ │sit. │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Unul din │
│ │ │obiectivele │
│ │Asociaţia pentru │organizaţiei este│
│44. │Protecţia │reprezentat de │
│ │Păsărilor şi a Naturii │protejarea │
│ │Grupul │valorilor din │
│ │Milvus │mediul │
│ │ │înconjurător, │
│ │ │inclusiv din │
│ │ │acest │
│ │ │sit. │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de cercetare │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│45. │Universitatea de Vest │Cercetare │
│ │din │aplicată │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Muzeul Banatului │Cercetare │
│46. │Timişoara │aplicată, acţiuni│
│ │ │de educaţie şi │
│ │ │conştientizare │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│47. │Universitatea │Cercetare │
│ │Politehnica │aplicată │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│48. │Universitatea Tibiscus │Cercetare │
│ │din │aplicată │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ │Universitatea de │Cercetare │
│49. │Ştiinţe Agricole │aplicată │
│ │şi Medicina Veterinara │ │
│ │a │ │
│ │Banatului Timişoara │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│Finanţatori │
├────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Sprijin pentru │
│ │Fundaţii, asociaţii, │activităţi de │
│50. │instituţii │conservare, │
│ │ce gestionează fonduri │educaţie, │
│ │nerambursabile sau sunt│conştientizare şi│
│ │interesate în a │ecoturism, │
│ │sprijini │responsabilitate │
│ │activitatea Ariei │socio-economică │
│ │Protejate │ │
│ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────────────┘


    Un rol important în managementul valorilor din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ revine Administraţiei Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală Banat - Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiş, prin lucrările hidrotehnice pe care le realizează şi le întreţin.
     De asemenea, Administraţia Naţională Îmbunătăţiri Funciare, prin realizarea şi menţinerea canalelor de desecare, influenţează major speciile şi habitatele existente, dar şi folosinţa terenurilor.
     Agenţia de Plăţi şi Intervenţii Agricole, prin schemele voluntare de agro-mediu dar şi prin politicile de încurajare a folosinţei tradiţionale a terenurilor, reprezintă un factor interesat important, de care trebuie să se ţină seama în implementarea tuturor măsurilor de conservare a habitatelor.

    2.1.5. Resurse pentru management şi infrastructura
     Administrare
     Administrarea sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ este asigurată de Custode, acoperind următoarele domenii de activitate:
     ● Planificarea, coordonarea şi supravegherea activităţilor desfăşurate pe teritoriul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ;
     ● Pază;
     ● Măsuri de conservare a biodiversităţii - inclusiv monitorizarea;
     ● Educaţie şi conştientizare publică;
     ● Relaţii cu comunităţile şi cu alţi factori interesaţi;
     Obiectivul echipei de administrare este asigurarea conservării valorilor naturale din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ prin aplicarea unui management adaptabil.
     În acest scop Custodele are obligaţia să elaboreze Planul de management prin care, se realizează gospodărirea unitară şi integrată a ariei protejate; urmăreşte respectarea Planului de management; organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul ariei protejate, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale sitului, în conformitate cu obiectivele de arie naturală protejată de interes naţional şi comunitar stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.1.6. Planuri şi programe relevante pentru managementul ariei protejate
     Menţinerea, respectiv îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, nu este posibilă decât prin armonizarea tuturor planurilor care fac referire la resursele naturale sau pot avea impact asupra acestora, respectiv a biodiversităţii. Conform prevederilor legale, armonizarea planurilor şi programelor de pe teritoriul ariei protejate cu prevederile acestui plan de management va fi foarte importantă. În acest capitol sunt prezentate principalele planuri cu impact potenţial asupra valorilor ariei protejate.

    Tabel nr. 2
    Principalele planuri cu impact potenţial asupra valorilor Ariei Protejate

┌─────────────┬────────────┬───────────────┐
│Denumirea │Perioada de │Relevanţa │
│ │valabilitate│pentru sit │
│ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│Strategia de │ │Valorile de │
│dezvoltare │ │biodiversitate │
│durabilă a │2007 - 2017 │nu sunt luate │
│Microregiunii│ │în considerare │
│Timiş │ │nici măcar la │
│Torontal │ │nivel │
│informativ. │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│Strategia şi │ │ │
│Programul │ │ │
│Strategic │ │ │
│Multianual de│ │Este esenţială │
│Dezvoltare │ │contribuţia │
│Economico - │ │custodelui │
│Socială a │ │sitului la │
│judeţului │ │elaborarea │
│Timiş pentru │În lucru │acestei │
│perioada │ │strategii, │
│2014-2020, │ │pentru │
│2023, precum │ │susţinerea │
│şi │ │obiectivelor de│
│a Planului de│ │conservare a │
│Acţiune al │ │biodiversităţii│
│judeţului │ │şi implicit │
│Timiş pentru │ │a calităţii │
│perioada │ │mediului │
│2015-2016, │ │natural. │
│pentru │ │ │
│pregătirea, │ │ │
│promovarea şi│ │ │
│implementarea│ │ │
│proiectelor │ │ │
│de │ │ │
│investiţii. │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────────┘


    Pe lângă aceste proiecte, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş are ca obiectiv decolmatarea periodică a canalelor de desecare existente.

    2.1.7. Sistemul de planificare a activităţilor, monitorizare şi raportare
     Planificarea şi monitorizarea activităţilor de management se realizează, anual, de colectivul de lucru al Custodelui, în cadrul unor şedinţe de lucru. Nu se utilizează un anumit sistem de monitorizare, urmând să fie propus un sistem de monitorizare a eficienţei managementului în cadrul acestui plan de management.

    2.1.8. Scurt istoric al managementului şi al activităţilor majore de management
     Printre cele mai importante activităţi de management se enumeră implementarea de către Asociaţia Grupul Milvus a proiectului "Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 şi ROSCI0390" finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, având ca scop dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protecţia biodiversităţii şi Natura 2000.
     În cadrul acestui proiect au avut loc o serie de activităţi privind inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor, care au avut ca scop final elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate: ROSPA0103 Valea Alceului, ROSPA0113 Cânepişti, ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic, ROSPA0067 Lunca Barcăului, ROSCI 0390 Sărăturile Diniaş şi ROSPA0144 Uivar-Diniaş.
     Totodată Agenţia de Protecţie a Mediului Timiş a întocmit un set minim de măsuri de conservare pentru situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, set care a fost trimis către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului respectiv Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.


    2.2. Mediul fizic
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ ocupă o suprafaţă de 6.565 ha şi se află în sud-estul Câmpiei Panonice, respectiv în sudul Câmpiei de Vest, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bârzava. Ca şi subdiviziune a Câmpiei de Vest, aria protejată se află în Câmpia Timişului, în subunitatea Câmpia Birdei unde se dezvoltă între Timiş şi Câmpia Bârzavei.
     Apele celor două râuri, Timiş şi Bârzava, au format aici un ţinut foarte mlăştinos şi frecvent inundat. Cu timpul însă reţeaua hidrografică a zonei a fost desecată, îndiguită şi deviată. În urma acestor lucrări râul Timiş a încetat să mai străbată oraşul Timiş, îmbunătăţirea terenului a fost realizată în mod ireversibil prin regularizarea Canalului Bârzava începând cu 1728, în aceeaşi perioadă cu Bega, şi desecarea completă a mlaştinilor din împrejurimi. Totuşi, terenul de pe raza oraşului Timişoara şi împrejurimi moşteneşte o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte.
     Câmpia Timişului este o câmpie joasă ce are caracter de subsidenţă manifestându-se activ încă din arealul Timişoarei unde există loessuri şi soluri fosile, îngropate sub aluviuni. Este de asemenea o câmpie de acumulare fluviatilă joasă cu caractere clare de divagare, caracterizată prin: pantă extrem de redusă, nivel piezometric ridicat al pânzei freatice, suprafeţe mlăştinoase, văi înmlăştinite, braţe şi gârle părăsite. În partea de sud prezintă crovuri şi fenomene de subsidenţă accentuate.
     Accesibilitatea acestui sit este asigurată de dezvoltarea reţelei de trafic rutier şi feroviar. Relief antropic este reprezentat de canalele de desecare din spaţiul hidrografic format de Timiş şi Bega, folosite momentan în perioadele secetoase la irigat.
    2.2.1. Geologia, geomorfologia, formele de relief
     Caracteristicile morfologice sunt dependente de modul de formare pe ansamblu şi local a Câmpiei de Vest. A rezultat printr-un proces continuu de acumulare a unui volum imens de materiale cărate de râuri din Carpaţi şi depuse sub forma unor conuri de aluviuni mai mult sau mai puţin aplatizate.
     Ceea ce a diferenţiat acest proces, determinând o serie de deosebiri în fizionomia regională a câmpiilor au fost: poziţia ariilor de subsidenţă, succesiunea în timp a intensităţii lăsării şi felul aluviunilor cărate.
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ face parte din Câmpia Bârzavei şi Câmpia Birdei, care din punct de vedere genetic, făcând parte din Câmpia de Vest, este o câmpie acumulativă, formată prin depunerea sedimentelor într-un bazin marin şi apoi lacustru în timpul Miocenului şi Pliocenului: argile, marne, nisipuri, pietrişuri. Geologii numesc aceste depozite cu termenul de "Pannonian", de la Depresiunea Panonică, din cauza monotoniei acestora şi dificultăţii separării orizonturilor de diferite vârste. În bazinul Timiş-Bârzava, vârsta formaţiunilor creşte de la vest la est, cele mai vechi fiind cele cristaline ale pânzei getice şi autohtonului danubian. Câmpia de Vest are o constituţie petrografică simplă. Peste blocurile cristaline din fundament s-au aşternut formaţiuni sedimentare aparţinând: tortonianului: nisipuri, argile, calcare, gresii; sarmaţianului: marne, nisipuri, marne nisipoase; panonianului: marne, argile, nisipuri, pietrişuri, iar depozitele de vârstă cuaternară: pietrişuri, nisipuri, argile, argilă roşie, loessuri acoperă întreaga câmpie.
     Câmpia se definitivează în timpul Cuaternarului: în Pleistocenul mediu şi superior: câmpiile înalte; în Holocen şi Actual: câmpiile joase; odată cu această etapă începe şi modelarea actuală a câmpiei. Depozitele care apar la zi în Câmpia de Vest sunt de vârstă cuaternară, fiind situate peste cele pannoniene; din punct de vedere litologic, este dominată de: depozite loessoide în câmpiile înalte, depozite eoliene în câmpia Carei şi depozite aluvionare în câmpiile joase.
     Subsidenţa accentuată a început în pliocen, s-a continuat în cuaternar şi în prezent, fiind demonstrată de depozitele cuaternare care au grosimi ce depăşesc 100 m şi cresc de la est spre vest. Ea este reflectată în relief prin: divagarea râurilor, inundaţii periodice, înmlăştinirea unor regiuni, arii mari ocupate cu lăcovişte, şesuri aluviale extinse ale râurilor Timiş şi Bârzava.
     Geologic, subsidenţa este marcată printr-o accentuare a grosimii depozitelor cuaternare de la est spre vest: la est de Timişoara depozitele au grosimi de 100 m, între Timişoara şi Sânnicolaul Mare ating 400 m şi la nord de Sânnicolaul Mare acestea au grosimi de 500 m. A se vedea figura nr. 4.
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 4. Harta geologică a sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

    2.2.2. Hidrologia
     În spaţiul ocupat de situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ râurile sunt alohtone: sunt reprezentate de sistemele hidrografice ale Timişul, Bârzava şi Moraviţa, aparţin grupei de sud - vest, având colector Dunărea. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr ridicat de râuri, având astfel şi o densitate apreciabilă, dar majoritatea râurilor se încadrează în categoria râurilor scurte şi foarte scurte, care sunt predominant canalizate.
     Timişul: Izvorăşte din Munţii Semenic, fiind considerat râul principal care drenează Câmpia Banatului, începând de la Lugoj. Principalii săi afluenţi sunt: Timişana, care adună toate pâraiele din Dealurile Buziaşului şi curge paralel cu Timişul pe o lungime de peste 20 km, Bega Mică şi Bârzava cu Moraviţa. Viiturile repetate au impus realizarea unor lucrări de regularizare şi desecare. Cele mai importante debite se înregistrează pe Timiş şi pe afluenţii săi în lunile aprilie-iunie, iar cele mai reduse în septembrie-noiembrie.
     În cursul inferior, Timişul având o vale largă, meandrată şi divagată, cu panta deosebit de redusă, a generat în trecut inundaţii pe foarte mari suprafeţe. Datorită cursului său, în axul central al compartimentului Timişului, aflat la altitudini mai coborâte decât suprafeţele de racord, piemonturi şi glacisuri marginale, alimentarea Timişului este predominant subterană, 35% din media anuală, la care se adaugă procente importante din alimentare pluvio-nivală din amonte.
     Lacurile sunt în general lacuri de meandre şi albii părăsite, lacuri de crovuri şi lacuri antropice.
     În ceea ce priveşte hidrografia de subteran, pânzele freatice se află la adâncimi ce variază între 5 şi 20 m, în cadrul teraselor şi câmpiilor înalte şi la 1 - 3 m, în câmpiile joase şi lunci.
     Straturile acvifere, de adâncime: sunt situate la adâncimi mai mari de 60 m, fiind în general termominerale, peste 300, cu compoziţie chimică diferită. Acestea sunt exploatate prin foraje, dar apar şi izvoare la Călacea şi Timişoara, alături de minerale reci.

    2.2.3. Clima
     Sub aspect climatic, zona suprapusă sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ este rezultatul suprapunerii circulaţiei maselor de aer atlantic cu masele de aer mediteraneean şi adriatic ceea ce generează caracterul moderat al regimului temperaturilor, perioadele de încălzire din timpul iernii, începerea timpurie a primăverii, precum şi cantităţile medii multianuale de precipitaţii relativ ridicate.
     Din punct de vedere climatic, spaţiul hidrografic Banat-Timiş se încadrează în zona climatului temperat continental moderat cu influenţe submediteraneene, rezultat al suprapunerii circulaţiei maselor de aer atlantic cu invaziile de aer mediteraneean. Verile sunt relativ călduroase, lipsite de intervale de uscăciune şi secete excesive, iar iernile sunt fără geruri persistente şi intense.
     Acest climat generează caracterul moderat al regimului termic, perioadele de încălzire în timpul iernii, precum şi cantităţi medii multianuale de precipitaţii relativ ridicate, cuprinse între 600-1400 mm/an. Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt cuprinse între 10-11° Celsius, excepţie făcând arealul din vestul Câmpiei Banatului, unde temperaturile sunt ceva mai ridicate şi pot ajunge până la 14° Celsius. Media anuala de precipitaţii variază de la 400 la 500 mm în zona de câmpie.
     Regimul vânturilor este puternic influenţat de lanţul muntos, creând diferenţieri accentuate în repartiţia zonală. Viteza medie anuală a vântului depăşeşte 10 m/s iarna şi scade spre sfârşitul verii. Viteza maximă a vântului a atinge în zona de câmpie 23-27 m/s.

    2.2.4. Soluri
     Solurile, în albia Timişului şi Bârzavei, se dezvoltă pe depozite fluviatile, cea mai prezentă clasă de soluri fiind clasa hidrosoluri: gleiosoluri şi stagnosoluri în arealele joase din Câmpia Timişului. Ca urmare a proceselor de transformare a resturilor organice precum şi datorită materialului aluvionar, solurile de luncă ajung treptat în stadii avansate de evoluţie iar datorită umezirii prin ridicarea apei din pânza freatică prin capilaritate, acestea devin extreme de fertile mai ales în zonele de stepă şi silvostepă.
     Solul are reacţie puternic bazică, pH 8,75 - 11,25, şi un conţinut de săruri care depăşeşte valorile determinate, 3,28 - 3,40 %. Solul este slab structurat, cu aspect prăfos în orizontul superior şi compact în orizonturile inferioare, cu alcalinitate puternică, pH 9.0- 10.55, şi concentraţii ridicate de cationi şi anioni. Conţinutul de substanţă organică şi activitatea biologică sunt reduse. Poziţia geografică, morfologia, modul de utilizare a terenurilor şi condiţiile climatice au permis individualizarea mai multor clase de sol în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, conform tabelului nr. 4 şi a figurii nr. 5.

    Tabel nr. 3
    Tipuri de sol identificate în cadrul sitului

┌───────────┬─────────────┬─────────────┬────┬─────────┐
│Clasa de │Tipul de sol │Subtipul │Cod │Suprafaţa│
│soluri │ │ │ │totală-ha│
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Preluvosol │tipic │ELti│ │
│ ├─────────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Luvisoluri │ │stagnogleizat│LVsz│ │
│ │ │şi stagnic │/st │ │
│ │Luvosol ├─────────────┼────┼─────────┤
│ │ │albic │LVab│ │
│ │ │stagnogleizat│/sz │ │
│ │ │şi albic │ab/ │ │
│ │ │stagnic │st │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Cambisoluri│Eutricambosol│gleizat şi │ECgz│ │
│ │ │gleic │/gc │ │
│ │ ├─────────────┼────┼─────────┤
│ │ │erodat │ECer│ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Hidrisoluri│Gleiosol │tipic │GSti│ │
│ │ ├─────────────┼────┼─────────┤
│ │ │histic │GStb│ │
│ ├─────────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Stagnosoluri │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────────┴────┼─────────┤
│Total │6.565 ha │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 5. Harta tipurilor de soluri identificate în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.


    2.3. Mediul biotic
    2.3.1. Regiunea/regiunile biogeografice
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ face parte în întregime din Regiunea Biogeografica Panonică, care reprezintă doar 3% din teritoriul Uniunii Europene, cea mai mare parte aflându- se pe teritoriul Ungariei, fiind de altfel singura bioregiune a acestei ţări, parţial întâlnindu-se şi în partea de vest a României. Deşi acoperă o suprafaţă foarte mică, adăposteşte 118 specii de animale şi 46 specii de plante incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, pentru a căror conservare este necesară desemnarea de Arii Speciale de Conservare, precum şi aproximativ 70 de specii de păsări menţionate în Anexa I a Directivei Păsări pentru a căror conservare este necesară desemnarea de Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.
     În mod surprinzător, o trăsătură caracteristică o reprezintă apa - prin râurile şi lacurile sale. Dealurile şi munţii înconjurători constituie o sursă importantă de apă pentru această bioregiune, de altfel destul de aridă. Datorită acestora, apa a pătruns într-o mare parte a terenului plat, formând în zona de câmpie mlaştini efemere, puţin adânci şi izolate, precum şi unele lacuri a căror adâncime nu depăşeşte pe alocuri câteva zeci de centimetri şi care datorită aridităţii ridicate creează medii sărăturoase unice la noi în ţară. Aceste habitate extrem de bogate joacă un rol important în răspândirea speciilor, oferind vieţii sălbatice un coridor ecologic natural de deplasare într-un peisaj care devine rapid tot mai impenetrabil. Speciile şi habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate de importanţă comunitară sunt reprezentative pentru această regiune biogeografică.
     Bioregiunea are o importanţă majoră pentru păsări, zonele umede puţin adânci şi lacurile alcaline reprezintă un adevărat paradis pentru păsările acvatice şi pentru cele migratoare. Multe dintre speciile în declin sau vulnerabile în Europa, de exemplu raţa roşie, acvila de câmp şi şoimul dunărean, cuibăresc aici în număr semnificativ.

    2.3.2. Fauna
    2.3.2.1. Specii de interes comunitar şi situaţia acestora în sit
     Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE "Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce priveşte Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către Ariile Speciale de Protecţie Avifaunistică era una excelentă în judeţele Satu Mare - 100%, Bihor - 83% şi Arad - 83%, însă practic inexistentă -1% în Timiş, tocmai în judeţul bănăţean, unde se află aproape jumătate - 47,8% din populaţia cuibăritoare din Câmpia de Vest, conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009.
     Astfel aria a fost propusă ca sit Natura 2000 în special în vederea conservării vânturelului de seară. Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ a fost declarat ca Arie de Importanţă Specială Avifaunistică pentru protejarea unui număr de 10 specii de păsări listate în cadrul Anexei I a Directivei Păsări. De asemenea în Formularul Standard a fost menţionată şi o specie cu migraţie regulată, Corvus frugilegus, nemenţionată în anexa I la Directiva.
     Acestea sunt enumerate în tabelele nr. 5, 6, 7 şi 8 de mai jos, împreună cu efectivele înregistrate, perioada în care pot fi observate şi alte informaţii prezentate în cadrul Formularului Standard pentru sit - situaţia populaţiei, statut de conservare.
     În cadrul procesului de realizare a planului de management, în perioada 2014 şi 2015, în lunile aprilie, mai, august şi octombrie s-au făcut inventarieri ale speciilor de faună de interes comunitar, în baza cărora s-a estimat starea actuală a speciilor. Raportul final elaborat pe baza studiilor mai sus amintite se află în Anexa nr. 4 la Plan de management. De asemenea, în Anexa nr. 5 la Planul de management sunt prezentate hărţile de distribuţie a 6 specii edificatoare de păsări, cu menţiunea că aceste date reflectă situaţia din 2014-2015, şi pentru viitor au doar caracter orientativ.

    Tabel nr. 5
    Speciile de interes comunitar menţionate în Formularul Standard

┌──┬───────────┬────────────┬──────┬─────────┬─────┬───────┐
│ │Denumire │Denumire │ │ │Anexa│Lista │
│ │ştiinţifică│populară │Cod │Anexa din│din │roşie │
│ │ │ │Natura│Directiva│Legea│globală│
│ │ │ │2000 │Păsări │49 │IUCN │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤
│ │Nycticorax │ │ │ │Anexa│ │
│ │nycticorax │ │ │ │3 │ │
│ │Egretta │Stârc de │ │ │Anexa│ │
│ │garzetta │noapte │ │ │3 │ │
│ │Ciconia │Egretă mică │ │ │Anexa│ │
│1 │ciconia │Barză albă │A023 │I │3 │LC │
│2 │Hieraaetus │Acvilă │A026 │I │Anexa│LC │
│3 │pennatus │pitică │A031 │I │3 │LC │
│4 │Falco │Vânturel de │A092 │I │Anexa│LC │
│5 │vespertinus│seară │A097 │I │3 │NT │
│6 │Coracias │Dumbrăveancă│A231 │I │Anexa│NT │
│7 │garrulus │Fâsă de câmp│A255 │I │3 │LC │
│8 │Anthus │Sfrâncioc │A338 │I │Anexa│LC │
│9 │campestris │roşiatic │A339 │I │3 │LC │
│ │Lanius │Sfrâncioc cu│ │ │Anexa│ │
│10│collurio │frunte │A403 │I │3 │LC │
│ │Lanius │neagră │ │ │Anexa│ │
│ │minor │Şorecar mare│ │ │3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Buteo │ │ │ │Anexa│ │
│ │rufinus │ │ │ │3 │ │
└──┴───────────┴────────────┴──────┴─────────┴─────┴───────┘

    Legendă:
    MPV - mai puţin vulnerabil - LC -least concerned- cod Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii
    AA - Aproape ameninţat/în declin-NT -Near Threatened/decreasing- cod Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii    Tabel nr. 6
    Situaţia speciilor de interes comunitar identificate în sit - starea actuală de conservare

┌───────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Nr. │ │Stare │
│Specia │Efectiv │minim │Observaţii │actuală │
│ │populaţional│de │ │ │
│ │estimat │indivizi│ ├───┬───┬───┤
│ │ │estimat │ │*C │*S │*N │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Nu a fost │ │ │ │
│Nycticorax │0 indivizi │0 │observat │[v]│ │ │
│nycticorax │ │ │nici un │ │ │ │
│ │ │ │exemplar │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Nu a fost │ │ │ │
│ │ │ │observat │ │ │ │
│Egretta │0 indivizi │0 │nici un │[v]│ │ │
│garzetta │ │ │exemplar de │ │ │ │
│ │ │ │egretă mică │ │ │ │
│ │ │ │în timpul │ │ │ │
│ │ │ │migraţiei │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Specie │ │ │ │
│ │35-56 │ │cuibăritoare│ │ │ │
│Ciconia │perechi │70 │şi │ │[v]│ │
│ciconia │cuibăritoare│ │migratoare │ │ │ │
│ │ │ │după │ │ │ │
│ │ │ │Formularul │ │ │ │
│ │ │ │standard │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Nu a fost │ │ │ │
│Hieraaetus │0 perechi │0 │observat │[v]│ │ │
│pennatus │cuibăritoare│ │nici un │ │ │ │
│ │ │ │exemplar │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Multe │ │ │ │
│ │44-49 │ │exemplare au│ │ │ │
│Falco │perechi │88 │revenit în │ │ │[v]│
│vespertinus│cuibăritoare│ │zonele de │ │ │ │
│ │ │ │cuibărit │ │ │ │
│ │ │ │foarte │ │ │ │
│ │ │ │târziu │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Nu am │ │ │ │
│Coracias │ │ │observat │ │ │ │
│garrulus │0 p │0 │nici un │ │ │[v]│
│ │ │ │individ pe │ │ │ │
│ │ │ │aria │ │ │ │
│ │ │ │studiată. │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Apare ca │ │ │ │
│Anthus │3-9 perechi │ │specie │ │ │ │
│campestris │cuibăritoare│10 │cuibăritoare│[v]│ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │
│ │ │ │Formularul │ │ │ │
│ │ │ │standard. │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Este │ │ │ │
│ │49-115 │ │menţinut ca │ │ │ │
│Lanius │perechi │98 │specie │ │ │[v]│
│collurio │cuibăritoare│ │cuibăritoare│ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │
│ │ │ │Formularul │ │ │ │
│ │ │ │standard. │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│Lanius │8-15 perechi│15 │ │ │ │ │
│minor │cuibăritoare│ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Nu a fost │ │ │ │
│ │ │ │observat │ │ │ │
│Buteo │0 perechi │0 │nici un │ │ │[v]│
│rufinus │cuibăritoare│ │şorecar mare│ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │
│ │ │ │situl │ │ │ │
│ │ │ │ROSPA0126. │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Este │ │ │ │
│ │ │ │menţinut ca │ │ │ │
│Aquila │0 perechi │0 │specie │ │ │[v]│
│pennata │cuibăritoare│ │cuibăritoare│ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │
│ │ │ │Formularul │ │ │ │
│ │ │ │standard. │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────┴────────────┴───┴───┴───┘

    Legendă:
     * C - Corespunzătoare - se menţine prin non-intervenţie sau prin acelaşi tip de management ca până în prezent
    * S - Satisfăcătoare - îmbunătăţirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica reconstrucţii ecologice
    * N - Necorespunzătoare - degradată din cauza unor intervenţii antropice, dar recuperabil cu minime intervenţii de reconstrucţie ecologică    Tabel nr. 7
    Situaţia speciilor de interes comunitar identificate în sit - efective

┌──┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │Specia │Efective cf. Formular │Efective cf. │
│ │ │Standard │inventarierilor │
│ │ ├───────────┬──────┬────────┼───────────┬──────┬────────┤
│ │ │Reproducere│Iernat│Pasaj │Reproducere│Iernat│Pasaj │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│1 │Nycticorax │- │- │50-100 i│- │- │0 i │
│ │nycticorax │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│2 │Egretta │- │- │50-100 i│- │- │0 i │
│ │garzetta │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│3 │Ciconia │7-10 p │- │90-120 i│33-56 p │- │0 i │
│ │ciconia │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│4 │Hieraaetus │0-1 p │- │- │0 p │- │- │
│ │pennatus │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│5 │Falco │28-35 p │- │900-1200│44-49 p │- │900-1700│
│ │vespertinus│ │ │i │ │ │i │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│6 │Coracias │1-3 p │- │- │0 p │- │- │
│ │garrulus │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│7 │Anthus │5-8 p │- │- │3-9 p │- │- │
│ │campestris │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│8 │Lanius │20-30 p │- │- │49-115 p │- │- │
│ │collurio │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│9 │Lanius │25-30 p │- │- │8-15 p │- │- │
│ │minor │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼────────┤
│10│Buteo │0-1 p │- │5-15 i │0 p │- │0 i │
│ │rufinus │ │ │ │ │ │ │
└──┴───────────┴───────────┴──────┴────────┴───────────┴──────┴────────┘    Tabel nr. 8
    Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Păsări

┌─┬──────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Specia │Efective cf. Formular │Efective cf. │
│ │ │Standard │inventarierilor │
│ │ ├───────────┬──────┬─────┼───────────┬──────┬─────┤
│ │ │Reproducere│Iernat│Pasaj│Reproducere│Iernat│Pasaj│
├─┼──────────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼─────┤
│1│Corvus │200-240 p │ │ │815-842 p │ │ │
│ │frugilegus│ │ │ │ │ │ │
└─┴──────────┴───────────┴──────┴─────┴───────────┴──────┴─────┘    2.3.2.2. Specii de faună de interes economic
     Speciile vânate pe teritoriul Ariei Protejate: potârniche - Perdix perdix, iepure - Lepus europaeus, căprior - Capreolus capreolus, vulpe - Vulpes vulpes, bursuc - Meles meles, jder - Martes foina, şacal auriu - Canis aureus

    2.3.2.3. Specii de faună de interes cultural
     Barza albă - Ciconia ciconia este o specie asociată cu aşezări umane. Populaţia din comuna Partoş este una dintre cele mai semnificative colonii de berze albe din Câmpia de Vest. Localnicii simpatizează, în general, această specie, considerând-o aducătoare de noroc, dar există şi cazuri de conflict când berzele îşi construiesc cuibul chiar peste intrarea în casă, aproape de geamuri.

    2.3.2.4. Specii alohtone şi specii invazive
     Un studiu concret, privind răspândirea speciilor alohtone şi a celor cu caracter invaziv, nu a fost realizat încă.


    2.3.3. Ecosisteme
     În momentul desemnării ca sit Natura 2000, în cadrul sitului au fost identificate următoarele categorii de clase de habitate şi ecosisteme:
     ● Culturi cerealiere extensive - inclusiv culturile de rotaţie cu dezmiriştire -85%.
     ● Pajişti ameliorate-13%.
     ● Pajişti uscate, stepe-2%.
     Toate aceste categorii de ecosisteme au rolul lor în cadrul sitului Natura 2000, inclusiv elementele antropice, ce pot adăposti sau asigura resursă trofică diverselor specii, lilieci, diverse specii de păsări, rozătoare etc.

    2.3.4. Peisajul
     Peisajul este unul caracteristic de luncă ce oferă atât suprafeţe complet goale, fără vegetaţie lemnoasă, cât şi buchete, pâlcuri de arbori aflaţi în imediata vecinătate a apei alcătuite din salcie albă, răchită, plop alb, arţar tătăresc, salcâm şi mai rar din cer şi stejar brumăriu.
     Este, aşadar, un peisaj mozaicat, divers, cu pajişti uşor sărăturoase şi zone umede. Presiunile mari de dezvoltare intensă pot duce foarte uşor la antropizarea exagerată a acestui peisaj, aşa cum s-a întâmplat în zone similare în toată Europa. Creşterea nivelului de antropizare, respectiv degradarea peisajului este asociată cu reducerea serviciilor de mediu extrem de importante, pe care le furnizează în prezent mozaicul de ecosisteme: filtrarea aerului şi apei, reglarea microclimatului şi atenuarea extremelor, asigurarea relaţiilor ecologice critice pentru menţinerea resurselor naturale, de exemplu prin menţinerea habitatelor propice pentru polenizatorii care au impact major şi asupra culturilor de plante agricole.

    2.3.5. Procese naturale
     Pe teritoriul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, procesele naturale sunt reduse ca prezenţă şi intensitate, întrucât majoritatea ecosistemelor au suferit modificări semnificative, aşa cum este cazul cursurilor de apă.
     Principalele procese ecologice sunt:
    a) Inundarea şi înmlăştinirea
     Fenomenul de inundare contribuie în mod semnificativ la formarea habitatelor specifice denumite generic "zone umede": aninişuri, mlaştini, pajişti umede, et cetera. Odată cu îndiguirile şi acţiunile de desecare ce au avut loc în zonă, acest fenomen natural a fost limitat la albiile minore din incintele îndiguite, reducând semnificativ amploarea acestui proces.

    b) Meandrarea
     Fenomenul natural de meandrare se manifestă prin depunerea constantă de aluviuni, concomitent cu erodarea malurilor, generându-se acea formă de "bucle" caracteristică pentru râurile de câmpie. Meandrarea ca fenomen, generează o varietate de habitate rare şi indispensabile multor specii de faună: maluri verticale erodate, depuneri de mâl şi aluviuni, ochiuri de apă, maluri mâloase, et cetera.
     Cu ocazia viiturilor mai mari, aceste meandre/bucle se pot rupe, rămânând izolate sub forma unor braţe moarte, periodic inundate şi alimentate cu apă. Îndiguirile, în această zonă, au dus la imposibilitatea formării lor. Totodată, prin îndiguire, se modifică semnificativ forma şi adâncimea albiei minore a râurilor.
     Dacă, în cazul un râu neîndiguit avem de a face cu o varietate de forme, în cazul unuia îndiguit fundul albiei este mai adânc, datorită creşterii vitezei şi uniform pe toată lungimea. Acest fapt duce la scăderea numărului de specii de peşti ce utilizează varietatea de habitate, prezente în mod natural într-un râu de deal/munte pentru depunere de ponte şi hrănire. Adâncirea fundului albiei are ca efect secundar scăderea nivelului pânzei apei freatice, ducând la afectarea sau chiar modificarea habitatelor umede de luncă şi la intensificarea fenomenului de secetă.

    c) Sedimentarea
     Sedimentarea, ca proces natural, stă la baza procesului de meandrare. Prin construirea de baraje, acest fenomen poate fi puternic influenţat, manifestându-se mai puternic în amonte de Baraje, provocând colmatarea albiilor, şi aproape deloc în aval de baraje, unde cursurile râurilor sunt aproape liniare.

    d) Succesiunea
     Succesiunea este un proces natural, specific tuturor habitatelor, fiind deseori generat sau influenţat de activităţile antropice.
     În cazul păşunilor şi fâneţelor, acest fenomen poate avea efecte negative dacă are lor ca urmare a abandonului terenurilor. Acestea, neîntreţinute, se împăduresc treptat, pierzându-şi caracteristicile esenţiale pentru asigurarea hranei şi adăpostului speciilor care depind de ele, spre exemplu: şerpar, cristel de câmp, barza neagră, barză albă, vânturel roşu, vânturel de seară, şoim dunărean şi alte specii de păsări. Dacă trecerea lor se face controlat, într-o perioadă relativ lungă de timp, valoarea lor ecologică poate creşte, prezenţa arborilor izolaţi ducând la creşterea biodiversităţii în aceste tipuri de habitate.
     Un alt caz special de succesiune este fenomenul de evoluţie a braţelor moarte. Aceste braţe moarte, formate în urma procesului de meandrare a râurilor, parcurg o serie de etape intermediare, fiecare constituind un habitat extrem de valoros, atât prin raritatea lui cât, mai ales, prin condiţiile de viaţă ce le creează pentru o serie de specii de faună. Aşadar, după desprinderea de cursul permanent al râului, avem de a face iniţial cu iazuri sau bălţi. Ulterior, prin colmatare şi scăderea nivelului apei acestea se transformă în mlaştini. Ulterior, mlaştinile evoluează în habitate de pajişti umede, presărate cu bălţi temporare.
    2.4. Informaţii socio-economice şi culturale
    2.4.1. Comunităţi
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ are o suprafaţă de 6.565 ha. Întreaga suprafaţă este situată pe teritoriul judeţului Timiş în regiunea 5 Vest. Din punct de vedere al distribuţiei teritoriale, pe localităţi, situl este împărţit după cum urmează: Livezile - 65,2%, Ghilad - 25,7%, Banloc - 9,0%, Giera < 1%. Situl se întinde pe suprafaţa dintre lunca Timişului şi canalul Bârzava fiind delimitat în partea de nord de canalul Lanca-Birda. În cadrul ultimului referendum, conform informaţiilor oficiale, numărul de locuitori se prezintă astfel:
     Informaţii privind suprafaţa localităţilor şi populaţia acestora în cadrul sitului sunt prezentate la tabelul nr. 9.

    Tabel nr. 9
    Distribuţia teritorială şi demografică a sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

┌──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Densitate│
│Localitate│Suprafaţă│Populaţie│- │
│ │- ha │ │populaţie│
│ │ │ │/hectar │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Banloc │17360 │3041 │0,18 │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Ghilad │10706 │2037 │0,19 │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Giera │1267 │1453 │1,15 │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Livezile │5579 │1749 │0,31 │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │34912 │8280 │0,23 │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

──────────
    *Sursa datelor: Tempo online 2014-Anuarul Statistic, Institutul Naţional de Statistică
──────────

     În ceea ce priveşte dinamica temporară a factorilor demografici, se constată o tendinţă de stagnare a populaţiei la nivelul sitului. Tendinţa de stagnare demografică determină, cel puţin în plan teoretic, o tendinţă de stagnare a factorilor antropici asupra conservării speciilor şi habitatelor. Această tendinţă este una potenţială, determinarea gradului exact de impact trebuind sa fie analizat în corelaţie cu tendinţele de utilizare a habitatelor de către speciile protejate.

    2.4.2. Aspecte demografice
     Conform datelor Institutului Naţional de Statistică aferente anului 2015, cel mai recent recensământ al populaţiei, în zonă locuiesc 8273 persoane, dintre care marea lor majoritate locuiesc în mediul rural. Comparativ cu informaţiile înregistrate anterior, în anii 1992, 2000 şi 2010, se înregistrează o creştere a numărului locuitorilor din regiunea ariei protejate ca urmare a migraţiei populaţiei din mediul urban, conform informaţiilor din tabelul nr. 10.
     Procentul populaţiei rurale este mult peste media naţională, acesta fiind un aspect important pentru managementul ariilor protejate. Natalitatea a scăzut mai ales în ultimii ani datorită tendinţei tinerelor familii de a avea tot mai puţini copii, dar şi datorită plecării definitive a unei părţi din populaţia tânără spre oraşele apropiate. Acestea sunt şi cauzele ce au dus la fenomenul de îmbătrânire a populaţiei, respectiv la creşterea indicilor mortalităţii.

    Tabel nr. 4
    Evoluţia populaţiei la nivelul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Localitate│Anul │Anul │Anul │Anul │
│ │1992 │2000 │2010 │2015 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Banloc │4677 │4743 │3087 │3037 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Ghilad │- │- │1973 │2040 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Giera │1272 │1354 │1444 │1446 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Livezile │- │- │1747 │1750 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│TOTAL │5949 │6097 │8251 │8273 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

──────────
    *Sursa datelor: Tempo online 2014-Anuarul Statistic, Institutul Naţional de Statistică
──────────


    2.4.3. Utilizarea terenurilor şi resurselor naturale
     Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Pe terenul arabil se cultivă porumbul, grâul, orz şi legume. Producţia vegetală în valorile totale şi medii este modestă, fiind sub potenţialul productiv al zonei. Creşterea rentabilităţii muncii în agricultură are în vedere sprijinirea investiţiilor în domeniul dotării cu maşini şi utilaje performante, introducerea de soiuri cu productivitate mai ridicată, creşterea dimensiunilor exploataţiilor agricole prin stimularea asocierii.
     Principala resursă a acestor localităţi este terenul agricol, structura fondului funciar la nivelul localităţilor fiind redată în tabelul nr. 11.

    Tabel nr. 5
    Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă

┌──────────┬──────┬──────┬──────┬────┬──────┐
│Localitate│Arabil│Păşuni│Fâneţe│Vii │Livezi│
│ │- ha -│- ha -│- ha -│-ha-│- ha -│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│Banloc │9381 │770 │101 │- │- │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│Ghilad │8222 │2077 │162 │- │25 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│Giera │6446 │2002 │101 │- │7 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│Livezile │4364 │833 │31 │- │3 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│TOTAL │28413 │5682 │395 │0 │35 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴────┴──────┘

──────────
    *Sursa datelor: Tempo online 2014-Anuarul Statistic, Institutul Naţional de Statistică
──────────


    2.4.4. Economia locală
     Sub aspect economic, comunităţile din regiune se dezvoltă în jurul principalului domeniu de activitate, acela fiind exploatarea agricolă a terenurilor, urmată de creşterea animalelor, comerţ, industria alimentară, industria materialelor de construcţii şi diverse servicii.
     Cultura plantelor, pe lângă creşterea animalelor, care este activitatea de bază pe care o desfăşoară locuitorii regiunii, a constituit una dintre ocupaţiile principale ale acestora. Oamenii cultivă: porumb, grâu, orz şi orzoaică.
     Zootehnia reprezintă o sursă de venit importantă pentru locuitorii zonei care au dezvoltat această ramură într-o pondere mai mare, în comparaţie cu alte activităţi, deoarece localitatea dispune de puţine terenuri arabile, având în schimb suprafeţe întinse cu fâneţe. Pentru detalii a se vedea tabelul nr. 12.
     Zona comercială este reprezentată firav, fiind alcătuită din dotări şi spaţii comerciale şi de alimentaţie publică cu caracter privat, dar care nu se constituie într-un adevărat centru comercial. Celelalte tipuri de servicii: administraţie, poşta, cultura sunt corespunzător deservite de capacităţile existente.

    Tabel nr. 12
    Structura şeptelului la nivel de localitate

┌──────────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────┬────────┐
│Localitate│Bovine│Ovine│Caprine│Porcine│Păsări│Cabaline│
├──────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Banloc │105 │73 │37 │233 │543 │60 │
├──────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Ghilad │79 │52 │52 │211 │497 │54 │
├──────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Giera │78 │28 │19 │128 │265 │42 │
├──────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Livezile │76 │40 │23 │151 │326 │67 │
├──────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│TOTAL │338 │193 │131 │723 │1631 │223 │
└──────────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────┴────────┘

──────────
    * Direcţia Regională de Statistică Timiş-2010
──────────

     În cadrul gospodăriilor care deţin animale, şeptelul este compus, în medie pe categorii, din bovine, porcine, cabaline, ovine, caprine şi păsări de curte. Mai există o categorie restrânsă de gospodării care se ocupă de creşterea altor animale, de exemplu iepuri sau care se ocupă de stupărit. În localităţile din regiune, cei mai mulţi dintre fermieri practică o agricultură de subzistenţă sau cel mult de semi-subzistenţă. De-a lungul anilor s-a dezvoltat o tendinţă de trecere către agricultura intensivă, la nivelul fiecărei localităţi existând un număr mic de fermieri ce se detaşează clar prin suprafeţele exploatate şi numărul de capete de animale deţinute. O presiune ridicată asupra supraexploatării agricole vine din rândul crescătorilor de ovine, ale căror efective aproape că s-au dublat în ultimii 10 ani ca urmare a stimulentelor financiare primite prin plăţile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură.


    2.5. Cercetare
     Nu există infrastructură destinată exclusiv cercetării.

    2.6. Acţiuni de management majore desfăşurate în situl ROSPA0126 Livezile- Dolaţ
     Nu există până în prezent acţiuni de management majore desfăşurate în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.


    3. EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE
     În această secţiune sunt prezentate principalele valori şi ameninţări din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ şi se analizează situaţia valorilor identificate, respectiv presiunile care afectează starea acestora în prezent sau le pot ameninţa pe viitor. Aceste analize stau la baza definirii măsurilor de management specifice situaţiei actuale.
    3.1. Valori
     Principalele valori ale ariei protejate sunt reprezentate de specii de păsări rare la nivel european, care îşi găsesc aici refugiu, loc de popas în migraţie sau habitate favorabile pentru hrănire şi reproducere - tabelul nr. 13.
     Pe lângă acestea, au fost identificate şi alte valori importante pentru zonă, mai ales cele ce se constituie în resurse pentru localnici şi dezvoltarea zonei. De exemplu pajişti importante pentru comunităţile locale şi care, dacă sunt păstrate şi valorificate corespunzător, ajută la dezvoltarea locală şi la obţinerea unui sprijin real din partea autorităţilor şi a localnicilor pentru implementarea măsurilor de management.

    Tabel nr. 13
    Valorile identificate în cadrul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Valoarea │Importanţa │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Indicatori pentru │
│ │calitatea apelor de │
│Păsări │suprafaţă şi implicit │
│dependente │subterane. Contribuie la │
│de apă │reglarea populaţiilor de │
│ │amfibieni, │
│ │constituind în acelaşi │
│ │timp o atracţie │
│ │turistică. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │În special răpitoarele │
│ │contribuie la reglarea │
│ │populaţiilor de │
│ │păsări - graurul, cioara │
│ │de semănătură etc. - şi │
│ │rozătoarelor de │
│Păsări │pajişti şi terenuri │
│dependente │arabile. │
│de pajişti │Păsările insectivore │
│ │contribuie la reglarea │
│ │populaţiilor de │
│ │insecte de pe terenuri │
│ │arabile şi pajişti, │
│ │constituind în │
│ │acelaşi timp o parte din │
│ │prada speciilor de păsări│
│ │răpitoare. │
│ │Sunt indicatori pentru │
│ │calitatea pajiştii din │
│ │punct de vedere al │
│ │menţinerii echilibrului │
│ │ecosistemic. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Utilizează terenurile │
│ │arabile pentru hrănire, │
│Păsări │contribuind │
│dependente │semnificativ la │
│de terenuri │echilibrul acestor │
│arabile │ecosisteme antropice prin│
│ │reglarea populaţiilor de │
│ │insecte, rozătoare şi │
│ │amfibieni. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Prezenţa acestor ochiuri │
│ │de apă creează câteva │
│Lacuri şi │puncte de │
│bălţi │atracţie în monotonia │
│ │peisajului de câmpie, │
│ │constituind totodată │
│ │habitate specifice pentru│
│ │păsările de apă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Aceste canale asigură │
│ │menţinerea unui regim │
│Canale cu │hidric în sol │
│apă │favorabil culturilor de │
│temporară │cereale şi pomi │
│ │fructiferi. Totodată, │
│ │reprezintă o componentă │
│ │esenţială a habitatului │
│ │speciilor de │
│ │apă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Având în vedere tendinţa │
│ │actuală de creştere a │
│ │şeptelului pe │
│ │baza sprijinului │
│ │financiar acordat de │
│Habitate de │politicile europene din │
│pajişte │domeniul agriculturii, │
│ │aceste habitate │
│ │constituie o resursă │
│ │esenţială pentru │
│ │comunitate. Ele │
│ │reprezintă totodată │
│ │habitat de │
│ │cuibărire şi hrănire │
│ │pentru speciile de │
│ │pajişte. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Arborii izolaţi sau în │
│ │pâlcuri reprezintă o │
│ │componentă │
│Vegetaţia │esenţială a habitatului │
│lemnoasă │speciilor de păsări, în │
│ │special a │
│ │vânturelului de seară. │
│ │Aceşti arbori, asigură de│
│ │multe ori umbra │
│ │necesară animalelor │
│ │domestice în timpul │
│ │verii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Reprezintă o resursă │
│ │necesară deoarece multe │
│Apele │comunităţi sunt │
│potabile din│conectate la surse de apă│
│fântâni şi │ce provin din zonă, în │
│puţuri │timp ce multe │
│ │gospodării folosesc │
│ │foraje de mică adâncime │
│ │pentru irigat şi │
│ │animale. │
└────────────┴─────────────────────────┘    3.2. Presiuni şi ameninţări
     Identificarea şi evaluarea presiunilor şi ameninţărilor a fost realizată în grupul de lucru şi în întâlniri cu factorii interesaţi, utilizând clasificarea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii. Ameninţările din Formularul Standard pot fi uşor asimilate cu cele din clasificarea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii. Această clasificare internaţională, realizată pentru ameninţările din arii protejate, permite o analiză mai uşoară a categoriilor de ameninţări.
     Presiunile apar/există ca urmare a acţiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme din trecut sau care au loc în prezent şi care afectează, în mod cumulat sau separat viabilitatea pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului. Pentru analiza de mai jos, au fost luate în calcul presiunile identificate în prezent sau pe parcursul ultimilor cinci ani.
     Ameninţările pot apărea ca urmare a acţiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme pe viitor, putând afecta în mod cumulat sau separat, viabilitatea pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului. Definirea ameninţărilor se face luând în calcul acţiuni umane viitoare sau previzibile. Pentru analiza prezentată în continuare, s-au luat în calcul ameninţările ce pot deriva în următorii cinci ani, din acţiuni umane în derulare sau previzibile şi fenomene naturale extreme posibile.
     În tabelul nr. 14 este prezentată analiza presiunilor şi ameninţărilor din cadrul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.

    Tabel nr. 14
    Analiza presiunilor şi ameninţărilor

┌──────────────┬────────────┬───────────────────┬───────┐
│Ameninţarea/ │Valoarea la │ │Nivel │
│Presiunea │care │Explicaţii │impact │
│identificată │se face │ │estimat│
│ │referire │ ├───┬───┤
│ │ │ │P │A │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│1. Dezvoltările rezidenţiale şi comerciale │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Case şi aşezări │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: interes │ │ │
│ │ │pentru construirea │ │ │
│ │ │de zone │ │ │
│Extindere │Păsări │rezidenţiale │1 │2 │
│intravilan │dependente │Localizare: în │ │ │
│ │de │imediată vecinătate│ │ │
│ │pajişti │a localităţilor │ │ │
│ │ │Dolaţ şi Livezile │ │ │
│ │ │Impact: reducerea │ │ │
│ │ │habitatului în │ │ │
│ │ │zonele afectate │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│2. Agricultură şi Acvacultură │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Recolte anuale şi perene, altele decât cheresteaua│
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: creşterea │ │ │
│ │ │eficienţei │ │ │
│ │Păsări │economice a │ │ │
│Extinderea │dependente │fermelor │1 │1 │
│monoculturilor│de │asociative │ │ │
│ │terenuri │Localizare: toate │ │ │
│ │arabile │terenurile arabile │ │ │
│ │ │Impact: fluctuaţii │ │ │
│ │ │majore în │ │ │
│ │ │asigurarea fondului│ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │hrană │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: necesitatea │ │ │
│ │ │unor culturi │ │ │
│ │ │competitive conform│ │ │
│Utilizarea │ │cerinţelor pieţei │ │ │
│insecticidelor│Păsări │actuale. Accesul │ │ │
│şi │dependente │facil la chimicale │2 │2 │
│rodenticidelor│de │Localizare: toate │ │ │
│pe │terenuri │terenurile arabile │ │ │
│terenuri │arabile │Impact: scăderea │ │ │
│arabile │ │semnificativă a │ │ │
│ │ │cantităţii de hrană│ │ │
│ │ │pentru păsările │ │ │
│ │ │insectivore şi a │ │ │
│ │ │celor care se │ │ │
│ │ │hrănesc │ │ │
│ │ │cu micromamifere │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: cosirea │ │ │
│ │ │terenului în │ │ │
│ │ │spirală din │ │ │
│Uciderea │ │exterior spre │ │ │
│accidentală │Anthus │interior, │2 │2 │
│în timpul │campestris │neutilizarea │ │ │
│cositului cu │ │dispozitivelor de │ │ │
│utilaje mari │ │avertizare a │ │ │
│ │ │faunei │ │ │
│ │ │Localizare: toată │ │ │
│ │ │zona de proiect │ │ │
│ │ │Impact: distrugerea│ │ │
│ │ │pontei din anul │ │ │
│ │ │respectiv │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: cosirea │ │ │
│ │ │terenului în │ │ │
│ │ │spirală, din │ │ │
│ │ │exterior spre │ │ │
│Uciderea │ │interior, │ │ │
│accidentală a │Păsări │neutilizarea │2 │2 │
│mamiferelor │dependente │dispozitivelor de │ │ │
│mici în │de │avertizare a │ │ │
│timpul │pajişti │faunei │ │ │
│cositului cu │ │Localizare: toate │ │ │
│utilaje mari │ │pajiştile şi │ │ │
│ │ │culturile de │ │ │
│ │ │lucernă │ │ │
│ │ │Impact: reducerea │ │ │
│ │ │fondului de hrană │ │ │
│ │ │format din │ │ │
│ │ │mamifere mici │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: reducerea │ │ │
│ │ │costurilor de │ │ │
│Incendierea │Păsări │curăţare a │ │ │
│miriştilor │dependente │terenurilor │2 │2 │
│ │de │Localizare: │ │ │
│ │terenuri │terenurile arabile │ │ │
│ │arabile │Impact: reducerea │ │ │
│ │ │fondului de hrană │ │ │
│ │ │format din insecte │ │ │
│ │ │şi mamifere mici │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│2.2. Plantaţii pentru lemn şi celuloză │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: │ │ │
│ │ │valorificarea │ │ │
│ │ │economică │ │ │
│Culturi │Păsări │superioara a │- │3 │
│energetice │dependente │pajiştilor │ │ │
│ │de │şi terenurilor │ │ │
│ │pajişti │arabile │ │ │
│ │ │Localizare: toată │ │ │
│ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │Impact: reducerea │ │ │
│ │ │habitatului │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: judeţul │ │ │
│ │ │Timiş are un grad │ │ │
│ │ │de acoperire cu │ │ │
│ │ │păduri de doar 11%.│ │ │
│ │ │Interes pentru │ │ │
│Plantaţii de │Păsări │atragerea de │ │ │
│păduri │dependente │fonduri │- │1 │
│ │de │Localizare: toată │ │ │
│ │pajişti │suprafaţa │ │ │
│ │ │Impact: în cazul │ │ │
│ │ │suprafeţelor mai │ │ │
│ │ │mari de │ │ │
│ │ │0,5 ha/100ha - │ │ │
│ │ │reducerea │ │ │
│ │ │habitatului; în │ │ │
│ │ │cazul │ │ │
│ │ │suprafeţelor mai │ │ │
│ │ │mici de 0,5/100ha │ │ │
│ │ │ha impactul poate │ │ │
│ │ │fi neglijabil │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│2.3. Creşterea animalelor şi zootehnia │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: necesitatea │ │ │
│ │ │de a asigura spaţiu│ │ │
│ │ │de mişcare │ │ │
│Păşunatul în │Păsări │pentru animalele │1 │1 │
│perioada │dependente │domestice în timpul│ │ │
│de iarnă, │de │iernii │ │ │
│10 noiembrie- │pajişti │Localizare: toate │ │ │
│20 aprilie │ │pajiştile │ │ │
│ │ │Impact: degradarea │ │ │
│ │ │habitatului de │ │ │
│ │ │hrănire │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: lipsa │ │ │
│ │ │evidenţelor corecte│ │ │
│ │Păsări │privind efectivele │ │ │
│Suprapăşunatul│dependente │de │1 │1 │
│ │de │animale domestice │ │ │
│ │pajişti │Localizare: toate │ │ │
│ │ │pajiştile │ │ │
│ │ │Impact: degradarea │ │ │
│ │ │habitatului de │ │ │
│ │ │hrănire │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│3. Energie şi Minerit │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. Producerea de energie │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: │ │ │
│ │ │valorificarea │ │ │
│ │ │economică │ │ │
│Amplasarea de │Păsări │superioară a │- │3 │
│parcuri │dependente │pajiştilor │ │ │
│de panouri │de │şi terenurilor │ │ │
│fotovoltaice │pajişti │arabile │ │ │
│ │ │Localizare: pajişti│ │ │
│ │ │şi terenuri arabile│ │ │
│ │ │Impact: reducerea │ │ │
│ │ │habitatului │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: │ │ │
│ │ │valorificarea │ │ │
│ │ │economică │ │ │
│Amplasarea de │Păsări │superioară a │ │ │
│parcuri │răpitoare │pajiştilor │- │2 │
│de centrale │Ciconia │şi terenurilor │ │ │
│eoliene │ciconia │arabile │ │ │
│ │şi păsări │Localizare: pajişti│ │ │
│ │migratoare │şi terenuri arabile│ │ │
│ │ │Impact: moartea │ │ │
│ │ │accidentală, │ │ │
│ │ │deranjul în │ │ │
│ │ │perioada │ │ │
│ │ │migraţiei │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│4. Coridoare de transport şi servicii │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. Reţele de utilităţi şi servicii - electricitate, │
│cabluri, conducte et cetera - │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: întreţinerea│ │ │
│Demontarea │Ciconia │reţelei electrice │ │ │
│cuiburilor │ciconia │Localizare: toate │1 │2 │
│în perioada │ │zonele │ │ │
│15 martie-15 │ │Impact: pierderea │ │ │
│august │ │pontei din anul │ │ │
│ │ │respectiv │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │Ciconia │Cauza: lipsa │ │ │
│Prezenţa │ciconia, │fondurilor necesare│2 │2 │
│stâlpilor │Corvus │Localizare: toată │ │ │
│neizolaţi │frugilegus, │suprafaţa │ │ │
│ │Coracias │Impact: moartea │ │ │
│ │garrulus, │unor exemplare │ │ │
│ │păsări │ │ │ │
│ │răpitoare de│ │ │ │
│ │zi │ │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│5. Utilizarea resurselor biologice şi afectarea │
│acestora │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. Vânătoarea, uciderea şi colectarea animalelor │
│terestre -legal sau ilegal- │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: combaterea │ │ │
│ │ │ciorilor │ │ │
│ │ │considerate │ │ │
│ │ │dăunători │ │ │
│ │ │agricoli, sau al │ │ │
│Vânătoarea la │Corvus │deranjului │3 │1 │
│cioara │frugilegus, │exercitat asupra │ │ │
│de semănătură │Falco │populaţiei │ │ │
│ │vespertinus,│Localizare: │ │ │
│ │Lanius minor│pâlcurile de arbori│ │ │
│ │ │Impact: uciderea │ │ │
│ │ │accidentală a │ │ │
│ │ │exemplarelor de │ │ │
│ │ │vânturel de seară, │ │ │
│ │ │deranjul în │ │ │
│ │ │perioada de │ │ │
│ │ │cuibărit şi │ │ │
│ │ │migraţie │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│5.3. Exploatarea forestieră şi extragerea lemnului │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: pericolul de│ │ │
│ │ │accidente asupra │ │ │
│ │ │oamenilor în │ │ │
│ │ │localităţi, normele│ │ │
│Tăierea │Corvus │de siguranţa │ │ │
│arborilor din │frugilegus, │traficului, nevoia │3 │3 │
│afara fondului│Falco │de │ │ │
│forestier │vespertinus,│lemn pentru │ │ │
│ │Lanius │încălzirea │ │ │
│ │minor, │locuinţei │ │ │
│ │Coracias │Localizare: │ │ │
│ │garrulus │aliniamente, arbori│ │ │
│ │ │solitari │ │ │
│ │ │Impact: distrugerea│ │ │
│ │ │coloniei întregi │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: aplicarea │ │ │
│ │ │prevederilor │ │ │
│Exploatarea │Păsări de │amenajamentului │ │ │
│pădurii de │apă, │silvic. │3 │3 │
│pe raza │Buteo │Localizare: trupul │ │ │
│comunei Ghilad│rufinus, │Ghilad │ │ │
│ │Aquila │Impact: distrugerea│ │ │
│ │pennata │coloniilor de │ │ │
│ │ │păsări de apă şi a │ │ │
│ │ │cuiburilor │ │ │
│ │ │păsărilor răpitoare│ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│6. Intruziune umană şi perturbări │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. Activităţi de recreere şi turism │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: agrement │ │ │
│Accesul cu │Păsări │Localizare: pajişti│ │ │
│ATV-uri, │dependente │Impact: degradarea │1 │1 │
│motociclete │de │habitatului de │ │ │
│enduro │pajişti │pajişte, deranj │ │ │
│ │ │exercitat asupra │ │ │
│ │ │păsărilor │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│7. Modificări ale sistemelor naturale │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│7.1. Incendii şi stingerea acestora │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: curăţirea │ │ │
│ │ │terenurilor de │ │ │
│Arderea │Păsări │resturi vegetale │ │ │
│vegetaţiei │dependente │uscate │2 │2 │
│uscate de pe │de │Localizare: pajişti│ │ │
│pajişti │pajişti şi │Impact: părăsirea │ │ │
│ │terenuri │habitatelor de │ │ │
│ │arabile │unele specii şi │ │ │
│ │ │degradarea │ │ │
│ │ │populaţiilor pradă:│ │ │
│ │ │insecte, şopârle şi│ │ │
│ │ │altele asemenea. │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│7.2. Baraje, modificări hidrologice şi gestionarea/ │
│utilizarea resurselor de apă │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: creşterea │ │ │
│Desecări şi │Păsări │capacităţii │ │ │
│drenări │dependente │productive a │1 │1 │
│ale bălţilor │de │pajiştilor │ │ │
│temporare │pajişti │Localizare: pajişti│ │ │
│ │ │Impact: reducerea │ │ │
│ │ │fondului de hrană │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│8. Specii şi gene invazive, alte specii şi gene │
│problematice │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1. Plante invazive străine/care nu sunt native │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: defrişarea │ │ │
│Propagarea │ │vegetaţiei din │ │ │
│plantelor │Falco │canale şi zone │0 │2 │
│invazive: │vespertinus,│umede │ │ │
│Amorpha │păsări de │Localizare: canale │ │ │
│fruticosa │apă │Impact: propagare │ │ │
│ │ │pe pajişti şi │ │ │
│ │ │terenuri arabile. │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│8.2. Animale invazive străine/care nu sunt native │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: lipsa │ │ │
│ │ │câinilor special │ │ │
│ │ │dresaţi, lipsa │ │ │
│ │ │amenajărilor de │ │ │
│ │ │îngrădire a │ │ │
│ │ │animalelor │ │ │
│ │ │domestice │ │ │
│Întreţinerea a│ │Localizare: toate │ │ │
│mai │Toate │pajiştile │3 │3 │
│mult de 3 │speciile │Impact: reducerea │ │ │
│câini │de păsări │efectivelor de │ │ │
│ciobăneşti la │ │păsări prin │ │ │
│fiecare │ │distrugerea │ │ │
│stână │ │cuiburilor şi │ │ │
│ │ │uciderea păsărilor │ │ │
│ │ │de către │ │ │
│ │ │câinii ciobăneşti, │ │ │
│ │ │reducerea ratei de │ │ │
│ │ │creştere a │ │ │
│ │ │puilor prin │ │ │
│ │ │renunţarea la │ │ │
│ │ │cuibărit a │ │ │
│ │ │păsărilor din │ │ │
│ │ │cauza deranjului │ │ │
│ │ │exercitat de câini │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────────────┼───┼───┤
│ │ │Cauza: lipsa │ │ │
│Neîndeplinirea│ │fondurilor necesare│ │ │
│obligaţiilor, │ │Localizare: toate │ │ │
│de către │Toate │pajiştile │3 │3 │
│autorităţile │speciile │Impact: reducerea │ │ │
│locale, │de păsări │efectivelor prin │ │ │
│privind │ │distrugerea │ │ │
│managementul │ │cuiburilor şi │ │ │
│câinilor şi │ │uciderea păsărilor │ │ │
│pisicilor │ │de către câinii şi │ │ │
│fără stăpân │ │pisicile fără │ │ │
│ │ │stăpân │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│9. Poluarea -provenită din surse din afara ariei sau │
│generată în interiorul ei- │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│9.4. Efluenţi din agricultură şi silvicultură, de │
│exemplu: îngrăşăminte şi pesticide în exces │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: utilizarea │ │ │
│Poluarea │Păsări de │necorespunzătoare a│ │ │
│apelor │apă │pesticidelor în │2 │2 │
│stătătoare cu │ │agricultură │ │ │
│substanţe │ │Localizare: toate │ │ │
│chimice din │ │canalele │ │ │
│agricultură │ │Impact: dispariţia │ │ │
│ │ │bazei trofice │ │ │
├──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┤
│10. Ameninţări datorate schimbărilor climatice sau │
│altor fenomene climatice extreme │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│10.1. Secete │
├──────────────┬────────────┬───────────────────┬───┬───┤
│ │ │Cauza: creşterea │ │ │
│Scăderea │Păsări │nivelului │ │ │
│nivelului de │dependente │evapotranspiraţiei.│1 │1 │
│apă freatică │de │Localizare: toate │ │ │
│ │pajişti │pajiştile │ │ │
│ │ │Impact: degradarea │ │ │
│ │ │habitatelor │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────────────┴───┴───┘

    Legendă:
     1 - Ameninţare minoră, cu impact mic. Necesită monitorizare dar nu şi acţiuni specifice de management.
     2 - Ameninţare moderată, cu impact mediu. Necesită acţiuni specifice de management cât mai curând posibil.
     3 - Ameninţare majoră, cu impact major. Necesită acţiuni de management cu prioritate.


    3.3. Evaluarea tendinţelor în starea valorilor ariei protejate
     Analiza rezultatelor de la inventarierea şi cartarea speciilor şi habitatelor de interes conservativ, în corelaţie cu presiunile existente şi ameninţările preconizate, va duce la stabilirea acţiunilor principale de management şi a măsurilor ce trebuie realizate pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare. În acest capitol sunt scoase în evidenţă principalele tendinţe şi problemele cu care se confruntă speciile şi habitatele naturale din sit, fără a fi reluate cele prezentate în capitolele 3.1 şi 3.2.
     Vulnerabilitatea speciilor şi habitatelor din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ se datorează în primul rând degradării condiţiilor de mediu pentru pajişti. Reducerea superfeţei acestora, coroborată cu suprapăşunatul şi drenarea bălţilor temporare duce la reducerea habitatului de cuibărire şi hrănire pentru speciile de păsări. Presiunea generată de suprapăşunat va creşte în viitor datorită interesului crescut pentru creşterea efectivelor animalelor domestice pe aceleaşi suprafeţe de pajişte.
     În acelaşi timp, tăierea arborilor şi a vegetaţiei arbustive are ca impact distrugerea singurelor zone de cuibărit pentru aceste specii. Această practică se va accentua în viitor, impactul negativ fiind tot mai mare luând în considerare faptul că nu există proiecte actuale pentru înfiinţarea de noi pâlcuri de arbori.
     Managementul terenurilor arabile este de asemenea foarte important. Utilizarea neraţională a chimicalelor în agricultură având ca impact reducerea fondului de hrană pentru păsări şi chiar reducerea efectivelor de păsări, coroborat cu extinderea monoculturilor. Dacă pentru extinderea monoculturilor există o tendinţă de creştere în viitor, presiunea generată de utilizarea substanţelor chimice în agricultură pare sa fie stabilă.
     În următorii 10 ani se preconizează a se aloca fonduri substanţiale pentru lucrări hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare, fapt ce ar putea duce în viitor la creşterea presiunii negative generată de acest tip de lucrări asupra biodiversităţii, în condiţiile în care aceste lucrări nu vor ţine cont de cerinţele speciilor pentru habitate.


    4. STRATEGIA DE MANAGEMENT
    4.1. Viziunea
     Deşi interesele de dezvoltare şi tendinţa de antropizare a mediului sunt mari, efortul coordonat al celor ce trăiesc în zonă poate contribui la menţinerea unui mediu de viaţă cât mai echilibrat, asigurând un minim de resurse şi procese naturale necesare pentru condiţii de viaţă bune şi dezvoltare echilibrată. Ca urmare, viziunea pentru aceste arii, definită în procesul de elaborare a planului, este următoarea:
     Situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ este un refugiu de habitate şi zone umede şi habitate deschise demarcat la sud de râul Timiş, situat în vecinătatea zonelor utilizate intens de om şi foarte importante pentru natură cu un mozaic viu ce constituie un loc prielnic avifaunei din zonă.

    4.2. Strategia de management
     Având în vedere valorile sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ şi ameninţările identificate la adresa lor, precum şi tendinţele descrise prin evaluarea acestora, pentru realizarea viziunii, managementul se va integra în cadrul a 4 Programe de management, după cum urmează:
     Programul 1. Managementul biodiversităţii
     Scop: Menţinerea/refacerea stării favorabile de conservare pentru speciile de interes conservativ prin îmbunătăţirea măsurilor actuale de management al terenurilor şi aplicarea lor, în colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri şi resurse naturale.
     Asigurarea condiţiilor necesare pentru conservarea biodiversităţii este principalul obiectiv al sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ. Acţiunile şi măsurile de management vor urmări menţinerea sau refacerea stării favorabile de conservare a speciilor, respectiv gestionarea ecosistemelor astfel încât să se îmbunătăţească caracteristicile naturale şi serviciile de mediu în zonă. Acestea vor fi orientate cu precădere spre diminuarea/eliminarea cauzelor, care au fost identificate pentru presiunile şi ameninţările de intensitate şi extindere mare şi medie. În situaţiile în care cauzele nu pot fi influenţate de către administratori şi partenerii de management, se vor stabili acţiuni sau măsuri care să reducă impactul ameninţărilor asupra valorilor de biodiversitate.
     Programul 2. Informare şi conştientizare
     Scop: Creşterea nivelului de acceptare a sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, precum şi obţinerea sprijinului factorilor interesaţi în vederea realizării obiectivelor de conservare, prin activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu factorii interesaţi şi comunităţile locale.
     Programul 3 Administrare
     Scop: Asigurarea unei structuri funcţionale de management în scopul implementării eficiente a Planului de management al sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.
     Programul 4. Monitorizare şi evaluare
     Scop: Implementarea unui sistem de monitorizare a planului de management prin analiza şi evaluarea periodică a acţiunilor şi indicatorilor cheie în vederea adaptării planului de acţiune.

    4.3. Planul operaţional
     Pentru implementarea strategiei de management prezentată la capitolul anterior s-au definit principalele direcţii de management pentru primii 5 ani de implementare a Planului de management. Direcţiile descriu ceea ce trebuie realizat de către gestionarii terenurilor şi resurselor de pe teritoriul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, precum şi ceea ce trebuie să urmărească Custodele pentru a realiza obiectivele de management pentru programele şi sub- programele definite în cadrul strategiei. Activităţile strict necesare sunt descrise în capitolul
     IMPORTANT: În ceea ce priveşte responsabilitatea implementării direcţiilor de management descrise în Planul operaţional, este important să se înţeleagă următoarele: obligaţia şi responsabilitatea adaptării managementului terenurilor şi al resurselor naturale la obiectivele sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ revine proprietarilor şi gestionarilor de drept, conform prevederilor din art. 21 alin. 4 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, aşa cum s-a precizat şi la capitolul I. Introducere, responsabilitatea reglementării activităţilor de pe teritoriul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, în conformitate cu prevederile Planului de management, revine autorităţilor competente, în colaborare cu custodele ariei protejate, conform art. 21 alin. 6 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fapt reflectat în tabelul nr. 15.
     Custodele sitului propune măsurile şi activităţile de management în baza recomandărilor specialiştilor în conservarea biodiversităţii şi se implică în mod activ în stabilirea, împreună cu gestionarii, a modalităţilor în care se pot implementa direcţiile stabilite. Ca urmare, atunci când se definesc Direcţiile de management, coloana 1 a tabelului nr. 15, acestea se referă nu numai la obligaţiile sau acţiunile realizate de Custode, ci şi la cele ale factorilor interesaţi direct implicaţi.
     Prin urmare, îndeplinirea indicatorilor menţionaţi în Planul Operaţional este un obiectiv comun pentru toţi cei implicaţi în managementul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ: proprietari, administratori, ministere, Custodele, consilii locale/judeţene etc.
     Având în vedere resursele limitate, direcţiile de management au fost prioritizate după cum urmează:
     ● prioritatea 1 - direcţiile de management care sunt foarte importante pentru realizarea obiectivelor şi pentru realizarea cărora custodele trebuie să facă tot posibilul să identifice resursele necesare;
     ● prioritatea 2 - direcţiile importante de management, dar a căror realizare nu este critică pentru atingerea obiectivelor. Custodele va depune eforturi pentru a le realiza;
     ● prioritatea 3 - direcţii care pot contribui la realizarea obiectivelor, dar nerealizarea lor nu va influenţa în mod negativ aria protejată. Se vor realiza doar dacă apar oportunităţi pentru atragerea resurselor necesare.

    Tabel nr. 15
    Principalele direcţii de management

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Programul 1. Managementul biodiversităţii │
│Scop: Menţinerea/refacerea stării favorabile de conservare pentru speciile de │
│interes conservativ prin îmbunătăţirea măsurilor actuale de │
│management al terenurilor şi aplicarea lor, în colaborare cu proprietarii/ │
│administratorii de terenuri şi resurse naturale. │
├───────────────┬─────────────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────────────┬────────────┤
│Direcţii de │Indicator de │Pri-│An │An │An │An │An │Responsabilul│Factori │
│management │finalizare │ori-│1 │2 │3 │4 │5 │de management│interesaţi │
│ │ │tate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservare │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│ │favorabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru specii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.Menţinerea │dependente de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiilor │pajişti │ │ │ │ │ │ │ │ANPM, ENEL, │
│favorabile ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤Custodele │utilizatorii│
│pentru speciile│1500 ha │1 │ │ │ │ │[v]│ │pajiştilor, │
│dependente de │pajişte │ │ │ │ │ │ │ │ANIF │
│habitate de ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│pajişti │Minim 5% │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajişti │3 │ │ │ │ │[v]│ │ │
│ │utilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ca fâneţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│ │Procent de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acoperire cu │1 │ │ │ │ │[v]│ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arborescenta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │0,5-1,0% │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│ │Minim 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiect │3 │ │ │ │ │[v]│ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │izolarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâlpilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│1.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Reglementarea │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │conservare │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│cinegetice şi │favorabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│piscicole │speciile de │ │ │ │ │ │ │ │ANPM, │
│astfel încât să│păsări │ │ │ │ │ │ │Custodele │Asociaţii de│
│se │ │ │ │ │ │ │ │ │vânătoare, │
│asigure │ │ │ │ │ │ │ │ │Primării │
│condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│conservarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│speciilor de │Minim 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│interes │protocol cu │1 │[v]│ │ │ │ │ │ │
│conservativ │asociaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de vânătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│1.3. Menţinerea│Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiilor │conservare │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│favorabile │favorabilă │ │ │ │ │ │ │Custodele │ANPM, │
│pentru speciile│pentru specii│ │ │ │ │ │ │ │proprietari,│
│dependente de │dependente de│ │ │ │ │ │ │ │fermieri │
│terenuri │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│arabile │arabile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│ │Minim 1 km de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perdele │3 │ │ │ │[v]│ │ │ │
│ │forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │noi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│ │Stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4. Menţinerea│favorabilă │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│condiţiilor │pentru specii│ │ │ │ │ │ │ │ANAR, SGA │
│favorabile │dependente de│ │ │ │ │ │ │Custodele │Timiş, ANPM │
│pentru speciile│habitate │ │ │ │ │ │ │ │ANIF Timiş, │
│dependente de │umede │ │ │ │ │ │ │ │ │
│habitate ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│umede │1 protocol cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Agenţia │1 │[v]│ │ │ │ │ │ │
│ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Îmbunătăţiri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Funciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Filiala Timiş│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│ │1 protocol cu│1 │[v]│ │ │ │ │ │ │
│ │Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Silvică Timiş│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴─────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────┴────────────┤
│Programul 2. Informare, conştientizare │
│Scop: Creşterea nivelului de acceptare a sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, │
│precum şi obţinerea sprijinului factorilor interesaţi în │
│vederea realizării obiectivelor de conservare, prin activităţi de informare şi │
│conştientizare în colaborare cu factorii interesaţi şi │
│comunităţile locale. │
├───────────────┬─────────────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────────────┬────────────┤
│Direcţii de │Indicator de │Pri-│An │An │An │An │An │Responsabilul│Factori │
│management │finalizare │ori-│1 │2 │3 │4 │5 │de management│interesaţi │
│ │ │tate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│2.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi planificarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│celor │1 Strategie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mai eficiente │de comunicare│2 │ │ │v] │ │ │Custodele │ANPM │
│metode şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunicare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│diferitele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grupuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│factori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│interesaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│2.2. Informarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│continuă a │Minim 1 punct│ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicului larg│de informare │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│cu privire la │funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
│managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului │ │ │ │ │ │ │ │Custodele │ANPM │
│ROSPA0126 ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│Livezile-Dolaţ,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│precum şi la │Minim 2 ore │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oportunităţi de│pe săptămâna │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │la │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│legate de │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conservarea │factorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│speciilor. │interesaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│2.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Organizarea de │Minim 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evenimente de │campanii │2 │ │ │v] │ │[v]│Custodele │ANPM │
│conştientizare,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legate de situl│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ROSPA0126 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Livezile-Dolaţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│2.4. Oferirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de informaţii │0 strategii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│despre │locale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valorile │regionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naturale şi │elaborate │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ANPM │
│promovarea │fără │ │ │ │ │ │ │ │ │
│includerii │participarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lor în │Agenţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│strategiile şi │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│programele de │Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare ale │Mediului sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│judeţului şi │a Custodelui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│regiunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│2.5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Organizarea de │Minim 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │evenimente │3 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ANPM │
│educaţie │educative │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ecologică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru diferite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grupe de vârstă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴─────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────┴────────────┤
│Programul 3. Administrare │
│Scop: Asigurarea unei structuri funcţionale de management în scopul │
│implementării eficiente a Planului de management al sitului ROSPA0126 │
│Livezile-Dolaţ. │
├───────────────┬─────────────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────────────┬────────────┤
│Direcţii de │Indicator de │Pri-│An │An │An │An │An │Responsabilul│Factori │
│management │finalizare │ori-│1 │2 │3 │4 │5 │de management│interesaţi │
│ │ │tate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│3.1. Asigurarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectării │0 planuri/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Regulamentului │proiecte │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ANPM, │
│şi Planului de │neconforme │ │ │ │ │ │ │ │APM Timiş │
│management a │realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ROSPA0126 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Livezile-Dolaţ.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│3.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de surse de │Minim 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │persoane cu │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│şi elaborarea │contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de proiecte │permanent de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │Custodele │ANPM, │
│resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │APM Timiş │
│necesare ├─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│menţinerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unei echipe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│minime de │Acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management al │necesarului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului │financiar │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│ │ │
│ROSPA0126 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Livezile-Dolaţ,│direcţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│precum │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi pentru │prioritatea 1│ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│3.3. Asigurarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│periodice a │Minim 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personalului │persoane │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ANPM, │
│implicat în │instruite │ │ │ │ │ │ │ │APM Timiş │
│administrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ROSPA0126 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Livezile-Dolaţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│3.4. Încheierea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de contracte de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│universităţi. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Organizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Non │Cel puţin 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Guvernamentale │parteneriate │3 │[v]│[v]│ │ │ │Custodele │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│entităţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eficientizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│3.5. Elaborarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│planurilor │Un plan de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anuale de lucru│lucru pe an │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ │
│şi revizuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lor, în funcţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴─────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────┴────────────┤
│Programul 4. Monitorizare şi evaluare │
│Scop: Implementarea unui sistem de monitorizare a planului de management prin │
│analiza şi evaluarea periodică a acţiunilor şi │
│indicatorilor cheie în vederea adaptării planului de acţiune. │
├───────────────┬─────────────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────────────┬────────────┤
│Direcţii de │Indicator de │Pri-│An │An │An │An │An │Responsabilul│Factori │
│management │finalizare │ori-│1 │2 │3 │4 │5 │de management│interesaţi │
│ │ │tate│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│5.1. │Colectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Implementarea │cel puţin a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Planului de │informaţiilor│1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ANPM │
│monitoring │legate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│al sitului │activităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ROSPA0126 │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Livezile-Dolaţ │prioritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│5.2. Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eficienţei │Cel puţin o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│managementului │evaluare pe │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ │
│sitului │an │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ROSPA0126 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Livezile-Dolaţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│5.3. Analiza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monitorizărilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │Cel puţin o │1 │[v]│[v]│[v]│[v]│[v]│Custodele │ │
│îmbunătăţirea │analiză pe an│ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din analize │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────┴────────────┘    4.4. Activităţi şi măsuri de management specifice pentru implementarea planului operaţional
     Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Planul Operaţional este necesar să se planifice şi să se realizeze activităţi de management şi să se stabilească măsuri specifice. În acest subcapitol se prezintă activităţile şi măsurile specifice ce se vor implementa în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.
     Activităţile specifice vor fi incluse în planurile anuale, iar măsurile specifice se vor reflecta în Regulamentul sitului.
     În tabelul nr. 16 se prezintă activităţile necesare şi măsurile specifice ce se impun pentru realizarea direcţiilor de management. În măsura în care în perioada de implementare se vor stabili alte activităţi şi măsuri care necesită acordul şi colaborarea factorilor interesaţi, custodele se obligă să se consulte cu aceştia.

    Tabel nr. 16
    Modalităţi de implementare ale măsurilor de management şi măsuri de specifice

┌───────────────┬─────────────────────────┐
│Direcţii de │ │
│management │Activităţi şi măsuri │
│definite în │specifice │
│Planul │ │
│operaţional │ │
├───────────────┴─────────────────────────┤
│Programul 1. Managementul biodiversităţii│
├───────────────┬─────────────────────────┤
│ │Activităţi de management:│
│ │- patrulări, │
│ │informare-conştientizare.│
│ │- Iniţierea şi │
│ │sprijinirea de proiecte │
│ │şi programe pentru │
│ │creşterea suprafeţei de │
│ │pajişte la minim 1500 ha.│
│ │- Iniţierea şi │
│ │sprijinirea de proiecte │
│ │şi programe pentru │
│ │creşterea procentului │
│ │de pajişte utilizată ca │
│ │fâneaţă. │
│ │- Încheierea unui │
│ │protocol de colaborare cu│
│ │Garda Forestieră pentru │
│ │respingerea │
│ │cererilor de punere în │
│ │valoare a arborilor din │
│ │afara fondului forestier,│
│ │situaţi în situl │
│1.1.Menţinerea │ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.│
│condiţiilor │- Iniţierea şi │
│favorabile │sprijinirea de proiecte │
│pentru │şi programe pentru │
│speciile │cartarea pâlcurilor de │
│dependente de │arbori existente, │
│habitate de │întocmirea de material │
│pajişti │informative bazate de │
│ │harţi şi │
│ │utilizarea acestora în │
│ │activităţile de │
│ │informare. │
│ │- Iniţierea şi │
│ │sprijinirea de proiecte │
│ │şi programe pentru │
│ │crearea de noi pâlcuri │
│ │şi aliniamente de arbori │
│ │din specii autohtone │
│ │repede crescătoare, │
│ │precum plopul │
│ │salcia şi altele │
│ │asemenea. │
│ │- Iniţierea şi │
│ │sprijinirea de proiecte │
│ │şi programe pentru │
│ │sprijinirea │
│ │autorităţilor locale în │
│ │vederea derulării │
│ │activităţilor de │
│ │management a │
│ │câinilor şi pisicilor │
│ │fără stăpân. │
│ │- Iniţierea şi │
│ │sprijinirea de proiecte │
│ │şi programe pentru │
│ │izolarea stâlpilor │
│ │pentru transportul │
│ │energiei electrice. │
│ │- Iniţierea şi │
│ │sprijinirea de proiecte │
│ │şi programe pentru │
│ │realizarea lucrărilor │
│ │de reconstrucţie │
│ │ecologică a pajiştilor │
│ │umede şi sărăturate prin │
│ │obturarea │
│ │canalelor de desecare de │
│ │pe aceste pajişti, fără a│
│ │se periclita integritatea│
│ │terenurilor arabile şi a │
│ │construcţiilor limitrofe.│
│ │Măsuri specifice: │
│ │Vezi fişele speciilor: │
│ │păsări dependente de │
│ │habitate de pajişti │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Activităţi de management:│
│ │- patrulări, │
│1.2. │informare-conştientizare │
│Reglementarea │- Încheierea unui │
│activităţilor │protocol de colaborare cu│
│cinegetice │asociaţiile de vânătoare │
│şi piscicole │în vederea │
│astfel încât sa│emiterii autorizaţiilor │
│se asigure │de vânătoare la cioara de│
│condiţiile │semănătură doar în afara │
│pentru │perioadei 15 februarie - │
│conservarea │15 octombrie, │
│speciilor de │interzicerea vânătorii la│
│interes │şi în │
│conservativ │apropierea < 200m │
│ │coloniilor de cuibărit a │
│ │ciorilor de semănătură. │
│ │Vezi fişele speciilor: │
│ │păsări dependente de │
│ │habitate de pajişti, │
│ │terenuri │
│ │arabile şi ape. │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Activităţi de management:│
│ │- patrulări, │
│ │informare-conştientizare │
│1.3. Menţinerea│- Iniţierea, sprijinirea │
│condiţiilor │şi promovarea proiectelor│
│favorabile │şi programelor pentru │
│pentru speciile│realizarea plantaţiilor │
│dependente de │şi a perdelelor │
│terenuri │forestiere pe terenuri │
│arabile │arabile, cu │
│ │specii autohtone, │
│ │specifice tipului │
│ │staţional. │
│ │Măsuri specifice: │
│ │Vezi fişele speciilor: │
│ │păsări dependente de │
│ │terenuri arabile │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Activităţi de management:│
│ │- patrulări, │
│ │informare-conştientizare │
│ │- Încheierea unui │
│ │protocol de colaborare cu│
│ │Agenţia Naţională de │
│ │Îmbunătăţiri │
│ │Funciare, Filiala Timiş, │
│ │pentru │
│ │● elaborarea unui plan de│
│ │acţiune în vederea │
│ │eşalonării lucrărilor de │
│1.4. Menţinerea│întreţinere a canalelor │
│condiţiilor │de desecare, astfel încât│
│favorabile │să se, se minimizeze │
│pentru speciile│impactul negativ asupra │
│dependente de │valorilor de │
│habitate umede │biodiversitate │
│ │● Identificarea celor mai│
│ │bune soluţii tehnice de │
│ │întreţinere a canalelor │
│ │astfel încât să se │
│ │minimizeze impactul │
│ │negativ asupra valorilor │
│ │de │
│ │biodiversitate, spre │
│ │exemplu: decolmatarea de │
│ │pe o singură latură a │
│ │canalului │
│ │şi alte lucrări │
│ │asemănătoare. │
│ │● Încheierea unui │
│ │parteneriat cu Direcţia │
│ │Silvică Timiş pentru │
│ │menţinerea în │
│ │permanenţă a unui procent│
│ │de 20% din suprafaţa │
│ │trupului de pădure │
│ │Ghilad, │
│ │ocupat cu pădure cu │
│ │vârsta peste 80 ani. │
│ │Măsuri specifice: │
│ │Vezi fişele speciilor: │
│ │păsări dependente de ape.│
├───────────────┴─────────────────────────┤
│Programul 2. Informare, conştientizare │
├───────────────┬─────────────────────────┤
│2.1. │ │
│Identificarea │ │
│şi planificarea│ │
│celor mai │ │
│eficiente │Activităţi de management:│
│metode şi │Elaborare Strategie de │
│acţiuni de │comunicare │
│comunicare cu │ │
│diferitele │ │
│grupuri de │ │
│factori │ │
│interesaţi │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│2.2. Informarea│ │
│continuă a │ │
│publicului larg│Activităţi de management:│
│cu privire la │- Stabilirea unui punct │
│managementul │de informare pentru │
│sitului │factorii interesaţi │
│ROSPA0126 │- Alocarea a minim 2 ore │
│Livezile-Dolaţ,│pe săptămână pentru │
│precum şi la │informarea/consultarea │
│oportunităţi de│factorilor │
│finanţare │interesaţi. │
│legate de │ │
│conservarea │ │
│speciilor. │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│ │recomandate: │
│ │- Informarea periodică a │
│ │tuturor proprietarilor, │
│ │administratorilor de │
│2.3. │resurse şi │
│Organizarea de │a autorităţilor locale cu│
│evenimente de │privire la necesitatea │
│conştientizare,│menţinerii arborilor din │
│legate de situl│afara │
│ROSPA0126 │fondului forestier, │
│Livezile-Dolaţ │situaţi în situl │
│ │ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.│
│ │- Derularea de activităţi│
│ │de conştientizare cu │
│ │privire la utilizarea │
│ │resturilor │
│ │vegetale din agricultură │
│ │şi zootehnie ca │
│ │alternative la │
│ │depozitarea lor ilegală │
│ │în bălţi şi canale. │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│2.4. Oferirea │ │
│de informaţii │ │
│despre valorile│ │
│naturale ale │Activităţi de management:│
│sitului şi │- Participarea activa la │
│promovarea │elaborarea strategiilor │
│includerii lor │locale şi regionale │
│în strategiile │ │
│şi programele │ │
│de dezvoltare │ │
│ale judeţului │ │
│şi regiunii │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│2.5. │ │
│Organizarea de │ │
│activităţi de │Activităţi de management:│
│educaţie │- Realizarea a minim 5 │
│ecologică │evenimente educative │
│pentru diferite│ │
│grupe de vârstă│ │
├───────────────┴─────────────────────────┤
│Programul 3. Administrare │
├───────────────┬─────────────────────────┤
│3.1. Asigurarea│Activităţi de management:│
│respectării │- Participare la │
│regulamentului │procedura de reglementare│
│şi planului de │pentru planurile şi │
│management a │proiectele │
│sitului │prevăzute a se implementa│
│ROSPA0126 │în situl ROSPA0126 │
│Livezile- │Livezile-Dolaţ │
│Dolaţ. │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. │ │
│Identificarea │ │
│de surse de │ │
│finanţare şi │ │
│elaborarea de │ │
│proiecte pentru│ │
│asigurarea │ │
│resurselor │Activităţi de management:│
│necesare │- Elaborare de proiecte │
│menţinerii unei│ │
│echipe │ │
│minime de │ │
│management al │ │
│sitului │ │
│ROSPA0126 │ │
│Livezile-Dolaţ,│ │
│precum şi │ │
│pentru │ │
│implementarea │ │
│măsurilor de │ │
│management │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. Asigurarea│ │
│instruirii │ │
│periodice a │Activităţi de management:│
│personalului │- Participarea la │
│implicat în │evenimente de formare │
│administrarea │profesională │
│sitului │ │
│ROSPA0126 │ │
│Livezile-Dolaţ │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│3.4. Încheierea│ │
│de contracte de│ │
│parteneriat │ │
│cu │ │
│universităţi. │ │
│Organizaţii Non│Activităţi de management:│
│Guvernamentale │- Încheierea de │
│şi alte │parteneriate │
│entităţi în │ │
│vederea │ │
│eficientizării │ │
│asigurării │ │
│resurselor │ │
│necesare pentru│ │
│management şi │ │
│implementarea │ │
│planului de │ │
│management │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│3.5. Elaborarea│ │
│planurilor │Activităţi de management:│
│anuale de lucru│- Elaborare plan de lucru│
│şi revizuirea │anual şi planuri de lucru│
│lor, în funcţie│lunare │
│de necesităţi │ │
├───────────────┴─────────────────────────┤
│Programul 4. Monitorizare şi evaluare │
├───────────────┬─────────────────────────┤
│4.1. │ │
│Implementarea │Activităţi de management:│
│Planului de │Iniţierea şi sprijinirea │
│Monitoring al │de programe şi proiecte │
│sitului │pentru implementarea │
│ROSPA0126 │Planului de │
│Livezile-Dolaţ │monitorizare │
│ │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│4.2. Evaluarea │ │
│eficienţei │Activităţi de management:│
│managementului │Implementarea Programului│
│sitului │de monitorizare a │
│ROSPA0126 │eficienţei managementului│
│Livezile-Dolaţ │ │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│4.3. Analiza │ │
│rezultatelor │Activităţi de management:│
│monitorizărilor│Actualizarea măsurilor de│
│şi │management, dacă se │
│îmbunătăţirea │impune, în conformitate │
│măsurilor de │cu │
│management │rezultatele activităţilor│
│utilizând │de monitorizare │
│informaţiile │ │
│din analize │ │
└───────────────┴─────────────────────────┘
    5. ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT
    5.1. Sistemul de luare a deciziilor
     Deciziile, privind implementarea Planului de management, vor fi luate de către Custode, cu respectarea legislaţiei în vigoare, aşa cum este prezentată în capitolul 2.1.5.
     Pentru toate acţiunile de management, respectiv pentru iniţierea şi implementarea de proiecte pe teritoriul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, Custodele se va consulta cu proprietarii şi administratorii de terenuri.
     Pentru asigurarea respectării prevederilor Planului de management, Custodele va colabora cu autorităţile ce au responsabilităţi de control şi cu autorităţile locale, care trebuie să asigure, conform legii, respectarea statutului de arie protejată.

    5.2. Resurse necesare pentru implementarea Planului de management
     Suma minimă necesară pentru managementul la nivel optim a sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ este de 565.002 lei pentru următorii cinci ani. Pentru realizarea în condiţii minime a activităţilor de management este necesară o sumă de 531.368 lei, până în anul 2020.

    Tabel nr. 17
    Necesarul de resurse financiare pentru managementul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

┌────────────┬──────────┬───────┬────────────┬──────┬──────┐
│Categorii │ │ │ │Total │Mediu │
│Cheltuieli │Prioritate│Salarii│Cheltuieli │- lei │Anual │
│ │ │- lei -│Operaţionale│- │- lei │
│ │ │ │- lei - │ │- │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┴──────────┴───────┴────────────┴──────┴──────┤
│Nivel optim │
├────────────┬──────────┬───────┬────────────┬──────┬──────┤
│Cheltuieli │ │181870 │333432 │184129│36826 │
│directe │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │331173│66235 │
│monitorizare│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │49700 │9940 │
│indirecte │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Total buget │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │565002│113000│
│management │ │ │ │ │ │
│ron │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Total buget │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │126967│25393 │
│management │ │ │ │ │ │
│euro │ │ │ │ │ │
├────────────┴──────────┴───────┴────────────┴──────┴──────┤
│Nivel critic │
├────────────┬──────────┬───────┬────────────┬──────┬──────┤
│Cheltuieli │ │152329 │329339 │150495│30099 │
│directe │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │331173│66235 │
│monitorizare│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │49700 │9940 │
│indirecte │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Total buget │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │531368│106274│
│management │ │ │ │ │ │
│ron │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Total buget │ │ │ │ │ │
│plan │ │ │ │119409│23882 │
│management │ │ │ │ │ │
│euro │ │ │ │ │ │
├────────────┴──────────┴───────┴────────────┴──────┴──────┤
│ │
├────────────┬──────────┬───────┬────────────┬──────┬──────┤
│Disponibil │optim │ │ │0 │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │critic │ │ │0 │0 │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│Diferenţă de│optim │ │ │565002│113000│
│acoperit │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │critic │ │ │531368│106274│
├────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴───────┴────────────┴──────┴──────┘


    Deşi Planul de management a fost elaborat pentru o perioadă de 10 ani, pentru că Planul operaţional este elaborat pentru o perioadă de cinci ani, necesarul financiar este estimat pentru perioada de implementare a Planului operaţional.
     Necesarul de resurse financiare a fost calculat estimându-se cheltuielile recurente, precum şi cele necesare pentru realizarea măsurilor de management şi pentru activităţile administrative. Sumele necesare pentru realizarea acţiunilor importante, considerate prioritate 1 şi 2, în Planul operaţional, sunt considerate critice pentru managementul eficient al sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ. Sumele estimate pentru acţiunile încadrate la prioritatea 3 sunt importante şi sunt incluse în necesarul stabilit pentru nivelul optim de finanţare. Acţiunile cu prioritate 1 sunt cele pentru care este necesar să fie asigurate resurse financiare la nivel critic.
     Evaluarea necesarului financiar pentru activitatea de monitorizare a fost făcută pornind de la periodicitatea activităţilor de monitoring.
     Având în vedere faptul că unele cheltuieli se fac punctual, pentru o anumită măsură într- un anumit an sau serie de ani, estimarea necesarului mediu anual a fost făcută plecând de la necesarul pe toată perioada de implementare a Planului operaţional, împărţindu-se la numărul de ani.
     Pentru a implementa Planul de management, la nivel minim, este nevoie de angajarea a unui specialist în arii protejate şi a unui ranger, cu norme parţiale.

    Tabel nr. 18
    Calculul necesarului de personal pentru implementarea activităţilor critice de management

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Postul │Grad de ocupare a │
│ │postului - │
│ │nivel minim │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Specialist Arii │0,2 │
│Protejate │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Ranger │0,2 │
└─────────────────┴────────────────────┘    5.3. Monitorizarea implementării Planului de management
     Pentru a fi urmărit, în mod continuu şi coerent, modul în care, prin acţiunile de management planificate, se realizează obiectivele sitului ROSPA0126 Livezile - Dolaţ, a fost elaborat Planul de monitoring prezentat în Anexa nr. 2 la Plan de management.
     Întrucât resursele de management sunt limitate, acest plan prevede, în principal, monitorizarea aspectelor legate de biodiversitate şi de principalele activităţi umane, care sunt sau pot deveni presiuni/ameninţări la adresa valorilor de biodiversitate.
     Situaţia de referinţă, pentru indicatorii identificaţi în acest plan, a fost stabilită, fie prin inventarierile de teren realizate în anul 2015, fie prin colectarea informaţiilor pe perioada elaborării Planului de management. Pentru acţiunile la care nu există date privind situaţia de referinţă, se recomandă realizarea de studii pentru stabilirea acestora. Indicatorii de succes sunt cei menţionaţi în planul operaţional.
     O dată la trei ani este recomandată realizarea de inventarieri complete, utilizând metodologiile de la inventarierile din 2015. Având în vedere faptul ca raportările către Comisia Europeană se fac din şase în şase ani, se urmăreşte ca, pentru fiecare raportare, să existe două monitorizări în această perioadă. Ideal, în situaţia în care există fonduri suficiente, majoritatea monitorizărilor ar trebui făcute anual. Din lipsa certitudinii asigurării cu fonduri, s-au stabilit frecvenţe de monitorizare după două criterii: optim şi minim.
     Custodele va analiza rezultatele monitorizării şi va adapta măsurile de management pentru a creşte eficienţa acestora. Rezultatele analizelor vor fi extrem de importante la revizuirea Planului Operaţional după primii cinci ani de implementare a Planului de management.     Bibliografie
    1. Cambroux, I., Schwoerer C., 2007, Evaluarea statutului de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din România - ghid metodologic, Editura Balcanio, Timişoara, România.
    2. Chiriţă C., 1967, Solurile României: cu un determinator în culori, Editura Agro-Silvică, Bucureşti.
    3. Chapin, F. S., E. S. Zavaleta, et al. 2000, Consequences of changing biodiversity 242p.
    4. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I., 2005, Habitatele din România, Bucuresti, 496p.
    5. Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2006, Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate - 92/43/EEC. Editura Tehnică Silvică, Bucureşti, 95p.
    6. Florea N., 1997, Degradarea terenurilor şi ameliorarea solurilor, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" - Bucureşti, Facultatea de Geografie-Turism, Sibiu, 217pp.
    7. Florea N., I. Munteanu, C. Rapaport, C. Chiţu şi M. Opriş, 1968, Geografia solurilor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
    8. Florea N., Munteanu I., 2012, Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor, Editura Sitech, Craiova.
    9. Frăsineanu Mihaela, 2008, Râurile României, Editura Fundaţiei România de Maine, Bucureşti.
    10. Grigoraş, C., Vlăduţ, Alina, Boengiu, S., Grigoraş, Elena Narcisa, 2006, Solurile României, Editura Universitaria, Craiova.
    11. Iordan I., 2009, Geografia utilizării terenurilor - categorii geografice de terenuri, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
    12. Lazăr.G, ş.a., 2007, "Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România" Ameninţări potenţiale, Braşov, 199p.
    13. Mihăilescu V., 1969, Geografia fizică a României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
    14. Mihăilescu Simona, 2009, Characterization and distribution in Romania of the priority Natura 2000 habitat: Pannonic and Ponto-Sarmatic salt-steppes and salt-marshes. 2nd European Congress of Conservation Biology "Conservation biology and beyond: from science to practice", Praga, Republica Cehă, 1-5 sept. 2009, Book of Abstracts, p.211
    15. Naeem, S., L. J. Thompson, et al. 1995, Empirical Evidence that Declining Species Diversity May Alter the Performance of Terrestrial Ecosystems. 347p
    16. Neumann, H. 1998, Fauna de lepidoptere a zonelor sărăturoase din Câmpia Banatului. - Analele Banatului 4: 185-212.
    17. OPREA A., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Iaşi: Editura Univ. "Alexandru Ioan Cuza", 668 p.
    18. Palatitz, P. 2012, A kek vercse (Falco vespertinus) vedelmenek tudomanyos megalapozasa [Scientific basis of Red-footed Falcon conservation]. - PhD thesis, Szent Istvan University, Godoll⌡, pp. 128
    19. Peter Palatitz, Szabolcs Solt, Eva Horvath & Laszlo Kotyman, 2015, Hunting efficiency of Red-footed Falcons in different habitats. - Ornis Hungarica 23(1): 32-47.
    20. Petrisor A.-I., 2010, Using Geographical Information Systems to assess the coverage of wetland biodiversity by Natura 2000 sites within the biogeographical regions of Romania, Environmental Engineering and Management Journal 9(2):269-273.
    21. Pop I., 2002, Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică ?Alexandru Borza" Cluj-Napoca.
    22. Posea Gr., 1997, Câmpia de Vest a României, Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti
    23. Rusu I., 2004, Pedologie: solurile României, Editura Eurobit, Timişoara.
    24. Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea Gh., Cristurean I., Popescu Gh., Oroian S., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan Fl., Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghiţan M., Henţea S., Pascale G., Răduţoiu D., Baz Ad., Boruz v., Puşcas M., Hiriţiu M. & Frink J. 2007, Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în România. Bucureşti, Editura Victor B. Victor, 396p
    25. Stanciu, E., şi Florescu, F., 2009, Ariile protejate din România, Noţiuni introductive, Brasov, 84p.
    26. Thiry, E., 2007, Ghid metodologic pentru realizarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000, Timoşoara, 113p.
    27. Ujvari I., 1972, Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
    28. Ujvari. I., 1959, Hidrografia R.P.R, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
    29. WWF International & The World Bank, 2007, "?Management Effectiveness Tracking Tool - Reporting Progress at Protected Area Sites: A II a ediţie. The Management Effectiveness Tracking Tool-METT a fost dezvoltat de Sue Stolton, Marc Hockings, Nigel Dudley, Kathy MacKinnon, Tony Whitten şi Fiona Leverington.
    30. *** 1987, Geografia României, volumul III.
    31. *** http://natura2000.mmediu.ro/site/125/rospa0067.html
    32. *** http://natura2000.mmediu.ro/site/125/rosci0109.html
    33. *** http://www.icpa.ro
    ANEXA 1

    la Planul de management
    Fişele speciilor de interes comunitar din cadrul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
    I. SPECII DEPENDENTE DE PAJIŞTI
     Tabel nr. 19
     Barză albă - Ciconia ciconia, Vânturel de seară - Falco vespertinus, Sfrâncioc roşiatic - Lanius collurio, Sfrâncioc cu frunte neagră - Lanius minor, Dumbrăveancă - Coracias garrulus, Fâsă de câmp - Anthus campestris, Cioară de semănătură - Corvus frugilegus, Acvilă pitică - Hieraaetus pennatus, Şorecar mare - Buteo rufinus, Egretă mică - Egretta garzetta.

┌────────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│Cerinţele │ │ │ │Relevant │
│specifice │Indicatori │Stare │Starea de │pentru │
│ale │relevanţi │actuală │conservare│speciile: │
│speciilor │ │ │favorabilă│ │
│privind │ │ │ │ │
│habitatul │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Suprafaţa │ │ │ │
│ │pajiştilor │1150* │3100 │Toate │
│ │naturale sau│ │ │speciile. │
│ │seminaturale│ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ciconia │
│ │ │ │ │ciconia, │
│ │ │ │ │Falco │
│ │% pajişte │ │ │vespertinus,│
│ │utilizată ca│Sub 5% │10 - 20% │Corvus │
│ │fâneaţă │ │ │frugilegus, │
│ │ │ │ │Lanius │
│ │ │ │ │collurio, │
│ │ │ │ │Lanius │
│ │ │ │ │minor, │
│ │ │ │ │Coracias │
│ │ │ │ │garrulus │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ciconia │
│ │ │ │ │ciconia, │
│ │ │ │ │Falco │
│ │% pajişte │0% │0% │vespertinus,│
│ │abandonată │ │ │Hieraaetus │
│ │ │ │ │pennatus, │
│ │ │ │ │Anthus │
│ │ │ │ │campestris, │
│Pajişti │ │ │ │Buteo │
│naturale sau│ │ │ │rufinus │
│seminaturale├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│cu tufişuri │% pajişte cu│ │ │Falco │
│şi arbori │nivel │ │ │vespertinus,│
│ │natural de │100% │100% │Ciconia │
│ │băltire │ │ │ciconia, │
│ │temporară │ │ │Egretta │
│ │ │ │ │garzetta │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │% pajişte cu│ │ │Toate │
│ │compoziţie │100% │100% │speciile. │
│ │naturală │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nivelul de │ │ │ │
│ │încărcare cu│De de- │Între 0,3 │Toate │
│ │UVM a │terminat│şi 1 UVM │speciile. │
│ │pajiştilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Falco │
│ │% acoperire │ │ │vespertinus,│
│ │cu vegetaţie│0,1% │0,5%-1,0% │Lanius │
│ │forestieră/ │ │ │minor, │
│ │arborescentă│ │ │Coracias │
│ │ │ │ │garrulus, │
│ │ │ │ │Corvus │
│ │ │ │ │frugilegus │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │% acoperire │ │ │Falco │
│ │cu vegetaţie│De de- │0,5-1,0% │vespertinus,│
│ │arbustivă │terminat│ │Lanius │
│ │ │la prima│ │collurio, │
│ │ │monito- │ │Lanius minor│
│ │ │rizare │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Suprafeţe de│ │ │ │
│ │pajişte │De de- │0 ha │Toate │
│ │incendiate │terminat│ │speciile. │
│ │anual │la prima│ │ │
│ │ │monito- │ │ │
│ │ │rizare │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Suprafeţe de│ │ │ │
│ │pajişte │ │ │Toate │
│ │tratate │De de- │0 ha │speciile. │
│ │anual cu │terminat│ │ │
│ │pesticide │la prima│ │ │
│ │ │monito- │ │ │
│ │ │rizare │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Numărul │ │ │ │
│ │mediu al │ │ │Anthus │
│ │câinilor │De de- │Maxim 3 │campestris │
│ │ciobăneşti │terminat│ │ │
│ │de la stâne │la prima│ │ │
│ │ │monito- │ │ │
│ │ │rizare │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Numărul │ │ │ │
│ │mediu la │ │ │ │
│ │hectar al │ │ │ │
│ │câinilor │ │ │Anthus │
│ │ciobăneşti │De de- │0 │campestris │
│ │fără jujeu │terminat│ │ │
│ │şi al │la prima│ │ │
│ │câinilor │monito- │ │ │
│ │fără stăpân │rizare │ │ │
│ │observaţi │ │ │ │
│ │anual │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────────┘

──────────
    * în Formularul Standard al sitului suprafaţa pajiştilor este 985 ha, însă pe baza evaluărilor efectuate în cadrul proiectului, suprafaţa actuală a pajiştilor şi fâneţelor este de 1150 ha
──────────
     Măsuri de management:
     ● Menţinerea suprafeţelor de pajişte din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.
     ● Extinderea intravilanului se va face doar în afara suprafeţelor de pajişte, cu excepţia zonelor afectate de construcţii vechi - vezi harta/figura nr. 2.
     ● Amplasarea balastierelor se va realiza doar în afara sitului. Balastierele din imediata apropiere a sitului se vor realiza doar cu respectarea condiţiilor necesare pentru speciile de păsări.
     ● Amplasarea culturilor energetice se va realiza doar în afara habitatelor de pajişti din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.
     ● Împădurirea terenurilor declarate degradate conform legii se va face doar pe suprafeţe mai mici de 0,5 ha. Suprafaţa cumulată a zonelor împădurite să fie de maxim 1ha raportat la 100 ha. Împădurirea acestor terenuri se va face doar cu specii autohtone, corespunzătoare tipului staţional.
     ● Managementul activ al habitatelor de pajişti prin păşunat şi/sau cosit.
     ● Menţinerea bălţilor temporare de pe pajişti. Nu se vor face lucrări de drenare a acestora.
     ● Menţinerea compoziţiei naturale a pajiştilor prin menţinerea nivelului actual al pânzei de apă freatică.
     ● Supraînsămânţarea pajiştilor se va face doar cu specii autohtone, cu seminţiş cules de pe pajiştea care urmează a fi supraînsămânţată sau de pe altă pajişte din sit, şi fără lucrări de pregătire a terenului, arat, discuit, greblat sau altele.
     ● Menţinerea unui nivel de încărcare a pajiştilor între 0,3 UVM şi 1 UVM
     ● Păşunatul animalelor domestice pe pajişti se va face doar în perioada 20 aprilie - 10 noiembrie.
     ● Menţinerea vegetaţiei lemnoase arborescente şi arbustivă existente, astfel încât să se asigure un procent de acoperire cu vegetaţie lemnoasă arborescentă de 0,5% - 1% şi arbustivă de 0,5% - 1%, din suprafaţa fiecărui trup de pajişte.
     ● Îndepărtarea vegetaţiei uscate de pe pajişti se va face doar prin cosit şi adunat. Nu se permite incendierea.
     ● Îndepărtarea vegetaţiei uscate de pe terenurile arabile se face doar prin colectat sau măcinare şi încorporare în sol. Nu se permite incendierea miriştilor şi vegetaţiei uscate.
     ● Nu se admite utilizarea pesticidelor pe pajişti.
     ● Folosirea a maxim 3 câini ciobăneşti la fiecare stână. Portul jujeului regulamentar este obligatoriu.
     ● Derularea acţiunilor de vânătoare la cioara de semănătură - Corvus frugilegus - se va face doar între 16 octombrie - 14 februarie, adică în afara perioadelor de cuibărire a speciilor protejate cuibăritoare în coloniile de ciori: vânturel de seară, vânturel roşu, ciuf de pădure, respectiv 15 februarie - 15 august, dar şi în afara perioadei de aglomerare a vântureilor de seară, respectiv 15 august - 15 octombrie. Nu se va face vânătoare în apropierea < 200 m coloniilor de cuibărit - figura nr. 1.
     ● Scoaterea ovinelor la mişcare pe timpul iernii, 01 noiembrie - 01 martie, se va face doar pe o suprafaţă delimitată corespunzător şi declarată la primărie, care să nu ocupe mai mult de 15% din suprafaţa trupului de păşune, şi care se va schimba anual.
     ● Utilizarea dispozitivelor de avertizare a faunei, în timpul cositului cu utilaje.
     ● Practicarea sporturilor cu motor este permisă doar în afara sitului, în locuri special amenajate.
     Activităţi specifice:
     ● Activităţi pentru prevenirea tăierii de arbori:
     ● Încheierea unui protocol de colaborare cu Garda Forestieră pentru respingerea cererilor de punere în valoare a arborilor din afara fondului forestier, situaţi în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ;
     ● Informarea periodică a tuturor proprietarilor, administratorilor de resurse şi a autorităţilor locale cu privire la necesitatea menţinerii arborilor din afara fondului forestier, situaţi în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ;
     ● Iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe pentru cartarea pâlcurilor de arbori existente, întocmirea de materiale informative bazate pe harţi şi utilizarea acestora în activităţile de informare.
     ● Iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe pentru crearea de noi pâlcuri şi aliniamente de arbori din specii autohtone repede crescătoare: plop, salcie şi altele asemenea.
     ● Iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe pentru sprijinirea autorităţilor locale în vederea derulării activităţilor de management a câinilor şi pisicilor fără stăpân.
     ● Iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe pentru creşterea suprafeţei de pajişte la minim 1500 ha.
     ● Iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe pentru izolarea stâlpilor pentru transportul energiei electrice.
     ● Încheierea unui protocol de colaborare cu asociaţiile de vânătoare în vederea emiterii autorizaţiilor de vânătoare la cioara de semănătură doar în afara perioadei 15 februarie - 15 octombrie, interzicerea vânătorii la şi în apropierea < 200m coloniilor de cuibărit şi zonelor umede.
     ● Iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe pentru creşterea procentului de pajişte utilizată ca fâneaţă.
     ● Iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe pentru realizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a pajiştilor umede şi sărăturate prin obturarea canalelor de desecare de pe aceste pajişti, fără a se periclita integritatea terenurilor arabile şi a construcţiilor limitrofe.
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 1. Localizarea coloniilor de păsări şi a zonelor în care este interzisă vânătoarea în situl ROSPA 0126 Livezile-Dolaţ
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 2. Localizarea pajiştilor în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

    II. SPECII DEPENDENTE DE TERENURI ARABILE
     Tabel nr. 20
     Barză albă - Ciconia ciconia, Vânturel de seară - Falco vespertinus, Sfrâncioc roşiatic - Lanius collurio, Sfrâncioc cu frunte neagră - Lanius minor, Dumbrăveancă - Coracias garrulus, Fâsă de câmp - Anthus campestris, Cioară de semănătură - Corvus frugilegus, Acvilă pitică - Hieraaetus pennatus, Şorecar mare -Buteo rufinus.

┌─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│Cerinţele │Indicatori │Stare │Starea de │Relevant │
│specifice ale│relevanţi │actuală │conservare │pentru │
│speciilor │ │ │favorabilă │speciile: │
│privind │ │ │ │ │
│habitatul │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Suprafaţă │5200 │Maxim 3100 │Toate │
│ │teren arabil│ │ha │speciile │
│ ├────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Minim 20% │ │
│ │Procente pe │ │leguminoase│ │
│ │categorii de│De │perene sau │Toate │
│ │culturi │determinat │mixturi cu │speciile. │
│Terenuri │ │ │iarbă │ │
│arabile │ │ │Minim 30% │ │
│caracterizate│ │ │păioase │ │
│printr-un │ │ │Maxim 20% │ │
│mozaic de │ │ │alte │ │
│parcele de │ │ │culturi │ │
│culturi de ├────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│păioase şi │Gradul de │ │ │Falco │
│leguminoase │acoperire cu│ │ │vespertinus,│
│perene, în │vegetaţie │0,1% │0,5-1,0% │Lanius │
│alternanţă cu│lemnoasă - │ │ │minor, │
│vegetaţie │arborescentă│ │ │Coracias │
│lemnoasă │ │ │ │garrulus, │
│arbustivă şi │ │ │ │Corvus │
│arborescentă.│ │ │ │frugilegus │
│ ├────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Gradul de │ │ │Falco │
│ │acoperire cu│De │1-2% │vespertinus,│
│ │vegetaţie │determinat │ │Lanius │
│ │lemnoasă │la prima │ │collurio, │
│ │-arbustivă- │monitorizare│ │Lanius minor│
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Suprafeţe │ │ │ │
│ │arabile │De │0 │Toate │
│ │incendiate │determinat │ │speciile │
│ │anual │la prima │ │ │
│ │ │monitorizare│ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Falco │
│ │Suprafeţe │ │ │vespertinus,│
│ │arabile pe │De │ │Corvus │
│ │care au fost│determinat │0 │frugilegus, │
│ │aplicate │la prima │ │Ciconia │
│ │rodenticide │monitorizare│ │ciconia, │
│ │ │ │ │Hieraaetus │
│ │ │ │ │pennatus, │
│ │ │ │ │Buteo │
│ │ │ │ │rufinus │
└─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

    Măsuri de management:
     ● Proprietăţile din sit, cu o suprafaţă mai mare de 100 ha vor fi cultivate anual cu următorul asortiment de categorii de culturi: minim 20% leguminoase perene sau mixturi cu iarbă, minim 30 % păioase, minim 10% pârloagă, maxim 20% porumb şi floarea soarelui.
     ● Proprietăţile din sit cu o suprafaţă mai mică de 100 ha vor fi cultivate, în următorii 10 ani, cu următorul asortiment de categorii de culturi: minim 20% leguminoase perene sau mixturi cu iarbă, min 30 % păioase, minim 10% pârloagă, maxim 20% porumb şi floarea soarelui.
     ● Menţinerea vegetaţiei lemnoase arborescente şi arbustive de pe terenurile arabile.
     ● Îndepărtarea vegetaţiei uscate de pe terenurile arabile, se va face doar prin cosit şi adunat. Nu se permite incendierea.
     ● Utilizarea substanţelor chimice în agricultură se va face doar în condiţiile şi cantităţile specificate de producător.
     ● Nu se permite folosirea rodenticidelor pe suprafeţele arabile din situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ.
     ● Utilizarea dispozitivelor de avertizare a faunei în timpul cositului şi recoltatului cu utilaje.
     Acţiuni de management:
     ● Iniţierea, sprijinirea şi promovarea proiectelor şi programelor pentru realizarea plantaţiilor şi a perdelelor forestiere pe terenuri arabile, cu specii autohtone, specifice tipului staţional.
    Localizarea terenurilor arabile în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ este redată în figura nr. 3 .
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 3. Localizarea terenurilor arabile în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

    III. SPECII DEPENDENTE DE APE
     Tabel nr. 21
     Egretă mică - Egretta garzetta, Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax, Vânturel de seară - Falco vespertinus.

┌───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Indicatori │Stare │Starea de │Relevant │
│Habitatul │posibili │actuală │conservare│pentru │
│ │ │ │favorabilă│speciile: │
│ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Lungimea │ │ │ │
│ │canalelor cu│23,4 km │24 km │Toate │
│ │apă │ │ │speciile │
│Canale cu │temporară │ │ │ │
│apă dulce ├────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│stătătoare,│Prezenţa │ │ │ │
│eutrofe, de│vegetaţiei │Prezenţă │Prezenţă │Nycticorax│
│mică │lemnoase │ │ │nycticorax│
│adâncime cu│arborescente│ │ │ │
│vegetaţie │în apropiere│ │ │ │
│specifică ├────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│de │Lungimea │ │ │ │
│ţărm │canalelor cu│ │ │Toate │
│(stufăriş, │apă │0 ha │0 ha │speciile │
│păpuriş) │temporară │ │ │ │
│densă şi │afectate de │ │ │ │
│abundentă. │incendieri │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Concentraţia│ │ │ │
│ │în nitriţi │De │Maxim 50 │Toate │
│ │şi nitraţi a│determinat │mg/l │speciile │
│ │apei │la prima │ │ │
│ │ │monitorizare│ │ │
│ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

    Măsuri şi acţiuni de management:
     ● Menţinerea canalelor cu apă temporară, la nivelul anului 2015 - 23,4 km, vezi figura nr. 4.
     ● Menţinerea zonelor de stufăriş existente. Interzicerea incendierii.
     ● Nu vor fi realizate lucrări hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare care să ducă la scăderea nivelului apei din bălţi, lacuri şi canale.
     ● Menţinerea vegetaţiei forestiere existente, dea lungul canalelor, în situl ROSPA0125 Livezile-Dolaţ.
     ● Depozitarea deşeurilor doar în afara habitatelor acestor specii, în conformitate cu legislaţia actuală privind deşeurile .
     ● Interzicerea vânătoarei în zonele umede şi în imediata vecinătate ale acestora < 200m.
     ● Lucrările de întreţinere a canalelor de desecare se vor face eşalonat, 30 % din canale la fiecare 5 ani.
     Activităţi specifice:
     ● Încheierea unui parteneriat cu Direcţia Silvică Timiş pentru menţinerea în permanenţă a unui procent de 20% din suprafaţa trupului de pădure Ghilad, ocupat cu pădure cu vârsta peste 80 ani.
     ● Încheierea unui protocol de colaborare cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Timiş, pentru:
     ● elaborarea unui plan de acţiune în vederea eşalonării lucrărilor de întreţinere a canalelor de desecare, astfel încât să minimizeze impactul negativ asupra valorilor de biodiversitate;
     ● identificarea celor mai bune soluţii tehnice de întreţinere a canalelor astfel încât să se minimizeze impactul negativ asupra valorilor de biodiversitate, spre exemplu: decolmatarea de pe o singură latură a canalului şi altele asemenea.
 (a se vedea imaginea asociată)
     Figura nr. 4. Localizarea canalelor cu apă temporară în situl ROSPA0126 Livezile-Dolaţ


    ANEXA 2

    la Planul de management
     Planul de Monitorizare

┌──────────┬────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────┐
│Valoarea │Întrebarea │Indicator│Situaţia de │Sursa de │Metoda de │Cine │Monitorizarea│Perioada│Zile-om │Frecvenţa │
│de │de │ │referinţă-2014│verificare │monitorizare│efectuează │implementării│de moni-│necesare │de │
│conservare│monitorizare│ │ │a datelor │ │monitorizarea│Planului de │torizare│pentru un │monitorizare│
│ │ │ │ │ │ │ │management │ │an │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────┬─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Minim│Optim│ │
├──────────┴────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────┴─────┴────────────┤
│Monitorizarea biodiversităţii │
├──────────┬────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬─────┬─────┬────────────┤
│ │Păsările │Efective │ │Raport de │Inventariere│biolog │1.1. │Tot anul│ │ │anual │
│ │dependente │pe specii│Tabelul nr. 7 │cercetare │pe teren │ │ │ │90 │120 │ │
│ │de │ │şi 8 din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Păsări │pajişti se ├─────────┤Planul de ├───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│dependente│menţin în │Starea de│management │Raport de │Inventariere│biolog │1.1. │Tot anul│ │ │anual │
│de pajişti│stare bună? │conserva-│ │cercetare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │re pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │specii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │Suprafaţa│1150 │Raport de │Inventariere│ranger │1.1. │Tot anul│1 │1 │anual │
│ │Se menţin │pajişti- │ │teren │pe teren │ │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile │lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │sau semi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │păsările │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajişti? ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │Nivelul │De determinat │Registrul │Extragere │Specialist │1.1. │Tot anul│1 │1 │anual │
│ │ │de │la prima │fermierilor│date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │încărcare│monitorizare │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │cu UVM a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pajişti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │% │0,1% │Raport de │Inventariere│ranger │1.1. │Tot anul│1 │1 │Din 3 în │
│ │ │acoperire│ │teren │pe teren │ │ │ │ │ │3 ani │
│ │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vegetaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │forestie-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ră - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │arbo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rescentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │% │De determinat │Raport de │Inventariere│ranger │1.1. │Tot anul│1 │1 │Din 3 în │
│ │ │acoperire│la prima │teren │pe teren │ │ │ │ │ │3 ani │
│ │ │cu │monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vegetaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │arbustivă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │Păsările │Efective │ │Raport de │Inventariere│biolog │1.3. │Sezon de│ │ │anual │
│ │dependente │pe specii│Tabelul nr. 7 │cercetare │pe teren │ │ │vegeta- │* │* │ │
│Păsări │de │ │şi 8 din │ │ │ │ │ţie │ │ │ │
│dependente│terenuri │ │Planul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │arabile se ├─────────┤management ├───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│terenuri │menţin în │Starea de│ │Raport de │Inventariere│biolog │1.3. │Sezon de│ │ │anual │
│arabile │stare bună? │conserva-│ │cercetare │pe teren │ │ │vegeta- │ │ │ │
│ │ │re pe │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │
│ │ │specii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │Procente │De determinat │Registrul │Extragere │Specialist │1.3. │Tot anul│1 │1 │Anual │
│ │Se menţin │pe │ │fermei │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile │categorii│ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │necesare │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │culturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │păsările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dependente ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │de │Gradul de│0,1% │Raport de │Inventariere│ranger │1.3. │Tot anul│1 │1 │Din 3 în │
│ │terenuri │acoperire│ │teren │pe teren │ │ │ │ │ │3 ani │
│ │arabile? │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vegetaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lemnoasă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │arbo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rescentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │ │Gradul de│De determinat │Raport de │Inventariere│ranger │1.3. │Tot anul│1 │1 │Din 3 în │
│ │ │acoperire│la prima │teren │pe teren │ │ │ │ │ │3 ani │
│ │ │cu vege- │monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │taţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lemnoasă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │arbustivă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │Păsările │Efective │ │Raport de │Inventariere│biolog │1.4. │Sezon de│ │ │anual │
│Păsări │dependente │pe specii│Tabelul nr. 7 │cercetare │pe teren │ │ │vegeta- │* │* │ │
│dependente│de │ │şi 8 din │ │ │ │ │ţie │ │ │ │
│de │habitate │ │Planul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│habitate │umede se ├─────────┤management ├───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│umede │menţin în │Starea de│ │Raport de │Inventariere│biolog │1.4. │Sezon de│ │ │anual │
│ │stare bună? │conserva-│ │cercetare │pe teren │ │ │vegeta- │ │ │ │
│ │ │re pe │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │
│ │ │specii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│ │Se menţin │Lungimea │23,4 ha │Raport de │Inventariere│ranger │1.4. │Tot anul│1 │1 │anual │
│ │condiţiile │canalelor│ │teren │pe teren │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │cu apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │temporară│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │păsările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │umede? │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────┴─────┴────────────┤
│Monitorizarea acţiunilor de management │
├──────────┬────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬─────┬─────┬────────────┤
│- │ │Minim 1 │0 │Proces │Extragere │Specialist │1.1. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │proiect │ │verbal de │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │S-au │pentru │ │recepţie │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │realizat │izolarea │ │ │ │ │ │ │1 │1 │ │
│ │acţiunile de│stâlpilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤propuse prin├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │planul de │Minim │0 │Proces │Extragere │Specialist │1.1. │Tot anul│ │ │anual │
│ │management? │5 ha │ │verbal de │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │pajişte │ │recepţie │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │umedă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │refăcută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Minim 1 │0 │Raport de │Extragere │Specialist │1.2. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │protocol │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │cu aso- │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │ciaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vânătoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Minim │0 │Proces │Extragere │Specialist │1.3. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │1 km de │ │verbal de │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │perdele │ │recepţie │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │forestie-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │re noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │1 │0 │Raport de │Extragere │Specialist │1.4. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │protocol │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │cu │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Naţională│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de Îmbu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nătăţiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Funciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Filiala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Timiş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │1 │0 │Proces │Extragere │Specialist │2.1. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │Strategie│ │verbal de │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │recepţie │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │comunica-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │re │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤S-au ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────┼─────┼────────────┤
│- │realizat │Minim 1 │0 │Raport de │Extragere │Specialist │2.2. │Tot anul│ │ │anual │
│ │acţiunile de│punct de │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │management │informare│ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │propuse prin│funcţio- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planul de │nal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management? │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Minim 2 │0 │Raport de │Extragere │Specialist │2.2. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │ore pe │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │săptămână│ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │la dispo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │factori- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lor inte-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │resaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Minim 2 │0 │Proces │Extragere │Specialist │2.3. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │campanii │ │verbal de │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │de infor-│ │recepţie │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │0 stra- │0 │Raport de │Extragere │Specialist │2.4. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │tegii │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │locale/ │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │regionale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │elaborate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │partici- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │parea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │MMAP sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │a Custo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │delui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Minim 5 │0 │Proces │Extragere │Specialist │2.5. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │eveni- │ │verbal de │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │mente │ │recepţie │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │educative│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │0 planuri│0 │Raport de │Extragere │Specialist │3.1. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │/proiecte│ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │necon- │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │forme cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Planul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │manage- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ment │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Minim 3 │0 │Raport de │Extragere │Specialist │3.2. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │persoane │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │cu │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │contract │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │permanent│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Acoperi- │0 │Raport de │Extragere │Specialist │3.2. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │rea nece-│ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │sarului │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │financiar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │direcţii-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │le cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │priorita-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tea 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Cel puţin│0 │Raport de │Extragere │Specialist │3.4. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │5 parte- │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │neriate │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Un plan │0 │Raport de │Extragere │Specialist │3.5. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │de lucru │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │pe an │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Cel puţin│0 │Raport de │Extragere │Specialist │4.2. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │o │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │evaluare │ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │a efi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cienţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │manage- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mentului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pe an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┤ ├─────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤ │ ├────────────┤
│- │ │Cel puţin│0 │Raport de │Extragere │Specialist │4.3. │Tot anul│ │ │anual │
│ │ │o │ │activitate │date │arii │ │ │ │ │ │
│ │ │analiză a│ │ │ │protejate │ │ │ │ │ │
│ │ │rezulta- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │telor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │monitori-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │zării pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────┴─────┴────────────┘


    ANEXA 3

    la Planul de management
     Planul financiar
     Estimare cheltuieli Plan management - RON

┌────────┬─────────────┬──────────┬───────┬────────────┬──────────┐
│Direcţia│Indicatorul │Prioritate│Salarii│Operaţionale│Total Plan│
│ │ │ │ │ │management│
│ │ │ │ │ │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │directe │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │1500 ha │1 │10940 │453 │11393 │
│ │pajişte │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 5 ha │ │ │ │ │
│ │pajişti │3 │10940 │453 │11393 │
│ │utilizate ca │ │ │ │ │
│ │fâneţe │ │ │ │ │
│1.1. ├─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Procent de │ │ │ │ │
│ │acoperire cu │ │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │ │
│ │arborescenta │1 │4853 │91 │4944 │
│ │între │ │ │ │ │
│ │0,5-1,0% │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 1 │ │ │ │ │
│ │proiect │ │ │ │ │
│ │pentru │3 │3996 │57 │4053 │
│ │izolarea │ │ │ │ │
│ │stâlpilor │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 5 ha │ │ │ │ │
│ │pajişte umedă│3 │4710 │1872 │6582 │
│ │refăcută │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 2 │ │ │ │ │
│1.2. │protocoale cu│1 │333 │0 │333 │
│ │asociaţiile │ │ │ │ │
│ │de vânătoare │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 1 km de│ │ │ │ │
│1.3. │perdele │3 │4900 │272 │5172 │
│ │forestiere │ │ │ │ │
│ │noi │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │1 protocol cu│ │ │ │ │
│ │Agenţia │ │ │ │ │
│ │Naţională de │ │ │ │ │
│1.4. │Îmbunătăţiri │1 │1665 │2981 │4646 │
│ │Funciare │ │ │ │ │
│ │Filiala Timiş│ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │1 protocol cu│ │ │ │ │
│ │Direcţia │1 │1665 │2981 │4646 │
│ │Silvică Timiş│ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2.1. │1 Strategie │2 │1665 │0 │1665 │
│ │de comunicare│ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 1 punct│ │ │ │ │
│ │de informare │1 │333 │0 │333 │
│2.2. │funcţional │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 2 ore │ │ │ │ │
│ │pe săptămâna │ │ │ │ │
│ │la dispoziţia│1 │19980 │0 │19980 │
│ │factorilor │ │ │ │ │
│ │interesaţi │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2.3. │Minim 2 │2 │5042 │362 │5404 │
│ │campanii │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │0 strategii │ │ │ │ │
│ │locale/ │ │ │ │ │
│ │regionale │ │ │ │ │
│2.4. │elaborate │ │ │ │ │
│ │fără │1 │666 │0 │666 │
│ │participarea │ │ │ │ │
│ │MMAP sau a │ │ │ │ │
│ │custodelui │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 5 │ │ │ │ │
│2.5. │evenimente │3 │3330 │1440 │4770 │
│ │educative │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │0 planuri/ │ │ │ │ │
│3.1. │proiecte │1 │52300 │906 │53206 │
│ │neconforme │ │ │ │ │
│ │realizate │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 3 │ │ │ │ │
│ │persoane cu │ │ │ │ │
│ │contract │1 │8325 │1358 │9683 │
│ │permanent de │ │ │ │ │
│3.2. │muncă │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Acoperirea │ │ │ │ │
│ │necesarului │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │
│ │pentru │1 │16650 │0 │16650 │
│ │direcţiile │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│ │prioritatea 1│ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Minim 3 │ │ │ │ │
│3.3. │persoane │1 │5327 │679 │6006 │
│ │instruite │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3.4. │Cel puţin 5 │3 │1665 │0 │1665 │
│ │parteneriate │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3.5. │Un plan de │1 │3330 │0 │3330 │
│ │lucru pe an │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Colectarea │ │ │ │ │
│ │cel puţin a │ │ │ │ │
│4.1. │informaţiilor│ │ │ │ │
│ │legate de │1 │11645 │319528 │331173 │
│ │activităţile │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│ │prioritatea 1│ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │Cel puţin o │ │ │ │ │
│4.2. │evaluare pe │1 │3805 │0 │3805 │
│ │an │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│4.3. │Cel puţin o │1 │3805 │0 │3805 │
│ │analiză pe an│ │ │ │ │
└────────┴─────────────┴──────────┴───────┴────────────┴──────────┘


    ANEXA 4

    la Planul de management
    Hărţi de distribuţie a speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul sitului ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


     -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016